Kursuskatalog. Eventskolen uddanner sikkerhedspersonale. - Vesterbrogade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog. Eventskolen uddanner sikkerhedspersonale. www.eventskolen.dk - Vesterbrogade 149-1620 København V - 70 22 07 15"

Transkript

1 2015 Kursuskatalog Eventskolen uddanner sikkerhedspersonale

2 Velkommen til Eventskolen Kurser for alle Eventskolen tilbyder kurser for sikkerhedspersonale på alle niveauer. Nye kolleger, såvel som erfarne ledere eller planlæggere. Vi tilbyder alt fra en enkelt plads på et af de faste kurser, til målrettede kurser, som er skræddersyet særligt til din organisation. Vi tilbyder også foredrag, planspil eller workshops. Du er altid velkommen til at henvende dig til os hvis du gerne vil have udarbejdet kurser målrettet til din organisation eller hvis du gerne vil have at vi kommer til Jer og afholder kurser. Tilmelding eller forespørgsler: eller via vores hjemmeside Kvalitet og erfaring Eventskolen er en del af Fonden Roskilde Festival, som via sin sikkerhedsudbyder ConCom Safety, planlægger og afvikler events året rundt samt uddanner personale. Vores viden er kommet gennem flere års uddannelse inden for crowd safety management på universitetsniveau, samt internationalt samarbejde og afvikling af events i alle størrelser. På disse erfaringer er Eventskolens træningskoncept kommet til verden og det udbydes til alle. Vi har en ambition om at et udbud af kvalitetskurser til billige penge vil være med til at fremme sikkerheden til events i Danmark. Udtalelser På Det Rytmiske spillested Skråen i Nordkraft i Aalborg har vi i samarbejde med Eventskolen afholdt kurset Konflikthåndtering i nattelivet for ansatte, crew og frivillige. Alle deltagere på kurset var helt enige om, de fik et stort udbytte af kurset. René Ladiges, Projektleder - Skråen i Nordkraft Eventskolen holdte i 2015 to foredrag (henholdsvis på dansk og engelsk) om sikkerhed ved store events, for frivillige hos CPH Volunteers. Foredragene var meget relevante for både de frivillige og for de ansatte i CPH Volunteers. Der var stof til eftertanke, og vi vil da også bruge den viden fremadrettet i vores arbejde i korpset. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har udelukkende været meget positive - Stine Nepper-Christensen, Cph Volunteers & Frivillighedens Dag

3 Kursusdatoer 2015 Kursusnavn Datoer Alle kurser afholdes hos Eventskolen i København medmindre andet angives. Pris i DKK ex moms Basis Eventsikkerhed 25. august november ,- Backstage og Adgangskontrol 14. september november ,- Event Kommunikation 7. september november ,- Forscenesikkerhed 27. maj august november ,- Konflikthåndtering i Nattelivet 1. september november ,- Sikkerhedsplan 19. maj Klokken ,- Professional Certificate (Afholdes på engelsk) 26. oktober til 31. oktober 2015

4 Opnå et Professional certificate i Event Safety and security Management Bucks New University udbyder i samarbejde med Roskilde Festival, IBIT og Eventskolen 6 internationale kurser. De kan tages enkeltvis eller samlet og løber over seks dage. Ved gennemførelse af alle seks kurser modtager kursisten et Professional certificate udstedt af Bucks New University. Disse kurser tager afsæt i denne samt andre relevante vejledninger, standarder og guides fra både Danmark såvel som udlandet. Målgruppe Kurserne er målrettet personer, der arbejder med planlægning såvel som afvikling eller er i ledelsesfunktioner inden for sikkerhed til events af alle størrelser og typer. Hvad siger kursisterne? Else Rasmussen, Københavns politi Kurset har klædt mig bedre på til at kunne godkende sikkerhedsplaner og venues, og givet mig en større forståelse for events. Kurset burde være et krav for alle der vil arrangere og afholde events. Henrik Stadager, Securitas Et rigtig godt kursus, meget dygtige og erfarne undervisere, jeg fik stort udbytte af det Bucks new university udbyder universitetsuddannelser inden for crowd safety management i England. IBIT er et uafhængigt internationalt træningscenter med fokus crowd safety management. IBIT er baseret i Tyskland Vesterbrogade København V - 70 V

5 Indhold på kurserne Logistics and event planning Overblik over udfordringer og problemstillinger ved events og relevante planlægningsprocesser. Udfordringer ved events Dokumentation og tilladelser Faser i events Infrastrukturelle krav Finansiel- og marketing-planlægning Legal Introduktion og overblik over juridiske og lovgivningsmæssige udfordringer i events og deres konsekvenser for den praktiske anvendelse. Retsgrundlaget Lovmæssige forpligtigelser Moralsk og juridisk ansvar Tryghed og sikkerhed Leadership Ledelseskoncepter og lederudvikling i mellemlederstillinger. Arbejdet med frivillige Ledelsesprincipper Beslutningsprocesser Ledelse og kommandostruktur Kommunikationsstruktur Emergency planning Udvikling og etablering af beredskabsplan for events. Principper for beredskabsplanlægning Indhold i beredskabsplan Beredskabsprocedurer Implementering og aktivering Risk Introduktion til analyse, vurdering og styring af risici i forbindelse med events. Risikostyring Risikoidentifikation Risikoanalyse Risikovurdering Sikkerhedsforanstaltninger Dynamisk risikovurdering Ingess / Egress Ingangsprincipper og scenarier for at afvikle indgang og udgang på optimal og tryg måde. Design af barrieresystem Forskellige køsystemer Køstyring Kapacitetsudregninger Forståelse for bevægelser Tilmelding Telefon: Pris Samlet pakke (6 dage) kr ex moms Praktisk - Alle kurser foregår i København - Priser er inklusiv forplejning - Kurserne er fra klokken Da kurset er internationalt, kan undervisningen foregå på engelsk.

6 Sikkerhedsplan - vejledning om udarbejdelse I januar 2015 udsendte Rigspolitiet en vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplaner for større udendørs musikarrangementer og lignende. Ved at bruge sikkerhedsplanen som et essentielt værktøj i egen planlægning vil man opleve at få bedre forståelse for risiko, beredskab og hændelseshåndtering på sit arrangement. Den nye vejledning indeholder en række krav om belysning af forskellige områder af et arrangement. Den nye vejledning stiller krav om at man i høj grad arbejder med dokumentation. Man bliver fx bedt om at belyse publikumsprofil, kompetencer, kommandostruktur, udarbejde risikovurderinger og skrive en beredskabsplan. Formål Dette kursus giver deltageren en række værktøjer, som hjælper i udarbejdelsen af ens egen sikkerhedsplan. Forståelsen for sikkerhedsplanen øges ved at arbejde med de principper, som ligger til grund for vejledningen såvel som fordybelse i de essentielle elemeneter af den. Indhold DIM-ICE modellen publikumsprofil kompetencekrav kommandostruktur risikovurderinger beredskabsplan Antal lektioner: 5 lektioner á 45 min. Tidspunkt: Aften, weekend eller dagskursus Pris: 2000 DKK pr. deltager (ex. moms)

7 Basis Eventsikkerhed Når man arbejder til events vil der være mange øjne der hviler på en, og man forventes at kunne agere i akutte situationer. På Basis Eventsikkerhed berører vi mange af disse situationer og klæder medarbejderen på til at håndtere dem. Basis Eventsikkerhed er første del af det grundlæggende forløb, som giver personalet indsigt i rutiner og procedurer som typisk ses til events. Vi vil berøre emner som profil og udstråling og komme omkring de brand- og førstehjælpsrelaterede udfordringer man typisk møder. Formål Formålet med Basis Eventsikkerhed er at give personalet en god forståelse for arbejdets indhold, udfordringer og struktur. Efter deltagelse på kurset bør kursisten have et klart billede af hvad man arbejder med til koncerter og events, samt hvordan man arbejder med problemstillinger. Indhold Profil og udstråling Forståelse for brandslukning og førstehjælp Kommunikations- og kommandostruktur Samarbejde med aktører Personalets ansvar Antal lektioner: 4 lektioner á 45 min. Tidspunkt: Aftenkursus (Klokken ) Pris: 495,- DKK pr. deltager (ex. moms)

8 Foto: Forscenesikkerhed Gennem tiderne har forståelsen for publikums risici foran scenen udviklet sig, og i dag udføres der ligefrem videnskabelige forsøg vedr. publikumsbelastning foran scenen. Der er stor forskel på risici og ansvar fra koncert til koncert, og personalet foran scenen bør kende de standardudfordringer, der følger med de forskellige koncertkulturer. Formål På dette kursus går vi i dybden med arbejdet foran scenen. Det ruster forscenepersonalet til at kunne udføre deres arbejde på betryggende vis. Der lægges vægt på observation og håndtering af risici, men inden man når dertil opnår forscenepersonalet forståelse for udviklingen af barrieresystemer, publikums reaktioner og bevægelser og de grundlæggende udfordringer man selv kan komme ud for. Indhold Barrierens udvikling gennem tiderne Ulykker foran scenen Arbejdet foran scenen Publikumrelaterede procedurer Antal lektioner: 4 lektioner á 45 min. Tidspunkt: Aftenkursus (Klokken ) Pris: 495,- DKK pr. deltager (ex. moms)

9 Foto: Eventkommunikation Undersøgelser af ulykker indenfor events har generelt vist, at det er vigtigt at sikkerhedspersonalet har en klar kommunikationsstruktur, og at personalet er vidende om hvordan man kommunikerer internt og med gæster. Formål: Dette kursus ruster personalet til effektiv kommunikation til events. Ligeledes rustes man også bedre til krisesituationer og konflikter. Adfærd og talemåde påvirker hvordan gæsten opfatter en, og derved også hvordan gæsten vil følge anvisninger. I dagligt arbejde med publikum kommer personalet ligeledes ofte ud for at skulle udvise myndighed gennem kommunikation. I tilfælde af krisesituationer er kommunikation en vigtig faktor for at kunne håndtere en hændelse eller opgave. Dette kursus lægger vægt på klar forståelse for kommunikation og kommunikationsstruktur og vil give personalet en generel forståelse for hvilke udfordringer, der normalt opstår ved events, samt kommunikationsfærdigheder som kan benyttes i hverdagssituationer. Indhold: Kropssprog og taleform Radiokommunikation Basis publikumpsykologi Radiokommunikation Krisekommunikation Briefinger Antal lektioner: 4 lektioner á 45 min. Tidspunkt: Aftenkursus (Klokken ) Pris: 495,- DKK pr. deltager (ex. moms)

10 Foto: Event konflikthåndtering Gennem årene har der været flere eksempler på konflikter og voldsepisoder i nattelivet, og som personale i dette miljø kan det være nyttigt at have en grundlæggende viden om gæsternes reaktionsmønster samt ens egne begrænsninger og muligheder. Kurset er målrettet bartendere, garderobepersonale såvel som sikkerhedspersonale der opretholder ro og orden, men ikke har en funktion som dørmænd. Formål: Kursisten vil få en indsigt i de forskellige typer af konflikter i nattelivet og kendskab til kommunikationsmodeller, som kan virke konfliktnedtrappende. Ligeledes vil kursisten blive introduceret til dansk lovgivning, og til de rammer man kan arbejde indenfor når der opstår en konflikt. Indhold: Konflikttyper Effektiv kommunikation Grundlæggende konflikthåndtering Basis lovgivning Basis publikumspsykologi Antal lektioner: 4 lektioner á 45 min. Tidspunkt: Aftenkursus (Klokken ) Pris: 495,- DKK pr. deltager (ex. moms)

11 Backstage og adgangskontrol Det er backstagepersonalet, som kommer helt tæt på artisten og også på arrangøren, og derfor er det vigtigt at de ved hvad de laver, og er rustet optimalt til dennes opgave. Backstage-området er et arbejdsområde, hvor gæster ikke bør opholde sig, da de kan komme til skade. Det er derfor vigtigt at netop backstage personalet har styr på adgangskontrollen. Formål Formålet med dette kursus er at sætte klare rammer for hvordan man bør opføre sig når gæster forsøger at komme backstage. Samtidig opnåes viden om brugen af adgangspas og adgangsprocedurer for backstageområder. Indhold: Forståelse for egen profil Adgangskontrol og procedurer Rollefordeling Visitiation Relevant lovgivning Antal lektioner: 4 lektioner á 45 min. Tidspunkt: Aftenkursus (Klokken ) Pris: 495,- DKK pr. deltager (ex. moms)

DANSK LIVE KURSUSKATALOG 2013

DANSK LIVE KURSUSKATALOG 2013 DANSK LIVE KURSUSKATALOG 2013» SOCIALE MEDIER 13.04.2013» JURA FOR BESTYRELSER 13.04.2013» BAROPTIMERING FESTIVALER: 26.04, 09.05 &18.05.2013 SPILLESTEDER: 02.09, 16.09 & 30.09.2013» KONFLIKTHÅNDTERING

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere