Udenlandske nyheder Del 1 af 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandske nyheder Del 1 af 2"

Transkript

1 VEOK Information nr. 3 1-feb-2012 Udenlandske nyheder Del 1 af 2 Indhold 1. Forbud mod piger som ministranter 2. Paven helgenkårer spanske præster 3. Vatikanet Paven usurperer historien - En pinlig misforståelse: 4. England Tilbage til fortidens katolicisme - Katolske skoler - Situationen i ordengland - Ordinariatet 5. Irland Færre går i kirke om søndagen - Befolkningens manglende tillid til kirken og dens præster - Afskaf cølibatet - We Are Church, Ireland - Den pavelige nuntius - Den nye nuntius: Kære medlemmer Siden jeg kom hjem fra Italien i september, har jeg haft travlt med skrive på en bog om den danske reformkatolik og karmeliterprovincial Paulus Helie, der døde omkring 1540 (også kaldet Poul Helgesen), hvorfor jeg ikke rigtigt har kunnet passe mit job som formand for VEOK. Men nu holder jeg en pause i skriveriet for at samle sammen, hvad jeg har fundet af udenlandske nyheder i The Tablet og andre medier, således at jeg i dette og i et kommende nyhedsbrev kan viderebringe dem til jer. Jeg har brudt kronologien de steder, hvor jeg syntes, at nyhederne tematisk hang sammen. Det er bevidst, at jeg stort set har afholdt mig fra at kommentere dem. Kaare Rübner Jørgensen Formand Først dog to forholdsvis dugfriske nyheder: 1. Forbud mod piger som ministranter Hvis jeg ikke husker galt, gav Vatikanet på forsøgsbasis i 1968 sin tilladelse til, at man kunne anvende piger som ministranter. Hvis altså den lokale biskop og sognepræsten ikke havde noget at indvende derimod. Derfor kan vi i dag stort set overalt se piger/kvinder fungere på lige fod med drenge/mænd som ministranter. Men nu har Vatikanet udstedt et forbud. Når messen afholdes efter den ekstraordinære, dvs. efter den gamle tridentinske ritus, er det kun hankønspersoner, der kan optræde som ministranter. 2. Paven helgenkårer spanske præster Pave Benedikt har netop helgenkåret en række franciskanerpræster, som blev myrdet under den spanske borgerkrig. Det er ikke første gang, det sker, for han har tidligere helgenkåret omkring 60 spanske præster. Det interessante er, at de alle er blevet myrdet af republikanerne. De mange præster, Francos styrker myrdede, er aldrig blevet hverken salig- eller helgenkåret. Infomail12003 side 1 af 5

2 Det at han tilsyneladende har taget parti, glæder de højreorienterede og fascistiske kredse i Spanien, men kan ikke undgå at vanskeliggøre forsoningen mellem de forskellige fløje i det spanske samfund. 3. Vatikanet Paven usurperer historien: I september bragte The Tablet en artikel, forfattet af bladets mand i Rom Robert Mickens, om pave Benedikts tid som pave. Et af de karakteristiske træk har været, at han har sørget for, at der nu er en massiv dominans af europæere i Kurien. Artikel blev fyldigt refereret i Katolsk Orientering nr. 16 (30. september. Men det danske blad undlod at omtale slutningen af artiklen, som er nok så sigende for den måde, vor pave tænker. Heri oplyses nemlig, at en anden af pavens målsætninger har været at give en definitiv fortolkning af Det andet Vatikanerkoncil. Om man kan det, tager Robert Mickens ikke stilling til. Men hører det at tage patent på historien ikke hjemme i totalitære stater? Selv har jeg oplevet det under mine rejser i de gamle kommunistiske lande i Østeuropa og vil mene, at der i et demokrati ikke er nogen, der ejer historien. Så derfor må også paven acceptere, at der er forskellige opfattelser og tolkninger af koncilets arbejde og de beslutninger, der dengang blev truffet. Men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at alle fortolkninger skulle være rigtige. (The Tablet 17. september En pinlig misforståelse: Vatikanets dagblad L Osservatore Romano har rettet et hårdt angreb på den engelske tv- og radiostation BBC for at ville fjerne ethvert spor af kristendom fra den vestlige kultur. Årsagen hertil skulle være, at BBC vil erstatte de traditionelle engelske betegnelser BC (Before Christ) og AD (Anno Domini) med den, jøder og andre ikke-kristne anvender: BCE (Before Common Era) og CE (Common Era), altså med betegnelser, der svarer til de efterhånden sjældent brugte før vor tidsregning (f.v.t.) og efter vor tidsregning (e.v.t.) på dansk. At fornægte den historisk revolutionære betydning af Christi ankomst til jorden, som er accepteret af selv dem, som ikke anerkender ham som Guds søn, er en handling af enorm stupiditet, hedder det i avisen, så hvorfor ikke anerkende, at fra det øjeblik ændrede verden sig. Med et par måneders forsinkelse viderebragte Kristeligt Dagblad historien til sine læsere. Men det hele bygger på en misforståelse. Ifølge BBC er der nemlig ikke tale om en afskaffelse, men blot om at stationen i fremtiden vil overlade det til den enkelte programleder, hvilke betegnelser der skal anvendes i hans eller hendes udsendelser. Da mange af dets medarbejdere tilhører etniske minoriteter og dermed ikke er kristne, lyder det vel nok så fornuftigt, især da ingen ved, hvornår Jesus egentlig blev født (Catholic Herald 5. oktober og The Tablet 8. oktober 2011, Kristeligt Dagblad 28. december. 4. England Tilbage til fortidens katolicisme: Biskopperne i England har genindført fredagsabstinensen. Det er dog ikke et krav, men blot en opfordring til landets katolikker om at genoptage denne gamle katolske skik. Det fik en læser i The Tablet til at spørge, om de ikke var klar over, at havene omkring De britiske Øer er ved at blive tømt for fisk? Opdræt af laks og andre fisk i dambrug forurener desuden vandløb og åer, skrev han, samtidig med at han påpegede, hvad vi også ved fra vort eget land, at fisk i forretningerne er dyrere end kød, hvorfor det at spise fisk om fredagen ikke længere kan betragtes som en bodshandling. (The Tablet 24. september Katolske skoler: Hvad vil det sige at kalde sig katolsk? Det spørgsmål diskuteres mange steder i verden. Pavens holdning er, at en katolsk institution ikke bør kalde sig katolsk, hvis det ikke har et klart, katolsk idégrundlag. I England er spørgsmålet blevet aktuelt for flere skoler. Infomail12003 side 2 af 5

3 En undersøgelse viser nemlig, at mere end hver tredje af de katolske skoler, der findes i England og Wales, har mere end 30 procent ikke-katolske elever, og at 20 procent har et flertal af anderledes troende elever. Det sidste er en stigning på 5 procent i forhold til Det er især muslimske forældre, der sætter deres børn i katolske skoler. Derfor er også antallet af skoler, der tillader muslimske piger at tildække deres hoved, blevet fordoblet siden 2009, så det nu er oppe på 61 procent. Omvendt kræver mange skoler, at også ikke-katolske elever overværer de daglige andagter og ugentlige skolemesser. Endelig fremgår det af undersøgelsen, at kun 56 procent af de katolske lærere praktiserer deres tro. Sidste år afbrød bispedømmet Salford forbindelsen til Sacred Heart Primary School i Blackburn, fordi antallet af dens ikke-katolske elever var kommet op på 97 procent. (The Tablet 1. oktober Biskoppen af Lancaster har stillet spørgsmålstegn ved værdien af katolske skoler med store ikkekatolske elevtal. Kirkens opgave er at evangelisere og dets bygninger, kirker, sogne, skoler og kollegier er kun værdifulde, såfremt de hjælper kirken i dens mission, siger han og fortsætter: Er det rimeligt, at vore menigheder skal understøtte de skoler, hvor flertallet af elever og lærere ikke er praktiserende katolikker? Er det ikke på tide at erkende, at vi ikke længere kan opretholde skoler, der kun er katolske af navn. Ikke alle biskopper er dog enige med ham. Biskop Lang af Clifton udtaler, at de katolske skolers opgave ikke er at skabe ghettoer, men at opmuntre eleverne til og hjælpe dem med at blive aktive borgere, der yder noget til samfundets fællesskab. Generalvikaren i bispedømmet Hallam mener, at de katolske skoler er vigtige redskaber i evangeliseringen, samtidig med at de giver ikke-katolske elever mulighed for at blive fortrolige med katolsk tro og katolske miljøer. En repræsentant for bispedømmet Middlesbrough udtaler, at han ikke vil betragte nogen af bispedømmets skoler som kun katolske af navn. Men derved være ikke sagt, at antallet af katolske ansatte og elever og især de stigende vanskeligheder med at finde kvalificerede ledere ikke giver os problemer med hensyn til skolernes katolske identitet. Omvendt siger en talsmand for de katolske læreres organisation, at en skoles katolske ånd ikke er afhængig af antallet af katolske elever. (The Tablet 7. januar Situationen i ordengland: I de nordlige områder af England har der traditionelt boet mange katolikker, for var dér, de irske immigranter fandt arbejde. Katolikkernes antal er imidlertid faldende. Værre er dog, at en ny undersøgelse viser, at de nordlige bispedømmer må forvente en nedgang i antallet af præster på 40 procent inden for de næste ti år. Biskoppernes svar herpå er sammenlægning af sogne. Den tidligere rektor for det engelske kollegium i Rom, Mgr. Kilgariff, der nu er sognepræst i Malvern (Worcestershire i West Midland), siger, at gifte præster kan være én løsning på problemet. (The Tablet 22. oktober Ordinariatet: Som bekendt oprettede Vatikanet sidste år et Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham for de anglikanske præster, der er konverteret til den katolske kirke. De har fået lov til fortsat at være gifte, men om de må gifte sig igen, hvis deres hustru dør, har man ikke hørt noget om. Formodentlig må de det ikke, for deres situation minder om den, der findes i den ortodokse kirke: her må en præst være gift, hvis han har indgået ægteskab før præstevielsen, men han må ikke gifte sig efter denne og dermed heller ikke gifte sig igen, hvis han bliver enkemand. Vatikanet har også accepteret, at Ordinariatets præster celebrerer messe efter den anglikanske ritus og står med ryggen til menigheden, selv om det sidste ikke længere er det normale i den engelske statskirke. Infomail12003 side 3 af 5

4 Men modtagelsen af disse konverterede præster belaster den engelske og walisiske kirkes økonomi, for de pågældende præster skal selvfølgelig havde en højere løn end de cølibatære præster, når de også skal forsørge hustru og børn. I England findes imidlertid en velgørende katolsk organisation ved navn Aid to the Church in Need, der samler penge ind til forfulgte kristne i udlandet. Sidste år blev det til 6.7 mill. pund (ca 60 mill. danske kroner). Det har nu vakt undren, at organisationen har brugt nogle af disse penge til at understøtte de konverterede præster. Beløbet har dog blot været på pund ( kr.), så det kan ikke siges at have været særlig stort, men trods det spørger mange, om det var til det formål, de gav penge? (The Tablet 29. oktober og 19. november 5. Irland Færre går i kirke om søndagen: Af en ny rapport fra ærkebispedømmet Dublin fremgår, at antallet af kirkegængere er faldet til 18 procent (mod 22 procent for fem år siden). At det især er ungdommen, der bliver væk, er virkelig bekymrende, udtaler ærkebiskop Diarmuir Martin. Han siger videre, at de ændringer i kirkens liv, der vil finde sted mellem nu og 2020, vil være enorme: Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det vil blive de mest udfordrende år i dette bispedømme siden den katolske emancipation i Ærkebiskoppen blev også spurgt, om hvorfor det kun er præster, der sidder med ved bordet, når beslutninger skal træffes. Der er ingen grund til, at andre ikke også skulle sidde med, svarede han, men vi har en hierarkisk kirke. Vi har en kirke, hvor der er særlige embeder. Der er pavens embede. Der er biskoppernes embede. Ånden virker inden for hele det kirkelige fællesskab, og vi har endnu ikke fundet en måde, hvorpå vi kan få gavn heraf. Og så tilføjede han: Der er ingen tvivl om, at det opleves som en fremmedgørelse, især af kvinder i kirken. Samtidig viser undersøgelsen, at præsternes lønninger er faldet mere end befolkningens generelle lønnedgang. Deres årsløn er nu i gennemsnit på ( kr.). (The Tablet 17. december Befolkningens manglende tillid til kirken og dens præster: en meningsmåling, omfattende 1000 personer, viser, at befolkningen mener, at antallet af præster, der har misbrugt børn, er væsentligt højere end hidtil antaget. En ud af fire irere regner således med, at mindst 40 procent af præsterne har misbrugt børn, ja et mindretal på 5 procent er endog af den opfattelse, at alle katolske præster er misbrugere. En anden undersøgelse viser dog, at 27 procent af befolkningen har et positivt syn på kirken. (The Tablet 5. november Afskaf cølibatet: Den forhenværende biskop af Derry/Londonderry Edward Daly opfordrer til opgivelse af cølibatet. Vi har mistet nogle meget fine præster på grund af det, siger han og fortsætter: Hvis forholdene fortsætter som hidtil, vil en mængde sogne stå uden præst om få år, og de præster, som er tilbage, vil være gamle, trætte og stærkt overbebyrdet. (The Tablet 17. september At livet er ved at blive utåleligt for præsterne i Irland, mener også Foreningen af katolske Præster (Association of Catholic Priests), der har 500 medlemmer. Årsagen hertil er dels det pres, der bliver lagt på præsterne, som bliver ældre og ældre, dels manglen på en plan for at imødekomme dette problem. Officielt er der ingen, der taler derom, og alt er ved at smuldre, siger den kendte redemptoristpræst Tony Flannery, der er talsmand for foreningen (og medlem af We Are Church, Ireland). En anden præst, Fr. Keven Hegarty, udtaler, at biskopperne ikke har fattet det enorme tab af troværdighed, præsterne har lidt som følge af Ryan, Ferns, Murphy og Cloyne-rapporterne. Infomail12003 side 4 af 5

5 Der er i øjeblikket en tilstand af dysfunktion i kirken og en desillusion blandt præsterne, som føler, at de arbejder i en kirke, der er ved at falde fra hinanden. At så få mænd og så godt som ingen kvinder er indstillet på at blive henholdsvis præst og ordenssøster, er et tegn på en kirke i dyb krise. Kirkens lederskab, siger han videre, er splittet og uden styring. Der er brug for et Vatikankoncil III, om ikke andet så for at minde os om det forrige koncils erkendelser. En Vatikan II-inspireret kirke ville tillade gifte præster og kvindelige præster og gøre brug af lægfolks viden om seksualitet og demokrati. Den nuværende kirkes ledere er mistænksomme over for lægfolk og kun de, der deler biskoppernes snæversyn, kommer ind i varmen. (The Tablet 8. oktober We Are Church, Ireland: Vor søsterorganisation i Irland lancerer nu en kampagne lig det østrigske Præsteinitiativ : ophævelse af det påtvungne cølibat, ordination af kvinder og imødekommenhed over for homoseksuelle og gengifte. Også den nye engelske oversættelse af messeteksterne, som man har fået påduttet fra Rom, vender foreningen sig imod på grund af dens brug af et sexistisk, antikveret og irrelevant sprog. Den pavelige nuntius: Som bekendt valgte Vatikanet i august at udskifte sin ambassadør (nuntius), inden den irske regering erklærede ham for persona non grata. Nu er det kommet frem, at hver irsk biskop, herunder også deres hjælpebiskopper, er blevet bedt at indtalte 500 til en afskedsgave til ærkebiskop Giuseppe Leanza. Hvem der har pålagt dem det, foreligger der ingen oplysninger om, men en talsmand for biskopperne siger, at det er normalt at takke en nuntius på den måde, når han holder op. Hvis alle betaler, vil ærkebiskop Leanza modtage ( kr.). Det har naturligvis vakt en vis harme i den irske befolkning, for det er jo den, der i sidste ende via deres bidrag til kirken skal betale. Og hvad har Lenaza ydet? Vist ikke andet end at modarbejde opklaringen af sagerne om præsters misbrug af børn. (Irish Times 8.oktober. (I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at spekulere på, om Vatikanet giver en tilsvarende gave til ambassadørerne ved Vatikanet, når de holder op, og om vi i Norden også giver nuntius en i Stockholm, som for os i Danmark dog kun er pronuntius, en pengegave, når han forflyttes til en anden post? Hvis I ikke kender forskellen på en nuntius og pronuntius, så kommer den her: I mange lande er det kutyme, at Vatikanets ambassadør er doyen, dvs. formand for det diplomatiske korps. Er han det, kaldes han nuntius; er han det ikke, er hans titel pronuntius). Den nye nuntius: Vatikanet har udnævnt amerikaneren Mgr. Charles Brown til ny nuntius i Irland efter den skandaliserede ærkebiskop Leanza. Det har vakt den vis murren i krogene internt i Vatikanet, for han er ikke diplomat, men har arbejdet fjorten år i Troslærekongregationen, heraf otte år under Ratzinger. Paven sætter altså en af sine egne folk ind på denne post i håb om, at han kan reparere skårene og genoprette kirkens troværdighed. Men det er lidt af en gambling, for selv om manden er særdeles veluddannet og har engelsk som modersmål, er han uden diplomatisk erfaring. En af de første ting, han skal være med til at tage stilling til, er, hvad man skal stille op med de 26 bispedømmer i Irland, hvoraf de syv i øjeblikket er uden biskop. Vil det være hensigtsmæssigt at lægge flere af dem sammen, således som der blevet talt om? (The Tablet 5. december Om de irske bispedømmer i øvrigt dette: På den irske ø er der 26 bispedømmer. Heraf ligger 23 i republikken og 3 i Nordirland. Blandt de sidste er der bispedømmet Derry (på engelsk: Londonderry) med et territorium i såvel republikken som i Nordirland. Alle bispedømmerne indgår i den irske bispekonference. Den nye nuntius forhandler selvfølgelig med bispekonferencen, selv om de kun er de 23 bispedømmer i republikken, der hører til hans virkefelt. De tre nordiske bispedømmer er under den pavelige nuntius i London. Det må vist siges at være noget rod. Infomail12003 side 5 af 5

1. Nye tekster i dokumentation Nedenstående fire dokumenter er nu lagt ud på vor hjemmeside - www.veok.dk.

1. Nye tekster i dokumentation Nedenstående fire dokumenter er nu lagt ud på vor hjemmeside - www.veok.dk. VEOK Information nr. 15 2-nov-2013 Formanden orienterer Indhold 1. Nye tekster i Dokumentation 2. Australien: Præst ekskommunikeret af pave Frans 3. Irland: Fr Flannery trækker sig 4. England: Antallet

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 14 22-maj-2012. yheder om Irland

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 14 22-maj-2012. yheder om Irland VEOK Information nr. 14 22-maj-2012 yheder om Irland 1. Den pavelige visitation 2. Irland: de "oprørske" præster 3. Presset på kardinal Seán Brady stiger 4. Katolikker kræver demokrati i kirken 5. Irland

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 18 24-juli-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 18 24-juli-2012 VEOK Information nr. 18 24-juli-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om Indhold 1. Pavens opmuntring til de gengifte: jeres lidelse er en gave 2. Tyskland: Katholikentag i Mannheim 3. Nyt

Læs mere

Sociallæren og den katolske kirkens engagement i politik og sociale spørgsmål

Sociallæren og den katolske kirkens engagement i politik og sociale spørgsmål Sociallæren og den katolske kirkens engagement i politik og sociale spørgsmål Katolsk sociallære Kirkens institutioner for fred og retfærdighed Pave Frans og fremtiden for sociallæren Danmark Debat Udvikling

Læs mere

Freisingmødet 16.-18. juni 2006

Freisingmødet 16.-18. juni 2006 VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker www.veok.dk VEOK's Nyhedsmail nr. 35 21-jan-2007 Nytårshilsen til alle VEOK s medlemmer Januar er opkaldt efter den romerske gud Janus guden med de to hoveder,

Læs mere

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 29-jun-2014. Indhold

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 29-jun-2014. Indhold VEOK Information nr. 7 29-jun-2014 Formanden orienterer Indhold 1. Kardinal Maradiaga om modstanden mod pave Frans 2. Pave Frans fortsætter oprydningen i Vatikanet 3. Kardinal Bertones nye lejlighed i

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 25 14-nov-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 25 14-nov-2012 VEOK Information nr. 25 14-nov-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Interviewet med kardinal Martini: en rettelse 2. Danmark: advokat Kjeldsens rapport 3. Norden: stigende antal

Læs mere

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 15-marts-2010

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 15-marts-2010 15-marts-2010 Formanden har ordet Indhold 1. Pastoralrådsmøder 2. Den katolske kirke har brug for din mening 3. Kirkeskat 4. Sexskandalerne i Tyskland 5. Irland 6. Cølibatet 1. Pastoralrådsmøder Efter

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 2-sep-2011

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 2-sep-2011 Formanden har ordet Kære medlem 1. Østrig: Kardinal Schönborns reaktion 2. Irland: Den hellige Stol og Vatikanet under pres 3. Irland: Flere bispedømmer trues af konkurs 4. Irland: Angreb på skriftemålets

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr nov Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr nov Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer VEOK Information nr. 13 19-nov-2015 Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. USA: hvad kostede sexskandalerne? 2. Norge: biskop Müller død 3. Irland: debat ønskes om kvindelige præster 4.

Læs mere

Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.)

Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.) Nyhedsmail nr. 86 29-mar-2010 Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.) Den katolske Kirke i Danmark er i den sidste tid

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr aug-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr aug-2012 VEOK Information nr. 19 13-aug-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Beredskabsplaner 2. Vatikanets økonomi 3. Spanien: kan kirken beskattes? 4. USA: kardinals højre hånd idømt

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Pave Frans er en Jesus Kristus-centreret mand, der læser i Bibelen hver dag. Luis Palau, præst og evangelist 2

Pave Frans er en Jesus Kristus-centreret mand, der læser i Bibelen hver dag. Luis Palau, præst og evangelist 2 Han er sky, reserveret og fåmælt og har aldrig været karrierebevidst. Men det er netop de karaktertræk, der betragtes som hans største fortrin. Han lever spartansk og enkelt, samtidig med at han er dybt

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

Irland på kollisionskurs med Vatikanet

Irland på kollisionskurs med Vatikanet Nyhedsmail nr. 122 6-aug-2011 Irland på kollisionskurs med Vatikanet ved Kaare Rübner Jørgensen Som omtalt i enkelte danske aviser, bl.a. i Kristeligt Dagblad den 30. juli, har Vatikanet hjemkaldt sin

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr maj-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr maj-2012 VEOK Information nr. 13 11-maj-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. Benedikt XVI for Haag Domstolen? 2. De amerikanske biskopper går til modangreb på SNAP 3. Benedikt kritiserer liberale

Læs mere

Her følger først nogle dugfriske nyheder og derefter nogle ældre nyheder, som stadig kan have interesse.

Her følger først nogle dugfriske nyheder og derefter nogle ældre nyheder, som stadig kan have interesse. VEOK Information nr. 9 30-apr-2013 Formanden orienterer Her følger først nogle dugfriske nyheder og derefter nogle ældre nyheder, som stadig kan have interesse. Indhold 1. Pave Frans opretter et nyt paveligt

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet efter døden Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet i den usynlige verden En kendis vender tilbage fra de døde og fortæller sin historie. Den bedste modgift

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

VEOK-Information 6/2017

VEOK-Information 6/2017 VEOK Information 12. juni-2017 VEOK-Information 6/2017 Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Fremtidsværksted for den katolske kirke i Danmark. 2. Irland: antallet af katolikker er faldende.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 16 14-jun-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 16 14-jun-2012 VEOK Information nr. 16 14-jun-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. Vatikanet afviser at tale med Præste-Initiativet 2. Østrig: præst vs menighed 3. Schweiz: en kirke med færre præster

Læs mere

Udtalelse om kvindelige præster trækkes tilbage

Udtalelse om kvindelige præster trækkes tilbage Formanden har ordet Kære medlem Udtalelse om kvindelige præster trækkes tilbage Verdensungdomsdagene i Madrid Det irske problem igen 1. Anmeldepligt 2. Pontifikal tavshedspligt 3. Kardinal Ratzingers retningslinier

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

1. Belgien: ny ærkebiskop af Malines-Bruxelles (Mechelen-Brussel)

1. Belgien: ny ærkebiskop af Malines-Bruxelles (Mechelen-Brussel) VEOK Information nr. 1 19-jan-2016 Med ønsket om et godt og forhåbentlig mere fredfyldt nyt år til alle vore medlemmer orienterer vor formand om nogle af de begivenheder, der fandt sted i slutningen af

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr jan-2013

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr jan-2013 VEOK Information nr. 2 28-jan-2013 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. En forklaring 2. Hellig uro 3. England: Messer for homoseksuelle ophører 4. Frankrig: regeringen på konfliktkurs

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 11 07-apr-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 11 07-apr-2012 VEOK Information nr. 11 07-apr-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. Italien: Vatikanet skal betale skat 2. Vatikanet: Paven advarer mod en ikke-religiøs tolkning af livet 3. Vatikanet:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Formanden kommenterer

Formanden kommenterer 16. april 2009 Formanden kommenterer Fra den store verden Biskopper kendte til præsters sexbrug af børn Den amerikanske sexskandale udvikler sig mere og mere. Ikke alene undersøger anklagemyndigheden i

Læs mere

Undervisningen skal sigte på at bibringe eleverne forståelse af religiøse begreber og praksis.

Undervisningen skal sigte på at bibringe eleverne forståelse af religiøse begreber og praksis. Katolsk kristendom Klare mål: Faget katolsk kristendomskundskab har til formål: At lade eleverne se sig selv og verden i relation til Kristus. Undervisningen skal lægge vægt på at bibringe eleverne viden

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

1. Vatikanet: retningslinier for håndtering af præsters misbrug af børn

1. Vatikanet: retningslinier for håndtering af præsters misbrug af børn VEOK Information nr. 2 19-feb-2016 Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Vatikanet: retningslinier for håndtering af præsters misbrug af børn 2. Vatikanet: Vatileak II-sagen 3. Tyskland:

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 9 6-aug-2015. www.veok.dk. Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer.

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 9 6-aug-2015. www.veok.dk. Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer. VEOK Information nr. 9 6-aug-2015 Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Norge: staten kræver 40 mill. 2. Polen: en befolkning under forvandling 3. Tyskland: ny katolsk arbejdsret 4. Pave

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord,

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord, 23.s.e.trinitatis 2 Lovsynger Herren 294 Talsmand på jorderige 318 Stiftet Guds søn... 710 Kærlighed til fædrelandet 15 Op al den ting Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium.

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: 557-414-156 370-471-31 Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Jesus siger, at Gudsriget vokser af sig selv, -helt ligesom kornet på

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 9 570/ 571-569 Hinge kl.10.30: 9-574- 570/571-475- 569 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 26 28-nov-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 26 28-nov-2012 VEOK Information nr. 26 28-nov-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. En katolsk reaktion på det amerikanske valg 2. Mary McAleese og kardinal Law 3. Kardinal Danneels om konciliet

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere