DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle"

Transkript

1 DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 17. årgang Januar kvartal 2006

2 2

3 Hjælp til handicappede elever SKOLE: Behov for handicaplift, udgang og toilet på tre forskellige skoler På Ørting Skole er det heller ikke nemt at være handicappet. Her kan eleven ikke komme ned i kælderen, hvor tre faglokaler er placeret. Af Petrine Fogtdal Udvalget for undervisning og kultur besluttede på det sidste møde at anbefale forskellige foranstaltninger, der kan gøre livet lettere for de handicappede elever på Ørting Skole, Skovbakkeskolen og Ungdomsskolen. På Skovbakkeskolen er der ikke nogen handicapudgang fra sydfløjen. Det betyder, at den handicappede elev næsten ikke kan nå ned i skolegården i frikvarteret. Eleven skal nemlig først om til elevatoren i nordfløjen og derefter hele vejen udenom skolen for at komme ind i skolegården. Så bliver der meget lidt tid til overs til frikvarter. Derfor vil udvalget have, at der gives en anlægsbevilling på kroner til en elevator i sydfløjen. Pengene skal tages af de resterende kroner, der oprindelig var afsat til etablering af pavilloner i Saxild og Vennelund børnehaver. Derfor skal der nu etableres en handicaplift. Det koster kroner at lave en sådan lift, og undervisningsog kulturudvalget foreslår at tage kroner fra rådighedsbeløbet til pavilloner ved Saxild og Vennelund børnehaver. Det er det beløb, der er tilbage, når man har finansieret handicapelevatoren ved Skovbakkeskolen. Resten af pengene skal tages fra skolerenoveringspuljen for 2006, altså kroner. Sidst, men ikke mindst, er det rigtigt bittert at være handicappet, når man kommer på ungdomsskolen. Der er nemlig ikke noget handicaptoilet, som den handicappede 10. klasseselev kan bruge. Derfor skal der etableres et toilet ved klublokalerne, og prisen er cirka kroner. Også disse penge foreslår udvalget at tage fra skolerenoveringspuljen for Aarhus Stiftstidende 5. december

4 4

5 Lokalt talerør til handicappede De handicappede i Odder Kommune har fået et nyt, fælles talerør. På et møde den 24. november blev der stiftet en lokalafdeling af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). DSI er paraplyorganisation for mange handicaporganisationer, og DSI Odder får blandt andet til opgave at indstille repræsentanter til det handicapråd, der fremover får høringsret, hver gang der behandles sager, der berører de handicappedes hverdag. På den stiftende generalforsamling blev Susanne Bisgaard valgt til formand for DSI Odder. Hun repræsenterer Landsforeningen Autisme. De øvrige medlemmer er: Pia Dalgård, Ordblindeforeningen Vive Nødvig, Hjerneskadeforeningen, Michael Møller, Muskelsvindfonden og Jens Rothaus Andersen, Dansk Handicapforbund. Skaf et nyt medlem, du får straks en flaske rødvin for dit arbejde. Henvend dig til D.H.F. Odder Afd. bestyrelsen. 5

6 Handicap-kørsel giver fortsat klager SVAR: Der har været lang ventetid ved telefonen Af Jørgen Bollerup Hansen SFs medlem af Århus amtsråd har under valgkampen til regionen mødt adskillige, der har klaget om den måde, som handicapkørslen fungerer, efter at ordningen lavet om og der blev oprettet et kørselskontor, der koordinerede kørslen. Det medførte en række spørgsmål Bente Nielsen har spurgt, om Sylter amtet handicappedes klager over den nye kørselsordning syltes. Det afviser Flensted-Jensen. fra Bente Nielsen til amtsborgmester Johannes Flensted-Nielsen, der nu har svaret. Det fremgår heraf, at organisationernes og brugernes kritik kan deles op 6

7 i klager over driften, over kørselskontoret og over det politisk vedtagne serviceniveau. Kritikken af driften går for eksempel på, at nogle kunder ikke er hentet til den aftalte tid, eller at servicen ikke er god nok. I hver enkelt tilfælde følges der konkret op på sådanne klager over for vognmændene. Kritikken mod kørselskontoret er specielt gået på, at der er for lang ventetid ved telefonerne. Den nye leder af kørselskontoret har nu omlagt ressourcerne for at styrke telefonbetjeningen og begrænse ventetiden. Færre klager Forvaltningen oplyser samtidig, at antallet af klager over driften og kørselskontoret er faldende siden i sommer, og at man prøver at følge op på problemerne hver gang de opstår. Antallet af klager har specielt været høj i Silkeborg-området, og der har været afholdt møder dér med vognmændene. Herudover har forvaltningen haft dialogmøde med alle vognmændene med henblik på at forbedre servicen inden for de vedtagne rammer. - Den hyppigst rejste kritik fra nogle kunder går på selve grundkernen i det system, vi har vedtaget i Amtsrådet, nemlig at kørslen koordineres, så kunderne eventuelt skal køre sammen, og ikke kan få deres lokale vognmand. Det er en del af Amtets omstillings- og spareplan, og kræver en ny beslutning i Amtsrådet, hvis dette system skal opgives, skriver Flensted-Jensen. Penge til forbedring - Parterne bag amtets budget 2006 har samtidig besluttet at afsætte to mio.kroner til at lave forbedringer inden for handicapkørslen i 2006, påpeger amtsborgmesteren. - Jeg forventer, at Udvalget for Miljø og Trafik udmønter de to mio. kroner i konkrete initiativer i Det er planlagt, at udvalget på decembermødet drøfter sagen igen, og udpeger nogle fokusområder for serviceforbedringer. Forvaltningen og trafikudvalgets formand har haft flere møder med repræsentanter for Hjernesagen og De Samvirkende Invalideorganisationer for at lytte til deres vurdering og kritik, og der er aftalt dialogmøder fremover. udgivet 21. November :00 7

8 8

9 Handicapforening åbner lokalafdeling De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) starter en lokalafdeling i Odder kommune for at få indflydelse på dagligdagen for mennesker med handicap. For at få mere indflydelse på dagligdagen for mennesker med handicap, opretter paraplyorganisationen for de handicappede DSI nu en lokalafdeling i Odder kommune. DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) afholder den 17. november kl et informationsmøde i Kirkecentret i Odder, hvor repræsentanter fra DSI vil fortælle om DSI og om kommunernes fremtidige opgaver på handicapområdet. Alle interesserede kan deltage i mødet. Dialog med politikere og embedsmænd Om baggrunden for at oprette en lokalafdeling i Odder, skriver DSI i en pressemeddelelse: Kommunalreformen betyder, at mange opgaver fremover skal løses af kommunerne hvilket vil påvirke dagligdagen for mange mennesker med handicap. Hvis handicaporganisationerne skal sikre ordentlige levevilkår for kommunens borgere med handicap, så skal det fremover ske gennem dialog med kommunalpolitikerne og kommunens embedsmænd. Nyt handicapråd Efter kommunalreformen bliver det lovpligtig med handicapråd alle kommuner. Odder kommune har allerede et handicapråd, men når det skal fortsætte efter reformen, bliver det i en lidt anden form, og en af DSI s opgaver bliver at indstille medlemmer til handicaprådet. Rådet kommer fremover til at bestå af både medlemmer udpeget af DSI og medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Stiftende møde En uge efter orienteringsmødet afholder DSI afholder et stiftende møde i lokalafdelingen den 24. november 2005 kl også i Kirkecentret. Kun de udpegede repræsentanter fra DSI s 32 medlemsorganisationer har stemmeret på mødet og de skal medbringe en indstilling fra den respektive forening for at kunne udøve stemmeretten. Men alle kommunens borgere med handicap og pårørende til handicappede er velkommen, skriver DSI. OdderNettet d

10 Glædelig jul I aften, den 25. november kl bliver juletræet på Odder torv tændt. Det minder mig om at endnu et år er gået med mange skønne oplevelser for DHF Odder AFD. Hvis man står ved juletræet på torvet og kigger ned ad den nyrenoverede gågade med ny flot belysning og fliser fra KINA der ligge i niveau med butiks døre, kan man kun blive stolt. Nu kan vi nu frit gøre vores juleindkøb i de flotte butikker, som er en del af en moderne by, nemlig Odder. Vi kan glæde os til Åbygade blive lige så brugervenlig for borgerne. I aftes den 24. november blev det stiftet en ny DSI bestyrelse i Odder, som vil få til opgave at varetage interesserne i Odder Kommune. I mine øjne blev der en bred repræsentation af folk der har tilknytning til handicappede og personer med handicap. Det er dejligt at have folk i DSI bestyrelsen, som vil knokle for borgere med handicap. Det er fantastisk at opleve de ting vi kan udrette sammen. Her tænker jeg på bestyrelsen, og de mennesker og samarbejdspartnere som vi har omkring os. Alt den opbakning vi får til 10

11 vores arrangementer og støtte fra forretninger der sponsorer gaver til vore fester med lotteri og underholdning. Vores medlemmere er trofaste, nogle nye ansigter dukker op og bliver medlem, det skaber liv og hygge i DHF Odder AFD tusinde bevægelses handicappede i Danmark i alle samfunds slag. DHF Odder afd. støtter ældrerådet i det den nye bybus i Odder by ikke er handicapegnet, vi tænker selv følgelig på, at bybussen skal være indrettet til kørestole rolatorer og adgangsvenlig, ved bus stopsteder niveau fri entre, lige som den gamle bybus, et plus er da, vi kan bruge den afgående bus, som reserve bybus, det gør vi har altid bybus til alle borger i Odder by. Med disse ord vil jeg ønsker alle medlemmerne, bestyrelsen, frivillige og dem det støtter de handicappede i en god sag en GLÆDELIG JUL, SAMT ET GODT NYTÅR. Husk banko spil hver 14. dag 11

12 Referat af stormøde om frivilligcenter i Odder d. 2/ i Pakhuset Niels Rosenberg, Socialudvalgsformand bød velkommen til de mange fremmødte. 70 deltagere repræsenterede i alt 25 organisationer. Hovedtaleren var Steen Nysom, daglig leder af frivillighuset i Viborg, som fortalte om deres erfaringer med at starte og drive et frivilligcenter i Viborg. Derefter blev fokus vendt mod Odder og her lagde konsulent og fundraiser Mogens Knudsen op til debat i grupper omkring 4 diskussions-spørgsmål. Følgende idéer kom frem på mødet: Spørgsmål 1. Kan frivillige organisationer opnå fordele, hvis der bliver etableret et frivillighus? Hvilke? Samlingssted Samarbejde/inspiration/erfaringsudveksling Synlighed n/ man kan gøre opmærksom på sin forening Styrke kontakten til målgruppen Løfte i flok Mødested, fast og trygt Støtte Fleksible mødelokaler f.eks. stort lokale der kan deles op i flere lokaler 12 Koordination af foreningernes arbejde Behov for store mødelokaler Fælles profilering af frivilligarbejdet Brugerne af de frivillige organisationer kan henvende sig i frivillighuset Organisationerne kan bruge hinanden på forskellige niveauer, ideer, informationsformidling f.eks. om hvordan man får informationer uden for den enkelte forening Man kan få øjnene op for de andre foreningers behov. Spørgsmål 2. Hvilke praktiske faciliteter vil være godt at have i et frivillighus? Stort og lille møderum Samtalerum Kontorfaciliteter (computer, kopi maskine m.v.) Forslag om at bruge Retro en i starten senere politistationen eller stationsbygningen Lamineringsmaskine Teleslyngesystem Handicapindretning/faciliteter Aflåselige skabe til organisationerne Infocafé Faciliteterne skal kunne benyttes gratis Køkken

13 AV-udstyr, mikrofon m.v. Digitalt kamera Kvaliteten må være i orden, såvel bygninger som praktiske faciliteter Spørgsmål 3. Hvilken støtte fra en koordinator vil organisationerne sætte pris på? Sørge for at huset fungerer i åbningstiden og administration af nøgleordning Hjælp til problemer i foreningerne f.eks. grafisk arbejde - smarte invitationer Hjælp til økonomi, f.eks. til at søge midler fra fonde Assistance til etablering af center for ældre brugere i Ørting, Hundslund, Gylling, Hov. Koordinering af aktiviteter Mødekalender Formidling af kontakter Teknisk assistance computer, kopimaskine m.v., klargøring og vedligehold Hjælp til planlægning af foreningsaktiviteter Fremstille pjecer Assistance omkring forsikringsforhold for frivilliges arbejde PR- for frivilligt arbejde Revision tilknytning af statsautoriseret revisor Netværksressourcer Dueslag til foreningerne koordinatoren og organisationerne på tværs kan give hinanden materialer Brug af koordinatoren som sparringspartner mellem organisatio nerne Frivillige i Frivillighuset som ikke er tilknyttet en af de frivillige organisationer Hjælp til hjemmesideopbygning Styr på henvendelser Kontakt til borgerne der vil være frivillige som har kontakt til borgerne Hjælp til vedtægter/juridiske spørgsmål Arbejde med sponsorering fra erhvervslivet Spørgsmål 4. Hvordan kan de frivillige organisationer bruge hinandens viden og kræfter på tværs af organisationerne? Fællesarrangementer Drage nytte af hinanden Udveksling af ideer Vidensbank Hjælp til foreningerne, der evt. ikke magter at opstille møbler Fællesmødeaftener for organisationerne Fælles indløb Temadage Kurser Netportal Arbejdsgruppe: Som afslutning på mødet var der mulighed for at tilmelde sig en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal på baggrund af de fremkomne idéer udvikle ansøgningen om midler til et frivilligcenter. 13

14 Følgende organisationer tilmeldte sig arbejdsgruppen: Ældresagen Café Retroen Odder Selvhjælpsgrupper Dansk Handicap Union Prikken over I et Diabetesforeningen Dansk Flygtningehjælps Frivilliggrupper OIGF Gymnastikafdeling Arbejdsgruppen mødes første gang mandag d. 14. november og de tilmeldte modtager en invitation. 14

15 Besøg fra TDC Tirsdag den 11 oktober havde vi besøg af TDC. Han fortalte i en time om alle de hjælpe midler der er til handicappede. Derefter var der kaffe og vi kunne stille spørgsmål. Det var virkelig en god aften. For dem der havde problemer med hørelsen var der hjælpe apparater. Og var synet dårligt kunne han også hjælpe med større tastatur, så telefonnummer kunne ses. 15

16 Bestyrelsen i DHF Odder Formand: Næstformand Sekretær: Kasserer: Medlemmer: Knud Mikkelsen Egholmparken 100, 8300 Odder / Kjeld Rohde Hesselbjergvej 13, 8300 Odder Anne K. Jensen Lemmestrupvej 30, 8300 Odder Helle L Jensen Drammelsbækvej 50, 8300 Odder Holger Juul Teglgårdsvej 191, 8300 Odder Suppleanter: Jens Rodhaus Andersen Blegevej 43, 8300 Odder Ejnar Balle Lystgårdsparken 11, 8300 Odder

17 Dansk Handicap Forbund Odder Afd. Arrangementer januar kvartal 2006 Tirsdag den 10. januar kl Banko: Tirsdag den 24. januar kl Banko: Fredag den 03. februar kl Nytårskur: Med lækker mad, musik, kaffe og lotteri. Pris: 120 kr. for ikke medlemmer 50 kr. for medlemmer Tilmelding senest den 22. januar Tirsdag den 07. februar kl Banko: Tirsdag den 21. februar kl Banko: Tirsdag den 28. februar kl Generalforsamling: Vi giver en bid brød og kaffe Gerne tilmelding Tirsdag den 07. marts kl Banko: Lørdag den 18. marts kl Dansk Handicap Dag: Salten Kro Horsensvej 10, Salten Menu: Klar suppe m/boller og Gammeldags oksesteg m/tilbehør, kaffe m/småkager. Kørsel fra Ålykkecentret kl pris for menu 150,- kr. gratis liftbus ved min. 30 pr. Sidste tilmelding 3. marts. Tirsdag den 21 marts kl Banko Medbring selv dit krus til Banko så giver vi gratis Kaffe Arrangementerne afholdes i Ålykkecentret, medmindre andet er oplyst. Tilmelding skal ske til: Anne K. Jensen Tlf Venlig hilsen bestyrelsen 17

18 18

19 Fantastiske Fabos -Penge afgør lokal overtagelse af institution Af Bjarne Jacobsen ODDER - Fabos beboere og brugere måtte udsætte frokosten et kvarters tid i går. Men det var de selv ude om, for de var nemlig spørgelystne. Politikernes problem er, at de ikke ved, hvor stor en pose penge, der følger med, hvis kommunen overtager Fabos fra 1. januar Hvad med os? Det amtslige bo- og arbejdstilbud til psykisk udviklingshæmmede havde inviteret til vælgermøde og de cirka 50 brugere og pårørende havde posen fuld af spørgsmål til politikerne i panelet. Dagens store samtaleemne var naturligvis, om Fabos i forbindelse med kommunalreformen skal overtages af Odder Kommune, eller om driften skal lægges i hænderne på Region Midtjylland. Kommunalpolitikerne skal træffe afgørelsen inden 15. februar næste år, og alle partier går ind for, at Fabos skal være kommunal. Alle var dog også enige om et men. - Fra SF s side vil vi ikke risikere at overtage Fabos og så ikke have penge til at gøre det ordentligt, lød det fra SF s spidskandidat, Sanne Rubinke, mens borgmester Elvin Hansen (S) udtrykte det således: - Jeg vil ikke love jer, at Fabos bliver kommunal, men jeg vil arbejde for det. Vi skal have et overblik over økonomien, før vi beslutter os. Fabos brugere var mest interesserede i at finde ud af, om de også i fremtiden kan bo og arbejde på institutionen. - Dem der kommer fra Odder Kommune kan blive på Fabos uanset hvem, der driver Fabos. De, der kommer fra andre kommuner, risikerer, at kommunen tager dem hjem, sagde Elvin Hansen. Der var også andre emner end Fabos på programmet. Flere beboere på Odder Kommunes bosted til psykisk udviklingshæmmede, Åhusene, var også til stede. - Hvad sker der med vores café i Pakhuset, når EU-tilskuddet stopper i 2007, ville en beboer vide. - Allerede i foråret 2006 vil vi se på det. Jeg tror, den kan drives videre uden EU-midler, men jeg vil ikke stå og love det, svarede Niels Roseberg (K), nuværende socialudvalgsformand. Fra de øvrige partier og lister var der opbakning til, at caféen skal fortsætte. 19

20 20

21 Generalforsamling Dansk Handicap Forbund, Odder AFD. Afholder ordinær Generalforsamling i Ålykkecentret. Tirsdag d. 28. februar 2006 kl Dagsorden ifølge vedtægter. Der vil blive serveret en bid brød. Indkommende forslag skal Formanden have 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Formandsberetning 5. Kredsformandsberetning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Forslag til fremtidigt arbejde i Odder Kommune 9. Valg af formand (Knud Mikkelsen på valg) 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Helle L. Jensen på valg Kjeld Rohde ikke på valg Anne K. Jensen ikke på valg Holger Juul ikke på valg 11. Valg af 2 suppleanter: Nuværende suppleanter er: Jens Rodhaus Andersen Ejner Balle 12. Evt. 21

22 Første skridt til et hus for frivillige organisationer i Odder D. 2. november 2005 kl i Pakhuset Få indflydelse mød op Mange frivillige sociale organisationer ønsker et hus, hvor de kan afholde deres aktiviteter. Socialudvalget i Odder Kommune er positiv indstillet overfor at imødekomme dette ønske. Din organisation inviteres derfor til at deltage i at udvikle ideer og skabe rammerne for et hus for frivillige organisationer. Det er vigtigt, at så mange foreninger som muligt deltager i diskussionen. Tag en snak i Jeres forening om, hvad I kunne bruge et hus for frivillige organisationer til og møde frem d. 2. november. Odder kommune giver bolden op lad os komme i gang med spillet. 22

23 Tilmelding Hver frivillig organisation inden for det sociale område kan sende to deltagere til mødet d. 2. november. Tilmelding kan ske til Krista Kajberg Byrådsservice ved Odder Kommune tlf.????? eller på krista. Du skal skrive navn og organisationen. Hvor kommer pengene fra? Odder Kommune vil søge Socialministeriet om midler til at etablere et hus for frivillige organisationer. Tanken er, at der skal være fastansat en koordinator, som skal hjælpe de frivillige organisationer. Desto flere frivillige organisationer der viser interesse og behov d. 2. november, desto større er chancen for at Odder Kommune kan få penge til etablering og drift af et frivillighus. Hvad kan et hus for de frivillige organisationer være? Flere steder i landet er der oprettet huse for frivillige organisationer. Det kan give adgang til fælles faciliteter mødelokaler, kopimaskiner, computere, AV-ustyr m.m. Måske kan et hus for frivillige organisationer også bane vejen for et samarbejde mellem de frivillige organisationer på forskellige områder, f.eks. kurser for frivillige, fælles arrangementer, regnskabsassistance, gen- 23

24 24

25 sidig assistance ved arrangementer, hjælp til ansøgninger om midler og meget meget mere. Det er blot fantasien der sætter grænsen, men hvad skal modellen være i Odder? På mødet d. 2. november skal vi prøve at få en buket af ideer frem fra alle Jer, der er i de frivillige organisationer Du kan måske få inspiration ved at kigge på hjemmesider for tre forskellige eksisterende frivillighuse: Vindmøllen i Fredericia, De frivilliges hus i Ålborg De frivilliges hus i Viborg Hvem står for organiseringen? Der er nedsat en foreløbig arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Odder Kommune og fra nogle frivillige organisationer. Til mødet d. 2. november udarbejder arbejdsgruppen et idéudkast til, hvordan et frivillighus i Odder kunne se ud. D. 2. november skal der vælges en arbejdsgruppe, som sammen med en konsulent skal udarbejde en ansøgning til Socialministeriet om midler til frivillighuset. Alle de ideer der kommer frem på mødet d. 2. november skal indgå i arbejdsgruppen arbejde med ansøgningen. Program for d. 2. november Indledende oplæg v/ socialudvalgsformand Niels Rosenberg Om hvad vi har søgt og hvad vi har fået, hvad tidshorisonten er, og hvad målet med den kommende proces er, hvad forløbet vil være. 15 min Inspirationsoplæg v/ Steen Nysum De frivilliges hus i Viborg / alternativt Ålborg(ikke bekræftet) Om deres vision, proces og deres aktiviteter i dag. 30 min. Et frivillighus i Odder hvad kunne vi forestille os et oplæg fra en forberedende arbejdsgruppe? v/???? Cafédrøftelser (Kaffe, frugt og chokolade under drøftelsen) Om hvad vi i Odder vil med et frivilligcenter - Diskussions-spørgsmål i grupper. Fremlæggelse af idéer fra gruperne Om det videre arbejde - herunder valg af deltagere fra frivillige organisationer til at deltage i arbejdsgruppen 25

26 26

27 Et stort JA til et Frivillighus i Odder Mere end 70 repræsentanter fra 25 humanitære organisationer lagde valgkampen bag sig og stillede op til et dialogmøde i Pakhuset med det formål at få etableret et Frivillighus i Odder Kommune. En glad Krista Kajberg - projektleder på Frivillighuset - kunne notere sig et stort rungende JA! I Odder er der både saft og kraft... Dialogmødet blev indledt med et oplæg af Steen Nysom, daglig leder og koordinator af Frivillighuset i Viborg, der udover at rose det store fremmøde, både havde gode råd og erfaringer med i posen til de frivillige organisationer i Odder Kommune. Steen Nysom, daglig koordinator i Frivillighuset i Viborg, var hovedtaler ved aftenens dialogmøde. - I kender måske ikke hinanden på tværs nu - men det vil I komme til, sagde Steen Nysom, en ildsjæl og frontkæmper for frivilligt arbejde i Viborg. Det er vigtigt at I placerer jeres Frivillighus centralt og synligt, så de frivillige hænder kan bringes i spil. Det vil give vækst og stimulere igangsættelsen af nye hjælpeprojekter, der kommer borgerne i Odder Kommune til gode. Vigtigt er det også at I inddrages i et Frivillighus fra starten - det er jeres ønsker for møderum, faciliteter og hjælpemidler, der skal præge et kommende Frivillighus. Niels Rosenberg, socialudvalgsformand i Odder Kommune I dag skal I tage ønskebrillerne på... - lige nu handler det om at få formuleret hvad det er vi vil med et Frivillighus og undersøge hvordan det kan lade sig gøre, udtalte socialudvalgsformand Niels Rosenberg, og fortsatte: I første færd nedsætter vi en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de frivillige organisationer samt kommunale embedsmænd. Deres opgave bliver så at samle de idéer vi i dag får, så de kan blive så konkrete, at de kan udmøntes i en 27

28 28

29 ansøgning til Socialministeriets pulje. Mogens Knudsen, - konsulent og fundraiser på projektet. I baggrunden ældrechef Kirstine Markvorsen, der har stået bag arbejdsgruppen Hvad kan I bruge et Frivillighus til? Mogens Knudsen, manden der stod bag den ansøgning, der udløste 1.7 mill. fra EU s socialfond til Projekt Café Pakhuset, gav et oplæg til diskussion i grupper. - Hvilke rammer og lokaler synes I et frivillighus skal rumme? - Hvilke faciliteter skal der være? - Hvilke aktiviteter skal der udgå fra et Frivillighus? - Hvad skal en frivilligkoordinator kunne? Engageret Café-diskussion Derefter fulgte en engageret Cafédiskussion, der udmøntede sig i, at mere end 10 frivillige organisationer stilllede op til en arbejdsgruppe, der arbejder videre på at udforme de ønsker, der blev konkretiseret. Ansøgningen forventes at blive afsendt efter Socialudvalgets møde d. 21. december. OdderNettet d

30 VED INDMELDING I DANSK HANDICAP FORBUND, ODDER AFDELING, UDFYLDES DENNE SIDE OG AFLEVERES TIL BESTYRELSEN: INDMELDINGSKORT Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet Kontingent Enlige 2006 Kr. 220,- Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Ægtepar/ Navn: Samboende Kr. 330,- Adresse: Kommune: Postnr./By: Fødselsdato: (dag) (måned) (år) Hvis du ønsker optagelse i en af de landsdækkende specialkredse (det koster ikke ekstra), så sæt kryds # Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår: Barnets handicap # Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) # Paraplegikerkredsen (rygmarvsskadede) # Amputationskredsen Indsendt af: Adresse: Postnr.: By 30

31 31

32 32

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Dansk Handicap Forbund. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

Dansk Handicap Forbund. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle Dansk Handicap Forbund Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle www.dhf-odder.dk 20. årgang Oktober kvartal 2008 Siden sidst Atter en sommer er gået, for mig gik sommeren for hurtig fordi

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 18. årgang April kvartal 2006 2 Nu nærmer foråret sig hastigt Siden sidst er der ved at blive anlagt nyt parkområde og stier,

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 1 F E B R U A R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 1 F E B R U A R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 1 FEBRUAR 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 7. marts Forårsbanko fra kl. 18.30-22.00 Onsdag den 18. april Tøj- og fra kl. 19.00-22.00 Aloe Vera-party Onsdag den 9. maj Sangaften

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 18. årgang Juli kvartal 2006 2 Siden sidst og efterår Siden sidst har vi haft det dejligste forår og begyndelsen på en varm

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Dansk Handicap Forbund. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

Dansk Handicap Forbund. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle Dansk Handicap Forbund Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle www.dhf-odder.dk 20. årgang Juli kvartal 2008 Vi giver os tid til kunderne Vi træffes alle på direkte telefonnumre Vi træffer

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 9. maj Sangaften fra kl. 19.00-22.00 Onsdag den 20. juni Bakketur fra kl. 18.00-22.30 Lørdag den 21. juli Sommerfest fra kl. 14.00-20.00

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 10. juni BAKKETUR Lørdag den 18. juli BÅLAFTEN Lørdag den 8. august SKOVTUR Bindende af- og tilmelding senest 1 uge før arrangementet til

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 4 - december 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe

Læs mere

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers.

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers. Danske Handicaporganisationer Randers v/ formand Asger Laustsen, Tinghøjvej 15, 8920 Randers NV Telefon: 86 44 32 21. E-mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk Hjemmeside: www.dhranders.dk Referat fra årsmøde

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Århus - Randers Afdeling Nr. 3 September 2010 9. årgang September 1 Leder Det er stadig ikke godt nok Af Rikke Kastbjerg Det er sommer, det er sol, men nu er det blevet hverdag.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle. 30 års jubilæum

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle. 30 års jubilæum DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 30 års jubilæum Formanden har ordet... Som formand for Dansk Handicap Forbund, Odder afd. er det mig en stor glæde at kunne

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors

Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors medlemmer Lørdag den 24. maj 2014 kl. 11.00-16.00 Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia Program Kl. 9.30-11.00 Ankomst og indregistrering

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Handicaprådsmøde den 14. november kl , mødelokale 1, Esbjerg Rådhus

Handicaprådsmøde den 14. november kl , mødelokale 1, Esbjerg Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sagsbehandler Susanne Hartvig Telefon direkte 76 16 92 63 Sagsid 2013-26214 Referat Handicaprådsmøde den 14. november kl. 13.00, mødelokale 1, Esbjerg

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Musikhuset Elværket, og dens hjemsted er Helsingør kommune. Foreningens formål. 1. Administration af det af

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere