MAJ 2008 (2HF081-DAA 1) Tema: Sprog som påvirkning (retorik) H æfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAJ 2008 (2HF081-DAA 1) Tema: Sprog som påvirkning (retorik) H æfte"

Transkript

1 MAJ 2008 (2HF081-DAA 1) Tema: Sprog som påvirkning (retorik) H æfte

2 Prøvemateriale Hæfte 2 Særtekster udleveres kl : Side 4. Hans Kirk: Daglejerne Ulla Dahlerup: Tale på Dansk Folkepartis landsmøde Jens Lenler: Med andre ord Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet. 3

3 4. Hans Kirk: Daglejerne Teksten er et uddrag af romanen Daglejerne, Arbejderne er indbudt til rejsegilde på Høpners fabrik. Hans Kirk ( ), dansk forfatter Saa slog Høpner paa sit Glas og rejste sig. Der blev Tavshed. Han vilde holde Tale. Folkens, sagde Høpner, og fra Krostuerne strømmede Folk ind i Salen for at høre. Vi har gjort et Stykke Arbejde, og nu holder vi Fest. Vi har bygget et Hus, og vi har fyldt det med Maskiner. Hvor der før laa en Skrænt med daarlig Jord, som knap kunde give Mennesker Udkommet, har vi rejst en Virksomhed, som kan give os alle det daglige Brød. Det daglige Brød! Daglejerne nikkede, de vidste, hvad Ordene betød. De havde arbejdet haardt for Føden, de havde taalt Ydmygelser og Ringeagt, de havde knap været for Mennesker at regne. Det daglige Brød havde været al deres Stræben. De havde kæmpet for Føden til Kone og Børn. Maskinen kan give os et sorgfrit Udkomme, sagde Høpner. Maskinen skaffer Maden paa Bordet og giver os Klæderne paa Kroppen. Uden Maskinen kan et moderne Samfund ikke eksistere, den er Forudsætningen for vor Tilværelse. Hvis Maskinen gaar i Staa, gaar Livet i Staa. Vi kan ikke eksistere paa Jorden, saa mange vi er, uden Maskinen og den moderne Teknik. Men vi kan leve godt og rigeligt, hvis vi lader Maskinen sørge for os. Der er ingen Grænse for, hvad vi kan producere. Hvis vi ikke havde Maskiner, levede vi i Middelalderen endnu. Hvis Maskinerne blev ødelagt, døde Halvdelen af Menneskeheden af Sult. I har før dyrket Jorden, I har været Haandværkere, Landarbejdere, Fiskere og Tjenestekarle. Nu skal I passe Maskinerne. I skal leve et nyt Liv. Og det nye Liv har en eneste Lov, som aldrig maa brydes: Lad aldrig Maskinerne gaa i staa. I er blevet Arbejdere, I har faaet jeres Organisationer, I har Magt, men pas paa, hvordan I bruger den. Det er Maskinen, der har skabt jer og givet jer det nye Liv. Det vil gaa ud over jer selv, hvis I lader Maskinen standse. Maskinen skal arbejde i Ro. Vi, som betjener Maskinen, maa forstaa, at vi er dens Tjenere og ikke dens Herrer. Men hvis vi tjener den godt, vil den lønne os kongeligt. Daglejerne fulgte opmærksomt Talen, men de tænkte, at det gik noget højt. Det lød næsten som en Præken. Det nye Liv! Det var, som naar Præsten paa sin Prækestol talte om det evige Liv. Men at noget nyt og stort stod for, det haabede de alle. De skulde have det bedre og sikrere i Verden, de skulde have Brød paa Bordet. De skulde have en Dagløn hver eneste Dag i Ugen, om alt gik vel. Deres Børn skulde ikke ud at tjene, fra de var smaa, deres Kvinder ikke luge Roer eller tage Kartofler op i de kolde Efteraarsdage for en ringe Løn. Det var det nye Liv. Der sad Høpner og hans Ingeniører, det var dem, der havde sat Værket i Gang. Bag dem stod Folk med Penge, og det var nok for deres Skyld, Fabrikken var bygget. De lavede vel ikke en hel Fabrik, for at nogle Arbejdsmænd skulde faa Føden. Men det blev alligevel et nyt Liv. Vi skal producere, vi skal lave Cement, fortsatte Høpner. Vi skal lave en Vare, som staar paa Højde med det bedste, der fabrikeres, og det kan vi gøre. Det 4

4 er den ene Side af Sagen. Men samtidig skal vi skaffe Mennesker Føden, og det kan vi ogsaa gøre. Maskinen skal ikke bare male Cement, den skal ogsaa skabe os en sikret Tilværelse. Vi skal alle sammen tjene Maskinen og huske, at det er den, vi skylder vort daglige Brød. Vi skal ikke bare arbejde, vi skal samarbejde. Vi er ombord i det samme Skib, det maa vi aldrig glemme. Og Høpner talte videre om de smaa Hjem, som skulde bygges op og værnes. Daglejerne havde hørt Taler før i Dag, og de vidste, at enhver snakker for sit. Men Ordene gav dem en mærkelig Følelse af, at de betød noget. Han snakkede saa meget om, at de ikke maatte sætte Maskinen i Staa. De kunde altsaa sætte den i Staa! Høpner udbragte et Leve for Fabrikken, og hans Gæster raabte af det fulde Bryst. Saa brød Snakken løs igen. Brændevinsflaskerne gik livligt rundt, og Mændene lod Drammene glide ned til den gode Mad. Der sad Cilius, rødblussende og tilpas ved Siden af sin tavse Kone. Der sad Tora og Marinus, en forsigtig og ydmyg Mand i Verden. Der var Povl Bøgh, Sorte Anders, Lars Sjældenglad, Jens Hest og Boel-Erik med deres Kvinder. De var til Rejsegilde for en Fabrik, de skulde begynde et nyt Liv. 5

5 Ulla Dahlerup: Tale på Dansk Folkepartis landsmøde Teksten er et uddrag af en tale, som blev optrykt i Politiken 23. september Ulla Dahlerup, journalist og kandidat for Dansk Folkeparti til Europa-Parlaments valget. Først vil jeg gerne sige tak for EU-kandidaturet og for invitationen til at tale her i dag. Nå, så er vi her. Så er vi kommet så langt op ad bakken. Vi har alle sammen været igennem en ond tid i 1980 erne og 90 erne. Vi har alle sammen stridt os fremad i isnende stormvej, vi er blevet frakendt ære og værdighed i årtiers ophidsede og uforsonlige multietniske klima. Med hadefulde ord er vi blevet anklaget for dit og dat. De stoppede vores ører fulde med ondt. Hadet stod næsten stille som en mur omkring os i 1980 erne og 90 erne og kom fra de kulturradikale og venstrefløjen. Deres kulde, deres velplejede intolerance, deres mørke midt på dagen. De skabte et samfundsklima af verbal vold. I årtier har de sat deres hånlige ord fast på vores hjerter med sikkerhedsnåle. Vi kan se på hinandens ansigter, hvad kampen har kostet. Vi kan høre på hinandens historier, hvad kampen har kostet. Vi har betalt prisen for det, som vi troede på var bedst at gøre for Danmark. Vi er gået den tunge vej, som vi måtte gå, fordi der ikke var andet at gøre. I de 35 år jeg har været udgående journalist, har jeg aldrig mødt en politisk leder, der er blevet så gement behandlet som Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard. Jeg havde flygtninge- og indvandrerstoffet på Ekstra Bladet fra i de tider, hvor angsten og taleforbudet bed befolkningen i struben. Jeg husker en reception på Ekstra Bladet i marts 1998, ind ad døren til den larmende mængde journalister kom en rystet og stille Pia Kjærsgaard, som dagen i forvejen var blevet fysisk overfaldet af en flok såkaldt antiracistiske på Nørrebro og måtte søge tilflugt i en nærliggende bank, indtil politi i kampudstyr nåede frem i udrykningsvogne. Men Pia Kjærsgaard ankom til Ekstra Bladets reception med rank ryg. Jeg troede, jeg skulle dø, sagde hun sagte til mig. Jeg gav Pias arm et klem og tænkte: Hun er godt nok en rigtig Gøngehøvding med et løvehjerte. Modet er ingenting værd, veninde, skrev digteren Nis Petersen. Han tog fejl. Modet er alting værd. I sorte sværme kom hadet flyvende ligesom ravne. Dansk Folkeparti fik usigeligt hårde livsbetingelser, folk i og omkring partiet blev stemplet som undermennesker, isoleret, hånet og tillagt alverdens dårlige menneskelige egenskaber. De etablerede partiers strategi var at lægge en ring af foragt omkring oprøret, så folket skulle blive trætte af det. Men strategien slog fejl, på trods af indsats fra Danmarks Radio og dagbladet Politiken, hvor stort set alle redaktioner, undtagen sporten, nonstop i otte år har sendt/skrevet negative, fordomsfyldte og uforsonlige programmer/artikler om DF i en uhørt stil, som vi i fagsproget kalder kloakjournalistik. Men ord giver alvor i uenigheden. Det er en rå lektion i indoktrinering. Journa- 6

6 40 45 listerne fylder sproget med emotionelle klicheer og bruger et begrænset antal adjektiver og substantiver, som dømmer uden dokumentation. Klicheerne er: racister/ fremmedhadere/ klaphatdanskere/ svineædere/ bleghuder osv. Bang. Et stempel på ryggen, et sviende brændemærke, og så behøver de gode med det fine menneskesyn ikke at begrunde deres onde had, for undermennesker behøver man ikke at debattere med. Intet andet politisk parti i nyere historie er blevet så massivt forfulgt, skønt det er et folkevalgt parti lige efter bogen. Linje 6: multietniske: flerkulturelle. Linje 27: Gøngehøvding: tilnavn for Svend Poulsen, dansk officer og folkehelt under Svenskekrigene i 1600-tallet. Linje 28: Modet er ingenting værd, veninde : citat fra digt af Tom Kristensen ( ). Linje 28: Nis Petersen: dansk forfatter ( ). 7

7 6. Jens Lenler: Med andre ord Teksten er et uddrag af en artikel i Politiken 23. april Jens Lenler, journalist Danmark har efterhånden fået ry for at give udlændinge en kold skulder. Men det er det rene sludder. Vi kan bevise det sort på hvidt. Hør bare her: Når du lander her som udlænding, tager vores spritnye udlændingeservice sig af dig. Vi betænker dig med starthjælp. Du får senere tilbudt aktivering, og med tiden får du måske et job og glider for alvor ind i fællesskabet, hvor du selv får lov at hjælpe med arbejdsmarkedsbidrag, grønne afgifter og meget andet. Måske synes du som mange andre udlændinge, at skatteprocenten ligger noget højt i Danmark, men bare rolig vi har skattestop. Så det er ikke så slemt. Men vi kunne også have sagt det på en anden måde: Når du lander her, behandler immigrationsmyndighederne din sag. Du får en langt lavere offentlig ydelse end danskere og folk fra Norden og EU. Du bliver tvunget i et beskæftigelsesprojekt. Men med tiden får du måske job og en indtægt, hvoraf staten trækker bruttoskat, energi-, transport- og miljøafgifter og meget andet. Hvad er forskellen? Svaret er: newspeak. I moderne politik hitter regeringer, myndigheder og deres rådgivere nemlig på friske navne, der sminker en uskøn virkelighed til et punkt, hvor budskabet nærmest ender som det stik modsatte men selvfølgelig uden at være ren løgn. Som når en ny starthjælp hjælper flygtninge ved at give dem mindre end før. Newspeak har eksisteret længe, men det bliver mere og mere systematisk udnyttet, siger retorikprofessor Christian Kock fra Københavns Universitet. Han forsker i politisk kommunikation og samler eksempler på moderne newspeak i både Danmark og USA. En liste, der vokser. Der er to problemer med newspeak. Det ene er, at folk faktisk bliver ført bag lyset. Det andet er, at de opdager, at de bliver ført bag lyset, og konkluderer, at man ikke kan stole på noget som helst. Ingen af delene er særlig hensigtsmæssige i et demokrati. Newspeak er egentlig et påhit i George Orwells roman 1984 et nysprog, som et totalitært parti opfinder for at manipulere befolkningens tanker. På newspeak hedder justitsministeriet pludselig Ministeriet for kærlighed, krigsministeriet bliver Ministeriet for fred og propagandaministeriet til Ministeriet for sandhed. Partiet bytter gamle ord ud med nye eller forkorter dem. Da George Orwell skrev sin roman i 1948, havde han allerede oplevet, hvordan europæiske kommunistpartier brugte den slags vildledning hæmningsløst. Han kæmpede nemlig side om side med kommunister mod fascisten Franco under den spanske borgerkrig. Senere vendte han sig mod både fascisme og kommunisme og advarede mod, at den slags totalitær propaganda vinder indpas i samfundet. Det skete nu alligevel i hvert fald til en vis grænse. Og paradoksalt er det nogle af kommunismens mest hårdkogte fjender, der efter Orwells død har haft størst succes med at trække newspeak ind i vestlige demokratier. Det bedste eksempel er vel de konservative kræfter i USA. De har arbejdet 8

8 45 50 systematisk igennem to-tre årtier med at etablere ideer om, hvordan verden er og har været så gode til at bruge teknikkerne, at den amerikanske regering vel nærmest er blevet genvalgt på det, mener professor Christian Kock. ( ) Newspeak er vel som en tryllekunst. Hvis man er behændig, kan man få mange til at tro på illusionerne, og hvis man er klodset, mister man al troværdighed. Men som Abraham Lincoln skal have sagt, kan man narre mange mennesker hele tiden og alle mennesker noget af tiden. Men man kan ikke narre alle mennesker hele tiden, siger Christian Kock. Så måske virker det slemt nok, at fængselsvæsenet har fået newspeak-navnet kriminalforsorgen. Men den dag, det skifter navn til: Kriminalservice et kundecenter under Kærlighedsministeriet Ja, da er der for alvor grund til at være på vagt. Linje 46: Abraham Lincoln: amerikansk præsident i perioden

9 Anvendt materiale (til brug for COPY-DAN) Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt. Weekendavisen M.C. Lyngsie: Brandtale til Kammeraterne. Lis Garbers og Sten Høgel: Retorik: levende tale eller tom snak. Nyt Nordisk Forlag, Berit Holbek Jensen: En krig om ord. Flensborg Avis Erik Henningsen: En Folketaler i Nørre-Fælled, Metalskolen Jørlunde. Hans Kirk: Daglejerne. Gyldendal, Ulla Dahlerup: Tale på Dansk Folkepartis landsmøde. Politiken Jens Lenler: Med andre ord Politiken

MAJ 2008 (2HF081-DAA 1) Tema: Sprog som påvirkning (retorik) H æfte 1

MAJ 2008 (2HF081-DAA 1) Tema: Sprog som påvirkning (retorik) H æfte 1 MAJ 2008 (2HF081-DAA 1) Tema: Sprog som påvirkning (retorik) H æfte 1 Prøvemateriale Hæfte 1 Side Tema.......................................................... 4 Opgaveformuleringer..........................................

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 09.00-15.00

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 09.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET Dansk A Højere forberedelseseksamen Hæfte 1 Kl. 09.00-15.00 2hf101-DAN/A-1-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 092502.indd 2 10/03/10 12.35 Prøvemateriale Hæfte 1

Læs mere

Fru Jensen og den nydelige mand

Fru Jensen og den nydelige mand Fru Jensen og den nydelige mand Af Der sad en mand i hendes køkken, da hun kom hjem. "Goddag, fru Jensen," sagde han. "Ved De, hvor jeg kan finde Deres søn?" Han var en nydelig mand. I begyndelsen af 50'erne

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

Født den 6. maj 1964. Uddannet på Statens Teaterskole, København 1991-1995. Charlotte Sieling Nikolaj Arcel Diverse. Ole Christian Madsen

Født den 6. maj 1964. Uddannet på Statens Teaterskole, København 1991-1995. Charlotte Sieling Nikolaj Arcel Diverse. Ole Christian Madsen 12 4 LARS MIKKELSEN Født den 6. maj 1964 Uddannet på Statens Teaterskole, København 1991-1995 FILMOGRAFI (UDVALGTE ROLLER) De fortabte sjæles ø Nikolaj Arcel 2006 Nordkraft Krøniken Kongekabale Nikolaj

Læs mere

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren)

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren) Lektion 1 (Pottemageren) MÅL Børnene skal forstå, at alle mennesker er skabt af Gud og er vigtige og værdifulde for Ham. TIL LEDEREN Menneskene er helt specielle i forhold til alt det andet Gud har skabt.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Nedenfor følger fortællingen. Det indledende afsnit læses, eleverne vælger derefter på skift, når der er et valg at træffe efter et afsnit. Tallene ved valgmulighederne

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere