Farvel Goddag 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farvel 2010 - Goddag 2011"

Transkript

1 Dette års støttebevismotiv - af Lorenz Asmussen Tegneren Thor Bøgelund ( ) var en af de mest benyttede kunstnere til afstemningsplakaterne. Thor Bøgelund, der var født i Sorø, fik under en rejse i Tyskland i 1914 oplevelser, der var medvirkende til at hans plakater viste så enkle, slagkraftige og aktuelle budskaber, som det fremgår af hans mange plakater til afstemningen i Denne plakats budskab var at påvirke vælgerne til at huske, hvilke hårde vilkår befolkningen måtte leve under fra 1864 til Med krige, sult og undertrykkelse, men budskabet slutter også med, at nu skal de mange onde års livsvilkår slettes ud. Eneret: Winds Bogtrykkeri A/S, Haderslev Tegnet af kunstneren Thor Bøgelund Genforenings og Grænsemuseets bestyrelse Fhv. viceskoleinsp. Kaj G. Nielsen, (formand) tlf Ingeniør Jens Jørgen Madsen, (næstformand og arkivar) tlf Fhv. skoleinspektør Frank Smits, (kasserer) tlf Tømrermester Klaus Astrup tlf Gårdejer Peder Graasbøll, tlf Knud-Erik Dinesen tlf Advokat Peter Giødesen, tlf Kommunens repræsentant: Oluf Lykke Nielsen Tlf Koldingvej 52, Postboks 58, 6070 Christiansfeld - tlf Nyhedsbrev udgivet af Genforenings- og Grænsemuseums Fonden - Januar 2011 Tekster: Kristian L. Hansen, Lorenz Asmussen og Kaj G. Nielsen - Redaktion & layout: Kaj G. Nielsen Fotos: Kølle Press, Kristian L. Hansen, Bente Ibenfeldt m.fl. - Korrektur: Bente H. Madsen og Lorenz Asmussen JANUAR 2011 Protektor: H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg Farvel Goddag 2011 Så lagde vi 2010 bag os - og en tilfreds museumsbestyrelse kan nu se tilbage på et år med mange vel overståede arrangementer. Antallet af gæster siden indvielsen passerede Vi har haft 48 grupper - heraf en del skoleklasser. Antallet af støttemedlemmer ligger på 392. Men desværre har 8 af disse ikke angivet tilstrækkelig afsender-information til, at vi kan kvittere med et støttebevis. Vi skal derfor igen opfordre til, at man sætter afsenderadresse på girokortene, når støttebevis bestilles og betales var jo et jubelår. Foruden museets mange øvrige aktiviteter, kunne vi den 10. juli 2010 fejre 90- året for Genforeningen - vistnok som de eneste i det sønderjyske. Desuden kunne Genforenings- og Grænsemuseet på samme dato markere sin 15 års fødselsdag. Disse to begivenheder har fyldt meget for bestyrelsen - og fylder helt naturligt også meget i dette Nyhedsbrev. Vi håber, at De med interesse vil tage imod både tekst og billeder herom byder også på mange udfordringer - og spændende tiltag Desværre har vi stadig et fugtproblem, som vi skal have løst i 2011, hvor vi også har en plan om at der i løbet af januar/februar skal laves en repos hen over vores lille auditorium. Tanken er, at vi her - på 1. sal - vil indrette et lille bibliotek, hvor gæsterne kan fordybe sig i nogle af museets bøger. Vi håber også, at vi kan finde en prismæssig fornuftig internetløsning, så

2 både gæsterne og kustoderne kan bruge nettet i museets åbningstid. Ud over dette skal vi have rettet den prøjsiske nivellementsten op - og planerne om en forlængelse af Grænsestien tænkes igennem. Tanker om en ny udbygning banker også diskret på. Vi mangler ud over udstillingsplads i særdeleshed mere - og bedre - arkivplads - men ville også gerne have muligheden for og pladsen til f.eks. at kunne invitere gæster med madpakker indenfor. Dette kan vi desværre ikke tilbyde i dag. Vi planlægger i 2011 også foredrag, som vil kunne interessere vore gæster og museumsvenner og opfordrer derfor til, at De følger med i museets mange hverdags-gøremål i 2011 på museets hjemmeside. Bestyrelsen sender en stor tak til alle de, som har støttet museet igennem økonomisk såvel som praktisk. Vi håber, at vi også i den nye sæson kan gøre os fortjent til denne støtte. P.b.v. Kaj G. Nielsen Formand for Genforenings - og Grænsemuseums Fonden Mange fejrede Genforeningen i Christiansfeld Der blev langsomt men sikkert bygget op til det store klimaks ved den kombinerede fejring af 90-året for Genforeningen og Genforenings- og Grænsemuseets 15-års fødselsdag. Således havde f.eks. Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv sørget for en spændende appetitvækker til turister og fastboende - i ugerne op til jubilæet. Festlighederne omring den 10. juli 2010 blev planlagt i et forbilledligt samarbejde imellem Lokalhistorisk Arkiv, Christiansfeld - Handelsstandsforeningen, Christiansfeld - Menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke og Genforenings- og Grænsemuseet. Selvom alle aktører var ansvarlige for egne arrangementer, blev dagens festlige indhold, pressemeddelelser, annoncer m.m. koordineret på flere møder, og økonomisk blev afviklingen af denne sønderjyske festdag understøttet af Kultur i Kolding med kr. Den store festdag startede med højt solskin, og pladserne i det opstillede telt på P-pladsen ved Genforenings- og Grænsemuseet blev hurtigt fyldt, og flere stole måtte sættes til. Tretten fanebærende foreninger var med til at skabe den perfekte ramme om festlighederne. Flyverhjemmeværnets orkester gav koncert, og en række velrestaurerede veteranbiler fra Vamdrup Ford A-klub, som var på et Grænseløb - arrangeret i samarbejde med Kongeåmuseet i Vamdrup - mellemlandede på Genforenings- og Grænsemuseets parkeringsplads, hvor de skinnede om kap i det smukke vejr. Tyrstrup frivillige Brandværn stillede med få timers varsel med to brandmænd som førstehjælpere. Det utroligt varme sommervejr gjorde det nødvendigt med denne frivillige førstehjælps-back-up. Efterfølgende ankom de indbudte gæster, blandt andre dagens hovedtaler Sundheds- og Indenrigsminister Bertel Haarder og frue samt museets protektorer H.E. Grev Ingolf og Grevinde Sussie. I sin tale i anledning af 90-året for Genforeningen lagde Bertel Haarder vægt på det banebrydende demokrati, der i 1920 førte til, at Sønderjylland kunne stemme sig tilbage til Danmark. Ministerens tale omhandlede også de dansksindede, som var blevet tvunget til at deltage i første verdenskrig på tysk side, og han kom også omkring de nuværende ud- Da Palle Bo Schmidt (t.v.), medejer af toptrykgrafisk i Gråsten, som i mange år har SPONSOR-tryk trykt Genforenings og Grænsemuseets publikationer, hørte, at bestyrelsen gerne ville have trykt dobbeltkort efter Jørgen Ibenfeldts museumsakvarel (omtalt andetsteds), var han ikke sen til tilbyde at sponsere trykning af disse, således at salgsprisen ubeskåret kan gå til museets drift. Et tilbud, som bestyrelsen med tak har taget imod. Det er ikke første gang, det sker. Tidligere har trykkeriet sponseret såkaldte nostalgikort med genforeningsmotiver. Også dette Nyhedsbrev er trykt af toptrykgrafisk. Informationsaften for aldersgruppen 60+ Museet har i øjeblikket 16 kustoder, men kan sagtens bruge flere hænder.. Der stilles ingen specielle krav om historisk viden, men det er vigtigt, at man har lyst til at snakke med andre mennesker. Museet vil også gerne i kontakt med frivillige, der kunne tænke sig - en gang imellem - at give en hjælpende praktisk hånd på museet sammen med bestyrelsen. F.eks. i forbindelse med haven eller praktiske kulturarrangementer, foredrag o.l. Derfor har museet i 2010 afholdt et informationsarrangement for museumsinteresserede - alle over 60 år. Ud over de tilmeldte sneg 5 ekstra personer sig med. Der deltog således 43 gæster fra nær og fjern, som fyldte godt i museets lille auditorium, hvor Kaj G. Nielsen fra museumsbestyrelsen orienterede om museets idé, opbygning og spændende effekter. Flere købte også museets støttebevis og muligvis vender en enkelt eller to senere tilbage for at indgå i museets frivillige kustodekorps, og dermed gik alt som forventet for de tilfredse bestyrelsesrepræsentanter. Interesseret? Så kontakt et bestyrelsesmedlem. Adresselisten ses på bagsiden. Betal Deres giroindbetalingskort i dag og BLIV STØTTE-MEDLEM for kun 100,- kr. De får tilsendt det smukke støttebevis for 2011 De har gratis adgang på museet i hele 2011 De støtter mindet om dette væsentlige afsnit i Danmarkshistorien Ved ADRESSEÆNDRING: Husk venligst ved adresseskift at sende Deres adresseændring til Genforenings og Grænsemuseet. På forhånd tak. Elektronisk nyhedsformidling: Til de af vore medlemmer, som har , kan vi tilbyde at tilsende smånyheder om museet i løbet af året. Send blot Deres adresse til

3 DISSE VAR ORDENE FRA VICEBORG- MESTER SØREN RASMUSSEN TIL 15-års FØDSELAREN DEN 10. JULI 2010: Viceborgmesteren sagde i sin fødselsdagstale til museet bl.a.: På vegne af Kolding Byråd vil jeg gerne ønske Genforenings- og Grænsemuseet hjertelig tillykke med 15-års fødselsdagen. Genforeningen i 1920 er en af de vigtigste begivenheder i Danmarkshistorien. Derfor er det også naturligt, at der eksisterer et museum som markerer og fortæller om begivenheden. Men Genforenings- og Grænsemuseets tilblivelse og daglige drift er bestemt ikke nogen selvfølge. Den hviler på en helt enestående frivillig indsats. Museet er skabt af ildsjæle med brændende interesse for Genforeningen og formidlingen af dens fascinerende historie. Her 15 år efter etableringen kan vi konstatere, at deres arbejde har båret frugt og er lykkedes til fulde....skal man virkelig have et indtryk af de frivilliges engagement, skal man blot spørge en af de frivillige kustoder under en omvisning. Så vælter anekdoter og historier frem med en fortælleglæde og en lyst, så man bliver revet med og får del i den store glæde ved denne del af vores fælles historie. Arrangementet i dag vidner om en utrolig opbakning til museet. Mange hundrede mennesker er samlet i dag. Det er fantastisk flot. På tavlen ovre i museet vidner reklameplade efter reklameplade også om massiv opbakning til museet fra det lokale erhvervsliv. Men det er jo Danmarkshistorie, og det optager da heldigvis mange mennesker, hvorfor I da også har støtte fra private og firmaer over det ganske land. I oplever jo også den ære at have Kongehusets bevågenhed. Således var det Hendes Majestæt Dronningen, der åbnede museet, og Hans excellence Ingolf, Greve af Rosenborg, er museets trofaste og interesserede protektor. Genforenings- og Grænsemuseet gør en stor indsats for at markere Genforeningen som langt fra alle husker. Både med arrangementet i dag - men sandelig også i hverdagen, med sine museumsaktiviteter....det er vigtigt, at Genforeningen fejres og det er en rigtig god anledning til at minde yngre generationer om historien. Genforenings- og Grænsemuseet får årligt besøg af omkring gæster og de går utvivlsomt herfra med en meget positiv oplevelse. Jeg ved godt, at Kolding Kommunes bidrag langt fra rækker, men jeg har også bemærket, hvor dygtige I er til at hente støtte fra fonde og puljer. Så hårdt arbejde og mange ansøgninger ligger bag museets succes. For et museum drives ikke kun inden for væggene. Det handler i høj grad også om at skaffe de nødvendige økonomiske midler til at renovere, vedligeholde og udvikle det. Derfor fortjener alle I frivillige en stor og ubetinget ros for jeres indsats. Uden den ville mange ikke ane noget om mærkedagen i dag - og Kolding Kommune ville være et meget spændende museum fattigere. Derfor tillad mig at overbringe Kolding Byråds dybe taknemmelighed for jeres store frivillige arbejde og de aller varmeste lykønskninger på 15 års fødselsdagen.. sendte danske soldater. H.E. Grev Ingolf åbnede særudstillingen på Genforenings- og Grænsemuseet. En særudstilling, som netop handler om de danske sønderjyder, der blev sendt i kamp på tysk side under første verdenskrig. Grev Ingolf åbnede udstillingen med bl.a. disse ord: I dag kæmper danske soldater for fred langt væk fra Danmark. De kæmper side om side med mange andre nationer, der hylder princippet om "folkenes selvbestemmelsesret". Deres fælles mål er at skabe fred og frihed overalt, hvor de er indsat. Sønderjyder, der under 1. verdenskrig kæmpede under den tyske kejser, følte ikke, at de var en del af denne krig. De kom fra Nordslesvig (eller som kejseren sagde: Slesvig-Holsten), men af hjertet var de Sønderjyder og ønskede sig hjem til Danmark. Krig er altid farlig, blodig og ubarmhjertig, men når der kæmpes for en fælles sag, bli'r soldaterne stærke i deres tro på, at det er rigtigt, hvad de gør. Det var derfor ikke let for Sønderjyderne, der kæmpede under den tyske kejser i 1. verdenskrig. Jeg er sikker på, at særudstillingen vil vise os mange eksempler herpå. Greveparret indviede i fællesskab den nye sti langs den gamle grænse, men det var Grevinde Sussie, der satte ord på: Tillykke med 90-årsdagen for Genforeningen, tillykke med de 15 år til Genforenings- og Grænsemuseet. At gi' gaver til en 90-årig er nærmest umuligt de har ingen ønsker men en 15-årig, sådan en teenager har en ønskeseddel, der er mindst lige så lang som smørrebrødssedlen hos Ida Davidsen. I den gamle sang om bageren, hedder det, "Hvis du har penge, så ka' du få, og har du ingen, så må du gå". Men ikke alt er til salg, og ikke alt kan købes for penge. Ønsker man sig noget, der kræver brugsret over andres ejendom, skal der opnås tilladelser fra lodsejerne. Teenageren ønskede sig en sti langs den gamle grænse, der i 56 år adskilte Sønderjylland/Nordslesvig fra Danmark. Stien skulle anlægges langs den gamle grænse fra Museet til Kærmølle, men hertil kræves, at alle de involverede lodsejere giver deres samtykke. Det har ikke været muligt at opnå tilladelse, hvorfor det oprindelige projekt måtte opgives. Taps Sti-laug, der består af 8-10 frivillige, hørte om Museets ønske. Taps Sti-laug har igennem flere år anlagt natur- og vandrestier i området ved Taps. Det gæve Taps Sti-laug har som "det mindre af det mere" etableret en trampesti, der begynder i den sydlige ende af Museets parkeringsplads. Når man har gået ca. 40 meter, står man direkte ved det tidligere grænsevandløb (p.t. tørlagt) med udsigt til den prøjsiske nivellementsten på den an-

4 den side af bækken. Dengang var dét Tyskland. Herfra svinger stien direkte mod øst og følger over 450 meter den gamle grænse til Tingskovhedevej, hvor den udmunder og stopper tæt på det sted, hvor Høkkelbjerg Kro engang lå. Med Grænsestien får området, herunder Genforenings- og Grænsemuseet, gæsterne på Den gamle Grænsekro og andre naturelskere, endnu et værdifuldt aktiv. Nu, hvor første etape er anlagt, håber den ukuelige teen-age'er stadig, at det en dag vil lykkes at få det oprindelige stiprojekt helt til Kærmølle etableret. Lad os med Museet tilslutte os håbet og skride til navngivning af stien. Herefter gik Greveparret, Bertel Haarder og museets formand i spidsen for de mange gæster på en kort tur på Grænsestien, inden Grevinde Sussie lagde sin buket ved Kongestenen. Efter indvielsen af Grænsestien blev de flere hundrede fremmødte budt på vin, vand og honningkager på museumsplænen og de kunne nyde et gratis besøg på museet eller den smukke museumshave, som op til begivenheden var blevet klargjort af museets nye Havelaug. Donslund vin, Christiansfeld stod for et vinsponsorat, Honningkagehuset, Christiansfeld leverede gratis 550 honningkagesnitter og Bryggeriet Fuglsang, Haderslev leverede som et sponsorat øl og vin. Altsammen serveret fra et telt på plænen foran museet af gode museumsvenner. 330 gæster deltog efterfølgende - fra kl og for egen regning i Genforenings- og Grænsemuseets fødselsdagsfest på Den gamle Grænsekro, hvor gæsterne blev diverteret med et ægte sønderjysk pølsebord - en rigtig udfordring for krofar Lars Bo Andersen. Det skulle fejres med maner, at det var 15 år siden H.M. Dronning Margrethe indviede museet. På kroen holdt Kolding Kommunes 1. viceborgmester Søren Rasmussen fødselsdagstalen for museet. Med sig havde han et tilsagn om en god brugt kopimaskine til museet - et ønske, som længe har stået på bestyrelsens ønskeseddel. Fhv. kirkeminister Torben Rechendorff fulgte stærkt efter - i egenskab af formand for Christmas Møllers Mindefond - kunne Torben Rechendorff overrække museet en fødselsdagscheck på kr. som en anerkendelse af det store og meget værdifulde arbejde, der er ydet på Genforenings- og Grænsemuseet gennem 15 år. Gaven skal især opfattes som et håndslag til de mange frivillige, der gennem de 15 år har udført et stort og fortjenstfuldt arbejde. Endelig overrakte den kendte christiansfelderkunstner og grafiker Jørgen Ibenfeldt en flot akvarel af Genforeningsmuseet. Penselstrøgene var næppe tørre, men det skulle og måtte overrækkes på den historiske dato, mente Jørgen Ibenfeldt. Afslutningsvis underholdt trompetist Carina Olesen (regimentsmusiker hos Slesvigske Dette Nyhedsbrev er udsendt med støtte af Buskmosevej, DK 6300 Gråsten, tlf TAPS STI-LAUG Taps Sti-laug, som kvit og frit anlagde den nye Grænsesti for Genforenings og Grænsemuseet langs den slettede grænse, arbejder efter følgende idéer: - At et mindre stisystem giver mulighed for, at man kan komme ud i naturen og opleve de rekreative naturperler. - At det vil give det enkelte menneske større ro i sindet og livsglæde, hvis man kan komme ud i naturen. - At stisystemet skal være i bynærhed, og at stisystemet kan etableres uden større omkostninger. VELLYKKET FORFATTERAFTEN PÅ GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET Thyge lever, Thyge lever var, hvad postmesteren i Stepping råbte, da der i 1916 kom et brev til Thyge Thygesens forældre i Stepping. Thyge Thygesens forældre havde et par uger forinden fået den hårde meddelelse, at deres søn var faldet i 1. verdenskrig under det store slag ved Somme i Frankrig. Dødsannoncen havde allerede været trykt i avisen, da der pludselig kom brev fra Thyge, som imod alle odds havde overlevet at blive begravet levende. Han skrev nu hjem til forældrene fra et lazaret i Tyskland. Thyge Thygesen skrev under hele sin soldatertid fra december 1914 til juli 1918 dagbog og et meget betydeligt antal breve hjem til forældrene. Dagbogen og brevene blev i efteråret 2008 udgivet af Thyge Thygesens oldebarn Jonas Schultz Thygesen med hjælp fra historiker Martin Bo Nørgaard i bogen Kun legetøj i deres hænder. Jonas Schultz Thygesen fortalte ved uddrag fra bogen, hvordan den menige soldat oplevede og overlevede 1. verdenskrig. Foredraget samlede lige præcis 50 interesserede tilhørere. De fleste deltog også i museets åbent-hus-arrangement forud for foredraget, som foregik på Den gamle Grænsekro. De fremmødte gæster havde alle stor ros til foredragsholderen for et engageret og medrivende foredrag, og flere benyttede sig af lejligheden til at købe hans bog. - En enkelt af de mange tilhørere havde taget turen fra København til Frederikshøj for at høre foredraget. Jonas Thygesen signerede sine bøger til aftenens købere Åbningstider 2011: 1. juni august Daglig (undt. mandag) kl Desuden åbent i påske- og efterårsferien. Støttemedlemmer - gratis adgang Ved ADRESSEÆNDRING: Husk venligst ved adresseskift at sende Deres adresseændring til Genforenings - og Grænsemuseet. På forhånd tak.

5 Tusind tak for rundvisningen på Jeres flotte museum det fortjener et stort publikum! /Flemming Nørregaard, Sydproduktion To militære orkestre spillede ved fejring af Genforeningen i Christiansfeld Ikke færre end to militære orkestre satte fejringen af 90-året for Genforeningen i Christiansfeld i de rette musikalske rammer. Den første koncert fandt sted på plænen foran Genforenings- og Grænsemuseet nord for Christiansfeld i forbindelse med det store Genforeningsarrangement den fra 10:15 til 12:20. Her spillede Flyverhjemmeværnets Musikkorps, som til daglig har til huse på Staldgården i Kolding. Siden korpset blev stiftet i 1956 har det spillet ved talrige lejligheder af både civil og militær karakter; ikke blot i Danmark men i en lang række europæiske lande. Herhjemme er musikkorpset blandt andet kendt for koncerten i Øster Starup Kirke til minde om nedskydningen af en amerikansk flyver under 2. verdenskrig en koncert, flere af den afdødes familiemedlemmer rejste til landet for at opleve. Af alle landets militære musikkorps er Flyverhjemmeværnets det eneste, som spiller i de blå hjemmeværnsuniformer. Også om eftermiddagen den 10. juli var der musik i gaden, idet Hjemmeværnets Musikkorps Århus spillede på Genforeningspladsen i Christiansfeld. Det skete fra kl. 14:30 og frem til friluftsgudstjenesten kl. 15. Orkesteret ledsagede efterfølgende også gudstjenestens salmesang. Begge orkestres musik var til stor glæde for såvel de fremmødte gæster som arrangørerne. Besøg af Koldings borgmester Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V) besøgte i august måned museet for at få en rundvisning i særudstillingen om sønderjyder i Første Verdenskrig. Museet bød på kaffe og en bid kage, mens videoen viste højdepunkter fra fejringen af 90-året for Genforeningen den 10. juli, som borgmesteren desværre dengang var forhindret i at deltage i. Formiddagen blev afsluttet med en tur på et stykke ad den nyanlagte Grænsesti. Museets formand Kaj G Nielsen (tv), borgmester Jørn Pedersen (mf) og bestyrelsesmedlem Peder Graasbøll (th) Musikkorps og komponisten Bente Ibenfeldt med deres dejlige samspil - bl.a. et potpourri over danske sange - inden dagens kamp på Frederikshøj blev fløjtet af. Mange af gæsterne benyttede sig af den gratis adgang til Genforenings- og Grænsemuseet om eftermiddagen, mens mange andre valgte at fortsætte fejringen af Genforeningen i Christiansfeld, hvor Handelstandsforeningen holdt længe åbent - med bl.a. frokostjazz ved Brødremenighedens Hotel. Desuden var der en smuk mindegudstjeneste i det fri ved biskop, emeritus Søren Lodberg Hvas, som tidligere har været domprovst i Haderslev. De traditionelle rammer i Tyrstrup Kirke var p.g.a. kirkens restaurering skiftet ud med de smukke omgivelser ved Genforeningspladsen i Christiansfeld. Hjemmeværnets Musikkorps Århus spillede festlig orkestermusik en halv time før gudstjenesten, og de spillede også til gudstjenestens præ- og postludium samt til salmerne. Gudstjenesten havde deltagelse af Hans Excellence Grev Ingolf og Grevinde Sussie. SØNDERJYDER I KRIG Udstillingen "Sønderjyder i 1. verdenskrig til " - fortalt igennem en tematiseret udstilling af feltpostkort er et tidsbillede - fortolket og stillet til rådighed - af samleren fra Kolding, Per Bomholt. Den grafiske udstilling er suppleret med effekter, som har tilhørt krigsførende soldater i 1. verdenskrig. Det er samleren Jørgen Bendorff fra Tønder, som har udlånt nogle af sine mange effekter til Genforenings- og Grænsemuseets særudstilling. Hver eneste lille ting i denne supplerende udstilling rummer sin egen rørende, forfærdelige, menneskelige eller umenneskelige fortælling om en frygtelig krig - hvor ca unge sønderjyske mænd faldt i en meningsløs krig. Jørgen Bendorff har samlet på disse effecter, siden han var en lille dreng.

6 BLOMSTER FRA 1920: Museet modtager fortsat effekter med relation til Genforeningen. I 2010 modtog vi blandt mange andre 2 rigtig sjove effekter - tørrede blomster - med hver deres historie: ROSE FRA TYRSTRUP KIRKE : Agnethe og Aksel Thygesen medtog ved Genforeningsfestlighederne en af de roser, som Tyrstrup Kirke var pyntet op med i dagens glade anledning den Rosen blev tørret og gemt i en konvolut i en skuffe. For nylig fandt familien den tørrede rose i forbindelse med en flytning og overlod den til Genforenings- og Grænsemuseet. BLOMSTERKURV FRA Aksel Thygesen byggede i øvrigt i sin tid hovedbygningen på " Egeland", hvor familien efterfølgende boede i en årrække. Egeland er i dag det gods, hvor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og H.E. Grevinde Sussie har bopæl. BLOMSTERKURV FRA En lille sart blomsterkurv - og en tørret buket blomster - er blevet gemt igennem de mange år, der er gået siden Genforeningen. Kurven blev brugt af en af de mange blomsterpiger, der strøede blomster. Blomsterpigen, Anna Ivarsdatter Lindberg (senere gift: Skov), gik ved Genforeningen på Christiansfeld skole. Hun døde Frivillige holder ukrudtet væk Efter en lang sommer er det nok de færreste haveejere, der drømmer om mere havearbejde. Ikke desto mindre findes der faktisk en lille gruppe af hårdtarbejdende mennesker, der - ganske frivilligt - kaster sig over mere havearbejde, end de er forpligtet til. Det er Genforenings- og Grænsemuseets Havelaug, som hele sommeren igennem - sammen med plæneklipperpiloterne - sørger for, at museets have ser flot og indbydende ud. Som alt andet arbejde på museet er Havelaugets indsats frivillig og ulønnet - men de beundrende blikke og positive bemærkninger, haven får fra de besøgende, tjener dog, sammen med den årlige museumsudflugt som belønning for en god indsats. Havelauget består indtil videre af 4 personer, som holder blomster- og plantebede og pladser omkring museet. Men ikke alt er havearbejde. Der er også tid til kaffe - og hyggesnak, når man mødes - og der er stadig plads til flere på holdet, oplyser tovholder Mange pengegaver i 2010 Fra Sydbank Sønderjyllands Fond i Kolding modtog vi i sommer en check på kr. Tidligere på året fik museet desuden en donation fra Hans og Ingrid Jensens Fond på kr. Endvidere fik museet af Sergentgruppen Hæren, Gl. Fond overrakt kr. - Jenny og Bertram Knudsens Fond, Kolding har ydet museet en donation på kr., mens Nordea Fonden betænkte Genforenings- og Grænsemuseet med kr. Ved Genforeningsfestlighederne modtog museet fra Fodfolkspionererne i Tønder kr. - og fra Christmas Møllers Mindefond kr. Endelig modtog vi også fra Forsikringsselskabet Sønderjylland ØST G/S Fond kr. Vi er gaveyderne meget taknemmelige, idet vi med ovennævnte har fået mulighed for endelig at få opfyldt et stort ønske om at kunne opføre en repos med mini-bibliotek og mediatek i museets nye sal. 26 veteranknallerter på besøg Søndag den 16. maj fik museet besøg af 26 knallerter med mere end 25 år på bagen. Besøget var en del af Stepping Markedsløb, som sendte knallertkørerne ud på 50 kilometers oplevelse i området mellem Stepping og Hejlsminde. På museet blev de budt velkommen af Kaj G. Nielsen og Leif G. Thomsen, som fortalte om området og dets historie. TAK Flyverhjemmeværnets Musikkorps, Kolding - De 13 fanebærende foreningers faneborg - Lorenz Asmussen Donslund Vine - Honningkagehuset - Anlægsgartner E. Stuke og medarbejdere - Bryggeriet Fuglsang - Tyrstrup frivillige Brandværn - Leif G. Thomsen og hans Ford A - Museets kustoder - Alle medhjælpende museumsvenner - Astrup Teltudlejning, Lunderskov - Taps Sti-laug - Den gamle Grænsekro - Komponist, pianist Bente Ibenfeldt og trompetist Carina Olesen, SMUK - Kulturudvalget, Kolding Kommune - Kunstner og grafiker Jørgen Ibenfeldt - 1. viceborgmester Søren Rasmussen - Tyrstrup Herreds Tidende - Kristian Langborg-Hansen - Flexlakering, Anslet - Jonas Thygesen - Museets Havelaug Rengøringsholdet - Henning Madsen - Jørgen Bendorff, Tønder - Per Bomholdt, Kolding - Holger Larsen for buskørsel - Christiansfeld Turistbureau - Bjarne og Anette Slivsgaard - Højgaard Lys og Lyd - Jørgen Henriksen - Plæneklipperpiloterne - Vamdrup Ford A-klub og de ca. 500 fremmødte gæster, æresgæster og festtalere. Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse siger TAK til alle Jer, som gjorde det muligt at arrangere et flot, festligt og værdigt 90 års Genforeningsjubilæum på museet - og en efterfølgende herlig 15 års fødselsdagsfest på Den gamle Grænsekro - den

7 Kustodeudflugt Rundstykkerne leveredes af Honningkagehuset i Christiansfeld Kustoder, æresmedlemmer, havelaug, plæneklipperpiloter, museumsvenlige medhjælpere og bestyrelse - i alt 33 personer - tog sammen på den årlige kustodeudflugt den 18. september 2010 med tidligere bestyrelsesmedlem Lorenz Asmussen som kyndig guide. Der var udsigt til lidt eller nogen sol, men også byger (2 mm) de fleste steder. Temperaturer op til 15 grader og jævn til hård vind omkring vest. Ved kysterne op til kuling. For de inviterede gik turen ud i det blå.. Men virkelighedens destinationer var Museet i Oksbøl, Flygtningekirkegården samme sted - og Tirpitz-stillingen ved Blåvand. Turen startede vestpå - og undervejs var der stuegang, hvor alle i bussen blev budt på bl.a. et glas Doktor Nielsen og en Gammel Dansk (fødselsdagsgave fra Kongeåmuseet i Vamdrup). Rundstykkerne til den medbragte formiddagskaffe var sponseret af Honningkagehuset i Christiansfeld. Kirsten Asmussen havde bagt kage til eftermiddagskaffen, som blev indtaget tæt på Blåvand Fyr. Eftermiddagskaffepause ved Blåvand Museumsbesøgene var som vanlig aftalt som kollegiale besøg - hvor Genforenings- og Grænsemuseet har tilbudt tilsvarende returbesøg. Stemningen var høj og alle sugede til sig. Opstillinger, forklarende skilte, montreindretning og udstillede effekter blev kigget nøje efter og drøftet indgående. Men der var også god tid til hygge og samvær. Middagen blev indtaget på Oksbøl Turisthotel. Fin tur - og STOR TAK til vores guide Lorenz Asmussen. FORHØJET TILSKUD FRA KOLDING KOMMUNE Kolding kommunes Byråd har - uansøgt og uopfordret og i enighed - bevilliget Genforenings- og Grænsemuseet et forhøjet driftstilskud fremover. Helt eksakt vil museet fremover få kr. i kommunalt tilskud. Det er en forhøjelse på kr. Det kan man da kalde et skulderklap af de helt store. Vi jubler og sender det samlede byråd i Kolding en MEGET STOR TAK for den tillid, der her er udvist museumsbestyrelsen og alle de frivillige omkring museet. Megen tak også til de byrødder, der stillede forslaget. Bente Hering Madsen (tlf ). Græsplænen slås på skift af plæneklipperpiloterne, der tæller 6 ildsjæle. Tovholder her er bestyrelsesmedlem Peder Graasbøll (tlf ). Hvert forår og efterår får de frivillige havefolk assistance af anlægsgartner Erling Stuke, Christiansfeld, som har sponseret to årlige overhalinger af haven sammen med Havelauget. Hilsener vi glædes over. Mange hilsner og tak for godt samarbejde omkring en vellykket dag. Det var en rigtig god dag den 10., det var et rigtig flot arrangement! Tak for en festlig dag! Tak - hvor var det en flot og minderig dag!! Alt klappede - og det var for en stor del jeres fortjeneste. En skam er det da bare, at "avisen" kludrede i det og glemte en hel masse. TUSIND TAK for en stor og flot jubilæumsdag!!! Tillykke med et flot og veloverstået arrangement - til alle jer der har lagt kræfter i en fantastisk festdag. Nok en gang Tak for det flotte og så vel tilrettelagte jubilæum som vil stå i vore gæsters erindring i mange år. Jeg har talt med mange af gæsterne. Kun det for varme vejr var lige rigelig for os... Men Festen var en FEST. Det er et rigtig stort og fantastisk personlig engageret stykke arbejde, I har lagt i den begivenhed. I har været den drivende bestandel af dette enorme arrangement, som Grænsemuseet og dens bestyrelse -flertallet - har gennemført til gavn for hele kommunen. De forskellige indslag i dagspressen er med til at give Kolding Kommune en extra prik på landkortet. Jeg havde en rigtig dejlig dag ved jeres arrangement. Alt var jo perfekt, vejret, stemningen, programmet, jeres arrangement klappede hele vejen igennem, og jeg er sikker på alle deltagere nød at være med. Det var godt, at jeres store arbejde blev belønnet med mange deltagere og fantastisk resultat. Hjertelig tak for en uforglemmelig 90 års-fest for Genforeningen i Jeg vedlægger et udsnit af de billeder, jeg tog. Tak for i går. En helt igennem vel tilrettelagt og ditto gennemført 10. juli. Sikke'n fest. Vi var "ret flade", da vi kom hjem i går efter mindegudstjenesten. God sommer og de venligste hilsener fra os begge. Herfra vil jeg gerne blot sige, at dagen i dag 10. juli 2010 bare forløb så godt, det var et vel tilrettelagt arrangement og meget festligt, en dag som alle kan være yderst tilfredse med, så kæmpe stor ros til de mange frivillige, der muliggjorde denne festlige og højtidelige dag. Fremmødet var flot og vejret var strålende, måske nok en smule for varmt for mange og specielt tænker jer her på fanebærerne, der stod så flot i bagende sol med vort dejlige flag. Tak for en dejlig dag. Allerførst vil jeg og min Hustru, Irene, sige mange, mange Tak for den storslaaede Oplevelse, det blev for os at deltage i Festlighederne nede paa Frederikshøj den 10' juli. Vi vil sent glemme alt det, vi oplevede af smukt og festligt! Et Kæmpearbejde blev udført af dem, der havde tilrettelagt og gennemførte Arrangementet. - Et værdigt Stykke sønderjysk Arbejde! Ud over ovenstående mails har det heller ikke skortet på mundtlige roser fra mange sider. Er der noget at sige til, at museumsbestyrelsen glæder sig over et vel gennemført Genforeningsjubilæum????

8 10. juli 2010 i billeder 10. juli 2010 i billeder

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Lidt af hvert - frem og tilbage over årsskiftet

Lidt af hvert - frem og tilbage over årsskiftet Dette års støttebevismotiv - af Lorenz Asmussen Igen er det Harald Slott-Møller, der har tegnet afstemningsplakaten, som vi trykker på årets støttebevis. Plakaten blev kun anvendt i 2. afstemningszone.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Efter længere tids gravearbejde er vores stisystem nu forbundet med hospitalets, så der er adgang hertil fra Østre Hougvej.

Efter længere tids gravearbejde er vores stisystem nu forbundet med hospitalets, så der er adgang hertil fra Østre Hougvej. Hvor skønt er det lige at tage hul på sommeren med en gratis levering af smukke pelargonier til udplantning i vores potter på terrassen? Tusind tak til tulipangartner Leif Larsen som forærede os blomsterne.

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

En for Alle Og alle for en

En for Alle Og alle for en Vellykket Aros Forsikring - dag hos Hobro Golfklub Der var plads til både konkurrence og afslappet fornøjelse, da forsikringsselskabet Aros den forgangne fredag benyttede lejligheden til at indtage Hobro

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere