Dronning Kirsten. Af Hans Rasmussen. WeirdSpace Digital Library

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronning Kirsten. Af Hans Rasmussen. WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info"

Transkript

1 Dronning Kirsten Af Hans Rasmussen WeirdSpace Digital Library

2 Hans Rasmussen Dronning Kirsten Udgivet 2013 af WeirdSpace Digital Library Copyright 2013 WeirdSpace Digital Library og Michael Pilgaard Illustrationer: Karl Hansen Reistrup Sats & layout: Michael Pilgaard 1. version, pdf-format ISBN: (pdf) ISBN: (epub) Dronning Kirsten er gengivet efter Dronning Kirsten, 3. oplag, 1925, fra Chr. Erichsens Forlag. Bogen er første gang udgivet i Der er foretaget enkelte rettelser af trykfejl og enkelte stavemåder er moderniseret, men ellers er teksten uforandret. -1-

3 Indhold Kapitel 1: Et Møde i Skoven 3 Kapitel 2: På Borgen i Fjenneslev 8 Kapitel 3: Nye Gæster 13 Kapitel 4: På Ulvejagt 17 Kapitel 5: Oluf Haraldsøn 23 Kapitel 6: Slaget ved Buddinge Aa 27 Kapitel 7: I Kong Eriks Lejr i Skåne 33 Kapitel 8: Dronning Kirsten bliver tagen til Fange 40 Kapitel 9: Forfølgelse 46 Kapitel 10: Overfaldet i Ramløse 52 Kapitel 11: Forsat Forfølgelse 59 Kapitel 12: Vendisk Overfald på Sjælland 65 Kapitel 13: På Tog til Rygen 71 Kapitel 14: Slaget ved Thjutå 79 Kapitel 15: Stilhed efter Stormene 86 Om WeirdSpace Digital Library 92 Illustrationer af Karl Hansen Reistrup -2-

4 Kapitel 1: Et Møde i Skoven En smuk Majdag i Året 1142 red tre ungdommelige Ryttere gennem Ringsted. De var unge og smukke og sad ranke i Sadlerne. Over Ryggen bar de Bue og Pilekogger, medens korte Sværd stak frem fra Bælterne. De to så ud til. at være fjorten-femten År; deres gule, krøllede Hår rullede tykt frem under Læderhuerne; deres Blik var dristigt og roligt. På de høje Lædersko bar de Sølvsporer. Den tredie Rytter var yngre; han så ud til at være År; men efter Alderen var han meget velvoksen; hans Ansigt var mørkere farvet end hans Kammeraters, og Håret var mørkebrunt. Også han lod Blikket strejfe dristigt omkring, som om han nøje ville indprente sig alt, hvad han så. De to ældste var Asser Rigs Sønner fra Fjenneslev, Esbern og Absalon. Skønt Esbern var godt og vel et År ældre end Broderen, var de dog lige store, og af Ydre var de hinanden så lig, at Folk, som ikke vidste bedre Besked, antog dem for at være Tvillingbrødre. I deres Væsen var de dog forskellige: Esbern var i høj Grad livlig og dumdristig; Absalon var langt mere alvorlig og sindig, hvorvel han, hvad Mod angik, ikke -3-

5 gav Broderen noget efter. Den yngste af Rytterne var Knud Lavards yngste Barn, Valdemar, som var født, otte Dage efter at Faderen var bleven myrdet, og senere var kommen til Asser Rig i Fjenneslev, hvor han blev opdraget sammen med hans Sønner. De tre Ryttere red under livlig Samtale fra Ringsted ned mod Haraldsted Sø.»Hvor mon Asser Rig nu færdes?«spurgte Valdemar, efter at de havde talt om alle mulige andre Ting.»Fader er sikkert ovre i Skåne,«sagde Absalon,»Kong Erik ligger jo i Leding med Oluf Haraldsøn, din Farbroders Søn.Den Oluf kunne jeg have Lyst til at se,«udbrød Esbern,»han er en rask Karl og snildere end nogen anden Mand. Det vil knibe for Erik Lam at få Bugt med ham.lad være at give Kongen Øgenavn,«formanede Absalon.»Jeg kalder ham kun, hvad alle andre kalder ham, og det Navn passer også rigtig godt på ham, for selv om han farer op som en Løve, så skal han nok passe at falde ned som et Får.«Da de tre Ryttere var nået til Haraldsted Sø, red de langs Bredden af den, indtil de nåede ind i Skoven. De red hen imod det Kapel, som Skjalm Hvides Sønner havde bygget på Stedet, hvor Valdemars Fader på en så svigefuld Måde var bleven dræbt. De satte sig på et omstyrtet Træ tæt ved den Kilde, som, efter hvad der fortaltes, var begyndt at rinde der, hvor Knud Lavard var bleven dræbt. Esbern blev dog ikke siddende længe; han greb sin Bue og gik ind i Skoven for at se efter Vildt. Absalon og Valdemar talte sammen; men kort efter hviskede Valdemar:»Der kommer nogen!«-4-

6 I samme Nu tog Absalon sin Bue fra Ryggen; Valdemar fulgte hans Eksempel. De hørte nu Trinnene af en Hest, der trådte de tørre Grene itu. Snart efter så de Rytteren. Det var en ung Mand med et lyst, tyndt Skæg. Hesten så meget anstrengt ud; det var let at se, at den havde tilbagelagt en lang Vej. Rytteren var fuldt væbnet og havde Brynie under den korte Kappe. Længere inde i Skoven sås flere væbnede Mænd.»Hvad er I for to Knægte?«sagde Rytteren, idet han sprang af Hesten.»Jeg kan vel få Lov at hvile mig lidt hos jer?«han satte sig ved Siden af Absalon.»Det er Skik, at Gæsten først siger sit Navn,«sagde Absalon.»Mit Navn er ikke til fals for alle og enhver,«svarede den unge Mand og lo;»men tager jeg ikke fejl, så er du af Skjalm Hvides Slægt; du ligner da godt nok Familien. Og han der er vistnok Valdemar Knudsøn, som er hos Asser Rig. Han ligner i alt Fald Knud Lavard. Det er altså her, de slog Knud ihjel,«vedblev han,»blodet har ikke været dyrt blandt Svend Estridsens Efterkommere.En skammelig Gerning var det,«sagde Absalon. -5-

7 »Åh ja, det kan man jo nok sige,«svarede den fremmede,»men det var dog meget værre, da Erik Emune slog sin Broder Harald og alle hans små Drenge ihjel. Værre Blodgerning har man ikke set i Danmark.Det gjorde også mig ondt for de mange små Drenge, som Kong Erik førte til Sejrø og dræbte der,«svarede Absalon;»men vi må ikke glemme, at Harald Kesja var en stor Voldsmand, og at det ville være bleven en forfærdelig Ulykke for Landet, om hans Sønner var bleven i Live. Han, som slap bort i Kvindeklæder, gør Kong Erik Knuder nok.«den fremmede lo.»nå, så Rygtet om hans Bedrifter er nået hertil,«sagde han;»han er dog også en Kongesøn. Men han, der nu kalder sig Konge her i Landet, er kun Søn af en Jarl i Jylland.«Esbern kom nu tilbage. Han studsede ved at se den unge, krigsklædte Mand, men hilste ham høfligt.»ah, der har vi nok en til af Skjalm Hvides Familie,«udbrød den unge Mand,»Asser Rig er vel borte; jeg ville ellers gerne have talt med ham.fader er i Leding,«skyndte Esbern sig at sige. Absalon tilkastede ham et advarende Blik.»Ja, ja, jeg træffer ham nok senere,«sagde den fremmede smilende og rejste sig.»men da vi nu engang er ved Knud Lavards Kapel, lad os så sammen gå ind og høre en Messe for hans Sjæl.«De gik nu alle ind i Kapellet og hørte en Messe af den Munk, som til Stadighed opholdt sig der. Da de igen kom ud, svang den unge, ukendte Mand sig Sadlen og red bort. De tre Ynglinge så, hvorledes nogle Ryttere længere borte sluttede sig til ham. Snart havde de tabt ham af Syne.»Hvem var det?«spurgte Valdemar, medens de stod og så efter Rytterne. -6-

8 »Hvis vi ikke nylig havde hørt, at Oluf Haraldsøn var i Skåne,«sagde Esbern,»så ville jeg næsten have troet, det var ham.men hvad har han at gøre her på vor Egn?«spurgte Absalon.»Det er ikke godt at vide,«svarede Broderen,»men du skal se, vi spørger snart nyt fra ham, hvis det var ham.«de tre Ynglinge steg til Hest og red hurtigt ad Fjenneslev til. -7-

9 Kapitel 2: På Borgen i Fjenneslev Det var i det ulykkelige År 1131, at Knud Lavard var bleven myrdet. 8 Dage efter fødte hans Hustru Ingeborg Sønnen Valdemar. Foruden ham havde Ægteparret tre Døtre; den mellemste af disse, som hed Kirsten, blev Året efter Faderens ulykkelige Død gift med Kong Magnus, senere kaldet»den Blinde«, i Norge. Hun var dengang kun femten År. Det var på den Tid, da Knud Lavards ene Broder, Erik Emune, havde begyndt en Krig mod Knud Lavards Morder, Magnus Nielsøn, og dennes Fader, Kong Niels. I Begyndelsen havde. Kong Niels og hans Søn Overmagten; efter et tabt Slag flygtede Erik Emune til Norge, hvor han håbede på Hjælp af Kongen der, som jo nylig var bleven gift med Knud Lavards Datter. Kongen i Norge var imidlertid en gerrig og troløs Mand. Der blev ingen Hjælp at få hos ham; thi Kong Niels havde sendt ham et Bud med en hel Del Penge og bedt ham gøre den danske Konge den Tjeneste at fængsle Erik Emune. Dette gjorde den norske Konge også. Men hans Dronning hjalp Erik Emune, som jo var hendes Farbroder, med at få sendt Bud til Sakstorp på Lolland efter hans tro Mand Sakse Falk. Sakse kom med et lille Skib til Norge. Erik Emune gjorde så et Gilde for sine Vogtere, som dræk så tæt, at de alle faldt under Bordet. Så skyndte Erik Emune sig at bryde Hul på Fængselsmuren og komme ned til Sakse Falks Skib. Den norske Konge blev svært ked af det, da han næste Morgen opdagede, at Fuglen var fløjen. Han lod sin Vrede gå ud over Dronning Kirsten. Hun lagde nemlig ikke Skjul på, at hun var glad og stolt over, at hun havde hjulpet sin Farbroder til at flygte. Enden på Striden mellem dem blev, at Kongen erklærede, at»siden hun holdt mere med sin Slægt -8-

10 end med sin Ægtemand«, så ville han ikke have hende længere. Dronning Kirsten mente, at det ville hun ikke græde over; hun ville hellere hjem til Danmark i Dag end i Morgen. Således gik det til, at hun kom til Sjælland, hvor hun boede på Pedersborg ved Sorø hos Asser Rigs Søster Cæcilia, som var gift med den ansete Ridder Peder Thorstensøn. Nogle År efter faldt Magnus den Blinde i Krig i Norge, hvorved Dronning Kirsten blev Enke. Da Erik Emune kom fra Norge, begyndte han igen at føre Krig mod Kong Niels, til det lykkedes ham at sejre ved Fodevig i Skåne anden Pinsedag Der faldt Magnus Nielsøn, og Kong Niels, som flygtede til Sønderjylland, blev dræbt i Slesvig af Byens Borgere, som endnu var forbitrede over Mordet på Knud Lavard. Derefter blev Erik Emune Konge. Han dræbte sin Broder Harald Kesja, som holdt med Kong Niels, samt alle Haralds Sønner så nær som Oluf, der flygtede forklædt som Kvinde. Erik Emune blev imidlertid i Året 1137 dræbt på Tinge af en Mand ved Navn Plov, hvorefter Erik Ejegods Dattersøn, Erik Lam, blev tagen til Konge. Alt dette kender vi fra vor Danmarks Historie; men det kan være meget godt at få det opfrisket. Det var nemlig Erik Lam, som var Konge på den Tid, vor Fortælling her foregår. Efter dette lille historiske Overblik vender vi os på ny til vore tre unge Venner, der på deres Heste nærmede sig Fjenneslevlille Borg. Asser Rigs Borg i Fjenneslev var bygget forneden af svære Kampesten. Men oven på Stenmuren var den muret op af røde Mursten, og samme Slags Mursten blev brugt til den Kirke med to Tårne, som Asser Rig, og Fru Inge var i Færd med at bygge Syd for Borgen. Borgen havde ikke noget Tårn, men den var stærkt befæstet, idet den var omgiven af en Vold med en bred, -9-

11 vandfyldt Grav omkring. En Vindebro førte over Graven. Øst for Borgen lå Avlsgaarden. Der var Lade, Stalde og Boliger for Karlene. Nogle af disse var Sønner af Ridderens Bønder; men enkelte var vendiske Trælle, som Asser Rig havde fanget på Søtog. Gårdens Piger boede sammen med Fru Inge og Børnene på selve Borgen. Mellem Borggraven og Kirken var en grøn Plads, bevokset med Græs, Tusindfryd og Løvetand og omgiven af enkeltstående, bredkronede Linde. Der var i Sommertiden Ungdommens Legeplads. Da de tre Venner ud på Eftermiddagen nåede hjem, kom den unge vendiske Træl Svantopolk løbende og tog Absalons Hest for at afsadle den og føre den på Græs; en anden Karl tog sig af Esberns og Valdemars Heste. Svantopolk, som Asser Rig havde fanget på et vendisk Skib, havde nu været på Gården et Par År. Han havde lært at tale Dansk og havde med særlig Forkærlighed sluttet sig til Absalon, som også godt kunne lide den unge Vender og gjorde sig megen Umage for at gøre ham til Kristen. Endnu var Svantopolk dog ikke kommen så vidt, at han kunne blive døbt. Han forsikrede stadig, at han nok ville tro på Absalons Gud; men han ville også gerne blive ved at tro på Svantevit, Porewitz, Radegast, og hvad nu hans Landsmænds Guder hed.»er der noget nyt, Svantopolk?«spurgte Absalon.»Ikke andet, end at en Flok væbnede Mænd red her forbi lidt over Middag.Hvem var det?næppe Kongens Mænd,«svarede Venderen,»jeg kunne høre på deres Mål, at det var Skåninger. Det var vist nogle af Oluf Haraldsøns Folk.Det er ikke rimeligt,«tog Esbern nu Ordet,»Oluf er uden -10-

12 Tvivl i Skåne for Tiden. Derhen er Erik i alt Fald dragen for at lede ham op.derfor kan Oluf godt være herovre,«mente Absolon,»han er snu som en Ræv. Vi må passe godt på, at han ikke overrumpler os. Jeg kan ikke komme fra den Tanke, at det var ham, som vi i Middags var sammen med i Haraldsted Skov.«Drengene kom nu ind på Borgen og fik deres Sult stillet ved et solidt Måltid af Flæsk, Brød og Honning med et Krus godt Øl til at skylle det sorte og hårde Rugbrød ned med. Samtidig fortalte de Fru Inge og Brødrenes syttenårige Søster, Jomfru Ingefred, hvad de havde oplevet. Moderen og Søsteren var enige med dem i, at det mærkeligste, der var hændet dem, var Mødet med den unge Mand ved Kapellet. Næppe var deres Måltid til Ende, før Borgvægteren blæste i sit Horn som Tegn på, at der nærmede sig fornemme Gæster. Fru Inge gik til den åbne Vinduesglug og så, at det var de ventede Gæster, Asser Rigs Søster Cæcilia med Dronning Kirsten. De to Damer var ledsaget af deres Jomfruer og en halv Snes væbnede Karle. Dronning Kirsten var lyshåret, mild og venlig af Væsen; men som oftest var hun stille og tankefuld. Man kunne nok i hendes Måde at være på mærke Spor af den kranke Lykke, hun havde haft som Dronning i Norge. Fru Cæcilia var ligeledes stille og alvorlig; hendes svære, mørkebrune Hår hang i to tykke Fletninger ned ad Ryggen på hende. Begge Damerne bar kostbare Dragter af nederlandsk Fløjl. Deres Jomfruer bar små Gyldenstykkes Huer over det udslagne Hår. Våbensvendene var klædte i Ringbrynier og fuldt rustede med Lanser, Skjolde, Sværd og Daggerter. Efter at de fremmede havde nydt et solidt Måltid til Velkomst, samledes Ungdommen nede på Legepladsen, hvor de legede og dansede, medens de sang de nyeste Viser, -11-

13 de kendte, om Mordet på Knud Lavard, Fodevigslaget o. fl. Ridderfruerne og Dronning Kirsten tilbragte derimod Tiden på Højeloftsvalen i Samtale om de alvorlige Tider, de levede i. Efter Nadveren drog Fru Cæcilia og Dronning Kirsten igen til Pedersborg. Fru Inge, hendes Børn og Valdemar fulgte Gæsterne ned på Grønningen; Hestene blev ført frem, Damerne kom i Sadlerne, og under mangt et Godnat drog de ad Hjemmet til. -12-

14 Kapitel 3: Nye Gæster Næste Morgen tidlig er de tre Drenge igen nede ved Avlsgaarden. De har fået Hestene ud og øver sig Ridning og Våbenbrug under Vejledning af Find, Asser Rigs gamle Huskarl. De rider rundt i en Kreds og prøver med deres Spyd at fange en Ring, der dingler højt oppe under en Gren. Valdemar er helt stolt over, at han kan fange Ringen lige så tit som Esbern. Absalon rider godt, men bryder sig øjensynlig ikke så meget om Øvelsen som de to andre. Derimod er han en ivrig Tilhører, hver Gang Find fortæller en Historie fra gamle Tider, da han fulgte Skjalm Hvide i Leding. Da Hestene var jaget trætte, fik de stillet en Skive op for at øve sig i Bueskydning, medens Find ikke glemte at fortælle en Historie om, hvor dygtig Skjalm Hvide havde været til at bruge sin Bue. Men som de var bedst i Gang, vaktes deres Opmærksomhed ved en Rytter, der kom fra Sorøvejen.»Hvem er det?«spurgte Valdemar.»Ham kender jeg,«svarede Find;»det er Peder Saksesøn fra Lolland. Det var hans Fader, Sakse fra Sakstorp, som i sin Tid var med at frelse Erik Emune fra Fangenskabet i Norge.«Den fremmede Rytter kom nu hen til dem. Det var en smuk ung Mand i en Alder af vel fem-seks og tyve År; han havde et åbent, frimodigt Åsyn, lyst Skæg og Hår og var for øvrigt i Ringbrynie og godt væbnet.»jeg tager vel ikke fejl,«sagde han med lollandsk Tonefald,»dette er vel Asser Rigs Gård?Ja, det er,«svarede Esbern,»hvor kommer du fra?«-13-

15 »Jeg er Sakse Falks Søn på Lolland; jeg har Brev fra min Fader til Ridder Asser Rig med Begæring, om jeg kan komme til at tjene ham.din Faders Navn kender vi,«svarede Esbern,»det er godt nok; men vor Fader er ikke hjemme. Han følger Kongen i Leding mod Oluf Haraldsøn.Så får jeg lede ham op,«svarede Rytteren.»Bliv hellere hos os, til han kommer herhjem,«sagde Absalon,»vi har lovlig få Folk her på Borgen og kan godt trænge til et Par stærke Arme mere.fru Inge vil sikkert blive glad, fordi du kommer,«sagde Valdemar,»og min Søster Kirsten har ikke glemt, at din Fader hjalp Erik Emune ud af Fangenskabet hos den norske Kong Magnus.Du er altså Valdemar Knudsøn,«sagde den unge Lollik, idet han med et glad Smil så på den smukke, kække Dreng;»dig kunne jeg nok have Lyst til at tjene, når din Tid kommer.«drengene førte den fremmede op til Fru Inge, som med Glæde tog mod hans Tjeneste, til hendes Husbond kom hjem. Da det blev Middag, indfandt Broder Johannes fra Sorø Kloster sig. Han kom et Par Gange om Ugen for at læse og skrive med Børnene. Broder Johannes var en mager, alvorlig Mand på et halvt Hundrede År; han gik barfodet, og den grove Kutte var bunden sammen med et Bastreb. Han var for Resten en lærd Mand, som ikke alene var fuldt kyndig i Latin, men også i alt, hvad der angik den hellige Kirkes Videnskaber. I Absalon havde han ikke alene en højst lærvillig, men også en særdeles begavet Lærling, og dette forsonede ham noget med, at Esbern og Valdemar ikke var så glade for at give sig af med boglig Lærdom. -14-

16 Da Broder Johannes havde fået sin Middagsmad sat til Livs og drukket en Kande af Fru Inges gode Øl, skulle der tages fat på Videnskaberne. Først skulle Drengene skrive Latin på deres Vokstavler. Det var små, glatte Brædder, overtrukket med Voks på den ene Side, og på dem skrev de med en spids Benpen. Pergament var jo I alt for kostbart til at øve sig på. Når Tavlen var skreven fuld, kunne Vokset igen glattes ud med en flad Spån. Da de havde skrevet nogle Linier efter Broder Johannes's Diktat, sagde Valdemar:»Broder Johannes, jeg stak Ringen lige så tit i Formiddags som Esbern!Det er godt, Valdemar,«svarede Munken;»men nu har vi andet at tænke på.«og han dikterede videre.»vi bliver da tidlig færdige i Dag,«sagde lidt efter Esbern,»vi skal med Svantopolk ud at grave nogle Ulveunger ud.det kan nok nås, min gode Esbern; se blot, du kommer til at skrive lige så pænt som din Broder.Det behøves ikke, Broder Johannes,«svarede Esbern,»Absalon skal jo være Klerk; jeg skal være Ridder ligesom min Fader.«Nu skrev Drengene flittigt i nogle Minutter; så kunne Valdemar ikke tie stille længere.»så du ingen Ulve, da du gik fra Sorø i Formiddags, Broder Johannes?«spurgte han med stor Iver.»Nej, jeg har ikke set andre Ulveunger end dig i Dag,«var Svaret.»Man kan jo nok kalde ham en Ulveunge,«bemærkede Esbern dybsindigt,»for Ulv Jarl var jo hans Stamfader; men jeg vil hellere kalde ham en ung Løve, fordi han er af Kongeslægten; der er Løver i det danske Våben. Løven er jo -15-

17 Dyrenes Konge; således skal Valdemar også engang være Danmarks Konge.Men han er det ikke endnu,«bemærkede Broder Johannes tørt;»nu skal både han og du øve jer i at bruge Griffelen.«Lidt efter sagde Valdemar:»Har du nogen Sinde været med til at grave Ulve ud, Broder Johannes?Lad heller de to gå med Svantopolk og finde den Ulvehule,«sagde nu Absalon,»de har ikke andet i Hovedet i Dag. Så skal jeg være flittig for dem med.lad så være, da Vejret er så godt,«sagde Munken, og næppe var Tilladelsen given, før Esbern og Valdemar var på Vej ned mod Stalden for at træffe Svantopolk. Absalon og Broder Johannes blev siddende, fordybede i Samtale om Fædrelandets Forhold, et Emne, som Absalon aldrig kunne blive ked af. -16-

18 Kapitel 4: På Ulvejagt Hen på Eftermiddagen finder vi Esbern og Valdemar, ledsagede af Svantopolk og de to Karle, i den store Skov, der strakte sig øst for Sorø- og Tjustrupsøerne. De var alle væbnede med Ulvespyd, og de to Drenge havde desuden deres Buer og Pile. Svantopolk og de to Karle havde Spader med for at kunne grave Ulveungerne ud af Hulen, og tre af Asser Rigs Ulvehunde sprang med glade og livlige Glam omkring det lille Selskab. Da de kom ind i Skoven, bød Esbern Hundene at tie og følge bagefter. Jægerne gik nu forsigtigt spejdende frem mellem de store Egestammer; hist og her var der tæt Krat af Hassel eller Naur; på sumpige Steder var der frodig Elleskov. Pludselig sprang Hundene frem med oprejste øren. Selskabet standsede. Inde fra en Tykning hørte de et Brøl som af en Hjort, der var i Fare, og straks efter et Par skingrende Hyl, som åbenbart kom fra et Par Ulve; tørre Grene knagede, og det raslede i Hasselkrattet, medens Brølet og Hylene tog til.»lad os skynde os derhen!«udbrød Esbern ivrigt;»det er Ulve, som er faldet over en Hjort.«Esbern og Valdemar gik forsigtigt frem efter Lyden, medens Svantopolk og Karlene fjernede sig noget ud til begge Sider for dem, således at det lille Selskab i en Halvbue rykkede frem mod Kamppladsen. Det var næppe muligt at holde Hundene tilbage. Jægerne nærmede sig forsigtigt, og det varede ikke længe, før de så de kæmpende. Det var en stor, prægtig Kronhjort, en fuldt udviklet Tolvender, som var bleven overrasket i sit Leje af to store Ulve. Hjorten stod med Ryggen mod en mægtig Eg, der hævede sig op over Haslerne, og medens den hidsigt -17-

19 stampede i Jorden med Forløbene, stangede den efter de to Ulve, som under vilde Hyl gjorde det ene Spring efter det andet for at bide sig fast i deres udvalgte Offers Hals.»Skal vi skyde, Esbern?«hviskede Valdemar.»Ja,«svarede Esbern,»hold du på ham til højre, så holder jeg på den anden!«svantopolk og de to Karle havde imidlertid nærmet sig og holdt deres Spyd rede. De to Drenge lagde hver en Pil på Buen, og i samme Øjeblik hvinede de fra Strengene. Esbern ramte sin Ulv lige bag den højre Bov; Ulven styrtede om på Ryggen og var åbenbart død med det samme. Pilen havde sikkert nok gennemboret Hjertet på den. Også Valdemars Pil havde ramt; men hans Ulv var kun bleven let såret i det ene Forben. Med et rasende Hyl vendte den sig fra Hjorten og styrtede frem mod sin nye Fjende. Hjorten, som nu var bleven befriet og tilmed så, at der var Mennesker, brød bragende gennem Krattet og flygtede. Den sårede Ulv for med opspilet Gab frem mod Valdemar, som uden Frygt ventede på sin Fjende med fældet Spyd. Idet Ulven sprang imod ham, stødte han også Spydet i Brystet på den; men han var for svag til at standse Ulven, der løb ham -18-

20 over Ende og kastede sig over ham. Heldigvis sprang Hundene i samme Øjeblik fra begge Sider over Ulven, og Esbern og Svantopolk for ind på den med deres Spyd. Dødeligt såret væltede den sig om på Ryggen, og Valdemar slap med at få sin Trøje flået itu i Brystet.»Sejr i din Hånd og Sejr i din Fod!«råbte Esbern henrykt, da han så den fældede Fjende ligge for sine Fødder.»Men du bløder jo, Valdemar!«tilføjede han bekymret, da han så, at den sønderflængede Trøje begyndte at farves rød.»det betyder ikke noget!«svarede Valdemar,»det er bare et Par Rifter af Ulvens Kløer.«Medens det lille Selskab fik travlt med at opsøge Ulvenes Hule og grave Ungerne ud, vil vi følge med Svantopolk, der efter sit Folks Sædvane forslog noget af Tiden med at drage ud på Spejdertog. I disse urolige Tider var det for øvrigt ganske naturligt, at man sikrede sig mod ubehagelige Overraskelser. For Svantopolk var det en sand Glæde at drage ud som Spejder. Når man så ham stille smyge sig gennem Krat og Buske uden at røbe sig ved den mindste Lyd, var man straks på det rene med, at han var født Spejder. Et Stykke neden for Bakken løb Sorøvejen. Svantopolk nærmede sig den forsigtigt og brugte hele Tiden ethvert Kighul, der kom til Syne mellem Buskene. Pludselig gav det et Sæt i ham; han standsede, idet han så fem-seks væbnede Ryttere komme frem fra en Bøjning af Vejen. De red langsomt og talte med hverandre. Svantopolk hørte på Sproget, at det var Skåninger, og han var derfor temmelig vis på, at det var Oluf Haraldsøns Folk. Han fulgte efter dem inde i Skoven, idet han nøje passede på, at de ikke fik ham at se. Da de var kommet et Stykke frem ad Vejen, standsede de ved en åben Plads, hvor der lå -19-

21 et gammelt, omblæst Egetræ.»Lad os lade Hestene bede her,«sagde Anføreren,»vi får et langt Ridt for os, hvis vort Ærinde lykkes.vi kan måske få andre Heste, hvis disse bliver redet trætte,«bemærkede en.»det er ikke så nemt at få ordentlige Heste,«var Svaret,»Bøndernes små, lådne Udgangsøg kan vi ikke hjælpe os med.«rytterne steg nu alle af Hestene, og medens de lod dem græsse, holdt de selv Aftensmåltid af deres medbragte Forråd; blandt dette var også Dunke med et Indhold, som øjensynligt havde en oplivende Virkning på dem.»blot nu Jagten lykkes for os,«bemærkede en.»det gør den nok,«sagde Anføreren,»vi kan sagtens få fat på hende; men det bliver naturligvis mere vanskeligt at bringe hende i Sikkerhed.«Svantopolk trak sig nu ganske stille tilbage; da han var kommen uden for Hørevidde, løb han hurtigt tilbage til sit Selskab, der lige havde fået fem Ulveunger op for Dagens Lys. Svantopolk fortalte, hvad han havde set, og Esbern sagde: -20-

22 »Jeg går med dig hen og ser, hvad det er for Folk.Skynd jer blot at komme tilbage,«sagde Valdemar,»vi må se at komme hjem, før det bliver mørkt.«da Esbern under Svantopolks Førerskab var nået hen til Stedet og forsigtigt nærmede sig Rytterne, så de, at disse var ved at stige til Hest. De hørte en af dem sige:»det bliver for sent i Aften!Det gør det,«svarede Anføreren;»men vi bliver i Skoven der i Nat, og i Morgen tidlig skal det nok lykkes os at få fat på det sjældne Vildt!Hvor langt har vi endnu at ride?«spurgte en.»jeg tænker, vi er der henimod Aften,«svarede Anføreren,»hvis vi da ikke rider fejl i disse tætte Skove.«Rytterflokken travede ad den smalle Skovvej ad Sorø til, og Esbern og hans Ledsagere vendte tilbage til deres Selskab. Alle var nysgerrige efter at vide, hvad Rytterne førte i deres Skjold; men de opgav snart at gætte det. Da de kom hjem, sagde Absalon:»Her har været en fremmed Rytter for et Par Timer siden.hvad ville han?«spurgte Esbern.»Han ville spørge, om Valdemars Søster Kirsten var hos os,«svarede Absalon,»det syntes, som om det lå ham stærkt på Sinde at få det at vide.hvad sagde du så?«spurgte Valdemar.»Jeg spurgte naturligvis, hvem han var, og da det så ud til, at han ikke holdt af at sige det, svarede jeg, at jeg ikke ønskede at sige, hvor hun var, selvom jeg vidste det. Så red han igen; men jeg syntes bestemt, at han var en af de Ryttere, som vi forleden Dag så ved Kapellet i Haraldsted Skov.«-21-

23 »Gud ved, om han ikke hørte til den Flok, som vi så i Skoven i Dag,«sagde Esbern,»kan du huske, Svantopolk, hvad det var, de talte om?ja,«var Svaret,»de var ude på Jagt efter nogen.men hvem?det talte de ikke om.i alt Fald er de ikke nogen af vore Venner,«sagde Esbern,»det er vist bedst, at vi i Morgen kommer ud og ser lidt efter dem.i Morgen er det Kirkefred,«svarede Absalon,»det er jo Søndag.«-22-

24 Kapitel 5: Oluf Haraldsøn Da Oluf lykkelig var undgået at falde i Erik Emunes Hænder, var han flygtet til Sverrig og havde ved svenske Venners Hjælp udrustet en Flåde, med hvilken han begyndte en Krig mod Erik Emune og efter dennes Død mod Efterfølgeren Erik Lam, en Borgerkrig, der sikkert har været en af de blodigste her i Landet, eftersom det siden sagdes, at der på een Dag havde stået tre Kampe og i eet År tretten Slag. Ved alle disse Kampe vil vi dog ikke dvæle, men kun minde om, at Erik Lam i et heftigt Slag ved Glugstorp i Skåne havde vundet en betydelig Sejr; Oluf flygtede til Sverrig; men Kong Erik blev nogen Tid i Skåne for at bringe Bønderne til Rolighed igen. Hos Kongen var Rigets betydeligste Høvdinge, særlig Skjalm Hvides Sønner Toke, Sune, Ebbe og Asser Rig og deres Svoger Peder Thorstensøn. Det var en måneløs Aften i Maj Måned, at en Snekke sejlede ind i Farvandet Havn i Øresund, hvor der langs Kysten lå nogle Hytter, som var beboet af Fiskere. Langs Strandbredden hang deres Garn til Tørring på høje Stænger. Farvandet var så dybt på dette Sted, at Skibet kunne sejle tæt ind til -23-

25 Kysten. Da de havde kastet Anker, kom en hel Del væbnede Mænd i Land fra Skibet og tog Opstilling på Strandbredden. Straks efter kom der et nyt Skib sejlende, og derefter flere. Alle lagde de til Land på samme Sted, og alle var de besatte af Krigsfolk. Da alle Skibene var bleven fortøjet, og hele Mandskabet tillige med et Antal Heste var kommet i Land, var det en Hær på omkring et Tusind Mand. Anføreren var, så vidt det kunne iagttages i Mørket, en ung Mand med tyndt, lyst Skæg; hans Holdning var rank og dristig; han sad godt på sin lille Hest, og hans Stemme havde en behagelig Klang, da han talte til de Ryttere, som holdt tæt omkring ham.»nu sørger du for, Oluf Hase, at holde Hæren samlet her i de nærmeste Byer, til jeg kommer igen. Jeg må nødvendigyis ud til Egnen om Fjenneslev for at se, hvorledes det står til på den Kant af Landet.Vær kun rolig, Herre Konge,«svarede den tiltalte;»alt skal blive taget i Agt; men vi er jo nødt til at sprede os noget her i Nordsjælland for at få den nødvendige Føde hos Bønderne.Det forstår sig; men hold alligevel Hæren så vidt muligt samlet. Når vi først har taget Roskilde, vil vi skynde os at tage de befæstede Gårde i Sorøegnen, der tilhører Skjalm Hvides Slægt, før de kommer hjem fra Skåne. Netop derfor er jeg nødt til at undersøge Forholdene. Men det varer kun et Par Dage.«Derefter red han, fulgt af en halv Snes Ryttere, ad Vejen, der førte langs Sundet ned ad Køge til, medens den øvrige Del af Hæren i Nattens Løb besatte de nærmeste Landsbyer, Solbjerg, Serridslev, Utterslev og Brønshøj. Den unge Mand, som Oluf Hase havde givet Kongenavn, -24-

26 var ingen anden end Oluf Haraldsøn. Medens Kong Erik mente ham vel forvaret hos Kong Sverker i Sverige, havde han med den Hastighed, der udmærkede alle hans Bevægelser, indskibet sig med Resten af sin Hær for at udføre et uventet Indfald i Sjælland. - - Vi træffer Oluf med sit lille Følge igen i Skovene ved Haraldsted. De holder Hvil; Hestene græsser, og Oluf og hans Mænd er i Færd med at spise deres Middagsmad, som de har skaffet sig for gode Ord og klingende Sølv hos Benediktinermunkene inde i Ringsted. Der er stillet Vagtposter ud på begge Sider af Vejen.»Du kender jo Knud Lavards Datter Kirsten, Tage Bjørn?«sagde Oluf pludselig.»ja, hende, som i sin Tid var gift med Kong Magnus den Blinde i Norge,«svarede den tiltalte.»ja vel, blind var det Fæ, også før Harald Gille lod øjnene stikke ud på ham! - ved du ikke, hvor Kirsten nu er?hun er sikkert på Pedersborg hos Cæcilia, Skjalm Hvides Datter, - eller måske i Fjenneslev hos Fru Inge.Vi må få at vide, hvor hun er. Når jeg nu rider tilbage til Hæren, så må du med de Folk, du beholder tilbage, for enhver Pris se at få fat på hende og, føre hende til mig. Når jeg først har overvundet Erik Lam, så gifter jeg mig med hende; så vil alle Knud Lavards gamle Venner holde med mig for hendes Skyld.Den Plan er god nok, Herre Konge,«svarede Tage Bjørn,»men hvor skal vi forvare hende, mens Krigen står på?det kan vi altid tænke på, når du først har hende fat. Men I må vare jer for at gøre for megen Larm; se at få fat på hende så stille som muligt, at I ikke skal blive forfulgt. Du så Asser Rigs Sønner og Kirstens Broder, den unge Valdemar, nede ved Kapellet; jeg tør sværge på, at de havde -25-

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Krigeren Bjarke er lige så rolig, som han er tapper. Han vil gøre alt for at beskytte sin konge, Hrolf. Pigen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel.

Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel. Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel. Bag hende var der en hær af krigere. De havde ventet her hele natten.

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

De fire ryttere stred sig frem gennem vildmarken. Blæsten peb hen over nøgne heder og buske uden blade. Vinteren var lige begyndt.

De fire ryttere stred sig frem gennem vildmarken. Blæsten peb hen over nøgne heder og buske uden blade. Vinteren var lige begyndt. De fire ryttere stred sig frem gennem vildmarken. Blæsten peb hen over nøgne heder og buske uden blade. Vinteren var lige begyndt. Et trist sted, sagde Knøs. Men det er her, vi kan finde Tyrfing, svarede

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Du råbte om hjælp. Hvorfor gjorde du det? Jeg så Katla. Jeg så, hvad Katla gjorde. Tvebak fortæller Jonathan, at Jossi er forræderen.

Du råbte om hjælp. Hvorfor gjorde du det? Jeg så Katla. Jeg så, hvad Katla gjorde. Tvebak fortæller Jonathan, at Jossi er forræderen. Læseteater LÆSETEATER KAPITEL 9 MATTIAS: Tvebak opdager, at Jonathan ligger i et ganske lille rum hos Matthias i Rosendalen Han bliver så lykkelig, at det jubler og ler i hans sjæl. Han vækker ham ikke,

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Eva Egeskjold Iliana og Belin

Eva Egeskjold Iliana og Belin Eva Egeskjold Iliana og Belin Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 5 Iliana og Belin Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 5 Illustration

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Balders død Rollehæfte

Balders død Rollehæfte Balders død Rollehæfte Hovedpersoner Balder: Frigg: Loke: Høder: Hermod: Hel: Andre medvirkende Modgunn: Ase 1: Ase 2: Sendemand 1: Sendemand 2: Sendemand 3: Skoletjenesten Nationalmuseet 2003 Tekst::

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

TROLDKVINDENS JÆGERE. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

TROLDKVINDENS JÆGERE. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier TROLDKVINDENS JÆGERE Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Enas far, kong Drot, er taget langt bort. Troldkvinden Skarntyde er Enas værste fjende. Ena er den eneste enhjørning

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn! Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden.

Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn! Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden. Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn Forløbet: Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden. Morgensang fortælling med 0. og 1. klasse - lille puster Præsentation af

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Eva Egeskjold Kongens løgne

Eva Egeskjold Kongens løgne Eva Egeskjold Kongens løgne Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 4 Kongens løgne Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 4 Illustration

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere