HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab"

Transkript

1 Vl. lf HVIDOVRfI Reserveret post Danmark. Lokalhistoriske Selskab Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads Hvidovre. Telefon ' ; ' ' I "'. ' ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997.

2 Udgiver: I 11,i c/01're l.okalhistoriske Selskab. H 11/ ferslwl<-11 I f1,ic/01're J..:irkeplacls I I!vi cfu\'re. ko11/ingrnt.kr.ho pr. år.pensionister kr.50. Telefon: Der vil være enkelte artikler, der relaterer til vort forsidebillede og bagsidebillede. Der vil være artikler, der er indsendt af vore medlemmer og Hvidovre kommunes lokalhistoriske arkiv. Redaktion: I )an Olsen ansvarshavende redaktør l'er / '.Hansen. Kjeld Jorgense11. Kirsten Andersen Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Artikler og oplysninger af lokalhistorisk art modtages gerne til eventuel optagelse i bladet. Post skal sendes til vor adresse på Rytterskolen. Hvidovre Kommunes lokalhistoriske arkiv Medborgerhuset Hvidovrevej Hvidovre. Åbningstid: Tirsdag - onsdag kl Torsdag kl TLF: ISSN nr side 3. Historh) Q!,; -' vre Ayedørelejren 2650 Hvidovre Siden sidst side 4. Kommende aktiviteter. side 5. Provst Claus Bjerregaard : "Sognebåndsløsning". side 7. Aktiv ferie. side 8. Poul Sverrild: Den kommende Maleri-udstilling på Rytterskolen til efteråret. side 10. Lone Holden: Svendebjerggård. Forsidebilledet er: Gartner Emil Olsens ejendom matr.nr.216 Hvidovregade fra Bagsiden er Stevnsbogård fra Avedøre. Billedet er fra Nyt blad til september Siden sidst. Mandag d.17 februar var der foredrag med lysbilleder i Bibliotekscafeen - Dan Olsen tog os en tur rundt i Hvidovre og omegn. Vi så på gamle og nye bygninger, specielt om Avedøre, der har et velbevaret landsby miljø Søndag d. 16 marts var vi på besøg hos Baptisterne i Broholmkirken, hvor menigheden tog godt imod os. Vi fik fortalt den bevægende del, om denne kirkes historie i almindelighed og om starten i Hvidovre i særdeleshed. Den væsentligste forskel på denne frikirke og folkekirken, er at de ikke anerkender statens indgriben i kirkelige forhold. De har en anden mening om udførelse af dåben, idet man bruger at døbe i voksenalder, med hel neddyppelse i en stor "døbefont". Præsten og den der skal døbes er iført smukke hvide "dåbskostumer". Vi afsluttede denne smukke eftermiddag med en dejlig kop kaffe og kringle. Her blev der besvaret spørgsmål, og dem var der mange af. En stor tak til Broholmkirkens menighed. Mandag d. 17 marts. Poul Sverrild havde ordet i Bibliotekscafeen. Han viste Film om kunstværket, der i daglig tale kaldes "Porten". ( Den over en port opstillede store sten ved Frihedens station). Derefter var multikunstneren "Clausen", på lærredet. Der gik "Kage" i filmsapparatet, så den sidste film blev vist i galopfart. Ingen kunne få noget ud af den. Det var ærgerligt at slutte en ellers god aften på denne måde. Vi var uden skyld i defekte aparater. En stor tak til Poul Sverrild, der vovede forsøget. 2 3

3 Kommende Aktiviteter. Mandag d. 21.april er der atter gang i den på Biblioteksca-feen. Arkitekt Kirsten Andersen, vil fortælle om grundejerforeningen "Strandhaven" og dens historie. Det er Avedøre historie så det forslår. Kirsten er færdig med en lokalhistorisk bog om dette emne. Bogen kan købes denne aften til en favørpris af 30 kr. og der vil være en mulighed for at få Kirsten til at signere bogen. Tilmelding er nødvendig på vor telefonsvarer UDFLUGTEN. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab afholder den traditionelle udflugt, lørdag d. 31. maj. Der køres til Højsager Mølle 2 km. øst for Fredensborg, hvor vi bliver guidet rundt og beser møllen i funktion. Herefter køres der til Fredensborg, hvor vi kigger ind i Slotsparken. Der fortsættes til Sørup Havn, hvor den medbragte mad spises. Vi afslutter med at køre til Karen Blixen museet, hvor vi beser omgivelserne i den smukke park og derefter selve museet. Her er Lokalhistorisk Selskab vært ved en kop kaffe med kage. Det er muligt vi kommer til at drikke kaffe i 2 hold, afhængigt af hvormange der deltager i turen. ( max. 50 personer) På hjemturen trækkes der lod om sponsorpræmier, det er sædvanligvis kaffe og vin. Der er mulighed for at købe øl eller vand i pauserne og til den medbragte mad. Turen er gratis, den køres af "SAFARIBUSSEN" - men der skal betales for indgang til Karen Blixen museet kr. 25,- der opkræves i Bussen. Billetter kan udleveres fra mandag d. 28. april, eller hver mandag fra kl i Rytterskolen. Mandag d. 15 september og mandag d. 13 oktober er reserveret til foredrag i Bibliotekscafeen. Læs herom i lokal avisen. Sognebåndsløsning. Af Claus Bjerregaard. Som en udløber af bl.a. Grundtvigs opgør med "statskirken" som regeringen, efter Grundtvigs mening kunde vende og dreje som den ville, voksede tanken frem, om friheden til at knytte sig til den præst, som man ønskede, uanset sognepræsten. Denne frihed blev stadfæstet ved lov i 1855 og er en fortsættelse af Grundlovens vedtagelse i 1849, hvor forholdet mellem stat og kirke blev ændret. Statskirken blev ændret til en folkekirke, som det også er i dag. Tanken om sognebåndsløsning var også præget af forskellene mellem de kirkelige retninger og bevægelser, som influerede på statskirken/folkekirken på det tidspunkt hvor tankerne voksede frem og siden blev lovfæstet. Men hvad ligger der så i sognebåndsløsning! For det første er det væsentligt at slå fast, at man ikke løser sognebånd til et sogn (hvad udtrykket ellers kunne indikere), men man løser sognebånd til en præst, og det er så det andet væsentlige, at det er et "personligt" forhold i den forstand, at man opretter en aftale om, at det er sognebåndsløserpræsten, der forpligter sig til den kirkelige betjening af sognebåndsløseren. Hensigten er således ikke at man opretter dette sognebåndsløserforhold fordi - f.eks. - kirkebygningen er meget attraktiv, men fordi de to parter rent teologisk/kirkeligt er på bølgelængde. Det er således hverken lovens bogstav eller ånd, at den skal være en smutvej til at få foretaget kirkelige handlinger i en kirke, som man anser for mere tiltrækkende end ens sognekirke, for det er nu engang "indholdet" og ikke "emballagen" som er baggrunden for loven om sognebåndsløsning Jeg nævner det, fordi jeg har både glceden men også problemet ved at være ansat ved en gammel Landsbykirke i storbyen!!! 4

4 I forbindelse med sognebåndsløsning er der nogle formelle ting, som kort skal omtales: Anmodning om sognebåndsløsning skal fremsættes overfor den præst, til hvem, der ønskes løst sognebånd Hvis dette bliver aftalt, skal der udfyldes en særlig blanket, hvor de fornødne personlige oplysninger skal påføres og der vedlægges fødsels- og dåbsattest eller anden dokumentation for medlemsskab af folkekirken, hvis man f.eks. ikke er døbt i Danmark. ( Det skal dog understreges, at en præst ikke er forpligtet til at modtage en sognebåndsløser). Sognebåndsløseren (d.v. s. når sognebåndsløserforholdet er aftalt) skal i forbindelse hermed vælge, om den pågældende ønsker at benytte sig af sin valgret og sin valgbarhed til menighedsråd, enten i bopælssognet eller i det sogn, hvor sognebåndsløseren er ansat. Dertil udfyldes en anden blanket og valget er bindende sålænge sognebåndsløserforholdet består. Desuden er der nogle regler om sognebåndsløsere, når sognebåndsløserforholdet er etableret inden det fyldte 18.år. Jeg kan kun anbefale, at man taler med den pågældende præst, hvis dette er aktuelt. Aktiv ferie. Navnet siger noget om at bruge sin ferie til positive oplevelser, og det er der lige så mange meninger om, som der er ferier. Igen i år kører "Tværpilen" og "Lokalhistorisk Selskab" ture med Hvidovres skolebørn. Der er ikke t le om at vi bare kører ud i det blå, det er vel tilrettelagte ture, hvor vi giver børnene oplevelser de kan bruge til noget. Vi kører til nogle af Sjællands mest berømte arkæologiske og historiske steder, hvor børnene ikke bare ser tingene, de får lov til at røre ved dem, og i mange tilfælde afprøve hvordan de virker. Vi er et fast team der deltager på vore foreningers vegne, og arrangementet er i skrivende stund i støbeskeen. Vi opfordrer Hvidovres lærere til at fokusere på dette arrangement, gøre eleverne opmærksomme på, at her kan de få nogle oplevelser af varig værdi. Foregående år har vi kørt med børn, men der kan være flere og det glæder vi os til, at der kommer i år. Vi vil også gerne være nogle flere voksne til at deltage i disse ture, det er selvfølgelig gratis at være med, derfor opfordrer vi vore medlemmer til at melde sig til dette års "aktiv ferie". Pladsen tillader ikke, at jeg dykker for meget ned i detaljer. Dog skal det også nævnes, at sognebåndsløseren selv har pligt til at melde flytning til sognebåndsløserpræsten, hvilket bl.a har betydning i forbindelse med menighedsrådsvalg. Det bliver i dagene mandag d.23. til og med torsdag d.26.juni. Tilmelding til arrangementet. Esther K. Petersen. tlf Dan Olsen. tlf

5 0 HVIDOVREMALERIER PA R YTTERSI(OLEN Lokalhistorisk Arkiv annoncerede i begyndelsen af marts måned i I lvidovre Avis en stor topografisk maleriudstilling med Hvidovre-motiver på Rytterskolen. I den forbindelse efterlyste vi privatejede malerier, som vi ved, der er en del af. De er i udstillingssammen-hæng særlig interessante, da de jo ikke er blevet set af ret mange tidligere. Vi har modtaget en overv<cldende mængde henvendelser i den anledning, og det er vi naturligvis meget glade for, da det giver mulighed for en udstilling af høj kvalitet. Henvendelserne kommer naturligvis mest fra Hvidovre, men også fra andre dele af Sj;clla'nd har der været kontakt. Ti I sådan en udstilling er det jo ikke alene maleriernes tekniske og kunstneriske kvalitet, det handler om, men ligeså meget deres topografiske og lokalhistoriske kvalitet. registrerings- og udvælgelsesarbejdet som planlagt, men selve udstillingen bliver først gennemført til efteråret. Forsinkelsen kommer bestemt ikke til at påvirke udstillingens kvalitet, som vi allerede nu kan sige ser spændende ud. Der bliver ikke bare tale om de motiver, som vi allerede ved, malerne satte pris på. Næ, nye spændende motiver, som ikke handler om romantiske bondemotiver, dukker også op. Datoerne for udstillingens åbningsperiode bliver meddelt lige efter sommerferien, men vi kan love, der er noget at glæde sig til. Poul Sverrild SÅDAN GØR VI i:t cmgangsmåden ved udstillingen er, at udstillingsgruppen fra Lokalhistorisk Arkiv tager kontakt til alle de mennesker, der har henvendt sig. Derefter kommer et medlem fra gruppen ud og fotograferer og registrerer malerierne. På baggrund af fotografierne bliver udstillingens mellem 70 og 90 malerier udvalgt, og endelig bliver de udvalgte malerier hentet og udstillingen virkeliggjort. EFTERÅRET Udstillingsgruppen er desværre blevet ramt af sygdom, så produktionsplanen er blevet forandret. Vi gennemfører hele Maleren E. Parslev. Hvidovre strand med udsigt til Kongelunden

6 Af Lone Holden. Svendebjerggård. En Enklave eller en del af Hvidovre lokalsamfund? Jeg vil regne med, at festen startede henad 17 tiden, for det skulle være sådan, at alle mennesker kunne komme derop. Om aftenen blev lygterne tændt, og man dansede ude i det fri. Så kunne man få kaffe og betale for det selvfølgelig, det gik jo med ind i indsamlingen,' beretter Esther Uldall i "Glimt af livet i Hvidovre " (Hvidovre Pædagogiske Central 1985;76). I 1917 oprettede Frelsens Hær Svendebjerggård; en institution for unge ugifte kvinder, der var kommet i ulykkelige omstændigheder. Det betød dog ikke, at Frelsens Hær havde et liberalt syn på 'faldne' kvinder, "Der blev stor skandale, da min mor kom hjem og ventede mig. Mine bedsteforældre var i Frelsens Hær, og min mor var frelserpige, så det var om at få mig af vejen... min mor fraskrev sig retten til mig, så jeg måtte blive på børnehjemmet," fortæller en kvinde født i 1908 i Lis Petersens bog "Stiftelsestøser - kongebørn" (Dansk psykologisk forlag 1987;20). Frelsens Hær anså det som sin pligt at hjælpe samfundets udstødte, men accapterede absolut ikke førægteskabelig samvær, det var en synd, og som man indenfor eget regi slog hårdt ned på ved hjælp af karantænesystemet - et sanktions-system, hvor igennem normbruddet blev straffet såvel som synlig-gjort. I Danmark måtte en frelserpige således tidligere aflægge sin uniform i et halvt år, hvis hun var blevet gravid uden for ægteskab. Hvor meget kontakt, der ellers har været mellem Svendebjerggårds ' beboere og Hvidovreborgerne, er uvist. På grund af stedets karakter har Svendebjerggård antageligt fungeret som en slags selvstændig enklave med forholdsvis ringe kontakt til det omgivende samfund. Af 'forarbejder til folkeregistrets oprettelse' i Danmark, mandtalsskemaer, fremgår det, at i 1924, hvor den sociale institution havde eksisteret i syv år, havde ingen af Svendebjerggårds 12 kvindelige officerer, boet på stedet siden dets oprettelse. Hvilket skyldes, at Frelsens Hær rimelig ofte forflytter sine officerer til nye tjenesteområder. En sådan politik har næppe fremmet de sociale relationer, men måske snarere mindsket. Selv om Svendebjerggård sikkert har fungeret nærmest som en lille selvstændig enklave, har Hvidovreborgerne naturligvis ikke kunnet undgå at lægge mærke til Frelsens Hærs tilstedeværelse, idet det religiøse tilhørsforhold bevist signaleres udadtil gennem uniformeringen. På trods af Frelsens Hærs strenge syn på ugifte gravide kvinder, må Svendebjerggård have fungeret som en slags tilflugtssted for de vordende og nybagte mødre, eftersom der var ringe mulighed for anden form for hjælp i datidens samfund. Der var dog ikke tale om, at kvinderne boede gratis på Svendebjerggård, for i tilknytning til den sociale institution drev Frelsens Hær et gartneri, hvor kvinderne måtte arbejde, mens de opholdt sig på gården. Udover indtægter fra gartneriet blev Svendebjerggård finansieret med penge fra den årlige havefest, hvor Hvidovres øvrige borgere besøgte stedet. "Hvert år blev der oppe på Svendebjerggård holdt en havefest. Det var med indsamling af penge, som gik til Frelsens Hær. Svendebjerggård som den ser ud i dag

7 Klokkens historie. I Broholmskirkens ældre afdeling, nærmere betegnet den lille kirkebygning til venstre, er der øverst i den takkede gavl, et lille glamhul der indeholder en klokke. Den bruges ikke mere fordi den har mistet sin klang p g.a. en revne i støbningen. Den blev formentlig opsat i årene på den tid da den blev købt til Risbjerg sogn og har formentlig været i brug som kirkeklokke. Klokken er støbt som skibsklokke og har sikkert været ombord på et temmelig stort skib - sejlskib eller dampskib hvor den er blevet brugt til at slå "glas" eller udkig fra stævn. Ud over at melde glas (tiden) blev der slået alarm fra udkiggeren til broen med 1 slag til styrbord 2 slag til bagbord og 3 slag når det var midtskibs. På denne måde kunne den der havde vagt på broen, vide hvor han skulle rette kikkerten hen for at se det udkiggeren meldte om. Hvordan den er "havnet" i Broholmkirken kan være en meget spændende historie, og vi efterlyser hermed, om der er nogen der ved noget om denne klokke. Den er omkring 1950 blevet forsynet med et nyt ophæng, der passede til kirken, og det er formentlig i forbindelse hermed at den senere er revnet. Ved du noget om denne klokke, er du velkommen til at ringe til Dan Olsen, eller til Poul Sverrild Lokalhistorisk Arkiv. SIDSTE CHANCE KONTINGENT Da der endnu er enkelte medlemmer som ikke har indbetalt kontingent for 1997/98 - vil der være mulighed for at indbetale dette ved medlemsmødet den 21. april - eller som hidtil på Rytterskolen hver mandag og tirsdag mellem 14 og 16. Såfremt vi ikke har kontingentet inden tirsdag den 6.maj risikerer De at blive slettet som medlem! PS. Evt. nyt giroindbetalingskort kan fås på Rytterskolen eller ved mødet den 21 april. med venlig hilsen Eigil Jørgensen. kasserer

8 Skaf et nyt medlem og vind en præmie. I lighed med tidligere år håber vi at vore medlemmer vil hjælpe os med at skaffe nye medlemmer til selskabet. Hvorfor ikke fortælle et familiemedlem eller gode venner om lokalhistorisk selskabs mange arrangementer - måske får de lyst til at deltage! Hvis du kender en, der gerne vil være medl;m - ing til et af vore bestyrelsesmedlemmer (tlf. nr. i bladet) eller fa et girokort f.eks. ved en foredragsaften. Udfyld kortet med det nye medlems adresse, post det - eller aflever det til et bestyrelsesmedlem. Husk også at påføre dit eget navn, så vi kan se hvem der skal deltage i lodtrækningen om præmier - udsat af vore flinke sponsorer.. Nye medlemmers kontingent vil dække hele helt frem til februar Kontingentet er kr. 80,- pr. år - dog kun kr. 50,- for pensionister. Ud over at kunne deltage i alle vore arrangementer, får alle medlemmer mindst 4 gange årligt tilsendt vort medlemsblad. Her vil være artikler og billeder af lokalhistorisk art, samt naturligvis meddelelser om vore arrangementer m.v. PS Hvis enkelte af vore medlemmer evt. ikke modtager vorl blad, venligst underret underlegnede så vil problemet blive løst hurligst muligt. M. v.h. Eigil Jørgensen Kasserer. telefon Bestyrelsen. Formand. Dan Olsen Spurvehøjvej 17 stv. telefon og Næstfmd. Kjeld Jørgensen Kløverprisvej 48. telefon Kasserer. Eigil Jørgensen Hvidovrevej 98 C. telefon Best.medl. Per E. Hansen Grenhusene 26 telefon Best.medl. Esther Hansen Høvedstensvej 22. 2'tv telefon Best.medl. Eli Olsen Sognegårds Alle 23. 3'tv telefon Best.medl. Bent Christiansen Paris Boulevard 20 tlf 'suppleant Erling Groth Ege Alle 41 telefon 'suppleant Kirsten Andersen Korshøjvej 6 telefon 'suppleant Dora Orneborg Toft Sørensens Vænge 'th. telefon Forretningsudvalg. Eigil Jørgensen - Dan Olsen og Kjeld Jørgensen Sekretariatudvalg. Bent Christiansen - Eli Olsen og Esther Hansen Lokalhistorisk udvalg. Per E. Hansen - Kjeld Jørgensen og Kirsten Andersen. Arrangement udvalg. Bent Christiansen-Eli Olsen-Esther Hansen Dora Orneborg og Erling Groth. Redaktionsudvalg. Ansvarshavende redaktør Dan Olsen - Kjeld Jørgensen - Per Hansen og Kirsten Andersen. Presse sekretærer. Dan Olsen og Kirsten Andersen. Udvalg for evt.bygningsbeva r else og lignende kommunal politiske sager. Dan Olsen- Erling Groth og Kirsten Andersen Formand for ovenstående udvalg er det førstnævnte medlem. Revisor. Jens-Christian Nielsen Kløverprisvej 26. tlf Revisorsuppleant. Inge Larsen Bernersvæng_f;? 7. 2' telefon I 14 15

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

Lokalhistoriske Selskab

Lokalhistoriske Selskab Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab 15. ÅRGANG NR. 4. OKTOBER 1997. Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650 Hvidovre. kontingent:kr.80 pr. år.pensionister

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

y,. (/ H\l.IDHQl(RE Alarmpladsen 3 Loka/h/;J;; (ike Selskab Reserveret Post Danmark. 2650 Hvidovre

y,. (/ H\l.IDHQl(RE Alarmpladsen 3 Loka/h/;J;; (ike Selskab Reserveret Post Danmark. 2650 Hvidovre Reserveret Post Danmark. y,. (/ H\l.IDHQl(RE Alarmpladsen 3 Loka/h/;J;; (ike Selskab 2650 Hvidovre 17. ÅRGANG NR. 2. April 1999 Ud g iver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2014

PROGRAM 2. halvår 2014 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2014 Med Kronborg om styrbord igen. Queen Mary for sydgående. SENIORKLUB HELSINGØR Bestyrelsen HK SENIORKLUB HELSINGØR klubben for HK s pensionister og efterlønsmodtagere

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

H\fIDO\fRE. Lokalhistoriske Selskab. t(. 4 14. ÅRGANG NR. I FEB. 1996. HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB RYTTERSKOLEN HVIDOVRE KIRKEPLADS 1

H\fIDO\fRE. Lokalhistoriske Selskab. t(. 4 14. ÅRGANG NR. I FEB. 1996. HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB RYTTERSKOLEN HVIDOVRE KIRKEPLADS 1 t(. 4 H\fIDO\fRE Lokalhistoriske Selskab HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB RYTTERSKOLEN HVIDOVRE KIRKEPLADS 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 4 7 84 44 14. ÅRGANG NR. I FEB. 1996. Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening Bestyrelsen Bende Andersen Formand Tlf. 28 97 32 05 Tlf. 59 43 44 35 Erling Knudsen Næstformand Tlf. 25 76 27 94 Lillian Bagge Nielsen Kasserer/web. Tlf. 59 43 69 02 Rita Nielsen Sekretær Tlf. 59 43 29

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Siden sidst Lørdag den 15. jun

Siden sidst Lørdag den 15. jun 2014-1 Siden sidst Lørdag den 15. juni deltog Lokalhistorisk Arkiv i Festlige Ferritslev med en lille udstilling. Emnet der var valgt var Ferritslev City gennem tiderne, da der skulle bygges et Fakta på

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Juni DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 341 Side 1 Kaj Holdrup Lisbeth Christensen Lis Larsen Jens Moestrup Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul Erik

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

LokaiGi (v;;1ske Selskab

LokaiGi (v;;1ske Selskab Reserveret post Danmark. Avedørelejren LokaiGi (v;;1ske Selskab 2650 Hvidovre 15. ÅRGANG NR. 3. AUGUST 1997. Udgiver: I lvidovre Lokalhistoriske Selskab. Ryllerskolen I lviduvre J.:irkeplads I 2650 llvidovre.

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Forældrebrev den 17. januar 2014

Forældrebrev den 17. januar 2014 Forældrebrev den 17. januar 2014 1. Køleskab fra Victorias mor Tak til Anne-Lise, Victorias mor, der har sponsoreret et nyt køleskab til 6. klasse, så de kan holde deres madpakker kølige 2. Juniorklub

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere