Færøsk: en oversigt. Hjalmar P. Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færøsk: en oversigt. Hjalmar P. Petersen"

Transkript

1 Færøsk: en oversigt Hjalmar P. Petersen

2 En almindelig klassificering: Nordgermansk Vestskandinavisk Østskandinavisk islandsk, færøsk nynorsk dansk, svensk norsk (bokmål)

3 Syd Nord F.eks. reduktioner in dansk ir, dømir dømmer ar, kallar kalder ur > er; bítur bider i, spaki spade u, konu kone a > e kona kone samt genusreduktion: Ein bilur hann ein hurð hon eitt skip tað Fælleskøn Intentkøn

4 Syd Nord Nord Skandinavisk Syd Skandinavisk Norsk svensk dansk (færøsk, islandsk) Dette er omk Da man så kommer til ca sker der:

5 Syntaktiske forandringer F.eks. Drift mod analytisk syntaks: Hun er mere syg end manden Hon er sjúkari enn maðurin Jeg skal komme ind på denne fordeling senere

6 Oyggjar Fastland Insular Scandinavian Mainland Scandinavian Færøsk, islandsk norsk, svensk, dansk Dette skal vi kigge nærmere på senere. Nu lidt om fonologien og morfologien

7 Fonologi Alle lange vokaler bliver korte foran to eller flere konsonanter Hin Gulur Hálur hitt gult hált O.s.v.

8 En anden formulering Alle lange vokaler forkortes foran en konsonant Hi:n > hin Men ligemeget. Dette er en gylden regel i færøsk, såvel som i islandsk, norsk og svensk.

9 Vokalsystemet, monoftonger Fremre Bag Urundet rundet rundet Høj i (i, y) y (y) u (u) Mid e (e) ø (ø) o (o) Lav a (a)

10 Monoftonger Fremre Bag urundet rundet rundet Høj i (hin, syni) y (mytisk) u (hurð) Mid e (her) ø (hørð) o (horð) Lav a (statur)

11 Lang : kort Som nævnt, har man: hin : hitt Fonetisk ligger de korte vokaler som følger: Høj i Midhøj e ø Midlav œ Lav

12 Diftonger Dem som ender med i Lang Kort [ i] (ey) reyður reytt [ai] (ei) heitur heitt [ i] (oy) royna royndi [ i] (í/ý) pína píndi brýna brýndi

13 Vokaler, som ender med u Lang Kort [ u] (ú) súrur súrt [œu] (ó) stórur stórt au [au](au) aula, august Her er /au/ i låneord, men også som vokalisering af v:

14 Vokalisering af v Nón kl [nœu n] Nøvn navne [nœ n] Nevn nævn [n n] Navn navn [na n] [nau n]

15 Svævende diftonger Lang Kort [ a] (a/æ) maður mann trælur træls [ ] (á) hálur hált

16 Diftonger, avslutningsvis I virkeligheden er monoftongerne i færøsk også diftongiske: [i j] (i, y) [u w](u) [e ] (e) [ø œ] (ø) [o ] (o)

17 Sammenfattende /i:j/ /y:j/ /u:w/ /ɛi:/ /ʉu:/ /ɛa:/ /e: / /ø:œ/ /o: / /ai:/ /au:/ /a:/ /ɔi./ /ɔu:/ /ɔa:/ /ʊi:/

18 Samnýting (fælles benytning), Snædal (1986) Der er i udviklingen fra norrønt til færøsk 13 lange vokaler og 10 korte. Systemet er asymmetrisk, fordi:

19 Fælles benytning fors. høgur høgt høj stórur stórt stor [œ] reyður reytt rød frekur frekt fræk [ε] tola toldi tåle hálur hált glat [ ]

20 Hiatus og hiatusindskud Spirantisk ð og g [ ] >, men med diverse indskud. i u a reyði óði gleði reyðu óðu legu reyða óða ræða Mere om dette i undervisningen

21 Skerping Færøsk kúgvin rógva doyggja Dansk koen ro dø Så man taler om: gv skerping (ó, ú) ggj skerping (í,ý, ei, ey, oy)

22 Den historiske udvikling var: Gammelt fær. Tryksvagt Trykstærkt *kúin > kyu.win/ ky vin > kygvin (Svabo) > kúgvin

23 Hvilket ses i f.eks: Riðu teir á skógvin burt Reystar kjempur tvær, Tá ið teir komu á heiðin skó, Skjulti Vismar sær (Sandoyarbók) Lúgva : leyg (ikke *leyggj) Ró nú Snopprikkur (idiom, imperativ)

24 Konsonanter Nogle konsonantforbindelser: Palatalisering k [t ] keypa g i/y, e, ey, j [d ] geva sk [ ] skera stj stjala» D.e. fremre vokaler

25 Palatalisering, forsat tj tjaldur [t ] dj djór [d ] hj hjallur [t ] sj sjáldan [ ]

26 Andre konsonantforbindelser Skrift Udtale ll dl allir alle rn dn barn barn nn (efter oy, ei) dn seinni senere

27 Konsonantforbindelser (forsat) ógv egv nógv úgv igv kúgv Mere i undervisningen (kanska)

28 Hvorfor er fonologien så mærkelig? Trudgill I små samfund vil man finde mere uregelmæssige bøjningsmønstre og uigennemskuelige alternationer. Desuden kan diverse alternationer forsvinde p.g.a. sprogkontakt, mens diverse alternationer udvikler sig lettere i isolation. At sprogkontakt fører reduktion med sig, stemmer ikke helt, som vi skal se.

29 D.v.s. Mere uregelmæssig bøjning og uigennemskuelige alternationer: Se bare på: kúgv kúgvin kúnna kúnni kýr kýrnar kúm kúnum

30 Skerping (forsat) Lúgva lugu, lýgur leyg, login... Den færøske stærke bøjning er meget uregelmæssig. Sådanne alternationer kan udvikle sig i små samfund, med tæt forbindelse imellem sprogbrugerne, ifølge Trudgill.

31 Nogle morfologiske forandringer Man har tre kasus: Nominativ Hvørfall Akkusativ Hvønnfall Dativ Hvørjumfall

32 Genitiv María sendi bókina til Haraldar (isl) (Gen.) Maria sendi bókina til Harald (fær.)(akk.) Maria sendi bókina til hansara (fær.)(gen.) De personlige pronominer har genitiv. Ellers har man ikke genitiv i talesproget.

33 Til + sted Imellem + sted Genitiv relikt Báturin sigldi til Íslands Báturin liggur ímillum Íslands og Grønlands Dog her bruger alt flere akkusativ Báturin sigldi til Ísland Báturin liggur ímillum Ísland og Grønland

34 Hjá possessiv og sa klitika Mandens båd (Dan.) Det som ejes Den som ejer báturin hjá manninum nominativ dativ bestemt bestemt

35 Sa possessiv Animate, human Mammusa bilur mors bil Pápasa bilur fars bil Randisa spjót Randis spyd *hundurinsa skál hundens skål Tummas á Dómarakontórinumsa bilur Jógvan har Uppisa bilur

36 Subjunktiv Eksisterer ikke: Undtagen i idomatiske udtryk: Harrin signi heimi Fanin steiki I stedet for har man irrealis: Randi hevði dripið hundin Randi drap hundin

37 Personsbøjning Nutid Ental Eg kalli Tú kallar Hann kallar Flertal Vit, tit, tey kalla Datid kallaði kallaði kallaði kallaðu

38 Og nu har i lært to regler i færøsk Første person i ental i nutid har altid i Flertal i nutid har altid samme form som infinitiv Eg kalli, rópi, bíti, fari... At kalla vit, tit, tey kalla

39 Færøsk som MidScandinavian Leksikon Fonologi Morfologi Syntaks Diskurs

40 P.g.s. sprogkontakt Lån: Dansk > Færøsk Leksikon: Fonologi: Morfologi: Syntaks: Diskurs, og modalpartikler Meget Lidt Lidt Moderat Moderat

41 Withney (1881): Ordforrådet Nouns > other parts of speech > suffixes > inflection > sounds. Nouns > verbs > adjectives > adverbs > prepositions > interjections (Haugen 1950)

42 K8 korpuset (6 informanter) Datenreihe 1 Datenreihe 2 Datenreihe Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4

43 I % Færøske navneord, verb og adjektiver: 70.39% Danske navneord, verb og adjektiver: 29.60%

44 Fonologi, lån Tryk, som i dansk i låneord: forbí Vokalfonemer: a statur y typa, mytiskur, mystiskt au august, aula ai kai

45 Fonologi, lån (forsat) Obstruenter: pedagogur, avløb, marmulada (?marmuláta), negari(? Nekari) r fara, vera (engelsk lån?), se senere.

46 Morfologi, lån s flertal. Yderst sjældent. Præ og suffikser: An be for ilsi heit Anbefalla Besnissaður (< engelsk business) Fortorga tåle Rimpilsi býttheit

47 D.e. Kontakt med dansk har eksisteret i flere hundrede år. Der er ikke særlig stor dansk indflydelse at spore i morfologien og fonologien. Men i syntaksen har man en del, og det er fordi at sprogbrugeren ikke lægger mærke til disse lån. Det er mere skjulte.

48 Bland syntaks Det er ikke et sprog, men en blanding imellem islandsk og dansk (Hunderup), da man diskuterede skolevæsenet i 1840 ene På en måde havde han ret!

49 Mid Scandinavian V fin Adv i bisætninger MSc ISc Far + + Jógvan sigur, at Maria elskar ikki hundin Jógvan sigur, at Maria ikki elskar hundin

50 Adv+ V // V + Adv Meget er skrevet om dette emne i færøsk; jeg kan kort sige, at Heycock, Sorace og Hansen (2009) se Heycoks hjemmeside, er nået til den konklution, at den ISc ordstilling (verb + adverb) er i færd med a forsvinde i færøsk, og dette stemmer også, selvom man kan formode, at denne sprogforandring vil tage nogen tid, d.e. flere generationer. Man har således begge muligheder i færøsk

51 Null ekspletiver i tensed clauses MSc Isc + I Thorshavn regner det ofte Í Thorshofn regnar oft = Í Havn regnar oftani Men: Í Havn regnar tað oftani Så, man har begge muligheder.

52 Upersonlige subjektskonstruktioner MSc ISc + Mær dámar mjólkina *mig synes om mælken Dativ Akkusativ Men: Eg dámi mjólkina Jeg synes om mælken Familjur tørva pápar Familier har brug for fædre (Sosialurin jan. 2010). Og man har lånt fra dansk: Eg mangli pengar Jeg mangler penge => Så færøsk er i færd med at få den samme konstruktion som MSc.

53 Tungt subjekt efter objekt MSc ISc + Sidste år købte dette hus en gammel kone... Fær.: Objekt Subjekt?*Í fjør keypti hetta húsið ein gomul kona úr Gásadali (dog, nogle accepterer disse sætninger). => Fær. har samme syntaks som MSc.

54 Objekt skifte MSc ISc + Jon solgte bilen ikke *Jón seldi bilin ikki OK i isl. Jon elsker hende ikke Jón elskar hana ikki Fær. opfører sig som MSc.

55 Objekt skifte MSc ISc + Jon solgte bilen ikke *Jón seldi bilin ikki OK i isl. Jon elsker hende ikke Jón elskar hana ikki Fær. opfører sig som MSc.

56 PP for IO efter give MSc ISc + Marie gav bogen til manden Maria gav bókina til mannin Maria gav manninum bókina Fær. har igen samme syntaks som MSc

57 Benefaktiv MSc ISc + Hun købte ham bilen Hon keypti honum bilin Fær. opfører sig som MSc.

58 Analytisk komarativ og superlativ Maria er sjúkari enn Marjun Marjun er sjúkast av øllum Maria er meira sjúk enn Marjun Maria er mest sjúk av øllum Disse konstruktioner spreder sig hastig i færøsk.

59 Hv konstruktioner Hvaðani ert tú? *Hveden er du? Hvaðani ert tú frá? Hvar ert tú frá? Hvor kommer du fra

60 Fremtid De venitiv De volitativ De andativ Fær. og MSc: kommer til at vil skal Jógvan kemur (til) at siga tað í morgin

61 Fremtid (forsat) Eg skal til Danmarkar at lesa næsta ár Fær urtapotturin ikki vatn, vil hann doyggja

62 Deontisk brug af mátti Epistemisk Deontisk Possibility permission DA: kunne can måtte may FA: kunna can kunna may Deontic and dynamic modality refer to events that are not actualized, events that have not taken place, but are merely potential, and may, therefore, be described as event modality (Palmer 2001: 70). With epistemic modality speakers express their judgments about the factual status of the proposition (Palmer 2001: 8).

63 Fra en hjemmeside (som faktisk hedder nym.fo) Handa mátti gjarna kopierað fyri meg anytime Dette er et udsagn om noget, som ikke er sket endnu; det udtrykker noget muligt, og det er helt klart, at man bruger det danske system her. Og nu ikke mere syntaks, selvom der er andre ting, som man kunne tage frem, som er i færøsk som resultat af sprogkontakt.

64 Diskurs og modalpartikler Emnet er ikke udforsket, men eksempler er (vel): Vissi mann lurtar væl eftir orðinum, so má tað væl vera, at alt skal vera javnt. men [eg] fari nokk einaferð eg havi verið, eg havi verið inni har beintnar.

65 Engelsk påvirkning Jeg har nævt det retroflekse r i fara, far. Dette er så at sige gennemført hos de yngre, og også mange i folk i års alderen. Og i Klaksvig området er denne forandring gennemført. Nogle har påstået, at det er amerikansk indflydelse. Muligt, samt at man har lyden i rd kombinationen, som hoyrdi, koyrt.

66 Engelsk påvirkning (fors.) Bush varð funnin deyður = found dead Imperativ:

67 Rod imperativ Den almindelige imperativ er: Tak ikki fløskurnar tag ikke Men så har man også (blandt unge) Ikki tak fløskurnar (ikke tag...) Ikki taka fløskurnar (ikke tage...)

68 (1) Sig ikki, hvat tú ætlar at gera! say(imp) not, what you(n) plan to do(inf) 16 yrs Total y es Numbers : % within generations 74.1% 67.3% Don t say what you plan to do!? Participation % within generation % n o Numbers: % within generations Total: Numbers: % within generations (2) Ikki sig hvat tú hevur keypt mær not say(imp) what you(n) have bought me(a) 16 yrs Total: y es Numbers: % within generations 82.7% 56.4% 20.8% 25.0% 50.6% Don t say what you have bought me!? Numbers % within generations 7.4% 9.1% 18.9% 9.6% 10.8% n o Numbers % within generations 9.9% 34.5% 60.4% 65.4% 36.6% Total: Participation % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

69 Genus Ganske kort om nogle genus strategier: Neuter som default i færøsk Øll vóru ávirkað (isl. = allir) Fólk (tingfólk) (isl. = menn) Mjólk er gott

70 Så kort sagt Er færøsk et sprog, som har udviklet en kompleks fonologi (med komplekse morfo fonologiske alternationer), fordi samfundet var ret så isoleret i tiden fra omkring 1300 og frem til ca og senere, da fiskeriet begyndte. Sprogkontakt og tosprogligheden, som udvikler sig fra at være passive til aktive tosproglige gør, at man i dag har et bland sprog, med en masse danske leksikalske og syntaktiske lån.

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse 1 Almen sprogforståelse ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sproghistorie...5 Sprogenes slægtskab opdages...5 Den indoeuropæiske familie...7 Dansk...9 Islandsk...10

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært Præteritum (datid) Præteritum angiver det, der a) hører det forbigangne til: Jeg læste meget, da jeg var barn b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE ENGELSK SPROGFORSTÅELSE Med et rids af grundreglerne i engelsk grammatik, beregnet for dansksprogede Af: Chresten Frostholm Indholdsfortegnelse: 1. Forord s. II 2. Grammatiske betegnelser s. III - IV 3.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Islands Universitet Ord i nord Efterår 2010 Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Alma Sigurðardóttir almas@hi.is Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Formål 1.3 Disposition

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Fonetisk reduktion i dansk

Fonetisk reduktion i dansk copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fonetisk reduktion i dansk Fonetisk reduktion i dansk Ruben Schachtenhaufen ISSN 0906-6934 Print ISBN:

Læs mere

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne?

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne? ... cv.c E C1I u C1I "'C..:::t -"""' 0 0 N tidsskrift sb., -e~, -~1, ~.:i" : x t1. d SS k ft el tidsskrifts Ir r1 -. skrift(s )artikel. tidsstempling 5 J., - Sprognævnet Bruger unge flere engelsl

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 1 Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 2 Indholdsfortegnelse Skriftsproglige principper... 3 Hvad er et morfem?... 3 4 forskellige morfemer...4

Læs mere

Zijn jullie nog kærester? (Er I stadig kærester?)

Zijn jullie nog kærester? (Er I stadig kærester?) 1/97 Zijn jullie nog kærester? (Er I stadig kærester?) - en undersøgelse af sprogbrugen hos en nederlandsk familie bosat i Danmark Dieuwke G. van Mulligen Juni 2007 Bachelorprojekt i Lingvistik, 2000-ordningen

Læs mere

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009 Indhold Side 2 Hvem sidder der bag Side 4 En hilsen fra Ungarn til det danske sprog Side 6 Sprogcentret i EU-samarbejde Side 7 Øvelse gør mester Side 8

Læs mere

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Indholdsfortegnelse HVAD KAN JEG BRUGE DETTE HÆFTE TIL?... 3 SÅDAN BRUGER DU QR KODERNE... 4 CD-ORD, HVAD ER DET?... 5 CD-ORD

Læs mere

Hvad er det talte sprog?

Hvad er det talte sprog? Hvad er det talte sprog? Med kammeraterne Undervisning Vi taler, og vi lytter. Fra tidlig morgen til sen aften er det talte sprog omkring os. Mange mundtlige kommunikationsformer er på banen i vores dagligdag.

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Mor, and Ja, anden spiser dit brød Dit barn lærer af dig Denne folder henvender sig til alle forældre, der ønsker viden om barnets sproglige udvikling og forslag

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 37 > SEPT. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 TEMA: Udtale side 3 Undervisning i digitalt sproglaboratorium side 3 Kontrastiv fonetik og diagnosticering af udtalevanskeligheder

Læs mere