Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen"

Transkript

1 Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs- og klasseteams (både lærere og pædagoger) på mellemtrinnet Kurset består af 3 moduler á 3 timer og et afsluttende modul á 2 timer. Hold 1: Modul 1+2 den 5. august. Modul 3 den 8. september kl Modul 4 den 2. marts 2015 kl Hold 2: Modul 1+2 den 6. august. Modul 3 den 15. september kl Modul 4, den 9. marts 2015 kl timer Styrkekompagniet Ivan Jakobsen Kurset startes op på ITtemadagene og betalingen er derfor: (400 kr. 700 kr.) 2 hold á deltagere Trivsel, optimisme, inklusion, motivation, selvværd og optimal læring JA TAK! Dette kursus sætter fokus på den styrkebaserede pædagogik i teori og praksis. De sidste års forskning inden for især den positive psykologi har givet os helt ny viden om, hvordan vi kan fremme trivsel, selvværd, motivation og optimisme gennem arbejdet med vores styrker og andre trivselsfremmende faktorer. Dette kursus omsætter denne viden til pædagogisk praksis, og der medfølger konkrete materialer til arbejdet i hhv. teamet og i klassen. Gennem dette arbejde får vi et fælles sprog for det, der virker, og vi arbejder sammen med eleverne om at lave en komplet styrkeprofil af den enkelte elev såvel som for hele klassen. Det giver hver elev og hele klassen det bedste udgangspunkt for at bruge sine styrker både i undervisningen og i arbejdet med at sætte faglige og sociale mål. Herved skabes den indre motivation og energi for at lære optimalt. Samtidig skabes en bevidsthed om styrkerne i vores forskellighed, hvilket giver tolerante og mobbefri klasser. Og vi ved, det virker! Alle materialer og metoder er udarbejdet på baggrund af forskningsdokumenteret viden og effektundersøgelser. Lærere og pædagoger får på dette kursus:

2 Viden og indsigt i den positive psykologi, de trivselsfremmende faktorer og de 24 VIA styrker En individuel styrkeprofil såvel som en styrkeprofil for teamet + redskaber til at arbejde med disse Redskaber til, hvordan man i klassen kan arbejde med: o elevernes styrkeprofiler i forhold til elevplaner såvel som den daglige pædagogiske praksis o udvikling af elevernes trivsel, selvværd, optimisme og motivation for at lære o inklusion og elevinddragelse 2 materialepakker: én til arbejdet med styrkerne og én til arbejdet med de trivselsfremmende faktorer lige til at gå til. Materialet kan tænkes ind i årsplanen i forbindelse med elevernes alsidige udvikling, klassens sociale mål, den enkelte elevs læringspotentiale og det generelle trivselsarbejde. Matematiktovholder - kursus og netværk Kurserne placeres fra 9-15 og netværksmøderne fra Pernille Sunde - Molsskolen Søren Dag Berdiin Hornslet Skole Torben Sattrup 600 kr. Målgruppe: Matematikvejledere, fagudvalgsformænd, m.fl. 1-3 fra hver skole Form: Netværk kombineret med 4-5 kursusforløb. Formål: Faglig opkvalificering af vejledere og matematikudvalgsformænd for at styrke fagudvalgsarbejdet og herigennem det faglige niveau på skolerne i matematik. Indhold: 4 kursusforløb: 1) Fagudvalg og faglige netværk. 2) Kernekompetencer i faget (talforståelse, regnestrategier, arbejde uden at tælle, etc.), 3) Tidlig indsats, fokus på indsatsen overfor børn med særlige behov, 4) LUS/MUS test. Opbygge en teststruktur a`la LUS, hvor der uddannes i at tage

3 LUS/MUS samtaler med lærerne. Mellem de enkelte kurser placeres 1-2 netværksgange for den samme persongruppe deltagere - helst 1-3 fra hver skole. Danskkursus til indskolingslærere Time2learn Hornslet, Tingvej 81B, 8543 Hornslet 5. aug og 6. aug Hvert kursus á 2,5 time Pernille Brinch / Time2Learn Kurset startes op på ITtemadagene og betalingen er derfor: (400 kr. 700 kr.) Matematikkursus for indskolingslærere Time2learn Hornslet, Tingvej 81B, 8543 Hornslet Del af IT-temadagene Målgruppe: kl. lærere Praktisk kursus der giver dig et overblik over den læseindlæringsteori, du kan bruge til noget i din læseundervisning i 0.-3.kl. At lære at læse er en kompliceret affære, men her får du vejledning i, hvad der er vigtigst at have for øje, og hvordan bogsystemer kan suppleres med spil og leg, der træner det rigtige på det rigtige tidspunkt. Når læsning er svært, er det endnu mere vigtigt at træne. Det samme indhold men på mange forskellige måder. Hvordan får vi børnene og deres forældre med på det? Hvordan opretholder vi børnenes selvtillid og tro på de kan? Hvordan får vi forældrene på banen? Dette kursus er et praktisk kursus, hvor fokus er ideer til at bruge spil, leg og kroppen til at huske og lære med i forhold til læseindlæring. Endelig er der fokus på, hvordan vi kan vejlede forældre til at kunne støtte deres børns læsning aktivt. Kurset afholdes i Time2learns lokaler og læringshave. Del af IT-temadagene Matematikkursus for indskolingslærere Målgruppe: kl. lærere 5. aug og 6. aug Hvert kursus á 2,5 time Pernille Brinch / Time2Learn Kurset startes op på ITtemadagene og betalingen er derfor: Praktisk kursus hvor får du vejledning i, hvad der er vigtigst at have for øje i den tidlige matematik undervisning (0.-3.kl.), og hvordan bogsystemer kan suppleres med spil og leg. Det er vigtigt at træne det samme indhold, men på mange forskellige måder. Hvordan får vi børnene og deres forældre med på det? Hvordan opretholder vi børnenes selvtillid og tro på egne evner? Hvordan får vi forældrene på banen? Dette kursus er et praktisk kursus, hvor fokus er ideer til at bruge spil, leg og kroppen til at huske og lære med i

4 (400 kr. 700 kr.) forhold til matematik. Endelig er der fokus på, hvordan vi kan vejlede forældre til at kunne støtte deres børns talforståelse aktivt. Kurset afholdes i Time2learns lokaler og læringshave. Eksekutive vanskeligheder hos børn og IT-kompenserende redskaber Birgitte Tonsgaard-Hansen PPR Mikkel Aslak Koudal Andersen- Marienhoffskolen 400 kr. De eksekutive funktioner - også kaldet de selvregulerende funktioner - er hjernens overordnede kontrollerende og styrende funktioner. De eksekutive funktioner er involverede i at skabe en sammenhæng i vores samlede aktiviteter, og de bringes især i anvendelse i forbindelse med aktiv og ny problemløsning. De eksekutive funktioner indebærer evnen til planlægning og kontrol af adfærd og handlinger, dømmekraft, fleksibilitet i tankegang, at ændre strategier samt løbende at justere egen adfærd. Børn med eksekutive vanskeligheder er ofte meget udfordrede i forhold til at indgå i den daglige undervisning og mange gange også i det sociale fællesskab. De har svært ved indgå i aktiviteter og lave opgaver, der stiller krav til selvstændigt initiativ, problemformulering og problemløsning. Som lærer skaber det ligeledes store udfordringer, fordi disse børn ofte indgår forstyrrende, urolige eller ufleksible i undervisningen og udviser mangel på overblik og målrettet handling. Oplægget har til hensigt at give en forståelse af hvad eksekutive vanskeligheder hos børn er og hvilke udfordringer disse børn ofte står med i deres hverdag. I forlængelse heraf har oplægget til hensigt at præsentere nogle af de IT muligheder, der med fordel kan anvendes i forhold til at hjælpe og støtte børn med eksekutive vanskeligheder. Der er ikke tale om specialundervisning, eller tiltag som kræver stor ekstraindsats, men tiltag som giver eleverne overblik over undervisning og forløb. Der er først

5 og fremmest fokus på gratis løsningsmodeller, forslag til planlægning, didaktiske overvejelser og først og fremmest med brug af gratis APPs og hjemmesider. Det vægtes at deltagerne, gennem en kombination af forståelsen for hvorfor og hvordan disse værktøjer understøtter barnet og mulighed for at se og afprøve dem, får mod på at anvende dem efterfølgende i egne undervisningssammenhænge. De underjordiskes kamp, et udeskoleforløb Naturcenter Syddjurs, Molsbjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft De underjordiskes kamp, et udeskoleforløb Målgruppe: Pædagoger og lærere i indskolingen Mandag d kl (4 timer) Naturformidler Anne Ernst og udeskolelærer HP Stenbæk HP Stenbæk, Rønde Skole, 600 kr. Bevæbnet med ipad og kurv til indsamling af urter, begiver vi os på ekspedition efter de sidste underjordiske i Molslandet: Ellefolk, Vætter, Trolde, Åmænd mfl. Vi fortæller om væsnerne og kommer med eksempler på de sagn der knytter sig til dem, og de steder de findes. Vi indsamler urter som vi bruger i amuletter, tryllestave og bålmad. Vi kommer med eksempler på hvordan det hele kan bruges i tværfaglige udeskole-storylineforløb: dansk, natur/teknik, musik, billedkunst, kristendom og drama. Vi snakker om hvordan forløbet kan bruges i jeres eget nærområde. En dag i jernalderen Naturcenter Syddjurs, Molsbjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft En dag i jernalderen Historisk værksted 2 Målgruppe: Pædagoger og lærere i den ældre del af indskolingen og på mellemtrinnet. kl (4 timer) Naturformidler Anne Ernst, HP Stenbæk, Udeskolelærer og en udefra kommende instruktør. Lær at smede simple redskaber i feltesse og prøv hele processen med at karte, spinde og plantefarve uld. Lav din egen håndten. Lav en jernaldermenu på bål. Vi skal grutte mel, lave smør, grød og dessert. Ud over de praktiske værksteder snakker vi om hvordan man kan opbygge et tværfagligt storyline-

6 HP Stenbæk, Rønde Skole, forløb, hvor dansk, natur/teknik, historie mm indgår. 600 kr. En dag i jægerstenalderen Naturcenter Syddjurs, Molsbjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft Mandag d En dag i jægerstenalderen Historisk værksted 1. Målgruppe: Pædagoger og lærere i indskolingen og mellemtrinnet. Max 12 deltagere kl (4 timer) Naturformidler Anne Ernst, Karen og Ivan Andersen, Flintsmede og HP Stenbæk, Udeskolelærer Kontakt: HP Stenbæk, Rønde Skole, 600 kr. Lav et flinteredskab, lav en stenalderret og lav et simpelt musikinstrument. Eller vælg én af aktiviteterne og gå mere i dybden. Workshoppen er ment som en inspiration til at komme i gang med et konkret, tværfagligt udeskoleforløb som kan strække sig over flere dage. Vi snakker om hvilke andre aktiviteter der kan indgå i forløbet og hvordan de kan sættes ind i et rollespilsforløb. Workshoppen skal klæde os på til at lave understøttende undervisning, hvor alle sanser kommer i spil. Da vi ikke har et historisk center i Syddjurs, må vi lave aktiviteterne i skolernes nærområder. Dette er den første af forhåbentligt flere workshops med det tema. Karen og Ivan Andersen, Flintsmeden, står for instruktion i at lave flinteredskaber. Fysisk og psykisk konflikthåndtering (5 timer) Rune Kure og Charlotte Lund Sørensen 900 kr. Minimum 12 og maksimum 15 deltagere Fysisk og psykisk konflikthåndtering Vi tilbyder undervisning i fysisk og psykisk konflikthåndtering, der skaber grundlag for forebyggelse af skader. Vi arbejder med en kropslig og teoretisk basisviden, der er let at anvende direkte i praksis. Kurset giver den enkelte flere handlemuligheder, hvilket giver øget tryghed til at turde og kunne handle i en tilspidset situation. Vores undervisning indeholder: (Indholdet kan tilpasses det konkrete behov). Aggressionsdæmpende teori, arbejdspladsens kultur i forhold til konflikter, (sikkerhed)

7 Selvbeskyttelse; frigørelsesteknikker, guidening fra sted til sted og fastholdelse. Voldspolitik, lovgrundlag, registrering, psykisk 1. hjælp og hvordan kommer vi videre? Udeskolekurser for lærere og pædagoger i Syddjurs Kommune 2014 : Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft Mandag den 8. september og mandag den 6. oktober kl (14 timer) Kursusledere: Anita Søholm og Franz Holmberg og interne workshopledere, samt eksterne oplægsholdere Yderligere oplysninger: Franz Holmberg tlf.: og Anita Søholm tlf.: Samlet pris for begge dage 400 kr. inkl. frokostsandwich og kaffe/te, frugt. Vi er 2 pædagoger med mange års erfaring i arbejdet med børn og unge med udadreagerende adfærd. Vi har undervist i flere år og vi ved, at teknikkerne virker, da vi selv bruger dem i praksis. Udeskole 2 Godt i gang, hvad nu? Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskoling og mellemtrin, der er godt i gang med Udeskole og ønsker ny inspiration. Indhold: Dag 1 - Hvordan passer Udeskole ind i skolereformen. Lidt udvidet teori nyeste forskning på området v/ekstern oplægsholder. - Kulturmiljøer med sved på panden. På cykel til kulturmiljøer i nærområdet. Inspiration til at gå på opdagelse i kulturmiljøer i eget nærområde. Som en del af forløbet gives eksempler på brug af I Pad i Udeskolen. - Udvikling af undervisningsaktiviteter med udgangspunkt i oplægget. - Hjemmeopgave afprøvning af forløb på egen skole. Dag 2 - Opfølgning på hjemmeopgave - Udeskole hele året Udfordringer ved vinteren. Kavalkade af vinteraktiviteter til Udeskolen. Vi afprøver aktiviteterne i praksis. - Frokosten tilbereder vi over bål, alle sanser kommer i spil. - Opsamling på kursusdagene Lav et oplæg om de ting du tager med fra kurset, som kan holdes for dit team eller resten af lærergruppen på din skole.

8 Vi tilbyder sparring via mail/ tlf. i den fase, hvor der planlægges og gennemføres udeskoleforløb på egen skole. Udbydere: Projekterne Min nationalpark og Fremtidens Skole. Et samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune og Danmarks Jægerforbund med støtte fra Friluftsrådet. Lydbilledlæsning Rønde Skole (max 50 deltagere) Mandag den 29. september 2014 fra kl timer Lærere fra Byhaveskolen i Svendborg Hanne Sabalic 100 kr. Målgruppe: Læsevejledere, lærere der står for den supplerende læseundervisning, dansklærere i specialklasser og på specialskoler samt dansklærere i indskolingen og børnehaveklasseledere. Det forventes, at børnehaveklasseledere og læsevejledere deltager i kurset, hvis de er tilmeldt hhv. netværk for børnehaveklasseledere og netværk for læsevejledere/koordinatorer. Indhold: Kurset er tilrettelagt af lærere fra Byhaveskolen i Svendborg. Kurset giver dels et fagligt fundament, dels træning i at udføre selve metoden, således at deltagerne efter kurset er parate til at undervise elever med specifikke læsevanskeligheder med udgangspunkt i Lydbilledlæsning. Lydbilledlæsning er en syntetisk lydmetode. På kurset vil der blive set nærmere på læsebøger og andet materiale, og underviserne vil vise, hvordan man kommer i gang med Lydbilledlæsning. Undervisningen vil indeholde teori, øvelser og videoklip. Ifølge Byhaveskolen kan Lydbilledlæsning bruges til den første læseundervisning sammen med et materiale som eksempelvis Hop om Bord. Ved at bruge metoden i begynderundervisningen viser forskning fra England, at eleverne kommer hurtigere i gang med at lære at læse, og at færre får læsevanskeligheder. Lydbilledlæsning er også til de elever, der har

9 problemer med at lære at læse efter normale metoder. Elever, som ikke kan lege med sproget, og som ikke kan høre, hvilke enkeltlyde (fonemer) et ord består af. Fordelen ved Lydbilledlæsning er, at det du hører, er det du ser, og det du ser, er det, du hører. Der er overensstemmelse mellem tale og skriftsprog, hvilket vil gøre det lettere for den ordblinde elev at lære at læse. Genrepædagogik fra teori til praksis - Studiebesøg på Sølystskolen i Silkeborg Kompetence Center for sproglig, kulturel og social Integration, Sølystskolen, Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg. Efteråret 2014 (Den præcise dato meldes ud i løbet af foråret 2014, når Sølystskolen har tilrettelagt deres skoleår). 8 timer Oplæg ved leder af kompetencecentret Joan Hellquist Madsen Hanne Sabalic 250 kr. Genrepædagogik Det videre arbejde med Teaching Learning Cycle og SFL Marienhoffskolen Målgruppe: Humanistiske og naturvidenskabelige lærere, der har deltaget i kursus-rækken i Genrepædagogik i efteråret 2013 og foråret Der er plads til omkring 20 deltagere, svarende til 2 lærere fra hver skole. Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af kompetencecenteret på Sølystskolen gøres der rede for, hvorfor og hvordan skolen har arbejdet med Genrepædagogik gennem de seneste skoleår. Undervejs vil Joan komme vi ind på muligheder og barrierer for at lykkes med genrepædagogikprojektet også på andre skoler. Endelig tegnes projektets fremtidsperspektiver. Efter den fælles introduktion omkring projektet vil der være mulighed for at se konkret undervisning, som tager udgangspunkt i dele af genrepædagogikkens elementer. Se i øvrigt hjemmesiden: ekter/genrepaedagogik Målgruppe: Humanistiske lærere, der har deltaget i kursus Genrepædagogik i foråret Mandag den 1. december Der arbejdes med læse- og skrivecirklen (Teaching Leaning Cycle) og de sproglige ressourcer i teksterne.

10 2014 fra timer Katrin Boch underviser ved læreruddannelsen i Silkeborg Hanne Sabalic 100 kr. Elever skal i løbet af deres skoletid lære at beherske en række sproglige resurser for at blive gode læsere og skribenter og for at få adgang til viden om verden via skolens tekster. Genrepædagogikken benytter en sprogteori (systemisk funktionel lingvistik, SFL), som kan beskrive, hvordan tekster udtrykker betydning sprogligt. Vi vil på kurset på baggrund af SFL arbejde med sproglige resurser, som kan udvikle elevernes sprog fra det dagligdagsagtige og konkrete til det mere specialiserede, skoleagtige sprog, som de møder i skolens og samfundets tekster. Samtidig stilles der skarpt på, hvordan elevernes sproglige udvikling kan stilladseres i Teaching-Learning-cirklens faser. Dansk som andetsprog Hornslet Skole Mandag den 6. oktober 2014, mandag den 17. november 2014, mandag den 23. februar Alle datoer kl Målgruppe: Kurset henvender sig til lærere i de kommunale modtagerklasser, lærere, der varetager den supplerende undervisning i dansk som andetsprog samt lærere og pædagoger, der i undervisningen og i SFO arbejder med børn, der har dansk som deres andetsprog. 7,5 timer Kitte Søndergaard Kristensen arbejder som pædagogisk konsulent og underviser ved VIA og beskæftiger sig med videreog efteruddannelse af lærere og pædagoger inden for dansk som andetsprog. Hanne Sabalic 300 kr. Kursusindhold: Det andetsprogspædagogiske arbejde tager sig forskelligt ud alt efter om undervisningen varetages i modtagerklasseregi, som supplerende undervisning eller i almenklasserne. Der er dog en række fælles berøringsflader. På kurset vil Kitte Søndergaard Kristensen komme omkring modtagerklasselærernes arbejde med de tosprogede elever, og hvor lagt eleverne kan nå i denne sprogundervisning. Samtidig vil Kitte Søndergaard Kristensen komme omkring sprogstøttelærernes funktion som bindeled til almenundervisningen, samt hvilke betydning lærerne i almenklasserne har for børnenes videre sprogudvikling. Udgangspunktet er, at alle lærere, der underviser elever med dansk som andetsprog, er sproglærere. Kursusdeltagerne vil fra kursusgang til kursusgang få mindre opgaver, som de mellem kursusgangene skal arbejde med og afprøve i deres undervisning. Rambøll Sprog Rønde Skole Målgruppe: Skoleledere/pædagogiske ledere samt

11 Evt. Mandag den 18. august kl. Hold 1: Hold 2: timer Undervisere fra Rambøll Sprog Hanne Sabalic 300 kr. børnehaveklasseledere og læsevejledere. Kurset indgår som en del af netværket for læsevejledere og børnehaveklasseledere. Det forventes, at børnehaveklasseledere og læsevejledere deltager i kurset, hvis de er tilmeldt hhv. netværk for børnehaveklasseledere og netværk for læsevejledere/koordinatorer. Kurset tilrettelægges i samarbejde med Dagtilbud, således at dagtilbudsledere og pædagoger, der er ansvarlige for sprogvurderingen, ligeledes kan deltage. Indhold: På kurset gennemgås selv testsystemet i Rambøll Sprog. De forskellige niveauer i testsystemet vil blive vist og kursisterne vil blive introduceres for at oprette bruger på de forskellige niveauer, indberette testresultater, se forældrebesvarelser samt få adgang til rapporterne på de forskellige niveauer i systemet. Endelig vil brugen af ipads i forhold til gruppetesten blive gennemgået. Hurra, jeg skal have 1. klasse - og de har ipad Thorsager Skole Tirsdag 12. maj og tirsdag 2. juni Begge dage fra kl timer Rasmus Sune Jørgensen Frank Morgenstjerne, lærer på Thorsager Skole. 100 kr. Kursuindhold: Står du overfor at skulle starte 1. klasse? Eller har du 1. klasse i år? Har de ipad? Mangler du inspiration og ideer til at bruge ipaden? Så er dette kursus lige for dig. Jeg har haft et hurra-år med ipad i 1. klasse som dansk-, matematik- og musiklærer og vil gerne dele erfaringerne med dig. Kurset afholdes over to tirsdage, og det vil være en fordel, at man deltager begge gange, men ikke en forudsætning. Kurset vil først og fremmest handle om, hvordan ipaden bliver et arbejdsredskab for eleverne, og hvordan man som lærer kan lave målrettede opgaver og aktiviteter til eleverne. Vi vil kigge på konkrete forslag til opsætning, organisering, deling og aflevering af opgaver. At arbejde med lyd, foto og video er let og meget givende for eleverne i de små klasser og giver rigtig gode muligheder for at

12 styrke mundtligheden i undervisningen. Endelig vil vi se på de mange eksempler på gode værktøjs- og træningsapps, der på forskellig vis kan styrke læseindlæringen, matematikforståelsen, kreativiteten, mm. i begynderundervisningen. Netværkskatalog 2014/15 Netværk data Engelskfagligt Netværk Første møde i september timer. Rasmus Sune Jørgensen 500 kr. Beskrivelse 1. Del: Hvad vil du gerne have ud af engelskfagligt netværk i Syddjurs Kommune? Relevante apps i engelskundervisningen? Ideer til workshops og efteruddannelse indenfor faget? Hvad har du ellers behov for i forhold til faget? 2. Del: Igangsættes omkring implementeringen af de nye forenklede fælles mål og folkeskolereformen. Herunder: - Forståelse af de nye forenklede fælles mål: Engelsk i Engelsk i 1. og 2. klasse. - Bevægelse i engelsk. - Sammenhæng i faget. - Understøttende undervisningsaktiviteter i faget. - Samarbejde på tværs af skolerne. 3. Del: På baggrund af del 1 og 2 udarbejdes små og store forløb og konkrete aktiviteter. Hvordan deler vi ideer og forløb? Hvordan skaber vi grundlag for en kontinuerlig erfaringsudveksling og udvikling? 2-sprogsnetværk/modtagerklasse Birgitte V. Andersen Familieklassenetværk

13 Tommy Hansen Læringsvejledernetværk Karin og Helle Specialklassenetværk AKT-netværk Ny Nordisk Skole Henrik Jørgensen Tommy Hansen Ingrid Skytte Ribergaard, Viden Djurs Susanne Dybdahl Jensen, Grenaa gymnasium Claus Jungersen, Rønde Gymnasium Ny Nordisk Skole-netværk: Grenaa Gymnasium, Rønde Gymnasium, Viden Djurs, Syddjurs Ungdomsskole, Rosmus Skole, Ebeltoft Skole, UU- Djursland I skoleåret har vi i ovenstående Ny Nordisk Skole-netværk besluttet at etablere lærernetværk i fagene matematik og engelsk. Vi vil gerne invitere overbygningslærere fra hele Syddjurs Kommune med i netværket. På ungdomsuddannelserne har vi oplevet, at overgangsproblemer for eleverne fra 9. kl./10. kl. til os er tydeligst i fagene matematik og engelsk. Formålet med netværket er at lette overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne for eleverne.

14 Det skal ske ved: En beskrivelse af krav og forventninger til matematik/engelsk-undervisningen i de respektive skolesystemer. Afdækning af undervisningsformerne/materialerne særligt på it-området. Ved at bruge erfaringerne som skolerne i Syddjurs har med at bruge ipads i undervisningen. At afklare hvad eleverne kommer med af kompetencer og evner/færdigheder. Hvordan takles elevernes differentierede niveauer? At finde metoder til at understøtte undervisningen med henblik på at lette overgangen. Størrelsen af netværket: De to netværk består hvert af ca. 20 lærere. Halvdelen af lærerne kommer fra folkeskolen, den anden halvdel kommer fra ungdomsuddannelserne. Det er muligt at det er hensigtsmæssigt at dele netværkene i undergrupper, således at de kommer til se således ud: Folkeskole erhvervsskole (Viden Djurs) Folkeskole gymnasiale uddannelser (HTX, HHX, HF og STX) på Viden Djurs, Grenaa Gymnasium og Rønde Gymnasium Omfanget af arbejdet i netværket: 4 mødegange inklusiv forberedelse svarende til ca. 10 timers arbejde. Mødeplan: Møde 1. Fra sommerferie til efterårsferie Fælles opstart med ekstern oplægsholder: Emnet er overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne. Hvordan udfordres eleverne med meget forskellige forudsætninger? Netværkene mødes og har en generel erfaringsudveksling. Der laves en plan/brainstorm for emner for de 3 andre møder. Der vælges formand/referent. Forberedelse: At medbringe læreplaner, materialer (bøger brugt i undervisningen 9. kl/ 10 kl.) og eksempler på prøver.

15 Møde 2. Efterårsferie til jul Program fastlagt af netværket Møde 3. Januar Program fastlagt af netværket Møde 4. Vinterferie til Påske Netværksmøde samt fælles afslutning (evt. festmiddag) med NNS-netværket. Diskussion af udbyttet. Skal netværket fortsætte? En mulighed kunne være forskelige former for supervision af undervisningen. Børnehaveklasseledernetværk Rønde Skole Mandag den 27. oktober 2014 kl Mandag den 9. marts 2015 kl Der etableres netværksmøder med fokus på videndeling og erfaringsudveksling for børnehaveklasseledere på skolerne i Syddjurs kommune. Netværksmødet har dels et fagligt indhold, dels et erfaringsudvekslingsaspekt. Mandag den 4. maj 2015 kl Hanne Sabalic : 300 kr. pr. deltager + kursusgebyr for hhv. Lydbilledlæsning og Rambøll Sprog Der udarbejdes et program til hvert møde. Netværksmøderne kommer til at foregå på Rønde skole på følgende datoer: Ud over de nævnte datoer indgår Rambøll Sprog samt kurset i Lydbilledlæsning som en del af indholdet. Det forventes derfor, at deltagerne i netværket ligeledes tilmeldes de to ovennævnte kurser, som ligger på følgende datoer: Mandag den 18. august: Rambøll Sprog kl Mandag den 29. september: Lydbilledlæsning kl IT-vejledernetværk Niels Hammer / Rasmus

16 S. Jørgensen Netværk for Håndværk og Design Torben Sattrup underøger hvem der kan være tovholder Naturfagligt netværk Niels Hammer Deltagere: 1.fase Hvad vil du gerne have ud af et naturfagsnetværk? Hvilke faglige apps bruger du i din naturfagsundervisning? Hvad savner du? Ideer til workshops/efteruddannelse indenfor naturfagene. 2. fase Iværksættes omkring implementeringen af folkeskolereformen/når de nye fælles mål er klar: Fælles forståelse af nye fælles mål. Sammenhæng i naturfagsundervisningen fra 1. til 9. klasse. Understøttende undervisningsaktiviteter i naturfagene. 3. fase: Udarbejdelse af fælles undervisningsforløb eller deling af undervisningsforløb (itunes U kunne være en platform). Systematisk erfaringsudveksling. Udeskolenetværk HP Stenbæk, Rønde Skole, Deltagere: Syddjurs udeskolenetværk Hvad Først en definition: Udeskole (også kaldet uformelle læringsmiljøer) er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure. Denne definition er vedtaget af det landsdækkende UdeskoleNet.dk i Her i Syddjurs har vi haft et lokalt netværk i 5 år, og her har vi mødtes nogle gange om året for at udveksle

17 ideer og erfaringer med udeskole. En til flere gange om året har vi afholdt workshops, hvor vi i praksis har afprøvet undervisningsideer og forløb. Hvorfor Der har været udeskoleforløb på flere af kommunens skoler, men vores erfaring er, at det er svært at komme i gang og det er svært at holde gejsten. Der er mange praktiske udfordringer og der er dårlig økonomi. Men nu kræver skolereformen nytænkning af indhold og struktur. Udeskole kan indgå i den understøttende undervisning, og kravet om 45 min bevægelse om dagen kan også blive dækket. Hvem Udeskolenetværket er for pædagoger og lærere(uanset fag) der arbejder med udeskole, eller gerne vil i gang med det. Kontaktperson: HP Stenbæk, Rønde Skole, Netværk læsevejledere og koordinatorer i forhold til den supplerende undervisning Rønde Skole Alle netværksmøder afvikles i skoleåret som fællesmøder for begge grupper på Rønde Skole på følgende datoer: Mandag den 15. september 2014 kl Mandag den 2. februar 2015 kl Mandag den 20. april 2015 kl Hanne Sabalic Deltagere: Der etableres netværksmøder med fokus på videndeling og erfaringsudveksling for læsevejledere og koordinatorer i forhold til den supplerende undervisning på skolerne i Syddjurs kommune. Netværksmødet har dels et fagligt indhold, dels et erfaringsudvekslingsaspekt. Der udarbejdes et program til hvert møde. Det faglige indhold følger kommunens indsatsområder omkring læsning og skrivning i alle fag og nyere forskning/ viden på området. Ud over de nævnte datoer indgår Rambøll Sprog samt kurset i Lydbilledlæsning som en del af indholdet. Det forventes derfor, at deltagerne i netværket ligeledes tilmeldes de to ovennævnte kurser, som ligger på følgende datoer:

18 Mandag den 20. oktober kl Mandag den 10. november kl Mandag den 12. januar kl kr. pr. deltager + kursusgebyr for hhv. Lydbilledlæsning og Rambøll Sprog Mandag den 18. august: Rambøll Sprog kl Mandag den 29. september: Lydbilledlæsning kl Endelig omfatter netværket samtidig en udarbejdelse af en køreplan/model for implementering af Genrepædagogik på de skoler, der har deltaget i kursusrækken omkring Genrepædagogik. Køreplanen er tænkt som en værktøj, der kan hjælpe læsevejlederne i forhold til at implementere genrepædagogik på deres skole samt i deres sparring med kollegerne omkring Genrepædagogik. Til det formål købes der bistand udefra til at stå for procesplanlægningen. Denne del af netværket finder ligeledes sted på Rønde Skole. Fyraftensmøder på Pindstrupskolen Inklusion - Arbejdet med at rumme elever med særlige behov Fyraftensmøderne fra Pindstrupskolen 14/15 kan ses som en serie, der har det formål at kvalificere og opdatere pædagogisk personale i forhold til arbejdet med at rumme elever med særlige behov. Man kan prioritere deltagelse i serien, efter nødvendighed og interesse, men man kan også med fordel deltage i alle møderne og blive klædt på i forhold til 4 centrale temaer i forhold til inklusion. Hvordan kan man forstå stressniveauet hos elever med særlige behov? Michael McCreadie, engelsk psykolog ansat ved Studio III, England vil dele ud af hans store viden om elever med autisme. Hvordan kan sensoriske vanskeligheder spille en stor rolle i forståelsen af disse børns ofte høje stressniveau. Oplægget vil foregå på engelsk, men suppleres af eksempler og input på dansk fra vejleder fra Pindstrupskolen Tydelighed, struktur og skift Hvor skal vi hen du?

19 Oplægget vil indeholde en indføring i hvordan visualisering giver rigtig god mening i forhold til den nye skolereform. Mange elever, ikke kun dem med forskellige overbliksvanskeligheder, vil finde god støtte i at kende planen/målet med den enkelte lektion og der igennem finde ro til at drage læring af den planlagte undervisning. Børnesamtaler vi går lige ud på gangen og snakker Der vil være fokus på, hvordan man kan arbejde med at udvikle personlig dannelse og social kognitiv træning og udvikling for eleverne. Hvornår og hvordan løser man problemer og hvornår skabes der udvikling? Hvordan tænker en autist kontra en neurotypisk hjerne? Oplægget vil fokusere på, hvordan en autist ser verden. Hvorfor er det så svært at forstå, hvordan en autist ser verden og skal de nødvendigvis opleve verden på samme måde som en neurotypisk. Hvordan kan deres vanskeligheder forklares og kan vi give dem indsigt i, hvordan andre mennesker forstår verden? Oplægget gives af vejleder fra Pindstrupskolen evt. i samarbejde med en psykolog med viden om området.

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring Svendborgkurserne - Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Svendborgkurserne Kroppen i læring

Svendborgkurserne Kroppen i læring Svendborgkurserne Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan det

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune 1 Fremtidigt læsecenter i 2 Indhold Forord...3 Forslagets grundlag...4 Læsecentret i dag...5 Fremtidigt læsecenter...6 Læsecentrets opgave...7 Målgruppe...8 Elevkurser og placering...9 Ledelse...11 Opgaver

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere