Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds"

Transkript

1 Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen Forretningsudvalget Årsmøde Oktobermøde Formandstræf Udvalg og arbejdsgrupper LL-klubben Redaktionen Kongresdelegation Ansøgninger om støtte til lokale arrangementer Bilag Side 1 af 1

2 1 Bestyrelsen Deltagergebyr Der er intet deltagergebyr i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder for: Bestyrelsesrepræsentanten Redaktørerne Dirigenter Referenter Kun den (de) valgte bestyrelsessuppleanter kan træde i stedet for repræsentanten og opnå fri deltagelse på bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget kan invitere gæster til enkeltsager på bestyrelsesmøderne. Såfremt der er tale om repræsentanter fra et læreruddannelsessted som endnu ikke har en valgt bestyrelsesrepræsentant, et udvalg eller ad hoc gruppe kan disse deltage på hele mødet med op til to repræsentanter. Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende og der opkræves betaling for de tilmeldte. Gebyr for deltagelse i bestyrelsesmøderne er kr. 800,00 per person. Deltagergebyret pristalsreguleres per 1. januar hvert år med start fra 1. januar 10 med udgangspunkt i vedtagne gebyrer på årsmøde 09. Beregningen foretages med udgangspunkt i den procentvise ændring af forbrugerprisindekset i perioden. Deltagergebyret for gæster fra klubberne til bestyrelsesmøderne er det samme som for de delegerede. Dog betaler værtsklubben kun halvdelen af gebyret for gæster. udgifter til standardbilletter afholdes af Lærerstuderendes Landskreds, det er muligt for en bestyrelsesrepræsentant eller suppleant at få refunderet udgifter til køb af ungdomskort, så snart den opnåede besparelse overstiger prisen for ungdomskortet. Klubben lægger ud for billetter til mødet, disse refunderes efterfølgende ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde. Det er muligt at få tilsendt DSB rejsebon ved forudgående aftale med sekretariatet, kopier af rejsebonen skal indsendes til sekretariatet senest 14 dage efter mødet, der hæftes personligt for udleverede DSB rejseboner indtil kopier med reference er indsendt til sekretariatet. Er man forhindret i at deltage i mødet hvortil man har købt billet skal deltageren selv foranledige refusion hos udstedende trafikselskab såfremt dette er muligt. Dette gælder dog ikke ved brug af rejseboner, i et sådant tilfælde indsendes ubrugt billet og rejsebon til sekretariatet senest 14 dage efter mødet. I forbindelse med møder, hvor en eller flere deltagere vælger at brug bil som transportmiddel Side 2 af 2

3 Måltider i forbindelse med mødet dækkes af Lærerstuderendes Landskreds. Under rejser til og fra møder er der mulighed for refusion af udgifter. Såfremt rejsen er mellem 2 time og 4 timers varighed gives der op til kr. 100 i tilskud per person tur/retur til forplejning. Såfremt rejsen er over 4 timers varighed, gives der op til kr. 200 i tilskud per person tur/retur til forplejning. Refusion af udgifter sker ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde. Lærerstuderendes Landskreds er ved enkelte lejligheder vært ved alkoholiske drikkevarer, det gør sig gældende ved: Bestyrelsens opstart Sidste bestyrelsesmøde inden jul Sidste bestyrelsesmøde inden årsmødet Repræsentationer Ved repræsentation af Lærerstuderendes Landskreds på ekstern repræsentation refunderes der ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde op til kr. 100 per person per repræsentation. Gaver Ved særlige lejligheder er Lærerstuderendes Landskreds giver af en erkendtlighed til enkeltpersoner i bestyrelsen. Værtsklubben Værtsklubben afholder alle udgifter til bestyrelsesmødet, ved efterfølgende indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde refunderes udgifter op til nedenfor fastsatte beløbsramme. Til afholdelse er der kr. 110,00 per deltager per dag, i budgettet indregnes udgift til 5 ressourcepersoner. Der gives ikke særskilt tilskud til underholdning, aktiviteter eller lignende på mødet. Lærerstuderendes Landskreds yder et tilskud på op til kr. 500,00 til værtsklubbens ressourcepersoner til brug under eller efter mødet. Refusion sker efter ovennævnte regler. Side 3 af 3

4 2 Forretningsudvalget Dagligt arbejde Medlemmer af forretningsudvalget arbejder i det daglige med et rådighedsbeløb, der stilles til rådighed på en foreningskonto i den bank, som organisationen benytter. Rådighedsbeløbene udgør: Formand kr ,00 Næstformand kr ,00 Kasserer kr ,00 Øvrige forretningsudvalgsmedlemmer kr ,00 Rådighedsbeløbet anvendes i forbindelse med det daglige arbejde i organisationen. Rådighedsbeløbet afregnes løbende i form af bilag. Ved afregning kan kassereren udbetale nyt rådighedsbeløb til medlemmet. Der bør afregnes hver 14. dag. Lærerstuderendes Landskreds stiller en mobiltelefon og bærbar computer til rådighed i forbindelse med det daglige arbejde. Alle større beløb i forbindelse med indkøb til organisationen skal godkendes af bestyrelsen. Formand og kasserer kan godkende at et forretningsudvalgsmedlem midlertidigt modtager et større rådighedsbeløb end ovenfor beskrevet såfremt der er behov herfor i forhold til det daglige arbejde. Ved bevilling heraf skal der samtidig laves konkret aftale med kasserer om afregning af beløbet. Forretningsudvalget benytter som hovedregel billigste transportmiddel i forbindelse med det daglige arbejde, i relevante tilfælde kan kassereren dispensere for transport med taxa eller rejse på første klasse. Såfremt en tidsbesparelse opnås, kan der ved mere end 4 timers transporttid benyttes flytransport. Forretningsudvalgsmedlemmerne benytter sig som hovedregel i hverdagen af DSB rejseboner i forbindelse med transport, kopier af rejsebonen skal indsendes til sekretariatet senest 14 dage efter mødet. Forretningsudvalgsmedlemmer hæfter personligt for udleverede DSB rejseboner indtil kopier med reference er afleveret på sekretariatet. I forbindelse med møder, hvor en eller flere deltagere vælger at brug bil som transportmiddel Side 4 af 4

5 Udgifter til forplejning i forbindelse med organisationsarbejde og rejser afholdes af Lærerstuderendes Landskreds, mod aflevering af bilag i forbindelse med løbende afregning. Lærerstuderendes Landskreds er ved enkelte lejligheder vært ved alkoholiske drikkevarer, det gør sig gældende ved: Forretningsudvalget opstart Sommerferieafslutning for forretningsudvalget Årsmødet Forretningsudvalgets afslutning Lærerstuderendes Landskreds reception Repræsentationer Ved repræsentation af Lærerstuderendes Landskreds på ekstern repræsentation refunderes der ved aflevering af bilag i forbindelse med løbende afregning op til kr. 100 per person per repræsentation. Gaver Ved særlige lejligheder er Lærerstuderendes Landskreds giver af en erkendtlighed til enkeltpersoner i forretningsudvalget. Bærbar computer Medlemmer af forretningsudvalget får stillet en bærbar computer til rådighed i den periode denne besidder sin tillidspost. Efter afsluttet mandatperiode returneres den bærbare computer til sekretariatet. 3 Årsmøde Deltagergebyr Der er intet gebyr i forbindelse med deltagelse i årsmødet for: Bestyrelsesrepræsentanten Redaktørerne Dirigenter Referenter Eksterne gæster Undtaget herfor er situationer hvor ovennævnte er delegerede på årsmødet. Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende og der opkræves betaling for de tilmeldte. Gebyr for deltagelse i årsmødet er kr. 3,70 per Lærerstuderendes Landskreds medlem på læreruddannelsesstedet, som fast tilskud til gennemførelsen af årsmødet. Herudover betales der kr. 369,00 per delegeret og kr. 738,00 per gæst. Deltagergebyret pristalsreguleres per 1. januar hvert år med start fra 1. januar 10 med udgangspunkt i vedtagne gebyrer på årsmøde 09. Beregningen foretages med udgangspunkt i den procentvise ændring af forbrugerprisindekset i perioden. Deltagergebyret for gæster fra klubberne til årsmødet er det samme som for de delegerede. Dog betaler værtsklubben kun halvdelen af gebyr for gæster og delegerede. Side 5 af 5

6 Lærerstuderendes Landskreds stiller bus til rådighed i forbindelse med transport til og fra årsmødet, med mindre andet er angivet over for delegationen. Såfremt det ikke er muligt for en delegeret/gæst at deltage i fællestransporten afholder klubben selv transportudgifter for denne/disse. Lærerstuderendes Landskreds afholder udgifter til standardbilletter til og fra opsamlingssteder for fællestransport. Klubben lægger ud for billetter, disse refunderes efterfølgende ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde. Det er muligt at få tilsendt DSB rejsebon ved forudgående aftale med sekretariatet, kopier af rejsebonen skal indsendes til sekretariatet senest 14 dage efter mødet, der hæftes personligt for udleverede DSB rejseboner indtil kopier med reference er indsendt til sekretariatet. Er man forhindret i at deltage i mødet hvortil man har købt billet skal deltageren selv foranledige refusion hos udstedende trafikselskab såfremt dette er muligt. Dette gælder dog ikke ved brug af rejseboner, i et sådant tilfælde indsendes ubrugt billet og rejsebon til sekretariatet senest 14 dage efter mødet. I forbindelse med møder, hvor en eller flere deltagere vælger at brug bil som transportmiddel Måltider i forbindelse med årsmødet dækkes af Lærerstuderendes Landskreds. Såfremt transporttiden er over 2 times varighed er Lærerstuderendes Landskreds vært ved forplejning. Værtsklubben Værtsklubben afholder i hovedreglen alle udgifter til årsmødet, ved efterfølgende indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde refunderes udgifter op til den af årsmødet fastsatte beløbsramme. Konkret budget for arrangementet udarbejdes af forretningsudvalget. Lærerstuderendes Landskreds yder et tilskud på op til kr ,00 til værtsklubbens ressourcepersoner til brug under eller efter mødet. Refusion sker efter ovennævnte regler. Side 6 af 6

7 4 Oktobermøde Deltagergebyr Der er intet gebyr i forbindelse med deltagelse i oktobermødet for: Bestyrelsesrepræsentanten Redaktørerne Eksterne gæster Undtaget herfor er situationer hvor ovennævnte er delegerede på oktobermødet. Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende og der opkræves betaling for de tilmeldte. Gebyr for deltagelse i oktobermødet er kr. 3,70 per Lærerstuderendes Landskreds medlem på læreruddannelsesstedet, som fast tilskud til gennemførelsen af oktobermødet. Herudover betales der kr. 369,00 per deltager. Deltagergebyret pristalsreguleres per 1. januar hvert år med start fra 1. januar 10 med udgangspunkt i vedtagne gebyrer på årsmøde 09. Beregningen foretages med udgangspunkt i den procentvise ændring af forbrugerprisindekset i perioden. Værtsklubben betaler kun halvdelen af gebyret for delegerede (kr. 184,50). Lærerstuderendes Landskreds stiller bus til rådighed i forbindelse med transport til og fra Oktobermødet, med mindre andet er angivet over for delegationen. Såfremt det ikke er muligt for en delegeret at deltage i fællestransporten afholder klubben selv transportudgifter for denne. Lærerstuderendes Landskreds afholder udgifter til standardbilletter til og fra opsamlingssteder for fællestransport. Klubben lægger ud for billetter, disse refunderes efterfølgende ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde. Det er muligt at få tilsendt DSB rejsebon ved forudgående aftale med sekretariatet, kopier af rejsebonen skal indsendes til sekretariatet senest 14 dage efter mødet, der hæftes personligt for udleverede DSB rejseboner indtil kopier med reference er indsendt til sekretariatet. Er man forhindret i at deltage i mødet hvortil man har købt billet skal deltageren selv foranledige refusion hos udstedende trafikselskab såfremt dette er muligt. Dette gælder dog ikke ved brug af rejseboner, i et sådant tilfælde indsendes ubrugt billet og rejsebon til sekretariatet senest 14 dage efter mødet. I forbindelse med møder, hvor en eller flere deltagere vælger at brug bil som transportmiddel Måltider i forbindelse oktobermødet dækkes af Lærerstuderendes Landskreds. Side 7 af 7

8 Såfremt transporttiden er over 2 times varighed er Lærerstuderendes Landskreds vært ved forplejning. Værtsklubben Værtsklubben afholder i hovedreglen alle udgifter til oktobermødet, ved efterfølgende indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LLarbejde refunderes udgifter op til den af årsmødet fastsatte beløbsramme. Konkret budget for arrangementet udarbejdes af oktobermødegruppen og godkendes af bestyrelsen. Lærerstuderendes Landskreds yder et tilskud på op til kr ,00 til værtsklubbens ressourcepersoner til brug under eller efter mødet. Refusion sker efter ovennævnte regler. 5 - Formandstræf Deltagergebyr Gebyr for deltagelse i formandstræffer er kr per Lærerstuderendes Landskreds medlem på læreruddannelsesstedet, som fast tilskud til gennemførelsen af formandstræffet. Herudover betales der kr. 200,00 per deltager. Værtsuddannelsesstedet betaler kun halvdelen af gebyret for deltagere. Klubben lægger ud for billetter, disse refunderes efterfølgende ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde. Det er muligt at få tilsendt DSB rejsebon ved forudgående aftale med sekretariatet, kopier af rejsebonen skal indsendes til sekretariatet senest 14 dage efter mødet, der hæftes personligt for udleverede DSB rejseboner indtil kopier med reference er indsendt til sekretariatet. Er man forhindret i at deltage i mødet hvortil man har købt billet skal deltageren selv foranledige refusion hos udstedende trafikselskab såfremt dette er muligt. Dette gælder dog ikke ved brug af rejseboner, i et sådant tilfælde indsendes ubrugt billet og rejsebon til sekretariatet senest 14 dage efter mødet. Såfremt der er arrangeret fællestransport, og en eller flere af deltagerne ikke kan deltage i denne, hæfter klubberne selv for økonomiske udgifter i forbindelse med transport. Refusion beregnes ud fra statens laveste Måltider i forbindelse med mødet dækkes af Lærerstuderendes Landskreds. Såfremt transporttiden er over 2 times varighed er Lærerstuderendes Landskreds vært ved forplejning. Værtsklubben Værtsklubben afholder i hovedreglen alle udgifter til formandstræffet, ved efterfølgende indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LLarbejde refunderes udgifter op til den af årsmødet fastsatte beløbsramme. Konkret budget for arrangementet udarbejdes af forretningsudvalget og godkendes af bestyrelsen. Side 8 af 8

9 6 Udvalg og arbejdsgrupper Deltagergebyr Såfremt man ønsker at deltage i udvalgsarbejdet skal man være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. udgifter til standardbilletter afholdes af Lærerstuderendes Landskreds, det er muligt for medlemmer af udvalgs- og arbejdsgrupper at få refunderet udgifter til køb af ungdomskort, så snart den opnåede besparelse overstiger prisen for ungdomskortet. Klubben lægger ud for billetter til møderne, disse refunderes efterfølgende ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde. Det er muligt at få tilsendt DSB rejsebon ved forudgående aftale med sekretariatet, kopier af rejsebonen skal indsendes til sekretariatet senest 14 dage efter mødet, der hæftes personligt for udleverede DSB rejseboner indtil kopier med reference er indsendt til sekretariatet. Er man forhindret i at deltage i mødet hvortil man har købt billet skal deltageren selv foranledige refusion hos udstedende trafikselskab såfremt dette er muligt. Dette gælder dog ikke ved brug af rejseboner, i et sådant tilfælde indsendes ubrugt billet og rejsebon til sekretariatet senest 14 dage efter mødet. I forbindelse med møder, hvor en eller flere deltagere vælger at brug bil som transportmiddel Måltider i forbindelse med mødet dækkes af Lærerstuderendes Landskreds. Under rejser til og fra møder er der mulighed for refusion af udgifter. Såfremt rejsen er mellem 2 time og 4 timers varighed gives der op til kr. 100 i tilskud per person tur/retur til forplejning. Såfremt rejsen er over 4 timers varighed, gives der op til kr. 200 i tilskud per person tur/retur til forplejning. Refusion af udgifter sker ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL arbejde. Lærerstuderendes Landskreds er ved enkelte lejligheder vært ved alkoholiske drikkevarer, det gør sig gældende ved: Lærerstuderendes Landskreds julefrokost for aktive 7 LL-klubben Udbetaling af støtte Lærerstuderendes Landskreds udbetaler støtte fra Danmarks Lærerforening til LL-klubben to gange årligt, henholdsvis primo april og primo oktober. Den halvårlige støtte udgør kr. 25,00 per medlem, beløbet pristalsreguleres fra 1. januar 03. Side 9 af 9

10 Medlemsopgørelsen den 1. december det foregående år danner grundlag for den udbetalte støtte primo april, medlemsopgørelsen den 1. juni i indeværende år danner grundlag for den udbetalte støtte primo oktober. Betingelser for støtte Det er en forudsætning for udbetaling af støtte fra Danmarks Lærerforening, at den enkelte LLklub har en kasserer og en bestyrelsesrepræsentant på udbetalingstidspunktet. Ved nyvalg er LL-klubben forpligtet på at videregive besked herom til Lærerstuderendes Landskreds og Danmarks Lærerforening. LL-klubben er endvidere ansvarlig for at indsende årsregnskab, kommende års budget, referat af generalforsamling og vedtægter til Lærerstuderendes Landskreds. Regnskab og budget skal begge være godkendt af en af medlemmerne valgt revisor. I tilfælde hvor LL-klub og De Studerendes Råd er lagt sammen skal der føres separat regnskab for LL-klubben. LL-klubben kan i relevante tilfælde yde tilskud til arrangementer i uddannelsesstedsregi. Støtten fra Danmarks Lærerforening dækker betalinger i forbindelse med og deltagelse i arrangementer afholdt af Lærerstuderendes Landskreds. Endvidere skal LL-klubben drives for denne støtte, herunder mødeafholdelse og lokale arrangementer. Tilskuddet fra Danmarks Lærerforening skal som hovedregel anvendes til studiepolitiske aktiviteter for medlemmerne. Kontingent Der er intet kontingent, men det er et krav at man er medlem af Lærerstuderendes Landskreds for at deltage i LL-klubbens møder eller arrangementer afholdt af Lærerstuderendes Landskreds. 8 Redaktionen Deltagergebyr Såfremt man ønsker at deltage i redaktionsarbejdet skal man være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. udgifter til standardbilletter afholdes af Lærerstuderendes Landskreds, det er muligt for medlemmer af redaktionen at få refunderet udgifter til køb af ungdomskort, så snart den opnåede besparelse overstiger prisen for ungdomskortet. Det er muligt at få tilsendt DSB rejsebon ved forudgående aftale med sekretariatet, kopier af rejsebonen skal indsendes til sekretariatet senest 14 dage efter mødet, der hæftes personligt for udleverede DSB rejseboner indtil kopier med reference er indsendt til sekretariatet. Er man forhindret i at deltage i mødet hvortil man har købt billet skal deltageren selv foranledige refusion hos udstedende trafikselskab såfremt dette er muligt. Dette gælder dog ikke ved brug af rejseboner, i et sådant tilfælde indsendes ubrugt billet og rejsebon til sekretariatet senest 14 dage efter mødet. Side 10 af 10

11 I forbindelse med møder, hvor en eller flere deltagere vælger at bruge bil som transportmiddel Måltider i forbindelse med redaktionsarbejdet dækkes af Lærerstuderendes Landskreds. Under rejser til og fra møder er der mulighed for refusion af udgifter. Såfremt rejsen er mellem 2 time og 4 timers varighed gives der op til kr. 100 i tilskud per person tur/retur til forplejning. Såfremt rejsen er over 4 timers varighed, gives der op til kr. 200 i tilskud per person tur/retur til forplejning. Refusion af udgifter sker ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde. Lærerstuderendes Landskreds er ved enkelte lejligheder vært ved alkoholiske drikkevarer, det gør sig gældende ved: Lærerstuderendes Landskreds julefrokost for aktive 9 Kongresdelegation udgifter til standardbilletter afholdes af Lærerstuderendes Landskreds, det er muligt for medlemmer af kongresdelegationen at få refunderet udgifter til køb af ungdomskort, så snart den opnåede besparelse overstiger prisen for ungdomskortet. Den delegerede lægger ud for billetter til møderne, disse refunderes efterfølgende ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LLarbejde. Det er muligt at få tilsendt DSB rejsebon ved forudgående aftale med sekretariatet, kopier af rejsebonen skal indsendes til sekretariatet senest 14 dage efter mødet, der hæftes personligt for udleverede DSB rejseboner indtil kopier med reference er indsendt til sekretariatet. Er man forhindret i at deltage i mødet hvortil man har købt billet skal deltageren selv foranledige refusion hos udstedende trafikselskab såfremt dette er muligt. Dette gælder dog ikke ved brug af rejseboner, i et sådant tilfælde indsendes ubrugt billet og rejsebon til sekretariatet senest 14 dage efter mødet. I forbindelse med møder, hvor en eller flere deltagere vælger at brug bil som transportmiddel I forbindelse med selve kongressen afholdes udgifter til transport af Danmarks Lærerforening efter nærmere angivne bestemmelser. Måltider i forbindelse med kongresarbejdet dækkes af Lærerstuderendes Landskreds. Under rejser til og fra møder er der mulighed for refusion af udgifter. Såfremt rejsen er mellem 2 time og 4 timers varighed gives der op til kr. 100 i tilskud per person tur/retur til forplejning. Side 11 af 11

12 Såfremt rejsen er over 4 timers varighed, gives der op til kr. 200 i tilskud per person tur/retur til forplejning. Refusion af udgifter sker ved indsendelse af bilag og korrekt udfyldt Formular til refusion af udgifter i forbindelse med LL-arbejde. Lærerstuderendes Landskreds er ved enkelte lejligheder vært ved alkoholiske drikkevarer, det gør sig gældende ved: Lærerstuderendes Landskreds julefrokost for aktive I forbindelse med selve kongressen afholdes udgifter til forplejning af Danmarks Lærerforening efter nærmere angivne bestemmelser. 10 Ansøgninger om støtte til lokale arrangementer Der kan ansøges om støtte til lokale arrangementer på læreruddannelsesstederne både hos klubberne og hos Lærerstuderendes Landskreds centralt. Den lokale LL-klub behandler ansøgningen ud fra egne kriterier for støtte til studiepolitiske/ - sociale arrangementer på læreruddannelsesstedet. Ansøgning om støttebeløb fra Lærerstuderendes Landskreds centralt skal indeholde Klubbens/ansøgers navn og adresse Angivelse af støttebeløbets størrelse og budget hvori beløbet er udspecificeret Regnskab for foregående år såfremt et sådant foreligger Kort beskrivelse og motivation for ansøgning af penge (er der et studiesocialt formål, et politisk formål med videre) Kontonummer og bank skal oplyses Betingelser for at et støttebeløb kan gives Støttebeløb skal i videst mulig udstrækning komme alle medlemmer til gode Omtale af arrangementet til Lærerstuderendes Landskreds hjemmeside eller Der skal reklameres for Lærerstuderendes Landskreds under det formål hvortil støttebeløbet er givet, enten i form af Lærerstuderendes Landskreds logo, redaktionel omtale af Lærerstuderendes Landskreds eller på anden vis Ansøgningsramme Forretningsudvalget kan behandle ansøgninger på op til kr ,00. Ansøgninger der overstiger dette beløb behandles af bestyrelsen på førstkommende møde. Opfølgning på støttebeløb Regnskab for arrangementet samt en rapport over forløbet indsendes til Lærerstuderendes Landskreds sekretariat, senest tre uger efter afholdelse af det støttede arrangement. Ansøgningsfrist Ansøgninger behandles efter de af klubben nærmere definerede retningslinjer. Ansøgninger der er videresendt til Lærerstuderendes Landskreds centralt behandles af forretningsudvalget/bestyrelsen på førstkommende møde. Således vedtaget på årsmødet den marts 09 på Blaagaard Seminarium Side 12 af 12

13 Bilag til økonomiske procedurer under rejse Som følge af beslutning på årsmøde 09 er der i perioden 09/ 10 indført en forsøgsperiode hvor grænsen for hvor længe en person skal have været under transport før Lærerstuderendes Landskreds dækker fortæring på rejse rykket fra minimum 1½ time til 2 timer. Årsmødevedtagelse 13 som vedtaget på årsmøde 09 Frem mod årsmødet 2010 skal der forsøges med en ændring af reglerne for forplejning på rejse i forbindelse med møder i Lærerstuderendes Landskreds. Minimum rejsetiden for at opnå dækning af forplejning på rejsen skal sættes op til 2 timer. Side 13 af 13

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Referat - til generalforsamling i Blaagaard/KDAS d. 11/12/12 (DSR inkl.)

Referat - til generalforsamling i Blaagaard/KDAS d. 11/12/12 (DSR inkl.) Referat - til generalforsamling i Blaagaard/KDAS d. 11/12/12 (DSR inkl.) Ad. 1, 2, 3 - Formalia Valg af dirigent: Karen Brix, Blaagaard/KDAS Valg af referent: Tommi Falk, FU Valg af stemmetællere: Cecilie

Læs mere

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden 1 Forretningsordenens virkeområde Forretningsordenen er gældende for møder i Studenterrådets forretningsudvalg. 2 Forretningsordenens

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014

Læs mere

Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium

Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium Dagsorden 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referent 3. Valg af klubber til anvendelse 4. Justering af dagsorden 5. Godkendelse af referat 0209

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 15. december 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 15. december 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 15. december 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Forretningsudvalgsrunde 4. Udvalgsrunde 5. Økonomi 6. Samarbejde

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Vingesuset 1/7 Indhold 1. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder... 3 1.1. Bestyrelsesmøder... 3 2. Beslutninger...

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. 2. Formål At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere