DANSK SKOLEDATA APS. Tlf DSA-Ventelisten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev Optagelse af elever Gruppering og sortering af elever Udvælg aspiranter Vælg som aspiranter Optag aspiranter Eksporter til DSA-Elev Send mails til ikke optagede elevers forældre Nye mailfunktioner Send mails om bekræftelse af kontaktoplysninger Send besked til udvalgte forældre Andre nyheder Søskende cpr tjek: Let adgang til skolens kommentarer og forældrekommentarer Et kommentarfelt til interne noter og et til forældrenes kommentarer Hurtig guide til optagelse af en eller flere elever Administration af skoleoplysninger Tips og tricks Gendan link til indsættelse på skolens hjemmeside Side 1

2 Overordnet beskrivelse af programmets funktioner er et online program, som gør det nemt for forældre at tilmelde deres børn på skolens venteliste, og for skolens kontor nemt at administrere elever på ventelisten. Når forældrene tilmelder sig ventelisten indtaster de selv alle elevens stamoplysninger og betaler ventelistegebyret direkte med dankort/visa dankort Når eleven optages på skolen ved hjælp af DSA- Ventelisten, bliver alle stamoplysninger importeret direkte ind til DSA-Elev. Dem som ikke blev optaget på skolen får en mail, hvor de har mulighed for at bevare deres plads til en kommende klasse, eller helt slette sig fra skolens venteliste. Skolens kontor kan i få trin optage elever, og give afslag til dem som ikke blev optaget. Log på Log på ventelisten ved at åbne en browser f.eks. Internet Explorer. Skriv og log på med dit tildelte brugernavn og adgangskode. Du bliver mødt af følgende skærmbillede som viser de elever som står på ventelisten på jeres skole: I dette tilfælde står der ingen elever på venteliste, og jeg vil derfor indskrive nogle elever manuelt. Det kan være du har opsamlet elever til ventelisten i mapper ol. Men det er bare at få skrevet dem ind i ventelisten. Det skal kun gøres en gang! Side 2

3 Manuel oprettelse af elev. DANSK SKOLEDATA APS Klik på i bunden af skærmbilledet. Herefter udfyldes som minimum værdier markeret med *. Husk at oplysninger tastet i ventelisten kommer med ind i DSA-Elev, så du kan lige så godt fylde alle oplysninger på med det samme. Tryk Gem Gentag indtil alle elever er indskrevet på ventelisten NB: Hvis du allerede har oprettet eleverne i særlige klasser i DSA-Elev, kan vi hjælpe dig med at få dem importeret til, så du slipper for at oprette dem manuelt. Kontakt os hvis det er tilfældet. Før du gå videre til næste trin i vejledningen bør du have indskrevet alle elever på ventelisten. Optagelse af elever 1 Gruppering og sortering af elever Start med at gruppere din venteliste efter skoleår og klassetrin. Det giver et godt overblik over hvilke elever der skal optages som aspiranter. Hiv fat i Skoleår og træk til højre og slip gentag for Klassetrin! Side 3

4 Så får du følgende gruppering Hvilket giver følgende overblik: Åben nu mappen med det skoleår du vil arbejde med. Dette gøres ved at klikke på den lille vandrette pil til venstre for årstallet. Åbn derefter det eller de klassetrin du vil optage elever til. Side 4

5 Sortering Når du har grupperet kan du sortere resultatet yderligere ved at klikke på de enkelte kolonner. Hold musen hen over den kolonne du vil sortere efter indtil et tal kommer til syne. Klik derefter på tallet for at sortere. TIP: Du kan vende rækkefølgen af den sorterede kolonne ved at klikke på pilen igen: Side 5

6 2 Udvælg aspiranter I ventelisten optages elever først som aspiranter -> derefter som optagede elever. Nu vil jeg optage elever til 0 klasse i Jeg udvælger i dette tilfælde 3 elever ved at klikke på dem og holde CTRL-tasten nede. Så kan jeg udvælge de elever som skal optages som aspiranter. TIP: HOLD CTRL-tasten nede på dit tastetur, mens du venstreklikker på de enkelte elever. På den måde kan du masseudvælge elever. 3 Vælg som aspiranter Nu har jeg udvalgt 3 elever som skal optages i 0.klasse i Jeg trykker på Vælg som aspirant(er) Bemærk at eleverne forsvinder fra listen men det er meningen! Klik nu på fanen (2)Aspirantliste Side 6

7 4 Optag aspiranter Aspirantlisten bruges til at parkere de elever som man ønsker at optage på skolen. Meningen med aspirantlisten er, at den for eksempel danner grundlag for optagelsessamtaler til den kommende børnehaveklasse eller lign. TIP: Hvis du allerede ved, at alle eleverne på aspirantlisten skal optages på skolen, kan du trykke eleverne og springe videre til afsnittet om Eksporter til DSA-Elev efter markering af alle Aspirantlisten giver mulighed for at danne en kommasepareret fil, som f.eks. kan danne grundlag for en fletteopgave i Word. Dette kan være smart, hvis I på jeres skole sender breve ud til aspiranterne med henblik på optagelsessamtaler. Den kan også bruges til at maile til f.eks. børnehaveklasselærerne, så de har et overblik over, hvilke elever der står på ventelisten til den kommende børnehaveklasse. Du danner filen ved at klikke på Eksporter aspirantliste i bunden af skærmen: Herefter vil en fil med navnet: aspiranter.csv dannes i din browser: Side 7

8 Åben filen i Excel, og du vil have mulighed for at manipulere, sortere og udskrive aspirantlisten. Du har i denne proces mulighed for at fjerne eller tilføje nye elever til aspirantlisten. Du fjerner ved at markere den eller de elever som skal tilbage på ventelisten og klikke slettes ikke -> de flyttes blot tilbage på fanen Venteliste.. Eleverne Når du har udvalgt det antal elever som skal optages, vælger du alle eleverne på aspirantlisten. TIP: Klik på den øverste elev, samtidig med at du holder SHIFT-tasten nede. Klik derefter på den nederste elev i listen. På den måde markeres alle elever. Klik nu på Optag aspiranter De markerede elever forsvinder herefter fra aspirantlisten, og bliver flyttet til optagede elever. Side 8

9 5 Eksporter til DSA-Elev Klik på fanen Optagede elever Vælg nu alle de elever som skal tildeles den samme klasse i DSA-Elev -> tryk derefter Vælg klasse Vælg derefter den børnehaveklasse som passer til det ønskede årstal: Side 9

10 Kontroller derefter om det ønskede stemmer overens med det tildelte: Når alle elever er tildelt en klasse i denne fane, vil disse muligheder komme til syne: Eksporter til DSA danner en fil som kan indlæses i DSA-Elev. Filen indeholder de elever du netop har optaget, og den indsætter dem i de tildelte klasser i dit DSA-Elev program. Alle oplysninger som forældrene har tastet i ventelisten kommer med over. NB: Det er vigtigt, at du gemmer filen i din /skdata folder, så du nemt kan indlæse den bagefter. Du danner filen på følgende måde: Side 10

11 Klik på Eksporter til DSA Vent på at filen Ventelisten_export.xml er dannet. Gem filen i /skdata (i dette tilfælde c:\skdata men det kan også være i f.eks. f:\skdata. Bare du husker hvor du gemmer filen) Bemærk at listen med optagne elever nu er tom! Det er fordi de er optaget i en klasse. De er derfor forsvundet fra ventelisten. Bemærk at der nu er en tekst som anbefaler at man sender mails til forældrene til de elever som ikke blev optaget i de valgte klasser : Det vil jeg gøre nu. Side 11

12 6 Send mails til ikke optagede elevers forældre I mit tilfælde har jeg kun optaget elever i 0.klasse, og derfor skal der ikke sendes mails ud til alle elever som står på ventelisten til 1., 2., 3.klasse osv. Afsendelse af mails til ikke optagede elever I stedet viser jeg hvordan man kan sende mails til de forældre som vi ved ikke skal optages. I dette tilfælde resten af dem som stod på venteliste til 0.klasse i Klik på fanen (1) venteliste og sorter efter Skoleår og Klassetrin: Åben folderen for skoleåret 2013 og folderen for klassetrinnet 0 Her kan du se hvilke elever der står på venteliste til 0.klasse i skoleåret 2013, men som vi ikke ønsker at optage. Side 12

13 Bemærk kolonnen Mailstatus disse elevers forældre har ikke modtaget et afslag endnu. Det vil vi gøre nu. Mens eleverne stadig er markeret klikker jeg på: Denne funktion sender en mail til alle de markerede elevers forældre, om at de ikke har fået plads på i 0.klasse. Du modtager følgende advarsel klik OK Side 13

14 Bemærk at Mailstatus nu er ændret: De markerede elevers forældre har nu modtaget en mail med følgende indhold (kan variere fra skole til skole): Når de klikker på linket i mailen får de følgende mulighed: Side 14

15 Hvis de klikker Nej slettes de fra ventelisten DANSK SKOLEDATA APS Hvis de klikker Ja beholder de pladsen på ventelisten, og opskrives til 1.klasse i Her har jeg klikket Ja behold plads på ventelisten Går jeg igen ind i (1) ventelisten kan jeg se på mailstatus, at en forælder til Daniella har bekræftet pladsen på ventelisten: Jeg kan også se, at eleven nu står på ventelisten til 1. klasse i 2014 (mod før 0.klasse i 2013) Nye mailfunktioner 7 Send mails om bekræftelse af kontaktoplysninger En eller 2 gange om året vil det være en fin service at yde forældrene på ventelisten. Udover, at I indikerer at I som skole har styr på jeres venteliste, sikrer I også at I har opdaterede oplysninger på de kommende elever. Endelig har I mulighed for at se forældre, som ikke giver lyd fra sig, og som måske i sidste ende skal slettes. Jeg vil nu vise hvordan man sender disse mails ud: I (1) venteliste, marker de personer der skal have en mail, hvor de skal bekræfte deres ventelisteoplysninger. I dette tilfælde vælger jeg forældre til elever der står på venteliste til 4.klasse i nuværende skoleår. Side 15

16 Bemærk i kolonnen Status -> Kontaktoplysninger, at man kan se, at disse personer aldrig har fået en kontaktoplysningsmail: Lidt større: Jeg markerer de elever hvis forældre der skal modtage en mail om redigering af ventelisteoplysninger: Klik herefter på: Send besked om redigering af ventelisteoplysninger Side 16

17 Du får følgende advarsel: Klik OK Herefter kan du se, at status for kontaktoplysninger er ændret til Afsendt mail Det betyder at de markerede personer har fået en mail f.eks. med denne ordlyd: Side 17

18 Når modtageren klikker på øverste link, får de følgende skærmbillede: Når modtageren har redigeret oplysninger kan de se en opdateret status: Side 18

19 Du kan gensende oplysningsmailen så ofte du ønsker til dem der ikke svarer (hvor status bliver ved med at være: Afsendt mail men det er ofte en indikation på at mailadressen er forkert, eller at modtageren ikke er interesseret i sin plads på ventelisten. 8 Send besked til udvalgte forældre Denne funktion gør det muligt at sende alle typer af beskeder til de markerede personer. Det kan f.eks. bruges til invitation til informationsmøder, vigtige nyheder fra skolen til alle på ventelisten osv. Vi anbefaler at man ikke sender flere end 100 mails af sted ad gangen. Dette er for at sikre at alle mails når frem. Du kan selv ændre ordlyden af den tekst som sendes i beskeden, og du kan flette variable ind i teksten, så der automatisk står: Kære Lene, hvor Lene er en flettet variabel. Jeg viser nu hvordan man ændrer den besked som skal sendes ud til markerede personer. Jeg vil i dette eksempel sende en mail ud som inviterer forældre, som står på venteliste til 0.klasser i næste skoleår (i dette tilfælde ) Jeg kan ikke vedhæfte en fil, men jeg kan linke til en side på skolens hjemmside, hvor der f.eks. ligger en pdf-fil med invitationen. Klik på Administration og opsætning af skole -> klik på Rediger tekstskabelon til beskeder Bemærk at du selv kan indsætte variable fra listen, så det passer med den ønskede besked. Side 19

20 Når du er tilfreds med skabelonen klik på: Test Mail den sender en test af sted til skolens hovedmailadresse. Side 20

21 Bemærk at det er tilfældigt udvalgt elevdata som sendes af sted i testen. Er du tilfreds: Klik Klik Gem Side 21

22 Send nu invitationen ud til 0.klasses elevers forældre i I (1) Venteliste grupperer jeg efter skoleår og klassetrin Herefter markerer jeg eleverne i folderen : Jeg klikker herefter Send besked Du får herefter en bekræftelse af indholdet af den skabelon du er ved at sende af sted. Hvis indholdet er forkert, kan du ændre i Administration og opsætning af skole. Side 22

23 De markerede personer har nu modtaget en flettet mail med skabelonens indhold: TIP: Denne funktion kan også bruges fra aspirantlisten. Andre nyheder Søskende cpr tjek: Der foretages nu automatisk et tjek på om cprnummeret i søskende står på ventelisten eller går på skolen. Status på dette kan ses i (1) venteliste: Venteliste ud for søskende cpr indikerer at dette barn har en søskende som pt. Står på ventelisten Skole ud for søskende cpr indikerer at dette barn har en søskende som går på skolen. Side 23

24 Oplysningerne om hvilke elever der går på skolen, opdateres første gang du starter DSA-elev, dog maks. En gang i døgnet. Let adgang til skolens kommentarer og forældrekommentarer Hvis der i kommentarkolonnen er en prik, indikerer det at der er en kommentar. Før skulle man redigere eleven for at læse kommentarer. Nu kan blot holde musen henover prikken Så kommer kommentaren frem: Et kommentarfelt til interne noter og et til forældrenes kommentarer Når man klikker på rediger elev er der nu 2 kommentarfelter: Opskrivning af skoleår Opskrivning af skoleår foregår i 3 trin. Side 24

25 1) Dannelse og upload af ny klassefil til 2) Automatisk opskrivning af ventelisteelever, som står på ventelisten til et klassetrin SIDSTE skoleår. 3) Evt. sletning af elever som står på et for højt klassetrin klassetrin (afhængig af om jeres skole har 10.klasse) Vejledning: 1)Dannelse af ny klassefil til : Fra hovedmenuen i DSA-Elev vælges: Fra elevkartoteket vælges: Inden man vælger eksport af klasser (se nedenfor) bør alle aktive- og kommende klasser gennemgås for korrekt skoleår. Herefter vælges: Side 25

26 Nu markeres de klasser, som man ønsker overført til. Bemærk at aktive- og kommende klasser er valgt på forhånd, men listen bør gennemgås, inden man vælger knappen : Derefter logges ind på ventelisten: Klik Administration og opsætning af skole -> herefter på Rediger/importer klasser Side 26

27 Her ses nu en liste med de aktuelle klasser fra sidste skoleår -> Klik på Importer klasser Hvis du har tildelt klasser i (3) Optagede elever får du følgende advarsel: Side 27

28 Klik her Nej Det er nemt at rette op på: klik på fanen (3) Optagede elever -> marker alle elever som er tildelt en klasse, og klik Fravælg klasse. Gå nu tilbage til fanen Administration og opsætning af skole -> klik importer klasser Du får følgende advarsel: Side 28

29 Klik Ja. Udpeg herefter filen: Venteliste_klasser.csv som du dannede i første trin. Typisk vil filen være at finde i skdata mappen: Klik på Åben Herefter får du en liste med de nye klasser i ventelisten. -> kontroller ved at åbne skoleårsmapperne og klik -> Afslut redigering Side 29

30 Nu er klasserne klargjort, og vi skal til selve opskrivningen af ventelisten. Opskrivningen vedrører KUN elever, som stod på ventelisten til sidste skoleår, og som IKKE har modtaget en ventelist hvor de skal tage stilling til om de vil opskrives på ventelisten. Opskrivning af venteliste Klik på Administration og opsætning af skole -> klik på Lav opskrivning Du får følgende advarsel: Side 30

31 Klik Ja Efter et stykke tid får du en oversigt over opskrivningerne: Klik på Exporter CSV. Åbn og gem den dannede csv fil: Side 31

32 Luk opskrivningen ved at klikke på x i øverste højre hjørne af dialogen: Side 32

33 Gå nu tilbage til fanen (1) Venteliste og grupper efter skoleår: Side 33

34 Åben herefter folderen for skoleåret (eller det igangværende skoleår): I denne folder vil der muligvis være elever som er gule. Disse elever er elever som efter den automatiske opskrivning står på venteliste til et klassetrin som skolen ikke har. Hvis jeres skole på et tidspunkt vil oprette en 10.klasse, kan der være ide i at lade dem stå. Ellers anbefaler vi at du sletter dem. Slet de gule elever ved at markere dem: Side 34

35 Tryk derefter: Elever som står på venteliste til et klassetrin som skolen ikke udbyder er hermed slettet. NB: denne handling er uigenkaldelig. Slettede elever kan ikke genoprettes. Side 35

36 Hurtig guide til optagelse af en eller flere elever Al optagelse foregår i 6 trin. 1 Sorter -> 2 Udvælg aspiranter -> 3 Optag aspiranter -> 4 Tildel klasse -> 5 Eksporter til DSA-Elev -> 6 Send mail til ikke optagede elever 1 Vælg fanen venteliste Sorter 2 Udvælg. Tryk på Vælg som aspiranter Side 36

37 3 Vælg fanen Aspirantliste Marker alle elever og klik Optag aspirant(er) 4 Vælg fanen Optagede elever: Marker de elever der skal i samme klasse, og klik på klassen de skal optages i. Gentag for de andre elever, som skal optages i samme klasse. Side 37

38 5 Eksporter til DSA-Elev Klik på Eksporter til DSA Vent på at filen Ventelisten_export.xml er dannet. Gem filen i /skdata (i dette tilfælde c:\skdata) 6 Send mails til ikke optagede elever Gå i fanen (1) Venteliste Grupper efter skoleår, klassetrin Marker de elever i ønskede skoleår og klassetrin som har Mailstatus: Mail ikke afsendt og som IKKE skal optages på skolen. Side 38

39 BEMÆRK: Hvis mailstatus er andet end Mail ikke afsendt, vil forældrene få mailen en gang til. Tryk på: Send/gensend mails til ikke optagede Mailstatus på de markerede elever er nu ændret til: Det betyder, at de markerede elevers forældre på ventelisten har fået en mail om, at de ikke er optaget på skolen. I den har de mulighed for at stå på venteliste til næste klassetrin -> førstkommende skoleår. Side 39

40 Administration af skoleoplysninger DANSK SKOLEDATA APS Har du lavet ændringer i Administration og opsætning af skole skal du klikke i nederste højre hjørne af skærmen. Derefter: Ændringerne er herefter gemt i databasen. Tips og tricks Gendan link til indsættelse på skolens hjemmeside Du finder det unikke link til jeres venteliste ved at gå i Administration og opsætning af skole Side 40

41 Klik herefter på Herefter: Åbner du en Internet browser og indsætter det kopierede til adresse linjen, kommer du ind på jeres skoles indmeldelsesforside. Side 41

42 Dette link kan indsættes som et link på jeres skoles hjemmeside. Side 42

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Opskrivning af skoleår... 2 1)Dannelse af ny klassefil til :... 2 Import af klassefil... 5 2 Opskrivning af venteliste... 7 3 Sletning af Ugyldige elever... 9 Side 1 Opskrivning af

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side. Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega - hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side - Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega, hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere Superbrugerguide Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Hovedmenu... 2 2. Brugere... 3 2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis... 3 2.2 Oprettelse af flere brugere... 3 2.3 Sletning og suspendering af brugere...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til administratorer 12. Marts 2018 1 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 1. Brugere... 5 Opret brugere...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

FAQ Frequently Asked Questions

FAQ Frequently Asked Questions FAQ Frequently Asked Questions Generel spørgeguide når en netværksdeltager henvender sig eller du selv har problemer: 1) Hvad står der på din skærm? (dvs. hvor/på hvilken side er deltageren i programmet)

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Indhold Tilsyn... 3 Om det pædagogiske tilsyn... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Skabeloner... 5 Opret skabelon... 6 Navngiv

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

FORÆLDREGUIDE TIL NEMBØRN version 2, september 2012

FORÆLDREGUIDE TIL NEMBØRN version 2, september 2012 FORÆLDREGUIDE TIL NEMBØRN version 2, september 2012 HVAD ER NEMBØRN? Velkommen til NemBørn! NemBørn er dit blik ind i dit barns børnehaveliv. I denne guide får du en introduktion til de vigtigste funktioner

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus

Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg TEL: 89 93 10 00 FAX: 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere