Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema"

Transkript

1 Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014

2 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse er, at arbejdsmiljøgruppernes medlemmer løbende skal tilegne sig kompetencer gennem supplerende uddannelse, så de altid er på omgangshøjde med udviklingen. Virksomhederne har med andre ord pligt til årligt at tilbyde arbejdsmiljøgruppernes medlemmer supplerende uddannelse på områder, hvor arbejdsmiljøorganisationen ser et behov. Virksomhederne vurderer selv, om de har behov for kompetenceudvikling, og på hvilken måde dette behov kan dækkes. Der er derfor hverken faglige eller indholdsmæssige krav til den supplerende uddannelse den enkelte virksomhed vælger på baggrund af sine individuelle behov. Vi har, i samarbejde med DA arbejdsmiljøuddannelse, udviklet en række suppleringskurser, som kan være svaret på arbejdsmiljøorganisationernes udviklingsbehov. Matcher kurserne ikke jeres behov, har DA arbejdsmiljøuddannelse stor erfaring i skræddersyede løsninger. Velkommen Rikke Ørum HR- og arbejdsmiljøchef

3 INDHOLD LOVPLIGTIGE KURSER SIDE Hvem skal på kursus? 4 Kan uddannelsen blive forældet? 4 Kort om reglerne 4 Formål og indhold 4 Hvis et kursus afbrydes 4 Kursusbevis 4 Kursustyper 5 Hvor længe varer kurserne? 5 Tilmelding 5 Afmelding 5 Firmakurser 6 Priser 6 Kurser på Sjælland 7 Kurser på Fyn 9 Kurser i Jylland 9 Netkurser 13 Kurser på engelsk 13 Offshorekurser 13 KOORDINATORKURSER SIDE Lovpligtige koordinatorkurser 14 Ajourføring for arbejdsmiljøkoordinatorer 15 SUPPLERINGSKURSER SIDE Styrk det psykiske arbejdsmiljø 16 Konfl ikthåndtering 17 Undgå stress 18 Kommunikation, dialog og feedback 19 Effektiv kommunikation 20 Ajour med arbejdsmiljøet 21 Få styr på arbejdsmiljøet 22 Fokus på sikkerheden 23 Vær en god sparringspartner 24 Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 25 Suppleringskursus som firmakursus 26 Priser 27 Tilmelding 27 Medlemmer af arbejdsmiljøgrupper skal løbende tilbydes kompetenceudvikling. Inden for det første funktionsår skal nye medlemmer tilbydes supplerende uddannelse svarende til to dage, og den skal være gennemført indenfor ni måneder efter, at grunduddannelsen er gennemført. Herefter skal arbejdsgiveren årligt tilbyde medlemmerne supplerende uddannelse svarende til halvanden dag. Den supplerende uddannelse skal bidrage til, at arbejdsmiljøorganisationen løbende bliver opdateret på viden, som er relevant for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. LEDERKURSER SIDE Ledelse af arbejdsmiljøet - 3 uger 28 Ajourføringskursus 30 HR og arbejdsmiljø - parløb og samspil 31 Side 3

4 LOVPLIGTIGE KURSER HVEM SKAL PÅ KURSUS? Det skal nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsgivere har ikke pligt til at gennemgå et kursus, selvom de er medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe. KAN UDDANNELSEN BLIVE FORÆLDET? Uddannelser gennemført før 1. april 1991 er forældede og skal tages om. KORT OM REGLERNE Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter valg til arbejdsmiljøgruppen. Deltagerne skal være til stede under hele kurset. Deltagerne skal, som en del af kurset, løse en praktisk opgave i egen virksomhed. Der gives ikke offentlige tilskud til de lovpligtige arbejdsmiljøkurser. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside FORMÅL OG INDHOLD Kursernes formål er at give deltagerne viden om de opgaver og krav, der stilles til arbejdsmiljøgrupperne, og hvordan disse kan arbejde målrettet og systematisk for at løse konkrete arbejdsmiljøopgaver. På kurset veksles mellem oplæg fra underviseren, gruppeopgaver og erfaringsudveksling. På den måde skabes der for hver enkelt deltager sammenhæng mellem kursusindhold og den praktiske hverdag hjemme på arbejdspladsen. HVIS ET KURSUS AFBRYDES Hvis en deltager ikke kan gennemføre et påbegyndt kursus, vil det være muligt at afslutte kurset på et andet hold. Ved overfl ytning til et andet kursus vil der blive beregnet en pris for det kursus, der fl yttes til. Se mere under afmelding. Afbrydes et kursusforløb, skal DA arbejdsmiljøuddannelse kontaktes hurtigst muligt. KURSUSBEVIS Deltagerne modtager et kursusbevis, når uddannelsen er gennemført. Det vil sige, når deltageren har gennemført det antal undervisningstimer, loven kræver for den pågældende kursustype. Virksomheden modtager efterfølgende en kopi af beviset. Side 4

5 KURSUSTYPER ARBEJDSMILJØUDDANNELSERNE fi ndes både i en bred version, hvor deltagerne kommer fra forskellige brancher og i en række brancheversioner, hvor deltagerne kommer fra de pågældende brancher. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvilke kategorier af medarbejdere deltageren repræsenterer på sin arbejdsplads og i mindre grad efter branche. NETKURSER er en mere fri og fl eksibel måde at gennemføre uddannelsen på. Deltagerne er kun på kursus en dag resten foregår på nettet. KOORDINATORKURSER er en lovpligtig uddannelse for ingeniører, arkitekter, entrepriseog byggeledere m.fl., der, på vegne af bygherrer, koordinerer sikkerhedsarbejdet på byggepladser. OFFSHOREKURSER er en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgrupper på offshoreanlæg. Læs mere på HVOR LÆNGE VARER KURSERNE? De fl este kurser er på 22 timer fordelt på tre dage, alle dage kl Koordinatorkurser er på 37 timer fordelt på fem dage - fi re dage kl og en dag kl På netkurser er der en kursusdag fra kl Herefter arbejdes der i en periode på syv uger på nettet, og der afsluttes med elektronisk evaluering. Den elektroniske evaluering udløser kursusbeviset. TILMELDING Der er fl ere valgmuligheder: Telefon se numrene øverst på siderne i oversigten Ringer du til os, kan vi med det samme oplyse, om der er plads på det ønskede kursus eller hjælpe med at fi nde en alternativ løsning. På vores hjemmeside (www.dakurser.dk) kan du se, hvor der er ledige pladser og selv tilmelde. Side 5 AFMELDING En reserveret plads kan gratis afmeldes eller ændres til et andet kursus indtil 14 hele dage før første kursusdag. Herefter betales et gebyr på 30 pct. indtil syv hele dage før kursusstart. Ved afmelding senere end syv hele dage før kursusstart, betales 50 pct. af deltagerprisen. Ved afmelding på første kursusdag, ved udeblivelse, afbrydelse eller overfl ytning fra et igangværende kursus til et andet kursus, betales hele kursusbeløbet. Efter påbegyndt kursus vil der, ved overfl ytning til et andet kursus, blive beregnet en pris for det kursus, der fl yttes til afhængigt af, hvornår i kursusforløbet overfl ytningen sker. LOVPLIGTIGE KURSER

6 LOVPLIGTIGE KURSER FIRMAKURSER et samlet kompetenceløft Alle kursustyper kan arrangeres som fi rmakurser og målrettes den enkelte virksomheds behov og ønsker. Der må deltage op til 20 personer på netkurser op til 16 personer. Oplagte fordele ved firmakurser: Kurset målrettes jeres konkrete behov og ønsker. Der tages udgangspunkt i jeres arbejdsmiljø og de holdninger og værdier, I som virksomhed og medarbejdere har eller ønsker at opnå. Mulighed for egne indlæg om f.eks. kommende indsatser, interne procedurer, ønsker til samarbejdet osv. Der skabes en fælles baggrund for det videre arbejde i organisationen. Datoerne planlægges efter ønske. Kurset holdes hos jer - det er billigere end at deltage på åbne kurser. Firmakurser kan gennemføres på engelsk PRISER ÅBNE KURSER Arbejdsmiljøkurser og branchekurser (22 timer) kr ,- (kr ,-) Netkurser (22 timer) kr ,- (kr ,-) Koordinatorkurser (37 timer) kr ,- (kr ,-) Offshorekurser (32 timer) kr ,- (kr ,-) KURSER PÅ ENGELSK Arbejdsmiljøkurser og branchekurser (22 timer) kr ,- FIRMAKURSER Arbejdsmiljøkurser og branchekurser (22 timer) kr ,- (kr ,-) Netkurser (22 timer) kr ,- (kr ,-) Koordinatorkurser (37 timer) kr ,- (kr ,-) Offshorekurser (32 timer) kr ,- (kr ,-) FIRMAKURSER PÅ ENGELSK Arbejdsmiljøkurser og branchekurser (22 timer) kr ,- Net kurser (22 timer) kr ,- Koordinatorkurser (37 timer) kr ,- Offshorekurser (32 timer) kr ,- Priserne i parentes er prisen for virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Erhverv. Priserne er ekskl. moms og dækker undervisning, kursusmaterialer og fuld forplejning under kurset. Prisen på fi rmakurser er inkl. kursusmaterialer, men ekskl. moms, forplejning samt underviserens rejseog befordringsudgifter. Der tages forbehold for ændringer i kursustider, priser og momsregler Side 6

7 Tilmelding på telefon , eller på Sjælland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Glostrup Arbejdsmiljøuddannelsen /01 07/01 16/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 27/05 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 09/09 18/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 11/03 20/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 23/09 02/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /01 21/01 30/01 Hvidovre Arbejdsmiljøuddannelsen /01 28/01 06/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /02 11/02 20/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 08/04 24/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /06 11/06 19/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 19/08 28/08 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 07/10 16/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /01 21/01 30/01 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /05 27/05 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 21/10 30/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /01 28/01 06/02 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 16/09 25/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /05 20/05 28/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /10 21/10 30/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /11 25/11 04/12 Høje Arbejdsmiljøuddannelsen /01 28/01 06/02 Tåstrup Arbejdsmiljøuddannelsen /03 18/03 27/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 09/09 18/09 København Arbejdsmiljøuddannelsen /02 18/02 27/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /03 11/03 20/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /06 17/06 25/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 09/12 18/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /04 23/04 30/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /06 11/06 19/06 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /06 17/06 25/06 Side 7 LOVPLIGTIGE KURSER

8 LOVPLIGTIGE KURSER Tilmelding på telefon , eller på Sjælland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Gentofte Arbejdsmiljøuddannelsen /02 04/02 13/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 27/05 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 02/09 11/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /01 14/01 23/01 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 23/09 02/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /11 18/11 27/11 Hillerød Arbejdsmiljøuddannelsen /02 25/02 06/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 08/04 24/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 13/05 22/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 19/08 28/08 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 28/10 06/11 Roskilde Arbejdsmiljøuddannelsen /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 09/09 18/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /11 25/11 04/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /05 13/05 22/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /10 07/10 23/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 01/04 10/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 16/09 25/09 Køge Arbejdsmiljøuddannelsen /03 01/04 10/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /02 04/02 13/02 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 30/09 09/10 Ringsted Arbejdsmiljøuddannelsen /01 14/01 23/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 23/04 30/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /03 18/03 27/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 04/11 13/11 Slagelse Arbejdsmiljøuddannelsen /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 11/11 20/11 Nykøbing Arbejdsmiljøuddannelsen /03 01/04 10/04 Falster Arbejdsmiljøuddannelsen /09 23/09 02/10 Side 8

9 Tilmelding på telefon , eller på Fyn Kursustype Kursusnr. 1.dag 2.dag 3.dag Odense Arbejdsmiljøuddannelsen /01 07/01 16/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /02 04/02 13/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /03 18/03 27/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 20/05 28/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 25/11 04/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /02 25/02 06/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 09/09 18/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på kontor /03 01/04 10/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på kontor /09 23/09 02/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /04 08/04 24/04 Jylland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Aabenraa Arbejdsmiljøuddannelsen /04 23/04 30/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 23/09 02/10 Haderslev Arbejdsmiljøuddannelsen /03 18/03 27/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 21/10 30/10 Side 9 LOVPLIGTIGE KURSER

10 LOVPLIGTIGE KURSER Tilmelding på telefon , eller på Jylland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Esbjerg Arbejdsmiljøuddannelsen /02 25/02 06/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 09/09 18/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 07/10 23/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 16/09 25/09 Kolding Arbejdsmiljøuddannelsen /01 21/01 06/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 19/08 28/08 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /05 13/05 22/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /04 08/04 24/04 Fredericia Arbejdsmiljøuddannelsen /01 28/01 06/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 23/04 30/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 16/09 25/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 02/09 11/09 Side 10

11 Tilmelding på telefon , eller på Jylland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Vejle Arbejdsmiljøuddannelsen /01 21/01 30/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /06 11/06 19/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 02/09 11/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /02 25/02 06/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /03 01/04 10/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /12 09/12 18/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 11/03 20/03 Herning Arbejdsmiljøuddannelsen /01 21/01 30/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /10 07/10 23/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 09/09 18/09 Aarhus Arbejdsmiljøuddannelsen /01 14/01 23/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /02 04/02 20/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /03 11/03 20/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /06 03/06 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 19/08 28/08 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /05 13/05 22/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 23/09 02/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /12 09/12 18/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /09 16/09 25/09 Randers Arbejdsmiljøuddannelsen /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /08 19/08 28/08 Side 11 LOVPLIGTIGE KURSER

12 LOVPLIGTIGE KURSER Tilmelding på telefon , eller på Jylland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Viborg Arbejdsmiljøuddannelsen /05 20/05 28/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 07/10 23/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 25/11 04/12 Aalborg Arbejdsmiljøuddannelsen /02 11/02 27/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 27/05 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 02/09 11/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /02 11/02 27/02 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /04 08/04 24/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 21/10 30/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /02 04/02 13/02 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /10 21/10 30/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og Service /03 18/03 27/03 Side 12

13 Tilmelding på telefon eller på Netkurser By Kursusnr. Mødedag Glostrup / /10 Hvidovre /09 København / /11 Aarhus /10 Aalborg /05 Kurser på engelsk By Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag København /01 15/01 23/01 København /05 14/05 22/05 København /09 03/09 11/09 Offshorekurser By Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Esbjerg /10 7/10 8/10 Side 13 LOVPLIGTIGE KURSER

14 LOVPLIGTIGE KURSER - KOORDINATOR Tilmelding på telefon eller på Lovpligtige koordinatorkurser Koordinatorkurser er en lovpligtig uddannelse for ingeniører, arkitekter, entreprise- og byggeledere m.fl., der på vegne af bygherrer, koordinerer sikkerhedsarbejdet på byggepladser. By Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag 4. dag 5. dag Glostrup /02 25/02 26/02 06/03 07/ /09 02/09 03/09 11/09 12/09 Hvidovre /03 18/03 19/03 27/03 28/ /11 18/11 19/11 27/11 28/11 Gentofte /05 20/05 21/05 27/05 28/ /10 07/10 08/10 23/10 24/10 Aarhus /03 11/03 12/03 20/03 21/ /11 25/11 26/11 03/12 04/12 Aalborg /09 23/09 24/09 02/10 03/10 Side 14

15 Tilmelding på telefon eller på Har du som koordinator styr på de seneste regler? Medlemmer af arbejdsmiljøgrupper skal årligt tilbydes supplerende uddannelse af deres virksomhed. Denne regel gælder ikke for koordinatorer, medmindre de er medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe. For koordinatorer, der ønsker at være ajour med udviklingen på deres arbejdsfelt, har vi udviklet kurset: Ajourføring for arbejdsmiljøkoordinatorer Er det mere end to år siden du har gennemført koordinatoruddannelsen og har behov for klarhed over de nyeste regler, så afsæt en dag og få overblik over hvad, der præcist kræves af dig som koordinator. Emner: Bygherrens pligter Om afholdelse og gennemførelse af opstartsmøder og sikkerhedsrunderinger. Projekterendes og rådgiveres pligter Om hvordan arbejdsmiljøet indarbejdes i projekteringsfasen og hvordan virksomheder, der er involveret i projektering af et byggeprojekt, skal medvirke til, at grænsefl aderne imellem delprojekterne bliver klarlagt. Bygge- og anlægsarbejde Om på hvilken måde virksomheder på bygge- anlægspladserne skal instruere deres ansatte om aftaler vedrørende fællesområder, om indholdet i bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS), samt hvordan virksomhederne som noget nyt også skal orientere bygherren og koordinatoren, når de påregner at benytte underentreprenører på byggepladsen. Om udarbejdelse af en operativ plan for sikkerhed og sundhed (PSS) til at styre sikkerheden på bygge- anlægspladser. Om Arbejdstilsynets indsats mod forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker på bygge- og anlægspladser, bl.a. ved arbejde i højden. Om myndighedernes indsats mod social dumpning. Kl BY KURSUSNR. DATO Glostrup /05 Glostrup /11 Aarhus /03 Aahus /09 Side 15 OPDATERINGSKURSUS - KOORDINATOR

16 SUPPLERINGSKURSER Styrk det psykiske arbejdsmiljø Optimer arbejdsglæden Kom fra kortlægning til handling Sæt ind de rigtige steder ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ HVER DAG Få inspiration til, hvordan I kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i praksis. Målinger og undersøgelser gør ingen forskel, hvis der ikke bliver fulgt op med handling. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og HR medarbejdere. UDBYTTE Du bliver præsenteret for metoder til at fastsætte konkrete opgaver og handlinger, og får inspiration til, hvordan I omsætter jeres mål til indsatser, der kan skabe trivsel i virksomheden. INDHOLD Vi arbejder med, hvordan I kommer fra kortlægning til handling, hvordan I udvælger indsatsområder, laver handlingsplaner og får gennemført holdbare løsninger. I får inspiration til, hvordan I kan optimere arbejdsglæden baseret på et højt niveau af tilllid og retfærdighed. Kl BY KURSUSNR. DATO København /02 København /09 Kolding /04 Aarhus /05 Aarhus /10 Side 16

17 Konfl ikthåndtering - hvad gør du? Forstå din rolle Tag konfl ikten i opløbet Få redskaber, du kan bruge i dagligdagen KONFLIKTHÅNDTERING I HVERDAGEN Det er en fælles interesse i virksomheden at skabe et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø, men indimellem er man uenig, og der kan opstå konfl ikter. Konfl ikter på arbejdspladsen tager meget energi både fra dig og dine kollegaer, og derfor er det en vigtig kompetence for arbejdsmiljøorganisationen at kunne håndtere uenigheder, før de udvikler sig til konfl ikter. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR medarbejdere og andre relevante medarbejdere i virksomheden. UDBYTTE Du får en grundlæggende indsigt i konfl ikters natur, udvikling og dynamik, og bliver præsenteret for metoder til at håndtere uenigheder og forskellige interesser. INDHOLD Kurset sætter fokus på, hvordan I kan håndtere uenigheder som en ressource. Du lærer at fi nde ind til kernen i et problem og får præsenteret metoder til at fremme dialogen, så I kan arbejde konstruktivt med at skabe holdbare løsninger. Vi veksler mellem teori og praktiske øvelser, og du får mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger og arbejdsmiljøcases fra din egen virksomhed. Kl BY KURSUSNR. DATO Glostrup /05 København /09 Kolding /04 Aarhus /10 SUPPLERINGSKURSER Side 17

18 SUPPLERINGSKURSER Undgå stress - forebyggelse og håndtering Se signalerne, og bliv en aktiv sparringspartner Styrk trivslen, og forebyg stress Sådan håndterer I stress STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN HVAD ER DIN ROLLE? Hvordan forholder du dig, når du oplever at dine kolleger er pressede? Afsæt en dag, og få inspiration til, hvordan du opdager, forebygger og tackler stress på din arbejdsplads. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre relevante medarbejdere. UDBYTTE Du får metoder til, hvordan du aktivt kan være med til at forebygge og håndtere stress på din arbejdsplads. Du bliver inspireret til, hvordan du bliver en god sparringspartner i arbejdsmiljøgruppen, når det handler om trivsel og stress. INDHOLD Du bliver introduceret til begrebet stress, og hvad det kan føre med sig. Du lærer at genkende tegn på stress hos dig selv og dine kolleger, og får viden om de faktorer, der traditionelt forårsager stress. Du bliver klar over, hvad din rolle består i, og hvad du helt konkret kan gøre i situationer med stressramte kolleger. Vi har fokus på, hvordan du kan sætte stress på dagsordnen og medvirke til at forebygge stress på din arbejdsplads. Kl BY KURSUSNR. DATO Hvidovre /03 København /09 Aarhus /04 Fredericia /10 Side 18

19 Kommunikation, dialog og feedback - få et anerkendende psykisk arbejdsmiljø Kommunikation og samarbejde - to sider af samme sag Fokus på den gode dialog Feedback - kunsten at udvikle sig sammen STYRK DIALOGEN OG SKAB EN GOD FEEDBACKKULTUR At give og modtage feedback er afgørende kompetencer i det gode samarbejde. Når dialogen og samarbejdet styrkes, kan I løfte jeres opgaveløsning og understøtte de fælles mål i arbejdsmiljøet. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og HR-medarbejdere. UDBYTTE Du lærer at give og modtage konstruktiv feedback, og får inspiration til, hvordan I kan udvikle en feedbackkultur, der forbedrer dialogen og samarbejdet i virksomheden. INDHOLD Du introduceres til, hvad et anerkendende psykisk arbejdsmiljø er, og hvilken betydning det har i det daglige samarbejde. Du bliver præsenteret for forskellige feedbackmodeller, får afprøvet teknikkerne og ser, hvordan andre gør. Vi arbejder med aktiv lytning, åbne spørgsmål, observationer og fremadrettede ønsker. Du får inspiration til, hvordan du kan sætte feedback på dagsordenen, og hvordan det kan blive en del af jeres virksomhedskultur. Kl BY KURSUSNR. DATO København /03 København /12 Aarhus /04 Aarhus /11 Side 19 SUPPLERINGSKURSER

20 SUPPLERINGSKURSER Effektiv kommunikation - kunsten at blive hørt Bliv synlig, og skab gennemslagskraft i arbejdsmiljøarbejdet Giv klare budskaber, og få tingene til at ske Gennemfør effektive arbejdsmiljøprojekter GENNEMSLAGSKRAFT I ARBEJDSMILJØARBEJDET Succes i arbejdsmiljøarbejdet kræver systematik, synlighed og klare budskaber. Få inspiration til at gøre arbejdsmiljøorganisationen mere synlig, og styrk jeres evne til at påvirke kolleger og medarbejdere. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. UDBYTTE Du får styrket dine personlige kompetencer til at kommunikere, og du får et overblik over hvilke virkemidler, arbejdsmiljøorganisationen kan bruge til at udvikle kulturen og adfærden på jeres arbejdsplads. INDHOLD Omdrejningspunktet på kurset er kommunikation og påvirkning, og vi arbejder med virkemidler til målrettet og effektiv kommunikation. Du bliver introduceret til en kommunikationsmodel, som I kan bruge, når arbejdsmiljøorganisationen skal søsætte projekter eller nå ud med budskaber i hele virksomheden. Samtidig arbejder vi med metoder til påvirkning af kolleger og medarbejdere, når adfærden skal ændres eller kulturen udvikles. Du er meget velkommen til at tage idéer eller projekter med på kurset. Kl BY KURSUSNR. DATO København /03 København /11 Fredericia /03 Fredericia /11 Side 20

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Kursuskatalog 2015 Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Velkommen til vores kursuskatalog om arbejdsmiljøuddannelsen 2015 Hos os står arbejdsmiljøet højt på dagsordenen. Vi er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012

GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012 GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012 HUSK AT TAGE MIDTERSIDERNE UD! SAMARBEJDE HJÆLPER PSYKISK ARBEJDSMILJØ GODT PÅ VEJ LÆS OM, HVORDAN NORDJYSKE MEDIER OG

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere