Dronning Kirsten. Af Hans Rasmussen. WeirdSpace Digital Library

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronning Kirsten. Af Hans Rasmussen. WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info"

Transkript

1 Dronning Kirsten Af Hans Rasmussen WeirdSpace Digital Library

2 Hans Rasmussen Dronning Kirsten Udgivet 2013 af WeirdSpace Digital Library Copyright 2013 WeirdSpace Digital Library og Michael Pilgaard Illustrationer: Karl Hansen Reistrup Sats & layout: Michael Pilgaard 1. version, pdf-format ISBN: (pdf) ISBN: (epub) Dronning Kirsten er gengivet efter Dronning Kirsten, 3. oplag, 1925, fra Chr. Erichsens Forlag. Bogen er første gang udgivet i Der er foretaget enkelte rettelser af trykfejl og enkelte stavemåder er moderniseret, men ellers er teksten uforandret. -1-

3 Indhold Kapitel 1: Et Møde i Skoven 3 Kapitel 2: På Borgen i Fjenneslev 8 Kapitel 3: Nye Gæster 13 Kapitel 4: På Ulvejagt 17 Kapitel 5: Oluf Haraldsøn 23 Kapitel 6: Slaget ved Buddinge Aa 27 Kapitel 7: I Kong Eriks Lejr i Skåne 33 Kapitel 8: Dronning Kirsten bliver tagen til Fange 40 Kapitel 9: Forfølgelse 46 Kapitel 10: Overfaldet i Ramløse 52 Kapitel 11: Forsat Forfølgelse 59 Kapitel 12: Vendisk Overfald på Sjælland 65 Kapitel 13: På Tog til Rygen 71 Kapitel 14: Slaget ved Thjutå 79 Kapitel 15: Stilhed efter Stormene 86 Om WeirdSpace Digital Library 92 Illustrationer af Karl Hansen Reistrup -2-

4 Kapitel 1: Et Møde i Skoven En smuk Majdag i Året 1142 red tre ungdommelige Ryttere gennem Ringsted. De var unge og smukke og sad ranke i Sadlerne. Over Ryggen bar de Bue og Pilekogger, medens korte Sværd stak frem fra Bælterne. De to så ud til. at være fjorten-femten År; deres gule, krøllede Hår rullede tykt frem under Læderhuerne; deres Blik var dristigt og roligt. På de høje Lædersko bar de Sølvsporer. Den tredie Rytter var yngre; han så ud til at være År; men efter Alderen var han meget velvoksen; hans Ansigt var mørkere farvet end hans Kammeraters, og Håret var mørkebrunt. Også han lod Blikket strejfe dristigt omkring, som om han nøje ville indprente sig alt, hvad han så. De to ældste var Asser Rigs Sønner fra Fjenneslev, Esbern og Absalon. Skønt Esbern var godt og vel et År ældre end Broderen, var de dog lige store, og af Ydre var de hinanden så lig, at Folk, som ikke vidste bedre Besked, antog dem for at være Tvillingbrødre. I deres Væsen var de dog forskellige: Esbern var i høj Grad livlig og dumdristig; Absalon var langt mere alvorlig og sindig, hvorvel han, hvad Mod angik, ikke -3-

5 gav Broderen noget efter. Den yngste af Rytterne var Knud Lavards yngste Barn, Valdemar, som var født, otte Dage efter at Faderen var bleven myrdet, og senere var kommen til Asser Rig i Fjenneslev, hvor han blev opdraget sammen med hans Sønner. De tre Ryttere red under livlig Samtale fra Ringsted ned mod Haraldsted Sø.»Hvor mon Asser Rig nu færdes?«spurgte Valdemar, efter at de havde talt om alle mulige andre Ting.»Fader er sikkert ovre i Skåne,«sagde Absalon,»Kong Erik ligger jo i Leding med Oluf Haraldsøn, din Farbroders Søn.Den Oluf kunne jeg have Lyst til at se,«udbrød Esbern,»han er en rask Karl og snildere end nogen anden Mand. Det vil knibe for Erik Lam at få Bugt med ham.lad være at give Kongen Øgenavn,«formanede Absalon.»Jeg kalder ham kun, hvad alle andre kalder ham, og det Navn passer også rigtig godt på ham, for selv om han farer op som en Løve, så skal han nok passe at falde ned som et Får.«Da de tre Ryttere var nået til Haraldsted Sø, red de langs Bredden af den, indtil de nåede ind i Skoven. De red hen imod det Kapel, som Skjalm Hvides Sønner havde bygget på Stedet, hvor Valdemars Fader på en så svigefuld Måde var bleven dræbt. De satte sig på et omstyrtet Træ tæt ved den Kilde, som, efter hvad der fortaltes, var begyndt at rinde der, hvor Knud Lavard var bleven dræbt. Esbern blev dog ikke siddende længe; han greb sin Bue og gik ind i Skoven for at se efter Vildt. Absalon og Valdemar talte sammen; men kort efter hviskede Valdemar:»Der kommer nogen!«-4-

6 I samme Nu tog Absalon sin Bue fra Ryggen; Valdemar fulgte hans Eksempel. De hørte nu Trinnene af en Hest, der trådte de tørre Grene itu. Snart efter så de Rytteren. Det var en ung Mand med et lyst, tyndt Skæg. Hesten så meget anstrengt ud; det var let at se, at den havde tilbagelagt en lang Vej. Rytteren var fuldt væbnet og havde Brynie under den korte Kappe. Længere inde i Skoven sås flere væbnede Mænd.»Hvad er I for to Knægte?«sagde Rytteren, idet han sprang af Hesten.»Jeg kan vel få Lov at hvile mig lidt hos jer?«han satte sig ved Siden af Absalon.»Det er Skik, at Gæsten først siger sit Navn,«sagde Absalon.»Mit Navn er ikke til fals for alle og enhver,«svarede den unge Mand og lo;»men tager jeg ikke fejl, så er du af Skjalm Hvides Slægt; du ligner da godt nok Familien. Og han der er vistnok Valdemar Knudsøn, som er hos Asser Rig. Han ligner i alt Fald Knud Lavard. Det er altså her, de slog Knud ihjel,«vedblev han,»blodet har ikke været dyrt blandt Svend Estridsens Efterkommere.En skammelig Gerning var det,«sagde Absalon. -5-

7 »Åh ja, det kan man jo nok sige,«svarede den fremmede,»men det var dog meget værre, da Erik Emune slog sin Broder Harald og alle hans små Drenge ihjel. Værre Blodgerning har man ikke set i Danmark.Det gjorde også mig ondt for de mange små Drenge, som Kong Erik førte til Sejrø og dræbte der,«svarede Absalon;»men vi må ikke glemme, at Harald Kesja var en stor Voldsmand, og at det ville være bleven en forfærdelig Ulykke for Landet, om hans Sønner var bleven i Live. Han, som slap bort i Kvindeklæder, gør Kong Erik Knuder nok.«den fremmede lo.»nå, så Rygtet om hans Bedrifter er nået hertil,«sagde han;»han er dog også en Kongesøn. Men han, der nu kalder sig Konge her i Landet, er kun Søn af en Jarl i Jylland.«Esbern kom nu tilbage. Han studsede ved at se den unge, krigsklædte Mand, men hilste ham høfligt.»ah, der har vi nok en til af Skjalm Hvides Familie,«udbrød den unge Mand,»Asser Rig er vel borte; jeg ville ellers gerne have talt med ham.fader er i Leding,«skyndte Esbern sig at sige. Absalon tilkastede ham et advarende Blik.»Ja, ja, jeg træffer ham nok senere,«sagde den fremmede smilende og rejste sig.»men da vi nu engang er ved Knud Lavards Kapel, lad os så sammen gå ind og høre en Messe for hans Sjæl.«De gik nu alle ind i Kapellet og hørte en Messe af den Munk, som til Stadighed opholdt sig der. Da de igen kom ud, svang den unge, ukendte Mand sig Sadlen og red bort. De tre Ynglinge så, hvorledes nogle Ryttere længere borte sluttede sig til ham. Snart havde de tabt ham af Syne.»Hvem var det?«spurgte Valdemar, medens de stod og så efter Rytterne. -6-

8 »Hvis vi ikke nylig havde hørt, at Oluf Haraldsøn var i Skåne,«sagde Esbern,»så ville jeg næsten have troet, det var ham.men hvad har han at gøre her på vor Egn?«spurgte Absalon.»Det er ikke godt at vide,«svarede Broderen,»men du skal se, vi spørger snart nyt fra ham, hvis det var ham.«de tre Ynglinge steg til Hest og red hurtigt ad Fjenneslev til. -7-

9 Kapitel 2: På Borgen i Fjenneslev Det var i det ulykkelige År 1131, at Knud Lavard var bleven myrdet. 8 Dage efter fødte hans Hustru Ingeborg Sønnen Valdemar. Foruden ham havde Ægteparret tre Døtre; den mellemste af disse, som hed Kirsten, blev Året efter Faderens ulykkelige Død gift med Kong Magnus, senere kaldet»den Blinde«, i Norge. Hun var dengang kun femten År. Det var på den Tid, da Knud Lavards ene Broder, Erik Emune, havde begyndt en Krig mod Knud Lavards Morder, Magnus Nielsøn, og dennes Fader, Kong Niels. I Begyndelsen havde. Kong Niels og hans Søn Overmagten; efter et tabt Slag flygtede Erik Emune til Norge, hvor han håbede på Hjælp af Kongen der, som jo nylig var bleven gift med Knud Lavards Datter. Kongen i Norge var imidlertid en gerrig og troløs Mand. Der blev ingen Hjælp at få hos ham; thi Kong Niels havde sendt ham et Bud med en hel Del Penge og bedt ham gøre den danske Konge den Tjeneste at fængsle Erik Emune. Dette gjorde den norske Konge også. Men hans Dronning hjalp Erik Emune, som jo var hendes Farbroder, med at få sendt Bud til Sakstorp på Lolland efter hans tro Mand Sakse Falk. Sakse kom med et lille Skib til Norge. Erik Emune gjorde så et Gilde for sine Vogtere, som dræk så tæt, at de alle faldt under Bordet. Så skyndte Erik Emune sig at bryde Hul på Fængselsmuren og komme ned til Sakse Falks Skib. Den norske Konge blev svært ked af det, da han næste Morgen opdagede, at Fuglen var fløjen. Han lod sin Vrede gå ud over Dronning Kirsten. Hun lagde nemlig ikke Skjul på, at hun var glad og stolt over, at hun havde hjulpet sin Farbroder til at flygte. Enden på Striden mellem dem blev, at Kongen erklærede, at»siden hun holdt mere med sin Slægt -8-

10 end med sin Ægtemand«, så ville han ikke have hende længere. Dronning Kirsten mente, at det ville hun ikke græde over; hun ville hellere hjem til Danmark i Dag end i Morgen. Således gik det til, at hun kom til Sjælland, hvor hun boede på Pedersborg ved Sorø hos Asser Rigs Søster Cæcilia, som var gift med den ansete Ridder Peder Thorstensøn. Nogle År efter faldt Magnus den Blinde i Krig i Norge, hvorved Dronning Kirsten blev Enke. Da Erik Emune kom fra Norge, begyndte han igen at føre Krig mod Kong Niels, til det lykkedes ham at sejre ved Fodevig i Skåne anden Pinsedag Der faldt Magnus Nielsøn, og Kong Niels, som flygtede til Sønderjylland, blev dræbt i Slesvig af Byens Borgere, som endnu var forbitrede over Mordet på Knud Lavard. Derefter blev Erik Emune Konge. Han dræbte sin Broder Harald Kesja, som holdt med Kong Niels, samt alle Haralds Sønner så nær som Oluf, der flygtede forklædt som Kvinde. Erik Emune blev imidlertid i Året 1137 dræbt på Tinge af en Mand ved Navn Plov, hvorefter Erik Ejegods Dattersøn, Erik Lam, blev tagen til Konge. Alt dette kender vi fra vor Danmarks Historie; men det kan være meget godt at få det opfrisket. Det var nemlig Erik Lam, som var Konge på den Tid, vor Fortælling her foregår. Efter dette lille historiske Overblik vender vi os på ny til vore tre unge Venner, der på deres Heste nærmede sig Fjenneslevlille Borg. Asser Rigs Borg i Fjenneslev var bygget forneden af svære Kampesten. Men oven på Stenmuren var den muret op af røde Mursten, og samme Slags Mursten blev brugt til den Kirke med to Tårne, som Asser Rig, og Fru Inge var i Færd med at bygge Syd for Borgen. Borgen havde ikke noget Tårn, men den var stærkt befæstet, idet den var omgiven af en Vold med en bred, -9-

11 vandfyldt Grav omkring. En Vindebro førte over Graven. Øst for Borgen lå Avlsgaarden. Der var Lade, Stalde og Boliger for Karlene. Nogle af disse var Sønner af Ridderens Bønder; men enkelte var vendiske Trælle, som Asser Rig havde fanget på Søtog. Gårdens Piger boede sammen med Fru Inge og Børnene på selve Borgen. Mellem Borggraven og Kirken var en grøn Plads, bevokset med Græs, Tusindfryd og Løvetand og omgiven af enkeltstående, bredkronede Linde. Der var i Sommertiden Ungdommens Legeplads. Da de tre Venner ud på Eftermiddagen nåede hjem, kom den unge vendiske Træl Svantopolk løbende og tog Absalons Hest for at afsadle den og føre den på Græs; en anden Karl tog sig af Esberns og Valdemars Heste. Svantopolk, som Asser Rig havde fanget på et vendisk Skib, havde nu været på Gården et Par År. Han havde lært at tale Dansk og havde med særlig Forkærlighed sluttet sig til Absalon, som også godt kunne lide den unge Vender og gjorde sig megen Umage for at gøre ham til Kristen. Endnu var Svantopolk dog ikke kommen så vidt, at han kunne blive døbt. Han forsikrede stadig, at han nok ville tro på Absalons Gud; men han ville også gerne blive ved at tro på Svantevit, Porewitz, Radegast, og hvad nu hans Landsmænds Guder hed.»er der noget nyt, Svantopolk?«spurgte Absalon.»Ikke andet, end at en Flok væbnede Mænd red her forbi lidt over Middag.Hvem var det?næppe Kongens Mænd,«svarede Venderen,»jeg kunne høre på deres Mål, at det var Skåninger. Det var vist nogle af Oluf Haraldsøns Folk.Det er ikke rimeligt,«tog Esbern nu Ordet,»Oluf er uden -10-

12 Tvivl i Skåne for Tiden. Derhen er Erik i alt Fald dragen for at lede ham op.derfor kan Oluf godt være herovre,«mente Absolon,»han er snu som en Ræv. Vi må passe godt på, at han ikke overrumpler os. Jeg kan ikke komme fra den Tanke, at det var ham, som vi i Middags var sammen med i Haraldsted Skov.«Drengene kom nu ind på Borgen og fik deres Sult stillet ved et solidt Måltid af Flæsk, Brød og Honning med et Krus godt Øl til at skylle det sorte og hårde Rugbrød ned med. Samtidig fortalte de Fru Inge og Brødrenes syttenårige Søster, Jomfru Ingefred, hvad de havde oplevet. Moderen og Søsteren var enige med dem i, at det mærkeligste, der var hændet dem, var Mødet med den unge Mand ved Kapellet. Næppe var deres Måltid til Ende, før Borgvægteren blæste i sit Horn som Tegn på, at der nærmede sig fornemme Gæster. Fru Inge gik til den åbne Vinduesglug og så, at det var de ventede Gæster, Asser Rigs Søster Cæcilia med Dronning Kirsten. De to Damer var ledsaget af deres Jomfruer og en halv Snes væbnede Karle. Dronning Kirsten var lyshåret, mild og venlig af Væsen; men som oftest var hun stille og tankefuld. Man kunne nok i hendes Måde at være på mærke Spor af den kranke Lykke, hun havde haft som Dronning i Norge. Fru Cæcilia var ligeledes stille og alvorlig; hendes svære, mørkebrune Hår hang i to tykke Fletninger ned ad Ryggen på hende. Begge Damerne bar kostbare Dragter af nederlandsk Fløjl. Deres Jomfruer bar små Gyldenstykkes Huer over det udslagne Hår. Våbensvendene var klædte i Ringbrynier og fuldt rustede med Lanser, Skjolde, Sværd og Daggerter. Efter at de fremmede havde nydt et solidt Måltid til Velkomst, samledes Ungdommen nede på Legepladsen, hvor de legede og dansede, medens de sang de nyeste Viser, -11-

13 de kendte, om Mordet på Knud Lavard, Fodevigslaget o. fl. Ridderfruerne og Dronning Kirsten tilbragte derimod Tiden på Højeloftsvalen i Samtale om de alvorlige Tider, de levede i. Efter Nadveren drog Fru Cæcilia og Dronning Kirsten igen til Pedersborg. Fru Inge, hendes Børn og Valdemar fulgte Gæsterne ned på Grønningen; Hestene blev ført frem, Damerne kom i Sadlerne, og under mangt et Godnat drog de ad Hjemmet til. -12-

14 Kapitel 3: Nye Gæster Næste Morgen tidlig er de tre Drenge igen nede ved Avlsgaarden. De har fået Hestene ud og øver sig Ridning og Våbenbrug under Vejledning af Find, Asser Rigs gamle Huskarl. De rider rundt i en Kreds og prøver med deres Spyd at fange en Ring, der dingler højt oppe under en Gren. Valdemar er helt stolt over, at han kan fange Ringen lige så tit som Esbern. Absalon rider godt, men bryder sig øjensynlig ikke så meget om Øvelsen som de to andre. Derimod er han en ivrig Tilhører, hver Gang Find fortæller en Historie fra gamle Tider, da han fulgte Skjalm Hvide i Leding. Da Hestene var jaget trætte, fik de stillet en Skive op for at øve sig i Bueskydning, medens Find ikke glemte at fortælle en Historie om, hvor dygtig Skjalm Hvide havde været til at bruge sin Bue. Men som de var bedst i Gang, vaktes deres Opmærksomhed ved en Rytter, der kom fra Sorøvejen.»Hvem er det?«spurgte Valdemar.»Ham kender jeg,«svarede Find;»det er Peder Saksesøn fra Lolland. Det var hans Fader, Sakse fra Sakstorp, som i sin Tid var med at frelse Erik Emune fra Fangenskabet i Norge.«Den fremmede Rytter kom nu hen til dem. Det var en smuk ung Mand i en Alder af vel fem-seks og tyve År; han havde et åbent, frimodigt Åsyn, lyst Skæg og Hår og var for øvrigt i Ringbrynie og godt væbnet.»jeg tager vel ikke fejl,«sagde han med lollandsk Tonefald,»dette er vel Asser Rigs Gård?Ja, det er,«svarede Esbern,»hvor kommer du fra?«-13-

15 »Jeg er Sakse Falks Søn på Lolland; jeg har Brev fra min Fader til Ridder Asser Rig med Begæring, om jeg kan komme til at tjene ham.din Faders Navn kender vi,«svarede Esbern,»det er godt nok; men vor Fader er ikke hjemme. Han følger Kongen i Leding mod Oluf Haraldsøn.Så får jeg lede ham op,«svarede Rytteren.»Bliv hellere hos os, til han kommer herhjem,«sagde Absalon,»vi har lovlig få Folk her på Borgen og kan godt trænge til et Par stærke Arme mere.fru Inge vil sikkert blive glad, fordi du kommer,«sagde Valdemar,»og min Søster Kirsten har ikke glemt, at din Fader hjalp Erik Emune ud af Fangenskabet hos den norske Kong Magnus.Du er altså Valdemar Knudsøn,«sagde den unge Lollik, idet han med et glad Smil så på den smukke, kække Dreng;»dig kunne jeg nok have Lyst til at tjene, når din Tid kommer.«drengene førte den fremmede op til Fru Inge, som med Glæde tog mod hans Tjeneste, til hendes Husbond kom hjem. Da det blev Middag, indfandt Broder Johannes fra Sorø Kloster sig. Han kom et Par Gange om Ugen for at læse og skrive med Børnene. Broder Johannes var en mager, alvorlig Mand på et halvt Hundrede År; han gik barfodet, og den grove Kutte var bunden sammen med et Bastreb. Han var for Resten en lærd Mand, som ikke alene var fuldt kyndig i Latin, men også i alt, hvad der angik den hellige Kirkes Videnskaber. I Absalon havde han ikke alene en højst lærvillig, men også en særdeles begavet Lærling, og dette forsonede ham noget med, at Esbern og Valdemar ikke var så glade for at give sig af med boglig Lærdom. -14-

16 Da Broder Johannes havde fået sin Middagsmad sat til Livs og drukket en Kande af Fru Inges gode Øl, skulle der tages fat på Videnskaberne. Først skulle Drengene skrive Latin på deres Vokstavler. Det var små, glatte Brædder, overtrukket med Voks på den ene Side, og på dem skrev de med en spids Benpen. Pergament var jo I alt for kostbart til at øve sig på. Når Tavlen var skreven fuld, kunne Vokset igen glattes ud med en flad Spån. Da de havde skrevet nogle Linier efter Broder Johannes's Diktat, sagde Valdemar:»Broder Johannes, jeg stak Ringen lige så tit i Formiddags som Esbern!Det er godt, Valdemar,«svarede Munken;»men nu har vi andet at tænke på.«og han dikterede videre.»vi bliver da tidlig færdige i Dag,«sagde lidt efter Esbern,»vi skal med Svantopolk ud at grave nogle Ulveunger ud.det kan nok nås, min gode Esbern; se blot, du kommer til at skrive lige så pænt som din Broder.Det behøves ikke, Broder Johannes,«svarede Esbern,»Absalon skal jo være Klerk; jeg skal være Ridder ligesom min Fader.«Nu skrev Drengene flittigt i nogle Minutter; så kunne Valdemar ikke tie stille længere.»så du ingen Ulve, da du gik fra Sorø i Formiddags, Broder Johannes?«spurgte han med stor Iver.»Nej, jeg har ikke set andre Ulveunger end dig i Dag,«var Svaret.»Man kan jo nok kalde ham en Ulveunge,«bemærkede Esbern dybsindigt,»for Ulv Jarl var jo hans Stamfader; men jeg vil hellere kalde ham en ung Løve, fordi han er af Kongeslægten; der er Løver i det danske Våben. Løven er jo -15-

17 Dyrenes Konge; således skal Valdemar også engang være Danmarks Konge.Men han er det ikke endnu,«bemærkede Broder Johannes tørt;»nu skal både han og du øve jer i at bruge Griffelen.«Lidt efter sagde Valdemar:»Har du nogen Sinde været med til at grave Ulve ud, Broder Johannes?Lad heller de to gå med Svantopolk og finde den Ulvehule,«sagde nu Absalon,»de har ikke andet i Hovedet i Dag. Så skal jeg være flittig for dem med.lad så være, da Vejret er så godt,«sagde Munken, og næppe var Tilladelsen given, før Esbern og Valdemar var på Vej ned mod Stalden for at træffe Svantopolk. Absalon og Broder Johannes blev siddende, fordybede i Samtale om Fædrelandets Forhold, et Emne, som Absalon aldrig kunne blive ked af. -16-

18 Kapitel 4: På Ulvejagt Hen på Eftermiddagen finder vi Esbern og Valdemar, ledsagede af Svantopolk og de to Karle, i den store Skov, der strakte sig øst for Sorø- og Tjustrupsøerne. De var alle væbnede med Ulvespyd, og de to Drenge havde desuden deres Buer og Pile. Svantopolk og de to Karle havde Spader med for at kunne grave Ulveungerne ud af Hulen, og tre af Asser Rigs Ulvehunde sprang med glade og livlige Glam omkring det lille Selskab. Da de kom ind i Skoven, bød Esbern Hundene at tie og følge bagefter. Jægerne gik nu forsigtigt spejdende frem mellem de store Egestammer; hist og her var der tæt Krat af Hassel eller Naur; på sumpige Steder var der frodig Elleskov. Pludselig sprang Hundene frem med oprejste øren. Selskabet standsede. Inde fra en Tykning hørte de et Brøl som af en Hjort, der var i Fare, og straks efter et Par skingrende Hyl, som åbenbart kom fra et Par Ulve; tørre Grene knagede, og det raslede i Hasselkrattet, medens Brølet og Hylene tog til.»lad os skynde os derhen!«udbrød Esbern ivrigt;»det er Ulve, som er faldet over en Hjort.«Esbern og Valdemar gik forsigtigt frem efter Lyden, medens Svantopolk og Karlene fjernede sig noget ud til begge Sider for dem, således at det lille Selskab i en Halvbue rykkede frem mod Kamppladsen. Det var næppe muligt at holde Hundene tilbage. Jægerne nærmede sig forsigtigt, og det varede ikke længe, før de så de kæmpende. Det var en stor, prægtig Kronhjort, en fuldt udviklet Tolvender, som var bleven overrasket i sit Leje af to store Ulve. Hjorten stod med Ryggen mod en mægtig Eg, der hævede sig op over Haslerne, og medens den hidsigt -17-

19 stampede i Jorden med Forløbene, stangede den efter de to Ulve, som under vilde Hyl gjorde det ene Spring efter det andet for at bide sig fast i deres udvalgte Offers Hals.»Skal vi skyde, Esbern?«hviskede Valdemar.»Ja,«svarede Esbern,»hold du på ham til højre, så holder jeg på den anden!«svantopolk og de to Karle havde imidlertid nærmet sig og holdt deres Spyd rede. De to Drenge lagde hver en Pil på Buen, og i samme Øjeblik hvinede de fra Strengene. Esbern ramte sin Ulv lige bag den højre Bov; Ulven styrtede om på Ryggen og var åbenbart død med det samme. Pilen havde sikkert nok gennemboret Hjertet på den. Også Valdemars Pil havde ramt; men hans Ulv var kun bleven let såret i det ene Forben. Med et rasende Hyl vendte den sig fra Hjorten og styrtede frem mod sin nye Fjende. Hjorten, som nu var bleven befriet og tilmed så, at der var Mennesker, brød bragende gennem Krattet og flygtede. Den sårede Ulv for med opspilet Gab frem mod Valdemar, som uden Frygt ventede på sin Fjende med fældet Spyd. Idet Ulven sprang imod ham, stødte han også Spydet i Brystet på den; men han var for svag til at standse Ulven, der løb ham -18-

20 over Ende og kastede sig over ham. Heldigvis sprang Hundene i samme Øjeblik fra begge Sider over Ulven, og Esbern og Svantopolk for ind på den med deres Spyd. Dødeligt såret væltede den sig om på Ryggen, og Valdemar slap med at få sin Trøje flået itu i Brystet.»Sejr i din Hånd og Sejr i din Fod!«råbte Esbern henrykt, da han så den fældede Fjende ligge for sine Fødder.»Men du bløder jo, Valdemar!«tilføjede han bekymret, da han så, at den sønderflængede Trøje begyndte at farves rød.»det betyder ikke noget!«svarede Valdemar,»det er bare et Par Rifter af Ulvens Kløer.«Medens det lille Selskab fik travlt med at opsøge Ulvenes Hule og grave Ungerne ud, vil vi følge med Svantopolk, der efter sit Folks Sædvane forslog noget af Tiden med at drage ud på Spejdertog. I disse urolige Tider var det for øvrigt ganske naturligt, at man sikrede sig mod ubehagelige Overraskelser. For Svantopolk var det en sand Glæde at drage ud som Spejder. Når man så ham stille smyge sig gennem Krat og Buske uden at røbe sig ved den mindste Lyd, var man straks på det rene med, at han var født Spejder. Et Stykke neden for Bakken løb Sorøvejen. Svantopolk nærmede sig den forsigtigt og brugte hele Tiden ethvert Kighul, der kom til Syne mellem Buskene. Pludselig gav det et Sæt i ham; han standsede, idet han så fem-seks væbnede Ryttere komme frem fra en Bøjning af Vejen. De red langsomt og talte med hverandre. Svantopolk hørte på Sproget, at det var Skåninger, og han var derfor temmelig vis på, at det var Oluf Haraldsøns Folk. Han fulgte efter dem inde i Skoven, idet han nøje passede på, at de ikke fik ham at se. Da de var kommet et Stykke frem ad Vejen, standsede de ved en åben Plads, hvor der lå -19-

21 et gammelt, omblæst Egetræ.»Lad os lade Hestene bede her,«sagde Anføreren,»vi får et langt Ridt for os, hvis vort Ærinde lykkes.vi kan måske få andre Heste, hvis disse bliver redet trætte,«bemærkede en.»det er ikke så nemt at få ordentlige Heste,«var Svaret,»Bøndernes små, lådne Udgangsøg kan vi ikke hjælpe os med.«rytterne steg nu alle af Hestene, og medens de lod dem græsse, holdt de selv Aftensmåltid af deres medbragte Forråd; blandt dette var også Dunke med et Indhold, som øjensynligt havde en oplivende Virkning på dem.»blot nu Jagten lykkes for os,«bemærkede en.»det gør den nok,«sagde Anføreren,»vi kan sagtens få fat på hende; men det bliver naturligvis mere vanskeligt at bringe hende i Sikkerhed.«Svantopolk trak sig nu ganske stille tilbage; da han var kommen uden for Hørevidde, løb han hurtigt tilbage til sit Selskab, der lige havde fået fem Ulveunger op for Dagens Lys. Svantopolk fortalte, hvad han havde set, og Esbern sagde: -20-

22 »Jeg går med dig hen og ser, hvad det er for Folk.Skynd jer blot at komme tilbage,«sagde Valdemar,»vi må se at komme hjem, før det bliver mørkt.«da Esbern under Svantopolks Førerskab var nået hen til Stedet og forsigtigt nærmede sig Rytterne, så de, at disse var ved at stige til Hest. De hørte en af dem sige:»det bliver for sent i Aften!Det gør det,«svarede Anføreren;»men vi bliver i Skoven der i Nat, og i Morgen tidlig skal det nok lykkes os at få fat på det sjældne Vildt!Hvor langt har vi endnu at ride?«spurgte en.»jeg tænker, vi er der henimod Aften,«svarede Anføreren,»hvis vi da ikke rider fejl i disse tætte Skove.«Rytterflokken travede ad den smalle Skovvej ad Sorø til, og Esbern og hans Ledsagere vendte tilbage til deres Selskab. Alle var nysgerrige efter at vide, hvad Rytterne førte i deres Skjold; men de opgav snart at gætte det. Da de kom hjem, sagde Absalon:»Her har været en fremmed Rytter for et Par Timer siden.hvad ville han?«spurgte Esbern.»Han ville spørge, om Valdemars Søster Kirsten var hos os,«svarede Absalon,»det syntes, som om det lå ham stærkt på Sinde at få det at vide.hvad sagde du så?«spurgte Valdemar.»Jeg spurgte naturligvis, hvem han var, og da det så ud til, at han ikke holdt af at sige det, svarede jeg, at jeg ikke ønskede at sige, hvor hun var, selvom jeg vidste det. Så red han igen; men jeg syntes bestemt, at han var en af de Ryttere, som vi forleden Dag så ved Kapellet i Haraldsted Skov.«-21-

23 »Gud ved, om han ikke hørte til den Flok, som vi så i Skoven i Dag,«sagde Esbern,»kan du huske, Svantopolk, hvad det var, de talte om?ja,«var Svaret,»de var ude på Jagt efter nogen.men hvem?det talte de ikke om.i alt Fald er de ikke nogen af vore Venner,«sagde Esbern,»det er vist bedst, at vi i Morgen kommer ud og ser lidt efter dem.i Morgen er det Kirkefred,«svarede Absalon,»det er jo Søndag.«-22-

24 Kapitel 5: Oluf Haraldsøn Da Oluf lykkelig var undgået at falde i Erik Emunes Hænder, var han flygtet til Sverrig og havde ved svenske Venners Hjælp udrustet en Flåde, med hvilken han begyndte en Krig mod Erik Emune og efter dennes Død mod Efterfølgeren Erik Lam, en Borgerkrig, der sikkert har været en af de blodigste her i Landet, eftersom det siden sagdes, at der på een Dag havde stået tre Kampe og i eet År tretten Slag. Ved alle disse Kampe vil vi dog ikke dvæle, men kun minde om, at Erik Lam i et heftigt Slag ved Glugstorp i Skåne havde vundet en betydelig Sejr; Oluf flygtede til Sverrig; men Kong Erik blev nogen Tid i Skåne for at bringe Bønderne til Rolighed igen. Hos Kongen var Rigets betydeligste Høvdinge, særlig Skjalm Hvides Sønner Toke, Sune, Ebbe og Asser Rig og deres Svoger Peder Thorstensøn. Det var en måneløs Aften i Maj Måned, at en Snekke sejlede ind i Farvandet Havn i Øresund, hvor der langs Kysten lå nogle Hytter, som var beboet af Fiskere. Langs Strandbredden hang deres Garn til Tørring på høje Stænger. Farvandet var så dybt på dette Sted, at Skibet kunne sejle tæt ind til -23-

25 Kysten. Da de havde kastet Anker, kom en hel Del væbnede Mænd i Land fra Skibet og tog Opstilling på Strandbredden. Straks efter kom der et nyt Skib sejlende, og derefter flere. Alle lagde de til Land på samme Sted, og alle var de besatte af Krigsfolk. Da alle Skibene var bleven fortøjet, og hele Mandskabet tillige med et Antal Heste var kommet i Land, var det en Hær på omkring et Tusind Mand. Anføreren var, så vidt det kunne iagttages i Mørket, en ung Mand med tyndt, lyst Skæg; hans Holdning var rank og dristig; han sad godt på sin lille Hest, og hans Stemme havde en behagelig Klang, da han talte til de Ryttere, som holdt tæt omkring ham.»nu sørger du for, Oluf Hase, at holde Hæren samlet her i de nærmeste Byer, til jeg kommer igen. Jeg må nødvendigyis ud til Egnen om Fjenneslev for at se, hvorledes det står til på den Kant af Landet.Vær kun rolig, Herre Konge,«svarede den tiltalte;»alt skal blive taget i Agt; men vi er jo nødt til at sprede os noget her i Nordsjælland for at få den nødvendige Føde hos Bønderne.Det forstår sig; men hold alligevel Hæren så vidt muligt samlet. Når vi først har taget Roskilde, vil vi skynde os at tage de befæstede Gårde i Sorøegnen, der tilhører Skjalm Hvides Slægt, før de kommer hjem fra Skåne. Netop derfor er jeg nødt til at undersøge Forholdene. Men det varer kun et Par Dage.«Derefter red han, fulgt af en halv Snes Ryttere, ad Vejen, der førte langs Sundet ned ad Køge til, medens den øvrige Del af Hæren i Nattens Løb besatte de nærmeste Landsbyer, Solbjerg, Serridslev, Utterslev og Brønshøj. Den unge Mand, som Oluf Hase havde givet Kongenavn, -24-

26 var ingen anden end Oluf Haraldsøn. Medens Kong Erik mente ham vel forvaret hos Kong Sverker i Sverige, havde han med den Hastighed, der udmærkede alle hans Bevægelser, indskibet sig med Resten af sin Hær for at udføre et uventet Indfald i Sjælland. - - Vi træffer Oluf med sit lille Følge igen i Skovene ved Haraldsted. De holder Hvil; Hestene græsser, og Oluf og hans Mænd er i Færd med at spise deres Middagsmad, som de har skaffet sig for gode Ord og klingende Sølv hos Benediktinermunkene inde i Ringsted. Der er stillet Vagtposter ud på begge Sider af Vejen.»Du kender jo Knud Lavards Datter Kirsten, Tage Bjørn?«sagde Oluf pludselig.»ja, hende, som i sin Tid var gift med Kong Magnus den Blinde i Norge,«svarede den tiltalte.»ja vel, blind var det Fæ, også før Harald Gille lod øjnene stikke ud på ham! - ved du ikke, hvor Kirsten nu er?hun er sikkert på Pedersborg hos Cæcilia, Skjalm Hvides Datter, - eller måske i Fjenneslev hos Fru Inge.Vi må få at vide, hvor hun er. Når jeg nu rider tilbage til Hæren, så må du med de Folk, du beholder tilbage, for enhver Pris se at få fat på hende og, føre hende til mig. Når jeg først har overvundet Erik Lam, så gifter jeg mig med hende; så vil alle Knud Lavards gamle Venner holde med mig for hendes Skyld.Den Plan er god nok, Herre Konge,«svarede Tage Bjørn,»men hvor skal vi forvare hende, mens Krigen står på?det kan vi altid tænke på, når du først har hende fat. Men I må vare jer for at gøre for megen Larm; se at få fat på hende så stille som muligt, at I ikke skal blive forfulgt. Du så Asser Rigs Sønner og Kirstens Broder, den unge Valdemar, nede ved Kapellet; jeg tør sværge på, at de havde -25-

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Interview med Serpina Mithramsdatter

Interview med Serpina Mithramsdatter Interview med Serpina Mithramsdatter af Helle Ryding 2013 Interview med Serpina Mithramsdatter Det er nok det mærkeligste sted, jeg indtil nu har siddet og interviewet nogen. Det er efterår. Morgenluften

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere