Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de personer, der med succes har gennemført Mediator Practitioner eller en lignende anerkendt seks dages træning i mediation og konfliktløsning. Forløbet vil ud over certificering som mediator have fokus på læring om kultur og konfliktdesign i organisationer. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen for at opnå certificering. På uddannelsen får du udleveret et eksemplar af bogen Konfliktens Redskaber fra en ubevidst konfliktkultur til en bevidst konfliktstrategi, der er udgivet på Børsens Forlag og skrevet af Tina Monberg, der tillige vil være en af instruktørerne på uddannelsen. Denne bog vil ud over bogen To vindere mediation som positiv konfliktløsning af Tina Monberg, der er udleveret på Mediator Practitioner forløbet, være pensum. Mediation bruges indenfor mange områder. På arbejdspladser, på skoler, i etniske konflikter, i erhvervskonflikter, i boligområder, i statsforvaltningerne og i konfliktråd. Hvor der er mennesker, er der konflikt, da konflikt er et livsvilkår. Mediation er også en proces til at træffe beslutninger, hvor flere personer i en defineret og åben proces kan give udtryk for deres forskellige behov, interesser, bekymringer samt indgangsvinkler og ved et samarbejde kan nå til den bedste aftale eller handlingsplan. På arbejdspladsen er mediation blevet det værktøj, der skal til for at løse opgaven med fladere organisationsstrukturer, matrix organisationer, partnering, selvstyrende teams, fusioner og medarbejdere, der forventer at blive taget med i beslutningsprocessen. Mediation vil blive brugt i alle situationer, hvor der er et behov for at få løst en konflikt eller et problem, så der ikke skabes tabere. Ved mediation fjernes modsætningsforholdet, som ændres til et parallelt, energigivende og positivt samarbejde. Mediation bygger på et princip om, at parterne bedst selv kender deres konflikt og derfor bedst er i stand til at finde en løsning på konflikten. Mediatorens funktion er at varetage og styre processen, for at parterne får en forståelse for hinandens situation. Parternes fokus ændres fra fortiden til fremtiden og ændres fra krav til behov og interesser. Mediationens mål er at finde en løsning på konflikten, der varetager begge parters behov, og som udnytter modsætningerne mellem parterne konstruktivt. En mediator leder og faciliterer en mediation som den upartiske part i konflikten. mediationcenter a/s Strandvejen 203 DK-2900 Hellerup tel

2 mediationcenters holdning er, at kun ved at tage udgangspunkt i mennesket, bliver uundgåelige konflikter løst, og de menneskelige relationer bevaret og forbedret. mediationcenters filosofi er: Den menneskelige natur er som udgangspunkt god. Det bedste resultat opnås, når alle i gruppen varetager deres egne og gruppens interesser. Konflikter og samarbejde er ikke adskilte størrelser men dele af samme proces. Vækst skabes i samarbejde og med udgangspunkt i fælles interesser og ikke i frygt. Hver gang vi mennesker skaber et modsætningsforhold mellem os, er der sandsynlighed for at en konflikt opstår. Derfor har vi valget mellem at fjerne modsætningsforholdet eller at skabe et design, der kan rumme disse modsætningsforhold. På uddannelsen vil du lære at skabe et konfliktdesign, der kan rumme konstruktiv uenighed og herved frisætte innovation og diversitet i organisationen. Målgruppe Mediatorer; der ønsker yderligere viden om mediation der ønsker at kvalificere sig og opnå certificering som mediator der ønsker at arbejde mere struktureret med konflikter ved at få viden om udvikling og implementering af konfliktdesign i organisationer der ønsker at få viden og forståelse for provention 1 af konflikt. der ønsker at skabe en samarbejdskultur, der tillader konstruktiv uenighed og vækst der ønsker personlig udvikling i funktionen som mediator Uddannelsen er velegnet for ledere, konsulenter, human ressource medarbejdere, projektledere, tillidsrepræsentanter, medlemmer af samarbejdsudvalg, personer ansat i faglige organisationer, humanitære institutioner, socialrådgivere og andre med mæglingsopgaver som f.eks. ombudspersoner, præster, ansatte i forsvaret og patientvejledere samt øvrige personer, der fungerer som facilitator eller mediator for personalegrupper, erhvervsvirksomheder eller organisationer. Uddannelsens indhold og form Overbygningsuddannelsen er opdelt i 2 moduler i alt 40 timer. Der vil være forberedelse til uddannelsen i form af læsning af bogen Konfliktens Redskaber skrevet af mediator, exam. psykoterapeut og advokat Tina Monberg og udgivet på L&R Business. Uddannelsesforløbet afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. For at opnå certificering forudsættes at både den skriftlige og mundtlige eksamen bestås. 1. modul - 3 dage fra kl Begrebet er udviklet af konfliktforsker John Burton, og dækker over at konflikter ikke skal undgås, men negativ konflikteskalering forebygges. Derfor anvendes udtrykket provention i stedet for prevention. mediationcenter a/s Strandvejen 203 DK-2900 Hellerup tel

3 2. modul - 3 dage fra kl Der vil være 1 times personlig samtale, testgennemgang og supervision af deltagerne mellem modul 1 og modul 2. Den mundtlige eksamen vil ligge i umiddelbart forlængelse af modul 2. Det forudsættes at deltagerne selv etablerer øvegrupper mellem de to moduler og træner mediationsmetoden med udgangspunkt i oplevede konflikter. Undervisningen er en kombination af teori, intensiv træning og supervision. Herved opnås den bedste forståelse og udøvelse af mediation. Endvidere vil der være kommunikations- og mindfulness øvelser samt diverse videoklip. Der lægges vægt på deltagernes aktive medvirken, og på at undervisningen kan relateres til deltagernes erfaringer og deres arbejdsmæssige samt praktiske sammenhænge. Underviserne er højt kvalificerede eksperter på området. En del af undervisningsmaterialet er på engelsk og der vil blive vist engelsk sproget videosekvenser, der ikke er teksten til dansk. Indhold på modul 1-3 dage Repetition af mediationsprocessen og de forhandlingsværktøjer, som mediation bygger på. Test af egen konfliktstil Dialog, der fungerer Mindfulness. Fokus, ro og overblik til brug i mediatorrollen Træning af relationskompetencen Træning af evnen til at facilitere andre i proces Træning af evnen til at finde fælles interesser og behov Opbygning af konfliktdesign internt i en organisation Indhold på modul 2-3 dage Opbygning af konfliktdesign i eksterne relationer Mediation som managementværktøj Konflikter mellem forskellige kulturer Fortsat træning af mediationskompetencen AIKIDO - kinæstetisk konfliktforståelse Etik og grundholdninger Skriftlig eksamen og forberedelse til mundtlig eksamen Udbytte Uddannelsen giver mulighed for at fungere som mediator i konflikter mellem to eller flere parter, og herved minimere de menneskelige og økonomiske omkostninger, der er forbundet med konflikt; mediationcenter a/s Strandvejen 203 DK-2900 Hellerup tel

4 at forbedre konfliktkulturen i organisationer og virksomheder at supervisere eller coache andre i deres arbejde med konflikter, at skaffe sig et redskab til konfliktløsning, som kan bruges i ens egenskab af leder, hvor målet er at skabe to vindere og at agere i konflikt ud fra en stadig øget personlig kompetence og indsigt. Optagelsesbetingelser Dette forløb udbydes til de personer, der med succes har gennemført Mediator Practitioner eller en lignende anerkendt seks dages træning i mediation og konfliktløsning. Eksamen og certificering Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen for at opnå certificering. Den mundtlige eksamen vil finde sted som en fiktiv mediation med to skuespillere som konfliktens parter. Der vil være ekstern censor tilstede. Kriterierne for bestået eksamen vil blive målt på følgende evner: Relationskompetence, proceskompetence, indholdsstyring og den skriftlige eksamen, som vurderes af de interne instruktører. Tid og sted Uddannelsen er opdelt i 2 moduler - i alt 6 dages varighed. Modul 1 vil blive afholdt i København den den 1., 2. og 3. september 2015 samt modul 2 den 20., 21. og 22. oktober 2015 Alle dage fra kl til kl Mundtlig eksamen vil blive afholdt enten den 5. eller den 6. november Pris kr. eks. moms. I prisen er inkluderet materialer, bog og forplejning, herunder kaffe/te og frokost. Endvidere er udgifterne til skuespillere og censorer ved den mundtlige eksamen samt en times telefon coaching indeholdt i prisen. Et eksemplar af bogen Konfliktens Redskaber 2 skrevet af mediator, 2 "I bogen er der rigelig inspiration til at arbejde med konfliktfænomenet og skræddersy egen konfliktstrategi i virksomheden. God Læsning af et stort inspirationsværk." 5 stjerner ud af 6. Bent Engelbrecht, Børsen "Tina Monberg har skrevet en fremragende bog om konfliktløsninger. Bogen bør være obligatorisk læsning for virksomhedsledere." Lektor Jens Graff, Erhvervsbladet "Konfliktens redskaber angiver nogle nye veje, således at konflikter kan bruges positivt." Jyllands Posten "Den giver praktiske anvisninger til, hvordan man opbygger et konfliktkoncept og viser, hvordan man involverer hele organisationen i arbejdet med konflikter." Jyllands Posten "Interessant bog om et aktuelt emne i mange virksomheder og organisationer." Carsten Nørby Sørensen, Lektørudtalelse "Bogen kommer godt rundt om væsentlige udfordringer, som en virksomhed skal tage hånd om for at kunne opbygge en bevidst strategi for konflikthåndtering." Signe Saxe Jessen, Center for konfliktløsning mediationcenter a/s Strandvejen 203 DK-2900 Hellerup tel

5 exam. psykoterapeut og advokat Tina Monberg og udgivet på L&R Business vil blive fremsendt inden uddannelsens start. Tilmelding og yderligere oplysninger Tilmelding kan ske enten telefonisk på eller per mail til For yderligere oplysninger besøg vor hjemmeside Instruktører: Tina Monberg er advokat, exam. psykoterapeut og uddannet mediator ved Harvard Law School i Boston. Tina Monberg beskæftiger sig med undervisning, conflict management og mediation i virksomheden mediationcenter a/s og er forfatter til bøgerne To vindere - mediation som positiv konfliktløsning, Konfliktens redskaber fra ubevidst kultur til bevidst strategi og Konflikthåndtering, LR Business, Handbook of Human Conflict Technology samt Den bedst tjenende virksomhed vækst og bæredygtighed, Gyldendal Business. Tina har en omfattende national og international undervisningserfaring og er certificeret mediator. Lisa Bindner har en baggrund som jurist og er uddannet mediator ved mediationcenter. Konflikthåndtering og konfliktløsning ved mediation har været Lisas passion siden 1999 og hun har tidligere været ekstern lektor i mediation på Københavns Universitet. Derudover er Lisa meget optaget af personlig udvikling i relation til mediatorfunktionen. Hun har derfor videreuddannet sig inden for enneagrammet, som er en psykologisk personlighedsprofil, samt mindfulness. Terje Theiss er uddannet service manager og mediator. Han har siden 1985 trænet og undervist i kinæstetisk konflikthåndtering igennem den japanske kampkunst Aikido. Terjes livsopfattelse er, at enhver konflikt er en mulighed for at se verden med andres øjne og igennem denne forståelse at finde en fælles løsning. Terje ønsker at lære andre, at konflikthåndtering kan gøres mere fuldendt i gennem en kinæstetisk forståelse. mediationcenter a/s Strandvejen 203 DK-2900 Hellerup tel

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Mange måder at lære på

Mange måder at lære på SIS akademi Kursus og konsulentydelser til skoler, daginstitutioner og virksomheder Mange måder at lære på Ønsker du at udvikle forståelse for forskellige måder at kommunikere, lære og samarbejde på? Vil

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 03-06-2012 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne

Læs mere

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Uddannelsen giver dig den nyeste viden

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Altid sulten ny viden

Altid sulten ny viden PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Altid sulten efter ny viden Læs mere om vores nye lederuddannelser: Pre MBA og Top Governance Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl FORÅR 2014 Nye lederuddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere