Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen"

Transkript

1 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010

2 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: / RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf / KØGE BUGT: Willy Andersen Tlf: EGEDAL: Sanny Freund Tlf: FREDERIKSSUND: Terkel Maack Tlf HALSNÆS: John Mortensen Tlf FURESØ: Helle Bomgaard Tlf: HELSINGØR: Kirsten Fazio Tlf NORDSJÆLLAND: Lisbeth Holmgaard Tlf: VESTSJÆLLAND: Lise Kiving Tlf: SYDSJÆLLAND, MØN og LOLLAND-FALSTER: Arne Høegh Tlf: FYN: Lise Christiansen Tlf: SYDFYN: Lonnie Malmberg Tlf: SØNDERJYLLAND: Alite Karoline Petersen Tlf: VEJLE, FREDERICIA, KOLDING: Niels Henry Andersen Tlf: HEDENSTED-HORSENS: Berit Nybroe Tlf MIDT-VESTJYLLAND: Elmer S. Gade Tlf: VIBORG-SKIVE: Tracy Fleur Pedersen Tlf: RANDERS: Ole Støvring Tlf SILKEBORG: Lizzy Søndergaard Tlf ÅRHUS-ØSTJYLLAND: Jette Sloth Tlf: THISTED-MORS: Anne-Marie Heegaard Lodahl Tlf: NORDJYLLAND: Anne-Marie Heegaard Lodahl Tlf: RÅDGIVNING: Socialrådgiver Eva Hollænder Tlf: Onsdag (telefonrådgivning) kl Fredag (telefonrådgivning) kl RÅDGIVNING: Neuropsykolog Henning Olsen Tlf: Onsdag (telefonrådgivning) kl Fredag (telefonrådgivning) kl Akut støtte for pårørende (ASP) Er du pårørende til en person, der pludselig er ramt af ulykke eller sygdom, som påvirker hjernen? Du kan henvende dig direkte til ASP gennem Hjerneskadeforeningen på tlf Annoncetegning: Dansk Blad Service ApS, Vestergade 11 A, Postboks 16, 5540 Ullerslev, tlf Alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil. Hjerneskadeforeningens hovedkontor: Brøndby Møllevej Brøndby Tlf Fax Girobank reg.nr kontonr Protektor for Hjerneskadeforeningen Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Marianne Schirrmacher Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 250,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på CD eller . Send gerne billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningens synspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Hjerneskadeforeningen er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. HJERNESKADEFORENINGENS TELEFONRÅDGIVNING Når der rettes henvendelse til rådgivningen vil vi registrere henvendelsesårsager, samt hvilken lokalitet i landet man ringer fra. Registreringen skal tjene til at pege på generelle behov og mangler for skadede og pårørende. Al brug af registreringen vil naturligvis ske i anonymiseret form. De hyppigste årsager til hjerneskader er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodprop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infek tions sygdom me som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop, samt organiske opløsningsmidler. 2 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

3 årgang 21 nummer 2 juni 2010 indhold 4 Kalender 5 Leder 6 Det sociale hjørne DIREKTØR Svend-Erik Andreasen Tlf: Fri os fra gabestokken 9 Rejseoplevelser Uganda 16 Lions hjælper Hjerneskadeforeningen HOVEDBESTYRELSEN: Formand: Niels-Anton Svendsen Tlf: Næstformand: Elmer S. Gade Tlf: Mogens Bomgaard Tlf: Lisbeth Holmgaard Tlf: LIDL støtter Hjerneskadeforeningen 19 Hovedtropperne 23 Hjerneskadeforeningens repræsentantskabsmøde 24 Man kan mere end man tror 27 Hvem skal bestemme? 29 Hjerneskadeforeningen gennem 25 år - 1 Lene Juul Tlf: Alite Karoline Petersen Tlf En unik ferie på Cypern 35 Støt op om vores vigtige sag 39 Lokalafdelingerne Ole Støvring Tlf: Hjerneskadeforeningen har den 20. august års jubilæum. Dette markeres ifm forskellige arrangementer rundt om i landet i løbet af jubilæumsåret. Forsiden: Lone Hertz holdt foredrag om livskvalitet den 24. april og modtog derefter en donation på kr. fra Lions til Hjerneskadeforeningen. Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg - ISSN Redaktion: Marianne Schirrmacher Svend-Erik Andreasen Deadline 2010: Nr. 3: 6. august 2010 Redaktion af dette blad sluttede den Næste nummer udkommer september 2010 Annonce tegning: Dansk Blad Service ApS, Vestergade 11 A, Postboks 16, 5540 Ullerslev, tlf Alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet hertil HOVEDCIRKLEN JUNI

4 Wulffmorgenthaler støtter vores sag med den flotteste kalender i storformat vi har brug for din hjælp til at sælge den... Kalenderen er i rigtig storformat hele 1,4 meter bred med 12 flotte og sjove Wulffmorgenthaler tegninger. Kalenderen går fra 1. juli 2010 til 31. december Der trykkes 1000 kalendere og prisen er kr. pr. stk. Hele overskuddet går til Hjerneskadeforeningen. Det vil typisk være virksomheder, der køber kalenderen, da den jo kræver en del plads og ikke er helt billig. Kender du til en virksomhed, du tror er interesseret, så fortæl dem om kalenderen og hvordan det bliver sjovt og synligt at støtte vores gode sag. Din indsats vil være en stor hjælp til selvhjælp. Du er selvfølgelig også velkommen til selv at bestille en kalender på eller ved at ringe til Helle Ebbesen i Hjernekalender-kampagnesekretariatet hos Happy Advertising på telefon HOVEDCIRKLEN JUNI 2010 kalenderen kan bestilles på

5 Folketinget har vedtaget Af Niels-Anton Svendsen, landsformand diskriminerende lov! Foto: Henning Kaag Den 20. maj 2010 blev en dag hvor FN s konvention, der skulle sikre mennesker med handicap mod diskrimination blev groft tilsidesat af et flertal i Folketinget! Baggrunden er, at kommunerne efter kommunalreformen har oplevet at udgifterne til det specialiserede socialområde tilsyneladende er eksploderet og dermed en stor og ofte uforudsigelig - belastning for de kommunale budgetter. Kommunernes Landsforening har forelagt regeringen problemet og det blev aftalt, at regeringen skulle lave sådanne lovændringer, at kommunerne fik bedre mulighed for at styre deres udgifter på det specialiserede socialområde. Derfor fremlagde regeringen et forslag til ændring af serviceloven, som blev vedtaget den 20. maj 2010 men alene med stemmer fra VKO. Det er naturligvis ikke i sig selv diskriminerende, at kommunerne får redskaber til at styre deres økonomi. Det diskriminerende består i, at en særlig gruppe mennesker med handicap som de eneste fratages deres ret til gennem deres stemme ved kommunevalg, at have indflydelse på sammensætningen af den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for, hvorledes servicelovens regler skal fungere i forhold til dem, deres behov - og deres liv! For at forstå det diskriminerende element bliver det næste desværre lidt teknisk. For mennesker med handicap, der af deres oprindelige kommune er visiteret til f.eks. et botilbud i en anden kommune, har reglerne indtil nu været sådan, at den kommune, hvor de nu bor, har ansvaret for deres ydelser i henhold til serviceloven men kommunen kan efterfølgende sende regningen til den oprindelige kommune. Til gengæld har den handicappede borger stemmeret i den kommune, hvor de bor og dermed indflydelse på den kommunalbestyrelse, der afgøre hvilke serviceydelser, den pågældende skal have. Den handicappede borger har altså mulighed for at udøve sine demokratiske rettigheder! Det kommunale selvstyre betyder, at den enkelte kommunalbestyrelse fastlægger kommunens serviceniveau men naturligvis inden for lovens rammer men også det giver meget forskellige serviceniveauer! En ordning, hvor den der bevilger ikke er den samme, som den der skal betale, er en ordning, der helt klart er uhensigtsmæssig og en oplagt årsag til konflikter mellem den bevilligende og den betalende kommune en konflikt mellem forskellige serviceniveauer. Lovændringen indebærer, at den person, der er visiteret til botilbud i en anden kommune og dermed ikke længere har stemmeret i sin oprindelige kommune fratages sin demokratiske indflydelse på sammensætningen af den kommunalbestyrelse, der fremover skal træffe betydningsfulde afgørelser indenfor servicelovens område i forhold til den pågældende person. En konsekvens der - efter Hjerneskadeforeningens opfattelse - klart strider mod FN s konvention, som Danmark ellers har tilsluttet sig! Hjerneskadeforeningen har i henvendelse til Folketingets Socialudvalg samt ved foretræde - gjort opmærksom på denne problemstilling. Vi har endog peget på en alternativ løsning! Ingen tvivl om, at det kan være en stor økonomisk belastning for en kommune, at en borger pludselig rammes af en hjerneskade. Men Hjerneskadeforeningen kan ikke acceptere, at et økonomisk problem løses ved at fratage en gruppe af handicappede borgere deres grundlæggende demokratiske rettigheder! Det er diskrimination! Allerede mens kommunalreformen stadig lå på tegnebrættet, gjorde Hjerneskadeforeningen opmærksom på risikoen for, at de nye 98 kommuner generelt ikke ville være i stand til at løfte deres nye ansvarsområder i forhold til hjerneskaderamte borgere på kvalificeret vis. Samtidig er nogle sager indenfor vores område meget dyre sager og en stor belastning for en kommunal økonomi baseret på ca skatteydere. Hjerneskadeforeningen vil nu aktivt tage del i en debat om placeringen af det specialiserede socialområde, hvor vi ser nogle muligheder i, at i det mindst dele af dette område overføres fra kommunerne til regionerne. Dette vil dels skabe større sikkerhed for en kvalificeret vurdering af den hjerneskaderamtes potentiale skabe et grundlag for udvikling og det vil lette kommunernes økonomiske problemer på området, da udgiften til de dyre sager bliver dækket solidarisk af samtlige skatteydere i Danmark, da regionerne får deres bevillinger fra staten. Den handicappede borger vil via sin stemme ved regionsvalg kunne fastholde sine demokratiske rettigheder! Læs vores henvendelse til Socialudvalget og ikke mindst Socialministerens svar til udvalget på Hjerneskadeforeningens hjemmeside og bemærk ministerens konklusion, som ikke forholder sig til netop den demokratiske indflydelse på fastlæggelse af serviceniveauet inden for servicelovens område! Hjerneskadeforeningen vil forfølge denne sag i Det Centrale Handicapråd og i medierne! GOD SOMMER! HOVEDCIRKLEN JUNI

6 Det sociale hjørne Hjælp os med at stoppe et socialpolitisk mareridt Danske Handicaporganisationer (DH) vil nu bruge de kommunale tilsyn til at få rettet op på kommunernes håndtering af lov om borgerstyret personlig assistance - det, der tidligere hed en hjælperordning. DH efterspørger derfor eksempler fra borgere, der har oplevet urimelige vilkår. Stig Langvad, formand for DH Nu må der gøres noget. Problemerne tårner sig op for borgere med behov for borgerstyret personlig assistance. BPA skulle give os forbedrede rammer for borgere med stort assistancebehov, men er endt som en socialpolitisk gyser. Mange kommuner er slet ikke kommet i gang med at føre loven ud i livet. På trods af, at den har været gældende siden 1. januar 2009! Blandt de kommuner, der trods alt er kommet i gang, er der alt for mange, der bevilger alt for få penge til ordningen. Det betyder, at borgere med en BPA-bevilling ikke kan tilbyde overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår til handicaphjælperne. Endelig betaler kommunerne så små beløb til administration, at borgerne i mange tilfælde ikke har mulighed for frit at vælge, hvem der skal varetage arbejdsgiveransvaret for dem. Det var ellers den helt store pointe ved indførelsen af BPA. Det, der sker, er direkte mod lovens ånd og bogstav. Socialministeriet skrev derfor den 2. marts 2010 til samtlige kommuner og regioner for at gøre opmærksom på, hvordan reglerne skal forstås. Men lige meget hjælper det. Det ser ikke ud til, at socialministeren har de nødvendige ressourcer til at følge op på lovgivningen i forhold til kommunerne. Derfor efterlyser vi i Danske Handicaporganisationer nu navne på kommuner, som ikke har ført reglerne ud i livet. Vi vil meget gerne føre disse sager for det kommunale tilsyn (under statsforvaltningerne). Tilsynet må vurdere, hvad der skal ske i dette land, når kommuner ikke overholder landets love. Senest er der opstået alvorlige problemer for de borgere, der både har Borgerstyret Personlig Assistance og respirationshjælp. Det er nemlig regionerne, der bevilger respirationshjælp, mens kommunerne bevilger BPA. Og det sker efter to forskellige regelsæt for ansættelser. Borgere med BPA kan frit vælge, om de selv vil være arbejdsgivere, eller om de vil overlade arbejdsgiveransvaret til en pårørende, en virksomhed eller en organisation. Dette frie valg gælder imidlertid ikke i forbindelse med respirationshjælpen. Den groteske konsekvens kan være, at der kommer to hold hjælpere til borgeren, måske på samme tid, ansat på forskellige vilkår og til forskellige opgaver. Det dur ikke. Det skaber usikkerhed og utryghed hos borgeren. Social- og sundhedsministerierne arbejder på en ny vejledning til parterne med en række anbefalinger. Men belært af erfaringen, må man nok tillade sig at tvivle på effekten. DH efterlyser derfor også konkrete eksempler på borgere med BPA og respirationshjælp, der aktuelt er kommet i klemme. Fortæl din historie til DH s socialpolitiske konsulent Kirsten Plambech, Så vil DH gøre, hvad DH kan for at få forbedringer igennem politisk. 6 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

7 Fri os fra gabestokken Følgende udtalelse blev vedtaget på DH s repræsentantskabsmøde den 23. april I mødet deltog fra Hjerneskadeforeningen Niels-Anton Svendsen og Svend-Erik Andreasen. Det er blevet tilladt i den offentlige debat at skyde på borgere med funktionsnedsættelser og særlige behov. Det er tilladt at hænge os ud for at være skyld i samfundets og især kommunernes dårlige økonomi. Tilladt at betegne os og vore pårørende som krævende ud over det rimelige. Der er sket et klart holdningsskred. Repræsentanter fra 32 handicaporganisationer og fra Danske Handicaporganisationers 97 lokale afdelinger beklager hermed stærkt, at velfærdsdebatten er blevet så skinger. På vores bekostning. Tendensen er tydelig hos mange ledende kommunalpolitikere og embedsmænd. De hænger kommunens udsatte ud, når de ligger til last. Ofte med detaljerede oplysninger i lokalpressen om den enkelte borger. Og Christiansborgpolitikerne bakker op. Også de taler om, hvor meget det går ud over normalområdet, når de særlige løsninger koster penge. De forsøger at bilde offentligheden ind, at mennesker med handicap selv kan bestille, hvad de ønsker i kommunen. Det passer ikke. Det er altid kommunen, der foretager en udredning og bevilger den støtte, man har behov for - i henhold til en konkret, individuel vurdering og med udgangspunkt i lovgivningen. Men det halter med det sidste. Efter pres fra politikerne er budgettet mange steder sat over loven. Bundlinjen skal overholdes, uanset hvad reglerne siger. KL s næstformand beskyldte i en radioavis forleden socialministeren for at underminere kommunernes mulighed for at styre økonomien, når hun udtaler, at socialrådgiverne skal følge loven! Det er gudskelov ikke alle kommuner, der forsøger at klare de økonomiske problemer ved at underminere retssikkerheden og hænge enkeltpersoner ud i pressen. Mange kommuner satser solidt på faglig kunnen i sagsbehandlingen og prioriterer området. Men for mange gør det modsatte. Folketingets ratificering af FN s konvention for mennesker med handicap stiller krav til forbedring på handicapområdet såvel på det statslige som det kommunale område. Mennesker med handicap og deres pårørende har en berettiget forventning om at leve og deltage aktivt i samfundslivet på lige vilkår med øvrige borgere i Danmark. Den økonomiske nulvækst i kommunerne, kombineret med skattestoppet, gør det svært for kommunerne at leve op til disse forventninger. Men kommunerne har et problem, når de ikke kan forklare, hvad det er, der er skyld i at udgifterne stiger - skønt alle personer med handicap oplever, at der bliver skåret ned på den hjælp, vi modtager; den hjælp, vi har behov for. Vi kan være dyre, og det er der gode grunde til. Men det er ikke op til os, hvor meget støtte, tilbud og hjælpemidler koster. Vi har ikke noget behov for, at det er dyrt at servicere personer med handicap. Men vi bliver nødt til at have den støtte, vi har behov for. Og ret til. Kommunerne og deres landsforening var blandt kommunalreformens stærkeste fortalere. De fastslog inden reformen, at der ikke var den borgerrettede opgave, kommunerne ikke ville kunne klare. I dag må vi nok konstatere, at mange kommunalpolitikere havde alt for lidt indsigt i de amtslige opgaver, som de med reformen påtog sig. Vi må konstatere, at regeringen ikke leverer den nødvendige økonomiske opfølgning på deres lovgivningsarbejde. Vi må også konstatere, at kommunal finansiering af de specielle og udgiftskrævende løsninger var en fejltagelse. Der skal bredere skuldre til. Det eneste rigtige er en solidarisk betaling, evt. med en udligning mellem kommunerne. Danske Handicaporganisationers repræsentantskab opfordrer hermed det danske samfund til at tage vare på de svagest stillede medborgere. Fri os fra gabestokken. Vedtaget af Danske Handicaporganisationernes repræsentantskab den 23. april Det er blevet tilladt i den offentlige debat at skyde på borgere med funktionsnedsættelser og særlige behov. Det er tilladt at hænge disse medborgere ud for at være skyld i samfundets og især kommunernes dårlige økonomi. Tilladt at betegne dem og deres pårørende som krævende ud over det rimelige. Der er sket et klart holdningsskred. Repræsentanter fra 32 handicaporganisationer og fra Danske Handicaporganisationers 97 lokale afdelinger beklager i udtalelsen, at velfærdsdebatten er blevet så skinger. HOVEDCIRKLEN JUNI

8 Rejseoplevelser Uganda Mødet med bestyrelsen og medarbejder i UNAPD Hjerneskadeforeningens Ulandsudvalg var i starten af marts måned i Kampala, Uganda. Formålet med besøget var at afslutte et projekt Hjerneskadeforeningen har haft med Uganda National Action on Physical Disabilities (UNAPD). Frede Schulz og Terkel Maack, er begge frivillige i Hjerneskadeforeningens Ulandsudvalg. Af Terkel Maack, frivillig i Hjerneskadeforeningen, og repræsentant i Ulandsudvalget Det var med stor spænding, jeg tog med Frede Schulz til Uganda den sidste dag i februar, hvor Danmark stadigvæk var dækket af sne og frostgraderne havde bidt sig godt fast i kroppens knogler. Det var da også en underlig situation, da jeg skulle pakke min kuffert. Sommertøjet var gemt langt væk i skabet og sandalerne stod bagerst på hylden med fodtøjet. Spændingen over at skulle til et varmt og eksotisk land som Uganda, blev ikke mindre af, at det meste af mit sommertøj på uforklarlig vis havde hængt og blevet mindre vinteren over. Det meste af sommertøjet og andre klæder blev alligevel pakket i den mega store kuffert. For Frede havde advaret mig om, at tage en for lille kuffert med. Hans egen erfaring er nemlig, at medarbejderne i vores partnerorganisation Uganda National Action on Physical Disabilities (UNAPD) med glæde tager mod tøj fra os, og som første gangs besøgende, skulle jeg nok forvente at ville købe en masse spændende ting med hjem. Derfor den mega store kuffert, også selvom jeg ikke havde nogen plan om, at købe alt muligt turistgejl med hjem. Hvor spændende kan en rejse på 24 timer blive? Turen til Uganda gik via Amsterdam, HOVEDCIRKLEN JUNI

9 Skribenten sammen med den døve og stumme dreng hvor en tre timers mellemlanding blev til otte timers ørkenvandring i en kedelig lufthavn. Den medbragte bærbare computer blev flittigt brugt til at spille Edderkop på, mens jeg ihærdigt prøvede at ligne en travl handelsrejsende. Der var en del surhed i flyet ved afgangen fra Amsterdam, men jeg blev ved med at sige til mig selv, hellere vente 6 timer på, at de får repareret landingsstellet, end at flyve rundt højt oppe og vente på, at flyet er ved at blive tømt for brændstof, så vi i tilfælde af en hård mavelanding ikke skal få svedet bagdelen. Samarbejdspartneren UNAPD Formålet med mit og Fredes besøg var at afslutte et projekt som Hjerneskadeforeningen har haft med UNAPD. Projektet hed Uganda Brain Injury Project (UBISP) og gik overordnet ud på at hjælpe den ugandiske organisation med at fremme levevilkårene for mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende, og at udbrede kendskabet til denne gruppe i Uganda. Dette projekt har vare i to år og er finansieret af DHs Miniprogram. UNAPD har været drivkraften i projektet, mens Hjerneskadeforeningen som projektansvarlig har formuleret projektet og ydet faglig sparring. UNAPD har i flere år været en god samarbejdspartner for Hjerneskadeforeningen. Første indtryk - af landet og projekt UBISP Da vi først var ankommet til vores hotel meget tidligt mandag morgen, havde jeg endnu ikke fået noget indtryk af det land, jeg skulle gæste de næste 8 dage. Frede havde prøvet at forbedre mig på den kultur, jeg som fremmed skulle opleve. Han havde nævnt ukendte begreber som Uganda tid, Muzungo, Matoke, Matatu, Boda-boda m.v. uden at jeg rigtig forstod dem. Men da jeg før har rejst med Frede, var jeg ikke bange for de ukendte farer. Men allerede på vej ud til UNAPD s kontor, der ligger i den anden ende af Kampala, fik jeg min sag for. Stort set alle kørte i den forkerte side af vejen! Eller vejen er måske så meget sagt eftersom der nærmest var flere huller i vejene end der var asfalt. For at undgå hullerne valgte nogle bilister simpelthen at skifte mellem venstre og højre side af vejen. Stort set ingen af vejene uden for Kampala City var asfalteret, og når så det regner meget, ofte og i meget lang tid afgangen, så kom jordvejene til at ligne et månelandskab. Alle vegne var der biler, matatu er (taxabusser) og boda-boda er (motorcykel taxa), Jeg lukkede tit det ene øje og bad en stille bøn for vores fortsatte færden. Vores driver Richard var ansat af UNAPD som chauffør, han var god og jeg var bestemt glad for, at 10 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

10 det ikke var mig der skulle køre på vores mange ture rundt. Jeg var godt træt efter den lange rejse uden meget søvn og ikke mindst rystet af køreturen til UNAPD. Men morgenstunden i Uganda varer frem til kl. 11, hvilket var meget passende for os den dag. De ansatte på kontoret hilste hjerteligt på Frede, det var her jeg fandt ud af, hvad old muzungu betyder. For Frede var deres gamle hvide mand. I huset den dag var også det meste af bestyrelsen for UNAPD, med formand James Mwandha i spidsen. Project officer Geoffrey Basoita og hans assistent Alice Kutyamukama startede med at fremlægge, hvad der var blevet gennemført igennem projektet de sidste to år. For mig var det en god måde, at få indblik i resultaterne på - der er ingen tvivl om, at mr. Basoita, Alice og de frivillige har ydet en kæmpe indsats. Det er svære betingelser at arbejde under; dårlig infrastruktur, ingen offentlige administration (i den forstand vi kender i Danmark), store kulturelle forskelle, forskellige sprog bare for at nævne nogle. Afdækning af begrebet hjerneskadet Senere på dagen havde vi et spændende møde med bestyrelsen og direktør Meldah Tumukunde, hvor vi havde en diskussion om begrebet hjerneskade. Bestyrelsen for UNAPD havde den klare holdning til begrebet hjerneskadet, at det kun er personer med en fysisk skade efter en hjerneskade, der kan være medlem af UNAPD. Jeg fortalte dem om mig selv og min hjerneskade. En skade, der ikke umiddelbart kan ses, men som ofte kommer til udtryk i form af udtræthed, eller at jeg har svært ved at huske og finde ord, når jeg taler. Følger som for mig er lige så væsentlige, som hvis jeg havde nedsat funktion i en arm. Frede og jeg sagde til dem, at for den enkelte person kan disse usynlige vanskeligheder faktisk være mere belastende, fordi omgivelserne ikke kan se vanskelighederne og derfor ikke viser en tilstrækkelig omsorg. Jeg ved ikke om det var mine overtalelsesevner eller om det var Frede s trusler om afbrydelse af det fremtidige samarbejde, der gjorde udslaget. Men de skiftede hurtigt mening og sagde, at selvfølge skal alle hjerneskadede, både dem med en fysisk begrænsning og også dem med kognitive vanskeligheder, være en del af målgruppe for UNAPD. Registrering af HIV-smittede HOVEDCIRKLEN JUNI

11 Maden blev lavet på små blus uden for huset Besøg i selvhjælpsgrupper, psychiatric clinic og Local Council (borgmesterkontor vel nærmest) i Kawembe devisionen De næste dage blev vi kørt rundt til forskellige lokaliteter og jeg mødte blandt andet to selvhjælps-grupper. Det en oplevelse at se, hvilken glæde og stolthed disse mennesker havde. Frede, som tidligere havde besøgt de samme grupper, kunne fortælle mig, at der var sket en kæmpe udvikling. Nu kunne han spore en stolthed og håb hos de samme mennesker, der få år tilbage, var indelukkede, grå og meget lidt talende. Et af stederne kom jeg hurtig i snak med en dreng på omkring 5 år. Han fik lov til at tage billeder med mit kamera, som han stolt viste sin mor. Jeg spurgte hans mor om, hvad drengen fejlede. Hun fortalt mig, at han er døv og stum efter en hjerneskade som følge af et malariaanfald, da han var spæd. Jeg spurgte til mulighederne for, at han kan komme til at gå på en skole for døve børn med undervisning på tegnsprog. Moderen fortalte mig, at der er sådanne en skole, men den ligger lang væk og det koster mange penge, at gå der. Så Herudover besøgte jeg en psykiatrisk klinik, som også var klinik for både fysisk tilskadekomne såvel som HIV smittede og endvidere fungerede som fødeafdeling. På centret behandlede de altså personer med polio, malaria, HIV-positive, psykiske syge og fødende kvinder. Og nu kommer det - der én læge, én uddannet sygeplejerske, som også var jordmoder og en administrerende leder. Herudover var der en masse frivillige hjælpere, men det var en chokerende oplevelse. Det gode var at alle involvere var stolte, når de viste os rundt og fortalte om deres vanskeligheder og deres håb for fremtiden, når det gældt arbejdet med personer med handicap. Hertil kommer at den psykiatriske klinik praktisk taget lå i bushen og dækkede, hvad der svarer til fire kommuner. Den syge person og deres pårørende skulle ofte gå langt for at komme frem, hvad i flere tilfælde betød, at personen døde, før de nåede frem. Det var en voldsom oplevelse, som satte vores egen hjemlige diskussion om nærhospitaler og supersygehuse i relief. Det er svært for mig at sige, hvad der gjorde størst indtryk på mig. For alle de HOVEDCIRKLEN JUNI

12 varm bananmos), lever, oksekød, ris og en eller anden form for grøntsag. Kvinderne havde styr på det, jeg selv ville havde stået af for længst, de havde oven i købet tid til at udspørge mig om Danmark. Nabokonen spurgte om der var skoler for voksne i Danmark og om jeg var gift - hun ville vist gerne med mig hjem! Mens kvinderne kokkererede, nød vi en af de lokale øl og nød samtidigt, at det blev køligere, mens solen gik ned over landsbyen. Efter den gode lokale øl måtte jeg spørge, om jeg måtte låne toilettet. Jeg blev vist om bagved, hvor der var et skur. Det knasede godt under fødderne, da jeg i mørket listede frem til hullet i jorden. Det var ikke småsten jeg trådte på, men masser af mider. Ikke fordi jeg er sippet, men det var godt nok svært at nyde maden bagefter. Du er ikke alene på toilettet steder vi besøgte, var det tydeligt at se, at der skal flere resurser til dels i form af penge, men også i form af faglig udvikling. Som afslutning på den officielle tur rundt den dag, besøgte vi Regionskontoret. På mødet med regionsborgmesteren fik vi at vide, at rent politisk var de syge og personer med handicap nu kommet på dagsorden. Men han var godt klar over, at økonomisk var der for tiden ikke meget støtte, der kunne gives. Det er svært at høre når man lige har været ude at besøge de mennesker som bestemt har brug for støtten. Han fortalte at han var glad for, det store arbejde Hjerneskadeforeningen kunne bidrage med, i hans region. Vi var også hjemme privat hos en af de ansatte. Vi skulle hjem for at hilse på familien og smage den lokale øl. Men sådanne skulle det ikke være. I Uganda bliver vi betragtet som meget fine gæster og man kan ikke uden videre have fine gæster på besøg uden at de får noget at spise. Konen i huset havde fået hjælp af nabokonen til at forberede noget aftensmad. Da vi kom, stod kvinderne derfor ude i den bagende eftermiddagssol og lavede mad på små kulfyrede metalblus. Der var mange gryder i gang, for der skulle serveres matoke (en form for General Meeting Fredag fik jeg min sag for, både hvad angår Uganda tid, tålmodighed og udtræthed. Cirka 70 mennesker fra seks forskellige selvhjælpsgrupper, bestyrelsesmedlemmer og andre aktør skulle mødes og udveksle erfaring. Registrering af mødedeltagerne skulle starte kl. 8.30, så var der morgenkaffe og selve mødet skulle starte kl Frede havde sagt, at når vi kom kl ville vi nok være nogle af de første alligevel. Ganske rigtig, folk kom, og nogle flere kom, og da klokken var 11 måtte Frede sige til mr. Basoita, der som projektkoordinator var ansvarlig for mødet, at nu skulle han gå i gang, for ellers kørte old muzungu hjem igen! Efter en kort velkomst, hvor mr. Basoita igen gennemgik projektet og de mål, der var opnået, skulle hver enkelt mødedeltager rejse sig op og fortælle lidt om sig selv. Der var jeg godt nok ved at løbe bort, for hvad enten vedkommende talte det lokale sprog Buganda eller engelsk skulle det også oversættes. Der blev Frede og jeg godt nok blege og utilpasse til sidst. Men vi holdt ud for på et eller andet tidspunkt ville det jo blive vores tur til at præsentere os - troede vi Da deres præsentationsrunde var 14 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

13 En del af modtagerne af de mange gaver. Førets bestyrelsesformand James Mwandha og direktør Meldah Tumukunde over, skulle formændene for de seks selvhjælpsgrupper, hver i sær rejse sig og fortælle om deres gruppe og det arbejde de havde sat i værk. De havde købt høns, og de fik penge ind ved at sælge æg og kyllinger. En gruppe havde planer om at købe stole og pavilloner, som de så vil leje ud. Opfindsomheden er stor, og en god måde for gruppen, at blive kendt og accepteret i lokalsamfundet. Det var dejligt at høre hvad der var blevet udrettet i projektet, men måske kunne det være kommunikeret en anelse mere effektivt. Som en del af afslutningen af mødet, skulle der deles gaver ud til mange af deltagerne, som en påskyndelse af deres arbejde i gruppen. De gaver skulle først købes ind den fredag. Det var måske derfor mødet skulle trækkes ud. Klokken 17 (to timer efter mødet skulle havde været afsluttet) skulle Frede og jeg så uddele de mange gaver. Hver enkelt modtager fik ét ord (eller i virkeligheden var det mange ord) med på vejen af mr. Basoita, før Frede smilende gav dem gaven og et varmt håndtryk. Det var godt nok to trætte herre, der mødtes senere den aften, for at skylle dagens indtryk ned. Afrunding og hjemrejse Lørdagen og søndag havde jeg for mig selv, da jeg skulle sammenskrive mine oplevelser fra ugen. Uden at have været med fra starten af vil jeg alligevel tillade mig at konkludere, at den indsats, som UNAPD med stor støtte af frivillige har ydet, gør en forskel. Formålet med projektet var netop at starte udbredelse af genskabt til hjerneskadede, udviklingsmuligheder og et bedre liv for mennesker med en hjerneskade. De mål, mener jeg, er opnået. Nogle ting kan gøres bedre, men når man ser på de betingelser, der generelt er i Uganda, har de ansatte i UNAPD formået at nå langt. Søndag fik jeg også mulighed for at besøge et lokalt marked og fik selvfølgelig købt mange spændende gaver med hjem. Så jeg fik brug for den mega store kuffert. Det eneste dramatiske der var ved hjemturen, var det kuldechok jeg fik, da jeg satte mine fødder på dansk jord igen. HOVEDCIRKLEN JUNI

14 Lions Hjælper Hjerneskadeforeningen Niels-Anton Svendsen, Lone Hertz, Niels Erik Kjær og Svend-Erik Andreasen. Af Svend-Erik Andreasen Lone Hertz fik lørdag den 24. april af distriktsguvernør Niels Erik Kjær overrakt en check på til Hjerneskadeforeningen. Pengene er indsamlet af de 52 klubber i Lions Distrikt A. Distriktet som dækker København, det sydlige Sjælland, Lolland Falster og Bornholm, holdt lørdag den 24. april distriktsmøde på Dragør Skole. Lone Hertz holdt foredrag med titlen Livs- kvalitet- og hvad det så er og modtog herefter donationen til Hjerneskadeforeningen. Hjerneskadeforeningen har stor bevågenhed i distriktet og har tidligere modtaget støttte, både fra distriktet og enkelte klubber. Gadekæmperne i Lions Lions klubberne i hele Danmark gik i uge 18 (3.-9. maj) på gaden under temaet Lotte, Lone og løverne. Lotte Heise og Lone Hertz er spydspidser i kampagnen. Også her blev der samlet ind til Hjerneskadeforeningen. Hjerneskadeforeningen er dybt taknemmelig for den støtte til vor sag, som Lions og Lone Hertz har ydet og fortsat yder. 16 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

15 LIDL støtter Hjerneskadeforeningen Af Svend-Erik Andreasen LIDL og Hjerneskadeforeningen har en samarbejdsaftale, om at tombola-arrangementer til fordel for Hjerneskadeforeningen kan afholdes i alle LIDL s butikker i Danmark. Nu er endnu et meget vellykket og for Hjerneskadeforeningen indbringende tombolaarrangement blevet gennemført. Denne gang i LIDL s butik i Svendborg i dagene maj Også denne gang er der meget positive tilbagemeldinger fra LIDL på afviklingen af arrangementet både lokalt fra butik- kens medarbejdere, som Hjerneskadeforeningen dér havde et fremragende samarbejde med, samt fra LIDL s hovedkontor. Hjerneskadeforeningen er meget taknemmelig for LIDL s støtte til foreningens arbejde og vigtige humanitære sag. HOVEDCIRKLEN JUNI

16 Hovedtropperne Af Nena Hejlskov Vi holdt et rigtig godt kursus i Hovedtropperne i marts, hvor vi kombinerede et kursus, der fortrinsvis havde fokus på Krop og Sundhed, med dette års landsmøde/generalforsamling. Kurset var som altid rigtig hyggeligt, og der var et interessant foredrag med BodyPlanning. Flere af tingene var egentlig noget, som man enten vidste eller i hvert fald burde vide, fordi vi får tudet ørerne fulde af det i medierne. Men det var godt, fordi man både blev sikker på nogle ting, man måske godt vidste, samtidig med, at man fik nogle nye ting af vide. Vi har skrevet nogle notater, som du kan se på under aktuelt. Vi havde også et rigtig godt landsmøde, hvor Carsten Ovesen blev valgt ind som bestyrelsesmedlem, og Camilla Krag Larsen og Ane Fink blev valgt ind som suppleanter. Vi ser meget frem til et godt samarbejde i landsbestyrelsen. Også en slags velkommen til Mette Nielsen, som er vores nyeste frivillige fra Århus. Hun skal være regnskabsansvarlig efter Søren Pind, der efter mange år som frivillig må erkende, at han ikke længere har den samme mængde tid at afsætte til Hovedtropperne, da han også bruger meget tid på sin dejlige søn. Velkommen også til Rune Kristensen fra Odense, som også blev valgt ind som støtteperson. Den sidste dag på kurset havde vi besøg af Jan Sargent Larsen, motivationsspeaker og coach, som gav os en forsmag på, hvad vi kan forvente at opleve på Hovedtroppernes næste kursus den september. Uden at løfte sløret for meget, kan vi roligt sige, at det både bliver et rigtig sjovt men også grænseoverskridende kursus med masser af gode udfordringer (selvom man selvfølgelig ikke skal overskride flere grænser, end man er parat til!). Men det føltes alligevel som en lille sejr, hver gang man overvandt nogle af de udfordringer, som Jan Sargent Larsen stillede os, og netop dette er ifølge ham selv også essensen ved hele kurset: at indse og bevise over for sig selv, at man sagtens kan, hvis blot man vil. Det er her, at nøglen til fornyet motivation og energi ligger de to centrale ting, som vi alle sammen vel gerne vil forbedre i vores hverdag. Allerede den dag var der flere af os der overskred grænser og overkom udfordringer, hvilket vi ellers ikke havde forventet. Vi hoppede ned i glasskår, vi rejste os fra en stol på tegnestifter, og vi slugte ild. Det lyder farligt, men det var det overhovedet ikke tværtimod var det fantastisk bekræftende at mærke på og med egen krop, at man kan tusindvis af ting. Også selvom man er hjerneskadet. Så sørg for, at sætte kryds i kalenderen. Se annonceringen på side 21. Det bliver godt! Vi har nu i noget tid haft en hjemmeside på men du kan også bare skrive i adressefeltet. Her kan du se alt det nyeste om Hovedtropperne, du kan følge med i, hvad der sker i Hovedtropperne landet over, du kan læse personlige historier, og så har vi debatsiderne, hvor du kan dele dine tanker/meninger med andre hjerneskadede. Den første og den tredje søndag i måneden vil der være nogen at chatte med på chatten. Vi glæder os til at se dig både inde på chatten og til kurset i september! Her finder du Hovedtropperne HOVEDTROPPERNES LANDSBESTYRELSE Landsformand Nena Hejlskov Tlf Næstformand Camilla Krag Larsen Tlf BESTYRELSESMEDLEMMER: Jennifer Nielsen Bjarne Frederiksen Michael Skjørbæk Larsen UNGDOMSAFDELINGER: FYN: Camilla Krag Larsen. Tlf STORKØBENHAVN Michael Skjørbæk Larsen. Tlf NORDJYLLAND: Mette Thomsen. Tlf Hovedtropperne er en forening under Hjerneskadeforeningen. HOVEDCIRKLEN JUNI

17 FIND MOTIVATIONEN OG NÅ DINE MÅL! Camp Flatø September 2010 På kun 3 dage vil du opdage mere, grine mere og lære mere end du troede muligt! BRYD dine egne grænser sammen med Jan Sargent Larsen og hans team, der med succes coacher olympiske atleter og topledere i erhvervslivet. selvtillid, tro, motivation, sikkerhed, energi HAR DU MODET TIL AT UDFORDRE DIG SELV? Vilje, GEJST, teamwork, succes, MOD, potentiale FORMÅL PRISEN FOR 3 DAGE ER KR. 975,00 OG ER INKLUSIV AT HJÆLPE OPHOLD, DIG FORPLEJNING MED AT: OG ALLE UDFORDRINGER. RING FINDE OG MOTIVATIONEN HØR MERE OM KURSET I FORHOLD PÅ TIL DAGLIGE MAX 35 PLADSER, SITUATIONER SKYND DIG OG AT DIN TILMELDE PERSONLIGE DIG PÅ UDVIKLING SÆTTE MÅL ELLER FOR SEND DIT EN LIV MAIL OG FORFØLGE PÅ DEM (AT SEJRE MED SIG SELV) SKRUE OP FOR MULIGHEDERNE OG SKRUE NED FOR BEGRÆNSNINGER I HVERDAGEN OPDAGE EGET POTENTIALE OG TRO PÅ AT ALT HVAD JEG BEHØVER HAR JEG NU! FÅ EN MASSE SUCCESOPLEVELSER JEG KAN! jeg VIL! jeg TØR! JEG GØR DET! PRISEN FOR 3 DAGE ER KR. 975,00 OG ER INKLUSIV OPHOLD, FORPLEJNING OG ALLE UDFORDRINGER. RING OG HØR MERE OM KURSET PÅ MAX 35 PLADSER, SKYND DIG AT TILMELDE DIG PÅ ELLER SEND EN MAIL PÅ HOVEDCIRKLEN JUNI

18 Hjerneskadeforeningens repræsentantskabsmøde Af Marianne Schirrmacher Hjerneskadeforeningens repræsentantskab mødtes i dagene april 2010 på Hotel Faaborg Fjord. Og igen i år blev det til nogle rigtig gode, givende og inspirerende dage. Som et forsøg blev dette års repræsentantskabsmøde gennemført med kun én overnatning. Fredag aften var som sædvanlig helliget et tema og lørdag var så selve repræsentantskabsmødet. Deres oplæg gjorde flere lokalforeninger interesseret i, at HovedHuset i deres region kunne blive placeret i deres område. Beretningen I sin mundtlige beretning gav landsformand Niels-Anton Svendsen udtryk for stor tilfredshed med den flotte medlemsfremgang, som dels skyldes øget synlighed i diverse medier og de mange gode aktiviteter ude lokalt. I det hele taget viser udviklingen en konstant fremgang år efter år. Et bevis på at Hjerneskadeforeningen gør sit arbejde godt både lokalt og nationalt. Hjerneskadeforeningen er meget fint repræsenteret i det igangværende arbejde i Sundhedsstyrelsen både med hensyn til at få lavet forløbsprogrammer men også i arbejdet med en MTV (medicinsk teknologi vurdering) om neurorehabilitering er vi repræsenteret i både arbejdsgruppe og referencegruppe. Der blev orienteret om de initiativer foreningen har taget i forhold til ministerier og Folketing. Efter en god og lang debat om beretningen, der viser, at vi skal blive bedre til vores interne kommunikation og hvordan vi lokalt og nationalt kan blive bedre til at støtte hinanden til gavn for vores fælles sag, blev beretningen enstemmigt vedtaget. Valg Niels-Anton Svendsen blev genvalgt som landsformand for Valget medførte ingen ændringer i Hovedbestyrelsen. Fredag aften Fredag aften havde vi besøg af Bente Jensen og Anne-Sofie Kristensen fra HovedHuset. Anne-Sofie fortalte om arbejdet i HovedHuset og Bente om hvad det betød for hende at være medlem. Se iøvrigt artiklen om Bente Jensen på side 24. Baggrunden for at sætte HovedHuset på som tema fredag aften var naturligvis satspuljebevillingen som skal sikre at Hjerneskadeforeningens ønske om et HovedHus i hver region går i opfyldelse. HOVEDCIRKLEN JUNI

19 Nye muligheder og ressourcer - Man kan mere end man tror HovedHuset er en del af Hjerneskadeforeningen og er beliggende på Frederiksberg/ København. Der er i satspuljeaftalen afsat i alt 60 mio.kr. til etablering af hjerneskadeklubber andre steder i landet efter HovedHusets model. HovedHuset Borups Alle 132, Frederiksberg Tlf Af Dorte Egebæk hvervsrettet rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade. Da jeg startede i Hovedhuset var mit selvværd helt nede i nul, men når man opdager, at man kan udføre forskellige opgaver, så vokser ens selvtillid. Mine venner og familie sagde, at jeg blomstrede op, og mit humør blev meget bedre fortæller Bente, der i HovedHuset fik noget at stå op til, afklaring omkring sin nye situation, selvværd og et fleksjob. HovedHusets rolle Da Bente blev syg, arbejdede hun for Super Brugsen. COOP Danmark var meget indstillede på at få Bente tilbage, og hendes chef og HR-afdelingen gik i tænkeboks for at finde nye opgaver til Bente. På det tidspunkt kontaktede jeg Hoved- Huset. Jeg havde brug for nogen, der vidste noget om hjerneskader. For jeg var ikke Alle sagde, at jeg ikke skulle regne med at arbejde igen. Men i HovedHuset troede de på mig. Som 56-årig faldt Bente Jensen om på sit job med en hjerneblødning og fik en halvsidig lammelse. Efter hospitalsophold og genoptræning ville Bente gerne arbejde igen, men det var svært at finde støtten og vejen. Men hun fandt vej til HovedHuset et arbejdsfællesskab på Frederiksberg under Hjerneskadeforeningen, med fokus på social og ersikker på, hvad der var sket i min øverste etage, men jeg vidste, at det var noget, der skulle tages hensyn til. HovedHuset kunne hjælpe med at fortælle min arbejdsgiver, hvad det betyder at have fået en hjerneskade forklarer Bente. Indledningsvis hjalp HovedHuset med at oprette en tremåneders arbejdsprøvning i regnskabsafdelingen i COOP, hvor Bente tastede tal ind i regnskabssystemet. Selvom Coop gerne ville ansætte Bente i en fleksjobstilling, skulle der gå seks måneder, før det blev en realitet, fordi sagsbehandlingen i kommunen trak ud. Jeg kunne mere end jeg troede Til at begynde med var Bente ked af, at hun ikke bare kunne fortsætte hos COOP efter arbejdsprøvningen. Men i dag er hun rigtig glad for, at hun fik mulighed for at arbejde i HovedHuset i 24 HOVEDCIRKLEN MARTS 2010

20 I HovedHuset blev Bente afklaret med sin nye situation. I dag er hun ansat i en fleksjobstilling i regnskabsafdelingen hos COOP ventetiden. Her løste Bente både administrative opgaver og serviceopgaver såsom timeregistreringer, lavede kaffe og dække op til møder: Det handler om at få øje på nogle nye muligheder og ressourcer som jeg ikke havde tænkt på, hvis jeg ikke havde været i HovedHuset. Man skal ikke forklare sig For Bente betød det også meget at være blandt ligesindede og se og høre, hvordan andre i samme situation klarer sig. Bente var især glad for de daglige planlægningsmøder, hvor alle i HovedHuset deltager. Hun fortæller, at hun på disse møder hørte andres input og fik nogle nye indgangsvinkler til hendes og andres situation, hun ikke tidligere havde tænkt over. Det er hele atmosfæren i HovedHuset, der gør det. Der er ro og fred - altså, der sker jo en masse, men man skal ikke hele tiden forklare sig. Alle, både medarbejdere og medlemmer, ved, hvordan tingene forholder sig, og det gør det hele meget afslappende. Man får en indre ro af at være i Hovedhuset, forklarer Bente. Kontrasten til at sidde hjemme alene er stor: Hospitalsindlæggelsen og genoptræningen var hård, men det var meget værre at blive sendt hjem. Jeg havde det meget skidt. Man kommer jo bare hjem til ingenting. Det var rigtig hårdt husker Bente, og fortsætter: Jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom at blive isolationsfængslet. Jeg savnede noget at stå op til og følelsen af at kunne bruges til noget det fik jeg i HovedHuset. I dag er Bente ansat i et fleksjob i regnskabsafdelingen hos COOP Danmark. Artiklen blev bragt første gang i Videnscenter for Hjerneskades medlemsblad FO- KUS. 17. årgang. Nummer 1. Marts 2010 HovedHuset tilbyder senhjerneskadede i alderen år at deltage i et ligeværdigt arbejdsfællesskab med social og erhvervsrettet rehabilitering som omdrejningspunkt. Husets medarbejdere og de hjerneskadede medlemmer har i fællesskab ansvaret for den daglige drift. HovedHuset er et såkaldt clubhouse, hvor modellen bygger på ligeværdighed mellem medarbejdere og medlemmer, på medindflydelse og frivillighed, og hvor der er fokus på den enkeltes ressourcer. Målet er højere livskvalitet gennem et aktivt hverdagsliv med sociale relationer og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. HOVEDCIRKLEN MARTS

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 2 Juni 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens NR. 3 22. ÅRGANG JULI 2015 Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde 2015 Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens rådgivere 2 Hjernesagen nr. 3 2015 Sommer i

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

SLØJFEN 31. Succes for ny IGEN-butik i Aalborg. Landsindsamling på nettet Op med håret! marts 2008. Læs meget på side 15

SLØJFEN 31. Succes for ny IGEN-butik i Aalborg. Landsindsamling på nettet Op med håret! marts 2008. Læs meget på side 15 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 31 marts 2008 Foto: Jason Alami, Fotogruppen Landsindsamling på nettet Op med håret! Succes for ny IGEN-butik i Aalborg Læs meget på side 15 FRA LOKALFORENINGS-

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere