4. årgang Nr. 14 juni inside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside"

Transkript

1 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside

2 Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil gerne lave endnu flere blade til jer, men vi har brug for input, ideer og arbejdskraft fra nye mennesker. ALBOA inside er i færd med at forny sig, og til den proces vil vi gerne have nye frivillige. Så går du med en journalist i maven, kan du li at skrive eller fotografere, så tøv ikke med at kontakte os. Se annoncen på bagsiden for mere information. Denne gang kan du læse om, hvorfra din elregning vil komme i fremtiden, og hvor den kom fra i fortiden, du kan møde ALBOA s nye medarbejdere, se billeder fra fastelavn og fra åbent hus i den nye administrationsbygning. Blandt meget andet. Naturligvis. God fornøjelse! Indhold Leder...3 Repræsentantskabsmøde... 4 Fra Viby El-værk til AURA Energi... 6 Nye medarbejdere Åbent hus Krolfstævne Læserbreve Fastelavn Wienerkoncert i P Affaldsøer i Kjærslund En blandet landhandel Tilmelding til bocciastævne år for Elverdalsparken Kald mig Svend Nekrolog for Børge Christensen ÅRGANG juni 2014 blad nr. 14 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer Layout: typografen.dk / Tryk: CS Grafisk Redaktion sluttet uge Næste nummer udkommer 23. september 2014 Deadline næste nummer 25. august Redaktion: Poul Ankersen (ansvarshavende) tlf Martin Krabbe (redaktionssekretær) tlf Poul Fisker tlf Øyvind Kragh-Larsen tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes. 2 Juni 2014

3 Leder Af Poul Ankersen, formand Endelig blev administrationsbygningen færdig Den nye flotte udlejning Foto Jan Rasmussen Det har været en drøj omgang. Lad det være slået fast med det samme. Vore medarbejdere i ALBOA er blevet flyttet rundt i huset nogle indtil flere gange men nu er det slut. Fredag den 9. maj i år i dejligt solskinsvejr kunne vi vise AL- BOA s ombyggede og udbyggede administrationsbygning frem for venner af huset, kollegaer og forretningsforbindelser, som blev vist rundt i de nyindrettede lokaler. Den nuværende administrationsbygning blev første gang taget i brug i oktober Viby Andelsboligforenings kontor på Skanderborgvej 163 var blevet for småt. Kontoret havde udvidet sig ved knopskydning, og havde efterhånden ædt sig ind på ikke helt så få lejligheder og butikker. Da der så blev en grund ledig på Vestergårds vej 15, slog man til, og opførte en helt ny administrationsbygning. Nu havde foreningen god plads i mange år frem i tiden. Der var endda en uudnyttet tagetage i sidefløjen. Efter nogen tid blev tagetagen udlejet til Boligselskabernes Landsforenings (BL) Aarhuskontor, og her residerede kredskonsulent Niels Sørensen som leder. Det var et ret praktisk arrangement, idet vores daværende forretningsfører Ole Maltesen var formand for samme, nemlig BL s 5. kreds, så de kunne hurtigt stikke hovederne sammen, når der skulle drøftes noget om kredsen eller om BL. I forbindelse med drøftelserne om først et administrationsfællesskab med Højbjerg Andelsboligforening og Bo & Liv, siden fusionen i ALBOA, blev man enige om, at ALBOA's kontor skulle ligge i Viby, og som om vi var grumme udlejere, smed vi BL ud. Nå, det skete nu i god overensstemmelse parterne imellem, og BL lejede sig ind i Højbjergs tidligere administrationsbygning på Saralyst allé, som de i øvrigt nu har købt af ALBOA. Samtidig blev administrationen udvidet med endnu en fløj den over mod den gule Vestergårdspark. Den sidste ombygning begyndte i foråret 2012, men blev desværre forsinket i nogle måneder grundet en entreprenørs konkurs. Nu er projektet så afsluttet, alle er på plads, og der blev som nævnt holdt reception med rundvisning i huset fredag den 9. maj. Fra organisationsbestyrelsen skal der lyde en stor tak til de ansatte på Vestergårdsvej for udvist tålmodighed og forståelse i den tid, de har arbejdet i skurvogne og på en byggeplads. Juni

4 R epræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde i ALBOA Henlæggelser, situationen i Rundhøj og kombineret udlejning i Vejlby Vest var blandt emnerne på ALBOA s årlige repræsentantskabsmøde. Mødet gav desuden genvalg til ALBOA s formand Poul Ankersen Af Martin Krabbe ALBOA s bestyrelse og ledelse aflagde tirsdag d. 27. maj rapport overfor foreningens repræsentantskab. 70 repræsentantskabsmedlemmer havde ladet tirsdag-tv et være slukket, og var mødt op for at høre om foreningens sociale og økonomiske tilstand. På vegne af bestyrelsen supplerede formand Poul Ankersen den skriftlige beretning med en mundtlig. Poul Ankersen var ellers svært tilfreds med den grafiske udformning af den skriftlige beretning, som ifølge formanden nok skulle kunne bidrage til at gøre tørt stof mere tilgængeligt. Henlæggelser Et af de emner, som formanden tog op var afdelingernes henlæggelser. Aarhus Kommune mener, at henlæggelserne i en række afdelinger er for lille. Kommunen har derfor pålagt ALBOA at udarbejde en plan for, hvordan det manglende beløb skal tilvejebringes. Det er sket, og planerne blev forelagt Aarhus kommune på styringsdialogmødet i december Nu er kommunen vendt tilbage, og vil ikke acceptere ALBOA s planer for genopretning. For ikke at skabe for voldsomme udsving i huslejen, opererer ALBOA s plan med en periode med afdragsfrihed. Det kan kommunen ikke acceptere, og det risikerer at betyde væsentligt større huslejestigninger fra begyndelsen. Den kommunale model betyder altså væsentligt større udsving i huslejen, og det risikerer at betyde, at afdelingsmøderne takker nej til ellers tiltrængte renoveringer. Det er en mærkelig kommunal holdning, hvor der råbes på billigere boliger, og så forsøger man at skabe billige boliger, hvorefter modargumentet er: Huslejen kan godt bære noget mere, lød det fra Poul Ankersen, som fortsatte: Det er klart, at vi ikke vil finde os i den kommunale indblanding. Det er jo ikke meningen, at de kommunale embedsmænd skal ind og detailstyre boligforeningernes afdelingers økonomi. 4 Juni 2014

5 R epræsentantskabsmøde Ifølge formanden vil ALBOA søge at øve indflydelse på byrådspolitikere og gennem relevante medier for at få kommunen til at ændre holdning. ALBOA inside vil i hvert fald følge sagen. Rundhøj Afdeling 25, Rundhøj har i det forløbne år været plaget af store problemer med salg af narko. Ifølge formandens beretning var der faldet lidt mere ro på situationen i Rundhøj. Det blev bestridt af afdelingsformand for afdeling 25, Anni Villadsen, som ikke mente at have iagttaget denne positive udvikling. Ifølge Anni Villadsen er der absolut ikke blevet mindre ballade i Rundhøj. Og i øvrigt mente hun ikke, at balladen havde noget med bander at gøre, men derimod var narko-relateret. Vejlby Vest Beboerrådgiverne i Vejlby Vest har travlt, da flere og flere beboere rammes af fattigdomsproblemer. Afdelingen er kommet på Boligministeriets liste over boligafdelinger, som kan indføre kombineret udlejning, hvilket betyder, at ansøgere på forskellige overførselsindkomster kan nægtes tildeling af boliger i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen i Vejlby Vest har med Poul Ankersens ord indtaget den prisværdige holdning, at man ikke vil medvirke til at udelukke mennesker fra afdelingen alene af den årsag, at de modtager ydelser fra det offentlige. Formandens sidste genvalg På dagsordenen var også valg af formand, og Poul Ankersen blev genvalgt uden modkandidater. Han takkede og bekendtgjorde, at det vil blive han sidste to år. Der var også genvalg bestyrelsen til Ole Østergaard, Lone Therkildsen, Niels Skov Nielsen og Tonny Mikkelsen. Har du appetit på mere, kan du finde den skriftlige beretning online på (Alt om ALBOA >repræsentantskabet) Juni

6 Viby El-værk er blevet til AURA Energi For fremtiden vil der stå AURA Energi på den elregning, som flertallet af ALBOA's beboere modtager. Her kan du læse lidt om, hvad det kommer til at betyde for dig. Af Martin Krabbe I over 100 år har Viby El-værk forsynet beboerne i Viby-området med elektricitet. Siden 1. Juni er det slut. Viby Elværk er nemlig 1. Juni 2014 fusioneret med de tre energiselskaber Østjysk Energi, Galten Elværk og Brabrand El- Selskab. De fire selskaber har i mange år arbejdet tæt sammen, og nu er forlovelsen altså under navnet AURA Energi blevet til et reelt ægteskab procent af ALBOA's beboere har hidtil været forsynet med strøm via Viby-Elværks ledningsnet, og selvom der i fremtiden kommer til at stå AURA Energi på regningen, så får fusionen ikke umiddelbart den store praktiske betydning for ALBOA's bebeore, fortæller Thorkild Videbæk, kommerciel direktør i AURA Energi. Fusionen handler først og fremmest om, at vi gerne vil ruste os til fremtiden. Mange el-selskaber er i de seneste år fusioneret, og vi vil gerne have en størrelse, som gør, at vi er til at få øje på, og som passer til den tid, vi er på vej ind i. Mere indflydelse til ALBOA AURA Energi er et andelsselskab, hvor andelshaverne er forbrugerne. Under Viby El-værk vedtægter blev man først defineret som forbruger, hvis man havde både en selvstændig afregningsmåler OG fast ejendom. Thorkild Videbæk Den regel betød eksempelvis, at den tidligere Viby Andelsboligforening kun havde en eneste stemme, hvilket vil sige, at hele Viby Andelsboligforening havde lige så meget stemmemæssig vægt som en enkelt parcelhusejer. I de nye vedtægter er kravet om fast ejendom sløjfet, hvilket betyder, at alle forbrugere med en selvstændig afregningsmåler for fremtiden er andelshavere i AURA Energi. Nogle nyere afdelinger (f.eks. Kjærslund) har imidlertid kun en selvstændig afregningsmåler, mens der ude i lejlighederne er bimålere. I disse tilfælde er der stadig blot en stemme til hele afdelingen. Stemmerne skal bruges, når der skal vælges medlemmer til AURA Energis kommende repræsentantskab, som er selskabets øverste myndighed, og som skal vælge bestyrelsen, som kommer til at bestå af 13 personer. Lidt dyrere el Fusionen mellem de fire selskaber betyder også, at el-tariffen fremover skal være den samme. Ifølge Thorkild Videbæk har Viby El-værk ligget i den billige ende, og fusionen kan derfor komme til at betyde en mindre prisstigning. Lige nu eksisterer der fire forskellige netpriser i de fire selskaber, og de priser skal harmoniseres henover de kommende år. I og med at Viby El-værk er blandt de billigste, kan fusionen komme til at betyde en mindre prisstigning for at sikre vedligeholdelsen af nettet og dermed den høje forsyningssikkerhed, forklarer Thorkild Videbæk. Som forsyningsselskab får AURA Energi pligt til at sørge for et stabilt forsyningsnet til lidt over kunder. Derudover skal AURA Energi også til at sælge strøm til kunderne. Og her kommer man i konkurrence med nogle af de mange nye elselskaber. Ud af alle dem, vi har forsyningspligt overfor, er der cirka 80 procent, som 6 Juni 2014

7 Valgområder Brabrand 8210 Århus V 8462 Harlev J 8200 Århus N 8381 Tilst Viby J Galten 8670 Låsby 8641 Sorring 8883 Gjern 8600 Silkeborg 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8472 Sporup 8450 Hammel Højbjerg 8000 Århus C 8310 Tranbjerg Odder 8340 Malling 8350 Hundslund Mårslet 8330 Beder 8362 Hørning 8361 Hasselager 8355 Solbjerg Skanderborg 8751 Gedved 8752 Østbirk 8740 Brædstrup 8732 Hovedgård 8680 Ry 8350 Kortet viser valgområder og dækningsområder i AURA energi. også vælger os som leverandører, så vi har en stor kundeloyalitet, fortæller Thorkild Videbæk. Vi vil gerne have endnu flere kunder, så nu hvor AURA Energi er en realitet, kommer der til at køre en række kampagner. Vi vil slå på, at vi har en lokal forankring, og at vi har et billigt og konkurrencedygtigt produkt". Grøn profil og lokal tilstedeværelse Viby El-værk har i mange år haft en særdeles grøn profil med solceller og vindmøller. Den grønne ide vil gå med over i AURA Energi, fortæller Thorkild Videbæk. Der er mange ting, som skal afklares i den nye bestyrelse, men det er klart oplægget, at vi fortsat vil have en tydelig grøn profil. Vi vil blandt andet gerne arbejde mere med solceller til almene boligafdelinger. Vi har allerede installeret solceller for en del boligforeninger, og det er et spændende område med masser af muligheder. Selvom fusionen betyder et meget større selskab, så betyder fusionen ikke, at der bliver længere fra forbruger til elselskab, lover Thorkild Videbæk. Galten El-værk: Viby El-værk: Østjysk Energi: Brabrand El-Selskab: AURA Energi: Vi vil gerne være synlige, og derfor lukker vi ikke nogen filialer. Der er stadig mange, som kommer og betaler deres regninger i butikken, og det skal fortsat være en mulighed, uanset hvor i AURA Energis område man bor kunder kunder kunder kunder Ca kunder... Læs om Viby El-værks historie på side 8-9 Juni

8 Viby El-værks 101-årige historie i uddrag Af Poul Ankersen, formand for ALBOA samt bestyrelsesmedlem i Viby El-værk Det var driftige folk i Viby, som fik Viby Elektricitetsværk etableret i Det kan man se, ved at studere den viste tidslinje, som fortæller historien om de første 90 år af Viby El-værks levetid; fra den stiftende generalforsamling den 25. maj 1912 til der var strøm i ledningerne, gik der blot fem måneder. Den 11. oktober 1912 var der strøm i ledningerne til cirka lampesteder. Man producerede selv strømmen på en dieselmotor på 50 hestekræfter, som var indkøbt fra Burmeister og Wain. I begyndelsen i 1920 erne etableres gadebelysning i Viby, og op gennem 20 erne og 30 erne må kapaciteten øges flere gange - blandt andet med en linje til Gudenåcentralen (Tangeværket). Overskudsvarmen fra elproduktionen blev fra 1928 anvendt til badeanstalten, som var i drift indtil 1968, hvor den blev nedlagt, idet de fleste hjem i Viby nu var udstyret med eget bad og toilet. Hårde hvidevarer Viby Elværk var fra begyndelse et jævnstrømsværk. Det medførte, at man kun kunne sende strømmen et relativt kort stykke vej væk fra elværket, idet jævnstrømmen medførte et stort spændingstab i ledningerne. I forbindelsen med etableringen af Midtkraft "med Viby El-værk som en af interessenterne" påbegyndtes en overgang til vekselstrøm, og egenproduktionen ophører. Maskinhallen, som herved blev overflødig, blev i 1959 ombygget til nyt udstillingslokale. Samtidig med at badeanstalten nedlægges, nedrives bestyrerboligen i forbindelse med udvidelsen af Skanderborgvej i Nogle år i forvejen flyttedes anlægsafdelingen til Risdalsvej. I 1980 åbnes der en ny forretning med hårde hvidevarer og lignede, og i 1993 købes naboejendommen, som hidtil havde tilhørt Sparekassen SDS (i dag Nordea), og der indrettes kontorer i bygningen. I forbindelse med etableringen af konkurrence på elmarkedet etableres Viby Net A/S. Dette selskab overtager to år senere 60 kv transmissionsnettet. I nullerne liberaliseres elmarkedet, og Viby El-værk sælger sin andel af Elsam. Indtægten ved salget af Elsam-aktierne bruges blandt andet til at sænke tarifferne. Viby El-værk går i grønt En af elværksbestyrelsens målsætninger er at medvirke til at nedbringe CO2- udslippet, hvilket eksempelvis gøres ved energirådgivning med henblik på at nedbringe strømforbruget. Dette sker i Lokalenergis regi. Lokalenergi blev stiftet for 10 år siden af Østjysk Energi i Odder, Galten Elværk, Brabrand Elværk og Viby El-værk. Lokalenergi står for købet af el til de fire deltagende elværker. I 2006 etableres Viby El-værks første vindmølle i byen Voltlage (bemærk navnet) i Tyskland. Møllen producerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med eller lidt over, hvad der blev stillet i udsigt i planlægningsfasen. Vindenergien udnyttes også af Viby Elværks mølle på Bondøen i det nordlige Sverige. Også her lever produktionen op til det forventede. Siden er den tyske mølle blevet solgt, og salgsprovenuet er anvendt til at købe 70 % af en anden vindmølle på Bondøen. Viby El-værk er med i planerne om at etablere en vindmøllepark i Aarhusbugten HÅB Havvind Aarhus Bugt. Færdigudbygget vil vindmølleparken kunne producere CO2-fri strøm, der svarer til forbruget hos husstande. Smart Grid Datterselskabet Viby Net A/S udskifter for øjeblikket el-målere hos forbrugere i forsyningsområdet, så man i fremtiden kan fjernaflæse målerne. Det letter også arbejdet, når en aftager flytter. Med tiden vil de nye målere også kunne bruges i fremtidens intelligente el-net. Til eksempel vil man kunne indstille sin vaske- eller opvaskemaskine til at vaske (op) om natten, hvor strømmen vil være billigere. Udskiftningen sker også på miljøvenlig facon, idet montørerne kører rundt i el-biler. Ligesom de gule biler fra Viby El-værk var en del af bybilledet i Viby, så er de grønne el-biler fra Viby El-værk også blevet det. Solceller Solceller er et forholdsvis nyt forretningsområde for Viby-El-Værk. Elværket rådgiver i forbindelse med planer om opsætning af solcelleanlæg. Et solcelleanlæg er med den nuværende lovgivning hurtigt tjent hjem. Producerer anlægget mere strøm, end ejeren kan nå af forbruge, afsættes overskudsstrømmen til el-nettet. Så udover kontante besparelser, kan der også være en mindre fortjeneste, således som lovgivningen er skruet sammen i dag. Men vi har jo hørt om politikere, som anser ordningen for alt for fordelagtig for den enkelte og dermed tabsgivende for staten. God ledelse og dygtige medarbejdere Viby El-værk har en stribe dygtige og trofaste medarbejdere. På det seneste har der været tre 40-års jubilæer, og en tidligere medarbejder er blevet hædret med Dronningens Fortjenstmedalje. Når elværket i dag fremstår som en fremsynet og veldrevet virksomhed, skyldes det ikke mindst de ansattes engagerede indsats. Ledelsen har også været præget af stor stabilitet. Bestyrelse og administration planlagde i god tid generationsskiftet. Direktør Sven Heegaard fratrådte 1. august 2011 efter mange års virke i Viby El-værk, og efterfulgtes i direktørstolen af selskabets udviklingschef Thorkild Videbæk, som i dag er selskabets administrerende direktør. Viby El-værks bestyrelse er også præget af stor kon- 8 Juni 2014

9 tinuitet. I 2012 fratrådte bestyrelsens formand Leif Frandsen efter mange års virke i denne stilling. Formandsposten overgik til Claus Ørnbjerg. Der var også udskiftning af to bestyrelsesmedlemmer. Tilbygning I 2009 opførtes en penthouseetage på elværkets ejendom. Billedserien viser Viby El-værk set fra Skanderborgvej før, under og efter opførelsen af penthouseetagen, hvor Lokalenergi holder til. Der er sikkert ikke mange virksomheder i dagens Danmark, som har opnået at blive over 100 år. Men siden 1. juni er det slut. Viby El-værk er blevet en del af AURA Energi Viby El-værk før, under og efter bygningen af penthousetagen i Juni

10 Velkommen til de Data Fulde navn: Mette Jørgensen Alder: 38 år Uddannelse/Faglig baggrund: Cand.scient.pol. Kommer fra et job som: Analysekonsulent ved Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus Hvornår begyndte du dit job i ALBOA? 1. april 2014 Privat Hvad laver du i din fritid? Jeg tilbringer det meste af min fritid sammen med min familie. Når jeg har noget tid for mig selv, kan jeg godt lide at løbe, lave havearbejde og restaurere gamle møbler. Professionelt Hvorfor søgte du jobbet? Jeg har arbejdet med det boligsociale område igennem de seneste seks år i en konsulentfunktion i Det Boligsociale Fællessekretariat, og synes området er utroligt spændende. Jeg havde en stor lyst til at prøve kræfter med det boligsociale arbejde i en boligorganisation, hvor der er mulighed for at arbejde mere helhedsorienteret og på tværs med både drifts- og projektafdelinger. Og så havde jeg også en stor lyst til at komme tættere på det konkrete arbejde ude i boligområderne. Derudover har jeg i mit tidligere arbejde stiftet bekendtskab med ALBOA og har fået et rigtigt godt indtryk af stedet, så her ville jeg gerne arbejde. Hvad er din opgave? Min opgave er at understøtte de eksisterende boligsociale indsatser samt udvikle og igangsætte nye og forebyggende aktiviteter. Konkret betyder det, at jeg blandt andet skal arbejde med projektudvikling og fundraising i tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere og afdelingsbestyrelserne, evaluere og dokumentere aktiviteterne samt følge udviklingen i boligområderne. Hvordan gør du en forskel for beboerne og boligområdet? Der er allerede i flere af ALBOA's boligafdelinger en række gode initiativer både fra boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og frivillige. Min ambition er, at jeg ved at understøtte de kræfter og ressourcer, der er i boligområderne, kan være med til at skabe flere gode aktiviteter, der kan bidrage til trivsel, fællesskab og godt naboskab. Hvad er det bedste ved jobbet? Det bedste ved jobbet er, at man i tæt samarbejde med beboerne kan være med til at gøre en forskel i boligområderne bidrage til, at de bliver endnu bedre steder at bo. Og så er det et alsidigt job, hvor man kommer ud i mange forskellige sammenhænge, og har kontakt til mange samarbejdspartnere det giver en god dynamik og energi, som jeg sætter stor pris på. Hvad er det værste ved jobbet? Hmm det er et svært spørgsmål. Jeg kan ikke komme i tanke om nogle dårlige ting ved jobbet. Men jeg ved, at det ind i mellem kan være en udfordring at få de gode idéer gjort til virkelighed. Når man har siddet i fællesskab og udviklet nogle rigtigt gode projekter og aktiviteter, kan det være frustrerende, hvis de ikke kan realiseres på grund af økonomi, regler, lovgivning eller andre forhindringer. Men så er det jo op på hesten igen og se, om der ikke er andre veje. Hvad vil du havde fokus på i den kommende tid? Udformningen af den boligsociale handlingsplan for ALBOA er en af de første opgaver, jeg tager fat på. Arbejdet er allerede igangsat, og jeg skal i løbet af de kommende måneder arbejde på en færdiggørelse af handlingsplanen. Derudover vil jeg have fokus på at komme ud i boligområderne i første omgang de områder, hvor der er en boligsocial indsats - og få indsigt i, hvad der rører sig. Og så skal jeg jo rundt og lære foreningens afdelinger bedre at kende. 10 Juni 2014

11 nye medarbejdere Data Fulde navn: Peter Ender Madsen Alder: 59 Uddannelse/Faglig baggrund: Arkitekt Kommer fra et job som: Projektleder i RandersBolig Hvornår begyndte du dit job i ALBOA? 1. april 2014 Privat Hvad laver du i din fritid? Natur- og kulturrejser i ferier, læser biografier samt renoverer og vedligeholder min bolig til daglig. Interesser/Hobbyer? Fremmedsprog og rejseplanlægning. Professionelt Hvorfor søgte du jobbet? Den opslåede stilling som projektleder i ALBOA var anledningen til at realisere et ønske om jobskifte, men indenfor den almene sektor. Jeg har 12 års bred erfaring med administrativt arbejde i den almene sektor, dog med hovedvægten på drift samt projekter for nybyggeri, renovering og helhedsplaner. Forinden har jeg arbejdet i rådgiverbranchen med almene bygherrer som primære klienter. Hvad er din opgave? Projektledere arbejder med gennemførelse af nybyggeri, renoverings- og større vedligeholdelsesopgaver samt ikke mindst helhedsplaner. Opgaverne udføres ofte med baggrund i ønsker fra beboerdemokratiet, men kan også være planlagt med baggrund i PV-planer (Planlagt vedligehold, red.). Et godt samarbejde med beboerdemokratiet er den vigtigste forudsætning for, at projekterne gennemføres med et godt resultat, og jeg håber at kunne bidrage med inspiration og erfaringer. Hvordan gør du en forskel for beboerne og boligområdet? At bo godt burde være en menneskeret. Der er forskellige personlige holdninger til god boligkvalitet og heldigvis for det, men jeg håber at kunne medvirke til at realisere ønsker fra beboerdemokratiet, således at boligerne afspejler forventningerne til god boligkvalitet, hvad enten det omhandler vedligehold, renovering eller helhedsplaner. Hvad er det bedste ved jobbet? Samarbejdet med beboerdemokratiet, hvor ønsker og krav til opgaverne fastlægges, og hvor succeskriterierne efterfølgende også bliver opfyldt. Gennemførelse af opgaverne kræver medvirken fra administrationen og ejendomsfunktionærerne samt eksterne samarbejdspartnere, hvilket forudsætter planlægning og styring. Hvad er det værste ved jobbet? Det er vigtigt med korrekt og ajourført information til beboere i afdelinger med vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Uforudsete begivenheder i forbindelse med gennemførelse af vedligehold- og renoveringsopgaver, kan betyde store gener for beboerne. Projekterne planlægges omhyggeligt og med baggrund i erfaringer fra tidligere opgaver, men vejrliget og/eller svigt fra håndværkere kan give store gener og forsinkelser. Uforudsete begivenheder påvirker ofte den tidligere information, som beboerne planlægger efter. Når eller hvis den slags begivenheder indtræffer, er det vigtigt med ny information og afhjælpningsforanstaltninger til de berørte beboere. Hvad vil du havde fokus på i den kommende tid? Jeg er allerede i gang med introduktion til arbejdet og snitfladerne til de andre administrative afdelinger, hvilket betyder meget for det fremtidige interne samarbejde. Dertil kommer introduktion til forretningsgangen i projektsekretariatet. Den teknologiske udvikling har også betydet mere effektive og rationelle kommunikationsformer og værktøjer. Her er ALBOA med i forreste række, har jeg allerede erfaret. Juni

12 Vestergårdsvej 15. Åbent hus i administrationen ALBOA s bestyrelse inviterede en udvalgt skare til Åbent Hus i administrationens ny- og ombyggede lokaler på Vestergårdsvej 15. Af Jan Rasmussen Foto: Pia V. Lindgaard ALBOA s bestyrelse inviterede en udvalgt skare til Åbent Hus i administrationens ny- og ombyggede lokaler på Vestergårdsvej 15. Efter et års tid med rod - og ind imellem lidt besværlige arbejdsforhold, var det tid at vise resultatet frem for den øvrige del af ALBOA s organisation, nemlig alle de folkevalgte repræsentanter, vore ejendomsfunktionærer og nærmeste samarbejdspartnere. Fredag den 9. maj 2014 var der linet op på, i og omkring kontoret. Alle kroge havde fået en tur med støvsugeren, de sidste malerier var hængt op, og aldrig har vi set så rydelige skriveborde - jow jow, vi skulle have gæster. I gården var rejst et stort telt, hvis nu vejret ikke artede sig, slagteren mødte op ved solopgang iført grillkul, tre små grise og en kalkun. Kl. 12 præcis blev dørene slået op, og medarbejderne stod klar til at vise rundt i de flotte lokaler. Gæsterne blev opdelt i små grupper, så det var til at komme til undervejs i huset, og der var rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Rundvisningen sluttede i gården, og her var der så mulighed for at få lidt godt fra grillen, med masser af lækkert tilbehør - og en lille én til tørsten. Vejret vár faktisk rigtig godt, omend der lige kom et par byger undervejs. Vi har desværre ikke tal på, hvor mange der præcis deltog, men i omegnen af 150 mennesker er ikke helt galt - og vi fik mange rosende ord med på vejen Det er godt nok flot, uden at være prangende, Det må alligevel have været besværet værd for jer?, Sikke lyst og dejlig I har fået det osv. En række medarbejdere i administrationen gav et godt nap med afvikling af arrangementet, men det var bestemt også en fornøjelse at se så mange glade besøgende i huset. En af dagens flittige kustoder, Gert Aarslev, er nået til huslejeafdelingen med et hold interesserede. Den nye kantine er også taget i brug til arrangementet. 12 Juni 2014

13 MØDE/BESTYRELSE KØKKEN KÆLDERPLAN KANTINE IT-AFDELING MØDE ØKONOMI De tre små grise på ræd og række. HUSLEJE STUEPLAN ELEVATOR I 3. ETAGER DRIFTSSEKRETARIAT MØDE DRIFT-EKSPEDITION UDLEJNING INDGANG Menuen stod på helstegt gris og kalkun samt masser af lækkert ganiture. PROJEKTAFDELING GRAFISK CHEF 1. SAL BOLIGSOCIAL KOORDINATOR LEDELSES SEKRETARIAT GRAFISK MEDARB. INSPEKTØRER PERSONALECHEF BOLIGSOCIAL LEDER DIREKTØR Saralystparkens bestyrelse på visit i driftssekretariatet. Juni

14 Så er der gang i dirigentstokken I forrige nummer af ALBOA inside præsenterede ALBOA's kursusudvalg et nyt og anderledes dirigentkursus. Kurset omfatter tre forløb 1. del er et introduktionskursus, 2. del drejer sig om deltagelse i tre afdelingsmøder med tre forskellige dirigenter, og 3. del omfatter et opfølgningskursus og en evaluering af forløbet. 1. del blev gennemført 12. maj, og 2. del gennemføres i forbindelse med afdelingsmøderne nu til september. Og det er i den anledning, at vi her fra kursusudvalget vil appellere til de rigtige dirigenter, afdelingsbestyrelser og afdelingsmøder om at tage godt imod disse dirigentkursister i forbindelse med deres deltagelse i afdelingsmøderne. Ifølge kursusplanen skal dirigentkursisterne første gang deltage som føl, det vil sige, at det her er den faste dirigent, der kører løbet. Anden gang skal de pågældende deltage som hjælpedirigent i forhold til en begrænset og normalt lettere del af dagsordenen, og tredje gang drejer det sig igen om at være hjælpedirigent, men nu for en væsentlig større del af dagsordenen og med flere udfordringer afhængig af lokale forhold. Så tag godt imod dirigentkursisterne. Det er i hele beboerdemokratiets interesse, at vi får uddannet flere personer til at varetage dirigentfunktionerne på afdelingsmøderne. Endemålet er et kvalificeret dirigentkorps, som de enkelte afdelinger kan trække på både til de årlige, obligatoriske afdelingsmøder, men så sandelig også til de ekstraordinære møder, som dukker op hen ad vejen. Med venlig hilsen ALBOA's kursusudvalg 14 Juni 2014

15 ALBOA's Krolfstævne 2014 Tekst / foto af Erik Mathiasen Krolferne i Tranbjerg afholder krolfstævne lørdag den 5. Juli kl til cirka Det sker på banerne ved Tranbjergparkens selskabslokaler på Torvevænget. Har du venner, og alle er bosiddende i ALBOA, så tilmeld dig/jer med et hold. 2-4 mands/kvindehold eller mixed. Alle afdelinger kan stille alle de hold, de ønsker. Det er gratis at deltage, og der serveres en gratis frokost. Så kridt skoene og vær med. Vi har alt udstyret. Sidste frist for tilmelding er fredag den 4. juli til eller Tilmelding kan ske individuelt eller samlet fra afdeling/fritidsklub. Kan I ikke samle et helt hold, kan I bare tilmelde jer, så sammensætter vi et hold Venlig hilsen Krolferne i Tranbjerg HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf Juni

16 Læserbrev: Kommentar til Henning Skaarups indlæg i sidste blad betalt for. Et eller andet sted er det dybt urimeligt, at man bare må betale uden at vide, hvad man reelt har betalt for. For cirka fire år siden fik jeg en regning på cirka kroner for at få trukket strøm til min vaskemaskine. Jeg var målløs. Jeg havde ringet til den elektriker, som plejer at komme her, fordi jeg Tak for et godt indlæg om beboerdeltagelse og -ansvar fra Henning Skaarup i Byvangen. De fleste af os vil jo gerne være medbestemmende og tage ansvar for vores boligområde, men kan vi nu altid få lov til det? Jeg har længe tænkt over, hvilken rolle vi Bladets lejere i den almene adresse: sektor egentlig har i samfundet. Vores husleje giver arbejde til mange. Ikke bare i ALBOA og troede, de ville yde en god service. Ved Vi har nu fået oprettet en adresse til bladet: de mange ansatte i det store kontor, nærmere gennemgang viste det sig, at men også de mange håndværkerfirmaer, som har fået foden indenfor. De og hele 20 m ledning til en afstand på der var skrevet en time for meget på, er sikret en god lang ordrebog i mange ½ meter af en forkert og alt for dyr ledning. Jeg blev vred og brokkede år frem. Regningerne bliver sendt til vo- mig kan løbe op i. Fraflytninger er det rene Klondyke for håndværksfirmaerne. Af samme grund kan man føle sig stavnsbundet til sin lejlighed af frygt for en kæmperegning ved fraflytning. I de seneste år har der i administrationen været en bølge af jubilæer, runde fødselsdage og afskedsreceptioner. Gavebordene har bugnet fra alle mulige firmaer, som er gode kunder hos ALBOA. Men ret beset er det jo os beboere, som er kunderne (i hvert fald os, der betaler regningerne). res husleje. selvfølgelig, så jeg fik regningen ned Ret ryggen, skaffedyr Det skal selvfølgelig lige rettes i kolofonen. på ca kr. Tænk, at de ville være Som almennyttig lejer kan man sommetider føle sig som et magtesløst skaf- To fejl på samme regning det bekendt!! to fejl på samme regning Der Det kommer kunne jo være et hav en af regninger god idé ind at Torben kunne lavede kun være et banner et bevidst i bladet, forsøg på f.eks.: fedyr, der bare skal betale ved kasse 1, til ALBOA, og lur mig, om ikke der er slået nogle store slag med hensyn til tidsforbrug og kvaliteten af det udførte at snyde. Går forretningen så dårligt, at de er nødt til at snyde privatpersoner fra deres faste kundekreds for at få og som i øvrigt ikke har nogen ret til at blande i administrationens dispositioner. Så jeg synes, vi fortjener aner- arbejde. Administrationen kan det til at hænge sammen? Ville ALBOA kendelse ude i samfundet for at holde naturligvis ikke gennemgå og tjekke alle regninger, men jeg har hørt mange beretninger fra nyindflyttere om dårligt udført/manglende rengøring og sjusket håndværk, som alt sammen er betalt af en enkelt beboer i forbindelse med fraflytning (eller indgår i det store fælles huslejeregnskab). Og hvem holder øje med, om regningerne svarer til det udførte arbejde? Den enkelte, der skal betale, er jo flyttet og har ingen mulighed for at se, hvad vedkommende har have opdaget sådan noget? Gavebordene bugner - hvem betaler? Vores husleje er desuden det økonomiske sikkerhedsnet under mange skæbner, som ikke altid magter at vedligeholde deres bolig. Når de flytter, efterlader de ikke sjældent store regninger for istandsættelse til resten af afdelingens husleje, fordi de ikke selv er i stand til at betale de enorme summer, som det så mange hjul i gang. Men vi skal også selv rette ryggen og modsvare dette blandt andet ved at deltage i afdelingsmøderne og vise os som engagerede mennesker og ikke bare anonyme fjernstyrede betalingsmaskiner til et monster af bureaukrati, hvis hovedformål er at få bundlinjen til at se pæn ud. Venlig hilsen Helga Voigt, Byagervej 128 E (Egelundsparken, Beder) Har du noget på send os en 16 Juni 2014

17 Læserbrev: Skal beboerne selv tage fat? må de? I sidste nummer af ALBOA inside kom Henning Skaarup fra Byvangen (afd. 8) med nogle tankevækkende og skarpe synpunkter om fællesskab, solidaritet og ansvar i de almene boliger. Afsættet for indlægget var et smukt og nyttigt initiativ, beboerne i Byvangen havde taget: Tørrerummet i kælderen havde fået ordentlig opfriskning. Og det hele blev klaret på en lørdag og af 17 beboere i afdelingen, der selv tog fat. Hellere det end den huslejestigning, der skulle til, hvis man på sædvanlig vis bare havde bestilt at få det lavet hos varmemester/alboa. Vi har drøftet initiativet i ALBOA s organisationsbestyrelse, og vi kunne jo bare klappe i vores små hænder og sige: Sejt, godt gået! Henning filosoferer herfra videre på, hvordan sådanne initiativer også kan være med til at skabe fællesskab og måske ligefrem få os beboere til at passe bedre på vores fælles afdeling. Hvem har råd til tjenestefolk Og Henning har så også lige en velanbragt kant her: Er det måske blevet sådan i de almene boliger, at vi beboere bare læner os tilbage og regner med, at alting bliver ordnet af nogen andre. Jeg kan huske en gammel vits om emnet: I Danmark er vi kommet dertil, at kun to samfundsgrupper fortsat har råd til at have tjenestefolk adelen og beboerne i de almene boliger!? Rigtig er det i hvert fald, at jo mere vi beboere ikke passer på tingene, ikke rydder op efter os, lader stå til, jo mere koster det, når vores viceværter og håndværkere skal til at gøre det for os. Når kaffen smager bedst Jeg synes måske, at det med fællesskabet er det meste interessante. Når vi snakker om aktiviteter, der kan fremme fællesskabet og kendskabet til hinanden, er vi meget tilbøjelige til at tænke i frivillige beboeraktiviteter med hobbyaktiviteter, udflugter, kom-sammenkaffe og den slags. Men jeg tror, at Henning og Byvangen har fat i noget, der er mindst lige så godt lad os udføre et konkret og nyttigt stykke arbejde sammen. Komsammen-kaffen med hjemmebag smager da også meget bedre ovenpå veludført arbejde. Og vel kan man da forstille sig mange indvendinger: Det er altid de samme, der melder sig til sådan noget. Mange gider jo ikke hjælpe til. Og det er sikkert rigtigt... og hvad så, egentlig? Bare der er nok, der melder sig, så opgaven kan udføres, uden at nogen bliver voldsom overanstrengt. Og så længe der er beboere nok, til at man kan gå og hygge sig i fællesskabet undervejs så går det vel. Så bliver vores viceværter og håndværkere jo arbejdsløse? Tjaaa skulle vi lige starte med at se, hvor meget det her overhovedet kan blive til - sådan i den store sammenhæng? Når vi betaler så meget i husleje, så kan vi vel nok forlange, at den slags ting bliver ordnet? Nej, det kan man ikke for huslejen kan nemlig kun bruges én gang, og i Byvangen var huslejen altså allerede brugt. Tillykke til Byvangen med det flotte tørrerum. Troels Munthe Organisationsbestyrelse og Vejlby Vest. UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Juni

18 Fastelavn i Saralystparken Tekst og foto Orla Andersen Afdeling 7 og 9 i Saralystparken afholdt 2. Marts fastelavnsfest. Vi slog katten af tønden og holdt fest med pølser og juice/chokolademælk til børnene. Til de voksne var der kaffe og fastelavnsboller. Herefter blev der uddelt godteposer til alle børnene. 18 Juni 2014

19 Fastelavn i beboerhuset p4 Tekst og foto Henning T. Nielsen Beboerhuset P4 havde indbudt til fastelavnsfest for alle i Håndværkerparken samt Kalkærparken, og der var tilmeldt cirka 75 børn, som begyndte dagen med at slå katten af tønden kl Først var det de mindste børn, som svang køllen. Derefter gik man videre til de forskellige aldersgrupper, og til sidst var det de voksnes tur til at banke løs på tønden. Herefter var det tid til at hvile armene lidt - og der blev disket op med fastelavnsboller og sodavand og endelig - det som alle ungerne ventede på: Godteposen! Børn fra 0-13 år fik alle en godtepose. Det var en fornøjelse at se børnene udklædt, blandt andet som små prinsesser. Det store hit blandt drengene var pirater. Faktisk var der også flere voksne, der var udklædte. Der var præmier til alle kongerne og dronningerne i de forskellige aldersgrupper, og selvfølgelig skulle de voksne konger og dronninger også have en præmie. Sluttelig var der præmier til bedst udklædt i hver børnegruppe. Cafeen var åben, og der kunne købes the/kaffe, sodavand og fastelavnsboller. Det var en fornøjelse at se de mange udklædte børn, og efter et par hyggelige timer var det hele overstået. Et meget fint arrangement, der slet ikke kunne lade sig gøre uden alle de frivillige, som fik det hele til at køre. Juni

20 Wienerkoncert i beboerhuset P4 Tekst / foto Henning T. Nielsen Torsdag den 13. marts var der inviteret til Wieneraften med spisning og koncert i Beboerhuset P4. Wienerkoncerten blev leveret af Salonorkestret Canzonetta. Aftenen startede med spisning, og der var sammensat en dejlig treretters menu, som bestod af rejecocktail, gammeldags oksesteg og ostelagkage. Der var tilmeldt 31 til spisning og 28 til Wienerkoncerten, og alle fik sig en rigtig hyggelig aften. Tak til arrangørerne. Om salonorkestret Canzonetta Orkesteret har eksisteret i mere end 20 år og består af 12 glade rutinerede amatører fra Århus Orkesteret har følgende sammensætning: Klaver, Kontrabas, to celli, fem violiner, en klarinet/saxofon, en tværfløjte og en musiker på slagtøj. Orkesteret har siden sin start underholdt ved mange forskellige lejligheder, som f.eks. nytårskoncerter, receptioner, familiefester (bryllupper, sølvbryllupper, runde fødselsdage m.m.), koncerter i Musikhusets Café og promenadekoncerter i "Den Gamle By". Orkesterets repertoire er fra den epoke i musikken, vi kalder Café-musik - slet og ret: "Kniv og gaffel musik". Wien var oprindeligt et dominerende centrum for den slags underholdning. Husker vi tilbage i tiden herhjemme, var det bl.a. på Wiwex, Kilden i Ålborg og på Varna i Århus, at man kunne opleve den slags musik. Blandt de mest kendte Kapelmestre var Teddy Pedersen og Kai Julian. Det er den stemning, "Canzonetta" forsøger at bevare. 20 Juni 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere