Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk"

Transkript

1 Kurser i Neurorehabilitering udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret

2 Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de fleste af de kurser vi udbyder i 2015, som ud fra forskellige faglige tilgange har til formål at opkvalificere dig og andre fagprofessionelle, der arbejder med neurorehabilitering af hjerneskadede patienter/medborgere. Nyeste udgave fines altid på. Alle kurser og tilhørende hold lægges på så snart de er klar! Nyeste udgave findes altid på Neurorehabilitering er i udgangspunktet en tværfaglig disciplin, og derfor finder du her en del tværfaglige kurser. Men du finder også monofaglige forløb, som er udviklet ud fra det faktum, at en solid monofaglighed er en forudsætning for, at man kan være en stærk medspiller i det tværfaglige. Kurserne henvender sig til alle fagprofessionelle inden for hjerneskadeområdet; og uanset om du er ansat i hjemmeplejen, på et kommunalt genoptræningscenter, et plejehjem, et bo- og træningstilbud eller et hospital, vil du finde kurser, der matcher dine behov for efteruddannelse. Enkelte af kurserne vil også være særdeles anvendelige for sagsbehandlere, visitatorer, jobkonsulenter, og hjemmevejledere i kommunen. Du kan starte med at få et overblik i indholdsfortegnelsen på næste side. Her finder du kurserne i den rækkefølge, de bliver udbudt; og under det enkelte kursus finder du en nærmere beskrivelse af kursets formål, indhold, afviklingstidspunkt, pris etc. Yderligere oplysninger om kurserne fås på tlf.: / Vi glæder os til at se dig på kursus hos os. Tilmeld dig via Systemet er nemt at bruge. Når du er kommet ind på hjemmesidens forside, klikker du først Skift katalog, vælg derpå Regionshospitalet og klik til sidst på Kurser. Du tilmelder dig under de enkelte kurser. Er du ikke ansat i Region Midtjylland, skal du, inden du tilmelder dig et kursus første gang, oprette dig som Bruger af systemet. Hvilket også er såre nemt følg blot anvisningerne på hjemmesiden du finder feltet på forsiden, i øverste højre hjørne. Husk du kan altid oprette en holdagent og vil dermed automatisk få en i det øjeblik vi åbner for tilmelding for nye hold. Gå ind på Plan2Learn/find s katalog og søg på det ønskede kursus. Holdagenten findes nederst på siden med beskrivelse af kurset.

3 sfortegnelse Kurser i kronologisk rækkefølge Åbne kurser Grundkursus i behandling af ansigt, mund og svælg Tre hold 5 Guidet taktil Interaktionsterapi, Introduktionskursus 1 To hold 6 Neuropædagogik, modul 1 To hold 7 Kurser og uddannelser 2015 Gangtræning til personer med apopleksi Syn og Hjerneskade Behandling af OE hos patienter med hemiplegi/-parese Dobbeltdiagnose hjerneskade eller misbrug? Neuropædagogik, modul 2 To hold Bobath grundkursus, Undersøgelse og behandling af voksne med neurologiske lidelser Optræning efter frontallapskader den nyeste viden om følger af og optræning efter skade i hjernens frontale områder MBSR - Mindfulness Baseret Stress Reduktion 8 ugers evidensbaseret kursusprogram Nyhed Håndtering af trachealtuber

4 Pårørendesamarbejde rette hjælp til rette tid på rette sted Nyhed Kursus for rygterapeuter et modulopbygget forløb over 4 dage Afasi og Kommunikation Fysio Flow 20 Inkontinens hos neurologiske patienter 21 Kurser og uddannelser 2015 Facts om den menneskelige hjerne Bobath Advanced AMPS Assessment of Motor and Process Skills Patienter med hukommelsesproblemer den nyeste viden om hukommelse og optræning heraf Gangtræning til personer med apopleksi LIN - Lejring i Neutralstillinger Evaluation of Social Interaction - ESI Skræddersyede kurser Eksempler/tilbud på skræddersyede kurser: o Konflikthåndtering og selvbeskyttelse o Afasi og Kommunikation o Guidet taktil Interaktionsterapi o FIM et nemt og brugbart scoringsredskab o Neuropædagogik, modul 1 I kommunal kontekst o Neuropædagogik, modul 2 I kommunal kontekst Praktiske oplysninger 4 37

5 Grundkursus i behandling af ansigt, mund og svælg (F.O.T.T.) I 2015 udbydes der tre hold med det samme kursus indhold. Holdene afvikles i ugerne: 5 ( januar) 21 ( maj) 39 ( september) I tidsrummet: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Stedet er: Uddannelsescentret, Regionshospitalet Pris: Kr. 7400,- Beløbet dækker undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning. Tilmelding: Alle pladser er besat i 2015 Er at give dig teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at bruge FOTT (Facial Oral Tract Therapy) som behandlingsmetode over for senhjerneskadede patienter/borgere, der har problemer med at synke, drikke, spise, tale samt åndedrætsbesvær. Kurset er et tværfagligt grundkursus og er baseret på Coombes modellen (G/FOTT). Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og talepædagoger. I kurset indgår teoretiske og praktiske aspekter, deltagernes egne erfaringer og supervision af praktisk arbejde med undersøgelse og behandling af neurologiske patienter. Anatomi og fysiologi omkring ansigt, mund og svælg Normal holdning og bevægelse, baseret på Bobath-konceptet Typiske bevægelsesproblemer hos hjerneskadede patienter og deres indvirkning på ansigt mund og svælg Undersøgelse af ansigt, mund og svælg Behandling af problemer med at spise og drikke; mundhygiejne; nonverbal kommunikation samt åndedræt, stemme og artikulation Kursusdeltagerne skal være fortrolige med at forflytte en patient fra f.eks. kørestol til behandlingsbriks. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, selv-erfaringsøvelser, praktiske øvelser med supervision, patientdemonstration og -behandling, caseanalyse, videofremvisning og diskussion. Undervisere Specialergoterapeut, MScOT, Ph.d., F.O.T.T.-instruktør Annette Kjærsgaard, Regionshospitalet Udviklingsergoterapeut, Master i rehabilitering, F.O.T.T.-instruktør Jim Jensen, Regionshospitalet 5

6 Guidet Taktil Interaktionsterapi Introduktionskursus I - 5 dage I 2015 udbydes der 2 hold med det samme indhold: Tid og sted: Hold 1: Uge Hold 2: Uge i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Er at gøre dig bekendt med principperne i Taktil Interaktionsterapi (inspireret efter Affolter-modellen). Kurset tager udgangspunkt i det taktile system; og det fokuserer på, hvordan man støtter patienten i at anvende relevant sanseinformation i forbindelse med aktiv træning i at løse problemer. Gennemgående tages der udgangspunkt i dagligdags aktiviteter, der spiller en væsentlig rolle i forhold til bedring af kognition og perception af bevægelser. Antal deltagere: Max. 12 Pris: Kr ,- Dækker undervisning og forplejning under kurset Tilmelding: Hold 1: Uge 11 Senest den 16. februar 2015 Hold 2: Uge 47 Senest den 26.oktober 2015 på: Ergoterapeuter og fysioterapeuter, logopæder, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som arbejder med behandling af patienter med traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser. o Teoretiske emner og begreber o Taktile interaktioner som grundlag for udvikling o Identifikation af problemer o Løsning af problemer o Planlægning af patientbehandlinger o Guidings-øvelser o Patientbehandlinger o Observationer af arbejdet med patienter Start & slut: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Teoretiske oplæg, diskussioner, praktisk afprøvning i grupper, egne erfaringer, videoanalyser, patientbehandling i mindre grupper. Opsamling i plenum. Kurset er udpræget procesorienteret, og af samme grund vil kurset være styret af en fortløbende, dvs. fra dag til dag, detailplanlægning. Sprog Kursussproget er et letforståeligt engelsk, med mulighed for oversættelse til dansk undervejs. Undervisere G/TIT-instruktører fra Therapiezentrum Burgau, Tyskland samt erfarne terapeuter fra. 6

7 Neuropædagogik - Modul 1 - et tværfagligt introduktionskursus Hold 1: april 2015 Hold 2: oktober 2015 Kurserne afholdes i Uddannelsescentret, Regionshospitalet BEMÆRK Kurset følges op med et Modul 2, der afvikles for Hold 1: Den maj 2015 Hold 2: Den nov (Særskilt tilmelding) Max. 24 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset HOLD 1: Senest den 18. marts 2015 Hold 2: Senest den 14. sep Kursusdagene starter kl og slutter kl Er at give dig en grundlæggende introduktion til neuropædagogik, anvendt i den tværfaglige rehabilitering af voksne senhjerneskadede. Efter kurset vil du have en øget forståelse for at arbejde på et neuropædagogisk grundlag, og du vil have kendskab til tænkemåder og metoder, som du kan anvende i det daglige arbejde med at lægge strategier for hjerneskadede borgere/patienter. Kurset giver dig endvidere viden om hjernens opbygning og funktion som grundlag for at forstå, hvorfor hjerneskadede medborgere reagerer som de gør, og hvad konteksten betyder for dit møde og samspil med den hjerneskadede - herunder hvordan du kan støtte borgeren/patienten i hans/hendes læringsproces. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, talepædagoger og pædagoger. Du bliver introduceret til: o Hjernens opbygning og funktion, samt overordnede strategier i forhold til skadens placering o Neuropædagogik-begrebet som en tværfaglig meta-metode o Teori om stress og læring og om zonen for nærmeste udvikling o Analyse af patientens ressourcer og problemer som indgangsvinkel til den tværfaglige strategi o Væsentlige aspekter i pårørendearbejde Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og dialog. Opfølgning Kurset udgør Modul 1 af i alt 2 moduler. På Modul 2 arbejdes der videre med anvendelsen af den grundlæggende viden fra modul 1 via refleksion over egne cases fra praksis. Undervisere Specialist i Neuropsykologi, Mette Aggerholm, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Ungementor og specialeansvarlig ergoterapeut Hanne Skovgaard Petersen, Regionshospitalet 7

8 Gangtræning til personer med apopleksi 20.og 21. april 2015 Uddannelsescentret på Regionhospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Er at give dig en indføring i, hvordan du kan genoptræne patienter/borgere med gangforstyrrelser som følge af en apopleksi. Du får indsigt i, hvad der kendetegner gangafvigelser hos apopleksiramte, samt mulige underliggende årsager på kropsfunktionsniveau og deres mulige indbyrdes sammenhænge. Desuden får du inspiration til fysioterapeutisk intervention. Max. 20 Kr kr. Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 31. marts 2015: Mandag den : Tirsdag den : Fysioterapeuter, der arbejder med apopleksipatienter. o Hvad kendetegner o gang? o Klinisk ræsonnering over gangproblemer, ud fra patientcases o Inspiration til gangfacilitering på kropsfunktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau o Måleredskaber o Aktuel viden og evidens på området Kursets veksler mellem teori, analyse, praktik samt workshops med patienter/brugere. Undervisere Fysioterapeut, Specialist i Neurofysioterapi, Bobath instruktør/ibita Karen Hastrup, Neurorehabiliteringen, Hospitalsenheden Vest, Region Midt. Specialeansvarlig fysioterapeut, MR, Marianne Jensen, Regionshospitalet Fysioterapeut William Sloth, Adjunkt, Via University College Holstebro, Ganglaboratoriet, Regionshospitalet. Fysioterapeut, ph.d. John Brincks, VIA University College Århus. 8

9 Syn og hjerneskade 28. april 2015 i Uddannelsescentret på Regionhospitalet Max. 16 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest den 7. april 2015 til Kursusdagen starter kl. 09:00 og slutter kl. 16:00 At sætte deltageren i stand til tidligt at erkende hyppigt forekommende, og ofte uopdagede, synsproblemer, som har negativ indflydelse på rehabiliteringsforløbet. Dels med enkle testmetoder, dels ved målrettet observation. Der tages stilling til strategivalg i relation til rehabilitering og kompensation. Ergoterapeuter, neuropsykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og logopæder, der arbejder med rehabilitering af hjerneskadede medborgere. o Kursusdagen har blandt andet fokus på: o Synsfeltsdefekter og deres funktionelle betydning. Synsfeltsdefekter berører også evnen til at stedfæste synlige objekter, læsning og balancefunktion, og rehabiliteringsmuligheder er forskellig i relation til skadeslokation og størrelse, og om der er ingen eller svag detektion af lys/kontraster/bevægelse i det berørte synsfelt o Der gives eksempler på hensigtsmæssige visuelle hensyn til terapeutens egen behandlingsstrategi i forhold til kommunikationen og arbejdet med den synshandicappede patient i rehabiliteringsforløbet o Begrebet Syn som en aktiv lært proces for styring og kontrol af motorik, der kan modificeres og trænes i stort omfang. Synet er ikke blot en sensorisk sans, men er udtryk for en aktiv og selvudviklende og selvregulerende proces, der sætter os i stand til at planlægge og udføre komplicerede bevægemønstre i et komplekst scenarie o Patientens behandlingsmuligheder med specielt fokus på relevant neurooptometrisk udredning og behandling. Neurooptometri hviler på en sundhedsvidenskabelige baggrund, men behandlingen ligger uden for det traditionelle danske sundhedsvæsen, som derfor i vid udstrækning ikke kender mulighederne. Neurooptometrien er den eneste profession med uddannelse i at håndtere disse funktionelle synslidelser og har en kernekompetence med grænseflader til neuropsykologi, fysioterapi, ergoterapi, opthalmologi og optisk fysik Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser og case-analyser. Underviser FCOVD, optometrist Steen Aalberg, Sønderborg. Privatpraktiserende med mange års erfaring i arbejdet med syn og hjerneskade. Læs evt. mere på 9

10 Behandling af OE hos patienter med hemiplegi/-parese - et 2 dages monofagligt kursus for ergoterapeuter Tid og sted: Den maj 2015 i Uddannelsescentret på Regionhospitalet Hammel Neurocenter Max. 12 Kr ,- Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 15.april 2015 til: Kurset starter hver dag kl. 08:30 og slutter 1. dag kl og 2. dag, sidste dagen, kl. 16:00. Er at give dig øget viden om og praktiske færdigheder i at kunne behandle neurologiske patienter/borgere, der har problemer med den øvre ekstremitet. Behandlingsdemonstrationen tager udgangspunkt i patienternes/borgernes dagligdag og problemstillinger og netop med henblik på at gøre patienterne/borgerne bedre i stand til at kunne mestre deres hverdag. Ergoterapeuter, som arbejder med rehabilitering af patienter/borgere med følger efter apopleksi. Hovedfokus ligger på: o Teoretisk oplæg om armens/håndens funktion o Motorisk læring o Praktisk arbejde i form af workshops o Patientdemonstration o Diskussion af særlige problemstillinger Kurset har karakter af en workshop, hvor der veksles mellem teori, praktisk analyse af funktion af den øvre ekstremitet og demonstration af praktiske behandlingstiltag til særlige problemstillinger. Se detailprogram neden for. Underviser Udviklingsergoterapeut Peter Vögele, Glostrup Hospital, København. 10

11 Dobbeltdiagnose 26. maj 2015 i Uddannelsescentret på Regionshospitalet Max. 25 Kr 1.650,- Dækker undervisning og forplejning i undervisningstiden Senest den 4. maj 2015 til: Er at opkvalificere din forståelse for og kontakt med patienter eller borgere med dobbeltdiagnose, her hjerneskade og misbrug. Dette indebærer en øget viden om rusmidler, deres påvirkning af både den raske og den skadede hjerne, såvel akut som på længere sigt. Efter kurset vil du have et skærpet blik for at kunne skelne mellem symptomer og adfærd, der er betinget af henholdsvis misbrug eller hjerneskade. Primært fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker, der arbejder med neurorehabilitering af hjerneskadede patienter/borgere. Andre faggrupper, der vurderer, de kan have glæde af kurset i forhold til deres daglige neurorehabiliteringsarbejde kan også deltage. Følgende emner vil blive gennemgået i løbet af dagen: Diagnosekriterier, hvad er afhængighed, forskellige rusmidler, hvor og hvordan påvirkes hjernen, akutte og længerevarende følgevirkninger af misbrug, herunder kognition, adfærd og personlighed, afhængighed og misbrugsfølger i neurorehabiliteringen samt indblik i rusmiddelbehandling. Kursusdagen starter Kl. 09:00 og slutter kl. 15:30 Dagen består primært af oplæg med cases, men der vil løbende være mulighed for at stille spørgsmål og komme med egne cases. / Underviser Specialist i neuropsykologi Heine Lund Pedersen, Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3, Risskov, Århus. 11

12 Neuropædagogik Modul 2 - et overbygningskursus til Neuropædagogik Modul 1 med særligt fokus på anvendelse i egen praksis Hold 1: Den maj 2015 Hold 2: Den nov i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 16 Kr ,- Dækker undervisning og forplejning under kurset HOLD 1: Senest den 7. maj 2015 Hold 2: Senest den 20. oktober Kursusdagene starter kl og slutter kl At bygge videre på det teoretiske og praktiske grundlag fra Neuropædagogik - Modul 1, et tværfagligt introduktionskursus. På dette kursus Modul 2, er der særligt fokus på, hvordan du udvikler og anvender neuropædagogiske strategier i dit praktiske arbejde med voksne senhjerneskadede. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, talepædagoger og pædagoger Du kan optages på kurset, hvis du har en bred viden og erfaring fra dit daglige arbejde med senhjerneskadede borgere på et neuropædagogisk grundlag eller har gennemført kurset Neuropædagogik Modul 1. et på kurset baserer sig langt overvejende på de cases, som deltagerne på forhånd har indsendt. Med udgangspunkt i casematerialet, udvælger underviserne nogle specifikke, relevante emner, som de præsenterer med korte, teoretiske oplæg. Gennem analyse af og refleksion over de udvalgte cases illustreres, hvordan du i din egen praksis kan arbejde med senhjerneskadede borgere/patienter på et neuropædagogisk grundlag. Undervisningen veksler mellem korte oplæg fra underviserne, analyse af og refleksion over deltagernes egne cases i plenum, samt evt. gruppearbejde. Undervisere Specialist i Neuropsykologi Mette Aggerholm, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Ungementor og specialeansvarlig ergoterapeut Hanne Skovgaard Petersen, Regionshospitalet 12

13 Undersøgelse og behandling af voksne med neurologiske lidelser Bobath Konceptet - et internationalt anerkendt IBITA Bobath grundkursus 1 del: juni del: august del: 28. sep.-2. okt Alle 3 dele afvikles i Uddannelsescentret på Regionshospitalet DELTAGERE: 20 ergo- og fysioterapeuter kr. Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 18.maj 2015 til Kurset starter hver dag kl. 08:30 og slutter de fleste dage kl. 17:00 Er at give dig viden og færdigheder i forhold til bevægelsesudfald hos personer med følger efter skade på CNS. Efter forløbet har du et indgående kendskab til især apopleksiramte personers sansemotoriske udfordringer, og du kan gennemføre terapeutiske tiltag i forhold hertil. Ergo- og fysioterapeuter fra primær- og sekundærsektoren, som i det daglige behandler personer med erhvervet hjerneskade. Det kan anbefales, at flere ergo- og fysioterapeuter fra samme arbejdssted deltager, men det er ikke en forudsætning for optagelse på kurset. Kurset giver et grundigt kendskab til terapeutisk undersøgelse, klinisk ræsonnering samt behandling af personer med neurologiske dysfunktioner. Deltagerne opøver færdigheder i observation, analyse og facilitering af effektiv, direkte aktivitetsrelateret postural kontrol og bevægelseskontrol. Klinisk ræsonnering og behandling står i fokus, kompletteret af teoretiske indlæg, og overføres på kurset direkte til deltagende patienter/borgere. Kurset er meget klinisk orienteret, med høj grad af deltageraktivitet. Der afleveres kliniske opgaver under kursets 2. og 3. del. Det forudsættes, at deltagerne i kursets mellemliggende perioder praktiserer det tillærte i klinisk arbejde. Der undervises på dansk og et letforståeligt svensk. Undervisere: Marit Nääs, ergoterapeut, MSc, IBITA Basic Course Instructor, Sverige. Karen Hastrup Arentsen, Specialist i Neurofysioterapi, IBITA Basic Course Instructor, Danmark - - Niveau Niveauet svarer til den aktuelle, internationale kursusbeskrivelse for et basiskursus i IBITA-regi (International Bobath Instructors/tutors Training Association). Betingelser Kurset dækker 110 timer á 60 min. Maksimalt fravær uden senere kompensation: 8 timer. Fuldt gennemført kursus giver adgang til videregående kurser i internationalt regi, som også udbydes i Danmark. 13

14 Optræning efter frontallapsskader - den nyeste viden om følger af og optræning efter skade i hjernens frontale områder juni 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 25 Kr ,- Senest 26. maj 2015 til: Kurset starter kl og slutter kl Er at give dig en øget indsigt i de hyppigste følger efter skader i hjernens frontale områder samt redskaber, så du bliver bedre til at tilrettelægge og forestå optræning af hjerneskadede personer med frontallapsskader. På kurset er der dels formidling af teoretisk viden om forskellige kognitive og adfærdsmæssige følgevirkninger ved skader af hjernens forskellige frontale områder og dels gennemgang af konkrete metoder og teknikker til brug i det daglige arbejde med hjerneskadede. Alle faggrupper i det tværfaglige team, der arbejder med unge/voksne hjerneskadede personer; herunder psykologer, talepædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, speciallærere, støttepersoner mm. Kurset henvender sig især til personale med nogen praksiserfaring på området. Der vil på 1. kursusdag være en teoretisk gennemgang af frontallappernes mangeartede funktioner, gennemgang af forskellige typer af frontallapsskader og metoder til undersøgelse af frontallaps funktion. På 2. kursusdag gennemgang af almene principper for optræning af personer med forskellige frontallapsskader samt præsentation af en række metoder og konkrete teknikker til optræning og kompensation. Eksempler, cases og øvelser understøtter undervisningen under hele kurset Der vil blive diskuteret forskellige problemstillinger ud fra underviserens og deltagernes erfaringer på området, og vi kommer ind på de forskellige faggruppers bidrag i arbejdet med hjerneskadede, mens de er indlagt og ikke mindst efter hospitalsudskrivelse. Underviser Neuropsykolog Mugge Pinner, Nærum. Mugge Pinner er godkendt specialist og supervisor i klinisk voksen neuropsykologi, har arbejdet med optræning af hjerneskadede siden 1984, bl.a. været ansat som leder af Hjerneskadecentret i Århus , direktør ved Center for Hjerneskade og siden da privat praktiserende. 14

15 MBSR Mindfulness-Baseret Stress Reduktion 8 ugers evidensbaseret kursusprogram Gratis informationsmøde: Tirsdag d. 2. juni kl i Uddannelsescentret, Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel. Tilmelding til infomøde via senest 28. maj Dato, Tid og Sted: 8 eftermiddage: Mandage; 14/9, 28/9, 5/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 23/11 kl (Første og sidste gang varer dog en halv time længere, altså fra ) + 1 stilhedsdag: Lørdag 31/10 kl I Uddannelsescentret, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Antal deltagere: Max 30 Pris: kr. inkl. undervisningsmateriale, lydfiler på USB og forplejning. eller kr. inkl. meditationspude, yogamåtte, undervisningsmateriale. lydfiler på USB og forplejning. Medbring en plaid/tæppe. Tilmelding til MBSR forløbet: Senest den 24. august 2015 på Kontaktperson: Elisabeth Staun Uddannelsescentret eller tlf Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er en evidens-baseret metode, der gennem omfattende forskning har vist sig at være virksom overfor symptomer på stress, angst og depression. Mange oplever desuden at metoden, der bygger på systematisk træning i mindfulness, effektivt fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling overfor sig selv og andre. At du som deltager lærer at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Samtidigt vil dette være en hjælp til at styrke din opmærksomhed for at opnå større balance og et klarere overblik. Og til at blive endnu bedre til at prioritere og styrke dit nærvær. Primært til alle faggrupper som arbejder med rehabilitering af hjerneskadede medborgere og derfor arbejder i komplekse patientforløb og relationer, hvor der er brug for også at forholde sig til egen sundhed. og form MBSR programmet inkluderer træning i øget bevidst nærvær over for stressrelaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mere specifikt trænes evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga-øvelser og siddende meditationer. I MBSR suppleres træningen med eksempler, undervisning om stress og stress-fysiologi, guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker og adfærd under stress. Undervisningen foregår i en gruppe, der mødes en gang ugentligt i 2½ timer over 8 uger, plus en hel dag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til ca minutters daglig mindfulness-træning. Det er vigtigt for udbyttet at man er motiveret for at gennemføre hele forløbet, dvs. så vidt muligt kommer til alle undervisningsgange og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Der er med god grund, at MBSR programmet strækker sig over 8 uger. Det gør det, fordi man som nybegynder skal have tid til at integrere mindfulness meditationen i sin hverdag. Man skal have megen erfaring med mindfulness-træning, for det er erfaringen der over tid skaber de nye, neurale forbindelser i hjernens pandelapper, der gør, at mindfulness kan blive en vane og en livsstil til forebyggelse af stress og højnelse af livskvaliteten, snarere end blot en metode til stressreduktion. Træning = effekt. Underviser Jacob Piet, psykolog, ph.d. og certificeret underviser i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness ved Massachusetts Medical School 15

16 Håndtering af trachealtuber - ud fra et neurologisk perspektiv 1.september 2015 i Uddannelsescentret på Regionhospitalet Max Kr. Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest den 11. august 2015 til: Er at give dig indsigt i de teoretiske og praktiske forhold, det er vigtigt at have styr på, når man skal håndtere en patient/borger med trachealtube. Indledningsvist gives en kort introduktion til anatomien og fysiologien bag åndedræt og synkning. Derefter giver kurset dig indsigt i, hvorfor man benytter trachealtuber, og hvilke typiske udfordringer og problemer trachealtuber giver fagprofessionelle. Kurset er tværfagligt og henvender sig til alle professionelle inden for neurorehabilitering eller andre specialer, der undersøger og behandler personer med trachealtuber. Kurset belyser både den teoretiske del bag trachealtuber og de praktiske problemstillinger, der knytter sig til håndtering af dem. Se detailprogram på Dagen starter kl. 09:00 og slutter kl. 15:30 Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, demonstration og dialog. Undervisere Fagspecialister ved Regionshospitalet. (læge, ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske.) 16

17 Pårørendesamarbejde - rette hjælp til rette tid på rette sted 15.september 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet med kurset er at øge dine muligheder for at skabe og opretholde et konstruktivt og professionelt samarbejde med pårørende. Herunder at kunne håndtere komplicerede pårørendesituationer. Max. 24 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest den 25. august 2015 på: Alle, der er involveret i arbejdet med pårørende, eller som ønsker at komme til det. o Hvordan kan man forstå den situation de pårørende står i? o Hvorfor kan samarbejdet med pårørende opleves svært og udfordrende? Hvordan kan man som professionel understøtte de pårørendes oplevelse af mestring og trivsel? o Hvordan passer man på sig selv, når pårørendesamarbejdet er svært? Kurset starter kl og slutter kl Undervisningen veksler mellem oplæg og arbejde i mindre grupper. Du opfordres til at medbringe en case eller to med problemstillinger fra eget pårørendearbejde. Underviser Cand.pæd.psyk. Rita Andersen Ansat som psykolog og udviklingskonsulent ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter 17

18 Kursus for ryg-terapeuter - et modulopbygget forløb over 4 dage Modul 1: sept Modul 2: sept Begge moduler afvikles i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Max kr. Beløbet dækker undervisningen, undervisningsmateriale og rygpjecer samt forplejning i undervisningstiden Senest den 27. august 2015 til: Alle kursusdagene starter kl Dag 1, 3 og 4 slutter kl Dag 2 slutter kl SAMARBEJDE: Kurset er udviklet i samarbejde med Regionsrygcenter Forskningscenter for Sygemeldte på Regionshospitalet Silkeborg - Regionshospitalet Silkeborg Baggrund Lænderygsmerter kan til tider være en kompliceret sag, med flere faggrupper involveret i udredningen og behandling af den enkelte rygpatient. Fysioterapeuter har fået en større del af ansvaret for udredning og rehabilitering af rygpatienter, og de har derfor fået et øget behov for at blive opdateret med den nyeste viden og evidensbaseret praksis inden for området. På den baggrund udbydes der et Kursusforløb for rygterapeuter. Er at give dig en opdateret viden om udredning og rehabilitering af patienter med lænderygsmerter med specielt fokus på, hvilke undersøgelsesmetoder og behandlingsformer, der i dag er evidens for. Efter uddannelsesforløbet har du fået større viden om, hvordan du: o Foretager en rygundersøgelse, der kommer omkring alle de elementer, der indgår i den gode undersøgelse o Identificerer mulige årsager til komplicerede rygsmerter (differential diagnostik og screeningsmetode til røde & gule flag) o Afgør, hvilke patienter der kan tilbydes behandling med det samme, og hvornår yderligere udredning er nødvendig o Motiverer patienterne gennem samtaler o Indgår i tværfagligt teamsamarbejde om rehabiliteringsforløb o I samarbejde med andre vurderer rygkirurgiske behandlingsmuligheder o Arbejder med kognitiv terapi o Finder frem til nyeste oversigtslitteratur inden for området Målgruppe Kurset henvender sig primært til fysioterapeuter, som arbejder med rygpatienter; men andet sundhedsfagligt personale er også velkommen. Se detailprogrammet på Uddannelsen er bygget op over 2 moduler hvert af 2 dages varighed og med ca. 3 uger mellem de to moduler. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, praksis, øvelser og diskussion i plenum. Undervisere Ryg-specialister ved Regionshospitalet Silkeborg samt gæstelærere. 18

19 Afasi og kommunikation Den 1. oktober 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 24 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest den 10. september 2015 til: Kursets formål er at gøre dig bedre i stand til at tale med og forstå patienter/borgere med sprogforstyrrelser (afasi). Du får kendskab til forskellige afasiformer samt tilgange, der kan støtte kommunikationen med den afasi-ramte. Du får ligeledes kendskab til metoder, der kan støtte hans/hendes muligheder for at udtrykke sig, og andre metoder, der kan støtte hans/hendes forståelse. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter m.fl. på hospitaler, genoptræningscentre, plejehjem og i hjemmeplejen. Talecentrene i hjernen Kurset starter kl og slutter kl og form Vi forklarer begrebet kommunikation og redegør for forskellige former for afasi. Vi arbejder med eksempler på hensigtsmæssige måder at kommunikere på, når du taler med patienter/borgere med forskellige afasiformer. For eksempel forstår nogle godt, hvad du siger, men de har svært ved at udtrykke sig i hele sætninger. Hvad gør du i en sådan situation? Andre taler i et væk eller taler sort, og de forstår som regel heller ikke, hvad du siger til dem. Hvad gør du? Vi kommer ind på forskellige situationer, sådan som du oplever dem i dit daglige arbejde og på, hvor vigtig du er som kommunikationspartner for den afasiramte. Vi vil have fokus på, at du selv er det bedste redskab i en vellykket kommunikation. I undervisningen inddrages bl.a. lydoptagelser, og du supplerer med dine egne eksempler og erfaringer. Du får kendskab til strategier, som du efter kurset kan anvende i dit daglige arbejde. Undervisere Logopæd Lisbeth Christensen og logopæd Maria Christensen, begge Regionshospitalet. 19

20 Fysio Flow oktober 2015 i Uddannelsescentret Regionshospitalet Max kr. som dækker undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning i kursustiden. Senest den 31. august 2015 på: 1. dag: dag: dag: Fysio Flow er en træningsform der er baseret på den seneste evidens relateret til fascier; strukturen, opbygningen og gliddet. Træningsformen tager afsæt i hvorledes kroppens ro og hvilesystem aktiveres og påvirkes samt påvirker den samlede bevægelighed. Læs mere på Du bliver klædt på til at anvende Fysio Flow træning som metode og at oprette specifikke Fysio Flow hold. Du vil kunne sammensætte en hel, sammenhængende Fysio Flow træningssekvens. fysioterapeuter, ergoterapeuter og kiropraktorer med interesse for fascie, træningsintervention i forhold til fascievævet og at inddrage den viden i arbejdet med problemstillinger, hvor det er ønskeligt at påvirke kroppens ro og hvilesystem, fasciens funktion og den samlede bevægelighed. terapeuter som arbejder med neurorehabilitering eller andre specialer. Fascievævet, dets opbygning og modalitet. Cellebiologi. Muskelfascieforbindelse, Anatomy trains. Fascietræning recoil. Fascieudspænding. Fascier og arvæv. Det autonome nervesystem og dets betydning for fascier. Yoga vejrtrækning og stillinger. Gennemgang af de væsentligste myofascielle forbindelser. Myofasciel stretching. Vejrtrækning og afspænding. Undervisningen veksler mellem teori, gruppearbejde/workshops og masterclasses hvor deltagerne undervises i Fysio Flow og får lejlighed til at prøve metoden på egen krop. Forberedelse Du kan finde relevant litteratur på Fysio Flow s hjemmeside: Litteraturliste Underviser Fysioterapeut Elin Solheim. Elin er indehaver og daglig leder af Fysio Flow og driver kursus- og foredragsvirksomheden. 20

21 Inkontinens hos neurologiske patienter - neurogene urinvejssymptomer Den 8. oktober 2015 i Uddannelsescentret på Regionhospitalet Max. 20 Vestdansk Center for Rygmarvsskade & Er at give dig viden om de typiske inkontinensproblemer, der opstår hos neurologiske patienter/borgere, med speciel fokus på neurogene urinvejssymptomer. Efter kurset vil du have øget viden om såvel undersøgelsesmetoder, forebyggelsesmuligheder som behandlingsmuligheder. Videre vil du være bevidst om, hvor du kan hente yderligere viden om emnet. Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 17. september 2015 til Kursusdagen starter kl. 09:00 og slutter kl. 15:30 Fysioterapeuter, sosa-assistenter og sygeplejersker, der arbejder med neurologiske patienter/borgere. Kurset vil gennemgående have fokus på generelle problemstillinger i forhold til undersøgelser og behandlinger af inkontinens, men også den mere hardcore anatomiske side af sagen vil blive gennemgået. Kurset slutter med sessioner med fokus på hhv. særlige problemstillinger i relation til den senhjerneskadede medborger og særlige problemstillinger i relation til den rygmarvsskadede medborger Se detailprogram. Kurset veksler mellem oplæg og debat. Undervisere Forskningsfysioterapeut, dr. med scient. Sigrid Tibæk, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Glostrup Hospital, Kontinenssygeplejerske Lene Offersgaard, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Viborg. Lisbet Fog, Specialeansvarlig sygeplejerske, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Sigrid Tibæk er gennemgående underviser på dagen. Lene Offersgaard og Lisbet Fog medvirker om eftermiddagen. 21

22 Facts om den menneskelige hjerne Anatomi og funktion 9. oktober 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 24 Kr Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 18.september 2015 på: Kurset starter kl og slutter kl Er at give dig en grundlæggende viden (facts) om den menneskelige hjerne: Hvordan den er opdelt, hvilke funktioner den har, og hvilke følgevirkninger det kan få, når den bliver beskadiget. Efter kurset vil du kende hjernens grundlæggende anatomi; du vil kunne sætte navne på dens enkelte dele, og du vil også have en vis fornemmelse for, hvad en hjerneskade kan medføre af kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige ændringer, afhængig af hvor skaden sidder. Kurset er et grundkursus i emnet. Alle fagprofessionelle der arbejder med rehabilitering af senhjerneskadede mennesker, og som gerne vil have en grundlæggende paratviden om hjernen; herunder hvad konsekvenserne er, når den bliver beskadiget. Visitatorer og sagsbehandlere i kommuner. o Hjernens opbygning og funktion hjernens forskellige dele o De to hjernehalvdeles forskellige funktioner o Hjernen som kontrolcenter o Hjerneskader typiske eksempler? o Konsekvenser af hjerneskader Kurset vil primært bestå af teoretiske oplæg, men der vil undervejs også være præsentation af cases. Underviser Neuropsykolog Ann Charlotte Christophersen Regionshospitalet. 22

23 IBITA recognized Advanced course applied to the treatment of Adults with Neurological Conditions DATE AND PLACE: 19 th -23 rd of October 2015 at Uddannelsescentret, Regionhospitalet Hammel Neurocenter NUMBER OF PARTICIPANTS: Max. 12 COURSE-FEE: Dkr ,- Covers the teaching and food during the time in class ENROLMENT: Latest, at the 25 th of September START & CLOSE: The course starts at 08:30 am and closes at pm Then main topic of the course is: The role of postural control for reaching, grasping and dexterity. Goals of the course Extension of present knowledge and skills at a deeper level Initiation and implementation of problem solving strategies for patients with neurological disorders Identification of alternative treatment and evaluation of options Identification of patient potential and achievement of optimal function Evaluation of the success of his or her management programs Evalutation of movement efficiency, quality and quantity The course is designed for Physiotherapists and occupational therapists in possession of an IBITA recognized basic course certificate will be accepted as participants in an advanced course. Content Conceptual framework of the Bobath concept The model of clinical practice Clinical reasoning demonstrated by interventions by the instructor The role of sensory input for postural orientation Scapula setting for postural control and for arm activities The hand as a key factor for reaching The movement components for reaching and grasping Patient treatment under the supervision of the instructor Language English Instructor Monika Peßler, physiotherapist, IBITA senior instructor, MSc, Germany 23

24 AMPS - Assessment of Motor and Process Skills Uge 44: oktober 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 40 Kr ,- Dækker undervisning, kalibreringsafgift, manualer samt forplejning under kurset Senest d. 5. oktober 2015 til: Kurset starter første og sidste dag kl øvrige dage kl. 08:30. Det slutter hver dag kl. ca Se bemærkninger om tidsforbrug over for. Er at gøre dig i stand til at bruge AMPS-testen. Gennem introduktion til manualen, gennemgang af kernedefinitioner og scoring af videoeksempler bygges dine færdigheder op. Ergoterapeuter opbygning af forløbet Mandag introduceres de motoriske færdigheder, og deltagerne scorer inden dagens slutning disse ved den første videocase. Tirsdag bygges de procesmæssige færdigheder på, og deltagerne laver deres første hele amps test. Onsdag sættes brugen af AMPS ind i den samlede ergoterapeutiske arbejdsproces gennem introduktion til Occupational Therapy Intervention Process Model OTIPM. Efter flere scoringer slutter dagen med den første kalibreringscase dvs. de scoringer, som kommer til at danne grundlag for terapeutens endelige stil er man hård eller blød som bedømmer. Torsdag går med kalibreringscases. Fredag øver vi os på interview og forberedelse til testning inden kursets højdepunkt scoring af live case med 2 på hinanden følgende aktiviteter løber af staben. Efter kurset Du har 3 mdr. til at foretage 10 AMPS tests, som sendes ind for sammen med scoringerne under kurset at give det endelige kalibrerings-grundlag. Det er vigtigt at du efter kurset afsætter tid i hverdagens arbejde til at gennemføre denne del af kurset. Ca % af kursisterne vil opleve, at det ikke lykkes at kalibrere succesfuldt i første forsøg. De får så en frist på yderligere 3 mdr. til at indsende data fra endnu 10 AMPS tests. Du frarådes derfor at planlægge orlov eller andet, som betyder, at du ikke vil kunne gennemføre yderligere 10 tests inden for 6-8 mdr. efter kurset. Der gives ikke dispensation på dette område. Tidsforbrug Du skal forvente et tidsforbrug på ca timer dagligt under kurset - tidsplanen varierer gennem ugen. På enkelte af dagene vil der være forberedelse til næste dag. Endeligt program modtager du ca. 1 måned i forvejen. Undervisere Eva Wæhrens: Ergoterapeut, seniorforsker, Ph. d., MSc., Hillerød. AMPS instruktør. Har desuden fungeret som AMPS koordinator siden Samt en uddannet AMPS instruktør. 24

25 Patienter med hukommelsesproblemer Den nyeste viden om hukommelse og optræning heraf november 2015 i Uddannelsescentret, Regionshospitalet Max. 25 Kr ,- Dækker undervisning og forplejning under kurset Senest 2.november 2015 til: Kurset starter hver dag kl og slutter kl Baggrund Besvær med hukommelsen ses tit efter en hjerneskade og er nok den følgevirkning, patienter oftest selv klager over. Ny viden og nye metoder giver fornyede muligheder for at hjælpe patienter med hukommelsesproblemer. ål At give dig viden om forskellige former for hukommelse, hvilke områder og systemer i hjernen, der er involveret i de forskellige former for hukommelse. Desuden viden om nogle af de metoder, der findes til undersøgelse af hukommelse. Du får herved en øget indsigt i de mangeartede hukommelsesproblemer, som forskellige typer af pludseligt opstået hjerneskade kan medføre, så du efter kurset bedre kan tilrettelægge og forestå optræning af hukommelsessvækkede patienter. Erfarne faggrupper i det tværfaglige team; herunder ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, psykologer m.fl. og form Efter en kort teoretisk gennemgang af hjernens opbygning, vil der på 1. kursusdag primært blive fokuseret på gennemgang af forskellige former for hukommelse, trin i hukommelsesprocessen og de hukommelsesproblemer, som skader forskellige steder i hjernen kan medføre (f.eks. skader efter hjertestop, kranietraume, apopleksi). Desuden gennemgang af metoder til vurdering af hukommelse (forskellige tests, spørgeskemaer, interviews, observationer). På 2. kursusdag vil fokus ligge på gennemgang af almene principper for optræning af patienter med hukommelsesproblemer samt præsentation af en række konkrete teknikker til optræning eller kompensation. Praktiske eksempler, øvelser og cases understøtter undervisningen under hele kurset og vi berører også de forskellige faggruppers bidrag i arbejdet med den hukommelsessvækkede patient. Underviser Neuropsykolog Mugge Pinner, Nærum. Mugge Pinner er godkendt specialist og supervisor i klinisk voksen neuropsykologi, har arbejdet med optræning af hjerneskadede siden 1984, bl.a. været ansat som leder af Hjerneskadecentret i Århus , direktør ved Center for Hjerneskade og siden da privat praktiserende. 25

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt 2015 1. halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt Kort om 5 medlemmer 5 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 6 At lytte med hjertet 8 Besøg i kapellet 9 Dagligt

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag Kurser og foredrag Få del i den nyeste viden sfortegnelse 1 Din sunde fremtid fra intention til handling 2 Praktisk sundhed i din hverdag 3 Spis og sov dig i balance 4 Vejen til mere energi og overskud

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere