KURSER UDDANNELSE OPLYSNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER UDDANNELSE OPLYSNING"

Transkript

1 2010 KURSER UDDANNELSE OPLYSNING

2 KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING April 2010 Udgivet af: Landsforeningen af VæreSteder Vendersgade 19, Fredericia Tlf

3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Væresteder Værestedsbrugere... 5 Værestedsmedarbejdere... 6 Værestedsledere... 7 Eksterne samarbejdspartnere Social- og sundhedsskoler... 9 CVU pædagoguddannelsen De Sociale Højskoler Almene kurser og oplysningstilbud IDVI Tilmelding og vejledning De små skridt... 15

4 Forord Uddannelse og oplysning er grundstene i vores samfund. Sådan er det også for værestederne. Derfor opruster Landsforeningen af VæreSteder nu på uddannelsessiden. LVS har mangeårig erfaring i uddannelse og opkvalificering internt i landsforeningen og eksternt i forhold til professionsuddannelserne. De erfaringer og den viden, som 10 år i spidsen for social innovation på værestederne har aflejret, vil vi gerne tilbyde de socialfaglige uddannelser. I dette katalog kan man orientere sig i en bred vifte af uddannelses- og opkvalificeringstilbud til både frivillige og medarbejdere på væresteder, frivillige i vores idrætsorganisation samt studerende på SOSU-skoler, CVU er og Sociale Højskoler. Vores konsulenter er erfarne oplægsholdere med en bred kontaktflade og stor indsigt i socialt arbejde. Læs mere i kataloget eller ring og få en snak med vores uddannelseskoordinator. Cliff Kaltoft Sekretariatschef 4 KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING / LVS2010

5 Væresteder LVS kursustilbud til værestederne er målrettet til henholdsvis brugerne, medarbejderne og lederne på værestederne. Værestedsbrugere Det gode liv Formålet med kurset er at øge forståelsen for en sundere levevis, at give kursusdeltagerne brugbare redskaber vedrørende ernæring og hygiejne og at give værestedsbrugerne et afbræk i hverdagen. Kurset er af 3 4 dages varighed. Brugerråd - en del af værestedet LVS tilbyder SVID-brugerrepræsentanter at lave kurser omkring oprettelse af brugerråd på værestederne. Hvorledes fungerer et brugerråd? Hvordan laves vedtægter? Hvordan sikres et godt samarbejde? Hvad skal jeg som brugerrådsmedlem gøre? og ikke gøre? Kurserne placeres lokalt og planlægges sammen med værestedsbrugerne. SVID workshops Gennem to workshops vil SVID opsamle værestedsbrugernes egne historier og eksempler på konsekvenserne af manglende eller mislykket brugerindflydelse. Historierne vil gennem SVIDs hjemmeside kunne skabe opmærksomhed og debat om socialt udsattes manglende muligheder for at blive hørt. Workshoppene er arrangeret af SVIDs bestyrelse. Workshop 1 Et frit og lige sundhedssystem! Hvor frit? Hvor lige? Hvordan? Workshoppen drejer sig om de dele af værestedsbrugernes liv, der kræver kontakt til sundhedssystemet. 11. maj, kl Sted: Hotel Storebælt, Nyborg Workshop 2 Temaet er endnu ikke fastlagt. 8. september, kl Sted: Aarhussalen, Århus KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING / LVS2010 5

6 Værestedsmedarbejdere Værestedsmedarbejderne er en stærkt overset gruppe, hvad angår opkvalificering og (efter-) uddannelse. LVS har gennem 10 år tilbudt kurser for frivillige på værestederne. Nu udvider vi med en uddannelse for ansatte medarbejdere samt temadage for personale på væresteder for psykiatribrugere. Værestedslederuddannelsen fra 2006 udbydes i en lettere revideret udgave. Kurser for frivillige værestedsmedarbejdere Frivillige på værestederne er en vigtig ressource. Men det at lade brugere tage ansvar og opgaver på sig er også et centralt element i De små skridts metode. Som sådan er det noget, der bør støttes og udvikles. LVS tilbyder et frivilligkursus i to moduler. Grundkurserne har bl.a. følgende temaer: Min rolle som frivillig Kunsten at være frivillig uden at føle sig misbrugt Motiver for at være aktiv frivillig i det sociale arbejde? Værestedstanken Grundkurset er tre dages internat april, Brandbjerg Højskole v. Jelling Det udvidede kursus har bl.a. følgende temaer: At være frivillig i et team Personlig vækst i teamet Konflikthåndtering Værestedet hverdagens arena Det udvidede kursus er tre dages internat. Deltagelse i det udvidede kursus forudsætter, at grundkursus er gennemført maj, Brandbjerg Højskole v. Jelling Værestedsmedarbejderuddannelsen Værestedsmedarbejderuddannelsen har til formål at opkvalificere og inspirere ansatte på væresteder i deres daglige arbejde. Erfarne undervisere og mulighed for sparring med ansatte på andre væresteder er rammen for et udviklende uddannelsesmiljø. Den enkelte deltager får mulighed for at opkvalificere sine kompetencer på værestedsområdet. Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og gruppearbejde. Der udvikles og gennemføres et projekt. Der gives vejledning til de enkelte medarbejdere på eget værested. Igennem 2010 kører vi det første hold. Varighed: 11 kursusdage, fordelt på 4 moduler. Samlet pris: (ophold og undervisning) 7.500,- Planlagte kurser: Modul 1 4, januar til december KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING / LVS2010

7 Temadage for psykiatriske væresteder Temadagene er for medarbejdere og ledere på væresteder for psykiatribrugere eller væresteder med behov for viden på dette felt. 1. temadag planlægges gennemført på Sjælland i uge temadag planlægges gennemført i Jylland i uge 46 Værestedsledere Værestedslederuddannelse Formålet med lederuddannelsen er at opkvalificere deltagerne i forhold til ledelse af væresteder for udsatte grupper. Uddannelsen har særligt fokus på udvikling af lederkvalifikationer i forhold til brobygning, de personlige sider af lederfunktionen og den enkelte leders indsigt i forhold vedr. kommunikation, samarbejde, organisation og indsats. Uddannelsens fire moduler: Ledelse af aktivitets- og samværstilbud for udsatte grupper Værestedernes placering og rolle i forhold til kommunale forvaltninger og behandlingstilbud Kommunikation på alle niveauer Socialt arbejde, frivilligt arbejde og brugerinddragelse Varighed 16 dage, fordelt over 4 moduler. Samlet pris: (ophold og undervisning) ,- Temadag for ledere på væresteder Vi sætter værestedernes fremtid og muligheder til debat. Temadagen planlægges gennemført i uge 40. KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING / LVS2010 7

8 Gennem en workshop med LVS fik vi øjnene op for værdien af nogle af de måder at arbejde på, som vi allerede praktiserer, men som de små skridts metode kvalificerer, inspirerer og giver redskaber til at gøre endnu bedre. Anne Karen Ursø, Dansk Røde Kors

9 Eksterne samarbejdspartnere Landsforeningen af VæreSteder har positiv praksiserfaring fra undervisning og oplysningsarbejde på en række uddannelser. Et stigende antal henvendelser til LVS om sådanne aktiviteter vidner om, at de socialt udsatte og deres væresteder tænkes ind som et element i de sociale uddannelser. Vores up-to-date-viden vil vi gerne dele med de relevante dele af de etablerede uddannelser. Nedenstående forslag bygger i høj grad på tidligere afholdte undervisningsforløb. Formen for gennemførelsen af tilbuddene afhænger helt af den enkelte skole eller uddannelse. Social- og Sundhedsskoler Såvel sosu-assistenter som sosu-hjælpere kan drage stor nytte af et kendskab til socialt udsatte og værestederne. Vi har derfor sammensat et forslag til en introduktion til værestedsområdet til henholdsvis sosu-assistenterne og sosu-hjælperne. Væresteder hvad er det? Hvad er et værested? Typer af væresteder Værestedernes menneskeforståelse Værestedernes organisering 2 timer/lektioner Væresteder indhold og metode Hvad er et værested hvem kommer der? Typer af væresteder Værestedernes menneskeforståelse Værestedernes organisering At arbejde med små skridt Selvjustits og ansvar Elevarbejde med case 4 timer/lektioner KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING / LVS2010 9

10 CVU (Pædagoguddannelsen) Mange pædagoger arbejder med socialt udsatte mennesker på væresteder eller i institutioner eller kommer i berøring med socialt udsathed i daginstitutioner og lignende. LVS tilbyder et inspirerende og sagligt indblik i værestedernes arbejde. Væresteder indhold og metode Hvad er et værested? Værestedernes organisering Hvad betyder udsat? At arbejde med små skridt Selvjustits og ansvar En social bevægelse med en klar linje Elevarbejde med case 2-4 timer/lektioner De Sociale Højskoler Et godt samarbejde med værestederne kan give socialrådgiveren bedre muligheder for at hjælpe borgeren. Et vellykket samarbejde drager optimal nytte af den kontakt og relation, man har til borgeren på værestedet. Samarbejdet kan hjælpes på vej af større indsigt i værestedernes arbejde og deres placering i den samlede indsats. LVS har blandt andet undervist på 5. og 6. semesters fordybelsesmodul i socialt arbejde og social udstødning, marginalisering og integration på Den Sociale Højskole i Århus. Væresteder indhold og pædagogik Historien om værestederne Hvad er et værested? Værestedernes organisering At arbejde med små skridt Selvjustits og ansvar Udvikling og innovation Elevarbejde med case 2-4 timer/lektioner Væresteder i socialt arbejde Historien om værestederne Hvad er et værested? Udvikling og innovation De små skridts metode Udviklingsplaner Elevarbejde med case - værestedsbruger Elevarbejde med udviklingscase - værested 4 timer/lektioner 10 KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING / LVS2010

11 Såvel i grupperne som i plenum virker medarbejderuddannelsen som en smeltedigel af brugbar inspiration - lige til at tage med hjem til sit eget værested og omsætte til handling. Christian Bitterwolf, værestedsleder i Furesø

12 Almene kurser og oplysningstilbud Efter 10 år som spydspids for social innovation på mere end 100 væresteder i hele Danmark har LVS meget på hylderne. Vi har ført brugerinddragelse af de mest belastede socialt udsatte i nye retninger, siden vi sejlede rundt med det gode skib Haabet i Vi har sat en regulær idrætsbevægelse i gang, som allerede efter 5 år er ved at vokse sig ud over landets grænser. Endelig har vi med De små skridts metode sat ord på, hvad det er, der gør, at lige præcis værestederne formår at motivere og engagere stofafhængige, tidligere stofafhængige, hjemløse og mange andre mennesker, som mangler muligheder i vores samfund. Den viden, vi igennem det daglige arbejde med værestederne har akkumuleret, deler vi meget gerne ud af. Derfor stiller LVS sig til rådighed via sin kursus-, oplysnings- og uddannelsesvirksomhed for løsning af opgaver omkring skabelse af kendskab til værestedernes historie, funktion, organisering og udvikling samt udsattes forhold i Danmark i det hele taget. Dette kan ske i form af foredrag, undervisning, gennemførelse af workshop eller tilrettelægning af særlige temadage. Kontakt LVS og hør nærmere om mulighederne. 12 KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING / LVS2010

13

14 Kurser og uddannelsestilbud fra IDVI Holdlederuddannelse Holdlederuddannelsen er opgraderet til et tre dages internatkursus. Kurset holdes i Vingstedcentret ved Vejle, som med sine mange idrætsfaciliteter og smukke beliggenhed er skræddersyet til vores behov. Kurset er en blanding af praktiske øvelser og uddannelse. Der vil være fokus på klubnetværk, kluborganisering, inspiration til lokale idrætstiltag og søgning af midler. Som opfølgning på deltagelsen tilbyder IDVI en temadag hjemme i klubben. Planlagte kurser: juni, Vingsted september, Vingsted. Instruktøruddannelse Her kan klubmedlemmer på begynderniveau blive introduceret til basale øvelser og få inspiration til nye idrætsaktiviteter i klubben. Udbydes til efteråret. Forventet afholdelse uge 40 og 45. Hold øje med posten og med IDVIs hjemmeside. Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI) IDVI er et projekt under LVS. Det er en idrætsbevægelse for dem, som reelt ikke har haft adgang til de eksisterende idrætstilbud. Under slogans som Idræt for alle og Lyst til forandring er der et landsdækkende fællesskab omkring idrætsaktiviteter for socialt udsatte mennesker. Organisationens formål er gennem idrætsklubber og foreninger på væresteder, bosteder og behandlingssteder at give alle socialt udsatte mennesker reelle muligheder for at dyrke idræt, motion og konkurrence med ligesindede, under forhold der sikrer, at yderligere udstødelse undgås. 14 KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING / LVS2010

15 Tilmelding og vejledning Har du spørgsmål vedrørende LVS kursus- og opkvalificeringsaktiviteter, ønsker du et særligt tilrettelagt kursus, eller mangler du viden om eller inspiration til, hvad vi ellers kan tilbyde og sammensætte af kurser og undervisning, så ring til Bjørn Medom. Tilmelding til kurser skal ske til Mette Tamberg. Koordination og planlægning Konsulent Bjørn Medom Tlf.: / Tilmelding Mette Tamberg Tlf.: De små skridts metode - et stort skridt i den sociale indsats De små skridts metode er udgivet af Landsforeningen af VæreSteder i juni Bogen er den første samlede beskrivelse af den metode værestedsledere og medarbejdere arbejder ud fra på landets mere end 100 væresteder og bygger på erfaringer gennem mere end 10 år. Metoden er en observation af, hvad der virker i praksis i den sociale indsats over for socialt udsatte mennesker. Bogen kan rekvireres ved henvendelse til LVS

16 HR Offset Landsforeningen af VæreSteder Vendersgade 19, I 7000 Fredericia Tlf Fax

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere