Medlems Orientering. Bestyrelsens kup afsløret før tid...! Nr AMAGER Erhvervsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlems Orientering. Bestyrelsens kup afsløret før tid...! Nr.1 2007. AMAGER Erhvervsråd"

Transkript

1 AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Nr Det skal ikke komme dig til skade, at du er formand for erhvervsrådet. Du er mere end kvalificeret til prisen, sagde Lars Albrecht Jensen i sin motivering Bestyrelsens kup afsløret før tid...! Amager Erhvervspris 2007 tildelt Hugo Andersen, Tårnby Karosserifabrik. Af Svend Pedersen, ADhoc Amager Erhvervsråds bestyrelse forsøgte forgæves at gå bag ryggen på formanden, Hugo Andersen, da modtageren af Amager Erhvervsrådspris 2006 skulle udpeges. - Vi forsøgte at holde det hemmeligt, at vi pegede på dig som prismodtager, fortalte bestyrelsesmedlem Lars Albrecht Jensen, da han i forbindelse med rådets generalforsamling på Radisson SAS Scandinavia Hotel motiverede overrækkelsen af prisen. Bestyrelsen havde aftalt, at formanden skulle kontakte en anden prisvinder for at sløre de skumle hensigter. Men ingen kan løbe om hjørner med Hugo Andersen. Han skal altid have en finger med i spillet.»derfor kunne vi ikke holde det hemmeligt helt frem til i aften«, fortsatte Lars Albrecht Jensen.»Men det skal jo ikke komme dig til skade, at du er formand for erhvervsrådet. Du er mere end nogen anden kvalificeret til prisen«, fortsatte han.»du har sat nogle store fodaftryk som virksomhedsleder og som formand for Amager Erhvervsråd. Du har længe sagt, at der skal yngre kræfter til. Det bliver svært at finde din afløser«, sluttede Lars Albrecht Jensen. Din indsats i det lokale erhvervliv sammen med dit engagement i sociale problemer er beundringsværdigt, sagde energi- og transportminister Flemming Hansen bl.a. Erhvervslivets mand med social ansvarsfølelse Energi- og transportminister Flemming Hansen var mødt op for at overrække prisen. Hugo Andersen er jo først og fremmest kendt som erhvervslivets talerør. Kun få ved, at der også banker et stort hjerte for de utilpassede unge. Som formand for Amager Erhvervsråd har han været med i projektet Ung i arbejde - et SSP-projekt, der skal skaffe marginaliserede unge i job. Det er unge, som ofte har problemer i fritiden og udøvet forskellige former for Læs videre på næste side

2 INDHOLD Portræt af en ildsjæl... 2 Hvad har de gang i for enden af Prags Boulevard?... 3 Prøvestenen, en aktiv erhvervshavn midt i byen og alligevel langt væk... 3 Fra forsvarsværk til fredeligt formål... 5 Repræsentantskabet... 6 Kommende arrangementer... 7 AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Udgives 2-4 gange årligt Udgiver: AE MedlemsOrientering c/o Amager Erhvervsråd International House Center Boulevard 5 Tlf.: Fax: Web-adr.: Redaktion: Lars Albrecht Jensen (ansv.) Hugo Andersen Svend Pedersen Tilrettelæggelse: ADhoc tegnestuen Tryk: Jørn Thomsen Offset Oplag: 1200 Annoncering og indlæg Evt. indlæg og materiale til annoncer, som ønskes bragt i næste udgave af Amager Erhvervsråds Medlems Orientering bedes venligst sendt til ovenstående adresse. Bestyrelsens kup afsløret før tid...! (forsat) kriminalitet, tyverier og småhærværk. Hugo Andersen har med succes gennem årene haft flere af disse unge ansat i virksomheden.»det vidner om en stor menneskelig ressource og socialt ansvar, at du også tager dig tid til den slags arbejde. Portræt af en ildsjæl Af Svend Pedersen, ADhoc Hugo Andersen er opvokset i Hellerup, hvor han boede indtil han i 1970 sammen med sin familie flyttede til St. Magleby. Efter sin værnepligt var han garagemester ved Sjællandske Trainregiment i Ryvangen. Den militære tjeneste forlod han i 1960 efter i de sidste to år at have gjort tjeneste som uddannelsesofficer ved Hjemmeværns Region VI. Han havde dog allerede i 1956 etableret et autoværksted på Krimsvej, som han kørte sideløbende. Da Hugo Andersens interesse for dansk og europæisk forsvar stadig var stor, fortsatte han som frivillig ved Hjemmeværnsdistrikt Amager, hvor han den dag i dag er aktiv. Værkstedet på Krimsvej blev for småt og i 1967 købte han Tillings Karosserifabrik i Lærdalsgade og autolakeriet i Frankrigsgade, hvor der også blev indrettet presenningfabrik. I 1969 købte Hugo Andersen Tårnby Karosserifabrik på Bjørnbaksvej. I 1975 måtte værkstederne i Lærdalsgade og Frankrigsgade vige for nyt boligbyggeri. Alle aktiviteter blev herefter samlet på Bjørnbaksvej. I 1976 købte han tankstationen på Englandsvej 381, hvor der siden har været autohandel og fra 1986 Mitsubishi-forhandling Hugo Andersens interesser for politik førte gennem årene til en aktiv indsats i det Konservative Folkeparti, hvor han en årrække var formand for vælgerforeningen i Dragør/St. Magleby og en årrække kredsformand for Amagerkredsen. Hugo Andersens interesse for erhvervslivets vilkår førte til, at han Samtidig er du jo kendt for din målrettede og fokuserede indsats for at styrke det lokale erhvervsliv. Du kan være aggressiv i bestræbelserne på at nå resultater, men det virker, konstaterede ministeren. Hugo Andersen takkede, da Det Kriminalpræventive Råd havde påskønnet SSPprojektet»Ung i job«med rådets pris for 2006 og en check. nogle år efter Amager Erhvervsråds stiftelse i 1984 blev valgt ind i bestyrelsen og fra 1996 som formand. For et år siden blev Hugo Andersen formand for Københavnertunnelgruppen, der arbejder for en havnetunnel under Københavns Havn fra Nordhavnen til Motorvejsnettet ved Sydhavnen. Miljø og erhvervsliv vil gå bedre tider i møde med en tunnel under havnen:»man løser ikke miljøproblemerne ved at smide bilerne ud af byen, men det kan en tunnel,«siger han. Det sociale arbejde Det har glædet AE, at både NORDEA og Det Kriminalpræventive Råd har påskønnet AE= s arbejde for projektet»ung i job«som bygger bro mellem erhvervliv og kriminalitetstruede unge. Hugo Andersen står stadig for den daglige ledelse af Tårnby Karosserifabrik, som han i 1993 solgte til sin søn, Erik Andersen. 2

3 Hvad har de gang i for enden af Prags Boulevard? Fra første fase i byggeriet: En spunsvæg er nedrammet og en duc d albe* er etableret. Prøvestenen, en aktiv erhvervshavn midt i byen og alligevel langt væk Copenhagen Malmö Port (CMP) foretager store investeringer i fremtidig udvikling af flydende bulk området Prøvestenen i København har fået eksisterende kajer bragt i stand. Og i januar er en stor opgradering igangsat. En ny pier er under opførelse som supplement til den eksisterende Ocean-pier. I forvejen er det store gods mængder som passerer Prøvestenen, nu er der forventning om yderligere vækst. Af Søren Balken CMP Copenhagen Malmö Port CMP håndterede 6,2 millioner tons flydende bulk i Mange forskellige typer olie, jet-fuel, kemikalier, benzin til nærområdet og andre petrokemiske produkter blev håndteret via skib og de to olieterminaler Prøvestenen i København og Olje Hamnen i Malmö. Den fremtidige udvikling tegner positivt, så CMP har investeret 70 millioner kr. i opgradering af de to terminaler. Oljehamnen i Malmö har fået renoveret og opgraderet kajerne. Indsejlingen er i færd med at blive bredere, så endnu større skibe kan lægge til kaj. Prøvestenen rummer i dag ikke blot Københavns oliehavn og en voksende havneaktivitet for sten, grus og andre anlægsmaterialer. Prøvestenen i København har fået eksisterende kajer bragt i stand. Og i januar er en stor opgradering igangsat. En ny pier er under opførelse som supplement til den eksisterende Ocean-pier. Den eksisterende Ocean-pier har håndteret op til 244 meter lange skibe med op til m3 flydende bulk. Den er selvfølgelig stadig til rådighed. En ny kaj 840 til 180 meter lange skibe er i disse dage under opførelse. Ny pier på Prøvestenen Planlægningen af arbejdet er sket i tæt samarbejde med vore kunder. CMP investerer 12 millioner kr. i den søværts infrastruktur, samtidig foretager kunderne store investeringer i tilsvarende land-infrastruktur herunder ny pipe-line. Læs videre på de næste sider Også en ny, stor lystbådehavn nær Amager Strandpark Prøvestenen skal udvides med 50 pct.: 40 hektar eller et areal svarende til lige så mange store fodboldbaner. Udvidelsen sker især mod syd. Den nordlige del af Prøvestenen skal fortsat bruges til oliehavn. Målet med at udvide Prøvestenen er at skabe nye bolværker og arealer til bulkaktiviteter (sten, grus o.l.), et depot for forurenet jord men også at give københavnerne nye rekreative muligheder. Der er for øjeblikket anlagt 650 m kaj på 13,5 m vand. Bag kajerne sker en opfyldning med jord fra københavnske bygge- og anlægsprojekter. Prøvestenen bliver hjemsted for en ny, stor lystbådehavn, som kommer til at ligge tæt ved Amager Strandpark. Fra Ordbog for landkrabber: Duc d'albe: Svær pælekonstruktion i havnebassiner. Udføres i dag også som betonkonstruktion. Anvendes til fortøjning. Pier: Anløbsbro 3

4 PRAGS BOULEVARD Prøvestenen, en aktiv erhvervshavn... (fortsat) Det er således et fælles projekt, som sikrer fremtidige vækstmuligheder og øget godsomsætning. Vanddybden ved den nye kaj bliver 11,5 meter. Der bliver mulighed for at betjene skibe op til 180 meters længde. Første skib forventes at lægge til ved den nye pier i starten af juni Per Aarsleff AS er entreprenøren på projektet. Placeringen på Prøvestenen. Et skib på 180 meters længde er tegnet ind. Den eksisterende Ocean-pier ligger øst for skibet mod vest ses den gamle kaj 840. Nord for ligger Amagerværket. Forøget kapacitet giver flere fordele Når den nye kaj 840 er færdig, opnår kunderne en lang række fordele. Forøget kapacitet. Der vil, på Prøvestenen, være to oliekajer som samtidig kan betjene to af de absolut store tankskibe. Forøget pumpekapacitet og nye pipe-lines. Dybt vand ved to kajer. Reduceret risiko for ventetid, og dermed færre udgifter til gebyr for overskridelse af lossetid. For det omkringliggende samfund er fordelene, at godstransporter flyttes til skibstransport, som er den mest miljøvenlige transportform for den type varer. Prøvestenen ligger godt placeret. Vi skal bruge produkterne i København, og varerne skal hertil. Alligevel ligger Prøvestenen isoleret udenfor byen. Så ingen generes af transporterne. Gamle kaj 840 fjernes Den eksisterende kaj 840 er beregnet til mindre skibe. På billedet ses Else Marie Theresa er et tankskib på BT, længden er 96,30 meter, bredden er 14,20 meter og dybgang fuldt lastet er 6,10 meter. Det er blandt den største type skibe, som hidtil har været i stand til at gå til kaj 840. Når den nye kaj er færdigbygget fjernes den gamle kaj

5 Søtransport er meget miljøvenligt. Via skibstransport håndteres 6,2 millioner tons olie via CMP. Det ville kræve over lastbiler, hvis den mængde olie skulle transporteres med lastbil. Nu sker det via søtransport. Alt sejles til Prøvestenen og det meste enten sejles fra Prøvestenen efter en mellemlagring, eller det transporteres videre via pipe-line, til f.eks. Kastrup Lufthavn. Lidt historie: Fra forsvarsværk til fredeligt formål Københavns Havnevæsen overtog i 1933 de nedlagte søforter med omkringliggende vandarealer. Heriblandt også Prøvestensfortet ud for Amagers kyst. Fortet er det andet fort på Prøvestenen - anlagt efter lov af 31. marts Fortet er tegnet af F. Meldahl og blev nedlagt som kystdefension i Prøvestensfortet blev købt, for at danne en ø til opbevaring og omladning af søværts importeret olie og benzin. Det var fra starten hensigten at koncentrere al olieimport og oplagring her - fjernt fra byen. Den i 1921 anlagte Benzinhavn nord for Skudehavnen var efter kun få år blevet for lille. Samtidig med at efterspørgslen efter olie og benzin steg hastigt, fandt brandmyndighederne det betænkeligt, at Benzinhavnen lå så tæt på bymæssig bebyggelse. I 1934 påbegyndtes derfor anlæggelsen af Prøvestenshavnen til erstatning for den lille havn. Der blev fyldt op syd for og i tilslutning til fortet og gravet en 9,1 meter dyb rende til den anlagte kaj (kaj 1). Den kunstige ø blev forbundet med land ved en lav bro. Blandt de første selskaber, der etablerede sig på Prøvestenen, var Texaco, Gulf Oil og Nordisk Tanklager. Kun få år efter at 1. etape var færdig besluttede også Dansk Shell sig til at flytte alle olieaktiviteter til Prøvestenen. Øen blev mere end fordoblet med de nye 8,5 ha, der blev opfyldt. Samtidig blev kaj 2 og 3 bygget. I årene efter 2. Verdenskrig blev endnu en stor udvidelse af Prøvestenen indledt. Endnu en gang blev arealet mere end fordoblet, og der blev skabt plads til BP og Dansk Esso, som havde besluttet at oprette et 'oceandepot'. Hermed havde Prøvestenshavnen stort set fået den udformning, vi kender i dag. I forbindelse med udvidelsen blev der anlagt to nye kajstrækninger, kaj 4 og 5, og havnen blev uddybet til 10,5 meter. I 1959 blev den seneste store udvidelse vedtaget. Det skete for at imødekomme de stigende krav til tankkapacitet og samtidig sætte havnen i stand til modtage de store tankskibe. Udvidelsen skulle ske ved opfyldning nord for den eksisterende ø. Oceanpieren blev i samme forbindelse etableret med en vanddybde langs kajen på 12 meter. Her kunne Danmarks største tankskibe losse og laste. Efter oliekrisen i 1970'erne og udvinding af olie i Nordsøen er distributionen ændret radikalt. Der er nu ikke længere behov for mange af de store tankanlæg på Prøvestenen. Gennem de senere år har området gradvist ændret karakter. Den nordlige halvdel inklusiv kaj 1 og 2 er fortsat udlagt som oliehavn, men den sydlige del af øen er omdannet til modtagelse af tørbulk, fortrinsvis sten og grus. 5

6 AMAGER Erhvervsråd Repræsentantskabet Repræsentantskabet består af op til 40 personer fra Amager Erhvervsråds medlemsvirksomheder og vælges på generalforsamlingen. Herudover har kommunalbestyrelsen i Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner ret til hver at udpege et medlem til Amager Erhvervsråds repræsentantskab. Repræsentantskabet afstikker hovedretningslinierne for Amager Erhvervsråds virke. Amager Centret Dorthe Riget Reberbanegade 3 Bella Center A/S Arne Bang Mikkelsen Center Boulevard 5 Handelsbanken Claes Peuleche Arne Jacobsens Allé 17 NORDEA Peter Haxgart Amagerbrogade 26 Amager Trailer Center Tom Fuglevig Amagerbrogade 241 Amagerbanken, Aktieselskab Niels Prier Olsen Amager Landevej 56 AmagerBladet Kenneth Pedersen Amagerbrogade 54 Centraladministrationen Amager Centret Søren Pedersen Reberbanegade 3 CBC - Niels Brock Jørgen Jørgensen Gullfossgade 4 Copenhagen Malmö Port AB Søren Balken Containervej 9 Postbox København Ø DanBolig - Niels Hald Niels Hald Sundbyvester Plads 2 Danske Bank A/S Erhvervsafdelingen Allan Jensen Amagerbrogade 105 Junior Chamber- Amager Heidi Marie Jørgensen Byglandsgade 5B, 2 th. Jyske Bank Sundbyvester Afd. Dorte Kristensen Sundbyvester Plads København K Konsulent Claus Padkjær Jensen Parkvej Dragør Konsulentfirmaet Stig Eidorff Stig Eidorff Engstien Dragør Radisson SAS Scandinavia Hotel Copenhagen, Roy Kappenberger Amager Boulevard 70 Renholdningsselskabet af 1898 Jes König Kraftværksvej 25 SMC-Biler Amager A/S Peter Milbregt Englandsvej 437 Statens Seruminstitut Niels Strandberg Artillerivej København Erik Andersen Biler A/S Erik Andersen Englandsvej 381 Bacher & Schilder A/S Henning Jensen Amagerbrogade 19 Bang & Beenfeldt A/S Rådgivende Civilingeniører Gorm Bang Olsen Torvegade København K. Dragør Kommune Allan Holst Rådhuset 2791 Dragør Claus Ehlers Kommunikation ApS Claus Ehlers Søvej Dragør Forstædernes Bank - Amager Afd. Kurt Juul Amagerbrogade 38 København VUC Søren Milche Helgolandsgade København V Københavns Kommune Jesper Buch Jakobsen Københavns Rådhus 1599 København V Københavns Lufthavne A/S Mogens Kornbo Postbox 74 Lufthavnsboulevarden 6 Sundbyernes Handelsforening Lars Albrecht Jensen Bacher & Schilder A/S Amagerbrogade 19 Tårnby Karosserifabrik Hugo Andersen Bjørnbaksvej 14 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 6

7 Efter generalforsamlingen Amager Erhvervsråds bestyrelse ser nu ud som følger: Formand: Hugo Andersen (A) Tårnby Karosserifabrik. Næstformand: Jes König, (B) R98. Sekretær: Lars Albrecht Jensen (C) Bacher & Schilder. F D C A E B G Kasserer: Stig Eidorff (D) Stig Eidorff EDB Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Søren Balken, (E) Copenhagen Malmö Port. Peter Haxgart, (ikke på foto) Nordea. Suppleant: Kurt Juul (F) Forstædernes Bank Revisor: Claus Padkjær Jensen (G) Pas godt på det du har... det er godt både for din pengepung og for miljøet Tit er det synd at kassere ting, blot fordi de trænger til en opfriskning. Vores malerværksted lakerer andet og mere end biler og busser. Vi har løst mange sjove opgaver gennem tiden. Kom med din opgave - vi løser den grundigt og professionelt. Du kan få et nyt køkken for en brøkdel af prisen ved f.eks. blot at lade lågerne lakere i en ny og spændende farve. Ring til os og få et tilbud! Mobil mail: Nyt køkken til en brøkdel af prisen Ring og få et tilbud! Vi lakerer alt... biler, busser, designermøbler, kanoner, køkkener og lamper - bare kom an! Det koster penge at være til - men det behøver ikke at være dyrt AMAGER AUTOLAKERING Bjørnbaksvej Tlf.:

8 Gratis adgang! Kom og se Københavns bedste udvalg i eksklusivt mærketøj til kvinder og mænd. WOMEN Nørre Voldgade 25 MEN Amagerbrogade 19 DETAIL Amagerbrogade 19 Tlf WOMEN DAME-DETAIL Nørre Voldgade København K Tlf ERHVERV KASTRUP Kirstinehøj 5 Tlf UNIFORMSAFDELING Stavangergade København Ø Tlf www. bacher.dk

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Nyborg Midtpunkt for gode oplevelser

Nyborg Midtpunkt for gode oplevelser ERHVERVSSUCCES Østfyn Østfyns Erhvervsråd går mod nye mål. Iværksætterlysten er stor og nye medlemmer strømmer til. Kraftig ekspansion i Ørbæk: Resolux har medvind i mere end én forstand. Nyborg Midtpunkt

Læs mere

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia Årsberetning 2009 Trafikselskabet movia Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har ni medlemmer. To medlemmer kommer fra regionerne ét fra Region Hovedstaden og ét fra Region Sjælland. Den kommune, der

Læs mere

Intelligente samarbejder på havnen

Intelligente samarbejder på havnen N o 33 Forår 2015 transport Aalborg Intelligente samarbejder på havnen Læs også om: Portræt af ny havnekaptajn Ny mand i Bladt Industries Kæmpekran rykker ind Reparation af jernbanespor Aalborg Havn -

Læs mere

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner Juni 2008 Vol 59 Årgang 16 2008 Tema: Scanport www.skanska.dk Telefon 44 68 05 65 SkanskaNews Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06)

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) Vebo er stiftet Men starten på selskabet er udsat et halvt år til april 2007 På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 21. juni 2006 stiftede boligforeningerne B

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Væksten isoleringsmateriale unge medarbejdere Hele verden Entreprenøren Fokus: Personlig sikkerhed Et godt syn arbejdsmiljø-køkken

Væksten isoleringsmateriale unge medarbejdere Hele verden Entreprenøren Fokus: Personlig sikkerhed Et godt syn arbejdsmiljø-køkken juni 2013 Væksten foregår i Asien Avispapir et nyt isoleringsmateriale Find nemmere nye unge medarbejdere Hele verden er min arbejdsplads Entreprenøren i Ryomgård Fokus: Personlig sikkerhed Et godt syn

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Paller - Emballage kasser efter mål laves. Ispm 15 certificeret Vores certifikat nr. 8070. Tømmer - Brædder Lægter T1 m.m

Paller - Emballage kasser efter mål laves. Ispm 15 certificeret Vores certifikat nr. 8070. Tømmer - Brædder Lægter T1 m.m LEDER: Hvis man vil have en appelsin i turbanen, så hjælper det, hvis man stiller sig lige under et appelsintræ / SIDE 2 JENSEN: Blåt og hvidt er også grønt. Bornholms største private virk somhed, Jensen,

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere