Praksispersonalets kliniske arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksispersonalets kliniske arbejde"

Transkript

1 Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6

2 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9 5 Odense C Januar 7 Lars Poulsen, Dorte Gilså-Hansen og Anders Munck Susanne Berntsen Clausen Offset Aps Oplag: 2

3 Praksispersonalets kliniske arbejde - 6 Indledning Denne rapport bringer resultaterne af audit om Praksispersonalets kliniske arbejde. Baggrund Mange instanser arbejder for en øget indsats på det forebyggende område og over for patienter med kroniske sygdomme. Regeringen meldte for nogle år siden de otte folkesygdomme ud, og Sundhedsstyrelsen fulgte efter med et forebyggelsesprogram med fokus rettet mod disse kroniske sygdomme. APO kortlagde i 5 i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed hyppigheden af patienter med folkesygdomme og risikofaktorer i almen praksis. Af denne undersøgelse fremgik det, at ca. hver anden patient over 18 år, som konsulterer almen praksis, henvendte sig med et problem med relation til en af folkesygdommene. De deltagende læger udtrykte et ønske om at påtage sig yderligere forebyggelsesopgaver, og man ønskede, at en stor del af forebyggelsen specielt den patientrettede skulle foregå i almen praksis. Der var også et ønske om øget involvering af praksispersonale. I den overenskomst, de praktiserende læger og amterne indgik den 1. april 6, blev der skabt mulighed for en styrkelse af praksispersonalets indsats i almen praksis. Dels blev der defineret en egentlig forebyggelseskonsultation, dels blev det fastslået, at praksispersonale på lægens ansvar selvstændigt kan påtage sig kliniske opgaver. Aktuelle projekt Ideen til aktuelle projekt blev undfanget på APOs årlige internat i 4, hvorefter en arbejdsgruppe udviklede og gennemførte projektet. Arbejdsgruppen bestod af sygeplejerskerne Michala Schultz-Larsen og Jytte Schmidt, sekretær Dina Rasmussen samt lægerne Lars Foged, Poul Erik Holst, Jens Damsgaard, Dorte Gilså Hansen og Anders Munck. Projektets formål 1. At beskrive i hvilket omfang og på hvilke områder praksispersonalet udfører klinisk arbejde 2. At belyse hvordan samarbejdet mellem praksispersonale og læge foregår omkring den enkelte konsultation 3. At vurdere lægens ønske til og behov for uddelegering af konsultationsarbejdet 4. Via diskussion og udbredelse af audits resultater at give inspiration til den enkelte praksis om en øget involvering af praksispersonale i det direkte patientarbejde. Selve undersøgelsen Audit blev udbudt til alle landets amter, og Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt, Vestsjællands Amt, Roskilde Amt, Frederiksborg Amt, Københavns Amt og Københavns Kommune gik med i projektet. I alt 265 praksispersonaler fra 166 praksis gennemførte registreringen, som fandt sted i arbejdsdage i oktober praksis deltog med 1 personale, 45 med 2, 19 med 3 og 4 med 4 eller flere. Deltagerne registrerede alle de kontakter, hvor de tog del i det kliniske arbejde. Der blev registreret dels henvendelsesårsag (her har vi primært kortlagt de otte folkesygdomme), klinisk procedure, analysearbejde, tidsforbrug og lægens involvering. Auditskemaet ses sidst i rapporten. Ud over selve kontaktregistreringen på det klassiske auditskema, har hver deltager udfyldt et spørgeskema, ligesom de læger, der er 3

4 arbejdsgivere for de deltagende praksispersonaler, har udfyldt et spørgeskema. Resultatet fra denne del af undersøgelsen bringes summarisk sidst i rapporten. Metodeovervejelser Selvom der deltager et relativt stort antal fra de 3 beskrevne personalegrupper, kan vi ikke hævde, at materialet er repræsentativt. Først og fremmest har praksis meldt sig frivilligt, og det kan betyde, at det er de mest interesserede og mest aktive, der har meldt sig. Undersøgelsen tager heller ikke højde for forskelligheder i praksisorganisation. Og endelig kan der, selvom skemaet er konstrueret simpelt, have forekommet forskellig fortolkning af de stillede spørgsmål blandt deltagerne. Vi håber, at svarrapporten kan give god inspiration til de opfølgningsmøder, der i foråret er planlagt rundt omkring i de gamle amter. Vi må understrege, at selvom resultaterne af en audit er interessante, er det vigtigste i et auditforløb den proces, der følger efter registreringen. Odense, januar 7 Lars Poulsen, Dorte Gilså-Hansen og Anders Munck Indholdsfortegnelse side Deltagerne... 5 Samlet resultat for alle deltagerne... 6 Samlet resultat for alle deltagerne fordelt på stilling... 7 Hypertension... 8 Anden hjerte-karsygdom... Diabetes Kliniske procedurer Analysearbejde Tidsforbrug Alder og køn Baggrundsskema praksispersonalet... Baggrundsskema kontaktlægen Variationsdiagrammer Registreringsvejledning Auditskema

5 Deltagerne Af de 265 deltagere var 79 sekretærer (%), 163 sygeplejersker (61%) og 23 bioanalytikere eller andre (9%). I perioden have lægesekretærerne gennemsnitlig 52 registreringer (sv. t. 5/dag), sygeplejerskerne 1 registreringer (sv. t. 12/dag) og bioanalytikere/andre 142 registreringer (sv. t. 14/dag). Der var stor spredning i antallet af registreringer. 55 Antal pr. amt fordelt på stilling Frederiksborg Amt 13 Fyns Amt 16 8 Københavns Kommune 24 3 Københavns Amt 22 No rdjyllands Amt 12 8 Ringkøbing Amt Roskilde Amt SønderjyllandsVestsjællands Amt Amt 1 2 Andre lægesekretær/sekretær sygeplejerske laborant/bioanalytiker Antal registreringer fordelt på stilling alle lægesekretær/sekretær sygeplejerske laborant/bioanalytiker Min Max Mean 5

6 Samlet resultat for alle deltagerne Praksispersonalets kliniske arbejde deltagere - 6 Antal Procent KØN MAND/DRENG ,5% KVINDE/PIGE ,7% UOPLYST 249,8% I alt 29582,% HENVENDELSES- HYPERTENSION ,4% ÅRSAG ANDEN HJERTE-KARSYGDOM ,4% MUSKELSKELETSYGDOMME 839 2,8% PSYKISK PROBLEM/LIDELSE 491 1,7% DIABETES II ,9% ASTMA OG ALLERGI 668 2,3% KRÆFT 235,8% RYGERLUNGER 332 1,1% ANDET ,% FLERE AFKRYDSNINGER 4 1,4% UOPLYST 961 3,2% I alt,% KLINISKE OBJEKTIV UNDERSØGELSE ,1% PROCEDURER BT ,5% VÆGT ,% MEDICINHÅNDTERING ,6% FOREBYGGELSE/LIVSSTILSRÅDG ,% STØTTESAMTALE 559 1,9% BØRNE/SVANGREUNDERSØGELSE 495 1,7% VACCINATION/INJEKTION ,3% SKADE/SÅRBEH./SUTURFJERNELSE 192 6,4% ØRESKYL/VORTEBEH ,9% ANDEN ,5% INGEN KLINISKE PROCEDURER 85 27,2% UOPLYST ,2% I alt 121,1% ANALYSE- BLODPRØVE TIL INDSENDELSE 8976,3% ARBEJDE BLODPRØVE TIL US I PRAKSIS ,1% URINVEJSDIAGNOSTIK ,5% STREP A/PODNING 72 2,4% EKG 87 3,7% SPIROMETRI 788 2,7% TYMPANOMETRI/AUDIOMETRI 3,3% ALLERGITEST (PRIKTEST) 142,5% ANDEN PRØVE/PROCEDURE ,5% INTET ANALYSEARBEJDE ,5% UOPLYST ,4% I alt 121,9% TIDSFORBRUG - MINUTTER ,8% MERE END MINUTTER ,1% UOPLYST 898 3,% I alt,% LÆGEN SET AF LÆGEN SAMME DAG ,8% RÅDSPURGT LÆGEN RÅDSPURGT SAMME DAG ,2% LÆGEN IKKE UMIDDELBART INVOLVERET ,2% UOPLYST 841 2,8%,% 6

7 Samlet resultat for alle deltagerne fordelt på stilling Praksispersonalets kliniske arbejde 265 deltagere 6 Lægesekretær/ sekretær Sygeplejerske Laboranter/bioanalytiker m.m. KØN Antal Procent Antal Procent Antal Procent MAND/DRENG ,6% ,2% ,9% KVINDE/PIGE ,7% ,% ,3% UOPLYST 35,7% 184,9%,8% I alt 4672,% 21315,% 3595,% HENVENDELSES- HYPERTENSION 312 6,7% ,9% 266 7,4% ÅRSAG ANDEN HJERTE-KARSYGDOM ,5% ,5% ,3% MUSKELSKELETSYGDOMME 1 2,4% 585 2,7% 144 4,% PSYKISK PROBLEM/LIDELSE 74 1,6% 371 1,7% 46 1,3% DIABETES II 144 3,1% 62 5,% 231 6,4% ASTMA OG ALLERGI 62 1,3% 549 2,6% 57 1,6% KRÆFT 16,3% 165,8% 54 1,5% RYGERLUNGER 38,8% 254 1,2% 4 1,1% ANDET ,2% ,2% 7 57,6% FLERE AFKRYDSNINGER 4,9% 376 1,8% 4,1% KLINISKE PROCEDURER ANALYSE- ARBEJDE TIDSFORBRUG LÆGEN RÅDSPURGT UOPLYST ,3% 326 1,5% 62 1,7%,%,%,% OBJEKTIV UNDERSØGELSE 72 1,5% ,3% 23,6% BT 391 8,4% ,7% 252 7,% VÆGT 173 3,7% 155 7,1% 95 2,6% MEDICINHÅNDTERING 38 8,1% 225,6% 196 5,5% FOREBYGGELSE/LIVSSTILSRÅDG. 14 3,% 161 7,5% 28,8% STØTTESAMTALE 73 1,6% 483 2,3% 3,1% BØRNE/SVANGREUNDERSØGELSE 71 1,5% 39 1,8% 34,9% VACCINATION/INJEKTION 35 7,5% ,4% 277 7,7% SKADE/SÅRBEH./SUTURFJERNELSE 152 3,3% ,9% 58 1,6% ØRESKYL/VORTEBEH ,6% ,1% 64 1,8% ANDEN 64 13,7% 71 14,4% 28 7,8% INGEN KLINISKE PROCEDURER ,3% ,1% ,9% UOPLYST ,3% 845 4,% ,9% 7,4% 127,2% 4,2% BLODPRØVE TIL INDSENDELSE ,3% ,8% ,3% BLODPRØVE TIL US I PRAKSIS ,% 46 21,7% ,2% URINVEJSDIAGNOSTIK ,3% 2139,% ,5% STREP A/PODNING 2 2,2% 548 2,6% 52 1,4% EKG 265 5,7% 687 3,2% 135 3,8% SPIROMETRI 1 2,4% 61 2,8% 77 2,1% TYMPANOMETRI/AUDIOMETRI 12,3% 87,4% 4,1% ALLERGITEST (PRIKTEST) 8,2% 124,6%,3% ANDEN PRØVE/PROCEDURE 1 4,3% ,7% 2,8% INTET ANALYSEARBEJDE ,9% ,% 338 9,4% UOPLYST 376 8,% 14 5,2% 9 3,% 117,5% 119,9% 138,9% - MINUTTER ,% ,3% ,% MERE END MINUTTER ,5% ,8% ,% UOPLYST 2 4,5% 617 2,9% 71 2,%,%,%,% SET AF LÆGEN SAMME DAG 18 39,2% 4445,9% ,8% LÆGEN RÅDSPURGT SAMME DAG 397 8,5% ,7% 2 8,4% LÆGEN IKKE UMIDDELBART INVOLVERET ,3% ,2% ,8% UOPLYST 328 7,% 477 2,2% 36 1,%,%,%,% 7

8 Hypertension 8,4% af alle kontakterne (2477) drejede sig om hypertension. 58% var kvinder. Sygeplejerskerne havde relativt de fleste kontakter. Den hyppigste kliniske procedure var naturligvis blodtryksmåling. Hvem har kontakterne sygeplejerske 76% laborant/ bioanalytiker 11% lægesekretær/ sekretær 13% Hyppigste kliniske procedurer 75 7 Procent af tilfælde 68, ,1 11,5 9,4 11,6 15,6 5 BT Vægt Medicinhåndtering Forebyggelse/ livsstilsrådg. Anden Ingen kliniske procedurer 8

9 Hypertension I 44% af kontakterne blev der indsendt blodprøve til laboratorium. I 24% af kontakterne blev der undersøgt blodprøver i praksis. I 2/3 af tilfældene varede kontakten mindre end minutter, og i mere end 2/3 af kontakterne var lægen ikke umiddelbart involveret Procent af tilfælde 44,4 Hyppigste analysearbejde , ,5 5 Blodprøve til indsendelse Blodprøve til us. i praksis EKG Anden prøve/procedure Intet analysearbejde Tidsforbrug Læge rådspurgt mere end minutter 34% Lægen ikke umiddelbart involveret 67% Uoplyst 2% - minutter 64% uoplyst 2% Lægen rådspurgt samme dag 8% Set af læge samme dag 23% 9

10 Anden hjerte-karsygdom 12% af registreringerne svarende til i alt 3666 drejede sig om anden hjerte-karsygdom. 55% var mænd. Kontakterne blev varetaget nogenlunde ligeligt af de tre personalegrupper. Der blev taget blodtryk hos 16% og varetaget medicinhåndtering hos ca. 1/4. Hvem har kontakterne laborant/ bioanalytiker 17% sygeplejerske 67% lægesekretær/ sekretær 16% 35 Procent af tilfælde Hyppigste kliniske procedurer 31, , ,2 15,6 5 4,9 5,6 BT Vægt Medicinhåndtering Forebyggelse/ livsstilsrådg. Anden Ingen kliniske procedurer

11 Anden hjerte-karsygdom I 44% af tilfældene blev der taget blodprøve til indsendelse. Hos 6% blev der foretaget blodprøveundersøgelse i egen praksis. I 23% af tilfældene varede kontakten mere end 11 minutter. Lægen var ikke involveret i 2/3 af tilfældene Procent af tilfælde Hyppigste analysearbejde 59, ,2 4 5,5 Blodprøve til indsendelse Blodprøve til us. i praksis EKG Anden prøve/procedure Intet analysearbejde Tidsforbrug Læge rådspurgt mere end minutter 23% Lægen ikke umiddelbart involveret 64% Uoplyst 2% - minutter 75% uoplyst 2% Set af læge samme dag 22% Lægen rådspurgt samme dag 12% 11

12 Diabetes 4,9% svarende til 1437 af registreringerne drejede sig om diabetes. 53% var mænd. Der blev foretaget et bredt udsnit af kliniske procedurer, blandt andet blev der givet forebyggelses-/livsstilsrådgivning i 25% af tilfældene. Hvem har kontakterne laborant/ bioanalytiker 16% sygeplejerske 74% lægesekretær/ sekretær % 4 35 Procent af tilfælde 36,4 34,2 Hyppigste kliniske procedurer 25 25,3 23,1 17, BT Vægt Medicinhåndtering Forebyggelse/ livsstilsrådg. Anden Ingen kliniske procedurer 12

13 Diabetes I 2/3 af tilfældene blev der taget blodprøve til indsendelse, ligeledes i 2/3 af tilfældene blev der taget blodprøve til undersøgelse i praksis. Tidsforbruget var større end hos blodtrykspatienterne. Lægen var ikke umiddelbart involveret hos 7% Procent af tilfælde 62,4 62,5 Blodprøve til indsendelse Hyppigste analysearbejde Blodprøve til us. i praksis 21,5 Urinvejsdiagnostik 6,1 Anden prøve/procedure 11,6 Intet analysearbejde Tidsforbrug Læge rådspurgt mere end minutter 45% Lægen ikke umiddelbart involveret 7% Uoplyst 2% uoplyst 2% Set af læge samme dag 22% - minutter 53% Lægen rådspurgt samme dag 6% 13

14 Kliniske procedurer Sygeplejerskerne udfører ikke overraskende relativt den største del af de kliniske procedurer. Tidsforbruget er størst ved forebyggelses-/livsstilsrådgivning og støttesamtale. Vaccination/injektion har den hurtigste ekspeditionstid. Hvem udfører de kliniske procedurer % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Objektiv undersøgelse 5,9 92,2 1,9 BT 9,8 83,9 6,3 Vægt 9,8 84,9 5,4 Medicinhåndtering 13,4 79,6 6,9 Forebyggelse/ livsstilsrådg. 7,9 9,5 1,6 Støttesamtale 13,1 86,4,5 Børne/svangreundersøglese 14,3 78,8 6,9 Vaccination/injektion 6,5 88,4 5,1 Skade/sårbeh./suturfjernelse Øreskyl/vortebehandling 9,6 86,8 3,6 Anden/andre 16 76,9 7 Ingen kliniske procedurer 21,1 55,8 23,2 Procent af registreringer lægesekretær/sekretær sygeplejerske laborant/bioanalytiker Kliniske procedurer og tidsforbrug % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Objektiv undersøgelse 55,3 41,2 3,5 BT 48,7 48,9 2,3 Vægt 36,2 61,9 1,9 Medicinhåndtering 6,7 37 2,4 Forebyggelse/ livsstilsrådg. 26,5 71,5 2,1 Støttesamtale 26,5 7,8 2,7 Børne/svangreundersøglese 58,4 39,2 2,4 Vaccination/injektion 77,9,3 1,9 Skade/sårbeh./suturfjernelse 61 35,8 3,2 Øreskyl/vortebehandling 67,9 28,1 4 Anden/andre 7,6 26,1 3,3 Ingen kliniske procedurer 89,2 9,3 1,5 Procent af registreringer - minutter mere end minutter uoplyst 14

15 Kliniske procedurer Lægen ser patienten samme dag i 25% af alle tilfælde og rådspørges i 7% af tilfældene. Blandt folkesygdommene foregår langt de fleste kliniske procedurer ved hypertension, hjerte-karsygdomme og diabetes. Kliniske procedurer lægen rådspurgt % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Objektiv undersøgelse 28,8 14,6 54,5 2 BT 21,9 8,4 68,1 1,6 Vægt 23,2 3,7 7,7 2,4 Medicinhåndtering 11,1 13,2 73 2,7 Forebyggelse/ livsstilsrådg. 11,5 7,2 78,2 3,1 Støttesamtale 21,3,7 65,5 2,5 Børne/svangreundersøglese 75,2 3,4 17,6 3,8 Vaccination/injektion 9,7 3,1 85,6 1,6 Skade/sårbeh./suturfjernelse 17,6 11,1 68,6 2,7 Øreskyl/vortebehandling,7 3,1 83,7 2,5 Anden/andre 31,1 9,6 57,1 2,2 Ingen kliniske procedurer 39,2 6,7 53,4,8 Procent af registreringer set af lægen samme dag lægen rådspurgt samme dag lægen ikke umiddelbart involveret uoplyst Antal kliniske procedurer i forhold til henvendelsesårsag Hypertension 97 Anden hjerte-karsygdom 42 Muskelskeletsygdomme 578 Psykisk problem/lidelse 518 Diabetes II 28 Astma og allergi 495 Kræft 152 Rygerlunger 328 Andet Antal 15

16 Analysearbejde Ikke overraskende foretager bioanalytikere relativt hyppigst blodprøve og urinvejsdiagnostik, sekretærgruppen er mest aktiv inden for urinvejsdiagnostik og EKG. De mere tidskrævende procedurer varetages hyppigst af sygeplejersker. Allergitest er langt den mest tidskrævende analyse. Derefter kommer EKG og spirometri. De øvrige analyseopgaver kan i 3/4 af tilfældene overstås inden for minutter. Hvem udfører analysearbejdet % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Blodprøve til indsendelse 13,1 65,9,9 Blodprøve til us. i praksis 17,6 6 22,4 Urinvejsdiagnostik 27 57,9 15,1 Strep A/podning 14,5 78,1 7,4 EKG 24,4 63,2 12,4 Spirometri 14 76,3 9,8 Tympanometri/audiometri 11,7 84,5 3,9 Allergitest (priktest) 5,6 87,3 7 Anden prøve/procedure,4 84,4 5,2 Intet analysearbejde 9,5 86,9 3,6 Procent af registreringer lægesekretær/sekretær sygeplejersker laborant/bioanalytiker Analysearbejde og tidsforbrug % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Blodprøve til indsendelse 73,7 24,5 1,7 Blodprøve til us. i praksis 71,1 26,9 1,9 Urinvejsdiagnostik 76,6 3,4 Strep A/podning 71,2 23,8 5 EKG,2 66,3 3,5 Spirometri 29,8 67,4 2,8 Tympanometri/audiometri 63,1 35 1,9 Allergitest (priktest),6 85,9 3,5 Anden prøve/procedure 68,8 29,2 2,1 Intet analysearbejde 74,1 23,9 2 Procent af registreringer - minutter mere end minutter uoplyst 16

17 Analysearbejde Ved foretagelse af de analyser, som umiddelbart kan tolkes, involveres lægen umiddelbart i ca. halvdelen af tilfældene. De mest analysetunge af folkesygdommene er hypertension, anden hjerte-karsygdom og diabetes. Analysearbejde lægen rådspurgt % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Blodprøve til indsendelse 25,5 4,3 68,1 2,1 Blodprøve til us. i praksis 38,6 9,3 5,4 1,8 Urinvejsdiagnostik ,3 2,6 Strep A/podning 53,3 12,8 32,2 1,7 EKG 48,9 6,9 4,6 3,7 Spirometri 43,3 6,6 46,4 3,7 Tympanometri/audiometri 4,8 5,8 5,5 2,9 Allergitest (priktest) 28,2 4,9 64,8 2,1 Anden prøve/procedure 29,6 6,5 61,7 2,2 Intet analysearbejde 12,4 5 81,6 1 Procent af registreringer set af lægen samme dag lægen rådspurgt samme dag lægen ikke umiddelbart involveret uoplyst Antal analyser i forhold til henvendelsesårsag Hypertension 2227 Anden hjerte-karsygdom 4493 Muskelskeletsygdomme 816 Psykisk problem/lidelse 28 Diabetes II 2253 Astma og allergi 729 Kræft 236 Rygerlunger 337 Andet 1247 Antal 17

18 Tidsforbrug/rådspørgning Sygeplejerskerne har det relativt største tidsforbrug/kontakt og rådspørger lægen i relativt færre tilfælde end de øvrige personalegrupper. % 9% 8% Tidsforbrug i forhold til stilling Antal 4,5 2,9 2 15,5 6,7 8,4 7% 6% 5% 4% % 8,9 37,8 % % % lægesekretær/sekretær sygeplejersker laborant/bioanalytiker - min mere end minutter uoplyst % 9% Lægen rådspurgt i forhold til stilling Antal 2, % 7% 45,3 52,8 6% 7,2 5% 4% 8,5 8,4 % % 39,2 6,7 37,8 %,9 % lægesekretær/sekretær sygeplejersker laborant/bioanalytiker set af lægen samme dag lægen ikke umiddelbart involveret lægen rådspurgt samme dag uoplyst 18

19 Alder og køn % 9% Antal Alder og køn 8% 7% 6% 48,3 59,8 75,6 69,8 6,9 55, ,5 61,4 73 5% 4% % % % 51,7 4,2 24,4,2 39,1 44, ,5 38,6 27 % < år - 19 år - 29 år - 39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8-89 år 9 + drenge/mænd piger/kvinder Alder og henvendelsesårsag Alder Hypertension Anden hjertekarsygdom Muskelskeletsygdom Psykisk problem/lidelse Diabetes II Astma og allergi Kræft Rygerlunger 19

20 Baggrundsskema - praksispersonalet Mere end halvdelen af deltagerne var sygeplejersker, godt 1/5 lægesekretærer, restgruppen var bioanalytikere, social- og sundhedsassistenter samt andre. 75% angav at have velegnet lokale til undersøgelse/samtale, 19% et mindre velegnet lokale. Kun 3% havde ikke noget selvstændigt lokale. Langt de fleste skulle passe andre opgaver ved siden af det kliniske arbejde. 8% havde egen tidsbestilling. Uddannelse 16 Antal Lægesekretær/ sekretær Sygeplejerske Laborant/ Social- og Anden/flere bioanalytiker sundhedsassistent Uoplyst Har praksis et lokale, hvor du kan gennemføre undersøgelser/samtaler? Skal du passe andre opgaver samtidig med dine selvstændige konsultationer, fx passe telefon Ja - et mindre velegnet lokale 19% Ja, af og til 57% Nej, aldrig 11% Uoplyst 2% Ja - et velegnet lokale 75% Nej 3% Uoplyst 3% Ja, altid % Har du din egen tidsbestilling Hvis nej, kunne det være hensigtsmæssigt at få det? Ved ikke 28% Ja 8% Nej 18% Uoplyst 2% Nej 62% Uoplyst 8% Ja 2%

21 Baggrundsskema - praksispersonalet Nedenstående figurer er baseret på svarene på det medsendte baggrundsspørgeskema fra alle 265 deltagende personaler. Hvor ofte udføres kliniske procedurer % % 4% 6% 8% % Blodtryksmåling Ankelblodtryksmåling Instruktion i hjemmeblodtryksmåling Rådgivning rygestop Rådgivning anden forebyggelse Støttesamtale (psykosociale emner) Børneundersøgelse Svangreundersøgelse Vaccination/injektion Skade/sårbehandling/suturfjernelse Øreskylning Behandling af vorter Fodundersøgelse af diabetikere ofte af og til aldrig, er ikke kvalificeret aldrig, men er kvalificeret Uoplyst Procent Hvor ofte udføres analysearbejde % % 4% 6% 8% % Blodprøve til indsendelse Blodprøve til undersøgelse i praksis Urinundersøgelse excl. mikroskopi Mikroskopi af urin Strep-A/podning EKG Spirometri Tympanometri/audiometri Allergitest (priktest) ofte af og til aldrig, er ikke kvalificeret aldrig, men er kvalificeret Uoplyst Procent 21

22 Baggrundsskema kontaktlægen Nedenstående figurer er baseret på svarerne på spørgeskemaet til kontaktlægerne i de deltagende praksis. Dette blev besvaret af 168 læger. Hvilke ambitioner har du for din praksis i de kommende år % % 4% 6% 8% % Større/bedre lokaler 26, ,8 Flere patienter 21,4 27,4 51,2 Flere læger på samme ydernummer 19 29,8 5,6,6 Mere hjælpepersonale (tid og/eller antal),4 35,1 33,3 1,2 Bedre uddannet hjælpepersonale 42,9 15,5 4,5 1,2 Mere udstyr 32,1 51,8 15,5,6 Mere aktiv risikoopsporing og livsstilsrådgivning 58,3 31,5 9,5,6 Flere tilbud til udvalgte patienter via personalet 7,8 24,4 4,2,6 At indgå i husfællesskab med andre lægepraksis 12,5 22,6 63,1 1,8 At indgå i et sundhedscenter med andre faggrupper 8,9 26,8 63,1 1,2 At sælge praksis/ydernummer 8,9 11,3 78,6 1,2 Ja Måske Nej Uoplyst Antal Ønsker du at inddrage hjælpepersonalet mere i det kliniske arbejde i fremtiden Ja, til mere af det samme 11% Ja, både nye opgaver og det samme 44% Nej 3% Ja, til nye opgaver 38% Ved ikke 4% 22

23 Variationsdiagram Hvordan du bruger et variationsdiagram Figuren nedenfor er et variationsdiagram, der illustrerer forskellen på, hvor hyppigt en given parameter registreres/foretages af de deltagende praksispersonaler. Figuren BT læses på den måde, at 47 deltagerne ikke havde målt blodtryk i nogen af deres kontakter, 77 havde målt blodtryk i 1 - kontakter, 64 i - kontakter... og en enkelt deltager havde målt blodtryk i 9 kontakter. Du finder dit eget tal i dit individuelle resultat. Sæt derefter en pil over den søjle, du befinder dig i. Eksempel: Hvis dit eget tal ved BT fx er 15, tegner du et kryds ud for søjlen < i nedenstående figur. BT < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < 23

24 Variationsdiagrammer Hypertension Anden hjerte-karsygdom < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < Psykiske problemer Diabetes II < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < 24

25 Variationsdiagrammer BT Medicinhåndtering < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < Forebyggelse/livsstilsrådg. Vaccination/injektion < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < <1 <1 25

26 Variationsdiagrammer Blodprøve til indsendelse Blodprøve til us. i praksis < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 <<1<1over 1 < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 <<1<1 over 1 Urinvejsdiagnostik Strep A/podning < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < 18 < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < 26

27 Variationsdiagrammer Mere end minutter 5 Lægen ikke umiddelbart involveret < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 <<1<1 < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 <<1<1>1 Urinvejsdiagnostik Strep A/podning < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < 18 < < < <4 <5 <6 <7 <8 <9 < 27

28 Audit om praksispersonalets kliniske arbejde Registreringsvejledning Du skal registrere alle konsultationer og besøg, hvor du har direkte kontakt med patienten og udfører kliniske procedurer eller analysearbejde. Du skal medtage både konsultationer, som du udfører selvstændigt og konsultationer, hvor lægen medvirker direkte, eller hvor du rådspørger ham. Telefonkonsultationer samt kontakter, der udelukkende foregår i skranken, skal ikke registreres. Du skal registrere i arbejdsdage. Du skal registrere, uanset om det er egne patienter eller passanter. Registrer så vidt muligt umiddelbart efter hver kontakt. Start på et nyt skema hver dag. Se efter, at dit eget navn står i øverste venstre hjørne. Henvendelsesårsag Klinisk procedure Analysearbejde Tidsforbrug Kun 1 kryds. Du skal afkrydse, hvorvidt hovedårsagen til konsultationen er en af de 8 folkesygdomme, eller konsultationen skyldes en anden årsag. Vi har delt hjerte-karsygdomme op i hypertension og anden hjerte-karsygdom. Osteoporose skal afkrydses under muskel-skeletsygdomme. Er der flere årsager, skal du afkrydse den årsag, der vægter tungest i din kontakt med patienten. Et eller flere kryds. Anfør den/de kliniske procedure(r), du foretager i konsultationen. Til objektiv undersøgelse hører bl.a. otoskopi, halsinspektion, hjerte- og lungestetoskopi, abdominal palpation og fodinspektion. Medicinhåndtering dækker medicingennemgang, udlevering af medicin, råd omkring medicin o.a. Ved forebyggelses- /livsstilsrådgivning forstås primært rådgivning vedrørende kost, vægt, motion, tobak og alkohol. Ved støttesamtale forstås samtale i forbindelse med personlig krise, arbejdsmæssige problemer, stress o.l. Pkt. skal afkrydses, hvis du laver andet sygeplejelignende arbejde, pkt. 21, hvis du kun laver analysearbejde. Mindst 1 højst 9 kryds. Angiv de prøver/analyser, du foretager. Kun 1 kryds. Hvorvidt konsultationen/den del af konsultationen, hvor du var sammen med patienten, varede kortere eller længere end minutter. Lægens involvering Kun 1 kryds. Hvorvidt patienten også blev set af lægen samme dag før, samtidig med eller efter at du så ham/hende. Hvorvidt lægen blev rådspurgt umiddelbart i forbindelse med konsultationen, eller endelig hvorvidt lægen ikke umiddelbart var involveret. Lægens underskrift/godkendelse af recept i forbindelse med konsultationen regnes ikke for rådspørgen. Efter endt registrering sendes registreringsskemaerne samt dit og lægens baggrundsskema til APO, J.B. Winsløws Vej 9A, 5 Odense C 28

29 Registreringsskema 29

30 Notater

31

32

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Forebyggelsesaudit Grønland 2005

Forebyggelsesaudit Grønland 2005 Forebyggelsesaudit Grønland 25 Svarrapport Samlet resultat for 13 distrikter Forebyggelsesaudit, Grønland 25 Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Folkesygdomme i almen praksis

Folkesygdomme i almen praksis Folkesygdomme i almen praksis Forekomst og forebyggelsesperspektiver vurderet i forbindelse med en auditregistrering 24 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Anders Munck Audit Projekt Odense,

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet

Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet Grønland 27 Svarrapport 42 deltagere Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Audit om psykofarmaka med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Region Syddanmark 215 1 Kolofon: Audit om psykofarmaka Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

Præsentation af Ans Lægehus, samt lidt om uddannelsesforløbet for uddannelseslæger i Ans lægehus.

Præsentation af Ans Lægehus, samt lidt om uddannelsesforløbet for uddannelseslæger i Ans lægehus. Præsentation af Ans Lægehus, samt lidt om uddannelsesforløbet for uddannelseslæger i Ans lægehus. Præsentation af ansættelsessted og uddannelsesforløb. Ydernr. 069701 Lægehuset Teglgade 23 8643 Ans tlf.

Læs mere

Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis

Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis Louise Kryspin Sørensen Juli 2014 Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis 99% af konsultationssygeplejerskerne varetager selvstændige konsultationer 27% angiver

Læs mere

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis NOTAT DSR Analyse Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i perioden fra den 11-29. august 2008 gennemført en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION GRUPPEARBEJDE

PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION GRUPPEARBEJDE GRUPPEARBEJDE 1 Opgave 1 En 52-årig kvinde har været til ½-års kontrol af stofskiftet pga. myksødem. Derefter går hun i fitnesscentret, men er herefter usædvanlig stakåndet og beslutter at få en akut konsultation,

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på e-mail:

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Gilså Hansen, Dorte ; K. Rasmussen, Niels; Bro, Flemming; Munck, Anders

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Gilså Hansen, Dorte ; K. Rasmussen, Niels; Bro, Flemming; Munck, Anders Syddansk Universitet Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Gilså Hansen, Dorte ; K. Rasmussen, Niels; Bro, Flemming; Munck, Anders Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa.

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Praksisbeskrivelse Læge Ida Gjessing, Ramsherred 8, Aabenraa Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Klinikken

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Overfølsomhedssygdomme i almen praksis 2005/2006 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Flemming Bro og Anders Munck Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Trustrup lægehus, Århusvej 190, 8570 Trustrup. Tlf. 8633 4211. Fax 8633 4775. Praksisbeskrivelse

Trustrup lægehus, Århusvej 190, 8570 Trustrup. Tlf. 8633 4211. Fax 8633 4775. Praksisbeskrivelse Praksisbeskrivelse Vi hedder Trustrup lægehus og ligger i en landsby med et ganske stort opland ca. 10 km fra Grenaa og 50 km fra Århus. Vore patienter er en blanding af land- og byboere, mange ældre mennesker

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 11. april 2011 /SUBERG Referat af møde den i det rådgivende udvalg vedrørende primær sundhed og åben dagsorden Alle medlemmer var mødt, undtagen Susanne

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Praksisudvikling Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Af Sif Kielgast, Tina Fischer og Lotte Ernst Biografi Sif Kielgast er praktiserende læge samt lægefaglig

Læs mere

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN.

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. Velkommen til praksis LÆGERNE MARGRETHEVEJ 6 6500 VOJENS telefon 7454 1735 / fax 7459 1735 Vi glæder os til at se dig. Vi er en klinik der har haft uddannelseslæger alle

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet

OPLÆG - Projekt Gravide diabetikere i Dialog Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet 2012-06-22 v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Århus 1. oktober 2010 Pfizer Bygger Bro. Konsultationssygeplejerske, marte meo terapeut rygestopsinstruktør

Århus 1. oktober 2010 Pfizer Bygger Bro. Konsultationssygeplejerske, marte meo terapeut rygestopsinstruktør Århus 1. oktober 2010 Pfizer Bygger Bro Konsultationssygeplejerske, marte meo terapeut rygestopsinstruktør Gerda Nielsen gerdakolding@gmail.com Rygestop i almen praksis Præsentation Beskrivelse af min

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009 AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2009 Svarrapport 2007/2009 Audit om Hypertension i almen praksis 2. registrering Oktober 20. Udgivet af Audit Projekt Odense J.B. Windsløws Vej 9A 5000 Odense C Forfattere:

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Lægedage. Velkommen til Lægedage

Lægedage. Velkommen til Lægedage Velkommen til Ydelser anvend overenskomsten korrekt v/ Bodil Johnsen Bruno Melgaard Jensen Dagens program 9.00-10.30: Konsultation, Tk, E-K 10.30-11.00: Pause 11.00-12.00 : Årskontrol, Tillægs, P- markering,

Læs mere

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Plejehjemslæge Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Program Velkomst Hvad gør I jeres praksis Praktisk eksempel fra Odense Værktøj til gennemgang af medicinlister

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Førtidspensionsreformen Kan almen praksis bidrage til tidlig indsats og udjævning af sundhedskløften?

Førtidspensionsreformen Kan almen praksis bidrage til tidlig indsats og udjævning af sundhedskløften? Førtidspensionsreformen Kan almen praksis bidrage til tidlig indsats og udjævning af sundhedskløften?. Kirsten S Freund Forskningsleder og praktiserende læge, Gandrup Hvem har størst risiko Individuel

Læs mere

Praksispersonalets deltagelse i. Erfaringer fra et udviklingsprojekt iværksat af Fyns Amt

Praksispersonalets deltagelse i. Erfaringer fra et udviklingsprojekt iværksat af Fyns Amt Praksispersonalets deltagelse i Erfaringer fra et udviklingsprojekt iværksat af Fyns Amt Titel Fyns Amts projektgruppe Forfattere Udgivet af Praksispersonalets deltagelse i Forebyggelse i Almen Praksis.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Social ulighed i sundhed i Københavns Amt

Social ulighed i sundhed i Københavns Amt Social ulighed i sundhed i Københavns Amt Konference på Amtssygehuset i Herlev "Tidlig varsling af diagnostiske og terapeutiske udviklinger" 8. marts 2001 Søren Klebak Embedslægeinstitutionen for Københavns

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Det rette team betaler sig

Det rette team betaler sig Det rette team betaler sig Ifølge en optælling, foretaget af Praktiserende Lægers Organisation, var der pr. maj 2017 5149 personer ansat som hjælpepersonale i praksissektoren. Heraf 230 bioanalytikere.

Læs mere

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Læge,, PhD. studerende Nikolai Hoffmann-Petersen Medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Generelle udfordringer >

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv Lige sundhed blandt mænd og kvinder -Set fra et almen praksis perspektiv Lektor, læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Syddansk Universitet

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Indhold Side 1. Indledning...

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu. Lif Ekspertdage 3. Juni 2014 Hotel Frederiksdal Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Befolkningsudvikling

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Fårup Lægehus. Fra 1974 blev Fårup Lægepraksis omdannet til en kompagniskabspraksis, idet daværende læge optog en kompagnon.

Fårup Lægehus. Fra 1974 blev Fårup Lægepraksis omdannet til en kompagniskabspraksis, idet daværende læge optog en kompagnon. Fårup Lægehus Historisk: I forbindelse med den kraftige udbygning af sundhedsvæsenet for mere end 100 år siden nedsatte den første praktiserende læge sig i Fårup By i 1894. Der har siden, uden kontinuitetsbrud,

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

LÆGERNE MIDDELFARTVEJ 129

LÆGERNE MIDDELFARTVEJ 129 LÆGERNE MIDDELFARTVEJ 129 Praksisbeskrivelse Adresse: Lægerne Middelfartvej 129, Middelfartvej 129, 1., 5200 Odense V Tlf.: 66 16 63 35 E-mail: Hjemmeside: Hannenybo@dadlnet.dk, mettehesselbjerg@hotmail.com,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere