Færøsk: en oversigt. Hjalmar P. Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færøsk: en oversigt. Hjalmar P. Petersen"

Transkript

1 Færøsk: en oversigt Hjalmar P. Petersen

2 En almindelig klassificering: Nordgermansk Vestskandinavisk Østskandinavisk islandsk, færøsk nynorsk dansk, svensk norsk (bokmål)

3 Syd Nord F.eks. reduktioner in dansk ir, dømir dømmer ar, kallar kalder ur > er; bítur bider i, spaki spade u, konu kone a > e kona kone samt genusreduktion: Ein bilur hann ein hurð hon eitt skip tað Fælleskøn Intentkøn

4 Syd Nord Nord Skandinavisk Syd Skandinavisk Norsk svensk dansk (færøsk, islandsk) Dette er omk Da man så kommer til ca sker der:

5 Syntaktiske forandringer F.eks. Drift mod analytisk syntaks: Hun er mere syg end manden Hon er sjúkari enn maðurin Jeg skal komme ind på denne fordeling senere

6 Oyggjar Fastland Insular Scandinavian Mainland Scandinavian Færøsk, islandsk norsk, svensk, dansk Dette skal vi kigge nærmere på senere. Nu lidt om fonologien og morfologien

7 Fonologi Alle lange vokaler bliver korte foran to eller flere konsonanter Hin Gulur Hálur hitt gult hált O.s.v.

8 En anden formulering Alle lange vokaler forkortes foran en konsonant Hi:n > hin Men ligemeget. Dette er en gylden regel i færøsk, såvel som i islandsk, norsk og svensk.

9 Vokalsystemet, monoftonger Fremre Bag Urundet rundet rundet Høj i (i, y) y (y) u (u) Mid e (e) ø (ø) o (o) Lav a (a)

10 Monoftonger Fremre Bag urundet rundet rundet Høj i (hin, syni) y (mytisk) u (hurð) Mid e (her) ø (hørð) o (horð) Lav a (statur)

11 Lang : kort Som nævnt, har man: hin : hitt Fonetisk ligger de korte vokaler som følger: Høj i Midhøj e ø Midlav œ Lav

12 Diftonger Dem som ender med i Lang Kort [ i] (ey) reyður reytt [ai] (ei) heitur heitt [ i] (oy) royna royndi [ i] (í/ý) pína píndi brýna brýndi

13 Vokaler, som ender med u Lang Kort [ u] (ú) súrur súrt [œu] (ó) stórur stórt au [au](au) aula, august Her er /au/ i låneord, men også som vokalisering af v:

14 Vokalisering af v Nón kl [nœu n] Nøvn navne [nœ n] Nevn nævn [n n] Navn navn [na n] [nau n]

15 Svævende diftonger Lang Kort [ a] (a/æ) maður mann trælur træls [ ] (á) hálur hált

16 Diftonger, avslutningsvis I virkeligheden er monoftongerne i færøsk også diftongiske: [i j] (i, y) [u w](u) [e ] (e) [ø œ] (ø) [o ] (o)

17 Sammenfattende /i:j/ /y:j/ /u:w/ /ɛi:/ /ʉu:/ /ɛa:/ /e: / /ø:œ/ /o: / /ai:/ /au:/ /a:/ /ɔi./ /ɔu:/ /ɔa:/ /ʊi:/

18 Samnýting (fælles benytning), Snædal (1986) Der er i udviklingen fra norrønt til færøsk 13 lange vokaler og 10 korte. Systemet er asymmetrisk, fordi:

19 Fælles benytning fors. høgur høgt høj stórur stórt stor [œ] reyður reytt rød frekur frekt fræk [ε] tola toldi tåle hálur hált glat [ ]

20 Hiatus og hiatusindskud Spirantisk ð og g [ ] >, men med diverse indskud. i u a reyði óði gleði reyðu óðu legu reyða óða ræða Mere om dette i undervisningen

21 Skerping Færøsk kúgvin rógva doyggja Dansk koen ro dø Så man taler om: gv skerping (ó, ú) ggj skerping (í,ý, ei, ey, oy)

22 Den historiske udvikling var: Gammelt fær. Tryksvagt Trykstærkt *kúin > kyu.win/ ky vin > kygvin (Svabo) > kúgvin

23 Hvilket ses i f.eks: Riðu teir á skógvin burt Reystar kjempur tvær, Tá ið teir komu á heiðin skó, Skjulti Vismar sær (Sandoyarbók) Lúgva : leyg (ikke *leyggj) Ró nú Snopprikkur (idiom, imperativ)

24 Konsonanter Nogle konsonantforbindelser: Palatalisering k [t ] keypa g i/y, e, ey, j [d ] geva sk [ ] skera stj stjala» D.e. fremre vokaler

25 Palatalisering, forsat tj tjaldur [t ] dj djór [d ] hj hjallur [t ] sj sjáldan [ ]

26 Andre konsonantforbindelser Skrift Udtale ll dl allir alle rn dn barn barn nn (efter oy, ei) dn seinni senere

27 Konsonantforbindelser (forsat) ógv egv nógv úgv igv kúgv Mere i undervisningen (kanska)

28 Hvorfor er fonologien så mærkelig? Trudgill I små samfund vil man finde mere uregelmæssige bøjningsmønstre og uigennemskuelige alternationer. Desuden kan diverse alternationer forsvinde p.g.a. sprogkontakt, mens diverse alternationer udvikler sig lettere i isolation. At sprogkontakt fører reduktion med sig, stemmer ikke helt, som vi skal se.

29 D.v.s. Mere uregelmæssig bøjning og uigennemskuelige alternationer: Se bare på: kúgv kúgvin kúnna kúnni kýr kýrnar kúm kúnum

30 Skerping (forsat) Lúgva lugu, lýgur leyg, login... Den færøske stærke bøjning er meget uregelmæssig. Sådanne alternationer kan udvikle sig i små samfund, med tæt forbindelse imellem sprogbrugerne, ifølge Trudgill.

31 Nogle morfologiske forandringer Man har tre kasus: Nominativ Hvørfall Akkusativ Hvønnfall Dativ Hvørjumfall

32 Genitiv María sendi bókina til Haraldar (isl) (Gen.) Maria sendi bókina til Harald (fær.)(akk.) Maria sendi bókina til hansara (fær.)(gen.) De personlige pronominer har genitiv. Ellers har man ikke genitiv i talesproget.

33 Til + sted Imellem + sted Genitiv relikt Báturin sigldi til Íslands Báturin liggur ímillum Íslands og Grønlands Dog her bruger alt flere akkusativ Báturin sigldi til Ísland Báturin liggur ímillum Ísland og Grønland

34 Hjá possessiv og sa klitika Mandens båd (Dan.) Det som ejes Den som ejer báturin hjá manninum nominativ dativ bestemt bestemt

35 Sa possessiv Animate, human Mammusa bilur mors bil Pápasa bilur fars bil Randisa spjót Randis spyd *hundurinsa skál hundens skål Tummas á Dómarakontórinumsa bilur Jógvan har Uppisa bilur

36 Subjunktiv Eksisterer ikke: Undtagen i idomatiske udtryk: Harrin signi heimi Fanin steiki I stedet for har man irrealis: Randi hevði dripið hundin Randi drap hundin

37 Personsbøjning Nutid Ental Eg kalli Tú kallar Hann kallar Flertal Vit, tit, tey kalla Datid kallaði kallaði kallaði kallaðu

38 Og nu har i lært to regler i færøsk Første person i ental i nutid har altid i Flertal i nutid har altid samme form som infinitiv Eg kalli, rópi, bíti, fari... At kalla vit, tit, tey kalla

39 Færøsk som MidScandinavian Leksikon Fonologi Morfologi Syntaks Diskurs

40 P.g.s. sprogkontakt Lån: Dansk > Færøsk Leksikon: Fonologi: Morfologi: Syntaks: Diskurs, og modalpartikler Meget Lidt Lidt Moderat Moderat

41 Withney (1881): Ordforrådet Nouns > other parts of speech > suffixes > inflection > sounds. Nouns > verbs > adjectives > adverbs > prepositions > interjections (Haugen 1950)

42 K8 korpuset (6 informanter) Datenreihe 1 Datenreihe 2 Datenreihe Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4

43 I % Færøske navneord, verb og adjektiver: 70.39% Danske navneord, verb og adjektiver: 29.60%

44 Fonologi, lån Tryk, som i dansk i låneord: forbí Vokalfonemer: a statur y typa, mytiskur, mystiskt au august, aula ai kai

45 Fonologi, lån (forsat) Obstruenter: pedagogur, avløb, marmulada (?marmuláta), negari(? Nekari) r fara, vera (engelsk lån?), se senere.

46 Morfologi, lån s flertal. Yderst sjældent. Præ og suffikser: An be for ilsi heit Anbefalla Besnissaður (< engelsk business) Fortorga tåle Rimpilsi býttheit

47 D.e. Kontakt med dansk har eksisteret i flere hundrede år. Der er ikke særlig stor dansk indflydelse at spore i morfologien og fonologien. Men i syntaksen har man en del, og det er fordi at sprogbrugeren ikke lægger mærke til disse lån. Det er mere skjulte.

48 Bland syntaks Det er ikke et sprog, men en blanding imellem islandsk og dansk (Hunderup), da man diskuterede skolevæsenet i 1840 ene På en måde havde han ret!

49 Mid Scandinavian V fin Adv i bisætninger MSc ISc Far + + Jógvan sigur, at Maria elskar ikki hundin Jógvan sigur, at Maria ikki elskar hundin

50 Adv+ V // V + Adv Meget er skrevet om dette emne i færøsk; jeg kan kort sige, at Heycock, Sorace og Hansen (2009) se Heycoks hjemmeside, er nået til den konklution, at den ISc ordstilling (verb + adverb) er i færd med a forsvinde i færøsk, og dette stemmer også, selvom man kan formode, at denne sprogforandring vil tage nogen tid, d.e. flere generationer. Man har således begge muligheder i færøsk

51 Null ekspletiver i tensed clauses MSc Isc + I Thorshavn regner det ofte Í Thorshofn regnar oft = Í Havn regnar oftani Men: Í Havn regnar tað oftani Så, man har begge muligheder.

52 Upersonlige subjektskonstruktioner MSc ISc + Mær dámar mjólkina *mig synes om mælken Dativ Akkusativ Men: Eg dámi mjólkina Jeg synes om mælken Familjur tørva pápar Familier har brug for fædre (Sosialurin jan. 2010). Og man har lånt fra dansk: Eg mangli pengar Jeg mangler penge => Så færøsk er i færd med at få den samme konstruktion som MSc.

53 Tungt subjekt efter objekt MSc ISc + Sidste år købte dette hus en gammel kone... Fær.: Objekt Subjekt?*Í fjør keypti hetta húsið ein gomul kona úr Gásadali (dog, nogle accepterer disse sætninger). => Fær. har samme syntaks som MSc.

54 Objekt skifte MSc ISc + Jon solgte bilen ikke *Jón seldi bilin ikki OK i isl. Jon elsker hende ikke Jón elskar hana ikki Fær. opfører sig som MSc.

55 Objekt skifte MSc ISc + Jon solgte bilen ikke *Jón seldi bilin ikki OK i isl. Jon elsker hende ikke Jón elskar hana ikki Fær. opfører sig som MSc.

56 PP for IO efter give MSc ISc + Marie gav bogen til manden Maria gav bókina til mannin Maria gav manninum bókina Fær. har igen samme syntaks som MSc

57 Benefaktiv MSc ISc + Hun købte ham bilen Hon keypti honum bilin Fær. opfører sig som MSc.

58 Analytisk komarativ og superlativ Maria er sjúkari enn Marjun Marjun er sjúkast av øllum Maria er meira sjúk enn Marjun Maria er mest sjúk av øllum Disse konstruktioner spreder sig hastig i færøsk.

59 Hv konstruktioner Hvaðani ert tú? *Hveden er du? Hvaðani ert tú frá? Hvar ert tú frá? Hvor kommer du fra

60 Fremtid De venitiv De volitativ De andativ Fær. og MSc: kommer til at vil skal Jógvan kemur (til) at siga tað í morgin

61 Fremtid (forsat) Eg skal til Danmarkar at lesa næsta ár Fær urtapotturin ikki vatn, vil hann doyggja

62 Deontisk brug af mátti Epistemisk Deontisk Possibility permission DA: kunne can måtte may FA: kunna can kunna may Deontic and dynamic modality refer to events that are not actualized, events that have not taken place, but are merely potential, and may, therefore, be described as event modality (Palmer 2001: 70). With epistemic modality speakers express their judgments about the factual status of the proposition (Palmer 2001: 8).

63 Fra en hjemmeside (som faktisk hedder nym.fo) Handa mátti gjarna kopierað fyri meg anytime Dette er et udsagn om noget, som ikke er sket endnu; det udtrykker noget muligt, og det er helt klart, at man bruger det danske system her. Og nu ikke mere syntaks, selvom der er andre ting, som man kunne tage frem, som er i færøsk som resultat af sprogkontakt.

64 Diskurs og modalpartikler Emnet er ikke udforsket, men eksempler er (vel): Vissi mann lurtar væl eftir orðinum, so má tað væl vera, at alt skal vera javnt. men [eg] fari nokk einaferð eg havi verið, eg havi verið inni har beintnar.

65 Engelsk påvirkning Jeg har nævt det retroflekse r i fara, far. Dette er så at sige gennemført hos de yngre, og også mange i folk i års alderen. Og i Klaksvig området er denne forandring gennemført. Nogle har påstået, at det er amerikansk indflydelse. Muligt, samt at man har lyden i rd kombinationen, som hoyrdi, koyrt.

66 Engelsk påvirkning (fors.) Bush varð funnin deyður = found dead Imperativ:

67 Rod imperativ Den almindelige imperativ er: Tak ikki fløskurnar tag ikke Men så har man også (blandt unge) Ikki tak fløskurnar (ikke tag...) Ikki taka fløskurnar (ikke tage...)

68 (1) Sig ikki, hvat tú ætlar at gera! say(imp) not, what you(n) plan to do(inf) 16 yrs Total y es Numbers : % within generations 74.1% 67.3% Don t say what you plan to do!? Participation % within generation % n o Numbers: % within generations Total: Numbers: % within generations (2) Ikki sig hvat tú hevur keypt mær not say(imp) what you(n) have bought me(a) 16 yrs Total: y es Numbers: % within generations 82.7% 56.4% 20.8% 25.0% 50.6% Don t say what you have bought me!? Numbers % within generations 7.4% 9.1% 18.9% 9.6% 10.8% n o Numbers % within generations 9.9% 34.5% 60.4% 65.4% 36.6% Total: Participation % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

69 Genus Ganske kort om nogle genus strategier: Neuter som default i færøsk Øll vóru ávirkað (isl. = allir) Fólk (tingfólk) (isl. = menn) Mjólk er gott

70 Så kort sagt Er færøsk et sprog, som har udviklet en kompleks fonologi (med komplekse morfo fonologiske alternationer), fordi samfundet var ret så isoleret i tiden fra omkring 1300 og frem til ca og senere, da fiskeriet begyndte. Sprogkontakt og tosprogligheden, som udvikler sig fra at være passive til aktive tosproglige gør, at man i dag har et bland sprog, med en masse danske leksikalske og syntaktiske lån.

Nýtsluleiðbeining / brugervejledning

Nýtsluleiðbeining / brugervejledning Nýtsluleiðbeining / brugervejledning Oversigt 1. Alfabetisering 2. Opslagsord 3. Udtale 4. Bøjninger 5. Grammatiske termer 6. Fagområder og stilværdi 7. Betydninger 8. Bemærkninger/anmærkninger 9. Fagtermer

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag JO HERMANN Latinsk grammatik på dansk Akademisk Forlag Latinsk grammatik på dansk 2. udgave, 2. 4. oplag, 2. 2011 Jo Hermann og Akademisk Forlag, et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Sagsøgeren har påstået sagsøgte dømt til at betale 42.400 kr. med procesrente fra den 26. juni 2003, subsidiært procesrente fra den 22. april 2008.

Sagsøgeren har påstået sagsøgte dømt til at betale 42.400 kr. med procesrente fra den 26. juni 2003, subsidiært procesrente fra den 22. april 2008. DOM Afsagt af retten på Færøeme den 22. december 2009 IBS-sagnr. 619/2008 Skatteyderi mod TAKS Samandráttur: Málið snýr seg partvís um saksøkjarin, skattagjaldari, skal rinda mvg av skrásetingaravgjaldinum

Læs mere

Ein livandi Kristus til ein doyggjandi heim

Ein livandi Kristus til ein doyggjandi heim Ein livandi Kristus til ein doyggjandi heim John Drane prestur segði frá lívssøgu síni í God Channel. Hann kom ikki úr einum kristnum heimi. John var nógv hjá abba sínum, sum heldur ikki var trúgvandi.

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Ikke-nominative subjekter i det danske sprogs historie

Ikke-nominative subjekter i det danske sprogs historie 1 Indledning Ikke-nominative subjekter i det danske sprogs historie Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson Institut for Nordisk Sprog og Litteratur (AU) norhrafn@hum.au.dk MUDS 9, 11. oktober 2002 Indhold 1 Indledning

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Vendelbomål skrevet på skjønskrøvt 2012-01

Vendelbomål skrevet på skjønskrøvt 2012-01 Vendelbomål skrevet på skjønskrøvt 2012-01 Af Jan Nygaard, Lindholm 20. feb 2012 1a. Indledning Dette dokument beskriver et forslag til skønlitterær måde at skrive vendelbomål på. Jeg kalder den skønskri

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 3 mai. 2010 63. árið Kirkjuligt Missiónsblað KALLIÐ Legg tú á Harran tínar leiðir, og lít tú á hann, hann man tað útinna. Sálm. 37,5. Kallið, til at arbeiða í Guds ríki, er Guds gáva til hvørt einstakt

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Alfabetas grammatik Øvehæfte 1 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1. udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

gyldendal tysk grammatik

gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik gyldendal

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Flersprogede praksisser på gaden og i klassen

Flersprogede praksisser på gaden og i klassen Flersprogede praksisser på gaden og i klassen Odense april 2014 Pia Quist, Nordisk Forskningsinstitut Københavns Universitet Oversigt 1. Intro til sprog i det flersprogede samfund: Køgeprojektet, multietnolekter

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Arabisk A Hakam

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

Appendix B. Dansk resumé. B.1 Indledning

Appendix B. Dansk resumé. B.1 Indledning Appendix B Dansk resumé B.1 Indledning De centrale træk i den morfosyntaktiske udvikling af de skandinaviske sprog og engelsk der omtales i denne afhandling er tabet af morfologisk kasus, V -til-i flytning

Læs mere

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er.

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er. Grammatik Indhold Hvad er grammatik?... 1 Hvorfor skal man lære grammatik?... 1 Grammatiske betegnelser... 2 Ord er sprogets byggesten... 3 Sætninger... 4 ikke i spørgsmål... 5 Sætningens led... 5 Substantiver

Læs mere

Dansk sproghistorie 10

Dansk sproghistorie 10 Dansk sproghistorie 10 800-200: den nordiske kontekst Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 15. november 2010 i dag opfølgning de nordiske sprog tekst 2: runeindskrift på trææske

Læs mere

http://www.vagaportal.fo/pages/posts/oli-jacobsen-skrivar-v...

http://www.vagaportal.fo/pages/posts/oli-jacobsen-skrivar-v... Page 1 of 9 Mikudagur 26 August 2009 Set til startsíðu Lýsingar Um Vágaportalin Forsíða Vágatíðindi Onnur tíðindi Mentan Bøkur Tónleikur Framsýningar Ólavur í Beiti tann 06/06/2009 kl. 18:34 Tiltøk Krutl

Læs mere

Et sprogtypologisk blik på alverdens sprog

Et sprogtypologisk blik på alverdens sprog Karen Lund Lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Institut for Pædagogik karlund@dpu.dk Et sprogtypologisk blik på alverdens sprog Når vi skal lære et nyt sprog, bruger vi det vi har med

Læs mere

Ejefald MIN: Vokal stamme: min storebror - ani +ga = aniga. K stamme: min skole atuarfik +ga =atuarfiga

Ejefald MIN: Vokal stamme: min storebror - ani +ga = aniga. K stamme: min skole atuarfik +ga =atuarfiga MIN: Vokal stamme: min storebror - ani +ga = aniga K stamme: min skole atuarfik +ga =atuarfiga Q stamme: min nabo sanileq ra = sanilera. Jeg ser min nabo = Sanilera takuara. MINE: Mine storebrødre ani

Læs mere

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale)

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) 4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) I dette kapitel er det meningen at komme ind på de ordklasser, som tilhører NOMINER. Dvs. substantiver, propier,

Læs mere

Sprog i Norden. Sprog i fokus: Færøsk. Kilde: Sprog i Norden, 2009, s. 251-258. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Sprog i Norden. Sprog i fokus: Færøsk. Kilde: Sprog i Norden, 2009, s. 251-258. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Sprog i fokus: Færøsk Kristin Magnussen Kilde: Sprog i Norden, 2009, s. 251-258 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Forfatterne og Netværket

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 6 sep. 2011 64. árið Kirkjuligt Missiónsblað BØNARLÍV Í Jóh. 2,1-11 læra vit nógv av Mariu um bøn. Maria fer beina leið til Jesus við síni bøn. Hon sigur Jesusi frá, hvat vertsfamiljuni tørvar. Bøn

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Substantiver - genus. For det meste samme genus i dansk og svensk: En stol Et bord. En kvinde, en mand Et barn. Undtagelser findes:

Substantiver - genus. For det meste samme genus i dansk og svensk: En stol Et bord. En kvinde, en mand Et barn. Undtagelser findes: Substantiver - genus For det meste samme genus i dansk og svensk: En stol Et bord En kvinde, en mand Et barn Undtagelser findes: Et digt, et kys, et menneske, et flag En finger, en bi, en pris, en krig

Læs mere

Tosprogethed med nært beslægtede sprog 1

Tosprogethed med nært beslægtede sprog 1 Tosprogethed med nært beslægtede sprog 1 av Hjalmar P. Petersen, Fróðskaparsetur Føroya Når en tosproget snakker(skriver) bliver begge sprog altid aktiveret, og i det tilfælde at sprogene er nært beslægtede,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Disposition for morfologi - den 26. januar 2009

Disposition for morfologi - den 26. januar 2009 Disposition for morfologi - den 26. januar 2009 Morfologi Morfologisk opmærksomhed Det morfematiske princip Morfologisk træning 19-01-2009 Marianne Thorsen 1 Morfologi Definitioner Morfologi: Læren om

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

Arbejdet med skriftlig tysk - med afsæt i Folkeskolens konkurrence

Arbejdet med skriftlig tysk - med afsæt i Folkeskolens konkurrence FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar 2011 1 / 8 Arbejdet med skriftlig tysk - med afsæt i Folkeskolens konkurrence Stile, karakterer, begrundelser, rammer og arbejdsvilkår Af Eleonora Duarte og Peter Bruhn

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Út á Fagranes, har 7 fiskimenn mistu lívið í 1927

Út á Fagranes, har 7 fiskimenn mistu lívið í 1927 Nr. 300 Hósdagur 28. august 2003 10,- Síða 10 Umboð fyri Tony Blair á fund við FF Tony Blair hevur sovæl Irak sum føroysku fiskidagaskipanina í huganum. Seinasti partur av Onnu Evensen Út á Fagranes, har

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 6 sep. 2012 65. árið Kirkjuligt Missiónsblað SAMFELAG VIÐ GUD 1. Jóh.1,6-10: Um vit siga, at vit hava samfelag við hann, og ganga í myrkrinum, tá ljúgva vit og gera ikki sannleikan. Men um vit ganga

Læs mere

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Modul: Tysk sprog Kursusguide Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Tysk åben uddannelse Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til kurset 2. Kursets mål 3. Eksamen 4. Kursets opbygning,

Læs mere

Enok maðurin, sum gekk við Gudi

Enok maðurin, sum gekk við Gudi Enok maðurin, sum gekk við Gudi Les ið: 1. Mós. 5,21-23; Hebr. 11,5-6 og Judas v. 1-1 UMSKIFTIÐ. Bíbliulesarar kenna helst Enok sum mannin, sum gekk saman við Gudi. Eitt umskifti kom í lívi Enoks, tá ið

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Dansk sproghistorie 12

Dansk sproghistorie 12 Dansk sproghistorie 12 opsamling og afrunding Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 29. november 2010 i dag opfølgning dansk sproghistorie i overblik fonetik morfosyntaks og leksikon

Læs mere

- Webundersøgelse, Fólkaskúlaráðið, oktober 2013. Fólkaskúlaráðið. Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på

- Webundersøgelse, Fólkaskúlaráðið, oktober 2013. Fólkaskúlaráðið. Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på Fólkaskúlaráðið Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på og erfaringer med ressourcentre på skolerne 2013 Udarbejdet af Scharling Research for bestyrelsen i Fólkaskúlaráðið, oktober 2013 Scharling.dk

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 3 mai. 2012 65. árið Kirkjuligt Missiónsblað BÍBLIAN - KELDA TIL LJÓS OG FATAN Tá ið Sun Yat-sen, sum var ein politiskur oddamaður í Kina í 1912, einaferð varð spurdur, nær stóra vekingin í Kina byrjaði,

Læs mere

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er Dansk Resumé I denne afhandling undersøges fremmedsprogsperformans inden for tre lingvistiske domæner med henblik på at udforske hvorvidt der er domænerelateret modularitet i fremmedsprogsperformans, dvs.

Læs mere

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen Sammentrækninger En af fordelene ved at arbejde med trykgrupper og hele sætninger frem for med enkeltord/lyd er, at fænomener som endelses e, der kommer og går ikke skal trænes som regler. Man skal bare

Læs mere

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens):

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens): Formerne: Udsagnsord (verbs) Udsagnsord har 1. Former 2. Tider (i.e. tense) Navnemåde (infinitiv) Nutid (præsens) Datid (præterium) Lang tillægsform (præsens participium), bruges som tillægsord (adjektiv)

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER. Sammensattid. Træning af sammensat tid - Wer? Træning af sammensat tid - Himmel und Holle

FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER. Sammensattid. Træning af sammensat tid - Wer? Træning af sammensat tid - Himmel und Holle FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER Sætningensstruktur 11 Om verbernes valens ר Verbalhelheder Indføring En helt nødvendig ordklasse 17 Verbalhelheder 9 Verbalramme Verbalramme 20 Marker

Læs mere

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag Bente Skov Castellano Spansk grammatik Haase & Søns Forlag Bente Skov: Castellano. Spansk grammatik Bente Skov og Haase & Søns Forlag 2012 Fagkonsulent: Niels Leifer Forlagsredaktion: Tom Havemann og Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar-maj 2015 HF VUC Vestegnen HF Fag og niveau

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Refleksivt anvendte pronominer i moderne dansk Jensen, Torben Juel

Refleksivt anvendte pronominer i moderne dansk Jensen, Torben Juel university of copenhagen Refleksivt anvendte pronominer i moderne dansk Jensen, Torben Juel Published in: Ny forskning i grammatik Publication date: 2009 Document Version Peer-review version Citation for

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC-Vestegnen

Læs mere

Dansk sproghistorie 5

Dansk sproghistorie 5 Dansk sproghistorie 5 1525-1350: yngre middeldansk Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 4. oktober 2010 i dag opfølgning Christiern Pedersens»Jærtegnspostil«(1515) Hans Tausens

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 2

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 2 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 2 Alfabetas grammatik Øvehæfte 2 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1.udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Marit Julien: Nominal Phrases from a Scandinavian Perspective. (Linguistik Aktuell/Linguistics Today 87) Amsterdam: John Benjamins 2005. 348 s.

Marit Julien: Nominal Phrases from a Scandinavian Perspective. (Linguistik Aktuell/Linguistics Today 87) Amsterdam: John Benjamins 2005. 348 s. Marit Julien: Nominal Phrases from a Scandinavian Perspective. (Linguistik Aktuell/Linguistics Today 87) Amsterdam: John Benjamins 2005. 348 s. Juliens bog opstiller en ny generativ model for nominalfraser

Læs mere

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant Geoff Plant-testen testen Testmateriale til voksne CI-brugere En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant GP-projektet Projektet omkring oversættelse af en del af Geoff Plants

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Projekt med formål at forøge værdien af fangsten ombord på rejetrawlere Tórshavn Februar 21 Kristian Zachariassen Jógvan P. S. Olsen HAVSTOVAN NR.: 1-4 SMÁRIT

Læs mere

Søgan um "Vesturhavið Blíða"

Søgan um Vesturhavið Blíða Síða 28 Nr. 284 Hósdagur 9. januar 2003 10,- Føroysk kirkjufólk á Filippinunum Grønlandstíðindi frá Kára við Stein Síða 23 Gamlar Havnarmyndir Carolina Heinesen greiðir m.a. frá, tá gamli Rubek, f. 1816,

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Den tidlige tilegnelse af grammatik

Den tidlige tilegnelse af grammatik Den tidlige tilegnelse af grammatik Hans Basbøll & Laila Kjærbæk Hansen Center for Børnesprog Sprogforskning i børnehøjde 30. august 2007 Dette er et uddrag af præsentationen fra den 30. august 2007. Endnu

Læs mere

Sigurd fekk medalju fyri sigling í krígstíð í Íslandi

Sigurd fekk medalju fyri sigling í krígstíð í Íslandi Síða 4 Ættarliðsskifti í Realinum Nr. 344 Hósdagur 9. juni 2005 12,- Mynd: Kristian M. Petersen Síða 9 Sigurd fekk medalju fyri sigling í krígstíð í Íslandi Sigurd Joensen sum umboðar FF við Johannu, fekk

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

Latinsk Grammatik AIGIS 8,2 1

Latinsk Grammatik AIGIS 8,2 1 Latinsk Grammatik anmeldt af Sebastian Persson Dirk Panhuis, Latin Grammar, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2006 oversat af forfatteren sammen med Gertrud Champe fra Latijnse grammatica, Garant,

Læs mere

En drøm om ideologisk valens af Ole Togeby

En drøm om ideologisk valens af Ole Togeby En drøm om ideologisk valens af Ole Togeby For 7-800 år siden kunne man sige Drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl. I dag kan vi kun konstruere sætninger om drømme således: Jeg drømte i nat en

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

Oplæg om samarbejdet i Almen sprogforståelse. Rasmus Gottschalck og Anne-Grete Rovbjerg N. Zahles Gymnasieskole

Oplæg om samarbejdet i Almen sprogforståelse. Rasmus Gottschalck og Anne-Grete Rovbjerg N. Zahles Gymnasieskole Oplæg om samarbejdet i Almen sprogforståelse Rasmus Gottschalck og Anne-Grete Rovbjerg N. Zahles Gymnasieskole Disposition 1) Problemer og udfordringer i AP 2) Samarbejdet i grundforløbet 3) Samarbejdet

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (cand.mag. i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (cand.mag. i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (cand.mag. i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

DET SOM FORMELT SUBJEKT, OBJEKT OG PRÆDIKATIV I DANSK

DET SOM FORMELT SUBJEKT, OBJEKT OG PRÆDIKATIV I DANSK FOLIA SCANDINAVICA VOL. 10 POZNAŃ 2009 DET SOM FORMELT SUBJEKT, OBJEKT OG PRÆDIKATIV I DANSK ANDRZEJ SZUBERT Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The aim of the article is to present and analyse

Læs mere

Undervisningen i AP har 42 timer til rådighed (= 26½ moduler), som i moduler fordeler sig således:

Undervisningen i AP har 42 timer til rådighed (= 26½ moduler), som i moduler fordeler sig således: Til undervisere i AP: Undervisningen i AP har 42 timer til rådighed (= 26½ moduler), som i moduler fordeler sig således: Screeningstest (½ modul), midtvejstest (½ modul) + afslutningstest (1 modul) Ordklasser:

Læs mere

Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium

Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium Mini-encyklopædien er bygget alfabetisk op. Der er 3 måder at orientere sig: 1. Du kan bruge alfabet-bjælken herover 2. Du kan også trykke

Læs mere

Morfologi og syntaks

Morfologi og syntaks Morfologi formlære, ordføjningslære - læren om ordenes opbygning og former Morfologi Rod et ord mindste kerne (rodmorfem) Morfologi Rod et ord mindste kerne: hus Morfologi Rod et ord mindste kerne: hus

Læs mere

Kapitel 7 BØJNING OG ORDKLASSER. Bøjning og ordklasser

Kapitel 7 BØJNING OG ORDKLASSER. Bøjning og ordklasser Kapitel 7 BØJNING OG ORDKLASSER Indhold: 1 Hvad man kan bøje 2 Hvorfor man bøjer 3 Substantiver 4 Pronominer 5 Artikler 6 Adjektiver 7 En lille digression 8 Verber 9 Kongruens 10 Adverbier 11 Talord 12

Læs mere