Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Gate 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Gate 21 Abstrakt Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større byer. Ved hjælp af mobilitetstiltag, adfærdskampagner og kommunikation kan arbejdspladserne være med til at overflytte pendlere fra bil til kollektiv trafik og cykling. Det viser resultaterne af adfærdsprojektet Formel M, hvor medarbejdernes ændrede transportvaner har resulteret i CO 2 reduktioner på op til 10 procent. Denne artikel beskriver Formel M s arbejde med mobilitetsplanlægning på 80 arbejdspladser omfattende medarbejdere og gennemgår resultaterne heraf. Til sidst opstilles anbefalinger til fremtidig mobilitetsplanlægning. Indledning Alt imens der på landsplan arbejdes med langsigtede infrastrukturprojekter i milliardklassen, som skal lette trængslen i og omkring hovedstadsområdet, har 12 kommuner, 70 virksomheder, en region og fire hospitaler på blot to et halvt år vist, at arbejdspladser, ved at arbejde med de ansattes holdninger og relativt billige initiativer som eksempelvis stationscykler, erhvervskort og cykelværksteder, kan reducere CO 2 udledningen fra pendling og erhvervstransport. De deltagende hospitaler, rådhuse og virksomheder har på blot to et halvt år opnået en årlig CO 2 besparelse på op mod 10 %. Dette skyldes, at andelen af pendlerture i bil er faldet, mens andelen af ture med kollektiv transport og på cykel er steget. Denne artikel er skrevet på baggrund af evalueringsrapporten fra Formel M, som er udarbejdet i samarbejde med Roskilde Universitet og DTU Transport. Baggrund Formel M består af 23 forsøgsprojekter forankret i 10 danske kommuner, hos 70 virksomheder og på fire hospitaler i henholdsvis Hovedstadsområdet, Trekantsområdet og Aarhusområdet. Albertslund, Allerød, Ballerup, København, Fredericia, Middelfart, Greve, Roskilde og Aarhus Kommuner samt Bispebjerg, Frederiksberg, Herlev og Glostrup Hospitaler har gennemført demonstrationsprojekter. Projektet løb fra 1. marts maj Leadpartner i projektet er Ballerup Kommune, mens den daglige projektledelse varetages af partnerorganisationen Gate 21. Projektet er støttet af midler fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden. Læs mere om Formel M på Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

2 Udvikling af en ny tilgang for trafikplanlægningen Hvem og hvad planlægger vi for? Projektets tog afsæt i en visionsworkshop, der resulterede i en vision om mobilisten, som er billedet på fremtidens fleksible rejsende, der den ene dag bruger cykel og kollektiv og den anden dag tager bilen, afhængig af dagens gøremål. Mobilisten er igennem projektet blevet argumentet for en ny tilgang i trafikplanlægningen. Fremtidens trafikplanlægning skal adressere mobilistens behov og bryde med at tænke cyklist for sig og bilist for sig. Trafikplanlægningen skal gå i dialog med den rejsende og den hverdag, mobilisten færdes i arbejdspladsen, lokalområdet, byen. Det stiller krav om helt nye måder at arbejde på som trafikplanlægger, hvor en vifte af ressourcer og kompetencer spiller sammen for at fremme en sammenhængene og grøn transport. Formel M s overordnede mål var at udvikle og forankre en ny plantilgang mobility management i Danmark ved at afprøve metoder og værktøjer i lokale demonstrationsprojekter. Formål Formel M har i perioden udviklet og opbygget danske erfaringer med mobilitetsplanlægning på tværs af en lang række offentlige og private institutioner gennem 23 demonstrationsprojekter og gennem en lang række kommunikationsaktiviteter. Formål og delmålsætninger har været: At reducere negative effekter af transport herunder reducere klima og miljøbelastning samt trængsel. Et delmål var at opnå 10 % reduktion i CO2 udledningen fra persontransporten gennem mobilitetsplanlægning i lokale demonstrationsprojekter At skabe et væksthus for mobilitetsløsninger i en dansk kontekst. Herunder at afprøve og udvikle metoder, værktøjer og erfaringer med mobilitetsplanlægning. At sikre en stærk forankring af mobilitetsplanlægning på alle planniveauer. Demonstrationsprojekterne består af adfærdsprojekter, dels på arbejdspladser i erhvervsnetværk, på rådhuse og på hospitaler, dels i to landsbyer, og af planprojekter for erhvervs og byudviklingsområder. I denne artikel fokuseres på resultaterne, der er opnået i mobilitetsplanlægningen for arbejdspladser, som er afprøvet i 16 demonstrationsprojekter. Mobilitetsplanlægningen har været organiseret og understøttet gennem en række netværk for arbejdspladser, der enten lå i samme erhvervsområde (erhvervsnetværk), eller som lignede hinanden i type (rådhuse og hospitaler). Tabel 1 Oversigt over arbejdspladser involveret i netværk i forbindelse med Formel M i perioden Netværk Deltagende virksomheder og offentlige arbejdspladser Skejby, Aarhus Vestas, NRGi, Via Univercity College, Agro Food, Park, Grontmij, Rambøll, INCUBA Science Park, Projektafdelingen, DNU og Energi Danmark. Hersted Industripark, Albertslund Zealand Pharma, Cramo, Mermaid, City Trafik, UPS Danmark, ISS Facility Services, Bo Vest, Atlas Copco Kompressorteknik og Københavns Tekniske Skole Glostrup. Allerød Hewlett Packard, SCA Hygiene Products, Nordsjællands Konferencecenter, Widex, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor, Niras og Fritz Hansen. Lautrupgård, Ballerup Tryg, Nordea Liv & Pension, Bluegarden, Nets, Topdanmark og Siemens. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

3 Danmark C, Fredericia Post Danmark Pakkecenter, Elbo Logistik Partner A/S, Ib Karlskov Transport A/S, VEKSØ A/S, VIDENPARK Trekantområdet, EUC Lillebælt, UNION engineering, ABB, BIVA, Post Danmark Brevproduktionsområde, Bankdata, Sanistål A/S, AGA A/S og Nokas Værdihåndtering A/S. Greve Main, Greve Greve Erhvervscenter, Blue Water Shipping, Top toy, Loreal, Man Last & Bus, Sydslam, Movianto, Silvan og Leman. Amager, København Kommunernes Landsforening, HK Hovedstaden, Steen og Strøm, Rambøll, Metroselskabet, Statens Serum Institut, Københavns Universitet Amager, HOFOR, Deloitte, Accenture, Atkins Danmark, Niras, Ferring Pharmaceuticals A/S og Københavns Kommunes Teknik og Miljø Forvaltning. Rådhuse Albertslund Rådhus, Ballerup Rådhus, Roskilde Rådhus, Greve Rådhus, Fredericia Rådhus, Middelfart Rådhus Hospitaler Herlev, Glostrup, Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåder Formel M s arbejde med Mobilitetsnetværk i erhvervsområder og Mobilitetsplaner for arbejdspladser er inspireret af andre europæiske lande England, Sverige, Holland, Tyskland hvor der i år har været arbejdet systematisk med mobility management og adfærd indenfor transport. I Formel M er der udgivet håndbøger indenfor begge emner samt en håndbog for planprojekter. Håndbøgerne beskriver metode, vigtig viden, kompetencer og giver gode råd undervejs. Fremgangsmåden har været at etablere netværk for kommunerne og hospitalerne. Sammen har kommunerne og hospitalerne udviklet metoder, udarbejdet fælles værktøjer, inspireret hinanden og fået støtte fra Grønt Mobilitetskontor. I hvert lokale demonstrationsprojekt har processen været: Etablering af organisation Lokale udfordringer og målsætninger (den brændende platform) Transportundersøgelser, kortlægninger (viden) Aktivitetsplan handlingsplan for at påvirke transportadfærden Monitorering transportundersøgelser og evaluering af pendlernes kendskab og opmærksomhed. Gennemførte aktiviteter Mobilitetsplaner Demonstrationsprojekternes aktiviteter har været karakteriseret ved at være sammensatte mobilitetspakker, som er rettet mod tre strategier: At undgå transport, skifte transport og optimere transport (Avoid Shift Optimize). I de forskellige projekter har sammensætningen været en smule forskellig afhængig af de lokale muligheder i forhold til drift og økonomi, i forhold til andre politikker (f.eks. sundhed eller CSR) og i forhold til de lokale transportforhold. Nedenfor ses to oversigter over de tiltag, der er gennemført i hvert enkelt demonstrationsprojekt. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

4 Tabel 2 Oversigt over erhvervsnetværkenes mobilitetsplanlægning Navn Antal virksomheder Aktivitet Karakteristika ved tiltag (udover de indviduelle tiltag) Karakteristisk ved forløbet Potentiale fremad Lautrupgård mdr. 10 møder Skejby mdr. 10 møder Amager mdr. 9 møder Hersted Industripark mdr. 3 møder Fredericia mdr. 5 møder Greve Main 7 5 mdr. 1 møde Fremme kollektiv Elcykel udlån Mobilitetsdage + vægt på individuelle tiltag Samkørsels app Delebil + vægt på individuelle tiltag Fokus på cykelfaciliteter Cykelbibliotek + vægt på individuelle tiltag Cykelbattle Lån af elcykel Cykelbattle + vægt på individuelle tiltag Elcykel udlån Transportvaneundersøgels e før og efter Fælles forventningsafstemning Inspirationsoplæg Fælles tiltag Transportvaneundersøgels e før og efter Fælles forventningsafstemning Inspirationsoplæg Fælles tiltag i undergrupper Transportvaneundersøgels e før og efter Bilaterale møder om individuelle muligheder Fælles forventningsafstemning Inspirationsoplæg Fælles tiltag Transportvaneundersøgels e før og efter Inspirationsoplæg og fælles aktivitet gennemført Kort forløb. Transportvaneundersøgels e før Transportvaneundersøgels e før Større erhvervsmobilitetsnetværk? Er blevet til en erhvervsforening med et godt transporttema Virksomheder ønsker at fortsætte som grønt erhvervsnetværk Virksomheder ønsker fortsættelse Mobilitet tema i klimanetværk Mobilitet tema i klimanetværk Allerød 8 24 mdr. 5 møder Cykelbibliotek Elbil fremvisning Transportvaneundersøgels e før og efter Mobilitet tema i klimanetværk Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

5 Tabel 3 Oversigt over mobilitetsplanlægning på Rådhuse og Hospitaler Navn Tid Målrettet Karakteristika ved tiltag Fortsættelse Ballerup Rådhus 24 mdr. Tjenesterejser Vognpark Lidt pendling Albertslund Rådhus og institutioner 24 mdr. Pendling Tjenesterejser Vognpark Greve Rådhus 12 mdr. Pendling Tjenesterejser Vognpark Fredericia Rådhus 24 mdr. Tjenesterejser Vognpark Certificering Grøn Transportkommune og transportretningslinjer, medarbejderworkshops 200 kør grønt kurser, elcykler i tjenesten, cykelkampagner, erhvervskort, vognparkkortlægning og innovationsprojekt om kommunens transport. Information på intranet. Mobilitetsplan og transportretningslinjer 47 kør grønt kurser, elcykelfremme tiltag, Cykelkampagner, cykelservice, test en elcykel, erhvervskort, samkørsel. Vognparkkortlægning, gps tracking, forsøg med webmøder. Information på intranet. Transportretningslinjer, workshops 20 kør grøntkurser, el cykelkampagner, Informationsevents. Vognparkkortlægning, gps tracking Certificering Grøn Transport Kommune og transportretningslinjer, 20 kør grønt kurser Vognpark centraliseret v. Facility manager, gps tracking, el tjenestecykler og kampagne. Test en elcykel Innovationsprojekt Test en elcykel Drift at tiltag Mobilitet i kommuneplan Transporthandlingsplan mv. Opfølgning på centralisering og certificeringsordning. Roskilde Rådhus 12 mdr. Pendling Tjenesterejser Vognpark Vi kører Roskilde grønt, Vognparkkortlægning, 16 Kør Grønt kurser, cykelkampagner, cykler i tjenesten, information på intranet. Drift af tiltag Middelfart Rådhus Herlev, Glostrup, Frd.berg Bispebjerg Hospitaler 24 mdr. Vognpark Vognparkkortlægning, rapport med forslag til besparelser i vognparken. 12 mdr. Pendling Mobilitetsplan, erhvervskort, cykelservice, samkørselsordning, mobilitetsdage, test en elcykel, konkurrencer. Information på intranet. Velkomstpakke til nyansatte. Vi cykler til arbejde kampagne (deltagerantal steget med 81 % på Herlev), vi cykler stadig. Gennemføre plan Test en elcykel Drift af tiltag Sundhedskonsulent har opgaven på Herlev. Mobilitetstiltag Der er i Formel M gennemført mobilitetstiltag på virksomhederne, viser den fælles kortlægning. Tiltagene har været implementeret både før og under Formel M, men er alle med på listen, fordi det har været vanskeligt at skelne, hvornår de er igangsat. De udgør tilsammen pakken af tiltag, som medarbejderne får tilbudt på arbejdspladsen. Det er tiltag som videomødefaciliteter, muligheder for hjemmearbejde, tiltag der fremmer kollektiv trafik, f.eks. erhvervskort ordning eller pendlertjek, og tiltag der fremmer cykling som f.eks. mobilt cykelværksted, lånecykler til tjenesterejser eller Vi cykler til arbejde kampagne. Og endelig er der tiltag, der påvirker transportvalget strukturelt som f.eks. transportretningslinjer, mobilitetsplaner og certificeringsordninger. I tabel 4 ses bruttolisten over tiltag på arbejdspladser opgjort i rækkefølge efter anvendelse, med mest anvendte først. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

6 Tabel 4 Oversigt over mest brugte tiltag på arbejdspladserne i Formel M 1. Synliggørelse af mobilitetstiltag (alle) 2. Fleksible arbejdstider (34) 3. Mulighed for virtuelle møder (34) 4. Omklædnings og badefaciliteter (33) 5. Mulighed for hjemmearbejdsplads (31) 6. Cykelkampagner, eksempelvis Vi Cykler Til Arbejde (26) 7. Forbedring af cykelparkeringsforhold ved virksomheden og/eller stoppesteder (25) 8. Erhvervskortordning (15) 9. Mulighed for at låne tjenestekøretøjer, så privatbilen kan efterlades hjemme (14) 10. Indkøb af tjenestecykler (også elcykler) (13) De lokale projektledere har, i deres konklusioner i SUMO evalueringen, selv udpeget, hvilke tre tiltag de har oplevet som mest succesfulde. Se listen over de udvalgte i tabel 5. Projektlederne argumenterer, at tiltagene har været nemme at gennemføre, har skabt synlighed og er blevet brugt. Tabel 5 Oversigt over mest de lokale projektlederes mest succesfulde tiltag i Formel M Cykelkampagner Indkøb af tjenestecykler (også el) Udlån af elcykel/elcykelkampagner Kør Grønt kurser Cykelværksted Optimere vognpark Forbedring af parkeringsforhold for (el)cykler Data fra transportvaneundersøgelser i Formel M Grønt Mobilitetskontor har i samarbejde med projektets partnere i perioden gennemført transportvaneundersøgelser blandt medarbejdere på virksomheder, hospitaler og kommunale arbejdspladser i kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Fredericia, Glostrup, Greve, Herlev, København og Roskilde. Udover transportvaneundersøgelserne blandt medarbejderne er der i projektet også indsamlet detaljeret information om arbejdspladsernes rammebetingelser, herunder hvilke transportrelaterede faciliteter og services arbejdspladsen tilbyder sine medarbejdere. Arbejdspladserne er gået med i Formel M for at arbejde med mobility management og forbedre medarbejdernes mulighed for at transportere sig mere bæredygtigt. Der er gennemført 68 førundersøgelser med i alt besvarelser. De er foretaget løbende som arbejdspladserne kom med i projektet. I efteråret 2013 blev gennemført 30 opfølgende underundersøgelser med i alt besvarelser. Datasættet fra undersøgelserne indeholder meget værdifuld viden om medarbejdernes pendlingsmønstre og holdninger vedr. transport. Der har været lidt forskelligt fokus for de tre typer af arbejdspladser (rådhuse, hospitaler og virksomheder i erhvervsnetværk), men herunder følger en kort beskrivelse af hovedtrækkene i datasættet. I både førundersøgelsen og den opfølgende undersøgelse er der indsamlet information om: forskellige baggrundsfaktorer, modalsplit (km) for pendlingen til arbejde hele sidste uge og tidsforbrug, herunder omfanget af hjemmearbejde og samkørsel samt hyppighed og oftest anvendte transportmiddel ved transport i arbejdstiden. Derudover er der i førundersøgelsen spurgt ind til, om udvalgte tiltag ville kunne få respondenten til at bruge hhv. cykling, samkørsel og kollektiv transport mere/oftere. Data indeholder desuden en overraskende stor mængde forslag og idéer skrevet i undersøgelsens kommentarfelter. Yderligere er der i den opfølgende undersøgelsen spurgt til respondentens kendskab, brug og tilfredshed med (pakken af) tiltag, som arbejdspladsen tilbyder for at fremme grønnere transport eller reducere transport samt om brugen har en fremadrettet effekt og om respondenten har talt mere om transport det seneste år end tidligere. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

7 Undersøgelserne er blevet brugt til at give arbejdspladserne en analyse af deres trafikale forhold i nusituationen, samt til at give dem mulighed for at vurdere ændringerne i transportvalget i en opfølgende undersøgelse. Undersøgelserne er blevet formidlet i en info graphic illustration i form af et faktaark til hver arbejdsplads. Endelig er der lavet en tværgående analyse af Formel Ms samlede resultater af mobilitetsplanlægningen på arbejdspladserne. Resultater Formel M har opnået en solid forankring hos 10 kommuner, 70 virksomheder samt fire hospitaler, som arbejder med mobilitetsfremmende tiltag. På de 25 arbejdspladser, hvor der er gennemført en før og efterundersøgelse af transportadfærden i pendlingen har Formel M skabt CO2 reduktioner på op til 10 %. Estimeres dette op til de 80 arbejdspladser, der har gennemført mobilitetsplanlægning i forbindelse med Formel M projektet, vil der i alt være sparet op til tons CO2 pr år. i udledningen fra pendlingen. Effekter af mobilitetsplanlægning Der er gennemført 17 demonstrationsprojekter med mobilitetsplanlægning på arbejdspladser i erhvervsnetværk, på rådhuse og på hospitaler. I alt er 80 offentlige og private arbejdspladser og medarbejdere involveret. Målsætningen har været at skabe ændrede transportvaner blandt medarbejderne. Der har primært været arbejdet med pendlingen, men på rådhusene har der også været gennemført projekter målrettet tjenesterejser og brug af vognparken med det formål at reducere omkostninger og CO2 udledningen. På de 25 arbejdspladser, hvor der indenfor projektets løbetid er gennemført både en før og efterundersøgelse, har det været muligt at analysere ændringerne i transporten. Den gruppe arbejdspladser, der ikke har lavet efterundersøgelser er kommet sent ind i projektet og derfor har det ikke været relevant at gennemføre en opfølgende undersøgelse inden Formel M sluttede. For alle arbejdspladser er der imidlertid udarbejdet mobilitetsplaner og igangsat aktiviteter, der gennemføres også efter at Formel M er afsluttet. Det er derfor plausibelt, at der opnås flere CO 2 reduktioner end undersøgelsen viser. Nogle af de mest markante resultater er overflytningen af ture og CO 2 effekten. Derfor vil disse to analyser blive præsenteret uddybende nedenfor. Resultater pendling: Overflytte transport ( Skift ) Der ses et skift mod mindre bilkørsel for pendlingen til arbejdspladserne. Andelen af ture, der tilbagelægges med bil, er faldet fra 55 % til 50 %. Samtidig er andelen af cykel/gang ture steget fra 29 % til 33 %, og der ses også en stigning i brugen af kollektiv transport. Der er statistisk signifikans for alle disse ændringer. I fordelingen på transportmidler for kørte kilometer ses et lignende mønster: Andelen af kilometer, der tilbagelægges i bil, er faldet med fire procentpoint. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

8 Figur 1 Transportmiddelfordeling for pendling, ture. Formel M samlet Figur 2 Transportmiddelfordeling for pendling, kilometer. Formel M samlet Det overordnede billede for ændringer i transportmiddelfordelingen går igen på alle de tre arbejdspladstyper, med faldende bilandele og øget cykel/gang og kollektiv trafik. Niveauerne og ændringerne varierer dog mellem de tre typer af arbejdspladser og også indenfor disse. Erhvervsnetværkene har generelt den højeste bilandel i udgangspunktet og viser et fald heri fra 61 % til 54 %. Samtidig ses den største stigning i cykel og gangtrafik fra 21 % til 29 %. Begge resultater er statistisk signifikante. Rådhusene har en markant stigning for kollektiv transport fra 3 % til 7 %. Resultatet er statistisk signifikant. Det samme er faldet i mikset cykel/gang/kollektiv fra 14 % til 11 %. Resten af forskydningerne på Rådhusene har for stor usikkerhed og er ikke statistisk signifikante. Hospitalerne har som udgangspunkt en særdeles høj andel af cykel/gang, som tilmed er øget over perioden fra 38 % til 41 %. De har et fald i bil fra 50 % til 46 %. Der er statistisk signifikans på begge resultater. Til gengæld er brugen af cykel kombineret med kollektiv transport lavere for hospitalerne end de andre grupper. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

9 Niveauet for brug af kollektiv transport alene er lav og nogenlunde ens for de tre spor. Andelen er klart nok højere, hvis kombinationer med cykel regnes med og højst for Rådhusene. Rådhusene har haft en kraftig relativ stigning i kollektiv andel, men samtidig et fald i andelen af cykel kombineret med kollektiv. Samlet set er der dog en betydelig stigning i brugen af kollektiv transport (inklusiv kombinationer) for både Rådhuse og Hospitaler. Figur 3 Transportmiddelfordeling for pendling, ture. For alle tre arbejdspladstyper Ses der på transportmidlernes andele opgjort på turlængder, er cykel og gang dominerende for korte pendlingsture, mens bilen tager over for de længere afstande. Dette mønster er fælles for alle arbejdspladstyper og for både før og eftersituationen. Dog er cykelandelen også høj for hospitalerne på de lidt længere distancer (op til 10 km), og det er i dette segment, at andelen øges mest. Det er værd at lægge mærke til, at ændringerne i cykel og kollektiv især er sket på de korte og mellemlange ture. Tolkning Der er samlet set opnået et skift i pendlingen mod mere brug af gang, cykling og kollektiv transport frem for bil, med en reduktion på fem procentpoint (fra 55 % til 50 %) for andelen er ture, der køres i bil. Denne reduktion slår også igennem i kilometerfordelingen, hvor bilandelen er faldet med fire procentpoint (fra 70 % til 66 %). Ændringen er statistisk signifikant. Ser man på hvor stor en ændring i andelen af ture med bil, der dermed er opnået, er resultatet lige omkring 10 % svarende til det forventede pejlemærke på % i Formel M. Målt i andel reducerede bilkilometer er resultatet noget lavere, omkring 5 %. Cykelandelen på pendlerturene er steget fra 29 % til 33 %. Andelen af ture med kollektiv transport er steget Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

10 fra 13 % til 15 %. Alle ændringer er statistisk signifikante. Der er især sket en kraftig vækst i gang og cykling for virksomheder i erhvervsområder, mens væksten er kraftigere i den kollektive trafik for de to andre spor. Disse ændringer i transportmiddelfordelingen fremstår som det mest markante resultat, hvad angår ændringer i transporten. Resultater Klima og CO 2 Den gennemsnitlige CO 2 udledning for pendlingen blandt medarbejderne på arbejdspladserne i Formel M er faldet fra 6,1 kg til 5,7 kg pr. arbejdsdag. Det er en reduktion på 6,6 %. Resultatet når ikke helt det potentiale, der blev angivet i Formel M s projektbeskrivelse på ca %, men kommer langt i retning af det. Tabel 6 Gennemsnitlig CO 2 udledning fra pendlingen pr. medarbejder pr. arbejdsdag. Formel M samlet og opgjort på arbejdspladstype Gns. CO 2 pr. person pr. arbejdsdag Forskel Nulpunkt Opfølgning kg. % Formel M 6,1 5,7 0,4 6,6 % Erhvervsnetværk 7,4 7,1 0,3 4,1 % Rådhuse 5,3 4,8 0,5 9,4 % Hospitaler 5,1 4,7 0,4 7,8 % Når der ses på de forskellige typer arbejdspladser adskilt, ses at CO 2 udledningen er faldet for alle tre grupper. Der er dog variation grupperne imellem. Medarbejderne i erhvervsnetværk har den højeste gennemsnitlige udledning (7,4 kg) og har oplevet den mindste reduktion (4,1 %). Den høje gennemsnitlige CO 2 udledning skal ses i lyset af, at erhvervsnetværk også har det højeste gennemsnitlige kilometerforbrug til pendlingen, se tabel 7 nedenfor, samt den højeste bilandel, se transportmiddelfordelingen i foregående afsnit. På Rådhuse er der opnået over dobbelt så stor reduktion (9,4 %), selvom udgangspunktet var noget lavere (5,3 kg). Hospitalerne har den laveste gennemsnitlige udledning (5,1 kg) og har opnået en reduktion på 7,8 %, Potentialet, som i projektbeskrivelsen var anslået til 15 %, blev altså ikke helt nået. Ændringen i gennemsnitlig CO 2 udledning kan både skyldes, at der køres færre km, eller at de kilometer, der køres, foretages med mindre miljøbelastende transportformer. Transportmiddelfordelingen er beskrevet i foregående afsnit. Angående den tilbagelagte distance ses nedenfor, at rådhuse ligesom erhvervsnetværk har oplevet reduktion i kilometerforbrug, mens hospitaler er uændret i denne henseende. Både rådhuse og hospitaler har dog et kilometerforbrug, der er væsentlig lavere end erhvervsnetværk, jf. tabel 7. Resultatet kan i øvrigt sammenlignes med, at den gennemsnitlige pendling i Danmark er på 42,7 km pr. pendler pr. dag. 1 1 Transportvaneundersøgelsen. Faktaark om pendling i Danmark DTU Transport. udgivelser/faktaark om pendling i Danmark 2013 Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

11 Tabel 7 Gennemsnitligt km forbrug for pendlingen pr. medarbejder pr. arbejdsdag KM Gns. pr. person pr. arbejdsdag Forskel Nulpunkt Opfølgning km % Formel M ,0 4,7 % Erhvervsnetværk ,0 5,6 % Rådhuse ,0 7,9 % Hospitaler ,0 0,0 % Den gennemsnitlige distance pr. arbejdsdag er faldet med 4,7 %. En del af reduktionen skyldes stigningen i hjemmearbejde. Andre forklaringer kan være afkortning af turen til arbejde, færre omveje (ærinder) til arbejde, eller tilfældige forhold såsom forskelle i bopælsadresser for respondenter i før og efterundersøgelse, flere sygedage mv. For at undersøge hvad der kendetegner de arbejdspladser, der har opnået store CO 2 reduktioner i forhold til de, der har stigning i CO 2, har vi listet dem efter deres CO 2 reduktioner. Listen har vi inddelt i tre kategorier, således at den bedste gruppe kunne identificeres med det formål at give inspiration til andre. Gruppen af arbejdspladser med størst fald i CO 2 udledning fra pendlingen har i gennemsnit opnået besparelse på 14 %. De er typisk større arbejdspladser, som er karakteriseret ved at have implementeret flere mobilitetstiltag end de andre arbejdspladser. Medarbejderne på disse arbejdspladser har generelt kortere til arbejde, men har til gengæld den højeste gennemsnitlige CO 2 udledning i udgangspunktet. Den gruppe, der har oplevet stigning i CO 2 udledningen er kendetegnet ved at have færre medarbejdere og gennemført lidt færre mobilitetstiltag i gennemsnit samt at have den længste distance til arbejde blandt de tre grupper. Det kan tyde på, at de har haft færre ressourcer til mobilitetsarbejdet, og samtidig har de måske haft vanskeligt ved at give bedre alternativer, når medarbejderne har lang transport til arbejde. Det er en interessant viden, som der kan bygges videre på i fremtidige mobilitetsplaner for arbejdspladser, hvis det er tilfældet, at der opnås størst besparelse på større arbejdspladser, som kan lave mange mobilitetstilbud, og hvor der i udgangspunktet er et godt potentiale med relativt korte pendlingsafstande og en høj CO 2 udledning pr. medarbejder. Konklusioner I det følgende ses en opsummering af alle de undersøgte effekter af mobilitetsplanlægning på arbejdspladser i Formel M på tværs af alle demonstrationsprojekterne. Effekt Undgå skift optimér effekter Opsummering af resultater af mobilitetsplanlægning Undgå: Der er sket en lille stigning fra 6,4 % til 6,5 % i andelen af hjemmearbejdsdage blandt medarbejderne på arbejdspladserne i Formel M, men stigningen er ikke signifikant. Omfanget af tjenesterejser er ikke faldet i perioden, men dette afhænger i høj grad også af mange andre eksterne faktorer f. eks. hvilke typer opgaver, der skal løses, og den geografiske placering af opgaver og samarbejdspartnere. På baggrund af et pilotprojekt i Albertslund vurderes det dog, at % af tjenesterejserne under 50 km kan erstattes af webmøder. Skift: For overflytning af ture til energieffektive transportformer ses at: Andelen af pendlerture, der tilbagelægges med bil, er faldet med 5 % point fra 55 % til 50 %. For km er bil andelen faldet 4 %. Samtidig er andelen af cykel/gang ture steget fra 29 % til 33 %, og der ses en stigning i brugen af kollektiv transport fra 11 til 13 %. Ved uændret antal medarbejdere og pendlingsomfang svarer reduktionen i bil andel til, at der i alt er overflyttet ture fra bil til andre transportformer på de 25 arbejdspladser, som transportundersøgelsen dækker. For den kollektive transport svarer stigningen til passagerture overflyttet hertil (samme antagelser). Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

12 Ekstrapoleret til alle Formel M s arbejdspladser (baseret på medarbejdere)svarer det til, at der på årsbasis vil overflyttes ture fra bil til andre transportformer herunder ture til den kollektive trafik. Optimér: Der ses en mindre stigning i andelen af pendlerture på arbejdspladserne med samkørsel i bil fra 4,9% til 5 %, men ændringen er ikke signifikant. 310 medarbejdere har været på Kør Grønt kurser med undervisning i mere energieffektiv kørsel i bil. Testturene viste en brændstofbesparelse på op mod 12 %, men den endelige effekt på brugen af arbejdspladsens vognpark er ikke opgjort. Desuden har udskiftning i arbejdspladsens køretøjer primært på rådhusene medført en energieffektivisering af tjenesterejserne. De samlede effekter er ikke opgjort. Der er ikke opnået nogen dokumenterbare effekter fra landsbyprojekterne. CO2 effekter For pendlingen ses en gennemsnitlig reduktion på 6,6 % i CO2 udledning. Dette ligger under målet på 10 % reduktion. Men det vurderes, at det er muligt at nå målet på 10 % med en fortsat indsats på alle deltagende arbejdspladser svarende til indsatsen på de arbejdspladser, der er længst fremme i processen med implementering af mobilitetstiltag. Med den givne sammensætning af arbejdspladser svarer den nævnte reduktion i CO2 udledning til, at medarbejderne på de 25 arbejdspladser i alt har sparet tons CO2 pr. år. Opgøres CO2 reduktionen på arbejdspladstyperne ses der ligeledes en reduktion; rådhusene har reduceret CO2 udledningen med 9,4 %, hospitalerne med 7,8 % og erhvervsnetværkene med 4,1 %. For hele Formel M ( medarbejdere) vil den estimerede årlige besparelse fra pendlingen være i alt tons CO2. En analyse af CO2 effekten på Formel M s arbejdspladser viser, at de 11 arbejdspladser, som har opnået de største CO2 effekter, i gennemsnit har sparet 14 % CO2. Denne gruppe af arbejdspladser: Har i gennemsnit medarbejdere Har ca. 25 transporttiltag per arbejdsplads Har i gennemsnit pendlingsafstande på 41 km per medarbejder Havde i forvejen en relativt høj CO2 udledning pr. medarbejder Det er dermed rimeligt at antage, at mobilitetsplanlægningen har haft en effekt på ændringen i transportvanerne. Og at det ser ud til, at der er størst effekt, der hvor der er et potentiale for at flytte folks transport. Det kræver yderligere forsøg og undersøgelser, så der opnås mere viden om potentialerne. Tilfredshed Bevidsthed Omkostningseffektivitet 73 % af medarbejderne kender til arbejdspladsens nye mobilitetstiltag. 25 % af dem, der kender til tiltagene, har prøvet ét eller flere af dem. 75 % af dem, der har afprøvet tiltag, er tilfredse eller meget tilfredse med det afprøvede. 29 % af dem, der er tilfredse eller meget tilfredse siger, de har ændret transportadfærd fremadrettet. Det svarer til, at 18,1 % af alle medarbejderne har prøvet tiltagene. At 13,5 % er tilfredse med det afprøvede, og 5,2 % af alle medarbejderne har ændret transportadfærd fremadrettet. 23 % af alle medarbejderne på arbejdspladserne angiver, at de har snakket mere om transport det seneste år end tidligere. Det er vanskeligt at afgøre, i hvilken grad den øgede opmærksomhed helt eller delvist skyldes arbejdspladsens indsats. Sideløbende med Formel M s projektperiode har der i samfundet generelt foregået en debat om transport, trængsel og klima. I SUMO selvevalueringerne vurderer projektlederne, at transport er blevet sat på dagsordenen i deres organisationer, hvilket ikke var tilfældet tidligere. Grundet den målrettede kommunikation, der har været på arbejdspladserne i forbindelse med transportundersøgelserne og ved implementeringen af mobilitetstiltag er det rimeligt at antage, at en del af den øgede bevidsthed stammer fra arbejdspladsernes indsats for grønnere transport. Der kan opnås økonomiske besparelser ved at optimere transporten, så man får flere kilometer for pengene. Økonomi har været en motivationsfaktor i Formel M projekterne omkring vognparkerne og tjenestekørsel, hvorfor så mange kommuner har gennemfør Kør Grønt kurser. Kommuner, regioner og trafikselskaber har også en økonomisk interesse i at få flere passagerer og dermed øget billetindtægter fra den kollektive trafik generelt, men især hvis der er uudnyttet kapacitet. Der er givet tre eksempler på tiltag, der kan svare sig økonomisk i forhold til udgifter og besparelser: Kør Grønt kursus kan betale sig for medarbejdere, der kører mere end km om året. Det kan endvidere svare sig at følge op hvert år med et opfølgningskursus, hvis det antages at medarbejderen Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

13 efter et år er tilbage til gammel kørestil. At få flere passagerer til at benytte bussen har kunnet betale sig for Ballerup Kommune i erhvervsnetværket i Lautrupgård. Der er både lavet fysiske forbedringer i området og informationsaktiviteter i samarbejde med erhvervsområdets virksomheder, der har øget passagertallet på en buslinie med 7,6 %. Det vurderes, at tiltagene har tjent sig selv hjem på 2,5 år. Også evalueringen af Movias kampagne med pendlertjek viser, at det kan svare sig at gennemføre meget målrettede informationsaktiviteter for at overflytte bilpendlere til kollektiv trafik. Dette er f.eks. afprøvet i erhvervsområder i forbindelse med forbedringer af busservicen og i sammenhæng med en bred mobilitetsplanlægning. Aktiviteten kan tjene sig hjem i løbet af cirka 2 år. Elcykler til erstatning af taxikørsel, kan svare sig, hvis der er en høj andel af korte tjenesterelaterede ture. I DR Byen vil indkøb af 8 elcykler tjene sig hjem på et år. Ses der på omkostningsniveauet for de tiltag, der typisk gennemføres, er det relativt billige tilbud, der er nemme at implementere, der prioriteres først. F.eks. er de mest populære tiltag cykelkampagner, udlån af elcykler, Kør Grønt kurser, cykelværksted, forbedring af cykelparkering, omklædnings og badefaciliteter, mulighed for hjemmearbejde og virtuelle møder. Forankring og branding Sundhed For at sikre en vedvarende effekt er det interessant, om mobilitetstiltagene er forankret. I Formel M er mobilitetsplanlægning blevet forankret via tiltag som: Mobilitetsplan for virksomheden Transportpolitik eller transportretningslinjer for tjenesterejser Indkøbspolitik for køretøjer Takster for kørselgodtgørelse Miljøledelsessystemer og certificeringer CSR strategier Mobilitetsplaner for områder og i kommuneplaner Forbedrede fysiske trafikale forhold og tilbud Information til medarbejderne I Formel M har det vist sig, at mobilitetsplanlægning kan have en betydning for virksomhedens branding og profil. Nogle virksomheder har forankret mobilitetsarbejdet i CSR strategien. Hospitalerne i Formel M har brugt mobilitetsplanerne til et strategisk fokus på sund og grøn transport. De kan blive forbilleder for andre hospitaler. Mobilitetsplaner og tiltag opleves både relevante i forhold til medarbejdernes dagligdag, men også relevante i forbindelse med arbejdspladsens udfordringer under om og udbygninger. Der er sundhedseffekter ved cykling. Når arbejdspladser får medarbejderne til at cykle mere i stedet for at have en passiv og stillesiddende transport, vil det alt andet lige have en positiv effekt på sygefraværet og på samfundets sundhedsomkostninger. I Formel M har fire procent flere af medarbejderne på de deltagende arbejdspladser skiftet bilen ud med cyklen. Ifølge et hypotetisk skøn over den maksimalt mulige sundhedseffekt ville der dermed kunne opnås en reduktion i antallet af sygedage på op mod per år baseret på medarbejdere på de 25 arbejdspladser, der deltog i Formel M s før og efterundersøgelse. Skønnet forudsætter, at det er nye cyklister, at de bliver ved med at cykle, og at de alle nu cykler mere end tre timer om ugen. I praksis vil effekten være væsentlig mindre. Trængsel Trængsel er en omkostning og til gene for mange pendlere i hovedstadsregionen og lokalt i erhvervsområder rundt omkring i landet. Mobilitetsplanlægning kan have som mål at flytte bilister og andre trafikanters rejsetid til andre tidspunkter på dagen for at opnå mindre trængsel i myldretiden. Eller man kan løse trængslen ved at undgå transport eller flytte bilister til andre transportformer, som Formel M har arbejdet med. Andelen af bilture i pendlingen er reduceret med 5 %, og turene er flyttet til kollektiv trafik og cykel. Det betyder alt andet lige færre bilture i pendlingen til og fra arbejde. De overflyttede bilture kan ikke alene påvirke trængsel, men giver dog et bidrag i det omfang, turene ligger i myldretiden. Ved den ene konkrete måling, der er foretaget, kunne der ikke registreres signifikante reduktioner i trængslen men alene en mindre udfladning af spidsbelastningsperioden. Virksomhederne, der har deltaget i Formel M, havde reduceret deres bilandel betydeligt, men er ikke de eneste virksomheder i det pågældende område. Øget tilgængelighed I 16 demonstrationsprojekter i Erhvervsnetværk, Rådhuse og Hospitaler, der omfatter 80 arbejdspladser, er der gennemført mobilitetstiltag, der gør det nemmere for pendlerne frivilligt at vælge alternativer til bilen. Begrænsninger i brugen af bil er kun brugt to steder. Landsbyprojektet har øget opmærksomheden på muligheden for samkørsel. Planprojekterne vil, når de implementeres, øge tilgængeligheden med grønne transportmidler. Planprojekterne har også haft fokus på at forbedre forholdene for grønne transportformer. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

14 De fleste projekter har haft som strategi at øge tilgængeligheden og det fleksible transportvalg til arbejdspladserne. Mængden og variationen af tiltag, som arbejdspladserne tilbyder, viser, at der er mange nemme og billige tiltag, der kan øge medarbejdernes andel af grøn transport. Formel M s bidrag til metodeudvikling i trafikplanlægningen Formel M har produceret syv guides og foldere om mobilitetsplanlægning og syv værktøjer, der kan bruges i arbejdet. Alle materialer og cases fra demonstrationsprojekter er tilgængelige på Grønt Mobilitetskontors hjemmeside. Erfaringerne fra projektets mobilitetsplanlægning viser, at det kræver fokus på fire vigtige emner: Tid til proces Tiltag tilpasses lokale trafikale forhold og interesser Kommunikation er en del af projektet Forsøg med adfærdsændringer Formel M har bidraget til at opbygge nye kompetencer og nye tilgange i trafikplanlægningen. Fra de kvalitative undersøgelser i projektet, kan det udledes at mobilitetsplanlægning er blevet udviklet som en ny praksis i kommunerne og virksomhederne, men det kræver ressourcer og interesse fra begge sider, og det kræver opbakning fra politikere og ledelser. Mobilitetsplanlægning udvikles lokalt og forhandles mellem flere aktører. Mobilitetsplanlægning er en metode, der kan afstemme lokale behov, og som kan have flere formål f.eks. i relation til klima, miljø, sundhed og økonomi. Kommunernes rolle ændrer sig i mobilitetsplanlægning fra en myndighedsrolle til en mere faciliterende rolle og som partner i et samarbejde. Kommunerne har en meget vigtig rolle i den lokale mobilitetsplanlægning, hvor de både har interesser og muligheder for at skabe gode transporttilbud og indgå i tværinstitutionelle samarbejdsprojekter. Netværkssamarbejdet har i Formel M fungeret som en accelerator, der samler forskellige kompetencer, skaber synergi mellem aktiviteter og genbrug af produkter og derved bidrager til fælles ressourceudnyttelse og fremdrift. Anbefalinger til udbredelse af mobilitetsplanlægning på arbejdspladser På baggrund af erfaringerne fra Formel M anbefales det, at en udbredelse af mobility management og mobilitetsplanlægning understøttes af et offentligt finansieret tilbud til offentlige og private arbejdspladser, med netværksforløb, videndeling og værktøjsudvikling. Tilbuddet skal have en kontinuerlig og opfølgende funktion, der varetager udvikling af metoder, måling af performance og samarbejder med mange aktører. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk GUIDE TIL MOBILITETSPLANLÆGNING I ERHVERVSNETVÆRK. Udgivet af Grønt Mobilitetskontor

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk GUIDE TIL MOBILITETSPLANLÆGNING I ERHVERVSNETVÆRK. Udgivet af Grønt Mobilitetskontor Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk GUIDE TIL MOBILITETSPLANLÆGNING I ERHVERVSNETVÆRK Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 2. udgave, marts 2014 1 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk,

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Program 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Mobilitets- Planlægning også) i din kommune? Anna Thormann Formel M Gate 21 Anna.thormann@gate21.dk

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

Succesfulde tiltag på arbejdspladserne rådhuse og hospitaler har sparet 8-10 % CO2 Anja Puggaard, anja.puggaard@gate21.dk Gate 21

Succesfulde tiltag på arbejdspladserne rådhuse og hospitaler har sparet 8-10 % CO2 Anja Puggaard, anja.puggaard@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SMART MOBILITY IN LOOP CITY

SMART MOBILITY IN LOOP CITY SMART MOBILITY IN LOOP CITY Erhvervsnetværket Øge fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 Fremme alternative og effektive transportformer

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014. August 2014. Indhold. KAPITEL 1 Indledning. KAPITEL 2 Introduktion til Formel M

FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014. August 2014. Indhold. KAPITEL 1 Indledning. KAPITEL 2 Introduktion til Formel M FORMEL M DEMONSTRATION OG FORANKRING AF MOBILITY MANAGEMENT 2011-2014 August 2014 Indhold KAPITEL 1 Indledning KAPITEL 2 Introduktion til Formel M KAPITEL 3 Demonstrationsprojekternes aktiviteter og resultater

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Version 1 Udgivet af Grønt Mobilitetskontor September 2012 Gate 21 www.formelm.dk Side 1/27 Guide til

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Københavns kommunes klimamålsætninger Formel M Netværk af virksomheder Forarbejde (hvem, hvad, hvor)

Læs mere

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grøn Transport & Grønne Politikker

Grøn Transport & Grønne Politikker Grøn Transport & Grønne Politikker Transportoptimeringsprojekt -Vi kunne spare 21 biler uden at forringe brugernes services -Vi kunne spare 2 millioner kr. år ved at centralisere vognparken -Vi kunne reducere

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Version 1 Udgivet af Grønt Mobilitetskontor September 2012 Gate 21 www.formelm.dk Side 1/27 Guide til

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport En værktøjskasse af tiltag for at motivere flere til at bruge kollektiv trafik Region Hovedstaden arbejder i en række sammenhænge for at fremme den

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Mobility Management Plan

Mobility Management Plan Mobility Management Plan Site Måløv Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Mobility Management 4 Idékatalog 11 Handlingsplan 21 RESUMÉ Denne mobility management plan er udarbejdet af Niras til Novo Nordisk for site

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City I samarbejde med Indholdsfortegnelse PRAKTISK VEJLEDNING...3 SUPPORT...4 TIPS TIL AT ØGE BESVARELSESPROCENTEN...4 KAMPAGNEMATERIALER...4

Læs mere

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport www.gronmobilitet.dk FORORD Trængsel på veje og parkeringspladser er et problem for pendlerne og samfundet.

Læs mere

Mobility Management for virksomheder

Mobility Management for virksomheder Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport www.formelm.dk Trængsel, klima og sundhed - også virksomhedens ansvar Trængsel på vejene er ikke kun et problem for

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER. Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER. Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport FORORD Trængsel på veje og parkeringspladser er et problem for pendlerne og samfundet. Men det er også

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

TMF Transportplan Evaluering

TMF Transportplan Evaluering TMF Transportplan Evaluering Moving 30 præsentation 27-11-2017 KBH Klimaplan 2025 4.4 Fokusområde: Københavns Kommunes egen Transportindsats Transportinitiativ 12: Transportplaner for alle forvaltninger

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kulturforandring på arbejdspladsen, - præsentation af Ballerup Kommunes arbejde med dialogkort og retningslinier for smart transport i arbejdstiden. v.

Læs mere

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere

Forsøget, der er organiseret som et projekt med navnet; HUR Pendlerkontor startede op i september 2002.

Forsøget, der er organiseret som et projekt med navnet; HUR Pendlerkontor startede op i september 2002. HUR Pendlerkontor Projektleder Mette Haas, Hovedstadens Udviklingsråd Forsøg med mobility management HUR besluttede den 24. april 2002 at etablere et toårigt forsøg med mobility management. Samtidig besluttede

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB 2016 INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 Indhold

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB Indhold INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 5 FORORD

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Mobilitetsundersøgelse for arbejdspladser i LOOP City

Mobilitetsundersøgelse for arbejdspladser i LOOP City Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 25, 2017 Mobilitetsundersøgelse for arbejdspladser i LOOP City Warnecke, Marie-Louise; Christiansen, Hjalmar Publication date: 2017 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere