K u r s u s K ata lo g Pædagogiske kurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser"

Transkript

1 Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser

2 Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn og natur 0-6 år 7 Børn og natur 3-18 år 8 Leg med sprog 9 Børns leg 9 Teater og drama med børn 10 Pædagogiske redskaber Pædagogiske læreplaner 11 Dokumentation i pædagogisk arbejde 12 Hygiejne, miljø og mad i børnehøjde Almen fødevare hygiejne obligatorisk 13 Måltidet i pædagogisk arbejde 14 Håndhygiejne 15 Børnemiljø lovkrav 15 Konflikthåndtering Konflikthåndtering i pædagogisk arbejdet 16 inklusion For tidligt fødte børn 17 Stresshåndtering hos personale og børn 18 Arbejdet med risikobørn og -unge 18 Grundforløb Praktikvejledning for PGU-elever 19 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner grundkursus 20 Basisuddannelse for dagplejere 21 Bruch-up for dagplejere 22 Lovpligtigt grundkursus for familieplejer 22 Praktiske oplysninger 23

3 Velkommen til kursusåret 2008 Velkommen til Humanica og SOSU*C kursuskatalog over pædagogiske kurser Humanica og SOSU*C har i 2008 valgt at indgå i et tæt samarbejde. Vi har det fælles mål at satse på fleksibilitet, høj faglighed og gode læringsmiljøer Kort sagt kurser præget af høj kvalitet! Vi vil sammen sætte fokus på de muligheder og mangfoldigheder der præger de pædagogiske AMU-kurser. Hvorfor tage på kursus At tage på kursus kan være godt af mange grunde. Man trænger til inspiration til nye måder at håndtere hverdagen på, man har brug for opkvalificering for at kunne indfri nye krav, eller det kan være et tiltrængt pusterum fra en travl dagligdag. Kurser kan være det sted, hvor man får lejlighed til at udtrykke sig om sit fag på en ny måde og derigennem styrke sin faglige profil. Vi tilbyder gratis pædagogiske kurser i topkvalitet Vi ønsker at alle vores kursister får en god oplevelse og inspiration med hjem til gavn for dem selv, kollegaer, forældre og ikke mindst børnene derfor går vi ikke på kompromis med kvaliteten. Kvalitet for os betyder at vi tilbyder kurser hvor den enkelte kursist kommer i fokus, men hvor vi samtidig bruger fælleskabets dynamik til at udfordre vores hverdagsviden. Vi ønsker at den enkelte kursist oplever tryghed til at lære og samtidig inspireres til engagement og nyskabelse af viden. For at få et optimalt udbytte kræver det at kursisten tager ejerskab over den nye viden. Det sker ved at skabe et læringsrum, hvor der er gode sammenhænge mellem praksis og den læring de møder på kurset. Derfor har vi valgt at vægte arbejdet med implementeringsstrategier højt, så sammenhænge mellem teori og praksis højnes. Vi har valgt at bruge fagligt, dygtige og kompetente undervisere. Vores samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner har styrket kvaliteten yderligere på dette område. Derfor vil kursisterne blive mødt med gode undervisere med høj faglig viden det er kvalitet for os! Vi ser frem til samarbejdet 2008

4 Børns kompetenceudvikling 0 10 år Kursus Børns kompetencer 0-5 år Få indsigt i børnenes mange kompetencer! Målet med dette kursus er, at du får en dybere indsigt i børns udvikling og læring i aldersgruppen 0 10 år får en dybere indsigt i barnets udtryksformer hvordan kan vi lære at tolke og respektere børnenes udsagn og udtryk får en dybere indsigt i relationen mellem den voksne og barnet hvordan indgår vi i gode anerkendende relationer med børn får kendskab til din rolle i forhold til at skabe rammer for børns kompetenceudvikling får indsigt i det enkelte barns livssituation og mulige tiltag, der skal stimulere og støtte barnet får redskaber til at observere og iagttage børnene som afsæt for faglig refleksion kan formidle viden om børnenes kompetenceudvikling til forældre, kollegaer øvrige samarbejdspartnere opnår større faglig viden, som vil styrke din pædagogiske praksis Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage Humanica, Hillerød 3-7. marts 2008, SOSU*C, Herlev: september Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmelding 6 uger før kursusstart Kursusk atalog 2008

5 Børns udtryksformer 0-10 årige Kursus Børns udtryksformer Dette kursus hjælper dig til at arbejde med børnenes forskellige kulturelle udtryk. Hvordan kan man arbejde med børns lyst, nysgerrighed og skabelsesglæde? Målet med dette kursus er, at du kan arbejde med børnenes egne udtryk og de spor de sætter opnår kompetence i at skabe rammer for børns kreative udfoldelse opnår kompetence i at igangsætte og tilrettelægge kreative forløb kan skabe rammer der tilgodeser barnets behov for fordybelse får kendskab til mange forskellige udtryksformer: sproglige, kropslige, mimiske, musikalske, dramatiske, kreative, form og farve får kendskab til hvilke krav man kan stille til aldersgruppen får kendskab til de voksnes rolle i forhold til at skabe lyst og motivation kan arbejde med børnenes udtryk i forhold til en fælles kulturarv og mangfoldighed får kendskab til det enkelte barn og børnegruppens behov og forskellige udtryk kan arbejde med dokumentation, formidling og evaluering af børns kulturelle udtryksformer Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage Humanica, Hillerød: januar SOSU*C - Herlev: marts Humanica, Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. SOSU*C, Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog 2008

6 Aktiviteter som pædagogisk værktøj Kursus Børns udtryksformer Støt børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer! Målet med kurset: Du vil få ideer til, hvorledes du i din egen praksis kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og giver mulighed for at opfylde barnets behov for fordybelse. Du bliver bevidst om, hvor vigtigt det er, at dagtilbuddet inddrager vores fælles kulturarv og den kulturelle mangfoldighed i hverdagens praktiske gøremål. På kurset arbejder vi med børnekultur og børns forskellige udtryksformer, såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske således, at de kan indgå i tilrettelæggelse af et varieret udbud af aktiviteter tilpasset både det enkelte barn og børnegruppens behov. Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød maj og juni 2008 Erik Poulsen, cand.pæd. og Elsebeth Malkov Hansen, pædagog. Begge underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursusk atalog 2008

7 Børn og natur 0-6 årige Kursus Børn og natur Få fokus på naturens set fra neden. Få øje på naturens fordybelsesmuligheder og sanselighed. Målet med dette kursus er, at du opnår kompetence i planlægning af ture og aktiviteter for børn i naturen får indsigt i de mange muligheder naturen byder som oplevelse/ læringsrum for børn sætter fokus på hvordan børn bruger og agerer i naturen får kendskab til forskellige formidlingsmåder, der tilpasses målgruppen oplever glæden ved at lege og lære i naturen! opnår kompetence i at dokumentere børnenes leg og læring i naturen Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage Humanica, Hillerød: juni SOSU*C, Herlev: Ønskes kursus i Herlev. Kontakt Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog 2008

8 Børn og natur 3-18 årige Kursus Børn og natur Kurset foregår i naturen og giver fantastiske muligheder for at nyde, sanse og opdage naturen med et lærende perspektiv. Målet med dette kursus er, at du opnår kompetence i planlægning af ture og aktiviteter for børn i naturen får indsigt i de mange muligheder naturen byder som oplevelse/læringsrum for børn sætter fokus på hvordan børn bruger og agerer i naturen får kendskab til forskellige formidlingsmåder, der tilpasses målgruppen oplever glæden ved at lege og lære i naturen! opnår kompetence i at dokumentere børnenes leg og læring i naturen Pædagogmedhjælpere, pædagoger og dagplejere 5 dage SOCU*C - Herlev: forår maj 2008 efteråret se efter Peter Bennuhr Schultz. Cand.Scient. i biologi og naturformidler. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursusk atalog 2008

9 Leg med sprog Kursus Leg med sprog Styrk sproget med børnene på en legende måde! Målet med dette kursus er, at du bliver i stand til at tale med børn, så børnenes sproglige udvikling styrkes kan indgå i dialog om leg og læring i relation til børns læse- og sprogkundskaber kan tilrettelægge, igangsættes og skabe støtteaktiviteter der fremmer børnegruppens sproglige udvikling kan bruge børnelitteratur til sproglig stimulering Pædagogmedhjælpere og dagplejere. 5 dage : Humanica, Hillerød februar 2008 SOSU*C, Herlev: Ønskes kursus i Herlev, kontakt Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Børns leg Kursus Børns leg Målet med kurset er, at du kan støtte børns egne lege kan skabe alsidige og udviklende rammer for børns lege og legemuligheder kan medvirke aktivt til, at igangsætte lege og opbygge legemiljøer kan se legen i forhold til børnegruppen og den pædagogiske situation der er i dagtilbuddet kan yde støtte til børn, som har vanskeligt ved at lege med andre Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød 5 9. maj 2008 SOSU*C, Herlev. Ønskes kursus i Herlev, kontakt; Erik Poulsen, cand.pæd. og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursuskatalog 2008

10 Teater og drama i pædagogisk arbejde Kursus Teater og drama i pædagogisk arbejde Dette kursus appellerer til at slippe skuespilleren, du har i maven løs. Teater og drama som pædagogisk værktøj til børn over 4 år Mål for kurset: Du vil lære at anvende og formidle forskellige kreative dramatiske og sceniske aktiviteter i forhold til din gruppe af børn. Du vil komme til at arbejde med forskellige genrer og metoder inden for drama og være med til at iscenesætte en teateroplevelse. Kort sagt alle tiders mulighed til at få grinet og moret sig sammen med kolleger og ikke mindst muligheden for at få de mange skjulte dramatiske evner hos dig selv og dine kolleger sat i spil. Pædagogmedhjælpere og pædagoger. 5 dage Humanica, Hillerød september Anita Winther Madsen, pædagog og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. en har gennem flere år undervist børn i teater og drama og har en overbygningsuddannelse inden for området. 10 Kursusk atalog 2008

11 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kursus Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kurset giver dig indsigt hvad de pædagogiske læreplaner er og hvad de kan bruges til. Kurset giver dig en generel viden om læreplaner, indhold og målsætning. Målet med dette kursus er, at du får viden om baggrunden og intentionerne med læreplanerne får indsigt i de 6 kompetencer, læreplanen har fokus på får viden om børns læreprocesser og den voksens rolle i den sammenhæng opnår praksiserfaring i at formulere læreplansmål får kendskab til forløbet i et læreplansforløb får kendskab til rammerne for, hvordan man kan arbejde med læreplansmål får indsigt i forskellige former for læreplansstrategier n Pædagogmedhjælpere og dagplejere 2 dage : SOSU*C, Herlev: 31. marts 1. april Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

12 Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Kursus Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde Få styr på forskellige dokumentationsformer og hvordan dokumentation kan bruges til at reflektere over den pædagogiske praksis i dagligdagen. Målet med dette kursus er, at du får kendskab til forskellige former for dokumentation; fortælling, foto, dagbøger, kufferter m.v. praksiserfaring med forskellige dokumentationsformer indsigt i dokumentation som et refleksionsværktøj diskuteret etik og moral i valg af dokumentationsformer erfaring i at iagttage, beskrive og analysere den pædagogiske praksis fokus på forholdet mellem teori og praksis indsigt i evalueringspraksis, vurdering og revision ifht. læreplansmål Pædagogmedhjælpere og dagplejere. Det er en klar fordel hvis du har været på kurset Pædagogiske læreplaner i dagtilbud på 2 dage. 3 dage : SOSU*C, Herlev: 2 4. april 2008, Humanica, Hillerød: august Humanica, Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. SOSU*C, Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc., 1årige billedskole. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 12 Kursusk atalog 2008

13 Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Kursus Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Tilbereder du mad til andre? Du kan være med til at forebygge alvorlige maveinfektioner på din institution, hvis du har deltaget i et kursus i almen fødevarehygiejne. Målet med dette kursus er, at du får viden om mikroorganismer i fødevarer, deres forekomst, vækst og udbredelse, samt hvordan man hæmmer deres udvikling kan anvende lovgivningens bestemmelser for fremstilling af levnedsmidler kan udføre egenkontrol og udpege kritiske kontrolpunkter kan følge op på fastlagte overvågningsprocedurer kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne Kurset afsluttes med skriftlig prøve OBS: Der er deltagerbetaling på kr. 325,- på dette kursus Medarbejdere der arbejder med fødevare 3 dage. SOSU*C, Herlev: januar marts maj juni - 2. juli august oktober e Annette Bøgh Hansen, Ernærings og husholdningsøkonom, tidligere ansat ved FDB s Central laboratorium og Levnedsmiddelkontrollen. Ansøgningsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

14 Måltidet i pædagogisk arbejde Kursus Måltidet i pædagogisk arbejde Madglæde og sundhed skabes gennem gode rammer for måltidet! Målet med dette kursus er, at du kan skabe gode sociale og pædagogiske rammer om måltidet kan tilrettelægge måltidet ud fra indsigt i ernæringsmæssig god kost får forståelse for kostens betydning for børns udvikling og trivsel sammen med børnene kan sætte fokus på de sundheds- og trivselsmæssige sammenhænge der er mellem mad, hygiejne og sygdomme opnår viden om egen og andre kulturers opfattelser af måltidet får fokus på de æstetiske forholds betydning for måltidet n Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød oktober 2008 Ønskes kursus i Herlev kontaktes Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach Lone Torbensen Ernærings- og husholdsøkonom. 14 Kursusk atalog 2008

15 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Kursus Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Rene hænder, gør en forskel Nedbring sygefraværet! Målet med kurset er, at du lærer korrekt udført håndhygiejne forstår håndhygiejne som en vigtig faktor for at mindske smittespredning lærer at tage ansvar for håndhygiejnen i hverdagen kan videregive din viden til kolleger, nyt personale og praktikanter får kendskab til effektive og skånsomme rengøringsmidler Pædagogmedhjælpere, dagplejere, social og sundheds assistenter, social- og sundhedshjælpere og omsorgsmedhjælpere. 1 dag SOSU*C, Herlev: 12. marts Humanica, Hillerød: 11. september 2008 Humanica: Elisabeth Brill, sundhedsplejerske og sundhedsfaglig underviser på den pædagogiske grunduddannelse SOSU*C: Linda Fris Thomsen, sygeplejerske og sundhedsfaglig underviser. Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Kursus Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Børnemiljø i dagtilbud set i børnehøjde Målet med kurset er, at du får kendskab til den nye børnemiljølov og får redskaber til at udarbejde en børnemiljøvurdering får redskaber til at udarbejde en handlingsplan ud fra de fastsatte lovkrav får ideer til hvordan du kan medvirke til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 2 dage Humanica, Hillerød; Tidspunkt: april 2008 SOCU*C, Herlev; ønskes kursus i Herlev. Kontakt; Karsten Christoffersen, pædagogisk konsulent og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursuskatalog

16 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Kursus Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Bliv god til at forstå konflikter og håndtere dem! Målet med dette kursus er, at du kan forebygge og håndtere konflikter kan indgå i konflikthåndterende miljø i gruppen kan skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter opnår konfliktforståelse kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller får kendskab til egne konfliktmønstre Pædagogmedhjælpere og dagplejere 5 dage SOCU*C, Herlev: 4-8. februar Humanica - Hillerød: 5-7. marts og april Humanica, Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. SOCU*C, Susanne Jørgensen, Uddannet pædagog, Cand. Scient. Soc. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 16 Kursusk atalog 2008

17 Arbejdet med for tidligt fødte børn Kursus Arbejdet med for tidligt fødte børn Giv for tidligt fødte børn en god start på livet Målet med kurset: Du kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel. Du kan i samarbejde med pædagogen udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet. Du kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes. Endvidere lærer du at observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger og du kan videregive observationerne til forældrene og i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet. Du vil kunne medvirke i det tværfaglige samarbejde og have kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet. n Dagplejere og pædagogmedhjælpere : 2 dage SOSU*C, Herlev: februar 2008, Humanica, Hillerød oktober 2008, Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Kursuskatalog

18 Stresshåndtering hos personale og børn Kursus 4266 Samspil og relationer Hvad er stress? Hvad kan medvirke til at skabe stress på det pædagogiske område? Målet med kurset: Du vil få kendskab til redskaber der kan udvikle din egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis, på en måde der kan medvirke til at forebygge stress hos børn og personale. Du vil blive bevidst om dine egne reaktioner på stress, og hvordan du bedst kan håndtere stressede situationer. Pædagogmedhjælpere og pædagoger i daginstitutioner. 5 dage Humanica, Hillerød september 2008 e Ann Vinde, cand.pæd. Elisabeth Brill, sundhedsplejerske. Begge underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Arbejdet med risikobørn og -unge Kursus Arbejdet med risikobørn og -unge Børn med særlige behov er socialt udsatte børn, men det er også alle de normale børn, hvis hverdag og trivsel præges i negativ retning af travlhed og forskellige former for stress. Målet med kurset: Du vil lærer hvordan du kan opfange signaler på dårlig trivsel hos de børn og unge du har kontakt med i dit daglige arbejde. Du kan forstå barnets reaktioner og støtte barnet videre i en positiv udvikling og dermed være medvirkende til en forebyggende indsats. Dagplejere og pædagogmedhjælpere. 5 dage Humanica, Hillerød januar Herlev, SOSU*C. Hvis kursus ønskes i Herlev, kontakt Anita Winther Madsen, pædagog og underviser på den pædagogiske grunduddannelse. 18 Kursusk atalog 2008

19 Praktikvejledning af PGU-elever Praktikvejledning af PGU- og sosu elever Kursus På kurset lærer du hvorledes du bedst forbereder dig og tilrettelægger en praktisk uddannelsesvejledning for en PGU-elev. Målet med kurset: Du lærer hvad det vil sige at vejlede, hvorledes du motiverer eleven til selvreflektion og støtte eleven i, at bruge sin uddannelsesbog og logbog. Med udgangspunkt i de færdigheder eleven kommer med lærer du på kurset at give en personlig og målrettet vejledning, der støtter eleven i at nå sine uddannelsesmål. På kurset er der fokus på refleksion som metode til at fokusere på kreativitet og valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Vi arbejder med, hvorledes du kan medvirke til, at eleven udvikler faglige forudsætninger for at kunne vurdere og forbedre sin egen praksis. Du lærer, hvorledes du kan evaluere eleven mundtligt og skriftligt ud fra praktik mål og elevens personlige kompetencekrav. Pædagogmedhjælpere og pædagoger. 10 dage Tid og sted Humanica, Hillerød oktober og november Ann Vinde, cand.pæd. og Elsebeth Malkov Hansen, pædagog. Begge underviser på den pædagogiske grunduddannelse. Kursuskatalog

20 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Grundkursus Kursus Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Grundkursus Dette kursus ruster dig til at varetage opgaver i pædagogiske daginstitutioner. Vi skal både arbejde med pædagogisk teori og pædagogisk praksis. Vi skal arbejde med en bred vifte af de opgaver du støder på i din dagligdag i daginstitutionen. Målet med dette kursus er, at du opnår kompetencer i at tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter opnår kompetencer i at skabe gode rammer for børns udvikling får kendskab til børns kompetencer og hele livssituation lærer at reflektere over egen pædagogisk praksis får fokus på kommunikationens rolle i den pædagogiske praksis opnår kompetence i at arbejde med udviklende samspil med børn, forældre og kollegaer får kendskab til institutionens samfundsmæssige opgaver og lovgrundlag får kendskab til dine egne rettigheder og pligter får øget bevidsthed om egne ressourcer Indhold Pædagogisk teori Udviklingspsykolog Samfundsfag Kultur Kommunikationsredskaber Dokumentation og evalueringsredskaber Love og regler Pædagogiske aktiviteter Pædagogmedhjælpere 15 dage Humanica Hillerød, : Hold A: april og 5-9. maj og maj og maj 2008 SOSU*C - Herlev, Hold B: 27. oktober - 7. november og december 2008 Jeanne Schrøder, uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 20 Kursusk atalog 2008

21 Basisuddannelse for dagplejere Kursus Pædagogmedhjælper i daginstitution Indhold og struktur er lavet i samarbejde med kommunernes dagplejeledere således at Modul 1 er et tre ugers AMU forløb, der efterfølges af Modul 2 på 5 dage, hvor der indgår 12 timers førstehjælps kursus med undervisere fra Falck, ergonomi i forhold til dagplejen og småbørnsernæring. De fem dage er indtægtsdækket se prisen. Mål for kursus: Du kan på baggrund af egen praksiserfaring og i samarbejde med kolleger tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter ud fra en viden om børns kompetencer og hele livssituation. Du kan reflektere over egen pædagogisk praksis, hvilket sammen med udvikling af dine kommunikative kompetencer opkvalificerer din formåen til at indgå i udviklende samspil med børn, forældre og kolleger. Dagplejere. : 15 dage med AMU og tilbud om 5 dage med IDV Pris for Modul 2 Kr Hold A: Modul januar - 8. februar 2008 og Modul marts - 4. april 2008 Undervisningssted: Humanica, Hillerød, Hold B: Modul september oktober 2008 og Modul november 2008 Undervisningssted: Humanica, Hillerød, Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach Kursuskatalog

22 Bruch-up for dagplejere Børns udtryksformer og Samspil og relationer i pædagogisk arbejde. Kurset er tilrettelagt til den meget erfarne dagplejer. Der bliver sat fokus på, hvordan du kan arbejde videre med at støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. Der arbejdes med betydningen af den fælles kulturarv og tidens børnekultur. n Dagplejere med minimum 10 års erfaring. : 10 dage Humanica, Hillerød 25. august 5. september Bl.a. Jeanne Schrøder Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Lovpligtigt grundkursus for familieplejer Kursus Arbejdet som familieplejer På baggrund af viden om de psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt og i samarbejde med de kommunale myndigheder, kan du omsætte formålet i plejebarnets handlingsplan til målrettet indsats i hverdagen. Du kan forholde dig til omsorgssvigtede børn og deres forældre med henblik på at kunne skabe relationer til barnet og samarbejde med forældrene. Du bliver bekendt med de grundlæggende lovkrav og rammer for plejefamiliens arbejde og du har forståelse for konsekvenserne heraf for din egen familie. Du vil kunne vurdere, hvilke krav arbejdet som familieplejer stiller til dine ressourcer og kompetencer. Kommende og allerede godkendte familieplejer, der endnu ikke har deltaget på det lovpligtige grundkursus. : 4 dage Tidspunkt Hold A: januar 2008 og januar 2008 Tidspunkt Hold B: september 2008 og september 2008 Undervisningssted: Humanica, Hillerød. Jeanne Schrøder. Uddannet pædagog, NLP master og systemisk coach. Tove Falck, familiekonsulent og supervisor. Ansøgningsfrist 6 uger før kursusstart 22 Kursusk atalog 2008

23 Praktiske oplysninger om AMU m.m. Hvad er AMU? Arbejdsmarkedsuddannelserne i daglig tale forkortet AMU er et uddannelsessystem under Undervisningsministeriet, der udvikler og gennemfører erhvervsrettet, kompetencegivende voksen- og efteruddannelse. Det er særligt udviklede, evaluerede og godkendte kurser, som arbejdsmarkedets parter anbefaler. Uddannelsesbevis Når uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis. VEU-godtgørelse Deltager du på et AMU-kursus, har du ret til at modtage VEU-godtgørelse svarende til højeste ugentlige dagpengesats forudsat du har tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af din deltagelse. Det betyder, at du, hvis du f.eks. er ansat på deltid og deltager i din friuge, ikke har ret til VEUgodtgørelse, da du hverken mister indtægt eller arbejdsmuligheder. Hvis aftalen med din arbejdsgiver er, at du får din sædvanlige løn under kurset, har arbejdsgiveren ret til at få en refusion svarende til den godtgørelse du ellers ville have fået. Det er ikke en betingelse for at få VEU-godtgørelse, at du er medlem af en A-kasse. Hvem kan deltage Kurserne kan benyttes af andre faggrupper end målgruppen (se under hvert kursus), men der ydes der ikke VEU-godtgørelse til folk med mellemlang eller lang videregående uddannelse. Opholdsudgifter Hvis afstanden mellem hjem og skole overstiger 60 km, ydes der tilskud til opholdsudgifter. Du kan få yderligere oplysninger på skolen. Transport Du kan få tilskud til transport, hvis afstand mellem hjem og skole er mere end 12 km. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 120 km pr. dag. Tilskuddet er skattepligtigt. Kursusafgift Stort set alle AMU-kurserne for det pædagogiske område er gratis, for øvrige kurser opkræves en deltagerbetaling, se under det enkelte kursus. Tilmelding Du kan enten benytte elektronisk tilmelding via vores hjemmeside, Eller ved at ringe til skolen og få tilsendt tilmeldingsblanketter. Optagelse på kurserne sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingsfristen er 6 uger før kursusstart. Aflysning af kurser Skolen forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvis der er for få tilmeldte. Særligt tilrettelagte forløb Mange institutioner vælger, at vi målretter og afholder kurser til lige netop deres medarbejdere. Kontakt SOSU*C eller Humanica for at høre nærmere om mulighederne for den fleksible tilrettelæggelse. Kursuskatalog

24 Udgivet af Humanica Milnersvej Hillerød Telefon og SOSU*C Social- og Sundhedsuddannelses Centret Uddannelses- og udviklingsafdelingen Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev Telefon Redaktion Karsten Søemod, Susanne Jørgensen Foto Susanne Jørgensen, Frida Lillevang Grafisk produktion Prinfoparitas A/S Oplag 500 stk.

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. Kursuskatalog 2010 1

Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. Kursuskatalog 2010 1 Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område 2010 Kursuskatalog 2010 1 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til kursusåret 2010 Velkommen til Humanica og SOSU C s kursuskatalog over pædagogiske

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 42918 Udviklet af: Marianne Svanholt Professionshøjskolen UCC, AMU efteruddannelse Sydhavns Plads 4 2450 København SV Tlf.: 4189 8130 Februar 2011 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Plan for og udtalelse om arbejdet med 2. praktiks kompetencemål Den studerendes plan for arbejdet med praktikkens kompetencemål. Studerendes navn: 2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Kompetenceområde:

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever Børnehaven Sønderleds Uddannelsesplan for PAU- elever Børnehaven Sønderled, Sønderled 13, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 86 47 Mail:soenderled@kolding.dk Åbningstider: Mandag torsdag 6:30 17:00 Fredag 6:30 15:45

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn:

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kurser 2016 Familieplejere

Kurser 2016 Familieplejere Kurser 2016 Familieplejere Kursus Dato AMU kurser Konflikthåndtering Børn og unge med adfærdsog kontaktforstyrrelser Dokumentation d. 10+11+12.05 & 30.05 2016 d. 06+07.09 & d. 20+21 september d. 01+02+03.11

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere