Bruno Grönings selvbiografi, skrevet af ham selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruno Grönings selvbiografi, skrevet af ham selv"

Transkript

1 Bruno Grönings selvbiografi, skrevet af ham selv Jeg, Bruno Gröning, boende i Plochingen (Neckar), Stumpfenhof, i Dornendreher 117, blev født den i Danzig-Oliva af ægteparret August Gröning som det fjerde barn af syv søskende. Min far var murersjakbajs. Begge forældre er døde; min mor i 1939, min far i I min barndom og ungdom, som jeg tilbragte i barndomshjemmet, blev jeg mere og mere klar over besynderlige evner, som idet de udgik fra mig havde beroligende og helbredende indflydelse på mennesker og dyr. Allerede som lille barn blev syge mennesker i mit nærvær fri for deres lidelser, og både børn og voksne blev ved ophidselse og strid helt rolige gennem nogle ord fra mig. Jeg har også som barn kunnet konstatere, at dyr, der sædvanligvis regnedes for sky eller ondskabsfulde, overfor mig viste sig godmodige og tamme. Mit forhold til barndomshjemmet var derfor besynderligt og anspændt. Jeg stræbte snart efter fuld selvstændighed, for at komme bort fra omgangen med min families misforståenhed. Jeg gik i folkeskolen. Efter afslutningen af denne, kom jeg i handelslære. Her var jeg i 2½ år. Men efter krav fra min far måtte jeg opgive det, fordi min far ønskede, at jeg skulle lære et bygningshåndværk. Jeg fulgte min fars ønske, og kom i tømrerlære. Det kom dog ikke til en afslutning med prøve, da der var stor arbejdsløshed i Danzig dengang. Af denne grund måtte jeg opgive mit lærested ¼ år før afslutningen af læretiden, fordi firmaet, hvor jeg var i lære, måtte lukke af mangel på ordrer. Efter dette, i 1925, lykkedes det mig at oprette et bygge- og møbelsnedkeri og gøre mig selvstændig. Efter næsten to år lukkede jeg denne virksomhed, og arbejdede som fabriks- og løsarbejder til Således arbejdede jeg i en chokoladefabrik, ved postkontoret i Danzig, også som telegramudbringer i ca. ni måneder, og hos firmaet Siemens & Halske som svagstrømsmontør. Her har jeg udført det meste arbejde selvstændigt. Alle disse arbejder har jeg forrettet med interesse, og især var det vigtigt for mig at blive ved noget praktisk, hvorved jeg kunne studere menneskers viden og færdighed i alle samfundslag og samfundsklasser, og erfare, hvordan mennesker indrettede deres liv. Jeg søgte ikke kun de fattigste af de fattige, men også de rigeste af de rige, for at få kendskab til hvordan de levede. Et privatliv, som man sædvanligvis forstår det (biografbesøg, værtshusbesøg, kortspil osv. osv.) interesserede mig ikke. (I de sidste år har jeg truffet mennesker af den værste slags, som jeg ikke tidligere havde kunnet lære at kende. Jeg tænker her på mennesker, der optrådte som mine forretningsførere, som jeg selv var omgivet af fra 1949 til slutningen af Jeg har skriftlige beviser herfor. Den slags mennesker har forstået at arbejde så raffineret, at ikke engang myndighederne havde, eller endnu har, mulighed for at få dem dømt, og det derfor Version fra Side 1 af 6

2 bliver overladt til mig selv alene at beskytte mig mod disse menneskers intriger, og at imødegå dem). 1928, da jeg var 21, giftede jeg mig. Af dette ægteskab blev der to drenge, som dog begge er døde på sygehus. Den ældste søn døde i sit 9. år, i 1940, den yngste, ligeledes i sit 9. år, i At jeg ikke kunne fortsætte ægteskabet med min daværende kone, skyldtes udelukkende, at min kone ikke kunne begribe min livsførelse. Min kone var blevet i Danzig med min yngste dreng til 1947, og boede i Danzig samtidig med den russiske besættelse. I 1947 kom min daværende kone til Forbundsrepublikken, og jeg boede igen sammen med hende og min yngste dreng i Dillenburg. Godt et år efter min yngste søns død (i 1949) fulgte skilsmissen fra min daværende kone, fordi min kone ikke kunne erklære sig enig i at leve med mig, da jeg som allerede i tidligere år, ligesom i dag så og ser min opgave i at hjælpe mennesker et liv, som kun var indrettet på hjælpsomhed. I maj 1955 blev dette ægteskab opløst. Den 25. juni 1955 giftede jeg mig med min nuværende kone, Juliane Dufossé blev jeg indkaldt til Værnemagten. På grund af min opfattelse kom det til gnidninger. Jeg fik f.eks. stillet en krigsret i udsigt, fordi jeg havde sagt: Om De sender mig til fronten eller ej, så skyder jeg ingen mennesker. Men jeg kom dog alligevel til fronten blev jeg såret af granatsplinter i mit højre lår. Derfor kom jeg på lazaret i hjemlandet, men blev alligevel som uhelbredt igen sat ind i kampen mod russerne, og kom marts 1945 i russisk krigsfangenskab. December 1945 blev jeg løsladt fra det russiske krigsfangenskab, og sendt til Vesttyskland. I de russiske fangelejre har jeg på enhver måde anstrengt mig for de fangne kammerater, hvorfor jeg tre gange blev kaldt til forhør hos den russiske kommandant; i ét tilfælde blev jeg truet med at blive skudt. Bl.a. forlangte jeg også, at vore tyske fangne i det mindste skulle behandles som kvæget, for behandlingen af fangerne var dengang meget dårligere end kvægets. I Vesttyskland dannede jeg sammen med flygtninge fra Sudeterland De fordrevnes hjælpeorganisation. Jeg var også i boligkommissionen, for jeg følte mig igen forpligtet til at hjælpe menneskene. (Bilag for disse virksomheder vedlagt). I marts 1949 blev jeg gennem en kvinde jeg kendte, ført til familien Hülsmann i Herford. Jeg skulle hjælpe deres søn. Det skete. Hr. Hülsmann gjorde stor propaganda af det, og derved kom der et stort tilløb af mennesker i og omkring Hülsmanns hus. Der skete herved mange helbredelser, endog spontanhelbredelser. Som det første opsøgte jeg nu sundhedsmyndighederne for at få et samarbejde med lægerne i stand. Jeg ville på forhånd undgå alle ubehageligheder. Myndighederne afviste det dog, og jeg fik tværtimod overrakt et skriftligt helbredelsesforbud. De helsesøgende, der var forsamlet om Hülsmanns hus, foranstaltede under mit fravær en demonstration, og stormede rådhuset. Borgmesteren så sig derfor tvunget til telefonisk at lade Version fra Side 2 af 6

3 mig vide, at jeg i mindst yderligere tre dage kunne fortsætte helbredelserne. Jeg foretog også rejser til Hamborg, Slesvig osv., til læger, som havde inviteret mig til, ved mine lejlighedsvise besøg, at hjælpe deres syge. I Hamborg kom det så vidt, at jeg af overborgmesteren fik forbud mod at tale, fordi hamborgerne havde forberedt alt, for at gøre det muligt for mig at tale til tusinder af hjælpsøgende. Der fulgte så de kendte forsøg fra tidsskriftet Revue, på at bringe mig sammen med læger til eksperimentet. Syge fra Universitetsklinikken Heidelberg blev ført frem for mig. Professor Fischer (boende i Marburg) ville sammen med mig oprette kursteder. På grund af de høje økonomiske krav fra professor Fischer, kunne vi ikke blive enige. Den lovede godkendelse til at helbrede, fik jeg heller ikke. I denne tid, hvor jeg ikke mere opholdt mig i Herford, blev kun hr. Egon-Arthur Schmidt tilbage, nu boende i Heidelberg, Römerstr. 65, som fra mig havde fået til opgave at ordne alle forskriftsmæssige formaliteter, som var nødvendige for oprettelsen af den af ham selv og Hülsmann foreslåede forening Bruno Grönings vennekreds, på en sådan måde, at den i intet tilfælde fra nogen som helst side ville kunne angribes. Til denne Bruno Grönings vennekreds kom der dagligt 6.- til breve. Disse breve skulle efter min udtrykkelige anvisning kun åbnes i nærvær af to vidner, fordi disse breve for størstedelen indeholdt pengegaver. Disse penge skulle der føres regnskab over for at svare til myndighedernes bestemmelser; men ikke kun derfor, men også, så ingen brevåbner kunne berige sig med pengene, der til dels kunne komme de fattigste af de fattige til gode. Disse penge skulle sættes ind på bankkontoen for foreningen Bruno Grönings vennekreds. Denne forening vennekreds blev godt nok oprettet, men opfyldte ikke det forventede mål sådan, som jeg anså det for rigtigt. Jeg kunne konstatere, at af pengene som var i brevene, hvoraf der kom over 1 million, måtte beløbe sig til flere Mark, var der intet tilbage. Efter langvarig efterforskning af, hvor disse penge var blevet af, har jeg samlet tilstrækkeligt bevismateriale. Det er dog nødvendigt med en retslig opklaring af alt dette. Det kunne kun komme til disse kedelige forhold, fordi Egon-Arthur Schmidt ikke havde holdt det løfte, han havde givet mig, efter min udtrykkelige bestemmelse at lede alt i ordnede baner. Efter oplysninger fra vidner forstod han at arrangere alt så godt, at han gennem pengeadgangen var blevet rask. For selv at kunne trække sig bort fra ansvaret, overgav han formandskabet for Bruno Grönings vennekreds til en vis professor Berndt, og forstod ved mange politimæssige forhør at vælte al skyld over på denne formand. (Jeg har beviser). Som durkdreven journalist forstod Schmidt at få penge ud af sine pro et contra presseartikler, og desuden gennem sin artikelserie at bringe mig i så dårligt lys, at jeg måtte anses for et af de dårligste og mest beskidte mennesker, så selv myndighederne blev bragt i forvirring, og bagefter foregøglede mig, at han, uskyldsenglen, ikke havde vidst, at pressen ville fremhæve artiklerne på den måde. Mine bebrejdelser overfor ham var talt for døve ører. Version fra Side 3 af 6

4 Beviseligt er også hr. Mecklenburg medskyldig i de dårlige forhold i mine daværende omgivelser. Han oprettede, som han havde lovet mig, efter aftale med advokaterne hvor bestemmelserne blev skriftligt fastholdt en Forening til udforskning af de Gröningske helbredelsesmetoder. Denne havde på bedragerisk vis forstået at udnytte dette til det yderste, idet han tilbageholdt mere end DM for sig selv, uden at give mig så meget som en Pfennig derfra. Tværtimod, jeg måtte betale skat til skattedirektoratet i München for penge, som Schmidt og Mecklenburg havde lagt beslag på og ladet forsvinde, og som jeg ikke havde set nogen af. Her må jeg også nævne, at Egon-Arthur Schmidt og Mecklenburg lagde beslag på penge fra Herford, som jeg allerede havde aftalt med pastor Kunst som dengang boede i Herford foreløbig skulle være deponeret på en bankkonto. Pastor Kunst skulle have rådighed over en del af disse penge, for uden at spørge mig at kunne give dem til de fattigste af de fattige. For yderligere penge skulle der bygges huse i form af bebyggelser for mennesker, der havde mistet deres hjem, og for andre, der var i nød. Desuden skulle kirker, der var blevet ødelagt i krigen for så vidt der var penge til det genopbygges osv. Desværre er det ikke sket, fordi disse penge blev stjålet af griske mennesker. For at undvige, at publikum kom stormende, fulgte jeg en invitation om fra München at komme til Traberhof. Der kom det til de kendte i pressen beskrevne optrin, og også her samledes mange mennesker igen. I denne tid skilte jeg mig endegyldigt af med E.A. Schmidt. Overalt, hvor jeg dukkede op, skete der helbredelser. I september 1949 var pladsen foran Traberhof mange dage fyldt med langt over mennesker, som kom til Rosenheim fra alle dele af Tyskland og verden. Min tidligere vært Hülsmann var bag min ryg i mellemtiden blevet en ivrig forretningsmand. Alle trængte sig frem med løfte om at skaffe tilladelse til at helbrede, men forsvandt igen som mere eller mindre afslørede gangstere, efter at deres forretning var afviklet, og havde efterladt mig et tvivlsomt renommé, hvad pressen begærligt tog imod. Sådan havde f.eks. en vis grev Soltikov erklæret, at han havde tænkt sig og også allerede havde forberedt at skrive en positiv beretning om mig, som jeg skulle skaffe ham materiale til. Hvis jeg afviste det, ville han skrive en negativ brochure om mig, som han allerede var blevet tilbudt DM for. I foråret 1950 tog jeg til Wangerooge. Det samme igen: En strøm af helsesøgende, massehelbredelser, fjendtlig holdning fra sundhedsmyndighederne. I mellemtiden var anstrengelserne for opnåelsen af tilladelse til at helbrede slået fejl, også fordi min dengang såkaldte forretningsfører Mecklenburg, var blevet arresteret og indespærret på grund af tilbageholdelse af skat og grimme pengeforretninger. En udvej af denne hetz fra alle sider, syntes min forbigående beskæftigelse hos heilpraktiker Enderlin i München i sommeren 1950 at være. Men heilpraktiker Enderlin bar sig ikke anderledes ad end Schmidt og Mecklenburg. Han havde overfor min ad- Version fra Side 4 af 6

5 vokat, dr. Reuβ, forsikret at han ville udstede mig et officielt dokument, som skulle bevise, at min beskæftigelse intet havde tilfælles med den gennem loven beskyttede heilpraktikervirksomhed, så at jeg ikke kunne komme i konflikt med lovene. Dette løfte har hr. Enderlin ikke holdt. I stedet har han lagt beslag på uhyre summer, hvoraf jeg ikke har fået en Pfennig, så han for denne indtægt har kunnet købe og nyindrette en villa i Feldafing. I august 1950 lærte jeg min nuværende kone at kende som et enestående ærligt og oprigtigt menneske, der var mig behjælpelig med alt for at skabe en nyordning. I oktober 1952 mødte jeg igen E.A. Schmidt i Herford, fordi han per brev havde sat alt ind på at mødes med mig igen. E.A. Schmidt bad mig indtrængende om at måtte gøre alt det godt igen, som han havde gjort forkert, og lovede mig, at han nu kun ville handle korrekt. Jeg var meget mistroisk trods hans faste forsikring, men ville dog give ham en chance for at rehabilitere sig, som den mere eller mindre eneste skyldige. Det var ham selv, der bønligt tilbød mig at offentliggøre bogen Bruno Grönings mirakelhelbredelser, som han allerede havde skrevet, med de deri sandfærdige skildringer, som jo var uigenkaldelige som han udtrykte sig for dermed at kunne udtrykke, hvad han mente om mig. (Et eksemplar vedlagt). Da Schmidt ikke afstod fra sit forehavende, men snarere direkte hang på mig og gang på gang forsikrede, at han ville sætte alt ind på at opbygge mit værk, som det var tænkt og planlagt fra begyndelsen, og mundtligt og skriftligt kom frem med nye forslag til mig, kom jeg lidt efter lidt igen sammen med ham, og tog til sidst imod hans tilbud. Men snart til trods for, at han viste den positive side overfor mig lancerede han igen, hvad jeg kan bevise, nogle meget beskidte artikler om mig i aviserne. Efter at jeg derefter gjorde ham de største bebrejdelser, undskyldte han sig igen med, at han ikke vidste, at aviserne ville fremstille dem sådan. Efter min opfattelse, og som jeg i mange tilfælde kunne konstatere, kan udelukkende E.A. Schmidt gøres ansvarlig for al den forvirring, der dengang (tiden i Herford) opstod, for han alene er skyld i det. Da jeg igen gjorde ham de alvorligste bebrejdelser, og gjorde ham klart, at jeg umuligt kunne samarbejde med ham længere på denne basis, trak han sig endelig tilbage, og efter at også hele bestyrelsen for Gröning-forbundet, fra hvilken han ville rive forretningsførerposten til sig, afviste ham, viste han sit sande ansigt. Han anlægger nu retssager imod mig, på grund af frit opdigtede beskyldninger og afgiver anmeldelser mod mig, der støttede sig på usande påstande, og forsøger dermed at vildføre retten, og at berede mig de største vanskeligheder. I 1953 har heilpraktiker Enderlin atter engang sat alt ind på at vinde mig for sig igen. Han lod mig over min advokat dr. Reuβ vide, at han nu ville skaffe mig tilladelse til at udøve heilpraktikervirksomhed, og til dette formål selv ville uddanne mig, så jeg kunne underkaste mig en heilpraktikereksamen, og dermed få officiel tilladelse til at udøve heilpraktikervirksomhed. Kontoret for offentlig orden afviste min ansøgning, uden at tillade mig en eksamen. En appel mod denne med urette afviste ansøgning, har Version fra Side 5 af 6

6 jeg efter råd fra mine daværende advokater Schweitzer-Späth og dr. Reuβ ikke indgivet, og har opgivet appelproceduren i denne henseende. I dag er der ikke mere mulighed for, at min helt igennem retskafne handlemåde kan blive bragt i et dårligt lys, eller blot forvanskes af mine omgivende, slet handlende og slet tænkende mennesker. Jeg stiller mig derefter også kun til rådighed for små kredse af Gröning-forbundets lokale samfund. Mit eneste anliggende er, til enhver tid henholdsvis at formidle mine tilhørere de sjælelige kræfter, eller at styrke deres egne sjælelige kræfter, for så at kunne bringe orden i deres indre. Når der kommer syge til mig, henviser jeg dem til at de skal have tillid til deres læge, og at de, når de har den og beholder den, allerede har vundet mindst 60 %. Desuden drejer det sig for mig om at fylde kirkerne med troende mennesker. Også i Frankrig har jeg min Vennekreds. Især plejer jeg der ofte at tale med læger. Jeg er klar over, at mine handlinger ikke fremviser noget retsstridigt, og alligevel forstår jeg, at jeg gennem de i mit liv optrædende meget ubehagelige hændelser måtte blive forkert bedømt af myndighederne. Plochingen (Neckar) Undertegnet G R Ö N I N G Kilde: Bruno Gröning Stiftungs arkiv Version fra Side 6 af 6

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom.

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom. Vi er et lokalt politisk parti, som hedder Fredericia Udvikling. Vi har igennem længere tid undret os meget over, at Fredericia har; flere unge med misbrugsproblemer flere kriminelle unge flere unge som

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN 4. FEBRUAR 68. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 03 09 11 Social kontrol Mange etniske minoritetspiger bliver fortsat overvåget, kontrolleret og straffet af deres familier. Men flere og flere gør oprør mod familiens

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere