Baptistkirken i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baptistkirken i Danmark"

Transkript

1 Landskonferencens første samling på missionsstævnet i Mariager onsdag den 21. juli 2010 kl Dagsorden Konstituering. 1 Fortegnelse over stemmeberettigede 140 stemmeberettigede 2 Valg af stemmetællere Anne-Mette Bornhardt, Holbæk Charlotte Skræp, Frederikshavn Allan Jul Boeriis, Korskirken Erna Emming, Sygeplejeforbundet Ole Skagen, Ingstrup Peter Klarskov, Ringsted Ulla Holm, sekretariatet 3 Valg af ordstyrer og sekretær Ordstyrere: Jan Christensen, Sæby, Hans Ullemose Pedersen, Østervrå Baptistmenighed Sekretærer: Bente og Svend Eli Jensen, Vodskov 4 Forelæggelse af dagsorden Hans Ullemose Pedersen forelagde dagsorden og konstaterede rettidig indkaldelse. 5 Optagelse af International Baptistkirke på Amager som medlem af Baptistkirken i Danmark Mogens Andersen oplæste det udsendte materiale vedr. ansøgning om optagelse. Menighedens præst Gilbert Rukundo fortalte om menigheden, der startede i juni 2009 som cellegruppe og nu holder møder i en folkekirke i Kastrup 2 dage om ugen. P.t. er alle medlemmer afrikanere, men der kommer unge danskere som gæster. Gudstjenesterne holdes på dansk. International Baptistkirke på Amager blev optaget som medlem med overvældende flertal. Beretninger 6 Formandens tale Indledning: I ledelsens årsberetning, som findes i 2. del af håndbogen har vi berettet, hvad der er sket i det forgangne år. Jeg vil her trække nogle enkelte emner, som er aktuelle for vort kirkesamfund, frem. Det kristne fællesskab. Vi har et godt fællesskab i BaptistKirken. Mange stiller sig villigt til rådighed, når der skal løses opgaver. Uden denne kæmpe indsats fra frivillige, ulønnede havde vi ikke noget kirkesamfund eller nogle menigheder. Herfra skal lyde en varm tak til alle jer, der er med til at opretholde vort kirkesamfund. Mange af tjenesterne er usynlige for de fleste og får derfor ikke nogen stor opmærksomhed. Også tak til dig, der trofast beder for vor kirke, og dig, der kommer med opmuntrende ord til de andre. Det kristne fællesskab, som vi først og fremmest oplever i vore menigheder, er noget helt unikt, som ikke findes i andre sammenhænge. Der er mange former for fællesskaber i foreningsdanmark, men ikke noget som det kristne fællesskab. Det skyldes bl.a., at det ikke er vort eget fællesskab. Når vi samles er Gud sammen med os, og vi er derfor sammen om noget, der er meget større end os selv. Vi henter inspiration fra kirkens Herre, og vi er en del af Guds verdensomspændende Kirke, der er verdens største fællesskab. Lad os værne og pleje det så godt vi formår alle sammen. Side 1 af 8

2 Missionsstævnet. I år samles vi for 11. gang til missionsstævne. Vi møder gamle og nye venner. Fællesskabet plejes. Mange af os er år efter år blevet tanket op åndeligt, og vi har samtidig klaret mange praktiske ting, vedrørende vort fællesskab. Forhandlinger, generalforsamlinger mv. At opleve børnene og de unges begejstring er fantastisk. Jeg tror, at det er af uvurderlig betydning for BaptistKirkens fremtid, at flere hundrede unge på denne måde samles og bliver inspireret. Det er derfor med bekymring, vi konstaterer, at deltagelsen i de senere år har været faldende. Flere og flere deltager kun på en del af stævnet. Det svækker fællesskabet og har den konsekvens, at økonomien ikke hænger sammen. Det setup, vi har her i Mariager, er dyrt, og det er vanskeligt at reducere de meget store faste omkostninger. Sidste år gav et betydeligt underskud, og i år tegner det til at blive større. Stævneudvalget og et utal af hjælpere gør deres yderste, for at planlægge det bedst mulige stævne, men flere og flere nedprioriterer det tilsyneladende. For nyligt var jeg på besøg i Nakskov. Her fortalte en afrikansk familie mig om et stort ønske. De ville gerne til missionsstævne. I 2008 havde de været med og havde haft en fantastisk oplevelse. Besværet ved togrejsen med fire børn herunder en lang gåtur fra stationen talte de ikke om, de ville bare med igen, hvis de overhovedet kunne få råd. De er her. Tal med dem når I møder dem. Jeg vil gerne appellere jer alle! Udfyld nu evalueringerne der er lagt i poserne. Vi har brug for at vide, hvorfor deltagelsen er vigende. Er det prisen, den åndelige føde, den forkerte uge eller trænger konceptet til en nytænkning. Ledelsen vil drøfte situationen med stævneudvalget og BBU og spejderne, inden vi lægger os fast på, hvordan næste års stævne skal tilrettelægges. Nye folkeslag, nye muligheder. I de senere år har en del af vore menigheder oplevet en stor tilstrømning af kristne flygtninge især fra Burma. Det præger gudstjenesterne. Vi har optaget flere nye migrantmenigheder i BaptistKirken, og i dag tog vi imod International Baptistkirke på Amager. Flere nye Chinmenigheder er på vej ind i BaptistKirken. Mange af menighederne ser det både som en gave og en opgave at indrette sig på den nye situation med de mange flygtninge. BaptistKirken har et stort ansvar for vore nye menigheder. Vi må hjælpe dem til at forstå, hvordan en baptistmenighed fungerer i Danmark. På det nyligt afholdte superdøgn i Vejle fandt vi ud af, at der er flere opgaver, der skal tages fat i, og det vil vi gøre. Jeg tror, at migranterne får en meget positiv betydning for BaptistKirkens fremtid. Jeg er ofte sammen med grupper fra Burma. Her oplever jeg en taknemmelighed, glæde og begejstring over at tilhøre Jesus, som berører mig dybt. De er flygtet fra deres elskede land og kæmper nu med vort svære sprog for at skabe sig en tilværelse her. Nogle af dem ofrer flere hundrede kroner på at komme ind til kirken, men i kirke skal de. Vi gamle baptister er blevet så etablerede og har haft religionsfrihed så længe, at vi har glemt at være taknemmelige for at kunne samles frit i vore kirker. Hvor vil jeg ønske, at de nye danskere kan smitte os gamle baptister med en ny begejstring over at kende Jesus. Lad os stå sammen om integrationsopgaven som kirkesamfund. Børnene og de unge. De unge anno 2010 engagerer sig ikke i hvad som helst. Lad mig bruge et citat fra det sidste baptist.dk. Her siger en af de unge Det kan godt være, vi er kritiske i forhold til, hvordan vi bruger vores tid men giver det mening, så er vi der. Giver det mening for de unge, det der sker i BaptistKirken? Det bliver vi måske klogere på, når ledelsen fra BaptistKirken, BBU og spejderne på fredag mødes for at tale sammen om vores fælles kirke. Vi skal lære af hinanden, for fremtidens BaptistKirke skal formes i fællesskab med de unge. Jeg vil ønske, at vi kan knytte dem tættere til beslutningsprocessen i BaptistKirken. Missions/vision. Vi må aldrig glemme, hvorfor vi er kirke. Vores opgave er at vise mennesker, hvad evangeliet er. Det kan vi ikke gøre i vores egen kraft. Esajas skrev: Es Han giver den udmattede kraft, den kraftløse giver han ny styrke. Hjemme i vores have står et Japansk Kirsebærtræ. Tidligere fyldt med smukke lyserøde blomster, men nu er det gået ud. Jeg kender godt årsagen. For fire år siden ændrede vi vores baghave. Nye fliser, ændring af bedene osv. Og så var der den japanske her. Den havde en rod der var lidt i vejen. Og så tænkte jeg, det lille træ har jo rigeligt med rødder, så det må klare sig uden den ene lille rod. Men år for år sygnede det alligevel hen indtil i år, hvor det er Side 2 af 8

3 totalt dødt. Ved at se på det visne træ, blev jeg mindet om, hvor vigtigt det er for os mennesker at have et godt rodnet, så vi kan suge kraft og næring til os fra den levende Gud. Ellers visner vi som kristne. En hver baptist er en missionær sagde Oncken. Gå og gør alle mennesker til mine disciple sagde Jesus. Er det stadig det, der står øverst på vores dagsorden i menighederne og i BaptistKirken? Behovet er større end nogensinde. Ser vi på vort kirkesamfund som en organisme, så ser det ud, som om den ikke trives optimalt. For en levende og sund organisme udvikler sig hele tiden og det gør vi ikke. Skyldes det manglende rodnet, eller hvad er årsagen. Det har vi brug for at tale meget med hinanden om og hjælpe hinanden med. Vi har også brug for at tale med hinanden om, hvad vi vil med BaptistKirken. Hvor vil vi være i 2020 og hvilken prioritering af de mange opgaver skal vi foretage. I ledelsen vil vi gerne sætte gang i en visionsproces, der kan give svar på disse spørgsmål. På pinsedagen citerede Peter profeten Joel med disse ord: Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, Jeres gamle skal have drømme. Det skal være min bøn, at vi vil opleve det i vore menigheder og i BaptistKirken fremover. Mogens Andersen 7 Forelæggelse af årsberetning (se side 6-22) Samtale Lone Møller-Hansen: Ledelsen besluttede under Lones orlov, at baptist.dk nu kommer seks gange årligt. Lone udtrykte betænkelighed ved, om bidragene da vil komme ind i tilstrækkeligt omfang. Efter møde med ledelsen kommer der nu et 7. nummer, et nummer, der afløser det gamle Noget om baptister. Lone udtrykte et ønske om, at der fremover vil vise sig mulighed for at udgive otte numre årligt. Kommentarer: Poul Erik Bjerg, Ingstrup udtrykte glæde over bladet. Har man drøftet, om økonomien kan sikres ved, at menighederne betaler for blade til deres medlemmer? Udrustning Bent Hylleberg: Orienterede om, at der starter 30 i Århus og 20 i København på den nye professionsbachelor uddannelse 3K. BaptistKirkens bibliotek er nu opstillet på Diakonissestiftelsen i København. Efterfølgelse Morten Kofoed: Orienterede om de problemer, der har været med vores samarbejdspartner i Burundi. Fortalte, det primært er de øvrige hjælpeorganisationer, der er blevet snydt. Vi har haft gode folk på stedet, derfor er vi nok blevet sparet. Planen er, at Morten Kofoed og formanden for IM-udvalget rejser til Burundi for at drøfte tingene igennem, så det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan vi handler fremover. Vi har været tilbageholdende med udbetalinger til kirkebyggerier, men Ole og Erna tager til Burundi nu, så dette arbejde fortsætter. Dutabarane er ikke omfattet af disse problemer, det går godt under Thomas Spanners ledelse. Niels Chr. Nielsen, Pandrup bragte en varm hilsen fra Burundis baptistkirke. N.C. deltog i årsmødet i foråret. Kirken har fået ny ledelse og denne udtrykte stor bekymring for, hvorvidt Danmark fortsat ville støtte kirken efter de seneste problemer. Side 3 af 8

4 Lone Møller-Hansen roste fasteprojektet. Bornholms menighed ser meget gerne en gentagelse af projektet. Svend Eli Jensen, Vodskov: Bad Mogens Andersen orientere om personalesituationen i BaptistKirken samt spurgte, om der er nyt om generalsekretærposten. Understregede vigtigheden af, at vi passer på personalet. Mogens Andersen orienterede om status quo samt fortalte, ledelsen arbejder med spørgsmålet om ny generalsekretær. Der er p.t. kun kommet 1 ansøgning. Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke rettede en stor tak til ledelsen for det arbejde, de har udført i det forgangne år. Årsberetningerne blev godkendt med flertal. 3 stemmer hverken for eller imod. Mogens Andersen rettede en varm tak til Hugo Møller Thomsen for 14 års tjeneste med at lave håndbøger og årbøger. Efterfølgende rettede Mogens Andersen en stor tak til Jan Kornholt for tjenesten som generalsekretær. Jan blev hyldet med stående applaus. Jan takkede for tjenesten og opbakningen fra menighederne. Regnskab og Budget 8 Forelæggelse af Baptistkirken i Danmarks reviderede årsrapport med status. (se side 23) - godkendelse af årsrapport. Ulla Holm fremlagde hovedtendenserne i driftsregnskabet og orienterede om, at regnskabet i sin fulde form ligger på BaptistKirkens hjemmeside. Det er glædeligt, at budgettet i store træk er overholdt, menighederne yder stabilt, og økonomien synes at være under kontrol. Vigende tips- lottoindtægter kan bekymre. Resultatopgørelsen viser et underskud på kr I 2008 var det tilsvarende underskud kr. Indtægterne til såvel basis som projekter kommer primært fra menighederne, i alt 3,1 mio. kr. Indsamlinger blandt private 1,5 mio., og andre indtægter som fx tips/lottomidler og renteindtægter 1,4 mio. kr. Fra arvemidler ca. en halv mio. og eksterne projektmidler fra Danida og projektrådgivningen udgør 2,7 mio. kr. I alt indtægter for 8,9 mio. kr. Menighedernes bidrag til basisdelen udgør 96,3 % af budgettet, medens projekterne finansieres af menigheder og private med ca. ½ til hver. De samlede udgifter udgør 9,2 mio., heraf er den største post international mission med 5,2 mio. Basisudgifter er mindre end budgetteret. Erik Søndergaard gennemgik status. Egenkapital er reduceret fra 9,1 til 8,9 mio. Heraf er 3,3 mio. bundne midler, 3,6 mio. formålsbestemte midler og 2 mio. er fri de såkaldte Vejle midler. Der er aktiver for 13 mio., gæld for 2,7 mio. og hensat til Præsternes hjælpefond 1,6 mio. Side 4 af 8

5 Erik Søndergaard oplyste, BaptistKirken har haft likviditetsproblemer i det forløbne år, understregede betydningen af jævnlige indbetalinger og takkede samtidig menighederne, fordi de generelt er blevet hurtigere til indbetalingerne. Erik Søndergård orienterede om, at man p.t. arbejder på at lave økonomiopbygningen om, så det fremstår med større klarhed, gennemsigtighed og forståelse. Generelt går det den rigtige vej, underskuddet er formindsket kraftigt, men Erik understregede vigtigheden af, at der skulle være en buffer på 1 ½ - 2 mio., der sætter BaptistKirken i stand til at møde de udfordringer, der kommer. Ellers bliver det svært at løse de løbende opgaver. Svend Eli Jensen, Vodskov: Ønskede oplyst, hvorfor udgifter til projekt forældreløse børn er steget så markant? Erik Søndergaard oplyste, dette skyldes, at udgifter, der rettelig hørte til projekt Trygge missionærer fejlagtigt har været bogført her. Alice Sprotte, Natkirken: Hvad er visionen i at opbygge en buffer. Hvis man handler i tro, kommer pengene som oftest. Erik Søndergaard svarede, det bl.a. var for at kunne udbetale lønninger til det ansatte personale, og for at være gearet til fremtiden. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 9 Vedtagelse af budget for året 2011 (behandles på landskonferencens anden samling) Indkomne forslag 10a Forslag fra ledelsen vedrørende fordeling af arvemidler mellem Baptistkirken i Danmark og Baptistkirken Bornholm Forslaget er i sin helhed gengivet i Landskonferencen 2010 side 4. Erik Søndergaard gennemgik forslaget og oplyste, at arvesummen var 1,8mio. Det foreslås, at 60 % tilfalder Baptistkirken Bornholm 20 % tilfalder Baptistkirken i Danmarks projekter efter Baptistkirken Bornholms valg 20 % tilfalder Baptistkirken i Danmark Ledelsen anmoder om landskonferencens godkendelse af fordelingen. Fordelingen godkendtes af landskonferencen, 2 blanke stemmer. 10b forslag fra ledelsen vedrørende godkendelse af BaptistKirkens medlemskab af Frikirkernes Mission. Under generalforsamlingen i DMR-U i maj 2010 blev organisationen Frikirkernes Mission officielt stiftet. Målet er et tættere samarbejde om udviklingsprojekter i det frikirkelige miljø. I første omgang vil man iværksætte indsamlingsaktiviteter under navnet Giv til liv. Indsamlingskampagnen, der fokuserer på uddannelse i Afrika, vil løbe af stabelen i efteråret og præsenteres på sommerens stævne. Målgruppen for indsamlingen er dem, som vores bagland har kontakt til, således at vi med Giv til liv ikke er i direkte konkurrence med øvrige indsamlingsprojekter. Menigheder får således en god mulighed for at være med til at indsamle til dette projekt. Til bestyrelsen for organisationen valgtes fem medlemmer fra Apostolsk Kirke, Missionsforbundet, Pinsekirken og BaptistKirken. Side 5 af 8

6 Ledelsen anmoder om Landskonferencens godkendelse af medlemskabet af Frikirkernes Mission. Jan Johansen gennemgik forslaget. Baggrunden for forslaget er et ønske om at pulje de ressourcer, frikirkerne har på området. Merete Gjerlev, Silkeborg: Jeg savner Metodistkirken i samarbejdet. Hvorfor er de ikke med? Axel Grarup, Silkeborg: Hvad siger Dansk Missionsråd? Knud Glønborg, Hjørring: Er der konsensus om samarbejdet? Morten Kofoed svarede: at Metodistkirken følger arbejdet tæt, men p.t. ikke havde ressourcer til at gå ind i det. Dansk Missionsråd er en bredere organisation, der også tæller mange folkekirkelige tiltag, derfor ønsket om et særligt samarbejde mellem frikirker. Morten Kofoed og Aimée Kjær Kofoed er med i udvalget og ja, der er ingen bad feelings omkring samarbejdet. Svend Eli Jensen: Hvordan skelner vi mellem, hvilke projekter, der er fællesskabets, hvilke egne og er det blandt menigheder eller privatpersoner, man vil indsamle? Doris Trudslev, Sæby: Er dette samarbejde en del af vores strategi har vi ikke nok at gøre med de projekter, vi har søsat? Morten Kofoed: Hensigten er at indsamle midler via menighederne hos private gerne venner og bekendte til menigheden. I første omgang vælger hver organisation et projekt til indsamlingen, vi har valgt Forældreløse børn. De indsamlede midler fordeles efter en nærmere bestemt aftale. Thomas Willer, re:gen: Dette er, hvad vi har peget på i vore pejlemærker, større samarbejde mellem frikirkerne. Støtter forslaget. Knud Glønborg, Hjørring: Det ville være lettere, hvis vi blot kunne sende vore missionspenge til et sted fordel dem til de, der har mest brug for det! Per Eivind Stig, Citykirken: Positivt, hvis der ligger en større vision i samarbejdet f.eks. at kunne være med i de store landsindsamlinger. Anita Lindholst, Århus: Forstår forslaget, så det er os, der skal ud at samle penge ind blandt venner og bekendte, ikke absolut selv betale. Kan drømme om et stort fremtidsprojekt, hvor vi kan spare ressourcer gennem fællesskab. Morten Kofoed sluttede: disse tanker er med i projektet, ligesom man forestiller sig, der vil være muligheder i fællesskabet for udsendelse af volontører. Forslaget blev vedtaget med flertal, 2 imod og 12 blanke. 11 Forslag indsendt fra menighederne. Der var ikke indkommet nogen forslag. Valg 12 a) Formand for baptistkirken i Danmark (valgperiode 1 år) Mogens Andersen blev foreslået og valgt med 125 ja stemmer, 2 nej stemmer, 11 blanke. b) 2 medlemmer til ledelsen (valgperiode 2 år) Anita Lindholst og Erik Søndergaard var på valg Anita Lindholst blev valgt med 112 ja, 8 nej, 18 blanke Erik Søndergaard blev valgt med 125 ja, 1 nej, 12 blanke c) revisor (valgperiode 2 år) Evan Klarholt blev valgt. Side 6 af 8

7 Missionsdrøftelse 13 Vision for Baptistkirken i Danmarks arbejde i de kommende år. Lone Møller-Hansen, Jacob Broholm Møller og Bent Hylleberg fremlagde oplæg til samtale i menighederne Om at være trosfællesskab 3 billeder og selvbilleder! Fællesskab Teologisk Forum er nedsat, bestående af ovennævnte samt Ole Lundegaard og Claus Bækgaard. Hvad er det at være trosfællesskab i dag? Vi samles med andre for at tilbede Gud, for at drøfte vore opgaver som Guds folk. De tre billeder Hegnet, Brønden og Vejen blev gennemgået og drøftet blandt deltagerne. Materialet ligger på BaptistKirkens hjemmeside, og man opfordrede menighederne til at fortsætte denne drøftelse. Uddannelse i fremtiden Lasse Åbom og Thomas Willer gennemgik de tørre tal vedr. menighedsstørrelse og præstesituation. Udvalgets oplæg er lavet i samarbejde med andre frikirker. BaptistKirken har i dag ingen egen uddannelse, men vi kan samarbejde med andre om medarbejderuddannelse. Lasse Åbom gennemgik disse. Udvalget har til hensigt at etablere studievejledning, at hjælpe mennesker til at afprøve kald og tjeneste og samle folk, der er i gang. Foreslår bedre udnyttelse af præstekonvent, en decideret leder- og medarbejderdag samt evt. en fælleskirkelig sommerskole og inspiration til i endnu højere grad at have en lærende kultur. Udfordringer: Har vi tillid til, at andre kan uddanne vore præster? Hvad vil vi bruge penge på, når det gælder uddannelse? Hvad taber vi af identitet? Hvad er det, vi ikke lykkes med, når det gælder uddannelse? Hvad er vores største frygt, når det gælder samarbejde med andre omkring uddannelse? Fællesdrøftelse på baggrund af de stillede spørgsmål. Kommende missionsstævne og landskonferencer 14 Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af landskonferencens anden samling i 2010 og landskonferencens første samling i 2011 samt missionsstævnet i Mogens Andersen redegjorde for de økonomiske problemer, der er med afholdelse af missionsstævne. Der var underskud sidste år, og alt tyder på, der bliver det igen i år. Dette forhold rejser spørgsmålet, om vi fortsat skal være i Mariager, der er et ideelt sted, men i så fald skal vi tro på, vi kan få et par hundrede flere deltagere med. Alternativet er at finde et billigere sted til afholdelse af missionsstævne. Tidspunktet bliver fortsat uge 29. Dorthe Kornholt, Købnerkirken: Mener, det er for sent at ændre sted til næste år, først mulighed om to år. Ellers mister vi de unge, der har behov for at vide, hvor det skal være næste år. Udfordringen er, hvordan vi får skabt engagement og lyst til at være sammen blandt vore medlemmer? Kasper Klarskov, re:gen: Der er et stigende deltagerantal for alle under 30, det er de voksne, der ikke deltager. Rejser spørgsmålet, hvor stort et underskud vil BaptistKirken acceptere? Side 7 af 8

8 Lise Willer, Odense: Der er færre voksne og færre børn. Tendensen, at folk ikke sover på pladsen, er forstærket. 10 værelser er ikke lejet ud. Understreger, der er behov for at vide, at stævnet fortsætter. Axel Grarup, Silkeborg: Skal vi undersøge mulighed for at lave fællesstævne med Metodistkirken? Mange af aktiviteterne er det samme. Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke: støtter, at det er nødvendigt at holde fast i Mariager næste år. Men kan vi kigge med nye briller på økonomien, f.eks. vedr. sponsorering eller større gebyr for dem, der bor udenfor? Kasper Klarskov, re:gen: det er ikke økonomien, der er problemet, ønsker derfor ikke fællesstævne. Det får ikke flere baptister til at komme. Per Eivind Stig, Citykirken: Pinsekirken er gode til det med økonomi. Kan vi evt. presse Pinsekirken i prisen? Kan vi vende en trend i menighederne? Så det bliver menighedslejr? Lassse Åbom, Korskirken: det er meget positivt, at ungdomslejrene har stigende antal. Opfordrer til en hurtig og bred samtale, om det skal være i Mariager eller ej. Maria Klarskov, re:gen: Har været med til at lave One i tre år. Hvis vi har en drøm med det, vi gør, har vi et mål, så bliver indholdet interessant. Vigtigt at give plads til forandring, skal det flyttes, så skal vi måske lave noget helt andet. Lise Willer, Odense: Udvalget har uden held prøvet at presse udlejeren, det er svært, når ikke vi har et alternativ. Andreas Højmark, BBU: Vigtigt at holde fast i, at vi er sammen for at forøge hinandens engagement. Skal vi tænke i mulighed for flerårig planlægning. Finn Basnov, Holbæk: Vi skal bruge de udfordringer, der ligger her, i Holbæk gør man det til et missionsprojekt at få nydanskere med næste år ved at samle penge ind til hjælp. Lotte Holm Boeriis, Børnestævnet: Er afhængig af, at de voksne kommer med deres børn. Selvfølgelig skal vi se på økonomi, men det er vigtigt at acceptere, at mission koster. Enig i, at skal vi flytte, er det først om to år. Asger Hylleberg, Brovst: dejligt, at ledelsen bringer dette problem op nu, men vigtigt, at det evt. sidste stævne i Mariager bliver en succes. Claus Bækgaard, Roskilde: Missionsstævne er familiefest, men hvad vil vi med vore stævner? Har vi en langsigtet plan. Tør vi slippe noget lederskab til vore unge? Mogens Andersen sluttede debatten. Ledelsen er blevet bekræftet i, at missionsstævnet er en vigtig del af vores fællesskab. Stævnet har været med til at skabe rum for, at de unge får mulighed for at være sammen. Ledelsen trækker forslaget om at drøfte flytning af stævnet næste år, men vil allerede fredag tage hul på samtalen med de unge. Hvis ønsket, vil ledelsen også gå ind og hjælpe stævneudvalget med at kigge på økonomi. Forslaget om, at næste missionsstævne bliver i uge 29, 2011 i Mariager blev fremlagt. Der var 4 stemmer imod, 7 hverken for eller imod, resten for. Forslaget blev vedtaget. 2. del af Landskonferencen er 30.oktober på Rosborg Gymnasium. 15. Eventuelt Intet under eventuelt. Godkendt september 2010 Jan Christensen Hans Ullemose Pedersen Mogens Andersen Jan Johannsen Side 8 af 8

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Baptistkirken i Danmark Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Dagsorden: Konstituering: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede Der er 115 stemmeberettigede fra 41 menigheder og 5 landsorganisationer.

Læs mere

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle.

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. En smuk efterårslørdag havde 122 stemmeberettigede sat hinanden stævne til Landskonference 2, 2011. Vi repræsenterede 43 af BaptistKirkens

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1.

Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1. Baptistkirken i Danmark. Landskonference I - 2012 Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1. august 2012 1. Valg af ordstyrere og sekretærer Hans Ullemose Pedersen,

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

16. årgang - uge 31 - onsdag den 29. juli 2015

16. årgang - uge 31 - onsdag den 29. juli 2015 16. årgang - uge 31 - onsdag den 29. juli 2015 Landskonferencen Mission i Danmark Dåbsgudstjeneste Lidt af hvert om stævnet Tilmelding til temadag Salmemelodier på www.liturgi.dk Lone valgt til BWAs ledelse

Læs mere

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 Fra Sommerstævnet Morten Kofoed på orlov Ny medarbejder i Odense Kvindenetværket til Burundi Knud Wümpelmann 90 år Grøn Kirke Temadag Gudstjenester 12. august

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 51

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 51 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 51 12. årgang onsdag den 21. december 2011 Indhold BaptistKirken får ny hjemmeside Julehilsen fra BaptistKirkens ledelse Ny oplysningsfilm: Dutabarane - Sammen mod hiv og

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 1

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 1 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 1 12. årgang onsdag den 5. januar 2010 Indhold En spændende opgave Godt nytår fra ledelsen Projektbeskrivelser 2011 Brænder du for gode samtaler? Menigheden i Tølløse fejrer

Læs mere

14. årgang - uge 23 - torsdag den 6. juni 2013

14. årgang - uge 23 - torsdag den 6. juni 2013 14. årgang - uge 23 - torsdag den 6. juni 2013 Sidste møde i ledelsen Video om retræte Baptisternes bibliotek flyttet Forskellighed og enhed 12 cykler og 250 bibler Gudstjenester 9. juni 2013 Gudstjenester

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 6

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 6 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 6 12. årgang onsdag den 9. februar 2011 Indhold Besøg i Nordjylland Chin Church BaptistKirken og mikrofinans Ny rekord Ny sovesal i Rubura Ledelsesmødet i februar Nyhedsbrevet

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

13. årgang - uge 25 - onsdag den 20. juni 2012

13. årgang - uge 25 - onsdag den 20. juni 2012 13. årgang - uge 25 - onsdag den 20. juni 2012 Succes på Folkemødet Sundhedsarbejde i Asien Lone Møller-Hansen i DKR 50 unge leder efter dig Gudstjenester 24. juni 2012 Gudstjenester 1. juli 2012 Midt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 21

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 21 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 21 12. årgang onsdag den 25. maj 2011 Indhold Tilmelding til missionsstævnet med rabatpris 40 præster og ledere på kursus på Fyn Dåbsgudstjeneste i Ringsted Ny kontaktadresse

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 40

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 40 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 40 12. årgang onsdag den 5. oktober 2011 Indhold Landskonference 2 i Vejle, 12. november Integrationskonsulent i BaptistKirken Ny assisterende præst i Roskilde Lyngby Baptistmenighed

Læs mere

13. årgang - uge 37 - onsdag den 12. september 2012

13. årgang - uge 37 - onsdag den 12. september 2012 13. årgang - uge 37 - onsdag den 12. september 2012 Indkaldelse til LK 2 Ledelsen i arbejdstøjet Vi er bagud økonomisk Næste års sommerstævne Billedlotteri Og de smed orglet ud Koncertgudstjeneste Gudstjenester

Læs mere

14. årgang - uge 35 - onsdag den 28. august 2013

14. årgang - uge 35 - onsdag den 28. august 2013 14. årgang - uge 35 - onsdag den 28. august 2013 Ny ledelse i arbejdstøjet Deadline er fredag Referat fra LK I Baptistformand til Danmark Ny lovsang i Købnerkirken Audite i Brovst LEVIT Workshop 2013 Gudstjenester

Læs mere

13. årgang - uge 47 - onsdag den 21. november 2012

13. årgang - uge 47 - onsdag den 21. november 2012 13. årgang - uge 47 - onsdag den 21. november 2012 Arrow ny ledertræning BBU, DBS og ledelsen mødes Morten tilbage Signe stoppet Kvindenetværket i Burundi Niels Chr Nielsen overtager Gudstjenester 25.

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

16. årgang - uge 17 - onsdag den 21. april 2015

16. årgang - uge 17 - onsdag den 21. april 2015 16. årgang - uge 17 - onsdag den 21. april 2015 Susi Baggesen kommer hjem Mission i Danmark-udvalg Årsregnskab 2014 Lederkonference igen om to år Møde med et flittigt udvalg Koinonia kom godt afsted Generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Formand Bent Hylleberg indledte dagen med at byde forsamlingen velkommen, og efter

Læs mere

16. årgang - uge 48 - onsdag den 25. november 2015

16. årgang - uge 48 - onsdag den 25. november 2015 16. årgang - uge 48 - onsdag den 25. november 2015 Brev til udenrigsministeren Tre ledelser på hyttetur BaptistKirkens budget 2016 Jule mærket 2015 Sæt fokus på Bibelen Julemarked Gudstjenester 29. november

Læs mere

16. årgang - uge 37 - onsdag den 9. september 2015

16. årgang - uge 37 - onsdag den 9. september 2015 16. årgang - uge 37 - onsdag den 9. september 2015 Indkaldelse til LK2 Mød flygtninge med respekt Næste års stævne Ikke så skidt endda Odense og ledelsen er tændt Folder om arv på vej Fejring i Rwanda

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

1112 tilmeldt sommerstævnet

1112 tilmeldt sommerstævnet 17. årgang - uge 22 - onsdag den 1. juni 2016 1112 tilmeldt sommerstævnet Ledelsen på vej rundt En ledelse, der tænker fremad Månedens indsamling Café Julius søger caféleder Migranter bliver kristne Gudstjenestetider

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 Ny video på hjemmesiden Signe Lund til Burundi Din gave til baptist.dk? Kvinde med glæde! IBTS flytter til Amsterdam Gudstjenester 7. oktober 2012 Gudstjenester

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

14. årgang - uge 25 - onsdag den 19. juni 2013

14. årgang - uge 25 - onsdag den 19. juni 2013 14. årgang - uge 25 - onsdag den 19. juni 2013 Nyt mikrofinansprojekt Nyt fra sommerstævnet Sommerlejr i det midtjyske Stævneloppemarked Baptister til Folkemøde Kontakt til Odense DMR-U søger medarbejder

Læs mere

Referat. Janus Maigaard bød velkommen til mødet. Det er dejligt med så mange fremmødte.

Referat. Janus Maigaard bød velkommen til mødet. Det er dejligt med så mange fremmødte. 21. juli 2015 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund - Landsmøde Side 1 af 5 Referat Janus Maigaard bød velkommen til mødet. Det er dejligt med så mange fremmødte. 1 a. Valg af dirigent b. Valg af referent

Læs mere

13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012

13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012 13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012 Stævnets åbning 29. juli Koncerter ved Sommerstævnet Shane Claiborne på stævnet Sidste Nyhedsbrev Sommerlukning Gudstjenester 15. juli 2012 Gudstjenester

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 23

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 23 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 23 12. årgang onsdag den 8. juni 2011 Indhold Susi Baggesen tilbage i Danmark International café på missionsstævnet Missionsstævnet og værelser Nyt fra Rwanda Sommerhøjskole

Læs mere

14. årgang - uge 22 - onsdag den 29. maj 2013

14. årgang - uge 22 - onsdag den 29. maj 2013 14. årgang - uge 22 - onsdag den 29. maj 2013 Støt online Er du tilmeldt? Afskedsfest i Odense Baptistkirker i Lysets Land Personalia LEVIT Gudstjenester 2. juni 2013 Gudstjenester 9. juni 2013 På www.givtilgavn.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Sommer på. på Lindenborg til ledelsen. Bent Hylleberg Kandidater Lotte Holm. stensen. ankomst.

Sommer på. på Lindenborg til ledelsen. Bent Hylleberg Kandidater Lotte Holm. stensen. ankomst. BaptistKirkens nyhedsbrev 14. årgang uge 29 torsdag denn 18. juli 2013 Flere kandidater til valg Så er det stævnetid! Sommer på Sekretariatet Gudstjenester 21. juli 2013 Gudstjenester 28. juli 2013 Gudstjenester

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat. Landsledelsens skriftlige årsberetning er udsendt i Landsmødematerialet. Rasmus Højmark fremlagde denne mundtlige beretning:

Referat. Landsledelsens skriftlige årsberetning er udsendt i Landsmødematerialet. Rasmus Højmark fremlagde denne mundtlige beretning: 26. juli 2016 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund - Landsmøde Side 1 af 5 Referat Janus Maigaard bød velkommen til mødet 1 a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere d. Optælling

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

14. årgang - uge 9 - onsdag den 27. februar 2013

14. årgang - uge 9 - onsdag den 27. februar 2013 14. årgang - uge 9 - onsdag den 27. februar 2013 baptist.dk på nettet Nyt fra Rwanda Mød den opstandne Jesus Nyt gospelkor Ove Vang Jensen til minde Gudstjenester 3. marts 2013 Gudstjenester 10. marts

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 34

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 34 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 34 12. årgang onsdag den 24. august 2011 Indhold Indsamling til tørkeramte på Afrikas horn Ledelsesmøde i Aarhus Fastetidsprojekt og regionale samtalemøder 2012 Raskmelding

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

13. årgang - uge 51 - onsdag den 19. december 2012

13. årgang - uge 51 - onsdag den 19. december 2012 13. årgang - uge 51 - onsdag den 19. december 2012 Ledelser mødtes Økonomien i BaptistKirken Danske Kirkedage 2013 Glædelig jul! Gudstjenester 23. dec. 2012 Gudstjenester 24. dec. 2012 Gudstjenester Juledagene

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Onsdag kl. 22.00: Karin Rødvig, Ole Lundegaard og Uffe Læssøe med egne og andres sange.

Onsdag kl. 22.00: Karin Rødvig, Ole Lundegaard og Uffe Læssøe med egne og andres sange. BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 25 12. årgang onsdag den 22. juni 2011 Indhold Hanne og Hartvig på vej hjem Kunne du brænde for en ny fælleskirkelig, kristen efteruddannelse af ledere? Sang og musik i de

Læs mere

14. årgang - uge 21 - onsdag den 22. maj 2013

14. årgang - uge 21 - onsdag den 22. maj 2013 14. årgang - uge 21 - onsdag den 22. maj 2013 Tro bygger bro Healing Rooms Burundi-besøg til september Tanker fra Myanmar Gudstjenester 26. maj 2013 Gudstjenester 2. juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2 fra folkene

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

14. årgang - uge 15 - onsdag den 10. april 2013

14. årgang - uge 15 - onsdag den 10. april 2013 14. årgang - uge 15 - onsdag den 10. april 2013 Ny menighedsvideo Overskud på julemærker Sommerhøjskolen i Rebild Ungdomsleder i Rwanda Vil du til Ungarn sommer? Flygtning eller migrant? Gudstjenester

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Reformation, rødder og retning

Reformation, rødder og retning 17. årgang - uge 43 - onsdag den 26. oktober 2016 Reformation, rødder og retning Vital eller innovativ kirke Månedens indsamling Koncert i Nørresundby Vandforsyning i Burundi Kvinde til kvinde Hjælp til

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 Andreas stopper i ledelsen Tilmeldinger til stævnet Seminar om børnerettigheder WildCard til sommerstævnet Dødsfald Ansatte på tur Mange baptister til Kirkedage

Læs mere

16. årgang - uge 47 - onsdag den 18. november 2015

16. årgang - uge 47 - onsdag den 18. november 2015 16. årgang - uge 47 - onsdag den 18. november 2015 Beslutninger og optimisme Ofre for ondskaben mindet Projekt i Rwanda 50 års kirkejubilæum Julekoncerter i Købnerkirken Spejdernes store julemarked Gudstjenester

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gudstjenestetider 23. og 30. januar 2010. Søndag 23. januar

Gudstjenestetider 23. og 30. januar 2010. Søndag 23. januar BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 3 12. årgang onsdag den 19. januar 2010 Indhold Ledelsesmøde i København Kirkerenovering i Rwanda Klassisk musik skal hjælpe Pakistan-ofre Kontormøbler til salg Baptisternes

Læs mere

14. årgang - uge 2 - onsdag den 9. januar 2013

14. årgang - uge 2 - onsdag den 9. januar 2013 14. årgang - uge 2 - onsdag den 9. januar 2013 Samtale med Frikirkenet Udvalg i arbejdstøjet Fasteprojektet Ny film på YouTube Husk IM-temadagen Tony hjemme fra Ghana Baptister på Kirkedage Økumenisk Inspirationsdag

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget 72 Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

13. årgang - uge 39 - onsdag den 26. september 2012

13. årgang - uge 39 - onsdag den 26. september 2012 13. årgang - uge 39 - onsdag den 26. september 2012 Signe Leth til Burundi Efterårsstævne i Aarhus "Hjem" til Kina igen Få gratis bog! Gudstjenester 30. sept. 2012 Gudstjenester 7. oktober 2012 På mandag

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

16. årgang - uge 13 - onsdag den 25. marts 2015

16. årgang - uge 13 - onsdag den 25. marts 2015 16. årgang - uge 13 - onsdag den 25. marts 2015 Positiv konferencestemning BaptistKirkens nye logo Sommerstævnefolder Morten Kofoed igen i Danmark Partnerskabsaktivitet i Ghana Senior Sommerdage Sommerhøjskolen

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 47

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 47 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 47 12. årgang onsdag den 23. november 2011 Indhold Landsledelser mødes på Øksedal BaptistKirkens julemærke 2011 Zacharie drager hjem til Burundi Roskilde Baptistkirke uddeler

Læs mere