HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab"

Transkript

1 Vl. lf HVIDOVRfI Reserveret post Danmark. Lokalhistoriske Selskab Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads Hvidovre. Telefon ' ; ' ' I "'. ' ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997.

2 Udgiver: I 11,i c/01're l.okalhistoriske Selskab. H 11/ ferslwl<-11 I f1,ic/01're J..:irkeplacls I I!vi cfu\'re. ko11/ingrnt.kr.ho pr. år.pensionister kr.50. Telefon: Der vil være enkelte artikler, der relaterer til vort forsidebillede og bagsidebillede. Der vil være artikler, der er indsendt af vore medlemmer og Hvidovre kommunes lokalhistoriske arkiv. Redaktion: I )an Olsen ansvarshavende redaktør l'er / '.Hansen. Kjeld Jorgense11. Kirsten Andersen Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Artikler og oplysninger af lokalhistorisk art modtages gerne til eventuel optagelse i bladet. Post skal sendes til vor adresse på Rytterskolen. Hvidovre Kommunes lokalhistoriske arkiv Medborgerhuset Hvidovrevej Hvidovre. Åbningstid: Tirsdag - onsdag kl Torsdag kl TLF: ISSN nr side 3. Historh) Q!,; -' vre Ayedørelejren 2650 Hvidovre Siden sidst side 4. Kommende aktiviteter. side 5. Provst Claus Bjerregaard : "Sognebåndsløsning". side 7. Aktiv ferie. side 8. Poul Sverrild: Den kommende Maleri-udstilling på Rytterskolen til efteråret. side 10. Lone Holden: Svendebjerggård. Forsidebilledet er: Gartner Emil Olsens ejendom matr.nr.216 Hvidovregade fra Bagsiden er Stevnsbogård fra Avedøre. Billedet er fra Nyt blad til september Siden sidst. Mandag d.17 februar var der foredrag med lysbilleder i Bibliotekscafeen - Dan Olsen tog os en tur rundt i Hvidovre og omegn. Vi så på gamle og nye bygninger, specielt om Avedøre, der har et velbevaret landsby miljø Søndag d. 16 marts var vi på besøg hos Baptisterne i Broholmkirken, hvor menigheden tog godt imod os. Vi fik fortalt den bevægende del, om denne kirkes historie i almindelighed og om starten i Hvidovre i særdeleshed. Den væsentligste forskel på denne frikirke og folkekirken, er at de ikke anerkender statens indgriben i kirkelige forhold. De har en anden mening om udførelse af dåben, idet man bruger at døbe i voksenalder, med hel neddyppelse i en stor "døbefont". Præsten og den der skal døbes er iført smukke hvide "dåbskostumer". Vi afsluttede denne smukke eftermiddag med en dejlig kop kaffe og kringle. Her blev der besvaret spørgsmål, og dem var der mange af. En stor tak til Broholmkirkens menighed. Mandag d. 17 marts. Poul Sverrild havde ordet i Bibliotekscafeen. Han viste Film om kunstværket, der i daglig tale kaldes "Porten". ( Den over en port opstillede store sten ved Frihedens station). Derefter var multikunstneren "Clausen", på lærredet. Der gik "Kage" i filmsapparatet, så den sidste film blev vist i galopfart. Ingen kunne få noget ud af den. Det var ærgerligt at slutte en ellers god aften på denne måde. Vi var uden skyld i defekte aparater. En stor tak til Poul Sverrild, der vovede forsøget. 2 3

3 Kommende Aktiviteter. Mandag d. 21.april er der atter gang i den på Biblioteksca-feen. Arkitekt Kirsten Andersen, vil fortælle om grundejerforeningen "Strandhaven" og dens historie. Det er Avedøre historie så det forslår. Kirsten er færdig med en lokalhistorisk bog om dette emne. Bogen kan købes denne aften til en favørpris af 30 kr. og der vil være en mulighed for at få Kirsten til at signere bogen. Tilmelding er nødvendig på vor telefonsvarer UDFLUGTEN. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab afholder den traditionelle udflugt, lørdag d. 31. maj. Der køres til Højsager Mølle 2 km. øst for Fredensborg, hvor vi bliver guidet rundt og beser møllen i funktion. Herefter køres der til Fredensborg, hvor vi kigger ind i Slotsparken. Der fortsættes til Sørup Havn, hvor den medbragte mad spises. Vi afslutter med at køre til Karen Blixen museet, hvor vi beser omgivelserne i den smukke park og derefter selve museet. Her er Lokalhistorisk Selskab vært ved en kop kaffe med kage. Det er muligt vi kommer til at drikke kaffe i 2 hold, afhængigt af hvormange der deltager i turen. ( max. 50 personer) På hjemturen trækkes der lod om sponsorpræmier, det er sædvanligvis kaffe og vin. Der er mulighed for at købe øl eller vand i pauserne og til den medbragte mad. Turen er gratis, den køres af "SAFARIBUSSEN" - men der skal betales for indgang til Karen Blixen museet kr. 25,- der opkræves i Bussen. Billetter kan udleveres fra mandag d. 28. april, eller hver mandag fra kl i Rytterskolen. Mandag d. 15 september og mandag d. 13 oktober er reserveret til foredrag i Bibliotekscafeen. Læs herom i lokal avisen. Sognebåndsløsning. Af Claus Bjerregaard. Som en udløber af bl.a. Grundtvigs opgør med "statskirken" som regeringen, efter Grundtvigs mening kunde vende og dreje som den ville, voksede tanken frem, om friheden til at knytte sig til den præst, som man ønskede, uanset sognepræsten. Denne frihed blev stadfæstet ved lov i 1855 og er en fortsættelse af Grundlovens vedtagelse i 1849, hvor forholdet mellem stat og kirke blev ændret. Statskirken blev ændret til en folkekirke, som det også er i dag. Tanken om sognebåndsløsning var også præget af forskellene mellem de kirkelige retninger og bevægelser, som influerede på statskirken/folkekirken på det tidspunkt hvor tankerne voksede frem og siden blev lovfæstet. Men hvad ligger der så i sognebåndsløsning! For det første er det væsentligt at slå fast, at man ikke løser sognebånd til et sogn (hvad udtrykket ellers kunne indikere), men man løser sognebånd til en præst, og det er så det andet væsentlige, at det er et "personligt" forhold i den forstand, at man opretter en aftale om, at det er sognebåndsløserpræsten, der forpligter sig til den kirkelige betjening af sognebåndsløseren. Hensigten er således ikke at man opretter dette sognebåndsløserforhold fordi - f.eks. - kirkebygningen er meget attraktiv, men fordi de to parter rent teologisk/kirkeligt er på bølgelængde. Det er således hverken lovens bogstav eller ånd, at den skal være en smutvej til at få foretaget kirkelige handlinger i en kirke, som man anser for mere tiltrækkende end ens sognekirke, for det er nu engang "indholdet" og ikke "emballagen" som er baggrunden for loven om sognebåndsløsning Jeg nævner det, fordi jeg har både glceden men også problemet ved at være ansat ved en gammel Landsbykirke i storbyen!!! 4

4 I forbindelse med sognebåndsløsning er der nogle formelle ting, som kort skal omtales: Anmodning om sognebåndsløsning skal fremsættes overfor den præst, til hvem, der ønskes løst sognebånd Hvis dette bliver aftalt, skal der udfyldes en særlig blanket, hvor de fornødne personlige oplysninger skal påføres og der vedlægges fødsels- og dåbsattest eller anden dokumentation for medlemsskab af folkekirken, hvis man f.eks. ikke er døbt i Danmark. ( Det skal dog understreges, at en præst ikke er forpligtet til at modtage en sognebåndsløser). Sognebåndsløseren (d.v. s. når sognebåndsløserforholdet er aftalt) skal i forbindelse hermed vælge, om den pågældende ønsker at benytte sig af sin valgret og sin valgbarhed til menighedsråd, enten i bopælssognet eller i det sogn, hvor sognebåndsløseren er ansat. Dertil udfyldes en anden blanket og valget er bindende sålænge sognebåndsløserforholdet består. Desuden er der nogle regler om sognebåndsløsere, når sognebåndsløserforholdet er etableret inden det fyldte 18.år. Jeg kan kun anbefale, at man taler med den pågældende præst, hvis dette er aktuelt. Aktiv ferie. Navnet siger noget om at bruge sin ferie til positive oplevelser, og det er der lige så mange meninger om, som der er ferier. Igen i år kører "Tværpilen" og "Lokalhistorisk Selskab" ture med Hvidovres skolebørn. Der er ikke t le om at vi bare kører ud i det blå, det er vel tilrettelagte ture, hvor vi giver børnene oplevelser de kan bruge til noget. Vi kører til nogle af Sjællands mest berømte arkæologiske og historiske steder, hvor børnene ikke bare ser tingene, de får lov til at røre ved dem, og i mange tilfælde afprøve hvordan de virker. Vi er et fast team der deltager på vore foreningers vegne, og arrangementet er i skrivende stund i støbeskeen. Vi opfordrer Hvidovres lærere til at fokusere på dette arrangement, gøre eleverne opmærksomme på, at her kan de få nogle oplevelser af varig værdi. Foregående år har vi kørt med børn, men der kan være flere og det glæder vi os til, at der kommer i år. Vi vil også gerne være nogle flere voksne til at deltage i disse ture, det er selvfølgelig gratis at være med, derfor opfordrer vi vore medlemmer til at melde sig til dette års "aktiv ferie". Pladsen tillader ikke, at jeg dykker for meget ned i detaljer. Dog skal det også nævnes, at sognebåndsløseren selv har pligt til at melde flytning til sognebåndsløserpræsten, hvilket bl.a har betydning i forbindelse med menighedsrådsvalg. Det bliver i dagene mandag d.23. til og med torsdag d.26.juni. Tilmelding til arrangementet. Esther K. Petersen. tlf Dan Olsen. tlf

5 0 HVIDOVREMALERIER PA R YTTERSI(OLEN Lokalhistorisk Arkiv annoncerede i begyndelsen af marts måned i I lvidovre Avis en stor topografisk maleriudstilling med Hvidovre-motiver på Rytterskolen. I den forbindelse efterlyste vi privatejede malerier, som vi ved, der er en del af. De er i udstillingssammen-hæng særlig interessante, da de jo ikke er blevet set af ret mange tidligere. Vi har modtaget en overv<cldende mængde henvendelser i den anledning, og det er vi naturligvis meget glade for, da det giver mulighed for en udstilling af høj kvalitet. Henvendelserne kommer naturligvis mest fra Hvidovre, men også fra andre dele af Sj;clla'nd har der været kontakt. Ti I sådan en udstilling er det jo ikke alene maleriernes tekniske og kunstneriske kvalitet, det handler om, men ligeså meget deres topografiske og lokalhistoriske kvalitet. registrerings- og udvælgelsesarbejdet som planlagt, men selve udstillingen bliver først gennemført til efteråret. Forsinkelsen kommer bestemt ikke til at påvirke udstillingens kvalitet, som vi allerede nu kan sige ser spændende ud. Der bliver ikke bare tale om de motiver, som vi allerede ved, malerne satte pris på. Næ, nye spændende motiver, som ikke handler om romantiske bondemotiver, dukker også op. Datoerne for udstillingens åbningsperiode bliver meddelt lige efter sommerferien, men vi kan love, der er noget at glæde sig til. Poul Sverrild SÅDAN GØR VI i:t cmgangsmåden ved udstillingen er, at udstillingsgruppen fra Lokalhistorisk Arkiv tager kontakt til alle de mennesker, der har henvendt sig. Derefter kommer et medlem fra gruppen ud og fotograferer og registrerer malerierne. På baggrund af fotografierne bliver udstillingens mellem 70 og 90 malerier udvalgt, og endelig bliver de udvalgte malerier hentet og udstillingen virkeliggjort. EFTERÅRET Udstillingsgruppen er desværre blevet ramt af sygdom, så produktionsplanen er blevet forandret. Vi gennemfører hele Maleren E. Parslev. Hvidovre strand med udsigt til Kongelunden

6 Af Lone Holden. Svendebjerggård. En Enklave eller en del af Hvidovre lokalsamfund? Jeg vil regne med, at festen startede henad 17 tiden, for det skulle være sådan, at alle mennesker kunne komme derop. Om aftenen blev lygterne tændt, og man dansede ude i det fri. Så kunne man få kaffe og betale for det selvfølgelig, det gik jo med ind i indsamlingen,' beretter Esther Uldall i "Glimt af livet i Hvidovre " (Hvidovre Pædagogiske Central 1985;76). I 1917 oprettede Frelsens Hær Svendebjerggård; en institution for unge ugifte kvinder, der var kommet i ulykkelige omstændigheder. Det betød dog ikke, at Frelsens Hær havde et liberalt syn på 'faldne' kvinder, "Der blev stor skandale, da min mor kom hjem og ventede mig. Mine bedsteforældre var i Frelsens Hær, og min mor var frelserpige, så det var om at få mig af vejen... min mor fraskrev sig retten til mig, så jeg måtte blive på børnehjemmet," fortæller en kvinde født i 1908 i Lis Petersens bog "Stiftelsestøser - kongebørn" (Dansk psykologisk forlag 1987;20). Frelsens Hær anså det som sin pligt at hjælpe samfundets udstødte, men accapterede absolut ikke førægteskabelig samvær, det var en synd, og som man indenfor eget regi slog hårdt ned på ved hjælp af karantænesystemet - et sanktions-system, hvor igennem normbruddet blev straffet såvel som synlig-gjort. I Danmark måtte en frelserpige således tidligere aflægge sin uniform i et halvt år, hvis hun var blevet gravid uden for ægteskab. Hvor meget kontakt, der ellers har været mellem Svendebjerggårds ' beboere og Hvidovreborgerne, er uvist. På grund af stedets karakter har Svendebjerggård antageligt fungeret som en slags selvstændig enklave med forholdsvis ringe kontakt til det omgivende samfund. Af 'forarbejder til folkeregistrets oprettelse' i Danmark, mandtalsskemaer, fremgår det, at i 1924, hvor den sociale institution havde eksisteret i syv år, havde ingen af Svendebjerggårds 12 kvindelige officerer, boet på stedet siden dets oprettelse. Hvilket skyldes, at Frelsens Hær rimelig ofte forflytter sine officerer til nye tjenesteområder. En sådan politik har næppe fremmet de sociale relationer, men måske snarere mindsket. Selv om Svendebjerggård sikkert har fungeret nærmest som en lille selvstændig enklave, har Hvidovreborgerne naturligvis ikke kunnet undgå at lægge mærke til Frelsens Hærs tilstedeværelse, idet det religiøse tilhørsforhold bevist signaleres udadtil gennem uniformeringen. På trods af Frelsens Hærs strenge syn på ugifte gravide kvinder, må Svendebjerggård have fungeret som en slags tilflugtssted for de vordende og nybagte mødre, eftersom der var ringe mulighed for anden form for hjælp i datidens samfund. Der var dog ikke tale om, at kvinderne boede gratis på Svendebjerggård, for i tilknytning til den sociale institution drev Frelsens Hær et gartneri, hvor kvinderne måtte arbejde, mens de opholdt sig på gården. Udover indtægter fra gartneriet blev Svendebjerggård finansieret med penge fra den årlige havefest, hvor Hvidovres øvrige borgere besøgte stedet. "Hvert år blev der oppe på Svendebjerggård holdt en havefest. Det var med indsamling af penge, som gik til Frelsens Hær. Svendebjerggård som den ser ud i dag

7 Klokkens historie. I Broholmskirkens ældre afdeling, nærmere betegnet den lille kirkebygning til venstre, er der øverst i den takkede gavl, et lille glamhul der indeholder en klokke. Den bruges ikke mere fordi den har mistet sin klang p g.a. en revne i støbningen. Den blev formentlig opsat i årene på den tid da den blev købt til Risbjerg sogn og har formentlig været i brug som kirkeklokke. Klokken er støbt som skibsklokke og har sikkert været ombord på et temmelig stort skib - sejlskib eller dampskib hvor den er blevet brugt til at slå "glas" eller udkig fra stævn. Ud over at melde glas (tiden) blev der slået alarm fra udkiggeren til broen med 1 slag til styrbord 2 slag til bagbord og 3 slag når det var midtskibs. På denne måde kunne den der havde vagt på broen, vide hvor han skulle rette kikkerten hen for at se det udkiggeren meldte om. Hvordan den er "havnet" i Broholmkirken kan være en meget spændende historie, og vi efterlyser hermed, om der er nogen der ved noget om denne klokke. Den er omkring 1950 blevet forsynet med et nyt ophæng, der passede til kirken, og det er formentlig i forbindelse hermed at den senere er revnet. Ved du noget om denne klokke, er du velkommen til at ringe til Dan Olsen, eller til Poul Sverrild Lokalhistorisk Arkiv. SIDSTE CHANCE KONTINGENT Da der endnu er enkelte medlemmer som ikke har indbetalt kontingent for 1997/98 - vil der være mulighed for at indbetale dette ved medlemsmødet den 21. april - eller som hidtil på Rytterskolen hver mandag og tirsdag mellem 14 og 16. Såfremt vi ikke har kontingentet inden tirsdag den 6.maj risikerer De at blive slettet som medlem! PS. Evt. nyt giroindbetalingskort kan fås på Rytterskolen eller ved mødet den 21 april. med venlig hilsen Eigil Jørgensen. kasserer

8 Skaf et nyt medlem og vind en præmie. I lighed med tidligere år håber vi at vore medlemmer vil hjælpe os med at skaffe nye medlemmer til selskabet. Hvorfor ikke fortælle et familiemedlem eller gode venner om lokalhistorisk selskabs mange arrangementer - måske får de lyst til at deltage! Hvis du kender en, der gerne vil være medl;m - ing til et af vore bestyrelsesmedlemmer (tlf. nr. i bladet) eller fa et girokort f.eks. ved en foredragsaften. Udfyld kortet med det nye medlems adresse, post det - eller aflever det til et bestyrelsesmedlem. Husk også at påføre dit eget navn, så vi kan se hvem der skal deltage i lodtrækningen om præmier - udsat af vore flinke sponsorer.. Nye medlemmers kontingent vil dække hele helt frem til februar Kontingentet er kr. 80,- pr. år - dog kun kr. 50,- for pensionister. Ud over at kunne deltage i alle vore arrangementer, får alle medlemmer mindst 4 gange årligt tilsendt vort medlemsblad. Her vil være artikler og billeder af lokalhistorisk art, samt naturligvis meddelelser om vore arrangementer m.v. PS Hvis enkelte af vore medlemmer evt. ikke modtager vorl blad, venligst underret underlegnede så vil problemet blive løst hurligst muligt. M. v.h. Eigil Jørgensen Kasserer. telefon Bestyrelsen. Formand. Dan Olsen Spurvehøjvej 17 stv. telefon og Næstfmd. Kjeld Jørgensen Kløverprisvej 48. telefon Kasserer. Eigil Jørgensen Hvidovrevej 98 C. telefon Best.medl. Per E. Hansen Grenhusene 26 telefon Best.medl. Esther Hansen Høvedstensvej 22. 2'tv telefon Best.medl. Eli Olsen Sognegårds Alle 23. 3'tv telefon Best.medl. Bent Christiansen Paris Boulevard 20 tlf 'suppleant Erling Groth Ege Alle 41 telefon 'suppleant Kirsten Andersen Korshøjvej 6 telefon 'suppleant Dora Orneborg Toft Sørensens Vænge 'th. telefon Forretningsudvalg. Eigil Jørgensen - Dan Olsen og Kjeld Jørgensen Sekretariatudvalg. Bent Christiansen - Eli Olsen og Esther Hansen Lokalhistorisk udvalg. Per E. Hansen - Kjeld Jørgensen og Kirsten Andersen. Arrangement udvalg. Bent Christiansen-Eli Olsen-Esther Hansen Dora Orneborg og Erling Groth. Redaktionsudvalg. Ansvarshavende redaktør Dan Olsen - Kjeld Jørgensen - Per Hansen og Kirsten Andersen. Presse sekretærer. Dan Olsen og Kirsten Andersen. Udvalg for evt.bygningsbeva r else og lignende kommunal politiske sager. Dan Olsen- Erling Groth og Kirsten Andersen Formand for ovenstående udvalg er det førstnævnte medlem. Revisor. Jens-Christian Nielsen Kløverprisvej 26. tlf Revisorsuppleant. Inge Larsen Bernersvæng_f;? 7. 2' telefon I 14 15

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE t' HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 26SO Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =.... e.... e g..!11' I. 11,, 11 = -- 10. irgang, nr. 1. Februar 1992 Indhold Kære læser side

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe?

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe? Sengeløse Nyt 17. Årgang Nummer 8 Oktober 2013 Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Læs inde i avisen om 40 års fødselsdag på plejehjemmet Visekunst i kirken

Læs mere

Er jeg faldet til? Ja, så godt som!

Er jeg faldet til? Ja, så godt som! Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 2 September 2010 Årgang 17 Er jeg faldet til? Ja, så godt som Side 1 En sørgelig historie Side 3 En jernalderbosættelse

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere