ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet"

Transkript

1 NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at se med egen bil Medieomtale for 1,1 mio. kr. Cand.merc.-studerende løb med hovedgevinsten ALM. SUND FORNUFT

2 ALM. BRAND A/S TREDJE KVARTAL EN FLOT VÆKST - ET GODT RESULTAT I tredje kvartal 2007 viste koncernen atter en imponerende vækst i alle forretningsområderne. Og på trods af betydelige storskader og vejrligsskader blev resultatet for tredje kvartal ganske pænt med et overskud på 224 mio.kr Resultatet år til dato blev 732 mio.kr. mod 766 mio.kr. i samme periode i 2006, hvilket - givet det dårlige vejrlig og de mange storskader - er ganske godt. Alle Koncernens forretningsaktiviteter bidrog til, at forrentningen af egenkapitalen blev på 20 % p.a. - altså betydeligt over målet. Forventninger Koncernen fastholder de ved halvåret opjusterede forventninger på i alt 930 mio.kr. for hele året. Ligeledes fortsættes aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 700 mio.kr. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 118 mio.kr. Resultatet er tilfredsstillende og afspejler en sund udvikling i Koncernens skadeforretning. Ikke desto mindre var kvartalet belastet af betydelige storskader og vejrligsskader og et øget konkurrencepres. Modsat blev resultatet positivt påvirket af øgede præmieindtægter, et godt forløb på arbejdsskade og af afløbsgevinster. År til dato blev resultatet 452 mio.kr. Præmieindtægterne udviklede sig fortsat særdeles positivt med en vækst på 5,9 % for kvartalet og 7,5 % år til dato. Skadeforsikring følger således koncernens ambitiøse vækststrategi. Faktisk har den positive udvikling i præmievæksten betydet, at forventningerne til væksten i skadeforsikring for hele året er opjusteret med 1 procentpoint til mellem 6 % og 7 %. Erstatningsprocenten i tredje kvartal blev på 75,0 og er negativt påvirket af de betydelige storskader og vejrligsskader, der har karakteriseret kvartalet, og som har påvirket skadeprocenten negativt med 3,3 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Omkostningsprocenten blev på 20,3 mod 18,4 i tredje kvartal i fjor, hvilket følger forventningerne. Combined Ratio blev på 94,5 mod 85,9 i samme periode sidste år. År til dato blev Comined Ratio 92,5, hvilket er tilfredstillende givet det dårlige vejrlig m.v. Banken Resultatet af koncernens bankaktiviteter er tilfredsstillende og blev 68 mio.kr. mod 56 mio.kr. i samme periode Resultatet svarer til en forrentning af egenkapital før skat på 21 % p.a. mod 19 % p.a. i samme periode i fjor. År til dato blev resultatet 178 mio.kr. mod 137 mio.kr. i samme periode 2006 og har således været i god udvikling. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

3 Netto rente- og gebyrindtægterne var på 139 mio.kr. mod 114 mio.kr. i samme periode 2006 og har ligeledes udviklet sig meget positivt. Årsagen hertil er en stigning i forretningsomfanget på alle forretningsområder herunder ikke mindst i koncernens børsaktiviteter - Alm. Brand Henton. Bankens udlån udgjorde 17,0 mia.kr., svarende til en flot vækst på 30 % i forhold til samme periode De samlede driftsførte tab og hensættelser på debitorer blev en indtægt på 42 mio.kr. for årets første tre kvartaler. Banken er således fortsat begunstiget af meget lave tab, hvilket er en følge af de pæne konjunkturer i Danmark samt af bankens udvælgelse af kunder med lav risiko. Som den øvrige koncern er banken hverken direkte eller indirekte eksponeret mod subprime markedet. Hoved- og nøgletal for forretningsområder År til dato 3. kvartal År til dato 3. kvartal Året Mio.kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined Ratio 92,5% 94,5% 88,6% 85,9% 88,1% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Hensættelser til forsikringskontrakter Alm. Brand A/S Moderselskab Resultat før skat Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 1,29 1,37 1,71 Alm. Brand A/S Koncern Resultat før skat og eksklusive minoriteter Liv og pension Resultatet af koncernens pensionsaktiviteter blev 39 mio.kr. svarende til resultatet i samme periode Som følge af et bedre end forventet samlet investeringsresultat var det muligt at tage hele risikotillægget for alle tre kvartaler. År til dato blev resultatet 73 mio.kr. mod 64 mio.kr. i samme periode sidste år. Præmieindbetalingerne steg med flotte 21 % til 149 mio.kr. Medregnes indbetalingerne til bankordningerne udgjorde disse i alt 201 mio.kr. i kvartalet. Afkastet af kundernes investeringsaktiver blev negativ med 10 mio.kr. mod et negativt resultat på 3 mio.kr. i samme periode i fjor. Årsagen til det negative resultat er de stigende renter og dermed følgende kurstab. Disse kursreguleringer modsvares dog i væsentlig grad af et lavere hensættelseskrav. Øvrige aktiviteter Resultatet for Kjøbenhavnske Re blev et overskud på 15 mio.kr. i tredje kvartal 2007 og udvikler sig således fortsat positivt. De forsikringsmæssige hensættelser udgør 1,1 mia.kr. Andre øvrige aktiviteter i koncernen medførte et underskud på 16 mio.kr. Øvrige aktiviteter består af koncernudgifter, regulering af egne aktier mv. Aktien Resultatet pr. aktie blev 25 kr. i kvartalet, og ultimo tredje kvartal var indre værdi pr. aktie 254 kr. Egenkapitalen var 5,6 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2007, mod 5,4 mia.kr. ultimo Kursen på Alm. Brand-aktien faldt fra 400 kr. ultimo 2006 til 327 kr. ultimo tredje kvartal Ultimo oktober havde koncernen tilbagekøbt for 446 mio.kr. egne aktier i 2007 svarende til 64 % af tilbagekøbsprogrammet på 700 mio.kr. Tilbagekøbsprogrammet svarer samlet til en udlodningsprocent på 11. Som følge af det ved halvåret udvidede aktietilbagekøbsprogram blev det på en ekstraordinær generalforsamling 20. november 2007 besluttet at nedsætte aktiekapitalen i Alm. Brand A/S med 96 mio.kr. til kr. Henrik Nordam, viceadm. direktør og Søren Boe Mortensen, adm. direktør i Alm. Brand A/S. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 TRE SKARPE OM AKTIETILBAGEKØBS- PROGRAMMET IR-Manager: Overskydende kapital, som vi ikke har brug for, udbetales til aktionærerne Alm. Brand opjusterede med halvårsrapporten 2007 sit tilbagekøbsprogram således, at der tilbagekøbes aktier for samlet 700 mio. kr. mod tidligere 600 mio.kr. Aktierne købes op frem til udgangen af januar Tilbagekøbet svarede ultimo oktober til en udlodningsprocent på 11. Men hvorfor købe egne aktier tilbage? Redaktionen har stillet tre skarpe spørgsmål til Alm. Brands Investor Relations Manager, Susanne Biltoft: Nogle kritikere af aktietilbagekøbsprogrammer vil mene, at det er et udtryk for manglende evne til at investere den overskydende kapital i f.eks. nye aktiviteter eller virksomheder. Hvad er din holdning til det? - Vi har i de seneste år investeret mange penge i vores forretning. Det gælder både i nye systemer, filialer og medarbejdere inden for rådgivning, salg og service. - For så vidt angår muligheden for at opkøbe konkurrerende virksomheder er det naturligvis en hurtig måde at vokse på. Men det er for dyrt i øjeblikket. - Ligeledes er der store omkostninger forbundet med at købe konkurrerende virksomheder. Det gælder f.eks. sammenlægningen af systemer og virksomhedskulturer. Så gevinsten ved opkøb skal være høj, hvis det skal kunne betale sig i disse dage. - Vi ser ikke os selv som et investeringsselskab, der skal ud og reinvestere overskydende kapital. - Vi ser ikke os selv som et investeringsselskab, som skal ud og reinvestere overskydende kapital, fortæller IR-Manager Susanne Biltoft. - Så når vi har overskydende kapital, som vi ikke har brug for i vores forretning, så udbetaler vi den til vores aktionærer i henhold til vores kapitalmodel. Nogle kritikere vil mene, at det både er dyrt at gennemføre aktietilbagekøbene og dyrt at hente kapital igen ved en emission, hvis vi får behov for ny kapital, f.eks. til ekspansion eller akkvisitioner. Hvad er din holdning til det? - Nu er Alm. Brand allerede børsnoteret, så markedet kender os, og når vi køber aktier tilbage, køber vi dem blot på aktiemarkedet. Skal vi have ny kapital, så skal der selvfølgelig udarbejdes et prospekt, og aktierne skal sælges på børserne. Men det har vi stor erfaring med i Alm. Brand. Nogle kritikere vil mene, at aktietilbagekøb nærmest er blevet et krav fra store internationale investorer. Hvordan sikrer vi balancegangen mellem at tilfredsstille de krav samtidig med, at det ikke forringer muligheden for hurtig ekspansion via f.eks. opkøb? - Det handler om, hvor mange penge vi kan tillade os at sende ud af selskabet til vores aktionærer. Vi har opstillet en kapitalmodel, der definerer, hvor stor sikkerhedsmargin vi ønsker at have i kapital - i de enkelte forretningsområder. - For eksempel har vi besluttet, at vi skal kunne klare to mellemstore storme og en ændring i renten på 1,5 % og fortsat have rigeligt kapital til den fortsatte drift. Det, synes vi, er et fornuftigt grundlag at drive forretning på. Resten af pengene bliver betalt tilbage til aktionærerne. - Men vi har også sagt, at hvis vi får behov for vores overskydende kapital til yderligere investeringer eller eventuelt opkøb, så beholder vi naturligvis pengene. Det vil også være i aktionærernes interesse, da vi på den måde øger værdien af koncernen. RETNINGSLINJER FOR TILBAGEKØBSPROGRAMMET Aftale med Alm. Brand Bank A/S Aktietilbagekøbsprogrammet fuldføres i overensstemmelse med Internt Regelsæt for handel med egne aktier i Alm. Brand A/S af 19. maj 2005 og finder sted frem til 1. februar Læs mere på under Investor/Presse, Aktietilbagekøb. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 MiFID SIKRER INVESTORERNE BEDRE BESKYTTELSE EU-direktiv om investorbeskyttelse medfører store ændringer for Alm. Brand Banks kunder Den 1. november 2007 trådte de nye MiFIDregler i kraft. Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) indfører nye regler for værdipapirhandel og får stor betydning for, hvordan bankens kunder modtager investeringsrådgivning og porteføljepleje. Alle kunder i banken, som ønsker at investerer i værdipapirer, samt alle pensionskunder, der er en del af Alm. Brands investeringsordning, berøres af MiFID. Flest detailkunder Blandt de vigtigste elementer i MiFID er, at kunderne skal inddeles i tre kategorier baseret på objektive kriterier. Detailkunder ofte privatkunder, landmænd, selvstændigt erhvervsdrivende samt små og mellemstore virksomheder - er dem, der bliver beskyttet bedst ifølge den nye lovgivning. Dernæst kommer de professionelle kunder. Det er typisk meget store virksomheder og kommuner. Endelig er der de såkaldte godkendte modparter (f.eks. banker og forsikringsselskaber). De har ingen ret til beskyttelse. - Vi forventer, at en majoritet af bankens nuværende kunder vil være detailkunder, idet der er meget strenge krav forbundet med klassificering som professionel kunde, forklarer advokat Helle Meineche. Rådgive eller udføre ordre Et andet vigtigt element er de nye handelsformer. MiFID indfører tre nye måder at handle værdipapirer på: Execution only, Hensigtsmæssighed og Egnethed. Ved Execution only kan kundens fondsordre gennemføres uden forudgående rådgivning. Egnethed betyder, at handler gennemføres via decideret investeringsrådgivning. Rådgiveren skal afdække kundens risikoprofil og foretage en egnethedstest af kunden. Hensigtsmæssighed foretages, når en kunde efterspørger investeringsanbefalinger uden, at det egentlig er rådgivning. - Det er svært at afgøre, hvornår det er Hensigtsmæssighed eller Egnethed. Vi mener derfor, at handelsformen i praksis bliver enten Execution only eller Egnethed, vurderer Helle. Kunden skal sikres bedste pris Kunden skal også have en generel beskrivelse af de forskellige typer af værdipapirer. Dertil kommer kravet om best execution, hvor bankrådgiveren skal gøre sig klart: Hvad er det for et værdipapir, kunden skal købe eller sælge? Hvor får kunden den bedste pris? Hvilke omkostninger er der ved det? Alt det skal banken nu kunne dokumentere. INFORMATION TIL ALM. BRAND BANKS KUNDER Alle Alm. Brand Banks kunder har modtaget et brev, hvori Alm. Brand har oplyst dem om, hvordan de er kategoriseret i henhold til MiFID. På under Temaer/Investering/Investorbeskyttelse findes al MiFID-relateret information til kunderne. Det gælder f.eks. ordreudførelsespolitikken; en oversigt over de handelssteder, Alm. Brand Bank benytter; og de vilkår og regler der gælder, når du handler værdipapirer gennem Alm. Brand Bank. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 UD AT SE MED EGEN BIL NY BILPAKKE FRA ALM. BRAND GØR DET BILLIGT AT VÆRE BILEJER Den 23. oktober lancerede Alm. Brand en utraditionel bilpakke, der gør det billigere at købe sin egen bil med fuld forsikring end et 6-zoners månedskort hos DSB. Med den nye bilpakke, kvikbil, er det muligt at blive godt kørende for under kroner om måneden inkl. billån, ansvarsforsikring og kaskoforsikring. - kvikbil er en utraditionelt bilpakke, fordi du ikke betaler ned på gælden i din bil. Det gør du ellers med et typisk billån. Med kvikbil betaler du kun af på bilens værditab. Den koster dig derfor ikke så meget i månedlig ydelse, hvilket giver langt flere råd til at have bil, forklarer marketingdirektør Christian Heick Sørensen. I gennemsnit ligger danskernes arbejdsplads 17,6 km fra deres hjem, og afstanden vokser år for år. Det er særligt på Fyn og i Jylland, at afstanden bliver stadig større mellem arbejdsplads og hjem. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Men selv om mange godt kan bruge en bil i deres hverdag, fravælger de at købe den, fordi de tror, at det er for dyrt. Ud at køre her og nu Men med kvikbil er der nu kommet et økonomisk attraktivt alternativ til offentlig transport. - Du skal selvfølgelig være opmærksom på, at hvis du ikke betaler ned på gælden i din bil, så har du heller ikke nogen opsparing i den, når du sælger. Ønsker du det, skal du vælge en anden lånetype. En kvikbil-pakke henvender sig til dem, der synes, at det er vigtigere at komme ud at køre her og nu end at sikre sig, at der står penge i bilen om 3, 5 eller 7 år, fortæller Christian. Han understreger, at den nye lånetype primært er attraktiv for dem, der vil have en mindre bil. AB kvikbil - Ønsker du at køre i en stor BMW, kommer du ikke af sted for under kroner om måneden med en kvikbil-pakke. Men du kan købe en lille, billig bil, og du kan købe den fra ny. Det kunne være interessant for eksempelvis en børnefamilie, der bruger lang tid på transport og har svært ved at få enderne til at mødes. I stedet for at bruge timer i tog eller bus, kan hverdagen gøres nemmere billigt, understreger Christian. FÅ EN NY FIAT PANDA TIL UNDER 900 KR. OM MÅNEDEN Et eksempel på en mindre bil kunne være Fiat Panda, som alene i perioden januar til september 2007 er solgt mere end stk. af. Sådan beregnes prisen på en Fiat Panda med en kvikbil-pakke: AB Billån Lånetype Kredit Lån Bil Fiat Fiat Model Panda Panda Variant 1,2 Ciao 1,2 Ciao Nyvognspris Forsikring Indeholdt Ikke indeholdt Km forbrug Udbetaling Mdl. ydelse Løbetid (mdr.) Månedlig ydelse med forsikring Note: Vi har taget udgangspunkt i en familie fra postnummeret De køber en Fiat Panda 1,2 Ciao fra ny til kroner. Deres kilometerforbrug udgør op til km årligt, og de er elitebilister. De lægger en udbetaling på kroner og har en selvrisiko på kroner. Med en kvikbil-pakke, som løber over 36 måneder, skal de hver måned betale 868 kroner for at køre i en splinterny Fiat Panda. Havde de imidlertid valgt en traditionel lånefinansiering og forsikring af den samme bil, skulle de have betalt kroner om måneden for et lån med en løbetid på 72 måneder. Læs mere om kvikbil på: og se priseksempler. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

7 MEDIEOMTALE FOR 1,1 MIO.KR. Stor portrætartikel og 17 andre artikler skabte flot medieomtale under Aktiespillet Alm. Brand Bank og Berlingske Tidendes aktiespil resulterede i en massiv medieomtale af Alm. Brand Henton. En opgørelse af antallet af artikler i Berlingske Tidende i spilleperioden fra 20. august til 23. oktober 2007 viser, at der har været 18 omtaler af Alm. Brand Henton i forbindelse med aktiespillet. Den samlede annonceværdi af disse omtaler kan opgøres til mere end 1,1 mio.kr. Specielt den dobbeltsidede portrætartikel af Alm. Brand Henton og deres kompetencer samt gå-hjem-mødet med mange ekspertudtalelser fra aktieanalysechef Stephen Rammer og aktiechef Lars Bacher Jakobsen positionerede Alm. Brand Henton flot. Fra kendskab til køb - Vi er glade for den omtale, vi har fået. Vi har altid et ønske om at fremstå som troværdige og dygtige. Det, håber vi, er lykkedes. Selvom aktiespillet ikke umiddelbart har nogen effekt på antallet af kunder, så håber vi, at vi ved at være troværdige, og kompetente på længere sigt kan skabe interesse blandt bl.a. Berlingskes læsere, fortæller afdelingsdirektør Bo Overvad, Alm. Brand Henton. - Vi skal til en eventuel næste omgang aktiespil blive bedre til at udnytte værdien af vores synlighed kommercielt. Vi skal have fundet en løsning på, hvordan vi gør aktiespillerne til rene kunder, dvs. at transformere kendskabet til køb, supplerer vicedirektør i Alm. Brand Bank Bo Chr. Alberg. Nicolai Storgaard vandt en ny bil som vinder af Alm. Brand Bank og Berlingske Tidendes aktiespil. Foto: Benita Marcussen CAND.MERC.-STUDERENDE LØB MED HOVEDGEVINSTEN Overvejede at købe ble for at holde spændingen ud Efter næsten 1,2 mio. handler var det slut, og en vinder kunne kåres. Og med en marginal på kr. ned til nummer to var det den 26-årige cand.merc.-studerende Nicolai Storgaard fra København, som fastholdt sin midtvejsføring frem til sejr i Alm. Brand Bank og Berlingske Tidendes aktiespil. Sejren sikrede ham en Peugeot 407 HDi Sport til en værdi af kr. Og spændingen var intakt helt frem til de sidste afgørende timer i spillet. - Det var lige før, vandet gik på mig. Jeg overvejede at gå ned og købe en ble, fordi jeg syntes, det var så spændende, fortalte Nicolai til Berlingske Tidende efter kåringen som aktiespilsvinder. Nicolai havde fra start investeret i Lundbeck, DS Norden, Neurosearch, Vestas og DSV. Og den portefølje holdt han fast i stort set hele spillet igennem. Nr. 2 skal til Kina Med et imponerende afkast på hele 37,5 % og en formue på kr. holdt Nicolai nummer to Sandro Vuylsteke fra Frederiksberg bag sig. Sandro sluttede med et afkast på 36,5 % og en formue på kr., hvilket indbringer ham andenpræmien - 4 stk. flybilletter non stop København - Beijing med SAS. Tredjepræmien, en bærbar PC fra Zepto, gik til Nicolai Lykke fra Nærum, der opnåede et afkast på 34,6 % og en formue på kr. Knap deltog i aktiespillet. Se den endelige stilling på RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

8 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost B, ID. NR ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands interne bureau ALM. BRAND VS. OMXC dec 01 juni 02 dec 02 juni 03 dec 03 juni 04 dec 04 juni 05 dec 05 juni 06 dec 06 juni 07 Alm. Brand OMXC20 ALM. BRAND A/S ØNSKER AT SKABE VÆRDI FOR SINE AKTIONÆRER Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Øvrige 20,8 % Ikke navnenoterede 4,3 % Udenlandske aktionærer 10,7 % Ejerforhold pr. 31. december 2006 Alm. Brand A/S 7,4 % Alm. Brand af 1792 fmba 56,8 % Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet, som sendes med posten. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

nyt fra Alm. Brand Invest

nyt fra Alm. Brand Invest nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere