SAMARBEJDSKURSER MASTERCLASS TEAMBUILDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSKURSER MASTERCLASS TEAMBUILDING"

Transkript

1 Læring og Livskraft SAMARBEJDSKURSER MASTERCLASS TEAMBUILDING klassetrin i Hillerød Kommune

2 2 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE VELKOM

3 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE MEN Hillerød Ungdomsskole har taget initiativ til at udarbejde et samarbejdskatalog med ideer til, hvordan skolerne og ungdomsskolen kan styrke samarbejdet set i lyset af læringsreformen. Det er et samarbejde, der skal udvikles over tid. Dette katalog illustrerer, hvad ungdomsskolen kan byde ind med i skolernes understøttende undervisning og i de timeløse fag. Vi kan i skoleåret tilbyde 8 forskellige aktiviteter. Det vi har fokus på i aktiviteterne/undervisningen, er børns læring, livskompetencer, fordybelse og trivsel. Vi glæder os til et skoleår med et godt samarbejde. Karsten Mogensen Ungdomsskoleleder INDHOLD SAMARBEJDSKURSER Seksualundervisning s. 4 Førstehjælp s. 5 Konflikthåndtering s. 6 Dramakursus s. 7 MASTERCLASS Skriveværkstedet s. 8 Advanced English s. 9 Lego og Mindstorms s. 9 TEAMBUILDING Teambuilding s. 10

4 4 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE SAMARBEJDS HOLD Seksualundervisning Førstehjælp Konflikthåndtering Dramakursus Seksualundervisning Kurset er seksualundervisning ca. 6 timer. FORMÅL: At give eleverne en kvalificeret sexualundervisning rettet mod klassens/elevernes behov og med udgangspunkt i deres alder og situation. Skoleklasser fra Hillerød kommune har mulighed for at få en spændende kursusdag, hvor der undervises i mange emner. Kursusdagen foregår på HUC. I pausen midt på dagen er der mulighed for, at eleverne kan bruge vores café. Vi glæder os til at se dig og din klasse. I samarbejde med Sex og Samfund tilbyder Hillerød Ungdomsskole, at din klasse kan gennemføre den obligatoriske sexualundervisning her. Vi tilbyder sexualundervisning rettet mod aldersgruppen i din klasse. Kurset bliver gennemført af en af Sex og Samfunds uddannede undervisere. Læreren skal ikke være i klassen, mens undervisningen foregår. Inden kursusdagen vil klassen modtage forberedende materiale til brug i undervisningen. DATO: januar 2016 KL.: 9:00-15:00 PRIS: 500, pr. klasse KLASSE TILMELDING SENEST: 01. september 2015

5 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE Førstehjælp Kurset er et førstehjælpskursus ca. 6 timer. Tilmelding hos Lene Millum på telefon FORMÅL: At give eleverne et grundlæggende kendskab til livreddende førstehjælp, som gør dem i stand til at yde førstehjælp korrekt, beslutsomt og effektivt ved en ulykke. Der er brug for, at flere kan redde liv i Danmark. De seneste tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at der kun bliver givet livreddende førstehjælp i fire ud af ti tilfælde af bevidnede hjertestop. Overlevelsen stiger til det tredobbelte, når der bliver givet livreddende førstehjælp ved hjertestop. Undervisning i livreddende førstehjælp har været obligatorisk i folkeskolen, som en del af færdselslære siden Vi tilbyder et grundlæggende førstehjælpskursus rettet mod aldersgruppen i din klasse. Fokus på kurset er lagt på hjerte- og lungeredning og de grundlæggende principper for livreddende førstehjælp.kurset bliver gennemført af en professionelt uddannet instruktør. Der vil blive udleveret et førstehjælpsbevis. DATO: januar 2016 KL.: 8:30-15:00 PRIS: 500, pr. klasse KLASSE TILMELDING SENEST: 01. september 2015

6 6 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE Konflikthåndtering Kurset handler om sundhed og trivsel 6 timer. FORMÅL: At introducere eleverne for nyttige redskaber til at håndterer forskellige konflikter i klassen og styrke klassens samarbejde generelt. Tilmelding hos Lene Millum på telefon Under kyndig vejledning af Hillerød Ungdomsskoles professionelle dramatiker og instruktør introduceres eleverne og klassen som helhed for forskellige dramaøvelser og lege, herunder tillids-og samarbejdsøvelser. Eleverne skal ud fra et antal set-ups med udgangspunkt i forskellige konfliktfyldte situationer skabe små dramatiske forløb og byde ind med løsningsforslag til konflikterne. De dramatiske situationer tydeliggør både for skuespiller og tilskuer, hvilke mekanismer der går i gang hos de involverede, og hvad der skal til for at slutte en konflikt. Eleverne får herved mulighed for at se og analysere, hvad der kan gå galt i en kommunikation og finde løsninger til, hvordan de kan komme konstruktivt videre. Den enkelte elev erfarer ligeledes, hvordan hendes/hans egen adfærd påvirker resten af klassen. Undervisningen kan tilrettelægges efter den enkelte klasses behov. Dramakurset varer en dag à seks timer. DATO: 28/9-19/10-26/10-2/11-9/ PRIS: 500, pr. klasse MANDAGE KL.: 9:00-15: KLASSE TILMELDING SENEST: 01. september 2015

7 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE Dramakursus Kurset er et intensivt kursus for elever i skuespil FORMÅL: At give eleverne redskaber, som de kan bruge til at fremføre en forestilling og samtidig at styrke klassens sammenhold. Vi glæder os til at se dig og din klasse! Under vejledning af Hillerød Ungdomsskoles professionelle dramatiker og instruktør, introduceres eleverne for forskellige dramatekniker og øvelser, herunder tillids-og samarbejdsøvelser. Klassen får også et indblik, i hvordan man som skuespiller arbejder med statusbegrebet. Via improvisationer og små rollespilssituationer får eleverne mulighed for at afprøve forskellige karakterer i hhv., høj- og lav status. Den enkelte elev får samtidig en erfaring i at turde stå frem og performe for resten af klassen. Undervisningen kan tilrettelægges efter den enkelte klasses behov. Dramakurset varer en dag à seks timer. DATO: 18/01-25/1-8/2-7/3-4/ PRIS: 500, pr. klasse MANDAGE KL.: 9:00-15: KLASSE TILMELDING SENEST: 01. september 2015

8 8 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE MASTER- CLASS Skriveværksted Advanced English Science og innovation Skriveværkstedet Brænder du for at skrive? Romaner, noveller, digte, essays? Eller noget helt andet. Så er Skriveværkstedet i MasterClass lige noget for dig. FORMÅL: At give skriveglade elever mulighed for at udvikle sig ad skrivningens mange veje, herunder poesi, rap, noveller, essays, dramatik og romanfragmenter. For at tilgodese elever med særlige faglige kompetencer og interesser udbyder Hillerød Ungdomsskole Master- Classes i Science og Innovation, Advanced English og Skriveværkstedet. Tilbuddet henvender sig til elever på klassetrin, der er kendetegnet ved at have en særlig hurtig udviklingstakt, ofte med særlige interesser og et usædvanligt overblik inden for de nævnte 3 områder (dansk, engelsk og teknik/fysik). Vi synes, der skal være plads til, at de dygtigste elever i vores uddannelsessystem også får muligheden for at blive bedre. Vi har fundet nogle dygtige lærere, som kan udfordre disse elever på et højt plan. Undervisningen foregår i de unges fritid. Eleverne tilmelder sig selv via vores hjemmeside. I skriveværkstedet kan du gennem hele vinterhalvåret arbejde - og fordybe dig i egne tekster og idéer under kyndig vejledning af ungdomsskolens underviser og dramatiker. Du vil få feedback på det du skriver, og udover arbejdet med din egen tekst kommer du til at arbejde med forskellige sjove og spændende skriveopgaver. Via skriveøvelser, oplæsninger, diskussioner og respons på egne og holdets tekster, får du mulighed for at afprøve dine historier, tekster og ord. Du bliver bedre til at formulere dig og til at kunne organisere dine skriverier, og du får en introduktion til de forskellige genrer af tekster, som f.eks. dramatik, poesi og romangenren. PRIS: Gratis KLASSE

9 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE Advanced English Går du i 8-9. klasse, og er du dygtig til engelsk, så er Advanced English lige noget for dig. Du vil komme til at tale og høre engelsk intensivt i selskab med gæstelærere fra engelsktalende lande rundt om i verden. FORMÅL: At give eleverne mulighed for at udvikle sig, og turde udtrykke sig på engelsk både mundligt og skriftligt. Du vil møde andre unge fra skoler i kommunen og sammen med dem få udfordret dine evner på flere forskellige måder. Gennem foredrag og forskellige aktiviteter, der hele tiden foregår på engelsk, får du oplevelser, som du kan bruge i dit fortsatte arbejde med det engelske sprog. Du skal turde sige noget på engelsk og være parat til at afprøve dig selv i nye sammenhænge. Lego Mindstorms Vi kommer vidt omkring fysik, kemi og matematik på et avanceret niveau, hvor vi vil forsøge at kombinere teori og praksis. FORMÅL: Gennem deltagelse i undervisningen kan eleverne få anderledes oplevelser både teoretisk og praktisk i arbejdet med EV3 en, som engagerer dem i at udforske, forstå og forandre verden. Vi skal arbejde med 7 forskellige missioner, der alle tager udgangspunkt i astronauternes virkelige arbejde på Mars. Alt lige fra at sørge for strømforsyningen til marsbasen til affyring af raketten til hjemsendelse. Arbejdet med at programmere og bygge LEGO-robotterne bliver efter trial and error princippet. Materialet LEGO Mindstorms er baseret på den intelligente computerstyrede LEGO klods EV3, der er Lego Mindstorms hjerne. PRIS: Gratis KLASSE PRIS: Gratis KLASSE

10 10 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE TEAM- BUILDING Freerslevhus At sidde i helikopteren og observere elevernes adfærd i forskellige situationer, synliggør nye perspektiver i arbejdet med klassen og den enkelte elev. Freerslevhus Tårnklatring Træklatring Naturformidling Feltbiologi Kort og kompas Mad over bål Sunhed krop og bevægelse Jord under neglene Gys og gru - natteløb Rollespil Multisport Lejrskole Skattejagt Frisbeegolf Jonglering Ultimate Bueskydning Smedie Softball Vollyball m.f. FORMÅL: Ved at klassen agerer i andre fysiske rammer end de daglige, opnår klassen en bedre forståelse for indbyrdes relationer. Det kan være med til at skabe et forbedret undervisningsmiljø og ændre det sociale hierarki i klassen. Vi arrangerer teambuilding for skoleklasser med naturen som ramme. Klassen er i fokus, når vi arbejder med elevernes sociale kompetencer og deres handlekompetencer. Ofte ændres det sociale hierarki i klassen, når elevernes skjulte potentialer afdækkes. Vi har udviklet en bred vifte af samarbejdsopgaver, der sikrer, at deltagerne får succes. Opgaverne spænder fra strategiske øvelser, hvor eleverne bliver frataget forskellige sanser over komplekse opgaver, der udvikler de kommunikative kompetencer og individuelle udfordringer, der styrker elevernes selvtillid og selvværd. 600,- kr. pr. gruppe fra klasse. Ring og book en dag i det grønne hos Lene på telefon eller send en mail på

11 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE

12 Hillerød Ungdomsskole Nordre Jernbanevej Hillerød ungdomsskolen.dk Tlf: Mandag - fredag kl. 8:30-15:00 Tlf: Aftenåben fra den til Mandag - onsdag kl. 18:00-21:00

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog! 1 Ungdomsskolens Tilbud i Skolereformen 2014-2015 Understøttende Undervisning & Valgfag For 6.-10.-klasse Nogle målrettet særlige klassetrin V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014 Eleverne kan tilmeldes som Klasse

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

Velkommen til valgfag i Skive Kommune!

Velkommen til valgfag i Skive Kommune! Velkommen til valgfag i Skive Kommune! Ungdomsskolen glæder sig til, i samarbejde med folkeskolerne i hele Skive Kommune, at byde velkommen til en valgfagspakke til dig. Du kan orientere dig i folderen

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

- med ungdomsskolen! Ungdomsskolerne og folkeskolereformen

- med ungdomsskolen! Ungdomsskolerne og folkeskolereformen Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Ungdomsskolerne og folkeskolereformen Vi ønsker gyldne timer Af Søren Myrup, Holbæk, Formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Gør en god skole bedre. Sådan

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere