Udenlandske nyheder Del 1 af 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandske nyheder Del 1 af 2"

Transkript

1 VEOK Information nr. 3 1-feb-2012 Udenlandske nyheder Del 1 af 2 Indhold 1. Forbud mod piger som ministranter 2. Paven helgenkårer spanske præster 3. Vatikanet Paven usurperer historien - En pinlig misforståelse: 4. England Tilbage til fortidens katolicisme - Katolske skoler - Situationen i ordengland - Ordinariatet 5. Irland Færre går i kirke om søndagen - Befolkningens manglende tillid til kirken og dens præster - Afskaf cølibatet - We Are Church, Ireland - Den pavelige nuntius - Den nye nuntius: Kære medlemmer Siden jeg kom hjem fra Italien i september, har jeg haft travlt med skrive på en bog om den danske reformkatolik og karmeliterprovincial Paulus Helie, der døde omkring 1540 (også kaldet Poul Helgesen), hvorfor jeg ikke rigtigt har kunnet passe mit job som formand for VEOK. Men nu holder jeg en pause i skriveriet for at samle sammen, hvad jeg har fundet af udenlandske nyheder i The Tablet og andre medier, således at jeg i dette og i et kommende nyhedsbrev kan viderebringe dem til jer. Jeg har brudt kronologien de steder, hvor jeg syntes, at nyhederne tematisk hang sammen. Det er bevidst, at jeg stort set har afholdt mig fra at kommentere dem. Kaare Rübner Jørgensen Formand Først dog to forholdsvis dugfriske nyheder: 1. Forbud mod piger som ministranter Hvis jeg ikke husker galt, gav Vatikanet på forsøgsbasis i 1968 sin tilladelse til, at man kunne anvende piger som ministranter. Hvis altså den lokale biskop og sognepræsten ikke havde noget at indvende derimod. Derfor kan vi i dag stort set overalt se piger/kvinder fungere på lige fod med drenge/mænd som ministranter. Men nu har Vatikanet udstedt et forbud. Når messen afholdes efter den ekstraordinære, dvs. efter den gamle tridentinske ritus, er det kun hankønspersoner, der kan optræde som ministranter. 2. Paven helgenkårer spanske præster Pave Benedikt har netop helgenkåret en række franciskanerpræster, som blev myrdet under den spanske borgerkrig. Det er ikke første gang, det sker, for han har tidligere helgenkåret omkring 60 spanske præster. Det interessante er, at de alle er blevet myrdet af republikanerne. De mange præster, Francos styrker myrdede, er aldrig blevet hverken salig- eller helgenkåret. Infomail12003 side 1 af 5

2 Det at han tilsyneladende har taget parti, glæder de højreorienterede og fascistiske kredse i Spanien, men kan ikke undgå at vanskeliggøre forsoningen mellem de forskellige fløje i det spanske samfund. 3. Vatikanet Paven usurperer historien: I september bragte The Tablet en artikel, forfattet af bladets mand i Rom Robert Mickens, om pave Benedikts tid som pave. Et af de karakteristiske træk har været, at han har sørget for, at der nu er en massiv dominans af europæere i Kurien. Artikel blev fyldigt refereret i Katolsk Orientering nr. 16 (30. september. Men det danske blad undlod at omtale slutningen af artiklen, som er nok så sigende for den måde, vor pave tænker. Heri oplyses nemlig, at en anden af pavens målsætninger har været at give en definitiv fortolkning af Det andet Vatikanerkoncil. Om man kan det, tager Robert Mickens ikke stilling til. Men hører det at tage patent på historien ikke hjemme i totalitære stater? Selv har jeg oplevet det under mine rejser i de gamle kommunistiske lande i Østeuropa og vil mene, at der i et demokrati ikke er nogen, der ejer historien. Så derfor må også paven acceptere, at der er forskellige opfattelser og tolkninger af koncilets arbejde og de beslutninger, der dengang blev truffet. Men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at alle fortolkninger skulle være rigtige. (The Tablet 17. september En pinlig misforståelse: Vatikanets dagblad L Osservatore Romano har rettet et hårdt angreb på den engelske tv- og radiostation BBC for at ville fjerne ethvert spor af kristendom fra den vestlige kultur. Årsagen hertil skulle være, at BBC vil erstatte de traditionelle engelske betegnelser BC (Before Christ) og AD (Anno Domini) med den, jøder og andre ikke-kristne anvender: BCE (Before Common Era) og CE (Common Era), altså med betegnelser, der svarer til de efterhånden sjældent brugte før vor tidsregning (f.v.t.) og efter vor tidsregning (e.v.t.) på dansk. At fornægte den historisk revolutionære betydning af Christi ankomst til jorden, som er accepteret af selv dem, som ikke anerkender ham som Guds søn, er en handling af enorm stupiditet, hedder det i avisen, så hvorfor ikke anerkende, at fra det øjeblik ændrede verden sig. Med et par måneders forsinkelse viderebragte Kristeligt Dagblad historien til sine læsere. Men det hele bygger på en misforståelse. Ifølge BBC er der nemlig ikke tale om en afskaffelse, men blot om at stationen i fremtiden vil overlade det til den enkelte programleder, hvilke betegnelser der skal anvendes i hans eller hendes udsendelser. Da mange af dets medarbejdere tilhører etniske minoriteter og dermed ikke er kristne, lyder det vel nok så fornuftigt, især da ingen ved, hvornår Jesus egentlig blev født (Catholic Herald 5. oktober og The Tablet 8. oktober 2011, Kristeligt Dagblad 28. december. 4. England Tilbage til fortidens katolicisme: Biskopperne i England har genindført fredagsabstinensen. Det er dog ikke et krav, men blot en opfordring til landets katolikker om at genoptage denne gamle katolske skik. Det fik en læser i The Tablet til at spørge, om de ikke var klar over, at havene omkring De britiske Øer er ved at blive tømt for fisk? Opdræt af laks og andre fisk i dambrug forurener desuden vandløb og åer, skrev han, samtidig med at han påpegede, hvad vi også ved fra vort eget land, at fisk i forretningerne er dyrere end kød, hvorfor det at spise fisk om fredagen ikke længere kan betragtes som en bodshandling. (The Tablet 24. september Katolske skoler: Hvad vil det sige at kalde sig katolsk? Det spørgsmål diskuteres mange steder i verden. Pavens holdning er, at en katolsk institution ikke bør kalde sig katolsk, hvis det ikke har et klart, katolsk idégrundlag. I England er spørgsmålet blevet aktuelt for flere skoler. Infomail12003 side 2 af 5

3 En undersøgelse viser nemlig, at mere end hver tredje af de katolske skoler, der findes i England og Wales, har mere end 30 procent ikke-katolske elever, og at 20 procent har et flertal af anderledes troende elever. Det sidste er en stigning på 5 procent i forhold til Det er især muslimske forældre, der sætter deres børn i katolske skoler. Derfor er også antallet af skoler, der tillader muslimske piger at tildække deres hoved, blevet fordoblet siden 2009, så det nu er oppe på 61 procent. Omvendt kræver mange skoler, at også ikke-katolske elever overværer de daglige andagter og ugentlige skolemesser. Endelig fremgår det af undersøgelsen, at kun 56 procent af de katolske lærere praktiserer deres tro. Sidste år afbrød bispedømmet Salford forbindelsen til Sacred Heart Primary School i Blackburn, fordi antallet af dens ikke-katolske elever var kommet op på 97 procent. (The Tablet 1. oktober Biskoppen af Lancaster har stillet spørgsmålstegn ved værdien af katolske skoler med store ikkekatolske elevtal. Kirkens opgave er at evangelisere og dets bygninger, kirker, sogne, skoler og kollegier er kun værdifulde, såfremt de hjælper kirken i dens mission, siger han og fortsætter: Er det rimeligt, at vore menigheder skal understøtte de skoler, hvor flertallet af elever og lærere ikke er praktiserende katolikker? Er det ikke på tide at erkende, at vi ikke længere kan opretholde skoler, der kun er katolske af navn. Ikke alle biskopper er dog enige med ham. Biskop Lang af Clifton udtaler, at de katolske skolers opgave ikke er at skabe ghettoer, men at opmuntre eleverne til og hjælpe dem med at blive aktive borgere, der yder noget til samfundets fællesskab. Generalvikaren i bispedømmet Hallam mener, at de katolske skoler er vigtige redskaber i evangeliseringen, samtidig med at de giver ikke-katolske elever mulighed for at blive fortrolige med katolsk tro og katolske miljøer. En repræsentant for bispedømmet Middlesbrough udtaler, at han ikke vil betragte nogen af bispedømmets skoler som kun katolske af navn. Men derved være ikke sagt, at antallet af katolske ansatte og elever og især de stigende vanskeligheder med at finde kvalificerede ledere ikke giver os problemer med hensyn til skolernes katolske identitet. Omvendt siger en talsmand for de katolske læreres organisation, at en skoles katolske ånd ikke er afhængig af antallet af katolske elever. (The Tablet 7. januar Situationen i ordengland: I de nordlige områder af England har der traditionelt boet mange katolikker, for var dér, de irske immigranter fandt arbejde. Katolikkernes antal er imidlertid faldende. Værre er dog, at en ny undersøgelse viser, at de nordlige bispedømmer må forvente en nedgang i antallet af præster på 40 procent inden for de næste ti år. Biskoppernes svar herpå er sammenlægning af sogne. Den tidligere rektor for det engelske kollegium i Rom, Mgr. Kilgariff, der nu er sognepræst i Malvern (Worcestershire i West Midland), siger, at gifte præster kan være én løsning på problemet. (The Tablet 22. oktober Ordinariatet: Som bekendt oprettede Vatikanet sidste år et Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham for de anglikanske præster, der er konverteret til den katolske kirke. De har fået lov til fortsat at være gifte, men om de må gifte sig igen, hvis deres hustru dør, har man ikke hørt noget om. Formodentlig må de det ikke, for deres situation minder om den, der findes i den ortodokse kirke: her må en præst være gift, hvis han har indgået ægteskab før præstevielsen, men han må ikke gifte sig efter denne og dermed heller ikke gifte sig igen, hvis han bliver enkemand. Vatikanet har også accepteret, at Ordinariatets præster celebrerer messe efter den anglikanske ritus og står med ryggen til menigheden, selv om det sidste ikke længere er det normale i den engelske statskirke. Infomail12003 side 3 af 5

4 Men modtagelsen af disse konverterede præster belaster den engelske og walisiske kirkes økonomi, for de pågældende præster skal selvfølgelig havde en højere løn end de cølibatære præster, når de også skal forsørge hustru og børn. I England findes imidlertid en velgørende katolsk organisation ved navn Aid to the Church in Need, der samler penge ind til forfulgte kristne i udlandet. Sidste år blev det til 6.7 mill. pund (ca 60 mill. danske kroner). Det har nu vakt undren, at organisationen har brugt nogle af disse penge til at understøtte de konverterede præster. Beløbet har dog blot været på pund ( kr.), så det kan ikke siges at have været særlig stort, men trods det spørger mange, om det var til det formål, de gav penge? (The Tablet 29. oktober og 19. november 5. Irland Færre går i kirke om søndagen: Af en ny rapport fra ærkebispedømmet Dublin fremgår, at antallet af kirkegængere er faldet til 18 procent (mod 22 procent for fem år siden). At det især er ungdommen, der bliver væk, er virkelig bekymrende, udtaler ærkebiskop Diarmuir Martin. Han siger videre, at de ændringer i kirkens liv, der vil finde sted mellem nu og 2020, vil være enorme: Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det vil blive de mest udfordrende år i dette bispedømme siden den katolske emancipation i Ærkebiskoppen blev også spurgt, om hvorfor det kun er præster, der sidder med ved bordet, når beslutninger skal træffes. Der er ingen grund til, at andre ikke også skulle sidde med, svarede han, men vi har en hierarkisk kirke. Vi har en kirke, hvor der er særlige embeder. Der er pavens embede. Der er biskoppernes embede. Ånden virker inden for hele det kirkelige fællesskab, og vi har endnu ikke fundet en måde, hvorpå vi kan få gavn heraf. Og så tilføjede han: Der er ingen tvivl om, at det opleves som en fremmedgørelse, især af kvinder i kirken. Samtidig viser undersøgelsen, at præsternes lønninger er faldet mere end befolkningens generelle lønnedgang. Deres årsløn er nu i gennemsnit på ( kr.). (The Tablet 17. december Befolkningens manglende tillid til kirken og dens præster: en meningsmåling, omfattende 1000 personer, viser, at befolkningen mener, at antallet af præster, der har misbrugt børn, er væsentligt højere end hidtil antaget. En ud af fire irere regner således med, at mindst 40 procent af præsterne har misbrugt børn, ja et mindretal på 5 procent er endog af den opfattelse, at alle katolske præster er misbrugere. En anden undersøgelse viser dog, at 27 procent af befolkningen har et positivt syn på kirken. (The Tablet 5. november Afskaf cølibatet: Den forhenværende biskop af Derry/Londonderry Edward Daly opfordrer til opgivelse af cølibatet. Vi har mistet nogle meget fine præster på grund af det, siger han og fortsætter: Hvis forholdene fortsætter som hidtil, vil en mængde sogne stå uden præst om få år, og de præster, som er tilbage, vil være gamle, trætte og stærkt overbebyrdet. (The Tablet 17. september At livet er ved at blive utåleligt for præsterne i Irland, mener også Foreningen af katolske Præster (Association of Catholic Priests), der har 500 medlemmer. Årsagen hertil er dels det pres, der bliver lagt på præsterne, som bliver ældre og ældre, dels manglen på en plan for at imødekomme dette problem. Officielt er der ingen, der taler derom, og alt er ved at smuldre, siger den kendte redemptoristpræst Tony Flannery, der er talsmand for foreningen (og medlem af We Are Church, Ireland). En anden præst, Fr. Keven Hegarty, udtaler, at biskopperne ikke har fattet det enorme tab af troværdighed, præsterne har lidt som følge af Ryan, Ferns, Murphy og Cloyne-rapporterne. Infomail12003 side 4 af 5

5 Der er i øjeblikket en tilstand af dysfunktion i kirken og en desillusion blandt præsterne, som føler, at de arbejder i en kirke, der er ved at falde fra hinanden. At så få mænd og så godt som ingen kvinder er indstillet på at blive henholdsvis præst og ordenssøster, er et tegn på en kirke i dyb krise. Kirkens lederskab, siger han videre, er splittet og uden styring. Der er brug for et Vatikankoncil III, om ikke andet så for at minde os om det forrige koncils erkendelser. En Vatikan II-inspireret kirke ville tillade gifte præster og kvindelige præster og gøre brug af lægfolks viden om seksualitet og demokrati. Den nuværende kirkes ledere er mistænksomme over for lægfolk og kun de, der deler biskoppernes snæversyn, kommer ind i varmen. (The Tablet 8. oktober We Are Church, Ireland: Vor søsterorganisation i Irland lancerer nu en kampagne lig det østrigske Præsteinitiativ : ophævelse af det påtvungne cølibat, ordination af kvinder og imødekommenhed over for homoseksuelle og gengifte. Også den nye engelske oversættelse af messeteksterne, som man har fået påduttet fra Rom, vender foreningen sig imod på grund af dens brug af et sexistisk, antikveret og irrelevant sprog. Den pavelige nuntius: Som bekendt valgte Vatikanet i august at udskifte sin ambassadør (nuntius), inden den irske regering erklærede ham for persona non grata. Nu er det kommet frem, at hver irsk biskop, herunder også deres hjælpebiskopper, er blevet bedt at indtalte 500 til en afskedsgave til ærkebiskop Giuseppe Leanza. Hvem der har pålagt dem det, foreligger der ingen oplysninger om, men en talsmand for biskopperne siger, at det er normalt at takke en nuntius på den måde, når han holder op. Hvis alle betaler, vil ærkebiskop Leanza modtage ( kr.). Det har naturligvis vakt en vis harme i den irske befolkning, for det er jo den, der i sidste ende via deres bidrag til kirken skal betale. Og hvad har Lenaza ydet? Vist ikke andet end at modarbejde opklaringen af sagerne om præsters misbrug af børn. (Irish Times 8.oktober. (I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at spekulere på, om Vatikanet giver en tilsvarende gave til ambassadørerne ved Vatikanet, når de holder op, og om vi i Norden også giver nuntius en i Stockholm, som for os i Danmark dog kun er pronuntius, en pengegave, når han forflyttes til en anden post? Hvis I ikke kender forskellen på en nuntius og pronuntius, så kommer den her: I mange lande er det kutyme, at Vatikanets ambassadør er doyen, dvs. formand for det diplomatiske korps. Er han det, kaldes han nuntius; er han det ikke, er hans titel pronuntius). Den nye nuntius: Vatikanet har udnævnt amerikaneren Mgr. Charles Brown til ny nuntius i Irland efter den skandaliserede ærkebiskop Leanza. Det har vakt den vis murren i krogene internt i Vatikanet, for han er ikke diplomat, men har arbejdet fjorten år i Troslærekongregationen, heraf otte år under Ratzinger. Paven sætter altså en af sine egne folk ind på denne post i håb om, at han kan reparere skårene og genoprette kirkens troværdighed. Men det er lidt af en gambling, for selv om manden er særdeles veluddannet og har engelsk som modersmål, er han uden diplomatisk erfaring. En af de første ting, han skal være med til at tage stilling til, er, hvad man skal stille op med de 26 bispedømmer i Irland, hvoraf de syv i øjeblikket er uden biskop. Vil det være hensigtsmæssigt at lægge flere af dem sammen, således som der blevet talt om? (The Tablet 5. december Om de irske bispedømmer i øvrigt dette: På den irske ø er der 26 bispedømmer. Heraf ligger 23 i republikken og 3 i Nordirland. Blandt de sidste er der bispedømmet Derry (på engelsk: Londonderry) med et territorium i såvel republikken som i Nordirland. Alle bispedømmerne indgår i den irske bispekonference. Den nye nuntius forhandler selvfølgelig med bispekonferencen, selv om de kun er de 23 bispedømmer i republikken, der hører til hans virkefelt. De tre nordiske bispedømmer er under den pavelige nuntius i London. Det må vist siges at være noget rod. Infomail12003 side 5 af 5

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 29-jun-2014. Indhold

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 29-jun-2014. Indhold VEOK Information nr. 7 29-jun-2014 Formanden orienterer Indhold 1. Kardinal Maradiaga om modstanden mod pave Frans 2. Pave Frans fortsætter oprydningen i Vatikanet 3. Kardinal Bertones nye lejlighed i

Læs mere

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 15-marts-2010

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 15-marts-2010 15-marts-2010 Formanden har ordet Indhold 1. Pastoralrådsmøder 2. Den katolske kirke har brug for din mening 3. Kirkeskat 4. Sexskandalerne i Tyskland 5. Irland 6. Cølibatet 1. Pastoralrådsmøder Efter

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 11 07-apr-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 11 07-apr-2012 VEOK Information nr. 11 07-apr-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. Italien: Vatikanet skal betale skat 2. Vatikanet: Paven advarer mod en ikke-religiøs tolkning af livet 3. Vatikanet:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Giv vor kirke et perspektiv

Giv vor kirke et perspektiv VEOK Information nr. 8 14-mar-2012 Giv vor kirke et perspektiv Åbent brev til verdens biskopper, april 2010 af Hans Küng Ærede biskopper, Joseph Ratzinger, nu Benedikt XVI, og jeg var i 1962-1963 de to

Læs mere

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Kaare Rübner Jørgensen orienterer om to aktuelle emner: 1. B16 og kondomerne 2. Abortstriden i Phoenix, Arizona 1. B16 og kondomerne Den 23. november præsenterede den tyske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker Formanden har ordet 24. august 2008 Sommeren er kort også selv om man ikke bor i Sverige. Men selv i den korte, og i år varme og solrige tid kan der ske mangt og meget i den katolske kirke. Her er oplysninger

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus.

Hvornår bruger man betegnelsen Jesus af Nazareth? Når man taler om den historiske Jesus. Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus. Var Jesus kristen? Nej, han var jøde. Hvor er Jesus født? Ifølge Bibelen i Betlehem, men man ved det ikke med

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 Charles Webster Leadbeater tænker og pioner Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Charles Webster Leadbeater (1854-1934) Af Hardy Bennis 1854: Født i Stockport i England Charles Webster Leadbeater blev

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Initiativtager til interreligiøs dialog 1

Initiativtager til interreligiøs dialog 1 Initiativtager til interreligiøs dialog 1 Pater Max Mizzi OFM conv. da han i 1978 forærer Pave Johannes Paul II albumet med artikler og fotos fra det økumeniske og interreligiøse arbejde i Assisi, som

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag?

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag? med kirken, når det ikke er søndag? 87.5% mener, at kirken også skal være åben på hverdage. Vores landsundersøgelse tyder på, at mange ikke ved, at der faktisk sker mange ting i løbet af ugen i de fleste

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Er Hytten (The Shack) en kristen bog?

Er Hytten (The Shack) en kristen bog? Er Hytten (The Shack) en kristen bog? Bogen Hytten eller The Shack af William Paul Young er blevet en bestseller i særklasse, da den i dag er solgt i flere millioner eksemplarer. Jeg blev spurgt af oversætteren

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Den katolske Kirkes beredskab

Den katolske Kirkes beredskab Den katolske Kirkes beredskab over for seksuelle overgreb mod børn og unge begået af præster eller andre kirkelige medarbejdere 2011 Indholdsfortegnelse Klik på en linje i indholdsfortegnelsen for at gå

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere