4. årgang Nr. 14 juni inside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside"

Transkript

1 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside

2 Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil gerne lave endnu flere blade til jer, men vi har brug for input, ideer og arbejdskraft fra nye mennesker. ALBOA inside er i færd med at forny sig, og til den proces vil vi gerne have nye frivillige. Så går du med en journalist i maven, kan du li at skrive eller fotografere, så tøv ikke med at kontakte os. Se annoncen på bagsiden for mere information. Denne gang kan du læse om, hvorfra din elregning vil komme i fremtiden, og hvor den kom fra i fortiden, du kan møde ALBOA s nye medarbejdere, se billeder fra fastelavn og fra åbent hus i den nye administrationsbygning. Blandt meget andet. Naturligvis. God fornøjelse! Indhold Leder...3 Repræsentantskabsmøde... 4 Fra Viby El-værk til AURA Energi... 6 Nye medarbejdere Åbent hus Krolfstævne Læserbreve Fastelavn Wienerkoncert i P Affaldsøer i Kjærslund En blandet landhandel Tilmelding til bocciastævne år for Elverdalsparken Kald mig Svend Nekrolog for Børge Christensen ÅRGANG juni 2014 blad nr. 14 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer Layout: typografen.dk / Tryk: CS Grafisk Redaktion sluttet uge Næste nummer udkommer 23. september 2014 Deadline næste nummer 25. august Redaktion: Poul Ankersen (ansvarshavende) tlf Martin Krabbe (redaktionssekretær) tlf Poul Fisker tlf Øyvind Kragh-Larsen tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes. 2 Juni 2014

3 Leder Af Poul Ankersen, formand Endelig blev administrationsbygningen færdig Den nye flotte udlejning Foto Jan Rasmussen Det har været en drøj omgang. Lad det være slået fast med det samme. Vore medarbejdere i ALBOA er blevet flyttet rundt i huset nogle indtil flere gange men nu er det slut. Fredag den 9. maj i år i dejligt solskinsvejr kunne vi vise AL- BOA s ombyggede og udbyggede administrationsbygning frem for venner af huset, kollegaer og forretningsforbindelser, som blev vist rundt i de nyindrettede lokaler. Den nuværende administrationsbygning blev første gang taget i brug i oktober Viby Andelsboligforenings kontor på Skanderborgvej 163 var blevet for småt. Kontoret havde udvidet sig ved knopskydning, og havde efterhånden ædt sig ind på ikke helt så få lejligheder og butikker. Da der så blev en grund ledig på Vestergårds vej 15, slog man til, og opførte en helt ny administrationsbygning. Nu havde foreningen god plads i mange år frem i tiden. Der var endda en uudnyttet tagetage i sidefløjen. Efter nogen tid blev tagetagen udlejet til Boligselskabernes Landsforenings (BL) Aarhuskontor, og her residerede kredskonsulent Niels Sørensen som leder. Det var et ret praktisk arrangement, idet vores daværende forretningsfører Ole Maltesen var formand for samme, nemlig BL s 5. kreds, så de kunne hurtigt stikke hovederne sammen, når der skulle drøftes noget om kredsen eller om BL. I forbindelse med drøftelserne om først et administrationsfællesskab med Højbjerg Andelsboligforening og Bo & Liv, siden fusionen i ALBOA, blev man enige om, at ALBOA's kontor skulle ligge i Viby, og som om vi var grumme udlejere, smed vi BL ud. Nå, det skete nu i god overensstemmelse parterne imellem, og BL lejede sig ind i Højbjergs tidligere administrationsbygning på Saralyst allé, som de i øvrigt nu har købt af ALBOA. Samtidig blev administrationen udvidet med endnu en fløj den over mod den gule Vestergårdspark. Den sidste ombygning begyndte i foråret 2012, men blev desværre forsinket i nogle måneder grundet en entreprenørs konkurs. Nu er projektet så afsluttet, alle er på plads, og der blev som nævnt holdt reception med rundvisning i huset fredag den 9. maj. Fra organisationsbestyrelsen skal der lyde en stor tak til de ansatte på Vestergårdsvej for udvist tålmodighed og forståelse i den tid, de har arbejdet i skurvogne og på en byggeplads. Juni

4 R epræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde i ALBOA Henlæggelser, situationen i Rundhøj og kombineret udlejning i Vejlby Vest var blandt emnerne på ALBOA s årlige repræsentantskabsmøde. Mødet gav desuden genvalg til ALBOA s formand Poul Ankersen Af Martin Krabbe ALBOA s bestyrelse og ledelse aflagde tirsdag d. 27. maj rapport overfor foreningens repræsentantskab. 70 repræsentantskabsmedlemmer havde ladet tirsdag-tv et være slukket, og var mødt op for at høre om foreningens sociale og økonomiske tilstand. På vegne af bestyrelsen supplerede formand Poul Ankersen den skriftlige beretning med en mundtlig. Poul Ankersen var ellers svært tilfreds med den grafiske udformning af den skriftlige beretning, som ifølge formanden nok skulle kunne bidrage til at gøre tørt stof mere tilgængeligt. Henlæggelser Et af de emner, som formanden tog op var afdelingernes henlæggelser. Aarhus Kommune mener, at henlæggelserne i en række afdelinger er for lille. Kommunen har derfor pålagt ALBOA at udarbejde en plan for, hvordan det manglende beløb skal tilvejebringes. Det er sket, og planerne blev forelagt Aarhus kommune på styringsdialogmødet i december Nu er kommunen vendt tilbage, og vil ikke acceptere ALBOA s planer for genopretning. For ikke at skabe for voldsomme udsving i huslejen, opererer ALBOA s plan med en periode med afdragsfrihed. Det kan kommunen ikke acceptere, og det risikerer at betyde væsentligt større huslejestigninger fra begyndelsen. Den kommunale model betyder altså væsentligt større udsving i huslejen, og det risikerer at betyde, at afdelingsmøderne takker nej til ellers tiltrængte renoveringer. Det er en mærkelig kommunal holdning, hvor der råbes på billigere boliger, og så forsøger man at skabe billige boliger, hvorefter modargumentet er: Huslejen kan godt bære noget mere, lød det fra Poul Ankersen, som fortsatte: Det er klart, at vi ikke vil finde os i den kommunale indblanding. Det er jo ikke meningen, at de kommunale embedsmænd skal ind og detailstyre boligforeningernes afdelingers økonomi. 4 Juni 2014

5 R epræsentantskabsmøde Ifølge formanden vil ALBOA søge at øve indflydelse på byrådspolitikere og gennem relevante medier for at få kommunen til at ændre holdning. ALBOA inside vil i hvert fald følge sagen. Rundhøj Afdeling 25, Rundhøj har i det forløbne år været plaget af store problemer med salg af narko. Ifølge formandens beretning var der faldet lidt mere ro på situationen i Rundhøj. Det blev bestridt af afdelingsformand for afdeling 25, Anni Villadsen, som ikke mente at have iagttaget denne positive udvikling. Ifølge Anni Villadsen er der absolut ikke blevet mindre ballade i Rundhøj. Og i øvrigt mente hun ikke, at balladen havde noget med bander at gøre, men derimod var narko-relateret. Vejlby Vest Beboerrådgiverne i Vejlby Vest har travlt, da flere og flere beboere rammes af fattigdomsproblemer. Afdelingen er kommet på Boligministeriets liste over boligafdelinger, som kan indføre kombineret udlejning, hvilket betyder, at ansøgere på forskellige overførselsindkomster kan nægtes tildeling af boliger i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen i Vejlby Vest har med Poul Ankersens ord indtaget den prisværdige holdning, at man ikke vil medvirke til at udelukke mennesker fra afdelingen alene af den årsag, at de modtager ydelser fra det offentlige. Formandens sidste genvalg På dagsordenen var også valg af formand, og Poul Ankersen blev genvalgt uden modkandidater. Han takkede og bekendtgjorde, at det vil blive han sidste to år. Der var også genvalg bestyrelsen til Ole Østergaard, Lone Therkildsen, Niels Skov Nielsen og Tonny Mikkelsen. Har du appetit på mere, kan du finde den skriftlige beretning online på (Alt om ALBOA >repræsentantskabet) Juni

6 Viby El-værk er blevet til AURA Energi For fremtiden vil der stå AURA Energi på den elregning, som flertallet af ALBOA's beboere modtager. Her kan du læse lidt om, hvad det kommer til at betyde for dig. Af Martin Krabbe I over 100 år har Viby El-værk forsynet beboerne i Viby-området med elektricitet. Siden 1. Juni er det slut. Viby Elværk er nemlig 1. Juni 2014 fusioneret med de tre energiselskaber Østjysk Energi, Galten Elværk og Brabrand El- Selskab. De fire selskaber har i mange år arbejdet tæt sammen, og nu er forlovelsen altså under navnet AURA Energi blevet til et reelt ægteskab procent af ALBOA's beboere har hidtil været forsynet med strøm via Viby-Elværks ledningsnet, og selvom der i fremtiden kommer til at stå AURA Energi på regningen, så får fusionen ikke umiddelbart den store praktiske betydning for ALBOA's bebeore, fortæller Thorkild Videbæk, kommerciel direktør i AURA Energi. Fusionen handler først og fremmest om, at vi gerne vil ruste os til fremtiden. Mange el-selskaber er i de seneste år fusioneret, og vi vil gerne have en størrelse, som gør, at vi er til at få øje på, og som passer til den tid, vi er på vej ind i. Mere indflydelse til ALBOA AURA Energi er et andelsselskab, hvor andelshaverne er forbrugerne. Under Viby El-værk vedtægter blev man først defineret som forbruger, hvis man havde både en selvstændig afregningsmåler OG fast ejendom. Thorkild Videbæk Den regel betød eksempelvis, at den tidligere Viby Andelsboligforening kun havde en eneste stemme, hvilket vil sige, at hele Viby Andelsboligforening havde lige så meget stemmemæssig vægt som en enkelt parcelhusejer. I de nye vedtægter er kravet om fast ejendom sløjfet, hvilket betyder, at alle forbrugere med en selvstændig afregningsmåler for fremtiden er andelshavere i AURA Energi. Nogle nyere afdelinger (f.eks. Kjærslund) har imidlertid kun en selvstændig afregningsmåler, mens der ude i lejlighederne er bimålere. I disse tilfælde er der stadig blot en stemme til hele afdelingen. Stemmerne skal bruges, når der skal vælges medlemmer til AURA Energis kommende repræsentantskab, som er selskabets øverste myndighed, og som skal vælge bestyrelsen, som kommer til at bestå af 13 personer. Lidt dyrere el Fusionen mellem de fire selskaber betyder også, at el-tariffen fremover skal være den samme. Ifølge Thorkild Videbæk har Viby El-værk ligget i den billige ende, og fusionen kan derfor komme til at betyde en mindre prisstigning. Lige nu eksisterer der fire forskellige netpriser i de fire selskaber, og de priser skal harmoniseres henover de kommende år. I og med at Viby El-værk er blandt de billigste, kan fusionen komme til at betyde en mindre prisstigning for at sikre vedligeholdelsen af nettet og dermed den høje forsyningssikkerhed, forklarer Thorkild Videbæk. Som forsyningsselskab får AURA Energi pligt til at sørge for et stabilt forsyningsnet til lidt over kunder. Derudover skal AURA Energi også til at sælge strøm til kunderne. Og her kommer man i konkurrence med nogle af de mange nye elselskaber. Ud af alle dem, vi har forsyningspligt overfor, er der cirka 80 procent, som 6 Juni 2014

7 Valgområder Brabrand 8210 Århus V 8462 Harlev J 8200 Århus N 8381 Tilst Viby J Galten 8670 Låsby 8641 Sorring 8883 Gjern 8600 Silkeborg 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8472 Sporup 8450 Hammel Højbjerg 8000 Århus C 8310 Tranbjerg Odder 8340 Malling 8350 Hundslund Mårslet 8330 Beder 8362 Hørning 8361 Hasselager 8355 Solbjerg Skanderborg 8751 Gedved 8752 Østbirk 8740 Brædstrup 8732 Hovedgård 8680 Ry 8350 Kortet viser valgområder og dækningsområder i AURA energi. også vælger os som leverandører, så vi har en stor kundeloyalitet, fortæller Thorkild Videbæk. Vi vil gerne have endnu flere kunder, så nu hvor AURA Energi er en realitet, kommer der til at køre en række kampagner. Vi vil slå på, at vi har en lokal forankring, og at vi har et billigt og konkurrencedygtigt produkt". Grøn profil og lokal tilstedeværelse Viby El-værk har i mange år haft en særdeles grøn profil med solceller og vindmøller. Den grønne ide vil gå med over i AURA Energi, fortæller Thorkild Videbæk. Der er mange ting, som skal afklares i den nye bestyrelse, men det er klart oplægget, at vi fortsat vil have en tydelig grøn profil. Vi vil blandt andet gerne arbejde mere med solceller til almene boligafdelinger. Vi har allerede installeret solceller for en del boligforeninger, og det er et spændende område med masser af muligheder. Selvom fusionen betyder et meget større selskab, så betyder fusionen ikke, at der bliver længere fra forbruger til elselskab, lover Thorkild Videbæk. Galten El-værk: Viby El-værk: Østjysk Energi: Brabrand El-Selskab: AURA Energi: Vi vil gerne være synlige, og derfor lukker vi ikke nogen filialer. Der er stadig mange, som kommer og betaler deres regninger i butikken, og det skal fortsat være en mulighed, uanset hvor i AURA Energis område man bor kunder kunder kunder kunder Ca kunder... Læs om Viby El-værks historie på side 8-9 Juni

8 Viby El-værks 101-årige historie i uddrag Af Poul Ankersen, formand for ALBOA samt bestyrelsesmedlem i Viby El-værk Det var driftige folk i Viby, som fik Viby Elektricitetsværk etableret i Det kan man se, ved at studere den viste tidslinje, som fortæller historien om de første 90 år af Viby El-værks levetid; fra den stiftende generalforsamling den 25. maj 1912 til der var strøm i ledningerne, gik der blot fem måneder. Den 11. oktober 1912 var der strøm i ledningerne til cirka lampesteder. Man producerede selv strømmen på en dieselmotor på 50 hestekræfter, som var indkøbt fra Burmeister og Wain. I begyndelsen i 1920 erne etableres gadebelysning i Viby, og op gennem 20 erne og 30 erne må kapaciteten øges flere gange - blandt andet med en linje til Gudenåcentralen (Tangeværket). Overskudsvarmen fra elproduktionen blev fra 1928 anvendt til badeanstalten, som var i drift indtil 1968, hvor den blev nedlagt, idet de fleste hjem i Viby nu var udstyret med eget bad og toilet. Hårde hvidevarer Viby Elværk var fra begyndelse et jævnstrømsværk. Det medførte, at man kun kunne sende strømmen et relativt kort stykke vej væk fra elværket, idet jævnstrømmen medførte et stort spændingstab i ledningerne. I forbindelsen med etableringen af Midtkraft "med Viby El-værk som en af interessenterne" påbegyndtes en overgang til vekselstrøm, og egenproduktionen ophører. Maskinhallen, som herved blev overflødig, blev i 1959 ombygget til nyt udstillingslokale. Samtidig med at badeanstalten nedlægges, nedrives bestyrerboligen i forbindelse med udvidelsen af Skanderborgvej i Nogle år i forvejen flyttedes anlægsafdelingen til Risdalsvej. I 1980 åbnes der en ny forretning med hårde hvidevarer og lignede, og i 1993 købes naboejendommen, som hidtil havde tilhørt Sparekassen SDS (i dag Nordea), og der indrettes kontorer i bygningen. I forbindelse med etableringen af konkurrence på elmarkedet etableres Viby Net A/S. Dette selskab overtager to år senere 60 kv transmissionsnettet. I nullerne liberaliseres elmarkedet, og Viby El-værk sælger sin andel af Elsam. Indtægten ved salget af Elsam-aktierne bruges blandt andet til at sænke tarifferne. Viby El-værk går i grønt En af elværksbestyrelsens målsætninger er at medvirke til at nedbringe CO2- udslippet, hvilket eksempelvis gøres ved energirådgivning med henblik på at nedbringe strømforbruget. Dette sker i Lokalenergis regi. Lokalenergi blev stiftet for 10 år siden af Østjysk Energi i Odder, Galten Elværk, Brabrand Elværk og Viby El-værk. Lokalenergi står for købet af el til de fire deltagende elværker. I 2006 etableres Viby El-værks første vindmølle i byen Voltlage (bemærk navnet) i Tyskland. Møllen producerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med eller lidt over, hvad der blev stillet i udsigt i planlægningsfasen. Vindenergien udnyttes også af Viby Elværks mølle på Bondøen i det nordlige Sverige. Også her lever produktionen op til det forventede. Siden er den tyske mølle blevet solgt, og salgsprovenuet er anvendt til at købe 70 % af en anden vindmølle på Bondøen. Viby El-værk er med i planerne om at etablere en vindmøllepark i Aarhusbugten HÅB Havvind Aarhus Bugt. Færdigudbygget vil vindmølleparken kunne producere CO2-fri strøm, der svarer til forbruget hos husstande. Smart Grid Datterselskabet Viby Net A/S udskifter for øjeblikket el-målere hos forbrugere i forsyningsområdet, så man i fremtiden kan fjernaflæse målerne. Det letter også arbejdet, når en aftager flytter. Med tiden vil de nye målere også kunne bruges i fremtidens intelligente el-net. Til eksempel vil man kunne indstille sin vaske- eller opvaskemaskine til at vaske (op) om natten, hvor strømmen vil være billigere. Udskiftningen sker også på miljøvenlig facon, idet montørerne kører rundt i el-biler. Ligesom de gule biler fra Viby El-værk var en del af bybilledet i Viby, så er de grønne el-biler fra Viby El-værk også blevet det. Solceller Solceller er et forholdsvis nyt forretningsområde for Viby-El-Værk. Elværket rådgiver i forbindelse med planer om opsætning af solcelleanlæg. Et solcelleanlæg er med den nuværende lovgivning hurtigt tjent hjem. Producerer anlægget mere strøm, end ejeren kan nå af forbruge, afsættes overskudsstrømmen til el-nettet. Så udover kontante besparelser, kan der også være en mindre fortjeneste, således som lovgivningen er skruet sammen i dag. Men vi har jo hørt om politikere, som anser ordningen for alt for fordelagtig for den enkelte og dermed tabsgivende for staten. God ledelse og dygtige medarbejdere Viby El-værk har en stribe dygtige og trofaste medarbejdere. På det seneste har der været tre 40-års jubilæer, og en tidligere medarbejder er blevet hædret med Dronningens Fortjenstmedalje. Når elværket i dag fremstår som en fremsynet og veldrevet virksomhed, skyldes det ikke mindst de ansattes engagerede indsats. Ledelsen har også været præget af stor stabilitet. Bestyrelse og administration planlagde i god tid generationsskiftet. Direktør Sven Heegaard fratrådte 1. august 2011 efter mange års virke i Viby El-værk, og efterfulgtes i direktørstolen af selskabets udviklingschef Thorkild Videbæk, som i dag er selskabets administrerende direktør. Viby El-værks bestyrelse er også præget af stor kon- 8 Juni 2014

9 tinuitet. I 2012 fratrådte bestyrelsens formand Leif Frandsen efter mange års virke i denne stilling. Formandsposten overgik til Claus Ørnbjerg. Der var også udskiftning af to bestyrelsesmedlemmer. Tilbygning I 2009 opførtes en penthouseetage på elværkets ejendom. Billedserien viser Viby El-værk set fra Skanderborgvej før, under og efter opførelsen af penthouseetagen, hvor Lokalenergi holder til. Der er sikkert ikke mange virksomheder i dagens Danmark, som har opnået at blive over 100 år. Men siden 1. juni er det slut. Viby El-værk er blevet en del af AURA Energi Viby El-værk før, under og efter bygningen af penthousetagen i Juni

10 Velkommen til de Data Fulde navn: Mette Jørgensen Alder: 38 år Uddannelse/Faglig baggrund: Cand.scient.pol. Kommer fra et job som: Analysekonsulent ved Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus Hvornår begyndte du dit job i ALBOA? 1. april 2014 Privat Hvad laver du i din fritid? Jeg tilbringer det meste af min fritid sammen med min familie. Når jeg har noget tid for mig selv, kan jeg godt lide at løbe, lave havearbejde og restaurere gamle møbler. Professionelt Hvorfor søgte du jobbet? Jeg har arbejdet med det boligsociale område igennem de seneste seks år i en konsulentfunktion i Det Boligsociale Fællessekretariat, og synes området er utroligt spændende. Jeg havde en stor lyst til at prøve kræfter med det boligsociale arbejde i en boligorganisation, hvor der er mulighed for at arbejde mere helhedsorienteret og på tværs med både drifts- og projektafdelinger. Og så havde jeg også en stor lyst til at komme tættere på det konkrete arbejde ude i boligområderne. Derudover har jeg i mit tidligere arbejde stiftet bekendtskab med ALBOA og har fået et rigtigt godt indtryk af stedet, så her ville jeg gerne arbejde. Hvad er din opgave? Min opgave er at understøtte de eksisterende boligsociale indsatser samt udvikle og igangsætte nye og forebyggende aktiviteter. Konkret betyder det, at jeg blandt andet skal arbejde med projektudvikling og fundraising i tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere og afdelingsbestyrelserne, evaluere og dokumentere aktiviteterne samt følge udviklingen i boligområderne. Hvordan gør du en forskel for beboerne og boligområdet? Der er allerede i flere af ALBOA's boligafdelinger en række gode initiativer både fra boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og frivillige. Min ambition er, at jeg ved at understøtte de kræfter og ressourcer, der er i boligområderne, kan være med til at skabe flere gode aktiviteter, der kan bidrage til trivsel, fællesskab og godt naboskab. Hvad er det bedste ved jobbet? Det bedste ved jobbet er, at man i tæt samarbejde med beboerne kan være med til at gøre en forskel i boligområderne bidrage til, at de bliver endnu bedre steder at bo. Og så er det et alsidigt job, hvor man kommer ud i mange forskellige sammenhænge, og har kontakt til mange samarbejdspartnere det giver en god dynamik og energi, som jeg sætter stor pris på. Hvad er det værste ved jobbet? Hmm det er et svært spørgsmål. Jeg kan ikke komme i tanke om nogle dårlige ting ved jobbet. Men jeg ved, at det ind i mellem kan være en udfordring at få de gode idéer gjort til virkelighed. Når man har siddet i fællesskab og udviklet nogle rigtigt gode projekter og aktiviteter, kan det være frustrerende, hvis de ikke kan realiseres på grund af økonomi, regler, lovgivning eller andre forhindringer. Men så er det jo op på hesten igen og se, om der ikke er andre veje. Hvad vil du havde fokus på i den kommende tid? Udformningen af den boligsociale handlingsplan for ALBOA er en af de første opgaver, jeg tager fat på. Arbejdet er allerede igangsat, og jeg skal i løbet af de kommende måneder arbejde på en færdiggørelse af handlingsplanen. Derudover vil jeg have fokus på at komme ud i boligområderne i første omgang de områder, hvor der er en boligsocial indsats - og få indsigt i, hvad der rører sig. Og så skal jeg jo rundt og lære foreningens afdelinger bedre at kende. 10 Juni 2014

11 nye medarbejdere Data Fulde navn: Peter Ender Madsen Alder: 59 Uddannelse/Faglig baggrund: Arkitekt Kommer fra et job som: Projektleder i RandersBolig Hvornår begyndte du dit job i ALBOA? 1. april 2014 Privat Hvad laver du i din fritid? Natur- og kulturrejser i ferier, læser biografier samt renoverer og vedligeholder min bolig til daglig. Interesser/Hobbyer? Fremmedsprog og rejseplanlægning. Professionelt Hvorfor søgte du jobbet? Den opslåede stilling som projektleder i ALBOA var anledningen til at realisere et ønske om jobskifte, men indenfor den almene sektor. Jeg har 12 års bred erfaring med administrativt arbejde i den almene sektor, dog med hovedvægten på drift samt projekter for nybyggeri, renovering og helhedsplaner. Forinden har jeg arbejdet i rådgiverbranchen med almene bygherrer som primære klienter. Hvad er din opgave? Projektledere arbejder med gennemførelse af nybyggeri, renoverings- og større vedligeholdelsesopgaver samt ikke mindst helhedsplaner. Opgaverne udføres ofte med baggrund i ønsker fra beboerdemokratiet, men kan også være planlagt med baggrund i PV-planer (Planlagt vedligehold, red.). Et godt samarbejde med beboerdemokratiet er den vigtigste forudsætning for, at projekterne gennemføres med et godt resultat, og jeg håber at kunne bidrage med inspiration og erfaringer. Hvordan gør du en forskel for beboerne og boligområdet? At bo godt burde være en menneskeret. Der er forskellige personlige holdninger til god boligkvalitet og heldigvis for det, men jeg håber at kunne medvirke til at realisere ønsker fra beboerdemokratiet, således at boligerne afspejler forventningerne til god boligkvalitet, hvad enten det omhandler vedligehold, renovering eller helhedsplaner. Hvad er det bedste ved jobbet? Samarbejdet med beboerdemokratiet, hvor ønsker og krav til opgaverne fastlægges, og hvor succeskriterierne efterfølgende også bliver opfyldt. Gennemførelse af opgaverne kræver medvirken fra administrationen og ejendomsfunktionærerne samt eksterne samarbejdspartnere, hvilket forudsætter planlægning og styring. Hvad er det værste ved jobbet? Det er vigtigt med korrekt og ajourført information til beboere i afdelinger med vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Uforudsete begivenheder i forbindelse med gennemførelse af vedligehold- og renoveringsopgaver, kan betyde store gener for beboerne. Projekterne planlægges omhyggeligt og med baggrund i erfaringer fra tidligere opgaver, men vejrliget og/eller svigt fra håndværkere kan give store gener og forsinkelser. Uforudsete begivenheder påvirker ofte den tidligere information, som beboerne planlægger efter. Når eller hvis den slags begivenheder indtræffer, er det vigtigt med ny information og afhjælpningsforanstaltninger til de berørte beboere. Hvad vil du havde fokus på i den kommende tid? Jeg er allerede i gang med introduktion til arbejdet og snitfladerne til de andre administrative afdelinger, hvilket betyder meget for det fremtidige interne samarbejde. Dertil kommer introduktion til forretningsgangen i projektsekretariatet. Den teknologiske udvikling har også betydet mere effektive og rationelle kommunikationsformer og værktøjer. Her er ALBOA med i forreste række, har jeg allerede erfaret. Juni

12 Vestergårdsvej 15. Åbent hus i administrationen ALBOA s bestyrelse inviterede en udvalgt skare til Åbent Hus i administrationens ny- og ombyggede lokaler på Vestergårdsvej 15. Af Jan Rasmussen Foto: Pia V. Lindgaard ALBOA s bestyrelse inviterede en udvalgt skare til Åbent Hus i administrationens ny- og ombyggede lokaler på Vestergårdsvej 15. Efter et års tid med rod - og ind imellem lidt besværlige arbejdsforhold, var det tid at vise resultatet frem for den øvrige del af ALBOA s organisation, nemlig alle de folkevalgte repræsentanter, vore ejendomsfunktionærer og nærmeste samarbejdspartnere. Fredag den 9. maj 2014 var der linet op på, i og omkring kontoret. Alle kroge havde fået en tur med støvsugeren, de sidste malerier var hængt op, og aldrig har vi set så rydelige skriveborde - jow jow, vi skulle have gæster. I gården var rejst et stort telt, hvis nu vejret ikke artede sig, slagteren mødte op ved solopgang iført grillkul, tre små grise og en kalkun. Kl. 12 præcis blev dørene slået op, og medarbejderne stod klar til at vise rundt i de flotte lokaler. Gæsterne blev opdelt i små grupper, så det var til at komme til undervejs i huset, og der var rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Rundvisningen sluttede i gården, og her var der så mulighed for at få lidt godt fra grillen, med masser af lækkert tilbehør - og en lille én til tørsten. Vejret vár faktisk rigtig godt, omend der lige kom et par byger undervejs. Vi har desværre ikke tal på, hvor mange der præcis deltog, men i omegnen af 150 mennesker er ikke helt galt - og vi fik mange rosende ord med på vejen Det er godt nok flot, uden at være prangende, Det må alligevel have været besværet værd for jer?, Sikke lyst og dejlig I har fået det osv. En række medarbejdere i administrationen gav et godt nap med afvikling af arrangementet, men det var bestemt også en fornøjelse at se så mange glade besøgende i huset. En af dagens flittige kustoder, Gert Aarslev, er nået til huslejeafdelingen med et hold interesserede. Den nye kantine er også taget i brug til arrangementet. 12 Juni 2014

13 MØDE/BESTYRELSE KØKKEN KÆLDERPLAN KANTINE IT-AFDELING MØDE ØKONOMI De tre små grise på ræd og række. HUSLEJE STUEPLAN ELEVATOR I 3. ETAGER DRIFTSSEKRETARIAT MØDE DRIFT-EKSPEDITION UDLEJNING INDGANG Menuen stod på helstegt gris og kalkun samt masser af lækkert ganiture. PROJEKTAFDELING GRAFISK CHEF 1. SAL BOLIGSOCIAL KOORDINATOR LEDELSES SEKRETARIAT GRAFISK MEDARB. INSPEKTØRER PERSONALECHEF BOLIGSOCIAL LEDER DIREKTØR Saralystparkens bestyrelse på visit i driftssekretariatet. Juni

14 Så er der gang i dirigentstokken I forrige nummer af ALBOA inside præsenterede ALBOA's kursusudvalg et nyt og anderledes dirigentkursus. Kurset omfatter tre forløb 1. del er et introduktionskursus, 2. del drejer sig om deltagelse i tre afdelingsmøder med tre forskellige dirigenter, og 3. del omfatter et opfølgningskursus og en evaluering af forløbet. 1. del blev gennemført 12. maj, og 2. del gennemføres i forbindelse med afdelingsmøderne nu til september. Og det er i den anledning, at vi her fra kursusudvalget vil appellere til de rigtige dirigenter, afdelingsbestyrelser og afdelingsmøder om at tage godt imod disse dirigentkursister i forbindelse med deres deltagelse i afdelingsmøderne. Ifølge kursusplanen skal dirigentkursisterne første gang deltage som føl, det vil sige, at det her er den faste dirigent, der kører løbet. Anden gang skal de pågældende deltage som hjælpedirigent i forhold til en begrænset og normalt lettere del af dagsordenen, og tredje gang drejer det sig igen om at være hjælpedirigent, men nu for en væsentlig større del af dagsordenen og med flere udfordringer afhængig af lokale forhold. Så tag godt imod dirigentkursisterne. Det er i hele beboerdemokratiets interesse, at vi får uddannet flere personer til at varetage dirigentfunktionerne på afdelingsmøderne. Endemålet er et kvalificeret dirigentkorps, som de enkelte afdelinger kan trække på både til de årlige, obligatoriske afdelingsmøder, men så sandelig også til de ekstraordinære møder, som dukker op hen ad vejen. Med venlig hilsen ALBOA's kursusudvalg 14 Juni 2014

15 ALBOA's Krolfstævne 2014 Tekst / foto af Erik Mathiasen Krolferne i Tranbjerg afholder krolfstævne lørdag den 5. Juli kl til cirka Det sker på banerne ved Tranbjergparkens selskabslokaler på Torvevænget. Har du venner, og alle er bosiddende i ALBOA, så tilmeld dig/jer med et hold. 2-4 mands/kvindehold eller mixed. Alle afdelinger kan stille alle de hold, de ønsker. Det er gratis at deltage, og der serveres en gratis frokost. Så kridt skoene og vær med. Vi har alt udstyret. Sidste frist for tilmelding er fredag den 4. juli til eller Tilmelding kan ske individuelt eller samlet fra afdeling/fritidsklub. Kan I ikke samle et helt hold, kan I bare tilmelde jer, så sammensætter vi et hold Venlig hilsen Krolferne i Tranbjerg HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf Juni

16 Læserbrev: Kommentar til Henning Skaarups indlæg i sidste blad betalt for. Et eller andet sted er det dybt urimeligt, at man bare må betale uden at vide, hvad man reelt har betalt for. For cirka fire år siden fik jeg en regning på cirka kroner for at få trukket strøm til min vaskemaskine. Jeg var målløs. Jeg havde ringet til den elektriker, som plejer at komme her, fordi jeg Tak for et godt indlæg om beboerdeltagelse og -ansvar fra Henning Skaarup i Byvangen. De fleste af os vil jo gerne være medbestemmende og tage ansvar for vores boligområde, men kan vi nu altid få lov til det? Jeg har længe tænkt over, hvilken rolle vi Bladets lejere i den almene adresse: sektor egentlig har i samfundet. Vores husleje giver arbejde til mange. Ikke bare i ALBOA og troede, de ville yde en god service. Ved Vi har nu fået oprettet en adresse til bladet: de mange ansatte i det store kontor, nærmere gennemgang viste det sig, at men også de mange håndværkerfirmaer, som har fået foden indenfor. De og hele 20 m ledning til en afstand på der var skrevet en time for meget på, er sikret en god lang ordrebog i mange ½ meter af en forkert og alt for dyr ledning. Jeg blev vred og brokkede år frem. Regningerne bliver sendt til vo- mig kan løbe op i. Fraflytninger er det rene Klondyke for håndværksfirmaerne. Af samme grund kan man føle sig stavnsbundet til sin lejlighed af frygt for en kæmperegning ved fraflytning. I de seneste år har der i administrationen været en bølge af jubilæer, runde fødselsdage og afskedsreceptioner. Gavebordene har bugnet fra alle mulige firmaer, som er gode kunder hos ALBOA. Men ret beset er det jo os beboere, som er kunderne (i hvert fald os, der betaler regningerne). res husleje. selvfølgelig, så jeg fik regningen ned Ret ryggen, skaffedyr Det skal selvfølgelig lige rettes i kolofonen. på ca kr. Tænk, at de ville være Som almennyttig lejer kan man sommetider føle sig som et magtesløst skaf- To fejl på samme regning det bekendt!! to fejl på samme regning Der Det kommer kunne jo være et hav en af regninger god idé ind at Torben kunne lavede kun være et banner et bevidst i bladet, forsøg på f.eks.: fedyr, der bare skal betale ved kasse 1, til ALBOA, og lur mig, om ikke der er slået nogle store slag med hensyn til tidsforbrug og kvaliteten af det udførte at snyde. Går forretningen så dårligt, at de er nødt til at snyde privatpersoner fra deres faste kundekreds for at få og som i øvrigt ikke har nogen ret til at blande i administrationens dispositioner. Så jeg synes, vi fortjener aner- arbejde. Administrationen kan det til at hænge sammen? Ville ALBOA kendelse ude i samfundet for at holde naturligvis ikke gennemgå og tjekke alle regninger, men jeg har hørt mange beretninger fra nyindflyttere om dårligt udført/manglende rengøring og sjusket håndværk, som alt sammen er betalt af en enkelt beboer i forbindelse med fraflytning (eller indgår i det store fælles huslejeregnskab). Og hvem holder øje med, om regningerne svarer til det udførte arbejde? Den enkelte, der skal betale, er jo flyttet og har ingen mulighed for at se, hvad vedkommende har have opdaget sådan noget? Gavebordene bugner - hvem betaler? Vores husleje er desuden det økonomiske sikkerhedsnet under mange skæbner, som ikke altid magter at vedligeholde deres bolig. Når de flytter, efterlader de ikke sjældent store regninger for istandsættelse til resten af afdelingens husleje, fordi de ikke selv er i stand til at betale de enorme summer, som det så mange hjul i gang. Men vi skal også selv rette ryggen og modsvare dette blandt andet ved at deltage i afdelingsmøderne og vise os som engagerede mennesker og ikke bare anonyme fjernstyrede betalingsmaskiner til et monster af bureaukrati, hvis hovedformål er at få bundlinjen til at se pæn ud. Venlig hilsen Helga Voigt, Byagervej 128 E (Egelundsparken, Beder) Har du noget på send os en 16 Juni 2014

17 Læserbrev: Skal beboerne selv tage fat? må de? I sidste nummer af ALBOA inside kom Henning Skaarup fra Byvangen (afd. 8) med nogle tankevækkende og skarpe synpunkter om fællesskab, solidaritet og ansvar i de almene boliger. Afsættet for indlægget var et smukt og nyttigt initiativ, beboerne i Byvangen havde taget: Tørrerummet i kælderen havde fået ordentlig opfriskning. Og det hele blev klaret på en lørdag og af 17 beboere i afdelingen, der selv tog fat. Hellere det end den huslejestigning, der skulle til, hvis man på sædvanlig vis bare havde bestilt at få det lavet hos varmemester/alboa. Vi har drøftet initiativet i ALBOA s organisationsbestyrelse, og vi kunne jo bare klappe i vores små hænder og sige: Sejt, godt gået! Henning filosoferer herfra videre på, hvordan sådanne initiativer også kan være med til at skabe fællesskab og måske ligefrem få os beboere til at passe bedre på vores fælles afdeling. Hvem har råd til tjenestefolk Og Henning har så også lige en velanbragt kant her: Er det måske blevet sådan i de almene boliger, at vi beboere bare læner os tilbage og regner med, at alting bliver ordnet af nogen andre. Jeg kan huske en gammel vits om emnet: I Danmark er vi kommet dertil, at kun to samfundsgrupper fortsat har råd til at have tjenestefolk adelen og beboerne i de almene boliger!? Rigtig er det i hvert fald, at jo mere vi beboere ikke passer på tingene, ikke rydder op efter os, lader stå til, jo mere koster det, når vores viceværter og håndværkere skal til at gøre det for os. Når kaffen smager bedst Jeg synes måske, at det med fællesskabet er det meste interessante. Når vi snakker om aktiviteter, der kan fremme fællesskabet og kendskabet til hinanden, er vi meget tilbøjelige til at tænke i frivillige beboeraktiviteter med hobbyaktiviteter, udflugter, kom-sammenkaffe og den slags. Men jeg tror, at Henning og Byvangen har fat i noget, der er mindst lige så godt lad os udføre et konkret og nyttigt stykke arbejde sammen. Komsammen-kaffen med hjemmebag smager da også meget bedre ovenpå veludført arbejde. Og vel kan man da forstille sig mange indvendinger: Det er altid de samme, der melder sig til sådan noget. Mange gider jo ikke hjælpe til. Og det er sikkert rigtigt... og hvad så, egentlig? Bare der er nok, der melder sig, så opgaven kan udføres, uden at nogen bliver voldsom overanstrengt. Og så længe der er beboere nok, til at man kan gå og hygge sig i fællesskabet undervejs så går det vel. Så bliver vores viceværter og håndværkere jo arbejdsløse? Tjaaa skulle vi lige starte med at se, hvor meget det her overhovedet kan blive til - sådan i den store sammenhæng? Når vi betaler så meget i husleje, så kan vi vel nok forlange, at den slags ting bliver ordnet? Nej, det kan man ikke for huslejen kan nemlig kun bruges én gang, og i Byvangen var huslejen altså allerede brugt. Tillykke til Byvangen med det flotte tørrerum. Troels Munthe Organisationsbestyrelse og Vejlby Vest. UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Juni

18 Fastelavn i Saralystparken Tekst og foto Orla Andersen Afdeling 7 og 9 i Saralystparken afholdt 2. Marts fastelavnsfest. Vi slog katten af tønden og holdt fest med pølser og juice/chokolademælk til børnene. Til de voksne var der kaffe og fastelavnsboller. Herefter blev der uddelt godteposer til alle børnene. 18 Juni 2014

19 Fastelavn i beboerhuset p4 Tekst og foto Henning T. Nielsen Beboerhuset P4 havde indbudt til fastelavnsfest for alle i Håndværkerparken samt Kalkærparken, og der var tilmeldt cirka 75 børn, som begyndte dagen med at slå katten af tønden kl Først var det de mindste børn, som svang køllen. Derefter gik man videre til de forskellige aldersgrupper, og til sidst var det de voksnes tur til at banke løs på tønden. Herefter var det tid til at hvile armene lidt - og der blev disket op med fastelavnsboller og sodavand og endelig - det som alle ungerne ventede på: Godteposen! Børn fra 0-13 år fik alle en godtepose. Det var en fornøjelse at se børnene udklædt, blandt andet som små prinsesser. Det store hit blandt drengene var pirater. Faktisk var der også flere voksne, der var udklædte. Der var præmier til alle kongerne og dronningerne i de forskellige aldersgrupper, og selvfølgelig skulle de voksne konger og dronninger også have en præmie. Sluttelig var der præmier til bedst udklædt i hver børnegruppe. Cafeen var åben, og der kunne købes the/kaffe, sodavand og fastelavnsboller. Det var en fornøjelse at se de mange udklædte børn, og efter et par hyggelige timer var det hele overstået. Et meget fint arrangement, der slet ikke kunne lade sig gøre uden alle de frivillige, som fik det hele til at køre. Juni

20 Wienerkoncert i beboerhuset P4 Tekst / foto Henning T. Nielsen Torsdag den 13. marts var der inviteret til Wieneraften med spisning og koncert i Beboerhuset P4. Wienerkoncerten blev leveret af Salonorkestret Canzonetta. Aftenen startede med spisning, og der var sammensat en dejlig treretters menu, som bestod af rejecocktail, gammeldags oksesteg og ostelagkage. Der var tilmeldt 31 til spisning og 28 til Wienerkoncerten, og alle fik sig en rigtig hyggelig aften. Tak til arrangørerne. Om salonorkestret Canzonetta Orkesteret har eksisteret i mere end 20 år og består af 12 glade rutinerede amatører fra Århus Orkesteret har følgende sammensætning: Klaver, Kontrabas, to celli, fem violiner, en klarinet/saxofon, en tværfløjte og en musiker på slagtøj. Orkesteret har siden sin start underholdt ved mange forskellige lejligheder, som f.eks. nytårskoncerter, receptioner, familiefester (bryllupper, sølvbryllupper, runde fødselsdage m.m.), koncerter i Musikhusets Café og promenadekoncerter i "Den Gamle By". Orkesterets repertoire er fra den epoke i musikken, vi kalder Café-musik - slet og ret: "Kniv og gaffel musik". Wien var oprindeligt et dominerende centrum for den slags underholdning. Husker vi tilbage i tiden herhjemme, var det bl.a. på Wiwex, Kilden i Ålborg og på Varna i Århus, at man kunne opleve den slags musik. Blandt de mest kendte Kapelmestre var Teddy Pedersen og Kai Julian. Det er den stemning, "Canzonetta" forsøger at bevare. 20 Juni 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl DIRIGENT: Pia K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Karin, Pia K., Klaus, Mads, Aase. Afbud fra David, Per Chr. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 2. Rettelse til pkt.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Formanden bød velkommen og konstaterede at 45 husstande var fremmødt. Efterfølgende blev "panelet" præsenteret. Fra Vibo: Dinah,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle Julebryllup på Holckenhavn Slot Hvordan skaber man sit eget drømmebryllup, når ens dagligdag er fyldt med bryllupsinspiration og gode idéer? Betina og Rasmus er ejere af firmaet Maid of Honour, som er

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest UNGEUDVALGET 5 Ungeweekend PRÆSENTERER Dronningens Ferieby Ungeweekend 12.-14. maj 2017 Sammen har vi det sjovest Ungeweekend Velkommen til Ungeweekend! Vi har i år fokus på det gode fællesskab og samværet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere