Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering"

Transkript

1 Kursusprogram E11 Foredrag: Konflikthåndtering ved Cand. Phil i pædagogik Karin Nielsen I de fleste situationer, hvor vi er sammen med andre mennesker, interagerer vi uden de store problemer, men engang imellem går det ikke så glat, og vi kan havne i en situation, vi vil betegne som en konfliktsituation. Karin Nielsen, der arbejder ved Center for Konfliktløsning, og som bl.a. har mange års erfaring fra undervisning, supervision og coaching ift. konflikter, vil i dette foredrag gøre os klogere på: Hvad en konflikt er for en størrelse Hvad den gør ved os som mennesker Hvordan/hvorfor konflikter eskalerer Hvordan man kan arbejde med konflikter Hvis tiden tillader det, vil hun komme lidt ind på sprog og attitude i forhold til konflikter. Karin har en uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejerske, Cand. Phil i pædagogik, psykoterapeaut, certificeret coach LMI samt en grunduddannelse i såvel konfliktløsning som konfliktmægling. Tid: Fredag d. 23. september kl Sted: Lokale 328 bygning 1481 Pris: Gratis Tilmeldingsperiode: Ingen Antal deltager: Ubegrænset Kontaktperson(er): Carina Nygaard mail.:

2 Kreative processer og innovation Ved cand. psych. Mette Møller og cand. psych. og cand. mag. i litteraturvidenskab og moderne kultur Thea Mikkelsen På kurset vil vi gennemgå psykologisk kreativitetsteori og en organisationsteoretisk innovationsmodel og på baggrund heraf træne de medvirkende i, hvilke opmærksomheder man som proceskonsulent skal opøve for at kunne skabe effektive og meningsfulde innovationsforløb. Emnerne vi vil komme omkring bliver: - Hvordan arbejder man som erhvervspsykolog/konsulent med innovative processer i virksomheder? - Hvordan skaber man procesdesigns, der bringer virksomheden frem til nye idéer? - Hvordan tilrettelægges og faciliteres idéudviklingsforløb? - Hvilke kreativitetsværktøjer kan man som konsulent og virksomhed bruge (både individuelt og i grupper)? Deltagerne vil få en grundviden omkring kreativitet og innovationsfacilitering samt konkrete værktøjer, som de kan tage med videre. Undervisningen vil bestå af en vekselvirkning mellem kortere oplæg, fælles diskussioner og træning i mindre grupper. Tid: Lørdag d. 24. / søndag d. 25. september kl Sted: Lokaler: 224, 225, 233, 235, 239 og 332 Pris: FAPIA-medlem: 550 kr. / ikke-medlem: 690 kr. Tilmeldingsperiode: Mandag d. 5. til fredag d. 16. september Antal deltager: Max. 20 deltagere (to pladser reserveret til arrangørerne) Kontaktperson(er): Brian Ellermand, tlf.: mail: Carina Nygaard, mail:

3 Word-formatering Ved cand.mag Kristin Lange Bruger du en masse tid på at formatere en stor opgave? Sidder du og kæmper i 1½ dag for at få sideangivelsen til at passe i indholdsfortegnelsen? Ønsker du at kunne lave noget af det lækre finish, der giver din opgave et tjekket udseende? På dette 3 timers mini-kursus vil du lære at bruge nogle af de smarte funktioner i Word, der gør livet lettere, når du formaterer din opgave: Fx overskriftsformatering, hvor du med et klik giver dine forskellige overskrifter det ønskede format. Automatisk index hvor du kan opdatere din indholdsfortegnelse på få sekunder. At udelade sidehoved og fod på forsiden. Opbygge figurer, der illustrerer dine teorier om kausalitetsforhold, korrektionsredskaber til gruppearbejde, anderledes sidehoved og -fod på forsiden og mange andre små detaljer. Niveauet på kurset vil være almindeligt brugerniveau. Undervisningen vil veksle mellem demonstration og tid til at øve de viste funktioner. Udgangspunktet vil være Word version 2007 men også MAC brugere og andre Word versioner vil kunne være med. Tid: Fredag d. 30. september kl Sted: Lokale: 328 Pris: 25 kr. Tilmeldingsperiode: Mandag d. 19. til fredag d. 23. september Antal deltager: Max. 25 (to pladser reserveret til arrangørerne) Kontaktperson(er): Anne Mette tlf.nr.: mail: Mette Vincent, tlf.: mail:

4 Foredrag: Kroppen i terapien ved cand. psych. John Row Hvad siger den nyeste neurologiske forskning om sammenhængen mellem krop og psyke? Og hvilken betydning har det for terapien? - Hvilke roller spiller kroppen for kognitioner? - Hvilke roller spiller kroppen for beslutningsprocesser? - Hvilke roller spiller kroppen for emotionelle processer? - Hvordan kan man inddrage viden om krop/psyke sammenhæng i den psykoterapeutiske proces via samtale? - I hvilken grad er kropslige faktorer involveret i al psykoterapi? - Hvorfor spiller kroppen så lille en rolle i den traditionelle psykologi? Disse og andre spørgsmål om krop/psyke sammenhæng vil blive belyst igennem ny forskning, eksempler fra klinisk praksis, inddragelse af deltagernes egne kropslige reaktioner, samt videoklip af klientsamtaler. John Row er privatpraktiserende psykolog. Han har et tæt samarbejde med læger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.m. omkring klienternes somatiske symptomer, brug af psykofarmaka og smertemedicin. Tid: Fredag d. 7. oktober Sted: Lokaler: 328 Pris: Gratis Tilmeldingsperiode: Ingen Antal deltager: Ingen begrænsning Kontaktperson(er): Lise Fischer-Mogensen, tlf.: mail: Brian Ellermand, tlf.: mail:

5 Krisepsykologi ved cand. psych. Thomas Iversen Formålet med kurset er at ruste deltagerne til at kunne yde en god og hurtig hjælp, når en person udsættes for eller er vidne til vold, trusler, ulykker, dødsfald eller andre kritiske hændelser. Den tidlige indsats adskiller sig på en række væsentlige punkter fra den psykoterapi, der anvendes over for langvarige psykiske lidelser og fra den behandling, der anvendes over for de længerevarende følgevirkninger af traumer, som f.eks. PTSD. Kurset vil formidle de nyeste interventionsformer, som anbefales af førende forskere på området. Teoretisk tager kurset udgangspunkt i den nyere kognitive adfærdsterapi, som er udviklet til akut og semi-akut intervention. Der indledes med en introduktion til psykotraumatologien, herunder et blik på, hvad der går og kan gå forud for en kritisk hændelse. Dette som oplæg til kursets fokus på indsatsen i den tidlige fase, akut psykisk førstehjælp, hvor øvelsen går ud på at stabilisere ofrenes tanker, følelser og adfærd. På kort sigt er formålet med akut psykisk førstehjælp at forebygge udvikling af uhensigtsmæssige tanker og uhensigtsmæssig adfærd og på lidt længere sigt at forebygge udvikling af PTSD og andre følgevirkninger. Kurset vil veksle mellem undervisning og øvelser, hvor deltagerne vil få lejlighed til at afprøve metoder og teknikker. Tid: Lørdag d. 8. / søndag d. 9. oktober kl Sted: Lokale 224, 225, 233, 235, 239, 332 Pris: FAPIA-medlem: 500kr. / ikke-medlem: 650kr. Tilmeldingsperiode: Mandag d. 12. til fredag d. 16. september Antal deltager: 20 deltagere (to pladser reserveret til arrangørerne) Kontaktperson(er): Didde Møller, tlf: mail:

6 Metoder i kognitiv adfærdsterapi ved cand.psych.aut. Christian Møller Pedersen Kurset vil give en systematisk indføring i praktisk anvendelse af en række centrale metoder i kognitiv adfærdsterapi: Caseformulering, psykoedukation, socialisering til terapiformen, opstilling af problemliste og målsætning, registrering, situationsanalyse (kolonneskema eller kædeanalyse), forandringsstrategier (herunder eksponering, responshindring, struktureret problemløsning, kognitiv omstrukturering og adfærdseksperimenter) samt tilbagefaldsforebyggelse og afslutning. Formålet med kurset er, at deltagerne tilegner sig praktisk erfaring med de nævnte terapeutiske færdigheder, og deltagerne skal derfor være indstillede på aktiv deltagelse gennem afprøvning af metoderne i forhold til almindelige dagligdags problemsituationer fra eget liv. Kursusformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, rollespil og fælles erfaringsopsamling. Et vist teoretisk kendskab til modeller og metoder i kognitiv adfærdsterapi er en fordel, men ikke et krav. Christian Møller Pedersen er til daglig ansat som ledende psykolog på Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov. Tid: Fredag d. 28. kl / lørdag d. 29. oktober kl Sted: Lokaler kommer senere Pris: FAPIA-medlem: 600kr. / ikke-medlem: 750kr. Tilmeldingsperiode: Mandag d. 3. til fredag d. 7. oktober Antal deltager: 20 deltagere (to pladser reserveret til arrangørerne) Kontaktperson(er): Lise Fischer, tlf.: mail: Anne Mette Ravn, tlf.: mail:

7 Foredrag: Mindfulness Ved Cand.psych Anders Riber En idéhistorisk analyse af begrebet og en diskussion af dets anvendelse i psykoterapi. Foredraget tager udgangspunkt i en nysgerrig undersøgelse af et begreb, der tilsyneladende er over alt. Det henvender sig til alle, der undrer sig over, hvad mindfulness er: Dem, der mediterer hver dag; dem der bruger det i deres terapi; og dem, der sporadisk har hørt om det. Foredragets formål er, at deltagerne går derfra med en større forståelse af begrebets oprindelse, indhold og anvendelse. Fokus vil være tredelt på hhv. mindfulness oprindelse i buddhismen og de østlige logikker bag hvordan mindfulness er blevet tilpasset til at indgå i en vestlig psykologisk forståelsesramme, samt hvordan mindfulness anvendes forskelligt indenfor forskellige psykoterapeutiske retninger. Anders Riber Kraaer er psykolog, uddannet ved Aarhus Universitet oktober Han er ansat som praksiskandidat i Odense, og arbejder freelance som konceptudvikler. Tid: Fredag d. 4. november kl Sted: Lokale 328 Pris: Gratis Tilmeldingsperiode: Ingen tilmelding Antal deltager: Ingen begrænsning Kontaktperson(er): Lise Fischer, tlf: mail: Jacob Vestergaard, tlf.: mail:

8 Theraplay Ved Cand.psych. Hanne Månsson Barnets emotionelle udvikling sker via relationer; En sund forældre-barn relation styrker barnets evne til selvregulering og selvværd, tilknytning og tillid til andre, hvorimod børn, som ikke indgår i støttende samspil med andre, får udviklings vanskeligheder. Theraplay er en interventionsform, der tilstræber at barnet overvinder følelsesmæssige problemer forårsaget af relationsforstyrrelser, ved at bygge på de kvaliteter der er i sunde samspil mellem barn og forældre. Begge parter inddrages i terapien via en aktiv, intensiv interaktion, med vægt på 4 vigtige kvaliteter i forældre-barn relationen; struktur, omsorg, engagement og tilpas udfordring - formidlet via glædesfyldte samspil. På kurset gives teoretisk og praktisk/metodisk introduktion til Theraplay, og der introduceres en analysemetode, som anvendes forud for et terapiforløb som basis for forløbet. Kurset vil veksle mellem teori, diskussioner, praktiske øvelser samt videoklip af interventioner. Kursisterne vil deltage aktivt i øvelserne både i rollen som terapeut, voksen og barn. Hanne Månsson er Specialist, Supervisor i Børnepsykologi og uddannet fra Theraplayinstituttet. Privatpraktiserende. Tid: Lørdag d. 5/11 og søndag d. 6/11 kl Sted: Lokale 224, 225, 233, 235, 239, 332 Pris: FAPIA-medlem 480kr. / ikke-medlem 600kr. Tilmeldingsperiode: Mandag. 10. til fredag d. 14. oktober Antal deltager: 25 deltagerer ( heraf to pladser reserveret til arrangørerne) Kontaktperson(er): Anne Mette Ravn, tlf.: mail: Maja Åvist, tlf.: mail:

9 Terapeutiske færdigheder del 1 Ved Cand.psych. Helge Lassen Med udgangspunkt i en psykodynamisk referenceramme ser vi på, hvad der er virksomt i den terapeutiske proces. Vi arbejder med terapeutens indre indstilling på den ene side og konkrete interventionsmetoder på den anden side. Sammensmeltningen mellem terapeutens indre indstilling og de konkrete metoder skaber det rum, hvor terapien for alvor kan alvor kan udfolde sig. Hvad angår terapeutens indre indstilling, vil vi arbejde med centrering, nærvær, sansning, empati og resonanskassen, da terapeutens selvkontakt er en nødvendig forudsætning for at være i kontakt med klienten. Hvad angår interventionsmetoderne, vil vi arbejde med at finde den kropslige reference bag de psykologiske problemstillinger, så klienten kan få en dybere kontakt med sig selv. Herunder gives konkrete anvisninger på, hvordan man kan bruge kroppens informationer. Endvidere vil følelsernes betydning i den psykoterapeutiske proces blive belyst. Formen vil veksle mellem teoretiske oplæg, refleksion, øvelser og opsamling på plenum. Vi vil låne fra mange forskellige terapeutiske retninger. Fælles for dem er, at metoderne kan bruges til at bringe klienten i en dybere selvkontakt. Tid: Lørdag d. 12/11 og søndag d. 13/11 kl Sted: Lokale 224, 225, 233, 235, 239, 332 Pris: FAPIA-medlem 500kr. / ikke-medlem 650kr. Tilmeldingsperiode: Mandag. 17. til fredag d. 21. oktober Antal deltager: 20 deltagerer ( heraf to pladser reserveret til arrangørerne) Kontaktperson(er): Nanna Lassen, tlf.: mail: Mette Vincent, tlf.: mail:

Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012. Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne

Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012. Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012 PEU ap er et ger o l o k y s P r fo k i t E Jura og i DRE ARBEJD SGLÆDE g tli ps rig... flygtninge og k FOREDR Kursus... VEJEN TIL BE øs Her ligger

Læs mere

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946.

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946. Velkommen til foråret 2015! Kære skønne studerende på Psykologisk Institut. I Kursusgruppen er vi glade for at kunne tilbyde jer kurser og foredrag igen i dette semester. Vi er stolte af, i dette forår

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb (Fam.Ab.5; Sjælland 17.marts til 2.december 2015) Med udgangspunkt i KL s anbefalinger i En styrket misbrugsbehandling,

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere