Markedet for investeringsejendomme. 13. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedet for investeringsejendomme. 13. januar 2015"

Transkript

1 Markedet for investeringsejendomme 13. januar 2015

2 Agenda Investering i fast ejendom v/cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Markedssituationen for investeringsejendomme v/direktør Erik Andresen, Nybolig Erhverv Aarhus Muligheder for finansiering af ejendomsinvesteringen v/centerdirektør Søren Andersen, Nykredit Aarhus 2

3 Agenda: Mulighederne for finansiering af ejendoms-investeringen Om Nykredit i det finansielle billede lige nu! Kapital og regulering! Finansieringsmuligheder, konkret finansieringseksempel!

4 Indhold 1. Nykredit lige nu 2. Regulering og kapital 3. Finansieringsmuligheder, herunder konkret eksempel og rådgivningsbudskaber 4

5 Hvem er Nykredit? Nykredits DNA Nykredits formål er at drive finansiel virksomhed til gavn for kunderne Nykredit er foreningsejet og kundestyret. Vi er skabt af kunderne, og vi er til for kunderne. Sådan har det været i mere end 150 år Nykredits ejere kræver således ikke kortsigtede gevinster, men langsigtede kunderelationer og afkast vi kalder det finansiel bæredygtighed 5

6 6 Hvem er Nykredit? Nykredit, kunderne og samfundet

7 Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største kreditgiver 31% af lånemarkedet Mere end 1 mio. kunder 54 centre 64 samarbejdende pengeinstitutter på realkredit (inkl. Nykredit) Nykredits markedsplacering i Danmark 1. halvår 2014 Mia. kr. Andel af markedet Bank- og realkreditudlån i alt % - heraf bankudlån 71 6% - heraf realkreditudlån % Formue under administration % Formue under forvaltning 120 n/a Obligationshandel (2013) n/a 25% gnsn. antal heltidsansatte medarbejdere Basisindtægter 9,3 mia. kr. i 2013 Egenkapital 60,2 mia. kr. Kernekapital 19,3% 2 1 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital. Kilde: Nykredit Realkredit-koncernens årsrapport 2013, Om Nykredit Finansiel Bæredygtighed og kvartalsrapport for 1. halvår

8 Vores kunder Hvem er vores kunder? Privatkunder Erhvervskunder Fortrinsvis danske virksomheder Alle brancher Små og mellemstore virksomheder Corporate & Institutional banking Boligudlejning Private Banking Investeringsforeninger Pensionskasser Fonde 8

9 Vores kunder Vi dækker kundernes behov Daglig bank og drift Konti Betalingskort Betalinger Net- og mobilbank Cash management Kreditter Kreditkort Valuta Trade finance Garantier Finansiering Bolig i Danmark og udlandet Byggeri Gældspleje Mellemfinansiering Leasing Bil Valutalån Investering og pension Formue- og investeringsrådgivning Investering i værdipapirer og investeringsbeviser Pensionsprodukter Kapitalforvaltning Aftaleind- og udlån Private Banking Finansielle instrumenter Rente- og valutaswaps Caps/floors Valutaoptioner Forsikring Skadeforsikring Livsforsikring 9

10 Vores kunder Hvordan møder du Nykredit? Personligt Telefon/video Selvbetjening Center Servicecentret Pengeautomat Mobilbank Mægler Webdesk Netbank Totalkredit Nykredit Direkte Nykredit.dk 10

11 Hvem er Nykredit? Organisationsstruktur CEO Michael Rasmussen Koncernchef Intern revision Jura Strategi Kommunikation & CSR COO Bente Overgaard Koncerndirektør CFO/CRO Søren Holm Koncerndirektør Brands & Marketing HR Kapital & Risiko Koncernøkonomi Produktion IT Regulering & Rating Kredit Facility Management Procurement Finans Vurdering Wholesale Kim Duus Koncerndirektør Retail Anders Jensen Koncerndirektør CIB Private Banking Markets Partnere/Totalkredit Asset Management Portefølje Administration Wholesale Development Nykredit Direkte Retail Privat Retail Erhverv Mægler Områder og specialister Aalborg Århus Herning Kolding Odense Hillerød København Roskilde Næstved International Finans- og formuerådgivning 11

12 Den strategiske retning Nykredits strategi: Winning the Double Helkundefokus Udvikling af partnersamarbejde 12

13 Den strategiske retning Afkast Målsætninger i 2016: Vækst i indtægter fra kerneforretningen på 1 mia. kr. Reduktion af omkostningsbase på 500 mio. kr. Reinvestering på 100 mio. kr. i kundevendte initiativer Omkostningsprocenten skal ned omkring 40 13

14 Indhold 1. Nykredit lige nu 2. Regulering og kapital 3. Finansieringsmuligheder, herunder et eksempel og rådgivningsbudskaber 14

15 Økonomi og kapital Kommende international regulering frem mod øger krav til Nykredit og finanssektoren Overordnet formål: Undgå fremtidige bankkriser Andre formål Billigere for staterne næste gang banksystemet kommer i krise Reducere bankernes afhængighed af hinanden Sænke tempoet i banksektoren og fremme klassiske bankdyder Ensrette regler world wide Overordnede midler Øge krav til egenkapital Øge likviditetsberedskab (nyt regelområde) Mere konservative regnskaber 15

16 Ny regulering Betydning for: Kapital -krav Omkostninger (bidrag) Kreditmuligheder SIFI LCR - kort likviditet Renteniveau NSFR - RTL problem Låntype F1? 16

17 Færre F1 lån 2015+: F1 kræves nedbragt Ratingbureauer Tilsynsdiamant NSFR 2020: Lån med kort funding 2018+: Længere funding 17

18 Tilsynsdiamant forslag til 5 pejlemærker Afdragsfrihed til private Store eksponeringer Lån med kort funding Udlånsvækst Låntagers renterisiko 18

19 Egenkapitalbehovet fremadrettet Egenkapitalkravet ekskl. buffere er 68 mia. kr. i lavkonjunktur og 61 mia. kr. i normal konjunktur Buffer - Drift - Vækst - Regelændringer 5-10 mia. kr. 78 EK i dag 59 mia. kr. Strategikapital 14 mia. kr. Konjunkturbuffer 14 mia. kr Egenkapital 15% af RWA i normal konjunktur 13,5 % i lavkonjunktur 68 Sølje I+II 9,5% af RWA mia. kr. 31 Fradrag i kapital 5 mia. kr. 5 Basel II: 2012-politikken Basel III: 2019-politikken Egenkapital > 15% af RWA Samlet kapital > 20% af RWA Basel III: Langsigtet målsætning 19 Kilde: Egen tilvirkning 1 Inkl. fremtidige regelændringer

20 Nykredits kapitalkrav Krævet kapital - højre akse Omkostning ved kapitalbinding Kilde: Nykredit, Funding Finans 0 20

21 Indhold 1. Nykredit lige nu 2. Regulering og kapital 3. Finansieringsmuligheder, herunder et konkret eksempel og rådgivningsbudskaber 21

22 Vores anbefalinger Generelt øget renteafdækning: Op mod 50% bør være med minimum en 10-årig rente for en kunde, med mellem risiko. Gå ud af kurven (F5) på traditionelle rentetilpasningslån for at skærme dig mod kursfradrag men du skal ikke blindt bare profilskifte Variabel rente (<2 år) bør tages i de pengemarkedsbaserede produkter, F-kort eller Cibor For kunder med F1-lån i euro bør et profilskifte til F5 i euro være det oplagte valg Ingen nyetablering i Euro Er 2,5%/2% i fast rente over 30 år egentlig ikke meget godt? 22

23 Investering i boligudlejningsejendom Køb af boligudlejningsejendom til 25 mio. kr. Afkast (1. år): 4,0% = nettoleje på kr. Egenfinansiering: 5 mio. kr. = 20% Realkreditlån: 20 mio. kr. = 80% Belåning: 0-60%: 30-årigt fastforrentet annuitetslån med 10 års indledende afdragsfrihed 60-80%: 30-årigt annuitetslån med variabel rente januar 2015

24 Finansiering januar 2015

25 Forventede ydelser 1. års afkast: kr. Baseret på markedets renteforventninger (forwardrentekurven) januar 2015

26 Ydelsernes rentefølsomhed 1. års afkast: kr. Baseret på ændringer i forwardrentekurven (parallelforskydning, min. 0,0%) januar 2015

27 Formuefølsomhed Kursgevinst på det fastforrentede lån: 9,2% januar 2015

28 Restgældsudvikling og renteafdækning januar 2015

29 Nykredits forventninger Nykredits forventninger Markedsudviklingen Vi vurderer, at 2014 udgør bunden i den globale cyklus, hvor det kraftige fald i olieprisen er med til at smøre væksten. Vinderne er de energitunge økonomier Kina, Indien, Tyskland og USA. Til gengæld bliver udfordringerne større i de producerende lande, hvor høje oliepriser er en forudsætning for det offentlige forbrug. Vi har opjusteret forventningen til global vækst i 2015 fra 3,4% til 3,7%. Korte renter Underliggende lav økonomisk vækst i kombination med strukturelle gældsproblemer vil forankre ECBs styringsrenter og diktere meget lave korte renter i Danmark og Euroområdet. Fed signalerer, at styringsrenterne vil forblive i niveauet omkring nul procent i en længere periode efter udfasningen af QE. Lange renter Gældskrise i Europa taler fundamentalt for lave renter i en længerevarende periode. Den underliggende økonomiske fremgang i USA vil dog lægge et opadgående pres på lange renter i såvel USA og Europa. Den amerikanske pengepolitik er under en normaliseringsproces, hvor Fed har afsluttet sine opkøb af obligationer. Rente og valutaoverblik Aktuel data er fra 07-jan apr jul okt-15 DKK - Swap og Pengemarkedsrenter Udlånsrente (Repo) 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% CIBOR3 0,29% 0,25% 0,25% 0,25% CIBOR6 0,43% 0,40% 0,40% 0,40% 10Y SWAP 1,04% 1,10% 1,15% 1,25% EUR - Swap og Pengemarkedsrenter Udlånsrente (Refi) 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% EURIBOR3 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% EURIBOR6 0,17% 0,15% 0,15% 0,15% 10Y SWAP 0,72% 0,80% 0,90% 1,00% Valuta - DKK kurser CHF/DKK EUR/DKK USD/DKK SEK/DKK NOK/DKK

30 Historisk renteudvikling 10-årig DKK rente

31 Udvikling i valg af finansiering

32 Hvad har betydning for Nykredit?

33 Bæredygtighed ud fra en samlet vurdering Soliditet krav til egenfinansiering Dokumentation og økonomisk indsigt Sammenhæng i likviditet ved normal finansiering Rådgivere Samlet finansieringsløsning i Nykredit. Vi har nedbrudt de traditionelle grænser mellem bank og realkredit Den konkrete ejendom, herunder Vedligeholdelse Omsættelighed Genudlejning Juridiske forhold omkring lejeforhold

34 Nykredit og samfundet Hvis du vil vide mere Besøg Og læs mere i: Om Nykredit 2014 Finansiel bæredygtighed Risiko- og kapitalstyring

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 31. oktober 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Rigets økonomiske tilstand

Rigets økonomiske tilstand Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter 2011 25. oktober 2011 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt. 2011 3 1,1 mio.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 1 AV DEN 19 AUGUSTI 2011 (DIARIE NR 11-8365) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere