Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg"

Transkript

1 Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering. Baggrunden er en holdning og en strategi fra Cubion s side om altid at være nysgerrige og undersøgende når det handler om at udfordre egne faglige kompetencer og gerne som her i en helt anden kultur. Altså en anderledes måde at tale om og arbejde med konfliktbegreberne. I vores opgaveløsning støder vi på små og store konflikter, herudover arbejder vi også med egentlig konfliktløsning hvor opgaven er selve konflikten. Kurset i Kenya var bygget op omkring Forumteaterformen, hvilket er kendt stof, men vi ville gerne dybere ind i teorien, og dette ville vi få en mulighed for i denne sammenhæng. Kurset blev varetaget af Amani People s Theatre (APT), der er en fredsorganisation, som har erfaringer i et samarbejde med bl.a. Amnesty og Caritas. Gruppens praktiske redskaber er drama, forumspil, sang, dans, fortællinger og billeder. Mange kender også herhjemme til anvendelse af Forumteaterformen, som er udviklet af brasilianeren Augosto Boal. Forumspil er fysiske måder at sætte fokus på problemstillingerne. Det er konkrete måder at sætte værdier i spil inden for kommunikation, samarbejde, opgaveløsning m.m. Amani People s Theatre blev startet i 1994 på baggrund af de mange konflikter i landet. Overgangen fra etpartisystem til demokrati var svær. De etniske grupper og de forskellige sociale grupper havde problemer med samspillet. Ideen bag APT er at uddanne unge folk til at blive bevidste om egen adfærd. Fundamentet for at arbejde med konflikter er at arbejde med holdninger. At få en forståelse for, at ikke alt er afhængig af ydre faktorer og forhold, men at man som individ eller gruppe har en mulighed for at agere i forhold til dilemmaer og konflikter. Konflikthåndtering side 1

2 Vores kursusforløb var indholdsmæssigt en blanding af teori om - og praktiske øvelser i forumteaterformen, samt besøg i lokale landsbyer, hvor vi i praksis fulgte nogle medlemmer af APT for at se, hvordan de arbejdede i felten. Det er klart, at de konflikter/dilemmaer, der eksisterer i Kenya er af en anden art, end de konflikter vi støder på i vores arbejde som konsulenter, men forståelsen for konflikter og deres væsen har samme fundament, uanset hvor i verden vi befinder os, og metoden, som Amani People s Theatre brugte, har elementer, der sagtens kan overføres på dansk kultur og praksis. Jeg vil i det følgende beskrive den tankegang om konflikter og deres løsning, som vi fik præsenteret, men som på mange måder er identisk med vores tankegang og et vægtigt fundament for at kunne arbejde med problemet. Hvordan mærker vi konflikten? Vi oplever konflikter, når tingene ikke går, som vi gerne vil have det, holdninger kommer på spil, og sociale relationer ikke fungerer. Reaktionen kan være stress og negative følelser. Vi kan ofte mærke konflikten i vores krop som muskelinfiltrationer, maveproblemer osv. Vi har alle lært forskellige tilgange til at få dette ubehagelige væk. Vi tager ofte den direkte og hurtige vej til løsning. Dette indebærer, at vi prøvet at pacificere den anden person, eller at undgå at situationen opstår igen. Disse strategier virker på kort sigt - men ikke på lang. Hvis vi beslutter at løse en konflikt effektivt, må vi være villige til at opleve tingene uhensigtsmæssige for en tid, ja, måske forstærkes de endda over en periode. Dette kræver mod til at se og forholde sig til andre synspunkter, muligvis at stå ved, at man selv har fejlet, og at turde være tro mod sig selv uden at dømme og fordømme. Konflikter på en arbejdsplads skal ikke nødvendigvis løses på samme måde som en konflikt med nære relationer, men principperne omkring en effektiv dialog er gældende for alle konflikter. Og det er netop dialogen, der sættes i spil i forumteaterformen. Konfliktens væsen For at forstå den reelle konflikt må man finde dens rødder. Måske opdager vi en dag, at bladene på vores stueplante er begyndt at blive gule eller visne. Nogle vil helt naturligt give planten vand andre gødning - andre flytter den. Løsningen er baseret på, hvad vi ser over jorden. Men hvis vi skal finde en konstruktiv, holdbar tilgang til en løsning, må vi se på, hvad der er roden eller rødderne i problemet. Stænglen på planten symboliserer de faktorer, der støtter konflikten. Nogle gange kan man, ved at fjerne støtterne til konflikten, også fjerne selve konflikten. Uanset hvor simpel eller kompleks en konflikt vi har, er det nødvendigt at foretage en analyse for at få blotlagt roden og støtterne. I enhver konflikt er der elementer af magt. I en relation kan det være umuligt at være på samme niveau, og én må nødvendigvis gå et skridt ned i forhold til den anden men det behøver ikke være den samme, der gør det hver gang. Magtbegrebet har en betydelig rolle i enhver relation, og må som sådan have et fokus i forståelsen af Konflikthåndtering Side 2

3 konflikten. Forståelsen af konflikter og deres De fleste kender sikkert den gamle børneleg Kluddermutter, hvor man står i en cirkel med hinanden i hånden for derefter at vikle sig ind i hinanden og til sidst finde en vej ud igen uden at slippe hinanden. Legen illustrerer på bedste vis en konflikt og dens omfang. Konflikter eskalerer ofte. Nogle gange kan man ikke se, hvad der sker, man følger bare med, fordi man er blevet viklet ind i meninger og holdninger. Forskellige positioner indtages, nogle bliver primært involveret andre sekundært. Nogle bliver meget berørte følelsesmæssigt af konflikten - andre knap så meget. Undervejs i konflikten kan der opstå yderligere kriser, og det kan være vanskeligt at se, hvordan man kommer videre. Der vil ofte opstå et behov for en leder eller anfører, der vil tage et ansvar for at finde en mulig løsning på dette indviklede, sammenfiltrede, uklare og nogle gange omfangsrige dilemma. Mon ikke dette billede er genkendeligt for mange? APT arbejdede med en konflikt-eskalering på syv trin. Udviklingen ligger helt på linje med vores opfattelse af samme emne. Konfliktens væsen er universel. Konfliktens løsning Når APT arbejder med konflikter og deres løsning, er de meget bevidste omkring at finde den rette metode til de mennesker, der er involverede i konflikten. Forumteatrets vigtigste rolle er at få skabt debat om problematikken og engagement til løsning. Det var meget inspirerende for os at arbejde med drama, historiefortælling, sang og dans i forhold til at forstå og arbejde videre med konflikten. Et af de vigtige lærepunkter for os som konsulenter var, at disse kreative metoder var med til både at give en dybere forståelse af emnet, samtidig med at det forenklede temaet. Forumteaterformen lægger ikke op til at komme med et entydigt rigtigt svar på problematikken, men i stedet skabe engagement til involvering. Der gives dermed ikke et færdigt svar på en problematik, men der åbnes mulighed for på forskellig vis at arbejde med løsningsmodeller, der kræver ejerskab af de Konflikthåndtering Side 3

4 involverede. I enhver konflikt er det vigtigt at være proaktiv og ikke vente på, at konflikten går over af sig selv. Konfliktløserens rolle Når vi i Cubion arbejder med konflikter, der er eskalerede og måske har udviklet sig til personsager, forholder vi os til de etiske regler, der er udstukket af Dansk Management Råd. Her er beskrevet en række etiske spilleregler og forhold, der skal overholdes af konsulenten. I en tilspidset konflikt må man som konsulent være ekstra opmærksom på egen rolle. Både i løsningen af små og store konflikter er det vigtigt, at der er beskrevet et kommissorium for den proces, der skal igangsættes. APT har også rettet deres fokus på de personer, der bliver udvalgte og uddannede til at kunne gå ind i arbejdet med konflikter. Facilatorerne, som de kaldes, får en teoretisk og praktisk uddannelse på 8 måneder. MEN deres personlighed og deres holdninger bliver afgørende for, om de bliver fundet egnede til at kunne indgå i arbejdet. De skal ikke blot være teoretisk dygtige, men have freden i deres hjerter. Som den udenforstående, men inddragede facilitator/konsulent, er der følgende muligheder for involvering: 1. Magtanvendelse Eks.: Hvis to personer er i kamp, kan det være nødvendigt at anvende magt. Dette fører dog nødvendigvis ikke til nogen form til løsning. 2. Dom afsagt ved kendelse Eks.: En undervisningssituation, hvor to elever ikke kan enes. Læreren bestemmer, hvad der skal ske. De implicerede parter har en mulighed for at sige, hvad de mener skete i sagen. 3. Domskendelse indeholdende forhandling Niveauet for de implicerede er højt, men det er stadig forhandleren, der bestemmer resultatet. De involverede parter behøver ikke at acceptere resultatet. 4. Forhandling Parterne formulerer temaerne og bliver hørt. Den bedste forhandler vinder. Deltagerne er meget involverede. 5. Mediation Mediatoren vil forsøge at skabe en vindevinde situation. Mediatoren går ikke nødvendigvis dybt ind i rødderne til konflikten 6. Forsoning Forsoningen indeholder tilgivelsen og er en lægende proces. Forskellige faktorer skal opfyldes, for at man kan tale om en reel forsoning: Ærlig accept og forståelse af de dele af konflikten, man som part har bragt med ind i den. Parathed til at beklage med reelle følelser. At være parat til at tilgive ikke glemme. Vi skal lære af historien. Erkende at man har lært af konflikten og ikke vil gentage samme mønster. Parathed til at ville forstå de forskellige elementer i konflikten. I forsoningen kommer følelseslivet i spil, kroppen falder til ro og stressen forsvinder. Forsoningen er en proaktiv form, der Fungerer, som optimal fredsform. Hvad fik vi med os? Det kan være hensigtsmæssigt at bruge redskaber/metoder, der appellerer til kreativiteten. Det kræver tid at løse konflikter. Konflikthåndtering Side 4

5 Det er vigtigt at finde frem til de dybereliggende reelle årsager i en konflikt. Hvis konflikten skal løses, må der nødvendigvis arbejdes med holdninger. En konflikt skal løses, inden den er eskaleret for meget. Sang, leg og gode grin kan skabe energi i konfliktfeltet. Konfliktens dybeste væsen er universel. Vi fik god inspiration til vores arbejde med konfliktfeltet. Vi blev inspirerede, provokerede og motiverede. Vi oplevede et meget fascinerende og fattigt land med en imødekommende, smuk befolkning. Vi fik for en tid flyttet vore egne problematikker i forhold til de eksistentielle, vi blev præsenteret for. Konflikthåndtering Side 5

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om konflikter Kendetegn og opfattelser Konflikter er uoverensstemmelser der giver spændinger i og mellem mennesker Konflikter skaber mulighed for udvikling - og skaber risiko for indvikling Konflikter

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere