Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelseskatalog UUC Maglemosen"

Transkript

1 Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

2 2

3 Uddannelseskatalog UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC Maglemosen. Baggrunden for uddannelseskataloget er, at vi af økonomiske og faglige årsager ønsker at kunne etablere relevante kurser i eget regi - og samtidigt vil vi gerne invitere andre interesserede til at deltage i kurserne. Omkostningerne til kursusprogrammets aktiviteter betales af deltagerne ud fra en NON-profit tankegang. Kurserne søges afholdt onsdage formiddag eller tirsdage efter kl i perioden fra september 2011 til juni Kurserne vil søgt gennemført med de undervisere, der står i kataloget, men det kan af praktiske årsager være nødvendigt at finde andre undervisere. Bagerst i kataloget er et tilmeldingsskema, som du sender eller mailer til os på; Når vi har modtaget tilstrækkeligt mange tilmeldinger vil vi oprette kurset. Hvis du har forhåndstilmeldt dig, modtager du så en invitation med pris, tid og sted for kurset. Først derefter vil din tilmelding være endelig. For at holde udgifterne nede afholdes kurserne i videst mulige omfang på UUC Maglemosen. Vi kan desværre ikke garantere, at alle kurser gennemføres. Prisen på kurserne afhænger af antallet af kursister. Vi vil helst have tilmeldingen før sommerferien Med venlig hilsen Finn Pilgård Forstander 3

4 Kursusoversigt side 1. LOW Arousal/konflikthåndtering 5 2. Autisme/ADHD kursus A; Målrettet nye medarbejdere 5 3. Autisme/ADHD kursus B; Medarbejdere med nogen erfaring 5 4. Autisme/ADHD kursus C; For erfarne medarbejdere 6 5. Medicinkursus 6 6. Hygiejnekursus 7 7. Forflytningskursus 7 8. T-TAP som pædagogisk metode intro 7 9. Førstehjælpekursus; Grundkursus Boardmaker SMART BOARD Udviklingshæmmede og seksualitet Idræt for udviklingshæmmede Pårørende samarbejde Det professionelle teamsamarbejde Arbejdet omkring identitet Tegn Til Tale TTT KRAP Kognitiv Ressourcestyrende Anerkendende Pæd Grundlæggende kursus i specialpædagogik KAT kassen PECS introduktion Udviklingshæmmede med en psykiatrisk diagnose IKT uddannelse 16 4

5 Kursus 1 LOW Arousal/konflikthåndtering; 4 gange 2 time Der fokuseres på arbejdet med den fagprofessionelle eller den personlige tilgang i løsning af konflikter. Som anden - eller tredjepart i en konflikt har man som medarbejder en særlig position; Men er man bevidst om, at man måske selv er en del af konflikten? Underviser ekstern Kursus 2 Autisme/ADHD kursus A; 8 gange af 3 timer. Kurset er målrettet nye medarbejdere på området. Kurset indeholder; Gennemgang af diagnoserne: Autisme og ADHD og de komobiditeter der kan følge med. Grundlæggende introduktion i pædagogikken TEACCH Grundlæggende introduktion til den pædagogiske planlægning af undervisning undervisning /fritid, særlig fokus på visualisering Underviser Liselotte Rask Kursus 3 Autisme/ADHD kursus B; 8 gange 3 timer For medarbejdere med nogen erfaring og brug for en udbygget teoretisk forståelsesramme for autismepædagogikken. Deltagerne kan have deltaget på Autisme/ADHD kursus A. Introduktion til Sociale historier og tegnseriesamtale Introduktion til Begrebsdefinition Selvværd og selvtillid Problemskabende adfærd Underviser Liselotte Rask 5

6 Kursus 4 Autisme/ADHD kursus C; 5 gange 3 timer For erfarne medarbejdere med stor praktisk og teoretisk viden på Området. Kurset har bla. til formål at danne faglige netværk på tværs af afdelinger og institutioner. Efter dette kursus vil et relevant videre forløb kunne være 130-timers kurset under CFU. Kurset tager udgangspunkt i undervisning af faglige emner ud fra kursisternes egne cases. Gruppearbejde og erfaringsud-veksling vil være en del af kurset. Underviser Liselotte Rask Kursus 5 Medicinkursus 3 dage af 6 timer Formålet med kurset er, at medarbejderen får indblik i grundlæggende håndtering af lægemidler og kendskab til brugen af disse. Kurset retter sig mod medarbejdere, der har det daglige ansvar for at administrere elevernes medicin. Kursets mål er, at du som kur sist. Får indblik i administration af borgerens brug af medicin. Erhverver kompetence i at observere og reagere hensigtsmæssigt på af-vigelser fra elevens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i re-lation til elevens brug af lægemidler. Lærer at videregive relevante informationer og observationer til tværfagli-ge samarbejdspartnere. Får kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger. Underviser; ekstern underviser fra So-su kursusenhed Herlev 6

7 Kursus 6 Hygiejnekursus 3 timer Formålet med kurset er, at medarbejderen får kendskab til UUC Maglemosens procedure og kvalitetssikring iht hygiejneregler. Kurset retter sig mod alle medarbejdere på UUC Maglemosen. Kursets mål er, at du som kursist får indblik i: Procedure for Håndhygiejne ift: Ernæring og fødevarehåndtering, Omsorg/plejeopgaver. Medicin, Terapeutisk behandling, De værste smittekilder og veje. Forholdsregler ved ordinære sygdomme. Forholdsregler ved smitsom luftbåren dråbesmitte. Ansvarsfordeling i omsorgs- og plejeopgaver samt rengøring. Underviser; Karina Klingenberg og Torben Andersen Kursus 7 Forflytningskursus 2 gange 2 timer Forholdsregler ved forflytninger gennemgås med særlig fokus på elevens sikkerhed og medarbejderens arbejdsmiljø. Underviser Karina Klingenberg + Botved Kursus 8 Introduktion til T-TAP. 1 gang/ 4 timer. Kurset introducerer T-TAP som pædagogisk metode. Hvordan bruges assessments til planlægning af arbejdet omkring praktikafklaring Underviser Liselotte Rask 7

8 Kursus 9 Førstehjælpskursus; I alt ca. 12 timer Kursusindholdet følger Beredskabstyrelsen samt Dansk Første hjælpsråd. Kurset består af både teoretisk og praktisk undervisning. Der udleveres førstehjælpsbog til brug i undervisningen og der ud stedes kursusbevis ved endt undervisning. Grundkursus i førstehjælp gennemføres ved ekstern instruktør. Kursus 10 Boardmaker; Introduktion til nye boardm. 2 gange 6 timer. En generel introduktion til visualisering. Nye Boardmaker præsenteres og sammen drøftes; Hvilke board maker-symboler skal/kan/bør man bruge? Hvilke overvejelser skal gøres, når man skal visualisere et dagsprogram, et timeprogram eller en samtale? Underviser Tanja Kleindinst og Liselotte Rask Kursus 11 SMART BOARD; 2 gange 2 timer Anvendelse af SMARTBOARD-tavler i specialundervisningen. Basisfunktionerne gennemgås hvilke redskaber og muligheder giver tavlen og hvordan bruges den i praksis. Herudover vises eksempler på hvordan den medfølgende software kan bruges til undervisningsforløb, samt hvordan man kan forberede undervis ningsforløb ved hjælp af software. Ekstern underviser. 8

9 Kursus 12 Udviklingshæmmede og seksualitet 2 gange 3 timer Kender du Socialministeriets vejledning "Seksualitet uanset han dicap"? Bliver du undertiden i tvivl om, hvad du må og hvad du skal som medarbejder? Har du tilstrækkelig viden om seksualitet i dit arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser? Er du nys gerrig og har du lyst til at diskutere seksuelle problemstillinger med kolleger inden for samme eller lignende arbejdsområde? Udgangs punktet for kurset er, at alle mennesker har en seksualitet og at det er vores pligt som medarbejdere at tænke dette aspekt ind i vores daglige arbejde med mennesker med forskellige handicaps. Mange af os står usikre over for opgaven. Seksualitet er ofte et ømtåleligt emne, og undertiden kan det være nødvendigt at overskride nogle grænser hos os selv eller hos mennesker med handicap for at hjælpe bedst muligt. Hvem behøver hjælp? Og på hvilken måde? Hvordan er hjælpepersonens rolle? Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre faggrupper, som til dagligt arbejder med mennesker med funktionsnedsættelser. Kurset vil indeholde en gennemgang af nogle af de væsentligste områder inden for lovgivning og konventioner på området. Der vil blive lagt op til reflekterende diskussioner med henblik på at skabe øget bevidsthed hos deltagerne om egne holdninger og pædagogisk praksis i institutionen, på skolen eller i bofællesskabet. Underviser: Martha Kristensen. 9

10 Kursus 13 Idræt for unge udviklingshæmmede. 4 gange 3 timer Idrætten for unge udviklingshæmmede skal give dem udfordringer, der kan være medvirkende til at rykke deres grænser, både fysisk og psykisk. De unges kompetencer skal synliggøres og udvikles, og de skal gerne opleve dem selv i situationer de ikke troede, var mulige. De unge skal afprøve nye og anderledes idrætter i et socialt fæl lesskab med deres klassekammerater. Kurset vil blandt andet sætte fokus hvordan idræt og fysisk aktivitet kan indgå som en integreret del af det pædagogiske arbejde med de unge. Hvordan kan idrætten medvirke til at skabe øget social forståelse og kompetence i gruppen Hvordan tilrettelægges en dagligdag hvor fysisk aktivitet og træning indgår som en naturlig del, og der vil blive præsenteres en række nye idrætsaktiviteter. Ekstern underviser. 10

11 Kursus 14 Pårørendesamarbejde.1 gang 6 timer + 2 gange 1½ time 1. Oplægsdag med ekstern oplægsholder og 2. derefter er det videre arbejde i netværksform med intern facilitator. Hvordan kan vi opbygge et forældre- pårørendesamarbejde, der ind drager forældrenes ressourcer og tager højde for deres livssituation og behov? Hvordan etablerer vi et godt og ligeværdigt samarbejde med de pårørende? Hvilke særlige udfordringer ses i samarbejdet med de pårørende? Kurset rettes mod medarbejdere, som ønsker at bidrage med erfaringer fra pårørendesamarbejde. Kurset tager afsæt i psykologiske aspekter ved forældresamarbejde; herunder forældrenes copingstrategier, erkendelse- og sorgproces, viden om ASF samt mødet med forskellige forældretyper og foræl dreressourcer. Dette re-lateres til personalets funktion som formid ler: Hvilken viden er nødvendig for dig som medarbejder, for at du kan etablere et hensigtsmæssigt og in-dividualiseret samarbejde? Hvordan kan du opnå denne viden? Formen vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser i dialog, casearbejde og drøftelser. Det tilstræbes, at en forælder bidrager med eksempler på, hvad der er vigtigt i det daglige samarbejde omkring netop deres barn. Underviser: Birgit Isene, psykolog 11

12 Kursus 15 Det professionelle teamsamarbejde. 5 gange 4 timer. Vi arbejder med teamudvikling ud fra det udgangspunkt, at team i sig selv ikke er et mål men et middel. Det er et middel til at opnå to ting: Et attraktivt arbejdsmiljø og langt bedre resultater. Team er derfor ikke en betegnelse, man uden videre kan hæfte på en gruppe kollegaer, der arbejder sammen i en afdeling inden for nogle fælles rammer. Team er et samarbejdsniveau, man når hen til gennem bevidst træning investering af kræfter i at få samarbejdet og holdånden til at fungere på nogle ganske bestemte må-der, der gør, at de indbyrdes relationer er stærke nok til at holde sammen på samarbejdet uanset hvilke udfordringer, man skal tackle sammen. Underviser Colinco Institute Kursus 16 Identitet 3 gange 8 timer Arbejdet omkring identitet Underviser Liselotte Rask Hvilke overvejelser skal der til i det specialpædagogiske arbejde, når vi skal udvikle elevernes identitet? Kurset tager afsæt i en narrativ tilgang, som gennemar-bejder form og indhold i forhold til emnet. jeg-støttende samtaler, 12

13 Kursus 17 Tegn til tale Basis/ Brush-UP kursus 3 gange 2 timer Introduktion til tegn til tale. Der arbejdes med tegn inden for emnet daglig-dags kommunikation. Emnerne kan varieres efter deltagergruppens sam-mensætning. Underviser: Kirsten Gustafsson, specialpædagogisk konsulent Kursus 18 KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik) 4 gange á 3 timer KRAP er et nyt, integreret specialpædagogisk system, som udsprin- ger af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er at sætte et positivt og anerkendende syn på børn og unge mennesker. Via en kognitiv indfaldsvin-kel støttes udviklingen af en større personlig og social kompetence og bedre selvværd, så den enkelte kan mestre at udfolde sig socialt og samfunds-mæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefocu-serede menne ske- og behandlingssyn. Undervisningsformen er oplæg, diskussioner i plenum, gruppearbejde, praktisk træning, supervision ift. Egne opgaver. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at deltagerne selv får trænet brugen af konkrete værktøjer og metoder. Litteratur: Til hver undervis-ningsdag vil høre siders obligatorisk litteratur, fortrinsvis fra egen bog. Der vil blive udleveret kopier af alle de PowerPoint præsentationer etc. som anvendes. Underviser : Lene Metner, psykolog 13

14 Kursus 19 Grundlæggende kursus i specialpædagogik 5 gange 3 timer. På kurset opnås viden om det specialpædagogiske felt og arbejdet med mennesker med særlige behov og forudsætninger. Du får grundlæggende viden om udviklingspsykologi, hjernens funktioner i teori og praksis, og af-dækning af målgruppen. Der vil være særlig fokus på afdækning i forbindel-se med ændrede elevgruppe. Du vil udvikle din kompetence til at beskrive og vurdere elevgruppen, samt udvikle strategier og handleplaner på bag-grund af disse beskrivelser, herunder elevplaner og metoder indenfor specialundervisningen. Du vil få indsigt i arbejdsformer inden for relationskompetence og refleksion over egen praksis. Undervisningen om speci- fikke funkti-onsnedsættelser, vil tage udgangspunkt i kursusdeltagernes arbejdsopgaver. Ekstern underviser. Kursus 20 Træningskursus i KAT-kassen 1 x 6 timer eller 2 x 3 timer Kurset er beregnet på at inspirere og praktisk kvalificere deltagerne til at inddrage Kognitiv Affektiv Træning, (KAT-kassen) i dagligdagen. Underviser: Kirsten Callesen, psykolog 14

15 Kursus 21 Introduktion til PECS (Picture Exchance Communication System) 1 x 6 timer eller 2 x 3 timer Kursets formål er at give kursisterne indsigt i kommunikationssystemet PECS, således at deltagerne kvalificerer sig til at kunne anvende systemet i hverdagen. Undervisere: Anette Ly, talepædagog og Lone Gammeltoft, talepædagog Kursus 22 Udviklingshæmmede med en psykiatrisk diagnose 3 x 3 timer Nogle udviklingshæmmede har også en psykiatrisk diagnose eller psykiske vanskeligheder, som gør det vanskeligt at tilrettelægge pædagogiske stra-tegier. I kurset vil en række problemstillinger blive berørt som f.eks.; Hvordan kan der arbejdes pædagogisk målrettet med de udviklingshæmmede, som også har en psykiatrisk diagnose? Hvilke metoder er mulige og hvordan anvendes de? Hvilken udfordring skal der fokuseres på først? Udviklingshæmningen eller de psykiske problemer? Hvordan får vi en forståelse af de, der har dobbeltdiagnoser??? 15

16 Kursus 23 IKT uddannelsen gennemføres eksternt. Formålet med uddannelsen: at udvikle den specialpædagogiske IT - kompetence, for derigennem at give personer med store funktionsnedsættelser øgede muligheder for aktivitet og deltagelse at give den studerende tilstrækkelig viden om kompenserende teknologi til at opbygge miljøer, hvor kommunikation, leg og udvikling med IKT som hjælpemiddel bliver en natur-lig del af hverdagen og at den studerende skal lære om alternative muligheder for kommu-nikation med udgangspunkt i IKT Deltagernes udbytte: får opdateret deres teoretiske viden om kommunikation. får indgående viden om og holdninger til de muligheder IKT kan give den en-kelte i forhold til aktiv deltagelse, kommunikation og leg. får gode færdigheder i anvendelse af IKT som hjælpemiddel til leg, beskæfti-gelse og kommunikation. bliver i stand til at vurdere, beslutte og iværksætte nye kommunikative tiltag i forhold til den enkelte. sættes i stand til at undervise, rådgive og vejlede kollegaer i IKTs anvendel-sesmuligheder i forhold til kommunikation, beskæftigelse og leg for personer med store funktionsnedsættelser. 16

17 Uddannelsens form: Uddannelsen er opbygget af fem todages internater og en afsluttende dag med workshops. Deltagerne skal være indstillet på, at der i uddannelsen lægges stor vægt på formidling af den viden, de færdigheder og de holdninger man tilegner sig, hvorfor der forventes af delta-gerne, at de er aktive på den tilknyttede e-konference. Yderligere skal deltagerne også være indstillet på, at der under hele uddannelsesforløbet, vil blive stillet krav om hjemmeopgaver i form af projekter med børn eller voksne fra delta-gernes arbejdsplads, projekter i forhold til kolleger og fremlæggelse af disse opgaver på kursusdagene. Denne fordybelse af kurset er helt central for udbyttet af kurset og kræver, at der laves en aftale lokalt på den en- kelte institution, der i rimeligt omfang tager højde for tidsforbruget. På internatdagene sker overnatningen som udgangspunkt i enkeltværelser. Undervisere: Kommunikationscentret, Skansevej 2 D, 3400 Hillerød 17

18 18

19 FORHÅNDSTILMELDING Jeg er interesseret i at deltage i kursus nr. Kontaktinfo; Navn; Adresse; Mail; Tlf.; Arbejdssted; Andet; Sendes til Finn Pilgård, UUC Maglemosen, Magleparken 1, 2750 Ballerup eller pr. mail til 19

20 20

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 3317 1133 E-mailadresse: Hjemmesideadresse: KKFO v/ Skolen i Ryparken Ryparken 81, 2100 Østerbro Mail@sir.kk.dk www.sir.kk.dk

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013 Generelle indlæringsvanskeligheder Efterår 2013 Ida Mundt Adjunkt og specialpædagogisk konsulent på professionshøjskolen UCC Specialskolelærer i 22 år senest Maglebjergskolen i Allerød Kommune Pæd. Diplom

Læs mere

undervisning Anne Hellner, Birkebo

undervisning Anne Hellner, Birkebo undervisning Anne Hellner, Birkebo Pædagogiske værktøjer Low arousal Metodeplaner Sociale historier Handleplaner Pædagogiske værktøjer KRAP er et nyt, integreret socialpædagogisk system, som udspringer

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

iværksætte i IKTs, kommunikation

iværksætte i IKTs, kommunikation IKT-uddannelsen for specialpædagogisk personale en uddannelse der gør specialpæ ædagogisk personale til særlige videnshavere og formidlere indenfor IKTT Arbejderr du professionelt med mennesker med komplekse

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold Kursuskatalog 2013-14 Indhold Kom godt i gang som vejleder og supervisor... 2 Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet!... 3 At lære -at være -sammen med... 4 ipad og struktur/kommunikation... 5 Digitale

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

OVAS KURSER 2016

OVAS KURSER 2016 OVAS KURSER 2016 OVAS er stolte af at kunne præsentere deres katalog for kurser i 2016. OVAS er Ikast- Brande kommunes videnscenter inden for Området for Autisme. Vi har mere end 35 års erfaring inden

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Kursus og uddannelsespolitik. Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28

Kursus og uddannelsespolitik. Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Kursus og uddannelsespolitik Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Vedtaget i MED gruppen 21. april 2015 Indledning På Bank-Mikkelsens Vej 20-28 ønsker vi at have en kursus- og uddannelses politik,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET.

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. Bo Hejlskov Elven Ovenstående citat kan godt være svært at forholde sig til og endda virke provokerende, især hvis man står i adfærdsproblemer til halsen.

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål

Læs mere

Pædagogiske kompetencer

Pædagogiske kompetencer Pædagogiske kompetencer Den samlede pædagogiske opdragelses-, udviklings-, lærings- og dannelsesopgave indebærer, at pædagogen selvstændigt og i samarbejde med andre skal understøtte og stimulere barnets/brugerens

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 KURSUSKATALOG Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 Autismecenter Fredensborg består af Ullerødskolen, specialbørnehaven Spiren og Kompetencecenteret. Ullerødskolen er en specialskole med et helhedstilbud

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere