Power bag-øret høreapparater Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Power bag-øret høreapparater Brugervejledning"

Transkript

1 Power bag-øret høreapparater Brugervejledning

2 Velkommen til en bedre hørelse! Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat fra Siemens. Vi er overbevist om, at din beslutning om at gå med høre apparat er det første skridt hen imod et mere aktivt liv igen. Det nye høreapparat vil følge dig i lang tid, så det vil også være muligt at indstille høreapparatet til en forandret hørenedsættelse, hvis lydstyrken eller klangfarven opleves forkert. Eftersom en hørenedsættelse som regel er sket over en længere periode, skal du typisk vænne dig til at høre alle toner igen. Et høreapparat vil ofte kompensere for et høretab i diskantområdet. Dette område er vigtigt for taleforståelsen, og det forstærkes efter hørenedsættelsen, men lyden i høreapparatet kan opfattes noget»spids«eller diskantagtig i starten. Høreapparatet vil reagere automatisk og indstille forstærkningen og frekvensgangen efter skiftende lydsituationer. 2

3 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af dit høreapparat Side 4 Din model Side 7 Advarsel mod for højt lydtryk Side 7 Anvendelse af høreapparat Side 8 Råd om sikkerhed Side 9 Høreapparater til børn Side 11 Om batterier Side 12 Advarsel for batterier Side 14 Batterilås Side 16 At sætte øreproppen i øret Side 17 Tænd og sluk Side 18 Indstilling af lydstyrken Side 20 Valg af brugerprogram Side 22 Brug af telespole og telefon Side 23 Brug af retningsbestemte mikrofoner Side 26 e2e wireless Side 28 Fjernbetjening Side 29 Audioindgang Side 30 Daglig vedligeholdelse med øreprop Side 34 Pas godt på dit høreapparat Side 36 Fejlsøgning Side 37 Vores Serviceafdeling Side 41 Teknisk information Side 42 3

4 Beskrivelse af dit høreapparat 1 Rexton Revera WL P Calibra 2 Pro P Targa Plus P 2 1 Siemens Centra SP Artis 2 SP Cielo 2 SP Batteritype 13 6 Batteritype Hook (ørekrog) 2. Mikrofonåbninger 3. Programvælger med on/off funktion 4. Styrkekontrol 5. Dæksel til programmeringsstik 6. Batterikammer med on/off funktion 7. Skilt med typebetegnelse 8. Audioindgang under dæksel 4

5 1 Siemens Centra P 2 1 Siemens Centra HP Artis 2 P Cielo 2 P 2 Motion P Batteritype 13 Batteritype Hook (ørekrog) 4. Styrkekontrol 2. Mikrofonåbninger 3. Programvælger med on/off funktion Dæksel til programmeringsstik 6. Batterikammer med on/off funktion 7. Skilt med typebetegnelse 8. Audioindgang under Sidemarkering for Centra P dæksel For at opnå den bedste retningsvirkning er Centra P apparaterne udviklet til venstre eller højre øre. Centra P er forsynet med en sidemarkering på skiltet på indersiden af høreapparatet. Blå farve = Venstre side Rød farve = Højre side

6 Siemens Explorer P Batteritype Hook (ørekrog) 2. Mikrofonåbninger 3. Programvælger med on/off funktion 4. Styrkekontrol med on/off funktion 5. Dæksel til programmeringsstik 6. Batterikammer med on/off funktion 7. Skilt med typebetegnelse på indersiden 8. Audioindgang under dæksel 9. Diodelys (option) 10. Batterikammerlås i bunden af apparat 6

7 Din model Din model: Brugerprogram Audio Funktion Audiosko AutoPhone DINE indstillinger DINE indstillinger Serienr.: Serienr.: Bemærkninger: ADVARSEL til høreapparattilpasser og bruger Hvis det maksimale udgangslydtryk overstiger 132 db SPL (målt efter IEC med øresimulator) skal der tages specielle hensyn ved tilpasning og brug, da der er fare for at skade hørelsen yderligere. 7

8 Anvendelse af høreapparatet Formålet med at bruge et høreapparat er at forbedre hørelsen hos personer med nedsat hørelse. Diagnose og tilpasning af et høreapparat skal ske hos en specialist. Læs og følg anvisningerne i denne brugervejledning, så du ikke kommer til skade, og så høreapparatet kan anvendes uden problemer i hele garantiperioden. Symboler: Vær opmærksom på forklaringerne på symbolerne ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK! ADVARSEL bruges i situationer, som kan medføre alvorlige skader. FORSIGTIG bruges i situationer, som kan medføre mindre skader. BEMÆRK bruges i forbindelse med skader BEMÆRK på ting. Vejledning og tips til en bedre og mere effektiv udnyttelse af høreapparatet. Du skal være opmærksom på noget. 8

9 Råd om sikkerhed BEMÆRK Høreapparatet reagerer på ekstrem varme, høj luftfugtighed, stærke magnetfelter (>0,1T), røntgenstråler og mekaniske belastninger (tryk på eller vrid af høreapparat-huset). XXUdsæt ikke høreapparatet for ekstreme temperaturer eller høj fugtighed. Lad det f.eks. ikke ligge i en bil udsat for stærk sollys. XXLad ikke høreapparatet ligge i direkte sollys. XXBær ikke høreapparatet når du er i bad eller når du tager sminke, parfume, aftershave, hårspray eller solcreme på. XXBær ikke høreapparatet ved strålebehandling eller anden medicinsk behandling, hvor der er stærke magnetfelter eller radiostråler som f.eks. magnetresonanstomografi MRT, røntgenoptagelser eller i nærheden af mikrobølger). BEMÆRK XXUdsivende væske fra batteriet kan beskadige høreapparatet. XXTag batterierne ud af høreapparatet, hvis du ikke bruger apparatet i længere tid. XXSluk for høreapparatet, når du ikke bruger det. Så forlænger du levetiden for batteriet. ADVARSEL Brug ikke høreapparatet (eller fjernbetjeningen) på steder med eksplosionsfare. 9

10 ADVARSEL Der er kvælningsfare, hvis smådele sluges. XXOpbevar var høreapparat, små dele til høreapparat og batterier utilgængeligt for børn eller andre personer som kan tænkes komme til at sluge små dele. XXBrug om nødvendigt batterilåsen, der er indbygget i batterikameret. XXHvis et batteri (eller små dele) sluges, skal pågældende person straks søge læge eller sygehus I nogle lande kan der være begrænsninger på brug af det trådløse bluetooth system. Kontakt lokale myndigheder for yderligere informationer. 10

11 Høreapparater til børn Hørelse en af vores vigtige sanser Siemens er førende på verdensmarkedet for høreapparater og er sig sit ansvar bevidst og vil gerne på baggrund af viden og erfaringer give forældre, børn og alle andre interesserede en indføring i hvordan høretab konstateres og opfordre til, at diagnosticering og behandling sker på et så tidligt tidspunkt som muligt. Ved yderligere spørgsmål henvises til din lokale øre, næse og hals specialist eller til den audiologiske høreklinik på hospitalet. Det første høreapparat Når din baby får sit første høreapparat, vil barnet opfatte sit høreapparat som en fremmed genstand. Det er helt normalt, at barnet vil forsøge at tage høreapparatet og øreproppen af for at undersøge det. Lad dit barn vænne sig til høreapparatet og øreproppen. Grundlæggende kan det siges, at behandling med høreapparat skal ske så tidligt som muligt, for at give barnet den bedste udvikling. Desuden bør begge ører forsynes med høreapparater. På grund af barnets stadige vækst skal høreapparat og øreprop med jævne mellemrum kontrolleres. Børn får som regel bag-øret høreapparater, idet man her kan nøjes med at udskifte øreproppen i stedet for hele apparatet. Apparaterne skal være kompakte, således at de kan sidde godt bag de små børneører. For at få yderligere oplysninger kan du gå på vores specielle hjemmeside for Høreapparater til børn på 11

12 Om batterier De fleste batterier der bruges i dag er af luft-zink typen. De skal have luft for at kunne virke, og processen startes ved at fjerne mærkaten fra forsiden (+ siden) af batteriet, hvorved der kommer luft ind i batteriet. Det er let at sætte nyt batteri i batterikammeret: Åbn batterikammeret som vist på billedet. Fjern den selvklæbende mærkat fra»+«-siden af det nye batteri. Rens batteriet omhyggeligt for evt. limrester fra mærkaten. Anbring det nye batteri med»+«-siden opad i batterikammeret. Luk batterikammeret igen. 12

13 Det er let at udskifte batteriet: Batteriet vil typisk falde ud af batterikammeret, når høreapparatet vendes om på siden. Hvis det ikke sker, kan du banke let med spidsen af en finger på undersiden af batterikammeret eller skubbe det ud med spidsen af en blyant. Batterialarm Batterialarmen i høreapparatet kan være aktiveret. Når batteriet er ved at være opbrugt, bliver høreapparatet mærkbart svagere. Lige før batteriet er helt opbrugt, vil høreapparatet afgive nogle svage bip-toner hvert minut; nu er det på høje tid at udskifte batteriet. Hvis man ikke ønsker at høre disse bip-toner, kan tilpasseren ved en fornyet programmering af høreapparatet slukke for den akustiske batterialarm. Hvis du har en fjernbetjening, kan du kontrollere tilstanden af batterierne i højre og/eller venstre høreapparat. Se den separate brugervejledning for din fjernbetjening. Det anbefales at åbne batterikammeret og tage batteriet ud, når høreapparatet ikke er i brug gennem længere tid. 13

14 Advarsel for batterier ADVARSEL Skift batteriet hvis: XXLydstyrken bliver mærkbart svagere. XXDu hører gentagne svage bip-signaler i høreapparatet. XXSignalet for batteristatus på din fjernbetjening viser tomt batteri. ADVARSEL Et par gode råd om batterier: XXPlussiden + er altidden glatte side på batteriet. XXMinussiden - har en farvet ring i kanten af batteriet. XXHav altid et par ekstra batterier klar til brug. 14

15 BEMÆRK. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Det kan være livsfarligt at sluge batteriet. Hvis du har mistanke om at en person har slugt et batteri, skal pågældende person omgående søge læge. Hvis høreapparatet ikke bruges i længere tid, bør batteriet tages ud af høreapparatet. Udsivende væske fra batteriet kan beskadige høreapparatet. Udskift omgående batterier der væsker. Brugte batterier bør ikke smides væk med husholdningsaffaldet. Brugte batterier bør returneres til udleveringsstedet eller deponeres i de genbrugsbokse, der er opstillet på apoteker, hos lægen, i Brugsen, på høreklinikken, på høreinstituttet eller andre steder. Det anbefales at brugte batterier anbringes i rundellen, som batterierne blev leveret i, inden de returneres til udleveringsstedet eller deponeres i genbrugsbokse. Brugte batterier må på grund af eksplosionsfare under ingen omstændigheder anbringes sammen med nye eller delvist brugte batterier, således at brugte, delvist brugte eller nye batterier kan komme i kontakt med hinanden eller ligge opad hinanden. Du kan se forskel på brugte og nye batterier i batteri-rundellen ved at nye batterier stadig har en selvklæbende mærkat på plussiden af batteriet. 15

16 Batterilås Batterilås Høreapparatet er udstyret med en batterilås. Batterilåsen kan sikre, at batteriet ikke fjernes utilsigtet, så f.eks. børn kan få fat i batteriet. Batterilåsen kan være anbragt foroven i batterikammeret. Tryk let nedad på den fremspringende kant på forsiden af batterikammeret, indtil du mærker en let modstand. Brug en genstand med en plastspids for at åbne eller låse batterilåsen. Batterilåsen skubbes til venstre for at åbne batterikammeret og til højre for at låse batterikammeret. åben låst Batterilås til Explorer Batterilåsen til dit Explorer høreapparat er anbragt i bunden af batterikammeret. Skub låsen til højre for at låse batterikammeret eller til venstre for at åbne batterikammeret. HUSK at lukke batterikammeret helt, før batterikammeret låses. 16

17 At sætte øreproppen i øret XXTag høreapparatet ud af øret ved at trække i øreproppen. Træk ikke i slangen. XXBrug ikke creme til at smøre øreproppen, da det kan lukke lydudgangen. Forvis dig om, at høreapparatet er slukket. Batterikammeret er vippet lidt ned, så batteriforbindelsen er afbrudt. Tag øreproppen med tommel- og pegefingeren, og placér forsigtigt spidsen af øreproppen i øregangen. Det er ofte en hjælp at trække forsigtigt opad eller bagud i øreflippen foroven. Så skubbes øreproppen på plads med pegefingeren. Derefter vippes høreapparatet på plads bag øreflippen. Nu skulle du fornemme, at høreapparatet sidder rigtigt bag øret og øreproppen sidder tæt og sikkert i øret. Tænd for høreapparatet ved at lukke batterikammeret helt. Forsinkelsesfunktion For at undgå tilbagekobling (hyl) når høreapparatet sættes i øret, kan høreapparatet være indstillet med en forsinkelsesfunktion, hvor høreapparatet først er aktivt nogle sekunder efter at apparatet er tændt. Ved en fornyet indstilling på høreklinikken kan denne funktion aktiveres eller fravælges. 17

18 Tænd og sluk Dit høreapparat vil automatisk blive tændt, når batterikammeret lukkes med isat batteri. Når høreapparatet tændes, startes altid i brugerprogram 1, som typisk vil være indstillet til god taleforståelse i rolige omgivelser. Høreapparatet kan nu bruges uden yderligere betjening. Selv hvis lydniveauet skifter, vil høreapparatet automatisk indstille sig til den forandrede lydsituation. På den måde vil svage lyde blive forstærket, mens kraftige lyde dæmpes. Høreapparatet kan afbrydes med batterikammeret eller med programvælgeren. fig 1 Slukke ved brug af batterikammeret Ved at åbne batterikammeret et lille stykke, afbrydes høreapparatet. Tryk let nedad på den fremspringende kant på forsiden af batterikammeret, indtil du møder en let modstand. Nu er høreapparatet afbrudt. 18 fig 2 Tænde ved brug af batterikammeret Ved at lukke for batterikammeret med isat batteri tændes høreapparatet.

19 Tænde og slukke med programvælgeren Du kan også bruge programvælgeren til at tænde og slukke for høreapparatet, hvis denne mulighed er aktiveret af tilpasseren. For at tænde eller slukke for høreapparatet med programvælgeren, trykker du på programvælgeren i mindst 2 sekunder. Når du bruger programvælgeren til at tænde eller slukke dit Explorer apparatet, går det i stand-by funktion og diodelyset (option) går ud. Tænde og slukke med styrkekontrollen Gælder kun Explorer. Ved at dreje styrkekontrollen helt tilbage afbrydes dit Explorer høreapparat. Der mærkes et svagt klik, når høreapparatet er slukket. For at tænde for høreapparatet drejes fremad på styrkekontrollen. Diodelyset er tændt. Høreapparatet er tændt og batteriet er ikke opbrugt. Diodelyset er slukket. Høreapparatet er ikke tændt eller batteriet skal udskiftes. 19

20 Indstilling af lydstyrken Drej styrkekontrollen opad for at forøge lydstyrken. Drej styrkekontrollen nedad for at sænke lydstyrken. Dit høreapparat vil automatisk regulere lydstyrken op eller ned afhængig af det omgivende lydniveau. Nogle høreapparater har en styrkekontrol på høreapparatet, så du efter behov selv kan regulere lydstyrken på dit høreapparat. Når du har fundet et behageligt lydniveau, vil høreapparatet stadig automatisk regulere lydstyrken op eller ned afhængig af det omgivende lydniveau. For nogle brugere (f.eks. små børn eller personer med finmotoriske problemer i fingrene) kan reguleringsområdet for styrkekontrollen være begrænset for at undgå yderligere beskadigelse af øret, hvis der skrues for højt op for lydstyrken. Når den øvre grænse for lydstyrken nås, vil et akustisk signal (tre hurtige bip-toner) signalere, at styrkekontrollen ikke skruer højere op for lydstyrken (selv om du fortsat drejer styrkekontrollen opad). 20

21 Hvis du (eller et familiemedlem eller en hjemmehjælper) er usikker på den nøjagtige indstilling af lydstyrken, kan høreapparatet slukkes og derefter tændes igen. Derved kommer høreapparatet tilbage til den lydstyrke, tilpasseren har valgt som den mest passende. Ved en fornyet programmering af høreapparatet, kan tilpasseren vælge en højere eller lavere indstilling af den grundlæggende lydstyrke. Du kan også ændre lydstyrken med en fjernbetjening. Hvis en fjernbetjening bruges sammen med et Explorer høreapparat, er den manuelle styrkekontrol i Explorer apparatet af sikkerhedsmæssige grunde helt deaktiveret. BEMÆRK. Har du høreapparat på både højre og venstre øre, kan den trådløse forbindelse imellem de 2 høreapparater sikre, at lydstyrken på højre og venstre høreapparat ændres samtidig (hvis denne funktion er aktiveret). Selvlærende Styrkekontrol Dit høresystem kan være indstillet til automatisk at lære dine indstillinger af lydstyrken. Når du tænder apparatet igen, vil høreapparatet huske din ændrede lydstyrke og tilpasse forstærkningen til det niveau du foretrækker. Efter en periode vil du ikke have behov for flere manuelle ændringer af lydstyrken. Denne funktion af aktiveres eller deaktiveres ved en fornyet programmering af høresystemet på høreklinikken. 21

22 Valg af brugerprogram Høreapparatet kan være programmeret med flere forskellige brugerprogrammer, der passer til forskellige lyttesituationer, som f.eks. god taleforståelse i rolige omgivelser, god taleforståelse i støjende omgivelser, brug af retningsbestemte mikrofoner for bedre fokusering på en ønsket samtalepartner, telespolebrug, telefonbrug, lytning til musik, god taleforståelse på arbejdet eller andre situationer, som indstilles efter dit individuelle behov. Når høreapparatet tændes, startes altid i Program 1, som typisk vil være indstillet til god taleforståelse i rolige omgivelser. Dit høreapparat kan have flere brugerprogrammer plus special-program for audioindgang. Det er også muligt at fjerne et eller flere brugerprogrammer, hvis du ikke har behov for alle disse brugerprogrammer. Det sker ved en fornyet programmering på høreklinikken. Når der skiftes brugerprogram, afgiver høreapparatet svage bip-signaler, som viser hvilket program der er valgt. Hvis det ønskes, kan tilpasseren ved en fornyet programmering slukke for bip-tonerne. 22 Programmet vælges ved at trykke på programvælgeren, indtil det ønskede program høres. Hvis du har en fjernbetjening, henvises til brugervejledningen for fjernbetjeningen.

23 Brug af telespole og telefon Programmet for telespole bruges, hvor der er installeret en teleslynge f.eks. i kirker, teatre og foredragssale. Programmet for telespole er typisk placeret i det andet brugerprogram, som findes ved at trykke en gang på programvælgeren. Telespole kan også bruges, når du taler i telefon. Placer telefonen så tæt på høreapparatet som muligt. Ved brug af telespolen skal telefonen have et kraftigt magnetfelt. Det er desværre ikke altid tilfældet, og mobiltelefoner har som regel et meget svagt magnetfelt. I disse tilfælde kan den alm. mikrofon i høreapparatet bruges. Automatisk telespole/autophone. Hvis du taler meget i telefon, kan det være en god ide, hvis høreapparatet automatisk skifter til telespole, når telefonen kommer op i nærheden af høreapparatet. Når telefonen fjernes fra høreapparatet, vil høreapparatet igen skifte tilbage til normal, akustisk lydoptagelse via mikrofonen. BEMÆRK: Hvis du bruger 2 høreapparater der arbejder sammen, vil AutoPhone funktionen betyde at begge høreapparater skifter program, når AutoPhone funktionen aktiveres. Det kan være en fordel at sænke forstærkningen på det apparat du ikke bruger til telefonsamtalen. 23

24 Magnet til telefon Såfremt magnetfeltet i din telefon ikke er tilstrækkelig kraftigt til at aktivere den automatiske telespole i høreapparatet, kan Siemens Høreapparater A/S levere en magnet, som klæbes fast på din telefon. Kontakt os på telefon hvis du vil have flere oplysninger om den automatiske telespole og magnet til din telefon. Følg de instrukser der følger med AutoPhone magneten. Brug kun en magnet der er udleveret sammen med høreapparatet eller af Siemens Høreapparater A/S. BEMÆRK XXMagneter kan påvirke elektroniske apparater, data gemt på disketter og videobånd. Brug ikke magneter tæt på computere, computer- og TV-skærme, disketter og andet elektronisk udstyr. XXHvis du bruger telespolen i høreapparatet, kan den trådløse funktion til en fjernbetjening skabe en pulserende støj. Det er telespolen der opfanger sendesignalet fra det trådløse system. Når du bruger telespolen, anbefales det, at fjernbetjeningen holdes mindst 10 cm væk fra høreapparatet. 24 ADVARSEL XXMagneter kan påvirke en pacemaker eller magnetiske klapper. Brug kun en magnet hvis du er sikker på dens brug eller hvis du har talt med en læge om dette. Afstanden imellem en magnet og pacemakeren bør være på mindst 10 cm. XXSmå genstande kan være farlige at sluge. Hvis en person har slugt en magnet, skal pågældende person søge læge.

25 MT-Position Dit høreapparat er udstyret med en telespole, hvor høreapparatet typisk modtager telespolesignalet uden akustiske forstyrrelser fra mikrofonen. Ved en fornyet programmering af høreapparatet er det muligt at blande mikrofon (M)- og telespole (T)-signalet: Med en MT-indstilling blandes telespole- og mikrofonsignalet ligeligt. Med en mt-indstilling blandes telespole- og mikrofonsignalet, således at mikrofonsignalet er lidt svagere end telespole signalet. Som eksempel kan nævnes skoleeleven, der både skal høre de andre elever (via mikrofonen) og læreren (via telespolen eller undervisningssystemet) eller en deltager i et møde eller en paneldiskussion, hvor brugeren både kan høre de andre mødedeltagere (via mikrofonen) samt mødelederen eller foredragsholderen (via telespolen). 25

26 Brug af retningsbestemte mikrofoner Samtale med flere personer på en gang er én af de vanskeligste lyttesituationer, der findes. Specielt ved selskaber, familiefester, foredrag og gruppediskussioner kan det være ønskeligt at kunne koncentrere sig om en enkelt samtale. Høreapparatet er udstyret med flere mikrofoner, der gør det muligt at fokusere på én persons tale uden at de omkringstående personers samtaler forstyrrer. Lyde bagfra og fra siden vil blive dæmpet, mens lyde forfra vil blive forstærket. Høreapparatet tilpasser også retningskarakteristikken efter skiftende støjforhold. Det betyder, at støj fra skiftende retninger vil blive dæmpet effektivt. Det er ikke længere så anstrengende og trættende at deltage i fester og lignende. Når høreapparatet tændes, startes altid i Program 1, som typisk vil være indstillet til god taleforståelse i rolige omgivelser. 26

27 Hvis du har specielt behov for at kunne fokusere på en bestemt samtalepartner (den person du kigger på), kan det være nødvendigt at vælge en anden indstilling af mikrofonerne, hvor retningskarakteristikken ikke ændrer sig automatisk. Det sker ved en fornyet programmering af høreapparatet. 2 1 Person 1 har placeret sig rigtigt, idet lyde bagfra vil blive dæmpet. Person 2 har placeret sig forkert, da lydene fra personerne bagved samtalepartneren vil blive opfanget og kan virke forstyrrende. 27

28 e2e wireless version 2.0 Gælder kun høresystem med trådløs kommunikation eller aktiveret fjernbetjening. Dit høreapparat bruger en trådløs kommunikation imellem højre og venstre høreapparat for at udveksle informationer om den bedste indstilling i skiftende lydsituationer. Det trådløse samarbejde mellem de to høreapparater gør også betjeningen mere simpel, let og overskuelig for dig. De vigtigste funktioner i den trådløse forbindelse er: Skruer du op for lydstyrken på ét apparat, følger det andet automatisk med. Skifter du brugerprogram på ét høreapparat, skifter det andet også. Ved hjælp af en fjernbetjening kan lydstyrke, brugerprogrammer, den aktuelle position af styrkekontrollen samt status for batteriet for begge høreapparater udlæses og betjenes fra fjernbetjeningen. Din høreapparat-specialist kan aktivere eller slukke for de trådløse funktioner i dit/dine høreapparat(er). Fjernbetjeningen kan også forbindes med dit høresystem på et senere tidspunkt, hvis du ikke ønsker at starte med epocket samtidig med leveringen af dine nye høreapparater. e2e står for ear-to-ear eller på dansk: fra øre til øre. 28

29 Fjernbetjening Fjernbetjening De trådløse funktioner gør det også muligt at bruge en fjernbetjening. Fjernbetjeningen gør det muligt at justere lydstyrken eller vælge brugerprogrammer for et høreapparat eller begge høreapparater uden at skulle bekymre sig om at finde de små brugerkontroller på høreapparatet. epocket eller ProPocket fjernbetjening Tek fjernbetjening Dit Explorer eller Motion høreapparat kan anvendes sammen med den nye Tek fjernbetjening med bluetooth forbindelse. Du kan få din mobiltelefon eller lyden fra fjernsynet og din musik direkte i dine høreapparater. Den hurtige bluetooth forbindelse giver dig ægte stereolyd i dine høreapparater. P3 P1 P2 P4 P5 Aux in T R E B L E Tek fjernbetjening Kontakt din høreapparat-specialist hvis du vil have oplysninger om fjernbetjening til dit høreapparat. 29

30 Audioindgang Høreapparatet kan have en audioindgang. Audioindgangen gør det muligt at tilslutte eksternt udstyr direkte til høreapparatet. Derved opnås en direkte tilslutning til f.eks. TV, radio, undervisningssystemer og andre hjælpemidler, så signalet opfanges helt uden forstyrrende lyde fra omverdenen. Audioskoen fungerer som forbindelsesstykke imellem høreapparatet og ledningen til det eksterne udstyr. Når audioskoen monteres på høreapparatet, vil programmet for audioindgang automatisk blive valgt. Gælder kun Siemens apparater Nogle høreapparater har Audioskoen kan have et en lille fordybning i siden par tilsvarende forhøjninger der passer ned i appa- af apparatet for at audioskoen kan sidde bedre fast ratets fordybningerne på apparatet 30 Bemærk. Audioskoen er specielt udviklet til dit høreapparat. I bunden af audioskoen er der anbragt en typebetegnelse: Typebetegnelse: Anvendes til: F5 eller L5 Centra P, Centra HP, Artis 2 P, Cielo 2 P H5 eller M5 Centra SP, Artis 2 SP, Cielo 2 SP. L5 Explorer F5

31 Med audiosko type F5 eller H5 kan høreapparatet afbrydes ved at trykke nedad på batterikammeret som vist på nedenstående tegning 2. Med audiosko L5 eller M5 er afbryderfunktionen i batterikammeret afbrudt, og høreapparatet kan kun afbrydes ved at trykke på programvælgeren Montering af audiosko Åbn den lille klap ind til audiokontakterne (1). Klappen findes under brugeromskifteren og over batterikammeret. Anbring audioskoen over audiokontakterne (2) og tryk audioskoen på plads over kanten på indersiden af apparatet (3). Tænd-og-sluk med monteret audiosko Høreapparatet slukkes ved at trykke audioskoen let nedad, indtil en svag modstand føles. Høreapparatet tændes ved at trykke opad i audioskoen, så batteri kammeret lukkes. Audioskoen tages af Audioskoen tages af ved at trykke bagkanten fri af rillen (1), frigøre audioskoen fra audiokontakterne (2) og lukke for klappen (3). 31

32 Gælder kun Rexton apparater. Bemærk. Før audioskoen sættes på et Rexton høreapparat, skal typeskiltet udskiftes med et typeskilt med huller, der giver adgang til audiokontakterne. Typeskiltet sidder på indersiden af høreapparatet. Det nye typeskilt leveres sammen med audioskoen. G5 Audioskoen til Rexton høreapparater har på indersiden en mærket med betegnelsen G5 og har bestillingsnummer Audioskoen sættes på høreapparatet ved 1. at anbringe forkanten af audioskoen over det lille fremspringende neglegreb på den forreste del af batterikammeret. 2. Derefter trykkes bagsiden af audioskoen ned over indersiden af høreapparatet og ind over audiokontakterne. Bemærk. Når audioskoen er monteret på høreapparatet er afbryderfunktionen i batterikammeret afbrudt. Høreapparatet kan kun slukkes ved at trykke på programvælgeren.

33 Sikkerhenvisning for udstyr tilsluttet audioindgangen Audioindgangen må kun forbindes med elektriske installationer, der er i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne efter IEC65/ DIN VDE Leverandøren af det hjælpetekniske udstyr kan oplyse om overholdelse af disse bestemmelser. MA-position Når audioskoen er sat på høreapparatet, vil høreapparatet automatisk slå om på det specielle program for audioindgang (A). Ved at trykke på programvælgeren er det muligt at blande signalet fra audioindgangen (A) med signalet fra mikrofonen (M). Audiosko er monteret Du hører kun signalet fra audioindgangen: A Efter 1 tryk på programvælgeren fås et blandet MA-signal Signalet fra audioindgangen blandes ligeligt med signalet fra mikrofonen. Efter endnu et tryk på programvælgeren høres udelukkende mikrofonsignalet: M. Når du trykker på programvælgeren igen starter du forfra med udelukkende at høre signalet fra audioindgangen: A. Audioindgang og fjernbetjening Hvis du kun bruger audioindgangen på det ene høreapparat og ikke har har monteret en audiosko på det andet høreapparat, kan du stadig vælge programmet for audioindgang med enten programvælgeren eller en fjernbetjening. Lydstyrken kan også reguleres samtidigt for begge høreapparater ved at dreje på styrkekontrollen på det ene høreapparat eller ved at bruge styrkereguleringen på en fjernbetjening. Hvis du bruger et høreapparat med audioindgang på det ene øre og et andet høreapparat UDEN audioindgang på det andet øre, er det ikke muligt at bruge en fjernbetjening. 33

34 Daglig vedligeholdelse Ørevoks kan samle sig i lydkanalen på øreproppen. Det kan føre til en forringet lydgengivelse, ligesom du kan få betændelse i øregangen. Det anbefales derfor, at øreproppen renses regelmæssigt. Rens regelmæssigt høreapparatet med en blød, tør klud. Bemærk. Høreapparatet må under ingen omstændigheder blive udsat for fugt eller komme i vand. Adskil høreapparat og øreprop og anbring øreproppen i et rensebad i mindst 15 minutter. Øreproppen kan også vaskes med er par dråber opvaskemiddel i lunkent vand. Opurgat eller Steradent kan også anvendes. 34

35 Slange Øreprop Eventuelle vanddråber i øreproppen eller i slangen (imellem høreapparat og øreprop) skal blæses ud; brug f.eks. en luftpuster. Den gennemsigtige slange imellem øreproppen og høreapparatet skal udskiftes regelmæssigt, så revner undgås. Det anbefales at udskifte slangen hvert kvartal. Høreapparatet kan om natten anbringes i en tørredåse med fugtsugende tabletter. Det kan hjælpe med til at undgå at beskadige høreapparatets forstærker. Ved fejl kan høreapparatet efterses som anvist i afsnittet om Fejlsøgning. Høreinstituttet kan hjælpe dig med informationer om rense-midler og opbevarings-etuier for høreapparatet. Du kan også henvende dig dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret. Endelig tilbyder Siemens Høreapparater en lang række produkter til vedligeholdelse af dit høreapparat. Kontakt os på tlf og få tilsendt en brochure med prisliste og bestillingsseddel. 35

36 Pas godt på dit høreapparat Dit nye høreapparat indeholder en forstærker samt en følsom mikrofon og en effektiv højttaler (telefon). Pas derfor godt på høreapparatet, så vil det kunne fungere upåklageligt i mange år. BEMÆRK Udsæt aldrig høreapparatet for stærk kulde eller varme eller høj luftfugtighed. Lad aldrig høreapparatet ligge i direkte sollys eller i stærk varme som f.eks. i handskerummet i bilen. Undgå at tabe høreapparatet. Brug aldrig høreapparatet, når du tager bad eller sprayer med hårspray. Brug aldrig høreapparatet, hvis du udsættes for magnetfelter eller røntgenstråler eller anden strålebehandling i forbindelse med en medicinsk behandling. Hvis høreapparatet ikke bruges i længere tid, bør batteriet tages ud af høreapparatet. Væsken i batteriet kan sive ud efter længere tid og beskadige høreapparatet. Udskift omgående batterier, der væsker. BEMÆRK. Ligesom alle andre elektriske apparater, der ikke er indkapslet helt tæt, må høreapparatet ikke bruges i områder, hvor der kan være eksplosionsfare. 36

37 Fejlsøgning Vi har bygget dette høreapparat, så det kan fungere upåklageligt i mange år. Det er nemt at afhjælpe mindre problemer, så du ikke behøver at undvære apparatet. Vi foreslår, at du gennemgår de viste problemområder. Såfremt afhjælpning ikke løser problemet, kan du henvende dig dér hvor du har fået høreapparatet udleveret eller indsende det til vores service-afdeling. Hvad du selv kan kontrollere: Problem Årsag Mulig løsning Hvis høreapparatet er tavs eller for svagt. Batteriet er vendt forkert. Batteriet er opbrugt. Placer batteriet korrekt i batterikammeret. Sæt nyt batteri i høreapparatet. Høreapparatet er ikke tændt. Lydkanalen er stoppet af ørevoks eller fugt. Tænd høreapparatet. Rens øreproppen. Pust lydkanalen i øreprop samt slange med en luftpuster. Placer høreapparat, øreprop, slange i tørredåse med fugtsugende tablet. 37

38 Problem Årsag Mulig løsning Høreapparatet piber eller hyler. Batteriet er vendt forkert. Øreproppen sidder ikke rigtigt i øret. Placer batteriet korrekt. Kontroller at øreprop sidder korrekt og tæt i øret. Lydstyrke for kraftig. Lydkanalen er delvist stoppet af ørevoks eller fugt. Der er for meget ørevoks. Der er revne i slange. Skru ned for lydstyrken. Rens øreproppen. Pust lydkanalen i øreprop samt slange med en luftpuster. Placer høreapparat, øreprop, slange i tørredåse med fugtsugende tablet. Kontakt din læge. Rens øregangen for ørevoks. Udskift slange imellem høreapparat og øreprop. 38

39 Problem Årsag Mulig løsning Lyden er forvrænget eller lyder»hakket«. Lydstyrke er for kraftig. Batteriet næsten opbrugt. Skru ned for lydstyrken. Sæt nyt batteri i høreapparatet. Lyden er hvæsende eller pivende. Høreapparatet afgiver bipsignaler. Batterikammer ikke lukket korrekt. Batteriet er næsten opbrugt Høreapparatet står på telespole. Batterikammer er ikke lukket helt. Svagt batteri. Luk batterikammeret. Sæt nyt batteri i høreapparatet. Skift til andet brugerprogram. Luk batterikammer. Sæt nyt batteri i høreapparatet. 39

40 Problem Årsag Mulig løsning Høreapparatet fungerer slet ikke. Batteriet er opbrugt. Batterikammer ikke lukket korrekt. Sæt nyt batteri i høreapparatet. Luk batterikammeret. Mærkat stadig på batteri. Fjern den selvklæbende mærkat fra batteriet. Snavs på batterifjedre. Forkert brugerprogram. Høreapparat slukket. Åbn og luk batterikammeret med isat batteri flere gange. Tryk på programomskifteren på høreapparatet. Tænd for høreapparatet. 40

41 Såfremt de viste løsningsforslag ikke løser problemet, kan du henvende dig dér, hvor du har fået høreapparatet udleveret eller indsende det til vores serviceafdeling: Siemens Høreapparater A/S Serviceafdelingen Ove Gjeddes Vej Odense SØ Tlf

42 Teknisk information Gælder kun Explorer høreapparater. Sendefrekvensen er Fc= 3,28 MHz. Enhver ændring af disse enheder, der ikke udtrykkeligt er godkendt af leverandøren, kan medføre problemer med brug af produktet i det enkelte tilfælde. Siemens Explorer 500 P FCC ID: SGI-WL002BTE IC: 267AB-WL002 42

43 Oplysninger om bortskaffelse! Ved bortskaffelse af dette produkt skal det sendes til Siemens Høreapparater A/S eller afleveres som anvist der hvor du har fået produktet udleveret. Se adressen på bagsiden af brugervejledningen. Denne oplysning om bortskaffelse er indført i henhold til Bekendtgørelse om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr (elskrot-bekendtgørelsen) efter EP-direktiv 2002/96/EU samt Rådets Bekendtgørelse af den 23. januar 2003 med ændring af Direktiv 2003/108/ EU (WEEE) Med CE-markeringen bekræfter Siemens, at høreapparatet opfylder alle gældende europæiske direktiver for medicin produkter, her specielt efter direktivet 93/42/EEC. Vort kvalitetssikringssystem, som er certificeret af et uafhængigt institut, garanterer kunden en vedvarende høj pro duktkvalitet og pålidelighed. Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse Erlangen Tyskland 43

44 Formula A/S 1000 / Siemens og Rexton er varemærker for Siemens Audiologische Technik GmbH, Erlangen, Tyskland og repræsenteres i Danmark af datterselskabet Siemens Høreapparater A/S. Siemens Høreapparater A/S Ove Gjeddes Vej Odense SØ Tlf Ændringer kan indføres uden varsel.

Din brugermanual SIEMENS CENTRA S http://da.yourpdfguides.com/dref/1303548

Din brugermanual SIEMENS CENTRA S http://da.yourpdfguides.com/dref/1303548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GEM http://da.yourpdfguides.com/dref/1303662

Din brugermanual SIEMENS GEM http://da.yourpdfguides.com/dref/1303662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning

Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning Life, Free, Open høresystem og S Dir Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse Eftersom en hørenedsættelse som regel er sket over en længere periode, skal du typisk vænne dig til at høre alle toner

Læs mere

I-øret høreapparater Brugervejledning

I-øret høreapparater Brugervejledning I-øret høreapparater Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat fra Siemens. Vi er overbevist om, at din beslutning om at gå med høre apparat er det første

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugervejledning

I-øret høreapparater. Brugervejledning I-øret høreapparater Brugervejledning Velkommen til en bedre hørelse Hjertelig tillykke med dit nye høreapparat fra Siemens. Vi er overbevist om, at din beslutning om at gå med høre - apparat er det første

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS CENTRA SP

Din brugermanual SIEMENS CENTRA SP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Motion M micon Motion P micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 5 Dine høreapparater 6 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

Motion SP primax. Brugsanvisning. Hearing Systems

Motion SP primax. Brugsanvisning. Hearing Systems Motion SP primax Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger 9 Batterier

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING NEO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af øreproppen 4 Placering af høreapparatet 6 Udtagning af øreproppen og

Læs mere

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Senso Systemet P38 Bag-øret apparatet I denne brugsanvisning kan høreapparat, é-tip, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Carat www.siemens.dk/hearing Nyd lyden af livet De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Dine perfekte partnere til binaural hørelse og forbedret forbindelse

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Orion RIC. Brugsanvisning. / hearing. Livet lyder fantastisk.

Orion RIC. Brugsanvisning.  / hearing. Livet lyder fantastisk. Orion RIC Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion M micon Motion P micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Orion S, Orion M, Orion P, Sirion S, Sirion M, Sirion P

Orion S, Orion M, Orion P, Sirion S, Sirion M, Sirion P Orion S, Orion M, Orion P, Sirion S, Sirion M, Sirion P Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B11 / B12 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Motion SX micon Motion PX micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B1 / B2 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Aquaris micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Pure. Nyd livets lyde. De nye Pure-høreapparater. Diskretion og en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Pure.  Nyd livets lyde. De nye Pure-høreapparater. Diskretion og en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Pure www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. De nye Pure-høreapparater. Diskretion og en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Det højteknologiske team til binaural hørelse* og forbedret forbindelse

Læs mere

Pure primax. Brugsanvisning

Pure primax. Brugsanvisning Pure primax Brugsanvisning Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 10 Batterier 12 Batteristørrelse

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

Cellion primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Cellion primax. Brugsanvisning. Høresystemer Cellion primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Daglig brug

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Ace micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Nitro micon bag-øret. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Nitro micon bag-øret. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Nitro micon bag-øret Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Høreapparater. Høreløsninger til alle.

Høreapparater. Høreløsninger til alle. www.siemens.dk/hearing Høreapparater. Høreløsninger til alle. Løsninger til alle. Hvilket høreapparat skal du vælge? Til møder. Førersædet i bilen. Få den rigtige løsning. I dag er høreapparater små, højteknologiske

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

Pure 13 BT primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Pure 13 BT primax. Brugsanvisning. Høresystemer Pure 13 BT primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller 9 Indstillinger 10 Batterier

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax. Brugsanvisning

Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax. Brugsanvisning Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax Brugsanvisning Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 9 Indstillinger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CIC, MIC, Canal, I-øret

CIC, MIC, Canal, I-øret B R U G S A N V I S N I N G CIC, MIC, Canal, I-øret Tillykke med dine digitale høreapparater. De repræsenterer nogle af de teknologisk set mest avancerede høreapparater, som fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt

Læs mere

Motion primax. Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Motion primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer. signia-hearing.

Motion primax. Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Motion primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer. signia-hearing. Motion primax Hør lydens farver. Motion primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Life sounds brilliant. Høresystemer signia-hearing.dk Motion primax høreapparater. Elegant, nem at betjene, ubesværet.

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Brugsanvisning HØREAPPARATER, DER SIDDER BAG ØRET

Brugsanvisning HØREAPPARATER, DER SIDDER BAG ØRET Brugsanvisning HØREAPPARATER, DER SIDDER BAG ØRET Instruktioner i denne brugsanvisning er gældende for følgende typer af høreapparater: FCC ID: X26BO312 X26BO13 Erklæring: Dette høreapparat er i overensstemmelse

Læs mere

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical Brugervejledning Ponto Pro Power Tillykke! Tillykke med dit valg af et Ponto-høreapparat. Ponto Pro Power er designet, så det kan optimeres til hver

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BAg-ØRET 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Høreapparat - og hvad så?

Høreapparat - og hvad så? Høreapparat - og hvad så? Indhold Forord.................................................3 Øret, hørelse og høretab...................................4 Høreapparaterne.........................................5

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat BRUGSANVISNING BTE Tillykke med dine digitale høreapparater, som repræsenterer nogle af de mest avancerede høreapparater, der fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt denne brugs anvisning m.h.t. brug og vedligeholdelse

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre!

Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre! Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre! Fjernsyn Samtaler Telefon Mobiltelefon HearIt All HearIt All er en alsidig trådløs kommunikationsforstærker til mennesker med nedsat hørelse. Alsidig

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR Widex BABY 440 høreapparatet (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Earset: Standard receiver eartip Custom receiver øreprop Lytteprogrammer Master

Læs mere

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere