FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series"

Transkript

1 FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series

2 Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte, der opstår som følge af eller har relation til brugen af denne håndbog Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. CLP-300 og CLP-300N er modelnavne tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. SAMSUNG og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Apple, TrueType, Laser Writer og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre mærkenavne eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder og organisationer. 1

3 CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center. Country Customer Care Center Web Site ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA 0800-SAMSUNG ( ) BELGIUM 0032 (0) BRAZIL CANADA SAMSUNG ( ) CHILE (SAMSUNG) CHINA COLOMBIA COSTA RICA CZECH REPUBLIC Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, Praha 4 DENMARK ECUADOR EL SALVADOR ESTONIA KAZAHSTAN KYRGYZSTAN FINLAND FRANCE 3260 SAMSUNG or ( 0,15/min) GERMANY ( 0,14/min) GUATEMALA HONG KONG HUNGARY SAMSUNG ( ) INDIA INDONESIA ITALIA 800-SAMSUNG( ) JAMAICA JAPAN LATVIA index.htm Country Customer Care Center Web Site LITHUANIA LUXEMBURG 0035 (0) MALAYSIA MEXICO SAMSUNG ( ) NETHERLANDS ( 0,10/min) NEW ZEALAND 0800SAMSUNG( ) NORWAY PANAMA PHILIPPINES SAMSUNG ( ) POLAND PORTUGAL PUERTO RICO REP. DOMINICA REPUBLIC OF IRELAND RUSSIA SINGAPORE 1800-SAMSUNG ( ) SLOVAKIA 0800-SAMSUNG (726786) SOUTH AFRICA (SAMSUNG) SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN THAILAND TRINIDAD & TOBAGO TURKEY U.A.E 800-SAMSUNG ( ) U.K 0870 SAMSUNG ( ) U.S.A SAMSUNG ( ) UKRAINE UZBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM

4 INDHOLD 1.Introduktion Specialfunktioner Printerkomponenter Set forfra Set bagfra Aflæsning af kontrolpanelet Indikatorer Stop knap Opsætning af printeren Udpakning Installation af tonerpatroner Ilægning af papir Sådan skifter du papirstørrelse i bakken Tilslutning af et printerkabel Lokal udskrivning Netværksudskrivning (kun CLP-300N) Tænde printeren Udskrivning af testside Højdejustering Installation af printersoftware Systemkrav Printerdriverfunktioner Brug af udskriftsmaterialer Valg af papir og andre materialer Type og kapaciteter Retningslinjer for papir og specielle materialer Kontrol af udskriftsudgang Ilægning af papir Brug af bakken Brug af manuel indføring Udskrivning på specielle materialer Udskrivning på konvolutter Udskrivning på etiketter Udskrivning på transparenter Udskrivning på fortrykt papir Udskrivning på karton og andre specialformater Grundlæggende udskrivning Sådan udskriver du et dokument Sådan annulleres et udskrivningsjob Vedligeholdelse af printeren Udskrivning af en konfigurationsside

5 Håndtering af tonerpatroner Opbevaring af tonerpatroner Forventet levetid for tonerpatroner Fordeling af toner Udskiftning af tonerpatroner Udskiftning af billedenheden Udskiftning af beholderen til spildtoner Rengøring af printeren Udvendig rengøring af printeren Indvendig rengøring af printeren Styring af printeren fra webstedet (kun CLP-300N) Problemløsning Fejlfindingstjekliste Løsning af generelle udskrivningsproblemer Sådan afhjælper du papirstop Tip til at undgå papirstop Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Fejlfinding ved fejlmeddelelser Status-indikatorforklaring Almindelige problemer med Windows Almindelige problemer med Macintosh Almindelige problemer med Linux Brug printeren på et netværk Deling af printere på netværk Sådan konfigurerer du en netværkstilsluttet printer (kun CLP-300N) Brug af programmet SetIP Specifikationer Printerspecifikationer Papirspecifikationer Oversigt Understøttede papirformater Retningslinjer for papirbrug Papirspecifikationer Kapacitet for udbakke Kapacitet for papirbakker Printer- og papiropbevaringsforhold Konvolutter Etiketter

6 Vigtige forholdsregler og sikkerhedsoplysninger Når du benytter denne maskine, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: 1 Læs og forstå alle instruktioner. 2 Brug sund fornuft ved betjening af elektrisk udstyr. 3 Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen og i dokumentationen til maskinen. 4 Hvis en instruktion ser ud til at være i strid med sikkerhedsoplysningerne, har sikkerhedsoplysningerne prioritet. Du kan have misforstået instruktionen. Hvis du ikke kan finde en løsning på forholdet, kan du rådføre dig med en salgs- eller servicerepræsentant. 5 Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres. Undgå brug af flydende rengøringsmidler eller midler på sprayflaske. Brug kun en fugtig klud til rengøring. 6 Maskinen må ikke placeres på en ustabil vogn, stativ eller bord. Den kan falde ned og forårsage alvorlig beskadigelse. 7 Maskinen må aldrig placeres på, i nærheden af eller over en radiator, et varmeapparat, airconditionanlæg eller ventilationsåbning. 8 Undgå, at maskinen eller andre genstande står på strømledningen. Maskinen på ikke placeres sådan, at ledningerne udsættes for unødigt slid ved, at andre træder på dem. 9 Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes. Det kan medføre reduceret ydelse og kan føre til fare for brand eller elektrisk stød. 16 Hvis du altid udskriver mange sider, kan overfladen på udbakken blive varm. Pas på ikke at berøre overfladen, og hold børn væk fra den varme flade. 17 Den strømledning, der følger med maskinen, bør anvendes, for at maskinen kan bruges på sikker vis. Hvis du bruger en ledning, der er længere end 2 m med en 110 V maskine, skal den være på 16 AWG * eller større. 18 GEM DISSE INSTRUKTIONER. Miljø og sikkerhedshensyn Lasersikkerhedserklæring Printeren er certificeret til at overholde kravene i amerikanske DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andetsteds certificeret som et klasse 1-laserprodukt, der overholder kravene i IEC 825. Klasse 1-laserprodukter anses som farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser. ADVARSEL Benyt aldrig printeren, når beskyttelsesafskærmningen er fjernet fra laser/ scanner-komponenterne. Den reflekterede stråle kan beskadige dine øjne, selv om den er usynlig. Når du benytter dette produkt, skal de grundlæggende sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: 10 Pas på, at kæledyr ikke tygger på strømledningen eller tilslutningsledningerne til pc'en. 11 Undlad at indføre genstande i maskinen gennem kabinettet eller åbninger. De kan komme i kontakt med farlige, strømførende steder, og der kan opstå fare for brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på eller ind i maskinen. 12 For at reducere risikoen for elektrisk stød må maskinen aldrig adskilles. Bring maskinen til en kvalificeret servicetekniker, hvis reparation er påkrævet. Hvis låg åbnes eller fjernes, kan dette føre til fare for elektrisk stød eller andre farlige situationer. Ukorrekt samling af maskinen kan medføre elektrisk stød, når maskinen efterfølgende anvendes. 13 Fjern forbindelsen til pc'en og lysnettet, og overlad serviceopgaver til kvalificerede teknikere i følgende situationer: Hvis nogen del af strømledningen, stikket eller tilslutningskablet beskadiges eller bliver slidt. Hvis der er spildt væske i maskinen. Hvis maskinen har været udsat for regn eller anden form for vand. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, når instruktionerne er blevet fulgt. Hvis maskinen er blevet tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget. Hvis maskinens ydelse pludselig ændres mærkbart. 14 Juster kun indstillinger, som beskrives i brugervejledningen. Ukorrekt justering af andre indstillinger kan føre til beskadigelser, og det kan kræve omfattende reparation af kvalificerede serviceteknikere at få maskinen til at fungere normalt igen. 15 Undgå at anvende maskinen under tordenvejr. Der er en lille risiko for at få elektrisk stød fra lynnedslag. Træk om muligt stikket ud af kontakten, indtil tordenvejret er overstået. * AWG: American Wire Guage i

7 Sikkerhed i forbindelse med ozon Genbrug Ved normal drift producerer denne maskine ozon. Denne ozon er ikke farlig for brugeren. Det er anbefales imidlertid, at maskinen anbringes et sted med god ventilation. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ozon, bedes du kontakte din nærmeste Samsung-forhandler. Genbrug eller skaf dig af med emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt ansvarlig måde. Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Afgivelse af radiofrekvenser FORSIGTIG: Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan medføre, at brugerens ret til at betjene apparatet ikke længere er gældende. Canadiske radiointerferensregulativer Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse B- radiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen Digital apparatus, ICES-003 fra Industry and Science Canada. Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for radiostøjudsendelse fra digitale apparater af klasse B som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen: Appareils Numériques, ICES-003 fra Industry and Science Canada. Konformitetserklæring (Europæiske lande) Godkendelser og certificeringer CE-mærkningen anvendt på dette produkt symboliserer Samsung Electronics Co., Ltd.'s erklæring af konformitet med følgende gældende 93/68/EEC-direktiver fra den Europæiske Union fra de nedenfor angivne datoer: 1. januar 1995: Rådsdirektiv 73/23/EEC, harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr. 1. januar 1996: Rådsdirektiv 89/336/EEC (92/31/EEC), harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. 9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC vedrørende radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres kompatibilitet. En fuld deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan fås hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd. FCC-regulativer Denne enhed er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for digitale enheder af klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-regulativerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i forbindelse med installation i hjemmet. Dette apparat genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet alligevel forårsager skadelig interferens i radioeller TV-modtagelsen (dette kan fastslås ved at tænde og slukke apparatet), anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe problemet med en eller flere af de følgende forholdsregler: Vend antennen i en anden retning, eller placer den et andet sted. Øg afstanden mellem apparat og modtager. Tilslut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet til. Søg hjælp hos forhandleren eller hos en erfaren radio/tv-tekniker. ii

8 iii

9 8 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye printer! Kapitlet omfatter: Specialfunktioner Printerkomponenter Aflæsning af kontrolpanelet Spare tid og penge Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og derved spare papir. Du kan manuelt udskrive på begge sider af papiret (Manuel dobbeltsidet udskrivning) i Windows og Macintosh. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Du kan bruge fortrykte formularer og brevhoved. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Denne printer sparer automatisk på strømmen ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives. Specialfunktioner Din nye printer er forsynet med en række specialfunktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten. Du kan: Udskrive i farver hurtigt og med enestående kvalitet Du kan udskrive i et fuldt farveområde med cyan, magenta, gul og sort. Du kan udskrive op til 2400 x 600 dpi (effektivt output). For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Printeren udskriver A4-sider med en hastighed på 16 sider pr. minut i sort/hvid og med 4 sider pr. minut i farve. Udskrive i forskellige miljøer Du kan udskrive under Windows 98/Me/NT 4.0/2000/ 2003/XP. Windows NT 4.0 understøttes kun i CLP-300N. Printeren er kompatibel med Macintosh og forskellige Linux-operativsystemer. Printeren leveres med et USB-interface. CLP-300N leveres med indbygget netværksinterface, 10/100 Base TX. CLP-300 understøtter ikke en netværksinterface. Nemt at bruge flere medietyper Standard 150-papirbakken understøtter papirformaterne A4 og Letter og specielle materialer som brevpapir, konvolutter, etiketter, specialformater, postkort, transparenter og kraftigt papir. Fremstille professionelle dokumenter 9 Udskrive vandmærker. Du kan designe dine dokumenter med vandmærker som f.eks. ordet Fortrolig. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Udskrive plakater. Tekst og billeder på hver side i dit dokument forstørres og udskrives på flere ark, som derefter kan sættes sammen til en plakat med tape. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Udskrive Brochurer. Denne funktion giver dig mulighed for let at udskrive dokumenter, der kan hæftes sammen som en bog. Når disse sider er udskrevet, behøver du blot at hæfte siderne sammen. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. 1.1 Introduktion

10 Printerkomponenter Set bagfra Dette er hoveddelene i din printer: Bemærk, at alle illustrationer i denne brugerhåndbog kommer fra CLP-300N, og at nogle dele kan være anderledes på din printer. Bagdæksel (Åbnes for at fjerne papirstop) Set forfra Udbakke (Trykt side nedad) Outputsupport Topdæksel (Åbnes for at fjerne papirstop) Frontdæksel (Åbnes for at få adgang til tonerpatroner og billedenhed) Tænd/ slukkontakt Netværksport* USB-port Strømindgang Tonerpatroner * Kun CLP-300N leveres med en netværksport. Bakke (Papirføder til 150 ark) Kontrolpanel (Se 1.3) Håndtag (Benyt det til at løfte printeren) BEMÆRK: Opsamlingsbakkens overflade kan blive meget varm, hvis du udskriver et stort antal sider på en gang. Vær opmærksom på ikke at røre denne overflade, og sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af den. 1.2 Introduktion

11 Aflæsning af kontrolpanelet Status Indikator Tonerindikatorer Beskrivelse Status Stop Tonerindikatorer blinker rødt lyser rødt Hver indikator lyser rødt Hver indikator lyser rødt Hver tonerpatron er næsten tom. Du kan udskrive, men kvaliteten er ikke pålidelig. Hver tonerpatron er helt opbrugt. Du kan ikke udskrive. Hver tonerpatron er forkert. lyser grønt hver LED blinker rødt i en gentaget rækkefølge Printeren varmer op. BEMÆRK: Alle udskrivningsfejl vises i SmartPanelprogramvinduet. Indikatorer Stop knap Status Indikator lyser grønt Tonerindikatorer Alle indikatorer er slukkede Beskrivelse Printeren er klar til udskrivning. Funktion Udskrivning af testside Beskrivelse Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 2 sekunder i tilstanden Klar, indtil Status indikatorerne blinker hurtigt, og slip den derefter. blinker langsomt grønt Alle indikatorer er slukkede Printeren modtager data fra computeren. Udskrivning af konfigurationsark Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 5 sekunder i tilstanden Klar, indtil Status indikatorerne blinker hurtigt, og slip den derefter. blinker hurtigt grønt lyser rødt Alle indikatorer er slukkede Alle indikatorer er slukkede Printeren udskriver data. Der er opstået en fejl, f.eks. papirstop, åben låge, manglende papir, beholderen til spildtoner er ikke installeret, eller den er fuldt. Der opstod en fejl, som kræver service, f.eks. LSU-fejl, fejl på fikseringsenheden eller ITB-fejl. Kontakt forhandleren eller serviceteknikeren. Annullering af et udskrivningsjob Tryk på denne knap under udskrivning. Den røde indikator blinker, mens udskriftsjobbet fjernes fra både printer og computer. Printeren skifter derefter til tilstanden Klar. Dette kan tage lidt tid, afhængigt af størrelsen på udskriftsjobbet. lyser grønt Hver indikator blinker rødt Hver tonerpatronen er ved at være tom. 1.3 Introduktion

12 2 Opsætning af printeren Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til, hvordan du opstiller printeren. Kapitlet omfatter: Udpakning Installation af tonerpatroner Ilægning af papir Tilslutning af et printerkabel Tænde printeren Udskrivning af testside Højdejustering Installation af printersoftware Udpakning 1 Tag printeren og alt tilbehøret ud af papkassen. Kontroller at printeren leveres med følgende dele: Tonerpatroner Strømkabel FORSIGTIG: Da printeren vejer 13,6 kg inklusive tonerpatron og bakke, kan den flytte sig, når du bruger den; f.eks. ved åbning/lukning af bakken eller installation/fjernelse af tonerpatronen. Vær forsigtig med ikke at flytte printeren. 2 Fjern emballeringstapen foran bakken, og træk bakken ud. Fjern pakningstapen og papirpuden fra bakken. 3 Vælg en placering til printeren: Sørg for, at der er plads nok til at åbne printerens bakker og dæksler, samt til ordentlig ventilation. Sørg for det korrekte miljø: - Et solidt, vandret underlag - Væk fra luftstrøm fra aircondition, varmeapparater eller ventilatorer - Væk fra svingninger i temperatur, sollys eller luftfugtighed - Rent, tørt og støvfrit Cd med printerdriver Guide til hurtig installation BEMÆRKNINGER: Hvis der er nogle dele, der mangler eller er beskadiget, skal du kontakte forhandleren med det samme. Komponenterne kan variere fra land til land. Cd en med printerdriver indeholder printerdriveren, brugerhåndbogen og programmet Adobe Acrobat Reader. Strømkablet kan se anderledes ud afhængigt af lokale specifikationer. Strømkablet skal tilsluttes til en jordet stikkontakt. 2.7 Opsætning af printeren FORSIGTIG: Du skal anbringe printeren på et vandret underlag. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten. Undlad at vippe eller vende printeren med bunden i vejret, når du flytter den, da indersiden af printeren ellers kan blive tilsmudset med toner, hvilkte kan medføre beskadigelse af printeren eller dårlig udskriftskvalitet.

13 Installation af tonerpatroner 4 Hold i begge ender af patronerne og tip dem forsigtigt fra den ene side til den anden for at fordele toneren. 1 Åbn frontdækslet. 5 Fjern patronhætterne. 2 Træk i og fjern det papir, der beskytter billedenheden. BEMÆRK: Hvis du får toner på tøjet, skal du børste det af med en tør klud og vaske det i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet. 3 Fjern de fire beskyttelseslåg, der sidder på tonerpatronindgangen til billedenheden. Når du skal fjerne et blændlåg fra patronen, så løft håndtaget, og træk det ud. 6 På printerens billedenhed angiver etiketter, hvor farvepatronerne skal sidde. Magenta Cyan Gul Sort BEMÆRK: Hvis du trækker for hårdt på blændlågene, kan der opstå problemer. 2.7 Opsætning af printeren

14 7 Tag fat i tonerpatronerne og juster dem i forhold til rillerne i printeren. Skub dem ind i de passende riller, til der lyder et klik. Ilægning af papir Bakken kan maksimalt indeholde 150 ark almindeligt papir (75 g/m 2 ) bond-papir. Du kan bruge forskelligt papir, herunder almindeligt papir. Sådan ilægges papir: 1 Træk bakken ud af printeren. 8 Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket. 2 Åbn papirdækslet. FORSIGTIG: Printeren fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket. BEMÆRK: Ved udskrivning med 5 % dækning kan du forvente, at levetiden for tonerpatronen er ca sider i sort/hvid og sider i farver. Den tonerpatron, der leveres med printeren, udskriver sider i sort/hvid og 700 sider i farver. 3 Juster bakkens størrelse, indtil den klikker. 4 Forstør bakken ved at justere papirbreddestyret. 2.7 Opsætning af printeren

15 5 Bøj papirstakken frem og tilbage for at skille sammenhængende ark, og vift dem, mens du holder i den ene ende. Bank enderne på stakken mod en jævn overflade, så du får en lige stak. 7 Klem papirstyret (længderetning), indtil det lige berører papirstakken. 6 Ilæg papiret med udskriftssiden opad. 8 Luk papirdækslet. Pas på ikke at overfylde bakken, og kontroller, at alle fire hjørner ligger fladt i bakken under papirholderne, som vist. Overfyldning kan forårsage papirstop. 9 Skub bakken tilbage i printeren. BEMÆRK: Se Sådan skifter du papirstørrelse i bakken på side 2.5, hvis du vil ændre papirstørrelsen i bakken. BEMÆRK: Når du har lagt papir i, skal du indstille printeren til den papirtype, -størrelse og -kilde, der er lagt i. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. 2.4 Opsætning af printeren

16 Sådan skifter du papirstørrelse i bakken For at skifte bakkestørrelse skal du justere papirbakkens længdeguide. 4 Skub papirstyret (længderetning), indtil det lige berører papirstakken. Klem papirbreddestyret, og skub det til kanten af papirstakken, uden at den bøjes. 1 Træk bakken ud af printeren. Åbn papirdækslet, og fjern eventuelt papir fra bakken. Ved papir, der er mindre end Letter-format, indstilles papirstyrene til de oprindelige positioner, og længde- og breddestyrene justeres. 2 Tryk og lås styrelåsen op øverst i bakken og træk bakken ud manuelt. BEMÆRKNINGER: Skub ikke så meget med papirstyrene at materialet bukker. Hvis du ikke indstiller papirguiden korrekt, kan der opstå papirstop. 3 Læg papir i papirbakken. 5 Luk papirdækslet. 6 Skub bakken tilbage i printeren. 2.5 Opsætning af printeren

17 Tilslutning af et printerkabel Lokal udskrivning Hvis du skal udskrive fra din computer i et lokalt miljø, skal printeren tilsluttes til computeren med et USB-kabel (Universal Serial Bus). Netværksudskrivning (kun CLP-300N) Du kan tilsluttet din printer til et netværk ved brug af et Ethernetkabel (UTP-kabel med RJ.45 konnektor). CLP-300N har et indbygget netværksinterfacekort. 1 Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. 2 Tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til netværksporten bag på printeren. BEMÆRK: Tilslutning af printeren til computerens USB-port kræver et godkendt USB-kabel. Du skal købe et kabel, der overholder USB 2.0-standarden, og som er højst 3 m langt. 1 Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. 2 Sæt USB-kablet i stikket bag på printeren. Til netværk LANtilslutning 3 Sæt den anden ende af kablet i en LAN-tilslutning. 3 Tilslut den anden ende af kablet i USB-porten på din computer. BEMÆRK: Når printeren er tilsluttet, skal du konfigurere netværksparametrene ved hjælp af softwaren, der leveres sammen med printeren. BEMÆRK: Hvis du skal udskrive via USB-interfacet, skal din computer benytte Windows 98/Me/2000/2003/XP eller Macintosh med OS 10.3 ~ Opsætning af printeren

18 Tænde printeren 1 Sæt netledningen i netledningsstikket på printerens bagside. 2 Tilslut den anden ende af strømkablet til en jordet stikkontakt med vekselstrøm, og tænd for printeren. Udskrivning af testside Udskriv en testside for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt. Sådan udskriver du en testside: Tryk på, og hold knappen Stop nede i 2 sekunder, i tilstanden Klar. Højdejustering Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, hvor det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. Følgende oplysninger beskriver, hvordan du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet. Før du angiver højdeværdien, skal du finde ud af, hvad højden er på det sted, hvor du bruger maskinen. FORSIGTIG: Hvis du hører en knækkende lyd, skal du geninstallere billedenheden. Billedenheden er ikke installeret korrekt. 1 2 Værdi Høj 3 Høj 2 3 Høj 1 FORSIGTIG: Visse af printerens indvendige dele kan være varme, når printeren er tændt, eller efter udskrivning. Vær forsigtig, så du ikke bliver brændt, når du arbejder med printerens indvendige dele. Skil ikke printeren ad, mens den er tændt eller tilsluttet. Det kan give elektrisk stød. BEMÆRK: Hver LED blinker rødt i en gentaget rækkefølge. Vent i ca. 3 minut, til printeren er klar. 0 1 Kontroller, at du har installeret printerdriveren med den medfølgende cd med printersoftware. 2 Dobbeltklik på Smart Panel -ikonet på proceslinjen i Windows (eller meddelelsesområdet i Linux). Du kan også klikke på Smart Panel på statuslinjen i Mac OS X. 3 Klik på Printerindstilling. 4 Normal 4 Klik på Indstillinger > Højdetilpasning. Vælg den rette værdi på rullelisten, og klik derefter på Anvend. BEMÆRK: Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, vises skærmen SyncThru Web Service automatisk. Klik på Machine Settings > Setup (eller Maskinkonfiguration) > Altitude Adj. Vælg den rette højdeværdi, og klik derefter på Anvend. 2.7 Opsætning af printeren

19 Installation af printersoftware Når du har sat printeren op og sluttet den til computeren, skal du installere programmerne ved hjælp af den medfølgende printerdriver-cd. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Printerdriver-cd en indeholder følgende programmer: Programmer til Windows Du kan installere følgende printersoftware fra printerdriver-cd en. Printerdriver til Windows. Med denne driver kan du udnytte din printers funktioner fuldt ud. For detaljer om installation af Samsung-printerdriver, se afsnittet Softwareafsnit. SmartPanel. Vises, når der opstår udskrivningsfejl. For detaljer om installation af SmartPanel-programmet, se afsnittet Softwareafsnit. Macintosh-printerdriver Du kan udskrive fra en Macintosh med din printer. Gå til afsnittet Softwareafsnit for oplysninger om installation af udskrivningssoftware og udskrivning fra en Macintosh. Linux-driver Du kan udskrive fra en Linux-baseret computer med din printer. Gå til afsnittet Softwareafsnit for oplysninger om installation af Linux-driver og udskrivning fra en Linux-opsætning. Systemkrav Før du begynder, skal du sikre dig, at dit system opfylder nedenstående minimumskrav. Printeren understøtter følgende operativsystemer. Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/ Følgende tabel viser Windows-kravene. Menupunkt Krav Operativsystem Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/2003 RAM 98/ME 32 MB Printerdriverfunktioner Printerdriverne understøtter følgende standardfunktioner: Valg af papirkilde Papirstørrelse, papirretning og materialetype Antal kopier Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de funktioner, der understøttes af printerdriverne. Egenskab Win98/Me/NT 4.0/2000/XP/ 2003 Printerdriver Linux Macintosh (CUPS) Farvetilstand J J J Indstilling af udskriftskvalitet J J J Plakatudskrift J N N Manuel dobbeltsidet udskrivning J N N Flere sider pr. ark J J J Tilpas til side J N N Skaler udskrift J N J Brochureudskrivning J N N Watermark (Vandmærke) Overlejring J * J N N N N NT 4.0/2000 XP 64 MB 128 MB * Overlay-funktionen understøttes ikke i NT 4.0. Ledig plads på harddisken Internet Explorer MB 98/Me/NT 4.0/ 2000/XP/ eller nyere 300 MB BEMÆRK: Se afsnittet Softwareafsnit for yderligere oplysninger om installation af programmer og brug af funktioner. BEMÆRKNINGER: Under Windows NT 4.0/2000/XP/2003 bør systemadministratoren installere programmet. Windows NT 4.0 understøttes kun i CLP-300N. Macintosh 10.3 ~ se afsnittet Softwareafsnit for yderligere oplysninger. Forskellige Linux OS - se afsnittet Softwareafsnit for yderligere oplysninger. 2.8 Opsætning af printeren

20 3 Brug af udskriftsmaterialer Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvilke papirtyper du kan benytte i printeren, samt hvordan du lægger papiret korrekt i papirbakken, så du opnår den bedste udskriftskvalitet. Kapitlet omfatter: Valg af papir og andre materialer Kontrol af udskriftsudgang Ilægning af papir Udskrivning på specielle materialer Valg af papir og andre materialer Du kan udskrive på flere forskellige materialer, f.eks. almindeligt papir, konvolutter, etiketter, karton osv. Se Udskrivning på specielle materialer på side 3.3. For at opnå den bedste udskriftskvalitet bør du kun benytte kopipapir af høj kvalitet. Vær opmærksom på følgende, når du vælger papirmateriale: Ønsket resultat: Det valgte papir skal egne sig til projektet. Størrelse: Du kan benytte enhver papirstørrelse, der passer inden for papirstyrene i papirbakken. Vægt: Din printer understøtter følgende papirvægte: 60 ~ 90 g/m 2 bond-papir i papirbakken 60 ~ 163 g/m 2 bond-papir i den manuelle arkføder Klarhed: Visse papirtyper er mere hvide end andre og giver skarpere og mere livagtige billeder. Overfladeglathed: Papirets overfladeglathed påvirker, hvor skarpt udskriften bliver på papiret. FORSIGTIG: Brug af materiale, der ikke overholder specifikationerne beskrevet på side 8.3, kan forårsage problemer, der kræver service. Denne service dækkes ikke af garanti- eller serviceaftaler. Type og kapaciteter Papirtype Kapacitet * Almindeligt papir 150 Konvolutter ** Etiketter ** 1 Transparenter ** 1 Karton ** 1 * Afhængig af papirtykkelsen kan den maksimale kapacitet være mindre. ** Hvis du ilægger mere end ét ark papir, kan der opstå papirstop. Du må kun kun lægge ét ark papir i bakken ad gangen. Retningslinjer for papir og specielle materialer Vær opmærksom på disse retningslinjer, når du vælger og ilægger papir, konvolutter eller andre specielle materialer: Forsøg på at udskrive på fugtigt, krøllet eller iturevet papir kan forårsage papirstop og dårlig udskriftskvalitet. Benyt kun tilskårede ark. Du kan ikke benytte gennemslagspapir. For at opnå den bedste udskriftskvalitet, bør du kun benytte printerpapir af høj kvalitet. Benyt ikke papir med fremmedlegemer, som f.eks. hæfteklammer, papirklips eller lignende. Undlad at lægge papir i bakken, mens der udskrives, og at overfylde bakkerne. Det kan forårsage papirstop. Undgå papir med forhøjet tryk, perforeringer eller en struktur, der er for glat eller for grov. Farvet papir bør være af samme høje kvalitet som hvidt kopipapir. Pigmenterne skal kunne modstå printerens varmebehandling på 180 C i 0,1 sekund uden at blive nedbrudt. Benyt ikke papir med en farvet belægning, der er blevet tilføjet, efter papiret blev fremstillet. Fortrykte formularer skal være trykt med ikke-brændbart, varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige dampe, når det udsættes for printerens varmebehandling. Indfør specielle papirtyper ét ark ad gangen. Opbevar papiret i indpakningen, indtil du er klar til at benytte det. Anbring papiret på paller eller på hylder, ikke på gulvet. Anbring ikke tunge objekter på papiret, uanset om det er emballeret eller ej. Hold papiret væk fra fugt, direkte sollys eller andre omstændigheder, der kan medføre, at papiret bøjer eller krøller. 1 BEMÆRK: Brug ikke selvkopierende papir eller kalkerpapir. Disse papirtyper er ustabile under printerens varmebehandling og kan afgive dampe eller beskadige printeren. 3.1 Brug af udskriftsmaterialer

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual XEROX PHASER 5400 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683085

Din brugermanual XEROX PHASER 5400 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683085 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister Printeren gør det muligt at kommunikere i farver. Farver tiltrækker opmærksomhed og forøger værdien af det udskrevne materiale eller de udskrevne oplysninger. r øger læsbarheden, og farveudskrifter læses

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere