RET & SKEL Information for hegnsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RET & SKEL Information for hegnsyn"

Transkript

1 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/ Foreningen af Hegnsynsformænd ) og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet trykkes hos Kviktryk, Bornholmsvej 3, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden.... side 3 Adresser, oplysning om honorarer og spørgetjeneste m.v.... side 4 Tilmelding til kursus i Konflikthåndtering... side 5 Foreningen af Hegnsyn i Danmark... side 6 Handler det kun om hegnet? Invitation til kursus i konflikthåndtering... side 7 Aldersgrænsen på 70 år er ophævet... side 9 Navneforkortelse: FødevareErhverv... side 9 Tilmelding til regionsmøde i Herning... side 10 En aftale er en aftale... side 11 Brevkassen spørgsmål og svar... side 15 Program for regionsmødet i Herning... Bagsiden 2

3 Fra formanden Så er eftersommeren over os, sommeren er forbi med den store variation, som den har budt på, og Hegnsynene er godt i gang de fleste steder i landet. Fra mange telefonsamtaler med folk rundt om i landet, er det mit indtryk, der er stor interesse for Hegnsynenes arbejde. Også spørgsmål om, hvad det egentlig er, vi beskæftiger os med, fra al-mindelige borgere til journalister og studerende, som ønsker at lave artikler, film og opgaver m.m. Ja, man må sige, der er interesse for Hegnsynene og vores arbejde. Til en del af disse henvendelser er foreningens hjemmeside udmærket at henvise til. Her kan man finde en række oplysninger, ligesom man kan finde alle numre af Bladet Ret & Skel fra år 2003 og frem til dette blad. Læs også på hjemmesiden, og her i bladet, om foreningens kursustilbud på Vissenbjerg Storkro lørdag den 27. september Emnet er Kursus i konflikthåndtering for hegnsynsmedlemmer og deres sekretærer. Konflikthåndtering er et meget aktuelt emne, og det er mit indtryk, det ofte kniber med tolerancen over for naboen, og Hegnsynet er en glimrende instans i mange situationer. Det er her, vi skal kunne se, lytte og vejlede, og som regel opstille en forligssitiuation, der kan accepteres af begge parter. Jeg har tidligere omtalt, at nabokonflikter i almindelighed har pressens bevågenhed, og jeg er ofte blevet spurgt, hvilken rolle vi spiller som konfliktløsere. Jeg håber også, der allerede er sat kryds ved den 1. november, hvor der er regionsmøde i Herning. Jeg opfordrer til at deltage i dette regionsmøde, som er omtalt andet sted i bladet. Husk uddannelse og kollegial snak er vigtig! Jens Ernst Nielsen 3

4 FORENINGEN AF HEGNSYN I DANMARK Gedhusvej 17, 7441 Bording, tlf Hjemmeside: hegnsyn.dk Formand: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording. Tlf Næstform.: Mogens Peulicke, Helsingør kommune Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten Tlf Kasserer: Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Sekretær: Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Best.medlem: Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, og redaktør: 7400 Herning. Tlf / Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf , og Direktoratet for FødevareErhverv, v. Anne Holst og Lone Bundgaard, tlf eller Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Markog Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen hegnsyn.dk 4

5 Tilmelding til Kursus i Konflikthåndtering Lørdag den 27. september 2008 kl Hotel Vissenbjerg Storkro Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Tlf Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense. Følgende tilmeldes: (mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær) Sidste rettidige tilmelding er fredag den 19. september 2008 Send denne blanket, eller meld til via hjemmesiden hegnsyn.dk til: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej Herning Pris 1700,- kr. pr deltager overføres forud til Danske Bank - Reg.nr Konto nr Foreningens CVR-nr. er: Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:... Navn og adresse... Dato og kommunens underskrift/stempel 5

6 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 6

7 Handler det kun om hegnet? Foreningen er glad for at kunne præsentere et kursus i konflikthåndtering for hegnsynsmedlemmer og deres sekretærer den 27. september 2008 på Fyn. Har du oplevet at komme ud til et hegnsyn for at besigtige den for høje hæk, som Andersen vil have Petersen til at klippe for så at finde ud af, at konflikten bunder i helt andre problemer end hækken? Så er dette kursus noget for dig! Formålet med et kursus i konflikthåndtering er at give os nogle redskaber, vi kan bruge til at løse konflikter mellem grundejere, og derigennem opnå forlig der også holder på lang sigt. Kurset, der forestås af CENTER FOR KONFLIKTLØSNING, tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og der bliver vekslet mellem oplæg fra underviserne og gruppearbejde med praktiske øvelser i konfliktløsning. Sammen med tilmeldingen skal du derfor sende mindst ét eksempel på en konfliktsituation, som kan bruges på kurset. Kurset afholdes på Vissenbjerg Storkro lørdag den 27. september 2008 kl til Tilmelding senest 19. september 2008 til forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. Tlf eller , Husk at sende (gerne på mail) ét eller flere eksempler på konfliktsituationer, du har oplevet i forbindelse med hegnsyn til Bent Jensen. Kursusafgift: 1700 kr. pr. deltager Indbetales til foreningens bankkonto: Reg.nr kontonr

8 Program Kl. 08:30 09:30 KL. 09:30 Ankomst og morgenkaffe Kursusstart 12:00 13:00 Frokost 16:00 Afslutning Teorien bag konfliktmægling, afvekslende med praktiske øvelser. Teorien bag konfliktmægling, afvekslende med praktiske øvelser, inkl. kaffepause. Undervisere på kurset er Jesper Bastholm Munk og Nethe Plenge, begge fra CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Jespers interessefelt er udvikling af et konflikthåndterende arbejdsmiljø på institutioner, skoler, virksomheder og i organisationer. Han er uddannet i konfliktløsning og mægling, BA scient. pol, voksenpædagogik. Nethe er cand. pæd., konfliktmægler og skribent og har i sit arbejde fokus på samarbejde, trivsel og konfliktløsning i små og store organisationer. Hvordan du finder Vissenbjerg Storkro: Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, telefon Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense. Motorvejen befinder sig ca. 1 km fra hotellet, og benytter man afkørsel nr. 54 kommer man direkte til hotellet. Benytter man tog, skal man tage bus nr. 830 fra Odense. 8

9 Aldersgrænsen på 70 år er ophævet Der er nu ikke længere nogen aldersgrænse på 70 år for beskikkelse af hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd efter Mark- og vejfredsloven. Ved lov nr. 484 af 17. juni 2008 om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love er bestemmelserne i Hegnslovens 29, stk. 2, 1. pkt., og Markog Vejfredslovens 22, stk. 2, 1. pkt. blevet ophævet. Navneforkortelse: FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv, som hegnsynsloven sorterer under, forkortede fra den 16. juni 2008 sit navn, så det nu kun hedder FødevareErhverv. Ønsket er at forenkle navnet, så det bliver mere mundret. Desuden vil man signalere, at på trods af mange regulerende love og bekendtgørelser så har FødevareErhverv fokus på erhvervet og leverer service, som fremmer en god udvikling. Direktør Arent B. Josefsen finder, at der med det nye navn sker en forenkling og modernisering af det gamle navn. Ændringen skyldes også, at navnet Direktoratet for FødevareErhverv var for langt og derfor sjældent blev brugt i daglig tale. Ligeledes bar det præg af en meget myndighedspræget og lidt konservativ organisation. Navneændringen er sledes med til at signalere FødevareErhverv s værdier såvel internt som eksternt. Direktionen har lagt stor vægt på, at det fremtidige navn skal være mere moderne end klassisk og mere udtryk for service end regulerende myndighed. Moderne afspejler organisationens måde at gå til opgaverne på, og at organisationen er en dynamisk og åben myndighed. Det er faktisk værdier, som direktionen synes, gennemsyrer den nuværende organisation med en stor kundekontakt på både landdistrikts- og EU-støtteområdet og med den tværgående projektarbejdsform, hedder det i et nyhedsbrev fra FødevareErhverv. 9

10 Tilmelding til Regionsmøde Lørdag den 1. november 2008 kl Hotel Scandic Regina Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning Tlf: Program ses på bagsiden. Følgende tilmeldes: (mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær) Sidste rettidige tilmelding er fredag d. 24. oktober Send denne blanket, eller meld til via hjemmesiden hegnsyn.dk til: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej Herning Pris 1150,- kr. pr deltager overføres forud til Danske Bank - Reg.nr Konto nr Foreningens CVR-nr. er: Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:... Navn og adresse... Dato og kommunens underskrift/stempel 10

11 En aftale er en aftale Efter hegnslovens regler skal et forlig mellem parterne indføres i Hegnsynets protokol og underskrives af parterne, og da den ene af parterne i en nordsjællandsk sag efterfølgende nægtede at underskrive, valgte Hegnsynet at afsige en kendelse med samme indhold. Retten i Lyngby ophævede imidlertid kendelsen, idet man fastslog, at forliget med samme indhold som kendelsen stod ved magt, selv om der ikke forelå underskrifter. Sagsøgeren i retssagen (A), der i hegnssagen var klager, nedlagde ved anlæggelse af sagen for retten den 24. oktober 2006 påstand om, at den af Hegnsynet den 25. september 2006 afsagte kendelse skulle ophæves. De sagsøgte nedlagde principalt (først og fremmest) påstand om afvisning og subsidiært (for det tilfælde, at de ikke fik medhold i den principale påstand) påstand om stadfæstelse af den af Hegnsynet afsagte kendelse. Der blev under sagen alene afgivet vidneforklaring af hegnsynsformanden, da sagens parter havde afstået fra at afgive forklaringer under domsforhandlingen, men havde henholdt sig til de skriftlige anlæg, der var fremlagt under sagen. Uddrag af hegnsynsformandens vidneforklaring Den nordsjællandske hegnsynsformand var under hegnsynsforretningen orienteret af parterne om, at der var en forhistorie, og at der forelå en aftale mellem parterne, og han fik parternes bekræftelse på, at man kunne bruge den indgåede aftale som grundlag for et forlig i sagen. Hegnsynsformanden betragtede aftalen som et særligt retsgrundlag efter hegnslovens 37. Formandens sekretær, der var jurist, noterede som vanligt alt, hvad der foregik under hegnsynsforretningen, og alle hegnsynsmedlemmerne gjorde status over, hvad forliget gik ud på, inden formanden redegjorde for forliget over for sagens parter. Det foreslåede forlig blev gennemgået med parterne, der begge nikkede og erklærede sig indforstået med indholdet, hvorefter formanden ønskede til lykke med forliget og forlod stedet. 11

12 Hegnsynsformanden gjorde gældende, at han betragtede parternes underskrift på forliget som en ordensforeskrift og anså det for en fornuftig regel. Han havde dog ikke altid brugt at lade parterne underskrive, for han mente ikke, det var en betingelse for forligets gyldighed. Han forklarede, at Hegnsynet ved kendelser lagde vægt på at finde en ordning, der var god for begge parter. Ved kendelsen i denne sag valgte Hegnsynet at lægge til grund, at der var et særligt retsgrundlag og traf derfor afgørelse ved kendelse. Det var hans opfattelse, at kendelsen ville kunne tvangsfuldbyrdes, hvis den blev stadfæstet af retten. De kunne have valgt at henholde sig til det indgåede forlig, men havde fundet, at kendelsen var et bedre grundlag at gå videre på, da der herved blev etableret en afgørelse på et højere grundlag. Hegnsynsformanden mente ikke, at han i forbindelse med indgåelsen af forliget gav udtryk for, hvad en kendelse ville gå ud på, og han huskede ikke, om der blev spurgt om det. Han huskede heller ikke at sagsøgeren A skulle have givet udtryk for, at hun og hendes ægtefælle gerne ville se et forslag, og at der var kompetenceproblemer, der skulle undersøges. Hvis noget sådan havde været bragt på bane, ville han straks have optaget sagen til kendelse, da Hegnsynet altid gjorde sagerne færdige på stedet. Parternes anførsler Sagsøgeren A havde til støtte for sin påstand anført at sagsøger ikke havde indgået aftaler under hegnsynsforretningen at der dermed ikke kunne afsiges en kendelse på grundlag af en postuleret aftale Hegnsynet ikke havde kompetence overhovedet til at beskæftige sig med det af sagen omhandlede forhold, selv ikke hvis der faktisk var indgået aftale om at henskyde spørgsmålet til Hegnsynet at Hegnsynet ikke kunne tiltage sig sådan kompetence at Hegnsynet ikke kunne tilægges eller påtage sig sådan kompetence at Hegnsynet således ikke havde kunnet bemyndiges til at afsige kendelsen eller ophøje en postuleret aftale til kendelse at det var udokumenteret, at der blev indgået nogen aftale, hvis en sådan aftale var blevet indgået og lovligt kunne være indgået at Hegnsynet ikke var kompetent til at afgøre, hvad der var et hegn at sagsøger i øvrigt havde opfyldt tidligere aftaler. Sagsøgte B havde til støtte for deres påstand anført at der for Hegnsynet den 26. juni 2006 var indgået et retskraftigt forlig at sagen ikke kan indbringes til prøvelse for retten, når der er 12

13 indgået et forlig, hvilket fremgår af hegnslovens 43 modsætningsvis at Hegnsynet mente, at sagen var forligt, hvilket fremgik af side 663 i Hegnsynets protokol samt af Hegnsynets skrivelse af 2. august 2006 til sagsøgerne at Hegnsynet havde valgt efterfølgende at afsige en kendelse den 25. september 2006, med et indhold nøje svarende til det den 26. juni 2006 indgåede forlig, skyldtes udelukkende formalitetsreglen i hegnslovens 38, stk. 2, hvorefter parterne skal underskrive protokollen. Dette fremgik ligeledes af skrivelsen af 2. august 2006 til sagsøgerne at en formalitetregel som reglen i hegnslovens 38, stk. 2 ikke kunne være til hinder for gyldigheden og det indgåede forlig at den efterfølgende kendelse ikke fratog forliget dets retskraft, som var indtrådt den 26. juni 2006 at det af det anførte fulgte, at retten burde afvise sagsanlægget. Ad den subsidiære påstand Parterne havde i 2002 indgået en mundtlig aftale, hvorefter de sagsøgte B skulle fælde et større antal store træer, der gav skyggevirkning på sagsøgeren A s grund, og A til gengæld skulle plante en række kirsebær/laurbærbuske på toppen af en skrænt for at forhindre indbliksgener. Det fremgik af Hegnsynets protokol, at parterne var enige om, at der var indgået en aftale og om indholdet af denne. Det fremgik endvidere af samme protokol, at parterne var enige om at overlade til Hegnsynet at tage stilling til gyldigheden af aftalen. Hegnsynet var herefter kompetent, jfr. hegnslovens 37, stk. 1, 2. pkt. Det blev bemærket, at den indgåede aftale var et særligt retsgrundlag, jfr. hegnslovens 5. Den materielle afgørelse, hvorom der var tvist, vedrørte et eget hegn, jfr. hegnslovens 2. Egne hegn hører under Hegnsynets kompetence. Det fremgik af Hegnsynets protokol, at Hegnsynet betragtede den række af kirsebær/ laurbær på toppen af skrænten, som der ved kendelse var truffet bestemmelse om skulle plantes, som A s eget hegn, og at Hegnsynet havde pålagt A vedligeholdelsesforpligtelsen og fastsat hegnshøjden til 2 meter. Hegnsynets kendelse var omhyggelig og velbegrundet i overensstemmelse med hegnslovens regler og hensigter, og yderst rimelig når henses til sagens baggrund og begge parters forhold. Ifølge B var der således intet grundlag for at ophæve Hegnsynets kendelse. Rettens bemærkninger og resultatet Det fremgår af Hegnsynets protokol for den 26. juni 2006, at der mellem sagens parter er indgået et retskraftigt forlig, hvilket er be- 13

14 kræftet ved hegnsynsformandens vidneforklaring. Retten finder på den baggrund at Hegnsynet, da sagsøgeren afslog at underskrive forliget, ikke burde have afsagt en kendelse med samme indhold, men burde have henholdt sig til det indgåede forlig. Dels fordi bestemmelsen i hegnslovens 38, stk. 2 efter rettens opfattelse alene kan anses som en ordensforeskrift og ikke en betingelse for, at et forlig er gyldigt mellem parterne, dels fordi det kan være tvivlsomt om nævnets kompetence til at afsige kendelse i henhold til hegnslovens 37, stk. 1, 2. pkt. er sammenfaldende med nævnets kompetence til at mægle forlig i henhold til 38. Som følge af det anførte finder retten, at nævnets kendelse af 25. september 2006 bør ophæves med den følge, at det i henhold til Hegnsynets protokol af 26. juni 2006 mellem parterne indgåede forlig med samme indhold står ved magt. Thi bestemmes: Hegnsynets kendelse af 25. september 2006 en sag mellem sagsøgeren (A) og de sagsøgte (B) ophæves med den følge, at det af parterne den 26. juni 2006 for Hegnsynet indgåede forlig af samme indhold står ved magt. Sagsøgeren betaler inden 14 dage sagsomkostninger til de sagsøgte med ,- kr. Retten i Lyngby den 12. november Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. Ret & Skel når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. Tlf eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk 14

15 BREVKASSE v. Adv. Jørgen Jørgensen Spørgsmål 1: Kære Jørgen Jørgensen Jeg var på hjemmesiden og surfede i jeres blad og fandt denne mail mulighed. Jeg bor med min mand i et parcelhuskvarter i Odense fra år 1963, i et vænge med 12 huse, der alle ligger som frie huse. Det var især noget vi faldt for som alternativ til de mange rækkehus-kvarterer, der jo er her i Odense. Nu har vores nabo imidlertid bebygget hele grunden (max. bebyggelse) og ønsker nu at bygge yderligere til, ind mod os i hele husets bredde og i skel. En carport vil komme i forlængelse heraf - altså over 12 m, og det har vi påpeget ikke er lovligt. De har vist os tegningerne - er det en nabohøring? Er det nok, at vi mundtligt har sagt, at vi ikke ønsker en mur i skel, men at vi ønsker at få genetableret liguster som den eksisterende plante i skel? Det kan vi vel godt ytre ønske om? Hvor meget plads kan vi forlange, der afsættes til hæk? Området er lidt faldende og de vil naturligvis ved byggeriet grave ud, således at udbygningen(der for øvrigt skal rumme bryggers med vask og tørretumbler) bliver i niveau med deres hus, men muligvis kan give problemer for vores flisebelægning langs vores hus, da denne kan komme til at skride, når de påbegynder udgravningen, og dermed underminere den eksisterende skråning. Skelpælene er forsvundet i løbet af de mange år, og vi havde selv svært ved at lokalisere skellet i forbindelse med carport byggeri. Kan man regne med de anviste tal, der står som punkter fra husmure til skel? Ja, husene er klemt ned og har ikke mere end 2.50 m. til skel, men ligger lidt vinklet, så det giver en oplevelse af lidt mere luft. Her må de da se på det hjørne, der ligger tættest på skel og lade det være målestok for husets mål ud til skel? Vi ønsker ikke at blive uvenner med vores naboer, men har netop valgt et fritliggende hus og føler os pludselige trykket. 15

16 Det er vanskeligt at tale med vore andre naboer, der bare mener, vi skal lade dem bygge muren i skel, for at de kan få lidt mere plads - det er ikke fordi vi ikke under dem det, men vi føler os næsten helt kvalt ved tanken om byggeri i nakken. Vores tanker går også på brandfare m.m., men også på hvis vi ønsker at sælge en gang med tiden. Vi er meget glade for vores hjem og oplever, at det nu invaderes. Håber du han hjælpe os med lidt afklaring. Med venlig hilsen Carsten og Mette Kjær. Svar: Spørgsmålet om naboens carport skal behandles af kommunens tekniske forvaltning, og I kan henvende jer dér med indsigelser. Naboens egen henvendelse til jer er ikke en nabohøring. Teknisk Forvaltning kan fastlægge en niveauplan, når terrænet skråner, således at byggeriet - hvis det tillades - påfører jer så få gener som muligt. Der er formentlig en lokalplan på området, ligesom der i forbindelse med områdets udstykning kan være tinglyst en servitut, hvori den nærmere udformning af bebyggelse og hegn m.v. er fastlagt. Uenighed om hegnets udformning kan forelægges for Hegnsynet, der med udgangspunkt i lokalplanservitut, byggevedtægt m.v. kan afsige kendelse om hegnets udformning. I mangel af andre retningslinjer følger det af hegnsloven, at hegnets bredde er afhængig af materiale- eller plantevalg, og at Hegnsynet skal lægge vægt på at undgå jordspild og unødvendige udgifter. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 2: Jeg vil meget gerne prøve at stille dig et lille spørgsmål. I går, 4. juli 08, rendte ungerne i haven og legede (skal lige oplyses, at vi bor i ejerbolig, og de, der støder op til vores baghave, bor i lejebolig). På et tidspunkt ville jeg lige kigge til dem, og hvad så jeg? En fremmed mand stod og kiggede over i vores have, troede jeg. Han var bare i fuld gang med at klippe vores fælles hæk, som var høj og flot. Jeg gik ind og sagde til min mand: Hvad er det nu der sker, vores hæk bliver nærmest ødelagt. Ikke nok med at den blev klippet, den var fuldstændig ujævn. Nogle steder er den 160 cm, 170 cm eller 180 cm. Og så er den så hakket klippet, at det mildest talt ser forfærdeligt ud. Vi var chokerede. Min mand sagde: Hvad er det lige I har gang i?, og svaret lød, at de i deres boligforening havde fået at vide, at deres hæk skulle klippes ned til 180 cm, så det skulle han da bare blande sig udenom. Vi kiggede på hinanden og var noget rystede - og han fortsatte bare 16

17 med klipningen. Min mand blev irriteret og spurgte, om ikke det var normalt, at man snakkede om sådan noget først. Men han fortsatte bare. Vi er meget kede af det her, da vi ikke synes vores have er pæn i den ende mere. Den er for det første pludselig alt for åben, og for det andet er hækken sjusket klippet. Så er det lige jeg gerne vil vide, om det er en lovlig måde at nedstryge folks hæk på? Venlig hilsen Eva Jervild Aalborg SV Svar: Hvis der er tale om et fælleshegn mellem de to ejendomme, følger det af Hegnslovens 10, at hegnet skal afpasses efter de tilstødende ejendommes karakter og være af en sådan beskaffenhed, at hegnet tydeligt adskiller ejendommene og yder beskyttelse mod indkigsgener, men samtidig skal det sikres, at hegnet ikke i højere grad end nødvendigt spærrer for lys, luft eller udsigt. Såfremt to naboer er uenige om udformningen af et fælleshegn, kan Hegnsynet fastsætte hegnets dimension og udformning. Højden af et fælleshegn i en boligbebyggelse, vil normalt blive fastsat til 1,80 m. og ikke over 2 m., hvis hegnets højde ikke på anden måde er fastlagt, for eksempel i en servitut eller lokalplan. Vedligeholdelse af et fælleshegn påhviler de to naboer med halvdelen til hver. Hegnet kan forlanges nedkappet én gang årligt til den højde, der er gældende for hegnet. Vedligeholdelse skal ske på forsvarlig måde. Det er normalt, at to naboer taler sammen og enes om højden på hegnet, og I må derfor tale med formanden for naboejendommens boligforening for at få fastlagt retningslinjerne for hegnets vedligeholdelse. Kan enighed ikke opnås, kan I rette henvendelse til det lokale Hegnsyn med anmodning om, at dette fastsætter højden af hegnet og eventuelt hvorledes det skal vedligeholdes. Overfor Hegnsynet skal I nedlægge påstand om, hvorledes I ønsker hegnet udformet. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 3: Jeg har købt et hus, som blev bygget sidste år - jeg flyttede ind i juli Huset ligger i Karlslunde i Greve Kommune. Der står i vores lokalplan, at hegnet skal være LEVENDE HEGN, og derfor plantede byggefirmaet LI- GUSTERHÆK rundt om hele grunden. Der er også plantet fælles hæk mellem mig og min nabo. 17

18 Byggefirmaet har sat pæle i jorden som matrikulær grænse og plantet levende hegn 30 cm inden for grænsen. Da jeg tænkte at det levende hegn først vokser efter et par år, satte jeg derfor inde på min egen grund et 110 cm højt træhegn op, fordi folk kan gå på vejen og kigge direkte inde vores stue. Jeg har sat hegnet 60 cm fra skellet inde på min egen grund. Mine spørgsmål er nu, om dette hegn er lovligt eller ulovligt? Har kommunen ret til at fjerne det? Med Venlig Hilsen Nusrettin Yuksekkaya 60 cm N A B O Levende hegn (liguster) Matrikulær grænse Matrikulær grænse 18

19 Svar: Når lokalplanen indeholder bestemmelse om, at hegningen i udstykningen skal bestå af levende hegn, kan denne bestemmelse ikke omgås ved at sætte et stakit 60 cm. fra skellinien, et såkaldt eget hegn, medmindre Teknisk Forvaltning giver en midlertidig dispensation hertil. Kommunen kan under henvisning til lokalplanen kræve dit stakit fjernet. Naboen kan ved at begære hegnsyn kræve den del af stakittet, der går langs skellet mellem de to naboejendomme, fjernet under henvisning til hegnslovens 2 og til lokalplanen. Lokalplanen var ikke vedlagt dit brev, så jeg ved derfor ikke, hvor meget den regulerer, men du kan formentlig etablere en afskærmning inde på grunden i form af et indre hegn, der kan være andet end beplantning, i en afstand af mindst 170 cm fra skellet. Det vil sige, at du kan flytte stakittet 170 cm ind på grunden, hvor det kan yde give læ og yde en vis beskyttelse mod indkigsgener. Den del af stakittet, der går fra garagen og ud til vejen på din egen grund, kan opretholdes, da der ikke er tale om et hegn omfattet af hegnsloven, og det næppe vil være omfattet af lokalplanen. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Foreningens Hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet - det gør ca. 100 andre på hverdage. Du finder den på adressen: hegnsyn.dk Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter, som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en masse oplysninger. 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Velkommen til Herning Foreningen af Hegnsyn byder alle hegnsynsmedlemmer, sekretærer og andre interesserede til regions- og kursusmøde: Lørdag den 1. november 2008 kl på Hotel Scandic Regina Fonnesbechsgade Herning Program: Kl Morgenbuffet. Kl Velkomst og præsentation. Kl Indlæg og debat v. advokat Jørgen Jørgensen. Kl Indlæg og debat v. rådgiver Svend Gunnar Kofoed-Dam. Kl Frokost og kaffe. Kl Indlæg v. tidl. hegnsynsformand Hans Lauridsen. Spørgsmål fra deltagerne med kommentarer og svar fra indlederne. Kl. ca : Afslutning v. formand Jens Ernst Nielsen. Tilmelding: Klip blanketten vedr. tilmelding til regionsmøde i dette nr. af Ret & Skel ud (eller send en mail via hjemmesiden hegnsyn.dk), og send den hurtigst muligt og senest den 24. oktober 2008 til foreningens forretningsfører, samtidig med overførsel af deltagergebyret på kr. 1150,- pr. deltager. Betalingen dækker, foruden selve kurset, også fortæring af kaffe og frokost m.m. Der bliver på mødet lejlighed til at udveksle erfaringer med kolleger og høre spændende nyt - husk at medbringe Hegnsloven! 20 Med venlig hilsen Bestyrelsen

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere