DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle"

Transkript

1 DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 17. årgang Januar kvartal 2006

2 2

3 Hjælp til handicappede elever SKOLE: Behov for handicaplift, udgang og toilet på tre forskellige skoler På Ørting Skole er det heller ikke nemt at være handicappet. Her kan eleven ikke komme ned i kælderen, hvor tre faglokaler er placeret. Af Petrine Fogtdal Udvalget for undervisning og kultur besluttede på det sidste møde at anbefale forskellige foranstaltninger, der kan gøre livet lettere for de handicappede elever på Ørting Skole, Skovbakkeskolen og Ungdomsskolen. På Skovbakkeskolen er der ikke nogen handicapudgang fra sydfløjen. Det betyder, at den handicappede elev næsten ikke kan nå ned i skolegården i frikvarteret. Eleven skal nemlig først om til elevatoren i nordfløjen og derefter hele vejen udenom skolen for at komme ind i skolegården. Så bliver der meget lidt tid til overs til frikvarter. Derfor vil udvalget have, at der gives en anlægsbevilling på kroner til en elevator i sydfløjen. Pengene skal tages af de resterende kroner, der oprindelig var afsat til etablering af pavilloner i Saxild og Vennelund børnehaver. Derfor skal der nu etableres en handicaplift. Det koster kroner at lave en sådan lift, og undervisningsog kulturudvalget foreslår at tage kroner fra rådighedsbeløbet til pavilloner ved Saxild og Vennelund børnehaver. Det er det beløb, der er tilbage, når man har finansieret handicapelevatoren ved Skovbakkeskolen. Resten af pengene skal tages fra skolerenoveringspuljen for 2006, altså kroner. Sidst, men ikke mindst, er det rigtigt bittert at være handicappet, når man kommer på ungdomsskolen. Der er nemlig ikke noget handicaptoilet, som den handicappede 10. klasseselev kan bruge. Derfor skal der etableres et toilet ved klublokalerne, og prisen er cirka kroner. Også disse penge foreslår udvalget at tage fra skolerenoveringspuljen for Aarhus Stiftstidende 5. december

4 4

5 Lokalt talerør til handicappede De handicappede i Odder Kommune har fået et nyt, fælles talerør. På et møde den 24. november blev der stiftet en lokalafdeling af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). DSI er paraplyorganisation for mange handicaporganisationer, og DSI Odder får blandt andet til opgave at indstille repræsentanter til det handicapråd, der fremover får høringsret, hver gang der behandles sager, der berører de handicappedes hverdag. På den stiftende generalforsamling blev Susanne Bisgaard valgt til formand for DSI Odder. Hun repræsenterer Landsforeningen Autisme. De øvrige medlemmer er: Pia Dalgård, Ordblindeforeningen Vive Nødvig, Hjerneskadeforeningen, Michael Møller, Muskelsvindfonden og Jens Rothaus Andersen, Dansk Handicapforbund. Skaf et nyt medlem, du får straks en flaske rødvin for dit arbejde. Henvend dig til D.H.F. Odder Afd. bestyrelsen. 5

6 Handicap-kørsel giver fortsat klager SVAR: Der har været lang ventetid ved telefonen Af Jørgen Bollerup Hansen SFs medlem af Århus amtsråd har under valgkampen til regionen mødt adskillige, der har klaget om den måde, som handicapkørslen fungerer, efter at ordningen lavet om og der blev oprettet et kørselskontor, der koordinerede kørslen. Det medførte en række spørgsmål Bente Nielsen har spurgt, om Sylter amtet handicappedes klager over den nye kørselsordning syltes. Det afviser Flensted-Jensen. fra Bente Nielsen til amtsborgmester Johannes Flensted-Nielsen, der nu har svaret. Det fremgår heraf, at organisationernes og brugernes kritik kan deles op 6

7 i klager over driften, over kørselskontoret og over det politisk vedtagne serviceniveau. Kritikken af driften går for eksempel på, at nogle kunder ikke er hentet til den aftalte tid, eller at servicen ikke er god nok. I hver enkelt tilfælde følges der konkret op på sådanne klager over for vognmændene. Kritikken mod kørselskontoret er specielt gået på, at der er for lang ventetid ved telefonerne. Den nye leder af kørselskontoret har nu omlagt ressourcerne for at styrke telefonbetjeningen og begrænse ventetiden. Færre klager Forvaltningen oplyser samtidig, at antallet af klager over driften og kørselskontoret er faldende siden i sommer, og at man prøver at følge op på problemerne hver gang de opstår. Antallet af klager har specielt været høj i Silkeborg-området, og der har været afholdt møder dér med vognmændene. Herudover har forvaltningen haft dialogmøde med alle vognmændene med henblik på at forbedre servicen inden for de vedtagne rammer. - Den hyppigst rejste kritik fra nogle kunder går på selve grundkernen i det system, vi har vedtaget i Amtsrådet, nemlig at kørslen koordineres, så kunderne eventuelt skal køre sammen, og ikke kan få deres lokale vognmand. Det er en del af Amtets omstillings- og spareplan, og kræver en ny beslutning i Amtsrådet, hvis dette system skal opgives, skriver Flensted-Jensen. Penge til forbedring - Parterne bag amtets budget 2006 har samtidig besluttet at afsætte to mio.kroner til at lave forbedringer inden for handicapkørslen i 2006, påpeger amtsborgmesteren. - Jeg forventer, at Udvalget for Miljø og Trafik udmønter de to mio. kroner i konkrete initiativer i Det er planlagt, at udvalget på decembermødet drøfter sagen igen, og udpeger nogle fokusområder for serviceforbedringer. Forvaltningen og trafikudvalgets formand har haft flere møder med repræsentanter for Hjernesagen og De Samvirkende Invalideorganisationer for at lytte til deres vurdering og kritik, og der er aftalt dialogmøder fremover. udgivet 21. November :00 7

8 8

9 Handicapforening åbner lokalafdeling De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) starter en lokalafdeling i Odder kommune for at få indflydelse på dagligdagen for mennesker med handicap. For at få mere indflydelse på dagligdagen for mennesker med handicap, opretter paraplyorganisationen for de handicappede DSI nu en lokalafdeling i Odder kommune. DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) afholder den 17. november kl et informationsmøde i Kirkecentret i Odder, hvor repræsentanter fra DSI vil fortælle om DSI og om kommunernes fremtidige opgaver på handicapområdet. Alle interesserede kan deltage i mødet. Dialog med politikere og embedsmænd Om baggrunden for at oprette en lokalafdeling i Odder, skriver DSI i en pressemeddelelse: Kommunalreformen betyder, at mange opgaver fremover skal løses af kommunerne hvilket vil påvirke dagligdagen for mange mennesker med handicap. Hvis handicaporganisationerne skal sikre ordentlige levevilkår for kommunens borgere med handicap, så skal det fremover ske gennem dialog med kommunalpolitikerne og kommunens embedsmænd. Nyt handicapråd Efter kommunalreformen bliver det lovpligtig med handicapråd alle kommuner. Odder kommune har allerede et handicapråd, men når det skal fortsætte efter reformen, bliver det i en lidt anden form, og en af DSI s opgaver bliver at indstille medlemmer til handicaprådet. Rådet kommer fremover til at bestå af både medlemmer udpeget af DSI og medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Stiftende møde En uge efter orienteringsmødet afholder DSI afholder et stiftende møde i lokalafdelingen den 24. november 2005 kl også i Kirkecentret. Kun de udpegede repræsentanter fra DSI s 32 medlemsorganisationer har stemmeret på mødet og de skal medbringe en indstilling fra den respektive forening for at kunne udøve stemmeretten. Men alle kommunens borgere med handicap og pårørende til handicappede er velkommen, skriver DSI. OdderNettet d

10 Glædelig jul I aften, den 25. november kl bliver juletræet på Odder torv tændt. Det minder mig om at endnu et år er gået med mange skønne oplevelser for DHF Odder AFD. Hvis man står ved juletræet på torvet og kigger ned ad den nyrenoverede gågade med ny flot belysning og fliser fra KINA der ligge i niveau med butiks døre, kan man kun blive stolt. Nu kan vi nu frit gøre vores juleindkøb i de flotte butikker, som er en del af en moderne by, nemlig Odder. Vi kan glæde os til Åbygade blive lige så brugervenlig for borgerne. I aftes den 24. november blev det stiftet en ny DSI bestyrelse i Odder, som vil få til opgave at varetage interesserne i Odder Kommune. I mine øjne blev der en bred repræsentation af folk der har tilknytning til handicappede og personer med handicap. Det er dejligt at have folk i DSI bestyrelsen, som vil knokle for borgere med handicap. Det er fantastisk at opleve de ting vi kan udrette sammen. Her tænker jeg på bestyrelsen, og de mennesker og samarbejdspartnere som vi har omkring os. Alt den opbakning vi får til 10

11 vores arrangementer og støtte fra forretninger der sponsorer gaver til vore fester med lotteri og underholdning. Vores medlemmere er trofaste, nogle nye ansigter dukker op og bliver medlem, det skaber liv og hygge i DHF Odder AFD tusinde bevægelses handicappede i Danmark i alle samfunds slag. DHF Odder afd. støtter ældrerådet i det den nye bybus i Odder by ikke er handicapegnet, vi tænker selv følgelig på, at bybussen skal være indrettet til kørestole rolatorer og adgangsvenlig, ved bus stopsteder niveau fri entre, lige som den gamle bybus, et plus er da, vi kan bruge den afgående bus, som reserve bybus, det gør vi har altid bybus til alle borger i Odder by. Med disse ord vil jeg ønsker alle medlemmerne, bestyrelsen, frivillige og dem det støtter de handicappede i en god sag en GLÆDELIG JUL, SAMT ET GODT NYTÅR. Husk banko spil hver 14. dag 11

12 Referat af stormøde om frivilligcenter i Odder d. 2/ i Pakhuset Niels Rosenberg, Socialudvalgsformand bød velkommen til de mange fremmødte. 70 deltagere repræsenterede i alt 25 organisationer. Hovedtaleren var Steen Nysom, daglig leder af frivillighuset i Viborg, som fortalte om deres erfaringer med at starte og drive et frivilligcenter i Viborg. Derefter blev fokus vendt mod Odder og her lagde konsulent og fundraiser Mogens Knudsen op til debat i grupper omkring 4 diskussions-spørgsmål. Følgende idéer kom frem på mødet: Spørgsmål 1. Kan frivillige organisationer opnå fordele, hvis der bliver etableret et frivillighus? Hvilke? Samlingssted Samarbejde/inspiration/erfaringsudveksling Synlighed n/ man kan gøre opmærksom på sin forening Styrke kontakten til målgruppen Løfte i flok Mødested, fast og trygt Støtte Fleksible mødelokaler f.eks. stort lokale der kan deles op i flere lokaler 12 Koordination af foreningernes arbejde Behov for store mødelokaler Fælles profilering af frivilligarbejdet Brugerne af de frivillige organisationer kan henvende sig i frivillighuset Organisationerne kan bruge hinanden på forskellige niveauer, ideer, informationsformidling f.eks. om hvordan man får informationer uden for den enkelte forening Man kan få øjnene op for de andre foreningers behov. Spørgsmål 2. Hvilke praktiske faciliteter vil være godt at have i et frivillighus? Stort og lille møderum Samtalerum Kontorfaciliteter (computer, kopi maskine m.v.) Forslag om at bruge Retro en i starten senere politistationen eller stationsbygningen Lamineringsmaskine Teleslyngesystem Handicapindretning/faciliteter Aflåselige skabe til organisationerne Infocafé Faciliteterne skal kunne benyttes gratis Køkken

13 AV-udstyr, mikrofon m.v. Digitalt kamera Kvaliteten må være i orden, såvel bygninger som praktiske faciliteter Spørgsmål 3. Hvilken støtte fra en koordinator vil organisationerne sætte pris på? Sørge for at huset fungerer i åbningstiden og administration af nøgleordning Hjælp til problemer i foreningerne f.eks. grafisk arbejde - smarte invitationer Hjælp til økonomi, f.eks. til at søge midler fra fonde Assistance til etablering af center for ældre brugere i Ørting, Hundslund, Gylling, Hov. Koordinering af aktiviteter Mødekalender Formidling af kontakter Teknisk assistance computer, kopimaskine m.v., klargøring og vedligehold Hjælp til planlægning af foreningsaktiviteter Fremstille pjecer Assistance omkring forsikringsforhold for frivilliges arbejde PR- for frivilligt arbejde Revision tilknytning af statsautoriseret revisor Netværksressourcer Dueslag til foreningerne koordinatoren og organisationerne på tværs kan give hinanden materialer Brug af koordinatoren som sparringspartner mellem organisatio nerne Frivillige i Frivillighuset som ikke er tilknyttet en af de frivillige organisationer Hjælp til hjemmesideopbygning Styr på henvendelser Kontakt til borgerne der vil være frivillige som har kontakt til borgerne Hjælp til vedtægter/juridiske spørgsmål Arbejde med sponsorering fra erhvervslivet Spørgsmål 4. Hvordan kan de frivillige organisationer bruge hinandens viden og kræfter på tværs af organisationerne? Fællesarrangementer Drage nytte af hinanden Udveksling af ideer Vidensbank Hjælp til foreningerne, der evt. ikke magter at opstille møbler Fællesmødeaftener for organisationerne Fælles indløb Temadage Kurser Netportal Arbejdsgruppe: Som afslutning på mødet var der mulighed for at tilmelde sig en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal på baggrund af de fremkomne idéer udvikle ansøgningen om midler til et frivilligcenter. 13

14 Følgende organisationer tilmeldte sig arbejdsgruppen: Ældresagen Café Retroen Odder Selvhjælpsgrupper Dansk Handicap Union Prikken over I et Diabetesforeningen Dansk Flygtningehjælps Frivilliggrupper OIGF Gymnastikafdeling Arbejdsgruppen mødes første gang mandag d. 14. november og de tilmeldte modtager en invitation. 14

15 Besøg fra TDC Tirsdag den 11 oktober havde vi besøg af TDC. Han fortalte i en time om alle de hjælpe midler der er til handicappede. Derefter var der kaffe og vi kunne stille spørgsmål. Det var virkelig en god aften. For dem der havde problemer med hørelsen var der hjælpe apparater. Og var synet dårligt kunne han også hjælpe med større tastatur, så telefonnummer kunne ses. 15

16 Bestyrelsen i DHF Odder Formand: Næstformand Sekretær: Kasserer: Medlemmer: Knud Mikkelsen Egholmparken 100, 8300 Odder / Kjeld Rohde Hesselbjergvej 13, 8300 Odder Anne K. Jensen Lemmestrupvej 30, 8300 Odder Helle L Jensen Drammelsbækvej 50, 8300 Odder Holger Juul Teglgårdsvej 191, 8300 Odder Suppleanter: Jens Rodhaus Andersen Blegevej 43, 8300 Odder Ejnar Balle Lystgårdsparken 11, 8300 Odder

17 Dansk Handicap Forbund Odder Afd. Arrangementer januar kvartal 2006 Tirsdag den 10. januar kl Banko: Tirsdag den 24. januar kl Banko: Fredag den 03. februar kl Nytårskur: Med lækker mad, musik, kaffe og lotteri. Pris: 120 kr. for ikke medlemmer 50 kr. for medlemmer Tilmelding senest den 22. januar Tirsdag den 07. februar kl Banko: Tirsdag den 21. februar kl Banko: Tirsdag den 28. februar kl Generalforsamling: Vi giver en bid brød og kaffe Gerne tilmelding Tirsdag den 07. marts kl Banko: Lørdag den 18. marts kl Dansk Handicap Dag: Salten Kro Horsensvej 10, Salten Menu: Klar suppe m/boller og Gammeldags oksesteg m/tilbehør, kaffe m/småkager. Kørsel fra Ålykkecentret kl pris for menu 150,- kr. gratis liftbus ved min. 30 pr. Sidste tilmelding 3. marts. Tirsdag den 21 marts kl Banko Medbring selv dit krus til Banko så giver vi gratis Kaffe Arrangementerne afholdes i Ålykkecentret, medmindre andet er oplyst. Tilmelding skal ske til: Anne K. Jensen Tlf Venlig hilsen bestyrelsen 17

18 18

19 Fantastiske Fabos -Penge afgør lokal overtagelse af institution Af Bjarne Jacobsen ODDER - Fabos beboere og brugere måtte udsætte frokosten et kvarters tid i går. Men det var de selv ude om, for de var nemlig spørgelystne. Politikernes problem er, at de ikke ved, hvor stor en pose penge, der følger med, hvis kommunen overtager Fabos fra 1. januar Hvad med os? Det amtslige bo- og arbejdstilbud til psykisk udviklingshæmmede havde inviteret til vælgermøde og de cirka 50 brugere og pårørende havde posen fuld af spørgsmål til politikerne i panelet. Dagens store samtaleemne var naturligvis, om Fabos i forbindelse med kommunalreformen skal overtages af Odder Kommune, eller om driften skal lægges i hænderne på Region Midtjylland. Kommunalpolitikerne skal træffe afgørelsen inden 15. februar næste år, og alle partier går ind for, at Fabos skal være kommunal. Alle var dog også enige om et men. - Fra SF s side vil vi ikke risikere at overtage Fabos og så ikke have penge til at gøre det ordentligt, lød det fra SF s spidskandidat, Sanne Rubinke, mens borgmester Elvin Hansen (S) udtrykte det således: - Jeg vil ikke love jer, at Fabos bliver kommunal, men jeg vil arbejde for det. Vi skal have et overblik over økonomien, før vi beslutter os. Fabos brugere var mest interesserede i at finde ud af, om de også i fremtiden kan bo og arbejde på institutionen. - Dem der kommer fra Odder Kommune kan blive på Fabos uanset hvem, der driver Fabos. De, der kommer fra andre kommuner, risikerer, at kommunen tager dem hjem, sagde Elvin Hansen. Der var også andre emner end Fabos på programmet. Flere beboere på Odder Kommunes bosted til psykisk udviklingshæmmede, Åhusene, var også til stede. - Hvad sker der med vores café i Pakhuset, når EU-tilskuddet stopper i 2007, ville en beboer vide. - Allerede i foråret 2006 vil vi se på det. Jeg tror, den kan drives videre uden EU-midler, men jeg vil ikke stå og love det, svarede Niels Roseberg (K), nuværende socialudvalgsformand. Fra de øvrige partier og lister var der opbakning til, at caféen skal fortsætte. 19

20 20

21 Generalforsamling Dansk Handicap Forbund, Odder AFD. Afholder ordinær Generalforsamling i Ålykkecentret. Tirsdag d. 28. februar 2006 kl Dagsorden ifølge vedtægter. Der vil blive serveret en bid brød. Indkommende forslag skal Formanden have 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Formandsberetning 5. Kredsformandsberetning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Forslag til fremtidigt arbejde i Odder Kommune 9. Valg af formand (Knud Mikkelsen på valg) 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Helle L. Jensen på valg Kjeld Rohde ikke på valg Anne K. Jensen ikke på valg Holger Juul ikke på valg 11. Valg af 2 suppleanter: Nuværende suppleanter er: Jens Rodhaus Andersen Ejner Balle 12. Evt. 21

22 Første skridt til et hus for frivillige organisationer i Odder D. 2. november 2005 kl i Pakhuset Få indflydelse mød op Mange frivillige sociale organisationer ønsker et hus, hvor de kan afholde deres aktiviteter. Socialudvalget i Odder Kommune er positiv indstillet overfor at imødekomme dette ønske. Din organisation inviteres derfor til at deltage i at udvikle ideer og skabe rammerne for et hus for frivillige organisationer. Det er vigtigt, at så mange foreninger som muligt deltager i diskussionen. Tag en snak i Jeres forening om, hvad I kunne bruge et hus for frivillige organisationer til og møde frem d. 2. november. Odder kommune giver bolden op lad os komme i gang med spillet. 22

23 Tilmelding Hver frivillig organisation inden for det sociale område kan sende to deltagere til mødet d. 2. november. Tilmelding kan ske til Krista Kajberg Byrådsservice ved Odder Kommune tlf.????? eller på krista. Du skal skrive navn og organisationen. Hvor kommer pengene fra? Odder Kommune vil søge Socialministeriet om midler til at etablere et hus for frivillige organisationer. Tanken er, at der skal være fastansat en koordinator, som skal hjælpe de frivillige organisationer. Desto flere frivillige organisationer der viser interesse og behov d. 2. november, desto større er chancen for at Odder Kommune kan få penge til etablering og drift af et frivillighus. Hvad kan et hus for de frivillige organisationer være? Flere steder i landet er der oprettet huse for frivillige organisationer. Det kan give adgang til fælles faciliteter mødelokaler, kopimaskiner, computere, AV-ustyr m.m. Måske kan et hus for frivillige organisationer også bane vejen for et samarbejde mellem de frivillige organisationer på forskellige områder, f.eks. kurser for frivillige, fælles arrangementer, regnskabsassistance, gen- 23

24 24

25 sidig assistance ved arrangementer, hjælp til ansøgninger om midler og meget meget mere. Det er blot fantasien der sætter grænsen, men hvad skal modellen være i Odder? På mødet d. 2. november skal vi prøve at få en buket af ideer frem fra alle Jer, der er i de frivillige organisationer Du kan måske få inspiration ved at kigge på hjemmesider for tre forskellige eksisterende frivillighuse: Vindmøllen i Fredericia, De frivilliges hus i Ålborg De frivilliges hus i Viborg Hvem står for organiseringen? Der er nedsat en foreløbig arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Odder Kommune og fra nogle frivillige organisationer. Til mødet d. 2. november udarbejder arbejdsgruppen et idéudkast til, hvordan et frivillighus i Odder kunne se ud. D. 2. november skal der vælges en arbejdsgruppe, som sammen med en konsulent skal udarbejde en ansøgning til Socialministeriet om midler til frivillighuset. Alle de ideer der kommer frem på mødet d. 2. november skal indgå i arbejdsgruppen arbejde med ansøgningen. Program for d. 2. november Indledende oplæg v/ socialudvalgsformand Niels Rosenberg Om hvad vi har søgt og hvad vi har fået, hvad tidshorisonten er, og hvad målet med den kommende proces er, hvad forløbet vil være. 15 min Inspirationsoplæg v/ Steen Nysum De frivilliges hus i Viborg / alternativt Ålborg(ikke bekræftet) Om deres vision, proces og deres aktiviteter i dag. 30 min. Et frivillighus i Odder hvad kunne vi forestille os et oplæg fra en forberedende arbejdsgruppe? v/???? Cafédrøftelser (Kaffe, frugt og chokolade under drøftelsen) Om hvad vi i Odder vil med et frivilligcenter - Diskussions-spørgsmål i grupper. Fremlæggelse af idéer fra gruperne Om det videre arbejde - herunder valg af deltagere fra frivillige organisationer til at deltage i arbejdsgruppen 25

26 26

27 Et stort JA til et Frivillighus i Odder Mere end 70 repræsentanter fra 25 humanitære organisationer lagde valgkampen bag sig og stillede op til et dialogmøde i Pakhuset med det formål at få etableret et Frivillighus i Odder Kommune. En glad Krista Kajberg - projektleder på Frivillighuset - kunne notere sig et stort rungende JA! I Odder er der både saft og kraft... Dialogmødet blev indledt med et oplæg af Steen Nysom, daglig leder og koordinator af Frivillighuset i Viborg, der udover at rose det store fremmøde, både havde gode råd og erfaringer med i posen til de frivillige organisationer i Odder Kommune. Steen Nysom, daglig koordinator i Frivillighuset i Viborg, var hovedtaler ved aftenens dialogmøde. - I kender måske ikke hinanden på tværs nu - men det vil I komme til, sagde Steen Nysom, en ildsjæl og frontkæmper for frivilligt arbejde i Viborg. Det er vigtigt at I placerer jeres Frivillighus centralt og synligt, så de frivillige hænder kan bringes i spil. Det vil give vækst og stimulere igangsættelsen af nye hjælpeprojekter, der kommer borgerne i Odder Kommune til gode. Vigtigt er det også at I inddrages i et Frivillighus fra starten - det er jeres ønsker for møderum, faciliteter og hjælpemidler, der skal præge et kommende Frivillighus. Niels Rosenberg, socialudvalgsformand i Odder Kommune I dag skal I tage ønskebrillerne på... - lige nu handler det om at få formuleret hvad det er vi vil med et Frivillighus og undersøge hvordan det kan lade sig gøre, udtalte socialudvalgsformand Niels Rosenberg, og fortsatte: I første færd nedsætter vi en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de frivillige organisationer samt kommunale embedsmænd. Deres opgave bliver så at samle de idéer vi i dag får, så de kan blive så konkrete, at de kan udmøntes i en 27

28 28

29 ansøgning til Socialministeriets pulje. Mogens Knudsen, - konsulent og fundraiser på projektet. I baggrunden ældrechef Kirstine Markvorsen, der har stået bag arbejdsgruppen Hvad kan I bruge et Frivillighus til? Mogens Knudsen, manden der stod bag den ansøgning, der udløste 1.7 mill. fra EU s socialfond til Projekt Café Pakhuset, gav et oplæg til diskussion i grupper. - Hvilke rammer og lokaler synes I et frivillighus skal rumme? - Hvilke faciliteter skal der være? - Hvilke aktiviteter skal der udgå fra et Frivillighus? - Hvad skal en frivilligkoordinator kunne? Engageret Café-diskussion Derefter fulgte en engageret Cafédiskussion, der udmøntede sig i, at mere end 10 frivillige organisationer stilllede op til en arbejdsgruppe, der arbejder videre på at udforme de ønsker, der blev konkretiseret. Ansøgningen forventes at blive afsendt efter Socialudvalgets møde d. 21. december. OdderNettet d

30 VED INDMELDING I DANSK HANDICAP FORBUND, ODDER AFDELING, UDFYLDES DENNE SIDE OG AFLEVERES TIL BESTYRELSEN: INDMELDINGSKORT Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet Kontingent Enlige 2006 Kr. 220,- Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Ægtepar/ Navn: Samboende Kr. 330,- Adresse: Kommune: Postnr./By: Fødselsdato: (dag) (måned) (år) Hvis du ønsker optagelse i en af de landsdækkende specialkredse (det koster ikke ekstra), så sæt kryds # Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår: Barnets handicap # Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) # Paraplegikerkredsen (rygmarvsskadede) # Amputationskredsen Indsendt af: Adresse: Postnr.: By 30

31 31

32 32

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Til Århus afdelingens beretning

Til Århus afdelingens beretning Til Århus afdelingens beretning Vi er 280 medlemmer. Det er for nedadgående. Det betyder, at vi ikke har så mange kongrespladser som tidligere. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har haft et travlt og lidt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Pressemeddelelse 21. september 2012 FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Den sidste fredag i september er udnævnt til Danmarks nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag. I år er

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere