Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen"

Transkript

1 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010

2 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: / RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf / KØGE BUGT: Willy Andersen Tlf: EGEDAL: Sanny Freund Tlf: FREDERIKSSUND: Terkel Maack Tlf HALSNÆS: John Mortensen Tlf FURESØ: Helle Bomgaard Tlf: HELSINGØR: Kirsten Fazio Tlf NORDSJÆLLAND: Lisbeth Holmgaard Tlf: VESTSJÆLLAND: Lise Kiving Tlf: SYDSJÆLLAND, MØN og LOLLAND-FALSTER: Arne Høegh Tlf: FYN: Lise Christiansen Tlf: SYDFYN: Lonnie Malmberg Tlf: SØNDERJYLLAND: Alite Karoline Petersen Tlf: VEJLE, FREDERICIA, KOLDING: Niels Henry Andersen Tlf: HEDENSTED-HORSENS: Berit Nybroe Tlf MIDT-VESTJYLLAND: Elmer S. Gade Tlf: VIBORG-SKIVE: Tracy Fleur Pedersen Tlf: RANDERS: Ole Støvring Tlf SILKEBORG: Lizzy Søndergaard Tlf ÅRHUS-ØSTJYLLAND: Jette Sloth Tlf: THISTED-MORS: Anne-Marie Heegaard Lodahl Tlf: NORDJYLLAND: Anne-Marie Heegaard Lodahl Tlf: RÅDGIVNING: Socialrådgiver Eva Hollænder Tlf: Onsdag (telefonrådgivning) kl Fredag (telefonrådgivning) kl RÅDGIVNING: Neuropsykolog Henning Olsen Tlf: Onsdag (telefonrådgivning) kl Fredag (telefonrådgivning) kl Akut støtte for pårørende (ASP) Er du pårørende til en person, der pludselig er ramt af ulykke eller sygdom, som påvirker hjernen? Du kan henvende dig direkte til ASP gennem Hjerneskadeforeningen på tlf Annoncetegning: Dansk Blad Service ApS, Vestergade 11 A, Postboks 16, 5540 Ullerslev, tlf Alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil. Hjerneskadeforeningens hovedkontor: Brøndby Møllevej Brøndby Tlf Fax Girobank reg.nr kontonr Protektor for Hjerneskadeforeningen Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Marianne Schirrmacher Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 250,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på CD eller . Send gerne billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningens synspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Hjerneskadeforeningen er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. HJERNESKADEFORENINGENS TELEFONRÅDGIVNING Når der rettes henvendelse til rådgivningen vil vi registrere henvendelsesårsager, samt hvilken lokalitet i landet man ringer fra. Registreringen skal tjene til at pege på generelle behov og mangler for skadede og pårørende. Al brug af registreringen vil naturligvis ske i anonymiseret form. De hyppigste årsager til hjerneskader er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodprop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infek tions sygdom me som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop, samt organiske opløsningsmidler. 2 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

3 årgang 21 nummer 2 juni 2010 indhold 4 Kalender 5 Leder 6 Det sociale hjørne DIREKTØR Svend-Erik Andreasen Tlf: Fri os fra gabestokken 9 Rejseoplevelser Uganda 16 Lions hjælper Hjerneskadeforeningen HOVEDBESTYRELSEN: Formand: Niels-Anton Svendsen Tlf: Næstformand: Elmer S. Gade Tlf: Mogens Bomgaard Tlf: Lisbeth Holmgaard Tlf: LIDL støtter Hjerneskadeforeningen 19 Hovedtropperne 23 Hjerneskadeforeningens repræsentantskabsmøde 24 Man kan mere end man tror 27 Hvem skal bestemme? 29 Hjerneskadeforeningen gennem 25 år - 1 Lene Juul Tlf: Alite Karoline Petersen Tlf En unik ferie på Cypern 35 Støt op om vores vigtige sag 39 Lokalafdelingerne Ole Støvring Tlf: Hjerneskadeforeningen har den 20. august års jubilæum. Dette markeres ifm forskellige arrangementer rundt om i landet i løbet af jubilæumsåret. Forsiden: Lone Hertz holdt foredrag om livskvalitet den 24. april og modtog derefter en donation på kr. fra Lions til Hjerneskadeforeningen. Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg - ISSN Redaktion: Marianne Schirrmacher Svend-Erik Andreasen Deadline 2010: Nr. 3: 6. august 2010 Redaktion af dette blad sluttede den Næste nummer udkommer september 2010 Annonce tegning: Dansk Blad Service ApS, Vestergade 11 A, Postboks 16, 5540 Ullerslev, tlf Alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet hertil HOVEDCIRKLEN JUNI

4 Wulffmorgenthaler støtter vores sag med den flotteste kalender i storformat vi har brug for din hjælp til at sælge den... Kalenderen er i rigtig storformat hele 1,4 meter bred med 12 flotte og sjove Wulffmorgenthaler tegninger. Kalenderen går fra 1. juli 2010 til 31. december Der trykkes 1000 kalendere og prisen er kr. pr. stk. Hele overskuddet går til Hjerneskadeforeningen. Det vil typisk være virksomheder, der køber kalenderen, da den jo kræver en del plads og ikke er helt billig. Kender du til en virksomhed, du tror er interesseret, så fortæl dem om kalenderen og hvordan det bliver sjovt og synligt at støtte vores gode sag. Din indsats vil være en stor hjælp til selvhjælp. Du er selvfølgelig også velkommen til selv at bestille en kalender på eller ved at ringe til Helle Ebbesen i Hjernekalender-kampagnesekretariatet hos Happy Advertising på telefon HOVEDCIRKLEN JUNI 2010 kalenderen kan bestilles på

5 Folketinget har vedtaget Af Niels-Anton Svendsen, landsformand diskriminerende lov! Foto: Henning Kaag Den 20. maj 2010 blev en dag hvor FN s konvention, der skulle sikre mennesker med handicap mod diskrimination blev groft tilsidesat af et flertal i Folketinget! Baggrunden er, at kommunerne efter kommunalreformen har oplevet at udgifterne til det specialiserede socialområde tilsyneladende er eksploderet og dermed en stor og ofte uforudsigelig - belastning for de kommunale budgetter. Kommunernes Landsforening har forelagt regeringen problemet og det blev aftalt, at regeringen skulle lave sådanne lovændringer, at kommunerne fik bedre mulighed for at styre deres udgifter på det specialiserede socialområde. Derfor fremlagde regeringen et forslag til ændring af serviceloven, som blev vedtaget den 20. maj 2010 men alene med stemmer fra VKO. Det er naturligvis ikke i sig selv diskriminerende, at kommunerne får redskaber til at styre deres økonomi. Det diskriminerende består i, at en særlig gruppe mennesker med handicap som de eneste fratages deres ret til gennem deres stemme ved kommunevalg, at have indflydelse på sammensætningen af den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for, hvorledes servicelovens regler skal fungere i forhold til dem, deres behov - og deres liv! For at forstå det diskriminerende element bliver det næste desværre lidt teknisk. For mennesker med handicap, der af deres oprindelige kommune er visiteret til f.eks. et botilbud i en anden kommune, har reglerne indtil nu været sådan, at den kommune, hvor de nu bor, har ansvaret for deres ydelser i henhold til serviceloven men kommunen kan efterfølgende sende regningen til den oprindelige kommune. Til gengæld har den handicappede borger stemmeret i den kommune, hvor de bor og dermed indflydelse på den kommunalbestyrelse, der afgøre hvilke serviceydelser, den pågældende skal have. Den handicappede borger har altså mulighed for at udøve sine demokratiske rettigheder! Det kommunale selvstyre betyder, at den enkelte kommunalbestyrelse fastlægger kommunens serviceniveau men naturligvis inden for lovens rammer men også det giver meget forskellige serviceniveauer! En ordning, hvor den der bevilger ikke er den samme, som den der skal betale, er en ordning, der helt klart er uhensigtsmæssig og en oplagt årsag til konflikter mellem den bevilligende og den betalende kommune en konflikt mellem forskellige serviceniveauer. Lovændringen indebærer, at den person, der er visiteret til botilbud i en anden kommune og dermed ikke længere har stemmeret i sin oprindelige kommune fratages sin demokratiske indflydelse på sammensætningen af den kommunalbestyrelse, der fremover skal træffe betydningsfulde afgørelser indenfor servicelovens område i forhold til den pågældende person. En konsekvens der - efter Hjerneskadeforeningens opfattelse - klart strider mod FN s konvention, som Danmark ellers har tilsluttet sig! Hjerneskadeforeningen har i henvendelse til Folketingets Socialudvalg samt ved foretræde - gjort opmærksom på denne problemstilling. Vi har endog peget på en alternativ løsning! Ingen tvivl om, at det kan være en stor økonomisk belastning for en kommune, at en borger pludselig rammes af en hjerneskade. Men Hjerneskadeforeningen kan ikke acceptere, at et økonomisk problem løses ved at fratage en gruppe af handicappede borgere deres grundlæggende demokratiske rettigheder! Det er diskrimination! Allerede mens kommunalreformen stadig lå på tegnebrættet, gjorde Hjerneskadeforeningen opmærksom på risikoen for, at de nye 98 kommuner generelt ikke ville være i stand til at løfte deres nye ansvarsområder i forhold til hjerneskaderamte borgere på kvalificeret vis. Samtidig er nogle sager indenfor vores område meget dyre sager og en stor belastning for en kommunal økonomi baseret på ca skatteydere. Hjerneskadeforeningen vil nu aktivt tage del i en debat om placeringen af det specialiserede socialområde, hvor vi ser nogle muligheder i, at i det mindst dele af dette område overføres fra kommunerne til regionerne. Dette vil dels skabe større sikkerhed for en kvalificeret vurdering af den hjerneskaderamtes potentiale skabe et grundlag for udvikling og det vil lette kommunernes økonomiske problemer på området, da udgiften til de dyre sager bliver dækket solidarisk af samtlige skatteydere i Danmark, da regionerne får deres bevillinger fra staten. Den handicappede borger vil via sin stemme ved regionsvalg kunne fastholde sine demokratiske rettigheder! Læs vores henvendelse til Socialudvalget og ikke mindst Socialministerens svar til udvalget på Hjerneskadeforeningens hjemmeside og bemærk ministerens konklusion, som ikke forholder sig til netop den demokratiske indflydelse på fastlæggelse af serviceniveauet inden for servicelovens område! Hjerneskadeforeningen vil forfølge denne sag i Det Centrale Handicapråd og i medierne! GOD SOMMER! HOVEDCIRKLEN JUNI

6 Det sociale hjørne Hjælp os med at stoppe et socialpolitisk mareridt Danske Handicaporganisationer (DH) vil nu bruge de kommunale tilsyn til at få rettet op på kommunernes håndtering af lov om borgerstyret personlig assistance - det, der tidligere hed en hjælperordning. DH efterspørger derfor eksempler fra borgere, der har oplevet urimelige vilkår. Stig Langvad, formand for DH Nu må der gøres noget. Problemerne tårner sig op for borgere med behov for borgerstyret personlig assistance. BPA skulle give os forbedrede rammer for borgere med stort assistancebehov, men er endt som en socialpolitisk gyser. Mange kommuner er slet ikke kommet i gang med at føre loven ud i livet. På trods af, at den har været gældende siden 1. januar 2009! Blandt de kommuner, der trods alt er kommet i gang, er der alt for mange, der bevilger alt for få penge til ordningen. Det betyder, at borgere med en BPA-bevilling ikke kan tilbyde overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår til handicaphjælperne. Endelig betaler kommunerne så små beløb til administration, at borgerne i mange tilfælde ikke har mulighed for frit at vælge, hvem der skal varetage arbejdsgiveransvaret for dem. Det var ellers den helt store pointe ved indførelsen af BPA. Det, der sker, er direkte mod lovens ånd og bogstav. Socialministeriet skrev derfor den 2. marts 2010 til samtlige kommuner og regioner for at gøre opmærksom på, hvordan reglerne skal forstås. Men lige meget hjælper det. Det ser ikke ud til, at socialministeren har de nødvendige ressourcer til at følge op på lovgivningen i forhold til kommunerne. Derfor efterlyser vi i Danske Handicaporganisationer nu navne på kommuner, som ikke har ført reglerne ud i livet. Vi vil meget gerne føre disse sager for det kommunale tilsyn (under statsforvaltningerne). Tilsynet må vurdere, hvad der skal ske i dette land, når kommuner ikke overholder landets love. Senest er der opstået alvorlige problemer for de borgere, der både har Borgerstyret Personlig Assistance og respirationshjælp. Det er nemlig regionerne, der bevilger respirationshjælp, mens kommunerne bevilger BPA. Og det sker efter to forskellige regelsæt for ansættelser. Borgere med BPA kan frit vælge, om de selv vil være arbejdsgivere, eller om de vil overlade arbejdsgiveransvaret til en pårørende, en virksomhed eller en organisation. Dette frie valg gælder imidlertid ikke i forbindelse med respirationshjælpen. Den groteske konsekvens kan være, at der kommer to hold hjælpere til borgeren, måske på samme tid, ansat på forskellige vilkår og til forskellige opgaver. Det dur ikke. Det skaber usikkerhed og utryghed hos borgeren. Social- og sundhedsministerierne arbejder på en ny vejledning til parterne med en række anbefalinger. Men belært af erfaringen, må man nok tillade sig at tvivle på effekten. DH efterlyser derfor også konkrete eksempler på borgere med BPA og respirationshjælp, der aktuelt er kommet i klemme. Fortæl din historie til DH s socialpolitiske konsulent Kirsten Plambech, Så vil DH gøre, hvad DH kan for at få forbedringer igennem politisk. 6 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

7 Fri os fra gabestokken Følgende udtalelse blev vedtaget på DH s repræsentantskabsmøde den 23. april I mødet deltog fra Hjerneskadeforeningen Niels-Anton Svendsen og Svend-Erik Andreasen. Det er blevet tilladt i den offentlige debat at skyde på borgere med funktionsnedsættelser og særlige behov. Det er tilladt at hænge os ud for at være skyld i samfundets og især kommunernes dårlige økonomi. Tilladt at betegne os og vore pårørende som krævende ud over det rimelige. Der er sket et klart holdningsskred. Repræsentanter fra 32 handicaporganisationer og fra Danske Handicaporganisationers 97 lokale afdelinger beklager hermed stærkt, at velfærdsdebatten er blevet så skinger. På vores bekostning. Tendensen er tydelig hos mange ledende kommunalpolitikere og embedsmænd. De hænger kommunens udsatte ud, når de ligger til last. Ofte med detaljerede oplysninger i lokalpressen om den enkelte borger. Og Christiansborgpolitikerne bakker op. Også de taler om, hvor meget det går ud over normalområdet, når de særlige løsninger koster penge. De forsøger at bilde offentligheden ind, at mennesker med handicap selv kan bestille, hvad de ønsker i kommunen. Det passer ikke. Det er altid kommunen, der foretager en udredning og bevilger den støtte, man har behov for - i henhold til en konkret, individuel vurdering og med udgangspunkt i lovgivningen. Men det halter med det sidste. Efter pres fra politikerne er budgettet mange steder sat over loven. Bundlinjen skal overholdes, uanset hvad reglerne siger. KL s næstformand beskyldte i en radioavis forleden socialministeren for at underminere kommunernes mulighed for at styre økonomien, når hun udtaler, at socialrådgiverne skal følge loven! Det er gudskelov ikke alle kommuner, der forsøger at klare de økonomiske problemer ved at underminere retssikkerheden og hænge enkeltpersoner ud i pressen. Mange kommuner satser solidt på faglig kunnen i sagsbehandlingen og prioriterer området. Men for mange gør det modsatte. Folketingets ratificering af FN s konvention for mennesker med handicap stiller krav til forbedring på handicapområdet såvel på det statslige som det kommunale område. Mennesker med handicap og deres pårørende har en berettiget forventning om at leve og deltage aktivt i samfundslivet på lige vilkår med øvrige borgere i Danmark. Den økonomiske nulvækst i kommunerne, kombineret med skattestoppet, gør det svært for kommunerne at leve op til disse forventninger. Men kommunerne har et problem, når de ikke kan forklare, hvad det er, der er skyld i at udgifterne stiger - skønt alle personer med handicap oplever, at der bliver skåret ned på den hjælp, vi modtager; den hjælp, vi har behov for. Vi kan være dyre, og det er der gode grunde til. Men det er ikke op til os, hvor meget støtte, tilbud og hjælpemidler koster. Vi har ikke noget behov for, at det er dyrt at servicere personer med handicap. Men vi bliver nødt til at have den støtte, vi har behov for. Og ret til. Kommunerne og deres landsforening var blandt kommunalreformens stærkeste fortalere. De fastslog inden reformen, at der ikke var den borgerrettede opgave, kommunerne ikke ville kunne klare. I dag må vi nok konstatere, at mange kommunalpolitikere havde alt for lidt indsigt i de amtslige opgaver, som de med reformen påtog sig. Vi må konstatere, at regeringen ikke leverer den nødvendige økonomiske opfølgning på deres lovgivningsarbejde. Vi må også konstatere, at kommunal finansiering af de specielle og udgiftskrævende løsninger var en fejltagelse. Der skal bredere skuldre til. Det eneste rigtige er en solidarisk betaling, evt. med en udligning mellem kommunerne. Danske Handicaporganisationers repræsentantskab opfordrer hermed det danske samfund til at tage vare på de svagest stillede medborgere. Fri os fra gabestokken. Vedtaget af Danske Handicaporganisationernes repræsentantskab den 23. april Det er blevet tilladt i den offentlige debat at skyde på borgere med funktionsnedsættelser og særlige behov. Det er tilladt at hænge disse medborgere ud for at være skyld i samfundets og især kommunernes dårlige økonomi. Tilladt at betegne dem og deres pårørende som krævende ud over det rimelige. Der er sket et klart holdningsskred. Repræsentanter fra 32 handicaporganisationer og fra Danske Handicaporganisationers 97 lokale afdelinger beklager i udtalelsen, at velfærdsdebatten er blevet så skinger. HOVEDCIRKLEN JUNI

8 Rejseoplevelser Uganda Mødet med bestyrelsen og medarbejder i UNAPD Hjerneskadeforeningens Ulandsudvalg var i starten af marts måned i Kampala, Uganda. Formålet med besøget var at afslutte et projekt Hjerneskadeforeningen har haft med Uganda National Action on Physical Disabilities (UNAPD). Frede Schulz og Terkel Maack, er begge frivillige i Hjerneskadeforeningens Ulandsudvalg. Af Terkel Maack, frivillig i Hjerneskadeforeningen, og repræsentant i Ulandsudvalget Det var med stor spænding, jeg tog med Frede Schulz til Uganda den sidste dag i februar, hvor Danmark stadigvæk var dækket af sne og frostgraderne havde bidt sig godt fast i kroppens knogler. Det var da også en underlig situation, da jeg skulle pakke min kuffert. Sommertøjet var gemt langt væk i skabet og sandalerne stod bagerst på hylden med fodtøjet. Spændingen over at skulle til et varmt og eksotisk land som Uganda, blev ikke mindre af, at det meste af mit sommertøj på uforklarlig vis havde hængt og blevet mindre vinteren over. Det meste af sommertøjet og andre klæder blev alligevel pakket i den mega store kuffert. For Frede havde advaret mig om, at tage en for lille kuffert med. Hans egen erfaring er nemlig, at medarbejderne i vores partnerorganisation Uganda National Action on Physical Disabilities (UNAPD) med glæde tager mod tøj fra os, og som første gangs besøgende, skulle jeg nok forvente at ville købe en masse spændende ting med hjem. Derfor den mega store kuffert, også selvom jeg ikke havde nogen plan om, at købe alt muligt turistgejl med hjem. Hvor spændende kan en rejse på 24 timer blive? Turen til Uganda gik via Amsterdam, HOVEDCIRKLEN JUNI

9 Skribenten sammen med den døve og stumme dreng hvor en tre timers mellemlanding blev til otte timers ørkenvandring i en kedelig lufthavn. Den medbragte bærbare computer blev flittigt brugt til at spille Edderkop på, mens jeg ihærdigt prøvede at ligne en travl handelsrejsende. Der var en del surhed i flyet ved afgangen fra Amsterdam, men jeg blev ved med at sige til mig selv, hellere vente 6 timer på, at de får repareret landingsstellet, end at flyve rundt højt oppe og vente på, at flyet er ved at blive tømt for brændstof, så vi i tilfælde af en hård mavelanding ikke skal få svedet bagdelen. Samarbejdspartneren UNAPD Formålet med mit og Fredes besøg var at afslutte et projekt som Hjerneskadeforeningen har haft med UNAPD. Projektet hed Uganda Brain Injury Project (UBISP) og gik overordnet ud på at hjælpe den ugandiske organisation med at fremme levevilkårene for mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende, og at udbrede kendskabet til denne gruppe i Uganda. Dette projekt har vare i to år og er finansieret af DHs Miniprogram. UNAPD har været drivkraften i projektet, mens Hjerneskadeforeningen som projektansvarlig har formuleret projektet og ydet faglig sparring. UNAPD har i flere år været en god samarbejdspartner for Hjerneskadeforeningen. Første indtryk - af landet og projekt UBISP Da vi først var ankommet til vores hotel meget tidligt mandag morgen, havde jeg endnu ikke fået noget indtryk af det land, jeg skulle gæste de næste 8 dage. Frede havde prøvet at forbedre mig på den kultur, jeg som fremmed skulle opleve. Han havde nævnt ukendte begreber som Uganda tid, Muzungo, Matoke, Matatu, Boda-boda m.v. uden at jeg rigtig forstod dem. Men da jeg før har rejst med Frede, var jeg ikke bange for de ukendte farer. Men allerede på vej ud til UNAPD s kontor, der ligger i den anden ende af Kampala, fik jeg min sag for. Stort set alle kørte i den forkerte side af vejen! Eller vejen er måske så meget sagt eftersom der nærmest var flere huller i vejene end der var asfalt. For at undgå hullerne valgte nogle bilister simpelthen at skifte mellem venstre og højre side af vejen. Stort set ingen af vejene uden for Kampala City var asfalteret, og når så det regner meget, ofte og i meget lang tid afgangen, så kom jordvejene til at ligne et månelandskab. Alle vegne var der biler, matatu er (taxabusser) og boda-boda er (motorcykel taxa), Jeg lukkede tit det ene øje og bad en stille bøn for vores fortsatte færden. Vores driver Richard var ansat af UNAPD som chauffør, han var god og jeg var bestemt glad for, at 10 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

10 det ikke var mig der skulle køre på vores mange ture rundt. Jeg var godt træt efter den lange rejse uden meget søvn og ikke mindst rystet af køreturen til UNAPD. Men morgenstunden i Uganda varer frem til kl. 11, hvilket var meget passende for os den dag. De ansatte på kontoret hilste hjerteligt på Frede, det var her jeg fandt ud af, hvad old muzungu betyder. For Frede var deres gamle hvide mand. I huset den dag var også det meste af bestyrelsen for UNAPD, med formand James Mwandha i spidsen. Project officer Geoffrey Basoita og hans assistent Alice Kutyamukama startede med at fremlægge, hvad der var blevet gennemført igennem projektet de sidste to år. For mig var det en god måde, at få indblik i resultaterne på - der er ingen tvivl om, at mr. Basoita, Alice og de frivillige har ydet en kæmpe indsats. Det er svære betingelser at arbejde under; dårlig infrastruktur, ingen offentlige administration (i den forstand vi kender i Danmark), store kulturelle forskelle, forskellige sprog bare for at nævne nogle. Afdækning af begrebet hjerneskadet Senere på dagen havde vi et spændende møde med bestyrelsen og direktør Meldah Tumukunde, hvor vi havde en diskussion om begrebet hjerneskade. Bestyrelsen for UNAPD havde den klare holdning til begrebet hjerneskadet, at det kun er personer med en fysisk skade efter en hjerneskade, der kan være medlem af UNAPD. Jeg fortalte dem om mig selv og min hjerneskade. En skade, der ikke umiddelbart kan ses, men som ofte kommer til udtryk i form af udtræthed, eller at jeg har svært ved at huske og finde ord, når jeg taler. Følger som for mig er lige så væsentlige, som hvis jeg havde nedsat funktion i en arm. Frede og jeg sagde til dem, at for den enkelte person kan disse usynlige vanskeligheder faktisk være mere belastende, fordi omgivelserne ikke kan se vanskelighederne og derfor ikke viser en tilstrækkelig omsorg. Jeg ved ikke om det var mine overtalelsesevner eller om det var Frede s trusler om afbrydelse af det fremtidige samarbejde, der gjorde udslaget. Men de skiftede hurtigt mening og sagde, at selvfølge skal alle hjerneskadede, både dem med en fysisk begrænsning og også dem med kognitive vanskeligheder, være en del af målgruppe for UNAPD. Registrering af HIV-smittede HOVEDCIRKLEN JUNI

11 Maden blev lavet på små blus uden for huset Besøg i selvhjælpsgrupper, psychiatric clinic og Local Council (borgmesterkontor vel nærmest) i Kawembe devisionen De næste dage blev vi kørt rundt til forskellige lokaliteter og jeg mødte blandt andet to selvhjælps-grupper. Det en oplevelse at se, hvilken glæde og stolthed disse mennesker havde. Frede, som tidligere havde besøgt de samme grupper, kunne fortælle mig, at der var sket en kæmpe udvikling. Nu kunne han spore en stolthed og håb hos de samme mennesker, der få år tilbage, var indelukkede, grå og meget lidt talende. Et af stederne kom jeg hurtig i snak med en dreng på omkring 5 år. Han fik lov til at tage billeder med mit kamera, som han stolt viste sin mor. Jeg spurgte hans mor om, hvad drengen fejlede. Hun fortalt mig, at han er døv og stum efter en hjerneskade som følge af et malariaanfald, da han var spæd. Jeg spurgte til mulighederne for, at han kan komme til at gå på en skole for døve børn med undervisning på tegnsprog. Moderen fortalte mig, at der er sådanne en skole, men den ligger lang væk og det koster mange penge, at gå der. Så Herudover besøgte jeg en psykiatrisk klinik, som også var klinik for både fysisk tilskadekomne såvel som HIV smittede og endvidere fungerede som fødeafdeling. På centret behandlede de altså personer med polio, malaria, HIV-positive, psykiske syge og fødende kvinder. Og nu kommer det - der én læge, én uddannet sygeplejerske, som også var jordmoder og en administrerende leder. Herudover var der en masse frivillige hjælpere, men det var en chokerende oplevelse. Det gode var at alle involvere var stolte, når de viste os rundt og fortalte om deres vanskeligheder og deres håb for fremtiden, når det gældt arbejdet med personer med handicap. Hertil kommer at den psykiatriske klinik praktisk taget lå i bushen og dækkede, hvad der svarer til fire kommuner. Den syge person og deres pårørende skulle ofte gå langt for at komme frem, hvad i flere tilfælde betød, at personen døde, før de nåede frem. Det var en voldsom oplevelse, som satte vores egen hjemlige diskussion om nærhospitaler og supersygehuse i relief. Det er svært for mig at sige, hvad der gjorde størst indtryk på mig. For alle de HOVEDCIRKLEN JUNI

12 varm bananmos), lever, oksekød, ris og en eller anden form for grøntsag. Kvinderne havde styr på det, jeg selv ville havde stået af for længst, de havde oven i købet tid til at udspørge mig om Danmark. Nabokonen spurgte om der var skoler for voksne i Danmark og om jeg var gift - hun ville vist gerne med mig hjem! Mens kvinderne kokkererede, nød vi en af de lokale øl og nød samtidigt, at det blev køligere, mens solen gik ned over landsbyen. Efter den gode lokale øl måtte jeg spørge, om jeg måtte låne toilettet. Jeg blev vist om bagved, hvor der var et skur. Det knasede godt under fødderne, da jeg i mørket listede frem til hullet i jorden. Det var ikke småsten jeg trådte på, men masser af mider. Ikke fordi jeg er sippet, men det var godt nok svært at nyde maden bagefter. Du er ikke alene på toilettet steder vi besøgte, var det tydeligt at se, at der skal flere resurser til dels i form af penge, men også i form af faglig udvikling. Som afslutning på den officielle tur rundt den dag, besøgte vi Regionskontoret. På mødet med regionsborgmesteren fik vi at vide, at rent politisk var de syge og personer med handicap nu kommet på dagsorden. Men han var godt klar over, at økonomisk var der for tiden ikke meget støtte, der kunne gives. Det er svært at høre når man lige har været ude at besøge de mennesker som bestemt har brug for støtten. Han fortalte at han var glad for, det store arbejde Hjerneskadeforeningen kunne bidrage med, i hans region. Vi var også hjemme privat hos en af de ansatte. Vi skulle hjem for at hilse på familien og smage den lokale øl. Men sådanne skulle det ikke være. I Uganda bliver vi betragtet som meget fine gæster og man kan ikke uden videre have fine gæster på besøg uden at de får noget at spise. Konen i huset havde fået hjælp af nabokonen til at forberede noget aftensmad. Da vi kom, stod kvinderne derfor ude i den bagende eftermiddagssol og lavede mad på små kulfyrede metalblus. Der var mange gryder i gang, for der skulle serveres matoke (en form for General Meeting Fredag fik jeg min sag for, både hvad angår Uganda tid, tålmodighed og udtræthed. Cirka 70 mennesker fra seks forskellige selvhjælpsgrupper, bestyrelsesmedlemmer og andre aktør skulle mødes og udveksle erfaring. Registrering af mødedeltagerne skulle starte kl. 8.30, så var der morgenkaffe og selve mødet skulle starte kl Frede havde sagt, at når vi kom kl ville vi nok være nogle af de første alligevel. Ganske rigtig, folk kom, og nogle flere kom, og da klokken var 11 måtte Frede sige til mr. Basoita, der som projektkoordinator var ansvarlig for mødet, at nu skulle han gå i gang, for ellers kørte old muzungu hjem igen! Efter en kort velkomst, hvor mr. Basoita igen gennemgik projektet og de mål, der var opnået, skulle hver enkelt mødedeltager rejse sig op og fortælle lidt om sig selv. Der var jeg godt nok ved at løbe bort, for hvad enten vedkommende talte det lokale sprog Buganda eller engelsk skulle det også oversættes. Der blev Frede og jeg godt nok blege og utilpasse til sidst. Men vi holdt ud for på et eller andet tidspunkt ville det jo blive vores tur til at præsentere os - troede vi Da deres præsentationsrunde var 14 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

13 En del af modtagerne af de mange gaver. Førets bestyrelsesformand James Mwandha og direktør Meldah Tumukunde over, skulle formændene for de seks selvhjælpsgrupper, hver i sær rejse sig og fortælle om deres gruppe og det arbejde de havde sat i værk. De havde købt høns, og de fik penge ind ved at sælge æg og kyllinger. En gruppe havde planer om at købe stole og pavilloner, som de så vil leje ud. Opfindsomheden er stor, og en god måde for gruppen, at blive kendt og accepteret i lokalsamfundet. Det var dejligt at høre hvad der var blevet udrettet i projektet, men måske kunne det være kommunikeret en anelse mere effektivt. Som en del af afslutningen af mødet, skulle der deles gaver ud til mange af deltagerne, som en påskyndelse af deres arbejde i gruppen. De gaver skulle først købes ind den fredag. Det var måske derfor mødet skulle trækkes ud. Klokken 17 (to timer efter mødet skulle havde været afsluttet) skulle Frede og jeg så uddele de mange gaver. Hver enkelt modtager fik ét ord (eller i virkeligheden var det mange ord) med på vejen af mr. Basoita, før Frede smilende gav dem gaven og et varmt håndtryk. Det var godt nok to trætte herre, der mødtes senere den aften, for at skylle dagens indtryk ned. Afrunding og hjemrejse Lørdagen og søndag havde jeg for mig selv, da jeg skulle sammenskrive mine oplevelser fra ugen. Uden at have været med fra starten af vil jeg alligevel tillade mig at konkludere, at den indsats, som UNAPD med stor støtte af frivillige har ydet, gør en forskel. Formålet med projektet var netop at starte udbredelse af genskabt til hjerneskadede, udviklingsmuligheder og et bedre liv for mennesker med en hjerneskade. De mål, mener jeg, er opnået. Nogle ting kan gøres bedre, men når man ser på de betingelser, der generelt er i Uganda, har de ansatte i UNAPD formået at nå langt. Søndag fik jeg også mulighed for at besøge et lokalt marked og fik selvfølgelig købt mange spændende gaver med hjem. Så jeg fik brug for den mega store kuffert. Det eneste dramatiske der var ved hjemturen, var det kuldechok jeg fik, da jeg satte mine fødder på dansk jord igen. HOVEDCIRKLEN JUNI

14 Lions Hjælper Hjerneskadeforeningen Niels-Anton Svendsen, Lone Hertz, Niels Erik Kjær og Svend-Erik Andreasen. Af Svend-Erik Andreasen Lone Hertz fik lørdag den 24. april af distriktsguvernør Niels Erik Kjær overrakt en check på til Hjerneskadeforeningen. Pengene er indsamlet af de 52 klubber i Lions Distrikt A. Distriktet som dækker København, det sydlige Sjælland, Lolland Falster og Bornholm, holdt lørdag den 24. april distriktsmøde på Dragør Skole. Lone Hertz holdt foredrag med titlen Livs- kvalitet- og hvad det så er og modtog herefter donationen til Hjerneskadeforeningen. Hjerneskadeforeningen har stor bevågenhed i distriktet og har tidligere modtaget støttte, både fra distriktet og enkelte klubber. Gadekæmperne i Lions Lions klubberne i hele Danmark gik i uge 18 (3.-9. maj) på gaden under temaet Lotte, Lone og løverne. Lotte Heise og Lone Hertz er spydspidser i kampagnen. Også her blev der samlet ind til Hjerneskadeforeningen. Hjerneskadeforeningen er dybt taknemmelig for den støtte til vor sag, som Lions og Lone Hertz har ydet og fortsat yder. 16 HOVEDCIRKLEN JUNI 2010

15 LIDL støtter Hjerneskadeforeningen Af Svend-Erik Andreasen LIDL og Hjerneskadeforeningen har en samarbejdsaftale, om at tombola-arrangementer til fordel for Hjerneskadeforeningen kan afholdes i alle LIDL s butikker i Danmark. Nu er endnu et meget vellykket og for Hjerneskadeforeningen indbringende tombolaarrangement blevet gennemført. Denne gang i LIDL s butik i Svendborg i dagene maj Også denne gang er der meget positive tilbagemeldinger fra LIDL på afviklingen af arrangementet både lokalt fra butik- kens medarbejdere, som Hjerneskadeforeningen dér havde et fremragende samarbejde med, samt fra LIDL s hovedkontor. Hjerneskadeforeningen er meget taknemmelig for LIDL s støtte til foreningens arbejde og vigtige humanitære sag. HOVEDCIRKLEN JUNI

16 Hovedtropperne Af Nena Hejlskov Vi holdt et rigtig godt kursus i Hovedtropperne i marts, hvor vi kombinerede et kursus, der fortrinsvis havde fokus på Krop og Sundhed, med dette års landsmøde/generalforsamling. Kurset var som altid rigtig hyggeligt, og der var et interessant foredrag med BodyPlanning. Flere af tingene var egentlig noget, som man enten vidste eller i hvert fald burde vide, fordi vi får tudet ørerne fulde af det i medierne. Men det var godt, fordi man både blev sikker på nogle ting, man måske godt vidste, samtidig med, at man fik nogle nye ting af vide. Vi har skrevet nogle notater, som du kan se på under aktuelt. Vi havde også et rigtig godt landsmøde, hvor Carsten Ovesen blev valgt ind som bestyrelsesmedlem, og Camilla Krag Larsen og Ane Fink blev valgt ind som suppleanter. Vi ser meget frem til et godt samarbejde i landsbestyrelsen. Også en slags velkommen til Mette Nielsen, som er vores nyeste frivillige fra Århus. Hun skal være regnskabsansvarlig efter Søren Pind, der efter mange år som frivillig må erkende, at han ikke længere har den samme mængde tid at afsætte til Hovedtropperne, da han også bruger meget tid på sin dejlige søn. Velkommen også til Rune Kristensen fra Odense, som også blev valgt ind som støtteperson. Den sidste dag på kurset havde vi besøg af Jan Sargent Larsen, motivationsspeaker og coach, som gav os en forsmag på, hvad vi kan forvente at opleve på Hovedtroppernes næste kursus den september. Uden at løfte sløret for meget, kan vi roligt sige, at det både bliver et rigtig sjovt men også grænseoverskridende kursus med masser af gode udfordringer (selvom man selvfølgelig ikke skal overskride flere grænser, end man er parat til!). Men det føltes alligevel som en lille sejr, hver gang man overvandt nogle af de udfordringer, som Jan Sargent Larsen stillede os, og netop dette er ifølge ham selv også essensen ved hele kurset: at indse og bevise over for sig selv, at man sagtens kan, hvis blot man vil. Det er her, at nøglen til fornyet motivation og energi ligger de to centrale ting, som vi alle sammen vel gerne vil forbedre i vores hverdag. Allerede den dag var der flere af os der overskred grænser og overkom udfordringer, hvilket vi ellers ikke havde forventet. Vi hoppede ned i glasskår, vi rejste os fra en stol på tegnestifter, og vi slugte ild. Det lyder farligt, men det var det overhovedet ikke tværtimod var det fantastisk bekræftende at mærke på og med egen krop, at man kan tusindvis af ting. Også selvom man er hjerneskadet. Så sørg for, at sætte kryds i kalenderen. Se annonceringen på side 21. Det bliver godt! Vi har nu i noget tid haft en hjemmeside på men du kan også bare skrive i adressefeltet. Her kan du se alt det nyeste om Hovedtropperne, du kan følge med i, hvad der sker i Hovedtropperne landet over, du kan læse personlige historier, og så har vi debatsiderne, hvor du kan dele dine tanker/meninger med andre hjerneskadede. Den første og den tredje søndag i måneden vil der være nogen at chatte med på chatten. Vi glæder os til at se dig både inde på chatten og til kurset i september! Her finder du Hovedtropperne HOVEDTROPPERNES LANDSBESTYRELSE Landsformand Nena Hejlskov Tlf Næstformand Camilla Krag Larsen Tlf BESTYRELSESMEDLEMMER: Jennifer Nielsen Bjarne Frederiksen Michael Skjørbæk Larsen UNGDOMSAFDELINGER: FYN: Camilla Krag Larsen. Tlf STORKØBENHAVN Michael Skjørbæk Larsen. Tlf NORDJYLLAND: Mette Thomsen. Tlf Hovedtropperne er en forening under Hjerneskadeforeningen. HOVEDCIRKLEN JUNI

17 FIND MOTIVATIONEN OG NÅ DINE MÅL! Camp Flatø September 2010 På kun 3 dage vil du opdage mere, grine mere og lære mere end du troede muligt! BRYD dine egne grænser sammen med Jan Sargent Larsen og hans team, der med succes coacher olympiske atleter og topledere i erhvervslivet. selvtillid, tro, motivation, sikkerhed, energi HAR DU MODET TIL AT UDFORDRE DIG SELV? Vilje, GEJST, teamwork, succes, MOD, potentiale FORMÅL PRISEN FOR 3 DAGE ER KR. 975,00 OG ER INKLUSIV AT HJÆLPE OPHOLD, DIG FORPLEJNING MED AT: OG ALLE UDFORDRINGER. RING FINDE OG MOTIVATIONEN HØR MERE OM KURSET I FORHOLD PÅ TIL DAGLIGE MAX 35 PLADSER, SITUATIONER SKYND DIG OG AT DIN TILMELDE PERSONLIGE DIG PÅ UDVIKLING SÆTTE MÅL ELLER FOR SEND DIT EN LIV MAIL OG FORFØLGE PÅ DEM (AT SEJRE MED SIG SELV) SKRUE OP FOR MULIGHEDERNE OG SKRUE NED FOR BEGRÆNSNINGER I HVERDAGEN OPDAGE EGET POTENTIALE OG TRO PÅ AT ALT HVAD JEG BEHØVER HAR JEG NU! FÅ EN MASSE SUCCESOPLEVELSER JEG KAN! jeg VIL! jeg TØR! JEG GØR DET! PRISEN FOR 3 DAGE ER KR. 975,00 OG ER INKLUSIV OPHOLD, FORPLEJNING OG ALLE UDFORDRINGER. RING OG HØR MERE OM KURSET PÅ MAX 35 PLADSER, SKYND DIG AT TILMELDE DIG PÅ ELLER SEND EN MAIL PÅ HOVEDCIRKLEN JUNI

18 Hjerneskadeforeningens repræsentantskabsmøde Af Marianne Schirrmacher Hjerneskadeforeningens repræsentantskab mødtes i dagene april 2010 på Hotel Faaborg Fjord. Og igen i år blev det til nogle rigtig gode, givende og inspirerende dage. Som et forsøg blev dette års repræsentantskabsmøde gennemført med kun én overnatning. Fredag aften var som sædvanlig helliget et tema og lørdag var så selve repræsentantskabsmødet. Deres oplæg gjorde flere lokalforeninger interesseret i, at HovedHuset i deres region kunne blive placeret i deres område. Beretningen I sin mundtlige beretning gav landsformand Niels-Anton Svendsen udtryk for stor tilfredshed med den flotte medlemsfremgang, som dels skyldes øget synlighed i diverse medier og de mange gode aktiviteter ude lokalt. I det hele taget viser udviklingen en konstant fremgang år efter år. Et bevis på at Hjerneskadeforeningen gør sit arbejde godt både lokalt og nationalt. Hjerneskadeforeningen er meget fint repræsenteret i det igangværende arbejde i Sundhedsstyrelsen både med hensyn til at få lavet forløbsprogrammer men også i arbejdet med en MTV (medicinsk teknologi vurdering) om neurorehabilitering er vi repræsenteret i både arbejdsgruppe og referencegruppe. Der blev orienteret om de initiativer foreningen har taget i forhold til ministerier og Folketing. Efter en god og lang debat om beretningen, der viser, at vi skal blive bedre til vores interne kommunikation og hvordan vi lokalt og nationalt kan blive bedre til at støtte hinanden til gavn for vores fælles sag, blev beretningen enstemmigt vedtaget. Valg Niels-Anton Svendsen blev genvalgt som landsformand for Valget medførte ingen ændringer i Hovedbestyrelsen. Fredag aften Fredag aften havde vi besøg af Bente Jensen og Anne-Sofie Kristensen fra HovedHuset. Anne-Sofie fortalte om arbejdet i HovedHuset og Bente om hvad det betød for hende at være medlem. Se iøvrigt artiklen om Bente Jensen på side 24. Baggrunden for at sætte HovedHuset på som tema fredag aften var naturligvis satspuljebevillingen som skal sikre at Hjerneskadeforeningens ønske om et HovedHus i hver region går i opfyldelse. HOVEDCIRKLEN JUNI

19 Nye muligheder og ressourcer - Man kan mere end man tror HovedHuset er en del af Hjerneskadeforeningen og er beliggende på Frederiksberg/ København. Der er i satspuljeaftalen afsat i alt 60 mio.kr. til etablering af hjerneskadeklubber andre steder i landet efter HovedHusets model. HovedHuset Borups Alle 132, Frederiksberg Tlf Af Dorte Egebæk hvervsrettet rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade. Da jeg startede i Hovedhuset var mit selvværd helt nede i nul, men når man opdager, at man kan udføre forskellige opgaver, så vokser ens selvtillid. Mine venner og familie sagde, at jeg blomstrede op, og mit humør blev meget bedre fortæller Bente, der i HovedHuset fik noget at stå op til, afklaring omkring sin nye situation, selvværd og et fleksjob. HovedHusets rolle Da Bente blev syg, arbejdede hun for Super Brugsen. COOP Danmark var meget indstillede på at få Bente tilbage, og hendes chef og HR-afdelingen gik i tænkeboks for at finde nye opgaver til Bente. På det tidspunkt kontaktede jeg Hoved- Huset. Jeg havde brug for nogen, der vidste noget om hjerneskader. For jeg var ikke Alle sagde, at jeg ikke skulle regne med at arbejde igen. Men i HovedHuset troede de på mig. Som 56-årig faldt Bente Jensen om på sit job med en hjerneblødning og fik en halvsidig lammelse. Efter hospitalsophold og genoptræning ville Bente gerne arbejde igen, men det var svært at finde støtten og vejen. Men hun fandt vej til HovedHuset et arbejdsfællesskab på Frederiksberg under Hjerneskadeforeningen, med fokus på social og ersikker på, hvad der var sket i min øverste etage, men jeg vidste, at det var noget, der skulle tages hensyn til. HovedHuset kunne hjælpe med at fortælle min arbejdsgiver, hvad det betyder at have fået en hjerneskade forklarer Bente. Indledningsvis hjalp HovedHuset med at oprette en tremåneders arbejdsprøvning i regnskabsafdelingen i COOP, hvor Bente tastede tal ind i regnskabssystemet. Selvom Coop gerne ville ansætte Bente i en fleksjobstilling, skulle der gå seks måneder, før det blev en realitet, fordi sagsbehandlingen i kommunen trak ud. Jeg kunne mere end jeg troede Til at begynde med var Bente ked af, at hun ikke bare kunne fortsætte hos COOP efter arbejdsprøvningen. Men i dag er hun rigtig glad for, at hun fik mulighed for at arbejde i HovedHuset i 24 HOVEDCIRKLEN MARTS 2010

20 I HovedHuset blev Bente afklaret med sin nye situation. I dag er hun ansat i en fleksjobstilling i regnskabsafdelingen hos COOP ventetiden. Her løste Bente både administrative opgaver og serviceopgaver såsom timeregistreringer, lavede kaffe og dække op til møder: Det handler om at få øje på nogle nye muligheder og ressourcer som jeg ikke havde tænkt på, hvis jeg ikke havde været i HovedHuset. Man skal ikke forklare sig For Bente betød det også meget at være blandt ligesindede og se og høre, hvordan andre i samme situation klarer sig. Bente var især glad for de daglige planlægningsmøder, hvor alle i HovedHuset deltager. Hun fortæller, at hun på disse møder hørte andres input og fik nogle nye indgangsvinkler til hendes og andres situation, hun ikke tidligere havde tænkt over. Det er hele atmosfæren i HovedHuset, der gør det. Der er ro og fred - altså, der sker jo en masse, men man skal ikke hele tiden forklare sig. Alle, både medarbejdere og medlemmer, ved, hvordan tingene forholder sig, og det gør det hele meget afslappende. Man får en indre ro af at være i Hovedhuset, forklarer Bente. Kontrasten til at sidde hjemme alene er stor: Hospitalsindlæggelsen og genoptræningen var hård, men det var meget værre at blive sendt hjem. Jeg havde det meget skidt. Man kommer jo bare hjem til ingenting. Det var rigtig hårdt husker Bente, og fortsætter: Jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom at blive isolationsfængslet. Jeg savnede noget at stå op til og følelsen af at kunne bruges til noget det fik jeg i HovedHuset. I dag er Bente ansat i et fleksjob i regnskabsafdelingen hos COOP Danmark. Artiklen blev bragt første gang i Videnscenter for Hjerneskades medlemsblad FO- KUS. 17. årgang. Nummer 1. Marts 2010 HovedHuset tilbyder senhjerneskadede i alderen år at deltage i et ligeværdigt arbejdsfællesskab med social og erhvervsrettet rehabilitering som omdrejningspunkt. Husets medarbejdere og de hjerneskadede medlemmer har i fællesskab ansvaret for den daglige drift. HovedHuset er et såkaldt clubhouse, hvor modellen bygger på ligeværdighed mellem medarbejdere og medlemmer, på medindflydelse og frivillighed, og hvor der er fokus på den enkeltes ressourcer. Målet er højere livskvalitet gennem et aktivt hverdagsliv med sociale relationer og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. HOVEDCIRKLEN MARTS

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Det skulle have været en helt almindelig dag

Det skulle have været en helt almindelig dag Det skulle have været en helt almindelig dag En højresvingsulykke gjorde Anne Marie Lodahl 75 procent hjerneskadet. I dag er hun formand for Hjerneskadeforeningen Thisted/Mors og kæmper for så meget åbenhed

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjerneskadeforeningen lokalafdeling Fyn søndag den 29. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde i Hjerneskadeforeningen lokalafdeling Fyn søndag den 29. august 2010. 1 Referat af bestyrelsesmøde i Hjerneskadeforeningen lokalafdeling Fyn søndag den 29. august 2010. Tilstede: Ingemann Jensen Kirsten Grove Birgit Jacobsen Bente Juul Kurt Christoffersen Lise Christiansen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

En gave på fem millioner kroner fra Remmens Fond til støtte til hjerneskadede falder på et tørt sted.

En gave på fem millioner kroner fra Remmens Fond til støtte til hjerneskadede falder på et tørt sted. V og K: Bedre fremtid for hjerneskadede K og V er særdeles glade for, at et tidligere projekt for mennesker med erhvervet hjerneskade nu udbredes til hele landet. FOLKETINGET: - Det bliver fremover muligt

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Nr Liv der reddes skal også leves.

Nr Liv der reddes skal også leves. Nyhedsbrevet opt m sten Egedal - Frederikssund Nr. 3. 2016. Liv der reddes skal også leves. Dette er hjerneskadeforeningens slogan. Vi ved der sidder mange rundt omkring med et stort behov for en bedre

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur 15.000 år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Nyhedsbrev Oktober 2016 Aktivitetskalender 4. kvartal 2016 Torsdagscafé hver

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere