STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling"

Transkript

1 STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

2 INDHOLD Indhold Forord Om analysen KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN Resultater fra survey Resultater fra interview KAPITEL 1: SAMMENFATNING Sammenfatning: Om organisationen Sammenfatning: Om indsatsen Sammenfatning: Om fremtidig udvikling Sammenfatning: Vigtigste temaer og dilemmaer KAPITEL 2: BAGGRUND Formål Metode KAPITEL 4: OM INDSATSEN Resultater fra survey Resultater fra interview KAPITEL 5: OM FREMTIDIG UDVIKLING Resultater fra survey Resultater fra interview Bilag Liste over respondenter fra survey Liste over respondenter fra interview Udarbejdet af: Erhvervsph.d. stipendiat / Chefrådgiver Ole Kjær Mansfeldt Wonderful Copenhagen

3 FORORD Indledende betragtninger om Wonderful Copenhagens stakeholderanalyse Væksten kommer af det gode samarbejde Wonderful Copenhagen er en samarbejds og netværksorganisation, der har til formål at skabe vækst i turismen i Region Hovedstaden. For at kunne skabe denne vækst, er det af afgørende betydning, at de mange samarbejdspartnere er tilfredse med både organisationen Wonderful Copenhagen, med de resultater som samarbejdet skaber og med den udvikling og innovation, der finder sted i forhold til turismeproduktet København. For at tage temperaturen på Wonderful Copenhagens indsats og på organisationens evne til at samarbejde og skabe resultater, bliver der hvert andet år gennemført en større analyse af, hvad samarbejdspartnerne mener om Wonderful Copenhagens indsats. Her bliver indsatsen gået efter i sømmene i forhold til en lang række parametre, og flere hundrede samarbejdspartnere giver deres feedback på arbejdet og samarbejdet. Fokus på hullerne i osten Grundlæggende peger også denne udgave af analysen på, at der er opbakning til og tilfredshed med Wonderful Copenhagen som organisation og som samarbejdspartner. Fokus for analysen og denne rapport, både i metode og indhold, er dog på forbedringsmulighederne, på hullerne i osten. Således er formålet med analysen at få feedback og input til, hvordan Wonderful Copenhagen sammen med partnerne kan blive bedre i forhold til f.eks. indsats, strategi og kommunikation. Analysen har gennem alle årene været et uvurderligt værktøj for både bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne i Wonderful Copenhagen. Med analysen er der mulighed for at få både ros og ris, anerkendelse for det gode arbejde og mulighed for at justere indsatsen, hvor der er behov for det. En ny og bedre analyse I starten af 2012 gik arbejdet med endnu en analyse i gang. Udover en generel optimering af formål, metode og spørgeskema er der i dette års udgave to afgørende nyheder i forhold til tidligere. For det første er den kvantitative survey med flere hundrede respondenter denne gang suppleret med 24 kvalitative dybdeinterviews med forskellige kerneaktører. Med disse dybdeinterviews perspektiveres resultaterne af den kvantitative undersøgelse, ligesom der er kommet nye perspektiver og nye ideer til det fremtidige samarbejde frem, som ellers ikke ville være blevet identificeret. For det andet bliver analysen i sin helhed offentliggjort og bliver dermed delt med samtlige stakeholdere. Det er hermed muligt for alle, og selvfølgelig også dem, der har givet feedback på Wonderful Copenhagens indsats, at læse med på resultaterne. Det kan forhåbentlig give anledning til gode diskussioner om, hvordan samarbejdet kan styrkes og hvordan der dermed kan skabes vækst i turismen fremover. 03

4 OM ANALYSEN Om analysen Analysen er projektledet, gennemført og udarbejdet af erhvervs ph.d. stipendiat og chefrådgiver i Wonderful Copenhagen, Ole Kjær Mansfeldt. Analysen indgår dermed som en del af Wonderful Copenhagens første erhvervsph.d. projekt, som blev påbegyndt i august Forskningsprojektet er delvist finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation og forløber i et tæt samarbejde med Kunstakademiets Designskole og Roskilde Universitet. Projektet gennemføres frem mod sommeren 2014 og indeholder en række andre delanalyser af både akademisk og praktisk karakter. Denne rapport er lavet som en som et led i den formidlingsforpligtelse, som er en del af erhvervsph.d. projektet. I forbindelse med opstarten og gennemførslen af analysen har særligt seniorrådgiver Lone Alletorp Callard, udviklingsdirektør Peter Rømer Hansen og administrerende direktør Lars Bernhard Jørgensen bidraget til udviklingen af analyserammen ligesom en række mellemledere og medarbejdere i Wonderful Copenhagen har givet gode input. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til samtlige deltagende stakeholdere, der har bidraget ved at svare på spørgeskemaet og/eller stille beredvilligt op til et længerevarende dybdeinterview (ca. 1 time). Analysen har kun været mulig at lave via feedback fra de mere end 330 stakeholdere, der valgte at bruge tid på evaluere Wonderful Copenhagens indsats. For den indsats skal der lyde et stort tak. Læsevejledning Analysen er grundlæggende lavet med fokus på tre forskellige forhold ved Wonderful Copenhagen nemlig stakeholdernes kendskab til og opfattelse af organisationen, deres vurdering af resultatskabelsen fra Wonderful Copenhagens side samt deres ideer og input til den fremtidige udvikling af turismen i København. Disse tre områder går igen i rapportens analysedel ( i kapitel 3 til 5), hvor selve analysen er delt op i disse tre kapitler. Kapitel 3 har fokus på organisationen, kapitel 4 giver et indblik i hvordan indsatsen og resultatskabelsen evalueres af stakeholderne og kapitel 5 kigger fremad og ser på behov for innovation og udvikling samt på fremtidig strategi. Udover kapitel 2, der redegør for metoden og formålet for analysen, er der i sammenfatningen samlet centrale resultater i kapitel 1, som kan læses uafhængigt af den øvrige rapport. Sidst, men ikke mindst, er der i de to bilag redegjort for respondenternes sammensætning i begge delanalyser. 04

5 KAPITEL 1: SAMMENFATNING 05

6 SAMMENFATNING Sammenfatning af stakeholderanalysens vigtigste resultater I det følgende sammenfattes de vigtigste resultater af Wonderful Copenhagens stakeholderanalyse, der med to delanalyser, en kvantitativ survey og en lang række kvalitative interview, har identificeret en række temaer, problematikker og udfordringer, som stakeholderne peger på. Disse kan Wonderful Copenhagen fremadrettet arbejde videre med. Helt overordnet kan man på baggrund af analysen sige, at hvor Wonderful Copenhagens image generelt er godt blandt en stor del af stakeholderne (selv om der selvfølgelig er delte meninger), så vurderes Wonderful Copenhagens resultatskabelse ikke lige så højt. Ikke desto mindre er der altså en masse positive ting i denne analyse, som bakker op om Wonderful Copenhagen som organisation og om indsatsen, men der er også en lang række konstruktive og kritiske forslag til, hvordan organisationen, indsatsen og det fremtidige samarbejde kan ændres, styrkes og forbedres. Resultaterne i dette afsnit bygger videre på de samme tre områder, som de to delanalyser har undersøgt. For det første et afsnit om, hvordan stakeholderne ser på og vurderer organisationen Wonderful Copenhagen i forhold til samarbejdet, image og synlighed for at nævne nogle områder. For det andet et afsnit om stakeholdernes mening om Wonderful Copenhagens indsats, om resultatskabelsen for turismeerhvervet og for den enkelte og om betydningen af indsatsen i forhold til de forskellige forretningsområder, projekter og initiativer. For det tredje et afsnit om, hvad Wonderful Copenhagen og samarbejdspartnerne sammen kan gøre mere og bedre i årene fremover. Sammenfatning: Om organisationen Stakeholderne har mange forskelligrettede og indbyrdes modstridende opfattelser af, hvordan Wonderful Copenhagen er som organisation, og hvordan de opfatter samarbejdsrelationen til Wonderful Copenhagen. Det samme gælder i forhold til, hvor synlige stakeholderne opfatter Wonderful Copenhagen, og hvor synlige de mener organisationen skal være. Der er både en række positive elementer og selvfølgelig også en række kritikpunkter af organisationen. Moderne, en god samarbejdspartner og en vigtig relation På den positive side kan det nævnes, at der generelt, når man ser på resultaterne fra begge analyser, er en opfattelse af, at Wonderful 06

7 Copenhagen som organisation er moderne og innovativ. Fra surveyen er det også et udsagn som troværdig og pålidelig, der scorer højt. Samtidig er det helt klart, at stakeholderne opfatter Wonderful Copenhagen som en naturlig samarbejdspartner og som en talsmand for turismeerhvervet. Mens der i surveyen lægges vægt på, at relationen er vigtig, åben og baseret på en gensidig dialog, underbygger interviewene også, at mange stakeholdere opfatter deres relation til Wonderful Copenhagen som personlig og tæt. Relationen skal være langt mere strategisk I analysen, særligt i de kvalitative interview, er der en holdning til, at samarbejdet og Wonderful Copenhagens indsats kan og bør blive bedre. En af de ting, som træder meget tydeligt frem, er et ønske om at udvikle relationen, så den bliver tættere og mere strategisk. Fra surveyen er det således især et udsagn om, hvorvidt Wonderful Copenhagen er lydhør i forhold til samarbejdspartnerne, der trækker ned på den samlede evaluering. Dette går igen blandt de 24 store og vigtige samarbejdspartnere, der efterspørger en mere strategisk og tættere relation, der ikke kun handler om penge, men om at få skabt en fælles platform at arbejde ud fra og en fælles retning. Wonderful Copenhagen skal ikke være for synlige og for positive I forhold til Wonderful Copenhagens corporate kommunikation, dvs. i de danske medier og i forhold til fx debat om turismen, er der to udbredte kritikpunkter af Wonderful Copenhagen. For det første at organisationen ikke skal være for synlig som organisation (og dermed lade andre træde frem). En del mener, at Wonderful Copenhagen ikke er gode nok til at dele succeserne og selv træde i baggrunden. For det andet at Wonderful Copenhagen kun er synlige med positive og nogle gange for skønmalende historier, som er opfattelsen og vurderingen blandt en del af stakeholderne. Størst kritik af organisationens størrelse og bredde Mens surveyen grundlæggende viser, at betydningen af Wonderful Copenhagens indsats er vigtig på stort set alle områder, velkendte som nye, så er der blandt de største stakeholdere en udbredt opfattelse af, at Wonderful Copenhagen er uoverskuelig og (for) stor. Der udtrykkes bekymring om, hvorvidt det giver værdi, at der arbejdes med så mange forskellige projekter og med så mange forskellige mennesker. En del stakeholdere mener, at Wonderful Copenhagen er for bredspektret i sin 07

8 indsats og bør være bedre til at vælge fra. I forlængelse af dette er der også en del stakeholdere, som mener, at organisationen i højere grad går efter at finde nye projekter og nye penge i stedet for at fokusere på, hvad der giver værdi. Det giver udslag i en bekymring for, hvorvidt den retning og rejse, som Wonderful Copenhagen har været på med en gradvis knopskydning, har været et strategisk valg eller udtryk for tilfældigheder. Her vurderer en del af stakeholderne, at det ikke har været et strategisk valg og at der er behov for, at organisationen træffer dette strategiske valg. Sammenfatning: Om indsatsen Som tidligere bemærket er der generelt lidt flere kritiske røster, både fra surveyen og fra interviewene, i forhold til Wonderful Copenhagens indsats og resultatskabelse sammenlignet med det generelle image for organisationen. Der er dog også en række positive udsagn i forhold til resultatskabelsen, når det kommer til både etablerede og nye initiativer. Alle forretningsområder har stor betydning for turismen Mens der altså er en del kritik af, at Wonderful Copenhagen er for bred og for uoverskuelig, så er der i forhold til de mange forskellige forretningsområder generelt stor opbakning fra stakeholderne. Særligt Wonderful Copenhagens indsats med events og konferencer vurderes som betydningsfuld, men også markedsføring, både internationalt og på nærmarkeder, PR og kommunikation og servicering af turister vurderes til at have rimelig stor betydning. Det gælder i hvert fald, når man ser på surveyen, og når man spørger de store stakeholdere er der heller ikke blandt dem nogle, der kan eller vil fravælge blandt disse forretningsområder. Men det fjerner ikke kritikken, fordi der stadig er denne udbredte holdning af, at det bliver for ineffektivt og for spredt. Nye initiativer vurderes generelt til at have mindre betydning, men der er dog flot opbakning til events som VM i landevejscykling, Wondercool og Copenhagen Cooking. Et stort iboende problem i forhold til netop nye initiativer er dog, at de skal finansieres og fundraises. For mange betyder det, at relationen til Wonderful Copenhagen ofte kommer til at handle om penge, fordi der altid er nye forsøg på at skaffe midler til nye initiativer. Dette vurderes som et stort problem. Der er, i forlængelse af kritikken af organisationens størrelse og uoverskuelighed, også en del, der peger på, at selv om det er vigtigt at søsætte nye initiativer, skal alting ske med måde, kræver nye initiativer også, at man ind i mellem skærer andre projekter fra ( kill your darlings er et udbredt udtryk i forhold til det). 08

9 Forventningen er klar: Skaf mere turisme! En anden ting, som kan siges at være positiv, er, at der er ret enslydende forventning til Wonderful Copenhagen; det handler om at skaffe mere turisme til København, målt i alt fra hotelovernatninger og museumsgæster til flyruter og investeringer. Stakeholderne mener generelt, at det er op til Wonderful Copenhagen at vurdere, hvordan og hvad der virker og at det ikke er deres ansvar at vurdere dette. Så selv om forventningen er klar, så er måden og metoden ikke klar det er op til Wonderful Copenhagen at definere og kommunikere denne måde. Der er en udbredt formulering, der går igen i de fleste interview. Og det er at selv om Wonderful Copenhagen gør det godt, så gør de det ikke godt nok, med tyk streg under nok. Mange efterspørger et skarpere og tydeligere fokus på det, der virker og det, der giver mest. Andre mener, at Wonderful Copenhagen sådan set kan gøre, hvad de vil, så længe det giver værdi for pengene eller ROI, som er et begreb, der går igen blandt mange stakeholdere. Samtidig er der en del stakeholdere, der efterspørger et klarere og tydeligere fokus på konkret salg og på at skabe merforretning. Vejen til dette går, ifølge nogle stakeholdere, via et fokus på mere kortsigtede og konkrete samarbejder, hvor effekterne ses umiddelbart. ud på nye platforme og markeder. Det er ikke generel markedsføring, der efterspørges, men mere målrettede og dybe operationer i forhold til specifikke indsatser og målgrupper. Det mest klare budskab vedrører dog brandingen af København i regi af OPEN Copenhagen, hvor der er en meget udbredt opfattelse af, at det ikke er godt nok. At andre gør det meget bedre og at Wonderful Copenhagen i langt højere grad skal være primus motor på brandingen. Mens der er en del kritik af selve brandet, både i forhold til at være en dårlig afløser for havfruen (ifølge få), i forhold til at være for generelt og i forhold til at være et dårligt billede på den reelle situation for København og Danmark, så vedrører det meste af kritikken en manglende strategisk satsning på brandet. Det samme ses i surveyens resultater, hvor OPEN brandingen også scorer lavest. Derfor er budskabet fra analysen, at der, hvis man skal brande København som OPEN Copenhagen, skal tages en række strategiske valg og fravalg, og det skal Wonderful Copenhagen være foregangsmand på. Stærkest kritik af markedsføring og branding Der er et generelt ønske om, at markedsføringen af København kommer op i et andet gear at man får mere kant, bliver mere innovativ og rykker 09

10 Sammenfatning: Om den fremtidige udvikling Mens København som by og som turismeprodukt generelt vurderes til at have en høj kvalitet af stakeholderne, så er der dog også masser af forbedringsmuligheder. Det gælder især nogle overordnede udfordringer og et behov for ny innovation i forhold til en række væsentlige områder. Styrkeområder: Tryg, grøn, overskuelig, gastronomi, nærhed, cykler mm. Stakeholderne mener overordnet set, at der er masser af styrker for København, som kan bruges til at sikre væksten i turismen. Der bliver fokuseret meget på de overordnede og mere generelle styrker som fx nogle af de nøgleord som fremgår af overskriften mens der ikke fokuseres så meget på enkelte attraktioner og hoteller. I surveyen er der generelt en høj vurdering af kvaliteten af turismeprodukterne. I toppen ligger kvaliteten af restauranter, kunstmuseer og events i byen, mens der er størst forbedringsmuligheder, ifølge stakeholderne, for den generelle imødekommenhed i byen samt service og værtskab. Store udfordringer Den allervigtigste og største udfordring, som alle stakeholdere nævner, har med kroner og ører at gøre. Det gælder det forhold, at København er en meget dyr by at besøge, og at diverse afgifter samt moms gør det umuligt at tjene penge og dermed at investere fremadrettet. Så derfor er det især rammebetingelser som fremhæves som den væsentligste udfordring. Af andre udfordringer kan fremhæves behov for kompetenceløft af personale, problemer med sæsonudsving og at få fyldt den ny hotelkapacitet op, udfordringer med stor international konkurrence og problemet med manglende imødekommenhed fra lokale. men også store muligheder for innovation Når der tales om behov for ny innovation, skal det selvfølgelig tages med det forbehold, at der samtidig er en del kritik af manglende fokusering og fravalg. Det ændrer dog ikke ved, at der en del stakeholdere som giver udtryk for, at Wonderful Copenhagen og København fortsat skal arbejde med nye initiativer. Nogle af de ting, der især efterspørges innovation i forhold til, er fx service og værtskab, hvor man gerne ser Wonderful Copenhagen medvirke til dette. Der er også et ønske om udvikling af nye begivenheder, nye platforme og nye teknologier (både mobile og sociale). Det mest populære område, hvor der efterspørges innovation, er dog inden for det grønne og bæredygtige område ifølge surveyen. Fra interviewene er der konkrete ideer ift. skiltning, behov for mere viden om turisterne og behov for at binde værdikæden sammen. 10

11 Sammenfatning: Vigtigste temaer og dilemmaer Stakeholderanalysen peger på en lang række temaer og områder, hvor Wonderful Copenhagen alene og/eller sammen med de mange stakeholdere kan gøre en indsats for at forbedre både opfattelsen af organisationen, vurderingen af indsatsen og samarbejdspartnernes vilje til at indgå i fremtidige udviklingsprojekter. Ingen entydige resultater, men mangfoldighed af dilemmaer Overordnet set er der opbakning til Wonderful Copenhagen og indsatsen, men som det ses på de foregående sider og i selve analysens tre kapitler er der også en del temaer og områder, hvor stakeholderne mener, at der er rum for forbedring. Det, som også gør sig gældende, er, at der er meget få entydige resultater og holdninger i analysen og blandt stakeholderne. Snarere viser både surveyen og interviewene, at der er en række indbyggede dilemmaer i de temaer, som bliver fremhævet i analysen. Det betyder naturligvis ikke, at Wonderful Copenhagen så ikke kan gøre noget ved de forskellige forhold, men det er vigtigt at holde sig for øje, at der stort set altid er nogle, der mener det modsatte af andres holdninger. Det skyldes naturligvis de store forskelle, der er mellem de forskellige stakeholdere både i forhold til geografi, type, størrelse, omsætning, indtjening, graden af engagement osv. osv. Disse dilemmaer kan sammenfattes under følgende syv dilemmaer. En stor, uoverskuelig og for bredspektret organisation En af de mest centrale og udbredte holdninger blandt stakeholderne er, at Wonderful Copenhagen er vokset til en stor, uoverskuelig og bredspektret organisation. Selv om det selvfølgelig ikke er stakeholdernes opgave at vurdere, hvordan det kan organiseres anderledes, er det alligevel tankevækkende og paradoksalt, at der i analysen er bred enighed om, at langt de fleste indsatsområder og nye initiativer er betydningsfulde, og at det er godt, at der arbejdes innovativt og fremadrettet. Det giver anledning til nogle dilemmaer omkring organisationen Wonderful Copenhagen: Meget for få vs. lidt for mange: Mens de mindre aktører generelt mener, at Wonderful Copenhagen gør for meget for de store, er der fra nogle af de store aktører et ønske om at være meget mere for dem. For kommercielle vs. for lidt forretningsorienterede: Der er en del kritiske bemærkninger om, at Wonderful Copenhagen på den ene side er for kommercielle (i relation til samarbejdspartnerne) og på den anden side ikke er forretnings og salgsorienterede nok. Selv om dette måske er hinandens direkte modsætninger, er der dog stadig et dilemma i dette. Lytte til samarbejdspartnere vs. vise vejen og gå forrest: En af de centrale resultater er, Wonderful Copenhagen godt kan være mere lydhør overfor samarbejdspartnerne og engagere dem mere i strategiarbejdet. Som modsætning til dette står, at en del stakeholdere slet ikke vil blandes ind i strategiarbejdet, men vil have vist retningen. 11

12 Den ønskede indsats trækker også i forskellige retninger Wonderful Copenhagens indsats og vurderingen heraf peger også i forskellige retninger. For selv om der generelt er enighed om, at indsatsen godt kunne være bedre, og at resultaterne ikke er nok, så er budene på, hvad der skal gøres ved det vidt forskellige. Der er således en række dilemmaer også i forhold til både den konkrete indsats og de fremtidige udviklingstiltag. Dilemmaerne kan sammenfattes under følgende modsætningsfyldte udsagn. Fokusere på de mest profitable områder vs. bred tilgang til turismefremme: Der er en del af stakeholderne, som mener, at der skal satses langt mere på de ting, der virker og giver mest omsætning (møder, krydstogt mv.). I modsætning hertil er der dog også en del, der mener, at man bliver nødt til at være innovative og satse på nye områder. Fokus på København vs. fokus på hele regionen: Et dilemma, som er relateret til ovenstående, er, hvorvidt Wonderful Copenhagen skal fokus på København (city) eller hele regionen. Der er både politiske, kommercielle og kulturelle argumenter, der taler for begge modsætninger. Synliggøre eksisterende oplevelsestilbud vs. udvikle nye oplevelsestilbud: Under dette modsætningspar gemmer der sig en række relaterede dilemmaer, nemlig hvorvidt der skal være fokus på events (nye oplevelsestilbud) eller de kulturelle institutioner i byen (eksisterende tilbud) og om Wonderful Copenhagen skal beskæftige sig med produktudvikling på forskellige niveauer eller om man skal koncentrere sig om markedsføring. Igen er der holdninger og argumenter, der trækker i alle disse retninger. Fokus på velkendte temaer vs. fokus på nye temaer: Selv om der er rigtig mange, der nævner den gastronomiske satsning som et eksempel på et succesfuldt tema, er der også nogle der slet ikke mener, at de velkendte styrkeområder som det historiske og det royale bliver udnyttet nok. I modsætning hertil står en masse, som mener, at det moderne, cool og liveable København skal udnyttes meget mere. I samme boldgade findes også dilemmaet mellem dem, der ønsker at OPEN Copenhagen skal være det eneste brand, og dem der foretrækker Den lille Havfrue og Wonderful Copenhagen som hovedafsenderen. 12

13 KAPITEL 2: BAGGRUND 13

14 FORMÅL Skabe viden om samarbejdspartnernes vurdering af Wonderful Copenhagen Formål: at måle temperaturen på Wonderful Copenhagens indsats Samlet set er formålet med stakeholderanalysen ganske enkelt at evaluere de nærmeste stakeholderes kendskab og holdninger til samt vurderinger af Wonderful Copenhagen og organisationens indsats. Det har været formålet siden analysen første gang blev gennemført for 10 år siden. Analysen giver bestyrelsen, ledelsen samt medarbejderne i Wonderful Copenhagen uvurderlige input til at vurdere og revurdere indsatsen på en lang række områder lige fra image over resultatskabelse til innovation. Dermed danner analysen et vigtigt videngrundlag for den fortsatte udvikling af Wonderful Copenhagen og relationerne med samarbejdspartnerne. Mens det overordnede formål er ét, er der forskellige formål med de to delanalyser, nemlig den kvantitative survey og de kvalitative interview. For selv om de to delanalyser grundlæggende beskæftiger sig med de samme temaer, så er formålet med den kvantitative survey at få et bredt billede af Wonderful Copenhagens stakeholderes vurdering af organisationen. Denne delanalyse giver gode indikationer på hvilke områder, der kan være udfordringer i forhold til. I modsætning til den kvantitative analyse er formålet med de kvalitative interview at komme i dybden og opsøge forklaringer på, hvorfor billedet ser ud, som det gør. Med udsagn fra 24 vigtige samarbejdspartnere er det muligt at identificere udfordringer, som det måske ellers ikke er muligt at spørge ind til i en survey. 14

15 METODE Survey Metode: Kvantitativ survey Metoden og fremgangsmåden for den kvantitative survey har bestået af en række forskellige trin i forhold til at nå frem til en fyldestgørende analyse af de mange hundrede stakeholdere, som på forskellig vis samarbejder med Wonderful Copenhagen. Bestemmelse af målgruppe: I samarbejde med medarbejderne og ledelsen i Wonderful Copenhagen blev en bruttoliste på i alt respondenter udvalgt. Ud af disse blev analysen sendt til i alt 765 mulige respondenter. Disse respondenter dækker et bredt udsnit af Wonderful Copenhagens samarbejdspartnere ud fra en række forskellige kriterier (type af virksomhed, geografi, stillingstyper, niveau af investering og samarbejde, offentlig vs. privat, medlemmer i netværk eller ej osv.). Udarbejdelse af spørgeskema: Spørgeskemaet er udarbejdet med input fra en lang række medarbejdere og ledere i Wonderful Copenhagen og dækker de væsentligste områder af Wonderful Copenhagens virke. Udsendelse af survey: Spørgeskemaet er udsendt via surveysystemet Enalyzer, hvor der er mulighed for at administrere og analysere kvantitative analyser. Samtidig har det givet mulighed for at rykke respondenter, og det er på den måde lykkedes at opnå en svarprocent på lidt over 40% (310 respondenter) efter gentagne e mailrykkere og telefonopkald til en række kontakter. For en B2B undersøgelse er det en høj svarprocent, men ikke så høj som tidligere analyser. Analyse af data: Data er endelig blevet analyseret og bearbejdet, hvoraf en del af resultaterne kan ses i denne rapport. Samlet set er tallene sammenlignelige med de tidligere års analyser. Forbehold og usikkerhed Datamaterialet dækker et så retvisende udsnit af stakeholdernes opfattelse som muligt, men på grund af den forholdsvis lave svarprocent kan der være en bias i forhold til det totale billede. Samtidig er der i forhold til forskellige delspørgsmål usikkerhed i at spørge et bredt udsnit af stakeholdere, fx om værdien af netværk, når formålet med netværket netop er at skabe værdi og betydning for netværksmedlemmerne og ikke for alle og enhver. Derudover er der dele af resultaterne, der er svære at fortolke, idet det kan være svært at vurdere, hvornår noget i stakeholdernes perspektiv er godt nok. I forhold til det hjælper den kvalitative analyse dog med at perspektivere og konkludere. 15

16 METODE Interview Metode: Kvalitative interview De i alt 24 gennemførte kvalitative interview har, ligesom surveyen, haft en gennemtænkt metode og fremgangsmåde, som der nedenfor blive redegjort for: Bestemmelse af målgruppe: I et tæt samarbejde med direktionen, og ved at skele til en tidligere gennemført interviewanalyse med vigtige stakeholdere, blev en bruttoliste på i alt 33 respondenter identificeret. Alle kendetegnet ved at være store og vigtige samarbejdspartnere, men dog med vidt forskellige profiler, samarbejdsflader mv. Det lykkedes fra medio februar til ultimo marts at få aftale med i alt 24 af disse stakeholdere (fortrinsvis på direktør eller underdirektørniveau). Udarbejdelse af spørgeramme: Der blev udarbejdet en spørgeramme ud fra samme grundmodel som surveyens spørgeskema, men ved brug af kvalitative interviewmetode, hvilket vil sige at der blev udarbejdet en semistruktureret spørgeguide til brug for de personlige og dybdegående interview. Gennemførelse af interview: Alle de kvalitative interview blev gennemført ved personligt fremmøde og varede mellem 45 minutter og en time. Interviewene blev optaget og er efterfølgende bearbejdet og delvist transskriberet. Anonymitet og fortrolighed: Med henblik på at få mest muligt ud af analysen er alle de 24 interview og de citater og pointer, som er hentet fra de mange timers samtaler, anonyme og fortrolige. Således bliver ingen af de 24 respondenter kædet sammen med enkelte udsagn eller holdninger. De fleste af respondenterne har efter eget ønske samtidig godkendt de citater og holdninger, som bliver bragt i rapporten. Analyse med fokus på sagen, ikke manden: I de mange interview har der ind i mellem været personfølsomme oplysninger, hvor der er rettet kritik af enkeltpersoner eller sager. I denne analyse er sådanne emner udeladt, da der efter aftale med respondenterne er fokus på forbedringsmulighederne og ikke på personfølsomme sager. Forbehold og usikkerhed Den største usikkerhed ved denne delanalyse er, hvorvidt de 24 respondenter har accepteret præmissen om at være fortrolige og anonyme over for en delvis finansieret Wonderful Copenhagen medarbejder (en erhvervs ph.d. stipendiat samfinansieres fra virksomheden). Det kan ikke udelukkes, at det har begrænset enkelte interview, men den generelle fornemmelse er, at det ikke har haft nogen betydning. 16

17 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN 17

18 OM ORGANISATIONEN Resultater fra survey En troværdig samarbejdspartner Wonderful Copenhagen opfattes af mange af stakeholderne som en talsmand for turisterhvervet samt som en troværdig og pålidelig organisation. Begge udsagn er næsten fire ud af fem (79%) af stakeholderne enten enige eller helt enige i. Dermed er det samtidig to af de forhold ved Wonderful Copenhagen, som flest stakeholderne er enige i. SPM: Hvor enig er du i følgende udsagn om Wonderful Copenhagen som organisation? Talsmand for turisterhvervet Troværdig og pålidelig En organisation med et godt omdømme Forretningsorienteret Et naturligt samarbejdsforum for erhvervet Effektiv og professionel Progressiv og innovativ Lydhør ift. samarbejdspartnere 4,04 3,94 3,90 4,25 4,24 4,16 4,15 4, n=295 Skala 1 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig Mens Wonderful Copenhagen også opfattes som en organisation med et godt omdømme og som forretningsorienteret, er det i lidt mindre grad en organisation, der opfattes som progressiv og innovativ (71% er dog enige i dette, mens 10% er uenige). Det udsagn, hvor færrest er enige og flest er decideret uenige er i forhold til at være lydhøre i relationen med samarbejdspartnerne. Selv om mere end to ud af tre synes, at Wonderful Copenhagen er lydhøre i forhold til samarbejdspartnerne, så er der 12% som mener det modsatte. Samlet set er det disse otte udsagn om Wonderful Copenhagen som organisation, der scorer højest af alle de forskellige områder, der bliver spurgt til. Højere end for eksempel resultatskabelse og netværkenes betydning. Men der er altså fortsat rum for forbedring af særligt de to sidste udsagn om at være innovativ og lydhør. Relationen er vigtig De mere end 300 respondenter er kendetegnet ved en stor forskellighed i graden og omfanget af tilknytning til Wonderful Copenhagen. Mens nogle organisationer kun har en faglig eller personlig relation til Wonderful Copenhagen, er andre langt mere involveret med anseelige konkrete projekter. Ikke desto mindre opfattes relationen til Wonderful Copenhagen som vigtig (74% er enige eller helt enige i dette), men mest af alt åben og og fordomsfri. Det er mindre enighed i ord som inspirerende (3,84 på en 1 5 skala) og tæt & kontinuerlig (3,72 på fem skalaen 14% erklærer sig 18

19 SPM: Hvor enig er du i følgende udsagn om relationen til Wonderful Copenhagen? Åben og fordomsfri Vigtig for min organisation Baseret på gensidig dialog Gnidningsfri Inspirerende Tæt og kontinuerlig delvist eller helt uenige i dette). Relationen til Wonderful Copenhagen kan altså for de fleste stakeholdere karakteriseres som vigtig, gensidig og åben, mens relation ikke er er så hyppig og tæt. Når man ser dette resultat i forhold til resultatet vedrørende det at være lydhør ift. samarbejdspartnere, ser der ud til at være forbedringsmulighederne i forhold til den løbende dialog med og særligt lytning til de forskellige samarbejdspartnere. 3,84 3,72 4,14 4,07 3,94 3,94 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 n=287 Skala 1 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig Kendskab og kommunikation kunne være bedre Stakeholdernes kendskab til Wonderful Copenhagens aktiviteter ligger på et acceptabelt niveau, selv om der dog er rum for forbedring. Således er en ud af seks delvist eller helt uenige i, at kommunikation og informationsniveau er godt. Den overordnede strategi for Wonderful Copenhagen er 20% delvist eller helt uenige i, at de kender godt. Med en score på 3,58 er det den laveste score af alle udsagn om organisationen Wonderful Copenhagen og dermed et område, hvor stakeholderne ikke har det fulde overblik. Mens nogle stakeholdere mener, at dette er et problem, er der andre, der ser det som helt naturligt. SPM: Hvor enig er du i følgende udsagn om dit kendskab til Wonderful Copenhagen og WoCos aktiviteter? WoCos kommunikation til erhvervet er god 3,87 (nyhedsbreve, corporate site osv.) Jeg er generelt opdateret og informeret om WoCos arbejde og aktiviteter WoCo er synlig i den offentlige debat WoCos overordnede strategi er klar for mig 3,77 3,58 3,84 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 n=310 Skala 1 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig 19

20 OM ORGANISATIONEN Resultater fra interview En vigtig og moderne organisation men også stor og uoverskuelig Når 24 af de tætteste, største og vigtigste stakeholdere med vidt forskellige baggrunde bliver bedt om at give deres umiddelbare opfattelse af Wonderful Copenhagen, er der naturligvis store forskelle på de udsagn og ord, som bliver knyttet til organisationen. Grundlæggende er der fra samtlige aktører stor opbakning til organisationen og dens arbejde. Som en stakeholder siger det, så var man nødt til at opfinde Wonderful Copenhagen, hvis det ikke allerede fandtes. En af årsagerne til denne holdning skal findes i, at mange af stakeholderne lægger stor vægt på den neutrale rolle, som Wonderful Copenhagen kan indtage og som gør, at organisationen er det naturlige samarbejdsforum for erhvervet, som også surveyen pegede på. De er jo de eneste, der kan operere på tværs og samle alle. Så hvis ikke de fandtes, var man nødt til at opfinde dem. Det virker som en god og åben organisation, der er meget parate til at lave projekter med erhvervslivet. Det er jo næsten ligegyldigt, hvad man laver, så er Wonderful Copenhagen en naturlig samarbejdspartner, så de er med på rigtig mange ting. De er moderne og proaktive og læner sig ikke bare tilbage og venter på, at tingene sker. Nogle af de positive ord, der går igen blandt flere stakeholdere, er fx, at det er en moderne organisation, der er fremadrettet og som formår at være åben over for erhvervet og for nye ideer (som også citatet nedenfor til venstre viser). Der er, selv om andre mener noget andet, en del af stakeholderne, som har stor tiltro til fornyelsesevnen hos Wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen er en professionel, indflydelsesrig og meget stor organisation, som har sit præg på København. Organisationen er en stor succes. Meget større end man kunne forvente, når man tager de politiske grundvilkår i betragtning. Det gælder både i forhold til aktivitetsniveau, synlighed, bredde osv. Der har man virkelig gjort det godt. Det er en organisation, der følger med tiden, en moderne, fremadrettet organisation. Der er dog også en stor del af stakeholderne, som er enten neutrale eller kritiske i deres umiddelbare associationer til Wonderful Copenhagen. En hyppigt tilbagevendende indskydelse handler om Wonderful Copenhagens størrelse, hvor der er en udbredt opfattelse af, at organisation er (for) stor, uoverskuelig og bredspektret. Det er udsagn i denne kategori, der kan findes en række eksempler på på den følgende side. Det er nemlig alle udsagn, der relaterer sig til udbredte opfattelser af Wonderful Copenhagens størrelse, omfang, fokusering og arbejde. 20

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. POLITIKERNES HOLDNING

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON.

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. Hvad skal morgendagens turistkontor beskæftige sig med? Hvor ligger de nye opgaver, de nye måder at betjene gæster, turister og partnere på? Hvor skal omsætningen

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere