Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema"

Transkript

1 Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014

2 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse er, at arbejdsmiljøgruppernes medlemmer løbende skal tilegne sig kompetencer gennem supplerende uddannelse, så de altid er på omgangshøjde med udviklingen. Virksomhederne har med andre ord pligt til årligt at tilbyde arbejdsmiljøgruppernes medlemmer supplerende uddannelse på områder, hvor arbejdsmiljøorganisationen ser et behov. Virksomhederne vurderer selv, om de har behov for kompetenceudvikling, og på hvilken måde dette behov kan dækkes. Der er derfor hverken faglige eller indholdsmæssige krav til den supplerende uddannelse den enkelte virksomhed vælger på baggrund af sine individuelle behov. Vi har, i samarbejde med DA arbejdsmiljøuddannelse, udviklet en række suppleringskurser, som kan være svaret på arbejdsmiljøorganisationernes udviklingsbehov. Matcher kurserne ikke jeres behov, har DA arbejdsmiljøuddannelse stor erfaring i skræddersyede løsninger. Velkommen Rikke Ørum HR- og arbejdsmiljøchef

3 INDHOLD LOVPLIGTIGE KURSER SIDE Hvem skal på kursus? 4 Kan uddannelsen blive forældet? 4 Kort om reglerne 4 Formål og indhold 4 Hvis et kursus afbrydes 4 Kursusbevis 4 Kursustyper 5 Hvor længe varer kurserne? 5 Tilmelding 5 Afmelding 5 Firmakurser 6 Priser 6 Kurser på Sjælland 7 Kurser på Fyn 9 Kurser i Jylland 9 Netkurser 13 Kurser på engelsk 13 Offshorekurser 13 KOORDINATORKURSER SIDE Lovpligtige koordinatorkurser 14 Ajourføring for arbejdsmiljøkoordinatorer 15 SUPPLERINGSKURSER SIDE Styrk det psykiske arbejdsmiljø 16 Konfl ikthåndtering 17 Undgå stress 18 Kommunikation, dialog og feedback 19 Effektiv kommunikation 20 Ajour med arbejdsmiljøet 21 Få styr på arbejdsmiljøet 22 Fokus på sikkerheden 23 Vær en god sparringspartner 24 Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 25 Suppleringskursus som firmakursus 26 Priser 27 Tilmelding 27 Medlemmer af arbejdsmiljøgrupper skal løbende tilbydes kompetenceudvikling. Inden for det første funktionsår skal nye medlemmer tilbydes supplerende uddannelse svarende til to dage, og den skal være gennemført indenfor ni måneder efter, at grunduddannelsen er gennemført. Herefter skal arbejdsgiveren årligt tilbyde medlemmerne supplerende uddannelse svarende til halvanden dag. Den supplerende uddannelse skal bidrage til, at arbejdsmiljøorganisationen løbende bliver opdateret på viden, som er relevant for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. LEDERKURSER SIDE Ledelse af arbejdsmiljøet - 3 uger 28 Ajourføringskursus 30 HR og arbejdsmiljø - parløb og samspil 31 Side 3

4 LOVPLIGTIGE KURSER HVEM SKAL PÅ KURSUS? Det skal nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsgivere har ikke pligt til at gennemgå et kursus, selvom de er medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe. KAN UDDANNELSEN BLIVE FORÆLDET? Uddannelser gennemført før 1. april 1991 er forældede og skal tages om. KORT OM REGLERNE Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter valg til arbejdsmiljøgruppen. Deltagerne skal være til stede under hele kurset. Deltagerne skal, som en del af kurset, løse en praktisk opgave i egen virksomhed. Der gives ikke offentlige tilskud til de lovpligtige arbejdsmiljøkurser. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside FORMÅL OG INDHOLD Kursernes formål er at give deltagerne viden om de opgaver og krav, der stilles til arbejdsmiljøgrupperne, og hvordan disse kan arbejde målrettet og systematisk for at løse konkrete arbejdsmiljøopgaver. På kurset veksles mellem oplæg fra underviseren, gruppeopgaver og erfaringsudveksling. På den måde skabes der for hver enkelt deltager sammenhæng mellem kursusindhold og den praktiske hverdag hjemme på arbejdspladsen. HVIS ET KURSUS AFBRYDES Hvis en deltager ikke kan gennemføre et påbegyndt kursus, vil det være muligt at afslutte kurset på et andet hold. Ved overfl ytning til et andet kursus vil der blive beregnet en pris for det kursus, der fl yttes til. Se mere under afmelding. Afbrydes et kursusforløb, skal DA arbejdsmiljøuddannelse kontaktes hurtigst muligt. KURSUSBEVIS Deltagerne modtager et kursusbevis, når uddannelsen er gennemført. Det vil sige, når deltageren har gennemført det antal undervisningstimer, loven kræver for den pågældende kursustype. Virksomheden modtager efterfølgende en kopi af beviset. Side 4

5 KURSUSTYPER ARBEJDSMILJØUDDANNELSERNE fi ndes både i en bred version, hvor deltagerne kommer fra forskellige brancher og i en række brancheversioner, hvor deltagerne kommer fra de pågældende brancher. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvilke kategorier af medarbejdere deltageren repræsenterer på sin arbejdsplads og i mindre grad efter branche. NETKURSER er en mere fri og fl eksibel måde at gennemføre uddannelsen på. Deltagerne er kun på kursus en dag resten foregår på nettet. KOORDINATORKURSER er en lovpligtig uddannelse for ingeniører, arkitekter, entrepriseog byggeledere m.fl., der, på vegne af bygherrer, koordinerer sikkerhedsarbejdet på byggepladser. OFFSHOREKURSER er en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgrupper på offshoreanlæg. Læs mere på HVOR LÆNGE VARER KURSERNE? De fl este kurser er på 22 timer fordelt på tre dage, alle dage kl Koordinatorkurser er på 37 timer fordelt på fem dage - fi re dage kl og en dag kl På netkurser er der en kursusdag fra kl Herefter arbejdes der i en periode på syv uger på nettet, og der afsluttes med elektronisk evaluering. Den elektroniske evaluering udløser kursusbeviset. TILMELDING Der er fl ere valgmuligheder: Telefon se numrene øverst på siderne i oversigten Ringer du til os, kan vi med det samme oplyse, om der er plads på det ønskede kursus eller hjælpe med at fi nde en alternativ løsning. På vores hjemmeside (www.dakurser.dk) kan du se, hvor der er ledige pladser og selv tilmelde. Side 5 AFMELDING En reserveret plads kan gratis afmeldes eller ændres til et andet kursus indtil 14 hele dage før første kursusdag. Herefter betales et gebyr på 30 pct. indtil syv hele dage før kursusstart. Ved afmelding senere end syv hele dage før kursusstart, betales 50 pct. af deltagerprisen. Ved afmelding på første kursusdag, ved udeblivelse, afbrydelse eller overfl ytning fra et igangværende kursus til et andet kursus, betales hele kursusbeløbet. Efter påbegyndt kursus vil der, ved overfl ytning til et andet kursus, blive beregnet en pris for det kursus, der fl yttes til afhængigt af, hvornår i kursusforløbet overfl ytningen sker. LOVPLIGTIGE KURSER

6 LOVPLIGTIGE KURSER FIRMAKURSER et samlet kompetenceløft Alle kursustyper kan arrangeres som fi rmakurser og målrettes den enkelte virksomheds behov og ønsker. Der må deltage op til 20 personer på netkurser op til 16 personer. Oplagte fordele ved firmakurser: Kurset målrettes jeres konkrete behov og ønsker. Der tages udgangspunkt i jeres arbejdsmiljø og de holdninger og værdier, I som virksomhed og medarbejdere har eller ønsker at opnå. Mulighed for egne indlæg om f.eks. kommende indsatser, interne procedurer, ønsker til samarbejdet osv. Der skabes en fælles baggrund for det videre arbejde i organisationen. Datoerne planlægges efter ønske. Kurset holdes hos jer - det er billigere end at deltage på åbne kurser. Firmakurser kan gennemføres på engelsk PRISER ÅBNE KURSER Arbejdsmiljøkurser og branchekurser (22 timer) kr ,- (kr ,-) Netkurser (22 timer) kr ,- (kr ,-) Koordinatorkurser (37 timer) kr ,- (kr ,-) Offshorekurser (32 timer) kr ,- (kr ,-) KURSER PÅ ENGELSK Arbejdsmiljøkurser og branchekurser (22 timer) kr ,- FIRMAKURSER Arbejdsmiljøkurser og branchekurser (22 timer) kr ,- (kr ,-) Netkurser (22 timer) kr ,- (kr ,-) Koordinatorkurser (37 timer) kr ,- (kr ,-) Offshorekurser (32 timer) kr ,- (kr ,-) FIRMAKURSER PÅ ENGELSK Arbejdsmiljøkurser og branchekurser (22 timer) kr ,- Net kurser (22 timer) kr ,- Koordinatorkurser (37 timer) kr ,- Offshorekurser (32 timer) kr ,- Priserne i parentes er prisen for virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Erhverv. Priserne er ekskl. moms og dækker undervisning, kursusmaterialer og fuld forplejning under kurset. Prisen på fi rmakurser er inkl. kursusmaterialer, men ekskl. moms, forplejning samt underviserens rejseog befordringsudgifter. Der tages forbehold for ændringer i kursustider, priser og momsregler Side 6

7 Tilmelding på telefon , eller på Sjælland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Glostrup Arbejdsmiljøuddannelsen /01 07/01 16/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 27/05 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 09/09 18/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 11/03 20/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 23/09 02/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /01 21/01 30/01 Hvidovre Arbejdsmiljøuddannelsen /01 28/01 06/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /02 11/02 20/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 08/04 24/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /06 11/06 19/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 19/08 28/08 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 07/10 16/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /01 21/01 30/01 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /05 27/05 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 21/10 30/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /01 28/01 06/02 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 16/09 25/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /05 20/05 28/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /10 21/10 30/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /11 25/11 04/12 Høje Arbejdsmiljøuddannelsen /01 28/01 06/02 Tåstrup Arbejdsmiljøuddannelsen /03 18/03 27/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 09/09 18/09 København Arbejdsmiljøuddannelsen /02 18/02 27/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /03 11/03 20/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /06 17/06 25/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 09/12 18/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /04 23/04 30/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /06 11/06 19/06 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /06 17/06 25/06 Side 7 LOVPLIGTIGE KURSER

8 LOVPLIGTIGE KURSER Tilmelding på telefon , eller på Sjælland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Gentofte Arbejdsmiljøuddannelsen /02 04/02 13/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 27/05 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 02/09 11/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /01 14/01 23/01 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 23/09 02/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /11 18/11 27/11 Hillerød Arbejdsmiljøuddannelsen /02 25/02 06/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 08/04 24/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 13/05 22/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 19/08 28/08 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 28/10 06/11 Roskilde Arbejdsmiljøuddannelsen /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 09/09 18/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /11 25/11 04/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /05 13/05 22/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /10 07/10 23/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 01/04 10/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 16/09 25/09 Køge Arbejdsmiljøuddannelsen /03 01/04 10/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /02 04/02 13/02 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 30/09 09/10 Ringsted Arbejdsmiljøuddannelsen /01 14/01 23/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 23/04 30/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /03 18/03 27/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 04/11 13/11 Slagelse Arbejdsmiljøuddannelsen /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 11/11 20/11 Nykøbing Arbejdsmiljøuddannelsen /03 01/04 10/04 Falster Arbejdsmiljøuddannelsen /09 23/09 02/10 Side 8

9 Tilmelding på telefon , eller på Fyn Kursustype Kursusnr. 1.dag 2.dag 3.dag Odense Arbejdsmiljøuddannelsen /01 07/01 16/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /02 04/02 13/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /03 18/03 27/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 20/05 28/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 25/11 04/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /02 25/02 06/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 09/09 18/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på kontor /03 01/04 10/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på kontor /09 23/09 02/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /04 08/04 24/04 Jylland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Aabenraa Arbejdsmiljøuddannelsen /04 23/04 30/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 23/09 02/10 Haderslev Arbejdsmiljøuddannelsen /03 18/03 27/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 21/10 30/10 Side 9 LOVPLIGTIGE KURSER

10 LOVPLIGTIGE KURSER Tilmelding på telefon , eller på Jylland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Esbjerg Arbejdsmiljøuddannelsen /02 25/02 06/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 09/09 18/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 07/10 23/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 16/09 25/09 Kolding Arbejdsmiljøuddannelsen /01 21/01 06/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 19/08 28/08 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /05 13/05 22/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /04 08/04 24/04 Fredericia Arbejdsmiljøuddannelsen /01 28/01 06/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 23/04 30/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 16/09 25/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 02/09 11/09 Side 10

11 Tilmelding på telefon , eller på Jylland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Vejle Arbejdsmiljøuddannelsen /01 21/01 30/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /06 11/06 19/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 02/09 11/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /02 25/02 06/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /03 01/04 10/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /12 09/12 18/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 11/03 20/03 Herning Arbejdsmiljøuddannelsen /01 21/01 30/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 06/05 15/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 28/10 06/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /10 07/10 23/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /09 09/09 18/09 Aarhus Arbejdsmiljøuddannelsen /01 14/01 23/01 Arbejdsmiljøuddannelsen /02 04/02 20/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /03 11/03 20/03 Arbejdsmiljøuddannelsen /06 03/06 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /08 19/08 28/08 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 30/09 09/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /11 04/11 13/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /05 13/05 22/05 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /09 23/09 02/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Transport /08 26/08 04/09 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /12 09/12 18/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og service /09 16/09 25/09 Randers Arbejdsmiljøuddannelsen /04 29/04 08/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 11/11 20/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /08 19/08 28/08 Side 11 LOVPLIGTIGE KURSER

12 LOVPLIGTIGE KURSER Tilmelding på telefon , eller på Jylland Kursustype Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Viborg Arbejdsmiljøuddannelsen /05 20/05 28/05 Arbejdsmiljøuddannelsen /10 07/10 23/10 Arbejdsmiljøuddannelsen /11 25/11 04/12 Aalborg Arbejdsmiljøuddannelsen /02 11/02 27/02 Arbejdsmiljøuddannelsen /03 25/03 03/04 Arbejdsmiljøuddannelsen /05 27/05 12/06 Arbejdsmiljøuddannelsen /09 02/09 11/09 Arbejdsmiljøuddannelsen /12 02/12 11/12 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /02 11/02 27/02 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /04 08/04 24/04 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Bygge og anlæg /10 21/10 30/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /02 04/02 13/02 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Industri /11 18/11 27/11 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /03 04/03 13/03 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Kontor /10 21/10 30/10 Arbejdsmiljøuddannelsen med fokus på Handel og Service /03 18/03 27/03 Side 12

13 Tilmelding på telefon eller på Netkurser By Kursusnr. Mødedag Glostrup / /10 Hvidovre /09 København / /11 Aarhus /10 Aalborg /05 Kurser på engelsk By Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag København /01 15/01 23/01 København /05 14/05 22/05 København /09 03/09 11/09 Offshorekurser By Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag Esbjerg /10 7/10 8/10 Side 13 LOVPLIGTIGE KURSER

14 LOVPLIGTIGE KURSER - KOORDINATOR Tilmelding på telefon eller på Lovpligtige koordinatorkurser Koordinatorkurser er en lovpligtig uddannelse for ingeniører, arkitekter, entreprise- og byggeledere m.fl., der på vegne af bygherrer, koordinerer sikkerhedsarbejdet på byggepladser. By Kursusnr. 1. dag 2. dag 3. dag 4. dag 5. dag Glostrup /02 25/02 26/02 06/03 07/ /09 02/09 03/09 11/09 12/09 Hvidovre /03 18/03 19/03 27/03 28/ /11 18/11 19/11 27/11 28/11 Gentofte /05 20/05 21/05 27/05 28/ /10 07/10 08/10 23/10 24/10 Aarhus /03 11/03 12/03 20/03 21/ /11 25/11 26/11 03/12 04/12 Aalborg /09 23/09 24/09 02/10 03/10 Side 14

15 Tilmelding på telefon eller på Har du som koordinator styr på de seneste regler? Medlemmer af arbejdsmiljøgrupper skal årligt tilbydes supplerende uddannelse af deres virksomhed. Denne regel gælder ikke for koordinatorer, medmindre de er medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe. For koordinatorer, der ønsker at være ajour med udviklingen på deres arbejdsfelt, har vi udviklet kurset: Ajourføring for arbejdsmiljøkoordinatorer Er det mere end to år siden du har gennemført koordinatoruddannelsen og har behov for klarhed over de nyeste regler, så afsæt en dag og få overblik over hvad, der præcist kræves af dig som koordinator. Emner: Bygherrens pligter Om afholdelse og gennemførelse af opstartsmøder og sikkerhedsrunderinger. Projekterendes og rådgiveres pligter Om hvordan arbejdsmiljøet indarbejdes i projekteringsfasen og hvordan virksomheder, der er involveret i projektering af et byggeprojekt, skal medvirke til, at grænsefl aderne imellem delprojekterne bliver klarlagt. Bygge- og anlægsarbejde Om på hvilken måde virksomheder på bygge- anlægspladserne skal instruere deres ansatte om aftaler vedrørende fællesområder, om indholdet i bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS), samt hvordan virksomhederne som noget nyt også skal orientere bygherren og koordinatoren, når de påregner at benytte underentreprenører på byggepladsen. Om udarbejdelse af en operativ plan for sikkerhed og sundhed (PSS) til at styre sikkerheden på bygge- anlægspladser. Om Arbejdstilsynets indsats mod forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker på bygge- og anlægspladser, bl.a. ved arbejde i højden. Om myndighedernes indsats mod social dumpning. Kl BY KURSUSNR. DATO Glostrup /05 Glostrup /11 Aarhus /03 Aahus /09 Side 15 OPDATERINGSKURSUS - KOORDINATOR

16 SUPPLERINGSKURSER Styrk det psykiske arbejdsmiljø Optimer arbejdsglæden Kom fra kortlægning til handling Sæt ind de rigtige steder ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ HVER DAG Få inspiration til, hvordan I kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i praksis. Målinger og undersøgelser gør ingen forskel, hvis der ikke bliver fulgt op med handling. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og HR medarbejdere. UDBYTTE Du bliver præsenteret for metoder til at fastsætte konkrete opgaver og handlinger, og får inspiration til, hvordan I omsætter jeres mål til indsatser, der kan skabe trivsel i virksomheden. INDHOLD Vi arbejder med, hvordan I kommer fra kortlægning til handling, hvordan I udvælger indsatsområder, laver handlingsplaner og får gennemført holdbare løsninger. I får inspiration til, hvordan I kan optimere arbejdsglæden baseret på et højt niveau af tilllid og retfærdighed. Kl BY KURSUSNR. DATO København /02 København /09 Kolding /04 Aarhus /05 Aarhus /10 Side 16

17 Konfl ikthåndtering - hvad gør du? Forstå din rolle Tag konfl ikten i opløbet Få redskaber, du kan bruge i dagligdagen KONFLIKTHÅNDTERING I HVERDAGEN Det er en fælles interesse i virksomheden at skabe et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø, men indimellem er man uenig, og der kan opstå konfl ikter. Konfl ikter på arbejdspladsen tager meget energi både fra dig og dine kollegaer, og derfor er det en vigtig kompetence for arbejdsmiljøorganisationen at kunne håndtere uenigheder, før de udvikler sig til konfl ikter. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR medarbejdere og andre relevante medarbejdere i virksomheden. UDBYTTE Du får en grundlæggende indsigt i konfl ikters natur, udvikling og dynamik, og bliver præsenteret for metoder til at håndtere uenigheder og forskellige interesser. INDHOLD Kurset sætter fokus på, hvordan I kan håndtere uenigheder som en ressource. Du lærer at fi nde ind til kernen i et problem og får præsenteret metoder til at fremme dialogen, så I kan arbejde konstruktivt med at skabe holdbare løsninger. Vi veksler mellem teori og praktiske øvelser, og du får mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger og arbejdsmiljøcases fra din egen virksomhed. Kl BY KURSUSNR. DATO Glostrup /05 København /09 Kolding /04 Aarhus /10 SUPPLERINGSKURSER Side 17

18 SUPPLERINGSKURSER Undgå stress - forebyggelse og håndtering Se signalerne, og bliv en aktiv sparringspartner Styrk trivslen, og forebyg stress Sådan håndterer I stress STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN HVAD ER DIN ROLLE? Hvordan forholder du dig, når du oplever at dine kolleger er pressede? Afsæt en dag, og få inspiration til, hvordan du opdager, forebygger og tackler stress på din arbejdsplads. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre relevante medarbejdere. UDBYTTE Du får metoder til, hvordan du aktivt kan være med til at forebygge og håndtere stress på din arbejdsplads. Du bliver inspireret til, hvordan du bliver en god sparringspartner i arbejdsmiljøgruppen, når det handler om trivsel og stress. INDHOLD Du bliver introduceret til begrebet stress, og hvad det kan føre med sig. Du lærer at genkende tegn på stress hos dig selv og dine kolleger, og får viden om de faktorer, der traditionelt forårsager stress. Du bliver klar over, hvad din rolle består i, og hvad du helt konkret kan gøre i situationer med stressramte kolleger. Vi har fokus på, hvordan du kan sætte stress på dagsordnen og medvirke til at forebygge stress på din arbejdsplads. Kl BY KURSUSNR. DATO Hvidovre /03 København /09 Aarhus /04 Fredericia /10 Side 18

19 Kommunikation, dialog og feedback - få et anerkendende psykisk arbejdsmiljø Kommunikation og samarbejde - to sider af samme sag Fokus på den gode dialog Feedback - kunsten at udvikle sig sammen STYRK DIALOGEN OG SKAB EN GOD FEEDBACKKULTUR At give og modtage feedback er afgørende kompetencer i det gode samarbejde. Når dialogen og samarbejdet styrkes, kan I løfte jeres opgaveløsning og understøtte de fælles mål i arbejdsmiljøet. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og HR-medarbejdere. UDBYTTE Du lærer at give og modtage konstruktiv feedback, og får inspiration til, hvordan I kan udvikle en feedbackkultur, der forbedrer dialogen og samarbejdet i virksomheden. INDHOLD Du introduceres til, hvad et anerkendende psykisk arbejdsmiljø er, og hvilken betydning det har i det daglige samarbejde. Du bliver præsenteret for forskellige feedbackmodeller, får afprøvet teknikkerne og ser, hvordan andre gør. Vi arbejder med aktiv lytning, åbne spørgsmål, observationer og fremadrettede ønsker. Du får inspiration til, hvordan du kan sætte feedback på dagsordenen, og hvordan det kan blive en del af jeres virksomhedskultur. Kl BY KURSUSNR. DATO København /03 København /12 Aarhus /04 Aarhus /11 Side 19 SUPPLERINGSKURSER

20 SUPPLERINGSKURSER Effektiv kommunikation - kunsten at blive hørt Bliv synlig, og skab gennemslagskraft i arbejdsmiljøarbejdet Giv klare budskaber, og få tingene til at ske Gennemfør effektive arbejdsmiljøprojekter GENNEMSLAGSKRAFT I ARBEJDSMILJØARBEJDET Succes i arbejdsmiljøarbejdet kræver systematik, synlighed og klare budskaber. Få inspiration til at gøre arbejdsmiljøorganisationen mere synlig, og styrk jeres evne til at påvirke kolleger og medarbejdere. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. UDBYTTE Du får styrket dine personlige kompetencer til at kommunikere, og du får et overblik over hvilke virkemidler, arbejdsmiljøorganisationen kan bruge til at udvikle kulturen og adfærden på jeres arbejdsplads. INDHOLD Omdrejningspunktet på kurset er kommunikation og påvirkning, og vi arbejder med virkemidler til målrettet og effektiv kommunikation. Du bliver introduceret til en kommunikationsmodel, som I kan bruge, når arbejdsmiljøorganisationen skal søsætte projekter eller nå ud med budskaber i hele virksomheden. Samtidig arbejder vi med metoder til påvirkning af kolleger og medarbejdere, når adfærden skal ændres eller kulturen udvikles. Du er meget velkommen til at tage idéer eller projekter med på kurset. Kl BY KURSUSNR. DATO København /03 København /11 Fredericia /03 Fredericia /11 Side 20

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED

KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED KURSUSKALENDER ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED 2015 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 LOVPLIGTIGE

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering AM 2010 Arbejdsmiljøchef Anne Birgitte Bonde, Per Aarsleff Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, ALECTIA Lidt om mig selv Uddannet

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Kursuskatalog 2015 Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Velkommen til vores kursuskatalog om arbejdsmiljøuddannelsen 2015 Hos os står arbejdsmiljøet højt på dagsordenen. Vi er

Læs mere

CENTER F Center for Parkering. Tilføj præsentationens titel i "Indsæt/ Sidehoved og Sidefod"

CENTER F Center for Parkering. Tilføj præsentationens titel i Indsæt/ Sidehoved og Sidefod CENTER F Center for Parkering 1 Strategier, mål og visioner Kvalitetssikring Økonomi Glade borger - mindre klager HOD m.m. Trivsel og arbejdsmiljø Rekruttering Kompetenceudvikling Arbejdsredskaber Sundhedsfremme

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere