Alsisk skriftsprog. vejledning i skrivemåde. Januar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alsisk skriftsprog. vejledning i skrivemåde. Januar 2006"

Transkript

1 Alsisk skriftsprog vejledning i skrivemåde Januar 2006 Udgivet af: Alsingergildet Udgave: 03 Dato: 16. januar 2006

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord 1 2. Indledning 1 3. Tilbagemeldinger til Alsingergildet 2 4. Vejledningen 2 5. Den bestemte artikel 2 6. Pronominer (personlige stedord) 2 7. Vokaler (selvlyde: a e i o u y æ ø å) 3 8. Konsonanter (medlyde) 3 9. Længdemarkering Accentmarkering (trykmarkering) Småord Alsiske tvelydsendelser: eæ yø / ye øö oa / oe ie / iæ Grammatiske eksempler Forskellige egenskaber ved alfabetets bogstaver En historie fortoeld o alsisk skriftsprogh om en gröen paraply Register over de anvendte alsiske ord 13

3 1. Forord Alsingergildet har på sit 115. ting i november 2003 nedsat et udvalg bestående af Egon Bauer, Johs. Diederichsen og Chr. Petersen, formand, med opgave at udarbejde et forslag til en vejledning til at skrive alsisk tekst. Denne vejledning er resultatet af udvalgets arbejde. Alsingergildet har på sit 116. ting i maj 2004 besluttet at vejledningen er Alsingergildets forslag til en norm for alsisk skrivemåde. Vejledningen har til hensigt at danne grundlag for en ensartet måde at skrive alsisk tekst på, således at det bliver lettere for læserne at forstå og genkende en alsisk tekst, såvel som det er lettere for tekstforfattere til alsisk tekst at vælge en officiel skrivemåde. Vi retter en varm tak til Peter Skautrup Centeret for Jysk Dialektforskning, Aarhus, for grundig gennemlæsning af vejledningen og efterfølgende konstruktiv kritik og gode råd. 2. Indledning Alsområdet burde som øsamfund være forudbestemt til at have alle muligheder for at bevare den alsiske dialekt. Men tornerosesøvnen sluttede o med tilstrømningen af arbejdskraft fra alle landets egne. Lokalsproget måtte delvis vige for det vi i dag kalder et regionalsprog, en blanding af rigsdansk og lokalsprog. Forudseende mænd startede i 1946 Alsingergildet med det formål, at de ville bevare den alsiske dialekt. Resultatet forelå i 1988, hvor man kunne udgive Alsisk ordsamling. I 2002 fulgte en fornyet og udvidet udgave. På Als har man således en dialektordbank, hvor man kan se hvordan man anvendte lokalsproget for op til år siden. Men sprog skal helst bruges, ellers går det til. Erfaringer viser fra bl.a. Slesvig og Holsten, hvor man har faste rubrikker i dagblade, ugentlige udsendelser i fjernsynet, at der bevares dialekten bedst. Sprog er som en levende organisme; det forandrer sig hele tiden. Alsingergildet vil med denne vejledning vise hvordan dialektskriftsproget kan benyttes. Det er så op til folk hvor meget de hver især vil gøre ud af det. Idéen bag vejledningen er både at vise det dialektale særpræg samt for forståelsens skyld, at få teksten til at ligge så tæt på det rigsdanske som muligt. 1

4 3. Tilbagemeldinger til Alsingergildet Alsingergildet vil være meget glade for at få tilbagemeldinger fra interesserede i den alsiske dialekt, hvad enten det er spørgsmål, gode forslag til forbedringer eller kommentarer til vejledningen. Det er hensigten at vejledningen hele tiden vil blive a jourført, så den kan bruges som et nyttigt og aktuelt værktøj. Henvendelser er meget velkomne til eller til øvrige gildesmedlemmer som vist på Alsingergildets hjemmeside under kontaktpersoner. 4. Vejledningen De fleste ord kan skrives som i Alsisk Ordsamling 2. udg., men for at undgå lydskriftens ekstra tegn, må skriftsproget tillempes, så det bliver mere læseligt. Eneste accenttegn, der er medtaget er ( ) apostrof, som i rigssproget ofte bruges til markering af, at noget ventet er udeladt. Her er det kun brugt til at anskueliggøre, at ordet udtales med accent 2, (se afsnit 10, accentmarkering). Vejledningen kommer kun til at omfatte det geografiske område øen Als, og Alsisk Ordsamling 2. udg. danner grundstammen. 5. Den bestemte artikel Den bestemte artikel føjes på rigsdansk til navneordet som endelse, men på alsisk sættes den foran som e. rigsdansk, rigsdansk, alsisk, ental alsisk, flertal ental flertal Fælleskøn hunden hundene e hund e hund Intetkøn huset husene e huss e hues 6. Pronominer (personlige stedord) jeg benævnes æ du benævnes do hun benævnes hon æ er satt (jeg er mæt) do er doven (du er doven) hon er flitte (hun er flittig) de øvrige personlige stedord skrives som på rigsdansk. 2

5 7. Vokaler (selvlyde: a e i o u y æ ø å) at i infinitiv (navnemåde) skal skrives å, for eks. at gå = å goo at i konjuktion (underordnede bindeord) skal skrives te, f.eks. blyw it ved så læng, te do blyw åwjaske (bliv ikke ved så længe, at du bliver udkørt) For at lette læsbarheden skal og skrives som og, men også som å. (anvendtes af Martin N. Hansen) For at få de to ø lyde med, er vi nødt til at bruge ø og ö. F.eks. ø som sø på rigsdansk og ö som søm; en dör (udtales dö - kort ö), tue møss (to mus) Det rigsdanske på skal skrives o Den ny generation af alsingere har moderniseret sproget på den måde, at mange å er bliver til a. Derfor må der være valgfrihed mellem ånde og ande (andre); månne og manne (mange) osv. De unge siger æ hæ haj (påvirkning fra Sundeved) og de gamle siger æ hæ hå. Her må der være valgfrihed. Et rigsdansk ord alle udtales på Nordals old, i Sydals som åld, men i Nordborg og Sønderborg, hvor man snakker lidt finere siger man all. For at undgå sprogstrid bør der være frit valg også her, blot man benytter herværende principper. 8. Konsonanter (medlyde) d. Ord som på rigsdansk indeholder d, skal også indeholde d i det alsiske: sådan = såndt, hvordan = hvondt, andet = åndt (så er problemet med j lyden også løst) jvf. Gunhild Nielsens forord i Alsisk Ordsamling. Ord som dånds, sånds (danse, sanse) bliver godt nok ikke mere skrevet med d på rigsdansk, men for at vise j lyden er vi nødt til at have d med. Men netop disse ord undergår en forandring i den yngre generation. Da udtales det å dans, æ danse, æ hæ danse uden den specielle j lyd; og som sådan må det også være tilladt at skrive. Alsisk d behandles på fire måder: I slutningen af et ord udtales det ikke og heller ikke i mange tilfælde i slutningen af en stavelse. Men vi vælger for læsbarhedens skyld at skrive det. For det meste drejer det sig om ord man genkender fra rigssproget ud / ud (ud / ude) - udstyr - ad - udvalg - hvad - udvej - adgang græd - advar - grød - fad - nød - tid - fødselsdaw oltid (altid) - blød - mod - sød - uddannels - rådhus (udtales råhuss) - vinde (udtales vinne) 3

6 Det rigsdanske bløde d, midt i et ord, eksisterer ikke i den alsiske udtale, det udtales som et hårdt d, som udtalen på det rigsdanske ord idé, men skrives selvfølgelig som d både (det jen og det åndt) - modigh (mode) - mode - ballade - Frede - søde / sødeste börn! Den tredje måde det alsiske d optræder på er at d bliver til j blaj - glaj - læj (led) - bæj ((blomster-)bed) - bæj (bede) - guej / guej (god /gode) - bluej (blod) - blöj / blöje (bløde / bløder) Sidste måde at behandle d på er omformning til w ( u lyd) ståw (stod) - beståw(bestod) - opståw (opstod) - forståw (forstod) l. Forskellen mellem tykt l og tyndt l. Tykt l : å mael (at male), en hoel (en hale). Der er blöwn så stæll ætte do rejst åw. Tyndt l : mild, sild, gild, æ maeld (jeg malede) der er it å stæld (tyndt l (der er ikke noget at stille op)) g. Den lyd, der på tysk svarer til ch har vi valgt at gengive som g eller gh, jævnfør Alsisk ordsamling. Som f.eks. doghte, fragt, det lighne godt, skegh. Her må der være frit valg mellem g og gh. v / w. De steder hvor v skal udtales som v skal der benyttes v f.eks vonsda, vunn, hvöws, men de steder hvor det skal udtales som u skal det skrives som w f.eks. sawt (sagtens), gjaw (gave), åwten (aften). h. Stumt h foran konsonanterne j og v efter rigssprogets regler bevares (for at lette læsbarheden): hjem, hvo, hvodåndt, hvondt, hviske (hvisker) hvænn (hvem). Bemærk: når hedder vænn (uden h ). 9. Længdemarkering Når man læser sit eget sprog, er det ikke nødvendigt at anvende specielle længdeangivelser for at vise, om ord skal udtales kort eller forlænges lidt. Det gælder også for angivelsen af hvor trykket (accenten) skal lægges. Man har lært af erfaringen. 4

7 Fra fremmedsprogundervisningen erindrer mange sikkert, at de første læseøvelser foregik med lydskrift. Senere gik man over til at kunne læse den almindelige tekst. Den alsiske dialekt har mange specielle former for udtaler, og det er dem der gør sproget spændende. Det er derfor nødvendigt for begyndere, at de lærer at beherske dette smukke sprogs særheder. Vejledningen arbejder med tre former for længemarkering: Der skelnes mellem kort vokal og lang vokal i henholdsvis accent 1 og accent 2 (se Alsisk Ordsamling 2. udg. side 17) Lang vokal dobbeltskrives groo (grå) ved accent 1 (se nedenfor ved accenter) Lang vokal markeres ved tilføjelse af e pæeng (penge) ved accent 2 (se nedenfor ved accenter) Kort vokal markeres ved dobbeltskrivning af efterfølgende konsonant stæll (stille) Det vil lette læsningen af en alsisk tekst med denne længdemarkering. Måden med dobbeltskrivning af vokalerne var for øvrigt meget brugt i ældre dansk retskrivning; f.eks. en viis mand i stedet for en vis mand. Der skal ikke ændres på de ord der er identiske med rigsdansk f.eks. tøs (pige). 10. Accentmarkering (trykmarkering) Accentmarkering, se også Alsisk Ordsamling 2. udg. side 17. Modsætningen mellem accent 1 og 2 strækker sig gennem hele det alsiske ordforråd. Accent 2 er især brugt, når der på alsisk, i forhold til rigssproget, mangler et e i slutningen af et ord, f.eks. en hund - to hunde, her er hunde på alsisk accent 2: hu-nd, man starter ordet i en vis tonehøjde og slutter med en lavere tone, ligeså med pæeng: man starter i en vis tonehøjde pæ- og slutter i en lavere: -æeng, så at sige synger man ordet, i endnu højere grad end fynboerne, der ellers altid bliver rost for deres syngende mål; - hund er med kort vokal i modsætning til tue hues (to huse), der har accent 2 med lang vokal. I Alsisk Ordsamling 2. udg. markeres accent 2 med en lille vinkelhage foran ordet og længdemarkeringen angives med et hævet punktum efter vokalen. Ingen af disse tegn findes på et almindeligt tastatur, så der må findes en brugbar erstatning for disse. Et eks. på accent 1 kort vokal er en hund. Accent 2 kort vokal er så markeret med en apostrof efter ordet: tue hund Accent 1 kort vokal. Her kan vokalen markeres ved dobbeltskrivning af efterfølgende konsonant. tøss synes æ tøss it om e (jeg synes ikke om det) muss mus 5

8 stæll / stjæll glass stjæler glas Accent 1 lang vokal. Kan noteres ved at fordoble vokalen: groo / groot grå / gråt snii sne sii (at) se viis vis (klog) lii le (redskab) bloo blå hyy hø goo gå, (men ubetonet: ud å go tur) syy sø Der er imidlertid et problem med a idet fordobling af denne vokal let kan læses som å, f.eks. maas it så galt (mas ikke så meget) og kortspillet skaat. Der må man undlade fordobling af a og skrive mas og skat. Skatten som vi betaler til staten, kan vi passende stave skatt når man vil undgå forveksling. Accent 2 kort vokal. Til at markere dette har vi valgt at bruge en apostrof ( ), som jo ofte bruges til markering af, at noget ventet er udeladt, i dette tilfælde endelsen e hund hunde sild silde kat katte blom blomst (ældre dansk: blomst = blomme) se sidde plom blomme (frugten med sten i) pas passe min mine det er min (det er mine) ros rose Accent 2 lang vokal Her kan vokalen tilføjes et e, og hvor der i forhold til rigsdansk mangler et e i slutningen af ordet tilføjes også her en apostrof: et låend tue låend åwtensee aftensæde speel (at) spille (men ubetonet: æ skal langs å spell golf) e hiele det hele skaef, (to) skabe pæeng, penge låend, låend land, lande böen bønner; børn skal skrives börn eller børn 11. Småord Småord skal ligge så tæt op ad rigsdansk som mulig: ad, det, dig, er, godt, gør, sig, for, der, og, lidt, nok, skal, ved, med, så, vor, vort o. s. v. udtales jo næsten ens på alsisk og rigsdansk, og skal derfor skrives på samme måde. Stavelsen for og ad, i begyndelsen eller slutningen af et ord, bør også skrives som rigsdansk: forslaw, fornofte, fornöjels, hvofor, derfor, adgang, henad 6

9 12. Alsiske tvelydsendelser: eæ yø / ye øö oa / oe ie / iæ I Alsisk Ordsamling 2. udg. side 21 er der vist et skema, som angiver eksempler på, hvordan nogle af tvelydsendelserne udtales. Det ses at endelserne er for de 6 dialektområder på Als ikke er ens. Det vil derfor være mest praktisk med en nænsom forenkling i gengivelsen af de alsiske tvelyde. De er jo næsten alle opstået ved, at et bortfaldet r har påvirket vokalen foran bare noget forskelligt i forskellige områder af Als. Vi foreslår derfor, at alle endelser tilføjes dette r. Fordelen vil være: 1. forenkling 2. mere letlæseligt i forhold til rigsdansk 3. enkelte sognes udtale bliver ikke til norm. eæ eæ yø / ye øö oa / oe ie eæ veær beær keært leær seær / seær være bære kærte lære sær / sære ie / iæ fier lier sier passier papir fjer ler ser passere papir oe / oa hoer goer ord joer / foer jord hår gård ord jord får ua / ue bruer muer buer stuer truer bror mor (jeg) bor stor tror ye / yö / yø gyer kyer yer hyer myer gøre køer øre (Nordals) høre myre øö börn / kør ør hør kolør børn børn kørte øre (Sydals) hørte kulør 13. Grammatiske eksempler jeg har æ hæ nyere alsisk æ har jeg havde æ ho nyere alsisk æ haj jeg har haft æ hæ hå nyere alsisk æ hæ haj / æ har haj jeg havde haft æ ho hå nyere alsisk æ haj haj 7

10 at ville å vild (tyndt l) jeg vil æ væll (tykt l) jeg ville æ vild (tyndt l) at være (verbum) være (hjælpeverbum) såndt skal det jo veær e daw no skuld det vær i orden deres hund (fælleskøn) dæ hund nyere: dæs hund vor hund vor hund deres hus (intetkøn) dæt huss nyere: dæs huss vort hus vort huss jeres hund (fælleskøn) jæ hund jeres hus (intetkøn jæt hus denne her bil synes jeg godt om den her bil synes jeg godt om denne her bil synes jeg godt om den her bil tøss æ godt om (tryk på den ) den jæ bil tøss æ godt om nyere: den hæ bil. den jæ her bil tøss æ godt om nyere: den hæ her bil.. det skal skrives henholdsvis som det og e, f. eks. det er min cykel (subjekt); æ gør e o min måe (objekt). jeg kan lide (at spise) æ gi hå nyere æ gi ha jeg kunne ikke lide (at spise) det æ gast it hå e nyere æ gast it haj e jeg kan lide (at se på) æ gi li jeg kunne ikke lide (at se på) det æ gast it li e at gide å gi væt öw e jeg gider æ gi væt öw e jeg gad ikke æ gast it væt öw e 14. Forskellige egenskaber ved alfabetets bogstaver a: På alsisk udtales a som a i Kaj, ingen æ lyd. Rigsmålets a kan også få omlyd til det alsiske å : vånd (vand), åwten (aften), månne (mange). Men i moderne alsisk, især bysprog, bliver det gamle alsiske å erstattet med a, f.eks. manne. Kort a foran ld bliver ofte til o, fold (falde), stold (stald). b: begyndelsen af et ord udtales b som på rigsdansk (blom = blomst) borree (porrer). I midten eller i slutningen af ordet er der ikke til at høre forskel på b og p, derfor vælger vi i skriftsproget at bruge den konsonant, som bliver brugt i rigsmålet: ræb (ræbe, bøvse), læp (lap), å læp en cykel (at lappe en cykel) læpkief (meget ked af det), han slappe åw (han slapper af) e hund den slabbe i sig (hunden den labber i sig) 8

11 Det rigsdanske b kan på alsisk blive til f, kåffe (kobber), laffe (labber, hænder), begref (begreb). c: bruges på alsisk nærmest til ord, hvori der på rigssproget også er c : café, campingplads, centralværmt, cigar, cremesnit, centrifuegh. d: Det bløde d eksisterer ikke på alsisk. Enten bliver det udtalt som hårdt d, eller som j, eller også bliver det slet ikke udtalt. Med hårdt d : det er både godt og undt; modigh = mode, nyere: mode. I ordet ud bliver d slet ikke udtalt: ud å baej (ud at bade); staj (stad); rajhuss (rådhus, Sønderborg dialekt); rådhuss (udtales råhuss uden d ), øvrige Als, som ikke havde noget rådhus før kommunalreformen. Det bør skrives som på rigsdansk, det udtales jo ens, men det rigsdanske de skal skrives di (di skal ud å cykkel ) for ikke at kunne forveksles med det. e: Rigsmålets e bliver ofte til i på alsisk, f.eks.: lege bliver til liegh, ben bliver til bien, at dele: å diel. f: Her bliver det rigsdanske b i visse tilfælde til f f.eks. købe: kyef; løbe: løef; råbe: råef. g: På alsisk er der ingen bløde g-er er. Midt i et ord eller i slutningen udtales g som tysk ch. Denne lyd har vi som i Alsisk ordsamling valgt at gengive som gh : egh (æg), doghte (doktor). I begyndelsen af et ord udtales det som på rigsdansk, men ved dobbelt g og k er der ikke til at høre forskel, derfor bruges de samme konsonanter som i rigsdansk. en lække piegh (en lækker pige). Derimod dobbelt g udtales og skrives som gh : æ leghe mæ liegh e ledt (jeg lægger mig lige lidt). Forstavelsen gn findes ikke på alsisk, enten ændres den til kn : knaw (gnave, tygge, spise); eller g forsvinder helt: naw (gnave, klemme, snære) for.eks.: e skuu nawe (skoen klemmer), - nie (gnide). Ved tegne, egne og lignende har vi valgt at beholde g : (å) tegn (at tegne), egn; det egne han sig te h: For at lette læsbarheden bevares det stumme h i begyndelsen af et ord: hjem, hvofor, hvee (hvede), hvalp, hver, hvii (hvid), hvie (hvide) hviikoll (hvidkål). Det rigsdanske ord hilsen skrives : hjelsen 9

12 i: I nogle tilfælde forvandles det rigsdanske i til e på alsisk: e goe (i går), egænn (igen). emæld (imellem). Se også under e. j: Udtales på alsisk jåj (for 75 år siden sagde man jådt). Den karakteristiske j lyd på alsisk i f.eks. måjnd, spåjnd, låejnd udelades på skriftsprog og skrives månd, spånd, låend (land). k: Udtales midt i et ord undertiden som g, men skrives alligevel som k, hvor der i det rigsdanske ord bruges k, f.eks. høkke (høker). l: Forskellen mellem tykt l og tyndt l. Tykt l : å mael (at male), en hoel (en hale). Tyndt l skrives som ld : mild, sild, gild, æ maeld (jeg malede). m: Ingen forskel fra rigsdansk. Et par eksempler med m : en månd, tu måndfolke, en måll (en byge). n: F.eks. æ grinn (jeg griner), æ griend (jeg grinede); - n med j agtig klang skrives nd : månd. o: Udtales undertiden som å, men skrives alligevel som o ligesom det rigsdanske morgen, f.eks. det efterhånden mest brugte sønderjyske ord: mojn; morn tidle; fo low (få tilladelse få lov); fo forlow (blive færdig(kan også betyde: dø)), forlow sig (forlove sig). Det rigsdanske lange o bliver ofte på alsisk til u, æ truer (jeg tror), bruer (bror), bruu (bro). Et år: et oe; i år: e joe. p: Udtales som rigsdansk i begyndelsen af et ord, plom (blomme), men midt i et ord og i slutningen er der næsten ikke forskel på b og p, det udtales som b. For læsbarhedens skyld skriver vi konsonanten som den er på rigsdansk: sop (suppe) do klæppe med e dör (du smækker med døren) do klæppe med e dör (du smækker med dørene). Han blöw tæppe (grebet på fersk gerning) law han var ved å stæll jordbær. r: Vi foreslår at der skrives er, der, selvom r er stumt ved den alsiske udtale. Ligeledes ved enstavelsesord, der ender på r anbefales det at beholde r : 10

13 tur, dyr, sur, kor osv. Men deres bør skrives: dæ og dæt, nyere dæs. I den alsiske udtale udelades ellers r i endelser: taber = tafe, feber = febe, peber = peffe. Ligeledes udelades r foran s : barsel = bassel, eller r bliver til accent 2: børste = boest, første = føest. s: selv bliver forskellig udtalt over hele Als: sjel sjæll sjøl sjöll, både med tyndt og tykt l. Her må man skære igennem og skrive sjell, det ligner det rigsdanske mest. t: Midt i et ord udtales især dobbelt t på alsisk som hårdt d f.eks. hatte (hartad, næsten) latte (lægter) slatte (slatten, uden styrke og kraft). u: Det lange o på rigsdansk kan blive til u på alsisk; so: suu, ko: kuu, mose: mues, hoser: hues, to: tue (ældre form ved intetkøn tu) v: Hvor v på rigsdansk udtales som u bruges w f.eks. haw, hvöws (hveps), höwl, håwl (hagl), vows (voks) - vænn (når) i modsætning til hvænn, der betyder hvem, men udtales ens.. y: Det lange y på rigsdansk foran s bliver på alsisk til kort y : lyss (lyser), gyss (gyser). Det rigsdanske y bliver undertiden til ø på alsisk f.eks. søend (synd), døend (dynd), søng (synge). z: Hvor der står z i rigssproget bør det også skrives z i dialekten; f.eks. zinkballe æ: Rigsmålets æ bliver i mange tilfælde til e på alsisk, f.eks. ee (æde), åwtensee (aftensæde, sammenkomst om aftenen), kee (kæde), klegh (klæg), knek, knek (knæk, knække), knee (knæ). ø: Sproget har to ø lyde: ø og ö ; en dör, tue dör (en dør, to døre), å døø, han døej (at dø, han døde) en muss, tue møss (en mus, to mus). 11

14 å: Det alsiske å kan svare til det rigsdanske a : låend, stråend, spånd, vånd, kån (kan), kånd (kande). Men det nyere alsisk er gået fra å og til a : laend, straend, vand, kan (eller ka), kand (kande). De ældre alsingere siger håend, det ligner trods alt rigsmålet mere end den yngere generations: haend, der mere ligner det tyske. Rigssprogets å ændres ofte til o på alsisk: too (tå); en noel (nål), tue noel (to nåle), oe (år). 15. En historie fortoeld o alsisk skriftsprogh om en gröen paraply En treet håndelrejsend kam en åwten sild hen te et hotel i e staj og vild gjenn hå et logi for e natt. E portier mått desvær sæj nej, da olt var optåwn. E håndelrejsend klawe sin nød, og so te han ho hå en galt trafel daw, og han var poghtreet, det var absolut nødvende, te han fæk en seng å sow i. E portier fåndt så ud åw te e brujsuite var lerre. Den rejsend var lighglaj med hvo e seng stow, han skuld bare hå et stej, hvo han kund sow. Så han fløtt op i e gemakke. Den næste daw var han frisk egænn, og han kør glaj virre. Men da han ho kør et halt hunde kilomete, kam han i tænken o, te han ho glemt sin paraply i e brujsuite. E paraply var it kon en paraply, det var en galt sjælden udgave. Det var et ærrestyk og e håndtaw var forsölle, og e skærm ho en sjælden smuk gröen farre. Den mått han it mist, så han væend snert omkring og kør tebaegh te e hotel. Men e portier kund it gi ham low te å go op og hint sin paraply, for der var allerede kommen et brujpar i e brujsuite, så di mått absolut it forstyrres. E håndelsrejsend liste evekke derop o føest sal og gik hen te e brujsuite. Han lo e yer ind te e løghelgaff og kund hyer der var e lidt aktivitet derind. En opskådt måndsstemm hvisked: - hvens pånd er det? og e pigh svar: - det er din. Han spuj egænn: - hvens lebbe er det? det er din, svar e pigh. Hvens brøste er det? spuj e månd så om, - det er din, svar e pigh så gjawmildt som hon kund. Men no blöw vor håndelsmånd reghte arrig, så han råeft ind ad e løghelgaf: - Vænn I kømme te den gröen paraply, så væll æ bare sæj, te det er min!! Oversættelse: En træt handelsrejsende ankom en sen aften til et hotel i byen og ville gerne have et logi for natten. Portieren måtte desværre sige nej, da alt var optaget. Handelsmanden klagede sin nød, og sagde at han havde haft en meget travl dag, og han var helt udmattet, det var absolut nødvendigt, at han fik en seng at sove i. Portieren fandt så ud af, at brudesuiten var ledig. Den rejsende var ligeglad med hvor sengen stod, han skulle blot have et sted, hvor han kunne sove. Så han flyttede op i gemakkerne. 12

15 Den næste dag var han frisk igen, og han kørte glad videre. Men da han havde kørt et halvt hundrede km., kom han i tanker om han havde glemt sin paraply i brudesuiten. Paraplyen var ikke blot en paraply, det var en meget sjælden udgave. Det var et gammelt arvestykke, og håndtaget var forsølvet, og skærmen havde en sjælden smuk grøn farve. Den måtte han ikke miste, så han vendte lynhurtigt omkring og kørte tilbage til hotellet. Men portieren kunne ikke give ham lov til at gå op og hente sin paraply, for der var allerede kommet et brudepar i brudesuiten, så de måtte absolut ikke forstyrres. Handelsmanden listede alligevel derop på første sal og gik hen til brudesuiten. Han lagde øret ind til nøglehullet og kunne høre, at der var lidt aktivitet derinde. En henført mandsstemme hviskede: Hvis pande er det? og pigen svarede: Det er din. Han spurgte igen: hvis læber er det? Det er dine svarede pigen. Hvis bryster er det? fortsatte manden Det er dine svarede pigen så gavmildt som hun kunde. Men nu blev handelsmanden rigtig arrig, så han råbte ind ad nøglehullet: Når I kommer til den grønne paraply, så vil jeg bare sige, at det er min! 16. Register over de anvendte alsiske ord Alsisk Rigsdansk ad ad ad ad affetek apotek aften åwten all alle (Nordborg + Sønderborg) aftensæde, selskab om aftenen åwtensee baej bade alle (Nordals) old barn, børn (börn) barn, børn alle (Nordborg + Sønderborg) all bassel barsel alle (Sydals) åld beær, bæ, båe bære, bærer, bar alligevel evekke bien ben altid oltid blom, blomme blomst, blomster andet åndt bluuj blod apotek affetek blyw, blywe, blöw blive, bliver, blev at å blöj, blöje bløde, bløder at, til te boest børste bade baej borree (gammelt ord) porrer bar (jeg bar) båe bruer bror, broder barn, børn barn, børn (börn) bruer, bröje bror, brødre barsel bassel bruu bro bed (blomsterbed) bæj buugh, böghe bog, bøger bede, beder, bad bæj, bæje, baj bæ bærer blomme, blommer plom, plomme bæj bed (blomsterbed) ben bien 13

16 bæj, bæje, baj bede, beder, bad blive, bliver, blev blyw, blywe, blöw bær bær (frugter) blod bluuj böen / bøen bønner (planten) blomst, blomster blom, blomme börn / børn børn bløde, bløder blöj, blöje både både bog buugh båe bar bro bruu café café bror, broder bruer campingplads campingplads bror, brødre bruer, bröje centralværmt centralvarme bryllup kåst centrifuegh centrifuge byge, byger måll, måll cigar cigar bær (frugter) bær cremesnit napoleonskage stad staj cykel cykel bære, bærer, bar beær, bæ, båe dans, danse danse, danser - danset bøger böghe der der bønner (planten) böen / bøen derfor derfor børn börn / børn det det børste boest di de både både diel del café café dig dig campingplads campingplads do du centralvarme centralværmt doghte doktor centrifuge centrifuegh dæ, dæt deres cigar cigar døend dynd cykel cykel dör dör dør - døre dans (en dans) dånds, dands (nyere) døø, døej dø, døde danse, danser - danset dans, danse / dånds, dåndse dånds (en) dans de di dånds, dåndse (at) danse, danser del diel e goe i går den her, denne her den jæ, den jæ her e hiele det hele der der e joe i år deres dæ, dæt egen (min) egen derfor derfor egh æg det det egn egn det hele e hiele egænn igen dig dig emæld imellem doktor doghte er er du do evekke alligevel dynd døend febe feber dø fo forlow fier fjer, fjeder dø, døde døø, døej flitte flittig dødtræt poghtreet foer får (husdyr) dør - døre dör dör fold, æ fælde, æ foldt (at) falde, jeg falder, efter ætte 14

17 foo, fee (trykstærkt), fæk jeg faldt (at) få, får, fik egen egen for for egn egn forlow, fo forlow blive færdig, opgive er er ånden (dø) fornofte fornuftig falde, jeg falder, jeg faldt fold, æ fælde, æ foldt fornöjels fornøjelse feber febe forslaw forslag fjer, fjeder fier forteel, fortæll, fortoeld fortælle, fortlæller, flittig flitte fortalte fragt fragt for for føest første fornuftig fornofte gi hå gi ha kan lide (at spise) fornøjelse fornöjels gi li kan lide (at se på) forslag forslaw gi væt öw, gi væt öw gide, gider fortælle, fortlæller, fortalte forteel, fortæll, fortoeld e gild gilde fragt fragt gjaw gave første føest glass, tu glaes glas, to glas få, får, fik foo, fee (trykstærkt), fæk godt godt får (husdyr) foer goer gård gave gjaw goo, å goo gå, at gå gide, gider gi væt öw, gi væt öw e grien, æ grinn, æ griend grine, jeg griner, jeg grinede gilde groo, groot grå, gråt glas, to glas glass, tu glaes gröön, gröen grøn, grønne gnave, tygge, spise knaw guej, guej god,1q gode gnaver, klemmer, snærer nawe gyer, gör, gøe gøre, gør, gjorde gnide, gnider, har gnedet nie, nii, hæ næjen gyss gyser god, gode guej, guej gør gør godt godt haend hånd grine, jeg griner, jeg grinede grien, æ grinn, æ griend haj havde,(har) haft grøn, grønne gröön, gröen haj haj havde haft grå, gråt groo, groot han han gyser gyss hatte hartad, næsten gør gør haw hav gøre, gør, gjorde gyer, gör, gøe haw (en) have gå (at gå) å goo her her gå, at gå goo, å goo hiele hele gård goer hjem hjem hagl håwl hjemm hjemme hale, haler (navneord) hoel, holle ho havde han han hoel, holle hale, haler (navne- har haft hæ haj gild 15

18 ord) hoer hår har haft hæ hå hues hoser hartad, næsten hatte hunde hundrede hav haw huss, hues hus, huse havde ho hvalp, hvalp hvalp, hvalpe havde haft haj haj hvee hvede havde,(har) haft haj hver hver have (en have) haw hvii, hvie hvid, hvide hele hiele hviikoll hvidkål her her hviske hviske hjem hjem hvo hvor hjemme hjemm hvodåndt hvordan hoser hues hvofor hvorfor hundrede hunde hvondt hvordan hus, huse huss, hues hvænn hvem hvalp, hvalpe hvalp, hvalp hvöws hveps hvede hvee hyer, hö, hør høre, hører, hørte hvem hvænn hyy hø hveps hvöws hæ haj har haft hver hver hæ hå har haft hvid, hvide hvii, hvie høkke høker hvidkål hviikoll höwl - hövl høvl hviske hviske håend, hænde hånd, hænder hvor hvo håwl hagl hvordan hvodåndt it ikke, intet hvordan hvondt jord jord hvorfor hvofor jordbær jordbær hø hyy jæ, den jæ, den jæ den her, denne her høker høkke her jæ, jæt jer, jeres, jert høre, hører, hørte hyer, hö, hør kaegh, kaghe kage, kager høvl höwl - hövl kan kan hånd håend, hænde kand kande hånd, hænder haend, hænde kee kæde hår hoer kjærk kirke i går e goe klegh klæg i år e joe klæp, klæppe smække, smækker igen egænn knaw gnave, tygge, spise ikke, intet it knee knæ imellem emæld knek (et) knæk jer, jeres, jert jæ, jæt kolør kulør jord jord kom, kømme, kam (at) komme, kommer, jordbær jordbær kom kuu, kyer ko, køer kage, kager kaegh, kaghe 16

19 kyef købe kan kan kør, kö / kjø, køer køre, kører, kørte kan kån kåffe kobber kan lide (at se på) gi li kån kan kan lide (at spise) gi hå gi ha kånd kande kande kand kåst bryllup kande kånd laend, laend land, lande kirke kjærk laffe labber (hænder) klæg klegh latte lægter knæ knee law mens, da knæk knek leb, lebbe læbe, læber ko, køer kuu, kyer leghe lægger / ligger kobber kåffe lerre ledig komme, kommer, kom kom, kømme, kam leær lære kulør kolør lidt lidt kæde kee liegh lige købe kyef lier ler (jordart) køre, kører, kørte kør, kö / kjø, køer lighne ligner labber (hænder) laffe lii le (redskab) land, lande laend, laend lyss lys land, lande (navneord) låend, låend læj led (markled) lap læp lække lækker lappe læp læng (for) længe (siden) le (redskab) lii læp (en) lap led (markled) læj læp (at) lappe ledig lerre læpkief meget ked af det ler lier løef løbe lidt lidt løghelgaf nøglehul lige liegh låend, låend land, lande (navneord) ligner lighne mael, maeld male, malede lys lyss male (en) maler læbe, læber leb, lebbe manne mange lægger leghe med med lægter latte mild mild lækker lække min, min min. mine længe (siden) læng modigh mode lære leær mojn mojn løbe løef morn morgen male, malede mael, maeld morn tidle morgen tidlig maler male muer mor mand, mænd månd, måndfolke mues mose mange manne muss, møss mus, (flere) mus mange månne myer myre med med mæ mig meget ked af det læpkief 17

20 måe måde mens, da law måll, måll byge, byger mig mæ månd, mand, mild mild månne mange min, mine min, min nawe gnaver, klemmer, mode modigh snærer nie, nii, hæ næjen (at)gnide, gnider, har mojn mojn gnedet noel, noel nål, nåle mor muer oe år morgen morn old alle (Nordals) morgen tidlig morn tidle oltid altid mose mues opskådt oprømt, veloplagt mus, (flere) mus muss, møss optåwn optaget myre myer ord ord måde måe papir papir napoleonskage cremesnit passier passere nøglehul løghelgaf peffe peber nål, nåle noel, noel piegh pige når vænn plom blomme også å poghtreet dødtræt ond - ondt und - undt porre porrer onsdag vonsda pæeng pænge oprømt, veloplagt opskådt rajhus rådhus optaget optåwn reghte rigtig ord ord rejs, rejse, rejst rejse, rejser, rejste overraske tæppe ros rose (blomst) papir papir ræb, ræbbe (at) ræbe, (jeg) ræber, passere passier (bøvse) rådhus rådhus peber peffe råef råbe pige piegh sawt sagtens porrer borree (gammelt ord) se, sad sidde, sad porrer porre seær sær, sære pænge pæeng sie, sier, såw, hæ sett se, ser, så, har set rejse, rejser, rejste rejs, rejse, rejst sig sig rigtig reghte sild sild (fisk) rose (blomst) ros sild silde ræbe, (jeg) ræber, (bøvse) ræb, ræbbe sjell selv råbe råef skaf, skaef skab, skabe rådhus rajhus skal skal rådhus rådhus skat (kortspillet) skat sagtens sawt skegh skæg sand såend slatte slatten sans sånds sop suppe sanse sånds 18

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund Dansk Grammatik 5. til 10. klasse Per H. Christiansen Dalskrænten 50 Græse Bakkeby 3600 Frederikssund Alfabetet Alfabetets bogstaver hedder: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å. Æ,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Leg med sproget. 0-3 år

Leg med sproget. 0-3 år Leg med sproget 0-3 år At du giver sprog og ikke kræver sprog. Børn lærer ikke sprog ved at blive spurgt: hvad er det? eller kan du sige det?. Det er dig som voksen, der skal fortælle og sætte ord på.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

4. Hvad kendetegner et amatørslogan?

4. Hvad kendetegner et amatørslogan? 4. Hvad kendetegner et amatørslogan? Et amatørslogan har som ethvert andet slogan ét grundlæggende kendetegn: Det er kort! Men selvom det er kort, så gør det altid andet og mere end bare at informere om

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere