K u r s u s K ata lo g Pædagogiske kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser"

Transkript

1 Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser

2 Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn og natur 0-6 år 7 Børn og natur 3-18 år 8 Leg med sprog 9 Børns leg 9 Teater og drama med børn 10 Pædagogiske redskaber Pædagogiske læreplaner 11 Dokumentation i pædagogisk arbejde 12 Hygiejne, miljø og mad i børnehøjde Almen fødevare hygiejne obligatorisk 13 Måltidet i pædagogisk arbejde 14 Håndhygiejne 15 Børnemiljø lovkrav 15 Konflikthåndtering Konflikthåndtering i pædagogisk arbejdet 16 inklusion For tidligt fødte børn 17 Stresshåndtering hos personale og børn 18 Arbejdet med risikobørn og -unge 18 Grundforløb Praktikvejledning for PGU-elever 19 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner grundkursus 20 Basisuddannelse for dagplejere 21 Bruch-up for dagplejere 22 Lovpligtigt grundkursus for familieplejer 22 Praktiske oplysninger 23

3 Velkommen til kursusåret 2008 Velkommen til Humanica og SOSU*C kursuskatalog over pædagogiske kurser Humanica og SOSU*C har i 2008 valgt at indgå i et tæt samarbejde. Vi har det fælles mål at satse på fleksibilitet, høj faglighed og gode læringsmiljøer Kort sagt kurser præget af høj kvalitet! Vi vil sammen sætte fokus på de muligheder og mangfoldigheder der præger de pædagogiske AMU-kurser. Hvorfor tage på kursus At tage på kursus kan være godt af mange grunde. Man trænger til inspiration til nye måder at håndtere hverdagen på, man har brug for opkvalificering for at kunne indfri nye krav, eller det kan være et tiltrængt pusterum fra en travl dagligdag. Kurser kan være det sted, hvor man får lejlighed til at udtrykke sig om sit fag på en ny måde og derigennem styrke sin faglige profil. Vi tilbyder gratis pædagogiske kurser i topkvalitet Vi ønsker at alle vores kursister får en god oplevelse og inspiration med hjem til gavn for dem selv, kollegaer, forældre og ikke mindst børnene derfor går vi ikke på kompromis med kvaliteten. Kvalitet for os betyder at vi tilbyder kurser hvor den enkelte kursist kommer i fokus, men hvor vi samtidig bruger fælleskabets dynamik til at udfordre vores hverdagsviden. Vi ønsker at den enkelte kursist oplever tryghed til at lære og samtidig inspireres til engagement og nyskabelse af viden. For at få et optimalt udbytte kræver det at kursisten tager ejerskab over den nye viden. Det sker ved at skabe et læringsrum, hvor der er gode sammenhænge mellem praksis og den læring de møder på kurset. Derfor har vi valgt at vægte arbejdet med implementeringsstrategier højt, så sammenhænge mellem teori og praksis højnes. Vi har valgt at bruge fagligt, dygtige og kompetente undervisere. Vores samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner har styrket kvaliteten yderligere på dette område. Derfor vil kursisterne blive mødt med gode undervisere med høj faglig viden det er kvalitet for os! Vi ser frem til samarbejdet 2008

4 Børns kompetenceudvikling 0 10 år Kursus Børns kompetencer 0-5 år Få indsigt i børnenes mange kompetencer! Målet med dette kursus er, at du får en dybere indsigt i børns udvikling og læring i aldersgruppen 0 10 år får en dybere indsigt i barnets udtryksformer hvordan kan vi lære at tolke og respektere børnenes udsagn og udtryk får en dybere indsigt i relationen mellem den voksne og barnet hvordan indgår vi i gode anerkendende relationer med børn får kendskab til din rolle i forhold til at skabe rammer for børns kompetenceudvikling får indsigt i det enkelte barns livssituation og mulige tiltag, der skal stimulere og støtte barnet får redskaber til at observere og iagttage børnene som afsæt for faglig refleksion kan formidle viden om børnenes kompetenceudvikling til forældre, kollegaer øvrige samarbejdspartnere opnår større faglig viden, som vil styrke din pædagogiske praksis Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage Humanica, Hillerød 3-7. marts 2008, SOSU*C, Herlev: september Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmelding 6 uger før kursusstart Kursusk atalog 2008

5 Børns udtryksformer 0-10 årige Kursus Børns udtryksformer Dette kursus hjælper dig til at arbejde med børnenes forskellige kulturelle udtryk. Hvordan kan man arbejde med børns lyst, nysgerrighed og skabelsesglæde? Målet med dette kursus er, at du kan arbejde med børnenes egne udtryk og de spor de sætter opnår kompetence i at skabe rammer for børns kreative udfoldelse opnår kompetence i at igangsætte og tilrettelægge kreative forløb kan skabe rammer der tilgodeser barnets behov for fordybelse får kendskab til mange forskellige udtryksformer: sproglige, kropslige, mimiske, musikalske, dramatiske, kreative, form og farve får kendskab til hvilke krav man kan stille til aldersgruppen får kendskab til de voksnes rolle i forhold til at skabe lyst og motivation kan arbejde med børnenes udtryk i forhold til en fælles kulturarv og mangfoldighed får kendskab til det enkelte barn og børnegruppens behov og forskellige udtryk kan arbejde med dokumentation, formidling og evaluering af børns kulturelle udtryksformer Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage Humanica, Hillerød: januar SOSU*C - Herlev: marts Humanica, Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. SOSU*C, Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog 2008

6 Aktiviteter som pædagogisk værktøj Kursus Børns udtryksformer Støt børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer! Målet med kurset: Du vil få ideer til, hvorledes du i din egen praksis kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og giver mulighed for at opfylde barnets behov for fordybelse. Du bliver bevidst om, hvor vigtigt det er, at dagtilbuddet inddrager vores fælles kulturarv og den kulturelle mangfoldighed i hverdagens praktiske gøremål. På kurset arbejder vi med børnekultur og børns forskellige udtryksformer, såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske således, at de kan indgå i tilrettelæggelse af et varieret udbud af aktiviteter tilpasset både det enkelte barn og børnegruppens behov. Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød maj og juni 2008 Erik Poulsen, cand.pæd. og Elsebeth Malkov Hansen, pædagog. Begge underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursusk atalog 2008

7 Børn og natur 0-6 årige Kursus Børn og natur Få fokus på naturens set fra neden. Få øje på naturens fordybelsesmuligheder og sanselighed. Målet med dette kursus er, at du opnår kompetence i planlægning af ture og aktiviteter for børn i naturen får indsigt i de mange muligheder naturen byder som oplevelse/ læringsrum for børn sætter fokus på hvordan børn bruger og agerer i naturen får kendskab til forskellige formidlingsmåder, der tilpasses målgruppen oplever glæden ved at lege og lære i naturen! opnår kompetence i at dokumentere børnenes leg og læring i naturen Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage Humanica, Hillerød: juni SOSU*C, Herlev: Ønskes kursus i Herlev. Kontakt Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog 2008

8 Børn og natur 3-18 årige Kursus Børn og natur Kurset foregår i naturen og giver fantastiske muligheder for at nyde, sanse og opdage naturen med et lærende perspektiv. Målet med dette kursus er, at du opnår kompetence i planlægning af ture og aktiviteter for børn i naturen får indsigt i de mange muligheder naturen byder som oplevelse/læringsrum for børn sætter fokus på hvordan børn bruger og agerer i naturen får kendskab til forskellige formidlingsmåder, der tilpasses målgruppen oplever glæden ved at lege og lære i naturen! opnår kompetence i at dokumentere børnenes leg og læring i naturen Pædagogmedhjælpere, pædagoger og dagplejere 5 dage SOCU*C - Herlev: forår maj 2008 efteråret se efter Peter Bennuhr Schultz. Cand.Scient. i biologi og naturformidler. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursusk atalog 2008

9 Leg med sprog Kursus Leg med sprog Styrk sproget med børnene på en legende måde! Målet med dette kursus er, at du bliver i stand til at tale med børn, så børnenes sproglige udvikling styrkes kan indgå i dialog om leg og læring i relation til børns læse- og sprogkundskaber kan tilrettelægge, igangsættes og skabe støtteaktiviteter der fremmer børnegruppens sproglige udvikling kan bruge børnelitteratur til sproglig stimulering Pædagogmedhjælpere og dagplejere. 5 dage : Humanica, Hillerød februar 2008 SOSU*C, Herlev: Ønskes kursus i Herlev, kontakt Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Børns leg Kursus Børns leg Målet med kurset er, at du kan støtte børns egne lege kan skabe alsidige og udviklende rammer for børns lege og legemuligheder kan medvirke aktivt til, at igangsætte lege og opbygge legemiljøer kan se legen i forhold til børnegruppen og den pædagogiske situation der er i dagtilbuddet kan yde støtte til børn, som har vanskeligt ved at lege med andre Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød 5 9. maj 2008 SOSU*C, Herlev. Ønskes kursus i Herlev, kontakt; Erik Poulsen, cand.pæd. og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursuskatalog 2008

10 Teater og drama i pædagogisk arbejde Kursus Teater og drama i pædagogisk arbejde Dette kursus appellerer til at slippe skuespilleren, du har i maven løs. Teater og drama som pædagogisk værktøj til børn over 4 år Mål for kurset: Du vil lære at anvende og formidle forskellige kreative dramatiske og sceniske aktiviteter i forhold til din gruppe af børn. Du vil komme til at arbejde med forskellige genrer og metoder inden for drama og være med til at iscenesætte en teateroplevelse. Kort sagt alle tiders mulighed til at få grinet og moret sig sammen med kolleger og ikke mindst muligheden for at få de mange skjulte dramatiske evner hos dig selv og dine kolleger sat i spil. Pædagogmedhjælpere og pædagoger. 5 dage Humanica, Hillerød september Anita Winther Madsen, pædagog og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. en har gennem flere år undervist børn i teater og drama og har en overbygningsuddannelse inden for området. 10 Kursusk atalog 2008

11 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kursus Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kurset giver dig indsigt hvad de pædagogiske læreplaner er og hvad de kan bruges til. Kurset giver dig en generel viden om læreplaner, indhold og målsætning. Målet med dette kursus er, at du får viden om baggrunden og intentionerne med læreplanerne får indsigt i de 6 kompetencer, læreplanen har fokus på får viden om børns læreprocesser og den voksens rolle i den sammenhæng opnår praksiserfaring i at formulere læreplansmål får kendskab til forløbet i et læreplansforløb får kendskab til rammerne for, hvordan man kan arbejde med læreplansmål får indsigt i forskellige former for læreplansstrategier n Pædagogmedhjælpere og dagplejere 2 dage : SOSU*C, Herlev: 31. marts 1. april Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

12 Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Kursus Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Få styr på forskellige dokumentationsformer og hvordan dokumentation kan bruges til at reflektere over den pædagogiske praksis i dagligdagen. Målet med dette kursus er, at du får kendskab til forskellige former for dokumentation; fortælling, foto, dagbøger, kufferter m.v. praksiserfaring med forskellige dokumentationsformer indsigt i dokumentation som et refleksionsværktøj diskuteret etik og moral i valg af dokumentationsformer erfaring i at iagttage, beskrive og analysere den pædagogiske praksis fokus på forholdet mellem teori og praksis indsigt i evalueringspraksis, vurdering og revision ifht. læreplansmål Pædagogmedhjælpere og dagplejere. Det er en klar fordel hvis du har været på kurset Pædagogiske læreplaner i dagtilbud på 2 dage. 3 dage : SOSU*C, Herlev: 2 4. april 2008, Humanica, Hillerød: august Humanica, Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. SOSU*C, Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 12 Kursusk atalog 2008

13 Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Kursus Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Tilbereder du mad til andre? Du kan være med til at forebygge alvorlige maveinfektioner på din institution, hvis du har deltaget i et kursus i almen fødevarehygiejne. Målet med dette kursus er, at du får viden om mikroorganismer i fødevarer, deres forekomst, vækst og udbredelse, samt hvordan man hæmmer deres udvikling kan anvende lovgivningens bestemmelser for fremstilling af levnedsmidler kan udføre egenkontrol og udpege kritiske kontrolpunkter kan følge op på fastlagte overvågningsprocedurer kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne Kurset afsluttes med skriftlig prøve OBS: Der er deltagerbetaling på kr. 325,- på dette kursus Medarbejdere der arbejder med fødevare 3 dage. SOSU*C, Herlev: januar marts maj juni - 2. juli august oktober e Annette Bøgh Hansen, Ernærings og husholdningsøkonom, tidligere ansat ved FDB s Central laboratorium og Levnedsmiddelkontrollen. Ansøgningsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

14 Måltidet i pædagogisk arbejde Kursus Måltidet i pædagogisk arbejde Madglæde og sundhed skabes gennem gode rammer for måltidet! Målet med dette kursus er, at du kan skabe gode sociale og pædagogiske rammer om måltidet kan tilrettelægge måltidet ud fra indsigt i ernæringsmæssig god kost får forståelse for kostens betydning for børns udvikling og trivsel sammen med børnene kan sætte fokus på de sundheds- og trivselsmæssige sammenhænge der er mellem mad, hygiejne og sygdomme opnår viden om egen og andre kulturers opfattelser af måltidet får fokus på de æstetiske forholds betydning for måltidet n Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød oktober 2008 Ønskes kursus i Herlev kontaktes Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach Lone Torbensen Ernærings- og husholdsøkonom. 14 Kursusk atalog 2008

15 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Kursus Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Rene hænder, gør en forskel Nedbring sygefraværet! Målet med kurset er, at du lærer korrekt udført håndhygiejne forstår håndhygiejne som en vigtig faktor for at mindske smittespredning lærer at tage ansvar for håndhygiejnen i hverdagen kan videregive din viden til kolleger, nyt personale og praktikanter får kendskab til effektive og skånsomme rengøringsmidler Pædagogmedhjælpere, dagplejere, social og sundheds assistenter, social- og sundhedshjælpere og omsorgsmedhjælpere. 1 dag SOSU*C, Herlev: 12. marts Humanica, Hillerød: 11. september 2008 Humanica: Elisabeth Brill, sundhedsplejerske og sundhedsfaglig underviser på den pædagogiske grunduddannelse SOSU*C: Linda Fris Thomsen, sygeplejerske og sundhedsfaglig underviser. Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Kursus Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Børnemiljø i dagtilbud set i børnehøjde Målet med kurset er, at du får kendskab til den nye børnemiljølov og får redskaber til at udarbejde en børnemiljøvurdering får redskaber til at udarbejde en handlingsplan ud fra de fastsatte lovkrav får ideer til hvordan du kan medvirke til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 2 dage Humanica, Hillerød; Tidspunkt: april 2008 SOCU*C, Herlev; ønskes kursus i Herlev. Kontakt; Karsten Christoffersen, pædagogisk konsulent og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursuskatalog

16 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Kursus Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Bliv god til at forstå konflikter og håndtere dem! Målet med dette kursus er, at du kan forebygge og håndtere konflikter kan indgå i konflikthåndterende miljø i gruppen kan skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter opnår konfliktforståelse kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller får kendskab til egne konfliktmønstre Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage SOCU*C, Herlev: 4-8. februar Humanica - Hillerød: 5-7. marts og april Humanica, Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. SOCU*C, Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 16 Kursusk atalog 2008

17 Arbejdet med for tidligt fødte børn Kursus Arbejdet med for tidligt fødte børn Giv for tidligt fødte børn en god start på livet Målet med kurset: Du kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel. Du kan i samarbejde med pædagogen udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet. Du kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes. Endvidere lærer du at observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger og du kan videregive observationerne til forældrene og i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet. Du vil kunne medvirke i det tværfaglige samarbejde og have kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet. n Dagplejere og pædagogmedhjælpere : 2 dage SOSU*C, Herlev: februar 2008, Humanica, Hillerød oktober 2008, Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Kursuskatalog

18 Stresshåndtering hos personale og børn Kursus 4266 Samspil og relationer Hvad er stress? Hvad kan medvirke til at skabe stress på det pædagogiske område? Målet med kurset: Du vil få kendskab til redskaber der kan udvikle din egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis, på en måde der kan medvirke til at forebygge stress hos børn og personale. Du vil blive bevidst om dine egne reaktioner på stress, og hvordan du bedst kan håndtere stressede situationer. Pædagogmedhjælpere og pædagoger i daginstitutioner. 5 dage Humanica, Hillerød september 2008 e Ann Vinde, cand.pæd. Elisabeth Brill, sundhedsplejerske. Begge underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Arbejdet med risikobørn og -unge Kursus Arbejdet med risikobørn og -unge Børn med særlige behov er socialt udsatte børn, men det er også alle de normale børn, hvis hverdag og trivsel præges i negativ retning af travlhed og forskellige former for stress. Målet med kurset: Du vil lærer hvordan du kan opfange signaler på dårlig trivsel hos de børn og unge du har kontakt med i dit daglige arbejde. Du kan forstå barnets reaktioner og støtte barnet videre i en positiv udvikling og dermed være medvirkende til en forebyggende indsats. Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød januar Herlev, SOSU*C. Hvis kursus ønskes i Herlev, kontakt Anita Winther Madsen, pædagog og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. 18 Kursusk atalog 2008

19 Praktikvejledning af PGU-elever Praktikvejledning af PGU- og sosu elever Kursus På kurset lærer du hvorledes du bedst forbereder dig og tilrettelægger en praktisk uddannelsesvejledning for en PGU-elev. Målet med kurset: Du lærer hvad det vil sige at vejlede, hvorledes du motiverer eleven til selvreflektion og støtte eleven i, at bruge sin uddannelsesbog og logbog. Med udgangspunkt i de færdigheder eleven kommer med lærer du på kurset at give en personlig og målrettet vejledning, der støtter eleven i at nå sine uddannelsesmål. På kurset er der fokus på refleksion som metode til at fokusere på kreativitet og valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Vi arbejder med, hvorledes du kan medvirke til, at eleven udvikler faglige forudsætninger for at kunne vurdere og forbedre sin egen praksis. Du lærer, hvorledes du kan evaluere eleven mundtligt og skriftligt ud fra praktik mål og elevens personlige kompetencekrav. Pædagogmedhjælpere og pædagoger. 10 dage Tid og sted Humanica, Hillerød oktober og november Ann Vinde, cand.pæd. og Elsebeth Malkov Hansen, pædagog. Begge underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursuskatalog

20 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Grundkursus Kursus Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Grundkursus Dette kursus ruster dig til at varetage opgaver i pædagogiske daginstitutioner. Vi skal både arbejde med pædagogisk teori og pædagogisk praksis. Vi skal arbejde med en bred vifte af de opgaver du støder på i din dagligdag i daginstitutionen. Målet med dette kursus er, at du opnår kompetencer i at tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter opnår kompetencer i at skabe gode rammer for børns udvikling får kendskab til børns kompetencer og hele livssituation lærer at reflektere over egen pædagogisk praksis får fokus på kommunikationens rolle i den pædagogiske praksis opnår kompetence i at arbejde med udviklende samspil med børn, forældre og kollegaer får kendskab til institutionens samfundsmæssige opgaver og lovgrundlag får kendskab til dine egne rettigheder og pligter får øget bevidsthed om egne ressourcer Indhold Pædagogisk teori Udviklingspsykolog Samfundsfag Kultur Kommunikationsredskaber Dokumentation og evalueringsredskaber Love og regler Pædagogiske aktiviteter Pædagogmedhjælpere 15 dage Humanica Hillerød, : Hold A: april og 5-9. maj og maj og maj 2008 SOSU*C - Herlev, Hold B: 27. oktober - 7. november og december 2008 Jeanne Schrøder, uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 20 Kursusk atalog 2008

21 Basisuddannelse for dagplejere Kursus Pædagogmedhjælper i daginstitution Indhold og struktur er lavet i samarbejde med kommunernes dagplejeledere således at Modul 1 er et tre ugers AMU forløb, der efterfølges af Modul 2 på 5 dage, hvor der indgår 12 timers førstehjælps kursus med undervisere fra Falck, ergonomi i forhold til dagplejen og småbørnsernæring. De fem dage er indtægtsdækket se prisen. Mål for kursus: Du kan på baggrund af egen praksiserfaring og i samarbejde med kolleger tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter ud fra en viden om børns kompetencer og hele livssituation. Du kan reflektere over egen pædagogisk praksis, hvilket sammen med udvikling af dine kommunikative kompetencer opkvalificerer din formåen til at indgå i udviklende samspil med børn, forældre og kolleger. Dagplejere. : 15 dage med AMU og tilbud om 5 dage med IDV Pris for Modul 2 Kr Hold A: Modul januar - 8. februar 2008 og Modul marts - 4. april 2008 Undervisningssted: Humanica, Hillerød, Hold B: Modul september oktober 2008 og Modul november 2008 Undervisningssted: Humanica, Hillerød, Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach Kursuskatalog

22 Bruch-up for dagplejere Børns udtryksformer og Samspil og relationer i pædagogisk arbejde. Kurset er tilrettelagt til den meget erfarne dagplejer. Der bliver sat fokus på, hvordan du kan arbejde videre med at støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. Der arbejdes med betydningen af den fælles kulturarv og tidens børnekultur. n Dagplejere med minimum 10 års erfaring. : 10 dage Humanica, Hillerød 25. august 5. september Bl.a. Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Lovpligtigt grundkursus for familieplejer Kursus Arbejdet som familieplejer På baggrund af viden om de psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt og i samarbejde med de kommunale myndigheder, kan du omsætte formålet i plejebarnets handlingsplan til målrettet indsats i hverdagen. Du kan forholde dig til omsorgssvigtede børn og deres forældre med henblik på at kunne skabe relationer til barnet og samarbejde med forældrene. Du bliver bekendt med de grundlæggende lovkrav og rammer for plejefamiliens arbejde og du har forståelse for konsekvenserne heraf for din egen familie. Du vil kunne vurdere, hvilke krav arbejdet som familieplejer stiller til dine ressourcer og kompetencer. Kommende og allerede godkendte familieplejer, der endnu ikke har deltaget på det lovpligtige grundkursus. : 4 dage Tidspunkt Hold A: januar 2008 og januar 2008 Tidspunkt Hold B: september 2008 og september 2008 Undervisningssted: Humanica, Hillerød. Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Tove Falck, familiekonsulent og supervisor. Ansøgningsfrist 6 uger før kursusstart 22 Kursusk atalog 2008

23 Praktiske oplysninger om AMU m.m. Hvad er AMU? Arbejdsmarkedsuddannelserne i daglig tale forkortet AMU er et uddannelsessystem under Undervisningsministeriet, der udvikler og gennemfører erhvervsrettet, kompetencegivende voksen- og efteruddannelse. Det er særligt udviklede, evaluerede og godkendte kurser, som arbejdsmarkedets parter anbefaler. Uddannelsesbevis Når uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis. VEU-godtgørelse Deltager du på et AMU-kursus, har du ret til at modtage VEU-godtgørelse svarende til højeste ugentlige dagpengesats forudsat du har tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af din deltagelse. Det betyder, at du, hvis du f.eks. er ansat på deltid og deltager i din friuge, ikke har ret til VEUgodtgørelse, da du hverken mister indtægt eller arbejdsmuligheder. Hvis aftalen med din arbejdsgiver er, at du får din sædvanlige løn under kurset, har arbejdsgiveren ret til at få en refusion svarende til den godtgørelse du ellers ville have fået. Det er ikke en betingelse for at få VEU-godtgørelse, at du er medlem af en A-kasse. Hvem kan deltage Kurserne kan benyttes af andre faggrupper end målgruppen (se under hvert kursus), men der ydes der ikke VEU-godtgørelse til folk med mellemlang eller lang videregående uddannelse. Opholdsudgifter Hvis afstanden mellem hjem og skole overstiger 60 km, ydes der tilskud til opholdsudgifter. Du kan få yderligere oplysninger på skolen. Transport Du kan få tilskud til transport, hvis afstand mellem hjem og skole er mere end 12 km. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 120 km pr. dag. Tilskuddet er skattepligtigt. Kursusafgift Stort set alle AMU-kurserne for det pædagogiske område er gratis, for øvrige kurser opkræves en deltagerbetaling, se under det enkelte kursus. Tilmelding Du kan enten benytte elektronisk tilmelding via vores hjemmeside, Eller ved at ringe til skolen og få tilsendt tilmeldingsblanketter. Optagelse på kurserne sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingsfristen er 6 uger før kursusstart. Aflysning af kurser Skolen forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvis der er for få tilmeldte. Særligt tilrettelagte forløb Mange institutioner vælger, at vi målretter og afholder kurser til lige netop deres medarbejdere. Kontakt SOSU*C eller Humanica for at høre nærmere om mulighederne for den fleksible tilrettelæggelse. Kursuskatalog

24 Udgivet af Humanica Milnersvej Hillerød Telefon og SOSU*C Social- og Sundhedsuddannelses Centret Uddannelses- og udviklingsafdelingen Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev Telefon Redaktion Karsten Søemod, Susanne Jørgensen Foto Susanne Jørgensen, Frida Lillevang Grafisk produktion Prinfoparitas A/S Oplag 500 stk.

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere