Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013"

Transkript

1 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1

2 INDLEDNING Herunder kan læses en introduktion af uddannelsen. Der udstedes uddannelsesbevis ved mindst 90 % s deltagelse i uddannelsen. Emne og tidspunkter: Modul 1 Introduktion i almen udviklingspsykologi samt introduktion til handicapområdet Uge 47, 2013 (5 dages undervisning) Modul 2 og modul 3 Introduktion om forskellige handicapgrupper, særlige pædagogiske tilgange, anerkendende pædagogik og relationskompetence Modul 2 og 3 afvikles i uge 6 og 7, 2014 (9½ dages undervisning) Modul 4 og modul 5 Visuelle og kognitive pædagogiske metoder, konfliktforståelse og konflikthåndtering Modul 4 og 5 afvikles i uge 18 og 19, 2014 (9½ dages undervisning) Modul 6 Samarbejde med kollegaer, andre faggrupper og forældre Modul 6 afvikles i uge 43, 2014 (5 dages undervisning) Målgruppen for uddannelsen Målgruppen for uddannelsen er ufaglærte støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicaps i kommunalt eller i Selvstyrets regi. Diskussions- og refleksionsopgaver Deltagerne skal forvente, at der vil blive stillet diskussions- og refleksionsopgaver, som skal løses i grupper om aftenen mellem undervisningsdagene. Underviseren vil stille praktiske og konkrete opgaver mellem modulerne. Opgaverne vil tage udgangspunkt i deltagerens daglig praksis og har til formål at afprøve elementer fra modulet. Opgaven skal fremlægges på næste modul. Forventet antal deltagere til uddannelsen Grønlands Selvstyre ser gerne deltagelse fra hele landet, men for at kunne skabe det bedste læringsmiljø er antallet af deltagere sat til maks. 24. Såfremt ansøgertallet overstiger 24 vil deltagerne i første omgang blive udvalgt, således at så mange byer og bygder som muligt bliver repræsenteret, og dernæst vil udvælgelsen ske efter først til mølle - princippet. Rejse- og opholdsudgifter samt kursusafgift Rejse- og opholdsudgifter samt forplejning og kursusafgift dækkes af midler fra IPIS. Mens eventuelle vikarudgifter og dagpenge dækkes af deltagerens institution. 2

3 Skematisk oversigt over modulerne. Uddannelse: Støttepersoner som arbejder med børn, unge og voksne med vidtgående handicap Modul 1 Modul 2 og modul 3 Modul 4 og modul 5 Modul 6 Almen udviklingspsykologi samt introduktion til handicapområdet Introduktion om forskellige handicapgrupper, særlige pædagogiske tilgange, anerkendende pædagogik og relationskompetence Visuelle og kognitive pædagogiske metoder og konfliktforståelse og konflikthåndtering Samarbejde med kollegaer, andre faggrupper og forældre Samarbejdspartnerne IPIS og PI/SPS Uddannelsen for Støttepersoner som arbejder med børn, unge og voksne med vidtgående handicap tilbydes i et samarbejde mellem IPIS og PI/SPS som en uddannelse på 6 moduler. Læringsmålene for uddannelsen At deltagerne får indsigt i almen udviklingspsykologi og specialområdet og derved blive rustet til at kunne drage omsorg for personen med et handicap. At deltagerne får kendskab til egne kompetencer inden for den anvendte relationsmodel til brug i de daglige arbejde. At give deltagerne redskaber til at kunne kommunikere med mennesker med handicap. At give deltagerne redskaber til at kunne støtte brugernes kommunikationsformer samt at kunne håndtere konflikter i f t brugerne og kollegaer At deltagerne får et kendskab til de lovgivningsmæssige rammer for personer med handicap. Uddannelsens indhold Beskrivelserne af modulerne er angivet med stikord. Der vil som tiden nærmer sig for uddannelsen, blive sendt et mere detaljeret program. NB! Modulernes rækkefølge kan muligvis ændre sig efter nærmere aftale med underviserne. Modul 1 Psykologisk indsigt i almen udviklingspsykologi samt handicapområdet Normaludvikling for børn, unge og voksne Handicappsykologi Menneskesyn Handicapbegreb Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser Integration og normalisering skal de handicappede gemmes væk eller være synlige samfundet? 3

4 Formålet med undervisningen i modul 1 er, at der skal skabes en fælles forståelse af den normale udvikling i et livsperspektiv. Der vil efterfølgende blive sat fokus på det særlige ved udviklingen for personer med handicap. Der vil også blive fremlagt og diskuteret forskellige handicapsyn, samt hvad disse betyder i arbejdet med den handicappede borger. Modul 1 uge 47, 2013 (5 dags undervisning). Underviserne bliver Benedikte Petersen og Malene Biilmann. Modul 2 Introduktion til forskellige handicapgrupper og psykiatriske lidelser Grundlæggende viden om de forskellige handicap fx ADHD, autisme, udviklingshæmning, tale- og sproghandicap Det psykiske syges menneskes funktioner og behov Formålet med modul 2 er at give deltagerne indsigt i og forståelse for de forskellige handicaps og psykiatriske lidelser og i de særlige pædagogiske tilgange, som knytter sig til disse personer. Deltagerne får også mulighed for at beskrive de forskellige handicaps ud fra egen grundviden. Modul 3 Anerkendende pædagogik og relationskompetence Anerkendende pædagogik Relationskompetence. Hvordan er min adfærd i forhold til den handicappede? Dette modul omhandler det pædagogiske begreb anerkendelse og koblingen til relationspædagogik, da anerkendelse er en fundamental præmis for det betydningsfulde relationelle arbejde. Vi vil ud fra cases diskutere, hvordan anerkendelse og relations arbejde tager sig i praksis, og hvad kræver det for den enkelte støtteperson at arbejde anerkendende og relationelt herunder også dilemmaer og udfordringer. Formålet med dette modul er at få anerkendelse og relations pædagogik konkretiseret og koblet til støttepersonens arbejde på en måde, der både er konkret og metodisk. Modul 2 og modul 3 kører som et længere undervisningsforløb. Undervisningen starter om tirsdagen og afslutter fredag frokost ugen efter. Modul 2 og modul 3 uge 6 og uge 7, 2014 (9½ dags undervisning). Underviser i modul 2 bliver Amos Frederiksen, mens underviser i modul 3 bliver Arkalo Abelsen. Modul 4 Visuelle og kognitive pædagogiske metoder Visuelle pædagogiske metoder fx billedkommunikation Kognitive pædagogiske tilgange fx KAT-kassen Forberedelse, rytmer og struktur Dette modul giver en grundig og praksisnær introduktion til de visuelle og kognitive pædagogiske 4

5 redskaber. Netop disse redskaber sikrer, at det pædagogiske arbejde med mennesker med handicaps sker inden for en forberedt, tryg og overskuelig ramme. Det vil være et modul, hvor vi vil arbejde konkret med de enkelte metoder og viser ved hjælp af eksempler, hvordan hverdagen og samtalerne kan bygges op. Modul 5 Konfliktforståelse og konflikthåndtering Aktuel lovgivning Konfliktforståelse Konflikthåndtering i et low arousal perspektiv Forebyggelse af magtanvendelse På dette modul vil vi sætte fokus forståelsen af borgerens motiver og hensigter for derigennem at analysere årsagerne til konflikterne - Beskrive og kvalificere de relevante pædagogiske tilgange, som kan være medvirkende til at nedsætte antallet af konflikter og magtanvendelser - Undervise i fysiske konflikthåndteringsmetoder - Arbejde med at pædagogikken er i overensstemmelse med eksisterende lovgivning - Arbejde med de pædagogiske dilemmaer som er affødt af eksisterende lovgivning. Modul 4 og modul 5 kører som et længere undervisningsforløb. Undervisningen starter om tirsdagen og afslutter fredag frokost ugen efter. Modul 4 og modul 5 uge 18 og 19, 2014 (9½ dags undervisning). Underviser i modul 4 er endn uikek afgjort, mens underviser i modul 5 bliver Arkalo Abelsen. Modul 6 Samarbejde med kollegaer, andre faggrupper og forældre Kollegialt samarbejde Tværfagligt samarbejde Forældresamarbejde Observation Beskrivelse Dette modul handler om viden, arbejde og samarbejde. At arbejde handler om at vide; vide hvorfor børnene, de unge og voksne handler, som de gør, og vide hvordan vi skal reagere på det. Men det handler også om at tilegne sig ny viden på baggrund af de værdifulde og lærerige oplevelser vi hele tiden har i arbejdet. Samarbejde med kolleger, andre faggrupper og forældre er afgørende for muligheden for udvikling. Godt samarbejde kræver et fælles sprog, da risikoen for misforståelser og talen-forbi-hinanden ellers kan dominere samarbejdet og gøre det ukonstruktivt. 5

6 Modul 6 uge 43, 2014 (5 dags undervisning). Ilinniartitsisuuniarpoq Arkalo Abelsen. Undervisningssted Hotel Arctic, Ilulissat. Samtidigt bliver deltagerne også indkvarteret der og får fuld forplejning. Tilmeldingsfrist Deltagere bedes tilmelde sig uddannelsen til nedenstående adresse senest uge 41, Henvendelse Karo Thomsen Fleischer, Leder af Piorsaavik eller Kirsten P. Jensen, sekretær i Piorsaavik Mail: Telefon: (Omstilling) 6

7 Kursusoplægget er sendt til følgende: Angerlarsimaffik Palleq, Paamiut Det gule hus, Qaqortoq Gertrud Rask Minde, Sisimiut Meeqqat Angerlarsimaffiat, Uummannaq Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraq, Qaqortoq Najugaqarfik Elisabannguaq, Maniitsoq Nasippi, Tasiilaq Sungiusarfik Aaqa, Nuuk Sungiusarfik Ikinngut, Ilulissat Uulineq, Nuuk KANUKOKA, Nuuk Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk Kommune Kujalleq, Qaqortoq Qaasuitsup kommunia, Ilulissat Qeqqata kommunia, Sisimiut

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE - CAS 1

PRAKTIKBESKRIVELSE - CAS 1 PRAKTIKBESKRIVELSE - CAS 1 Praktikbeskrivelsen består af følgende: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode - Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere