9 s e Trin. 28.juli Hinge Kirke kl Vinderslev Kirke kl Vium Kirke kl Frederiks kirke kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30."

Transkript

1 9 s e Trin. 28.juli Hinge Kirke kl Vinderslev Kirke kl Vium Kirke kl Frederiks kirke kl Salmer: Hinge kl.8.00: / Vinderslev kl.9.30: / ,v Vium kl.11: / ,v Frederiks kl.19.30: / ,v Tekst: Luk 16,1-9 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og spurgte den første: Hvor meget skylder du min herre? Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv halvtreds! Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!«og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør.»jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.«kære Gud, vi beder dig om at prædike ordet for os nu. Lad din hellige Ånd virke, så vi må se din kærlighed og dit offer, så vi lærer at bære os klogt ad. Amen. 28.juli s.e. Trinitatis Prædiken af Frede Møller 1

2 Lignelsen om den uærlige godsforvalter, står der som overskrift i den nuværende bibeloversættelse. Men jeg tror ikke på, at det er en lignelse! Mon ikke det snarere er en historie, som blev fortalt på gaden, og som Jesus derfor har hørt? Sådan tror jeg, det hænger sammen. Jesus har hørt denne mærkelige historie, og nu fortæller han den så videre til sine disciple og dermed også til os, for at vi skal forstå, at det er vigtigt at bære sig klogt ad. For det er jo det, historien munder ud i. Godsforvalteren, som bliver afsløret som bedrager, får at vide, at han ikke kan fortsætte i stillingen, og så bruger han de sidste dage på jobbet til at nedskrive gælden hos sin herres skyldnere. En for en bliver de kaldt ind. Hvor meget skylder du min herre? spørger han, og så bliver beløbet lige så stille ændret. Gælden på 100 ankre olie bliver halveret. De hundrede tønder hvede, som en anden skylder, bliver reduceret til firs. Og hvem af os ville ikke gerne opleve den slags? Tænk at få et brev fra banken om, at det, jeg skylder i mit hus, er blevet skåret ned til det halve! Det er da klart, at så bliver bankrådgiveren og jeg gode venner, selvom den slags selvfølgelig aldrig ville kunne lade sig gøre i virkelighedens verden Men hvorfor i alverden fortæller Jesus denne historie? Den er jo helt igennem umoralsk, og man spørger jo uvilkårligt sig selv, om Jesus virkelig vil have os til at snyde og bedrage? Om det er den lektie, vi skal lære her i dag? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det behøver vi nu heller ikke, for det forekommer mig, at den slags kan vi sagtens selv finde ud af. Når Jesus siger, at denne verdens børn er klogere end lysets børn, så peger han jo dermed på den kendsgerning, som vi godt alle sammen kender, nemlig der er folk, som forstår at regne den ud. Bankdirektører, som sørger for at få en aftale i stand, så de resten af livet kan få udbetalt kroner om måneden - det er da smart! Og selvom de måske har klokket gevaldigt i det, så banken krakker, 28.juli s.e. Trinitatis Prædiken af Frede Møller 2

3 og de arme aktionærer mister alle deres sparepenge, ja, så har de med sådan en aftale sørget for, at de har deres på det tørre og kan skumme fløden, hvor andre må gå fra hus og hjem Det er da smart! Men det er altså ikke den slags, vi skal efterligne. Se, det, som er pointen i historien, det er dette med at bære sig klogt ad! Og det er dette med at skaffe sig venner, som kan tage imod os i de evige boliger, som vi hører det til sidst. Det er derfor også de to punkter, vi vil samle tankerne om her i dag. Først dette med at bære sig klogt ad. Som udgangspunkt her skal vi gøre det helt klart for hinanden, at når Jesus fortæller om den rige mand, der har en godsforvalter, som har ødslet hans ejendom bort, så handler det i virkeligheden om dig og mig. Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter, lyder anklagen, og det svarer sådan set fint til de ord, som lyder fra Gud Herren, da Adam og Eva har rakt hånden ud for at tage den frugt, som Gud havde forbudt dem at røre ved. Da de hører Gud Herren gå rundt i haven, gemmer de sig bag havens træer, men det at gemme sig for ham, der ser alt, er da det dummeste, et menneske kan finde på. Snart efter lyder det derfor: Hvor er du? Hvad er det, du har gjort? Gode forklaringer og forsøg på at skubbe skylden over på den anden jo, det har de, men det nytter alt sammen ikke noget. Det ender alligevel med, at de bliver smidt ud af haven. Du kan ikke længere være forvalter, lød det til godsforvalteren, og det er det samme, som gælder her. Jorden bliver forbandet, svangerskab og fødsel bliver plagsomt for kvinden, alt sammen fordi de første mennesker valgte en anden vej end Guds. Du kan ikke længere være forvalter. Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og de lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ, hedder det, og selvom det er en gammel beretning, som nogle måske ryster på hovedet ad, så kommer vi jo 28.juli s.e. Trinitatis Prædiken af Frede Møller 3

4 ikke udenom, at sandheden stadig er aktuel: At vi står der som dem, der har ødslet det betroede bort, så Herren må sige: Hvad er det, jeg hører om dig? Egentlig tror jeg, det er vor tids store ulykke, at denne virkelighed ikke for alvor går op for mennesker. At vi i stedet betragter os selv som hovedpersoner i livets drama, så vi glemmer, at vi er ansat i en større herres tjeneste, og at han er i sin fulde ret til at kræve os til regnskab. Den lov, han har givet, er ren og fuldkommen, og vi skylder os at bøje os ind under hans vilje, uanset om vi synes om det eller ej At stå der som den, der virkelig kommer til kort over for Gud, fordi det er blevet afsløret, at jeg har valgt mine egne veje det er det, som er udgangspunktet. Nu er det store spørgsmål nemlig, hvad det vil sige at bære sig klogt ad i en sådan situation. Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? spørger godsforvalteren sig selv, og så er det, han får idéen med at nedskrive gælden hos sin herres skyldnere, så han på den måde skaffer sig venner, der kan huse ham, når han bliver sat fra bestillingen. Se, det med at bære sig klogt ad det gør vi, når vi på samme måde benytter os af den situation, som Gud Herren sætter os i takket være Jesus Kristus. Fra alteret hørte vi om Jesu, Guds søns blod, som renser os for al synd, og at det handler om at vandre i lyset. Vandre i mørket det kender vi kun alt for godt til, og det var også her, godsforvalteren befandt sig med alt sit snyderi både før og efter det blev opdaget. Men vandre i lyset det kan vi takket være det himmelske indgreb, som Gud har sørget for, da han gav os sin søn som frelser. Bliver vi i historien om den utro godsforvalter, så er det på en måde vor Herre Jesus, som siger til os, at nu bliver dit gældsbevis nedskrevet. Ja, takket være Jesu stedfortrædende liv, lidelse og død bliver det ikke bare nedskrevet, men ophævet, sådan som apostlen 28.juli s.e. Trinitatis Prædiken af Frede Møller 4

5 Paulus udtrykker det med disse ord: Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset. Jamen, det er jo snyd! indvender vi. Jo, på en måde, men sådan har Gud selv villet det. For Gud er lys, og der er intet mørke i ham, og det er ham, der har villet, at Jesus skulle være et sonoffer for vore synder, ja, ikke blot for vore, men for hele verdens synder. Min kone og jeg har lige været på ferie, og turen gik i år til Letland, Estland og Sct.Petersborg. Vi havde lejlighed til at se den overdådige luksus, som f.eks. præger Vinterpaladset i Sct.Petersborg, ligesom vi havde lejlighed til at se de forfærdelige fængselskældre, som findes rundt omkring. Enten det nu drejer sig om den russiske zars kolossale ødselhed eller det sovjetiske styres torturkældre ja, så er begge dele et stærkt vidnesbyrd om den menneskehed, der vælger sine egne veje i forhold til Gud, og som derfor må finde sig i at høre anklagen: Hvad er det, jeg hører? Hvad er det, du har gjort? Derfor er det klogt af os at indse vor situation. Og det er klogt af os at benytte os af den udvej, som Gud selv præsenterer os for i Jesus Kristus. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv, lyder det, og sådan er det, og vi har ikke andre udveje end den. For som apostlen Peter udtrykker det, da han står over for det jødiske råd: Der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet menneske noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Derfor er det også klogt at huske det, når vi står over for andre, som har et tilsvarende gældsbevis, der anklager. Sagt med andre ord: Vise kærlighed, overbærenhed, tilgivelse, når vi møder andre, som på den ene eller anden måde klokker i det. Jeg er jo selv den, der står under anklage, og som er i færd med at miste min stilling. Altså må jeg nedskrive min næstes skyld, sådan som Fadervor udtrykker 28.juli s.e. Trinitatis Prædiken af Frede Møller 5

6 det, når det hedder: Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Endelig kommer vi så til dette med at skaffe sig venner. Herren roser den uretfærdige godsforvalter, fordi han havde handlet klogt. Men samme Herre siger også: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Altså skal den uærlige mammon, de betroede midler, hjælpe os til at få venner ikke fjender! Fjender det er det normale, når man snyder og bedrager ingen diskussion om det. Men det modsatte kan altså lade sig gøre. Når pengene ikke bare handler om mig selv, - om at bygge et kolossalt Vinterpalads med mere end 1000 værelser og guld og ædelsten overalt, men om at lindre andres nød, at nedskrive andres gæld. For til syvende og sidst må vi jo huske, at vi ikke skal være på denne jord til evig tid. Vi har en yderst begrænset tid her, og så er det om at gøre, at vi benytter tiden og mulighederne på en sådan måde, så vi bærer os klogt ad. For en dag kommer evigheden. En dag skal dommen over dig og mig afsiges, og med troen på Jesus Kristus ejer vi et liv, som ikke engang døden kan tage fra os. Med troen på Jesus Kristus skal vi gå ind til en evighed, hvor vi skal mødes med dem, der er gået forud i troen på Jesus Kristus. Tænk om vi har brugt vore jordiske midler på en sådan måde, så vi har fået venner, som en dag vil tage imod os på den anden side og sige: Velkommen hjem! Jo, det er godt nok vigtigt at bære sig klogt ad! Der er faktisk ikke noget, der er mere vigtigt, når det kommer til stykket. Amen. 28.juli s.e. Trinitatis Prædiken af Frede Møller 6

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver 9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver Igen og igen provokerede Jesus sine tilhørere. Og os der lytter til hans fortællinger i dag provokeres lige så meget. Vi

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Prædiken til 24. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække. Joh. 5,17-29.

Prædiken til 24. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække. Joh. 5,17-29. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. november 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 24. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække. Joh. 5,17-29. Salmer. DDS 376 Lyksaligt det folk, som har øre for klang.

Læs mere

Arvingerne 4. del. Jalousi

Arvingerne 4. del. Jalousi Arvingerne 4. del. Jalousi Indledning: En verden af konflikter og misundelse Er der noget, der kendetegner vores verden i dag, må det være konflikter. Der er konflikten i Ukraine med den dertil hørende

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere