FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series"

Transkript

1 FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series

2 Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte, der opstår som følge af eller har relation til brugen af denne håndbog Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. CLP-300 og CLP-300N er modelnavne tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. SAMSUNG og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Apple, TrueType, Laser Writer og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre mærkenavne eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder og organisationer. 1

3 CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center. Country Customer Care Center Web Site ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA 0800-SAMSUNG ( ) BELGIUM 0032 (0) BRAZIL CANADA SAMSUNG ( ) CHILE (SAMSUNG) CHINA COLOMBIA COSTA RICA CZECH REPUBLIC Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, Praha 4 DENMARK ECUADOR EL SALVADOR ESTONIA KAZAHSTAN KYRGYZSTAN FINLAND FRANCE 3260 SAMSUNG or ( 0,15/min) GERMANY ( 0,14/min) GUATEMALA HONG KONG HUNGARY SAMSUNG ( ) INDIA INDONESIA ITALIA 800-SAMSUNG( ) JAMAICA JAPAN LATVIA index.htm Country Customer Care Center Web Site LITHUANIA LUXEMBURG 0035 (0) MALAYSIA MEXICO SAMSUNG ( ) NETHERLANDS ( 0,10/min) NEW ZEALAND 0800SAMSUNG( ) NORWAY PANAMA PHILIPPINES SAMSUNG ( ) POLAND PORTUGAL PUERTO RICO REP. DOMINICA REPUBLIC OF IRELAND RUSSIA SINGAPORE 1800-SAMSUNG ( ) SLOVAKIA 0800-SAMSUNG (726786) SOUTH AFRICA (SAMSUNG) SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN THAILAND TRINIDAD & TOBAGO TURKEY U.A.E 800-SAMSUNG ( ) U.K 0870 SAMSUNG ( ) U.S.A SAMSUNG ( ) UKRAINE UZBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM

4 INDHOLD 1.Introduktion Specialfunktioner Printerkomponenter Set forfra Set bagfra Aflæsning af kontrolpanelet Indikatorer Stop knap Opsætning af printeren Udpakning Installation af tonerpatroner Ilægning af papir Sådan skifter du papirstørrelse i bakken Tilslutning af et printerkabel Lokal udskrivning Netværksudskrivning (kun CLP-300N) Tænde printeren Udskrivning af testside Højdejustering Installation af printersoftware Systemkrav Printerdriverfunktioner Brug af udskriftsmaterialer Valg af papir og andre materialer Type og kapaciteter Retningslinjer for papir og specielle materialer Kontrol af udskriftsudgang Ilægning af papir Brug af bakken Brug af manuel indføring Udskrivning på specielle materialer Udskrivning på konvolutter Udskrivning på etiketter Udskrivning på transparenter Udskrivning på fortrykt papir Udskrivning på karton og andre specialformater Grundlæggende udskrivning Sådan udskriver du et dokument Sådan annulleres et udskrivningsjob Vedligeholdelse af printeren Udskrivning af en konfigurationsside

5 Håndtering af tonerpatroner Opbevaring af tonerpatroner Forventet levetid for tonerpatroner Fordeling af toner Udskiftning af tonerpatroner Udskiftning af billedenheden Udskiftning af beholderen til spildtoner Rengøring af printeren Udvendig rengøring af printeren Indvendig rengøring af printeren Styring af printeren fra webstedet (kun CLP-300N) Problemløsning Fejlfindingstjekliste Løsning af generelle udskrivningsproblemer Sådan afhjælper du papirstop Tip til at undgå papirstop Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Fejlfinding ved fejlmeddelelser Status-indikatorforklaring Almindelige problemer med Windows Almindelige problemer med Macintosh Almindelige problemer med Linux Brug printeren på et netværk Deling af printere på netværk Sådan konfigurerer du en netværkstilsluttet printer (kun CLP-300N) Brug af programmet SetIP Specifikationer Printerspecifikationer Papirspecifikationer Oversigt Understøttede papirformater Retningslinjer for papirbrug Papirspecifikationer Kapacitet for udbakke Kapacitet for papirbakker Printer- og papiropbevaringsforhold Konvolutter Etiketter

6 Vigtige forholdsregler og sikkerhedsoplysninger Når du benytter denne maskine, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: 1 Læs og forstå alle instruktioner. 2 Brug sund fornuft ved betjening af elektrisk udstyr. 3 Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen og i dokumentationen til maskinen. 4 Hvis en instruktion ser ud til at være i strid med sikkerhedsoplysningerne, har sikkerhedsoplysningerne prioritet. Du kan have misforstået instruktionen. Hvis du ikke kan finde en løsning på forholdet, kan du rådføre dig med en salgs- eller servicerepræsentant. 5 Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres. Undgå brug af flydende rengøringsmidler eller midler på sprayflaske. Brug kun en fugtig klud til rengøring. 6 Maskinen må ikke placeres på en ustabil vogn, stativ eller bord. Den kan falde ned og forårsage alvorlig beskadigelse. 7 Maskinen må aldrig placeres på, i nærheden af eller over en radiator, et varmeapparat, airconditionanlæg eller ventilationsåbning. 8 Undgå, at maskinen eller andre genstande står på strømledningen. Maskinen på ikke placeres sådan, at ledningerne udsættes for unødigt slid ved, at andre træder på dem. 9 Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes. Det kan medføre reduceret ydelse og kan føre til fare for brand eller elektrisk stød. 16 Hvis du altid udskriver mange sider, kan overfladen på udbakken blive varm. Pas på ikke at berøre overfladen, og hold børn væk fra den varme flade. 17 Den strømledning, der følger med maskinen, bør anvendes, for at maskinen kan bruges på sikker vis. Hvis du bruger en ledning, der er længere end 2 m med en 110 V maskine, skal den være på 16 AWG * eller større. 18 GEM DISSE INSTRUKTIONER. Miljø og sikkerhedshensyn Lasersikkerhedserklæring Printeren er certificeret til at overholde kravene i amerikanske DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andetsteds certificeret som et klasse 1-laserprodukt, der overholder kravene i IEC 825. Klasse 1-laserprodukter anses som farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser. ADVARSEL Benyt aldrig printeren, når beskyttelsesafskærmningen er fjernet fra laser/ scanner-komponenterne. Den reflekterede stråle kan beskadige dine øjne, selv om den er usynlig. Når du benytter dette produkt, skal de grundlæggende sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: 10 Pas på, at kæledyr ikke tygger på strømledningen eller tilslutningsledningerne til pc'en. 11 Undlad at indføre genstande i maskinen gennem kabinettet eller åbninger. De kan komme i kontakt med farlige, strømførende steder, og der kan opstå fare for brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på eller ind i maskinen. 12 For at reducere risikoen for elektrisk stød må maskinen aldrig adskilles. Bring maskinen til en kvalificeret servicetekniker, hvis reparation er påkrævet. Hvis låg åbnes eller fjernes, kan dette føre til fare for elektrisk stød eller andre farlige situationer. Ukorrekt samling af maskinen kan medføre elektrisk stød, når maskinen efterfølgende anvendes. 13 Fjern forbindelsen til pc'en og lysnettet, og overlad serviceopgaver til kvalificerede teknikere i følgende situationer: Hvis nogen del af strømledningen, stikket eller tilslutningskablet beskadiges eller bliver slidt. Hvis der er spildt væske i maskinen. Hvis maskinen har været udsat for regn eller anden form for vand. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, når instruktionerne er blevet fulgt. Hvis maskinen er blevet tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget. Hvis maskinens ydelse pludselig ændres mærkbart. 14 Juster kun indstillinger, som beskrives i brugervejledningen. Ukorrekt justering af andre indstillinger kan føre til beskadigelser, og det kan kræve omfattende reparation af kvalificerede serviceteknikere at få maskinen til at fungere normalt igen. 15 Undgå at anvende maskinen under tordenvejr. Der er en lille risiko for at få elektrisk stød fra lynnedslag. Træk om muligt stikket ud af kontakten, indtil tordenvejret er overstået. * AWG: American Wire Guage i

7 Sikkerhed i forbindelse med ozon Genbrug Ved normal drift producerer denne maskine ozon. Denne ozon er ikke farlig for brugeren. Det er anbefales imidlertid, at maskinen anbringes et sted med god ventilation. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ozon, bedes du kontakte din nærmeste Samsung-forhandler. Genbrug eller skaf dig af med emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt ansvarlig måde. Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Afgivelse af radiofrekvenser FORSIGTIG: Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan medføre, at brugerens ret til at betjene apparatet ikke længere er gældende. Canadiske radiointerferensregulativer Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse B- radiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen Digital apparatus, ICES-003 fra Industry and Science Canada. Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for radiostøjudsendelse fra digitale apparater af klasse B som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen: Appareils Numériques, ICES-003 fra Industry and Science Canada. Konformitetserklæring (Europæiske lande) Godkendelser og certificeringer CE-mærkningen anvendt på dette produkt symboliserer Samsung Electronics Co., Ltd.'s erklæring af konformitet med følgende gældende 93/68/EEC-direktiver fra den Europæiske Union fra de nedenfor angivne datoer: 1. januar 1995: Rådsdirektiv 73/23/EEC, harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr. 1. januar 1996: Rådsdirektiv 89/336/EEC (92/31/EEC), harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. 9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC vedrørende radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres kompatibilitet. En fuld deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan fås hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd. FCC-regulativer Denne enhed er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for digitale enheder af klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-regulativerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i forbindelse med installation i hjemmet. Dette apparat genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet alligevel forårsager skadelig interferens i radioeller TV-modtagelsen (dette kan fastslås ved at tænde og slukke apparatet), anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe problemet med en eller flere af de følgende forholdsregler: Vend antennen i en anden retning, eller placer den et andet sted. Øg afstanden mellem apparat og modtager. Tilslut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet til. Søg hjælp hos forhandleren eller hos en erfaren radio/tv-tekniker. ii

8 iii

9 8 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye printer! Kapitlet omfatter: Specialfunktioner Printerkomponenter Aflæsning af kontrolpanelet Spare tid og penge Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og derved spare papir. Du kan manuelt udskrive på begge sider af papiret (Manuel dobbeltsidet udskrivning) i Windows og Macintosh. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Du kan bruge fortrykte formularer og brevhoved. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Denne printer sparer automatisk på strømmen ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives. Specialfunktioner Din nye printer er forsynet med en række specialfunktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten. Du kan: Udskrive i farver hurtigt og med enestående kvalitet Du kan udskrive i et fuldt farveområde med cyan, magenta, gul og sort. Du kan udskrive op til 2400 x 600 dpi (effektivt output). For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Printeren udskriver A4-sider med en hastighed på 16 sider pr. minut i sort/hvid og med 4 sider pr. minut i farve. Udskrive i forskellige miljøer Du kan udskrive under Windows 98/Me/NT 4.0/2000/ 2003/XP. Windows NT 4.0 understøttes kun i CLP-300N. Printeren er kompatibel med Macintosh og forskellige Linux-operativsystemer. Printeren leveres med et USB-interface. CLP-300N leveres med indbygget netværksinterface, 10/100 Base TX. CLP-300 understøtter ikke en netværksinterface. Nemt at bruge flere medietyper Standard 150-papirbakken understøtter papirformaterne A4 og Letter og specielle materialer som brevpapir, konvolutter, etiketter, specialformater, postkort, transparenter og kraftigt papir. Fremstille professionelle dokumenter 9 Udskrive vandmærker. Du kan designe dine dokumenter med vandmærker som f.eks. ordet Fortrolig. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Udskrive plakater. Tekst og billeder på hver side i dit dokument forstørres og udskrives på flere ark, som derefter kan sættes sammen til en plakat med tape. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Udskrive Brochurer. Denne funktion giver dig mulighed for let at udskrive dokumenter, der kan hæftes sammen som en bog. Når disse sider er udskrevet, behøver du blot at hæfte siderne sammen. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. 1.1 Introduktion

10 Printerkomponenter Set bagfra Dette er hoveddelene i din printer: Bemærk, at alle illustrationer i denne brugerhåndbog kommer fra CLP-300N, og at nogle dele kan være anderledes på din printer. Bagdæksel (Åbnes for at fjerne papirstop) Set forfra Udbakke (Trykt side nedad) Outputsupport Topdæksel (Åbnes for at fjerne papirstop) Frontdæksel (Åbnes for at få adgang til tonerpatroner og billedenhed) Tænd/ slukkontakt Netværksport* USB-port Strømindgang Tonerpatroner * Kun CLP-300N leveres med en netværksport. Bakke (Papirføder til 150 ark) Kontrolpanel (Se 1.3) Håndtag (Benyt det til at løfte printeren) BEMÆRK: Opsamlingsbakkens overflade kan blive meget varm, hvis du udskriver et stort antal sider på en gang. Vær opmærksom på ikke at røre denne overflade, og sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af den. 1.2 Introduktion

11 Aflæsning af kontrolpanelet Status Indikator Tonerindikatorer Beskrivelse Status Stop Tonerindikatorer blinker rødt lyser rødt Hver indikator lyser rødt Hver indikator lyser rødt Hver tonerpatron er næsten tom. Du kan udskrive, men kvaliteten er ikke pålidelig. Hver tonerpatron er helt opbrugt. Du kan ikke udskrive. Hver tonerpatron er forkert. lyser grønt hver LED blinker rødt i en gentaget rækkefølge Printeren varmer op. BEMÆRK: Alle udskrivningsfejl vises i SmartPanelprogramvinduet. Indikatorer Stop knap Status Indikator lyser grønt Tonerindikatorer Alle indikatorer er slukkede Beskrivelse Printeren er klar til udskrivning. Funktion Udskrivning af testside Beskrivelse Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 2 sekunder i tilstanden Klar, indtil Status indikatorerne blinker hurtigt, og slip den derefter. blinker langsomt grønt Alle indikatorer er slukkede Printeren modtager data fra computeren. Udskrivning af konfigurationsark Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 5 sekunder i tilstanden Klar, indtil Status indikatorerne blinker hurtigt, og slip den derefter. blinker hurtigt grønt lyser rødt Alle indikatorer er slukkede Alle indikatorer er slukkede Printeren udskriver data. Der er opstået en fejl, f.eks. papirstop, åben låge, manglende papir, beholderen til spildtoner er ikke installeret, eller den er fuldt. Der opstod en fejl, som kræver service, f.eks. LSU-fejl, fejl på fikseringsenheden eller ITB-fejl. Kontakt forhandleren eller serviceteknikeren. Annullering af et udskrivningsjob Tryk på denne knap under udskrivning. Den røde indikator blinker, mens udskriftsjobbet fjernes fra både printer og computer. Printeren skifter derefter til tilstanden Klar. Dette kan tage lidt tid, afhængigt af størrelsen på udskriftsjobbet. lyser grønt Hver indikator blinker rødt Hver tonerpatronen er ved at være tom. 1.3 Introduktion

12 2 Opsætning af printeren Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til, hvordan du opstiller printeren. Kapitlet omfatter: Udpakning Installation af tonerpatroner Ilægning af papir Tilslutning af et printerkabel Tænde printeren Udskrivning af testside Højdejustering Installation af printersoftware Udpakning 1 Tag printeren og alt tilbehøret ud af papkassen. Kontroller at printeren leveres med følgende dele: Tonerpatroner Strømkabel FORSIGTIG: Da printeren vejer 13,6 kg inklusive tonerpatron og bakke, kan den flytte sig, når du bruger den; f.eks. ved åbning/lukning af bakken eller installation/fjernelse af tonerpatronen. Vær forsigtig med ikke at flytte printeren. 2 Fjern emballeringstapen foran bakken, og træk bakken ud. Fjern pakningstapen og papirpuden fra bakken. 3 Vælg en placering til printeren: Sørg for, at der er plads nok til at åbne printerens bakker og dæksler, samt til ordentlig ventilation. Sørg for det korrekte miljø: - Et solidt, vandret underlag - Væk fra luftstrøm fra aircondition, varmeapparater eller ventilatorer - Væk fra svingninger i temperatur, sollys eller luftfugtighed - Rent, tørt og støvfrit Cd med printerdriver Guide til hurtig installation BEMÆRKNINGER: Hvis der er nogle dele, der mangler eller er beskadiget, skal du kontakte forhandleren med det samme. Komponenterne kan variere fra land til land. Cd en med printerdriver indeholder printerdriveren, brugerhåndbogen og programmet Adobe Acrobat Reader. Strømkablet kan se anderledes ud afhængigt af lokale specifikationer. Strømkablet skal tilsluttes til en jordet stikkontakt. 2.7 Opsætning af printeren FORSIGTIG: Du skal anbringe printeren på et vandret underlag. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten. Undlad at vippe eller vende printeren med bunden i vejret, når du flytter den, da indersiden af printeren ellers kan blive tilsmudset med toner, hvilkte kan medføre beskadigelse af printeren eller dårlig udskriftskvalitet.

13 Installation af tonerpatroner 4 Hold i begge ender af patronerne og tip dem forsigtigt fra den ene side til den anden for at fordele toneren. 1 Åbn frontdækslet. 5 Fjern patronhætterne. 2 Træk i og fjern det papir, der beskytter billedenheden. BEMÆRK: Hvis du får toner på tøjet, skal du børste det af med en tør klud og vaske det i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet. 3 Fjern de fire beskyttelseslåg, der sidder på tonerpatronindgangen til billedenheden. Når du skal fjerne et blændlåg fra patronen, så løft håndtaget, og træk det ud. 6 På printerens billedenhed angiver etiketter, hvor farvepatronerne skal sidde. Magenta Cyan Gul Sort BEMÆRK: Hvis du trækker for hårdt på blændlågene, kan der opstå problemer. 2.7 Opsætning af printeren

14 7 Tag fat i tonerpatronerne og juster dem i forhold til rillerne i printeren. Skub dem ind i de passende riller, til der lyder et klik. Ilægning af papir Bakken kan maksimalt indeholde 150 ark almindeligt papir (75 g/m 2 ) bond-papir. Du kan bruge forskelligt papir, herunder almindeligt papir. Sådan ilægges papir: 1 Træk bakken ud af printeren. 8 Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket. 2 Åbn papirdækslet. FORSIGTIG: Printeren fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket. BEMÆRK: Ved udskrivning med 5 % dækning kan du forvente, at levetiden for tonerpatronen er ca sider i sort/hvid og sider i farver. Den tonerpatron, der leveres med printeren, udskriver sider i sort/hvid og 700 sider i farver. 3 Juster bakkens størrelse, indtil den klikker. 4 Forstør bakken ved at justere papirbreddestyret. 2.7 Opsætning af printeren

15 5 Bøj papirstakken frem og tilbage for at skille sammenhængende ark, og vift dem, mens du holder i den ene ende. Bank enderne på stakken mod en jævn overflade, så du får en lige stak. 7 Klem papirstyret (længderetning), indtil det lige berører papirstakken. 6 Ilæg papiret med udskriftssiden opad. 8 Luk papirdækslet. Pas på ikke at overfylde bakken, og kontroller, at alle fire hjørner ligger fladt i bakken under papirholderne, som vist. Overfyldning kan forårsage papirstop. 9 Skub bakken tilbage i printeren. BEMÆRK: Se Sådan skifter du papirstørrelse i bakken på side 2.5, hvis du vil ændre papirstørrelsen i bakken. BEMÆRK: Når du har lagt papir i, skal du indstille printeren til den papirtype, -størrelse og -kilde, der er lagt i. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. 2.4 Opsætning af printeren

16 Sådan skifter du papirstørrelse i bakken For at skifte bakkestørrelse skal du justere papirbakkens længdeguide. 4 Skub papirstyret (længderetning), indtil det lige berører papirstakken. Klem papirbreddestyret, og skub det til kanten af papirstakken, uden at den bøjes. 1 Træk bakken ud af printeren. Åbn papirdækslet, og fjern eventuelt papir fra bakken. Ved papir, der er mindre end Letter-format, indstilles papirstyrene til de oprindelige positioner, og længde- og breddestyrene justeres. 2 Tryk og lås styrelåsen op øverst i bakken og træk bakken ud manuelt. BEMÆRKNINGER: Skub ikke så meget med papirstyrene at materialet bukker. Hvis du ikke indstiller papirguiden korrekt, kan der opstå papirstop. 3 Læg papir i papirbakken. 5 Luk papirdækslet. 6 Skub bakken tilbage i printeren. 2.5 Opsætning af printeren

17 Tilslutning af et printerkabel Lokal udskrivning Hvis du skal udskrive fra din computer i et lokalt miljø, skal printeren tilsluttes til computeren med et USB-kabel (Universal Serial Bus). Netværksudskrivning (kun CLP-300N) Du kan tilsluttet din printer til et netværk ved brug af et Ethernetkabel (UTP-kabel med RJ.45 konnektor). CLP-300N har et indbygget netværksinterfacekort. 1 Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. 2 Tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til netværksporten bag på printeren. BEMÆRK: Tilslutning af printeren til computerens USB-port kræver et godkendt USB-kabel. Du skal købe et kabel, der overholder USB 2.0-standarden, og som er højst 3 m langt. 1 Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. 2 Sæt USB-kablet i stikket bag på printeren. Til netværk LANtilslutning 3 Sæt den anden ende af kablet i en LAN-tilslutning. 3 Tilslut den anden ende af kablet i USB-porten på din computer. BEMÆRK: Når printeren er tilsluttet, skal du konfigurere netværksparametrene ved hjælp af softwaren, der leveres sammen med printeren. BEMÆRK: Hvis du skal udskrive via USB-interfacet, skal din computer benytte Windows 98/Me/2000/2003/XP eller Macintosh med OS 10.3 ~ Opsætning af printeren

18 Tænde printeren 1 Sæt netledningen i netledningsstikket på printerens bagside. 2 Tilslut den anden ende af strømkablet til en jordet stikkontakt med vekselstrøm, og tænd for printeren. Udskrivning af testside Udskriv en testside for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt. Sådan udskriver du en testside: Tryk på, og hold knappen Stop nede i 2 sekunder, i tilstanden Klar. Højdejustering Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, hvor det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. Følgende oplysninger beskriver, hvordan du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet. Før du angiver højdeværdien, skal du finde ud af, hvad højden er på det sted, hvor du bruger maskinen. FORSIGTIG: Hvis du hører en knækkende lyd, skal du geninstallere billedenheden. Billedenheden er ikke installeret korrekt. 1 2 Værdi Høj 3 Høj 2 3 Høj 1 FORSIGTIG: Visse af printerens indvendige dele kan være varme, når printeren er tændt, eller efter udskrivning. Vær forsigtig, så du ikke bliver brændt, når du arbejder med printerens indvendige dele. Skil ikke printeren ad, mens den er tændt eller tilsluttet. Det kan give elektrisk stød. BEMÆRK: Hver LED blinker rødt i en gentaget rækkefølge. Vent i ca. 3 minut, til printeren er klar. 0 1 Kontroller, at du har installeret printerdriveren med den medfølgende cd med printersoftware. 2 Dobbeltklik på Smart Panel -ikonet på proceslinjen i Windows (eller meddelelsesområdet i Linux). Du kan også klikke på Smart Panel på statuslinjen i Mac OS X. 3 Klik på Printerindstilling. 4 Normal 4 Klik på Indstillinger > Højdetilpasning. Vælg den rette værdi på rullelisten, og klik derefter på Anvend. BEMÆRK: Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, vises skærmen SyncThru Web Service automatisk. Klik på Machine Settings > Setup (eller Maskinkonfiguration) > Altitude Adj. Vælg den rette højdeværdi, og klik derefter på Anvend. 2.7 Opsætning af printeren

19 Installation af printersoftware Når du har sat printeren op og sluttet den til computeren, skal du installere programmerne ved hjælp af den medfølgende printerdriver-cd. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Printerdriver-cd en indeholder følgende programmer: Programmer til Windows Du kan installere følgende printersoftware fra printerdriver-cd en. Printerdriver til Windows. Med denne driver kan du udnytte din printers funktioner fuldt ud. For detaljer om installation af Samsung-printerdriver, se afsnittet Softwareafsnit. SmartPanel. Vises, når der opstår udskrivningsfejl. For detaljer om installation af SmartPanel-programmet, se afsnittet Softwareafsnit. Macintosh-printerdriver Du kan udskrive fra en Macintosh med din printer. Gå til afsnittet Softwareafsnit for oplysninger om installation af udskrivningssoftware og udskrivning fra en Macintosh. Linux-driver Du kan udskrive fra en Linux-baseret computer med din printer. Gå til afsnittet Softwareafsnit for oplysninger om installation af Linux-driver og udskrivning fra en Linux-opsætning. Systemkrav Før du begynder, skal du sikre dig, at dit system opfylder nedenstående minimumskrav. Printeren understøtter følgende operativsystemer. Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/ Følgende tabel viser Windows-kravene. Menupunkt Krav Operativsystem Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/2003 RAM 98/ME 32 MB Printerdriverfunktioner Printerdriverne understøtter følgende standardfunktioner: Valg af papirkilde Papirstørrelse, papirretning og materialetype Antal kopier Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de funktioner, der understøttes af printerdriverne. Egenskab Win98/Me/NT 4.0/2000/XP/ 2003 Printerdriver Linux Macintosh (CUPS) Farvetilstand J J J Indstilling af udskriftskvalitet J J J Plakatudskrift J N N Manuel dobbeltsidet udskrivning J N N Flere sider pr. ark J J J Tilpas til side J N N Skaler udskrift J N J Brochureudskrivning J N N Watermark (Vandmærke) Overlejring J * J N N N N NT 4.0/2000 XP 64 MB 128 MB * Overlay-funktionen understøttes ikke i NT 4.0. Ledig plads på harddisken Internet Explorer MB 98/Me/NT 4.0/ 2000/XP/ eller nyere 300 MB BEMÆRK: Se afsnittet Softwareafsnit for yderligere oplysninger om installation af programmer og brug af funktioner. BEMÆRKNINGER: Under Windows NT 4.0/2000/XP/2003 bør systemadministratoren installere programmet. Windows NT 4.0 understøttes kun i CLP-300N. Macintosh 10.3 ~ se afsnittet Softwareafsnit for yderligere oplysninger. Forskellige Linux OS - se afsnittet Softwareafsnit for yderligere oplysninger. 2.8 Opsætning af printeren

20 3 Brug af udskriftsmaterialer Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvilke papirtyper du kan benytte i printeren, samt hvordan du lægger papiret korrekt i papirbakken, så du opnår den bedste udskriftskvalitet. Kapitlet omfatter: Valg af papir og andre materialer Kontrol af udskriftsudgang Ilægning af papir Udskrivning på specielle materialer Valg af papir og andre materialer Du kan udskrive på flere forskellige materialer, f.eks. almindeligt papir, konvolutter, etiketter, karton osv. Se Udskrivning på specielle materialer på side 3.3. For at opnå den bedste udskriftskvalitet bør du kun benytte kopipapir af høj kvalitet. Vær opmærksom på følgende, når du vælger papirmateriale: Ønsket resultat: Det valgte papir skal egne sig til projektet. Størrelse: Du kan benytte enhver papirstørrelse, der passer inden for papirstyrene i papirbakken. Vægt: Din printer understøtter følgende papirvægte: 60 ~ 90 g/m 2 bond-papir i papirbakken 60 ~ 163 g/m 2 bond-papir i den manuelle arkføder Klarhed: Visse papirtyper er mere hvide end andre og giver skarpere og mere livagtige billeder. Overfladeglathed: Papirets overfladeglathed påvirker, hvor skarpt udskriften bliver på papiret. FORSIGTIG: Brug af materiale, der ikke overholder specifikationerne beskrevet på side 8.3, kan forårsage problemer, der kræver service. Denne service dækkes ikke af garanti- eller serviceaftaler. Type og kapaciteter Papirtype Kapacitet * Almindeligt papir 150 Konvolutter ** Etiketter ** 1 Transparenter ** 1 Karton ** 1 * Afhængig af papirtykkelsen kan den maksimale kapacitet være mindre. ** Hvis du ilægger mere end ét ark papir, kan der opstå papirstop. Du må kun kun lægge ét ark papir i bakken ad gangen. Retningslinjer for papir og specielle materialer Vær opmærksom på disse retningslinjer, når du vælger og ilægger papir, konvolutter eller andre specielle materialer: Forsøg på at udskrive på fugtigt, krøllet eller iturevet papir kan forårsage papirstop og dårlig udskriftskvalitet. Benyt kun tilskårede ark. Du kan ikke benytte gennemslagspapir. For at opnå den bedste udskriftskvalitet, bør du kun benytte printerpapir af høj kvalitet. Benyt ikke papir med fremmedlegemer, som f.eks. hæfteklammer, papirklips eller lignende. Undlad at lægge papir i bakken, mens der udskrives, og at overfylde bakkerne. Det kan forårsage papirstop. Undgå papir med forhøjet tryk, perforeringer eller en struktur, der er for glat eller for grov. Farvet papir bør være af samme høje kvalitet som hvidt kopipapir. Pigmenterne skal kunne modstå printerens varmebehandling på 180 C i 0,1 sekund uden at blive nedbrudt. Benyt ikke papir med en farvet belægning, der er blevet tilføjet, efter papiret blev fremstillet. Fortrykte formularer skal være trykt med ikke-brændbart, varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige dampe, når det udsættes for printerens varmebehandling. Indfør specielle papirtyper ét ark ad gangen. Opbevar papiret i indpakningen, indtil du er klar til at benytte det. Anbring papiret på paller eller på hylder, ikke på gulvet. Anbring ikke tunge objekter på papiret, uanset om det er emballeret eller ej. Hold papiret væk fra fugt, direkte sollys eller andre omstændigheder, der kan medføre, at papiret bøjer eller krøller. 1 BEMÆRK: Brug ikke selvkopierende papir eller kalkerpapir. Disse papirtyper er ustabile under printerens varmebehandling og kan afgive dampe eller beskadige printeren. 3.1 Brug af udskriftsmaterialer

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

Din brugermanual SAMSUNG CLP-300 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG CLP-300 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG ML-2851ND http://da.yourpdfguides.com/dref/3378832

Din brugermanual SAMSUNG ML-2851ND http://da.yourpdfguides.com/dref/3378832 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG ML-2851ND i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 3119 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684398

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 3119 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684398 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE 3119 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere