Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen"

Transkript

1 Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr / På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i korte træk beskrives således: 1. Først undersøges grundkrav og indtjeningskrav 2. Herefter sorteres i ansøgningerne ud fra pointsystemet 3. Siden behandles de ansøgninger, der har opnået max-point (6 point) Hvis der er 50 ansøgere, der har opnået max-point, betyder det, at alle disse i udgangspunktet kan komme i betragtning til en taxitilladelse, forudsat at taxilovens betingelser i 3 (se bilag 2) er opfyldt. Betingelserne i taxiloven kan medføre, at ansøgere udelukkes fra at komme i betragtning (får afslag), eksempelvis som følge af gæld til det offentlige ( kr. eller mere) eller som følge af f.eks. klager og eller domme. Hvis der er mere end 50 ansøgere, der har opnået max-point, vil tilladelserne blive udstedt til dem med længst anciennitet, forudsat at ansøgeren ikke skal frasorteres efter taxilovens 3 (jf. bilag 2). Dette betyder, at der skal opstilles en anciennitetsrække indenfor point-kategorien, hvis der er flere ansøgere end der er ledige tilladelser. Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen gæld) 4. Alle ansøgere i max-kategorien skal færdigbehandles, før ansøgere i næste pointkategori kan komme i betragtning, etc.

2 A. Anciennitet 8 års kørsel 3 point B. Brancherelevant uddannelse/kurser 3 point se særskilt bilag (3) C. Taxirelevant foreningsarbejde opregulering af årsløn MAX point i alt 6 point A. Anciennitet Lovhjemmel Point Krav 11 i taxibekendtgørelsen Ved udøvelsen af sit skøn skal Taxinævnet bl.a. lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem tidligere virksomhed som chauffør. Der lægges vægt på den erfaring pågældende har opnået som chauffør indenfor nævnets geografiske område (område 1) Intet point for grundkrav 3 point for dokumenteret 8 års kørsel indenfor nævnets område. Der gives ikke flere point hvis man har kørt i f.eks. 9 eller flere end 9 år. GRUNDKRAV (ej pointgivende) Det er en grundlæggende forudsætning for at kunne ansøge om vognmandstilladelse, at ansøgeren kan dokumentere at han/hun har 4 års anciennitet som taxichauffør (fuldtidsbeskæftigelse) i område 1, i følgende år: 2014, 2013, 2012 og Fuldtidsbeskæftigelse betyder, at ansøger skal have haft en indtjening svarende til mindst: 2014: : : : Ancienniteten beregnes ud fra ansøgers årsopgørelser fra SKAT over indtægter (bruttoløn) fra taxikørsel i de enkelte optjeningsår. Der gives ikke point for beståelsen af grundkravet. Point for taxi- og eller limousinekørsel indenfor område 1 opnås således: 8 års fuldtidsbeskæftigelse som taxichauffør indenfor nævnets

3 B. Uddannelse Lovhjemmel Point Krav Tilladelsen udstedes til den bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af dette skøn skal myndigheden blandt andet lægge vægt på den erfaring, som den en- Max 3 point i alt område giver 3 point. Dette krav dokumenteres således: Ansøger skal vedlægge opgørelser fra SKAT vedlagt en ATP-liste, eller årsopgørelse fra arbejdsgiver. OBS. De ansøgere, der har søgt tilbage i 2007, behøver ikke at fremskaffe dokumentation for taxikørsel i 2006, 2005 og årene forinden. Point for 8 års taxikørsel gives således: 6 års fuldtidsbeskæftigelse = 1 point 7 års fuldtidsbeskæftigelse = 1 point 8 års fuldtidsbeskæftigelse = 1 point Der kan ligeledes gives point for fuldtidsbeskæftigelse for limousinechauffører, der kan dokumentere kørsel indenfor område 1, for det 5. til det 8 år som limousinechauffør. Pointene gives på samme måde som angivet ovenover for taxikørsel, det vil sige fra 6.-8 år, og der gælder de samme krav om dokumentation. Se bilag 1: Liste over brancherelevante uddannelser/kurser (listen indeholder eksempler, og er således ikke udtømmende) 2 point: Økonomikursus af en længere varighed som afsluttes med en bestået eksamen. Samme gælder for tilsvarende kurser i ledelse og jura. 1 point: Øvrige kurser/moduler skal dokumenteres med et kursusbevis, og kan hver for sig give 1 point, dog samlet i alt max 3 point. Økonomikurser der blot afsluttes med kursusbevis giver

4 kelte har erhvervet som taxichauffør (nævnets understregning) jf. 11. Nævnet har hjemmel og pligt til at lægge vægt på andre faktorer end erfaring (anciennitet) ved udøvelsen af skønnet, jf. ordlyden blandt andet. således kun 1 point. Varighed for kurser som afsluttes med kursusbevis: Mindst 5 dages kursus Dog kan et kursus i konflikthåndtering give 1 point, såfremt det suppleres med et andet brancherelevant kursus, således at kursusdagene kommer op på mindst 5 i alt. Der kan ikke opnås ekstra point for to kurser af samme art. Uanset hvor mange kurser der er tale om, kan der max opnås 3 point for kurser C. Taxirelevant foreningsarbejde Lovhjemmel Point Krav Tilladelsen udstedes til den bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af dette skøn skal myndigheden blandt andet lægge vægt på den erfaring, som den enkelte har erhvervet som taxichauffør (nævnets understregning) jf. 11. Ingen point, men opregulering af årsløn Der er ikke fastsat max-alder på uddannelsesbeviser/ kursusbeviser. Ansøgere som kan dokumentere, at de har gjort en ekstra indsats for taxierhvervet Det er alene betroede opgaver i en forening der er taxirelevant, f.eks. en fagforening.

5 Nævnet har hjemmel og pligt til at lægge vægt på andre faktorer end erfaring (anciennitet) ved udøvelsen af skønnet, jf. ordlyden blandt andet.

6 Taxinævnet i Region Hovedstaden BILAG 3 Brancherelevant uddannelse, som giver point (listen er ikke udtømmende) 16. januar 2015/HO j.nr. 3.00/ Uddannelse Udbyder Pris Varighed Erhvervsøkonomi online niveau C Enkeltfag, HG online - Niels Brock Adgangskrav kr. 50 lektioner Ingen Ja 2 Erhvervsøkonomi niveau F Enkeltfag - Niels Brock timer Folkeskolen Ja 3 4 Erhvervsøkonomi niveau E-C Enkeltfag - Niels Brock timer Erhvervsøkonomi niveau D-E Aalborg Handelshøjskole kr. 40 timer 5 Regnskab, bogholderi og økonomistyring Folkeskolen og niveau under Folkeskolen og niveau under Eksa samen Andet Point 6 ugers selvvalgt kursus, AMU/Niels Br kr. 6 uger Ingen VEU-godtgørelse 6 Økonomistyring og Budgetter Niels Brock dage Ingen Nej Virksomhedsøkonomi C-B Virksomhedsøkonomi Iværksætter 10 Konflikthåndtering og kommunikation Konflikthåndtering og coaching Enkeltfag Niels Brock/aftenskole kr. 75 timer Ikke oplyst Enkeltfag HHX online/amu kursus kr. 6 uger? VEU-godtgørelse AMU kursus Niels Brock/aftenskole kr. 6 uger Ingen Nej VEU-godtgørelse AMU kursus Kbh s Tekniske skole 610 kr. 5 dage Ingen Nej VEU-godtgørelse Valgfrit modul på akademiuddannelsen kr. 35 lektioner Erhvervsuddannelse Nej dag eller aften Kvalitet og service Enkeltfag på Niels Brock? 5 dage Erhvervsuddannelse Nej VEU-godtgørelse 13 Kundeservice Enkeltfag på Niels Brock? 5 dage Ingen Nej VEU-godtgørelse Kundeservice bestået modul Service Management, BA/overbygning? 1 semester? SU Ledelse grundlæggende Niels Brok, AMU-kursus kr. 13 dage Ingen Nej VEU-godtgørelse 16 Ledelse og samarbejde AMU-kursus 546 kr. 3 dage Ingen Nej VEU-godtgørelse 17 Personalejura Dansk Erhvervsakademi 6 uger Ungdomsuddannelse, eller tilsvarende + 2 års erhvervserfaring (evt. dispensation Ja SVU Voksenuddannelsesstøtte Ja Ja Ja 1-2 point 1-2 point 1-2 point

7

8 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Telefon man-torsdag Fax Eksp.tid: mandag og torsdag , tirs., ons., fredag Mail: - BILAG 4 NOTAT Om kriterier for udvælgelse af de bedst kvalificerede ansøgere 08. januar 2015/ FG J.nr / Taxinævnet besluttede på sit møde den 24. september 2014, at der skulle opslås 50 ledige tilladelser. Dette notat beskriver gældende lovgivning om vurdering og udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til taxitilladelser. Notatet beskriver hvilke kriterier nævnet kan og bør lægge vægt på, samt hvordan disse bør vægtes, således at de lever op til de forvaltningsmæssige krav om saglighed, lovlighed og proportionalitet. 1. Hjemmelsspørgsmål Det fremgår af taxibekendtgørelsens 10 og 11, at: 1) En tilladelse udstedes efter forudgående opslag med en beskrivelse af de vilkår som der stilles i tilladelsen ( 10) 2) Tilladelsen udstedes til den bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af dette skøn skal myndigheden bl.a. lægge vægt på den erfaring, som den enkelte har erhvervet som chauffør ( 11). Taxibekendtgørelsen hjemler myndigheden at foretage en skønsmæssig vurdering af ansøgernes kvalifikationer, jf. ordlyden i 11 ved udøvelsen af dette skøn. Konklusionen er derfor, at Taxinævnet har hjemmel til at udarbejde kriterier, som skal bruges i forbindelse med udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere. Formålet med fastsættelsen af kriterierne er at give myndigheden og ansøgerne retningslinjer for udøvelsen af skønnet. 2. Hvad skal kriterierne leve op til? Kriterierne skal være lovlige og saglige, herunder forenlige med almindelige lighedsgrundsætninger, herunder også regler om forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder enhver, der fastsætter bestemmelser og træffer afgørelse om adgang til at udøve selvstændigt erhverv, jf. 3, stk. 3, i lovbekendtgørelse af 1349 af 16. december 2008 (forbud mod forskelsbehandling). Det er vigtigt, at selve skønsudøvelsen er afbalanceret, og at dette afspejler sig i de kriterier, der fastlægges. 1

9 Herudover bør der i et vist omfang også tages hensyn til ansøgernes mulighed for at indrette sig, samt myndighedernes bestræbelser på at undgå værdispild og det offentliges behov for at kunne administrere sine ressourcer. 3. Hvad siger Folketingets Ombudsmand (FO) om inddragelse af kriterier og om skønsafvejningen? I Pølsevognssagen (jf. FOB ) var der ikke muligt at opstille kriterier, der gjorde fakta, der kun forekom hos den ene af ansøgerne særlig relevante. Begge ansøgere skønnedes at ville kunne drive pølsevognen. Teknisk udvalg afgjorde sagen ved tilfældighed (lodtrækning). FO udtalte, at for skønsmæssige afgørelser gælder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og principper. Det er almindelig antaget i retspraksis at en forvaltningsmyndighed ikke uden særlige holdepunkter i lovgivningen kan sætte et lovbestemt skøn under regel. En forvaltningsmyndighed er forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at inddrage relevante og saglige kriterier, og i forhold hertil træffe en afgørelse efter en konkret vurdering. Derfor kan en forvaltningsmyndighed normalt heller ikke uden særlig lovhjemmel undlade at foretage en konkret vurdering og i stedet træffe afgørelse ved lodtrækning eller anden form for tilfældighed. På det offentlige personaleområde gælder en almindelig retsgrundsætning om, at ledige stillinger besættes med den bedst egnede. På dette område gælder et forbud mod skøn under regel. Det forekommer nærliggende, at noget tilsvarende må gælde ved tildeling af stadepladser. Imidlertid må det antages, at skønnet muligvis kan suppleres med en tilfældighedsregel f.eks. lodtrækning - hvis en konkret vurdering efter inddragelse af alle relevante og saglige kriterier medfører, at 2 ansøgere er lige kvalificerede (jf. FO s beretning for 1990, s. 32 (pkt. 61). I en senere sag Stadepladser til juletræssalg (jf. FOB 07:506) udtalte ombudsmanden sig i overensstemmelse med præmisserne i Pølsevognssagen. Essensen er, at en myndigheds skønsudøvelse ikke kan erstattes af en tilfældighedsregel (lodtrækning) med mindre der er direkte lovhjemmel herfor. Imidlertid kan skønnet suppleres med en tilfældighedsregel, hvis en konkret vurdering efter inddragelse af alle relevante og salige kriterier, medfører at to ansøgere er lige kvalificerede. Sekretariatets konklusion Der er ikke direkte lovhjemmel i taxiloven om, at ansøgere til taxitilladelser kan uddeles via lodtrækning. Nævnet skal fastsætte kriterier, som blandt andet indeholder erfaring/ anciennitet. Nævnet skal finde de kriterier, der kan være relevante for bedømmelsen af en kommende vognmands kvalifikationer. Herefter kan nævnets skøn suppleres med en tilfældighedsregel, hvis en konkret vurdering efter inddragelse af alle relevante og saglige kriterier medfører, at to ansøgere er lige kvalificerede. 4. Udøvelsen af skønnet pligt til at medregne ansøgers anciennitet (erfaring) Taxiloven indeholder ingen bestemmelser om hvordan myndigheden skal udvælge ansøgere til tilladelser, bort set fra, at myndigheden bl.a. skal lægge vægt på den enkeltes erfaring som chauffør. 2

10 Der er således en pligt til at inddrage anciennitet/erfaring som kriterium. Det fremgik af den gamle taxibekendtgørelse (jf. BEK nr. 220 af 31/03/2000) at minimumskravet for at komme i betragtning som vognmand var 3 års beskæftigelse indenfor erhvervet personbefordring: 6. En ansøger anses for fagligt kvalificeret, såfremt vedkommende inden for de sidste 10 år har 2).været beskæftiget inden for erhvervet personbefordring i en periode, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Denne bestemmelse blev imidlertid afskaffet ved taxibekendtgørelse nr. 940 af 29. august Der er således ikke længere et mindstekrav til ansøgers erhvervserfaring som chauffør. 5. Hvad har nævnet lagt vægt på ved tidligere vurderinger af den bedst kvalificerede? De retningslinjer der har været gældende for uddeling af tilladelser har udelukkende taget udgangspunkt i anciennitet og indtjeningsniveau, på trods af at lovgiver har bemyndiget nævnet til at vurdere ansøgningerne mere bredt, jf. ordlyden i 11. Ved seneste tilladelsesudstedelse førte det til, at dem der kom i betragtning som taxichauffører, havde som minimum 11,7 års anciennitet som taxichauffører indenfor nævnets geografiske område. Hvis vi fastholder anciennitet som det eneste kriterium, vil det medføre at alene dem med års anciennitet vil kunne komme i betragtning. Herved vil de yngre ansøgere reelt afskæres fra at søge om taxitilladelse. Nævnet må forvente at modtage stort antal kvalificerede ansøgere til et begrænset antal ledige tilladelser. I nugældende bekendtgørelse lægges der op til, at nævnet også skal lægge vægt på andre relevante kriterier, jf. ordlyden blandt andet. Lovgiver har med andre ord en forventning om, at der fastsættes øvrige relevante kriterier. Ensidig fokus på anciennitet kan forekomme usaglig, da ancienniteten i sig selv på et tidspunkt må antages, at ikke kunne tilføre ansøgeren ydereligere kvalifikationer. Et anciennitetskrav på eksempelvis 5-6 år for buschauffør må anses som sagligt. Der i mod må det anses som usagligt, at lægge vægt på års erfaring som buschauffør. Dette af hensyn til, at det må i almindelighed antages, at ansøgeren efter 5-6 års erfaring har opnået den viden og det niveau, som er muligt. Samme eksempel må kunne henføres på en chauffør, der ønsker at blive taxivognmand. Der findes dog også eksempler på, at anciennitet er af afgørende betydning, når goder skal fordeles. Anciennitet ses her som et objektivt og retfærdigt redskab. Eksempelvis 3

11 fremgår det af mange boligselskabers retningslinjer, at boliger udelukkende tildeles efter anciennitet, hvorfor der kan gå alt fra 1 år til over 20 år, før en ansøger kan tildeles en bolig. Boligselskabet må ikke skubbe udvalgte ansøgere længere op på listen. Står en ansøger med et akut boligproblem, må pågældende henvende sig til kommunens sociale myndigheder. Et anciennitetsprincip kendes også fra sygehusvæsenet, hvor udgangspunktet er, at dem der har ventet længst, får de første ledige tider. Sekretariatet anbefaler Det er sekretariatets vurdering, at nævnet fremover bør afholde sig fra, at lægge for stor vægt på anciennitet. Der bør fastsættes en max anciennitetsalder på omkring 5-8 år. Når denne er opnået bør anciennitet som udgangspunkt ikke umiddelbart tælle med i den videre vurdering af ansøgerens evner og kvalifikationer. Dette fordi en yderligere anciennitet ikke kan antages at kunne tilføre ansøgeren yderligere kvalifikationer, og det er netop den enkeltes kvalifikationer, som nævnet skal lægge vægt på ved vurderingen af de bedst egnede ansøgere. Ansøgeren må antages at have opnået al den kørselsrelevante erfaring, der er mulig at tilegne sig, gennem de 8 års erfaringer som chauffør. Dette vil som tidligere nævnt bringe dem i klemme, som har indrettet sig efter det gamle anciennitetssystem, og således ikke parate til at blive vurderet mere bredt. Derfor er det vigtigt, at nævnet tager hensyn til denne gruppe ansøgere. Sekretariatet har herved ikke taget stilling til, hvorledes nævnet skal vælge, hvis der er 2 eller flere lige kvalificerede ansøgere, se mere i afsnit nr. 8 nedenfor. 6. Udøvelse af skønnet hvilke andre kriterier kan der lægges vægt på? Da bekendtgørelsen ikke specifikt nævner hvilke andre kriterier der skal indgå i skønnet, må det være op til den administrerende myndighed at fastlægge disse. Kriterierne må tage udgangspunkt i, hvad det er for et job/stilling, som en vognmand skal bestride, herunder hvilke krav der stilles til udførelsen af jobbet. En vognmand skal som minimum kende til forholdene indenfor følgende områder 1 : A. Virksomhedsøkonomi og regnskabslære: Vognmanden skal kende regler for selvangivelse, regnskab, regnskabsgrundlaget, årsrapporten, afskrivninger og fradag for driftsudgifter, samt regler for indkøb og registreringsafgift, moms og lønsumsafgift. Herudover skal vognmanden kunne definere faste og variable omkostninger, budgettere, lave en kassekladde og kontering, opstille et regnskab, foretage nøgletalsberegning, samt udarbejde pris- bidrags- og udskiftningskalkulationer. Herudover skal pågældende kende kravene for licitation og de forskellige former for udbudsvilkår. B. Ledelse og Jura: Vognmanden skal kende til de arbejdsretlige regler. Dels skal hen lede og fordele arbejdet, men også have et solidt kendskab til ansættelsesbeviser, arbejdsmiljøforhold, ferieloven, reglerne for dagpenge (arbejdsløsheds og sygedagpenge). Herudover 1 Jf. bilag 1 med bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012, fortegnelse over forhold, der skal indgå i vognmandskursuset, som er en betingelse at have bestået, for at opnå en taxitilladelse. 4

12 skal vognmanden have kendskab til det danske overenskomstsystem, herunder forholdene omkring indgåelse af en overenskomst og det fagretlige system. Desuden skal vognmanden kende taxiloven og dens bekendtgørelser, herunder regler for etablering og drift af bestillingskontorer. C. Service- og konflikthåndtering. Taxibranchen er et servicefag, og den dygtige vognmand skal kunne definere forskellige typer for konflikter og konflikthåndteringsmetoder, herunder hvordan de forskellige konflikter afværges. Vognmanden skal ydermere være i stand til at definere hvad god service er, herunder kundevenlig kørsel, personlig fremtoning og opførsel. Ved vurderingen af de ansøgere, der kan komme i betragtning til de begrænsede antal tilladelser, må det derfor anses for sagligt og lovligt, at se på ansøgerens kendskab og erfaring til de ovenfornævnte elementer, set ud fra hvad jobbet kræver (og således ikke blot se på ansøgers erfaring af at køre selve taxien). En ansøger, der kan dokumentere et godt kendskab til konflikthåndtering og service, evt. i form af uddannelse eller kurser herom, må kunne vurderes bedre egnet, end én som ikke kan dokumentere at have tilegnet sig en tilsvarende viden. En ansøger, hvor nævnet kan dokumentere, at pågældende ikke har overholdt taxilovgivningen, f.eks. i form af en veldokumenteret kundeklage, kan tillige bruges som argument, hvorfor pågældende er mindre egnet, end en ansøger, hvor nævnet ikke har nogen indberetninger på. Relevante kvalifikationer ud over anciennitet som taxichauffør - kan eksempelvis være: - Erfaring indenfor andre dele af personbefordring (f.eks. limousinekørsel) - Kurser eller uddannelser, der er brancherelevante og som således er med til at kvalificere ansøgeren yderligere (se bilag om kurser/uddannelser). - Hidtidigt serviceniveau kan være relevant, samt - eventuelt foreningsarbejde i taxibranchen. Herudover ville nævnet kunne se på ansøgers erfaringer som selvstændig eller som leder, hvor der kræves viden om de arbejdsmarkedsretlige regler, samt til skatteforhold og afgifter. Disse kvalifikationer bør i et vidst omfang afspejles i nævnets kommende kriterier for udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere. 7. Møder med branchen I forbindelse med fastsættelsen af kriterier for udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere, har nævnets forretningsudvalg afholdt i alt 6 møder med branchen. Branchen ønsker at afskaffe anciennitetsprincippet, og overgå til et mere bredt funderet udvælgelsessystem (pointsystem). Der er kommet forslag ind om bl.a. samtaler i sekretariatet, dels for at vurdere om ansøgeres sprogkundskab er fornødent, og dels for at afdække, om ansøgers kendskab og forståelse for service er fornøden. Sekretariatet har meddelt, at en sådan samtalerunde er yderst vanskelig at gennemføre. Dels af hensyn til de mange ansøgninger der må forventes at komme ind. Dels af hensyn til, at det kan bero på en subjektiv vurdering, hvorvidt 5

13 ansøgerens niveau er tilstrækkeligt. I den optimale verden ville en sådan fremgangsmåde muligvis være at foretrække, og da med bistand fra et professionelt firma indenfor rekruttering. Branchen har givet klart udtryk for, at man ikke bliver en bedre vognmand, fordi man har kørt som taxichauffør i 10 eller 18 år. Derfor er branchen enig i, at udvælgelsesprocessen må indebære, at det er nødvendigt at udvide det hidtidige udvælgelsesprincip (anciennitet) med andre relevante kriterier, så som for eksempel uddannelse. Chaufførernes fagforening/3f har dog påpeget, at nævnet må forvente at modtage klager fra chauffører med anden etnisk baggrund end dansk, da disse vil føle sig diskrimineret af et pointsystem, hvor der gives point for uddannelse. Branchen har udtrykt det meget klart, at den aktuelle vognmandsuddannelse er for kortvarig, og at den er for nem at bestå, og i den sammenhæng opfordret nævnet til at indgå i en dialog med Trafikstyrelsen herom. 2 Den 9. december 2014 modtog nævnet en klage over nævnets kommende kriterier, som er underskrevet af 430 chauffører. Den førte til, at sekretariatet indkaldte 5 af klagerne til en uddybende samtale. Chaufførerne fandt det diskriminerende, hvis nævnet fremover vil sortere i ansøgerne på baggrund af uddannelse. 8. Hvis der er 2 eller flere lige kvalificerede ansøgere? Hvordan skal nævnet vælge mellem 2 eller flere lige kvalificerede ansøgere? Nævnet må antages at modtage mange ansøgninger til et begrænset antal tilladelser. Det må anses for sandsynligt, at nævnet vil skulle foretage et sådant valg. Hér kan nævnet bruge - efter at have vurderet ansøgerne ud fra alle relevante og lovlige kriterier: a) Et tilfældighedsprincip (lodtrækning). Kan bruges, for at undgå den situation, at det primært er ansøgere med en meget lang anciennitet der reelt kan komme i betragtning til ledige taxitilladelser. Kan opfattes som neutralt og ikke diskriminerende. b) Anciennitet. Kan bruges for at undgå brug af et tilfældighedsprincip, som kan opleves som krænkende/for tilfældigt. Et anciennitetsprincip er i udgangspunktet et objektivt og lovligt kriterium. Et anciennitetsprincip vil i denne sammenhæng betyde, at der indenfor hver pointkategori skulle opstilles en anciennitetsrække, og tilladelsen skulle udstedes til den der har længst anciennitet indenfor hver point-kategori. Sekretariatet skal bruge flere ressourcer, på at vurdere ansøgerne ud fra det gamle anciennitetsprincip, da der herved skal opstilles flere anciennitetsrækker, end det ville skulle bruge på en lodtrækning. Branchen er ikke enig om, hvilket princip der skal følges. En del af branchen ønsker, at vurderingen skal foregå efter anciennitet. Dette for at tilgodese dem, som har indrettet sig efter anciennitetsprincippet. En anden del af branchen ønsker, at fordelingen skal foregå 2 Nævnet har indhentet statistik om beståelsesprocenter for vognmænd. Trafikstyrelsen har i brev af 1. december 2014 oplyst, at beståelsesprocenten for vognmandsuddannelsen efter indførelse af elektronisk prøveafvikling lå på 75,26 for Tallene for 2012 og 2013 er ikke tilgængelige. Til sammenligning kan det oplyses, at beståelsesprocenten for kvalifikationskursus (taxiførere) ligger på ca. 92 procent. Beståelsesprocenten for nævnets førerkortprøve er noget lavere (omkring 50 procent), da mange af ansøgerne ikke er i stand til at læse eller stave til gadenavne. En ansøger skal have bestået kvalifikationskurset før vedkommende kan melde sig til nævnets førerkortprøve. 6

14 via lodtrækning. Dette for at undgå, at anciennitet får for stor vægt, og for at sikre en større spredning i de kommende vognmænds alder. I dag ejes 5 procent af taxitilladelserne af vognmænd der er 45 år eller yngre. Omkring 50 procent ejes af vognmænd i alderen De resterende 45 procent ejes af vognmænd, der har opnået pensionsalderen (65 år). Høj alder betyder ikke i sig selv, at man er en bedre eller en dårligere vognmand. Men repræsentationen af forskellige aldersgrupper (diversitet) eller mangel herpå - kan have en betydning for hvordan erhvervet fungerer, herunder i hvilket omfang erhvervet formår at tilpasse sig nye tider. Vigtigheden af diversitet gælder ikke kun i forhold til alder, men også i forhold til eksempelvis køn og etnicitet. Sekretariatets vurdering Det er sekretariatets vurdering, at begge metoder er lovlige. I forhold til en lodtrækning, der finder sted efter inddragelse af alle relevante og saglige kriterier, må fremgangsmåde formentlig anses som lovlig, uagtet at der ikke er direkte lovhjemmel for det i bekendtgørelsen. Dette understøttes af Ombudsmandsudtalelser. 9. Etnisk diskrimination Det er forbudt at forskelsbehandle enhver direkte eller indirekte på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Det er med andre ord lovligt at forskelsbehandle, såfremt de ovenstående betingelser er opfyldt (objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne er hensigtsmæssige og nødvendige). Ligebehandlingsnævnet vurderede i sin udtalelse af 30. september 2011, at nævnets daværende forslag til et pointsystem var ulovligt. Pointsystemet var opbygget således: 1) Ansøgerne skal have 4 års anciennitet med taxikørsel indenfor nævnets område = 4 point Ansøgere med mere end 12 års anciennitet = 1 ekstra point 2) Dokumenteret uddannelse for bestået studentereksamen og lignende erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. mesterlære, eller hvad der kan sidestilles hermed så som udenlandske uddannelser), giver 1 point. 3) Andre dokumenterede og relevante erhvervsuddannelser, herunder taxilovens vognmandskursus, giver 1 point hver, dog max. samlet 4 point 4) Vandel og økonomi. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at indførelse af kriteriet om dokumenteret uddannelse (punkt 2) kunne indebære en indirekte forskelsbehandling, da taxichauffører af 7

15 dansk oprindelse ifølge statistiske oplysninger generelt har et højere uddannelsesniveau end taxichauffører af anden etnisk oprindelse end dansk. Kriterier, der vægter uddannelse, er således egnet til at stille taxachauffører af anden etnisk baggrund ringere end etniske danske taxachauffører. Da Taxinævnet ikke oplyste nærmere om begrundelsen for indførelsen af kriterium nr. 2 (om dokumenteret uddannelse) fandt Ligebehandlingsnævnet, at Taxinævnet ikke havde løftet bevisbyrden for, at forskelsbehandlingen var objektivt begrundet i et sagligt formål, og at midlerne til at opfylde det var hensigtsmæssige og nødvendige. Sekretariatet hæfter sig ved ordlyden i Ligebehandlingsnævnets udtalelse, nemlig at Taxinævnet ikke oplyste nærmere om begrundelsen for indførelsen af kriteriet om dokumenteret uddannelse. Denne formulering tyder på, at hvis nævnet havde forsøgt at føre beviset for, at kriteriet (dokumenteret uddannelse i form af studentereksamen eller lignende erhvervsfaglig uddannelse) var begrundet i et sagligt formål, og at midlerne til at opfylde målet var hensigtsmæssige og nødvendige, så ville Ligebehandlingsnævnet muligvis være fremkommet til et andet resultat. 10. Taxinævnets begrundelse for indførelse af et pointsystem Nævnet vurderer, at det ikke længere kan forsvare brugen af det hidtidige anciennitetsprincip. Dette fordi anciennitet efter hånden vægter for meget. Samt fordi anciennitetskriteriet ikke nødvendigvis sikrer, at nævnet vælger den der er bedst egnet. Tillige har lovgiver en forventning om, at nævnet rent faktisk fastsætter kriterier, der også lægger vægt på andre forhold end netop anciennitet. Derfor er det både hensigtsmæssigt og nødvendigt, at finde flere relevante kriterier. På det almindelige arbejdsmarked vurderes ansøgerne oftest på grund af både formel og uformel dokumentation for kvalifikationer, hvor især erfaring og uddannelse har størst vægt. Nævnet har set på, hvad det er for kvalifikationer en dygtig vognmand skal have, for at kunne bestride jobbet som vognmand. Kvalifikationerne afspejler sig i de konkrete opgaver, som en vognmand må forventes at kunne udføre. Kvalifikationerne kan enten stamme fra erfaring, eller fra viden, om for eksempel virksomhedsøkonomi og regnskabslære, om arbejdsmarkedsforhold, ledelse og jura, samt om konflikthåndtering og service. En del af dette kan læres, når man er i beskæftigelse som chauffør (især konflikthåndtering og service). Andre dele kan læres ved uddannelse/kurser, eller eventuelt gennem anden beskæftigelse (som leder eller som selvstændig). Det må anses for både lovligt, sagligt og proportionalt, at Taxinævnet i et rimeligt omfang lægger vægt på såvel erfaring, som på uddannelsesniveau, ved vurderingen af de bedst kvalificerede. Som tidligere anført, er det uhensigtsmæssigt kun at se på anciennitet, og det er nødvendigt, at se på ansøgerne mere bredt. Det kan ikke udelukkes, at nogle vil opleve sig forbigået eller diskrimineret. Hertil skal det bemærkes, at nævnet blandt andet på baggrund af hensyn overfor de befolkningsgrupper, der har et lavere uddannelsesniveau end etnisk danske ansøgere og som følge af de krav som jobbet stiller har fastsat ganske rimelige og lave krav for beståede kurser. 8

16 Der gives således ikke point for bestået 9. klasse eller bestået erhvervsuddannelse, eller gymnasium som sådan. Der ses konkret på, om kurset/uddannelsen har en taxirelevant betydning for en kommende vognmand. Mange af kurserne som nævnet vil give point for, har ingen formelle adgangskrav i form af bestået folkeskole eller tilsvarende, og det står derfor frit for enhver, at tage et kursus, for derved at dygtiggøre sig og vise, at pågældende er blandt de bedst kvalificerede. Dermed kan kriterierne næppe medføre en ulovlig forskelsbehandling, og som tidligere nævnt, er det nødvendigt for nævnet, at indføre en mere bred vurdering af ansøgerne. Når point for beskæftigelse/erfaring som taxichauffør begrænser sig til dem, der har udført taxi- eller limousinekørsel, så medfører det en udelukkelse af dem, der har dygtiggjort sig ved sygetransport, som buschauffører, eller som selvstændige i andre brancher. Dette er et bevidst valg, idet de nævnte jobs ikke indeholder samme kompleksitet og krav, som en taxichaufførs arbejde. Herudover ville det hvis der ikke blev foretaget en sådan begrænsning medføre en markant udvidelse af ansøgerfeltet. Henset til den store mængde ansøgninger, som må forventes at komme, samt af hensyn til de ansøgere, der har indrettet sig efter de hidtidige principper (anciennitetssystem for taxichauffører), samt henset til den forskel der trods alt er på disse jobtyper begrænser pointsystemet sig derfor til chauffører, der har haft taxikørsel som sit primære erhverv. Taxinævnets nye pointsystemet afspejler, at nævnet har forsøgt at bestræbe sig på en vurdering, der hverken lægger for stor, eller en for lille vægt på anciennitet og på uddannelse. Nævnet har forsøgt at trække en linje, der hvor anciennitet ikke længere må antages at kunne tilføre ansøgeren yderligere kvalifikationer, og dermed fastsat en øvre grænse for anciennitet (8 år). Hvis nævnet står med 2 eller flere lige ansøgere, vil nævnet dog udstede tilladelsen, til den der har længst anciennitet. På den måde vil anciennitet forsat have en forholdsvis tung vægt. Nævnet har også forsøgt at lægge et rimeligt snit i forhold til uddannelse, jf. ovenfor. Herudover vil der også skulle sorteres i ansøgerne ud fra dokumenteret serviceniveau via de klager, domme, rapporter og eventuelle bøder, som pågældende ansøger ses at være registreret for. Ydermere vil erfaring som limousinechauffør kunne tælle, og samme gælder for de ansøgere, der kan dokumentere et foreningsarbejde indenfor taxibranchen. Nævnets pointsystem, sammenholdt med de grundlæggende betingelser (som fremgår af taxiloven og dens bekendtgørelse) for at blive vognmand, indebærer således en bred og grundig vurdering af ansøgernes samlede kvalifikationer, eller mangel herpå. Samlet set må kriterierne anses for værende lovlige, saglige og proportionale. Det anbefales, at nævnet evaluerer pointsystemet efter afsluttet tilladelsesudstedelse (ultimo 2015/primo 2016). 9

17 Bilag 2 Lovkrav: Betingelser for at blive vognmand. Manglende opfyldelse kan føre til at ansøgeren får et afslag. 15. januar 2015/ FG J.nr / Kriterium Hjemmel Vægt Bemærkninger Bopæl i Danmark 3, stk. 1, nr. 1 Udelukkelsesgrund Bopæl = adresse i cpr. registeret. Ansøger skal vedlægge kopi af sundhedskort samt kørekort. Opslag i cpr-register ved modtagelse af ansøgning. Myndig, ej under værgemål 3, stk.1, nr. 2 Udelukkelsesgrund Godtgøres via tro- og loveerklæring i ansøgning Ej konkurs eller rekon- 3, stk. 1, nr. 3 Udelukkelsesgrund Godtgøres via tro- og loveerklæring i ansøgning struktion Ej betydelig forfalden gæld til det offentlige Økonomisk grundlag for at drive virksomheden Ikke dømt for et strafbart forhold der begrunder nærliggende fare for misbrug I faglig henseende er kvalificeret til at udøve virk- 3, stk. 1, nr. 4, jf. taxibekendtg. 4, stk. 3. 3, stk. 1,nr. 5, jf. taxibekendtg. 4 om egne midler 3, stk. 1, nr. 6, jf. straffelovens Udelukkelsesgrund Godtgøres ved nævnets brev til SKAT. Hvis kr. eller mere i gæld på ansøgningstidspunktet: afslag. Udelukkelsesgrund Godtgøres senest i processen, hvor nævnet anmoder ansøgeren om dokumentation for i egenkapital i form af årsopgørelse med fast ejendom el. lignende, eller en garantistillelse. OBS: Kun relevant såfremt øvrige krav og betingelser er opfyldt. Udelukkelsesgrund Godtgøres: Nævnet indhenter en offentlig straffeattest hos politiet, jf. taxibekendtgørelsens 6. 3, stk. 1, nr. 1, 1. led Bortfaldsgrund Hvis ansøger ikke indenfor 8 måneder fra tilsagn om tilladelsen kan fremlægge dokumentation for bestået

18 somheden Gør det antageligt, at kunne udøve virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik i branchen. uddannelse (vognmandskursus), bortfalder tilsagn om tilladelse. Herefter udstedes tilladelsen til den som til den tid vurderes som bedst kvalificeret. 3, stk. 1, nr. 7, 2. led Udelukkelsesgrund Vandelskravet godtgøres ved: - Ingen domme - Ingen bødeforelæg - Ingen klager - Ingen rapporter Nævnet ser alvorligt på forseelser som bl.a. indbefatter (ej tømmende optalning): - Vold, trusler om vold, - Blufærdigheds- og sædelighedskrænkelser - Økonomisk kriminalitet, herunder også klager om ulovlige gebyrer, omvejskørsel, snyd med betalingsmidler, etc. - Klager om uhøflig og eller utryghedsskabende adfærd, - Gentagne færdselslovsoverskridelser, - Brud på lovgivning om euforiserende stoffer, samt våben og terrorlovgivning - Drab, forsøg på drab, og medvirken hertil - Særlige omstændigheder ved tidligere konkurs, betalingsstandsning Rettesnor: En enkel mindre forseelse eller 2 udelukker ikke pågældende fra at blive vognmand. Tidsaspektet og overtrædelsens karakter har især relevans for vandelsvurderingen. Oplysninger om tidligere begåede strafbare forhold,

19 HVIS 2 lige kvalificerede ansøgere Fortrinsvis betjening af nærmere bestemte geografiske områder, og særlige betingelser om udnyttelsen i et nærmere bestemt omfang 5, stk. 4, jf. 13, stk.1, nr. 1 og 3, samt 18, stk. 5, nr. 3 i taxibekendtgørelsen som ikke har medført strafferetlig tiltale, samt oplysninger om tidligere begåede forhold, hvor ansøgeren i en anden virksomhed har tilsidesat hensynet til kunder, kan indgå i vurderingen. Der ses alvorligt på gentagne overskridelser af reglerne i Lufthavnen. Det er ikke en betingelse, at forseelserne har ført til en tiltale eller straf. Betingelserne i taxilovens 3, stk. 1, nr. 7, 2. led, kan - når forholdet er i den mildere ende og derfor ikke kan begrunde en udelukkelse - dog føre til, at nævnet vælger en ansøger, der har en ren profil. Det er vigtigt, at publikumsbetjeningen er tilstrækkelig indenfor hele det geografiske område. Der har været problemer med at få vogne til at køre i nævnets yderområder (især Halsnæs). Dette problem ønsker nævnet at løse. Nævnet har besluttet, at der skal udstedes 10 tilladelser til ansøgere, der skriftligt tilkendegiver, at de ønsker at medvirke til løsningen af problemet. Kriterier for udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere forventes fastsat primo marts Nævnet bemyndigede den 29. januar 2015 forretningsudvalget om at indgå en aftale med bestillingskontoret 4x48 TaxiNord om løsning af problemet.

20 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Telefon man-torsdag Fax Eksp.tid: mandag og torsdag , tirs., ons., fredag Mail: - Bilag januar 2015/ HO J.nr / CHAUFFØRER Fortegnelse over beløb, der lægges til grund ved opgørelse af anciennitet for ansøgere til taxitilladelse. Beregnet ud fra Taxinævnets statistik over chaufførbetjente vogne. Fra 2007 er årsindtægten beregnet ud fra garantilønnen fra 3F. Indkomst Årlig indtægt Dagligt beløb år kr. (1/360 af årsbeløbet) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 1

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 13. marts 2009 (J.nr. 2008-0016811) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, og alene kortere periode godkendt som relevant praktisk erfaring vedrørende

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere