At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25)."

Transkript

1 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige retninger. Hvordan kan man vide, hvad der er rigtigt og forkert? Vi finder svaret hos Gud i hans skrevne åbenbaring. Vi må lære at stole på Gud og adlyde hans lov. Så vil resten falde på plads af sig selv. Jesus fortalte os dette, da han sagde: søg først Guds rige, og der vil blive sørget for alt andet (Matt 6,33). Vi skal gøre det til vores førsteprioritet at stole på Gud og følge ham, ellers kommer vi til at sætte noget andet først, og det er ret og slet afgudsdyrkelse. Vi kan kun lære at have tillid til Gud ved at leve et liv i tro. Dette er, hvad den kristne vandring handler om. En vandring hvor vi er nødt til at vælge at gøre de ting, Gud har sagt, at vi skal gøre, og så overlade følgerne til ham. Ugens tekster Ordsp 28,4.7.9 Rom 1,16-17 Gal 3,24 Ordsp 28,5 1 Joh 2,15-17 Ordsp 29,13 108

2 SØNDAG 8. MARTS 2015 Hold loven Ordet torah lov eller undervisning findes 13 gange i Ordsprogenes Bog, og fire af dem finder vi i kapitel 28 (vers 4 [to gange], 7 og 9). Selv om brugen af dette ord i Ordsprogenes Bog normalt benyttes om den vises belæring (Ordsp 13,14), har ordet i den jødiske tradition en åndelig overtone og henviser til guddommelig åbenbaring, hvad Ordsprogenes Bog selv bekræfter (Ordsp 29,18). Ordsp 28,4.7.9 Hvad fortæller disse vers om betydningen af loven i måden, vi lever på? Det, der gjorde Israels folk anderledes end andre nationer, var ikke så meget deres måde at tænke på, ikke engang deres åndelige og abstrakte teologiske synspunkter. Det var deres konkrete valg i livet bl.a. med hensyn til mad, hvile, miljøet og deres forhold til naboer og familien, som gjorde dem hellige eller sat til side fra alle de andre nationer. Ideelt set skulle disse valg være centreret i loven og de principper, den indeholder. Mennesker kan trods alt ikke blive vise på egen hånd; vi kan ikke altid skelne mellem godt og ondt (1 Kong 3,9). Vi har derfor brug for den guddommelige lov til at hjælpe os til at opnå denne vurderingsevne. Tilegnelsen af visdom er med andre ord ikke afhængig af intellektuelle eller åndelige øvelser; i bund og grund har den at gøre med lydighed mod en lov, som ligger uden for os selv, vores kultur, vores personlige psykologi og vores ønsker. Denne lov er selvfølgelig Guds evige lov. Og at følge denne lov er virkelig en troshandling. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro som der står skrevet: Den retfærdige skal leve af tro (Rom 1,16-17). Hvilke vanskeligheder og problemer er du blevet sparet for på grund af din trosbeslutning om at holde Guds lov? Hvor anderledes ville dit liv være, hvis du ikke holdt den? 109

3 MANDAG 9. MARTS 2015 Søg Herren Uanset hvor vigtig loven (toraen) er for vores trosliv, er den ikke i sig selv en kilde til liv. Tværtimod afslører loven synd, og synd fører til død (se Rom 7,7-13). Det, der i stedet gør toraen effektiv er, at den kommer fra Gud. Adskilt fra Gud ville toraen være en legalistisk trosbekendelse, som ikke har noget som helst at gøre med Guds oprindelige hensigt. Et liv i lydighed mod Guds lov har at gøre med et liv med Gud. Toraen erstatter ikke Gud; den er kun en lærer, som ifølge Paulus analogi leder eleverne til deres mester (Gal 3,24). Gal 3,24 Læs verset i dets sammenhæng. Hvordan leder loven os til Jesus, så vi virkelig kan blive gjort retfærdige af tro? Ordsprogenes Bog er ikke kun en visdomsbog; den er først og fremmest en bog om den Gud, som har åbenbaret visdom. At søge visdom ved at adlyde loven vil drage os nærmere Gud og den frelse, han gratis tilbyder os ved tro på Jesus. Ordsp 28,5 Hvad er nøglen for os til at forstå alt? Ordet forstår bruges to gange i vers 5, ligesom ordet belæring (torah) i vers 4. Disse to vers hænger sammen: at holde loven (vers 4) og at søge Herren (vers 5) hører sammen. Men rækkevidden af denne aktivitet er ikke kun at kende og gøre det, der er ret (vers 5). Denne forståelse gælder alt, ganske enkelt fordi den kommer fra Gud, som er Gud over alt og alle. For det gamle Israel var kundskab om alt ikke adskilt fra deres religiøse erfaring. Tro var nært knyttet til intelligens og rationel forståelse. Det var utænkeligt at have tro uden overvejelser eller overvejelser uden tro; for Gud var grundlaget for begge. Hvorfor er tro på Gud et fornuftigt standpunkt at tage? Hvorfor er det mere ulogisk og irrationelt at fornægte Gud end at tro på ham? 110

4 TIRSDAG 10. MARTS 2015 Ord til de rige 1 Joh 2,15-17 Hvad bliver vi advaret imod, og hvordan kan vi beskytte os mod den fare, disse vers taler om? Selv om opfattelsen om, hvad det vil sige at være rig, varierer meget, kommer Ordsprogenes Bog med forskellige belæringer om, hvordan man bliver rig, og dernæst om, hvordan man skal behandle sin rigdom, når man har opnået den. Ordsp 28,8 Ordsp 28,27 Ordsp 28,19 Ordsp 28, SKAF DIG IKKE RIGDOM PÅ DE FATTIGES BEKOSTNING. Din rigdom kan ikke retfærdiggøres, hvis den opnås på de fattiges bekostning. Som vi allerede har set, taler Bibelen meget stærkt imod dem, der udnytter de fattige for selv at vinde ved det. 2. GIV TIL DE FATTIGE. I modsætning til den grådige i Ordsp 28,25, vil den, der er gavmild mod de fattige, blive velsignet. 3. ARBEJD HÅRDT. Rigdom bør ikke opnås som et resultat af tyveri eller tilfældigheder, men som en belønning for vores hårde arbejde. Det, vi opnår, er afhængigt af kvaliteten af vores arbejde. Hvis vi er rige, bør vi have fortjent det. 4. PRØV IKKE AT BLIVE RIG I EN FART. Disse to ordsprog opstiller to mulige situationer: 1) vi lukker øjnene for en uærlig handling og bliver derfor medskyldige i denne handling (Ordsp 28,22); 2) vi er så ivrige efter at nyde vores forældres rigdom, at vi frarøver dem det, de har brug for, for at kunne leve her og nu (Ordsp 28,24). Og det værste er, at de, som gør dette, retfærdiggør deres handlinger over for sig selv, indtil de har overbevist sig selv om, at de ikke har gjort noget forkert. Derfor siger de, at det ikke er nogen forbrydelse. Penge har meget stor magt i denne verden. Derfor taler Bibelen også meget om det. Hvis du, ligesom næsten alle andre, ønsker dig flere penge, hvordan kan du da sikre dig, at du ikke bliver fanget i den fælde, som Jesus omtalte som rigdommens blændværk (Mark 4,19)? 111

5 ONSDAG 11. MARTS 2015 En håndbog for de fattige Ordsp 29,13 Hvad tales der om i dette vers? DE FATTIGE OG DE RIGE ER LIGE. Brugen af billedet med lys i dette ordsprog, placerer dets emne i forbindelse med skabelsen. Både de rige og de fattige er skabt af Gud (Ordsp 22,2). De nyder begge livets gave, og solen skinner på dem begge. Ligesom de rige er blevet advaret om, hvordan de behandler de fattige, skal de fattige elske deres undertrykkere, som i nogle tilfælde kunne være de rige (Matt 5,44-45). Ordsp 28,3 Hvad er budskabet i dette vers? DE FATTIGE HAR DE SAMME FORPLIGTELSER SOM DE RIGE. Fattigdom bør ikke være en undskyldning for forbrydelser. Den kendsgerning, at du måske er blevet undertrykt, giver dig ikke ret til at undertrykke andre. Jesus fortæller lignelsen om den gældbundne tjener, som undertrykker en person, der er fattigere end ham selv. Historien viser, at denne reaktion ikke er ualmindelig, selv om den er uventet fra den fattiges side, som man skulle tro ville have større sympati over for andre fattige (Matt 18,22-35). Billedet med regn, som normalt betegner en velsignelse, bliver i Ordsp 28,3 til et ødelæggende skybrud; dette billede illustrerer det abnorme i denne opførsel og den skuffelse, det fører til. Ordsp 28,6 Hvad er budskabet her? EN RETSINDIG FATTIG ER BEDRE END EN OND RIGMAND. Ifølge traditionel visdom er den fattige ikke retsindig; for fattigdom bliver betragtet som en retfærdig straf til den dovne (Ordsp 24,34). Men det virkelige liv er mere komplekst end som så. De fattige er måske ofre for uretfærdighed eller omstændigheder, de ikke selv er herre over. Dette sker tit. Men de værdier, der forsvares i Ordsprogenes Bog, er klare og utvetydige. Retfærdighed er vigtigere end rigdom, og succes er ikke nødvendigvis et tegn på retfærdighed. Hvad kan vi gøre, når vi fristes til at gå på kompromis med vores værdinormer for at opnå materielle goder? Det er faktisk lettere at komme til at gøre dette, end vi er klar over, så hvordan kan vi beskytte os imod det? 112

6 TORSDAG 12. MARTS 2015 At elske sandhed Blandt alt det, vi kan lære vores børn, vores elever eller hvem som helst ellers, der måtte være åben for at lære af os, er den allervigtigste lektie at elske sandhed. Paulus skriver om de fortabte, at de ikke har taget imod kærlighed til sandheden (2 Thess 2,10). At lære andre at elske sandhed, er at lære dem at elske Jesus; for Jesus er sandheden, og intet andet har egentlig nogen betydning. Hvilken retning inden for forskningen vi end følger med det oprigtige formål at nå sandheden, bliver vi bragt i berøring med den usynlige, mægtige visdom, som virker i og gennem alt. Menneskets forstand bliver bragt i forbindelse med Guds tanker, det begrænsede med det uendelige. Virkningen af et sådant fællesskab er uvurderligt for legeme, sjæl og sind. (Ellen White, Uddannelse, s. 14). Ordsp 29,15 Ordsp 29,19 Hvilket vigtigt princip finder vi her, som ikke kun gælder i uddannelse, men generelt i livet? Selv om vores eksempel har stor betydning især over for dem, vi ikke kan irettesætte eller straffe er det af og til nødvendigt med mere. Dette er især tilfældet, når det gælder børn. Nogle gange er det nødvendigt at straffe børn for at lære dem lydighed. Vi er alle syndere, og dette gælder også vores yndige små børn, som vi holder så meget af. Men vi gør hverken vores børn eller os selv en tjeneste ved at lade dem gøre alt det, de har lyst til. Ikke alene har børn brug for disciplin, de ønsker det. De har brug for at vide, at der er grænser, og at de skal holde sig inden for disse grænser. En mor, som tror, at hun er nødt til at respektere sine børns frihed og lader dem gøre alt, de har lyst til, uden nogen sinde at sig nej til dem, vil til sidst bringe skam (Ordsp 29,15) over sig selv og utvivlsomt smerte til sine børn om ikke nu, så i hvert fald, når de bliver voksne. Tænk over nogle af de lektier, du lærte som barn, som har hængt ved i dit voksne liv. Hvordan har den kundskab været med til at gøre tilværelsen bedre for dig nu? 113

7 FREDAG 13. MARTS 2015 Læs Ellen White Guds love bygger på den mest uforanderlige retskaffenhed og er indrammet på en sådan måde, at de vil fremme lykken for dem, som holder dem Religion leder mennesker til et personligt forhold med Gud, men ikke for dem selv alene; for himlens principper skal leves i hverdagen, så de kan være til hjælp og velsignelse for menneskeheden. (Ellen White, Guds sønner og døtre, s. 267). Alt for mange børn bliver ikke oplært til at tjene Gud. Af den grund er der kommet ondskab, og mange er skubbet over i fjendens rækker. Med fornuftig omsorg kunne de være blevet Kristi medarbejdere. Forkerte ideer og tåbelig, fejlanvendt hengivenhed har fremelsket karaktertræk, som har gjort børnene ukærlige og ulykkelige, forbitret forældrenes tilværelse og videreført deres onde indflydelse fra den ene generation til den næste. Ethvert barn, der får lov til at få sin egen vilje, vil vanære Gud og bringe skam over sin mor og far Ved at forsømme deres pligt og tillade deres børn at gøre det forkerte, lukker forældre portene til Guds stad for dem. (Ellen White, Testimonies for the Church, 5. bd, s ). Spørgsmål til drøftelse 1. Selv om den russiske forfatter Leo Tolstoi voksede op i et kristent hjem, forlod han i mange år sin tro. Da han var blevet ældre, stod han over for en krise: Hvad betød livet, specielt et liv, der med sikkerhed ender med døden? Han ledte efter svar inden for alle kundskabsgrene, men han fandt intet. Til sidst indså han, at det eneste logiske svar på spørgsmålet om livet og dets mening, måtte findes i tro i noget, der gik ud over selve logikken. Så hans logik fortalte ham, at han måtte gå ud over logikken og ind i troens verden for at finde svar på spørgsmål om meningen med livet. Hvorfor er troen på Jesus virkelig det mest logiske valg, vi kan foretage, når det gælder meningen og hensigten med livet? 2. Hvordan opfatter du, hvad det vil sige at elske sandhed? Hvordan bærer vi os ad med at elske sandhed? For at kunne elske sandhed ville vi selvfølgelig være nødt til at kende den først. Hvordan kan vi lære sandheden at kende? Og hvordan kan vi være sikre på, at vi ikke tillader noget at stå i vejen for, at vi elsker sandheden over alt andet? 114

8 DIALOG TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Aktiviteter og dialog Guds Ord Uddybende spørgsmål Saml med henvisning til bestemte bibeltekster tre eksempler på, at Guds lov er vis at den rent praktisk er den bedste måde at leve på. Del eksemplerne med din klasse. Vi lever i en kultur, hvor mange opponerer imod tanken om lov, fordi de forbinder den med unødig eller diktatorisk og autoritær magtudfoldelse. - Tænk over og drøft, hvad grundene kan være til en sådan holdning? Er lov fx. blevet misbrugt i historiens løb? - Hvad kan vi gøre for at give mennesker det mest positive indtryk af Guds lov og få dem til at glæde sig over Guds lov på den måde, Bibelen omtaler (se fx Sl 119,114 og Joh 15,9-11). Hvorfor tror du, at Guds bud/lov er specielt fremhævet i profetierne om de sidste tider (Åb 12,17; 14,12)? I de sidste tider er det i særlig grad nødvendigt med visdom (se fx Åb 13,18 og 17,9), og de hellige, som holder Guds bud, er derfor kendetegnet ved at eje den. Samtidig ved vi fra både den kristne og adventistkirkens historie, at megen spekulation om de sidste tider og profetier er helt forfejlet og leder mennesker til at miste al sund dømmekraft. - Hvilke principper for at læse profetierne er vigtige for både at fastholde troen på Guds profetiske ord og at undgå sværmeriske og vildledende fortolkninger? Prædikanter bør fremstille profetiens sikre ord som grundlaget for syvende dags adventisters tro. Daniels og Åbenbaringens profetier bør omhyggeligt studeres, og i forbindelse med dem ordene, Se der er Guds lam, som bærer verdens synd (Joh 1,29). (Ellen White, Evangelism, s. 196). Lad Daniel tale, lad Åbenbaringens Bog tale, og fortæl hvad der er sandt. Men ligegyldigt hvilke emner, der fremstilles, løft da Jesus op som centrum for alt håb, som Davids rodskud og ætling og den strålende morgenstjerne. (Ellen White, Testimonies to Ministers, s. 118). 115

9 DIALOG TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Forstå det bedre Visdom og forståelse af fremtiden hænger nøje sammen. Den, som er vis, planlægger vel. I Bibelens sammenhæng ser vi også, at visdom og apokalyptisk profeti knyttes sammen på flere måder. Det kræver visdom at læse tidernes tegn (Luk 12,54-56). At være rede er at være klog understreget af Jesus i sine lignelser om verdens ende i Matthæus (se fx Matt 24,44-45 og 25,2). Typisk for hebraisk visdomslitteratur er også legen med ord, bogstaver og tal, et træk vi genkender i de profetiske bøgers talsymbolik og tidsprofetier. Det har sin plads; men hvis vi bliver for optaget af spekulationer og beregninger, mister vi overblikket og taber let det centrale af syne. Derfor er balance og sunde principper for anvendelse af de bibelske tekster så vigtig, ikke mindst når vi læser profetierne. Og som fremhævet af Ellen White i citaterne ovenfor, står Jesus altid i centrum af en korrekt læsning af det profetiske ord. NOTER 116

10 NOTER TIL SABBATTEN 14. MARTS

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere