Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen"

Transkript

1 Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr / På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i korte træk beskrives således: 1. Først undersøges grundkrav og indtjeningskrav 2. Herefter sorteres i ansøgningerne ud fra pointsystemet 3. Siden behandles de ansøgninger, der har opnået max-point (6 point) Hvis der er 50 ansøgere, der har opnået max-point, betyder det, at alle disse i udgangspunktet kan komme i betragtning til en taxitilladelse, forudsat at taxilovens betingelser i 3 (se bilag 2) er opfyldt. Betingelserne i taxiloven kan medføre, at ansøgere udelukkes fra at komme i betragtning (får afslag), eksempelvis som følge af gæld til det offentlige ( kr. eller mere) eller som følge af f.eks. klager og eller domme. Hvis der er mere end 50 ansøgere, der har opnået max-point, vil tilladelserne blive udstedt til dem med længst anciennitet, forudsat at ansøgeren ikke skal frasorteres efter taxilovens 3 (jf. bilag 2). Dette betyder, at der skal opstilles en anciennitetsrække indenfor point-kategorien, hvis der er flere ansøgere end der er ledige tilladelser. Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen gæld) 4. Alle ansøgere i max-kategorien skal færdigbehandles, før ansøgere i næste pointkategori kan komme i betragtning, etc.

2 A. Anciennitet 8 års kørsel 3 point B. Brancherelevant uddannelse/kurser 3 point se særskilt bilag (3) C. Taxirelevant foreningsarbejde opregulering af årsløn MAX point i alt 6 point A. Anciennitet Lovhjemmel Point Krav 11 i taxibekendtgørelsen Ved udøvelsen af sit skøn skal Taxinævnet bl.a. lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem tidligere virksomhed som chauffør. Der lægges vægt på den erfaring pågældende har opnået som chauffør indenfor nævnets geografiske område (område 1) Intet point for grundkrav 3 point for dokumenteret 8 års kørsel indenfor nævnets område. Der gives ikke flere point hvis man har kørt i f.eks. 9 eller flere end 9 år. GRUNDKRAV (ej pointgivende) Det er en grundlæggende forudsætning for at kunne ansøge om vognmandstilladelse, at ansøgeren kan dokumentere at han/hun har 4 års anciennitet som taxichauffør (fuldtidsbeskæftigelse) i område 1, i følgende år: 2014, 2013, 2012 og Fuldtidsbeskæftigelse betyder, at ansøger skal have haft en indtjening svarende til mindst: 2014: : : : Ancienniteten beregnes ud fra ansøgers årsopgørelser fra SKAT over indtægter (bruttoløn) fra taxikørsel i de enkelte optjeningsår. Der gives ikke point for beståelsen af grundkravet. Point for taxi- og eller limousinekørsel indenfor område 1 opnås således: 8 års fuldtidsbeskæftigelse som taxichauffør indenfor nævnets

3 B. Uddannelse Lovhjemmel Point Krav Tilladelsen udstedes til den bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af dette skøn skal myndigheden blandt andet lægge vægt på den erfaring, som den en- Max 3 point i alt område giver 3 point. Dette krav dokumenteres således: Ansøger skal vedlægge opgørelser fra SKAT vedlagt en ATP-liste, eller årsopgørelse fra arbejdsgiver. OBS. De ansøgere, der har søgt tilbage i 2007, behøver ikke at fremskaffe dokumentation for taxikørsel i 2006, 2005 og årene forinden. Point for 8 års taxikørsel gives således: 6 års fuldtidsbeskæftigelse = 1 point 7 års fuldtidsbeskæftigelse = 1 point 8 års fuldtidsbeskæftigelse = 1 point Der kan ligeledes gives point for fuldtidsbeskæftigelse for limousinechauffører, der kan dokumentere kørsel indenfor område 1, for det 5. til det 8 år som limousinechauffør. Pointene gives på samme måde som angivet ovenover for taxikørsel, det vil sige fra 6.-8 år, og der gælder de samme krav om dokumentation. Se bilag 1: Liste over brancherelevante uddannelser/kurser (listen indeholder eksempler, og er således ikke udtømmende) 2 point: Økonomikursus af en længere varighed som afsluttes med en bestået eksamen. Samme gælder for tilsvarende kurser i ledelse og jura. 1 point: Øvrige kurser/moduler skal dokumenteres med et kursusbevis, og kan hver for sig give 1 point, dog samlet i alt max 3 point. Økonomikurser der blot afsluttes med kursusbevis giver

4 kelte har erhvervet som taxichauffør (nævnets understregning) jf. 11. Nævnet har hjemmel og pligt til at lægge vægt på andre faktorer end erfaring (anciennitet) ved udøvelsen af skønnet, jf. ordlyden blandt andet. således kun 1 point. Varighed for kurser som afsluttes med kursusbevis: Mindst 5 dages kursus Dog kan et kursus i konflikthåndtering give 1 point, såfremt det suppleres med et andet brancherelevant kursus, således at kursusdagene kommer op på mindst 5 i alt. Der kan ikke opnås ekstra point for to kurser af samme art. Uanset hvor mange kurser der er tale om, kan der max opnås 3 point for kurser C. Taxirelevant foreningsarbejde Lovhjemmel Point Krav Tilladelsen udstedes til den bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af dette skøn skal myndigheden blandt andet lægge vægt på den erfaring, som den enkelte har erhvervet som taxichauffør (nævnets understregning) jf. 11. Ingen point, men opregulering af årsløn Der er ikke fastsat max-alder på uddannelsesbeviser/ kursusbeviser. Ansøgere som kan dokumentere, at de har gjort en ekstra indsats for taxierhvervet Det er alene betroede opgaver i en forening der er taxirelevant, f.eks. en fagforening.

5 Nævnet har hjemmel og pligt til at lægge vægt på andre faktorer end erfaring (anciennitet) ved udøvelsen af skønnet, jf. ordlyden blandt andet.

6 Taxinævnet i Region Hovedstaden BILAG 3 Brancherelevant uddannelse, som giver point (listen er ikke udtømmende) 16. januar 2015/HO j.nr. 3.00/ Uddannelse Udbyder Pris Varighed Erhvervsøkonomi online niveau C Enkeltfag, HG online - Niels Brock Adgangskrav kr. 50 lektioner Ingen Ja 2 Erhvervsøkonomi niveau F Enkeltfag - Niels Brock timer Folkeskolen Ja 3 4 Erhvervsøkonomi niveau E-C Enkeltfag - Niels Brock timer Erhvervsøkonomi niveau D-E Aalborg Handelshøjskole kr. 40 timer 5 Regnskab, bogholderi og økonomistyring Folkeskolen og niveau under Folkeskolen og niveau under Eksa samen Andet Point 6 ugers selvvalgt kursus, AMU/Niels Br kr. 6 uger Ingen VEU-godtgørelse 6 Økonomistyring og Budgetter Niels Brock dage Ingen Nej Virksomhedsøkonomi C-B Virksomhedsøkonomi Iværksætter 10 Konflikthåndtering og kommunikation Konflikthåndtering og coaching Enkeltfag Niels Brock/aftenskole kr. 75 timer Ikke oplyst Enkeltfag HHX online/amu kursus kr. 6 uger? VEU-godtgørelse AMU kursus Niels Brock/aftenskole kr. 6 uger Ingen Nej VEU-godtgørelse AMU kursus Kbh s Tekniske skole 610 kr. 5 dage Ingen Nej VEU-godtgørelse Valgfrit modul på akademiuddannelsen kr. 35 lektioner Erhvervsuddannelse Nej dag eller aften Kvalitet og service Enkeltfag på Niels Brock? 5 dage Erhvervsuddannelse Nej VEU-godtgørelse 13 Kundeservice Enkeltfag på Niels Brock? 5 dage Ingen Nej VEU-godtgørelse Kundeservice bestået modul Service Management, BA/overbygning? 1 semester? SU Ledelse grundlæggende Niels Brok, AMU-kursus kr. 13 dage Ingen Nej VEU-godtgørelse 16 Ledelse og samarbejde AMU-kursus 546 kr. 3 dage Ingen Nej VEU-godtgørelse 17 Personalejura Dansk Erhvervsakademi 6 uger Ungdomsuddannelse, eller tilsvarende + 2 års erhvervserfaring (evt. dispensation Ja SVU Voksenuddannelsesstøtte Ja Ja Ja 1-2 point 1-2 point 1-2 point

7

8 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Telefon man-torsdag Fax Eksp.tid: mandag og torsdag , tirs., ons., fredag Mail: - BILAG 4 NOTAT Om kriterier for udvælgelse af de bedst kvalificerede ansøgere 08. januar 2015/ FG J.nr / Taxinævnet besluttede på sit møde den 24. september 2014, at der skulle opslås 50 ledige tilladelser. Dette notat beskriver gældende lovgivning om vurdering og udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til taxitilladelser. Notatet beskriver hvilke kriterier nævnet kan og bør lægge vægt på, samt hvordan disse bør vægtes, således at de lever op til de forvaltningsmæssige krav om saglighed, lovlighed og proportionalitet. 1. Hjemmelsspørgsmål Det fremgår af taxibekendtgørelsens 10 og 11, at: 1) En tilladelse udstedes efter forudgående opslag med en beskrivelse af de vilkår som der stilles i tilladelsen ( 10) 2) Tilladelsen udstedes til den bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af dette skøn skal myndigheden bl.a. lægge vægt på den erfaring, som den enkelte har erhvervet som chauffør ( 11). Taxibekendtgørelsen hjemler myndigheden at foretage en skønsmæssig vurdering af ansøgernes kvalifikationer, jf. ordlyden i 11 ved udøvelsen af dette skøn. Konklusionen er derfor, at Taxinævnet har hjemmel til at udarbejde kriterier, som skal bruges i forbindelse med udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere. Formålet med fastsættelsen af kriterierne er at give myndigheden og ansøgerne retningslinjer for udøvelsen af skønnet. 2. Hvad skal kriterierne leve op til? Kriterierne skal være lovlige og saglige, herunder forenlige med almindelige lighedsgrundsætninger, herunder også regler om forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder enhver, der fastsætter bestemmelser og træffer afgørelse om adgang til at udøve selvstændigt erhverv, jf. 3, stk. 3, i lovbekendtgørelse af 1349 af 16. december 2008 (forbud mod forskelsbehandling). Det er vigtigt, at selve skønsudøvelsen er afbalanceret, og at dette afspejler sig i de kriterier, der fastlægges. 1

9 Herudover bør der i et vist omfang også tages hensyn til ansøgernes mulighed for at indrette sig, samt myndighedernes bestræbelser på at undgå værdispild og det offentliges behov for at kunne administrere sine ressourcer. 3. Hvad siger Folketingets Ombudsmand (FO) om inddragelse af kriterier og om skønsafvejningen? I Pølsevognssagen (jf. FOB ) var der ikke muligt at opstille kriterier, der gjorde fakta, der kun forekom hos den ene af ansøgerne særlig relevante. Begge ansøgere skønnedes at ville kunne drive pølsevognen. Teknisk udvalg afgjorde sagen ved tilfældighed (lodtrækning). FO udtalte, at for skønsmæssige afgørelser gælder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og principper. Det er almindelig antaget i retspraksis at en forvaltningsmyndighed ikke uden særlige holdepunkter i lovgivningen kan sætte et lovbestemt skøn under regel. En forvaltningsmyndighed er forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at inddrage relevante og saglige kriterier, og i forhold hertil træffe en afgørelse efter en konkret vurdering. Derfor kan en forvaltningsmyndighed normalt heller ikke uden særlig lovhjemmel undlade at foretage en konkret vurdering og i stedet træffe afgørelse ved lodtrækning eller anden form for tilfældighed. På det offentlige personaleområde gælder en almindelig retsgrundsætning om, at ledige stillinger besættes med den bedst egnede. På dette område gælder et forbud mod skøn under regel. Det forekommer nærliggende, at noget tilsvarende må gælde ved tildeling af stadepladser. Imidlertid må det antages, at skønnet muligvis kan suppleres med en tilfældighedsregel f.eks. lodtrækning - hvis en konkret vurdering efter inddragelse af alle relevante og saglige kriterier medfører, at 2 ansøgere er lige kvalificerede (jf. FO s beretning for 1990, s. 32 (pkt. 61). I en senere sag Stadepladser til juletræssalg (jf. FOB 07:506) udtalte ombudsmanden sig i overensstemmelse med præmisserne i Pølsevognssagen. Essensen er, at en myndigheds skønsudøvelse ikke kan erstattes af en tilfældighedsregel (lodtrækning) med mindre der er direkte lovhjemmel herfor. Imidlertid kan skønnet suppleres med en tilfældighedsregel, hvis en konkret vurdering efter inddragelse af alle relevante og salige kriterier, medfører at to ansøgere er lige kvalificerede. Sekretariatets konklusion Der er ikke direkte lovhjemmel i taxiloven om, at ansøgere til taxitilladelser kan uddeles via lodtrækning. Nævnet skal fastsætte kriterier, som blandt andet indeholder erfaring/ anciennitet. Nævnet skal finde de kriterier, der kan være relevante for bedømmelsen af en kommende vognmands kvalifikationer. Herefter kan nævnets skøn suppleres med en tilfældighedsregel, hvis en konkret vurdering efter inddragelse af alle relevante og saglige kriterier medfører, at to ansøgere er lige kvalificerede. 4. Udøvelsen af skønnet pligt til at medregne ansøgers anciennitet (erfaring) Taxiloven indeholder ingen bestemmelser om hvordan myndigheden skal udvælge ansøgere til tilladelser, bort set fra, at myndigheden bl.a. skal lægge vægt på den enkeltes erfaring som chauffør. 2

10 Der er således en pligt til at inddrage anciennitet/erfaring som kriterium. Det fremgik af den gamle taxibekendtgørelse (jf. BEK nr. 220 af 31/03/2000) at minimumskravet for at komme i betragtning som vognmand var 3 års beskæftigelse indenfor erhvervet personbefordring: 6. En ansøger anses for fagligt kvalificeret, såfremt vedkommende inden for de sidste 10 år har 2).været beskæftiget inden for erhvervet personbefordring i en periode, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Denne bestemmelse blev imidlertid afskaffet ved taxibekendtgørelse nr. 940 af 29. august Der er således ikke længere et mindstekrav til ansøgers erhvervserfaring som chauffør. 5. Hvad har nævnet lagt vægt på ved tidligere vurderinger af den bedst kvalificerede? De retningslinjer der har været gældende for uddeling af tilladelser har udelukkende taget udgangspunkt i anciennitet og indtjeningsniveau, på trods af at lovgiver har bemyndiget nævnet til at vurdere ansøgningerne mere bredt, jf. ordlyden i 11. Ved seneste tilladelsesudstedelse førte det til, at dem der kom i betragtning som taxichauffører, havde som minimum 11,7 års anciennitet som taxichauffører indenfor nævnets geografiske område. Hvis vi fastholder anciennitet som det eneste kriterium, vil det medføre at alene dem med års anciennitet vil kunne komme i betragtning. Herved vil de yngre ansøgere reelt afskæres fra at søge om taxitilladelse. Nævnet må forvente at modtage stort antal kvalificerede ansøgere til et begrænset antal ledige tilladelser. I nugældende bekendtgørelse lægges der op til, at nævnet også skal lægge vægt på andre relevante kriterier, jf. ordlyden blandt andet. Lovgiver har med andre ord en forventning om, at der fastsættes øvrige relevante kriterier. Ensidig fokus på anciennitet kan forekomme usaglig, da ancienniteten i sig selv på et tidspunkt må antages, at ikke kunne tilføre ansøgeren ydereligere kvalifikationer. Et anciennitetskrav på eksempelvis 5-6 år for buschauffør må anses som sagligt. Der i mod må det anses som usagligt, at lægge vægt på års erfaring som buschauffør. Dette af hensyn til, at det må i almindelighed antages, at ansøgeren efter 5-6 års erfaring har opnået den viden og det niveau, som er muligt. Samme eksempel må kunne henføres på en chauffør, der ønsker at blive taxivognmand. Der findes dog også eksempler på, at anciennitet er af afgørende betydning, når goder skal fordeles. Anciennitet ses her som et objektivt og retfærdigt redskab. Eksempelvis 3

11 fremgår det af mange boligselskabers retningslinjer, at boliger udelukkende tildeles efter anciennitet, hvorfor der kan gå alt fra 1 år til over 20 år, før en ansøger kan tildeles en bolig. Boligselskabet må ikke skubbe udvalgte ansøgere længere op på listen. Står en ansøger med et akut boligproblem, må pågældende henvende sig til kommunens sociale myndigheder. Et anciennitetsprincip kendes også fra sygehusvæsenet, hvor udgangspunktet er, at dem der har ventet længst, får de første ledige tider. Sekretariatet anbefaler Det er sekretariatets vurdering, at nævnet fremover bør afholde sig fra, at lægge for stor vægt på anciennitet. Der bør fastsættes en max anciennitetsalder på omkring 5-8 år. Når denne er opnået bør anciennitet som udgangspunkt ikke umiddelbart tælle med i den videre vurdering af ansøgerens evner og kvalifikationer. Dette fordi en yderligere anciennitet ikke kan antages at kunne tilføre ansøgeren yderligere kvalifikationer, og det er netop den enkeltes kvalifikationer, som nævnet skal lægge vægt på ved vurderingen af de bedst egnede ansøgere. Ansøgeren må antages at have opnået al den kørselsrelevante erfaring, der er mulig at tilegne sig, gennem de 8 års erfaringer som chauffør. Dette vil som tidligere nævnt bringe dem i klemme, som har indrettet sig efter det gamle anciennitetssystem, og således ikke parate til at blive vurderet mere bredt. Derfor er det vigtigt, at nævnet tager hensyn til denne gruppe ansøgere. Sekretariatet har herved ikke taget stilling til, hvorledes nævnet skal vælge, hvis der er 2 eller flere lige kvalificerede ansøgere, se mere i afsnit nr. 8 nedenfor. 6. Udøvelse af skønnet hvilke andre kriterier kan der lægges vægt på? Da bekendtgørelsen ikke specifikt nævner hvilke andre kriterier der skal indgå i skønnet, må det være op til den administrerende myndighed at fastlægge disse. Kriterierne må tage udgangspunkt i, hvad det er for et job/stilling, som en vognmand skal bestride, herunder hvilke krav der stilles til udførelsen af jobbet. En vognmand skal som minimum kende til forholdene indenfor følgende områder 1 : A. Virksomhedsøkonomi og regnskabslære: Vognmanden skal kende regler for selvangivelse, regnskab, regnskabsgrundlaget, årsrapporten, afskrivninger og fradag for driftsudgifter, samt regler for indkøb og registreringsafgift, moms og lønsumsafgift. Herudover skal vognmanden kunne definere faste og variable omkostninger, budgettere, lave en kassekladde og kontering, opstille et regnskab, foretage nøgletalsberegning, samt udarbejde pris- bidrags- og udskiftningskalkulationer. Herudover skal pågældende kende kravene for licitation og de forskellige former for udbudsvilkår. B. Ledelse og Jura: Vognmanden skal kende til de arbejdsretlige regler. Dels skal hen lede og fordele arbejdet, men også have et solidt kendskab til ansættelsesbeviser, arbejdsmiljøforhold, ferieloven, reglerne for dagpenge (arbejdsløsheds og sygedagpenge). Herudover 1 Jf. bilag 1 med bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012, fortegnelse over forhold, der skal indgå i vognmandskursuset, som er en betingelse at have bestået, for at opnå en taxitilladelse. 4

12 skal vognmanden have kendskab til det danske overenskomstsystem, herunder forholdene omkring indgåelse af en overenskomst og det fagretlige system. Desuden skal vognmanden kende taxiloven og dens bekendtgørelser, herunder regler for etablering og drift af bestillingskontorer. C. Service- og konflikthåndtering. Taxibranchen er et servicefag, og den dygtige vognmand skal kunne definere forskellige typer for konflikter og konflikthåndteringsmetoder, herunder hvordan de forskellige konflikter afværges. Vognmanden skal ydermere være i stand til at definere hvad god service er, herunder kundevenlig kørsel, personlig fremtoning og opførsel. Ved vurderingen af de ansøgere, der kan komme i betragtning til de begrænsede antal tilladelser, må det derfor anses for sagligt og lovligt, at se på ansøgerens kendskab og erfaring til de ovenfornævnte elementer, set ud fra hvad jobbet kræver (og således ikke blot se på ansøgers erfaring af at køre selve taxien). En ansøger, der kan dokumentere et godt kendskab til konflikthåndtering og service, evt. i form af uddannelse eller kurser herom, må kunne vurderes bedre egnet, end én som ikke kan dokumentere at have tilegnet sig en tilsvarende viden. En ansøger, hvor nævnet kan dokumentere, at pågældende ikke har overholdt taxilovgivningen, f.eks. i form af en veldokumenteret kundeklage, kan tillige bruges som argument, hvorfor pågældende er mindre egnet, end en ansøger, hvor nævnet ikke har nogen indberetninger på. Relevante kvalifikationer ud over anciennitet som taxichauffør - kan eksempelvis være: - Erfaring indenfor andre dele af personbefordring (f.eks. limousinekørsel) - Kurser eller uddannelser, der er brancherelevante og som således er med til at kvalificere ansøgeren yderligere (se bilag om kurser/uddannelser). - Hidtidigt serviceniveau kan være relevant, samt - eventuelt foreningsarbejde i taxibranchen. Herudover ville nævnet kunne se på ansøgers erfaringer som selvstændig eller som leder, hvor der kræves viden om de arbejdsmarkedsretlige regler, samt til skatteforhold og afgifter. Disse kvalifikationer bør i et vidst omfang afspejles i nævnets kommende kriterier for udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere. 7. Møder med branchen I forbindelse med fastsættelsen af kriterier for udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere, har nævnets forretningsudvalg afholdt i alt 6 møder med branchen. Branchen ønsker at afskaffe anciennitetsprincippet, og overgå til et mere bredt funderet udvælgelsessystem (pointsystem). Der er kommet forslag ind om bl.a. samtaler i sekretariatet, dels for at vurdere om ansøgeres sprogkundskab er fornødent, og dels for at afdække, om ansøgers kendskab og forståelse for service er fornøden. Sekretariatet har meddelt, at en sådan samtalerunde er yderst vanskelig at gennemføre. Dels af hensyn til de mange ansøgninger der må forventes at komme ind. Dels af hensyn til, at det kan bero på en subjektiv vurdering, hvorvidt 5

13 ansøgerens niveau er tilstrækkeligt. I den optimale verden ville en sådan fremgangsmåde muligvis være at foretrække, og da med bistand fra et professionelt firma indenfor rekruttering. Branchen har givet klart udtryk for, at man ikke bliver en bedre vognmand, fordi man har kørt som taxichauffør i 10 eller 18 år. Derfor er branchen enig i, at udvælgelsesprocessen må indebære, at det er nødvendigt at udvide det hidtidige udvælgelsesprincip (anciennitet) med andre relevante kriterier, så som for eksempel uddannelse. Chaufførernes fagforening/3f har dog påpeget, at nævnet må forvente at modtage klager fra chauffører med anden etnisk baggrund end dansk, da disse vil føle sig diskrimineret af et pointsystem, hvor der gives point for uddannelse. Branchen har udtrykt det meget klart, at den aktuelle vognmandsuddannelse er for kortvarig, og at den er for nem at bestå, og i den sammenhæng opfordret nævnet til at indgå i en dialog med Trafikstyrelsen herom. 2 Den 9. december 2014 modtog nævnet en klage over nævnets kommende kriterier, som er underskrevet af 430 chauffører. Den førte til, at sekretariatet indkaldte 5 af klagerne til en uddybende samtale. Chaufførerne fandt det diskriminerende, hvis nævnet fremover vil sortere i ansøgerne på baggrund af uddannelse. 8. Hvis der er 2 eller flere lige kvalificerede ansøgere? Hvordan skal nævnet vælge mellem 2 eller flere lige kvalificerede ansøgere? Nævnet må antages at modtage mange ansøgninger til et begrænset antal tilladelser. Det må anses for sandsynligt, at nævnet vil skulle foretage et sådant valg. Hér kan nævnet bruge - efter at have vurderet ansøgerne ud fra alle relevante og lovlige kriterier: a) Et tilfældighedsprincip (lodtrækning). Kan bruges, for at undgå den situation, at det primært er ansøgere med en meget lang anciennitet der reelt kan komme i betragtning til ledige taxitilladelser. Kan opfattes som neutralt og ikke diskriminerende. b) Anciennitet. Kan bruges for at undgå brug af et tilfældighedsprincip, som kan opleves som krænkende/for tilfældigt. Et anciennitetsprincip er i udgangspunktet et objektivt og lovligt kriterium. Et anciennitetsprincip vil i denne sammenhæng betyde, at der indenfor hver pointkategori skulle opstilles en anciennitetsrække, og tilladelsen skulle udstedes til den der har længst anciennitet indenfor hver point-kategori. Sekretariatet skal bruge flere ressourcer, på at vurdere ansøgerne ud fra det gamle anciennitetsprincip, da der herved skal opstilles flere anciennitetsrækker, end det ville skulle bruge på en lodtrækning. Branchen er ikke enig om, hvilket princip der skal følges. En del af branchen ønsker, at vurderingen skal foregå efter anciennitet. Dette for at tilgodese dem, som har indrettet sig efter anciennitetsprincippet. En anden del af branchen ønsker, at fordelingen skal foregå 2 Nævnet har indhentet statistik om beståelsesprocenter for vognmænd. Trafikstyrelsen har i brev af 1. december 2014 oplyst, at beståelsesprocenten for vognmandsuddannelsen efter indførelse af elektronisk prøveafvikling lå på 75,26 for Tallene for 2012 og 2013 er ikke tilgængelige. Til sammenligning kan det oplyses, at beståelsesprocenten for kvalifikationskursus (taxiførere) ligger på ca. 92 procent. Beståelsesprocenten for nævnets førerkortprøve er noget lavere (omkring 50 procent), da mange af ansøgerne ikke er i stand til at læse eller stave til gadenavne. En ansøger skal have bestået kvalifikationskurset før vedkommende kan melde sig til nævnets førerkortprøve. 6

14 via lodtrækning. Dette for at undgå, at anciennitet får for stor vægt, og for at sikre en større spredning i de kommende vognmænds alder. I dag ejes 5 procent af taxitilladelserne af vognmænd der er 45 år eller yngre. Omkring 50 procent ejes af vognmænd i alderen De resterende 45 procent ejes af vognmænd, der har opnået pensionsalderen (65 år). Høj alder betyder ikke i sig selv, at man er en bedre eller en dårligere vognmand. Men repræsentationen af forskellige aldersgrupper (diversitet) eller mangel herpå - kan have en betydning for hvordan erhvervet fungerer, herunder i hvilket omfang erhvervet formår at tilpasse sig nye tider. Vigtigheden af diversitet gælder ikke kun i forhold til alder, men også i forhold til eksempelvis køn og etnicitet. Sekretariatets vurdering Det er sekretariatets vurdering, at begge metoder er lovlige. I forhold til en lodtrækning, der finder sted efter inddragelse af alle relevante og saglige kriterier, må fremgangsmåde formentlig anses som lovlig, uagtet at der ikke er direkte lovhjemmel for det i bekendtgørelsen. Dette understøttes af Ombudsmandsudtalelser. 9. Etnisk diskrimination Det er forbudt at forskelsbehandle enhver direkte eller indirekte på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Det er med andre ord lovligt at forskelsbehandle, såfremt de ovenstående betingelser er opfyldt (objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne er hensigtsmæssige og nødvendige). Ligebehandlingsnævnet vurderede i sin udtalelse af 30. september 2011, at nævnets daværende forslag til et pointsystem var ulovligt. Pointsystemet var opbygget således: 1) Ansøgerne skal have 4 års anciennitet med taxikørsel indenfor nævnets område = 4 point Ansøgere med mere end 12 års anciennitet = 1 ekstra point 2) Dokumenteret uddannelse for bestået studentereksamen og lignende erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. mesterlære, eller hvad der kan sidestilles hermed så som udenlandske uddannelser), giver 1 point. 3) Andre dokumenterede og relevante erhvervsuddannelser, herunder taxilovens vognmandskursus, giver 1 point hver, dog max. samlet 4 point 4) Vandel og økonomi. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at indførelse af kriteriet om dokumenteret uddannelse (punkt 2) kunne indebære en indirekte forskelsbehandling, da taxichauffører af 7

15 dansk oprindelse ifølge statistiske oplysninger generelt har et højere uddannelsesniveau end taxichauffører af anden etnisk oprindelse end dansk. Kriterier, der vægter uddannelse, er således egnet til at stille taxachauffører af anden etnisk baggrund ringere end etniske danske taxachauffører. Da Taxinævnet ikke oplyste nærmere om begrundelsen for indførelsen af kriterium nr. 2 (om dokumenteret uddannelse) fandt Ligebehandlingsnævnet, at Taxinævnet ikke havde løftet bevisbyrden for, at forskelsbehandlingen var objektivt begrundet i et sagligt formål, og at midlerne til at opfylde det var hensigtsmæssige og nødvendige. Sekretariatet hæfter sig ved ordlyden i Ligebehandlingsnævnets udtalelse, nemlig at Taxinævnet ikke oplyste nærmere om begrundelsen for indførelsen af kriteriet om dokumenteret uddannelse. Denne formulering tyder på, at hvis nævnet havde forsøgt at føre beviset for, at kriteriet (dokumenteret uddannelse i form af studentereksamen eller lignende erhvervsfaglig uddannelse) var begrundet i et sagligt formål, og at midlerne til at opfylde målet var hensigtsmæssige og nødvendige, så ville Ligebehandlingsnævnet muligvis være fremkommet til et andet resultat. 10. Taxinævnets begrundelse for indførelse af et pointsystem Nævnet vurderer, at det ikke længere kan forsvare brugen af det hidtidige anciennitetsprincip. Dette fordi anciennitet efter hånden vægter for meget. Samt fordi anciennitetskriteriet ikke nødvendigvis sikrer, at nævnet vælger den der er bedst egnet. Tillige har lovgiver en forventning om, at nævnet rent faktisk fastsætter kriterier, der også lægger vægt på andre forhold end netop anciennitet. Derfor er det både hensigtsmæssigt og nødvendigt, at finde flere relevante kriterier. På det almindelige arbejdsmarked vurderes ansøgerne oftest på grund af både formel og uformel dokumentation for kvalifikationer, hvor især erfaring og uddannelse har størst vægt. Nævnet har set på, hvad det er for kvalifikationer en dygtig vognmand skal have, for at kunne bestride jobbet som vognmand. Kvalifikationerne afspejler sig i de konkrete opgaver, som en vognmand må forventes at kunne udføre. Kvalifikationerne kan enten stamme fra erfaring, eller fra viden, om for eksempel virksomhedsøkonomi og regnskabslære, om arbejdsmarkedsforhold, ledelse og jura, samt om konflikthåndtering og service. En del af dette kan læres, når man er i beskæftigelse som chauffør (især konflikthåndtering og service). Andre dele kan læres ved uddannelse/kurser, eller eventuelt gennem anden beskæftigelse (som leder eller som selvstændig). Det må anses for både lovligt, sagligt og proportionalt, at Taxinævnet i et rimeligt omfang lægger vægt på såvel erfaring, som på uddannelsesniveau, ved vurderingen af de bedst kvalificerede. Som tidligere anført, er det uhensigtsmæssigt kun at se på anciennitet, og det er nødvendigt, at se på ansøgerne mere bredt. Det kan ikke udelukkes, at nogle vil opleve sig forbigået eller diskrimineret. Hertil skal det bemærkes, at nævnet blandt andet på baggrund af hensyn overfor de befolkningsgrupper, der har et lavere uddannelsesniveau end etnisk danske ansøgere og som følge af de krav som jobbet stiller har fastsat ganske rimelige og lave krav for beståede kurser. 8

16 Der gives således ikke point for bestået 9. klasse eller bestået erhvervsuddannelse, eller gymnasium som sådan. Der ses konkret på, om kurset/uddannelsen har en taxirelevant betydning for en kommende vognmand. Mange af kurserne som nævnet vil give point for, har ingen formelle adgangskrav i form af bestået folkeskole eller tilsvarende, og det står derfor frit for enhver, at tage et kursus, for derved at dygtiggøre sig og vise, at pågældende er blandt de bedst kvalificerede. Dermed kan kriterierne næppe medføre en ulovlig forskelsbehandling, og som tidligere nævnt, er det nødvendigt for nævnet, at indføre en mere bred vurdering af ansøgerne. Når point for beskæftigelse/erfaring som taxichauffør begrænser sig til dem, der har udført taxi- eller limousinekørsel, så medfører det en udelukkelse af dem, der har dygtiggjort sig ved sygetransport, som buschauffører, eller som selvstændige i andre brancher. Dette er et bevidst valg, idet de nævnte jobs ikke indeholder samme kompleksitet og krav, som en taxichaufførs arbejde. Herudover ville det hvis der ikke blev foretaget en sådan begrænsning medføre en markant udvidelse af ansøgerfeltet. Henset til den store mængde ansøgninger, som må forventes at komme, samt af hensyn til de ansøgere, der har indrettet sig efter de hidtidige principper (anciennitetssystem for taxichauffører), samt henset til den forskel der trods alt er på disse jobtyper begrænser pointsystemet sig derfor til chauffører, der har haft taxikørsel som sit primære erhverv. Taxinævnets nye pointsystemet afspejler, at nævnet har forsøgt at bestræbe sig på en vurdering, der hverken lægger for stor, eller en for lille vægt på anciennitet og på uddannelse. Nævnet har forsøgt at trække en linje, der hvor anciennitet ikke længere må antages at kunne tilføre ansøgeren yderligere kvalifikationer, og dermed fastsat en øvre grænse for anciennitet (8 år). Hvis nævnet står med 2 eller flere lige ansøgere, vil nævnet dog udstede tilladelsen, til den der har længst anciennitet. På den måde vil anciennitet forsat have en forholdsvis tung vægt. Nævnet har også forsøgt at lægge et rimeligt snit i forhold til uddannelse, jf. ovenfor. Herudover vil der også skulle sorteres i ansøgerne ud fra dokumenteret serviceniveau via de klager, domme, rapporter og eventuelle bøder, som pågældende ansøger ses at være registreret for. Ydermere vil erfaring som limousinechauffør kunne tælle, og samme gælder for de ansøgere, der kan dokumentere et foreningsarbejde indenfor taxibranchen. Nævnets pointsystem, sammenholdt med de grundlæggende betingelser (som fremgår af taxiloven og dens bekendtgørelse) for at blive vognmand, indebærer således en bred og grundig vurdering af ansøgernes samlede kvalifikationer, eller mangel herpå. Samlet set må kriterierne anses for værende lovlige, saglige og proportionale. Det anbefales, at nævnet evaluerer pointsystemet efter afsluttet tilladelsesudstedelse (ultimo 2015/primo 2016). 9

17 Bilag 2 Lovkrav: Betingelser for at blive vognmand. Manglende opfyldelse kan føre til at ansøgeren får et afslag. 15. januar 2015/ FG J.nr / Kriterium Hjemmel Vægt Bemærkninger Bopæl i Danmark 3, stk. 1, nr. 1 Udelukkelsesgrund Bopæl = adresse i cpr. registeret. Ansøger skal vedlægge kopi af sundhedskort samt kørekort. Opslag i cpr-register ved modtagelse af ansøgning. Myndig, ej under værgemål 3, stk.1, nr. 2 Udelukkelsesgrund Godtgøres via tro- og loveerklæring i ansøgning Ej konkurs eller rekon- 3, stk. 1, nr. 3 Udelukkelsesgrund Godtgøres via tro- og loveerklæring i ansøgning struktion Ej betydelig forfalden gæld til det offentlige Økonomisk grundlag for at drive virksomheden Ikke dømt for et strafbart forhold der begrunder nærliggende fare for misbrug I faglig henseende er kvalificeret til at udøve virk- 3, stk. 1, nr. 4, jf. taxibekendtg. 4, stk. 3. 3, stk. 1,nr. 5, jf. taxibekendtg. 4 om egne midler 3, stk. 1, nr. 6, jf. straffelovens Udelukkelsesgrund Godtgøres ved nævnets brev til SKAT. Hvis kr. eller mere i gæld på ansøgningstidspunktet: afslag. Udelukkelsesgrund Godtgøres senest i processen, hvor nævnet anmoder ansøgeren om dokumentation for i egenkapital i form af årsopgørelse med fast ejendom el. lignende, eller en garantistillelse. OBS: Kun relevant såfremt øvrige krav og betingelser er opfyldt. Udelukkelsesgrund Godtgøres: Nævnet indhenter en offentlig straffeattest hos politiet, jf. taxibekendtgørelsens 6. 3, stk. 1, nr. 1, 1. led Bortfaldsgrund Hvis ansøger ikke indenfor 8 måneder fra tilsagn om tilladelsen kan fremlægge dokumentation for bestået

18 somheden Gør det antageligt, at kunne udøve virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik i branchen. uddannelse (vognmandskursus), bortfalder tilsagn om tilladelse. Herefter udstedes tilladelsen til den som til den tid vurderes som bedst kvalificeret. 3, stk. 1, nr. 7, 2. led Udelukkelsesgrund Vandelskravet godtgøres ved: - Ingen domme - Ingen bødeforelæg - Ingen klager - Ingen rapporter Nævnet ser alvorligt på forseelser som bl.a. indbefatter (ej tømmende optalning): - Vold, trusler om vold, - Blufærdigheds- og sædelighedskrænkelser - Økonomisk kriminalitet, herunder også klager om ulovlige gebyrer, omvejskørsel, snyd med betalingsmidler, etc. - Klager om uhøflig og eller utryghedsskabende adfærd, - Gentagne færdselslovsoverskridelser, - Brud på lovgivning om euforiserende stoffer, samt våben og terrorlovgivning - Drab, forsøg på drab, og medvirken hertil - Særlige omstændigheder ved tidligere konkurs, betalingsstandsning Rettesnor: En enkel mindre forseelse eller 2 udelukker ikke pågældende fra at blive vognmand. Tidsaspektet og overtrædelsens karakter har især relevans for vandelsvurderingen. Oplysninger om tidligere begåede strafbare forhold,

19 HVIS 2 lige kvalificerede ansøgere Fortrinsvis betjening af nærmere bestemte geografiske områder, og særlige betingelser om udnyttelsen i et nærmere bestemt omfang 5, stk. 4, jf. 13, stk.1, nr. 1 og 3, samt 18, stk. 5, nr. 3 i taxibekendtgørelsen som ikke har medført strafferetlig tiltale, samt oplysninger om tidligere begåede forhold, hvor ansøgeren i en anden virksomhed har tilsidesat hensynet til kunder, kan indgå i vurderingen. Der ses alvorligt på gentagne overskridelser af reglerne i Lufthavnen. Det er ikke en betingelse, at forseelserne har ført til en tiltale eller straf. Betingelserne i taxilovens 3, stk. 1, nr. 7, 2. led, kan - når forholdet er i den mildere ende og derfor ikke kan begrunde en udelukkelse - dog føre til, at nævnet vælger en ansøger, der har en ren profil. Det er vigtigt, at publikumsbetjeningen er tilstrækkelig indenfor hele det geografiske område. Der har været problemer med at få vogne til at køre i nævnets yderområder (især Halsnæs). Dette problem ønsker nævnet at løse. Nævnet har besluttet, at der skal udstedes 10 tilladelser til ansøgere, der skriftligt tilkendegiver, at de ønsker at medvirke til løsningen af problemet. Kriterier for udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere forventes fastsat primo marts Nævnet bemyndigede den 29. januar 2015 forretningsudvalget om at indgå en aftale med bestillingskontoret 4x48 TaxiNord om løsning af problemet.

20 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Telefon man-torsdag Fax Eksp.tid: mandag og torsdag , tirs., ons., fredag Mail: - Bilag januar 2015/ HO J.nr / CHAUFFØRER Fortegnelse over beløb, der lægges til grund ved opgørelse af anciennitet for ansøgere til taxitilladelse. Beregnet ud fra Taxinævnets statistik over chaufførbetjente vogne. Fra 2007 er årsindtægten beregnet ud fra garantilønnen fra 3F. Indkomst Årlig indtægt Dagligt beløb år kr. (1/360 af årsbeløbet) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 1

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser

Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser Oplæg hos 3F den 2. marts 2015 Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser Frida Gisladóttir - sekretariatschef Lovgrundlag Behovsvurderingen: Taxinævnet fastsætter

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Afbud: Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen

Afbud: Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen 1. viceborgmester Jannich Petersen

Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen 1. viceborgmester Jannich Petersen Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere