DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle"

Transkript

1 DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 17. årgang Januar kvartal 2006

2 2

3 Hjælp til handicappede elever SKOLE: Behov for handicaplift, udgang og toilet på tre forskellige skoler På Ørting Skole er det heller ikke nemt at være handicappet. Her kan eleven ikke komme ned i kælderen, hvor tre faglokaler er placeret. Af Petrine Fogtdal Udvalget for undervisning og kultur besluttede på det sidste møde at anbefale forskellige foranstaltninger, der kan gøre livet lettere for de handicappede elever på Ørting Skole, Skovbakkeskolen og Ungdomsskolen. På Skovbakkeskolen er der ikke nogen handicapudgang fra sydfløjen. Det betyder, at den handicappede elev næsten ikke kan nå ned i skolegården i frikvarteret. Eleven skal nemlig først om til elevatoren i nordfløjen og derefter hele vejen udenom skolen for at komme ind i skolegården. Så bliver der meget lidt tid til overs til frikvarter. Derfor vil udvalget have, at der gives en anlægsbevilling på kroner til en elevator i sydfløjen. Pengene skal tages af de resterende kroner, der oprindelig var afsat til etablering af pavilloner i Saxild og Vennelund børnehaver. Derfor skal der nu etableres en handicaplift. Det koster kroner at lave en sådan lift, og undervisningsog kulturudvalget foreslår at tage kroner fra rådighedsbeløbet til pavilloner ved Saxild og Vennelund børnehaver. Det er det beløb, der er tilbage, når man har finansieret handicapelevatoren ved Skovbakkeskolen. Resten af pengene skal tages fra skolerenoveringspuljen for 2006, altså kroner. Sidst, men ikke mindst, er det rigtigt bittert at være handicappet, når man kommer på ungdomsskolen. Der er nemlig ikke noget handicaptoilet, som den handicappede 10. klasseselev kan bruge. Derfor skal der etableres et toilet ved klublokalerne, og prisen er cirka kroner. Også disse penge foreslår udvalget at tage fra skolerenoveringspuljen for Aarhus Stiftstidende 5. december

4 4

5 Lokalt talerør til handicappede De handicappede i Odder Kommune har fået et nyt, fælles talerør. På et møde den 24. november blev der stiftet en lokalafdeling af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). DSI er paraplyorganisation for mange handicaporganisationer, og DSI Odder får blandt andet til opgave at indstille repræsentanter til det handicapråd, der fremover får høringsret, hver gang der behandles sager, der berører de handicappedes hverdag. På den stiftende generalforsamling blev Susanne Bisgaard valgt til formand for DSI Odder. Hun repræsenterer Landsforeningen Autisme. De øvrige medlemmer er: Pia Dalgård, Ordblindeforeningen Vive Nødvig, Hjerneskadeforeningen, Michael Møller, Muskelsvindfonden og Jens Rothaus Andersen, Dansk Handicapforbund. Skaf et nyt medlem, du får straks en flaske rødvin for dit arbejde. Henvend dig til D.H.F. Odder Afd. bestyrelsen. 5

6 Handicap-kørsel giver fortsat klager SVAR: Der har været lang ventetid ved telefonen Af Jørgen Bollerup Hansen SFs medlem af Århus amtsråd har under valgkampen til regionen mødt adskillige, der har klaget om den måde, som handicapkørslen fungerer, efter at ordningen lavet om og der blev oprettet et kørselskontor, der koordinerede kørslen. Det medførte en række spørgsmål Bente Nielsen har spurgt, om Sylter amtet handicappedes klager over den nye kørselsordning syltes. Det afviser Flensted-Jensen. fra Bente Nielsen til amtsborgmester Johannes Flensted-Nielsen, der nu har svaret. Det fremgår heraf, at organisationernes og brugernes kritik kan deles op 6

7 i klager over driften, over kørselskontoret og over det politisk vedtagne serviceniveau. Kritikken af driften går for eksempel på, at nogle kunder ikke er hentet til den aftalte tid, eller at servicen ikke er god nok. I hver enkelt tilfælde følges der konkret op på sådanne klager over for vognmændene. Kritikken mod kørselskontoret er specielt gået på, at der er for lang ventetid ved telefonerne. Den nye leder af kørselskontoret har nu omlagt ressourcerne for at styrke telefonbetjeningen og begrænse ventetiden. Færre klager Forvaltningen oplyser samtidig, at antallet af klager over driften og kørselskontoret er faldende siden i sommer, og at man prøver at følge op på problemerne hver gang de opstår. Antallet af klager har specielt været høj i Silkeborg-området, og der har været afholdt møder dér med vognmændene. Herudover har forvaltningen haft dialogmøde med alle vognmændene med henblik på at forbedre servicen inden for de vedtagne rammer. - Den hyppigst rejste kritik fra nogle kunder går på selve grundkernen i det system, vi har vedtaget i Amtsrådet, nemlig at kørslen koordineres, så kunderne eventuelt skal køre sammen, og ikke kan få deres lokale vognmand. Det er en del af Amtets omstillings- og spareplan, og kræver en ny beslutning i Amtsrådet, hvis dette system skal opgives, skriver Flensted-Jensen. Penge til forbedring - Parterne bag amtets budget 2006 har samtidig besluttet at afsætte to mio.kroner til at lave forbedringer inden for handicapkørslen i 2006, påpeger amtsborgmesteren. - Jeg forventer, at Udvalget for Miljø og Trafik udmønter de to mio. kroner i konkrete initiativer i Det er planlagt, at udvalget på decembermødet drøfter sagen igen, og udpeger nogle fokusområder for serviceforbedringer. Forvaltningen og trafikudvalgets formand har haft flere møder med repræsentanter for Hjernesagen og De Samvirkende Invalideorganisationer for at lytte til deres vurdering og kritik, og der er aftalt dialogmøder fremover. udgivet 21. November :00 7

8 8

9 Handicapforening åbner lokalafdeling De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) starter en lokalafdeling i Odder kommune for at få indflydelse på dagligdagen for mennesker med handicap. For at få mere indflydelse på dagligdagen for mennesker med handicap, opretter paraplyorganisationen for de handicappede DSI nu en lokalafdeling i Odder kommune. DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) afholder den 17. november kl et informationsmøde i Kirkecentret i Odder, hvor repræsentanter fra DSI vil fortælle om DSI og om kommunernes fremtidige opgaver på handicapområdet. Alle interesserede kan deltage i mødet. Dialog med politikere og embedsmænd Om baggrunden for at oprette en lokalafdeling i Odder, skriver DSI i en pressemeddelelse: Kommunalreformen betyder, at mange opgaver fremover skal løses af kommunerne hvilket vil påvirke dagligdagen for mange mennesker med handicap. Hvis handicaporganisationerne skal sikre ordentlige levevilkår for kommunens borgere med handicap, så skal det fremover ske gennem dialog med kommunalpolitikerne og kommunens embedsmænd. Nyt handicapråd Efter kommunalreformen bliver det lovpligtig med handicapråd alle kommuner. Odder kommune har allerede et handicapråd, men når det skal fortsætte efter reformen, bliver det i en lidt anden form, og en af DSI s opgaver bliver at indstille medlemmer til handicaprådet. Rådet kommer fremover til at bestå af både medlemmer udpeget af DSI og medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Stiftende møde En uge efter orienteringsmødet afholder DSI afholder et stiftende møde i lokalafdelingen den 24. november 2005 kl også i Kirkecentret. Kun de udpegede repræsentanter fra DSI s 32 medlemsorganisationer har stemmeret på mødet og de skal medbringe en indstilling fra den respektive forening for at kunne udøve stemmeretten. Men alle kommunens borgere med handicap og pårørende til handicappede er velkommen, skriver DSI. OdderNettet d

10 Glædelig jul I aften, den 25. november kl bliver juletræet på Odder torv tændt. Det minder mig om at endnu et år er gået med mange skønne oplevelser for DHF Odder AFD. Hvis man står ved juletræet på torvet og kigger ned ad den nyrenoverede gågade med ny flot belysning og fliser fra KINA der ligge i niveau med butiks døre, kan man kun blive stolt. Nu kan vi nu frit gøre vores juleindkøb i de flotte butikker, som er en del af en moderne by, nemlig Odder. Vi kan glæde os til Åbygade blive lige så brugervenlig for borgerne. I aftes den 24. november blev det stiftet en ny DSI bestyrelse i Odder, som vil få til opgave at varetage interesserne i Odder Kommune. I mine øjne blev der en bred repræsentation af folk der har tilknytning til handicappede og personer med handicap. Det er dejligt at have folk i DSI bestyrelsen, som vil knokle for borgere med handicap. Det er fantastisk at opleve de ting vi kan udrette sammen. Her tænker jeg på bestyrelsen, og de mennesker og samarbejdspartnere som vi har omkring os. Alt den opbakning vi får til 10

11 vores arrangementer og støtte fra forretninger der sponsorer gaver til vore fester med lotteri og underholdning. Vores medlemmere er trofaste, nogle nye ansigter dukker op og bliver medlem, det skaber liv og hygge i DHF Odder AFD tusinde bevægelses handicappede i Danmark i alle samfunds slag. DHF Odder afd. støtter ældrerådet i det den nye bybus i Odder by ikke er handicapegnet, vi tænker selv følgelig på, at bybussen skal være indrettet til kørestole rolatorer og adgangsvenlig, ved bus stopsteder niveau fri entre, lige som den gamle bybus, et plus er da, vi kan bruge den afgående bus, som reserve bybus, det gør vi har altid bybus til alle borger i Odder by. Med disse ord vil jeg ønsker alle medlemmerne, bestyrelsen, frivillige og dem det støtter de handicappede i en god sag en GLÆDELIG JUL, SAMT ET GODT NYTÅR. Husk banko spil hver 14. dag 11

12 Referat af stormøde om frivilligcenter i Odder d. 2/ i Pakhuset Niels Rosenberg, Socialudvalgsformand bød velkommen til de mange fremmødte. 70 deltagere repræsenterede i alt 25 organisationer. Hovedtaleren var Steen Nysom, daglig leder af frivillighuset i Viborg, som fortalte om deres erfaringer med at starte og drive et frivilligcenter i Viborg. Derefter blev fokus vendt mod Odder og her lagde konsulent og fundraiser Mogens Knudsen op til debat i grupper omkring 4 diskussions-spørgsmål. Følgende idéer kom frem på mødet: Spørgsmål 1. Kan frivillige organisationer opnå fordele, hvis der bliver etableret et frivillighus? Hvilke? Samlingssted Samarbejde/inspiration/erfaringsudveksling Synlighed n/ man kan gøre opmærksom på sin forening Styrke kontakten til målgruppen Løfte i flok Mødested, fast og trygt Støtte Fleksible mødelokaler f.eks. stort lokale der kan deles op i flere lokaler 12 Koordination af foreningernes arbejde Behov for store mødelokaler Fælles profilering af frivilligarbejdet Brugerne af de frivillige organisationer kan henvende sig i frivillighuset Organisationerne kan bruge hinanden på forskellige niveauer, ideer, informationsformidling f.eks. om hvordan man får informationer uden for den enkelte forening Man kan få øjnene op for de andre foreningers behov. Spørgsmål 2. Hvilke praktiske faciliteter vil være godt at have i et frivillighus? Stort og lille møderum Samtalerum Kontorfaciliteter (computer, kopi maskine m.v.) Forslag om at bruge Retro en i starten senere politistationen eller stationsbygningen Lamineringsmaskine Teleslyngesystem Handicapindretning/faciliteter Aflåselige skabe til organisationerne Infocafé Faciliteterne skal kunne benyttes gratis Køkken

13 AV-udstyr, mikrofon m.v. Digitalt kamera Kvaliteten må være i orden, såvel bygninger som praktiske faciliteter Spørgsmål 3. Hvilken støtte fra en koordinator vil organisationerne sætte pris på? Sørge for at huset fungerer i åbningstiden og administration af nøgleordning Hjælp til problemer i foreningerne f.eks. grafisk arbejde - smarte invitationer Hjælp til økonomi, f.eks. til at søge midler fra fonde Assistance til etablering af center for ældre brugere i Ørting, Hundslund, Gylling, Hov. Koordinering af aktiviteter Mødekalender Formidling af kontakter Teknisk assistance computer, kopimaskine m.v., klargøring og vedligehold Hjælp til planlægning af foreningsaktiviteter Fremstille pjecer Assistance omkring forsikringsforhold for frivilliges arbejde PR- for frivilligt arbejde Revision tilknytning af statsautoriseret revisor Netværksressourcer Dueslag til foreningerne koordinatoren og organisationerne på tværs kan give hinanden materialer Brug af koordinatoren som sparringspartner mellem organisatio nerne Frivillige i Frivillighuset som ikke er tilknyttet en af de frivillige organisationer Hjælp til hjemmesideopbygning Styr på henvendelser Kontakt til borgerne der vil være frivillige som har kontakt til borgerne Hjælp til vedtægter/juridiske spørgsmål Arbejde med sponsorering fra erhvervslivet Spørgsmål 4. Hvordan kan de frivillige organisationer bruge hinandens viden og kræfter på tværs af organisationerne? Fællesarrangementer Drage nytte af hinanden Udveksling af ideer Vidensbank Hjælp til foreningerne, der evt. ikke magter at opstille møbler Fællesmødeaftener for organisationerne Fælles indløb Temadage Kurser Netportal Arbejdsgruppe: Som afslutning på mødet var der mulighed for at tilmelde sig en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal på baggrund af de fremkomne idéer udvikle ansøgningen om midler til et frivilligcenter. 13

14 Følgende organisationer tilmeldte sig arbejdsgruppen: Ældresagen Café Retroen Odder Selvhjælpsgrupper Dansk Handicap Union Prikken over I et Diabetesforeningen Dansk Flygtningehjælps Frivilliggrupper OIGF Gymnastikafdeling Arbejdsgruppen mødes første gang mandag d. 14. november og de tilmeldte modtager en invitation. 14

15 Besøg fra TDC Tirsdag den 11 oktober havde vi besøg af TDC. Han fortalte i en time om alle de hjælpe midler der er til handicappede. Derefter var der kaffe og vi kunne stille spørgsmål. Det var virkelig en god aften. For dem der havde problemer med hørelsen var der hjælpe apparater. Og var synet dårligt kunne han også hjælpe med større tastatur, så telefonnummer kunne ses. 15

16 Bestyrelsen i DHF Odder Formand: Næstformand Sekretær: Kasserer: Medlemmer: Knud Mikkelsen Egholmparken 100, 8300 Odder / Kjeld Rohde Hesselbjergvej 13, 8300 Odder Anne K. Jensen Lemmestrupvej 30, 8300 Odder Helle L Jensen Drammelsbækvej 50, 8300 Odder Holger Juul Teglgårdsvej 191, 8300 Odder Suppleanter: Jens Rodhaus Andersen Blegevej 43, 8300 Odder Ejnar Balle Lystgårdsparken 11, 8300 Odder

17 Dansk Handicap Forbund Odder Afd. Arrangementer januar kvartal 2006 Tirsdag den 10. januar kl Banko: Tirsdag den 24. januar kl Banko: Fredag den 03. februar kl Nytårskur: Med lækker mad, musik, kaffe og lotteri. Pris: 120 kr. for ikke medlemmer 50 kr. for medlemmer Tilmelding senest den 22. januar Tirsdag den 07. februar kl Banko: Tirsdag den 21. februar kl Banko: Tirsdag den 28. februar kl Generalforsamling: Vi giver en bid brød og kaffe Gerne tilmelding Tirsdag den 07. marts kl Banko: Lørdag den 18. marts kl Dansk Handicap Dag: Salten Kro Horsensvej 10, Salten Menu: Klar suppe m/boller og Gammeldags oksesteg m/tilbehør, kaffe m/småkager. Kørsel fra Ålykkecentret kl pris for menu 150,- kr. gratis liftbus ved min. 30 pr. Sidste tilmelding 3. marts. Tirsdag den 21 marts kl Banko Medbring selv dit krus til Banko så giver vi gratis Kaffe Arrangementerne afholdes i Ålykkecentret, medmindre andet er oplyst. Tilmelding skal ske til: Anne K. Jensen Tlf Venlig hilsen bestyrelsen 17

18 18

19 Fantastiske Fabos -Penge afgør lokal overtagelse af institution Af Bjarne Jacobsen ODDER - Fabos beboere og brugere måtte udsætte frokosten et kvarters tid i går. Men det var de selv ude om, for de var nemlig spørgelystne. Politikernes problem er, at de ikke ved, hvor stor en pose penge, der følger med, hvis kommunen overtager Fabos fra 1. januar Hvad med os? Det amtslige bo- og arbejdstilbud til psykisk udviklingshæmmede havde inviteret til vælgermøde og de cirka 50 brugere og pårørende havde posen fuld af spørgsmål til politikerne i panelet. Dagens store samtaleemne var naturligvis, om Fabos i forbindelse med kommunalreformen skal overtages af Odder Kommune, eller om driften skal lægges i hænderne på Region Midtjylland. Kommunalpolitikerne skal træffe afgørelsen inden 15. februar næste år, og alle partier går ind for, at Fabos skal være kommunal. Alle var dog også enige om et men. - Fra SF s side vil vi ikke risikere at overtage Fabos og så ikke have penge til at gøre det ordentligt, lød det fra SF s spidskandidat, Sanne Rubinke, mens borgmester Elvin Hansen (S) udtrykte det således: - Jeg vil ikke love jer, at Fabos bliver kommunal, men jeg vil arbejde for det. Vi skal have et overblik over økonomien, før vi beslutter os. Fabos brugere var mest interesserede i at finde ud af, om de også i fremtiden kan bo og arbejde på institutionen. - Dem der kommer fra Odder Kommune kan blive på Fabos uanset hvem, der driver Fabos. De, der kommer fra andre kommuner, risikerer, at kommunen tager dem hjem, sagde Elvin Hansen. Der var også andre emner end Fabos på programmet. Flere beboere på Odder Kommunes bosted til psykisk udviklingshæmmede, Åhusene, var også til stede. - Hvad sker der med vores café i Pakhuset, når EU-tilskuddet stopper i 2007, ville en beboer vide. - Allerede i foråret 2006 vil vi se på det. Jeg tror, den kan drives videre uden EU-midler, men jeg vil ikke stå og love det, svarede Niels Roseberg (K), nuværende socialudvalgsformand. Fra de øvrige partier og lister var der opbakning til, at caféen skal fortsætte. 19

20 20

21 Generalforsamling Dansk Handicap Forbund, Odder AFD. Afholder ordinær Generalforsamling i Ålykkecentret. Tirsdag d. 28. februar 2006 kl Dagsorden ifølge vedtægter. Der vil blive serveret en bid brød. Indkommende forslag skal Formanden have 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Formandsberetning 5. Kredsformandsberetning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Forslag til fremtidigt arbejde i Odder Kommune 9. Valg af formand (Knud Mikkelsen på valg) 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Helle L. Jensen på valg Kjeld Rohde ikke på valg Anne K. Jensen ikke på valg Holger Juul ikke på valg 11. Valg af 2 suppleanter: Nuværende suppleanter er: Jens Rodhaus Andersen Ejner Balle 12. Evt. 21

22 Første skridt til et hus for frivillige organisationer i Odder D. 2. november 2005 kl i Pakhuset Få indflydelse mød op Mange frivillige sociale organisationer ønsker et hus, hvor de kan afholde deres aktiviteter. Socialudvalget i Odder Kommune er positiv indstillet overfor at imødekomme dette ønske. Din organisation inviteres derfor til at deltage i at udvikle ideer og skabe rammerne for et hus for frivillige organisationer. Det er vigtigt, at så mange foreninger som muligt deltager i diskussionen. Tag en snak i Jeres forening om, hvad I kunne bruge et hus for frivillige organisationer til og møde frem d. 2. november. Odder kommune giver bolden op lad os komme i gang med spillet. 22

23 Tilmelding Hver frivillig organisation inden for det sociale område kan sende to deltagere til mødet d. 2. november. Tilmelding kan ske til Krista Kajberg Byrådsservice ved Odder Kommune tlf.????? eller på krista. Du skal skrive navn og organisationen. Hvor kommer pengene fra? Odder Kommune vil søge Socialministeriet om midler til at etablere et hus for frivillige organisationer. Tanken er, at der skal være fastansat en koordinator, som skal hjælpe de frivillige organisationer. Desto flere frivillige organisationer der viser interesse og behov d. 2. november, desto større er chancen for at Odder Kommune kan få penge til etablering og drift af et frivillighus. Hvad kan et hus for de frivillige organisationer være? Flere steder i landet er der oprettet huse for frivillige organisationer. Det kan give adgang til fælles faciliteter mødelokaler, kopimaskiner, computere, AV-ustyr m.m. Måske kan et hus for frivillige organisationer også bane vejen for et samarbejde mellem de frivillige organisationer på forskellige områder, f.eks. kurser for frivillige, fælles arrangementer, regnskabsassistance, gen- 23

24 24

25 sidig assistance ved arrangementer, hjælp til ansøgninger om midler og meget meget mere. Det er blot fantasien der sætter grænsen, men hvad skal modellen være i Odder? På mødet d. 2. november skal vi prøve at få en buket af ideer frem fra alle Jer, der er i de frivillige organisationer Du kan måske få inspiration ved at kigge på hjemmesider for tre forskellige eksisterende frivillighuse: Vindmøllen i Fredericia, De frivilliges hus i Ålborg De frivilliges hus i Viborg Hvem står for organiseringen? Der er nedsat en foreløbig arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Odder Kommune og fra nogle frivillige organisationer. Til mødet d. 2. november udarbejder arbejdsgruppen et idéudkast til, hvordan et frivillighus i Odder kunne se ud. D. 2. november skal der vælges en arbejdsgruppe, som sammen med en konsulent skal udarbejde en ansøgning til Socialministeriet om midler til frivillighuset. Alle de ideer der kommer frem på mødet d. 2. november skal indgå i arbejdsgruppen arbejde med ansøgningen. Program for d. 2. november Indledende oplæg v/ socialudvalgsformand Niels Rosenberg Om hvad vi har søgt og hvad vi har fået, hvad tidshorisonten er, og hvad målet med den kommende proces er, hvad forløbet vil være. 15 min Inspirationsoplæg v/ Steen Nysum De frivilliges hus i Viborg / alternativt Ålborg(ikke bekræftet) Om deres vision, proces og deres aktiviteter i dag. 30 min. Et frivillighus i Odder hvad kunne vi forestille os et oplæg fra en forberedende arbejdsgruppe? v/???? Cafédrøftelser (Kaffe, frugt og chokolade under drøftelsen) Om hvad vi i Odder vil med et frivilligcenter - Diskussions-spørgsmål i grupper. Fremlæggelse af idéer fra gruperne Om det videre arbejde - herunder valg af deltagere fra frivillige organisationer til at deltage i arbejdsgruppen 25

26 26

27 Et stort JA til et Frivillighus i Odder Mere end 70 repræsentanter fra 25 humanitære organisationer lagde valgkampen bag sig og stillede op til et dialogmøde i Pakhuset med det formål at få etableret et Frivillighus i Odder Kommune. En glad Krista Kajberg - projektleder på Frivillighuset - kunne notere sig et stort rungende JA! I Odder er der både saft og kraft... Dialogmødet blev indledt med et oplæg af Steen Nysom, daglig leder og koordinator af Frivillighuset i Viborg, der udover at rose det store fremmøde, både havde gode råd og erfaringer med i posen til de frivillige organisationer i Odder Kommune. Steen Nysom, daglig koordinator i Frivillighuset i Viborg, var hovedtaler ved aftenens dialogmøde. - I kender måske ikke hinanden på tværs nu - men det vil I komme til, sagde Steen Nysom, en ildsjæl og frontkæmper for frivilligt arbejde i Viborg. Det er vigtigt at I placerer jeres Frivillighus centralt og synligt, så de frivillige hænder kan bringes i spil. Det vil give vækst og stimulere igangsættelsen af nye hjælpeprojekter, der kommer borgerne i Odder Kommune til gode. Vigtigt er det også at I inddrages i et Frivillighus fra starten - det er jeres ønsker for møderum, faciliteter og hjælpemidler, der skal præge et kommende Frivillighus. Niels Rosenberg, socialudvalgsformand i Odder Kommune I dag skal I tage ønskebrillerne på... - lige nu handler det om at få formuleret hvad det er vi vil med et Frivillighus og undersøge hvordan det kan lade sig gøre, udtalte socialudvalgsformand Niels Rosenberg, og fortsatte: I første færd nedsætter vi en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de frivillige organisationer samt kommunale embedsmænd. Deres opgave bliver så at samle de idéer vi i dag får, så de kan blive så konkrete, at de kan udmøntes i en 27

28 28

29 ansøgning til Socialministeriets pulje. Mogens Knudsen, - konsulent og fundraiser på projektet. I baggrunden ældrechef Kirstine Markvorsen, der har stået bag arbejdsgruppen Hvad kan I bruge et Frivillighus til? Mogens Knudsen, manden der stod bag den ansøgning, der udløste 1.7 mill. fra EU s socialfond til Projekt Café Pakhuset, gav et oplæg til diskussion i grupper. - Hvilke rammer og lokaler synes I et frivillighus skal rumme? - Hvilke faciliteter skal der være? - Hvilke aktiviteter skal der udgå fra et Frivillighus? - Hvad skal en frivilligkoordinator kunne? Engageret Café-diskussion Derefter fulgte en engageret Cafédiskussion, der udmøntede sig i, at mere end 10 frivillige organisationer stilllede op til en arbejdsgruppe, der arbejder videre på at udforme de ønsker, der blev konkretiseret. Ansøgningen forventes at blive afsendt efter Socialudvalgets møde d. 21. december. OdderNettet d

30 VED INDMELDING I DANSK HANDICAP FORBUND, ODDER AFDELING, UDFYLDES DENNE SIDE OG AFLEVERES TIL BESTYRELSEN: INDMELDINGSKORT Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet Kontingent Enlige 2006 Kr. 220,- Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Ægtepar/ Navn: Samboende Kr. 330,- Adresse: Kommune: Postnr./By: Fødselsdato: (dag) (måned) (år) Hvis du ønsker optagelse i en af de landsdækkende specialkredse (det koster ikke ekstra), så sæt kryds # Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår: Barnets handicap # Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) # Paraplegikerkredsen (rygmarvsskadede) # Amputationskredsen Indsendt af: Adresse: Postnr.: By 30

31 31

32 32

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Bostedernes NOMA et bosted der sætter dagsorden Samtale med Mary Tøpholm, 92 år og forælder Bosted for udviklingshæmmede med

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere