Udenlandske nyheder Del 1 af 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandske nyheder Del 1 af 2"

Transkript

1 VEOK Information nr. 3 1-feb-2012 Udenlandske nyheder Del 1 af 2 Indhold 1. Forbud mod piger som ministranter 2. Paven helgenkårer spanske præster 3. Vatikanet Paven usurperer historien - En pinlig misforståelse: 4. England Tilbage til fortidens katolicisme - Katolske skoler - Situationen i ordengland - Ordinariatet 5. Irland Færre går i kirke om søndagen - Befolkningens manglende tillid til kirken og dens præster - Afskaf cølibatet - We Are Church, Ireland - Den pavelige nuntius - Den nye nuntius: Kære medlemmer Siden jeg kom hjem fra Italien i september, har jeg haft travlt med skrive på en bog om den danske reformkatolik og karmeliterprovincial Paulus Helie, der døde omkring 1540 (også kaldet Poul Helgesen), hvorfor jeg ikke rigtigt har kunnet passe mit job som formand for VEOK. Men nu holder jeg en pause i skriveriet for at samle sammen, hvad jeg har fundet af udenlandske nyheder i The Tablet og andre medier, således at jeg i dette og i et kommende nyhedsbrev kan viderebringe dem til jer. Jeg har brudt kronologien de steder, hvor jeg syntes, at nyhederne tematisk hang sammen. Det er bevidst, at jeg stort set har afholdt mig fra at kommentere dem. Kaare Rübner Jørgensen Formand Først dog to forholdsvis dugfriske nyheder: 1. Forbud mod piger som ministranter Hvis jeg ikke husker galt, gav Vatikanet på forsøgsbasis i 1968 sin tilladelse til, at man kunne anvende piger som ministranter. Hvis altså den lokale biskop og sognepræsten ikke havde noget at indvende derimod. Derfor kan vi i dag stort set overalt se piger/kvinder fungere på lige fod med drenge/mænd som ministranter. Men nu har Vatikanet udstedt et forbud. Når messen afholdes efter den ekstraordinære, dvs. efter den gamle tridentinske ritus, er det kun hankønspersoner, der kan optræde som ministranter. 2. Paven helgenkårer spanske præster Pave Benedikt har netop helgenkåret en række franciskanerpræster, som blev myrdet under den spanske borgerkrig. Det er ikke første gang, det sker, for han har tidligere helgenkåret omkring 60 spanske præster. Det interessante er, at de alle er blevet myrdet af republikanerne. De mange præster, Francos styrker myrdede, er aldrig blevet hverken salig- eller helgenkåret. Infomail12003 side 1 af 5

2 Det at han tilsyneladende har taget parti, glæder de højreorienterede og fascistiske kredse i Spanien, men kan ikke undgå at vanskeliggøre forsoningen mellem de forskellige fløje i det spanske samfund. 3. Vatikanet Paven usurperer historien: I september bragte The Tablet en artikel, forfattet af bladets mand i Rom Robert Mickens, om pave Benedikts tid som pave. Et af de karakteristiske træk har været, at han har sørget for, at der nu er en massiv dominans af europæere i Kurien. Artikel blev fyldigt refereret i Katolsk Orientering nr. 16 (30. september. Men det danske blad undlod at omtale slutningen af artiklen, som er nok så sigende for den måde, vor pave tænker. Heri oplyses nemlig, at en anden af pavens målsætninger har været at give en definitiv fortolkning af Det andet Vatikanerkoncil. Om man kan det, tager Robert Mickens ikke stilling til. Men hører det at tage patent på historien ikke hjemme i totalitære stater? Selv har jeg oplevet det under mine rejser i de gamle kommunistiske lande i Østeuropa og vil mene, at der i et demokrati ikke er nogen, der ejer historien. Så derfor må også paven acceptere, at der er forskellige opfattelser og tolkninger af koncilets arbejde og de beslutninger, der dengang blev truffet. Men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at alle fortolkninger skulle være rigtige. (The Tablet 17. september En pinlig misforståelse: Vatikanets dagblad L Osservatore Romano har rettet et hårdt angreb på den engelske tv- og radiostation BBC for at ville fjerne ethvert spor af kristendom fra den vestlige kultur. Årsagen hertil skulle være, at BBC vil erstatte de traditionelle engelske betegnelser BC (Before Christ) og AD (Anno Domini) med den, jøder og andre ikke-kristne anvender: BCE (Before Common Era) og CE (Common Era), altså med betegnelser, der svarer til de efterhånden sjældent brugte før vor tidsregning (f.v.t.) og efter vor tidsregning (e.v.t.) på dansk. At fornægte den historisk revolutionære betydning af Christi ankomst til jorden, som er accepteret af selv dem, som ikke anerkender ham som Guds søn, er en handling af enorm stupiditet, hedder det i avisen, så hvorfor ikke anerkende, at fra det øjeblik ændrede verden sig. Med et par måneders forsinkelse viderebragte Kristeligt Dagblad historien til sine læsere. Men det hele bygger på en misforståelse. Ifølge BBC er der nemlig ikke tale om en afskaffelse, men blot om at stationen i fremtiden vil overlade det til den enkelte programleder, hvilke betegnelser der skal anvendes i hans eller hendes udsendelser. Da mange af dets medarbejdere tilhører etniske minoriteter og dermed ikke er kristne, lyder det vel nok så fornuftigt, især da ingen ved, hvornår Jesus egentlig blev født (Catholic Herald 5. oktober og The Tablet 8. oktober 2011, Kristeligt Dagblad 28. december. 4. England Tilbage til fortidens katolicisme: Biskopperne i England har genindført fredagsabstinensen. Det er dog ikke et krav, men blot en opfordring til landets katolikker om at genoptage denne gamle katolske skik. Det fik en læser i The Tablet til at spørge, om de ikke var klar over, at havene omkring De britiske Øer er ved at blive tømt for fisk? Opdræt af laks og andre fisk i dambrug forurener desuden vandløb og åer, skrev han, samtidig med at han påpegede, hvad vi også ved fra vort eget land, at fisk i forretningerne er dyrere end kød, hvorfor det at spise fisk om fredagen ikke længere kan betragtes som en bodshandling. (The Tablet 24. september Katolske skoler: Hvad vil det sige at kalde sig katolsk? Det spørgsmål diskuteres mange steder i verden. Pavens holdning er, at en katolsk institution ikke bør kalde sig katolsk, hvis det ikke har et klart, katolsk idégrundlag. I England er spørgsmålet blevet aktuelt for flere skoler. Infomail12003 side 2 af 5

3 En undersøgelse viser nemlig, at mere end hver tredje af de katolske skoler, der findes i England og Wales, har mere end 30 procent ikke-katolske elever, og at 20 procent har et flertal af anderledes troende elever. Det sidste er en stigning på 5 procent i forhold til Det er især muslimske forældre, der sætter deres børn i katolske skoler. Derfor er også antallet af skoler, der tillader muslimske piger at tildække deres hoved, blevet fordoblet siden 2009, så det nu er oppe på 61 procent. Omvendt kræver mange skoler, at også ikke-katolske elever overværer de daglige andagter og ugentlige skolemesser. Endelig fremgår det af undersøgelsen, at kun 56 procent af de katolske lærere praktiserer deres tro. Sidste år afbrød bispedømmet Salford forbindelsen til Sacred Heart Primary School i Blackburn, fordi antallet af dens ikke-katolske elever var kommet op på 97 procent. (The Tablet 1. oktober Biskoppen af Lancaster har stillet spørgsmålstegn ved værdien af katolske skoler med store ikkekatolske elevtal. Kirkens opgave er at evangelisere og dets bygninger, kirker, sogne, skoler og kollegier er kun værdifulde, såfremt de hjælper kirken i dens mission, siger han og fortsætter: Er det rimeligt, at vore menigheder skal understøtte de skoler, hvor flertallet af elever og lærere ikke er praktiserende katolikker? Er det ikke på tide at erkende, at vi ikke længere kan opretholde skoler, der kun er katolske af navn. Ikke alle biskopper er dog enige med ham. Biskop Lang af Clifton udtaler, at de katolske skolers opgave ikke er at skabe ghettoer, men at opmuntre eleverne til og hjælpe dem med at blive aktive borgere, der yder noget til samfundets fællesskab. Generalvikaren i bispedømmet Hallam mener, at de katolske skoler er vigtige redskaber i evangeliseringen, samtidig med at de giver ikke-katolske elever mulighed for at blive fortrolige med katolsk tro og katolske miljøer. En repræsentant for bispedømmet Middlesbrough udtaler, at han ikke vil betragte nogen af bispedømmets skoler som kun katolske af navn. Men derved være ikke sagt, at antallet af katolske ansatte og elever og især de stigende vanskeligheder med at finde kvalificerede ledere ikke giver os problemer med hensyn til skolernes katolske identitet. Omvendt siger en talsmand for de katolske læreres organisation, at en skoles katolske ånd ikke er afhængig af antallet af katolske elever. (The Tablet 7. januar Situationen i ordengland: I de nordlige områder af England har der traditionelt boet mange katolikker, for var dér, de irske immigranter fandt arbejde. Katolikkernes antal er imidlertid faldende. Værre er dog, at en ny undersøgelse viser, at de nordlige bispedømmer må forvente en nedgang i antallet af præster på 40 procent inden for de næste ti år. Biskoppernes svar herpå er sammenlægning af sogne. Den tidligere rektor for det engelske kollegium i Rom, Mgr. Kilgariff, der nu er sognepræst i Malvern (Worcestershire i West Midland), siger, at gifte præster kan være én løsning på problemet. (The Tablet 22. oktober Ordinariatet: Som bekendt oprettede Vatikanet sidste år et Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham for de anglikanske præster, der er konverteret til den katolske kirke. De har fået lov til fortsat at være gifte, men om de må gifte sig igen, hvis deres hustru dør, har man ikke hørt noget om. Formodentlig må de det ikke, for deres situation minder om den, der findes i den ortodokse kirke: her må en præst være gift, hvis han har indgået ægteskab før præstevielsen, men han må ikke gifte sig efter denne og dermed heller ikke gifte sig igen, hvis han bliver enkemand. Vatikanet har også accepteret, at Ordinariatets præster celebrerer messe efter den anglikanske ritus og står med ryggen til menigheden, selv om det sidste ikke længere er det normale i den engelske statskirke. Infomail12003 side 3 af 5

4 Men modtagelsen af disse konverterede præster belaster den engelske og walisiske kirkes økonomi, for de pågældende præster skal selvfølgelig havde en højere løn end de cølibatære præster, når de også skal forsørge hustru og børn. I England findes imidlertid en velgørende katolsk organisation ved navn Aid to the Church in Need, der samler penge ind til forfulgte kristne i udlandet. Sidste år blev det til 6.7 mill. pund (ca 60 mill. danske kroner). Det har nu vakt undren, at organisationen har brugt nogle af disse penge til at understøtte de konverterede præster. Beløbet har dog blot været på pund ( kr.), så det kan ikke siges at have været særlig stort, men trods det spørger mange, om det var til det formål, de gav penge? (The Tablet 29. oktober og 19. november 5. Irland Færre går i kirke om søndagen: Af en ny rapport fra ærkebispedømmet Dublin fremgår, at antallet af kirkegængere er faldet til 18 procent (mod 22 procent for fem år siden). At det især er ungdommen, der bliver væk, er virkelig bekymrende, udtaler ærkebiskop Diarmuir Martin. Han siger videre, at de ændringer i kirkens liv, der vil finde sted mellem nu og 2020, vil være enorme: Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det vil blive de mest udfordrende år i dette bispedømme siden den katolske emancipation i Ærkebiskoppen blev også spurgt, om hvorfor det kun er præster, der sidder med ved bordet, når beslutninger skal træffes. Der er ingen grund til, at andre ikke også skulle sidde med, svarede han, men vi har en hierarkisk kirke. Vi har en kirke, hvor der er særlige embeder. Der er pavens embede. Der er biskoppernes embede. Ånden virker inden for hele det kirkelige fællesskab, og vi har endnu ikke fundet en måde, hvorpå vi kan få gavn heraf. Og så tilføjede han: Der er ingen tvivl om, at det opleves som en fremmedgørelse, især af kvinder i kirken. Samtidig viser undersøgelsen, at præsternes lønninger er faldet mere end befolkningens generelle lønnedgang. Deres årsløn er nu i gennemsnit på ( kr.). (The Tablet 17. december Befolkningens manglende tillid til kirken og dens præster: en meningsmåling, omfattende 1000 personer, viser, at befolkningen mener, at antallet af præster, der har misbrugt børn, er væsentligt højere end hidtil antaget. En ud af fire irere regner således med, at mindst 40 procent af præsterne har misbrugt børn, ja et mindretal på 5 procent er endog af den opfattelse, at alle katolske præster er misbrugere. En anden undersøgelse viser dog, at 27 procent af befolkningen har et positivt syn på kirken. (The Tablet 5. november Afskaf cølibatet: Den forhenværende biskop af Derry/Londonderry Edward Daly opfordrer til opgivelse af cølibatet. Vi har mistet nogle meget fine præster på grund af det, siger han og fortsætter: Hvis forholdene fortsætter som hidtil, vil en mængde sogne stå uden præst om få år, og de præster, som er tilbage, vil være gamle, trætte og stærkt overbebyrdet. (The Tablet 17. september At livet er ved at blive utåleligt for præsterne i Irland, mener også Foreningen af katolske Præster (Association of Catholic Priests), der har 500 medlemmer. Årsagen hertil er dels det pres, der bliver lagt på præsterne, som bliver ældre og ældre, dels manglen på en plan for at imødekomme dette problem. Officielt er der ingen, der taler derom, og alt er ved at smuldre, siger den kendte redemptoristpræst Tony Flannery, der er talsmand for foreningen (og medlem af We Are Church, Ireland). En anden præst, Fr. Keven Hegarty, udtaler, at biskopperne ikke har fattet det enorme tab af troværdighed, præsterne har lidt som følge af Ryan, Ferns, Murphy og Cloyne-rapporterne. Infomail12003 side 4 af 5

5 Der er i øjeblikket en tilstand af dysfunktion i kirken og en desillusion blandt præsterne, som føler, at de arbejder i en kirke, der er ved at falde fra hinanden. At så få mænd og så godt som ingen kvinder er indstillet på at blive henholdsvis præst og ordenssøster, er et tegn på en kirke i dyb krise. Kirkens lederskab, siger han videre, er splittet og uden styring. Der er brug for et Vatikankoncil III, om ikke andet så for at minde os om det forrige koncils erkendelser. En Vatikan II-inspireret kirke ville tillade gifte præster og kvindelige præster og gøre brug af lægfolks viden om seksualitet og demokrati. Den nuværende kirkes ledere er mistænksomme over for lægfolk og kun de, der deler biskoppernes snæversyn, kommer ind i varmen. (The Tablet 8. oktober We Are Church, Ireland: Vor søsterorganisation i Irland lancerer nu en kampagne lig det østrigske Præsteinitiativ : ophævelse af det påtvungne cølibat, ordination af kvinder og imødekommenhed over for homoseksuelle og gengifte. Også den nye engelske oversættelse af messeteksterne, som man har fået påduttet fra Rom, vender foreningen sig imod på grund af dens brug af et sexistisk, antikveret og irrelevant sprog. Den pavelige nuntius: Som bekendt valgte Vatikanet i august at udskifte sin ambassadør (nuntius), inden den irske regering erklærede ham for persona non grata. Nu er det kommet frem, at hver irsk biskop, herunder også deres hjælpebiskopper, er blevet bedt at indtalte 500 til en afskedsgave til ærkebiskop Giuseppe Leanza. Hvem der har pålagt dem det, foreligger der ingen oplysninger om, men en talsmand for biskopperne siger, at det er normalt at takke en nuntius på den måde, når han holder op. Hvis alle betaler, vil ærkebiskop Leanza modtage ( kr.). Det har naturligvis vakt en vis harme i den irske befolkning, for det er jo den, der i sidste ende via deres bidrag til kirken skal betale. Og hvad har Lenaza ydet? Vist ikke andet end at modarbejde opklaringen af sagerne om præsters misbrug af børn. (Irish Times 8.oktober. (I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at spekulere på, om Vatikanet giver en tilsvarende gave til ambassadørerne ved Vatikanet, når de holder op, og om vi i Norden også giver nuntius en i Stockholm, som for os i Danmark dog kun er pronuntius, en pengegave, når han forflyttes til en anden post? Hvis I ikke kender forskellen på en nuntius og pronuntius, så kommer den her: I mange lande er det kutyme, at Vatikanets ambassadør er doyen, dvs. formand for det diplomatiske korps. Er han det, kaldes han nuntius; er han det ikke, er hans titel pronuntius). Den nye nuntius: Vatikanet har udnævnt amerikaneren Mgr. Charles Brown til ny nuntius i Irland efter den skandaliserede ærkebiskop Leanza. Det har vakt den vis murren i krogene internt i Vatikanet, for han er ikke diplomat, men har arbejdet fjorten år i Troslærekongregationen, heraf otte år under Ratzinger. Paven sætter altså en af sine egne folk ind på denne post i håb om, at han kan reparere skårene og genoprette kirkens troværdighed. Men det er lidt af en gambling, for selv om manden er særdeles veluddannet og har engelsk som modersmål, er han uden diplomatisk erfaring. En af de første ting, han skal være med til at tage stilling til, er, hvad man skal stille op med de 26 bispedømmer i Irland, hvoraf de syv i øjeblikket er uden biskop. Vil det være hensigtsmæssigt at lægge flere af dem sammen, således som der blevet talt om? (The Tablet 5. december Om de irske bispedømmer i øvrigt dette: På den irske ø er der 26 bispedømmer. Heraf ligger 23 i republikken og 3 i Nordirland. Blandt de sidste er der bispedømmet Derry (på engelsk: Londonderry) med et territorium i såvel republikken som i Nordirland. Alle bispedømmerne indgår i den irske bispekonference. Den nye nuntius forhandler selvfølgelig med bispekonferencen, selv om de kun er de 23 bispedømmer i republikken, der hører til hans virkefelt. De tre nordiske bispedømmer er under den pavelige nuntius i London. Det må vist siges at være noget rod. Infomail12003 side 5 af 5

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere