Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. side 2 Praktiske oplysninger"

Transkript

1 Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops glæd dig til flere nye tilbud på programmet Er du TR, AMiR eller FTR så er det tid til at få lagt en plan for næste års uddannelse. Etf s TR-kursuskatalog 2014 byder på mange muligheder og flere nyheder for eksempel en konference for TR, et dobbeltmodul på diplomuddannelse i ledelse og organisation samt workshops om arbejdstid. Etf anbefaler, at du hurtigt får en aftale med din leder om at få fri til de kurser, som du har prioriteret i Både så du tilmelde dig hurtigt først-til-mølle-princip og der kan blive taget højde for dit fravær i opgaveplanlægningen. Er du nyvalgt? Så anbefaler vi, at du hurtigt tager TR-grunduddannelsen, så du kommer godt fra start og får et godt fundament at bygge videre på. Når du har gennemført grunduddannelsen, kan du tilmelde dig de såkaldte specifikke kurser. Der er kurser og uddannelse både for den meget erfarne TR, for FTR og for TR med få år på bagen. Igen i 2014 holder Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter flere kurser sammen. Et af de kurser, nemlig Den gode arbejdsplads, er både for TR, ledere og AMiR. Velkommen på Etf s TR-kurser Indhold side 2 Praktiske oplysninger Etf s TR-grunduddannelse 2014 side 3 Modul 1: TR som nyvalgt side 3 Modul 2: TR-hvervets opgaver side 4 Modul 3: TR som strategisk interessevaretager For dig, der har gennemført TR-grunduddannelsen side 5 Workhops om arbejdstid side 5 Konflikthåndtering og samarbejde side 6 Den gode arbejdsplads side 6 Få dit budskab hørt side 7 Kursus for FTR / erfarne TR / AMiR side 7 Få din JTI-profil et værktøj i TR-hvervet side 8 Diplomuddannelse i ledelse og organisation for TR / FTR Ergoterapeutforeningen oktober Foto Palle Skov. Design Datagraf Communications 1 TR-kursuskatalog 2014

2 Først til-mølleprincippet Praktiske oplysninger TR-grunduddannelsen Modul 1 og 2 Pladserne på Modul 1 og 2 bliver tildelt efter først-til-mølleprincippet. Modul 3 Først-til-mølle-princippet gælder ikke for Modul 3. Cirka en uge efter tilmeldingsfristen kan du forvente at få besked fra Etf s sekretariat, om du er optaget/ikke optaget. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse, intro-og basiskursus fra før 2012, kan deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Hvem kan deltage på Etf s TR-kurser Fællestillidsrepræsentanter, FTR Tillidsrepræsentanter både TR for ergoterapeuter og TR for flere faggrupper TR-suppleanter med selvstændige TR-opgaver* TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut * Se regler for TR-suppleanters deltagelse i TR-kurser på: etf.dk/tr Der kan blive udbudt nye kurser hen over året, som ikke er annonceret i kataloget. Hold dig orienteret via TR-nyhedsbrevene. Læs nærmere om prioritering af tilmeldinger til Modul 3 på etf.dk/tr Specifikke kurser Der bliver åbnet for tilmelding til forårets kurser, når kataloget udkommer med Ergoterapeuten. Pladserne på kurserne bliver i de fleste tilfælde tildelt efter først-til-mølle-princippet. Der bliver åbnet for tilmelding til efterårets kurser i maj Tilmeldingsfristen er ikke vejledende! Tilmeldingsfristerne er lagt, så Etf uden udgifter kan afmelde det reserverede kursussted i tilfælde af at et kursus aflyses. Det er i alle TR s interesse, at tilmeldingsfristen overholdes. Det forhindrer, at Etf aflyser kurser på grund af for få tilmeldte, og det så senere viser sig, at der havde været deltagere nok, hvis alle havde tilmeldt sig i tide. Tilmelding på etf.dk/tr Først-til-mølle-princippet Pladserne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. Det sker for at imødekomme ønsker fra TR om at få besked i god tid, om man er optaget på kurset. Når pladserne er fyldt op, bliver der oprettet en venteliste til efterfølgende til meldinger. Har du spørgsmål om tilmelding Har du spørgsmål om tilmelding, så kontakt Lone Petersen, Etf s sekretariat, på tlf.: Samtlige kurser foregår i Middelfart, på Byggecentrum, Kursuscenter. Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K Danmark

3 Etf s TR-grunduddannelse 2014 For nyvalgte tillidsrepræsentanter Etf s grunduddannelse for TR er et forløb, der består af tre moduler: Modul 1, Modul 2 og Modul 3, der bliver afsluttet efter en periode på cirka et år. Når du har meddelt Etf, at du er blevet valgt som TR, vil du auto matisk blive inviteret til at deltage på de første to moduler i et forløb: Modul 1 og Modul 2 hænger sammen og er tilrettelagt sådan, at efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2. Du møder altså de samme TR på Modul 1 som på Modul 2. Tre gange om året udbyder Etf et grunduddannelsesforløb: Forløb A, Forløb B og et Forløb C. Tal med din leder Når du tilmelder dig Modul 1, tilmelder du dig samtidig Modul 2. Du skal derfor have planlagt med din leder, at du kan få fri til at deltage på begge moduler, inden du tilmelder dig. Du kan samtidig aftale at få fri til at deltage på Modul 3. Efter Modul 1 og 2 Når du har gennemført Modul 1 og Modul 2, kan du tilmelde dig Modul 3, det sidste modul i TR-grunduddannelsen. Du kan frit vælge, om du vil deltage på Modul 3 i samme forløb, som modul 1 og 2. Eller om du vil vente med Modul 3 i et andet forløb, end det du er startet på. Etf anbefaler, at du gennemfører din TR-grunduddannelse, hurtigst muligt efter du er blevet valgt. Godt fra start Med grunduddannelsen kommer du godt fra start og får et fundament at bygge videre på. Du bliver klædt på i forhold til at varetage den forhandlings- og aftalekompetence, som Etf s hovedbestyrelse har uddelegeret til TR. Når du har gennemført TR-grunduddannelsen, kan du benytte dig af de andre kursustilbud, Etf udbyder hvert år. Modul 1 TR som nyvalgt To dage TR s opgaver, pligter og roller TR s rettigheder og vilkår Introduktion til Etf TR s kompetenceudvikling Vidensøgning Ledelsesretten Forhandlings- og aftaleretten Forhandling af nyansættelser Møde mellem TR og Etf s politikere Modul 2 Nyvalgte TR, TR for flere faggrupper og TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut, du ikke tidligere har deltaget på Modul 1 og 2 eller TR-grunduddannelsen fra før (Intro- og basiskursus). Læs mere og meld dig til: etf.dk/tr Modul 2 TR-hvervets opgaver Tre dage Grundlæggende forståelse af og brug af overenskomsten Bisidderrollen Forhandling af lokal løn, decentrale arbejdstidsaftaler og senioraftaler Basal forhandlingsteknik og strategi, herunder forberedelse, gennemførelse og afslutning af en forhandling Introduktion til SU/MED-systemet Samarbejde mellem TR og arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) Hvad gør det attraktivt og udviklende at være TR? Møde mellem TR og Etf s politikere Hvornår og Tilmeldingsfrister Du vil automatisk blive inviteret til at deltage på Modul 1 og 2. Når du tilmelder dig Modul 1, tilmelder du dig samtidig Modul 2. Forløb A 2014 Modul 1: januar 2014 Modul 2: marts 2014 Tilmeldingsfrist 3. december 2013 Forløb B 2014 Modul 1: juni 2014 Modul 2: september 2014 Tilmeldingsfrist 23. april 2014 Forløb C 2014 Modul 1: oktober 2014 Modul 2: november 2014 Tilmeldingsfrist 25. juni TR-kursuskatalog 2014

4 Modul 1 Modul 2 og hænger sammen Modul 3 kan tages i samme forløb eller du kan vente Modul 3 TR som strategisk interessevaretager To dage Etf afholder flere Modul 3 i To hører sammen med grunduddannelsesforløb, der er startet i Et hører sammen med et grunduddannelsesforløb, der starter i Grunduddannelsesforløb, der er startet i 2013: Forløb B 2013 Modul 3: maj 2014 (Forløb B Modul 1 og 2 afholdt i 2013) Tilmeldingsfrist 10. december 2013 Forløb C 2013 Modul 3: juni 2014 (Forløb C Modul 1 og 2 afholdt i 2013) Tilmeldingsfrist 14. januar 2014 Grunduddannelsesforløb, der er startet i 2014 Forløb A 2014 Modul 3: oktober 2014 (Forløb A Modul 1 og 2 afholdes i 2014) Tilmeldingsfrist 23. april 2014 Rette budskab til rette modtager Netv ærk og networking for at fremme en sag Arbejdspladsen i det store perspektiv under indflydelse af politiske beslutninger, lovgivning, økonomi Den aktuelle politiske dagsorden Brug af MED/SU-systemet som vej til indflydelse Det målrettede, strategiske arbejde for at fremme en sag eller sætte dagsordenen med udgangspunkt i egen case Møde mellem TR og Etf s politikere TR, TR for flere faggrupper og TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut. Du skal have gennemført Modul 1 og 2 i grunduddannelsen. TR, der har gennemført grunduddannelsen fra før 2012 (intro- og basiskursus), kan deltage i tilfælde af ledige pladser. Tilmeld dig Du bliver ikke automatisk inviteret til Modul 3, som du bliver til Modul 1 og 2. Du skal selv sørge for at tilmelde dig på etf.dk/tr 4

5 For dig, der har gennemført TR-grunduddannelsen Du kan i de fleste tilfælde først deltage på de specifikke kurser, når du har gennemført TR-grunduddannelsen: det vil sige Modul 1, Modul 2 og Modul 3. Eller den tidligere grunduddannelse: intro-kursus og basiskursus fra før Når du tilmelder dig: Vær opmærksom på først-til-mølle-pincippet NYHED Workhops om arbejdstid Der bliver holdt tre ens workshops i foråret 2014: 16. januar 2014 forbeholdt TR på KL s overenskomst 8. april 2014 forbeholdt TR på KL s overenskomst 6. maj 2014 forbeholdt TR på DR s overenskomst Arbejdstidsaftalen koblet til egne konkrete arbejdstidssager Overenskomstens 11c gælder kun kommunale selvtilrettelæggende terapeuter TR s rolle ved henvendelser omkring arbejdstid TR s rettigheder og forpligtelser på arbejdstidsområdet Dialog med ledelse om arbejdstidssager Decentrale arbejdstidsaftaler, som skaber de bedst mulige vilkår for dig og dine kolleger Fællestillidsrepræsentanter (FTR), TR, TR for flere faggrupper og TR-suppleanter for flere faggrupper (hvis TR ikke er ergoterapeut). Du skal have gennemført modul 1 og 2 i TR-grunduddannelsen. Tilmeldingsfrister 25. november 2013 (til workshoppen d. 16. januar 2014) 18. februar 2014 (til workshoppen d. 8. april 2014) 18. marts 2014 (til workshoppen d. 6.maj 2014) Konflikthåndtering og samarbejde januar 2014 Indsigt i nye måder at forstå konflikter på Indsigt i egne og andres konfliktmønstre Kommunikation som redskab til håndtering af konflikter i samarbejdet Dilemmaer for TR bl.a. hvis man selv indgår i konflikten Den afklarende samtale med kollegaen Relationers betydning for konflikter i samarbejdet Fællestillidsrepræsentanter, FTR, TR, TR for flere faggrupper og TR-suppleanter for flere faggrupper (hvis TR ikke er ergoterapeut) samt AMiR. TR skal have gennemført TR-grunduddannelsen. AMiR skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og have minimum et halvt års erfaring som AMiR. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Tilmeldingsfrist 26. november TR-kursuskatalog 2014

6 Den gode arbejdsplads april juni 2014 Psykisk arbejdsmiljø metoder til at arbejde med konkrete arbejdsmiljøproblemer på egen arbejdsplads Arbejdsliv familieliv Samarbejde på arbejdspladsen TR, AMiR og lederens forskellige roller i arbejdet for den gode arbejdsplads og inspiration til samarbejdet Om at trænge igennem til andre Forberedelse af hjemmeopgave inden opfølgningsdag TR, AMiR samt daglig leder uanset faglig baggrund. Læs mere på etf.dk/tr om deltagerforudsætninger og om eventuel betaling for deltagelse. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Tilmeldingsfrist 4. februar 2014 Få dit budskab hørt oktober november 2014 Personlig kommunikation i praksis Det gode argument argumentation i praksis Kommunikation i et systemisk perspektiv roller, positioner og relationer At opbygge troværdighed de tre retoriske appelformer At lede samtaler, møder og processer: Gamemastermodellen og sprogspil FTR, TR og TR for flere faggrupper, samt TR-suppleanter for flere faggrupper (hvis TR ikke er ergoterapeut) samt AMiR. TR skal have gennemført TR-grunduddannelsen. AMiR skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og have minimum et halvt års erfaring som AMiR. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Tilmeldingsfrist 11. august

7 Kursus for FTR/erfarne TR/AMiR oktober 2014 Kursusdatoerne ligger fast. Emne og form er endnu ikke fastlagt, hold øje med annoncering på etf.dk i starten af Fællestillidsrepræsentanter, FTR, TR, TR for flere faggrup - per samt AMiR, der er valgt til en plads i de øverste SU/ MED-udvalg (1. og 2. niveau). TR skal have gennemført TR-grunduddannelsen. AMiR skal have gennemført den lov pligtige arbejdsmiljøuddannelse og have minimum et halvt års erfaring som AMiR. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Tilmeldingsfrist 18. august 2014 Få din JTI-profil et værktøj i TR-hvervet Etf tilbyder dig en mulighed for at få afklaret, hvordan din JTI-profil (Jugiansk TypeIndeks) ser ud. Samt hvordan du kan bruge profilen til i dit TR-hverv. Med JTI kan du blandt andet få indsigt i, hvordan du foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere. Kort fortalt: du lærer dig selv bedre at kende. Du får i et samlet forløb: En mundtlig, individuel tilbagemelding på 1,5 time på din JTI-profil. Forud for mødet udfylder du en JTI-test online To ekstra, individuelle samtaler à 1,5 time om håndtering af situationer fra din hverdag som TR, der for eksempel handler om samarbejde og kommunikation med andre med afsæt i din JTI-profil Større indblik i hvordan vi kommunikerer og løser opgaver, på en fælles kursusdag sammen med andre TR, der også har været igennem individuelle JTI-samtaleforløb Alle individuelle forløb kører fra januar april 2014 og slutter med en fælles kursusdag d. 3. juni FTR, TR, TR for flere faggrupper og TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut. TR skal have gennemført TR-grunduddannelse. Tilmeldingsfrist 18. november TR-kursuskatalog 2014

8 Diplomuddannelse i ledelse og organisation for TR/FTR FTF forventer igen i 2014 at udbyde en diplomuddannelse i Ledelse og organisation, som er målrettet FTR og TR Etf vil give mulighed for at Én FTR/TR kan tage et diplomuddannelsesforløb med start i august/september 2014 NYHED Én FTR/TR kan tage dobbeltmodulet Ledelse og medarbejdere, 1+2 med start 25. februar 2014 og slut 3. juni Én FTR/TR kan tage dobbeltmodulet Ledelse og organisation, 1+2 med start 26. august og slut 25. november 2014 AMiR det gælder også dig Er du AMiR? Husk, at du kan deltage på rigtig mange af de udbudte tilbud her i kursuskataloget. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen UCC/Professionsinstituttet KLEO i København. Hold øje med Etf s TR-nyhedsbrev i efteråret 2013 og i foråret 2014, når der bliver åbnet for ansøgninger til de enkeltstående dobbeltmoduler. I løbet af foråret 2014 kommer nærmere information på Etf.dk om diplomuddannelsesforløbet, som har studiestart august/september Se mere: etf.dk/tr TR-konference 4. november 2014 Sæt kryds allerede nu i kalenderen. Der kommer nærmere besked om konferencens tema, indhold og sted. Se etf.dk og nyhedsbreve NYHED 8

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Kursuskatalog 2015 Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Velkommen til vores kursuskatalog om arbejdsmiljøuddannelsen 2015 Hos os står arbejdsmiljøet højt på dagsordenen. Vi er

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere