Hjælp ved virksomhedslukning. Side 4-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp ved virksomhedslukning. Side 4-6"

Transkript

1 nr. 11 November 2005 Hjælp ved virksomhedslukning Side 4-6 Ingen lønpres i industrien Side 3 Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter Side danske virksomheder på FN s sorte liste Side 14-15

2 Folkestyret sat ud af kraft Leder For femte gang i træk har VK-regeringen med finansminister Thor Pedersen for bordenden forhandlet sig til et finanslovsforlig med Dansk Folkeparti. Og endnu en gang har regeringen demonstreret kold og kynisk blokpolitik. Med foragt for den sunde demokratiske praksis, der ellers har været traditionen i Danmark i årtier: at også oppositionen i det mindste bliver hørt, når der bliver forhandlet finanslov. Med ganske få og politisk totalt ligegyldige smådetaljer er det hele tromlet igennem ved natlige forhandlinger bag lukkede døre i Finansministeriet med Pia Kjærsgaard og hendes trofaste væbnere. Det hele er gået op i Christiansborg-taktik, hvor det for alt i verden har drejet sig om at holde VK ved magten og sikre sig, at oppositionen ikke får blot antydning af chance for at forhandle V og K ud af regeringskontorerne. Det lover bestemt ikke godt for den kommende tids drøftelser om de såkaldte velfærdsreformer. Rammer de svageste Med finanslovaftalen er der givet nogle lunser til Dansk Folkeparti, så partiet belejligt op til kommune- og regionsvalget kan pudse sin sociale samvittighed på skatteydernes regning. Det er blandt andet blevet til et ekstrabeløb til de ca dårligt stillede førtidspensionister. Hver eneste øre er dem vel undt, men der var måske også andre og langt dårligere stillede, der havde brug for lidt ekstra støtte. At pengene tilmed tages fra andre socialt dårligt stillede, viser kun hykleriet. Det går blandt andet ud over folk i fleksjob og boligstøtten. Og trods gentagne løfter om det modsatte skæres der endnu en gang ned i støtten til verdens fattigste lande. Det er uanstændigt i et land, der er blandt verdens allerrigeste. Det er svært at finde elementer i finanslovaftalen, der peger fremad. Der er kun givet en brøkdel af den nødvendige støtte til forskningen, som alle ellers skriger på er nødvendig, hvis vi skal klare os i den stadigt hårdere internationale konkurrence. Samtidig er der ikke så meget som en krone til f.eks. voksen- og efteruddannelserne. På trods af, at enhver kan se, at Danmarks eneste redning i en globaliseret verden er en veluddannet, opkvalificeret og fleksibel arbejdskraft. Så længe der fortsat er ledige, i aktivering og jobtilbud og flere hundrede tusinde kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsmarkedet, er uddannelse, uddannelse og atter uddannelse eneste vej til at skaffe virksomhederne den arbejdskraft, de kommer til at mangle om blot nogle få år. Det er ikke nye nedskæringer, mistænkeliggørelse og stramninger for de ledige, der er brug for. Der er også lidt løfter om hjælp til børnefamilierne, forbedringer i hjemmehjælpen, mere danskundervisning i folkeskolen osv., men samtidig skal kommunernes økonomi også i 2006 være så stram og så centralt styret, at de næppe kan leve op til borgernes behov og slet ikke til de mange løfter, der er givet i den netop overståede kommunale valgkamp. Hykleri og vennetjenester Desværre er meget af finanslovaftalen også denne gang udtryk for en gang hykleri og vennetjenester. Der er endnu en gang blevet råd til at forære landbruget en skattelettelse. Denne gang på 68 millioner kroner årligt. I Bruxelles taler regeringen ellers for nedskæringer i EU s helt absurd høje landbrugsstøtte for bagefter at forære vennerne i landbruget markante skattelettelser. Det er hykleri på et højere plan. Dansk Folkeparti har også denne gang fået sat andre eftertrykkelige fodaftryk. Med lidt flere penge til dyrevelfærd, forskning om Danmark i Den kolde Krig, til en digital Danmarksfilm og - for at det ikke skal være løgn - til belysning af Rosenborg. Sådan går det åbenbart, når folkestyret bliver sat ud af kraft og bliver erstattet med blokpolitik og når fremadrettede reformer bliver erstattet af populistisk enkeltsagspolitik. indhold Ingen lønpres i industrien 3 Tillidsrepræsentanter har også brug for hjælp 4 Køreplan for virksomhedslukning 6 Fokus på arbejdsmiljø i industrien 7 Forretning og anstændighed 8 Tillidsfolk har fået bedre arbejdsvilkår 12 Danske virksomheder på FN s sorte liste 14 Styr på arbejdsmiljøet nye eksperter i arbejdsmiljø 17 Flere grove overgreb på faglige ledere 18 Faglig orientering 22 Khalid hjælper andre unge 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax Fax - redaktionen Redaktion: Bjarne Kjær (ansvarsh.) (DJ) Tlf Administration: Lise Trampedach Tlf CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/Sbestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. Bladet udkommer 11 gange årligt hver måned undtagen juli. Udgivelsesdagen er normalt den tredje onsdag i måneden. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN Forside: Tillidsrepræsentant Poul Arne Nielsen, Kompan i Ringe Foto: Rikke Madsen.

3 Af Bjarne Kjær Foto Harry Nielsen Ingen lønpres i industrien Urimeligt, når Dansk Industri opfordrer virksomhederne til at fravige reglerne om 37-timers arbejdsuge, siger Arne Sørensen - Der er ingen tegn på, at det nuværende ledighedsniveau giver øget lønpres i industrien. Derfor er det også urimeligt, når dir. Kim Graugaard, Dansk Industri, opfordrer virksomhederne til at øge produktiviteten ved at skrue op for produktionen uden nyansættelser og til at bruge fleksibiliteten i overenskomsterne til at fravige regler om 37-timers arbejdsuge, siger daglig leder af CO-industri Arne Sørensen. Der har været en tendens til stigende lønudvikling i byggeriet, hvor der er lav ledighed og mangel på arbejdskraft nogle steder. Men også her ligger lønstigningerne under 4 procent og er helt i tråd med de overenskomstaftalte lønninger. Det er samtidig betydeligt under niveauet fra 1998 til 2001, og lønningerne i byggeriet ligger kun 1/2 procentpoint over industrien. Det viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. - På den baggrund er det misbrug af tallene for vækst og beskæftigelse, når DI-direktøren samtidig opfordrer regeringen til at se på rådighedsreglerne for de ledige, siger Arne Sørensen. Fortsat fald i ledighed Den seneste prognose fra AE-rådet siger, at ledigheden vil falde med i hvert af årene 2006 og 2007, så den i 2007 vil være på Den faldende ledighed forventes ikke at give øget lønpres, og for både 2006 og 2007 forventes lønstigninger på 3,3 pct. mod 3,2 pct. i år. Ledigheden ligger i dag på og nærmer sig det laveste niveau i 25 år. Det har givet anledning til bekymring om nye flaskehalse. Generelt vil et ledighedsniveau på personer ikke give anledning til større lønstigninger, selv om der kan være delområder, hvor ledigheden er så lav, at lønstigningerne bliver højere. Men den aktive arbejdsmarkedspolitik betyder, at mange ledige er under uddannelse eller i andre beskæftigelsesfremmende tilbud. Denne del af de ledige vil med forholdsvis kort varsel kunne tages i ordinær beskæftigelse. Derfor bør en vurdering af det faktiske pres på arbejdsmarkedet tage udgangspunkt i bruttoledigheden, der inkluderer personer i aktivering og under orlov. Bruttoledigheden var i 2. kvartal i år personer. Arne Sørensen, CO-industri Lav ledighed øger ikke lønpres I opgørelsen fra AE-rådet hedder det, at på trods af, at der ikke findes klare tegn på alvorlige flaskehalse, kan der godt på lokale arbejdsmarkeder findes områder, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft ikke kan imødekommes. De seneste ti år er væksten i efterspørgslen primært sket i hovedstadsområdet. Opgørelsen påviser imidlertid meget klart, at der ikke kan konstateres nogen sammenhæng mellem ledighed og lønstigninger. Der er f.eks. ingen tegn på høje lønstigninger i hovedstadsområdet på trods af relativ lav ledighed. Derimod har Bornholms Kommune med en ledighed på over 10 pct. oplevet relativt høje lønstigninger på 3,25 pct. Det fastslås i opgørelsen, at et eventuelt pres på enkelte dele af det danske arbejdsmarked er svær at påvise, og at et eventuelt pres i hvert fald ikke har bredt sig til andre sektorer i økonomien. Analysen viser også, at det danske arbejdsmarked er præget af en høj grad af fleksibilitet. I andre europæiske lande vurderes strukturledigheden således at være betydeligt højere, hvilket netop giver anledning til lønpres ved selv forholdsvis høje niveauer for ledigheden. Selv om både Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening opfordrer regeringen hurtige politiske initiativer i form af stramning af rådighedsreglerne for de ledige, giver den faldende arbejdsløshed ikke statsminister Anders Fogh Rasmussen søvnløse nætter. Han opfatter det som et sundhedstegn for dansk økonomi. - Det er et luksusproblem, hvis der skulle begynde at blive lidt mangel på arbejdskraft hist og pist. For det har den positive virkning, at det bliver nemmere at få en række grupper i beskæftigelse, som det er svært at få i beskæftigelse, når ledigheden er opadgående, siger statsministeren. Tabel 1 Ledighed og lønudvikling i amter, 2 kvt til 2 kvt Ledighed Lønstigning København 6,56 2,63 Københavns amt 4,98 2,83 Frederiksborg amt 4,12 3,65 Roskilde amt 4,22 2,80 Vestsjællands amt 6,21 3,55 Storstrøms amt 6,14 2,93 Bornholm 10,38 3,25 Fyns amt 6,78 2,70 Sønderjyllands amt 5,87 2,95 Ribe amt 4,82 3,15 Vejle amt 5,78 2,90 Ringkøbing amt 4,93 2,10 Århus amt 6,57 2,33 Viborg amt 4,69 4,30 Nordjyllands amt 8,33 3,08 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Lønstigningerne i København vedrører både Frederiksberg og København. Ledigheden på Frederiksberg var på 5,46 pct. CO-Magasinet side 2-3

4 Af Ingrid Pedersen Foto Rikke Madsen KOMPAN-tillidsrepræsentant: Hvem hjælper os? Da meddelelsen om lukningen af Kompan blev givet, var tillidsrepræsentan - Men de har også selv brug for hjælp I flere uger vidste tillidsrepræsentant Poul Arne Nielsen, der også er medarbejdervalgt medlem af A/S-bestyrelsen, at legepladsudstyrsfabrikken Kompan i Ringe på Fyn var på vej til at lukke produktionen i Danmark, og at han og samtlige timelønnede kolleger ville være uden arbejde mindre end halvandet år senere. - Det var det værste, jeg nogensinde har oplevet, for den anden tillidsrepræsentant og jeg har altid samarbejdet godt. Det var svært ikke at måtte tale med hende om det, før samarbejdsudvalget blev orienteret, siger han. Først på det tidspunkt kunne han indvie den anden tillidsrepræsentant i sin viden. - Det var faktisk en lettelse, da alle blev orienteret 30. september, fortæller han. Da havde han selv i halvanden måned kendt planerne om at flytte hele produktionen til Tjekkiet. Han bifalder ikke planen, og han tror ikke på, at der kan spares et tocifret millionbeløb hvert år, fordi lønnen i Tjekkiet kun er en fjerdedel af den danske. Han mener, at forhold som kvalitet og leveringssikkerhed er gået tabt i regnestykket, der får det til at se eventyrligt ud at flytte. Lukker lukker Kompan produktionen i Ringe på Fyn og flytter hele produktionen af legeredskaber til Tjekkiet, hvor timelønnen kun er en fjerdedel af den danske. Virksomhedens hovedkontor forbliver i Ringe, og cirka 80 funktionærer beholder deres arbejde. Kompan er siden begyndelsen af 2005 ejet af investeringsfirmaet Nordic Capital. Virksomheden havde en omsætning i 2004 på 735 millioner kroner. Kompan er en af verdens førende leverandører af udendørs legeredskaber med leverancer til det meste af verden, 80 pct. går til Europa. For 2005 forventes en omsætning på 816 mill. kr. og et overskud før skat på 68 mill. kr. Der var 480 medarbejdere i Men beslutningen er truffet, og fra nu og frem til 31. december 2006, når produktionen i Ringe indstilles, medvirker han til, at det hele går så smertefrit som muligt, og hjælper med at finde uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder til de 93 kolleger, der mister deres arbejde. Poul Arne Nielsen indrømmer dog, at han er skuffet. Især over, at han og kollegerne har lagt mange kræfter i et LEAN-projekt, der skulle gøre produktionen i Danmark billigere. Det halve års indsats og håb er nærmest til grin, når ejerne ikke er villige til at vente og se resultatet, men allerede har besluttet en lukning. Ingen erfaring Poul Arne Nielsen havde svært ved at sove om natten. Tusinde tanker kørte rundt i hovedet. Han var klar over, at der hurtigst muligt skulle sættes en køreplan i værk, så kollegerne kunne se nogle fremtidsmuligheder i stedet for at gå i sort. Men han var også bange for at gøre noget forkert. Noget der kunne betyde, at hjælpen til kollegerne ikke blev den bedst tænkelige. - Når man står i sådan en situation, er man helt på bar bund. Det er jo - heldigvis - ikke noget, man har erfaring i, konstaterer han. Derfor søgte tillidsrepræsentanterne hjælp alle tænkelige steder: hos Metals økonom, i CO-industri og hos en psykolog. Psykologen kendte de fra FIU-systemet, og ønsket til hende var at få styrke til at stå processen igennem og være en god hjælp for kollegerne. - Hendes råd til os var, at vi skulle huske at sige fra, når der var noget, vi ikke kunne klare. Men samtidig henvise kollegerne til hjælp hos ledelsen eller hos fagforeningerne, så de ikke bare blev afvist, fortæller Poul Arne Nielsen. Han fremhæver, at psykologen var en stor hjælp, og det samme var CO-industri. Det var tydeligt, at de havde prøvet den situation før og kunne vejlede os i, hvad vi skulle gøre. Det gav en tryghed for, at vi ikke begik fejl, siger han. - Det var en uvurderlig hjælp, fremhæver han. I store træk fulgte de ansatte den køreplan, CO-industri har lavet for, hvordan forløbet skal være, og de valgte i tiden efter samarbejdsudvalget var blevet orienteret at føre hemmelige forhandlinger, så de funktionærer, der ikke skulle afskediges, undgik unødig bekymring. Da meddelelsen blev givet klokken 10 fredag den 30. september, var der samtidig sat navn på dem, der skulle blive i virksomheden. Tillidsrepræsentanterne ønskede ikke, at kollegerne skulle orienteres på en fredag. De var bange for, at nogle ville tage hjem, blive apatiske og gruble hele weekenden. Men det kunne ikke være anderledes. Derfor var fabrikken åben lørdag, og ledelse og tillidsrepræsentant var til stede, så de kolleger, der havde presserende behov for at snakke og få svar på spørgsmål, kunne komme. Det gjorde mange, og en del havde deres ægtefæller med, for nogle familier frygter, de må sælge deres hus, når den ene bliver arbejdsløs. Enkelte familier er ekstra hårdt ramt, fordi både mand og kone arbejder på fabrikken og andre har en ægtefælle på Danish Crown, der fyrede et stort antal ansatte i ugen efter Kompan. Går videre Hverdagen og produktionen går videre på Kompan. De sociale aktiviteter fortsætter. Julefrokosten bliver ikke aflyst. De ansatte får to måneders løn i bonus, hvis de bliver til det sidste. Enkelte har allerede fået nyt arbejde, men det er svært at vejlede dem, der får mulighed for et andet arbejde. - Det er jo helt deres egen beslutning. Det er ærgerligt at gå glip af bonusen, hvis det nye job ikke er vedvarende, siger Poul Arne Nielsen. Der har været holdt møde med fagforeningerne, A-kasserne, AF og en række uddannelsesinstitutioner, og på et nyindrettet kontor med både telefoner, netadgang og bunke-

5 - Det er det værste, jeg har været ude for. Jeg kan stadig se kollegernes ansigter for mig, da de fik beskeden, siger Poul Arne Nielsen. terne parate til at hjælpe kollegerne vis af brochurer for forskellige uddannelsesmuligheder kan de ansatte få hjælp til at planlægge fremtiden. Her bliver alle kollegerne indbudt til en samtale, der skal afklare deres kompetencer og fremtidige erhvervsmuligheder. Poul Arne Nielsen selv er 48 år og føler bestemt ikke, han er færdig på arbejdsmarkedet. Han har en drøm om at få mulighed for at læse videre. Han er heldigere end de fleste, for han har en HF-eksamen, så hans vej gennem uddannelsessystemet bliver ikke så lang. - Men indimellem får jeg da også en nedtur. Så er det vigtigt at foretage sig noget. Løbe en tur, gå en tur i haven eller nyde fritidsaktiviteter med familien, siger Poul Arne Nielsen. - Man kan jo ikke gå og være deprimeret i femten måneder, erklærer han. fortsætter på side 6 I flere uger vidste Poul Arne Nielsen (tv), at Kompan var på vej til at lukke produktionen i Ringe, men kunne ikke tale med tillidsmandskollega Birgit Poffer (th) om det før samarbejdsudvalget blev orienteret. CO-Magasinet side 4-5

6 Af Bjarne Kjær Foto Harry NielsenAf Kesby Foto Tinie Rasmussen fortsat fra side 5 Køreplan for virksomhedslukning CO-industri giver økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med lukning eller udflytning af virksomheder Tillidsrepræsentanterne og de ansatte på omkring 15 virksomheder har i løbet af 2005 fået faglig, økonomisk og juridisk assistance fra CO-industri i forbindelse med virksomhedslukninger eller udflytningen af produktionen fra Danmark til lavtlønslande i Østeuropa og Asien. Det omfatter f.eks. udarbejdelse af fratrædelsesordninger, uddannelse og forskellige former for bistand, f.eks. psykologbistand og lign. - Meget tyder på, at der bliver endnu flere sager, hvor CO-industri kan gå ind og rådgive medarbejderne på de berørte virksomheder, oplyser souschef Henrik Kjærgaard. - Derfor er der udarbejdet en foreløbig køreplan for, hvordan arbejdet kan gribes an. Fra den allerførste kontakt til hvordan man eksempelvis fortæller kolleger og den lokale presse om, hvad der skal ske og hvordan tingene hænger sammen. Blandt de virksomheder, hvor tillidsrepræsentanterne har fået støtte fra CO-industri i løbet af 2005, er Kompan i Ringe, Holeby Diesel og Electrolux i Tommerup. Et eksempel på, hvordan tingene kan gribes an, er følgende uddrag fra en køreplan fra møde om en virksomhedslukning: Informationsplan: Lav en plan for, hvordan og hvem der orienterer alle medarbejdere også medarbejdere, der er syge, på barsel, kursus eller på rejsearbejde. Forhandlingsform: Lukkede forhandlinger Her er der altid risiko for, at man ikke ved, hvornår det bliver offentlig kendt ved en fejl. Hav derfor en plan B i forhold til information af medarbejderne klar. Tidspunkt: Det anbefales, at man starter forhandlingerne så hurtigt som muligt bl.a. for Henrik Kjærgaard at kunne give kollegerne et overblik over deres situation og for at sikre en så god forhandlingssituation som muligt. Overblik: Skaf jer hurtigt et overblik over aldersfordeling, hvor medarbejderne bor samt hvilke uddannelser de har. Forhandling: Forhold der med fordel kan indgå i en aftale: uddannelse fratrædelsesaftale/bonus forhold omkring ferie og feriefrihed fritstilling med kort varsel frihed ved jobsøgning fritstilling særlige medarbejdergrupper hjælp til job-søgning psykologisk hjælp økonomisk rådgivning Særlige medarbejdergrupper: Der kan være behov for forlænget ansættelse for medarbejdere, der er tæt på efterlønsalderen. Der kan desuden være særlige hensyn til, at ikke to personer i samme husstand bliver ramt. Desuden særlige hensyn til f.eks. handicappede, lærlinge osv. Køreplanen indeholder desuden råd og vejledninger omkring bl.a. etablering af en særlig kontaktgruppe, kontakt til Arbejdsmarkedsrådet, forhold omkring arbejde i udlandet, overflytning af medarbejdere til andre afdelinger, en huskeliste osv. Endelig indeholder køreplanen er udførlig informationsplan, så tillidsrepræsentanterne nærmest time for time kan holde styr på informationen til kolleger, de lokale afdelinger, pressen m.m. Hvis man i forbindelse med virksomhedslukninger og udflytninger har problemer med at finde ud af, hvem der skal kontaktes for at få råd/vejledning, kan man altid henvende sig til CO-industri på tlf På gensyn i januar CO-magasinet udkommer ikke i december Derfor er næste nummer af bladet først ude hos medlemmerne i midten af januar Med venlig hilsen Redaktionen

7 Af Erik Sandager Foto Birgitte Rødkjær Mange i industrien har fokus på arbejdsmiljø Status på screeninger i industrien - Stikprøvekontrol afslørede ingen røde, men 30 grønne Smiley - Hvor mange virksomheder får dumpekarakter i form af en rød Smiley? Hvor mange får en gul Smiley? Hvor mange virksomheder får det neutrale grå screeningssymbol? Hvor mange virksomheder med gyldigt arbejdsmiljøcertifikat benytter sig af muligheden for at blive opført på Arbejdstilsynets hjemmeside med en grøn Smiley? CO-Magasinet har lavet en stikprøvekontrol på status for virksomheder i industrien ved at klikke ind på 34 navngivne virksomheder på CO-Magasinet gennemførte søgningen på Arbejdstilsynets offentligt tilgængelige hjemmeside i slutningen af oktober, og der blev søgt på en række større navngivne industri-virksomheder, på mindre virksomheder, på slagterier og på fjerkræslagterier. Ifølge CO-Magasinets søgning havde Arbejdstilsynet langtfra været på screeningsbesøg i alle virksomheder. Nogle belastede brancher, som for eksempel fjerkræslagterier og slagterier, er ikke blevet besøgt. Ingen i rødt felt CO-Magasinet gennemførte i alt 34 søgninger, men nogle søgninger gav mere end ét resultat. For slagterigiganten Danish Crown kommer alle slagterier frem på skærmen samtidig. Det samme gælder for en række andre store virksomheder og koncerner. For eksempel optræder Aalborg Portland på Arbejdstilsynets hjemmeside med ikke færre end syv grønne Smiley fordelt på virksomheder over hele landet. Det mest overraskende i søgningen er måske, at der ikke dukkede én rød Smiley op. I alt blev der registreret 25 grå screeningssymboler, 5 gule Smiley, 30 grønne Smiley og ingen røde Smiley. Der kan være flere screeningsbesøg i samme virksomhed. For eksempel er Novo Nordisk A/S i Gentofte blevet godkendt ved screening, mens der er anført en gul Smiley ved Novo Nordisk A/S, Kalundborg. LM Glasfiber i Vojens blev screenet 12. oktober og fik en gul Smiley, men fem andre fabrikker/afdelinger ved LM Glasfiber er godkendt ved screeningsbesøg tidligere på året. Glud & Marstrand A/S i Odense og Hedensted er godkendt ved screeninger, mens der er anført en gul Smiley ved Glud & Marstrand i Løsning. Micro Matic A/S, Odense, er screenet 2. februar i år. Og der er stadig anført en gul Smiley. Vestas Wind Systems A/S i Randers er tilsyneladende eneste virksomhed i koncernen, der er blevet screenet, og der er anført en gul Smiley. Mange grønne Nogle af de virksomheder, der har et gyldigt arbejdsmiljøcertifikat og som har valgt at få anført en grøn Smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, er ifølge CO-Magasinets søgning: Danish Crown i Sønderborg, Holstebro og Esbjerg (tre grønne Smiley). Danfoss A/S, Kolding, Sauer-Danfoss, Nordborg, og Danfoss Drives A/S, Gråsten (tre grønne Smiley). Grundfos A/S, Bjerringbro, Aalestrup og Langå (tre grønne Smiley). Aalborg Portland A/S, Aalborg Øst, Aalborg Portland A/S Cementpakkeriet, København Ø, og Aalborg Portland A/S Cementsiloerne, Odense, Aabenraa, Kolding, Århus C. og Rønne (syv grønne Smiley). Lego System A/S, Billund, Danpo A/S, Aars, Mærsk Container Industri A/S, Tinglev, og R. Færch Plast A/S, Holstebro, skilter også med en grøn Smiley på hjemmesiden. Venter på besøg Nogle af de virksomheder, CO-Magasinet søgte på, har ikke haft besøg af Arbejdstilsynet. Det er blandt andre Oticon A/S, Thisted, Coloplast i DK, Dansteel A/S, Frederiksværk, H. Lundbeck A/S, Valby, Odense Staalskibsværft A/S, Munkebo, fjerkræslagteriet Rose Poultry i DK, Novozymes i DK, A/S Arovit Petfood, Vejen og Esbjerg, Løvens Kemiske Fabrik, Royal Greenland Seafood i DK, Vald. Birns Jernstøberi og Maskinfabrik, Holstebro, Pressalit, Ry ved Silkeborg, Novopan Træindustri, Djursland, Aktieselskabet Roulunds Fabriker, Odense, og Fibertex i Aalborg. Positivt resultat Vicedirektør Lis Gamborg, Arbejdstilsynet, betegner resultatet af CO-Magasinets søgning på nettet som positivt: - Det er fint, der ikke er nogen i det røde område. Det er fint, der er så få gule, og der er så mange grønne. Det synes jeg er et signal om, at man vil noget med arbejdsmiljøet. Det tyder på et højt ambitionsniveau, siger Lis Gamborg. Det positive er, at man ved, at man arbejder med problemerne og har systemer til at fange problemerne. Alt i alt synes jeg det er rigtigt positivt. CO-Magasinet side 6-7

8 Af Ingrid Pedersen Foto Niels Åge Skovbo A/S-konferencer Forretning & anstæn Nye alliancer og samarbejde med græsrodsbevægelser skal hjælpe virksomhederne med at kontrollere underleverandører Samarbejdet mellem NGO er og virksomheder bliver større i fremtiden. Det fremgik af CO-industris konferencer for medarbejdervalgte medlemmer af A/S-bestyrelser. NGO er en forkortelse af det engelske Non Government Organisation ikke-statslig organisation. Begrebet dækker over alt lige fra små græsrodsbevægelser til store, professionelle, velgørende organisationer og fagforeninger. - Vi kan ikke bekæmpe outsourcing. Men vi kan medvirke til, at kollegerne i de lande, vi outsourcer til, bliver behandlet ordentligt, fremhævede konsulent i CO-industri Ole Larsen. Også forbrugernes krav om produkter, der er fremstillet under etisk forsvarlige forhold, tvinger virksomhederne til at være meget omhyggelige med deres egen produktion og tjekke underleverandørerne af de dele, der produceres i udlandet, og det kræver somme tider utraditionelle samarbejdspartnere. Men både Peter Trillingsgaard, external affairs manager i LEGO, og Søren Vogelsang, underdirektør i Danisco, understregede, at det kan være overordentlig vanskeligt at sikre sig, at alle dele af produktionen i et andet land har fundet sted under ordentlige forhold, selv om begge firmaer ønsker det. - Hvor langt skal vi gå tilbage? spurgte Søren Vogelsang. Han nævnte et eksempel med en blødgører, der er fremstillet af castornødder. Olien er købt på råvaremarkedet i Rotterdam, den er raffineret i Mumbay i Indien, opkøbt af en lokal opkøber i Ahmadabad, der har købt nødderne af de lokale bønder i Gujarat. Skoleuniform Han fremhævede, at det er vigtigt at skabe arbejde, der er med til at give fattige familier indtægter, så de har råd til at købe en skoleuniform og sende børnene i skole. Han nævnte også, at Danisco køber nogle produkter gennem fair-trade projekter, der sikrer, at bønderne i ulandene får en rimelig betaling for deres varer. - Vi køber f.eks. vanilje hos en Hara Krishna-munk, der arbejder i en non-profit organisation, der sørger for at 80 procent af vaniljens salgspris kommer tilbage til bønderne, der har dyrket den. Søren Vogelsang fremhævede, at Danisco først og fremmest skal drive en virksomhed, og at man hele tiden skal finde balancen mellem anstændighed og forretning. - Hvor langt går jeres ansvar tilbage? Tager I f.eks. ansvar for den forurening, Grindsted Products var skyld i, ville Kenneth S. Nymann, Billund Lufthavn, vide. - Ja, juridisk har vi ansvaret. Men vi har altid overholdt de tilladelser, vi har fået til at deponere affald, understregede Søren Vogelsang. Regler er gode Peter Trillingsgaard indrømmede, at LEGO er temmelig hysterisk og værner om sit navn og sit image. Han mener, Global Compact og ILO-konventioner er gode at have, når man arbejder med udenlandske underleverandører. - Det er en helt anden verden, og så er det godt at have nogle regler at holde sig til, selv om de ikke altid bliver overholdt, sagde han. Peter Trillingsgaard nævnte, at LEGO for nylig har etableret et samarbejde med Red Barnet om børn i tekstilindustrien, fordi man ikke bare kan have en fast aldersgrænse for børns arbejde. Mister børn deres arbejde, risikerer de en værre skæbne som tiggere eller prostituerede. - Derfor er det måske bedre for børn, hvis Peter Trillingsgaard, LEGO: - Vi har hovedsagelig produktion i Billund, og det er uproblematisk med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. Men man aner jo ikke, hvordan det er om fem år, sagde han. - Det mest asociale, LEGO kan gøre, er jo at gå fallit, tilføjede han. Danisco køber produkter gennem fair-trade organisationer, der sikrer producenterne ordentlige vilkår, fortalte underdirektør Søren Vogelsang.

9 dighed CO-industri holdt to konferencer for medarbejdervalgte medlemmer af A/S-bestyrelser. Konferencerne fandt sted 11. og 13. oktober i Århus og Nyborg. Alle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på CO-industris område er inviteret til konferencerne. Læs mere om konferencerne i A/S Nyt, der kommer i december. Spis regnskabet Peter Langdal, teaterchef og instruktør på Betty Nansen Teatret, København, sammenlignede sit eget teaterarbejde med arbejdet i andre virksomheder. Han skal både være kreativ og drive en forretning. - Når jeg skal i banken og låne penge, er jeg ham i den forholdsvis nystrøgne jakke, men når jeg er den kreative kunstner, er jeg ham med det lange, krøllede hår. Man befinder sig i spændingsfeltet mellem drøm og mulighed. Kender I ikke det? spurgte han. - Teater er jo en kollektiv kunstart. Det er sikkert ligesom ude hos jer. Det er meget synligt, om samarbejdet fungerer. Hos os falder publikum i søvn, når samarbejdet ikke fungerer, sagde han. Han opfordrede også til, at man somme tider foretager sig noget overraskende for at få gang i dialog eller samarbejde. - På teatret kan man få papir, man kan spise. Prøv at købe sådan noget og spis regnskabet på næste bestyrelsesmøde, opfordrede han. man stiller undervisning og en læreplads til rådighed, foreslog han. Virksomhedernes ansvar Sanne Borges fra Amnesty International (AI) fortalte, at organisationen gennem flere år har haft et forum af virksomhedsledere i Amnesty Business Club, foruden at AI gennem mange år har samarbejdet med fagforeninger for at støtte personer, der er forfulgt på grund af fagligt arbejde. - Vi synes, at virksomheder, der etablerer sig i lande, hvor der sker alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, har et ansvar, sagde hun og henviste til, at nogle virksomheder er overordentligt magtfulde. - Mange koncerner har en omsætning, der er større end et lands bruttonationalprodukt, og virksomheder er involveret i menneskerettighedskrænkelser, sagde Sanne Borges. Hun mener, at Amnesty Internationals oplysninger kan hjælpe forbrugerne til at træffe de rigtige valg, og nævner som eksempel, at medarbejdere på en fabrik, der producerede tegneserier og puslespil for Walt Disney i Kina, blev slået ihjel og andre fik knust arme og ben. Hun nævnte også, at nogle amerikanske direktører, der nægter at indgå i dialog, risikerer spørgsmål fra kritiske aktionærer, eksponering i pressen og, som det skete for en enkelt direktør, at modtage breve fra Amnesty-medlemmer, der ikke brød sig om Sanne Borges opfordrede deltagerne til at få oplysninger i Amnesty Internationals sekretariat, når virksomheden vil outsource til lande, der måske krænker menneskerettighederne. firmaets behandling af de ansatte i et andet land. - Den slags metoder bruger vi dog ikke i Danmark. Vi går i dialog med virksomhedslederne og vil i fremtiden også overveje at inddrage fællestillidsrepræsentanten eller de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, sagde hun. - I sidder jo på centrale poster. I er meget velkomne til at henvende jer til vores sekretariat, hvis I ønsker oplysninger om de lande, jeres virksomhed er på vej til at outsource til, sagde hun. Svend Erik Willentorp, J.F. Invest, mindede om, at i mange af de lande, Sanne Borges nævnte, udklækkes terrorister. - Ja, men man bekæmper ikke terror ved at undergrave de systemer, vi ønsker at beskytte. Det er ekstremt vigtigt at tænke på, at enhver med burka eller langt skæg ikke er terrorist, understregede Sanne Borges. CO-Magasinet side 8-9

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side 12-13 Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11 Alt for mange får

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE 10-11 EN TERRIER

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR CO-Magasinet Nr/År 03/2012 TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRESEDDEL SIDE 6 LAVERE RISIKO FOR BRYSTKRÆFT PÅ NATARBEJDE

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2011 Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere på Bornholm SIDE 10-11 TEMA // Fantasi uden grænser ved DM for slagtere, bagere og

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 03 // 2012 160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 Politikere fortryder fedtafgift Side 48 Tillidsmandssag på vej mod ARLA Side 4 FAGLIGT MAGASIN

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2

Fængselsfunktionæren 2 Fængselsfunktionæren 2 Dansk Fængselsforbund Februar 2008 Nr. 2-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Politikere lover bedre arbejdsmiljø, uddannelse og meget andet 16 Når en morgenstund brænder sig fast

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELS BLADET 03I2013 Ansatte inden for butik, kontor og lager REGISTRER DIN E-MAIL OG FÅ SKRÆDDER SYEDE NYHEDSBREVE DIREKTE I DIN INDBAKKE HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELSBLADET STOPPER

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere