Lak og tørring. Lak kan være vandlak (dispersionslak) O lakering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lak og tørring. Lak kan være vandlak (dispersionslak) O lakering"

Transkript

1 O lakering tekst Henrik Christiansen Lak og tørring Lak kan være vandlak (dispersionslak) eller uv-lak. Vandlak består af cirka 60 procent vand, og dét skal væk, før lakken er tør. En god infrarød varmlufttørrer accelerer dramatisk afdunstningen af vand, så der på kort tid dannes en hård, beskyttende film på substratets overflade. Derfor reducerer vandlak tørringstiden før videreforarbejdning betragteligt, og omslåning til tryk på sekundasiden kan foretages med det samme. Uv-lakker indeholder ikke vand eller andre opløsningsmidler, som skal fjernes. De består i princippet af flydende plastik, som tørres kemisk af uv-strålerne, så arket er fuldkommen tørt og klar til videreforarbejdning, når det kommer ud af trykmaskinen. Viskositeten er langt højere end for vand, så uv-lakker bruger længere tid på at trænge ned i absorberende substrater, og de opfører sig også bedre på ikke-absorberende overflader. Da uv-farver og -lakker på den anden side er helt flydende, indtil de bliver belyst, findes der en række ret specifikke krav til maskine og tørring, som skal være opfyldt, for at processen forløber med et godt resultat. Et halvfyldt badekar Både normal- (oxidativ) og uv-trykning foretages normalt litografisk, det vil sige med anvendelse af fugtevand, som på både absorberende og ikke-absorberende substrater kan skabe problemer. Ved at vælge vandfri offset, populært kaldet tøroffset, udelukkes fugtevandet fra processen, hvilket giver en række åbenlyse fordele for substrat og tørringsproces. En moderne offsetmaskine i format 70 x 100 centimeter bruger omkring fire til fem liter fugtevand i timen pr. trykværk, når den arbejder i høj hastighed. Vandlak bidrager med liter vand i timen afhængig af laktype og rastervalse. Det er altså ganske betydelige mængder af vand, som skal skaffes bort, før trykket er tørt (det svarer nogenlunde til et halvfyldt normalt badekar!). I forbindelse med uv-lak er situationen helt anderledes, fordi det kun er 78 I agi 457 I marts _lak.indd 78 20/02/08 17:48:52

2 lakering O I en række tidligere artikler er lakering, og hvordan lakken påføres substratet, blevet behandlet. I denne series sidste artikel ser vi på det afsluttende og meget vigtige trin: tørring. här aquí ici hier qui her aquí ici hier qui tutaj fugtevandet (ved litografisk trykning), som skal fjernes, da al farve og lak ellers bliver tilbage på substratets overflade. Tørring med luft og varme Alle moderne maskiner, som anvender vandlak har en ir- eller infrarød varmlufttørrer i aflæggeren. Konceptet arbejder med to parametre: luft og varme. Luften, som eventuelt er opvarmet med et eksternt varmelegeme, kommer ind i aflæggeren gennem nogle luftknive, som blæser den hen mod substratet. Varmen kommer fra de infrarøde lamper, som sender de varme infrarøde bølger i retning af substratet. Typisk bliver den varme luft på overfladen af substratet, mens de infrarøde bølger trænger ind i det. Vandet i fugtevand og vandlak kan kun fjernes ved at blive absorberet i luften over substratets overflade, så derfor gælder det om at blæse så meget luft som muligt hen over substratet. En høj lufthastighed på substratets overflade skraber nærmest fugten af overfladen (heraf navnet luftkniv), og en høj lufthastighed giver masser af frisk luft til overfladen samtidig med, at der dannes et vakuum, som så at sige suger noget af fugten ud af substratet. Det er vigtigt ikke kun at fokusere på selve luftknivens kapacitet og dysehastighed, men derimod på, hvor meget luft med høj hastighed den reelt bringer frem til substratets overflade. Da varm luft kan absorbere meget mere fugt end kold luft, er det klart, at varm luft (med måde!) tørrer bedre. Hvis den luft, som nu har absorberet en masse fugt, ikke bliver fjernet, bliver den mættet og kan ikke optage mere fugt, så derfor er et effektivt udsug med masser af kapacitet vigtigt. Varm luft trænger ikke ned i substratet (en sandhed med modifikationer, hvis luften er meget varm), så derfor kan den ikke trække al den fugt ud, som substratet allerede har absorberet. Koger fugten op til overfladen Her kommer de infrarøde lamper ind i billedet, for varmebølgerne trænger dybt ind i substratet og koger nærmest fugten op til overfladen. De infrarøde bølger trænger naturligvis også ind i de vandmolekyler, som ligger på substratets overflade og får dem til at fordampe. Infrarøde lamper giver derved både tørring på overfladen og inde i substratet, så man kan faktisk godt få en infrarød varmlufttørrer til at fungere med meget lidt indblæst luft, masser af infrarødt lys og et godt udsug, selv om det ikke er et særligt godt koncept for substraterne. Jo mere varm luft luftknivene leverer, jo mindre infrarød varme er der behov for. Men da varme trænger ind i substratet og bliver dér er det også dén, som kan skabe udtørring og strukturændringer i substratet samt her täällä Hvad er tryksager? Det er en måde, vi kommunikerer på. En måde hvorpå virksomheder kan handle og individer kan påvirkes. Her og der - og alle vegne. Kodak leverer løsninger til et dynamisk og differentieret marked. Oplev det selv på Drupa. Her er Kodak s løsninger. Print is powerful. Gå ind på kodak.com/go/drupa Se kraften i Kodak s innovation på Drupa, Hall 5. Kodak, Kodak er et varemærke. agi 457 I marts 2008 I 79 68x89_drupa_DK.indd 1 6/02/08 10: _lak.indd 79 20/02/08 17:48:56

3 O lakering Tørring af vandlak på tynde substrater er noget af et kunststykke, men det kan lade sig gøre med masser af luft og så lidt infrarødt lys som muligt opvarmning og sammenbrænding af stabelen, når den sidenhen for lov til at stå og tørre. Som tommelfingerregel kan man derfor sige: Så meget varm luft som muligt og så lidt infrarødt lys som nødvendigt giver den optimale tørring. Tykt eller tyndt substrat Uanset om substratet er tykt eller tyndt kræver en given lakfilm på substratets overflade den samme tørreeffekt. Men da tykke substrater absorberer mere fugt end tynde, kræver de mere infrarød tørreeffekt. Tynde substrater er på grund af den lille volumen langt mere følsomme over for mængden af infrarød varme, som sendes ind i dem. Derfor er tørring af vandlak på tynde substrater (under 100 gram) noget af et kunststykke, men det kan lade sig gøre med masser af luft og så lidt infrarødt lys som muligt. Tynde substrater har det ikke godt med en tørrer, som grundlæggende er baseret på infrarød varme. Det samme gælder, hvis der skal lakeres på begge sider. Jo mere infrarød varme, som sendes ind i substratet fra sekundasiden, jo større vil tendensen være til at opløse den allerede tørre lak på primasiden. En effekt, som naturligvis forstærkes på tynde substrater. Tal med lakleverandøren om dette, da der findes specielle lakker til lakering på begge sider, som leveres med en form for funktionsgaranti det vil sige, at der kan lakeres på begge sider uden sammenbrænding, men leverandøren vil, naturligvis, tage visse forbehold for både substrat og tørring. Undgå lak på ubestrøget papir Jo mere ujævn (dårlig) substratets overflade er, jo mere lak kræves der for at opnå en jævn og dækkende film på overfladen. Og da disse substrater også er mere absorberende, forstærkes behovet for mere lak yderligere. Derved kræves der ikke kun mere infrarødt lys for at koge fugten ud af substratet, men også meget mere luft for at tørre den større mængde lak. Da der er grænser for både de fleste tørreres kapacitet og substraternes evne til at absorbere infrarød varme uden voldsomme problemer, er der simpelthen grænser for, hvor dårlige kvaliteter der kan vandlakeres på, især i de tyndere kvaliteter. Vælg et godt substrat og undgå at lakere på ubestrøgne kvaliteter. Grænser for en ir-tørrers størrelse Erfaringen viser, at det er yderst kompliceret at tørre vandlak på ikke-absorberende substrater, fordi al vand bliver liggende på substratets overflade. Det kræver en tørrer med en ekstrem høj luftkapacitet, kombineret med infrarøde lamper, som kan justeres helt nøjagtigt, for at man kan lykkes med denne øvelse. Pladsen inde i aflæggeren sætter de fysiske grænser for, hvor stor en tørrer der kan monteres, og ud over det bliver substratet jo transporteret griberført med løs bagkant med op til fem meter i sekundet gennem aflæggeren, så det er begrænset, hvor meget luft der kan anvendes især på tyndere substrater uden at forstyrre transporten, hvilket vil påvirke enten prima- eller sekundasiden. Uden at det på nogen måde bliver direkte oplyst fra maskin-, tørrer- eller lakfabrikanterne, virker det som om, at man med linjerasterede valser på 22 kvadratcentimeter (ca. 13 kvadratcentimeter våd lak) på nuværende tidspunkt er tæt på konceptets øvre grænse for pålægning og tørring af vandlak med ét lakværk. Inden for de senere år er der opstået et ønske om at kunne lakere in-line med vandlak på de lange perfektorer (4+4 etc.). Øvelsen er mulig, men kompliceret og med mange begrænsninger, fordi lakfilmen på primasiden skal være tør, før der trykkes på sekundasiden. Pladsen mellem trykværkerne sætter nogle begrænsninger på tørrerkapaciteten, som medfører, at lakfilmen skal være så tynd som mulig. Dette betyder, de anvendte substrater skal have en jævn og så lidt absorberende overflade som muligt (men absolut ikke ikke-absorberende) for at få et fornuftigt resultat. Lakværket før vendingen bør altså primært anvendes til beskyttelseslak, mens det sidste lakværk naturligvis kan anvendes noget mere fleksibelt. Trykker Rene Hald Henriksen er i gang med at bytte den strippede gummidug på Printdivisions helt nye Komori Lithrone S 640 med lakværk og forlænget udlægger. Den forlængede udlægger giver fint plads til den kraftige IVT Baldwin ir-varmluftstørrer. Ultraviolet lys til tørring Alle maskiner, som trykker og lakerer med uv-lak må have en uv-tørrer. Konceptet arbejder alene med det ene parameter: ultraviolet lys. Når uv-lyset rammer uvfotoinitiatorerne i farver og lak tørrer den flydende plastik umiddelbart. Den vej rundt er processen faktisk yderst simpel og afgrænset, og det er relativt let at beregne, hvor meget uv-energi der skal til at tørre en given mængde farve og lak, og 80 I agi 457 I marts _lak.indd 80 20/02/08 17:48:59

4 Uttent O lakering normalt dette problem. (I disse situationer er det vigtigt, men nok svært, at tjekke substratets overfladespænding, som skal være større end 38 dyn/cm). På grund af den effektive hærdning af farver og lak kan der i forbindelse med forkert fiberretning ske dét, at farve og lak knækker i falsningerne. Trykker Brian Thomsen fra Schweitzer i Vejle står klar ved udlæggeren på Skandinaviens mest avancerede Heidelberg Speedmaster XL 105 med seks trykværker, to lakværker til både vand- og uv-lak og forlænget aflægger og mellemtørrere til ir-varmluft- og uv-tørring visse maskinleverandører har udarbejdet standarder for dette. Tidligere talte man om en forringet kvalitet på grund af en større punktbredning, men med dagens repro og trykfarver er dette problem en saga blot. Nogle er af den opfattelse, at der er visse miljøproblemer knyttet til processen, men også dette problem er i dag overdrevet, så det eneste virkelige problem for uv-processen er den dyre udrustning og de dyrere forbrugsmaterialer. Ellers må man jo nok sige, at en proces, som leverer ark, som er fuldkommen tørre med det samme, som eliminerer sprøjtepulver, og som kan anvendes på både absorberende og ikke-absorberende substrater i tykke og tynde kvaliteter, er en god idé. Især til ikke-absorberende substrater Uv-teknikken anvendes især af trykkerier, som anvender ikke-absorberende substrater. Men der er sådan set intet til hinder for at anvende uv-teknikken til normale absorberende substrater bortset altså fra produktionsomkostningerne. Man får ofte det bedste resultat med uv-teknikken, hvis lakken først får lov til at løbe ud og lægge sig jævnt på substratets overflade, før den tørres. Det er en effekt, som forstærkes jo tykkere laklag, der er tale om, og jo højere viskositeten på lakken er. Derfor er de fleste maskiner med uv-tørring udrustet med meget lange aflæggere. Hvis man ønsker at uv-lakere på meget sugende substrater kan det være en fordel at tilføre en vis mængde tørring umiddelbart efter pålægning af lakken for at forebygge, at den suges for hurtigt ind i substratet. Men under alle omstændigheder er det ikke tilrådeligt at uv-lakkere på ubestrøgne substrater. Da uv-teknikken giver en fuldkommen tør overflade med det samme, er processen velegnet til in-line-lakering på begge sider af substratet i lange perfektorer (4+4 osv.). Lakering på meget glatte overflader kan være et problem, fordi vedhæftning (ikke tørring) kan give problemer. En såkaldt treatning eller corona-behandling af overfladen, før der uv-lakeres afhjælper, Køling af uv-maskiner Uv-stråler, som sådan, er kolde, men det er umuligt af få lamperne til at generere uvlys uden infrarøde stråler, så derfor sender lamperne uden specielle filtre en masse varme ned i substratet. Generelt set er varmeudviklingen i processen voldsom, fordi energiforbruget til fremstilling af uvstråler er voldsomt. Forskellige filtre kan anvendes til at filtrere ir- og uv-stråler, så kun de sidste rammer substratet (processen kaldes kold-uv), men det forebygger ikke en voldsom akkumulering af varme i selve lamperne, så behovet for køling af maskiner udrustet med uv-teknik er stort. Vælg og sælg med omtanke In-line lakering åbner en helt ny verden i både tryksagsbeskyttelse og -værdiforædling, men for at få et fornuftigt resultat, som kan glæde både trykkerier og kunder er det vigtigt at overveje, hvilke resultater man ønsker at opnå. Forskellige substrater sætter vidt forskellige krav til maskiner og tørring. Som trykkeri skal man kende produktionsapparatet og især dets begrænsninger. Tilbyd kun kunderne dét, som trykkeriet kan klare eller gør kunden fuldkommen klart, at der er tale om et eksperiment, som let kan blive kostbart. Ønsker man at tilbyde avanceret lakering på en masse specielle substrater, så undersøg grundigt hvilken form for lak og tørring de produceres bedst med og anskaf den bedste udrustning til opgaven, eller kontakt en underleverandør, som er specialist på området. Alt andet koster altid en masse penge. Man får ofte det bedste resultat med uv-teknikken, hvis lakken først får lov til at løbe ud og lægge sig jævnt på substratets overflade, før den tørres Branchekonsulent Henrik Christiansen har stor viden om lakker og trykfarver, blandt andet som projektchef hos Tresu og tidligere som forhandler af løsninger fra Mitsubishi og Royce. 82 I agi 457 I marts _lak.indd 82 20/02/08 17:49:42

5 Uttenthal A4 annoncer 23/11/05 21:05 Side 1 det lille xtra pift Folietryk Holografitryk Partiel UV-lak Kachering Renskæring Bukkestreg Udstansning Duft-lak Skrabefarver Serigrafisk lak Termo-lak Relief-tryk Laminering Gummiering Prægning Vandmærker Mangler din tryksag det lille xtra pift, der gør at du kommer igennem med dit budskab? UV lak, kachering, folietryk, duftfarver, relieflak, prægning og udstansning gør en forskel. Bid lidt af prisen Køber du mere end én forædling, opnår du besparelser på de efterfølgende når vi allerede har opgaven i huset, kan vi give xtra gode priser på de følgende effekter. Ring og hør mere... Uttenthal det lille xtra pift _lak.indd 83 20/02/08 17:49:42

WORKFLOW GRAFISK TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement. på www.grafiskworkflow.

WORKFLOW GRAFISK TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement. på www.grafiskworkflow. Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 5. årgang Nr. 27 December 2005 WORKFLOW GRAFISK TEMA Kend dit papir Karton Papir med følelse Elektronisk papir Behandling af papir Papirets fremtid Flyt

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE:

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: SÅDAN! Hukommelse kan du aldrig få for meget af. Læs her, hvad ekstra ram betyder for din pc, hvor meget du skal bruge, hvilken type, og hvordan du installerer den,

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Fotoringens guide til lyslægning

Fotoringens guide til lyslægning Fotoringens guide til lyslægning ver. 2.1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Side 2. Side 2. Side 2. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side 10. Side 11. Side 12. Side 13. Side 14. Side

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere