Medlems Orientering. Bestyrelsens kup afsløret før tid...! Nr AMAGER Erhvervsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlems Orientering. Bestyrelsens kup afsløret før tid...! Nr.1 2007. AMAGER Erhvervsråd"

Transkript

1 AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Nr Det skal ikke komme dig til skade, at du er formand for erhvervsrådet. Du er mere end kvalificeret til prisen, sagde Lars Albrecht Jensen i sin motivering Bestyrelsens kup afsløret før tid...! Amager Erhvervspris 2007 tildelt Hugo Andersen, Tårnby Karosserifabrik. Af Svend Pedersen, ADhoc Amager Erhvervsråds bestyrelse forsøgte forgæves at gå bag ryggen på formanden, Hugo Andersen, da modtageren af Amager Erhvervsrådspris 2006 skulle udpeges. - Vi forsøgte at holde det hemmeligt, at vi pegede på dig som prismodtager, fortalte bestyrelsesmedlem Lars Albrecht Jensen, da han i forbindelse med rådets generalforsamling på Radisson SAS Scandinavia Hotel motiverede overrækkelsen af prisen. Bestyrelsen havde aftalt, at formanden skulle kontakte en anden prisvinder for at sløre de skumle hensigter. Men ingen kan løbe om hjørner med Hugo Andersen. Han skal altid have en finger med i spillet.»derfor kunne vi ikke holde det hemmeligt helt frem til i aften«, fortsatte Lars Albrecht Jensen.»Men det skal jo ikke komme dig til skade, at du er formand for erhvervsrådet. Du er mere end nogen anden kvalificeret til prisen«, fortsatte han.»du har sat nogle store fodaftryk som virksomhedsleder og som formand for Amager Erhvervsråd. Du har længe sagt, at der skal yngre kræfter til. Det bliver svært at finde din afløser«, sluttede Lars Albrecht Jensen. Din indsats i det lokale erhvervliv sammen med dit engagement i sociale problemer er beundringsværdigt, sagde energi- og transportminister Flemming Hansen bl.a. Erhvervslivets mand med social ansvarsfølelse Energi- og transportminister Flemming Hansen var mødt op for at overrække prisen. Hugo Andersen er jo først og fremmest kendt som erhvervslivets talerør. Kun få ved, at der også banker et stort hjerte for de utilpassede unge. Som formand for Amager Erhvervsråd har han været med i projektet Ung i arbejde - et SSP-projekt, der skal skaffe marginaliserede unge i job. Det er unge, som ofte har problemer i fritiden og udøvet forskellige former for Læs videre på næste side

2 INDHOLD Portræt af en ildsjæl... 2 Hvad har de gang i for enden af Prags Boulevard?... 3 Prøvestenen, en aktiv erhvervshavn midt i byen og alligevel langt væk... 3 Fra forsvarsværk til fredeligt formål... 5 Repræsentantskabet... 6 Kommende arrangementer... 7 AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Udgives 2-4 gange årligt Udgiver: AE MedlemsOrientering c/o Amager Erhvervsråd International House Center Boulevard 5 Tlf.: Fax: Web-adr.: Redaktion: Lars Albrecht Jensen (ansv.) Hugo Andersen Svend Pedersen Tilrettelæggelse: ADhoc tegnestuen Tryk: Jørn Thomsen Offset Oplag: 1200 Annoncering og indlæg Evt. indlæg og materiale til annoncer, som ønskes bragt i næste udgave af Amager Erhvervsråds Medlems Orientering bedes venligst sendt til ovenstående adresse. Bestyrelsens kup afsløret før tid...! (forsat) kriminalitet, tyverier og småhærværk. Hugo Andersen har med succes gennem årene haft flere af disse unge ansat i virksomheden.»det vidner om en stor menneskelig ressource og socialt ansvar, at du også tager dig tid til den slags arbejde. Portræt af en ildsjæl Af Svend Pedersen, ADhoc Hugo Andersen er opvokset i Hellerup, hvor han boede indtil han i 1970 sammen med sin familie flyttede til St. Magleby. Efter sin værnepligt var han garagemester ved Sjællandske Trainregiment i Ryvangen. Den militære tjeneste forlod han i 1960 efter i de sidste to år at have gjort tjeneste som uddannelsesofficer ved Hjemmeværns Region VI. Han havde dog allerede i 1956 etableret et autoværksted på Krimsvej, som han kørte sideløbende. Da Hugo Andersens interesse for dansk og europæisk forsvar stadig var stor, fortsatte han som frivillig ved Hjemmeværnsdistrikt Amager, hvor han den dag i dag er aktiv. Værkstedet på Krimsvej blev for småt og i 1967 købte han Tillings Karosserifabrik i Lærdalsgade og autolakeriet i Frankrigsgade, hvor der også blev indrettet presenningfabrik. I 1969 købte Hugo Andersen Tårnby Karosserifabrik på Bjørnbaksvej. I 1975 måtte værkstederne i Lærdalsgade og Frankrigsgade vige for nyt boligbyggeri. Alle aktiviteter blev herefter samlet på Bjørnbaksvej. I 1976 købte han tankstationen på Englandsvej 381, hvor der siden har været autohandel og fra 1986 Mitsubishi-forhandling Hugo Andersens interesser for politik førte gennem årene til en aktiv indsats i det Konservative Folkeparti, hvor han en årrække var formand for vælgerforeningen i Dragør/St. Magleby og en årrække kredsformand for Amagerkredsen. Hugo Andersens interesse for erhvervslivets vilkår førte til, at han Samtidig er du jo kendt for din målrettede og fokuserede indsats for at styrke det lokale erhvervsliv. Du kan være aggressiv i bestræbelserne på at nå resultater, men det virker, konstaterede ministeren. Hugo Andersen takkede, da Det Kriminalpræventive Råd havde påskønnet SSPprojektet»Ung i job«med rådets pris for 2006 og en check. nogle år efter Amager Erhvervsråds stiftelse i 1984 blev valgt ind i bestyrelsen og fra 1996 som formand. For et år siden blev Hugo Andersen formand for Københavnertunnelgruppen, der arbejder for en havnetunnel under Københavns Havn fra Nordhavnen til Motorvejsnettet ved Sydhavnen. Miljø og erhvervsliv vil gå bedre tider i møde med en tunnel under havnen:»man løser ikke miljøproblemerne ved at smide bilerne ud af byen, men det kan en tunnel,«siger han. Det sociale arbejde Det har glædet AE, at både NORDEA og Det Kriminalpræventive Råd har påskønnet AE= s arbejde for projektet»ung i job«som bygger bro mellem erhvervliv og kriminalitetstruede unge. Hugo Andersen står stadig for den daglige ledelse af Tårnby Karosserifabrik, som han i 1993 solgte til sin søn, Erik Andersen. 2

3 Hvad har de gang i for enden af Prags Boulevard? Fra første fase i byggeriet: En spunsvæg er nedrammet og en duc d albe* er etableret. Prøvestenen, en aktiv erhvervshavn midt i byen og alligevel langt væk Copenhagen Malmö Port (CMP) foretager store investeringer i fremtidig udvikling af flydende bulk området Prøvestenen i København har fået eksisterende kajer bragt i stand. Og i januar er en stor opgradering igangsat. En ny pier er under opførelse som supplement til den eksisterende Ocean-pier. I forvejen er det store gods mængder som passerer Prøvestenen, nu er der forventning om yderligere vækst. Af Søren Balken CMP Copenhagen Malmö Port CMP håndterede 6,2 millioner tons flydende bulk i Mange forskellige typer olie, jet-fuel, kemikalier, benzin til nærområdet og andre petrokemiske produkter blev håndteret via skib og de to olieterminaler Prøvestenen i København og Olje Hamnen i Malmö. Den fremtidige udvikling tegner positivt, så CMP har investeret 70 millioner kr. i opgradering af de to terminaler. Oljehamnen i Malmö har fået renoveret og opgraderet kajerne. Indsejlingen er i færd med at blive bredere, så endnu større skibe kan lægge til kaj. Prøvestenen rummer i dag ikke blot Københavns oliehavn og en voksende havneaktivitet for sten, grus og andre anlægsmaterialer. Prøvestenen i København har fået eksisterende kajer bragt i stand. Og i januar er en stor opgradering igangsat. En ny pier er under opførelse som supplement til den eksisterende Ocean-pier. Den eksisterende Ocean-pier har håndteret op til 244 meter lange skibe med op til m3 flydende bulk. Den er selvfølgelig stadig til rådighed. En ny kaj 840 til 180 meter lange skibe er i disse dage under opførelse. Ny pier på Prøvestenen Planlægningen af arbejdet er sket i tæt samarbejde med vore kunder. CMP investerer 12 millioner kr. i den søværts infrastruktur, samtidig foretager kunderne store investeringer i tilsvarende land-infrastruktur herunder ny pipe-line. Læs videre på de næste sider Også en ny, stor lystbådehavn nær Amager Strandpark Prøvestenen skal udvides med 50 pct.: 40 hektar eller et areal svarende til lige så mange store fodboldbaner. Udvidelsen sker især mod syd. Den nordlige del af Prøvestenen skal fortsat bruges til oliehavn. Målet med at udvide Prøvestenen er at skabe nye bolværker og arealer til bulkaktiviteter (sten, grus o.l.), et depot for forurenet jord men også at give københavnerne nye rekreative muligheder. Der er for øjeblikket anlagt 650 m kaj på 13,5 m vand. Bag kajerne sker en opfyldning med jord fra københavnske bygge- og anlægsprojekter. Prøvestenen bliver hjemsted for en ny, stor lystbådehavn, som kommer til at ligge tæt ved Amager Strandpark. Fra Ordbog for landkrabber: Duc d'albe: Svær pælekonstruktion i havnebassiner. Udføres i dag også som betonkonstruktion. Anvendes til fortøjning. Pier: Anløbsbro 3

4 PRAGS BOULEVARD Prøvestenen, en aktiv erhvervshavn... (fortsat) Det er således et fælles projekt, som sikrer fremtidige vækstmuligheder og øget godsomsætning. Vanddybden ved den nye kaj bliver 11,5 meter. Der bliver mulighed for at betjene skibe op til 180 meters længde. Første skib forventes at lægge til ved den nye pier i starten af juni Per Aarsleff AS er entreprenøren på projektet. Placeringen på Prøvestenen. Et skib på 180 meters længde er tegnet ind. Den eksisterende Ocean-pier ligger øst for skibet mod vest ses den gamle kaj 840. Nord for ligger Amagerværket. Forøget kapacitet giver flere fordele Når den nye kaj 840 er færdig, opnår kunderne en lang række fordele. Forøget kapacitet. Der vil, på Prøvestenen, være to oliekajer som samtidig kan betjene to af de absolut store tankskibe. Forøget pumpekapacitet og nye pipe-lines. Dybt vand ved to kajer. Reduceret risiko for ventetid, og dermed færre udgifter til gebyr for overskridelse af lossetid. For det omkringliggende samfund er fordelene, at godstransporter flyttes til skibstransport, som er den mest miljøvenlige transportform for den type varer. Prøvestenen ligger godt placeret. Vi skal bruge produkterne i København, og varerne skal hertil. Alligevel ligger Prøvestenen isoleret udenfor byen. Så ingen generes af transporterne. Gamle kaj 840 fjernes Den eksisterende kaj 840 er beregnet til mindre skibe. På billedet ses Else Marie Theresa er et tankskib på BT, længden er 96,30 meter, bredden er 14,20 meter og dybgang fuldt lastet er 6,10 meter. Det er blandt den største type skibe, som hidtil har været i stand til at gå til kaj 840. Når den nye kaj er færdigbygget fjernes den gamle kaj

5 Søtransport er meget miljøvenligt. Via skibstransport håndteres 6,2 millioner tons olie via CMP. Det ville kræve over lastbiler, hvis den mængde olie skulle transporteres med lastbil. Nu sker det via søtransport. Alt sejles til Prøvestenen og det meste enten sejles fra Prøvestenen efter en mellemlagring, eller det transporteres videre via pipe-line, til f.eks. Kastrup Lufthavn. Lidt historie: Fra forsvarsværk til fredeligt formål Københavns Havnevæsen overtog i 1933 de nedlagte søforter med omkringliggende vandarealer. Heriblandt også Prøvestensfortet ud for Amagers kyst. Fortet er det andet fort på Prøvestenen - anlagt efter lov af 31. marts Fortet er tegnet af F. Meldahl og blev nedlagt som kystdefension i Prøvestensfortet blev købt, for at danne en ø til opbevaring og omladning af søværts importeret olie og benzin. Det var fra starten hensigten at koncentrere al olieimport og oplagring her - fjernt fra byen. Den i 1921 anlagte Benzinhavn nord for Skudehavnen var efter kun få år blevet for lille. Samtidig med at efterspørgslen efter olie og benzin steg hastigt, fandt brandmyndighederne det betænkeligt, at Benzinhavnen lå så tæt på bymæssig bebyggelse. I 1934 påbegyndtes derfor anlæggelsen af Prøvestenshavnen til erstatning for den lille havn. Der blev fyldt op syd for og i tilslutning til fortet og gravet en 9,1 meter dyb rende til den anlagte kaj (kaj 1). Den kunstige ø blev forbundet med land ved en lav bro. Blandt de første selskaber, der etablerede sig på Prøvestenen, var Texaco, Gulf Oil og Nordisk Tanklager. Kun få år efter at 1. etape var færdig besluttede også Dansk Shell sig til at flytte alle olieaktiviteter til Prøvestenen. Øen blev mere end fordoblet med de nye 8,5 ha, der blev opfyldt. Samtidig blev kaj 2 og 3 bygget. I årene efter 2. Verdenskrig blev endnu en stor udvidelse af Prøvestenen indledt. Endnu en gang blev arealet mere end fordoblet, og der blev skabt plads til BP og Dansk Esso, som havde besluttet at oprette et 'oceandepot'. Hermed havde Prøvestenshavnen stort set fået den udformning, vi kender i dag. I forbindelse med udvidelsen blev der anlagt to nye kajstrækninger, kaj 4 og 5, og havnen blev uddybet til 10,5 meter. I 1959 blev den seneste store udvidelse vedtaget. Det skete for at imødekomme de stigende krav til tankkapacitet og samtidig sætte havnen i stand til modtage de store tankskibe. Udvidelsen skulle ske ved opfyldning nord for den eksisterende ø. Oceanpieren blev i samme forbindelse etableret med en vanddybde langs kajen på 12 meter. Her kunne Danmarks største tankskibe losse og laste. Efter oliekrisen i 1970'erne og udvinding af olie i Nordsøen er distributionen ændret radikalt. Der er nu ikke længere behov for mange af de store tankanlæg på Prøvestenen. Gennem de senere år har området gradvist ændret karakter. Den nordlige halvdel inklusiv kaj 1 og 2 er fortsat udlagt som oliehavn, men den sydlige del af øen er omdannet til modtagelse af tørbulk, fortrinsvis sten og grus. 5

6 AMAGER Erhvervsråd Repræsentantskabet Repræsentantskabet består af op til 40 personer fra Amager Erhvervsråds medlemsvirksomheder og vælges på generalforsamlingen. Herudover har kommunalbestyrelsen i Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner ret til hver at udpege et medlem til Amager Erhvervsråds repræsentantskab. Repræsentantskabet afstikker hovedretningslinierne for Amager Erhvervsråds virke. Amager Centret Dorthe Riget Reberbanegade 3 Bella Center A/S Arne Bang Mikkelsen Center Boulevard 5 Handelsbanken Claes Peuleche Arne Jacobsens Allé 17 NORDEA Peter Haxgart Amagerbrogade 26 Amager Trailer Center Tom Fuglevig Amagerbrogade 241 Amagerbanken, Aktieselskab Niels Prier Olsen Amager Landevej 56 AmagerBladet Kenneth Pedersen Amagerbrogade 54 Centraladministrationen Amager Centret Søren Pedersen Reberbanegade 3 CBC - Niels Brock Jørgen Jørgensen Gullfossgade 4 Copenhagen Malmö Port AB Søren Balken Containervej 9 Postbox København Ø DanBolig - Niels Hald Niels Hald Sundbyvester Plads 2 Danske Bank A/S Erhvervsafdelingen Allan Jensen Amagerbrogade 105 Junior Chamber- Amager Heidi Marie Jørgensen Byglandsgade 5B, 2 th. Jyske Bank Sundbyvester Afd. Dorte Kristensen Sundbyvester Plads København K Konsulent Claus Padkjær Jensen Parkvej Dragør Konsulentfirmaet Stig Eidorff Stig Eidorff Engstien Dragør Radisson SAS Scandinavia Hotel Copenhagen, Roy Kappenberger Amager Boulevard 70 Renholdningsselskabet af 1898 Jes König Kraftværksvej 25 SMC-Biler Amager A/S Peter Milbregt Englandsvej 437 Statens Seruminstitut Niels Strandberg Artillerivej København Erik Andersen Biler A/S Erik Andersen Englandsvej 381 Bacher & Schilder A/S Henning Jensen Amagerbrogade 19 Bang & Beenfeldt A/S Rådgivende Civilingeniører Gorm Bang Olsen Torvegade København K. Dragør Kommune Allan Holst Rådhuset 2791 Dragør Claus Ehlers Kommunikation ApS Claus Ehlers Søvej Dragør Forstædernes Bank - Amager Afd. Kurt Juul Amagerbrogade 38 København VUC Søren Milche Helgolandsgade København V Københavns Kommune Jesper Buch Jakobsen Københavns Rådhus 1599 København V Københavns Lufthavne A/S Mogens Kornbo Postbox 74 Lufthavnsboulevarden 6 Sundbyernes Handelsforening Lars Albrecht Jensen Bacher & Schilder A/S Amagerbrogade 19 Tårnby Karosserifabrik Hugo Andersen Bjørnbaksvej 14 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 6

7 Efter generalforsamlingen Amager Erhvervsråds bestyrelse ser nu ud som følger: Formand: Hugo Andersen (A) Tårnby Karosserifabrik. Næstformand: Jes König, (B) R98. Sekretær: Lars Albrecht Jensen (C) Bacher & Schilder. F D C A E B G Kasserer: Stig Eidorff (D) Stig Eidorff EDB Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Søren Balken, (E) Copenhagen Malmö Port. Peter Haxgart, (ikke på foto) Nordea. Suppleant: Kurt Juul (F) Forstædernes Bank Revisor: Claus Padkjær Jensen (G) Pas godt på det du har... det er godt både for din pengepung og for miljøet Tit er det synd at kassere ting, blot fordi de trænger til en opfriskning. Vores malerværksted lakerer andet og mere end biler og busser. Vi har løst mange sjove opgaver gennem tiden. Kom med din opgave - vi løser den grundigt og professionelt. Du kan få et nyt køkken for en brøkdel af prisen ved f.eks. blot at lade lågerne lakere i en ny og spændende farve. Ring til os og få et tilbud! Mobil mail: Nyt køkken til en brøkdel af prisen Ring og få et tilbud! Vi lakerer alt... biler, busser, designermøbler, kanoner, køkkener og lamper - bare kom an! Det koster penge at være til - men det behøver ikke at være dyrt AMAGER AUTOLAKERING Bjørnbaksvej Tlf.:

8 Gratis adgang! Kom og se Københavns bedste udvalg i eksklusivt mærketøj til kvinder og mænd. WOMEN Nørre Voldgade 25 MEN Amagerbrogade 19 DETAIL Amagerbrogade 19 Tlf WOMEN DAME-DETAIL Nørre Voldgade København K Tlf ERHVERV KASTRUP Kirstinehøj 5 Tlf UNIFORMSAFDELING Stavangergade København Ø Tlf www. bacher.dk

Medlems Orientering. Af Svend Pedersen, ADhoc Foto: Michael Paldam

Medlems Orientering. Af Svend Pedersen, ADhoc Foto: Michael Paldam AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Nr.2 2006 Amager Erhvervsråds bestyrelse ønsker alle Erhvervsrådets medlemmer og øvrige erhvervsdrivende på Amager en Glædelig Jul og et godt Nytår Nordea påskønner

Læs mere

Svenningsens Maskinforretning hædret med Amager Erhvervsråds Årspris 2004

Svenningsens Maskinforretning hædret med Amager Erhvervsråds Årspris 2004 Nr. 1 2005 Miljøminister Connie Hedegaard motiverer Amager Erhvervsråds og AmagerBladets valg af prismodtageren. Adm.dir. Niels Svenningsen modtager på vegne af familien og virksomhedens medarbejdere Amager

Læs mere

Udvalg. Bygningsvedligeholdelses. Fest- og aktivitetsudvalg: Fællesspisningsudvalg: Fælleshusudvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32

Udvalg. Bygningsvedligeholdelses. Fest- og aktivitetsudvalg: Fællesspisningsudvalg: Fælleshusudvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32 Udvalg Bygningsvedligeholdelses udvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32 Per Byberg Jensen, nr. 36 Fest- og aktivitetsudvalg: Fmd: Erik Ejlskov, nr. 14 Tove Mulnæs, nr. 10 Fællesspisningsudvalg: Lotte Nielsen,

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Borgermøde den 12. marts 2007 vedr. udviklingen af Kerteminde Havn

Borgermøde den 12. marts 2007 vedr. udviklingen af Kerteminde Havn Borgermøde den 12. marts 2007 vedr. udviklingen af Kerteminde Havn Udvikling Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 41 Fax: 65 15 15 25 kes@kerteminde.dk www.kerteminde.dk NOTAT 15. marts 2007

Læs mere

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV ÅRHUS HAVN INDSTILLING Til Århus Byråd Den 07.12.2004 Tlf. nr.: 86 13 32 66 Jour. nr.: 12.30.0001.04 Ref.: 17172 BM/AV Indstilling om forhøjelse af anlægsrammen med 500 mio. kr. 1. Resume Med den politiske

Læs mere

Medlems Orientering. med en god infrastruktur i alle henseender.

Medlems Orientering. med en god infrastruktur i alle henseender. AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Nr. 1 2006 ACS-Trælast hædret med Amager Erhvervsråds årspris 2005 Amager Erhvervsråds årspris tildeles hvert år en virksomhed, organisation eller person, som på

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage juli 2009 oktober 2009. Torsdag 2/07 2009 Klubhuset - Amager Strandpark - Hedegårdsvej

Læs mere

Medlems Orientering. Nr. 3 2004. AMAGER Erhvervsråd

Medlems Orientering. Nr. 3 2004. AMAGER Erhvervsråd Øresundsregionen: Sverige Norge Island Østersøregionen: Finland Estland Letland Litauen Polen Tyskland Det øvrige EU AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Nr. 3 2004 Hovedtemaer i dette nummer: Fokus

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Dansk Vinhandel ApS Bord 2 Exclusive Intersport Bord 2 Exclusive Intersport Bord 2 Exclusive Titus Olie & Gas Bord 2 Exclusive Titus Olie & Gas Bord 2 Exclusive TUC Dekra

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2015 november 2015. Mellemholdet er delt i to

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

OILTANKING COPENHAGEN SYD

OILTANKING COPENHAGEN SYD OILTANKING COPENHAGEN SYD INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT 3. 24. OKTOBER 2017 1 et A-vej OILTANKING COPENHAGEN SYD BAGGRUND Oiltanking Copenhagen A/S (OTC) er beliggende i den

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

DEBAT. Udvidelse af Statoil Raffinaderiets tanklager samt etablering af en bioethanolfabrik. Regionplan 2005 2016 TILLÆG 15

DEBAT. Udvidelse af Statoil Raffinaderiets tanklager samt etablering af en bioethanolfabrik. Regionplan 2005 2016 TILLÆG 15 DEBAT Regionplan 2005 2016 TILLÆG 15 Udvidelse af Statoil Raffinaderiets tanklager samt etablering af en bioethanolfabrik Bioethanolfabrik Tanklager Serviceområde (omlægning af vej) Statoil ønsker at gennemføre

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset J. nr. 11-11935 Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset Torsdag, den 28. maj 2009 kl. 19.00 I fælleslokalet i V-Huset, Ørestads Boulevard 59 B, 2300 København S. Indkaldelse

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere.

Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere. Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl. 19.00 på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere. Dagsorden: Valg af dirigent. Helge Frederiksen blev

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Invitation til Generalforsamling På vegne af bestyrelsen inviteres du hermed til den årlige generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM

BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM Program, 5.3.2009 afd. 7, spor 2, 8. semester Claus Nebelin, stud.: 3027 Forsidebilled: Daytime af Germaine Kruip (2004) INDHOLDSFORTEGNELSE Afdelingsmæssig

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

Temadag nr. 72. Kombilogistik Optimeret samspil mellem transportformerne

Temadag nr. 72. Kombilogistik Optimeret samspil mellem transportformerne Temadag nr. 72 Kombilogistik Optimeret samspil mellem transportformerne 3 besøg i knudepunkter for godstransport 11. marts, 24. marts og 14. april 2010 Arrangør: Forum for Logistik og E handel i samarbejde

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00 Vejbygningssektionen Til repræsentanterne for Vejbygningssektionens medlemsvirksomheder 11. oktober 2016 J-nr.: 75804 / 2334943 Vejbygningssektionens generalforsamling 2016 Invitation til Vejbygningssektionens

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere