I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva, maha betyder stor eller mægtig, og yajna betyder offerceremoni. Der er altså tale om en stor og prægtig offerceremoni, hvor Herren Siva tilbedes. Formålet med ceremonien er at fremme alle menneskers samt hele universets fremgang og velstand samt at sikre universel fred). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Kroppen er dannet af de fem elementer, og før eller senere er den nødt til at gå til grunde. Men Den Iboende hverken fødes eller dør. Den Iboende har overhovedet ingen tilknytning og er Det Evige Vidne. Sandt at sige er Den Iboende, der er Atma, sandelig Gud selv. Kroppen er som et pengeskab, der indeholder Atma s (Den guddommelige Gnists) værdifulde ædelsten og menneskelige værdier som sathya (Sandhed), dharma ( rigtig handling ), santhi (fred) og prema (kærlighed). Hvilken værdi har et pengeskab, hvis der ikke er nogen ædelstene i det? Det har udelukkende værdi, når det indeholder ædelstene. Sandhed (sathya) er en af de vigtigste og mest værdifulde ædelstene. (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er sandhed). Rigtig handling (dharma), der er en anden værdifuld ædelsten, er som en diamant. (Sai Baba siger, at der ikke eksisterer et ord eller et begreb, der kan forklare ordet dharma. Dharma er det, der understøtter og opretholder hele universet. Dharma er den pligt, som alting er eller burde være underlagt. Det er ildens pligt at fortære, varme, lyse, nedbyde osv. Det er græssets pligt at omdanne kuldioxid til ilt, være føde, se smukt ud osv. Det er menneskets overordnede pligt at søge forening med Gud. Alt efter deres rolle i livet, har forskellige mennesker forskellige pligter livet igennem. Jeg har valgt at oversætte begrebet dharma med rigtig handling ). Santhi (fred) er grundlæggende for ethvert menneske. Selv når en millionær kommer til Swami, siger han: Swami, jeg har alt, men jeg har ingen fred. (Ordet Swami betyder guru eller mand af visdom og anvendes som en yderst respektfuld tiltale. Sai Baba omtaler ofte Sig Selv som Swami). Uden fred kan der ikke være nogen glæde og lykke i livet. Udelukkende en person, der tilegner sig Sandhed, rigtig 1

2 handling, fred og kærligheds kvaliteter, kan leve et liv med ikke-tilknytning og forsagelse. Hvad er en ægte forsager? En person, der forsager frugterne af sine ønsker og handlinger, kan blive kaldt en ægte forsager. Heri ligger den ægte fred. Så længe I har ønsker, kan I ikke opleve ægte fred. er værdien af al din uddannelse ingenting. er helligheden af al din velgørenhed og venlighed ingenting. er nytten af alle dine embeder, magt og evner ingenting. er resultatet af alle dine gode gerninger ingenting. Disse fire værdier er selve grundlaget for dit liv. Sandhed, rigtig handling, fred og kærligheds værdifulde ædelstene findes i ethvert menneske. Det er ethvert menneskes pligt at beskytte disse ædelstene. Uden disse menneskelige værdier er kroppen som et tomt pengeskab, der ikke har nogen værdi. Hvad er Sandhed? Sandhed er det, der ikke forandrer sig over tid, og som er evigt. Alle og enhver kender til sandheden. Alligevel forsøger folk at holde sig fra sandheden. For at undslippe vanskeligheder tyr mennesker til usandhed. Sathyannasti paro dharmah (der findes ingen rigtig handling større end overholdelse af Sandhed). Hvad er rigtig handling? Rigtig handling er i virkeligheden selve fundamentet for livets bolig. I kan opføre en bygning med mange etager, men uden fundament vil bygningen ikke stå ret længe. Så rigtig handling er selve fundamentet for menneskelivet. Der findes to slags rigtig handling : Laukik (verdslig) og adhyatmic (åndelig). Verdslig rigtig handling er genstand for forandring, men åndelig rigtig handling er evig. Når fundamentet er svagt, vil boligens mure styrte sammen i løbet af kort tid. Rigtig handling er derfor den sande vej, som alle bør følge. Kærlighed er boligens tag, og fred er livet. Mennesker kan ikke bo i et hus uden tag. Uheldigvis synes Sandhed, rigtig handling, fred og kærlighed nu til dags fuldstændig at være forsvundet. I dag savner selv en velhavende person opofrelsens ånd. En sådan persons liv er som et hus uden tag. Et sådant hus vil blive udsat for sol og regn. Derfor er det nødvendigt at have et ordentligt tag. Det er kærlighed, der opretholder og understøtter menneskets liv. Lige fra fødslen elsker et barn sin moder, og moderen elsker sit barn. I ord er det vanskeligt at beskrive dybden af den kærlighed, der er mellem en moder og hendes barn. I løbet af 2. verdenskrig døde mange mennesker på grund af bombardementer i forbindelse med, at Rangoon (tidligere hovedstad i Burma) skulle befries fra japanerne. På en eller anden måde lykkedes det en moder og hendes søn at nå frem til en landsby nær Chennai (tidligere Madras). De havde tilbagelagt turen til fods, og de havde mistet alle deres slægtninge og venner. De havde hverken husly eller noget at spise. De søgte ly under et træ. Moderen gik fra hus til hus og tiggede almisser. Det meste gav hun til sin søn, og selv spiste hun den smule, der blev til overs. De dage, hun ikke havde modtaget mad nok, gav hun sin søn al maden og fik ikke selv noget. Følgelig blev hun svagere for hver dag, der gik. En dag var hendes søn ikke længere i stand til at se på sin moders lidelser. Han fortalte hende følgende: Moder, fra i dag af hviler du. Jeg vil skaffe mad til os begge. Fra den dag af tiggede han fra hus til hus. Han gav det meste af maden til sin moder og spiste selv den 2

3 smule, der blev til overs. Sommetider løj han for sin moder og sagde, at han allerede havde spist. Følgelig blev han også meget svag. Sønnen havde ikke kræfter nok til at passe på sin moder, ej heller havde moderen kræfter nok til at beskytte sin søn. En dag stod sønnen foran en officers hus og tiggede om almisser. Officeren slappede af i en lænestol på verandaen. Han læste i en avis. Han fik medlidenhed med drengen, gik ind i huset og vendte snart tilbage med noget mad på et pisang-blad. Han bad drengen sætte sig og spise maden. Men drengen sagde, at han ville tage maden med hjem. Officeren sagde: Jeg tror ikke, du er rigtig sulten. Hvis du er rigtig sulten, hvorfor skulle du så tage maden med hjem? Da officeren udtalte disse hårde ord, blev drengen svimmel og faldt om. Officeren hørte ham mumle ordene: Først skal min moder have, først skal min moder have. Drengen mumlede ordene med svag stemme. Idet han fremsagde disse ord, drog han sit sidste åndedrag. Da den triste nyhed nåede moderen, sank hun hen i sorg. Eftersom hun var ude af stand til at bære sorgen over sin søns tragiske død, drog moderen også sit sidste åndedrag. Både moderen og hendes søn ofrede deres liv på grund af kærlighed til den anden. Det var dybden af kærligheden mellem moderen og barnet på den tid. På grund af selviskhed er der i dag fremkommet en svækkelse af kærligheden mellem moder og barn! Et liv uden kærlighed er ikke værd at leve. Kærlighed er liv. En moder bør elske sit barn, og barnet bør elske sin moder. På den måde bør den gensidige kærlighed mellem en moder og hendes barn vokse. Selv en abe bærer sit afkom med sig, uanset hvor den går. Kærlighed er en nødvendighed. Kærlighedens værdifulde ædelsten er til stede i kroppens pengeskab. Hvor der er kærlighed, er der fred. Hvor der er fred, er der ikke-vold. Tilfredshed er fred. Buddha gav afkald på sit kongerige, forlod sin hustru og sit barn og udbredte princippet om ikke-vold. Han udbredte idealet: Ahimsa paramo dharmah (ikke-vold er den højeste form for rigtig handling ). I bør udvikle Sandhed, rigtig handling, fred, kærlighed og ikke-vold, der er menneskets fem livsåndedrag. Kun når man besidder disse fem menneskelige værdier, kan man blive kaldt et menneske. Mennesket bør påtage sig alle sådanne aktiviteter, der kan fremme de fem værdier. Yajna er (offerceremonier), yaga er (ofringer), japa (gentagelse af Guds navn), tapas (åndelige asketiske øvelser) og så videre har udelukkende til formål at udvikle disse værdier i mennesket. Den person, der er i besiddelse af disse fem menneskelige værdier, er et dydigt og fortjenstfuldt menneske, og en sådan persons liv er fuldbragt; vedkommende er frelst. Hvis et menneske mangler blot én af værdierne, er vedkommendes liv spildt. Først og fremmest bør mennesket leve et liv i Sandhed og følge den rigtige handlings vej for at opnå fremgang på den åndelige vej. Uanset hvor I tager hen, så finder I udelukkende en mani efter penge. Selv ældre mennesker, der nærmer sig livets afslutning, er tossede efter penge. I dag er menneskets ønsker mangedoblet. Den tidsalder, vi lever i, er ikke Kali-tidsalderen, men kalaha-tidsalderen (konflikternes tidsalder). Penge er den egentlige årsag til alt dette. I tillægger kroppen for stor betydning, men kroppen er som et pengeskab. I stedet burde I tillægge de menneskelige værdiers værdifulde ædelstene i kroppen større betydning. Uden disse ædelstene har pengeskabet ringe værdi. De menneskelige værdier bør være de vigtigste anliggender i menneskets liv. Uden disse værdier tjener menneskelivet intet formål. Fugle og andre dyr har kærlighed i sig, men de har ingen ønsker. De er tilfredse, når deres sult bliver stilnet. Men sådan er mennesket ikke. Mennesket ønsker alt. Selv hvis en mand ejer fem bygninger, så ønsker han yderligere 10. 3

4 Hvorfor ønsker han så mange huse? Er ét hus ikke nok til at kunne leve komfortabelt? Men han ønsker mange boliger. Han bliver narret af sine egne grænseløse ønsker. I dag har mennesket alt for mange ønsker. Det er nødt til at formindske antallet af ønsker. Mindre bagage og større bekvemmelighed gør rejsen til en fornøjelse. I Sai Organisationen udfører vi en masse arbejde for andre uden at forvente noget til gengæld. Jeg ejer end ikke et enkelt hus. Uanset hvor Jeg tager hen, så bor Jeg i de hengivnes hjem. På tilsvarende måde bør folk formindske deres ønsker. Når I først har bragt jeres ønsker under kontrol, kan I leve i fred. Men I må aldrig formindske jeres kærlighed til Gud. I skal udvikle større og større kærlighed til Gud. Når I har kærlighed til Gud, har I alt. I dag har I lyttet til taler, der blev holdt af ældre. Alt hvad I har hørt, skal I praktisere. Anbring værdierne Sandhed, rigtig handling, fred og kærlighed bestandigt i jeres hjerte. Hvis I har fred og kærlighed, kan I opnå alt i livet. Hvis I spørger vores elever, vil I finde ud af, at ingen af dem har nogen ønsker. Alle disse drenge er yderst kvalificeret. De har taget videregående grader som MA, MBA, MSc og phd. De nærer intet ønske om at tage hjem. Hvis de drager herfra, vil de kunne tjene høje lønninger. En MBA er kan tjene en løn på mellem og kr. om måneden. Men de ønsker ikke at drage af sted. Hvad kan penge give os? Kan penge give os lykke?, spørger de. De ønsker at arbejde her. De opfatter deres arbejde som tilbedelse og deres pligt som Gud. De er meget bevidst om deres pligt. Elever og studerende bør have sådan en stærk tro. Hvorhen I vender blikket, vil I finde mennesker, der er fulde af ønsker. Hvad opnår de ved at have for mange ønsker? I den sidste ende ødelægger disse ønsker deres liv. Derfor er det nødvendigt for jer at kontrollere jeres ønsker. Hvor langt kan I gå, når I har tung bagage på skuldrene? Formindsk jeres bagage og gør livets rejse mere bekvem. Som ungkarle er I lykkelige og sorgløse. Når I får en hustru, får i praktisk talt fire fødder. Når I ønsker at forlade hjemmet, vil I blive bekymret for at lade jeres kone være alene hjemme. Efter et år vil I få en søn. Nu har I seks i stedet for fire fødder. Efterhånden som antallet af fødder forøges, vil I blive langsommere. På denne måde vil tempoet på jeres livs rejse blive sat ned. I skal sætte stor pris på kærligheden i jeres hjerte. Elsk alle. Men lad være med i overdreven grad at bebyrde jer selv med for mange forpligtelser. Det vil forøge jeres bekymringer og vanskeligheder. Jeres lærere ved udmærket godt, hvori disse vanskeligheder består. Hvis blot I formindsker jeres byrde, kan I leve et lykkeligt liv. Så vil der være mindre spillerum for vanskeligheder og lidelser. For at understrege denne sandhed gav Dakshinamurthi også budskabet om opofrelse. (Dakshinamurthi er en af de strålende menneskelige former, som Herren Siva, ud fra Sin grænseløse nåde og barmhjertighed, antager for at befri de modne sjæle fra trældom). Dakshinamurthi viderebragte Sin lære gennem stilhed. Han havde altid et smilende ansigtsudtryk. Årsagen var, at Han ikke havde nogen bekymringer eller nogen forpligtelser. (Her mindede Swami alle de tilstedeværende om historien om moderen og sønnen, der opgav deres liv på grund af kærlighed til hinanden. Swami understregede, at vi ikke skal opgive kærligheden, selv om vi bliver nødt til at opgive vores krop). Før eller siden er døden sikker. I holder måske jeres krop i form nu, men en dag er I nødt til at slippe den. I bør skaffe jer et godt navn, om det så sker på bekostning af jeres liv. I skal opfatte det at skaffe jer et godt navn som selve jeres livsåndedrag. Et godt navn bliver tilbage, 4

5 selv når personen forlader denne verden. Skaf jer derfor et godt navn i samfundet. Der er ingen mening i at skaffe sig et betydningsfuldt navn, men I bør skaffe jer et godt navn. Måske bliver en millionær opfattet som værende betydningsfuld, men han spiser også korn og gryn i sin mad; han spiser ikke guld. Så længe I lever, er I nødt til at være afhængig af mad for at pleje jeres krop. På samme tid skal I formindske jeres tilknytning til kroppen. Del jeres kærlighed med alle. Begræns ikke jeres kærlighed til blot at omfatte familien; lev ikke et selvisk liv. Selv en fisk er bedre end en selvisk person. En fisk bevæger sig frit og lykkeligt omkring i vandet og lever et behageligt liv. På den anden side har mennesket bebyrdet sig selv med al for mange forpligtelser og tilknytninger. På grund af sin tunge byrde er mennesket sunket så dybt. Formindsk derfor jeres byrde og tilbring mere tid i kontemplation på Gud. Når I udvikler kærlighed til Paramatma (Det højeste Selv, Gud), kan I opleve glæde og lykke i prakriti (det sansemæssige univers). Pligt er Gud. Arbejde er tilbedelse. Følg disse to tæt sammenknyttede principper i livet. Lad være med at pålægge jer selv unødige byrder i form af forpligtelser. Gud er her for at påtage Sig jeres alle sammens forpligtelser! Hvilken grund er der til bekymring, når Gud er her for at tage Sig af jer? I bliver ved med at bekymre jer, fordi jeres forståelse af denne sandhed kun er teoretisk. Sådan bør I ikke være. Når I først har ofret alt til Gud, bør I være fri for bekymringer. I kan udelukkende opleve fred, når I er fri for bekymringer. I kan gennemføre mange offerceremonier og påtage jer at praktisere mange åndelige øvelser, men hvis I ikke forstår den underliggende betydning, vil alt dette være værdiløst. I kan måske glemme alt i denne verden, men glem aldrig Gud. Hold altid jeres sind fokuseret på Gud. Det er Mit budskab til jer i dag. (Bhagavan afsluttede sin tale med lovsangen: Bhaja Govindam, bhaja Govindam, moodha mathe). Oversat af 5

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Følg i Hans

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere