ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet"

Transkript

1 NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at se med egen bil Medieomtale for 1,1 mio. kr. Cand.merc.-studerende løb med hovedgevinsten ALM. SUND FORNUFT

2 ALM. BRAND A/S TREDJE KVARTAL EN FLOT VÆKST - ET GODT RESULTAT I tredje kvartal 2007 viste koncernen atter en imponerende vækst i alle forretningsområderne. Og på trods af betydelige storskader og vejrligsskader blev resultatet for tredje kvartal ganske pænt med et overskud på 224 mio.kr Resultatet år til dato blev 732 mio.kr. mod 766 mio.kr. i samme periode i 2006, hvilket - givet det dårlige vejrlig og de mange storskader - er ganske godt. Alle Koncernens forretningsaktiviteter bidrog til, at forrentningen af egenkapitalen blev på 20 % p.a. - altså betydeligt over målet. Forventninger Koncernen fastholder de ved halvåret opjusterede forventninger på i alt 930 mio.kr. for hele året. Ligeledes fortsættes aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 700 mio.kr. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 118 mio.kr. Resultatet er tilfredsstillende og afspejler en sund udvikling i Koncernens skadeforretning. Ikke desto mindre var kvartalet belastet af betydelige storskader og vejrligsskader og et øget konkurrencepres. Modsat blev resultatet positivt påvirket af øgede præmieindtægter, et godt forløb på arbejdsskade og af afløbsgevinster. År til dato blev resultatet 452 mio.kr. Præmieindtægterne udviklede sig fortsat særdeles positivt med en vækst på 5,9 % for kvartalet og 7,5 % år til dato. Skadeforsikring følger således koncernens ambitiøse vækststrategi. Faktisk har den positive udvikling i præmievæksten betydet, at forventningerne til væksten i skadeforsikring for hele året er opjusteret med 1 procentpoint til mellem 6 % og 7 %. Erstatningsprocenten i tredje kvartal blev på 75,0 og er negativt påvirket af de betydelige storskader og vejrligsskader, der har karakteriseret kvartalet, og som har påvirket skadeprocenten negativt med 3,3 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Omkostningsprocenten blev på 20,3 mod 18,4 i tredje kvartal i fjor, hvilket følger forventningerne. Combined Ratio blev på 94,5 mod 85,9 i samme periode sidste år. År til dato blev Comined Ratio 92,5, hvilket er tilfredstillende givet det dårlige vejrlig m.v. Banken Resultatet af koncernens bankaktiviteter er tilfredsstillende og blev 68 mio.kr. mod 56 mio.kr. i samme periode Resultatet svarer til en forrentning af egenkapital før skat på 21 % p.a. mod 19 % p.a. i samme periode i fjor. År til dato blev resultatet 178 mio.kr. mod 137 mio.kr. i samme periode 2006 og har således været i god udvikling. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

3 Netto rente- og gebyrindtægterne var på 139 mio.kr. mod 114 mio.kr. i samme periode 2006 og har ligeledes udviklet sig meget positivt. Årsagen hertil er en stigning i forretningsomfanget på alle forretningsområder herunder ikke mindst i koncernens børsaktiviteter - Alm. Brand Henton. Bankens udlån udgjorde 17,0 mia.kr., svarende til en flot vækst på 30 % i forhold til samme periode De samlede driftsførte tab og hensættelser på debitorer blev en indtægt på 42 mio.kr. for årets første tre kvartaler. Banken er således fortsat begunstiget af meget lave tab, hvilket er en følge af de pæne konjunkturer i Danmark samt af bankens udvælgelse af kunder med lav risiko. Som den øvrige koncern er banken hverken direkte eller indirekte eksponeret mod subprime markedet. Hoved- og nøgletal for forretningsområder År til dato 3. kvartal År til dato 3. kvartal Året Mio.kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined Ratio 92,5% 94,5% 88,6% 85,9% 88,1% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Hensættelser til forsikringskontrakter Alm. Brand A/S Moderselskab Resultat før skat Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 1,29 1,37 1,71 Alm. Brand A/S Koncern Resultat før skat og eksklusive minoriteter Liv og pension Resultatet af koncernens pensionsaktiviteter blev 39 mio.kr. svarende til resultatet i samme periode Som følge af et bedre end forventet samlet investeringsresultat var det muligt at tage hele risikotillægget for alle tre kvartaler. År til dato blev resultatet 73 mio.kr. mod 64 mio.kr. i samme periode sidste år. Præmieindbetalingerne steg med flotte 21 % til 149 mio.kr. Medregnes indbetalingerne til bankordningerne udgjorde disse i alt 201 mio.kr. i kvartalet. Afkastet af kundernes investeringsaktiver blev negativ med 10 mio.kr. mod et negativt resultat på 3 mio.kr. i samme periode i fjor. Årsagen til det negative resultat er de stigende renter og dermed følgende kurstab. Disse kursreguleringer modsvares dog i væsentlig grad af et lavere hensættelseskrav. Øvrige aktiviteter Resultatet for Kjøbenhavnske Re blev et overskud på 15 mio.kr. i tredje kvartal 2007 og udvikler sig således fortsat positivt. De forsikringsmæssige hensættelser udgør 1,1 mia.kr. Andre øvrige aktiviteter i koncernen medførte et underskud på 16 mio.kr. Øvrige aktiviteter består af koncernudgifter, regulering af egne aktier mv. Aktien Resultatet pr. aktie blev 25 kr. i kvartalet, og ultimo tredje kvartal var indre værdi pr. aktie 254 kr. Egenkapitalen var 5,6 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2007, mod 5,4 mia.kr. ultimo Kursen på Alm. Brand-aktien faldt fra 400 kr. ultimo 2006 til 327 kr. ultimo tredje kvartal Ultimo oktober havde koncernen tilbagekøbt for 446 mio.kr. egne aktier i 2007 svarende til 64 % af tilbagekøbsprogrammet på 700 mio.kr. Tilbagekøbsprogrammet svarer samlet til en udlodningsprocent på 11. Som følge af det ved halvåret udvidede aktietilbagekøbsprogram blev det på en ekstraordinær generalforsamling 20. november 2007 besluttet at nedsætte aktiekapitalen i Alm. Brand A/S med 96 mio.kr. til kr. Henrik Nordam, viceadm. direktør og Søren Boe Mortensen, adm. direktør i Alm. Brand A/S. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 TRE SKARPE OM AKTIETILBAGEKØBS- PROGRAMMET IR-Manager: Overskydende kapital, som vi ikke har brug for, udbetales til aktionærerne Alm. Brand opjusterede med halvårsrapporten 2007 sit tilbagekøbsprogram således, at der tilbagekøbes aktier for samlet 700 mio. kr. mod tidligere 600 mio.kr. Aktierne købes op frem til udgangen af januar Tilbagekøbet svarede ultimo oktober til en udlodningsprocent på 11. Men hvorfor købe egne aktier tilbage? Redaktionen har stillet tre skarpe spørgsmål til Alm. Brands Investor Relations Manager, Susanne Biltoft: Nogle kritikere af aktietilbagekøbsprogrammer vil mene, at det er et udtryk for manglende evne til at investere den overskydende kapital i f.eks. nye aktiviteter eller virksomheder. Hvad er din holdning til det? - Vi har i de seneste år investeret mange penge i vores forretning. Det gælder både i nye systemer, filialer og medarbejdere inden for rådgivning, salg og service. - For så vidt angår muligheden for at opkøbe konkurrerende virksomheder er det naturligvis en hurtig måde at vokse på. Men det er for dyrt i øjeblikket. - Ligeledes er der store omkostninger forbundet med at købe konkurrerende virksomheder. Det gælder f.eks. sammenlægningen af systemer og virksomhedskulturer. Så gevinsten ved opkøb skal være høj, hvis det skal kunne betale sig i disse dage. - Vi ser ikke os selv som et investeringsselskab, der skal ud og reinvestere overskydende kapital. - Vi ser ikke os selv som et investeringsselskab, som skal ud og reinvestere overskydende kapital, fortæller IR-Manager Susanne Biltoft. - Så når vi har overskydende kapital, som vi ikke har brug for i vores forretning, så udbetaler vi den til vores aktionærer i henhold til vores kapitalmodel. Nogle kritikere vil mene, at det både er dyrt at gennemføre aktietilbagekøbene og dyrt at hente kapital igen ved en emission, hvis vi får behov for ny kapital, f.eks. til ekspansion eller akkvisitioner. Hvad er din holdning til det? - Nu er Alm. Brand allerede børsnoteret, så markedet kender os, og når vi køber aktier tilbage, køber vi dem blot på aktiemarkedet. Skal vi have ny kapital, så skal der selvfølgelig udarbejdes et prospekt, og aktierne skal sælges på børserne. Men det har vi stor erfaring med i Alm. Brand. Nogle kritikere vil mene, at aktietilbagekøb nærmest er blevet et krav fra store internationale investorer. Hvordan sikrer vi balancegangen mellem at tilfredsstille de krav samtidig med, at det ikke forringer muligheden for hurtig ekspansion via f.eks. opkøb? - Det handler om, hvor mange penge vi kan tillade os at sende ud af selskabet til vores aktionærer. Vi har opstillet en kapitalmodel, der definerer, hvor stor sikkerhedsmargin vi ønsker at have i kapital - i de enkelte forretningsområder. - For eksempel har vi besluttet, at vi skal kunne klare to mellemstore storme og en ændring i renten på 1,5 % og fortsat have rigeligt kapital til den fortsatte drift. Det, synes vi, er et fornuftigt grundlag at drive forretning på. Resten af pengene bliver betalt tilbage til aktionærerne. - Men vi har også sagt, at hvis vi får behov for vores overskydende kapital til yderligere investeringer eller eventuelt opkøb, så beholder vi naturligvis pengene. Det vil også være i aktionærernes interesse, da vi på den måde øger værdien af koncernen. RETNINGSLINJER FOR TILBAGEKØBSPROGRAMMET Aftale med Alm. Brand Bank A/S Aktietilbagekøbsprogrammet fuldføres i overensstemmelse med Internt Regelsæt for handel med egne aktier i Alm. Brand A/S af 19. maj 2005 og finder sted frem til 1. februar Læs mere på under Investor/Presse, Aktietilbagekøb. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 MiFID SIKRER INVESTORERNE BEDRE BESKYTTELSE EU-direktiv om investorbeskyttelse medfører store ændringer for Alm. Brand Banks kunder Den 1. november 2007 trådte de nye MiFIDregler i kraft. Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) indfører nye regler for værdipapirhandel og får stor betydning for, hvordan bankens kunder modtager investeringsrådgivning og porteføljepleje. Alle kunder i banken, som ønsker at investerer i værdipapirer, samt alle pensionskunder, der er en del af Alm. Brands investeringsordning, berøres af MiFID. Flest detailkunder Blandt de vigtigste elementer i MiFID er, at kunderne skal inddeles i tre kategorier baseret på objektive kriterier. Detailkunder ofte privatkunder, landmænd, selvstændigt erhvervsdrivende samt små og mellemstore virksomheder - er dem, der bliver beskyttet bedst ifølge den nye lovgivning. Dernæst kommer de professionelle kunder. Det er typisk meget store virksomheder og kommuner. Endelig er der de såkaldte godkendte modparter (f.eks. banker og forsikringsselskaber). De har ingen ret til beskyttelse. - Vi forventer, at en majoritet af bankens nuværende kunder vil være detailkunder, idet der er meget strenge krav forbundet med klassificering som professionel kunde, forklarer advokat Helle Meineche. Rådgive eller udføre ordre Et andet vigtigt element er de nye handelsformer. MiFID indfører tre nye måder at handle værdipapirer på: Execution only, Hensigtsmæssighed og Egnethed. Ved Execution only kan kundens fondsordre gennemføres uden forudgående rådgivning. Egnethed betyder, at handler gennemføres via decideret investeringsrådgivning. Rådgiveren skal afdække kundens risikoprofil og foretage en egnethedstest af kunden. Hensigtsmæssighed foretages, når en kunde efterspørger investeringsanbefalinger uden, at det egentlig er rådgivning. - Det er svært at afgøre, hvornår det er Hensigtsmæssighed eller Egnethed. Vi mener derfor, at handelsformen i praksis bliver enten Execution only eller Egnethed, vurderer Helle. Kunden skal sikres bedste pris Kunden skal også have en generel beskrivelse af de forskellige typer af værdipapirer. Dertil kommer kravet om best execution, hvor bankrådgiveren skal gøre sig klart: Hvad er det for et værdipapir, kunden skal købe eller sælge? Hvor får kunden den bedste pris? Hvilke omkostninger er der ved det? Alt det skal banken nu kunne dokumentere. INFORMATION TIL ALM. BRAND BANKS KUNDER Alle Alm. Brand Banks kunder har modtaget et brev, hvori Alm. Brand har oplyst dem om, hvordan de er kategoriseret i henhold til MiFID. På under Temaer/Investering/Investorbeskyttelse findes al MiFID-relateret information til kunderne. Det gælder f.eks. ordreudførelsespolitikken; en oversigt over de handelssteder, Alm. Brand Bank benytter; og de vilkår og regler der gælder, når du handler værdipapirer gennem Alm. Brand Bank. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 UD AT SE MED EGEN BIL NY BILPAKKE FRA ALM. BRAND GØR DET BILLIGT AT VÆRE BILEJER Den 23. oktober lancerede Alm. Brand en utraditionel bilpakke, der gør det billigere at købe sin egen bil med fuld forsikring end et 6-zoners månedskort hos DSB. Med den nye bilpakke, kvikbil, er det muligt at blive godt kørende for under kroner om måneden inkl. billån, ansvarsforsikring og kaskoforsikring. - kvikbil er en utraditionelt bilpakke, fordi du ikke betaler ned på gælden i din bil. Det gør du ellers med et typisk billån. Med kvikbil betaler du kun af på bilens værditab. Den koster dig derfor ikke så meget i månedlig ydelse, hvilket giver langt flere råd til at have bil, forklarer marketingdirektør Christian Heick Sørensen. I gennemsnit ligger danskernes arbejdsplads 17,6 km fra deres hjem, og afstanden vokser år for år. Det er særligt på Fyn og i Jylland, at afstanden bliver stadig større mellem arbejdsplads og hjem. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Men selv om mange godt kan bruge en bil i deres hverdag, fravælger de at købe den, fordi de tror, at det er for dyrt. Ud at køre her og nu Men med kvikbil er der nu kommet et økonomisk attraktivt alternativ til offentlig transport. - Du skal selvfølgelig være opmærksom på, at hvis du ikke betaler ned på gælden i din bil, så har du heller ikke nogen opsparing i den, når du sælger. Ønsker du det, skal du vælge en anden lånetype. En kvikbil-pakke henvender sig til dem, der synes, at det er vigtigere at komme ud at køre her og nu end at sikre sig, at der står penge i bilen om 3, 5 eller 7 år, fortæller Christian. Han understreger, at den nye lånetype primært er attraktiv for dem, der vil have en mindre bil. AB kvikbil - Ønsker du at køre i en stor BMW, kommer du ikke af sted for under kroner om måneden med en kvikbil-pakke. Men du kan købe en lille, billig bil, og du kan købe den fra ny. Det kunne være interessant for eksempelvis en børnefamilie, der bruger lang tid på transport og har svært ved at få enderne til at mødes. I stedet for at bruge timer i tog eller bus, kan hverdagen gøres nemmere billigt, understreger Christian. FÅ EN NY FIAT PANDA TIL UNDER 900 KR. OM MÅNEDEN Et eksempel på en mindre bil kunne være Fiat Panda, som alene i perioden januar til september 2007 er solgt mere end stk. af. Sådan beregnes prisen på en Fiat Panda med en kvikbil-pakke: AB Billån Lånetype Kredit Lån Bil Fiat Fiat Model Panda Panda Variant 1,2 Ciao 1,2 Ciao Nyvognspris Forsikring Indeholdt Ikke indeholdt Km forbrug Udbetaling Mdl. ydelse Løbetid (mdr.) Månedlig ydelse med forsikring Note: Vi har taget udgangspunkt i en familie fra postnummeret De køber en Fiat Panda 1,2 Ciao fra ny til kroner. Deres kilometerforbrug udgør op til km årligt, og de er elitebilister. De lægger en udbetaling på kroner og har en selvrisiko på kroner. Med en kvikbil-pakke, som løber over 36 måneder, skal de hver måned betale 868 kroner for at køre i en splinterny Fiat Panda. Havde de imidlertid valgt en traditionel lånefinansiering og forsikring af den samme bil, skulle de have betalt kroner om måneden for et lån med en løbetid på 72 måneder. Læs mere om kvikbil på: og se priseksempler. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

7 MEDIEOMTALE FOR 1,1 MIO.KR. Stor portrætartikel og 17 andre artikler skabte flot medieomtale under Aktiespillet Alm. Brand Bank og Berlingske Tidendes aktiespil resulterede i en massiv medieomtale af Alm. Brand Henton. En opgørelse af antallet af artikler i Berlingske Tidende i spilleperioden fra 20. august til 23. oktober 2007 viser, at der har været 18 omtaler af Alm. Brand Henton i forbindelse med aktiespillet. Den samlede annonceværdi af disse omtaler kan opgøres til mere end 1,1 mio.kr. Specielt den dobbeltsidede portrætartikel af Alm. Brand Henton og deres kompetencer samt gå-hjem-mødet med mange ekspertudtalelser fra aktieanalysechef Stephen Rammer og aktiechef Lars Bacher Jakobsen positionerede Alm. Brand Henton flot. Fra kendskab til køb - Vi er glade for den omtale, vi har fået. Vi har altid et ønske om at fremstå som troværdige og dygtige. Det, håber vi, er lykkedes. Selvom aktiespillet ikke umiddelbart har nogen effekt på antallet af kunder, så håber vi, at vi ved at være troværdige, og kompetente på længere sigt kan skabe interesse blandt bl.a. Berlingskes læsere, fortæller afdelingsdirektør Bo Overvad, Alm. Brand Henton. - Vi skal til en eventuel næste omgang aktiespil blive bedre til at udnytte værdien af vores synlighed kommercielt. Vi skal have fundet en løsning på, hvordan vi gør aktiespillerne til rene kunder, dvs. at transformere kendskabet til køb, supplerer vicedirektør i Alm. Brand Bank Bo Chr. Alberg. Nicolai Storgaard vandt en ny bil som vinder af Alm. Brand Bank og Berlingske Tidendes aktiespil. Foto: Benita Marcussen CAND.MERC.-STUDERENDE LØB MED HOVEDGEVINSTEN Overvejede at købe ble for at holde spændingen ud Efter næsten 1,2 mio. handler var det slut, og en vinder kunne kåres. Og med en marginal på kr. ned til nummer to var det den 26-årige cand.merc.-studerende Nicolai Storgaard fra København, som fastholdt sin midtvejsføring frem til sejr i Alm. Brand Bank og Berlingske Tidendes aktiespil. Sejren sikrede ham en Peugeot 407 HDi Sport til en værdi af kr. Og spændingen var intakt helt frem til de sidste afgørende timer i spillet. - Det var lige før, vandet gik på mig. Jeg overvejede at gå ned og købe en ble, fordi jeg syntes, det var så spændende, fortalte Nicolai til Berlingske Tidende efter kåringen som aktiespilsvinder. Nicolai havde fra start investeret i Lundbeck, DS Norden, Neurosearch, Vestas og DSV. Og den portefølje holdt han fast i stort set hele spillet igennem. Nr. 2 skal til Kina Med et imponerende afkast på hele 37,5 % og en formue på kr. holdt Nicolai nummer to Sandro Vuylsteke fra Frederiksberg bag sig. Sandro sluttede med et afkast på 36,5 % og en formue på kr., hvilket indbringer ham andenpræmien - 4 stk. flybilletter non stop København - Beijing med SAS. Tredjepræmien, en bærbar PC fra Zepto, gik til Nicolai Lykke fra Nærum, der opnåede et afkast på 34,6 % og en formue på kr. Knap deltog i aktiespillet. Se den endelige stilling på RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

8 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost B, ID. NR ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands interne bureau ALM. BRAND VS. OMXC dec 01 juni 02 dec 02 juni 03 dec 03 juni 04 dec 04 juni 05 dec 05 juni 06 dec 06 juni 07 Alm. Brand OMXC20 ALM. BRAND A/S ØNSKER AT SKABE VÆRDI FOR SINE AKTIONÆRER Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Øvrige 20,8 % Ikke navnenoterede 4,3 % Udenlandske aktionærer 10,7 % Ejerforhold pr. 31. december 2006 Alm. Brand A/S 7,4 % Alm. Brand af 1792 fmba 56,8 % Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet, som sendes med posten. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S NR. 2 - MAJ 2006 ALM. BRAND BLADET Resultatet af første kvartal 2006 - igen et flot resultat Generalforsamling i Alm. Brand A/S Kundernes allierede i Alm. Brand Henton Alm. Brand Pantebreve A/S WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil NR. 4 - NOVEMBER 2005 ALM. BRAND BLADET Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet Strategi 2010 Hjemlig hygge med kunderne Danmarks største aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT 3.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes NR. 4 - NOVEMBER 2006 ALM. BRAND BLADET 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. kvartal 2005 Generalforsamling i Alm. Brand A/S MasterCard-produkter fra Alm. Brand Ny fleksibel Investeringsordning WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Første kvartal - vækst, opjustering og flotte resultater. Det er godt at tænke på miljøet - men endnu bedre at investere i det

ALM. BRAND BLADET. Første kvartal - vækst, opjustering og flotte resultater. Det er godt at tænke på miljøet - men endnu bedre at investere i det NR. 2 - MAJ 2007 ALM. BRAND BLADET Første kvartal - vækst, opjustering og flotte resultater Det er godt at tænke på miljøet - men endnu bedre at investere i det Pædagog blev den største aktiehaj Alm. Brand

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport det bedste resultat nogensinde. Rentefald i andet halvår af 2007?

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport det bedste resultat nogensinde. Rentefald i andet halvår af 2007? NR. 1 - FEBRUAR 2007 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2006 - det bedste resultat nogensinde Rentefald i andet halvår af 2007? Passat Variant 2.0 TDI på højkant i årets store aktiespil Alm. Brand har fået 12

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1.-3. kvartal Alm Brand Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet 1 Fremgang i alle forretningsområder Alm. Brand fik i årets 1. halvår et overskud på 249 mio.kr. Koncernens fremadrettede aktiviteter gav et overskud

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008. Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi

Regnskab for første halvår 2008. Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi NR. 3 AUGUST 2008 alm. brand bladet Regnskab for første halvår 2008 Vi gør bare det mest fornuftige om CSR Spæde tegn på effektiv marketingstrategi Alm. Brand Bank skifter til Totalkredit Læsertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015

Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015 Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015 Færre indbrud og biluheld øger forsikringsoverskud Alm. Brand kom ud af første kvartal med et overskud, der oversteg 200 mio.kr. Resultatet skyldes et meget tilfredsstillende

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere