Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere."

Transkript

1 KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser (GU) eller Autismespektrumforstyrrelserne (ASD) er kendetegnet ved sociale og kommunikative forstyrrelser samt indskrænkede interesser og vaner. Men når man møder professionelle med erfaring i arbejdet med børn og unge med GUA-diagnosen, beskriver de ofte, at de møder mange særlige specialpædagogiske udfordringer, som de ikke så tit ser hos andre ASD-ramte. Ofte har de også svært ved at se klare autisme-lignende træk hos disse børn og unge. Men på hvilke måder adskiller GUA-problematikkerne sig fra det øvrige autismespektrum? Hvordan kan vi forstå disse problematikker og deres konsekvenser? På hvilke områder har den GUA-ramte behov for at blive mødt anderledes pædagogisk, undervisnings- og behandlingsmæssigt, end andre ASD-ramte? Og hvilke værktøjer og redskaber skal man som professionel have i sin værktøjskasse i forhold til denne målgruppe? Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. Udbytte Du kvalificerer din viden om symptombillederne og deres betydning for barnet/den unge og familien samt om behov for støtte og behandling. Du kvalificerer din viden om betydningen af menneskesyn og handicapforståelse, funktionsprofiler og redskaber ift. individuel profil. Du får konkrete redskaber ift. samtale, strukturering af pædagogisk miljø, samarbejdsflader og konflikthåndtering - samt mulighed for at arbejde med udfordringer fra din egen praksis samt at træne dine praktiske pædagogiske kompetencer. Kursusbevis Der vil blive udleveret kursusbevis med beskrivelse af kursets indhold. GUU-GUA

2 Niels Bilenberg er speciallæge i børnepsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i region Syddanmark. Han er særlig optaget af de neuropsykiatriske lidelser hos børn. Niels Bilenberg er leder af afdelingens forskningsenhed, hvor forskningen blandt andet har drejet sig om populationsstudier, studier af tvillinger og studier af børn og unge med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Autismespektrumforstyrrelsen GUA De gennemgribende udviklingsforstyrrelser (GU) eller Autismespektrum forstyrrelserne (ASD) er kendetegnet ved sociale og kommunikative forstyrrelser samt indskrænkede interesser og vaner. Den centrale lidelse er infantil autisme, men der gøres mange forsøg på at afgrænse en bredere autismegruppe, og vi opererer i dag med det vi kalder Autismespektret. 0,7-1 % opfylder kriterierne for en ASD. ASD- ramte er meget forskellige. Der er ikke i den nugældende klassifikation (ICD-10) levnet en entydig plads til børn med kombinerede autistiske træk og angst/psykose. Vi klassificerer (diagnosticerer) børn og unge ved at kombinere forskellige diagnoser, som hver især dækker sin del af symptomatologien (komorbiditet) for eksempel GU sammen med en specifik udviklingsforstyrrelse, en angstdiagnose og en adfærdsforstyrrelse. Oplægget vil afdække undersøgelse, diagnose, behandling og særlige forhold vedrørende hjælp og støtte i skole, fritid og i familien. Jens Wilbrandt er konsulent i VISO og uddannet psykolog med speciale indenfor pædagogisk psykologi, uddannelse og formidling. Han har arbejdet i adskillige specialpædagogiske sammenhænge og har inden da forsket i pædagogisk psykologi på Århus Universitet. Senest arbejdede han på Tåsingeskolens Centerafdeling, som er Svendborg Kommunes tilbud til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Desuden er han rådgiver for Midtfyn Gymnasiums særlige linje for elever med autismespektrumsforstyrrelser, og bruges som supervisor og underviser i en række specialpædagogiske sammenhænge. GUA og den autismepædagogiske værkstøjskasse Når man som lærere og pædagoger søger i værktøjskassen med vejledninger, gode råd og redskaber til at hjælpe og støtte elever med GUA-diagnosen, støder man oftest på materialer som vedrører autismespektrumforstyrrelser mere generelt. Hvis eleverne har så omfattende problemer, at de har brug for et specialskoleforløb, placeres de ligeledes ofte på skoler, der er indrettet ud fra en autisme-forståelse. Jens Wilbrandt vil i sine oplæg tilbyde en grundig indføring i typiske psykologiske karakteristika ved børn og unge med GUA-diagnosen, og de særlige pædagogiske udfordringer, man kan møde i det professionelle arbejde med disse børn og unge. Der vil blive sat fokus på forskelle og fælles problematikker i forhold til GUA-ramte og andre ASD-ramte. Herudfra vil Jens Wilbrandt komme med bud på, hvilke grundlæggende pædagogiske perspektiver, redskaber og værktøjer, der med fordel kan trækkes på i forhold til denne målgruppe. Også forældresamarbejdet og de udfordringer som man kan møde her, vil blive berørt.

3 Oplæg 1: GUA-profilen I dette oplæg vil Jens Wilbrandt præsentere den grundlæggende psykologiske profil, som man kan betragte GUA-diagnosen ud fra. Hvad karakteriserer børn og unge med GUA-diagnosen? Hvilke grundlæggende forstyrrelser ligger under adfærden og kommunikationen? På hvilken måde adskiller de sig fra mere klassiske typer af autisme-spektrumsforstyrrelser? Og hvilke særlige pædagogiske udfordringer stiller det de professionelle overfor? Oplæg 2: Individuelt perspektiv og konkrete redskaber I oplægget præsenteres nogle perspektiver på hvordan man bedst møder og ser på børn/unge med GUA-diagnosen. Oplægget vil give mulighed for at reflektere over hvilken grundposition og hvilket grundlæggende perspektiv, der er mest frugtbart i det specialpædagogiske arbejde. I hvilken grad skal man fastholde de skolemæssige eller adfærdsmæssige krav, som karakteriserer den skole eller ramme, som GUA-eleven indgår i? Hvilke udviklingsmål kan vi fokusere på, og hvilke udviklingskrav må vi betragte som sekundære? Der vil blive argumenteret for at GUA-eleverne i endnu højere grad end andre elever, fordrer en individuelt tilpasset pædagogisk indsats. Oplægget vil give grundlag for refleksion over hvilke mål der må betragtes som centrale, og hvilke redskaber og værktøjer man med fordel kan have med sig i værktøjskassen. Der vil samtidig blive præsenteret et bud på hvilke mere klassiske autismepædagogiske redskaber, man skal være parat til at give slip på. Oplægget vil give input og inspiration i forhold til: Kommunikationstilgange og -aspekter, konflikthåndtering, strukturering af det samlede pædagogiske miljø, brug registerings- og belønningssystemer, skaleringsredskaber mm. Dag 1 Onsdag 20. november Registrering og kaffe Velkomst Niels Bilenberg Formiddagssnack Niels Bilenberg, fortsat Frokost Jens Wilbrandt - oplæg Kaffe og introrunde Refleksions-opgave ud fra egen praksis - i grupper Pause Aftenbuffet Arbejde med case og opfølgning på refleksionsopgave - i grupper Dag 2 Torsdag d. 21. novemeber Jens Wilbrandt - oplæg Formiddagssnack Jens Wilbrandt, oplæg 2, fortsat Frokost Jens Wilbrandt, oplæg 2, fortsat Kaffe og afrunding

4 GUU-GUA Tid Onsdag d. 20. til torsdag d. 21. november 2013 samt torsdag d. 30. januar Sted Hotel Park, Viaduktvej 28, Middelfart. Website: Hotellet ligger 5 minutters gang fra Middelfart Banegård, og der er togforbindelse til både Jylland og Sjælland hver halve time. Pris Deltagergebyr for 3 kursusdage inklusiv p-plads, overnatning, forplejning, trådløst internet og undervisningsmaterialer: kr. + moms. Tilmelding til kurset Send din personlige tilmelding til med angivelse af ² Kursustitel FAG2 ² Medlemsnummer - ELLER dit navn, adresse, adresse og telefonnummer* ² Din stillingsbetegnelse ² Navnet på kommunen du er tilknyttet ² Eventuelt behov for vegetarmenu/diabetes/andet ² Eventuelt EAN nummer, samt navn, adresse og telefonnummer på modtager af faktura Deltagerantal er begrænset - ledige pladser vil blive tildelt på baggrund af dato for modtagelse af indbetaling, såfremt alle ovenstående oplysninger er modtaget. Kursustilmeldingen er endelig og bindende, når du har fået bekræftelse på det via . Deltagergebyr indbetales senest d. 23. oktober via EAN eller på vores konto i Sparekassen Himmerland reg.nr kontonr VIGTIGT! Skriv dit telefonnummer* som følgetekst ved netbankoverførsel. Kurset kræver medlemskab, hvilket kan opnås samtidigt med kursustilmeldingen ved indbetaling af kontingent på 300 kr. for individuelt medlemskab eller 960 kr. for institutionsmedlemskab. Du vil få en bekræftelse af dit medlemskab via .

5 OPFØLGNINGSDAG værktøjskassen I ANVENDELSE Sarah Rosenvang Rasmussen er uddannet specialpædagog og arbejder på Tåsingeskolens Centerafdeling, som er Svendborg Kommunes tilbud til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Sarah vil være medunderviser på en del af kurset, herunder på hele opfølgningsdagen, hvor der arbejdes med deltagernes udfordringer fra egen praksis. Værktøjskassen i anvendelse Torsdag d. 30. januar 2014 Detaljeret program for denne opfølgningsdag vil blive udsendt efter nytår. Opfølgningsdagen vil give mulighed for at træde endnu tættere på den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis i forhold til GUA-problematikker. Vi skal behandle de pædagogiske dilemmaer, som denne målgruppe ofte stiller os professionelle i, og vi skal gå skridtet tættere på den pædagogiske værktøjskasse. Deltagerne opfordres til i perioden mellem kurset og opfølgningsdagen at opsamle viden, erfaringer, spørgsmål og udfordringer fra daglig praksis, og sætte den i spil på opfølgningsdagen. Deltagerne skal være indstillet på både at arbejde med gua-relaterede pædagogiske tilgange og redskaber på et refleksivt og på et praktisk niveau. På opfølgningsdagen vil indgå pædagogiske øvelses-situationer og træning af praktisk pædagogiske kompetencer. GUU-GUA

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Konference om selektiv mutisme for pædagoger, sprogvejledere og interesserede praktikere... 3 Konference om Selektiv mutisme for logopæder, tale-hørepædagoger,

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere