Håndtering af vanskelige kundesituationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af vanskelige kundesituationer"

Transkript

1 Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt) besluttet at sætte fkus på håndtering af vanskelige kundesituatiner. Denne flder er et inspiratinskatalg, der tager udgangspunkt i, hvrdan man kan håndtere vanskelige kundesituatiner g er delt p i: Før, Under g Efter vanskelige kundesituatiner. Flere steder i flderen har vi anvendt citater sm illustratiner på, hvrdan man kan frebygge eller håndtere en vanskelig kundesituatin. De er alle fra interviews, vi har haft med medarbejdere fra DSB, ARRIVA, Lkalbanen g Metrservice g citaterne er valgt ud fra, hvad der fremstillingsmæssigt var bedst. De råd man finder i flderen, skal ikke betragtes sm det eneste rigtige, men kan anvendes sm inspiratin. Mange gange har vi vres helt egen måde at reagere g håndtere vanskelige hændelser på. Hvad der definerer en vanskelig kundesituatin er meget individuelt. Det sm kan pleves vanskeligt fr den ene, kan føles mindre vanskeligt fr den anden. Det kan endg være sådan, at det sm pleves vanskeligt den ene gang, ikke føles vanskeligt den næste gang. Det afgørende er, at man f.eks. gennem inspiratin fra denne flder eller gennem frskellige uddannelser, får en større frståelse fr, hvrdan man kan takle en vanskelig situatin med en kunde. Det at have frståelse fr, hvrdan man håndterer vanskelige hændelser, kan frbedre det psykiske arbejdsmiljø. Side 1 af 18

2 Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER FØR I dette afsnit sættes der fkus på tiltag, sm kan være med til at frebygge, at der pstår vanskelige kundesituatiner. Eksemplerne g de gde råd i dette afsnit er en blanding af frskellige tiltag, sm man med held har anvendt flere steder. Frebyggelse via uddannelse Jeg hidser mig ikke p mere g bliver mindre sur. Man kan kmme langt med ikke at tage det på sig. Det kan være svært, når den tiende kunde begynder at brkke sig, men så har jeg lært ngle teknikker på kurset, der hjælper mig Der er ingen tvivl m, at uddannelse af persnalet er et af de mest anvendte g mest effektive tiltag til at frebygge, at der pstår vanskelige kundeepisder. Hs ngle af deltagerne har knflikthåndteringskurser været på dagsrdenen. Der afhldes kursus i knflikthåndtering á 3 dages varighed fr nye g alle har gennemgået knflikthåndteringskursus. Andre steder har man afhldt seminarer m Håndtering af vanskelige situatiner, hvr strt set alle medarbejderne har været med. Udveksling af erfaringer deltagerne imellem var grundstenen i disse seminarer, frtæller en sikkerhedsleder. De frslag g iagttagede Værktøjer, der km frem under frløbet, er løbende blevet pdateret g behandlet i SIU g lagt ud på Intranettet. Kurserne i knflikthåndtering er nu etableret på en anden måde. Vi har indgået kntrakt med et skuespillerselskab m at gennemføre kurser, der fregår ved hjælp af en række realistiske situatiner fra vres eget arbejde. Sammen med skuespillere træner man krpssprg g stemmeføring g håndtering af vanskelige situatiner med kunder. Vanskelige situatiner g Interaktive cmputerspil Et andet tiltag går ud på, at få udviklet g inddraget en frm fr interaktiv undervisning i frbindelse med knflikthåndtering (e-learning). Der er udarbejdet et piltprgram - et rllespil, hvr hld kan mødes i et virtuelt rum g spille md hinanden. Det ene hld er passagerer, g det andet er tgførere. Det giver blandt andet mulighed fr at afprøve egne dialgfærdigheder, at bevæge sig p g ned i en knflikttrappe g anvende et læringsunivers ud fra de ansattes hverdag. Cmputerspillet giver gså persnalet en mulighed fr at dele erfaringer i en dialg med klleger. Håndtering af andre kulturer Et af de øvrige tiltag, der har fået gde tilbagemeldinger hs persnalet i DSB er, et fredrag fr alle nyansatte hld med jurnalist Fahmy Almajid. Han giver en Side 2 af 18

3 fyldig histrisk, scial g religiøs baggrund m indvandrere g flygtninge fra Mellemøsten g frtæller m Islam. Der er str tilfredshed med fredraget, der åbner øjnene fr nye synsvinkler på mennesker fra andre kulturer. F.eks. frtæller han m æresbegrebet g giver knkrete eksempler. Hvis man sm kntrllør kmmer hen til 3 persner g den ene ikke har billet, skal man ikke stå stejlt på det, men f.eks. sige I kan lige tale m det, så jeg kmmer tilbage m 10 min. Så får han måske samlet penge ind fra de andre g taber dermed ikke ansigt. Det er ngle helt enkelte værktøjer. Betydningen af fælles hldninger til arbejdspgaven g de vanskelige situatiner Du kan risikere at kmme til at køre med en kllega, der er meget frskellig fra dig selv. Fr str frskellighed er ikke gdt. Det er vigtigt at føle sig tryg ved sin makker, men det kræver, at vi ved, hvad der er rigtigt g frkert i jbbet. I de sammenhænge, hvr persnalet har en kntrlfunktin, er det særligt vigtigt at have fælles retningslinjer g fælles hldninger til, hvrdan arbejdspgaven skal løses. Det kan blandt andet handle m: Hvrdan håndterer vi de frskellige vanskelige situatiner Hvrdan taler vi til kunderne Hvad er billetreglerne Hvrnår lader vi kunderne slippe Etc. Fælles aftaler er meget væsentligt fr, hvrdan man kan tackle vanskelige kundesituatiner. Interviewene med medarbejderne viser, at manglende fælles hldninger blandt andet betyder, at der er klleger, man ikke vil køre med, frdi deres måder at håndtere pgaven på skaber knflikter med kunderne. Kllegialt giver det grbund fr, at knflikterne spreder sig til persnalet. I sidste ende spiller det en rlle fr, hvrdan det psykiske arbejdsmiljø påvirkes. Fælles hldninger via plysningsmateriale Ngle steder har man arbejdet på at skabe fælles retningslinjer fr medarbejderne i frhld til at håndtere vanskelige episder med kunderne. En af måderne har været ved at udarbejde fælles hldningsmateriale i frm af plakater g andet materiale, hvr de fælles retningslinjer er beskrevet. Eksempler på fælle retningslinjer kunne være: Du må ikke løbe efter kunden Tal rdentligt etc. Lad vær at spær vejen fr en kunde. Ngle steder har man stillet det p sm 10 bud. Hvis man vil benytte sig af denne metde, har erfaringer vist, at det er vigtigt at bruge klart sprg samt tilpasse det virksmhedens kultur. Side 3 af 18

4 Fælles hldninger m magtanvendelse Hs ngle har man indført retningslinjer mkring, hvrdan man bruger magtanvendelse. Vi har haft en kampagne m ikke at lægge hånd på flk. Ngle gange er det det, der får flk til at ekspldere. Vres hldning er, når du går på arbejde, gælder det ikke m at kmme hjem med blå mærker eller ar på sjælen. Det betyder, at hvis du vælger en knfrntatin fra, er det k, du skal ikke løbe efter en kunde, du skal ikke tage en kunde i kraven så hellere bakke ud siger en servicechef. Vigtig ledelsespgave at følge p på episder Fr at sådanne fælles retningslinjer kan fungere i praksis, kræver det, at der følges p g at disse diskussiner m, hvrdan jbbet g de vanskelige situatiner håndteres jævnligt er til debat. Der ligger gså en str ledelsespgave i at følge p på de episder. Ledelsen må i samarbejde med de invlverede medarbejdere se på, hvad der eventuelt gik galt g hvad var medarbejderens rlle i det. Fulgte man de fælles retningslinjer eller hvad skete der i situatinen. Kundeklagen vi ved på frhånd, hvrdan vi kan imødekmme kunden Klarhed ver prcedure g hvilke regler der gælder i ens jb er med til at frebygge de vanskelige situatiner. En utilfreds kunde kan hurtig løbe med initiativet, når vedkmmende f.eks. henvender sig til en virksmheds kundeservicemedarbejder. Det handler m at uddanne medarbejdere, så de er klar i det øjeblik, kunden henvender sig. Frudsætningen er, at den enkelte medarbejder på frhånd ved nøjagtigt, hvr kundens klage kan eller ikke kan imødekmmes. Et andet element er at vise kunden, at der faktisk sker en reel handling på franledning af hans/hendes henvendelse. I den frbindelse bliver det vigtigt, at virksmhedens andre afdelinger betragter kundeservicemedarbejderne sm en naturlig samarbejdspartner. Rigtig rekruttering g plæring af nye medarbejdere Det er vigtigt fr s at finde den rette medarbejder, ikke mindst med hensyn til rbusthed g evnen til at kunne tale med andre mennesker, udtaler en sikkerhedsleder. Et sted har man arbejdet med at finde en tidssvarende test g færdighedsprøve g dermed en specifik kmpetenceprfil fr den arbejdspgave, sm en kmmende medarbejder skal udføre. Hvedfrmålet var at blive endnu bedre rustet til at finde de medarbejdere, der bedst matcher prfilen. Derudver skal testen være tidssvarende g medvirkende til en rekruttering, der bedre afspejler beflkningens sammensætning. Et andet sted ansætter man efter andre kriterier end tidligere: Der er i dag mere fkus på krpssprg g fremtning plus, at flk skal kunne tilegne sig nyt stf. Alle nyansatte følges gså af en gammel - en slags jbtræning blandt andet i hvrdan man tackler frskellige situatiner. Det er vigtigt, at flk er klædt rdentligt på til jbbet. Organisering g det psykiske arbejdsmiljø Måden at rganisere arbejdet på kan gså have indflydelse på, hvrdan man frebygger g håndtere vanskelige situatiner. Det gælder såvel i frhld til den Side 4 af 18

5 støtte, man kan få fra ledelsen samt i frhld til muligheden fr at være flere m at håndtere en vanskelig hændelse. Ngle steder har man kigget på, hvrdan man kan rganisere sig til et bedre arbejdsmiljø, hvr man er i mere dialg med sin leder m den pgave, man skal løse. I frbindelse med en række medarbejdertilfredsanalyser var nget af det, sm medarbejderne sagde, at lederne ikke var tæt nk på g ikke havde føling med, hvad der skete ude i virkeligheden frtæller en servicechef. Derfr har man fr nylig lavet en mfattende rganisatinsændring. Før havde man en ledergruppe på 7 persner, der havde grupper på ca. 30 persner under sig, men nu har man små grupper på persner med en gruppeleder i hver gruppe. Tidligere sad lederne adskilt fra medarbejderne g arbejdede rent administrativt, men nu er strukturen sådan, at de skal have 2 dage sm vagthavende ppe på stuen, 2 dage hvr de er ude at køre med deres medarbejdere g 1 dag til administrativt arbejde. Lederne g medarbejderne er tættere på hinanden nu, så man har den daglige dialg g får fulgt p på småting, sm så ikke når at udvikle sig til stre ting. Når lederne er med ude at køre, så har de en dialg der er meget knkret. Samarbejde der frebygger vanskelige situatiner Et andet sted er arbejdet rganiseret sådan, at der er mulighed fr at være t sammen. Er man 2, der samarbejder gdt, kan man bakke hinanden p i svære situatiner. Det er rart ngle gange at have en kllega, sm hører med. Specielt hvis man har ubehagelige kunder, det gør det lettere at bruge hinanden. Samarbejde med andre persnalegrupper Det er vigtigt, at vi tænker s fælles alle sammen i frhld til at skabe tryghed. Mange steder arbejder man indenfr samme rganisatin meget adskilt. Men fte kan de frskellige persnalegrupper støtte hinanden g hjælpes ad fr at frebygge vanskelige kundesituatiner. Det har en gd effekt på tryghed, hvis man har et gdt samarbejde med f.eks. serviceflk. De er meget synlige g skaber r. De bliver gså brugt til at ringe efter, hvis der er ngle trælse flk. Der er gså rengøringsflk, der gør rent m aftenen det kster gdt nk et ekstra tillæg fr tidspunktet. På den måde betaler man sig ngle steder fra, at få mere persnale på tidspunkter, hvr de øvrige ansatte ellers ville være alene på statinen. Vi har gså en vicevært, sm er gd til at tale med andengeneratinsindvandrerne g andre stre grupper. Det fungerer gdt, at han kan tale med dem g lave aftaler m, hvrdan de skal pføre sig. Hs en af deltagerne i prjektet har man indgået et samarbejde med plitiet mkring fdbldtg, hvr der kan pstå ballade. Man har gså et samarbejde med Side 5 af 18

6 SSP-systemet (sklen, scialfrvaltning, plitiet) mkring specifikke strækninger. Her har arbejdet handlet m at få repræsentanter fra de tre instanser i dialg med de grupper eller bander, der har været prblemer med. Der er gså prettet en vagtrdning, så der er mulighed fr at få kntakt dag g nat. På den måde prøver vi hele tiden at frebygge mulige vanskelige situatiner fr vres persnale, frtæller en sikkerhedsleder. Kampagne verfr kunderne Jeg bad m at se hans billet. Så spyttede han mig i ansigtet. Det er ydmygende. Jeg passer j bare mit arbejde. Et sted har man haft en kampagne, der retter sig md kunderne, med fkus på at behandle persnalet med respekt. Frskelligt plysningsmateriale rettet md kunderne har været pslået g derudver har man benyttet sig af lkale blade g interne magasiner. Man mente, at kampagnen var nødvendig i frhld til alle de hændelser, de ansatte jævnligt udsattes fr. De små kunderettede reklamer har givet str effekt. De fleste tilbagemeldinger har været psitive. Nu skal der måles på, m kampagnen har hjulpet g laves pfølgning på kampagnen. Fysiske tiltag til at frebygge vanskelige kundesituatiner Det kan være hensigtsmæssigt gså at kigge på de fysiske rammer g vilkår, der er fr den enkelte arbejdsfunktin. Er der nget, der kan gøres fr at frebygge, at vanskelige kundesituatiner pstår. Der er kmmet gitter p fran butikken, så der ikke er mange, der sver fran butikken. Det giver en helt anden tryghed, når man møder tidligt m mrgenen. Der er kmmet færre bumser. Ngle steder har man arbejdet med de fysiske rammer i frhld til, at frebygge ubehagelige episder med kunderne. Tidligere skulle de ansatte fte smide svende persner væk, når de skulle åbne butikken tidligt m mrgenen. Det gav mange ubehagelige episder. Løbende statinsmderniseringer, der blandt andet går ud på at skabe lyse g åbne statiner, samt øget brug af videvervågning, har øget de ansattes tryghed. Man har f.eks. benyttet sig af videvervågning ved bagagebkse, da mrådet blev brugt til at handle med stffer. Overfaldsknapper g drpbkse, så persnalet ikke har nøgler til pengene, er andre knkrete tiltag, sm er med til at frebygge røveri. Nget tgpersnale har gså fået udleveret mbiltelefn, så man hurtigt kan kmme i frbindelse med hinanden. Derudver har man frsøgt at tilpasse bemandingen i tgene på strækninger, hvr der er bserveret særlige prblemer. F.eks. var der ngle tg, hvr der hver lørdag var fester g hver eneste lørdag gav ur. Så der blev sat flere flk på. Side 6 af 18

7 Andre steder har man psat videvervågning i tgene g på perrnen samt udstyret persnalet med en verfaldsalarm, så der bliver reageret hurtigt, hvis det er nødvendigt. I dette afsnit har der været fkus på en række eksempler på, hvad man har gjrt fr at frebygge altså FØR vanskelige kundesituatiner pstår. I næste afsnit rettes fkus md, hvad man kan gøre UNDER en vanskelig kundesituatin. Side 7 af 18

8 UNDER vanskelige kundesituatiner I dette afsnit rettes der fkus på gde råd g pmærksmheder til, hvad du kan gøre, når g hvis der pstår vanskelige kundesituatiner. Du kan ikke ændre på andre mennesker, men du kan selv frsøge at gøre nget andet, fr at situatinen udvikler sig, sm du gerne vil have det. Vi ser, sanser g tlker verden frskelligt En af de vigtige grundlæggende pmærksmheder er det faktum at, Vi ser, sanser g tlker verden frskelligt. Når vanskelige kundesituatiner pstår, er det fte sådan, at nu kmmer kunde nr. 10 g klager ver, at tget er frsinket eller at der ikke bliver infrmeret nk. Her er kunsten at huske, at det i kundens øjne er første gang, han eller hun klager. Uanset, hvem man er i cirklen rundt m GRISEN, vil man pfatte eller se frskelligt på den. F.eks. ser dyrlægen grisen, sm en patient sm skal behandles. Den lille pige på bndegårdsferie ser en sød lille gris g hun vil blive ked af det, hvis hun vidste, at slagteren ser en flæskesteg fran sig. På samme måde pfatter g frstår vi mennesker fte den samme situatin vidt frskelligt. Det kan skabe misfrståelser g knflikt, hvis vi ikke er åbne verfr, at frstå hinandens måder at se tingene på. Med andre rd ser du sandsynligvis GRISEN på en anden måde end kunden. Vær derfr pmærksm på, hvrdan du trr, kunden ser situatinen. Det vigtige krpssprg Tændstikbilledet Det varer ca. 4 sekunder fra du får ild i en tændstik, til svvlet er brændt af. På lige så krt tid bliver den måde du åbner en samtale på afgørende fr, m kntakten bliver psitiv eller negativ. Du bliver bedømt på dit krpssprg - det du siger g måden, du siger det på. Det er ikke kun det talte sprg, der "taler". Det nnverbale sprg siger meget mere end det, der udtales med rdene. Frskellige undersøgelser peger på frdelingen af den samlede kmmunikatin på følgende måde: Side 8 af 18

9 Tnefaldet i det sagte udgør 35 % Krp g mimik udgør 58 % Det talte rd udgør 7 %. Disse tal viser, hvr nødvendigt det er at være pmærksm på betydningen af tnefaldet g krpssprget. Også afstanden til dem man kmmunikerer med har betydning fr, hvrdan kundesituatiner udvikler sig. Intim afstand: 0-45 cm. Det kan pleves sm en verskridelse af kundens grænser, hvis man kmmer indenfr den intime afstand. Persnlig afstand: 0, cm. Det er typisk indenfr denne afstand, at nære venner kmmunikerer. Også her kan fr tæt kntakt pleves prvkerende. Scial afstand: 1,30-3,75 m. Indenfr denne afstand vil almindelige samtaler ftest finde sted. I kundesammenhænge vil den sciale afstand på 1,30 m. 3,75 m. være den mest almindelige g fte den bedste. Offentlig afstand: > 3,75 m. Oftest er det envejskmmunikatin, f.eks. ved undervisning g lignende. Omvendt kan det virke prvkerende, hvis der råbes efter en kunde på denne afstand. På samme måde sm den fysiske afstand kan verskrides, vil det gså kunne skabe knflikter, hvis man tager fat i kunden. Se afsnittet m frebyggelse. Læs krpssprget Krppens sprg er en vigtig kilde i frhld til at kunne aflæse en kundes humør. Den måde vi står, går g sidder på. Vres hldning g ikke mindst ansigtet, afslører alt sammen nget m, hvrdan vi har det. Om vi f.eks. er vrede eller glade. Fr at tlke krpssprget rigtigt, skal der være sammenhæng mellem krpssprget g det vi siger. Undersøgelser har afsløret, at ansigtet er det mest pålidelige i frhld til at afsløre vedkmmendes stemning. Synsindtrykket afslører glæde, verraskelse, vrede g fragt, mens frygt g angst afsløres gennem hørelsen. Ser du et krpssignal, der antyder, at kunden er vred, g matcher det, hvad kunden giver udtryk fr verbalt, så er der str sandsynlighed fr, at du står verfr en vred kunde. I afsnittet LEAP kan du lære, hvrdan du håndterer en vred kunde. Tænk dig m. Har kunden frstået budskabet? Går det fr hurtigt eller fr langsmt? Gør jeg nget, der er med til at ptrappe knflikten? Fr eksempel viser ngle flk fra fremmede kulturer respekt ved at se væk, frem fr at se en i øjnene. Du undgår mange misfrståelser ved at lære af dine egne g kllegers erfaringer. Side 9 af 18

10 Vær pmærksm på dit eget krpssprg Du kan selv gøre rigtig meget i situatinen ved at være pmærksm på dit eget krpssprg g hvad du signalerer verfr kunden. 1. Brug krpssprget (rlige bevægelser) g suppler det med et rligt stemmeleje fr at skabe r i situatinen 2. Placer dig i en passende afstand (1.30 3,75) g i øjenhøjde med kunden 3. Giv plads, så signalerer du ligeværdighed g respekt 4. Vær bevidst m dit eget krpssprg: Vis, at du er nærværende g lyttende, så kunden ikke vil pleve dig sm travl, irriteret eller ikke-lyttende. Har kunden altid ret?? En knflikt med en kunde kan udvikle sig hvis man ikke i tide får trappet situatinen ned. Selv m kunden altid har ret - kan de gdt tage fejl. Hvis man skal have t vindere ud af en situatin, må man gribe situatinen prfessinelt an. Man må undgå en persnlig magtkamp. Undgå at hidse dig p, men giv besked m, når grænsen er nået Undgå at blive persnlig, men hld dig til sagen Vær bestemt, rlig g giv klar besked, når du taler til flk Frklar tydeligt, hvad der er muligt, g hvad der ikke kan lade sig gøre Vær ikke dminerende eller underkastende Giv dig gd tid, spil ikke Tarzan Måske kan situatinen løses ved, at du trækker dig g kmmer igen senere Har du eller din kllega plevet nget ubehageligt med en kunde, så tal bagefter m, hvad man kunne have gjrt anderledes eller hvrdan din ledelse eller klleger kunne have hjulpet dig. Hvis I alligevel tit plever, at knflikter udvikler sig til trusler g vld, skal I verveje, hvrdan man frebygger g hvrdan man hjælper efterfølgende: Sørg fr tekniske hjælpemidler g hurtig adgang til hjælp, hvis I står på en udsat pst, f.eks. ved indgangsdøren Sørg fr støtte fra kllega eller leder, hvis der har været alvrlig trussel eller vld Sørg m nødvendigt fr krisehjælp. Side 10 af 18

11 LEAP Jeg taler dem lidt efter munden g giver dem ret i starten i, at jeg gdt kan frstå deres frustratin. Når man sm kunde er vred ver et eller andet, f.eks. at tget ikke kmmer til tiden, bliver vreden fte rettet md den frkerte. LEAP er en metde, der handler m, hvrdan man ganske enkelt håndterer vrede kunder. Den virker g er nem at lære. Metden, der bygger på 4 simple principper (se neden fr), handler m, at det at håndtere g frandre vrede hs en kunde, er en prces. Følger man de fire trin 1-4 i nævnte rækkefølge, er der str sandsynlighed fr, at den vrede kunde, der km ind af døren, ikke er vred, når han/hun går ud igen. 1. Lytte 2. Empati 3. Acceptere g beklage 4. Præsentere nye alternativer. Når vi møder en vred kunde, er den naturlige g almindelige reaktin, at vi lytter til kunden (1) g så hurtigt sm muligt, frsøger at finde en løsning (4), så vi kan slippe af med den vrede kunde. Vi springer altså direkte fra (1) til (4). Prblemet er, at dette ftest ikke ændrer på kundens vrede. Han er stadig sur på dig g virksmheden, når han går ud af døren igen. Det kunden gså har brug fr er, at han føler sig frstået. Kunden har behv at du frstår, hvrfr han er vred (2). Giver du dig tid til at sætte dig ind i hans situatin, er der str sandsynlighed fr, at vedkmmende føler sig frstået. Accepterer du derudver hans vrede g beklager fr de bristede frventninger (3), har kunden haft mulighed fr at kmme af med sin vrede. Der er nu skabt grbund fr en dialg, der giver dig mulighed fr at præsentere ham fr nye alternativer (4). I 9 ud af 10 tilfælde vil kunden frlade dig med en følelse af at være tilfreds. Husk i prcessen, at det ikke er dig persnligt, sm kunden er vred på men den virksmhed, sm du repræsenterer. Udsagn g gde råd fra medarbejdere Her er en stribe udsagn fra interview med frskellige medarbejdere, der alle har med kunder at gøre. Udsagnene er deres egne erfaringer g gde råd til hvrdan de i hverdagen arbejder på at undgå, at vanskelige kundesituatiner udvikler sig uheldigt. Tag bestik af situatinen Mød kunden med et smil Lad være med at løbe g virke travl Kend dine egne begrænsninger Bevar ren Anvend humr til at løsne p Måden man henvender sig på. Gå væk fra knflikten - gå tilbage igen, når luften er gået lidt af - afslut den Mød kunden, hvr kunden er Side 11 af 18

12 Opmærksm på, at hver kunde er en ny kunde - ikke lade tidligere episder gå ud ver ny kunde Måden, hvrpå g hvrdan du tiltaler kunden g henvender dig Frsøge at være på samme niveau sm kunden Kig på krpssprg Kend klientellet g måden man snakker på. Brug din kllega Vi kan hjælpes ad sm klleger Lad eventuelt makkeren tage ver Tjek af med makkeren, hvis kunden spiller s ud md hinanden. Det er vigtigt at kende sine klleger gdt Brug hinanden, hvis knflikter pstår - eller læsse af bagefter At de t klleger er enige - Ingen irettesættelse når brgeren hører på (vente til bagefter). Hvis det man gør, ikke har ngen psitiv virkning, så må man gøre nget andet Det kan være svært at ændre på andre mennesker. Ønsker man frandringer, er det bedst at starte med selv at gøre nget andet. Side 12 af 18

13 EFTER vanskelige kundesituatiner I dette afsnit sættes der fkus på de tiltag, man kan være pmærksm på, hvis man har været udsat fr en vanskelig kundesituatin. Afsnittet er en blanding af faglige råd g gde erfaringer. Psykisk førstehjælp Psykisk førstehjælp er den betegnelse, man fte benytter m den type samtaler, der handler m det at tale med andre m en vanskelig hændelse. Hvad der afgør m du plever hændelsen sm vanskelig er helt persnligt g ikke altid det samme sm det din kllega plever sm vanskeligt. Ngle hændelser kmmer man ver næsten med det samme. Andre kan påvirke dig så meget, at dine reaktiner vil være kraftigere g være længere tid m at frsvinde. Her er ngle gde råd til, hvad du skal være pmærksm på g hvrdan du kan hjælpe dig selv g din kllega. Pludselig begyndte jeg bare at græde Pludselig begyndte jeg at græde. Jeg kunne ikke hlde det tilbage, det væltede bare ud. Det er naturligt at reagere efter en vldsm hændelse, gså selvm du eller dine klleger ikke synes, at der er sket nget alvrligt. Tidspunktet fr, hvrnår dine reaktiner kan indtræde varierer. Reaktiner frsvinder nrmalt efter 1-2 uger, men hvis du efterfølgende plever nget, der minder dig m den ubehagelige begivenhed, kan det gdt vare lidt længere tid, før reaktinerne frsvinder. Hvad er det fr episder, der får s til at reagere? Det er ikke på frhånd til at vide, hvad det er fr hændelser, der får s til at reagere g ngle gange kan reaktinerne gså være udtryk fr, at bægeret flyder ver. Nedenfr er nævnt ngle af de episder, sm almindelig vis får s til at reagere. 1. Situatinen pleves sm uhåndterlig; - frdi den er vervældende - frdi, der ikke er ngle erfaringsmønstre at handle i - kntrltabet er strt. 2. Truslen pleves reel; - frdi man plever sig truet på livet - frdi man plever sig truet eller krænket - frdi man erkender egen sårbarhed. 3. Man er ufrberedt g - det er en ufrudset hændelse. 4. Sædvanlige mestringsstrategier er utilstrækkelige - det kendte adfærdsrepertire er ubrugeligt. 5. Der pstår stærke følelser af hjælpeløshed g sårbarhed - utilstrækkelighedsfølelser øger traumatiseringen. Side 13 af 18

14 Almindelige krisereaktiner De reaktiner du måske vil møde, efter at du har været udsat fr en vanskelig hændelse, kan pdeles i 3 kategrier. Fysiske reaktiner Psykiske reaktiner Adfærdsmæssige reaktiner Generel utilpashed Det er sm en film bliver ved med at Overdreven aktivitet køre. Hænderne ryster Pludselig gråd Islatin Hjertebanken Selvbebrejdelser/skyldfølelse Frygt fr at være alene Kvalme g pkastninger Vrede g irritabilitet Passivitet Svimmelhed Angst g panikreaktiner Øget sygefravær Skiftende svede- g kuldefrnemmelser Uvirkelighedsfrnemmelse g frvrænget tidspfattelse Overdrevet pjattet adfærd eller brug af humr Hvis du begynder at græde efter en vldsm hændelse, er det blt et udtryk fr, at du afreagerer g det er helt nrmalt. Han verfusede mig Det hjalp mig at tale med min kllega m den kunde, der verfusede mig Når du har været invlveret i en episde, sm pleves sm vanskelig, viser alle erfaringer, at det er nemmere at kmme ver det, du har plevet sm ubehageligt, hvis du deler plevelsen med andre. Det behøver ikke være en psyklg eller en anden prfessinel, men kan sagtes være et familiemedlem en kllega eller en ven. Her er ngle gde råd til persner, der ønsker at hjælpe en kllega, der har været invlveret i en vanskelig hændelse. Du hjælper bedst ved: At finde et sted, hvr I kan sidde ufrstyrret At være nærværende (fysisk g psykisk) At lytte aktivt At tale åbent g direkte m hændelsen At finde ud af, hvad din kllega har behv fr At undgå at gøre brug af gde histrier (humr) At lade være med at bagatellisere sig aldrig glem det At lade være med at give gde råd At styrer samtalen g tale m egne erfaringer. At yde hjælp med praktiske ting. Side 14 af 18

15 Hvad kan den kriseramte selv gøre? Vær pmærksm på egne reaktiner g sammenhlde disse med de typiske krisereaktiner Tale med klleger m hændelsen Tale med familie g venner Undgå islatin Frsøge at prethlde de sædvanlige daglige rutiner Gå tidligst muligt på arbejde igen det er nyttigt at være sammen med klleger, sm kender til arbejdsmiljøet Give sig selv tid til at kmme venpå igen. Hvrnår bør man søge prfessinel hjælp? Krisereaktiner er en naturlig del af vres liv g handler ganske simpelt m, at krppen g psyken reagerer. Hvis du er blevet truet, så er det helt nrmalt at være bange fr at fr at kmme på arbejde igen. Det er en frm fr beskyttelsesmekanisme. Når du har været udsat fr en vanskelig hændelse, bør du søge prfessinel hjælp hvis: Du ikke har svet i flere dage Du får ufrståelig eller usammenhængende tale Du ikke pfatter dig selv eller mverdenen realistisk Du ikke kan kende dig selv Dine nærmeste siger, de ikke kan kende dig Du bliver ved at genpleve hændelse eller dele af den, sm var det en film. Krisereaktiner smitter - lederens rlle Når en medarbejder i en gruppe bliver ramt af en krise, er det vigtigt, at man sm leder ved, hvad man skal være pmærksm på g hvilke initiativer, der bør tages. Det har man taget knsekvensen af ngle steder g har uddannet gruppelederne i psykisk førstehjælp. Sm leder bør du være pmærksm på: At der bliver taget hånd m hele gruppen ved at tale med g infrmere gruppen At hele medarbejdergruppen kan være påvirket g reagere. At der kan pstå samarbejdsprblemer, i kølvandet af krisen At der hldes kntakt til den kriseramte medarbejder i frbindelse med sygefravær Der tages særlige hensyn til den kriseramte, når han/hun vender tilbage til arbejdspladsen Der afhldes en medarbejdersamtale sm et led i efterbehandlingen af hændelsen At det anmeldes Arbejdstilsynet, såfremt hændelsen medfører sygefravær At sikkerhedsgruppen bliver rienteret. Side 15 af 18

16 Organisatriske tiltag, der frebygger g mindsker krisereaktiner Erfaringer viser, at krisereaktiner g eventuelle helbredsmæssige knsekvenser kan minimeres eller helt fjernes, hvis virksmheden har et velfungerende kriseberedskab, sm sikrer kllegial g ledelsesmæssig pbakning, når uheldet er ude. Flere steder har man f.eks. en aftale med et eksternt firma, hvr medarbejderne annymt kan henvende sig, hvis de har behv fr prfessinel hjælp. Hvis et kriseberedskab skal have værdi, bør et minimum indehlde: Retningslinjer fr kllegial psykisk førstehjælp, f.eks. gennem uddannelse af ressurcepersner En prcedure fr sikker, hurtig g nem adgang til prfessinel krisehjælp, sm alle medarbejdere er bekendt med Retningslinjer fr støtte g pbakning fra ledelsen i frbindelse med g i tiden efter en vldsm hændelse. Prfessinel krisehjælp Ngle hændelser griber så vldsmt ind i vres liv, at det kan være nødvendigt at søge prfessinel hjælp. Hvis reaktinerne er meget belastende eller vedvarende, bør man søge prfessinel krisehjælp. Prfessinel krisehjælp er et tilbud m at få talt hændelsen igennem sammen med en autriseret psyklg. Krisehjælpen består nrmalt af 1-5 samtaler, hvr den kriseramte får mulighed fr at give udtryk fr sine følelser i et frtrligt rum. Erfaringer viser, at det er bedst, at den prfessinelle hjælp er uafhængig af arbejdspladsen eller i det mindste er placeret et andet sted i rganisatinen. Er den kriseramte det mindste i tvivl, m tavshedspligten kan verhldes, får den kriseramte ikke det fri rum der er nødvendigt fr, at samtalen kan fungere. Det vil altid være en vurdering, hvr vidt der er behv fr prfessinel hjælp. En vurdering er ikke nødvendigvis nem, frdi den kriseramte ikke altid udviser tydelige krisereaktiner g måske ikke selv udtrykker behv fr prfessinel hjælp. Derfr kan det være en gd idé, at arbejdspladsen tager initiativet til at søge prfessinel hjælp. Helt centralt er det dg, at den kriseramte selv er indfrstået med, at der er behv fr en samtale med en psyklg. Det er ikke ngen gd idé, at tvinge den kriseramte til en samtale. Debriefing Prfessinel krisehjælp anvendes gså i frhld til grupper i tilfælde, hvr flere persner er berørt af den samme traumatiske begivenhed. Metden kaldes kllektiv debriefing g er en prces, hvr hændelsen g de efterfølgende reaktiner bliver gennemgået kllektivt efter en helt speciel metde, sm kræver en særlig uddannelse. Debriefing har den frdel, at den traumatiserede hændelse gøres kllektiv samtidig med, at den understreger, at det er arbejdspladsens ansvar at yde msrg fr sine medarbejdere. Hvrdan bliver jeg bedre til at håndtere vanskelige kundesituatiner? Opstil mål fr dig selv Opstil mål fr de ændringer du ønsker i frhld til din egen adfærd g måde at kmmunikere på. Det kan gøres ved f.eks. at svare på disse spørgsmål: Side 16 af 18

17 Hvad kan jeg selv gøre fr at undgå at vanskelige kundesituatiner udvikler sig? Huske på, at det ikke er mig kunden er vred på, men den virksmhed jeg repræsenterer Hvad skal jeg være særlig pmærksm på i frhld til kundekntakten? - F.eks. huske, at lade kunden tale helt ud, inden jeg freslår nye alternativer" Hvad kan jeg blive bedre til i frhld til kundekntakten? - F.eks. Kan blive bedre til at tale med min kllega, når jeg har været udsat fr nget ubehageligt. Fr dine mål gælder følgende: Målet skal være persnligt fr dig selv Målet skal være knkret g afgrænset Målet skal være tids afgrænset f.eks. afprøve det nye de næste 14 dage Det er vigtigt med succes, vær gd ved dig selv g tillad at ændringsprcessen ikke lykkes hver gang. Spørgsmål til at sætte fkus på vanskelige kundesituatiner Udver de persnlige mål kan det være gavnligt at drøfte, hvrdan I skal reagere i vanskelige kundesituatiner lige netp på jeres arbejdsplads g med de særlige pgaver I skal løse hs jer. Hvad er det fr vanskelige kundesituatiner, I typisk møder ude hs kunder g samarbejdspartnere? Hvad kan vi i fællesskab gøre fr at frebygge g håndtere disse situatiner? Hvilke aftaler g prcedurer internt i virksmheden, vil gøre det nemmere fr den enkelte g rganisatinen at håndtere disse situatiner? Udarbejdet af: Inspiratinskatalget m Håndtering af vanskelige kundesituatiner er udarbejdet af rganisatinspsyklgerne Mads Schramm g Henrik Schubye Andersen g fra Jbliv Danmark as. Henvisning til litteratur Her kan du læse mere. Peter Berliner: Vld g trusler på arbejdet. Reitzel Frfatteren gennemgår frskellige terier m, hvrfr mennesker reagerer med vldelig adfærd, når de støder på vanskeligheder g mdgang. Anne-Suzette Humle: En samtale - t vindere. Schultz Hvrdan man fører en samtale, hvr man frmidler sit budskab tydeligt, lytter til den anden g finder fælles løsninger. Rsenberg, Marchall B: Ikke vldelig kmmunikatin: Girafsprg. Brgens frlag Ikke vldelig kmmunikatin er en metde, der sætter fkus på vres følelser g behv. Bgen er pbygget pædaggisk med en lang række eksempler. Side 17 af 18

18 Hjemmesider hvr man kan hente yderligere inspiratin. Se under Trivsel g Knflikter. Se under Frhldet til kunderne. Vejledning fra Arbejdstilsynet. Vldsrisik i frbindelse med arbejdets udførelse. At-meddelelse nr Denne At-meddelelse plyser m vld g trusler m vld, røveri g lignende vergreb md de ansatte i frbindelse med arbejdets udførelse. Der vejledes m, hvilke franstaltninger der kan iværksættes fr at reducere g frebygge sådanne typer hændelser. Side 18 af 18

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525 Kmmunikatin 09 01 2015 set i frhld til den vanskelige samtale Bachelrprjekt 2015 STUDIE NR. KPS11525 Indhldsfrtegnelse Indledning:... 2 Prblemfrmulering:... 3 Metde g afgrænsning:... 3 Systemisk kmmunikatins

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Dokumentet er under revidering - sommer 2016 OM - SORGS - PLAN

Dokumentet er under revidering - sommer 2016 OM - SORGS - PLAN Dkumentet er under revidering - smmer 2016 OM - SORGS - PLAN Fjelstervang Skle Denne plan skal pfattes sm et beredskab, der kan bruges, når der pstår situatiner sm: SKOLEN MISTER EN ELEV EN MEDARBEJDER

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling g Mette Welling Fag: Dansk, kristendmskundskab Niveau: 8.-10. klasse, ungdmsuddannelserne Mål: Mål med at arbejde med filmen er at I skal kunne: gennemføre en målrettet

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7 Udvikling af dit team Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7: Udvikling af dit team De bedste ledere lader sig ikke nøje med simpel selvudvikling; de gør en sag ud af at hjælpe deres team

Læs mere

HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE

HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE Indhldsfrtegnelse VELKOMMEN SOM HVERDAGSTOLK I FRIVILLIGNET... 3 HVAD VIL DET SIGE AT TOLKE... 3 HVAD ER HVERDAGSTOLKE OG HVORNÅR KAN DE TILKALDES?... 3 HVAD ER KOORDINATORGRUPPEN

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

Referat fra Børneårsmødet 2015 - Det socialt udsatte barn. Afholdt på Hotel Nyborg strand 22. oktober 2015

Referat fra Børneårsmødet 2015 - Det socialt udsatte barn. Afholdt på Hotel Nyborg strand 22. oktober 2015 Referat fra Børneårsmødet 2015 - Det scialt udsatte barn Afhldt på Htel Nybrg strand 22. ktber 2015 Velkmst v. Niels Chr. Barkhlt: Hvilken praksis vil vi gerne se i fremtiden? Visinen er at arbejde direkte

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden Stavnshltvej 29 29-31 3520 Farum Trivselsplan en skle g et fritidshjem, hvr alle, elever, frældre g medarbejdere, gensidigt respekterer g trives med hinanden Nej tak til mbning - Vi tilslutter s nedenstående

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Hendes tanker: Jeg betyder intet for ham. Han gør ikke det, som er vigtigt for mig. Han har svigtet mig.

Hendes tanker: Jeg betyder intet for ham. Han gør ikke det, som er vigtigt for mig. Han har svigtet mig. Recke & Hesse 2003 Kapitel 6 Følelser Dftfg Følelser g tanker Følelser g tanker er ikke det samme. Tanker er den måde, vi pfatter situatinen. Følelser frtæller s, hvrdan vi har det med situatinen, gså

Læs mere

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse ISSN 1901- Nr. 4 2009 Tema: Det mderne arbejdslivs dilemmaer Det mderne arbejdslivs dilemmaer Værdier, selvstændighed, kmpetenceudvikling, teamwrk, selvledelse

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Netværkshuset i Gentofte

Netværkshuset i Gentofte Netværkshuset i Gentfte Beskrivelse af ledelse, pgaver, aktiviteter g prjekter. Februar 2016 Krdinatinsgruppen. Krdinatinsgruppens medlemmer vælges på årsmødet, g står fr den daglige ledelse g drift af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere