Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen"

Transkript

1 Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs- og klasseteams (både lærere og pædagoger) på mellemtrinnet Kurset består af 3 moduler á 3 timer og et afsluttende modul á 2 timer. Hold 1: Modul 1+2 den 5. august. Modul 3 den 8. september kl Modul 4 den 2. marts 2015 kl Hold 2: Modul 1+2 den 6. august. Modul 3 den 15. september kl Modul 4, den 9. marts 2015 kl timer Styrkekompagniet Ivan Jakobsen Kurset startes op på ITtemadagene og betalingen er derfor: (400 kr. 700 kr.) 2 hold á deltagere Trivsel, optimisme, inklusion, motivation, selvværd og optimal læring JA TAK! Dette kursus sætter fokus på den styrkebaserede pædagogik i teori og praksis. De sidste års forskning inden for især den positive psykologi har givet os helt ny viden om, hvordan vi kan fremme trivsel, selvværd, motivation og optimisme gennem arbejdet med vores styrker og andre trivselsfremmende faktorer. Dette kursus omsætter denne viden til pædagogisk praksis, og der medfølger konkrete materialer til arbejdet i hhv. teamet og i klassen. Gennem dette arbejde får vi et fælles sprog for det, der virker, og vi arbejder sammen med eleverne om at lave en komplet styrkeprofil af den enkelte elev såvel som for hele klassen. Det giver hver elev og hele klassen det bedste udgangspunkt for at bruge sine styrker både i undervisningen og i arbejdet med at sætte faglige og sociale mål. Herved skabes den indre motivation og energi for at lære optimalt. Samtidig skabes en bevidsthed om styrkerne i vores forskellighed, hvilket giver tolerante og mobbefri klasser. Og vi ved, det virker! Alle materialer og metoder er udarbejdet på baggrund af forskningsdokumenteret viden og effektundersøgelser. Lærere og pædagoger får på dette kursus:

2 Viden og indsigt i den positive psykologi, de trivselsfremmende faktorer og de 24 VIA styrker En individuel styrkeprofil såvel som en styrkeprofil for teamet + redskaber til at arbejde med disse Redskaber til, hvordan man i klassen kan arbejde med: o elevernes styrkeprofiler i forhold til elevplaner såvel som den daglige pædagogiske praksis o udvikling af elevernes trivsel, selvværd, optimisme og motivation for at lære o inklusion og elevinddragelse 2 materialepakker: én til arbejdet med styrkerne og én til arbejdet med de trivselsfremmende faktorer lige til at gå til. Materialet kan tænkes ind i årsplanen i forbindelse med elevernes alsidige udvikling, klassens sociale mål, den enkelte elevs læringspotentiale og det generelle trivselsarbejde. Matematiktovholder - kursus og netværk Kurserne placeres fra 9-15 og netværksmøderne fra Pernille Sunde - Molsskolen Søren Dag Berdiin Hornslet Skole Torben Sattrup 600 kr. Målgruppe: Matematikvejledere, fagudvalgsformænd, m.fl. 1-3 fra hver skole Form: Netværk kombineret med 4-5 kursusforløb. Formål: Faglig opkvalificering af vejledere og matematikudvalgsformænd for at styrke fagudvalgsarbejdet og herigennem det faglige niveau på skolerne i matematik. Indhold: 4 kursusforløb: 1) Fagudvalg og faglige netværk. 2) Kernekompetencer i faget (talforståelse, regnestrategier, arbejde uden at tælle, etc.), 3) Tidlig indsats, fokus på indsatsen overfor børn med særlige behov, 4) LUS/MUS test. Opbygge en teststruktur a`la LUS, hvor der uddannes i at tage

3 LUS/MUS samtaler med lærerne. Mellem de enkelte kurser placeres 1-2 netværksgange for den samme persongruppe deltagere - helst 1-3 fra hver skole. Danskkursus til indskolingslærere Time2learn Hornslet, Tingvej 81B, 8543 Hornslet 5. aug og 6. aug Hvert kursus á 2,5 time Pernille Brinch / Time2Learn Kurset startes op på ITtemadagene og betalingen er derfor: (400 kr. 700 kr.) Matematikkursus for indskolingslærere Time2learn Hornslet, Tingvej 81B, 8543 Hornslet Del af IT-temadagene Målgruppe: kl. lærere Praktisk kursus der giver dig et overblik over den læseindlæringsteori, du kan bruge til noget i din læseundervisning i 0.-3.kl. At lære at læse er en kompliceret affære, men her får du vejledning i, hvad der er vigtigst at have for øje, og hvordan bogsystemer kan suppleres med spil og leg, der træner det rigtige på det rigtige tidspunkt. Når læsning er svært, er det endnu mere vigtigt at træne. Det samme indhold men på mange forskellige måder. Hvordan får vi børnene og deres forældre med på det? Hvordan opretholder vi børnenes selvtillid og tro på de kan? Hvordan får vi forældrene på banen? Dette kursus er et praktisk kursus, hvor fokus er ideer til at bruge spil, leg og kroppen til at huske og lære med i forhold til læseindlæring. Endelig er der fokus på, hvordan vi kan vejlede forældre til at kunne støtte deres børns læsning aktivt. Kurset afholdes i Time2learns lokaler og læringshave. Del af IT-temadagene Matematikkursus for indskolingslærere Målgruppe: kl. lærere 5. aug og 6. aug Hvert kursus á 2,5 time Pernille Brinch / Time2Learn Kurset startes op på ITtemadagene og betalingen er derfor: Praktisk kursus hvor får du vejledning i, hvad der er vigtigst at have for øje i den tidlige matematik undervisning (0.-3.kl.), og hvordan bogsystemer kan suppleres med spil og leg. Det er vigtigt at træne det samme indhold, men på mange forskellige måder. Hvordan får vi børnene og deres forældre med på det? Hvordan opretholder vi børnenes selvtillid og tro på egne evner? Hvordan får vi forældrene på banen? Dette kursus er et praktisk kursus, hvor fokus er ideer til at bruge spil, leg og kroppen til at huske og lære med i

4 (400 kr. 700 kr.) forhold til matematik. Endelig er der fokus på, hvordan vi kan vejlede forældre til at kunne støtte deres børns talforståelse aktivt. Kurset afholdes i Time2learns lokaler og læringshave. Eksekutive vanskeligheder hos børn og IT-kompenserende redskaber Birgitte Tonsgaard-Hansen PPR Mikkel Aslak Koudal Andersen- Marienhoffskolen 400 kr. De eksekutive funktioner - også kaldet de selvregulerende funktioner - er hjernens overordnede kontrollerende og styrende funktioner. De eksekutive funktioner er involverede i at skabe en sammenhæng i vores samlede aktiviteter, og de bringes især i anvendelse i forbindelse med aktiv og ny problemløsning. De eksekutive funktioner indebærer evnen til planlægning og kontrol af adfærd og handlinger, dømmekraft, fleksibilitet i tankegang, at ændre strategier samt løbende at justere egen adfærd. Børn med eksekutive vanskeligheder er ofte meget udfordrede i forhold til at indgå i den daglige undervisning og mange gange også i det sociale fællesskab. De har svært ved indgå i aktiviteter og lave opgaver, der stiller krav til selvstændigt initiativ, problemformulering og problemløsning. Som lærer skaber det ligeledes store udfordringer, fordi disse børn ofte indgår forstyrrende, urolige eller ufleksible i undervisningen og udviser mangel på overblik og målrettet handling. Oplægget har til hensigt at give en forståelse af hvad eksekutive vanskeligheder hos børn er og hvilke udfordringer disse børn ofte står med i deres hverdag. I forlængelse heraf har oplægget til hensigt at præsentere nogle af de IT muligheder, der med fordel kan anvendes i forhold til at hjælpe og støtte børn med eksekutive vanskeligheder. Der er ikke tale om specialundervisning, eller tiltag som kræver stor ekstraindsats, men tiltag som giver eleverne overblik over undervisning og forløb. Der er først

5 og fremmest fokus på gratis løsningsmodeller, forslag til planlægning, didaktiske overvejelser og først og fremmest med brug af gratis APPs og hjemmesider. Det vægtes at deltagerne, gennem en kombination af forståelsen for hvorfor og hvordan disse værktøjer understøtter barnet og mulighed for at se og afprøve dem, får mod på at anvende dem efterfølgende i egne undervisningssammenhænge. De underjordiskes kamp, et udeskoleforløb Naturcenter Syddjurs, Molsbjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft De underjordiskes kamp, et udeskoleforløb Målgruppe: Pædagoger og lærere i indskolingen Mandag d kl (4 timer) Naturformidler Anne Ernst og udeskolelærer HP Stenbæk HP Stenbæk, Rønde Skole, 600 kr. Bevæbnet med ipad og kurv til indsamling af urter, begiver vi os på ekspedition efter de sidste underjordiske i Molslandet: Ellefolk, Vætter, Trolde, Åmænd mfl. Vi fortæller om væsnerne og kommer med eksempler på de sagn der knytter sig til dem, og de steder de findes. Vi indsamler urter som vi bruger i amuletter, tryllestave og bålmad. Vi kommer med eksempler på hvordan det hele kan bruges i tværfaglige udeskole-storylineforløb: dansk, natur/teknik, musik, billedkunst, kristendom og drama. Vi snakker om hvordan forløbet kan bruges i jeres eget nærområde. En dag i jernalderen Naturcenter Syddjurs, Molsbjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft En dag i jernalderen Historisk værksted 2 Målgruppe: Pædagoger og lærere i den ældre del af indskolingen og på mellemtrinnet. kl (4 timer) Naturformidler Anne Ernst, HP Stenbæk, Udeskolelærer og en udefra kommende instruktør. Lær at smede simple redskaber i feltesse og prøv hele processen med at karte, spinde og plantefarve uld. Lav din egen håndten. Lav en jernaldermenu på bål. Vi skal grutte mel, lave smør, grød og dessert. Ud over de praktiske værksteder snakker vi om hvordan man kan opbygge et tværfagligt storyline-

6 HP Stenbæk, Rønde Skole, forløb, hvor dansk, natur/teknik, historie mm indgår. 600 kr. En dag i jægerstenalderen Naturcenter Syddjurs, Molsbjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft Mandag d En dag i jægerstenalderen Historisk værksted 1. Målgruppe: Pædagoger og lærere i indskolingen og mellemtrinnet. Max 12 deltagere kl (4 timer) Naturformidler Anne Ernst, Karen og Ivan Andersen, Flintsmede og HP Stenbæk, Udeskolelærer Kontakt: HP Stenbæk, Rønde Skole, 600 kr. Lav et flinteredskab, lav en stenalderret og lav et simpelt musikinstrument. Eller vælg én af aktiviteterne og gå mere i dybden. Workshoppen er ment som en inspiration til at komme i gang med et konkret, tværfagligt udeskoleforløb som kan strække sig over flere dage. Vi snakker om hvilke andre aktiviteter der kan indgå i forløbet og hvordan de kan sættes ind i et rollespilsforløb. Workshoppen skal klæde os på til at lave understøttende undervisning, hvor alle sanser kommer i spil. Da vi ikke har et historisk center i Syddjurs, må vi lave aktiviteterne i skolernes nærområder. Dette er den første af forhåbentligt flere workshops med det tema. Karen og Ivan Andersen, Flintsmeden, står for instruktion i at lave flinteredskaber. Fysisk og psykisk konflikthåndtering (5 timer) Rune Kure og Charlotte Lund Sørensen 900 kr. Minimum 12 og maksimum 15 deltagere Fysisk og psykisk konflikthåndtering Vi tilbyder undervisning i fysisk og psykisk konflikthåndtering, der skaber grundlag for forebyggelse af skader. Vi arbejder med en kropslig og teoretisk basisviden, der er let at anvende direkte i praksis. Kurset giver den enkelte flere handlemuligheder, hvilket giver øget tryghed til at turde og kunne handle i en tilspidset situation. Vores undervisning indeholder: (Indholdet kan tilpasses det konkrete behov). Aggressionsdæmpende teori, arbejdspladsens kultur i forhold til konflikter, (sikkerhed)

7 Selvbeskyttelse; frigørelsesteknikker, guidening fra sted til sted og fastholdelse. Voldspolitik, lovgrundlag, registrering, psykisk 1. hjælp og hvordan kommer vi videre? Udeskolekurser for lærere og pædagoger i Syddjurs Kommune 2014 : Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft Mandag den 8. september og mandag den 6. oktober kl (14 timer) Kursusledere: Anita Søholm og Franz Holmberg og interne workshopledere, samt eksterne oplægsholdere Yderligere oplysninger: Franz Holmberg tlf.: og Anita Søholm tlf.: Samlet pris for begge dage 400 kr. inkl. frokostsandwich og kaffe/te, frugt. Vi er 2 pædagoger med mange års erfaring i arbejdet med børn og unge med udadreagerende adfærd. Vi har undervist i flere år og vi ved, at teknikkerne virker, da vi selv bruger dem i praksis. Udeskole 2 Godt i gang, hvad nu? Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskoling og mellemtrin, der er godt i gang med Udeskole og ønsker ny inspiration. Indhold: Dag 1 - Hvordan passer Udeskole ind i skolereformen. Lidt udvidet teori nyeste forskning på området v/ekstern oplægsholder. - Kulturmiljøer med sved på panden. På cykel til kulturmiljøer i nærområdet. Inspiration til at gå på opdagelse i kulturmiljøer i eget nærområde. Som en del af forløbet gives eksempler på brug af I Pad i Udeskolen. - Udvikling af undervisningsaktiviteter med udgangspunkt i oplægget. - Hjemmeopgave afprøvning af forløb på egen skole. Dag 2 - Opfølgning på hjemmeopgave - Udeskole hele året Udfordringer ved vinteren. Kavalkade af vinteraktiviteter til Udeskolen. Vi afprøver aktiviteterne i praksis. - Frokosten tilbereder vi over bål, alle sanser kommer i spil. - Opsamling på kursusdagene Lav et oplæg om de ting du tager med fra kurset, som kan holdes for dit team eller resten af lærergruppen på din skole.

8 Vi tilbyder sparring via mail/ tlf. i den fase, hvor der planlægges og gennemføres udeskoleforløb på egen skole. Udbydere: Projekterne Min nationalpark og Fremtidens Skole. Et samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune og Danmarks Jægerforbund med støtte fra Friluftsrådet. Lydbilledlæsning Rønde Skole (max 50 deltagere) Mandag den 29. september 2014 fra kl timer Lærere fra Byhaveskolen i Svendborg Hanne Sabalic 100 kr. Målgruppe: Læsevejledere, lærere der står for den supplerende læseundervisning, dansklærere i specialklasser og på specialskoler samt dansklærere i indskolingen og børnehaveklasseledere. Det forventes, at børnehaveklasseledere og læsevejledere deltager i kurset, hvis de er tilmeldt hhv. netværk for børnehaveklasseledere og netværk for læsevejledere/koordinatorer. Indhold: Kurset er tilrettelagt af lærere fra Byhaveskolen i Svendborg. Kurset giver dels et fagligt fundament, dels træning i at udføre selve metoden, således at deltagerne efter kurset er parate til at undervise elever med specifikke læsevanskeligheder med udgangspunkt i Lydbilledlæsning. Lydbilledlæsning er en syntetisk lydmetode. På kurset vil der blive set nærmere på læsebøger og andet materiale, og underviserne vil vise, hvordan man kommer i gang med Lydbilledlæsning. Undervisningen vil indeholde teori, øvelser og videoklip. Ifølge Byhaveskolen kan Lydbilledlæsning bruges til den første læseundervisning sammen med et materiale som eksempelvis Hop om Bord. Ved at bruge metoden i begynderundervisningen viser forskning fra England, at eleverne kommer hurtigere i gang med at lære at læse, og at færre får læsevanskeligheder. Lydbilledlæsning er også til de elever, der har

9 problemer med at lære at læse efter normale metoder. Elever, som ikke kan lege med sproget, og som ikke kan høre, hvilke enkeltlyde (fonemer) et ord består af. Fordelen ved Lydbilledlæsning er, at det du hører, er det du ser, og det du ser, er det, du hører. Der er overensstemmelse mellem tale og skriftsprog, hvilket vil gøre det lettere for den ordblinde elev at lære at læse. Genrepædagogik fra teori til praksis - Studiebesøg på Sølystskolen i Silkeborg Kompetence Center for sproglig, kulturel og social Integration, Sølystskolen, Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg. Efteråret 2014 (Den præcise dato meldes ud i løbet af foråret 2014, når Sølystskolen har tilrettelagt deres skoleår). 8 timer Oplæg ved leder af kompetencecentret Joan Hellquist Madsen Hanne Sabalic 250 kr. Genrepædagogik Det videre arbejde med Teaching Learning Cycle og SFL Marienhoffskolen Målgruppe: Humanistiske og naturvidenskabelige lærere, der har deltaget i kursus-rækken i Genrepædagogik i efteråret 2013 og foråret Der er plads til omkring 20 deltagere, svarende til 2 lærere fra hver skole. Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af kompetencecenteret på Sølystskolen gøres der rede for, hvorfor og hvordan skolen har arbejdet med Genrepædagogik gennem de seneste skoleår. Undervejs vil Joan komme vi ind på muligheder og barrierer for at lykkes med genrepædagogikprojektet også på andre skoler. Endelig tegnes projektets fremtidsperspektiver. Efter den fælles introduktion omkring projektet vil der være mulighed for at se konkret undervisning, som tager udgangspunkt i dele af genrepædagogikkens elementer. Se i øvrigt hjemmesiden: ekter/genrepaedagogik Målgruppe: Humanistiske lærere, der har deltaget i kursus Genrepædagogik i foråret Mandag den 1. december Der arbejdes med læse- og skrivecirklen (Teaching Leaning Cycle) og de sproglige ressourcer i teksterne.

10 2014 fra timer Katrin Boch underviser ved læreruddannelsen i Silkeborg Hanne Sabalic 100 kr. Elever skal i løbet af deres skoletid lære at beherske en række sproglige resurser for at blive gode læsere og skribenter og for at få adgang til viden om verden via skolens tekster. Genrepædagogikken benytter en sprogteori (systemisk funktionel lingvistik, SFL), som kan beskrive, hvordan tekster udtrykker betydning sprogligt. Vi vil på kurset på baggrund af SFL arbejde med sproglige resurser, som kan udvikle elevernes sprog fra det dagligdagsagtige og konkrete til det mere specialiserede, skoleagtige sprog, som de møder i skolens og samfundets tekster. Samtidig stilles der skarpt på, hvordan elevernes sproglige udvikling kan stilladseres i Teaching-Learning-cirklens faser. Dansk som andetsprog Hornslet Skole Mandag den 6. oktober 2014, mandag den 17. november 2014, mandag den 23. februar Alle datoer kl Målgruppe: Kurset henvender sig til lærere i de kommunale modtagerklasser, lærere, der varetager den supplerende undervisning i dansk som andetsprog samt lærere og pædagoger, der i undervisningen og i SFO arbejder med børn, der har dansk som deres andetsprog. 7,5 timer Kitte Søndergaard Kristensen arbejder som pædagogisk konsulent og underviser ved VIA og beskæftiger sig med videreog efteruddannelse af lærere og pædagoger inden for dansk som andetsprog. Hanne Sabalic 300 kr. Kursusindhold: Det andetsprogspædagogiske arbejde tager sig forskelligt ud alt efter om undervisningen varetages i modtagerklasseregi, som supplerende undervisning eller i almenklasserne. Der er dog en række fælles berøringsflader. På kurset vil Kitte Søndergaard Kristensen komme omkring modtagerklasselærernes arbejde med de tosprogede elever, og hvor lagt eleverne kan nå i denne sprogundervisning. Samtidig vil Kitte Søndergaard Kristensen komme omkring sprogstøttelærernes funktion som bindeled til almenundervisningen, samt hvilke betydning lærerne i almenklasserne har for børnenes videre sprogudvikling. Udgangspunktet er, at alle lærere, der underviser elever med dansk som andetsprog, er sproglærere. Kursusdeltagerne vil fra kursusgang til kursusgang få mindre opgaver, som de mellem kursusgangene skal arbejde med og afprøve i deres undervisning. Rambøll Sprog Rønde Skole Målgruppe: Skoleledere/pædagogiske ledere samt

11 Evt. Mandag den 18. august kl. Hold 1: Hold 2: timer Undervisere fra Rambøll Sprog Hanne Sabalic 300 kr. børnehaveklasseledere og læsevejledere. Kurset indgår som en del af netværket for læsevejledere og børnehaveklasseledere. Det forventes, at børnehaveklasseledere og læsevejledere deltager i kurset, hvis de er tilmeldt hhv. netværk for børnehaveklasseledere og netværk for læsevejledere/koordinatorer. Kurset tilrettelægges i samarbejde med Dagtilbud, således at dagtilbudsledere og pædagoger, der er ansvarlige for sprogvurderingen, ligeledes kan deltage. Indhold: På kurset gennemgås selv testsystemet i Rambøll Sprog. De forskellige niveauer i testsystemet vil blive vist og kursisterne vil blive introduceres for at oprette bruger på de forskellige niveauer, indberette testresultater, se forældrebesvarelser samt få adgang til rapporterne på de forskellige niveauer i systemet. Endelig vil brugen af ipads i forhold til gruppetesten blive gennemgået. Hurra, jeg skal have 1. klasse - og de har ipad Thorsager Skole Tirsdag 12. maj og tirsdag 2. juni Begge dage fra kl timer Rasmus Sune Jørgensen Frank Morgenstjerne, lærer på Thorsager Skole. 100 kr. Kursuindhold: Står du overfor at skulle starte 1. klasse? Eller har du 1. klasse i år? Har de ipad? Mangler du inspiration og ideer til at bruge ipaden? Så er dette kursus lige for dig. Jeg har haft et hurra-år med ipad i 1. klasse som dansk-, matematik- og musiklærer og vil gerne dele erfaringerne med dig. Kurset afholdes over to tirsdage, og det vil være en fordel, at man deltager begge gange, men ikke en forudsætning. Kurset vil først og fremmest handle om, hvordan ipaden bliver et arbejdsredskab for eleverne, og hvordan man som lærer kan lave målrettede opgaver og aktiviteter til eleverne. Vi vil kigge på konkrete forslag til opsætning, organisering, deling og aflevering af opgaver. At arbejde med lyd, foto og video er let og meget givende for eleverne i de små klasser og giver rigtig gode muligheder for at

12 styrke mundtligheden i undervisningen. Endelig vil vi se på de mange eksempler på gode værktøjs- og træningsapps, der på forskellig vis kan styrke læseindlæringen, matematikforståelsen, kreativiteten, mm. i begynderundervisningen. Netværkskatalog 2014/15 Netværk data Engelskfagligt Netværk Første møde i september timer. Rasmus Sune Jørgensen 500 kr. Beskrivelse 1. Del: Hvad vil du gerne have ud af engelskfagligt netværk i Syddjurs Kommune? Relevante apps i engelskundervisningen? Ideer til workshops og efteruddannelse indenfor faget? Hvad har du ellers behov for i forhold til faget? 2. Del: Igangsættes omkring implementeringen af de nye forenklede fælles mål og folkeskolereformen. Herunder: - Forståelse af de nye forenklede fælles mål: Engelsk i Engelsk i 1. og 2. klasse. - Bevægelse i engelsk. - Sammenhæng i faget. - Understøttende undervisningsaktiviteter i faget. - Samarbejde på tværs af skolerne. 3. Del: På baggrund af del 1 og 2 udarbejdes små og store forløb og konkrete aktiviteter. Hvordan deler vi ideer og forløb? Hvordan skaber vi grundlag for en kontinuerlig erfaringsudveksling og udvikling? 2-sprogsnetværk/modtagerklasse Birgitte V. Andersen Familieklassenetværk

13 Tommy Hansen Læringsvejledernetværk Karin og Helle Specialklassenetværk AKT-netværk Ny Nordisk Skole Henrik Jørgensen Tommy Hansen Ingrid Skytte Ribergaard, Viden Djurs Susanne Dybdahl Jensen, Grenaa gymnasium Claus Jungersen, Rønde Gymnasium Ny Nordisk Skole-netværk: Grenaa Gymnasium, Rønde Gymnasium, Viden Djurs, Syddjurs Ungdomsskole, Rosmus Skole, Ebeltoft Skole, UU- Djursland I skoleåret har vi i ovenstående Ny Nordisk Skole-netværk besluttet at etablere lærernetværk i fagene matematik og engelsk. Vi vil gerne invitere overbygningslærere fra hele Syddjurs Kommune med i netværket. På ungdomsuddannelserne har vi oplevet, at overgangsproblemer for eleverne fra 9. kl./10. kl. til os er tydeligst i fagene matematik og engelsk. Formålet med netværket er at lette overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne for eleverne.

14 Det skal ske ved: En beskrivelse af krav og forventninger til matematik/engelsk-undervisningen i de respektive skolesystemer. Afdækning af undervisningsformerne/materialerne særligt på it-området. Ved at bruge erfaringerne som skolerne i Syddjurs har med at bruge ipads i undervisningen. At afklare hvad eleverne kommer med af kompetencer og evner/færdigheder. Hvordan takles elevernes differentierede niveauer? At finde metoder til at understøtte undervisningen med henblik på at lette overgangen. Størrelsen af netværket: De to netværk består hvert af ca. 20 lærere. Halvdelen af lærerne kommer fra folkeskolen, den anden halvdel kommer fra ungdomsuddannelserne. Det er muligt at det er hensigtsmæssigt at dele netværkene i undergrupper, således at de kommer til se således ud: Folkeskole erhvervsskole (Viden Djurs) Folkeskole gymnasiale uddannelser (HTX, HHX, HF og STX) på Viden Djurs, Grenaa Gymnasium og Rønde Gymnasium Omfanget af arbejdet i netværket: 4 mødegange inklusiv forberedelse svarende til ca. 10 timers arbejde. Mødeplan: Møde 1. Fra sommerferie til efterårsferie Fælles opstart med ekstern oplægsholder: Emnet er overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne. Hvordan udfordres eleverne med meget forskellige forudsætninger? Netværkene mødes og har en generel erfaringsudveksling. Der laves en plan/brainstorm for emner for de 3 andre møder. Der vælges formand/referent. Forberedelse: At medbringe læreplaner, materialer (bøger brugt i undervisningen 9. kl/ 10 kl.) og eksempler på prøver.

15 Møde 2. Efterårsferie til jul Program fastlagt af netværket Møde 3. Januar Program fastlagt af netværket Møde 4. Vinterferie til Påske Netværksmøde samt fælles afslutning (evt. festmiddag) med NNS-netværket. Diskussion af udbyttet. Skal netværket fortsætte? En mulighed kunne være forskelige former for supervision af undervisningen. Børnehaveklasseledernetværk Rønde Skole Mandag den 27. oktober 2014 kl Mandag den 9. marts 2015 kl Der etableres netværksmøder med fokus på videndeling og erfaringsudveksling for børnehaveklasseledere på skolerne i Syddjurs kommune. Netværksmødet har dels et fagligt indhold, dels et erfaringsudvekslingsaspekt. Mandag den 4. maj 2015 kl Hanne Sabalic : 300 kr. pr. deltager + kursusgebyr for hhv. Lydbilledlæsning og Rambøll Sprog Der udarbejdes et program til hvert møde. Netværksmøderne kommer til at foregå på Rønde skole på følgende datoer: Ud over de nævnte datoer indgår Rambøll Sprog samt kurset i Lydbilledlæsning som en del af indholdet. Det forventes derfor, at deltagerne i netværket ligeledes tilmeldes de to ovennævnte kurser, som ligger på følgende datoer: Mandag den 18. august: Rambøll Sprog kl Mandag den 29. september: Lydbilledlæsning kl IT-vejledernetværk Niels Hammer / Rasmus

16 S. Jørgensen Netværk for Håndværk og Design Torben Sattrup underøger hvem der kan være tovholder Naturfagligt netværk Niels Hammer Deltagere: 1.fase Hvad vil du gerne have ud af et naturfagsnetværk? Hvilke faglige apps bruger du i din naturfagsundervisning? Hvad savner du? Ideer til workshops/efteruddannelse indenfor naturfagene. 2. fase Iværksættes omkring implementeringen af folkeskolereformen/når de nye fælles mål er klar: Fælles forståelse af nye fælles mål. Sammenhæng i naturfagsundervisningen fra 1. til 9. klasse. Understøttende undervisningsaktiviteter i naturfagene. 3. fase: Udarbejdelse af fælles undervisningsforløb eller deling af undervisningsforløb (itunes U kunne være en platform). Systematisk erfaringsudveksling. Udeskolenetværk HP Stenbæk, Rønde Skole, Deltagere: Syddjurs udeskolenetværk Hvad Først en definition: Udeskole (også kaldet uformelle læringsmiljøer) er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure. Denne definition er vedtaget af det landsdækkende UdeskoleNet.dk i Her i Syddjurs har vi haft et lokalt netværk i 5 år, og her har vi mødtes nogle gange om året for at udveksle

17 ideer og erfaringer med udeskole. En til flere gange om året har vi afholdt workshops, hvor vi i praksis har afprøvet undervisningsideer og forløb. Hvorfor Der har været udeskoleforløb på flere af kommunens skoler, men vores erfaring er, at det er svært at komme i gang og det er svært at holde gejsten. Der er mange praktiske udfordringer og der er dårlig økonomi. Men nu kræver skolereformen nytænkning af indhold og struktur. Udeskole kan indgå i den understøttende undervisning, og kravet om 45 min bevægelse om dagen kan også blive dækket. Hvem Udeskolenetværket er for pædagoger og lærere(uanset fag) der arbejder med udeskole, eller gerne vil i gang med det. Kontaktperson: HP Stenbæk, Rønde Skole, Netværk læsevejledere og koordinatorer i forhold til den supplerende undervisning Rønde Skole Alle netværksmøder afvikles i skoleåret som fællesmøder for begge grupper på Rønde Skole på følgende datoer: Mandag den 15. september 2014 kl Mandag den 2. februar 2015 kl Mandag den 20. april 2015 kl Hanne Sabalic Deltagere: Der etableres netværksmøder med fokus på videndeling og erfaringsudveksling for læsevejledere og koordinatorer i forhold til den supplerende undervisning på skolerne i Syddjurs kommune. Netværksmødet har dels et fagligt indhold, dels et erfaringsudvekslingsaspekt. Der udarbejdes et program til hvert møde. Det faglige indhold følger kommunens indsatsområder omkring læsning og skrivning i alle fag og nyere forskning/ viden på området. Ud over de nævnte datoer indgår Rambøll Sprog samt kurset i Lydbilledlæsning som en del af indholdet. Det forventes derfor, at deltagerne i netværket ligeledes tilmeldes de to ovennævnte kurser, som ligger på følgende datoer:

18 Mandag den 20. oktober kl Mandag den 10. november kl Mandag den 12. januar kl kr. pr. deltager + kursusgebyr for hhv. Lydbilledlæsning og Rambøll Sprog Mandag den 18. august: Rambøll Sprog kl Mandag den 29. september: Lydbilledlæsning kl Endelig omfatter netværket samtidig en udarbejdelse af en køreplan/model for implementering af Genrepædagogik på de skoler, der har deltaget i kursusrækken omkring Genrepædagogik. Køreplanen er tænkt som en værktøj, der kan hjælpe læsevejlederne i forhold til at implementere genrepædagogik på deres skole samt i deres sparring med kollegerne omkring Genrepædagogik. Til det formål købes der bistand udefra til at stå for procesplanlægningen. Denne del af netværket finder ligeledes sted på Rønde Skole. Fyraftensmøder på Pindstrupskolen Inklusion - Arbejdet med at rumme elever med særlige behov Fyraftensmøderne fra Pindstrupskolen 14/15 kan ses som en serie, der har det formål at kvalificere og opdatere pædagogisk personale i forhold til arbejdet med at rumme elever med særlige behov. Man kan prioritere deltagelse i serien, efter nødvendighed og interesse, men man kan også med fordel deltage i alle møderne og blive klædt på i forhold til 4 centrale temaer i forhold til inklusion. Hvordan kan man forstå stressniveauet hos elever med særlige behov? Michael McCreadie, engelsk psykolog ansat ved Studio III, England vil dele ud af hans store viden om elever med autisme. Hvordan kan sensoriske vanskeligheder spille en stor rolle i forståelsen af disse børns ofte høje stressniveau. Oplægget vil foregå på engelsk, men suppleres af eksempler og input på dansk fra vejleder fra Pindstrupskolen Tydelighed, struktur og skift Hvor skal vi hen du?

19 Oplægget vil indeholde en indføring i hvordan visualisering giver rigtig god mening i forhold til den nye skolereform. Mange elever, ikke kun dem med forskellige overbliksvanskeligheder, vil finde god støtte i at kende planen/målet med den enkelte lektion og der igennem finde ro til at drage læring af den planlagte undervisning. Børnesamtaler vi går lige ud på gangen og snakker Der vil være fokus på, hvordan man kan arbejde med at udvikle personlig dannelse og social kognitiv træning og udvikling for eleverne. Hvornår og hvordan løser man problemer og hvornår skabes der udvikling? Hvordan tænker en autist kontra en neurotypisk hjerne? Oplægget vil fokusere på, hvordan en autist ser verden. Hvorfor er det så svært at forstå, hvordan en autist ser verden og skal de nødvendigvis opleve verden på samme måde som en neurotypisk. Hvordan kan deres vanskeligheder forklares og kan vi give dem indsigt i, hvordan andre mennesker forstår verden? Oplægget gives af vejleder fra Pindstrupskolen evt. i samarbejde med en psykolog med viden om området.

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa 22.04.14 Ansøgning til udviklingspuljen: Supervision i forbindelse med et nyt inklusionsprojekt. Vestre Skole ansøger om 75.000 kr. til at dække udgifter

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 August 2015 Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 Læringsreform Vi er nu begyndt på læringsreformens år 2. Det første år har været et hektisk år, hvor mange af de nye elementer i læringsreformen

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe Læsecenter Syddjurs - et tilbud til elever i læsevanskeligheder Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs Læsecenter Syddjurs beskæftiger sig med tre hovedområder Undervisning af elever med specifikke læsevanskeligheder/dysleksi.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Kalø Økologiske Landbrugsskole den

Kalø Økologiske Landbrugsskole den Kalø Økologiske Landbrugsskole den 23 9 2013 12.00 Velkomst ved skole og dagtilbudschef Finn Mikkelsen, Norddjurs Kommune og Jørgen Brøgger, formand for udvalget for familie og institutioner, Syddjurs

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere