Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015"

Transkript

1 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse & Oplysning

2 Introduktion Dette tekniske notat præsenterer udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune i april Undersøgelsen har været et samarbejde mellem Århus Kommune og Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse har stået for gennemførelsen af undersøgelsen samt analyser af resultaterne. Kort om undersøgelsen Den april 2015 blev de 46 kommunale skoler i Århus besøgt af Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med undersøgelsen af skolebørns transportadfærd. Alle privatskoler i kommunen fik tilbuddet om at deltage i undersøgelsen. 3 privatskoler valgte at deltage. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge, hvordan skolebørn transporterer sig til og fra skole, herunder hvor mange der benytter hhv. passiv og aktiv transport. Undersøgelsen er baseret på manuelle optællinger på alle klassetrin på skolerne. På hver skole besøges én klasse pr. årgang. Alle data er blevet konverteret til statistikprogrammet SAS, hvor analyserne er blevet foretaget. Resultaterne er blevet skaleret op i størrelsesorden, som svarer til antal elever i skolerne i Århus Kommune. Alle resultaterne findes i det tilknyttede excel-ark. Vejret på undersøgelsesdagene Dato Kort beskrivelse af vejret D. 20/ Fra kl. 7.00: Rigtig fin solskinsmorgen. Svag vind. Solen skinner fra en skyfri himmel hele dagen. Vinden fortsat svag. Temperatur mellem grader. D. 21/ Fra kl 7.00: Rigtig fin solskinsmorgen. Svag vind. Solen skinner fra en skyfri himmel hele dagen. Vinden fortsat svag. Temperatur mellem grader. D. 22/ Fra kl. 7.00: Rigtig fin solskinsmorgen. Svag vind. Solen skinner fra en skyfri himmel hele dagen. Vinden fortsat svag. Temperatur mellem grader. D. 23/ Fra kl. 7.00: Overskyet fra morgen stunden. Overskyet med nogen sol i løbet af dagen Temperatur mellem grader. 1

3 Overordnede konklusioner fra undersøgelsen Flere børn benytter aktiv transport fra skole end til skole på alle skoler i Århus Kommune 68,7 % mod 64,97 %. Færre børn køres i bil fra skole end til skole 19,8 % mod 24,8 %. Langt flere børn på privatskolerne bliver transporteret via en passiv transportform til og fra end på de kommunale skoler. Til skole er det hhv. 67,2 % på privatskolerne mod 33,4 % på de kommunale skoler og fra skole er det hhv. 66,9 % på privatskolerne mod 29,2 % på de kommunale skoler. Andelen af børn, som benytter aktiv transport til og fra skole, varierer meget fra skole til skole fra 26,3 % til 85,8 %, der aktivt transporterer sig til skole og fra 22,7 % til 83,7 %, der aktivt transporterer sig fra skole. På de kommunale skoler er der flest elever i 7. klasse, som benytter aktiv transport (76,2 % til skole og 82,8 % fra skole), mens der er færrest elever i 0. klasse (42,6 % til skole og 41,8 % fra skole). Der ses ingen entydig tendens for klassetrinene på privatskolerne. For både de kommunale skoler og de deltagende private skoler ses en meget lille tendens til, at drenge lidt oftere end piger benytter aktiv transport til og fra skole. På de kommunale skoler benytter 9 ud af 10 børn til og med 4. klasse cykelhjelm, mens andelen falder for hvert klassetrin herefter. På privatskolerne falder brugen af cykelhjelm ikke til under 7 ud af 10 på noget klassetrin. På 14 ud af de 49 deltagende skoler er der over 30 % af eleverne, som bliver kørt til skole. Heriblandt de 3 deltagende privatskoler. 2

4 Alle Skoler samlet I figur 1 og 2 fremgår de samlede resultater for brug af hhv. aktiv 1 og passiv 2 transport til og fra skole for alle børn på hhv. de kommunale og de tre deltagende private skoler i Århus Kommune. Resultaterne viser, at andelen af de børn, som benytter aktiv transport fra skole er højere (68,7 %), end andelen der benytter aktiv transport til skole (64,7 %). Alle skoler - Transportform til skole Alle skoler - Transportform fra skole Passiv transport 34,7 Passiv transport 30,3 Aktiv transport 64,7 Aktiv transport 68, Figur 1: Andelen af børn på alle deltagende skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport til skole. Figur 2: Andelen af børn på alle deltagende skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport fra skole. Da resultaterne viser store forskelle mellem de kommunale skoler og de tre deltagende private skoler fremgår de øvrige resultater på fordelt på hhv. kommunale og private skoler. 1 Aktiv transport dækker over elever, som enten cykler, går/løber eller benytter løbehjul/skateboard/rulleskøjter. 2 Passiv transport dækker over elever, som enten bliver kørt i bil, bus eller tog. 3

5 Kommunale skoler Figur 3 og 4 viser de samlede resultater for brug af hhv. aktiv og passiv transport til og fra skole for alle børn i de kommunale skoler. Resultaterne viser, at andelen af de børn, som benytter aktiv transport fra skole er højere (69,9 %), end andelen der benytter aktiv transport til skole (65,7 %). Gennemsnitlig bliver 24,3 % af børnene transporteret i bil til skole og 19,6 %, når børnene skal hjem fra skole. Kommunale skoler - Transportform til skole Kommunale skoler - Transportform fra skole Passiv transport 33,4 Passiv transport 29,2 Aktiv transport 65,7 Aktiv transport 69, Figur 3: Andelen af børn på alle kommunale skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport til skole. Figur 4: Andelen af børn på alle kommunale skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport fra skole. Klasseniveau I figur 5 og 6 ses de samlede resultater for brug af aktiv transport til og fra skole opdelt på klasseniveau for alle kommunale skoler. Resultaterne viser, at andelen af elever, som benytter aktiv transport til og fra skole, er størst i 7. klasse (hhv. 76,2 % og 82,8 %) og mindst i 0. klasse (42,6 % og 41,8 %). Kommunale skoler - Brug af aktiv transport til skole Kommunale skoler - Brug af aktiv transport fra skole 9. klasse 73,9 8. klasse 75,6 7. klasse 76,2 6. klasse 74,3 5. klasse 69,9 4. klasse 71,8 3. klasse klasse 60,4 1. klasse 49,1 0. klasse 42, klasse 78,4 8. klasse 80,5 7. klasse 82,8 6. klasse 79,6 5. klasse 78,6 4. klasse 75,3 3. klasse klasse 62,1 1. klasse 51,2 0. klasse 41, Figur 5: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på alle kommunale skoler som benytter aktiv transport til skole. Figur 6: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på alle kommunale skoler som benytter aktiv transport fra skole. 4

6 Køn I figur 7 og 8 ses en lille tendens til, at drengene lidt oftere benytter aktiv transport til og fra skole end pigerne. Kommunale skoler - Brug af aktiv transport til skole Kommunale skoler - Brug af aktiv transport fra skole Drenge 74,6 Drenge 79 Piger 73,2 Piger 77,9 72, , , , , ,5 Figur 7: Andelen af børn fordelt på køn på alle kommunale skoler som benytter aktiv transport til skole. Figur 8: Andelen af børn fordelt på køn på alle kommunale skoler som benytter aktiv transport fra skole. Brug af cykelhjem Figur 9 viser, at 9 ud af 10 børn til og med 4. klasse bruger cykelhjelm. Herefter falder andelen af børn, der bruger cykelhjelm pr. årgang ned til under 2 ud af 10 i 9. klasse. Kommunale skoler - Brug af cykelhjelm 9. klasse 8. klasse 7. klasse 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse 2. klasse 1. klasse 0. klasse 17,6 46,3 58,3 77,4 87,3 91,2 93,3 92,2 92,4 90, Figur 9: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på alle kommunale skoler som bruger cykelhjelm. 5

7 De deltagende private skoler Figur 10 og 11 viser de samlede resultater for eleverne på de deltagende privatskolers brug af transportmiddel til og fra skole. Tendensen for brug af hhv. aktiv og passiv transport er helt anderledes på de 3 deltagende privatskoler, end den er på de kommunale skoler. Sammenlignes resultaterne fra privatskolerne med resultaterne fra de kommunale skoler, bliver langt flere børn på privatskolerne transporteret via en passiv transportform til skole (67,2 % på privatskolerne mod 33,4 % på de kommunale skoler) og fra skole (66,9 % på privatskolerne mod 33,4 % på de kommunale skoler). Derudover ses der ikke nogen tendens til, at børnene skifter mellem passiv og aktiv transport, når de skal til og fra skole, hvilket kan skyldes, at privatskolerne rummer elever fra et stort opland. I gennemsnittet bliver 41 % af børnene transporteret i bil til skole og 27 %, når børnene skal hjem fra skole. Andelen af børn, der bliver kørt i bil i til skole, ligger 16,7 %-point højere for børnene på de private skoler end på for børnene på de kommunale skoler, men kun 7,4 %-point højere, når børnene skal transporteres hjem fra skole. De private skoler - Transportform til skole De private skoler - Transportform fra skole Passiv transport 67,2 Passiv transport 66,9 Aktiv transport 32 Aktiv transport 32, Figur 10: Andelen af børn på de deltagende private skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport til skole. Figur 11: Andelen af børn på de deltagende private skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport fra skole. 6

8 Klasseniveau I figur 12 og 13 ses de samlede resultater for brug af aktiv transport til og fra skole opdelt på klasseniveau for de 3 deltagende privatskoler. Resultaterne viser, at andelen af elever, som benytter aktiv transport til og fra skole, er størst i 2. klasse (57,3 %) og mindst i 9. klasse (20,3 %), når eleverne skal til skole. Når de skal hjem fra skole er der flest, der benytter aktiv transport i 4. klasse (48,8 %), mens der er færrest i 8. klasse (22,1 %). De private skoler - Brug af aktiv transport til skole De private skoler - Brug af aktiv transport fra skole 9. klasse 8. klasse 7. klasse 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse 2. klasse 1. klasse 0. klasse 20,3 29,1 33,3 25,7 25,4 42,5 37,6 29,2 35,9 57, klasse 8. klasse 7. klasse 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse 2. klasse 1. klasse 0. klasse 22,1 23,1 28,9 29,2 34,2 36,1 35,9 37,4 43,1 48, Figur 12: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på de deltagende private skoler som benytter aktiv transport til skole Figur 13: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på de deltagende private skoler som benytter aktiv transport fra skole. Køn Når der ses på forskellen mellem piger og drenges brug af aktiv transport til og fra skole viser figur 14 og 15 samme tendens hos privatskolerne som på kommunalskolerne. Figurerne viser en meget lille tendens til, at drengene lidt oftere benytter aktiv transport til og fra skole end pigerne. De private skoler - Brug af aktiv transport til skole De private skoler - Brug af aktiv transport fra skole Drenge 33 Drenge 39,7 Piger 31,2 Piger , ,5 40 Figur 5: Andelen af børn fordelt på køn på de deltagende Figur 6: Andelen af børn fordelt på køn på de deltagende private skoler som benytter aktiv transport til skole. private skoler som benytter aktiv transport fra skole. Brug af cykelhjem Figur 16 viser, at der er en større tendens til, at børnene på de deltagende private skoler oftere bruger cykelhjelm sammenlignet med de kommunale skoler. I 1. og 9. klasse bruger mere end 7 ud af 10 børn cykelhjem, mens mere end 8 ud af 10 bruger i de resterende klasser. 7

9 De private skoler - Brug af cykelhjelm 9. klasse 8. klasse 7. klasse 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse 2. klasse 1. klasse 0. klasse 77,2 80,9 83,3 88,9 87,6 89,8 86,7 78, Figur 16: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på de deltagende private skoler som bruger cykelhjelm. 8

10 På skoleniveau I de følgende figurer fremgår resultaterne for brug af hhv. aktiv og passiv transport til og fra skole på skoleniveau for alle de deltagende skoler i undersøgelsen. Resultaterne for passiv transport er delt op på hhv. brug af bil og brug af bus/tog. De deltagende private skoler er i de følgende figurer markeret med orange. Brug af aktiv transport Figur 17 og 18 viser, at andelen af børn, som benytter aktiv transport, varierer meget fra skole til skole. Det varierer fra 85,8 % for skolen med den højeste andel af børn, som benytter aktiv transport til skole, til 26,3 % for skolen med den laveste andel af børn, som benytter aktiv transport. Der ses en overvejende tendens til, at andelen af børn, som benytter aktiv transport stiger, når børnene skal hjem fra skole, end når de skal til skole. Der er dog enkelte skoler, hvor andelen af børn, som benytter aktiv transport falder, når de skal hjem fra skole. 9

11 Aktiv transport til skole Søndervangskolen Tovshøjskolen Fjordsgades Skole Hasle Skole Beder Skole Strandskolen Ellevangskolen Skæring Skole Katrinebjegskolen Elev Skole Risskov Skole Kragelundskolen Rosenvangskolen Malling Skole Skovvangskolen Solbjerg Skole Mårslet Skole Tranbjergskolen Vorrevangskolen Elsted Skole Tilst Skole Næshøjskolen Samsøgade Skole Gammelgaardsskolen Virupskolen Læssøesgade Skole Sødalsskolen Lystrup Skole Ellekærskolen Højvangskolen Sølystskolen Engdalskolen Skødstrup Skole Skåde Skole Sabro-Korsvejsskolen Holme Møllevangskolen Rundhøjskolen Åby Skole Bakkegårdsskolen Skjoldhøjskolen Bavnehøj Skole Viby Skole Vestergårdsskolen Jakobs Skolen Hårup Skole Rudolf Steiner Skolen Lisbjergskolen Laursens Realskole 27,7 27,6 26,3 37,9 85,8 80,2 80,1 78,6 76,5 75,3 75,3 72,9 72,6 72,5 71,9 71,9 71,6 70,9 70,8 69,4 68,9 68,1 67,8 67,6 66,7 66, ,4 64, ,5 62,8 62,3 62,3 61,1 60,6 58,1 57,2 56,1 55,1 54,4 53,8 53,6 53,4 53,2 48,8 44, er Figur 17: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bruger aktiv transport til skole. 10

12 Aktiv transport fra skole Søndervangskolen Strandskolen Tovshøjskolen Møllevangskolen Beder Skole Risskov Skole Ellevangskolen Skovvangskolen Solbjerg Skole Vorrevangskolen Fjordsgades Skole Mårslet Skole Kragelundskolen Hasle Skole Malling Skole Lystrup Skole Katrinebjegskolen Tilst Skole Næshøjskolen Elev Skole Rosenvangskolen Skæring Skole Elsted Skole Samsøgade Skole Skødstrup Skole Virupskolen Sølystskolen Rundhøjskolen Skåde Skole Bavnehøj Skole Tranbjergskolen Højvangskolen Gammelgaardsskolen Holme Ellekærskolen Skjoldhøjskolen Sødalsskolen Læssøesgade Skole Bakkegårdsskolen Sabro-Korsvejsskolen Viby Skole Åby Skole Engdalskolen Jakobs Skolen Vestergårdsskolen Hårup Skole Lisbjergskolen Laursens Realskole Rudolf Steiner Skolen 31,3 29,2 22,7 41,5 83,7 80,3 80, ,9 79,4 78,3 77,9 77, ,8 76, ,6 74,7 74,2 73,7 73,3 73,2 72,5 72, ,7 70, ,6 69,3 69, ,8 68,5 68,5 67, ,5 63,8 62,7 62,2 60,4 59, ,9 54, , Figur 18: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bruger aktiv transport fra skole. 11

13 Brug af bil Figur 19 og 20 viser, at andelen af børn, som bliver kørt i bil til skole ligeledes varierer meget, afhængig af hvilken skole de går på. På skolen, hvor flest børn bliver kørt i bil til skole, er andelen 46,6 % og for skolen med den laveste andel af børn, som bliver kørt i bil til skole, er andelen 11,1 %. Der ses en overvejende tendens til, at andelen af børn, som bliver transporteret i bil falder, når de skal hjem fra skole end til skole. Samlet set køres færre børn i bil fra skole (19,8 %) end til skole (24,8 %). 12

14 Brug af bil til skole Rudolf Steiner Skolen Jakobs Skolen Møllevangskolen Lisbjergskolen Skødstrup Skole Hårup Skole Laursens Realskole Sødalsskolen Rundhøjskolen Bavnehøj Skole Sølystskolen Vestergårdsskolen Åby Skole Viby Skole Tilst Skole Engdalskolen Lystrup Skole Skåde Skole Tranbjergskolen Holme Elsted Skole Skovvangskolen Virupskolen Bakkegårdsskolen Mårslet Skole Næshøjskolen Højvangskolen Elev Skole Risskov Skole Gammelgaardsskolen Solbjerg Skole Rosenvangskolen Malling Skole Skjoldhøjskolen Sabro-Korsvejsskolen Katrinebjegskolen Vorrevangskolen Ellekærskolen Strandskolen Kragelundskolen Samsøgade Skole Tovshøjskolen Ellevangskolen Beder Skole Skæring Skole Hasle Skole Læssøesgade Skole Fjordsgades Skole Søndervangskolen 35,9 35,9 34,5 33,8 33,8 33,5 33, ,7 30,2 29,7 29,4 29,3 27, ,7 24,9 24,7 24,6 24,6 23,8 23,7 23,4 22,7 22,6 22,2 21,9 21,4 21,3 21,2 20,6 20,3 20,1 19,7 19,4 18,4 17,4 16,9 16,9 16,4 15,3 15, ,2 11,1 46, ,5 40, Figur 19: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bliver transporteret i bil til skole. 13

15 Brug af bil fra skole Engdalskolen Sødalsskolen Rudolf Steiner Skolen Lisbjergskolen Vestergårdsskolen Skødstrup Skole Åby Skole Hårup Skole Viby Skole Sølystskolen Jakobs Skolen Rundhøjskolen Tilst Skole Laursens Realskole Tranbjergskolen Elev Skole Elsted Skole Gammelgaardsskolen Højvangskolen Rosenvangskolen Skåde Skole Lystrup Skole Katrinebjegskolen Bakkegårdsskolen Møllevangskolen Bavnehøj Skole Vorrevangskolen Mårslet Skole Malling Skole Næshøjskolen Virupskolen Tovshøjskolen Skovvangskolen Sabro-Korsvejsskolen Læssøesgade Skole Holme Samsøgade Skole Skæring Skole Beder Skole Kragelundskolen Strandskolen Risskov Skole Fjordsgades Skole Ellekærskolen Ellevangskolen Skjoldhøjskolen Hasle Skole Søndervangskolen Solbjerg Skole 27,2 26,6 26,2 25,8 24,5 24,1 23,3 22,9 22,8 22,8 22,7 22,3 21,8 21,2 20,7 20,5 19,7 19,3 19,3 18,8 18,4 18,1 17,8 17,8 17,5 17,3 16,9 16,8 16,6 16,3 15,7 15,5 14,4 14,4 14,1 13,8 13,8 13,8 12,9 12,6 12,2 11,8 10,1 10,1 35, ,4 31,3 39, Figur 20: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bliver transporteret i bil fra skole. 14

16 Brug af tog eller bus I figur 21 og 22 fremgår det, at andelen af børn, som benytter tog eller bus til og fra skole varierer meget fra skole til skole. Andelen varierer fra 38,2 % for skolen med den højeste andel af børn, som benytter bus eller tog til skole, til 2,2 % for skolen med den laveste andel af børn, som benytter tog eller bus til skole. Når det drejer sig om at benytte bus eller tog fra skole, er variationen mellem skolerne større. Her varierer andelen fra 47,1 % til 1,2 %. 15

17 Brug af bus/tog til skole Laursens Realskole Lisbjergskolen Hårup Skole Skjoldhøjskolen Rudolf Steiner Skolen Sabro-Korsvejsskolen Læssøesgade Skole Bakkegårdsskolen Vestergårdsskolen Ellekærskolen Viby Skole Holme Samsøgade Skole Åby Skole Højvangskolen Bavnehøj Skole Skæring Skole Jakobs Skolen Rundhøjskolen Virupskolen Næshøjskolen Kragelundskolen Skåde Skole Solbjerg Skole Vorrevangskolen Ellevangskolen Malling Skole Fjordsgades Skole Engdalskolen Mårslet Skole Rosenvangskolen Lystrup Skole Katrinebjegskolen Tranbjergskolen Beder Skole Hasle Skole Strandskolen Risskov Skole Elev Skole Elsted Skole Sølystskolen Skovvangskolen Tilst Skole Søndervangskolen Skødstrup Skole Gammelgaardsskolen Tovshøjskolen Møllevangskolen Sødalsskolen 26,2 25,3 24,4 21,3 20,1 18,3 17,5 16,8 16,6 16,5 15,7 14,9 13,3 13,1 11,4 11,3 11,1 10 9,8 9,7 9,3 8,7 8,2 7,9 7,8 7,7 7,5 7,3 6,8 6,7 6 5,9 5,6 5,5 5,3 5 4,8 4,4 4,3 4 3, ,9 2,4 2,2 31,5 38, Figur 21: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bliver transporteret i bus eller tog til skole. 16

18 Brug af bus/tog fra skole Laursens Realskole Rudolf Steiner Skolen Lisbjergskolen Hårup Skole Jakobs Skolen Skjoldhøjskolen Sabro-Korsvejsskolen Ellekærskolen Læssøesgade Skole Vestergårdsskolen Bakkegårdsskolen Holme Viby Skole Åby Skole Skæring Skole Samsøgade Skole Virupskolen Bavnehøj Skole Solbjerg Skole Højvangskolen Kragelundskolen Næshøjskolen Skåde Skole Ellevangskolen Fjordsgades Skole Rundhøjskolen Vorrevangskolen Tranbjergskolen Malling Skole Rosenvangskolen Søndervangskolen Sølystskolen Lystrup Skole Katrinebjegskolen Engdalskolen Mårslet Skole Risskov Skole Hasle Skole Beder Skole Strandskolen Skovvangskolen Elev Skole Tilst Skole Elsted Skole Tovshøjskolen Skødstrup Skole Sødalsskolen Gammelgaardsskolen Møllevangskolen 25, ,8 22,6 21,4 20,7 20,3 17,7 17,2 15,7 14,3 13,5 13,1 12,7 12,5 11 9,9 9,4 9,3 9,1 8,9 8,5 8,1 7,7 7,6 6,8 6,7 6,2 6,1 6 5,7 5,6 5,4 5,1 4,9 4,8 4,8 4,8 4,1 3,9 2,9 2,9 2,2 2 1,2 31,6 36, , Figur 22: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bliver transporteret i bus eller tog fra skole. 17

19 Manglende klasser i undersøgelsen Klasser, som vi af forskellige årsager ikke har haft mulighed for at besøge og derfor udgår af undersøgelsen: - Malling Skole mangler 0., 1., 2. og 8. klasse - Samsøgade Skole mangler 5. og 7. klasse - Gammelgaardsskolen mangler 2., 7. og 8. klasse - Læssøesgade Skole mangler 2. og 9. klasse - Møllevangskolen mangler 2., 3., 4., 5., 8. og 9. klasse - Rundhøjskolen mangler 2. og 8. klasse - Skjoldhøjskolen mangler 0. og 3. klasse - Sødalsskolen mangler 6., 7. og 8. klasse - Tilst Skole mangler 8. klasse - Viby Skole mangler 8. klasse - Åby Skole mangler 9. klasse. 18

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Rudersdal Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Rudersdal Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Rudersdal Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juni 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen: Skoleelevers transportadfærd i Gladsaxe Kommune

Resultater fra undersøgelsen: Skoleelevers transportadfærd i Gladsaxe Kommune Teknisk notat Resultater fra undersøgelsen: Skoleelevers transportadfærd i Gladsaxe Kommune Kræftens Bekæmpelse, september 2015 Projektmedarbejder Louise Ulff-Møller Nielsen Forebyggelse & Oplysning, Fysisk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder:

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Forventninger til læringsplatformen Tekniske IT-kompetencer IT-didaktiske

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Bilag 1 Den integrerede implementeringsmodel Kilde: Implementering af politik, af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, 2008, Fig. 1.1, s. 18.

Bilag 1 Den integrerede implementeringsmodel Kilde: Implementering af politik, af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, 2008, Fig. 1.1, s. 18. Bilag 1 Den integrerede implementeringsmodel Kilde: Implementering af politik, af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, 2008, Fig. 1.1, s. 18. Bilag 2 Annonce og spørgeskema Overskrift: Oplevelsen

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål

Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Bord Navn Stilling Skole 1 Marianne Gilbert Nielsen Formand BUPL Aarhus 1 Kristine Schroll Formand DTLAa 1 Ove Petersen Næstformand LUA 2 Dennis Møller

Læs mere

Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Navn Stilling Skole Bord

Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Navn Stilling Skole Bord Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Navn Stilling Skole Bord Agnete Wedel Lorenzen Afdelingsleder Langagerskolen 39 Allan Frederiksen Pædagogisk leder Rundhøjskolen 32 Allan Hjortshøj

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering Endelig prioritering skoletoiletpuljen Dette notat indeholder en opsamling og den endelige prioritering af skoletoiletpuljen til renovering

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport 2011 Afrapportering af kriminalitetstal SSP Aarhus, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Telefon: 89 40 47 90. ssp@mbu.aarhus.dk FORORD Årsrapporten

Læs mere

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Notat Side 1 af 13 Til Til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Aarhus Kommune er i vækst, men demografien ændrer sig forskelligt i forskellige områder af

Læs mere

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Dokumentation af fremgangsmåde og metode - Jens Gundgaard, COWI 20. januar 2008 Undersøgelsen skal vise, hvordan unges uddannelsesmønster påvirkes

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 17. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Analysens fundament... 2 2.1 Skoler og områder... 3 2.2 Prognose for udvikling i skolernes

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-Undervisning 32 06 SFO 49 07 Klub 64 08 Specialpædagogisk dagtilbud

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar budget Børn og Unge

Oversigt over indkomne høringssvar budget Børn og Unge Oversigt over indkomne høringssvar budget 2016-2019 Børn og Unge Side 1 af 6 Høringsnummer Høringspart 1 Lisbjergskolen MED 2 Skejby-Vorrevang DTB MED 3 Børnehaven Stenhøjgaard 4 Sissel-Jo Gazman 5 Skødstrup

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER KVALITETSRAPPORT Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

(Bilag 4 b) Høringssvar til byrådsindstilling om ny folkeskolereform

(Bilag 4 b) Høringssvar til byrådsindstilling om ny folkeskolereform (Bilag 4 b) Høringssvar til byrådsindstilling om ny folkeskolereform Høringspart SKOLER Bakkegårdskolen SFO-forældreråd Ønsker at fastholde SFO-forældreråd. Ønsker,at forældreflertal kan beslutte om SFO-leder

Læs mere

Deltagerliste, detaljeret

Deltagerliste, detaljeret Aktivitet: 9706500, Dansk, -6 kl. Betegnelse: Dansk,. - 6. klassetrin - Modul.08.05 -.05.06 0.09.05 SOFA, LBJ, ULKE, LIAL, TFAJ Gry Gronemann Vorrevangskolen Vorregårds Allé 09 87980 5 6 7 Lotte Amstrup

Læs mere

Undervisningsmiljø Beder Skole 2009-2011. Indskoling

Undervisningsmiljø Beder Skole 2009-2011. Indskoling Indskoling Pia Nyrup december 2011 Mellemtrin Pia Nyrup december 2011 Udskoling Pia Nyrup december 2011 Trivselsprofil 2011 Indskoling Værst - bedst 5 4 3 2 1 Spørgsmål, tryk + for svar

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-undervisning 30 06 Skole-SFO 46 07 Fritids- og klubtilbud 61 08 Specialpædagogiske

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Grenåvej øst: Holddeling Fangeflugten, Bygholm 2014: Hold 1 10 personer:

Grenåvej øst: Holddeling Fangeflugten, Bygholm 2014: Hold 1 10 personer: Grenåvej øst: Hold 1 10 personer: Thorkil Andersen Risskov Skole/Sygehusundervisning: Ann Littauer Gitte Stoltze Sørensen Grethe Juhl Lars B. Poulsen Mads Hansen Sannie Ilona Leth Strandskolen: Linda Agnete

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB INDHOLD (I) Afsnit 01 Introduktion Side 04 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning Side 08 Afsnit 04

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 73. oktober 2010 Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

Dagsordenspunkter med bilag

Dagsordenspunkter med bilag Dagsordenspunkter med bilag Indhold 1.2 Referat...2 Bilag 1: Referat rådmandsmøde 200116...2 1.3 Status på implementering af Styrket borgerkontakt - sagsbehandlingstider og tilgængelighed...6 Bilag 1:

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Pasningstilbud 13 05 Skole 33 06 SFO 55 07 Fritids- og klubtilbud 75 08 Specialpædagogiske pasningstilbud

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7.

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7. Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Februar 1999 VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE x Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der 222.182

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

børn og unge Bilag til Kvalitetsrapport Lokale udviklings- og tilsynspunkter

børn og unge Bilag til Kvalitetsrapport Lokale udviklings- og tilsynspunkter k va l i t e t s r a p p o rt 2013 børn og unge Bilag til Kvalitetsrapport Lokale udviklings- og tilsynspunkter 1 Indhold Lokale udviklings- og tilsynspunkter 3 Dagtilbud 4 Skoler 13 Fritids- og ungdomsskolerne

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater...

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Oversigt for vikariater i Børn og Unges rotationsprojekt for ledige lærere foråret 2013

Oversigt for vikariater i Børn og Unges rotationsprojekt for ledige lærere foråret 2013 Oversigt for vikariater i Børn og Unges rotationsprojekt for ledige lærere foråret 2013 Bakkegårdskolen Bjørnshøjvej 1 8380 Trige 87136306 pres@aarhus.dk Vi søger en vikar med disse linjefag: dansk, billedkunst

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune, Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor November 2003 Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune, 2003 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2. Indirekte. 2.1 Kalkuleret husleje af ejendom. 1.2 Udgift afholdt af 1.3 I alt

2. Indirekte. 2.1 Kalkuleret husleje af ejendom. 1.2 Udgift afholdt af 1.3 I alt Kultur og Borgerservice Center for Økonomi og Personale 02092008 Bilag A Støtte Oversigt 1. Direkte tilskud 2. Indirekte tilskud Bygnings id Budget 2009 1.1 Støtte til institutionen 1.2 Udgift afholdt

Læs mere

INDHOLD. Læsevejledning. Sammenfatning. 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau. 04 Politisk fastsatte effektmål. Pasningstilbud.

INDHOLD. Læsevejledning. Sammenfatning. 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau. 04 Politisk fastsatte effektmål. Pasningstilbud. INDHOLD 01 Læsevejledning 3 02 Sammenfatning 5 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau 11 04 Politisk fastsatte effektmål 12 05 Pasningstilbud 15 06 Skole 42 07 SFO 72 08 Fritids- og klubtilbud

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Indkomne høringssvar i Magistratsafdelingen for Børn og Unge Klubberne Holme Vestergård og 23 Rundhøj, Mette Toft formand Højbovej 9, 8270 Højbjerg 06-01-2011 24 Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd, Ole Jean

Læs mere

Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune

Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 2. maj 2014 Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune Tilpasning af strukturen på FU-området med henblik på at sikre et selvstændigt

Læs mere

Forældreskolen i Århus Marselis Boulevard 17 8000 Århus C. Læssøesgades Skole Gunhild Ejsing Læssøesgade 24 8000 Århus C

Forældreskolen i Århus Marselis Boulevard 17 8000 Århus C. Læssøesgades Skole Gunhild Ejsing Læssøesgade 24 8000 Århus C Elise Smiths Skole Ny Munkegade 13 Forældreskolen i Århus Marselis Boulevard 17 Laursens Realskole Hjelmensgade 12 2976 2979 2982 Rudolf Steiner Skolen Strandvejen 102 2988 Læssøesgades Skole Gunhild Ejsing

Læs mere

Veje med tilknyttet skoledistrikt Aarhus Kommune

Veje med tilknyttet skoledistrikt Aarhus Kommune Veje med tilknyttet skoledistrikt Aarhus Kommune Vejnavn Husnr.: Fra Til Fra Til Skoledistrikt A.H.Winges Vej 1 999 2 998 Skovvangskolen A.Hertzums Vej 1 999 2 998 Læssøesgades Skole Abelvej 1 999 2 998

Læs mere

Resultater skoleskydning 2011 (samlet)

Resultater skoleskydning 2011 (samlet) Resultater skoleskydning 2011 (samlet) Langå skytteforenig Lilleåskolen Hold: 1 Klasse: 5a Total: 768 1 Grenå Skyttekreds Norddjurs friskole Hold: 1 Klasse: 5 Total: 766 2 Grenå Skyttekreds Vestre Skole

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport 11. april 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 1 1.1 Analysens fundament... 2 1.2 Kriterier for nedlæggelse af skoler... 3 1.3 Præsentation af scenarier...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

(Bilag 4 b) Oversigt over høringssvar og bemærkninger

(Bilag 4 b) Oversigt over høringssvar og bemærkninger (Bilag 4 b) Oversigt over høringssvar og bemærkninger Høringspart NR Tilslutter sig indstillingen Tilslutter sig delvis indstillingen Tilslutter sig ikke indstillingen Særlige bemærkninger i høringssvaret

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 2005 Byråds- og regionsvalget den 15. november 2005 x Det samlede antal stemmeberettigede i Århus Kommune ved kommunalvalget den 15. november

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010 Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Statistikrapport 11. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1 Figur- og tabelliste... 2 2 Indledning... 3 3 Henvisning af elever i Århus

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2015 for Børn og Unge. Lokale udviklings- og tilsynspunkter

Bilag til Kvalitetsrapport 2015 for Børn og Unge. Lokale udviklings- og tilsynspunkter Bilag til Kvalitetsrapport 2015 for Børn og Unge Lokale udviklings- og tilsynspunkter Indhold LOKALE UDVIKLINGS- OG TILSYNSPUNKTER... 2 DAGTILBUD... 3 SKOLER... 11 FU-OMRÅDER... 17 1 Lokale udviklings-

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Baggrundsbilag. på baggrund af kvalitetsrapporteringen for 2011

Baggrundsbilag. på baggrund af kvalitetsrapporteringen for 2011 k va l i t e t s r a p p o rt bilag Baggrundsbilag på baggrund af kvalitetsrapporteringen for 2011 kvalitetsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Læreplaner, mål og indholdsbeskrivelse for SFO og

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere