TRAP DANMARK VERSION 6.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAP DANMARK VERSION 6.0"

Transkript

1 TORSDAG 01. JANUAR 2015 TURNER BIGUM JONES OLSEN TRAP DANMARK VERSION 6.0 TOPOGRAFI: For 43 år siden udkom det seneste kapitel i fortællingen om Trap Danmark. Om få år vil kongeriget igen være vendt og drejet, målt og vejet. Denne gang i 132 bøger og i et digitalt opslagsværk. Læs om en kulturhistorisk 2020-plan

2 04 TORSDAG KULTUR KULTUR TORSDAG Land og rige rundt - hele vejen De mørkerøde bind, der er brugt som illustrationer på denne og de følgende sider, er fra 5. udgave af Trap Danmark. Den udkom i 31 bind i perioden Foto: Lars Pauli Man kan ikke overlade beskrivelsen af kongeriget Danmark til en tilfældig sammensætning af Kraks vejviser, Google og Wikipedia. Det er motivationen bag 6. udgave af Trap Danmark, der udkommer både analogt og digitalt frem til Et værk, der samler ubegribelige mængder af kvalitetssikret viden om vores land. Og som tager sin begyndelse i Nordjylland De centrale roller bag 6. udgave Af Julian Drud Sørensen Torsdag 8. august Niels Elers Koch sidder i flyet på vej hjem fra et møde med Gates Foundation i Beijing. På det lille klapbord foran ham ligger Trap Danmarks prøvekapitel om Læsø. Han sluger det råt. Husker tilbage på, hvordan han som ung spejder vandrede øen tynd, overnattede i plantagerne og undrede sig over tanghusene. Kapitlet sætter noget i gang hos den dengang 62-årige skov- og landskabsforsker. I to magiske timer er han tilbage på Kattegatøen. Og bliver endda klogere imens. Tænk, at 16 sider kan gøre så stor en forskel, funderer han. Tænk, hvis hele landets befolkning kunne få lignende oplevelser. Og tænk, hvis han kunne være med til at løfte den opgave. Han havde egentlig takket nej til stillingen som adm. direktør og chefredaktør for Trap Danmark. Flere gange. Ikke på grund af manglende lyst, men på grund af manglende tid. Han havde beklaget og endda foreslået to-tre andre kandidater. Men prøvekapitlet fik ham på andre tanker. Niels Elers Koch havde dengang, hvad han selv kalder verdens bedste job : Han var direktør for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning og leder af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Blandt andet. For han var også formand for Skovrådet og præsident for verdensorganisationen International Union of Forest Research Organizations (IUFRO). Men det var dengang. For et par uger efter skriver han en til Joachim Malling, der i første omgang havde tilbudt ham jobbet. Han skriver, at han vil genoverveje tilbuddet, men at han først kan starte 1. januar Samme aften svarer Malling: - Vi må mødes. Niels Elers Kochs betingelse holder ikke. For projektet skal i gang hurtigst muligt. Han bliver ansat som Trap Danmarks adm. direktør og chefredaktør per 1. september Og må opsige både sin stilling ved Københavns Universitet, som formand for Skovrådet og hos IUFRO. - Min hustru mente, at jeg var blevet vanvittig, siger han. - Og måske havde hun ret. Jeg vidste jo ikke helt, hvad jeg gik ind til. Men jeg kunne ikke sige nej. Projektet var simpelthen for spændende. Der findes jo ikke noget tilsvarende andre steder i verden. I hvert fald ikke noget, jeg kender til. Trap Danmark På opdagelse i Danmark Hvad var det så, Niels Elers Koch sagde ja til? Det kommende værk bliver det sjette i rækken af Trap Danmark-udgivelser. Et opslagsværk, der udkommer løbende i perioden både analogt og digitalt. Og som samler al væsentlig viden om vores kvadratkilometer store land ét sted. Om rådhuset i Ribe, Viborgs historie og Hjørrings erhvervsstruktur. Om Fosdal Plantage, Thys dyreliv og lollandske dialekter. Fortsæt selv. Ambitionen er klar: - Jeg tror, at Trap Danmark vil udvikle sig til et dagligdagsfænomen i løbet af seks-ti år. Læseren vil ikke nødvendigvis kende Traps historie og de tidligere udgaver. Men han vil vide, hvad Trap dækker over. Og at det er Trap, han skal slå op i, hvis han vil vide noget om Danmark, siger Joachim Malling, 65, bestyrelsesformand for det udgivende selskab, Trap Danmark A/S. Læseren kan også være ganske sikker på, at han bliver klogere. Som det hedder i en anmeldelse af Traps 3. udgave fra starten af 1900-tallet: Vil man gøre en lille Rejse rundt i Danmark, faar man mest Glæde deraf, naar man ved Besked om, hvad man ser. Men intet Sted faar man en saa fornuftig Besked som i Traps Danmark. Vi har Rejsehaandbøger og poetiske Beskrivelser i Mængde, men de tilfredsstiller ikke. De fortæller i Reglen kun, hvad vi ved eller selv kan se. Men Trap! Ser vi en gammel Herregaard, maa vi høre Trap fortælle om den. Færdes vi på en Egn, faar vi svar på vore mange Spørgsmaal hos Trap. Selvom teksten er over 100 år gammel, er Trap Danmarks ambition den samme i 2015: At vække og stille menneskers nysgerrighed. At give dem mulighed for at opdage Danmark. Og ikke mindst: At informationerne skal være korrekte. Al indhold bliver kvalitetssikret og dobbelttjekket. Ad flere omgange. - Når man arbejder med et topografisk værk som Trap, er der en tradition for, at der ikke må være fejl. Fejl kan ikke undgås, men der må ikke være for mange af dem, siger den 68-årige sprogprofessor Jørn Lund, der fra var chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi. Han er desuden formand for Traps Faglige Råd - et rådgivende organ, der blandt andet skal hjælpe Traps redaktion med den faglige konsolidering og med at finde de bedste forfattere. - I Rådet har vi repræsentanter for de overordnede fagområder, som redaktionen kan trække på. Vi skal ikke blande os i redaktionens daglige gøremål. Men vi skal stå til rådighed - både enkeltvis og som gruppe - og løbende vurdere, hvordan arbejdet skrider frem, forklarer Jørn Lund. Ifølge bestyrelsesformand Joachim Malling er målet om fejlfrihed helt afgørende. - Vi kan ikke overlade beskrivelsen af kongeriget Danmark til tilfældige søgemaskiner med hver sin opfattelse af sandheden. Vi har behov for ét samlet og troværdigt sted, hvor vi kan henvende os, når vi søger ny viden. Det bliver Trap, siger han og uddyber: - Her ved du, at det er kompetente forskere og eksperter, der står bag. Hele vejen rundt. Du ved, hvor informationerne kommer fra, og du får svært ved at stille spørgsmålstegn ved oplysningerne. Kend dit land Jørn Lund er enig. Trap Danmark kan betragtes som et opgør med et globaliseret informationsunivers, der flyder over med mere eller mindre sandfærdige oplysninger. Og netop derfor bliver behovet for korrekt Det kommende værk bliver den 6. udgave af det topografiske værk Trap Danmark og udkommer i perioden En topografi er en detaljeret beskrivelse i tekst, billeder, kort og statistik af en geografisk lokalitet eller et område. Beskrivelsen lægger oftest vægt på landskabsformer, arealanvendelse, bebyggelse og infrastruktur. Bag den klassiske topografi lå et ønske om registrering af lokale resurser og deres udnyttelse såvel som militære behov for terrænkendskab. Senere tilføjedes kulturelle og historiske forhold. Der findes en række mindre topografiske udgivelser i Danmark. Det danske topografiske hovedværk er dog ubestridt Trap Danmark. Denne 6. udgave udkommer både som bogværk og digitalt opslagsværk. og gyldig viden kun større og større, mener sprogprofessoren. - Man kan let føle sig fremmed i en verden, der bruser til højre og venstre. Hvor skal man efterhånden gå hen for at finde svar på spørgsmål som: Hvad har egentlig formet min tilværelse? Hvordan levede man på det og det tidspunkt? Hvordan boede man? Hvorledes påvirkede man topografien, og hvordan blev man påvirket af den? Han påpeger desuden, at mennesket har et generelt erkendelsesbehov. Vi vil gerne vide, og vi vil gerne vide meget. Vi vil gerne forstå. - Man kunne spørge: Hvorfor bruger jeg en time om dagen på at læse aviser? Jeg kan ikke redde verden. Jeg sidder jo bare her ved Bagsværd Sø. Hvorfor skal jeg så følge med i, hvad der sker i Mellemøsten? Fordi jeg ikke kan lade være, forklarer formanden for Traps Faglige Råd. Det gælder også lokalkendskabet. - Vi har aldrig talt så meget om danskerne, som vi gør nu. Og vi kan mærke, at interessen for lokalstof er betydelig, siger Jørn Lund og henviser til to lokalhistoriske bøger om henholdsvis Herning og Tisvilde Hegn. Førstnævnte, Herning 100 år som købstad, lå helt usædvanligt på bestsellerlisten for faglitteratur i flere uger, mens sidstnævnte, Tisvilde Hegn 1 og 2, også blev solgt i flere tusinde eksemplarer. Forarbejdet til 6. udgave af Trap Danmark begyndte i På ny. For allerede i 1990 erne forsøgte Joachim Malling, der også er direktør i G.E.C. Gads Fond og bestyrelsesformand for Gads Forlag, at etablere fundamentet til en ny version af Trap. Men projektet kuldsejlede. I slutningen af 00 erne lykkedes det Malling at få Gads Fond til at give en særlig bevilling. Penge, der skulle bruges til at undersøge, om projektet overhovedet kunne løftes. Og hvordan værket i givet fald skulle se ud. Med styr på startkapitalen var vejen banet. Malling drøftede sine planer med Jørn Lund og Ulrik Hvilshøj, adm. direktør i Gads Forlag, og sammen tegnede de den grove skitse for Trap Danmark 6.0. De blev blandt andet enige om, at det var nødvendigt at udarbejde et par prøvekapitler, som de kunne bruge i deres ansøgninger om støtte til projektet. Først et om Middelfart og siden det om Læsø, som fik Niels Elers Koch til at ombestemme sig. Senere kom flere støtter til - blandt andet A.P. Møller Fonden - og den samlede bevilling løb op i 130 millioner kroner. Efter seks års hårdt arbejde. fortsættes side Niels Elers Koch Født i Dansk skov- og landskabsforsker, professor, dr.agro Chefredaktør og adm. direktør for Trap Danmark : Skovrider i Skov- og Naturstyrelsen : Direktør for Forskningscentret for Skov & Landskab. 1992: Adjungeret professor ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu en del af Københavns Universitet) : Direktør for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) ved Københavns Universitet samt formand for Skovrådet : Præsident for International Union of Forest Research Organizations (IUFRO). Joachim Malling Jørn Lund Født i Sprogforsker. Formand for Traps Faglige Råd. 1968: Ansat på Københavns Universitet (som lektor fra 1975). 1972: Cand.mag. i dansk og sprogpsykologi. 1980: Medlem af Dansk Sprognævn (som formand fra 2013) : Professor i dansk sprog ved Danmarks Lærerhøjskole. Født i Forlægger og direktør. Bestyrelsesformand for Trap Danmark A/S. 1968: Ansat på forlaget Rhodos. 1972: Ansat på forlaget Fremad. 1975: Medstifter af Mallings Forlag, der i 1997 blev solgt til Carlsen. 1984: Adm. direktør i Hans Reitzels Forlag. 1987: Adm. direktør i Munksgaard : Adm. direktør i Det Berlingske Officin. 2008: Adm. direktør G.E.C. Gad A/S og direktør i G.E.C. Gads Fond samt bestyrelsesformand i Gads Forlag. Har desuden beklædt en række tillidsposter. Blandt andet i Den Danske Forlæggerforening. 1989: Medlem af Det Danske Akademi : Formand for Dansk-Norsk Fond : Chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi : Medlem af Gyldendals direktion : Formand for Danmarks Evalueringsinstitut : Direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab : Formand for Kulturministeriets udvalg til udarbejdelse af Kulturkanon : Medlem af bestyrelsen for

3 06 TORSDAG KULTUR KULTUR TORSDAG Det analoge format I alt 132 bogbind udgives. De fordeles på følgende måde: 30 hovedbind, der overordnet beskriver to-fire kommuner per bind. 98 specialbind, der beskriver hver enkelt kommune mere detaljeret. Fire oversigtsbind for henholdsvis hele Danmark, Jylland, Sjælland og Fyn, der beskriver emner og strømninger, som betragtes som generelle og nationalt gældende eller gældende for den pågældende landsdel. Det kunne for eksempel være andelsmejerierne eller husmandskolonierne. Oversigtsbindene udkommer i Redaktionen har i samarbejde med Traps Faglige Råd fastsat sidebegrænsninger for hver enkelt kommunebeskrivelse. Den information, der ikke er plads til i bøgerne, kan der blive plads til i den digitale udgave. Trap Danmark A/S kalkulerer med en bogomsætning på omkring 40 millioner kroner. Det digitale format Med denne 6. udgave udkommer Trap Danmark for første gang digitalt. Alt indhold bliver præsenteret på en digital platform, der passer til både pc, tablet og smartphone. Alt indhold vil desuden være lokalitetsbestemt via gps-koordinater, så man altid kan finde informationer ved det sted, man befinder sig. Den digitale udgave giver mulighed for løbende at opdatere information. Al information - tekst, billeder, video, lyd - bliver lagret på én stor server og kanaliseres derefter ud på de forskellige platforme. Det anvendte it-system er et såkaldt Content Management System. Systemet benytter sig af en bestemt type software, der betyder, at man er uafhængig af specifikke it-leverandører. Systemet er udbredt blandt både private brugere, virksomheder og i den offentlige sektor. Historien bag Trap Trap Danmark udkom for første gang i perioden Det sorte bind er fra 1859 og dermed en del af 1. udgave. Det brune bind er fra 1875 og en del af 2. udgave, der udkom i perioden Den første udgave af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, siden bedre kendt som Trap Danmark, var forfattet af kabinetssekretær Jens Peter Trap ( ) og udkom i perioden 1856 til 1860 i kommission hos boghandler G.E.C. Gad. Værket har lige siden været hovedværket i dansk topografisk beskrivelse. Den 5. udgave, der udkom fra 1953 til 1972, rummer den hidtil mest komplette og præcise beskrivelse af Danmark og dets landskaber, byer, sogne, historie, natur, kultur og institutioner. Jens Peter Trap blev født i Randers 19. september 1810 som ældste søn af købmand Niels Trap og hustru Karen Margrethe. Han blev student fra Randers i 1828 og tog juridisk embedseksamen ved Københavns Universitet i 1833, hvorefter han blev ansat som kancellist i Kabinetssekretariatet. Her varetog han skiftende stillinger med stor dygtighed og blev efter 22 år udnævnt til kabinetssekretær. En stilling han beholdt, til han søgte sin afsked 27 år senere i februar Allerede i 1840 erne ledsagede han Christian 8. og dronning Caroline Amalie på deres rejser rundt i landet, hvilket lagde grunden til J.P. Traps topografiske forfatterskab. Rejserne intensiveredes under Frederik 7., som han også ledsagede under dennes arkæologiske ekspeditioner. Hovedværket var Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, der i systematisk form beskrev Danmarks geografi og administrative opdeling efter overgangen fra enevælde til demokrati og efter de store landboreformer havde ændret landets udseende og struktur. Værket er hidtil udkommet i fem udgaver, senest fra I sit arbejde med værket fulgte Jens Peter Trap i hælene på to forgængere. Først kom professor Peder Hansen Resen ( ), der med Atlas Danicus ville skabe den første egentlige Danmarksbeskrivelse. Værket blev aldrig afsluttet som tænkt, og det meste af materialet gik til under Københavns brand i Omkring 100 år senere forsøgte biskop Erik Pontoppidan at gøre ham kunsten efter, da han i 1763 udsendte det første bind af Den Danske Atlas. Ganske kort efter sidste bind var udkommet, indledte man imidlertid landboreformerne, der i løbet af nogle få generationer ændrede landets udseende og administrative opdeling, hvorfor værket nu var tæt på ubrugeligt. Overgangen fra enevælde til demokrati og alle de mange ændringer, det medførte i landets administration og styring, skabte et stort behov for en beskrivelse af alle nationens institutioner og embeder. Trap så, at der nu, igen næsten 100 år efter Den Danske Atlas, var behov og marked for en helt ny beskrivelse af Danmark, og besluttede at iværksætte udgivelsen af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, bedre kendt som førsteudgaven af Trap Danmark. Undervejs i de særdeles grundige forberedelser til udgivelsen måtte kabinetssekretær C. Liebenberg på grund af interne stridigheder træde tilbage, og Trap blev til sin store tilfredshed i 1856 konstitueret som kabinetssekretær og året efter endelig definitivt udnævnt efter 22 år i sekretariatet under syv forskellige chefer. Til gengæld beholdt han stillingen, til han søgte sin afsked 27 år senere efter næsten 50 års tjeneste under fire konger. Men på trods af udnævnelsen fortsatte J.P. Trap ufortrødent sit ambitiøse projekt. Trap lå aldrig på den lade side heller ikke når tingene ikke flaskede sig, som han ønskede det. Han var velforberedt, havde gennemtænkt forløbet og ville ikke opgive projektet. Værkets struktur lå et sted mellem en håndbog og et leksikon, men levnede også plads til en række andre oplysninger, hvilket nok kunne give anledning til gentagelser, men samtidig befriede værket for en lind strøm af henvisninger. Oprindeligt var det ikke tanken, at værket skulle illustreres, men undervejs udvirkede kabinetssekretær J.P. Trap, at der i blev afsat midler (4.000 rdl.) på finansloven til opmåling af alle landets købstæder. Dette kortmateriale, der tilhørte Indenrigsministeriet, fik Trap tilladelse til at reproducere i sit værk. Det fordyrede værket, og subskribenterne måtte betale ekstra for at få adgang til denne betydelige forbedring og udvidelse. Jens Peter Trap døde 21. januar 1885 og ligger begravet på Holmens Kirkegård i København. Forfatter og kabinetssekretær Jens Peter Trap ( ). Fagredaktioner og fagredaktører Redaktionen består blandt andet af 12 fagredaktører. De har ansvaret for følgende 10 fagområder - delt i fire overordnede kategorier: Natur og landskab: biologi, geologi, geografi. Historie: historie, arkæologi. Samfund: statskundskab og politik, økonomi og erhverv. Kultur: kunst, arkitektur, etnologi. To af fagredaktørerne fungerer også som tekstredaktører. Man arbejder desuden på at ansætte en billedredaktør og en produktionsplanlægger. Forfattere og fagkonsulenter Omkring 1000 nationale og lokalt forankrede fageksperter skal tilknyttes Trap Danmark som forfattere. Derudover vil cirka 100 fagkonsulenter fra hele landet bistå redaktionen med at identificere disse fageksperter og sikre kvaliteten af de dækkede fagområder. Arbejdet med at etablere det omfattende forfatter- og konsulentnetværk begynder i starten af Samarbejdspartnere og donatorer Trap Danmark A/S har indgået samarbejdstaler med følgende statslige institutioner: Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Statens Arkiver og Nationalmuseet. Det giver redaktionen adgang til mange af de nationale datasamlinger og sikrer opdatering og langtidsopbevaring af informationerne. Man har desuden et tæt samarbejde med Geodatastyrelsen og vil i nær fremtid involvere flere andre statsinstitutioner i projektet. Derudover vil man etablere kontakt til de enkelte kommuner og finde en kommunekonsulent for hver kommune, der skal bistå redaktionen. Blandt andet med at prioritere indholdet i kommunebeskrivelsen og finde frem til lokale fageksperter/forfattere. Endelig vil Trap Danmark A/S søge partnerskaber med private virksomheder, interesseorganisationer og foreninger. Bag etableringen af det udgivende selskab, Trap Danmark A/S, står G.E.C. Gads Forlag med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. Samlet bevilling: 130 millioner kroner. Redaktionen Trap Danmarks redaktion kommer til at bestå af cirka 40 medarbejdere. Redaktionsledelsen består af: Chefredaktør og adm. direktør: Niels Elers Koch, professor, der kommer fra en stilling som direktør for Center for Skov & Landskab og leder af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Redaktionschef og produktionsleder: Christian Bækgaard, der gennem mange år har været medredaktør på Illustreret Videnskab. Udviklingschef med særligt ansvar for Traps digitale produkter: Erik Henz Kjeldsen, der har en bred udviklingserfaring fra DR, senest som redaktør for dr.dk, digital radio og musik. Sekretariatsleder: Dorthe Gartmann Christiansen, der kommer fra en stilling som direktionssekretær på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Redaktionen holder til i Forskerparken i udkanten af Hørsholm. Lejekontrakten og de individuelle ansættelseskontrakter udløber i 2020, når projektet slutter. Man regner dog med, at der derefter kan skabes indtægter til at fastholde cirka fem personer, der løbende skal opdatere den digitale udgave af Trap Danmark. Bestyrelsen Joachim Malling (formand), adm. direktør for G.E.C. Gads Fond. Lasse Bolander, formand for Coop Danmark mfl. Mette Davidsen-Nielsen, adm. direktør for Dagbladet Information. Ulrik Hvilshøj, adm. direktør for Gads Forlag. Annemarie Kirk, selvstændig it-konsulent. Jørn Lund, professor, formand for Dansk Sprognævn, formand for Traps Faglige Råd. Traps Faglige Råd Trap Danmarks rådgivende organ. Rådets vigtigste opgave er at bistå redaktionen. Blandt andet med at finde frem til fagkonsulenter og fageksperter samt med at kvalitetssikre indholdet. Rådet består af: Jørn Lund (formand), professor, tidligere chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi. Per Boje, professor, SDU. Birte Christensen-Dalsgaard, vicedirektør, Det Kongelige Bibliotek. Jens Morten Hansen, statsgeolog, GEUS. Thomas Hansen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Asbjørn Hellum, rigsarkivar, Statens Arkiver. Petter Henriksen, Kunnskapsforlaget, Oslo. Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef, Kommunernes Landsforening. Niels Lunde, chefredaktør, Dagbladet Børsen. Erland Kolding Nielsen, direktør, Det Kongelige Bibliotek. Bente Scavenius, kunsthistoriker, mag.art.

4 Uddrag af prøvekapitel om Læsø fra den kommende 6. udgave af Trap Danmark. Læsø opstår Foto: Eigil Holm Det ældste Læsø ligger i dag som et trekantet felt midt i klitplantagen. Stedet for øens opståen er markeret af en fødselssten med inskriptionen Her fødtes Læsø af havet. Sand og grus fra de borteroderede bakkeøer er gennem de sidste år flyttet rundt af havstrømme og bølgeslag. Stranddannelsen ses særlig tydeligt i de udyrkede områder som lange strandvoldsrygge, remme, og lavninger mellem ryggene, siger. De ældste strandlinjer i klitplantagen ligger m over havet og er dannet for højst år siden, men har senere været overskyllet af havet. Alle Læsøs yngre strandlinjer ligger lavere end de ældste, hvilket afspejler, at Læsøs undergrund frem mod nutiden har hævet sig hurtigere end det globale havniveau. Læsø har landets hurtigste landhævning efter istiden, i nutiden gennemsnitligt 2,3 mm om året. De mange strandvolde, fed, barriereøer og hævet havbund blev efterhånden til det nuværende Læsø. Herom vidner bl.a. de yngste stranddannelser som strandvoldssletten Holtemmen langs nordkysten, feddet Bløden Hale på østspidsen og barriereøen Stokken sydvest for øen. Der er km hævede strandlinjer på Læsø. Det gør øen til det sted i Europa, hvor man finder flest upløjede, stadig synlige strandlinjer, der afspejler samspillet mellem havets globale højdeændringer og undergrundens hævning efter istidens bortsmeltede gletsjere. Forfatter: Statsgeolog Jens Morten Hansen, GEUS

5 10 TORSDAG KULTUR KULTUR TORSDAG Land og rige... fortsat fra side 4 Om arbejdet med prøvekapitlet I opstarten besluttede Trap Danmark at udarbejde to prøvekapitler om henholdsvis Middelfart og Læsø, som de kunne bruge i deres ansøgninger om støtte til projektet. Forfatteren bag prøvekapitlet om Læsø, Jens Morten Hansen, fortæller til NORDJYSKE om sit arbejde: Nu var vejen fri. Malling kunne langt om længe øjne sin drøm blive til virkelighed. - Jeg har altid været forelsket i det værk, fortæller den 65-årige direktør og forlægger. Uden omsvøb. Det skyldes især én bestemt person fra Mallings gymnasietid på Sorø Akademiet. - Geografilærer Truelsen var en meget speciel herre. Meget firkantet. Både i sin måde at undervise på og i sin måde at opføre sig på, fortæller han. Det var næsten ligegyldigt, hvad eleverne spurgte om. Hver gang var svaret det samme: Slå det op i Trap. Så unge Malling tog jævnligt turen fra klasseværelset til lærerværelset, hvor femteudgaven stod som en hellig gral i bogreolen. I hvert fald alle de bind, der var udkommet på det tidspunkt. - Jeg kan huske, at jeg tænkte: Hvem får den vanvittige idé at beskrive et helt land så minutiøst? Jeg var dybt fascineret. Sådan kom jeg ind i Traps verden. Så jeg har meget at takke lektor Truelsen for. Dengang kunne gymnasieeleven Joachim Malling blandt andet læse, at der i 1954 var 211 personbiler og 48 motorcykler på Sorøs gader og stræder, at kirkens meget høje og slanke altertavle var fra 1654, og at Hotel Postgaardens lofter var af stuk. Det kan man ikke i bogværket af den kommende version. Sjetteudgaven vil i højere grad fokusere på at formidle relevant, oplysende og inspirerende information om Danmark, og den sproglige fremstilling bliver mere læsevenlig og knap så opremsende som i 5. udgave. - Og al den information, der ikke bliver plads til i bøgerne, kan der blive plads til i den digitale udgave. Herunder en digitaliseret version af 5. udgave, forklarer chefredaktør Niels Elers Koch. Trap Digital Med denne 6. version udkommer Trap Danmark nemlig for første gang digitalt. Al information bliver gemt på én server, hvorfra det kanaliseres ud på de forskellige platforme. Og alt indhold vil være lokationsbestemt via gps-koordinater, så man altid kan finde informationer ved det sted, man befinder sig. Chefredaktøren giver et eksempel: - Forestil dig, at du står foran Krøyers hus i Skagen og holder din mobile enhed op foran huset. Apparatet fortæller dig, at Krøyer boede her fra det år til det år, og at han malede de og de malerier. Og så videre. - Du kan også installere forskellige filtre, som afgrænser informationerne og henviser dig til andre interessante områder i nærheden. Meningen er, at du skal kunne få de informationer, du ønsker, når du er på stedet. Om det så er den lille eller den store historie. Både Niels Elers Koch og Joachim Malling understreger, at det nye Trap Danmark først og fremmest er et digitalt projekt, der også udkommer på papir. For det første fordi teknologien - og økonomien - nu er til det. - Vi ved, at det kan lade sig gøre at formidle viden via lokationsbestemte gps-koordinater. Endda ret effektivt. Og der er megen viden, som i løbet af de sidste to-tre år er blevet offentligt tilgængelig. Eksempelvis hos Geodatastyrelsen, hvor man før skulle købe sig adgang til informationer, siger Niels Elers Koch. For det andet fordi Trap Digital giver mulighed for at nå ud til mange forskellige brugere. Og for det tredje fordi det ganske enkelt holder projektet kørende, forklarer Joachim Malling. - Det kan være med til at etablere en langtidsholdbar beskrivelse af landet, som vi altid kan føre ajour. Når den nye Femern-forbindelse åbner om nogle år, kan vi lynhurtigt opdatere værket. Eller når der kommer en ny motorvej i Jylland. På den måde kan vi hele tiden genoplive Trap, siger bestyrelsesformanden. Den digitale adgang til opslagsværket bliver gratis. Spørgsmålet er så: Hvordan skaffer man indtægter, når man kun regner med at sælge ganske få sæt af hele bogværketnemlig og når den digitale udgave ikke skal koste en krone? Svaret findes lige for øjnene af os. I interessen for lokalstoffet. I interessen for det, der er helt tæt på, og som beskriver og berører dig og mig. Af netop den grund udkommer også 98 specialbind med nøjagtige beskrivelser af hver enkelt kommune. Ved siden af de 30 hovedbind, der fortæller overordnet om flere kommuner per bind. - Vi tror på det lokale aspekt. Og vi kan jo se, at der er et marked, konstaterer chefredaktøren for det nye Trap Danmark, der kalkulerer med en bogomsætning på omkring 40 millioner kroner. Endelig udkommer fire oversigtsbind, der beskriver større retninger og strømninger. Emner, som går igen mange steder i landet eller i den enkelte landsdel. - Afsnittet om skagensmalerne kunne for eksempel stå i et af oversigtsbindene. Netop fordi de har haft så stor betydning for hele det kunstneriske Danmark. Andelsmejerierne og husmandskolonierne kunne være andre eksempler, fortæller Niels Elers Koch. Den faglige infrastruktur Redaktionen har så småt fundet sig til rette i Forskerparken i udkanten af Hørsholm. Her flyttede en håndfuld medarbejdere ind 1. oktober med et par havesæt og en kaffemaskine som eneste ejendele. Bare til en start. For i løbet af foråret vil staben tælle cirka 40 fastansatte medarbejdere. Deriblandt 12 fagredaktører med ansvar for hvert deres fagområde. Redaktionens vigtigste opgave bliver at indhente og redigere stof fra en lang række eksperter og forskere med lokalkendskab. Man forventer, at omkring 1000 forfattere fra hele landet skal bidrage med tekst til det kommende værk. Og et par hundrede har allerede meldt sig. - Det kan være en gymnasielærer, der har specialiseret sig i bunkerne i Hanstholm. Eller en forsker, der har lavet en afhandling om saltsydning på Læsø. Der findes ufattelige mængder viden om det danske land, så udfordringen bliver at få fat i den bedst egnede forfatter hver gang, forklarer chefredaktøren. Han understreger samtidig, at der ikke kræves nogen officiel titel eller stillingsbetegnelse for at blive en del af Trap Danmarks forfatterkorps. - Man kan ikke kategorisere viden på den måde. Viden er et mere nuanceret begreb. Der er den viden, man kan forske og læse sig til og få papir på. Og så er der den viden, der stammer fra, at man har levet hele sit liv det pågældende sted - og derved opsamlet en særlig viden om stedet. Ud over forfatterne vil cirka 100 fagkonsulenter og en konsulent for hver kommune være tilknyttet projektet. De skal blandt andet hjælpe med at finde frem til de bedste forfattere. Og ikke mindst med at kvalitetssikre det indhold, som forfatterne leverer. Som Joachim Malling siger: - Det, der står i Trap, skal være rigtigt. I toppen af maskineriet - med det store overblik - finder man Traps Faglige Råd, der med formand Jørn Lunds egne ord skal sørge for, at den rigtige faglige infrastruktur bliver gennemført. - Og som skal drøfte, hvordan man beskriver kongeriget Danmark på den mest hensigtsmæssige måde. Helt grundlæggende, siger formanden. Kontrolleret utålmodighed For hvordan gør man egentlig det? Hvor går grænsen for, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt? Jørn Lund forklarer: - Man bliver enig om at lægge en bagatelgrænse et sted. Vi kan ikke dyrke detaljerne på samme måde som i den 5. udgave. Men en del af oplysningerne kan vi heldigvis genbruge - og bringe i netversionen, hvis der ikke er plads i bøgerne. Så er der projektets enorme omfang. Og en tidshorisont på fem år plus det løse. Hvordan undgår man at miste modet undervejs? Med 10 års erfaring som chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi op gennem 1990 erne ved Jørn Lund, hvad det vil sige at være tålmodig. Og utålmodig. - Det handler om tålmodighed. Og dog. Man skal have is i maven, men man skal også være en smule utålmodig. Jeg plejer at kalde det kontrolleret utålmodighed. Evnen til at skære igennem og sige: Nu skal vi sgu være færdige. Den er vigtig. Der er en deadline, og den må man indrette sin arbejdsrytme efter, siger Jørn Lund. Redaktionen har i samarbejde med Rådet fastsat nogle rammer, der skal gøre både skrive- og redigeringsprocessen nemmere at overskue. Man har blandt andet udarbejdet en skabelon med nogle faste punkter, som gælder for hver kommunebeskrivelse. Og som fagredaktørerne og forfatterne kan bruge som en slags rød tråd i deres arbejde. - Hvis man skal disponere stoffet ordentligt, er det simpelthen nødvendigt med nogle holdepunkter. Og så har vi jo et budget, vi må forholde os til. Det er også en retningslinje. Hver linje koster penge, forklarer chefredaktøren, holder en kunstpause og fortsætter: - Men samtidig vil det være en vurderingssag i det enkelte tilfælde. For hver kommune har jo særlige kendetegn. Særlige historier. Hvor meget skal det og det afsnit fylde? Skal vi skrotte den eller den del? Eller skal der stå mere eller mindre om det eller det? De overvejelser vil vi helt sikkert løbe ind i, og sådan skal det også være. Men vi har jo heldigvis den digitale udgave i baghånden. Chefredaktøren regner med, at det vil tage omkring 10 måneder at beskrive hver kommune. Men der er ikke tid til at afvente hver beskrivelse, før man går i gang med en ny. Produktions- og redigeringsfasen overlapper konstant hinanden. - Vi bygger flyvemaskinen, mens vi flyver, siger Niels Elers Koch. De store samarbejdspartnere er på plads. Trap Danmark har allerede allieret sig med de fire statslige institutioner Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Statens Arkiver og Nationalmuseet, som stiller deres data til rådighed. Redaktionen arbejder desuden tæt sammen med Geodatastyrelsen, som er en national myndighed for geografisk information. Aftalerne bygger på et fælles mål om, at en 6. udgave af Trap og udviklingen af Trap Digital skal bidrage til at oplyse om Danmarks kulturarv og til at skabe en vigtig forståelsesramme for vores fælles geografiske, historiske og kultur- og naturhistoriske udgangspunkt. - Vi kommer meget langt med fri adgang til de nationale datasamlinger, forklarer Niels Elers Koch. Men ikke langt nok. Lokale organisationer og foreninger skal også involveres. Og der er flere indgange. Direktøren for Statens Arkiver har sat redaktionen i forbindelse med lokalarkiverne rundtom i landet, og kommunekonsulenterne kan skabe kontakt til mange lokale institutioner. Men redaktionen skal endnu mere på banen. Og Niels Elers Koch har især ét arrangement i kikkerten. - Hvis det kan lade sig gøre, stiller jeg med glæde op til Friluftsrådets generalforsamling i april. Det er en oplagt mulighed for at nå ud til mange af friluftsorganisationerne og -forbundene. De kan for eksempel bidrage med informationer om cykelog vandreruter, faciliteter for lystfiskere og så videre. Begynder i Nordjylland Arbejdet med at etablere det enorme netværk af konsulenter og forfattere begynder for alvor i de første måneder af Vi har efterhånden styr på, hvordan vi strukturerer og lagrer stoffet. Nu skal vi have fat i forfatterne. Hvem ved noget om de gamle byplaner for Aalborg? Eller hvem ved noget om middelalderarkæologien i Frederikshavn? Det bliver næste skridt, siger chefredaktøren. I starten af marts lejer redaktionen en minibus og sætter kursen mod Aalborg og startskuddet til den tekstlige udarbejdelse af Trap Danmark 6.0. Her skal den mødes med repræsentanter for følgende kommuner: Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring, Læsø, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Aalborg, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Mariager Fjord. Formål: At lægge en plan for beskrivelsen af netop ovennævnte 15 kommuner, der står øverst på Trap Danmarks liste. Det hele begynder i Nordjylland. Bindet om Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring og Læsø bliver det første af de 30 hovedbind og udkommer i Fire år efter - i løbet af vil hele Danmark være beskrevet. Analogt og digitalt. I detaljen. Og med så få fejl som muligt. For det første er det en undtagelse, at kun én forfatter skriver hele kapitlet. Forklaringen er, at prøvekapitlet blot skulle fungere som en slags skitse, og at arbejdet skulle gå forholdsvis hurtigt. Det tog mig cirka en måned. Før udarbejdelsen diskuterede vi, hvordan kapitlet skulle bygges op. Hvor meget skulle de enkelte afsnit fylde? Jeg skulle jo fortælle om det hele: geologien, geografien, historien, befolkningen, erhvervslivet og så videre. Det var første skridt. Derefter gik jeg i gang med min research. De hårde facts måtte jeg ringe hjem. Jeg arbejdede blandt andet tæt sammen med en kommuneingeniør, som var til stor hjælp. Især i forbindelse med de emner, jeg i forvejen ikke var så sikker i. Heldigvis kommer jeg selv fra Læsø. Det giver en helt særlig forståelse, en helt særlig forhåndsviden og et stort personkendskab, jeg kunne trække på. Allerede der var jeg nået langt. Jeg lavede også en del interview. Blandt andet med tre tidligere borgmestre og den nuværende. Jens Morten Hansen Født i 1947 på Læsø. Statsgeolog ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). 1975: Cand.scient. fra Institut for Geologi, 1982: Lic.scient. (ph.d.) fra samme sted. 2001: Adjungeret professor i naturfilosofi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet : Vicedirektør for GEUS : Direktør for Forskningsstyrelsen. Efter 2006 har Jens Morten Hansens videnskabelige arbejde været koncentreret om klimaforskning. Har blandt andet skrevet en række videnskabelige artikler om den videnskabelige geologis grundlægger, Niels Stensen ( ), og om sin fødeø, Læsø.

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl Tim Berners-Lee arbejdede i CERN med informationsudveksling mellem forskere der brugte

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN STIFTERNES BYGGE- OG PLANGRUPPE SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af bygge- og planlægningsopgaver i sognet.

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale N Y H E D S B R E V N R. 2, 2 0. J A N UA R 2 0 1 4 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse side 2 Ledelse med fokus på værdier side 3 Borgmesterens nytårstale

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere