Bruno Grönings selvbiografi, skrevet af ham selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruno Grönings selvbiografi, skrevet af ham selv"

Transkript

1 Bruno Grönings selvbiografi, skrevet af ham selv Jeg, Bruno Gröning, boende i Plochingen (Neckar), Stumpfenhof, i Dornendreher 117, blev født den i Danzig-Oliva af ægteparret August Gröning som det fjerde barn af syv søskende. Min far var murersjakbajs. Begge forældre er døde; min mor i 1939, min far i I min barndom og ungdom, som jeg tilbragte i barndomshjemmet, blev jeg mere og mere klar over besynderlige evner, som idet de udgik fra mig havde beroligende og helbredende indflydelse på mennesker og dyr. Allerede som lille barn blev syge mennesker i mit nærvær fri for deres lidelser, og både børn og voksne blev ved ophidselse og strid helt rolige gennem nogle ord fra mig. Jeg har også som barn kunnet konstatere, at dyr, der sædvanligvis regnedes for sky eller ondskabsfulde, overfor mig viste sig godmodige og tamme. Mit forhold til barndomshjemmet var derfor besynderligt og anspændt. Jeg stræbte snart efter fuld selvstændighed, for at komme bort fra omgangen med min families misforståenhed. Jeg gik i folkeskolen. Efter afslutningen af denne, kom jeg i handelslære. Her var jeg i 2½ år. Men efter krav fra min far måtte jeg opgive det, fordi min far ønskede, at jeg skulle lære et bygningshåndværk. Jeg fulgte min fars ønske, og kom i tømrerlære. Det kom dog ikke til en afslutning med prøve, da der var stor arbejdsløshed i Danzig dengang. Af denne grund måtte jeg opgive mit lærested ¼ år før afslutningen af læretiden, fordi firmaet, hvor jeg var i lære, måtte lukke af mangel på ordrer. Efter dette, i 1925, lykkedes det mig at oprette et bygge- og møbelsnedkeri og gøre mig selvstændig. Efter næsten to år lukkede jeg denne virksomhed, og arbejdede som fabriks- og løsarbejder til Således arbejdede jeg i en chokoladefabrik, ved postkontoret i Danzig, også som telegramudbringer i ca. ni måneder, og hos firmaet Siemens & Halske som svagstrømsmontør. Her har jeg udført det meste arbejde selvstændigt. Alle disse arbejder har jeg forrettet med interesse, og især var det vigtigt for mig at blive ved noget praktisk, hvorved jeg kunne studere menneskers viden og færdighed i alle samfundslag og samfundsklasser, og erfare, hvordan mennesker indrettede deres liv. Jeg søgte ikke kun de fattigste af de fattige, men også de rigeste af de rige, for at få kendskab til hvordan de levede. Et privatliv, som man sædvanligvis forstår det (biografbesøg, værtshusbesøg, kortspil osv. osv.) interesserede mig ikke. (I de sidste år har jeg truffet mennesker af den værste slags, som jeg ikke tidligere havde kunnet lære at kende. Jeg tænker her på mennesker, der optrådte som mine forretningsførere, som jeg selv var omgivet af fra 1949 til slutningen af Jeg har skriftlige beviser herfor. Den slags mennesker har forstået at arbejde så raffineret, at ikke engang myndighederne havde, eller endnu har, mulighed for at få dem dømt, og det derfor Version fra Side 1 af 6

2 bliver overladt til mig selv alene at beskytte mig mod disse menneskers intriger, og at imødegå dem). 1928, da jeg var 21, giftede jeg mig. Af dette ægteskab blev der to drenge, som dog begge er døde på sygehus. Den ældste søn døde i sit 9. år, i 1940, den yngste, ligeledes i sit 9. år, i At jeg ikke kunne fortsætte ægteskabet med min daværende kone, skyldtes udelukkende, at min kone ikke kunne begribe min livsførelse. Min kone var blevet i Danzig med min yngste dreng til 1947, og boede i Danzig samtidig med den russiske besættelse. I 1947 kom min daværende kone til Forbundsrepublikken, og jeg boede igen sammen med hende og min yngste dreng i Dillenburg. Godt et år efter min yngste søns død (i 1949) fulgte skilsmissen fra min daværende kone, fordi min kone ikke kunne erklære sig enig i at leve med mig, da jeg som allerede i tidligere år, ligesom i dag så og ser min opgave i at hjælpe mennesker et liv, som kun var indrettet på hjælpsomhed. I maj 1955 blev dette ægteskab opløst. Den 25. juni 1955 giftede jeg mig med min nuværende kone, Juliane Dufossé blev jeg indkaldt til Værnemagten. På grund af min opfattelse kom det til gnidninger. Jeg fik f.eks. stillet en krigsret i udsigt, fordi jeg havde sagt: Om De sender mig til fronten eller ej, så skyder jeg ingen mennesker. Men jeg kom dog alligevel til fronten blev jeg såret af granatsplinter i mit højre lår. Derfor kom jeg på lazaret i hjemlandet, men blev alligevel som uhelbredt igen sat ind i kampen mod russerne, og kom marts 1945 i russisk krigsfangenskab. December 1945 blev jeg løsladt fra det russiske krigsfangenskab, og sendt til Vesttyskland. I de russiske fangelejre har jeg på enhver måde anstrengt mig for de fangne kammerater, hvorfor jeg tre gange blev kaldt til forhør hos den russiske kommandant; i ét tilfælde blev jeg truet med at blive skudt. Bl.a. forlangte jeg også, at vore tyske fangne i det mindste skulle behandles som kvæget, for behandlingen af fangerne var dengang meget dårligere end kvægets. I Vesttyskland dannede jeg sammen med flygtninge fra Sudeterland De fordrevnes hjælpeorganisation. Jeg var også i boligkommissionen, for jeg følte mig igen forpligtet til at hjælpe menneskene. (Bilag for disse virksomheder vedlagt). I marts 1949 blev jeg gennem en kvinde jeg kendte, ført til familien Hülsmann i Herford. Jeg skulle hjælpe deres søn. Det skete. Hr. Hülsmann gjorde stor propaganda af det, og derved kom der et stort tilløb af mennesker i og omkring Hülsmanns hus. Der skete herved mange helbredelser, endog spontanhelbredelser. Som det første opsøgte jeg nu sundhedsmyndighederne for at få et samarbejde med lægerne i stand. Jeg ville på forhånd undgå alle ubehageligheder. Myndighederne afviste det dog, og jeg fik tværtimod overrakt et skriftligt helbredelsesforbud. De helsesøgende, der var forsamlet om Hülsmanns hus, foranstaltede under mit fravær en demonstration, og stormede rådhuset. Borgmesteren så sig derfor tvunget til telefonisk at lade Version fra Side 2 af 6

3 mig vide, at jeg i mindst yderligere tre dage kunne fortsætte helbredelserne. Jeg foretog også rejser til Hamborg, Slesvig osv., til læger, som havde inviteret mig til, ved mine lejlighedsvise besøg, at hjælpe deres syge. I Hamborg kom det så vidt, at jeg af overborgmesteren fik forbud mod at tale, fordi hamborgerne havde forberedt alt, for at gøre det muligt for mig at tale til tusinder af hjælpsøgende. Der fulgte så de kendte forsøg fra tidsskriftet Revue, på at bringe mig sammen med læger til eksperimentet. Syge fra Universitetsklinikken Heidelberg blev ført frem for mig. Professor Fischer (boende i Marburg) ville sammen med mig oprette kursteder. På grund af de høje økonomiske krav fra professor Fischer, kunne vi ikke blive enige. Den lovede godkendelse til at helbrede, fik jeg heller ikke. I denne tid, hvor jeg ikke mere opholdt mig i Herford, blev kun hr. Egon-Arthur Schmidt tilbage, nu boende i Heidelberg, Römerstr. 65, som fra mig havde fået til opgave at ordne alle forskriftsmæssige formaliteter, som var nødvendige for oprettelsen af den af ham selv og Hülsmann foreslåede forening Bruno Grönings vennekreds, på en sådan måde, at den i intet tilfælde fra nogen som helst side ville kunne angribes. Til denne Bruno Grönings vennekreds kom der dagligt 6.- til breve. Disse breve skulle efter min udtrykkelige anvisning kun åbnes i nærvær af to vidner, fordi disse breve for størstedelen indeholdt pengegaver. Disse penge skulle der føres regnskab over for at svare til myndighedernes bestemmelser; men ikke kun derfor, men også, så ingen brevåbner kunne berige sig med pengene, der til dels kunne komme de fattigste af de fattige til gode. Disse penge skulle sættes ind på bankkontoen for foreningen Bruno Grönings vennekreds. Denne forening vennekreds blev godt nok oprettet, men opfyldte ikke det forventede mål sådan, som jeg anså det for rigtigt. Jeg kunne konstatere, at af pengene som var i brevene, hvoraf der kom over 1 million, måtte beløbe sig til flere Mark, var der intet tilbage. Efter langvarig efterforskning af, hvor disse penge var blevet af, har jeg samlet tilstrækkeligt bevismateriale. Det er dog nødvendigt med en retslig opklaring af alt dette. Det kunne kun komme til disse kedelige forhold, fordi Egon-Arthur Schmidt ikke havde holdt det løfte, han havde givet mig, efter min udtrykkelige bestemmelse at lede alt i ordnede baner. Efter oplysninger fra vidner forstod han at arrangere alt så godt, at han gennem pengeadgangen var blevet rask. For selv at kunne trække sig bort fra ansvaret, overgav han formandskabet for Bruno Grönings vennekreds til en vis professor Berndt, og forstod ved mange politimæssige forhør at vælte al skyld over på denne formand. (Jeg har beviser). Som durkdreven journalist forstod Schmidt at få penge ud af sine pro et contra presseartikler, og desuden gennem sin artikelserie at bringe mig i så dårligt lys, at jeg måtte anses for et af de dårligste og mest beskidte mennesker, så selv myndighederne blev bragt i forvirring, og bagefter foregøglede mig, at han, uskyldsenglen, ikke havde vidst, at pressen ville fremhæve artiklerne på den måde. Mine bebrejdelser overfor ham var talt for døve ører. Version fra Side 3 af 6

4 Beviseligt er også hr. Mecklenburg medskyldig i de dårlige forhold i mine daværende omgivelser. Han oprettede, som han havde lovet mig, efter aftale med advokaterne hvor bestemmelserne blev skriftligt fastholdt en Forening til udforskning af de Gröningske helbredelsesmetoder. Denne havde på bedragerisk vis forstået at udnytte dette til det yderste, idet han tilbageholdt mere end DM for sig selv, uden at give mig så meget som en Pfennig derfra. Tværtimod, jeg måtte betale skat til skattedirektoratet i München for penge, som Schmidt og Mecklenburg havde lagt beslag på og ladet forsvinde, og som jeg ikke havde set nogen af. Her må jeg også nævne, at Egon-Arthur Schmidt og Mecklenburg lagde beslag på penge fra Herford, som jeg allerede havde aftalt med pastor Kunst som dengang boede i Herford foreløbig skulle være deponeret på en bankkonto. Pastor Kunst skulle have rådighed over en del af disse penge, for uden at spørge mig at kunne give dem til de fattigste af de fattige. For yderligere penge skulle der bygges huse i form af bebyggelser for mennesker, der havde mistet deres hjem, og for andre, der var i nød. Desuden skulle kirker, der var blevet ødelagt i krigen for så vidt der var penge til det genopbygges osv. Desværre er det ikke sket, fordi disse penge blev stjålet af griske mennesker. For at undvige, at publikum kom stormende, fulgte jeg en invitation om fra München at komme til Traberhof. Der kom det til de kendte i pressen beskrevne optrin, og også her samledes mange mennesker igen. I denne tid skilte jeg mig endegyldigt af med E.A. Schmidt. Overalt, hvor jeg dukkede op, skete der helbredelser. I september 1949 var pladsen foran Traberhof mange dage fyldt med langt over mennesker, som kom til Rosenheim fra alle dele af Tyskland og verden. Min tidligere vært Hülsmann var bag min ryg i mellemtiden blevet en ivrig forretningsmand. Alle trængte sig frem med løfte om at skaffe tilladelse til at helbrede, men forsvandt igen som mere eller mindre afslørede gangstere, efter at deres forretning var afviklet, og havde efterladt mig et tvivlsomt renommé, hvad pressen begærligt tog imod. Sådan havde f.eks. en vis grev Soltikov erklæret, at han havde tænkt sig og også allerede havde forberedt at skrive en positiv beretning om mig, som jeg skulle skaffe ham materiale til. Hvis jeg afviste det, ville han skrive en negativ brochure om mig, som han allerede var blevet tilbudt DM for. I foråret 1950 tog jeg til Wangerooge. Det samme igen: En strøm af helsesøgende, massehelbredelser, fjendtlig holdning fra sundhedsmyndighederne. I mellemtiden var anstrengelserne for opnåelsen af tilladelse til at helbrede slået fejl, også fordi min dengang såkaldte forretningsfører Mecklenburg, var blevet arresteret og indespærret på grund af tilbageholdelse af skat og grimme pengeforretninger. En udvej af denne hetz fra alle sider, syntes min forbigående beskæftigelse hos heilpraktiker Enderlin i München i sommeren 1950 at være. Men heilpraktiker Enderlin bar sig ikke anderledes ad end Schmidt og Mecklenburg. Han havde overfor min ad- Version fra Side 4 af 6

5 vokat, dr. Reuβ, forsikret at han ville udstede mig et officielt dokument, som skulle bevise, at min beskæftigelse intet havde tilfælles med den gennem loven beskyttede heilpraktikervirksomhed, så at jeg ikke kunne komme i konflikt med lovene. Dette løfte har hr. Enderlin ikke holdt. I stedet har han lagt beslag på uhyre summer, hvoraf jeg ikke har fået en Pfennig, så han for denne indtægt har kunnet købe og nyindrette en villa i Feldafing. I august 1950 lærte jeg min nuværende kone at kende som et enestående ærligt og oprigtigt menneske, der var mig behjælpelig med alt for at skabe en nyordning. I oktober 1952 mødte jeg igen E.A. Schmidt i Herford, fordi han per brev havde sat alt ind på at mødes med mig igen. E.A. Schmidt bad mig indtrængende om at måtte gøre alt det godt igen, som han havde gjort forkert, og lovede mig, at han nu kun ville handle korrekt. Jeg var meget mistroisk trods hans faste forsikring, men ville dog give ham en chance for at rehabilitere sig, som den mere eller mindre eneste skyldige. Det var ham selv, der bønligt tilbød mig at offentliggøre bogen Bruno Grönings mirakelhelbredelser, som han allerede havde skrevet, med de deri sandfærdige skildringer, som jo var uigenkaldelige som han udtrykte sig for dermed at kunne udtrykke, hvad han mente om mig. (Et eksemplar vedlagt). Da Schmidt ikke afstod fra sit forehavende, men snarere direkte hang på mig og gang på gang forsikrede, at han ville sætte alt ind på at opbygge mit værk, som det var tænkt og planlagt fra begyndelsen, og mundtligt og skriftligt kom frem med nye forslag til mig, kom jeg lidt efter lidt igen sammen med ham, og tog til sidst imod hans tilbud. Men snart til trods for, at han viste den positive side overfor mig lancerede han igen, hvad jeg kan bevise, nogle meget beskidte artikler om mig i aviserne. Efter at jeg derefter gjorde ham de største bebrejdelser, undskyldte han sig igen med, at han ikke vidste, at aviserne ville fremstille dem sådan. Efter min opfattelse, og som jeg i mange tilfælde kunne konstatere, kan udelukkende E.A. Schmidt gøres ansvarlig for al den forvirring, der dengang (tiden i Herford) opstod, for han alene er skyld i det. Da jeg igen gjorde ham de alvorligste bebrejdelser, og gjorde ham klart, at jeg umuligt kunne samarbejde med ham længere på denne basis, trak han sig endelig tilbage, og efter at også hele bestyrelsen for Gröning-forbundet, fra hvilken han ville rive forretningsførerposten til sig, afviste ham, viste han sit sande ansigt. Han anlægger nu retssager imod mig, på grund af frit opdigtede beskyldninger og afgiver anmeldelser mod mig, der støttede sig på usande påstande, og forsøger dermed at vildføre retten, og at berede mig de største vanskeligheder. I 1953 har heilpraktiker Enderlin atter engang sat alt ind på at vinde mig for sig igen. Han lod mig over min advokat dr. Reuβ vide, at han nu ville skaffe mig tilladelse til at udøve heilpraktikervirksomhed, og til dette formål selv ville uddanne mig, så jeg kunne underkaste mig en heilpraktikereksamen, og dermed få officiel tilladelse til at udøve heilpraktikervirksomhed. Kontoret for offentlig orden afviste min ansøgning, uden at tillade mig en eksamen. En appel mod denne med urette afviste ansøgning, har Version fra Side 5 af 6

6 jeg efter råd fra mine daværende advokater Schweitzer-Späth og dr. Reuβ ikke indgivet, og har opgivet appelproceduren i denne henseende. I dag er der ikke mere mulighed for, at min helt igennem retskafne handlemåde kan blive bragt i et dårligt lys, eller blot forvanskes af mine omgivende, slet handlende og slet tænkende mennesker. Jeg stiller mig derefter også kun til rådighed for små kredse af Gröning-forbundets lokale samfund. Mit eneste anliggende er, til enhver tid henholdsvis at formidle mine tilhørere de sjælelige kræfter, eller at styrke deres egne sjælelige kræfter, for så at kunne bringe orden i deres indre. Når der kommer syge til mig, henviser jeg dem til at de skal have tillid til deres læge, og at de, når de har den og beholder den, allerede har vundet mindst 60 %. Desuden drejer det sig for mig om at fylde kirkerne med troende mennesker. Også i Frankrig har jeg min Vennekreds. Især plejer jeg der ofte at tale med læger. Jeg er klar over, at mine handlinger ikke fremviser noget retsstridigt, og alligevel forstår jeg, at jeg gennem de i mit liv optrædende meget ubehagelige hændelser måtte blive forkert bedømt af myndighederne. Plochingen (Neckar) Undertegnet G R Ö N I N G Kilde: Bruno Gröning Stiftungs arkiv Version fra Side 6 af 6

Tidstavle over Bruno Grönings liv og værk

Tidstavle over Bruno Grönings liv og værk Tidstavle over Bruno Grönings liv og værk 1906-1927 Bruno Gröning (oprindeligt Bruno Grönkowski) blev født den 31.5. 1906 i Danzig- Oliva. Han er den fjerde af murer August Grönkowski og hans kone Margarethes

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Tilbageblik på min helbredelsesbeskæftigelse og belysning af mine nærmere omgivelser fra Herford i marts 1949 til Mittenwald

Tilbageblik på min helbredelsesbeskæftigelse og belysning af mine nærmere omgivelser fra Herford i marts 1949 til Mittenwald Henvisning Da denne tekst uventet ender midt i en beskrivelse, tyder det på, at det drejer sig om et stykke, som ikke blev skrevet færdigt af Bruno Gröning. Tilbageblik på min helbredelsesbeskæftigelse

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 17. 0ktober 1949

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 17. 0ktober 1949 Henvisning: Dette er en afskrift af et stenografisk protokolleret foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 17. oktober 1949 i Plesskeller an der Innbrücke i Rosenheim. Optagelser af foredrag med Bruno

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 5. oktober 1950

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 5. oktober 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af et stenografisk protokolleret foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 5. oktober 1950 i Krailling ved München. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

De mirakuløse helbredelsers hemmelighed Bruno Grönings livsvej som helbreder, humanist og idealist 2. del

De mirakuløse helbredelsers hemmelighed Bruno Grönings livsvej som helbreder, humanist og idealist 2. del De mirakuløse helbredelsers hemmelighed Bruno Grönings livsvej som helbreder, humanist og idealist 2. del Den 1. september begyndte vores artikelserie om Bruno Gröning, den store europæiske mirakelhelbreder,

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Tro på Gud og på Gröning. Tro på Gud og på Gröning. Almfried, 10.9.1949. Artikel. sagde Hagen, Landagsmedlem for CSU

Tro på Gud og på Gröning. Tro på Gud og på Gröning. Almfried, 10.9.1949. Artikel. sagde Hagen, Landagsmedlem for CSU Tro på Gud og på Gröning Artikel Tro på Gud og på Gröning sagde Hagen, Landagsmedlem for CSU Vi har hidtil berettet om Grönings første dage i München, til hans første offentlige helbredelse torsdag den

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 1. oktober 1949

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 1. oktober 1949 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning holdt den 1. oktober 1949 i spillesalen på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 20. oktober 1950

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 20. oktober 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk nedskrevne foredrag, som Bruno Gröning holdt den 20. oktober 1950 i Kraillingsche Bad i Krailling ved München. Optagelser af Bruno Grönings foredrag

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 6. oktober 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 6. oktober 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 6. oktober 1950 i huset Knollerstr. 2s garage i München. Optagelser af Bruno Grönings foredrag

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

De mirakuløse helbredelsers hemmelighed Bruno Gröning Livsvej som helbreder, humanist og idealist 3. del

De mirakuløse helbredelsers hemmelighed Bruno Gröning Livsvej som helbreder, humanist og idealist 3. del De mirakuløse helbredelsers hemmelighed Bruno Gröning Livsvej som helbreder, humanist og idealist 3. del Gröning kendte gennem selviagttagelse til sin lidelse Den sidste juleaftensfest Døden melder sig

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

4. Rejsebrev. Den. 1-2-2013

4. Rejsebrev. Den. 1-2-2013 4. Rejsebrev. Den. 1-2-2013 I dag er det fredag, og jeg har i dag været til messe på Hospicio De San Jose, dette bliver holdt som noget ekstraordinært den første fredag i hver måned, og betyder utrolig

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 19. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 19. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk protokollerede foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 19. september 1950 i heilpraktiker Eugen Enderlins praksis i München. Optagelser af foredrag

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Helbredelsesberetning

Helbredelsesberetning Henvisning: Eget navn og stednavne blev gjort anonyme, men foreligger i der oprindelige dokument. Helbredelsesberetning Siden 1945 har jeg lidt af vanvittig hovedpine. Fra da af havde jeg ikke mere et

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 1. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 1. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af et stenografisk protokolleret foredrag, som Bruno Gröning holdt den 1. september 1950 om aftenen hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Optagelser af foredrag med

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

2.sø.ifasten 2014. Men der er også dem, for hvem det er redningen, at Gud findes, når livet bliver kaotisk.

2.sø.ifasten 2014. Men der er også dem, for hvem det er redningen, at Gud findes, når livet bliver kaotisk. 2.sø.ifasten 2014 Jeg var ved tandlægen forleden. Desværre kom jeg lidt for sent til at læse ugebladene, det er ellers en dejlig stund, at sidde og vente, for min tandlæge holder mange blade og aviser.

Læs mere