RET & SKEL Information for hegnsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RET & SKEL Information for hegnsyn"

Transkript

1 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/ Foreningen af Hegnsynsformænd ) og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet trykkes hos Kviktryk, Bornholmsvej 3, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden.... side 3 Adresser, oplysning om honorarer og spørgetjeneste m.v.... side 4 Tilmelding til kursus i Konflikthåndtering... side 5 Foreningen af Hegnsyn i Danmark... side 6 Handler det kun om hegnet? Invitation til kursus i konflikthåndtering... side 7 Aldersgrænsen på 70 år er ophævet... side 9 Navneforkortelse: FødevareErhverv... side 9 Tilmelding til regionsmøde i Herning... side 10 En aftale er en aftale... side 11 Brevkassen spørgsmål og svar... side 15 Program for regionsmødet i Herning... Bagsiden 2

3 Fra formanden Så er eftersommeren over os, sommeren er forbi med den store variation, som den har budt på, og Hegnsynene er godt i gang de fleste steder i landet. Fra mange telefonsamtaler med folk rundt om i landet, er det mit indtryk, der er stor interesse for Hegnsynenes arbejde. Også spørgsmål om, hvad det egentlig er, vi beskæftiger os med, fra al-mindelige borgere til journalister og studerende, som ønsker at lave artikler, film og opgaver m.m. Ja, man må sige, der er interesse for Hegnsynene og vores arbejde. Til en del af disse henvendelser er foreningens hjemmeside udmærket at henvise til. Her kan man finde en række oplysninger, ligesom man kan finde alle numre af Bladet Ret & Skel fra år 2003 og frem til dette blad. Læs også på hjemmesiden, og her i bladet, om foreningens kursustilbud på Vissenbjerg Storkro lørdag den 27. september Emnet er Kursus i konflikthåndtering for hegnsynsmedlemmer og deres sekretærer. Konflikthåndtering er et meget aktuelt emne, og det er mit indtryk, det ofte kniber med tolerancen over for naboen, og Hegnsynet er en glimrende instans i mange situationer. Det er her, vi skal kunne se, lytte og vejlede, og som regel opstille en forligssitiuation, der kan accepteres af begge parter. Jeg har tidligere omtalt, at nabokonflikter i almindelighed har pressens bevågenhed, og jeg er ofte blevet spurgt, hvilken rolle vi spiller som konfliktløsere. Jeg håber også, der allerede er sat kryds ved den 1. november, hvor der er regionsmøde i Herning. Jeg opfordrer til at deltage i dette regionsmøde, som er omtalt andet sted i bladet. Husk uddannelse og kollegial snak er vigtig! Jens Ernst Nielsen 3

4 FORENINGEN AF HEGNSYN I DANMARK Gedhusvej 17, 7441 Bording, tlf Hjemmeside: hegnsyn.dk Formand: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording. Tlf Næstform.: Mogens Peulicke, Helsingør kommune Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten Tlf Kasserer: Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Sekretær: Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Best.medlem: Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, og redaktør: 7400 Herning. Tlf / Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf , og Direktoratet for FødevareErhverv, v. Anne Holst og Lone Bundgaard, tlf eller Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Markog Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen hegnsyn.dk 4

5 Tilmelding til Kursus i Konflikthåndtering Lørdag den 27. september 2008 kl Hotel Vissenbjerg Storkro Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Tlf Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense. Følgende tilmeldes: (mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær) Sidste rettidige tilmelding er fredag den 19. september 2008 Send denne blanket, eller meld til via hjemmesiden hegnsyn.dk til: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej Herning Pris 1700,- kr. pr deltager overføres forud til Danske Bank - Reg.nr Konto nr Foreningens CVR-nr. er: Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:... Navn og adresse... Dato og kommunens underskrift/stempel 5

6 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 6

7 Handler det kun om hegnet? Foreningen er glad for at kunne præsentere et kursus i konflikthåndtering for hegnsynsmedlemmer og deres sekretærer den 27. september 2008 på Fyn. Har du oplevet at komme ud til et hegnsyn for at besigtige den for høje hæk, som Andersen vil have Petersen til at klippe for så at finde ud af, at konflikten bunder i helt andre problemer end hækken? Så er dette kursus noget for dig! Formålet med et kursus i konflikthåndtering er at give os nogle redskaber, vi kan bruge til at løse konflikter mellem grundejere, og derigennem opnå forlig der også holder på lang sigt. Kurset, der forestås af CENTER FOR KONFLIKTLØSNING, tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og der bliver vekslet mellem oplæg fra underviserne og gruppearbejde med praktiske øvelser i konfliktløsning. Sammen med tilmeldingen skal du derfor sende mindst ét eksempel på en konfliktsituation, som kan bruges på kurset. Kurset afholdes på Vissenbjerg Storkro lørdag den 27. september 2008 kl til Tilmelding senest 19. september 2008 til forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. Tlf eller , Husk at sende (gerne på mail) ét eller flere eksempler på konfliktsituationer, du har oplevet i forbindelse med hegnsyn til Bent Jensen. Kursusafgift: 1700 kr. pr. deltager Indbetales til foreningens bankkonto: Reg.nr kontonr

8 Program Kl. 08:30 09:30 KL. 09:30 Ankomst og morgenkaffe Kursusstart 12:00 13:00 Frokost 16:00 Afslutning Teorien bag konfliktmægling, afvekslende med praktiske øvelser. Teorien bag konfliktmægling, afvekslende med praktiske øvelser, inkl. kaffepause. Undervisere på kurset er Jesper Bastholm Munk og Nethe Plenge, begge fra CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Jespers interessefelt er udvikling af et konflikthåndterende arbejdsmiljø på institutioner, skoler, virksomheder og i organisationer. Han er uddannet i konfliktløsning og mægling, BA scient. pol, voksenpædagogik. Nethe er cand. pæd., konfliktmægler og skribent og har i sit arbejde fokus på samarbejde, trivsel og konfliktløsning i små og store organisationer. Hvordan du finder Vissenbjerg Storkro: Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, telefon Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense. Motorvejen befinder sig ca. 1 km fra hotellet, og benytter man afkørsel nr. 54 kommer man direkte til hotellet. Benytter man tog, skal man tage bus nr. 830 fra Odense. 8

9 Aldersgrænsen på 70 år er ophævet Der er nu ikke længere nogen aldersgrænse på 70 år for beskikkelse af hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd efter Mark- og vejfredsloven. Ved lov nr. 484 af 17. juni 2008 om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love er bestemmelserne i Hegnslovens 29, stk. 2, 1. pkt., og Markog Vejfredslovens 22, stk. 2, 1. pkt. blevet ophævet. Navneforkortelse: FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv, som hegnsynsloven sorterer under, forkortede fra den 16. juni 2008 sit navn, så det nu kun hedder FødevareErhverv. Ønsket er at forenkle navnet, så det bliver mere mundret. Desuden vil man signalere, at på trods af mange regulerende love og bekendtgørelser så har FødevareErhverv fokus på erhvervet og leverer service, som fremmer en god udvikling. Direktør Arent B. Josefsen finder, at der med det nye navn sker en forenkling og modernisering af det gamle navn. Ændringen skyldes også, at navnet Direktoratet for FødevareErhverv var for langt og derfor sjældent blev brugt i daglig tale. Ligeledes bar det præg af en meget myndighedspræget og lidt konservativ organisation. Navneændringen er sledes med til at signalere FødevareErhverv s værdier såvel internt som eksternt. Direktionen har lagt stor vægt på, at det fremtidige navn skal være mere moderne end klassisk og mere udtryk for service end regulerende myndighed. Moderne afspejler organisationens måde at gå til opgaverne på, og at organisationen er en dynamisk og åben myndighed. Det er faktisk værdier, som direktionen synes, gennemsyrer den nuværende organisation med en stor kundekontakt på både landdistrikts- og EU-støtteområdet og med den tværgående projektarbejdsform, hedder det i et nyhedsbrev fra FødevareErhverv. 9

10 Tilmelding til Regionsmøde Lørdag den 1. november 2008 kl Hotel Scandic Regina Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning Tlf: Program ses på bagsiden. Følgende tilmeldes: (mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær) Sidste rettidige tilmelding er fredag d. 24. oktober Send denne blanket, eller meld til via hjemmesiden hegnsyn.dk til: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej Herning Pris 1150,- kr. pr deltager overføres forud til Danske Bank - Reg.nr Konto nr Foreningens CVR-nr. er: Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:... Navn og adresse... Dato og kommunens underskrift/stempel 10

11 En aftale er en aftale Efter hegnslovens regler skal et forlig mellem parterne indføres i Hegnsynets protokol og underskrives af parterne, og da den ene af parterne i en nordsjællandsk sag efterfølgende nægtede at underskrive, valgte Hegnsynet at afsige en kendelse med samme indhold. Retten i Lyngby ophævede imidlertid kendelsen, idet man fastslog, at forliget med samme indhold som kendelsen stod ved magt, selv om der ikke forelå underskrifter. Sagsøgeren i retssagen (A), der i hegnssagen var klager, nedlagde ved anlæggelse af sagen for retten den 24. oktober 2006 påstand om, at den af Hegnsynet den 25. september 2006 afsagte kendelse skulle ophæves. De sagsøgte nedlagde principalt (først og fremmest) påstand om afvisning og subsidiært (for det tilfælde, at de ikke fik medhold i den principale påstand) påstand om stadfæstelse af den af Hegnsynet afsagte kendelse. Der blev under sagen alene afgivet vidneforklaring af hegnsynsformanden, da sagens parter havde afstået fra at afgive forklaringer under domsforhandlingen, men havde henholdt sig til de skriftlige anlæg, der var fremlagt under sagen. Uddrag af hegnsynsformandens vidneforklaring Den nordsjællandske hegnsynsformand var under hegnsynsforretningen orienteret af parterne om, at der var en forhistorie, og at der forelå en aftale mellem parterne, og han fik parternes bekræftelse på, at man kunne bruge den indgåede aftale som grundlag for et forlig i sagen. Hegnsynsformanden betragtede aftalen som et særligt retsgrundlag efter hegnslovens 37. Formandens sekretær, der var jurist, noterede som vanligt alt, hvad der foregik under hegnsynsforretningen, og alle hegnsynsmedlemmerne gjorde status over, hvad forliget gik ud på, inden formanden redegjorde for forliget over for sagens parter. Det foreslåede forlig blev gennemgået med parterne, der begge nikkede og erklærede sig indforstået med indholdet, hvorefter formanden ønskede til lykke med forliget og forlod stedet. 11

12 Hegnsynsformanden gjorde gældende, at han betragtede parternes underskrift på forliget som en ordensforeskrift og anså det for en fornuftig regel. Han havde dog ikke altid brugt at lade parterne underskrive, for han mente ikke, det var en betingelse for forligets gyldighed. Han forklarede, at Hegnsynet ved kendelser lagde vægt på at finde en ordning, der var god for begge parter. Ved kendelsen i denne sag valgte Hegnsynet at lægge til grund, at der var et særligt retsgrundlag og traf derfor afgørelse ved kendelse. Det var hans opfattelse, at kendelsen ville kunne tvangsfuldbyrdes, hvis den blev stadfæstet af retten. De kunne have valgt at henholde sig til det indgåede forlig, men havde fundet, at kendelsen var et bedre grundlag at gå videre på, da der herved blev etableret en afgørelse på et højere grundlag. Hegnsynsformanden mente ikke, at han i forbindelse med indgåelsen af forliget gav udtryk for, hvad en kendelse ville gå ud på, og han huskede ikke, om der blev spurgt om det. Han huskede heller ikke at sagsøgeren A skulle have givet udtryk for, at hun og hendes ægtefælle gerne ville se et forslag, og at der var kompetenceproblemer, der skulle undersøges. Hvis noget sådan havde været bragt på bane, ville han straks have optaget sagen til kendelse, da Hegnsynet altid gjorde sagerne færdige på stedet. Parternes anførsler Sagsøgeren A havde til støtte for sin påstand anført at sagsøger ikke havde indgået aftaler under hegnsynsforretningen at der dermed ikke kunne afsiges en kendelse på grundlag af en postuleret aftale Hegnsynet ikke havde kompetence overhovedet til at beskæftige sig med det af sagen omhandlede forhold, selv ikke hvis der faktisk var indgået aftale om at henskyde spørgsmålet til Hegnsynet at Hegnsynet ikke kunne tiltage sig sådan kompetence at Hegnsynet ikke kunne tilægges eller påtage sig sådan kompetence at Hegnsynet således ikke havde kunnet bemyndiges til at afsige kendelsen eller ophøje en postuleret aftale til kendelse at det var udokumenteret, at der blev indgået nogen aftale, hvis en sådan aftale var blevet indgået og lovligt kunne være indgået at Hegnsynet ikke var kompetent til at afgøre, hvad der var et hegn at sagsøger i øvrigt havde opfyldt tidligere aftaler. Sagsøgte B havde til støtte for deres påstand anført at der for Hegnsynet den 26. juni 2006 var indgået et retskraftigt forlig at sagen ikke kan indbringes til prøvelse for retten, når der er 12

13 indgået et forlig, hvilket fremgår af hegnslovens 43 modsætningsvis at Hegnsynet mente, at sagen var forligt, hvilket fremgik af side 663 i Hegnsynets protokol samt af Hegnsynets skrivelse af 2. august 2006 til sagsøgerne at Hegnsynet havde valgt efterfølgende at afsige en kendelse den 25. september 2006, med et indhold nøje svarende til det den 26. juni 2006 indgåede forlig, skyldtes udelukkende formalitetsreglen i hegnslovens 38, stk. 2, hvorefter parterne skal underskrive protokollen. Dette fremgik ligeledes af skrivelsen af 2. august 2006 til sagsøgerne at en formalitetregel som reglen i hegnslovens 38, stk. 2 ikke kunne være til hinder for gyldigheden og det indgåede forlig at den efterfølgende kendelse ikke fratog forliget dets retskraft, som var indtrådt den 26. juni 2006 at det af det anførte fulgte, at retten burde afvise sagsanlægget. Ad den subsidiære påstand Parterne havde i 2002 indgået en mundtlig aftale, hvorefter de sagsøgte B skulle fælde et større antal store træer, der gav skyggevirkning på sagsøgeren A s grund, og A til gengæld skulle plante en række kirsebær/laurbærbuske på toppen af en skrænt for at forhindre indbliksgener. Det fremgik af Hegnsynets protokol, at parterne var enige om, at der var indgået en aftale og om indholdet af denne. Det fremgik endvidere af samme protokol, at parterne var enige om at overlade til Hegnsynet at tage stilling til gyldigheden af aftalen. Hegnsynet var herefter kompetent, jfr. hegnslovens 37, stk. 1, 2. pkt. Det blev bemærket, at den indgåede aftale var et særligt retsgrundlag, jfr. hegnslovens 5. Den materielle afgørelse, hvorom der var tvist, vedrørte et eget hegn, jfr. hegnslovens 2. Egne hegn hører under Hegnsynets kompetence. Det fremgik af Hegnsynets protokol, at Hegnsynet betragtede den række af kirsebær/ laurbær på toppen af skrænten, som der ved kendelse var truffet bestemmelse om skulle plantes, som A s eget hegn, og at Hegnsynet havde pålagt A vedligeholdelsesforpligtelsen og fastsat hegnshøjden til 2 meter. Hegnsynets kendelse var omhyggelig og velbegrundet i overensstemmelse med hegnslovens regler og hensigter, og yderst rimelig når henses til sagens baggrund og begge parters forhold. Ifølge B var der således intet grundlag for at ophæve Hegnsynets kendelse. Rettens bemærkninger og resultatet Det fremgår af Hegnsynets protokol for den 26. juni 2006, at der mellem sagens parter er indgået et retskraftigt forlig, hvilket er be- 13

14 kræftet ved hegnsynsformandens vidneforklaring. Retten finder på den baggrund at Hegnsynet, da sagsøgeren afslog at underskrive forliget, ikke burde have afsagt en kendelse med samme indhold, men burde have henholdt sig til det indgåede forlig. Dels fordi bestemmelsen i hegnslovens 38, stk. 2 efter rettens opfattelse alene kan anses som en ordensforeskrift og ikke en betingelse for, at et forlig er gyldigt mellem parterne, dels fordi det kan være tvivlsomt om nævnets kompetence til at afsige kendelse i henhold til hegnslovens 37, stk. 1, 2. pkt. er sammenfaldende med nævnets kompetence til at mægle forlig i henhold til 38. Som følge af det anførte finder retten, at nævnets kendelse af 25. september 2006 bør ophæves med den følge, at det i henhold til Hegnsynets protokol af 26. juni 2006 mellem parterne indgåede forlig med samme indhold står ved magt. Thi bestemmes: Hegnsynets kendelse af 25. september 2006 en sag mellem sagsøgeren (A) og de sagsøgte (B) ophæves med den følge, at det af parterne den 26. juni 2006 for Hegnsynet indgåede forlig af samme indhold står ved magt. Sagsøgeren betaler inden 14 dage sagsomkostninger til de sagsøgte med ,- kr. Retten i Lyngby den 12. november Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. Ret & Skel når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. Tlf eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk 14

15 BREVKASSE v. Adv. Jørgen Jørgensen Spørgsmål 1: Kære Jørgen Jørgensen Jeg var på hjemmesiden og surfede i jeres blad og fandt denne mail mulighed. Jeg bor med min mand i et parcelhuskvarter i Odense fra år 1963, i et vænge med 12 huse, der alle ligger som frie huse. Det var især noget vi faldt for som alternativ til de mange rækkehus-kvarterer, der jo er her i Odense. Nu har vores nabo imidlertid bebygget hele grunden (max. bebyggelse) og ønsker nu at bygge yderligere til, ind mod os i hele husets bredde og i skel. En carport vil komme i forlængelse heraf - altså over 12 m, og det har vi påpeget ikke er lovligt. De har vist os tegningerne - er det en nabohøring? Er det nok, at vi mundtligt har sagt, at vi ikke ønsker en mur i skel, men at vi ønsker at få genetableret liguster som den eksisterende plante i skel? Det kan vi vel godt ytre ønske om? Hvor meget plads kan vi forlange, der afsættes til hæk? Området er lidt faldende og de vil naturligvis ved byggeriet grave ud, således at udbygningen(der for øvrigt skal rumme bryggers med vask og tørretumbler) bliver i niveau med deres hus, men muligvis kan give problemer for vores flisebelægning langs vores hus, da denne kan komme til at skride, når de påbegynder udgravningen, og dermed underminere den eksisterende skråning. Skelpælene er forsvundet i løbet af de mange år, og vi havde selv svært ved at lokalisere skellet i forbindelse med carport byggeri. Kan man regne med de anviste tal, der står som punkter fra husmure til skel? Ja, husene er klemt ned og har ikke mere end 2.50 m. til skel, men ligger lidt vinklet, så det giver en oplevelse af lidt mere luft. Her må de da se på det hjørne, der ligger tættest på skel og lade det være målestok for husets mål ud til skel? Vi ønsker ikke at blive uvenner med vores naboer, men har netop valgt et fritliggende hus og føler os pludselige trykket. 15

16 Det er vanskeligt at tale med vore andre naboer, der bare mener, vi skal lade dem bygge muren i skel, for at de kan få lidt mere plads - det er ikke fordi vi ikke under dem det, men vi føler os næsten helt kvalt ved tanken om byggeri i nakken. Vores tanker går også på brandfare m.m., men også på hvis vi ønsker at sælge en gang med tiden. Vi er meget glade for vores hjem og oplever, at det nu invaderes. Håber du han hjælpe os med lidt afklaring. Med venlig hilsen Carsten og Mette Kjær. Svar: Spørgsmålet om naboens carport skal behandles af kommunens tekniske forvaltning, og I kan henvende jer dér med indsigelser. Naboens egen henvendelse til jer er ikke en nabohøring. Teknisk Forvaltning kan fastlægge en niveauplan, når terrænet skråner, således at byggeriet - hvis det tillades - påfører jer så få gener som muligt. Der er formentlig en lokalplan på området, ligesom der i forbindelse med områdets udstykning kan være tinglyst en servitut, hvori den nærmere udformning af bebyggelse og hegn m.v. er fastlagt. Uenighed om hegnets udformning kan forelægges for Hegnsynet, der med udgangspunkt i lokalplanservitut, byggevedtægt m.v. kan afsige kendelse om hegnets udformning. I mangel af andre retningslinjer følger det af hegnsloven, at hegnets bredde er afhængig af materiale- eller plantevalg, og at Hegnsynet skal lægge vægt på at undgå jordspild og unødvendige udgifter. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 2: Jeg vil meget gerne prøve at stille dig et lille spørgsmål. I går, 4. juli 08, rendte ungerne i haven og legede (skal lige oplyses, at vi bor i ejerbolig, og de, der støder op til vores baghave, bor i lejebolig). På et tidspunkt ville jeg lige kigge til dem, og hvad så jeg? En fremmed mand stod og kiggede over i vores have, troede jeg. Han var bare i fuld gang med at klippe vores fælles hæk, som var høj og flot. Jeg gik ind og sagde til min mand: Hvad er det nu der sker, vores hæk bliver nærmest ødelagt. Ikke nok med at den blev klippet, den var fuldstændig ujævn. Nogle steder er den 160 cm, 170 cm eller 180 cm. Og så er den så hakket klippet, at det mildest talt ser forfærdeligt ud. Vi var chokerede. Min mand sagde: Hvad er det lige I har gang i?, og svaret lød, at de i deres boligforening havde fået at vide, at deres hæk skulle klippes ned til 180 cm, så det skulle han da bare blande sig udenom. Vi kiggede på hinanden og var noget rystede - og han fortsatte bare 16

17 med klipningen. Min mand blev irriteret og spurgte, om ikke det var normalt, at man snakkede om sådan noget først. Men han fortsatte bare. Vi er meget kede af det her, da vi ikke synes vores have er pæn i den ende mere. Den er for det første pludselig alt for åben, og for det andet er hækken sjusket klippet. Så er det lige jeg gerne vil vide, om det er en lovlig måde at nedstryge folks hæk på? Venlig hilsen Eva Jervild Aalborg SV Svar: Hvis der er tale om et fælleshegn mellem de to ejendomme, følger det af Hegnslovens 10, at hegnet skal afpasses efter de tilstødende ejendommes karakter og være af en sådan beskaffenhed, at hegnet tydeligt adskiller ejendommene og yder beskyttelse mod indkigsgener, men samtidig skal det sikres, at hegnet ikke i højere grad end nødvendigt spærrer for lys, luft eller udsigt. Såfremt to naboer er uenige om udformningen af et fælleshegn, kan Hegnsynet fastsætte hegnets dimension og udformning. Højden af et fælleshegn i en boligbebyggelse, vil normalt blive fastsat til 1,80 m. og ikke over 2 m., hvis hegnets højde ikke på anden måde er fastlagt, for eksempel i en servitut eller lokalplan. Vedligeholdelse af et fælleshegn påhviler de to naboer med halvdelen til hver. Hegnet kan forlanges nedkappet én gang årligt til den højde, der er gældende for hegnet. Vedligeholdelse skal ske på forsvarlig måde. Det er normalt, at to naboer taler sammen og enes om højden på hegnet, og I må derfor tale med formanden for naboejendommens boligforening for at få fastlagt retningslinjerne for hegnets vedligeholdelse. Kan enighed ikke opnås, kan I rette henvendelse til det lokale Hegnsyn med anmodning om, at dette fastsætter højden af hegnet og eventuelt hvorledes det skal vedligeholdes. Overfor Hegnsynet skal I nedlægge påstand om, hvorledes I ønsker hegnet udformet. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 3: Jeg har købt et hus, som blev bygget sidste år - jeg flyttede ind i juli Huset ligger i Karlslunde i Greve Kommune. Der står i vores lokalplan, at hegnet skal være LEVENDE HEGN, og derfor plantede byggefirmaet LI- GUSTERHÆK rundt om hele grunden. Der er også plantet fælles hæk mellem mig og min nabo. 17

18 Byggefirmaet har sat pæle i jorden som matrikulær grænse og plantet levende hegn 30 cm inden for grænsen. Da jeg tænkte at det levende hegn først vokser efter et par år, satte jeg derfor inde på min egen grund et 110 cm højt træhegn op, fordi folk kan gå på vejen og kigge direkte inde vores stue. Jeg har sat hegnet 60 cm fra skellet inde på min egen grund. Mine spørgsmål er nu, om dette hegn er lovligt eller ulovligt? Har kommunen ret til at fjerne det? Med Venlig Hilsen Nusrettin Yuksekkaya 60 cm N A B O Levende hegn (liguster) Matrikulær grænse Matrikulær grænse 18

19 Svar: Når lokalplanen indeholder bestemmelse om, at hegningen i udstykningen skal bestå af levende hegn, kan denne bestemmelse ikke omgås ved at sætte et stakit 60 cm. fra skellinien, et såkaldt eget hegn, medmindre Teknisk Forvaltning giver en midlertidig dispensation hertil. Kommunen kan under henvisning til lokalplanen kræve dit stakit fjernet. Naboen kan ved at begære hegnsyn kræve den del af stakittet, der går langs skellet mellem de to naboejendomme, fjernet under henvisning til hegnslovens 2 og til lokalplanen. Lokalplanen var ikke vedlagt dit brev, så jeg ved derfor ikke, hvor meget den regulerer, men du kan formentlig etablere en afskærmning inde på grunden i form af et indre hegn, der kan være andet end beplantning, i en afstand af mindst 170 cm fra skellet. Det vil sige, at du kan flytte stakittet 170 cm ind på grunden, hvor det kan yde give læ og yde en vis beskyttelse mod indkigsgener. Den del af stakittet, der går fra garagen og ud til vejen på din egen grund, kan opretholdes, da der ikke er tale om et hegn omfattet af hegnsloven, og det næppe vil være omfattet af lokalplanen. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Foreningens Hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet - det gør ca. 100 andre på hverdage. Du finder den på adressen: hegnsyn.dk Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter, som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en masse oplysninger. 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Velkommen til Herning Foreningen af Hegnsyn byder alle hegnsynsmedlemmer, sekretærer og andre interesserede til regions- og kursusmøde: Lørdag den 1. november 2008 kl på Hotel Scandic Regina Fonnesbechsgade Herning Program: Kl Morgenbuffet. Kl Velkomst og præsentation. Kl Indlæg og debat v. advokat Jørgen Jørgensen. Kl Indlæg og debat v. rådgiver Svend Gunnar Kofoed-Dam. Kl Frokost og kaffe. Kl Indlæg v. tidl. hegnsynsformand Hans Lauridsen. Spørgsmål fra deltagerne med kommentarer og svar fra indlederne. Kl. ca : Afslutning v. formand Jens Ernst Nielsen. Tilmelding: Klip blanketten vedr. tilmelding til regionsmøde i dette nr. af Ret & Skel ud (eller send en mail via hjemmesiden hegnsyn.dk), og send den hurtigst muligt og senest den 24. oktober 2008 til foreningens forretningsfører, samtidig med overførsel af deltagergebyret på kr. 1150,- pr. deltager. Betalingen dækker, foruden selve kurset, også fortæring af kaffe og frokost m.m. Der bliver på mødet lejlighed til at udveksle erfaringer med kolleger og høre spændende nyt - husk at medbringe Hegnsloven! 20 Med venlig hilsen Bestyrelsen

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 136 DECEMBER 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 128 dec 2011 Husk også fuglene! RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft 1 of 7 Syddjurs Hegnsyn Hegnsynsmand Svend Erik Pedersen Skovgårdevej 32 Vrinners 8420 Knebel 09-03-2009 Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Læs mere

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 118 JUNI 2009 Årsmødet 2009 i Svendborg RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne?

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? 144 DECEMBER 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL,

Læs mere

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskursus står for døren 139 SEPTEMBER 2014 Efteråret er på vej RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet 131 SEPTEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 96 DECEMBER 2003 RET & SKEL Information for hegnsyn Hegnsyn på Rold Kro i oktober F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 99 SEPTEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Hejse Kro (markeret som 1) bliver et hegnsynsmæssigt centrum i oktober, først med et sekretærkursus og senere et regionsmøde. F O R E N I N G E N A

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 132 DECEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

Hegnsloven & Hegnssyn.

Hegnsloven & Hegnssyn. Bolius fakta nr. 1120. Den 29 aug. 2007 Der gælder ret klare regler for opsætning og udformning af hegn, men som udgangspunkt skal du blive enig med din nabo. Kan det ikke lade sig gøre, kan kommunens

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 110 JUNI 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningens formand gennem 9 år, Helge Sølgaard (th) takkede sammen med Søren Christensen (midten) af i bestyrelsen. Preben Andersen takkede på bestyrelsens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Hegnsynet i Aabenraa Kommune

Hegnsynet i Aabenraa Kommune Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn? Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 126 Juli 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag

Læs mere

Vejledning i forbindelse med terrænspring

Vejledning i forbindelse med terrænspring Vejledning i forbindelse med terrænspring Terrænforskelle og hegn Af Bent Jensen Mange af de stillede spørgsmål til foreningens rådgivning handler på den ene eller den anden måde om terrænforskelle mellem

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 102 MAJ 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Nyborg Strand Årsmødet 2005 F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 106 MAJ 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Forretningsfører og kasserer takkede af i Nyborg. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Poul Erik Bech og Alex Lindsov v/chartis Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 22. februar

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 114 JUNI 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

Et udbytterigt årsmøde

Et udbytterigt årsmøde Et udbytterigt årsmøde 146 MAJ 2016 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 100 DECEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Regionsmødet i oktober blev holdt på Hejse Kro F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE:

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE: Om manglende orientering af grundejer efter afmærkning af skel efter matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, og om at Landinspektørnævnet ikke har beføjelse til at fastslå om en af flere målinger

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende Kolding Kommune har den 11. februar 2014 modtaget

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Første udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om den nye lejelov... 1 Lone får 10.000 kr. retur for trappevask... 2 Ny pjece om den nye lejelov... 5 Kursus om den nye lejelov Beboerrepræsentanter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE: Om manglende inddragelse af naboejere forud for afmærkning af skel og om fjernelse af skelmærker, der var afsat uden at forskifterne herfor var fulgt Landinspektør L var af klageren bestilt til at afsætte

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere