K u r s u s K ata lo g Pædagogiske kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser"

Transkript

1 Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser

2 Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn og natur 0-6 år 7 Børn og natur 3-18 år 8 Leg med sprog 9 Børns leg 9 Teater og drama med børn 10 Pædagogiske redskaber Pædagogiske læreplaner 11 Dokumentation i pædagogisk arbejde 12 Hygiejne, miljø og mad i børnehøjde Almen fødevare hygiejne obligatorisk 13 Måltidet i pædagogisk arbejde 14 Håndhygiejne 15 Børnemiljø lovkrav 15 Konflikthåndtering Konflikthåndtering i pædagogisk arbejdet 16 inklusion For tidligt fødte børn 17 Stresshåndtering hos personale og børn 18 Arbejdet med risikobørn og -unge 18 Grundforløb Praktikvejledning for PGU-elever 19 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner grundkursus 20 Basisuddannelse for dagplejere 21 Bruch-up for dagplejere 22 Lovpligtigt grundkursus for familieplejer 22 Praktiske oplysninger 23

3 Velkommen til kursusåret 2008 Velkommen til Humanica og SOSU*C kursuskatalog over pædagogiske kurser Humanica og SOSU*C har i 2008 valgt at indgå i et tæt samarbejde. Vi har det fælles mål at satse på fleksibilitet, høj faglighed og gode læringsmiljøer Kort sagt kurser præget af høj kvalitet! Vi vil sammen sætte fokus på de muligheder og mangfoldigheder der præger de pædagogiske AMU-kurser. Hvorfor tage på kursus At tage på kursus kan være godt af mange grunde. Man trænger til inspiration til nye måder at håndtere hverdagen på, man har brug for opkvalificering for at kunne indfri nye krav, eller det kan være et tiltrængt pusterum fra en travl dagligdag. Kurser kan være det sted, hvor man får lejlighed til at udtrykke sig om sit fag på en ny måde og derigennem styrke sin faglige profil. Vi tilbyder gratis pædagogiske kurser i topkvalitet Vi ønsker at alle vores kursister får en god oplevelse og inspiration med hjem til gavn for dem selv, kollegaer, forældre og ikke mindst børnene derfor går vi ikke på kompromis med kvaliteten. Kvalitet for os betyder at vi tilbyder kurser hvor den enkelte kursist kommer i fokus, men hvor vi samtidig bruger fælleskabets dynamik til at udfordre vores hverdagsviden. Vi ønsker at den enkelte kursist oplever tryghed til at lære og samtidig inspireres til engagement og nyskabelse af viden. For at få et optimalt udbytte kræver det at kursisten tager ejerskab over den nye viden. Det sker ved at skabe et læringsrum, hvor der er gode sammenhænge mellem praksis og den læring de møder på kurset. Derfor har vi valgt at vægte arbejdet med implementeringsstrategier højt, så sammenhænge mellem teori og praksis højnes. Vi har valgt at bruge fagligt, dygtige og kompetente undervisere. Vores samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner har styrket kvaliteten yderligere på dette område. Derfor vil kursisterne blive mødt med gode undervisere med høj faglig viden det er kvalitet for os! Vi ser frem til samarbejdet 2008

4 Børns kompetenceudvikling 0 10 år Kursus Børns kompetencer 0-5 år Få indsigt i børnenes mange kompetencer! Målet med dette kursus er, at du får en dybere indsigt i børns udvikling og læring i aldersgruppen 0 10 år får en dybere indsigt i barnets udtryksformer hvordan kan vi lære at tolke og respektere børnenes udsagn og udtryk får en dybere indsigt i relationen mellem den voksne og barnet hvordan indgår vi i gode anerkendende relationer med børn får kendskab til din rolle i forhold til at skabe rammer for børns kompetenceudvikling får indsigt i det enkelte barns livssituation og mulige tiltag, der skal stimulere og støtte barnet får redskaber til at observere og iagttage børnene som afsæt for faglig refleksion kan formidle viden om børnenes kompetenceudvikling til forældre, kollegaer øvrige samarbejdspartnere opnår større faglig viden, som vil styrke din pædagogiske praksis Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage Humanica, Hillerød 3-7. marts 2008, SOSU*C, Herlev: september Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmelding 6 uger før kursusstart Kursusk atalog 2008

5 Børns udtryksformer 0-10 årige Kursus Børns udtryksformer Dette kursus hjælper dig til at arbejde med børnenes forskellige kulturelle udtryk. Hvordan kan man arbejde med børns lyst, nysgerrighed og skabelsesglæde? Målet med dette kursus er, at du kan arbejde med børnenes egne udtryk og de spor de sætter opnår kompetence i at skabe rammer for børns kreative udfoldelse opnår kompetence i at igangsætte og tilrettelægge kreative forløb kan skabe rammer der tilgodeser barnets behov for fordybelse får kendskab til mange forskellige udtryksformer: sproglige, kropslige, mimiske, musikalske, dramatiske, kreative, form og farve får kendskab til hvilke krav man kan stille til aldersgruppen får kendskab til de voksnes rolle i forhold til at skabe lyst og motivation kan arbejde med børnenes udtryk i forhold til en fælles kulturarv og mangfoldighed får kendskab til det enkelte barn og børnegruppens behov og forskellige udtryk kan arbejde med dokumentation, formidling og evaluering af børns kulturelle udtryksformer Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage Humanica, Hillerød: januar SOSU*C - Herlev: marts Humanica, Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. SOSU*C, Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog 2008

6 Aktiviteter som pædagogisk værktøj Kursus Børns udtryksformer Støt børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer! Målet med kurset: Du vil få ideer til, hvorledes du i din egen praksis kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og giver mulighed for at opfylde barnets behov for fordybelse. Du bliver bevidst om, hvor vigtigt det er, at dagtilbuddet inddrager vores fælles kulturarv og den kulturelle mangfoldighed i hverdagens praktiske gøremål. På kurset arbejder vi med børnekultur og børns forskellige udtryksformer, såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske således, at de kan indgå i tilrettelæggelse af et varieret udbud af aktiviteter tilpasset både det enkelte barn og børnegruppens behov. Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød maj og juni 2008 Erik Poulsen, cand.pæd. og Elsebeth Malkov Hansen, pædagog. Begge underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursusk atalog 2008

7 Børn og natur 0-6 årige Kursus Børn og natur Få fokus på naturens set fra neden. Få øje på naturens fordybelsesmuligheder og sanselighed. Målet med dette kursus er, at du opnår kompetence i planlægning af ture og aktiviteter for børn i naturen får indsigt i de mange muligheder naturen byder som oplevelse/ læringsrum for børn sætter fokus på hvordan børn bruger og agerer i naturen får kendskab til forskellige formidlingsmåder, der tilpasses målgruppen oplever glæden ved at lege og lære i naturen! opnår kompetence i at dokumentere børnenes leg og læring i naturen Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage Humanica, Hillerød: juni SOSU*C, Herlev: Ønskes kursus i Herlev. Kontakt Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog 2008

8 Børn og natur 3-18 årige Kursus Børn og natur Kurset foregår i naturen og giver fantastiske muligheder for at nyde, sanse og opdage naturen med et lærende perspektiv. Målet med dette kursus er, at du opnår kompetence i planlægning af ture og aktiviteter for børn i naturen får indsigt i de mange muligheder naturen byder som oplevelse/læringsrum for børn sætter fokus på hvordan børn bruger og agerer i naturen får kendskab til forskellige formidlingsmåder, der tilpasses målgruppen oplever glæden ved at lege og lære i naturen! opnår kompetence i at dokumentere børnenes leg og læring i naturen Pædagogmedhjælpere, pædagoger og dagplejere 5 dage SOCU*C - Herlev: forår maj 2008 efteråret se efter Peter Bennuhr Schultz. Cand.Scient. i biologi og naturformidler. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursusk atalog 2008

9 Leg med sprog Kursus Leg med sprog Styrk sproget med børnene på en legende måde! Målet med dette kursus er, at du bliver i stand til at tale med børn, så børnenes sproglige udvikling styrkes kan indgå i dialog om leg og læring i relation til børns læse- og sprogkundskaber kan tilrettelægge, igangsættes og skabe støtteaktiviteter der fremmer børnegruppens sproglige udvikling kan bruge børnelitteratur til sproglig stimulering Pædagogmedhjælpere og dagplejere. 5 dage : Humanica, Hillerød februar 2008 SOSU*C, Herlev: Ønskes kursus i Herlev, kontakt Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Børns leg Kursus Børns leg Målet med kurset er, at du kan støtte børns egne lege kan skabe alsidige og udviklende rammer for børns lege og legemuligheder kan medvirke aktivt til, at igangsætte lege og opbygge legemiljøer kan se legen i forhold til børnegruppen og den pædagogiske situation der er i dagtilbuddet kan yde støtte til børn, som har vanskeligt ved at lege med andre Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød 5 9. maj 2008 SOSU*C, Herlev. Ønskes kursus i Herlev, kontakt; Erik Poulsen, cand.pæd. og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursuskatalog 2008

10 Teater og drama i pædagogisk arbejde Kursus Teater og drama i pædagogisk arbejde Dette kursus appellerer til at slippe skuespilleren, du har i maven løs. Teater og drama som pædagogisk værktøj til børn over 4 år Mål for kurset: Du vil lære at anvende og formidle forskellige kreative dramatiske og sceniske aktiviteter i forhold til din gruppe af børn. Du vil komme til at arbejde med forskellige genrer og metoder inden for drama og være med til at iscenesætte en teateroplevelse. Kort sagt alle tiders mulighed til at få grinet og moret sig sammen med kolleger og ikke mindst muligheden for at få de mange skjulte dramatiske evner hos dig selv og dine kolleger sat i spil. Pædagogmedhjælpere og pædagoger. 5 dage Humanica, Hillerød september Anita Winther Madsen, pædagog og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. en har gennem flere år undervist børn i teater og drama og har en overbygningsuddannelse inden for området. 10 Kursusk atalog 2008

11 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kursus Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kurset giver dig indsigt hvad de pædagogiske læreplaner er og hvad de kan bruges til. Kurset giver dig en generel viden om læreplaner, indhold og målsætning. Målet med dette kursus er, at du får viden om baggrunden og intentionerne med læreplanerne får indsigt i de 6 kompetencer, læreplanen har fokus på får viden om børns læreprocesser og den voksens rolle i den sammenhæng opnår praksiserfaring i at formulere læreplansmål får kendskab til forløbet i et læreplansforløb får kendskab til rammerne for, hvordan man kan arbejde med læreplansmål får indsigt i forskellige former for læreplansstrategier n Pædagogmedhjælpere og dagplejere 2 dage : SOSU*C, Herlev: 31. marts 1. april Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

12 Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Kursus Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Få styr på forskellige dokumentationsformer og hvordan dokumentation kan bruges til at reflektere over den pædagogiske praksis i dagligdagen. Målet med dette kursus er, at du får kendskab til forskellige former for dokumentation; fortælling, foto, dagbøger, kufferter m.v. praksiserfaring med forskellige dokumentationsformer indsigt i dokumentation som et refleksionsværktøj diskuteret etik og moral i valg af dokumentationsformer erfaring i at iagttage, beskrive og analysere den pædagogiske praksis fokus på forholdet mellem teori og praksis indsigt i evalueringspraksis, vurdering og revision ifht. læreplansmål Pædagogmedhjælpere og dagplejere. Det er en klar fordel hvis du har været på kurset Pædagogiske læreplaner i dagtilbud på 2 dage. 3 dage : SOSU*C, Herlev: 2 4. april 2008, Humanica, Hillerød: august Humanica, Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. SOSU*C, Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 12 Kursusk atalog 2008

13 Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Kursus Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Tilbereder du mad til andre? Du kan være med til at forebygge alvorlige maveinfektioner på din institution, hvis du har deltaget i et kursus i almen fødevarehygiejne. Målet med dette kursus er, at du får viden om mikroorganismer i fødevarer, deres forekomst, vækst og udbredelse, samt hvordan man hæmmer deres udvikling kan anvende lovgivningens bestemmelser for fremstilling af levnedsmidler kan udføre egenkontrol og udpege kritiske kontrolpunkter kan følge op på fastlagte overvågningsprocedurer kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne Kurset afsluttes med skriftlig prøve OBS: Der er deltagerbetaling på kr. 325,- på dette kursus Medarbejdere der arbejder med fødevare 3 dage. SOSU*C, Herlev: januar marts maj juni - 2. juli august oktober e Annette Bøgh Hansen, Ernærings og husholdningsøkonom, tidligere ansat ved FDB s Central laboratorium og Levnedsmiddelkontrollen. Ansøgningsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

14 Måltidet i pædagogisk arbejde Kursus Måltidet i pædagogisk arbejde Madglæde og sundhed skabes gennem gode rammer for måltidet! Målet med dette kursus er, at du kan skabe gode sociale og pædagogiske rammer om måltidet kan tilrettelægge måltidet ud fra indsigt i ernæringsmæssig god kost får forståelse for kostens betydning for børns udvikling og trivsel sammen med børnene kan sætte fokus på de sundheds- og trivselsmæssige sammenhænge der er mellem mad, hygiejne og sygdomme opnår viden om egen og andre kulturers opfattelser af måltidet får fokus på de æstetiske forholds betydning for måltidet n Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød oktober 2008 Ønskes kursus i Herlev kontaktes Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach Lone Torbensen Ernærings- og husholdsøkonom. 14 Kursusk atalog 2008

15 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Kursus Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Rene hænder, gør en forskel Nedbring sygefraværet! Målet med kurset er, at du lærer korrekt udført håndhygiejne forstår håndhygiejne som en vigtig faktor for at mindske smittespredning lærer at tage ansvar for håndhygiejnen i hverdagen kan videregive din viden til kolleger, nyt personale og praktikanter får kendskab til effektive og skånsomme rengøringsmidler Pædagogmedhjælpere, dagplejere, social og sundheds assistenter, social- og sundhedshjælpere og omsorgsmedhjælpere. 1 dag SOSU*C, Herlev: 12. marts Humanica, Hillerød: 11. september 2008 Humanica: Elisabeth Brill, sundhedsplejerske og sundhedsfaglig underviser på den pædagogiske grunduddannelse SOSU*C: Linda Fris Thomsen, sygeplejerske og sundhedsfaglig underviser. Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Kursus Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Børnemiljø i dagtilbud set i børnehøjde Målet med kurset er, at du får kendskab til den nye børnemiljølov og får redskaber til at udarbejde en børnemiljøvurdering får redskaber til at udarbejde en handlingsplan ud fra de fastsatte lovkrav får ideer til hvordan du kan medvirke til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 2 dage Humanica, Hillerød; Tidspunkt: april 2008 SOCU*C, Herlev; ønskes kursus i Herlev. Kontakt; Karsten Christoffersen, pædagogisk konsulent og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursuskatalog

16 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Kursus Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Bliv god til at forstå konflikter og håndtere dem! Målet med dette kursus er, at du kan forebygge og håndtere konflikter kan indgå i konflikthåndterende miljø i gruppen kan skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter opnår konfliktforståelse kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller får kendskab til egne konfliktmønstre Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage SOCU*C, Herlev: 4-8. februar Humanica - Hillerød: 5-7. marts og april Humanica, Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. SOCU*C, Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 16 Kursusk atalog 2008

17 Arbejdet med for tidligt fødte børn Kursus Arbejdet med for tidligt fødte børn Giv for tidligt fødte børn en god start på livet Målet med kurset: Du kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel. Du kan i samarbejde med pædagogen udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet. Du kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes. Endvidere lærer du at observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger og du kan videregive observationerne til forældrene og i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet. Du vil kunne medvirke i det tværfaglige samarbejde og have kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet. n Dagplejere og pædagogmedhjælpere : 2 dage SOSU*C, Herlev: februar 2008, Humanica, Hillerød oktober 2008, Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Kursuskatalog

18 Stresshåndtering hos personale og børn Kursus 4266 Samspil og relationer Hvad er stress? Hvad kan medvirke til at skabe stress på det pædagogiske område? Målet med kurset: Du vil få kendskab til redskaber der kan udvikle din egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis, på en måde der kan medvirke til at forebygge stress hos børn og personale. Du vil blive bevidst om dine egne reaktioner på stress, og hvordan du bedst kan håndtere stressede situationer. Pædagogmedhjælpere og pædagoger i daginstitutioner. 5 dage Humanica, Hillerød september 2008 e Ann Vinde, cand.pæd. Elisabeth Brill, sundhedsplejerske. Begge underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Arbejdet med risikobørn og -unge Kursus Arbejdet med risikobørn og -unge Børn med særlige behov er socialt udsatte børn, men det er også alle de normale børn, hvis hverdag og trivsel præges i negativ retning af travlhed og forskellige former for stress. Målet med kurset: Du vil lærer hvordan du kan opfange signaler på dårlig trivsel hos de børn og unge du har kontakt med i dit daglige arbejde. Du kan forstå barnets reaktioner og støtte barnet videre i en positiv udvikling og dermed være medvirkende til en forebyggende indsats. Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød januar Herlev, SOSU*C. Hvis kursus ønskes i Herlev, kontakt Anita Winther Madsen, pædagog og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. 18 Kursusk atalog 2008

19 Praktikvejledning af PGU-elever Praktikvejledning af PGU- og sosu elever Kursus På kurset lærer du hvorledes du bedst forbereder dig og tilrettelægger en praktisk uddannelsesvejledning for en PGU-elev. Målet med kurset: Du lærer hvad det vil sige at vejlede, hvorledes du motiverer eleven til selvreflektion og støtte eleven i, at bruge sin uddannelsesbog og logbog. Med udgangspunkt i de færdigheder eleven kommer med lærer du på kurset at give en personlig og målrettet vejledning, der støtter eleven i at nå sine uddannelsesmål. På kurset er der fokus på refleksion som metode til at fokusere på kreativitet og valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Vi arbejder med, hvorledes du kan medvirke til, at eleven udvikler faglige forudsætninger for at kunne vurdere og forbedre sin egen praksis. Du lærer, hvorledes du kan evaluere eleven mundtligt og skriftligt ud fra praktik mål og elevens personlige kompetencekrav. Pædagogmedhjælpere og pædagoger. 10 dage Tid og sted Humanica, Hillerød oktober og november Ann Vinde, cand.pæd. og Elsebeth Malkov Hansen, pædagog. Begge underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursuskatalog

20 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Grundkursus Kursus Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Grundkursus Dette kursus ruster dig til at varetage opgaver i pædagogiske daginstitutioner. Vi skal både arbejde med pædagogisk teori og pædagogisk praksis. Vi skal arbejde med en bred vifte af de opgaver du støder på i din dagligdag i daginstitutionen. Målet med dette kursus er, at du opnår kompetencer i at tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter opnår kompetencer i at skabe gode rammer for børns udvikling får kendskab til børns kompetencer og hele livssituation lærer at reflektere over egen pædagogisk praksis får fokus på kommunikationens rolle i den pædagogiske praksis opnår kompetence i at arbejde med udviklende samspil med børn, forældre og kollegaer får kendskab til institutionens samfundsmæssige opgaver og lovgrundlag får kendskab til dine egne rettigheder og pligter får øget bevidsthed om egne ressourcer Indhold Pædagogisk teori Udviklingspsykolog Samfundsfag Kultur Kommunikationsredskaber Dokumentation og evalueringsredskaber Love og regler Pædagogiske aktiviteter Pædagogmedhjælpere 15 dage Humanica Hillerød, : Hold A: april og 5-9. maj og maj og maj 2008 SOSU*C - Herlev, Hold B: 27. oktober - 7. november og december 2008 Jeanne Schrøder, uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 20 Kursusk atalog 2008

21 Basisuddannelse for dagplejere Kursus Pædagogmedhjælper i daginstitution Indhold og struktur er lavet i samarbejde med kommunernes dagplejeledere således at Modul 1 er et tre ugers AMU forløb, der efterfølges af Modul 2 på 5 dage, hvor der indgår 12 timers førstehjælps kursus med undervisere fra Falck, ergonomi i forhold til dagplejen og småbørnsernæring. De fem dage er indtægtsdækket se prisen. Mål for kursus: Du kan på baggrund af egen praksiserfaring og i samarbejde med kolleger tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter ud fra en viden om børns kompetencer og hele livssituation. Du kan reflektere over egen pædagogisk praksis, hvilket sammen med udvikling af dine kommunikative kompetencer opkvalificerer din formåen til at indgå i udviklende samspil med børn, forældre og kolleger. Dagplejere. : 15 dage med AMU og tilbud om 5 dage med IDV Pris for Modul 2 Kr Hold A: Modul januar - 8. februar 2008 og Modul marts - 4. april 2008 Undervisningssted: Humanica, Hillerød, Hold B: Modul september oktober 2008 og Modul november 2008 Undervisningssted: Humanica, Hillerød, Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach Kursuskatalog

22 Bruch-up for dagplejere Børns udtryksformer og Samspil og relationer i pædagogisk arbejde. Kurset er tilrettelagt til den meget erfarne dagplejer. Der bliver sat fokus på, hvordan du kan arbejde videre med at støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. Der arbejdes med betydningen af den fælles kulturarv og tidens børnekultur. n Dagplejere med minimum 10 års erfaring. : 10 dage Humanica, Hillerød 25. august 5. september Bl.a. Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Lovpligtigt grundkursus for familieplejer Kursus Arbejdet som familieplejer På baggrund af viden om de psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt og i samarbejde med de kommunale myndigheder, kan du omsætte formålet i plejebarnets handlingsplan til målrettet indsats i hverdagen. Du kan forholde dig til omsorgssvigtede børn og deres forældre med henblik på at kunne skabe relationer til barnet og samarbejde med forældrene. Du bliver bekendt med de grundlæggende lovkrav og rammer for plejefamiliens arbejde og du har forståelse for konsekvenserne heraf for din egen familie. Du vil kunne vurdere, hvilke krav arbejdet som familieplejer stiller til dine ressourcer og kompetencer. Kommende og allerede godkendte familieplejer, der endnu ikke har deltaget på det lovpligtige grundkursus. : 4 dage Tidspunkt Hold A: januar 2008 og januar 2008 Tidspunkt Hold B: september 2008 og september 2008 Undervisningssted: Humanica, Hillerød. Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Tove Falck, familiekonsulent og supervisor. Ansøgningsfrist 6 uger før kursusstart 22 Kursusk atalog 2008

23 Praktiske oplysninger om AMU m.m. Hvad er AMU? Arbejdsmarkedsuddannelserne i daglig tale forkortet AMU er et uddannelsessystem under Undervisningsministeriet, der udvikler og gennemfører erhvervsrettet, kompetencegivende voksen- og efteruddannelse. Det er særligt udviklede, evaluerede og godkendte kurser, som arbejdsmarkedets parter anbefaler. Uddannelsesbevis Når uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis. VEU-godtgørelse Deltager du på et AMU-kursus, har du ret til at modtage VEU-godtgørelse svarende til højeste ugentlige dagpengesats forudsat du har tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af din deltagelse. Det betyder, at du, hvis du f.eks. er ansat på deltid og deltager i din friuge, ikke har ret til VEUgodtgørelse, da du hverken mister indtægt eller arbejdsmuligheder. Hvis aftalen med din arbejdsgiver er, at du får din sædvanlige løn under kurset, har arbejdsgiveren ret til at få en refusion svarende til den godtgørelse du ellers ville have fået. Det er ikke en betingelse for at få VEU-godtgørelse, at du er medlem af en A-kasse. Hvem kan deltage Kurserne kan benyttes af andre faggrupper end målgruppen (se under hvert kursus), men der ydes der ikke VEU-godtgørelse til folk med mellemlang eller lang videregående uddannelse. Opholdsudgifter Hvis afstanden mellem hjem og skole overstiger 60 km, ydes der tilskud til opholdsudgifter. Du kan få yderligere oplysninger på skolen. Transport Du kan få tilskud til transport, hvis afstand mellem hjem og skole er mere end 12 km. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 120 km pr. dag. Tilskuddet er skattepligtigt. Kursusafgift Stort set alle AMU-kurserne for det pædagogiske område er gratis, for øvrige kurser opkræves en deltagerbetaling, se under det enkelte kursus. Tilmelding Du kan enten benytte elektronisk tilmelding via vores hjemmeside, Eller ved at ringe til skolen og få tilsendt tilmeldingsblanketter. Optagelse på kurserne sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingsfristen er 6 uger før kursusstart. Aflysning af kurser Skolen forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvis der er for få tilmeldte. Særligt tilrettelagte forløb Mange institutioner vælger, at vi målretter og afholder kurser til lige netop deres medarbejdere. Kontakt SOSU*C eller Humanica for at høre nærmere om mulighederne for den fleksible tilrettelæggelse. Kursuskatalog

24 Udgivet af Humanica Milnersvej Hillerød Telefon og SOSU*C Social- og Sundhedsuddannelses Centret Uddannelses- og udviklingsafdelingen Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev Telefon Redaktion Karsten Søemod, Susanne Jørgensen Foto Susanne Jørgensen, Frida Lillevang Grafisk produktion Prinfoparitas A/S Oplag 500 stk.

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere