4. årgang Nr. 14 juni inside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside"

Transkript

1 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside

2 Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil gerne lave endnu flere blade til jer, men vi har brug for input, ideer og arbejdskraft fra nye mennesker. ALBOA inside er i færd med at forny sig, og til den proces vil vi gerne have nye frivillige. Så går du med en journalist i maven, kan du li at skrive eller fotografere, så tøv ikke med at kontakte os. Se annoncen på bagsiden for mere information. Denne gang kan du læse om, hvorfra din elregning vil komme i fremtiden, og hvor den kom fra i fortiden, du kan møde ALBOA s nye medarbejdere, se billeder fra fastelavn og fra åbent hus i den nye administrationsbygning. Blandt meget andet. Naturligvis. God fornøjelse! Indhold Leder...3 Repræsentantskabsmøde... 4 Fra Viby El-værk til AURA Energi... 6 Nye medarbejdere Åbent hus Krolfstævne Læserbreve Fastelavn Wienerkoncert i P Affaldsøer i Kjærslund En blandet landhandel Tilmelding til bocciastævne år for Elverdalsparken Kald mig Svend Nekrolog for Børge Christensen ÅRGANG juni 2014 blad nr. 14 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer Layout: typografen.dk / Tryk: CS Grafisk Redaktion sluttet uge Næste nummer udkommer 23. september 2014 Deadline næste nummer 25. august Redaktion: Poul Ankersen (ansvarshavende) tlf Martin Krabbe (redaktionssekretær) tlf Poul Fisker tlf Øyvind Kragh-Larsen tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes. 2 Juni 2014

3 Leder Af Poul Ankersen, formand Endelig blev administrationsbygningen færdig Den nye flotte udlejning Foto Jan Rasmussen Det har været en drøj omgang. Lad det være slået fast med det samme. Vore medarbejdere i ALBOA er blevet flyttet rundt i huset nogle indtil flere gange men nu er det slut. Fredag den 9. maj i år i dejligt solskinsvejr kunne vi vise AL- BOA s ombyggede og udbyggede administrationsbygning frem for venner af huset, kollegaer og forretningsforbindelser, som blev vist rundt i de nyindrettede lokaler. Den nuværende administrationsbygning blev første gang taget i brug i oktober Viby Andelsboligforenings kontor på Skanderborgvej 163 var blevet for småt. Kontoret havde udvidet sig ved knopskydning, og havde efterhånden ædt sig ind på ikke helt så få lejligheder og butikker. Da der så blev en grund ledig på Vestergårds vej 15, slog man til, og opførte en helt ny administrationsbygning. Nu havde foreningen god plads i mange år frem i tiden. Der var endda en uudnyttet tagetage i sidefløjen. Efter nogen tid blev tagetagen udlejet til Boligselskabernes Landsforenings (BL) Aarhuskontor, og her residerede kredskonsulent Niels Sørensen som leder. Det var et ret praktisk arrangement, idet vores daværende forretningsfører Ole Maltesen var formand for samme, nemlig BL s 5. kreds, så de kunne hurtigt stikke hovederne sammen, når der skulle drøftes noget om kredsen eller om BL. I forbindelse med drøftelserne om først et administrationsfællesskab med Højbjerg Andelsboligforening og Bo & Liv, siden fusionen i ALBOA, blev man enige om, at ALBOA's kontor skulle ligge i Viby, og som om vi var grumme udlejere, smed vi BL ud. Nå, det skete nu i god overensstemmelse parterne imellem, og BL lejede sig ind i Højbjergs tidligere administrationsbygning på Saralyst allé, som de i øvrigt nu har købt af ALBOA. Samtidig blev administrationen udvidet med endnu en fløj den over mod den gule Vestergårdspark. Den sidste ombygning begyndte i foråret 2012, men blev desværre forsinket i nogle måneder grundet en entreprenørs konkurs. Nu er projektet så afsluttet, alle er på plads, og der blev som nævnt holdt reception med rundvisning i huset fredag den 9. maj. Fra organisationsbestyrelsen skal der lyde en stor tak til de ansatte på Vestergårdsvej for udvist tålmodighed og forståelse i den tid, de har arbejdet i skurvogne og på en byggeplads. Juni

4 R epræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde i ALBOA Henlæggelser, situationen i Rundhøj og kombineret udlejning i Vejlby Vest var blandt emnerne på ALBOA s årlige repræsentantskabsmøde. Mødet gav desuden genvalg til ALBOA s formand Poul Ankersen Af Martin Krabbe ALBOA s bestyrelse og ledelse aflagde tirsdag d. 27. maj rapport overfor foreningens repræsentantskab. 70 repræsentantskabsmedlemmer havde ladet tirsdag-tv et være slukket, og var mødt op for at høre om foreningens sociale og økonomiske tilstand. På vegne af bestyrelsen supplerede formand Poul Ankersen den skriftlige beretning med en mundtlig. Poul Ankersen var ellers svært tilfreds med den grafiske udformning af den skriftlige beretning, som ifølge formanden nok skulle kunne bidrage til at gøre tørt stof mere tilgængeligt. Henlæggelser Et af de emner, som formanden tog op var afdelingernes henlæggelser. Aarhus Kommune mener, at henlæggelserne i en række afdelinger er for lille. Kommunen har derfor pålagt ALBOA at udarbejde en plan for, hvordan det manglende beløb skal tilvejebringes. Det er sket, og planerne blev forelagt Aarhus kommune på styringsdialogmødet i december Nu er kommunen vendt tilbage, og vil ikke acceptere ALBOA s planer for genopretning. For ikke at skabe for voldsomme udsving i huslejen, opererer ALBOA s plan med en periode med afdragsfrihed. Det kan kommunen ikke acceptere, og det risikerer at betyde væsentligt større huslejestigninger fra begyndelsen. Den kommunale model betyder altså væsentligt større udsving i huslejen, og det risikerer at betyde, at afdelingsmøderne takker nej til ellers tiltrængte renoveringer. Det er en mærkelig kommunal holdning, hvor der råbes på billigere boliger, og så forsøger man at skabe billige boliger, hvorefter modargumentet er: Huslejen kan godt bære noget mere, lød det fra Poul Ankersen, som fortsatte: Det er klart, at vi ikke vil finde os i den kommunale indblanding. Det er jo ikke meningen, at de kommunale embedsmænd skal ind og detailstyre boligforeningernes afdelingers økonomi. 4 Juni 2014

5 R epræsentantskabsmøde Ifølge formanden vil ALBOA søge at øve indflydelse på byrådspolitikere og gennem relevante medier for at få kommunen til at ændre holdning. ALBOA inside vil i hvert fald følge sagen. Rundhøj Afdeling 25, Rundhøj har i det forløbne år været plaget af store problemer med salg af narko. Ifølge formandens beretning var der faldet lidt mere ro på situationen i Rundhøj. Det blev bestridt af afdelingsformand for afdeling 25, Anni Villadsen, som ikke mente at have iagttaget denne positive udvikling. Ifølge Anni Villadsen er der absolut ikke blevet mindre ballade i Rundhøj. Og i øvrigt mente hun ikke, at balladen havde noget med bander at gøre, men derimod var narko-relateret. Vejlby Vest Beboerrådgiverne i Vejlby Vest har travlt, da flere og flere beboere rammes af fattigdomsproblemer. Afdelingen er kommet på Boligministeriets liste over boligafdelinger, som kan indføre kombineret udlejning, hvilket betyder, at ansøgere på forskellige overførselsindkomster kan nægtes tildeling af boliger i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen i Vejlby Vest har med Poul Ankersens ord indtaget den prisværdige holdning, at man ikke vil medvirke til at udelukke mennesker fra afdelingen alene af den årsag, at de modtager ydelser fra det offentlige. Formandens sidste genvalg På dagsordenen var også valg af formand, og Poul Ankersen blev genvalgt uden modkandidater. Han takkede og bekendtgjorde, at det vil blive han sidste to år. Der var også genvalg bestyrelsen til Ole Østergaard, Lone Therkildsen, Niels Skov Nielsen og Tonny Mikkelsen. Har du appetit på mere, kan du finde den skriftlige beretning online på (Alt om ALBOA >repræsentantskabet) Juni

6 Viby El-værk er blevet til AURA Energi For fremtiden vil der stå AURA Energi på den elregning, som flertallet af ALBOA's beboere modtager. Her kan du læse lidt om, hvad det kommer til at betyde for dig. Af Martin Krabbe I over 100 år har Viby El-værk forsynet beboerne i Viby-området med elektricitet. Siden 1. Juni er det slut. Viby Elværk er nemlig 1. Juni 2014 fusioneret med de tre energiselskaber Østjysk Energi, Galten Elværk og Brabrand El- Selskab. De fire selskaber har i mange år arbejdet tæt sammen, og nu er forlovelsen altså under navnet AURA Energi blevet til et reelt ægteskab procent af ALBOA's beboere har hidtil været forsynet med strøm via Viby-Elværks ledningsnet, og selvom der i fremtiden kommer til at stå AURA Energi på regningen, så får fusionen ikke umiddelbart den store praktiske betydning for ALBOA's bebeore, fortæller Thorkild Videbæk, kommerciel direktør i AURA Energi. Fusionen handler først og fremmest om, at vi gerne vil ruste os til fremtiden. Mange el-selskaber er i de seneste år fusioneret, og vi vil gerne have en størrelse, som gør, at vi er til at få øje på, og som passer til den tid, vi er på vej ind i. Mere indflydelse til ALBOA AURA Energi er et andelsselskab, hvor andelshaverne er forbrugerne. Under Viby El-værk vedtægter blev man først defineret som forbruger, hvis man havde både en selvstændig afregningsmåler OG fast ejendom. Thorkild Videbæk Den regel betød eksempelvis, at den tidligere Viby Andelsboligforening kun havde en eneste stemme, hvilket vil sige, at hele Viby Andelsboligforening havde lige så meget stemmemæssig vægt som en enkelt parcelhusejer. I de nye vedtægter er kravet om fast ejendom sløjfet, hvilket betyder, at alle forbrugere med en selvstændig afregningsmåler for fremtiden er andelshavere i AURA Energi. Nogle nyere afdelinger (f.eks. Kjærslund) har imidlertid kun en selvstændig afregningsmåler, mens der ude i lejlighederne er bimålere. I disse tilfælde er der stadig blot en stemme til hele afdelingen. Stemmerne skal bruges, når der skal vælges medlemmer til AURA Energis kommende repræsentantskab, som er selskabets øverste myndighed, og som skal vælge bestyrelsen, som kommer til at bestå af 13 personer. Lidt dyrere el Fusionen mellem de fire selskaber betyder også, at el-tariffen fremover skal være den samme. Ifølge Thorkild Videbæk har Viby El-værk ligget i den billige ende, og fusionen kan derfor komme til at betyde en mindre prisstigning. Lige nu eksisterer der fire forskellige netpriser i de fire selskaber, og de priser skal harmoniseres henover de kommende år. I og med at Viby El-værk er blandt de billigste, kan fusionen komme til at betyde en mindre prisstigning for at sikre vedligeholdelsen af nettet og dermed den høje forsyningssikkerhed, forklarer Thorkild Videbæk. Som forsyningsselskab får AURA Energi pligt til at sørge for et stabilt forsyningsnet til lidt over kunder. Derudover skal AURA Energi også til at sælge strøm til kunderne. Og her kommer man i konkurrence med nogle af de mange nye elselskaber. Ud af alle dem, vi har forsyningspligt overfor, er der cirka 80 procent, som 6 Juni 2014

7 Valgområder Brabrand 8210 Århus V 8462 Harlev J 8200 Århus N 8381 Tilst Viby J Galten 8670 Låsby 8641 Sorring 8883 Gjern 8600 Silkeborg 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8472 Sporup 8450 Hammel Højbjerg 8000 Århus C 8310 Tranbjerg Odder 8340 Malling 8350 Hundslund Mårslet 8330 Beder 8362 Hørning 8361 Hasselager 8355 Solbjerg Skanderborg 8751 Gedved 8752 Østbirk 8740 Brædstrup 8732 Hovedgård 8680 Ry 8350 Kortet viser valgområder og dækningsområder i AURA energi. også vælger os som leverandører, så vi har en stor kundeloyalitet, fortæller Thorkild Videbæk. Vi vil gerne have endnu flere kunder, så nu hvor AURA Energi er en realitet, kommer der til at køre en række kampagner. Vi vil slå på, at vi har en lokal forankring, og at vi har et billigt og konkurrencedygtigt produkt". Grøn profil og lokal tilstedeværelse Viby El-værk har i mange år haft en særdeles grøn profil med solceller og vindmøller. Den grønne ide vil gå med over i AURA Energi, fortæller Thorkild Videbæk. Der er mange ting, som skal afklares i den nye bestyrelse, men det er klart oplægget, at vi fortsat vil have en tydelig grøn profil. Vi vil blandt andet gerne arbejde mere med solceller til almene boligafdelinger. Vi har allerede installeret solceller for en del boligforeninger, og det er et spændende område med masser af muligheder. Selvom fusionen betyder et meget større selskab, så betyder fusionen ikke, at der bliver længere fra forbruger til elselskab, lover Thorkild Videbæk. Galten El-værk: Viby El-værk: Østjysk Energi: Brabrand El-Selskab: AURA Energi: Vi vil gerne være synlige, og derfor lukker vi ikke nogen filialer. Der er stadig mange, som kommer og betaler deres regninger i butikken, og det skal fortsat være en mulighed, uanset hvor i AURA Energis område man bor kunder kunder kunder kunder Ca kunder... Læs om Viby El-værks historie på side 8-9 Juni

8 Viby El-værks 101-årige historie i uddrag Af Poul Ankersen, formand for ALBOA samt bestyrelsesmedlem i Viby El-værk Det var driftige folk i Viby, som fik Viby Elektricitetsværk etableret i Det kan man se, ved at studere den viste tidslinje, som fortæller historien om de første 90 år af Viby El-værks levetid; fra den stiftende generalforsamling den 25. maj 1912 til der var strøm i ledningerne, gik der blot fem måneder. Den 11. oktober 1912 var der strøm i ledningerne til cirka lampesteder. Man producerede selv strømmen på en dieselmotor på 50 hestekræfter, som var indkøbt fra Burmeister og Wain. I begyndelsen i 1920 erne etableres gadebelysning i Viby, og op gennem 20 erne og 30 erne må kapaciteten øges flere gange - blandt andet med en linje til Gudenåcentralen (Tangeværket). Overskudsvarmen fra elproduktionen blev fra 1928 anvendt til badeanstalten, som var i drift indtil 1968, hvor den blev nedlagt, idet de fleste hjem i Viby nu var udstyret med eget bad og toilet. Hårde hvidevarer Viby Elværk var fra begyndelse et jævnstrømsværk. Det medførte, at man kun kunne sende strømmen et relativt kort stykke vej væk fra elværket, idet jævnstrømmen medførte et stort spændingstab i ledningerne. I forbindelsen med etableringen af Midtkraft "med Viby El-værk som en af interessenterne" påbegyndtes en overgang til vekselstrøm, og egenproduktionen ophører. Maskinhallen, som herved blev overflødig, blev i 1959 ombygget til nyt udstillingslokale. Samtidig med at badeanstalten nedlægges, nedrives bestyrerboligen i forbindelse med udvidelsen af Skanderborgvej i Nogle år i forvejen flyttedes anlægsafdelingen til Risdalsvej. I 1980 åbnes der en ny forretning med hårde hvidevarer og lignede, og i 1993 købes naboejendommen, som hidtil havde tilhørt Sparekassen SDS (i dag Nordea), og der indrettes kontorer i bygningen. I forbindelse med etableringen af konkurrence på elmarkedet etableres Viby Net A/S. Dette selskab overtager to år senere 60 kv transmissionsnettet. I nullerne liberaliseres elmarkedet, og Viby El-værk sælger sin andel af Elsam. Indtægten ved salget af Elsam-aktierne bruges blandt andet til at sænke tarifferne. Viby El-værk går i grønt En af elværksbestyrelsens målsætninger er at medvirke til at nedbringe CO2- udslippet, hvilket eksempelvis gøres ved energirådgivning med henblik på at nedbringe strømforbruget. Dette sker i Lokalenergis regi. Lokalenergi blev stiftet for 10 år siden af Østjysk Energi i Odder, Galten Elværk, Brabrand Elværk og Viby El-værk. Lokalenergi står for købet af el til de fire deltagende elværker. I 2006 etableres Viby El-værks første vindmølle i byen Voltlage (bemærk navnet) i Tyskland. Møllen producerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med eller lidt over, hvad der blev stillet i udsigt i planlægningsfasen. Vindenergien udnyttes også af Viby Elværks mølle på Bondøen i det nordlige Sverige. Også her lever produktionen op til det forventede. Siden er den tyske mølle blevet solgt, og salgsprovenuet er anvendt til at købe 70 % af en anden vindmølle på Bondøen. Viby El-værk er med i planerne om at etablere en vindmøllepark i Aarhusbugten HÅB Havvind Aarhus Bugt. Færdigudbygget vil vindmølleparken kunne producere CO2-fri strøm, der svarer til forbruget hos husstande. Smart Grid Datterselskabet Viby Net A/S udskifter for øjeblikket el-målere hos forbrugere i forsyningsområdet, så man i fremtiden kan fjernaflæse målerne. Det letter også arbejdet, når en aftager flytter. Med tiden vil de nye målere også kunne bruges i fremtidens intelligente el-net. Til eksempel vil man kunne indstille sin vaske- eller opvaskemaskine til at vaske (op) om natten, hvor strømmen vil være billigere. Udskiftningen sker også på miljøvenlig facon, idet montørerne kører rundt i el-biler. Ligesom de gule biler fra Viby El-værk var en del af bybilledet i Viby, så er de grønne el-biler fra Viby El-værk også blevet det. Solceller Solceller er et forholdsvis nyt forretningsområde for Viby-El-Værk. Elværket rådgiver i forbindelse med planer om opsætning af solcelleanlæg. Et solcelleanlæg er med den nuværende lovgivning hurtigt tjent hjem. Producerer anlægget mere strøm, end ejeren kan nå af forbruge, afsættes overskudsstrømmen til el-nettet. Så udover kontante besparelser, kan der også være en mindre fortjeneste, således som lovgivningen er skruet sammen i dag. Men vi har jo hørt om politikere, som anser ordningen for alt for fordelagtig for den enkelte og dermed tabsgivende for staten. God ledelse og dygtige medarbejdere Viby El-værk har en stribe dygtige og trofaste medarbejdere. På det seneste har der været tre 40-års jubilæer, og en tidligere medarbejder er blevet hædret med Dronningens Fortjenstmedalje. Når elværket i dag fremstår som en fremsynet og veldrevet virksomhed, skyldes det ikke mindst de ansattes engagerede indsats. Ledelsen har også været præget af stor stabilitet. Bestyrelse og administration planlagde i god tid generationsskiftet. Direktør Sven Heegaard fratrådte 1. august 2011 efter mange års virke i Viby El-værk, og efterfulgtes i direktørstolen af selskabets udviklingschef Thorkild Videbæk, som i dag er selskabets administrerende direktør. Viby El-værks bestyrelse er også præget af stor kon- 8 Juni 2014

9 tinuitet. I 2012 fratrådte bestyrelsens formand Leif Frandsen efter mange års virke i denne stilling. Formandsposten overgik til Claus Ørnbjerg. Der var også udskiftning af to bestyrelsesmedlemmer. Tilbygning I 2009 opførtes en penthouseetage på elværkets ejendom. Billedserien viser Viby El-værk set fra Skanderborgvej før, under og efter opførelsen af penthouseetagen, hvor Lokalenergi holder til. Der er sikkert ikke mange virksomheder i dagens Danmark, som har opnået at blive over 100 år. Men siden 1. juni er det slut. Viby El-værk er blevet en del af AURA Energi Viby El-værk før, under og efter bygningen af penthousetagen i Juni

10 Velkommen til de Data Fulde navn: Mette Jørgensen Alder: 38 år Uddannelse/Faglig baggrund: Cand.scient.pol. Kommer fra et job som: Analysekonsulent ved Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus Hvornår begyndte du dit job i ALBOA? 1. april 2014 Privat Hvad laver du i din fritid? Jeg tilbringer det meste af min fritid sammen med min familie. Når jeg har noget tid for mig selv, kan jeg godt lide at løbe, lave havearbejde og restaurere gamle møbler. Professionelt Hvorfor søgte du jobbet? Jeg har arbejdet med det boligsociale område igennem de seneste seks år i en konsulentfunktion i Det Boligsociale Fællessekretariat, og synes området er utroligt spændende. Jeg havde en stor lyst til at prøve kræfter med det boligsociale arbejde i en boligorganisation, hvor der er mulighed for at arbejde mere helhedsorienteret og på tværs med både drifts- og projektafdelinger. Og så havde jeg også en stor lyst til at komme tættere på det konkrete arbejde ude i boligområderne. Derudover har jeg i mit tidligere arbejde stiftet bekendtskab med ALBOA og har fået et rigtigt godt indtryk af stedet, så her ville jeg gerne arbejde. Hvad er din opgave? Min opgave er at understøtte de eksisterende boligsociale indsatser samt udvikle og igangsætte nye og forebyggende aktiviteter. Konkret betyder det, at jeg blandt andet skal arbejde med projektudvikling og fundraising i tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere og afdelingsbestyrelserne, evaluere og dokumentere aktiviteterne samt følge udviklingen i boligområderne. Hvordan gør du en forskel for beboerne og boligområdet? Der er allerede i flere af ALBOA's boligafdelinger en række gode initiativer både fra boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og frivillige. Min ambition er, at jeg ved at understøtte de kræfter og ressourcer, der er i boligområderne, kan være med til at skabe flere gode aktiviteter, der kan bidrage til trivsel, fællesskab og godt naboskab. Hvad er det bedste ved jobbet? Det bedste ved jobbet er, at man i tæt samarbejde med beboerne kan være med til at gøre en forskel i boligområderne bidrage til, at de bliver endnu bedre steder at bo. Og så er det et alsidigt job, hvor man kommer ud i mange forskellige sammenhænge, og har kontakt til mange samarbejdspartnere det giver en god dynamik og energi, som jeg sætter stor pris på. Hvad er det værste ved jobbet? Hmm det er et svært spørgsmål. Jeg kan ikke komme i tanke om nogle dårlige ting ved jobbet. Men jeg ved, at det ind i mellem kan være en udfordring at få de gode idéer gjort til virkelighed. Når man har siddet i fællesskab og udviklet nogle rigtigt gode projekter og aktiviteter, kan det være frustrerende, hvis de ikke kan realiseres på grund af økonomi, regler, lovgivning eller andre forhindringer. Men så er det jo op på hesten igen og se, om der ikke er andre veje. Hvad vil du havde fokus på i den kommende tid? Udformningen af den boligsociale handlingsplan for ALBOA er en af de første opgaver, jeg tager fat på. Arbejdet er allerede igangsat, og jeg skal i løbet af de kommende måneder arbejde på en færdiggørelse af handlingsplanen. Derudover vil jeg have fokus på at komme ud i boligområderne i første omgang de områder, hvor der er en boligsocial indsats - og få indsigt i, hvad der rører sig. Og så skal jeg jo rundt og lære foreningens afdelinger bedre at kende. 10 Juni 2014

11 nye medarbejdere Data Fulde navn: Peter Ender Madsen Alder: 59 Uddannelse/Faglig baggrund: Arkitekt Kommer fra et job som: Projektleder i RandersBolig Hvornår begyndte du dit job i ALBOA? 1. april 2014 Privat Hvad laver du i din fritid? Natur- og kulturrejser i ferier, læser biografier samt renoverer og vedligeholder min bolig til daglig. Interesser/Hobbyer? Fremmedsprog og rejseplanlægning. Professionelt Hvorfor søgte du jobbet? Den opslåede stilling som projektleder i ALBOA var anledningen til at realisere et ønske om jobskifte, men indenfor den almene sektor. Jeg har 12 års bred erfaring med administrativt arbejde i den almene sektor, dog med hovedvægten på drift samt projekter for nybyggeri, renovering og helhedsplaner. Forinden har jeg arbejdet i rådgiverbranchen med almene bygherrer som primære klienter. Hvad er din opgave? Projektledere arbejder med gennemførelse af nybyggeri, renoverings- og større vedligeholdelsesopgaver samt ikke mindst helhedsplaner. Opgaverne udføres ofte med baggrund i ønsker fra beboerdemokratiet, men kan også være planlagt med baggrund i PV-planer (Planlagt vedligehold, red.). Et godt samarbejde med beboerdemokratiet er den vigtigste forudsætning for, at projekterne gennemføres med et godt resultat, og jeg håber at kunne bidrage med inspiration og erfaringer. Hvordan gør du en forskel for beboerne og boligområdet? At bo godt burde være en menneskeret. Der er forskellige personlige holdninger til god boligkvalitet og heldigvis for det, men jeg håber at kunne medvirke til at realisere ønsker fra beboerdemokratiet, således at boligerne afspejler forventningerne til god boligkvalitet, hvad enten det omhandler vedligehold, renovering eller helhedsplaner. Hvad er det bedste ved jobbet? Samarbejdet med beboerdemokratiet, hvor ønsker og krav til opgaverne fastlægges, og hvor succeskriterierne efterfølgende også bliver opfyldt. Gennemførelse af opgaverne kræver medvirken fra administrationen og ejendomsfunktionærerne samt eksterne samarbejdspartnere, hvilket forudsætter planlægning og styring. Hvad er det værste ved jobbet? Det er vigtigt med korrekt og ajourført information til beboere i afdelinger med vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Uforudsete begivenheder i forbindelse med gennemførelse af vedligehold- og renoveringsopgaver, kan betyde store gener for beboerne. Projekterne planlægges omhyggeligt og med baggrund i erfaringer fra tidligere opgaver, men vejrliget og/eller svigt fra håndværkere kan give store gener og forsinkelser. Uforudsete begivenheder påvirker ofte den tidligere information, som beboerne planlægger efter. Når eller hvis den slags begivenheder indtræffer, er det vigtigt med ny information og afhjælpningsforanstaltninger til de berørte beboere. Hvad vil du havde fokus på i den kommende tid? Jeg er allerede i gang med introduktion til arbejdet og snitfladerne til de andre administrative afdelinger, hvilket betyder meget for det fremtidige interne samarbejde. Dertil kommer introduktion til forretningsgangen i projektsekretariatet. Den teknologiske udvikling har også betydet mere effektive og rationelle kommunikationsformer og værktøjer. Her er ALBOA med i forreste række, har jeg allerede erfaret. Juni

12 Vestergårdsvej 15. Åbent hus i administrationen ALBOA s bestyrelse inviterede en udvalgt skare til Åbent Hus i administrationens ny- og ombyggede lokaler på Vestergårdsvej 15. Af Jan Rasmussen Foto: Pia V. Lindgaard ALBOA s bestyrelse inviterede en udvalgt skare til Åbent Hus i administrationens ny- og ombyggede lokaler på Vestergårdsvej 15. Efter et års tid med rod - og ind imellem lidt besværlige arbejdsforhold, var det tid at vise resultatet frem for den øvrige del af ALBOA s organisation, nemlig alle de folkevalgte repræsentanter, vore ejendomsfunktionærer og nærmeste samarbejdspartnere. Fredag den 9. maj 2014 var der linet op på, i og omkring kontoret. Alle kroge havde fået en tur med støvsugeren, de sidste malerier var hængt op, og aldrig har vi set så rydelige skriveborde - jow jow, vi skulle have gæster. I gården var rejst et stort telt, hvis nu vejret ikke artede sig, slagteren mødte op ved solopgang iført grillkul, tre små grise og en kalkun. Kl. 12 præcis blev dørene slået op, og medarbejderne stod klar til at vise rundt i de flotte lokaler. Gæsterne blev opdelt i små grupper, så det var til at komme til undervejs i huset, og der var rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Rundvisningen sluttede i gården, og her var der så mulighed for at få lidt godt fra grillen, med masser af lækkert tilbehør - og en lille én til tørsten. Vejret vár faktisk rigtig godt, omend der lige kom et par byger undervejs. Vi har desværre ikke tal på, hvor mange der præcis deltog, men i omegnen af 150 mennesker er ikke helt galt - og vi fik mange rosende ord med på vejen Det er godt nok flot, uden at være prangende, Det må alligevel have været besværet værd for jer?, Sikke lyst og dejlig I har fået det osv. En række medarbejdere i administrationen gav et godt nap med afvikling af arrangementet, men det var bestemt også en fornøjelse at se så mange glade besøgende i huset. En af dagens flittige kustoder, Gert Aarslev, er nået til huslejeafdelingen med et hold interesserede. Den nye kantine er også taget i brug til arrangementet. 12 Juni 2014

13 MØDE/BESTYRELSE KØKKEN KÆLDERPLAN KANTINE IT-AFDELING MØDE ØKONOMI De tre små grise på ræd og række. HUSLEJE STUEPLAN ELEVATOR I 3. ETAGER DRIFTSSEKRETARIAT MØDE DRIFT-EKSPEDITION UDLEJNING INDGANG Menuen stod på helstegt gris og kalkun samt masser af lækkert ganiture. PROJEKTAFDELING GRAFISK CHEF 1. SAL BOLIGSOCIAL KOORDINATOR LEDELSES SEKRETARIAT GRAFISK MEDARB. INSPEKTØRER PERSONALECHEF BOLIGSOCIAL LEDER DIREKTØR Saralystparkens bestyrelse på visit i driftssekretariatet. Juni

14 Så er der gang i dirigentstokken I forrige nummer af ALBOA inside præsenterede ALBOA's kursusudvalg et nyt og anderledes dirigentkursus. Kurset omfatter tre forløb 1. del er et introduktionskursus, 2. del drejer sig om deltagelse i tre afdelingsmøder med tre forskellige dirigenter, og 3. del omfatter et opfølgningskursus og en evaluering af forløbet. 1. del blev gennemført 12. maj, og 2. del gennemføres i forbindelse med afdelingsmøderne nu til september. Og det er i den anledning, at vi her fra kursusudvalget vil appellere til de rigtige dirigenter, afdelingsbestyrelser og afdelingsmøder om at tage godt imod disse dirigentkursister i forbindelse med deres deltagelse i afdelingsmøderne. Ifølge kursusplanen skal dirigentkursisterne første gang deltage som føl, det vil sige, at det her er den faste dirigent, der kører løbet. Anden gang skal de pågældende deltage som hjælpedirigent i forhold til en begrænset og normalt lettere del af dagsordenen, og tredje gang drejer det sig igen om at være hjælpedirigent, men nu for en væsentlig større del af dagsordenen og med flere udfordringer afhængig af lokale forhold. Så tag godt imod dirigentkursisterne. Det er i hele beboerdemokratiets interesse, at vi får uddannet flere personer til at varetage dirigentfunktionerne på afdelingsmøderne. Endemålet er et kvalificeret dirigentkorps, som de enkelte afdelinger kan trække på både til de årlige, obligatoriske afdelingsmøder, men så sandelig også til de ekstraordinære møder, som dukker op hen ad vejen. Med venlig hilsen ALBOA's kursusudvalg 14 Juni 2014

15 ALBOA's Krolfstævne 2014 Tekst / foto af Erik Mathiasen Krolferne i Tranbjerg afholder krolfstævne lørdag den 5. Juli kl til cirka Det sker på banerne ved Tranbjergparkens selskabslokaler på Torvevænget. Har du venner, og alle er bosiddende i ALBOA, så tilmeld dig/jer med et hold. 2-4 mands/kvindehold eller mixed. Alle afdelinger kan stille alle de hold, de ønsker. Det er gratis at deltage, og der serveres en gratis frokost. Så kridt skoene og vær med. Vi har alt udstyret. Sidste frist for tilmelding er fredag den 4. juli til eller Tilmelding kan ske individuelt eller samlet fra afdeling/fritidsklub. Kan I ikke samle et helt hold, kan I bare tilmelde jer, så sammensætter vi et hold Venlig hilsen Krolferne i Tranbjerg HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf Juni

16 Læserbrev: Kommentar til Henning Skaarups indlæg i sidste blad betalt for. Et eller andet sted er det dybt urimeligt, at man bare må betale uden at vide, hvad man reelt har betalt for. For cirka fire år siden fik jeg en regning på cirka kroner for at få trukket strøm til min vaskemaskine. Jeg var målløs. Jeg havde ringet til den elektriker, som plejer at komme her, fordi jeg Tak for et godt indlæg om beboerdeltagelse og -ansvar fra Henning Skaarup i Byvangen. De fleste af os vil jo gerne være medbestemmende og tage ansvar for vores boligområde, men kan vi nu altid få lov til det? Jeg har længe tænkt over, hvilken rolle vi Bladets lejere i den almene adresse: sektor egentlig har i samfundet. Vores husleje giver arbejde til mange. Ikke bare i ALBOA og troede, de ville yde en god service. Ved Vi har nu fået oprettet en adresse til bladet: de mange ansatte i det store kontor, nærmere gennemgang viste det sig, at men også de mange håndværkerfirmaer, som har fået foden indenfor. De og hele 20 m ledning til en afstand på der var skrevet en time for meget på, er sikret en god lang ordrebog i mange ½ meter af en forkert og alt for dyr ledning. Jeg blev vred og brokkede år frem. Regningerne bliver sendt til vo- mig kan løbe op i. Fraflytninger er det rene Klondyke for håndværksfirmaerne. Af samme grund kan man føle sig stavnsbundet til sin lejlighed af frygt for en kæmperegning ved fraflytning. I de seneste år har der i administrationen været en bølge af jubilæer, runde fødselsdage og afskedsreceptioner. Gavebordene har bugnet fra alle mulige firmaer, som er gode kunder hos ALBOA. Men ret beset er det jo os beboere, som er kunderne (i hvert fald os, der betaler regningerne). res husleje. selvfølgelig, så jeg fik regningen ned Ret ryggen, skaffedyr Det skal selvfølgelig lige rettes i kolofonen. på ca kr. Tænk, at de ville være Som almennyttig lejer kan man sommetider føle sig som et magtesløst skaf- To fejl på samme regning det bekendt!! to fejl på samme regning Der Det kommer kunne jo være et hav en af regninger god idé ind at Torben kunne lavede kun være et banner et bevidst i bladet, forsøg på f.eks.: fedyr, der bare skal betale ved kasse 1, til ALBOA, og lur mig, om ikke der er slået nogle store slag med hensyn til tidsforbrug og kvaliteten af det udførte at snyde. Går forretningen så dårligt, at de er nødt til at snyde privatpersoner fra deres faste kundekreds for at få og som i øvrigt ikke har nogen ret til at blande i administrationens dispositioner. Så jeg synes, vi fortjener aner- arbejde. Administrationen kan det til at hænge sammen? Ville ALBOA kendelse ude i samfundet for at holde naturligvis ikke gennemgå og tjekke alle regninger, men jeg har hørt mange beretninger fra nyindflyttere om dårligt udført/manglende rengøring og sjusket håndværk, som alt sammen er betalt af en enkelt beboer i forbindelse med fraflytning (eller indgår i det store fælles huslejeregnskab). Og hvem holder øje med, om regningerne svarer til det udførte arbejde? Den enkelte, der skal betale, er jo flyttet og har ingen mulighed for at se, hvad vedkommende har have opdaget sådan noget? Gavebordene bugner - hvem betaler? Vores husleje er desuden det økonomiske sikkerhedsnet under mange skæbner, som ikke altid magter at vedligeholde deres bolig. Når de flytter, efterlader de ikke sjældent store regninger for istandsættelse til resten af afdelingens husleje, fordi de ikke selv er i stand til at betale de enorme summer, som det så mange hjul i gang. Men vi skal også selv rette ryggen og modsvare dette blandt andet ved at deltage i afdelingsmøderne og vise os som engagerede mennesker og ikke bare anonyme fjernstyrede betalingsmaskiner til et monster af bureaukrati, hvis hovedformål er at få bundlinjen til at se pæn ud. Venlig hilsen Helga Voigt, Byagervej 128 E (Egelundsparken, Beder) Har du noget på send os en 16 Juni 2014

17 Læserbrev: Skal beboerne selv tage fat? må de? I sidste nummer af ALBOA inside kom Henning Skaarup fra Byvangen (afd. 8) med nogle tankevækkende og skarpe synpunkter om fællesskab, solidaritet og ansvar i de almene boliger. Afsættet for indlægget var et smukt og nyttigt initiativ, beboerne i Byvangen havde taget: Tørrerummet i kælderen havde fået ordentlig opfriskning. Og det hele blev klaret på en lørdag og af 17 beboere i afdelingen, der selv tog fat. Hellere det end den huslejestigning, der skulle til, hvis man på sædvanlig vis bare havde bestilt at få det lavet hos varmemester/alboa. Vi har drøftet initiativet i ALBOA s organisationsbestyrelse, og vi kunne jo bare klappe i vores små hænder og sige: Sejt, godt gået! Henning filosoferer herfra videre på, hvordan sådanne initiativer også kan være med til at skabe fællesskab og måske ligefrem få os beboere til at passe bedre på vores fælles afdeling. Hvem har råd til tjenestefolk Og Henning har så også lige en velanbragt kant her: Er det måske blevet sådan i de almene boliger, at vi beboere bare læner os tilbage og regner med, at alting bliver ordnet af nogen andre. Jeg kan huske en gammel vits om emnet: I Danmark er vi kommet dertil, at kun to samfundsgrupper fortsat har råd til at have tjenestefolk adelen og beboerne i de almene boliger!? Rigtig er det i hvert fald, at jo mere vi beboere ikke passer på tingene, ikke rydder op efter os, lader stå til, jo mere koster det, når vores viceværter og håndværkere skal til at gøre det for os. Når kaffen smager bedst Jeg synes måske, at det med fællesskabet er det meste interessante. Når vi snakker om aktiviteter, der kan fremme fællesskabet og kendskabet til hinanden, er vi meget tilbøjelige til at tænke i frivillige beboeraktiviteter med hobbyaktiviteter, udflugter, kom-sammenkaffe og den slags. Men jeg tror, at Henning og Byvangen har fat i noget, der er mindst lige så godt lad os udføre et konkret og nyttigt stykke arbejde sammen. Komsammen-kaffen med hjemmebag smager da også meget bedre ovenpå veludført arbejde. Og vel kan man da forstille sig mange indvendinger: Det er altid de samme, der melder sig til sådan noget. Mange gider jo ikke hjælpe til. Og det er sikkert rigtigt... og hvad så, egentlig? Bare der er nok, der melder sig, så opgaven kan udføres, uden at nogen bliver voldsom overanstrengt. Og så længe der er beboere nok, til at man kan gå og hygge sig i fællesskabet undervejs så går det vel. Så bliver vores viceværter og håndværkere jo arbejdsløse? Tjaaa skulle vi lige starte med at se, hvor meget det her overhovedet kan blive til - sådan i den store sammenhæng? Når vi betaler så meget i husleje, så kan vi vel nok forlange, at den slags ting bliver ordnet? Nej, det kan man ikke for huslejen kan nemlig kun bruges én gang, og i Byvangen var huslejen altså allerede brugt. Tillykke til Byvangen med det flotte tørrerum. Troels Munthe Organisationsbestyrelse og Vejlby Vest. UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Juni

18 Fastelavn i Saralystparken Tekst og foto Orla Andersen Afdeling 7 og 9 i Saralystparken afholdt 2. Marts fastelavnsfest. Vi slog katten af tønden og holdt fest med pølser og juice/chokolademælk til børnene. Til de voksne var der kaffe og fastelavnsboller. Herefter blev der uddelt godteposer til alle børnene. 18 Juni 2014

19 Fastelavn i beboerhuset p4 Tekst og foto Henning T. Nielsen Beboerhuset P4 havde indbudt til fastelavnsfest for alle i Håndværkerparken samt Kalkærparken, og der var tilmeldt cirka 75 børn, som begyndte dagen med at slå katten af tønden kl Først var det de mindste børn, som svang køllen. Derefter gik man videre til de forskellige aldersgrupper, og til sidst var det de voksnes tur til at banke løs på tønden. Herefter var det tid til at hvile armene lidt - og der blev disket op med fastelavnsboller og sodavand og endelig - det som alle ungerne ventede på: Godteposen! Børn fra 0-13 år fik alle en godtepose. Det var en fornøjelse at se børnene udklædt, blandt andet som små prinsesser. Det store hit blandt drengene var pirater. Faktisk var der også flere voksne, der var udklædte. Der var præmier til alle kongerne og dronningerne i de forskellige aldersgrupper, og selvfølgelig skulle de voksne konger og dronninger også have en præmie. Sluttelig var der præmier til bedst udklædt i hver børnegruppe. Cafeen var åben, og der kunne købes the/kaffe, sodavand og fastelavnsboller. Det var en fornøjelse at se de mange udklædte børn, og efter et par hyggelige timer var det hele overstået. Et meget fint arrangement, der slet ikke kunne lade sig gøre uden alle de frivillige, som fik det hele til at køre. Juni

20 Wienerkoncert i beboerhuset P4 Tekst / foto Henning T. Nielsen Torsdag den 13. marts var der inviteret til Wieneraften med spisning og koncert i Beboerhuset P4. Wienerkoncerten blev leveret af Salonorkestret Canzonetta. Aftenen startede med spisning, og der var sammensat en dejlig treretters menu, som bestod af rejecocktail, gammeldags oksesteg og ostelagkage. Der var tilmeldt 31 til spisning og 28 til Wienerkoncerten, og alle fik sig en rigtig hyggelig aften. Tak til arrangørerne. Om salonorkestret Canzonetta Orkesteret har eksisteret i mere end 20 år og består af 12 glade rutinerede amatører fra Århus Orkesteret har følgende sammensætning: Klaver, Kontrabas, to celli, fem violiner, en klarinet/saxofon, en tværfløjte og en musiker på slagtøj. Orkesteret har siden sin start underholdt ved mange forskellige lejligheder, som f.eks. nytårskoncerter, receptioner, familiefester (bryllupper, sølvbryllupper, runde fødselsdage m.m.), koncerter i Musikhusets Café og promenadekoncerter i "Den Gamle By". Orkesterets repertoire er fra den epoke i musikken, vi kalder Café-musik - slet og ret: "Kniv og gaffel musik". Wien var oprindeligt et dominerende centrum for den slags underholdning. Husker vi tilbage i tiden herhjemme, var det bl.a. på Wiwex, Kilden i Ålborg og på Varna i Århus, at man kunne opleve den slags musik. Blandt de mest kendte Kapelmestre var Teddy Pedersen og Kai Julian. Det er den stemning, "Canzonetta" forsøger at bevare. 20 Juni 2014

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere ...Ringgården var nogle af de første, der

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG NYT 1 Nr. 2011 Nok se, men ikke røre SIDE 4 Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10 Fokus på vejstøj SIDE 12 INDHOLD ARTIKLER Leder........................

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere