BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum."

Transkript

1 Fast og variabel afgift kr ,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf STEMPELMÆRKE RETTI7=1,1 BAL.LER-..!*>. BETINGET SKØDE DOM41ELG0Y,MTEt'EUM-MGAgA RAT Q n0 G nn 4(3779P, S 101^^ Underskrevne Handels- og Financieringsselskabet af 30/ A/S c/o advokat Christian Petri Østergade 16 Postboks Hillerød sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne Ledøje-Smørum Kommune Flodvej Smørum den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vor Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K DSS _G_169 Bulk Sort / Hvid nii

2 1. 2 e. VILKÅR:,- 1. Beskrivelse af ejendommen 1.1 Ejendommen, som er et ubebygget areal, og hvis grundareal andrager m heraf 962 m2 vej, sælges, som den er og forefindes og som beset af køber og med alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. 2. Byrder og servitutter 2.1 Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i hvilken henseende bemærkes, at der er tinglyst følgende servitutter på ejendommens blad i tingbogen: Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. Dokument om forsynings- / afløbsledninger m.v., ikke til hin der for prioritering Dokument om afgivelse af skråningsarealer m.v. Dokument om pligt til bortforpagtning og salg m.m. Lokalplan nr Det er fra købers side en forudsætning, at de tinglyste servitutter ikke er til hinde for anvendelse af ejendommen i overensstemmelse med det, der er fastlagt i kommuneplan 1996 og strategi Sælger påser for egen regning at uvedkommende hæftelser og byrder aflyses, i de omfang dette er muligt. 3. Jordbundsforhold 5 ffik6- e.. 2,-E et,.) b Sælger erklærer, at derikke er forurening på ejendommen. 4. Overtagelsesdag 4.1 Ejendommen overtages af køber den 1. januar Fra overtagelsesdagen henliggger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende, således at køber i skadestilfælde er berettiget til at oppebære assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. 5. Refusionsopgørelse

3 o. 3 0 ø Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesum 6.1 Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver kr. seksmillioner 00/ Købesummen betales senest den 31. december 2000, eventuelt reguleret med refusionssaldo i købers favør. 7. Sælgererklæringer Sælger erklærer, at hverken bygningsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder har ud stedt eller varslet pålæg om udførelse af arbejder på ejendommen, at der ikke overtages gæld vedrørende tiden før overtagelsesdagen uden for købesummen. Eventuel forfalden gæld på overtagelsesdagen indfries af sælger, at der ikke påhviler den solgte ejendom utinglyste servitutter eller byrder. 8. Betingelser 8.1 Nærværende handel er fra sælgers side betinget af, at købesummen er betalt. 8.2 Nærværende handel er fra købers side betinget af, at Byrådet i Ledøje-Smørum Kommune godkender handlen/.? "5"1" ISA.2txpo 8.3 Ledøje-Smørum Kommune bemyndiges til at underskrive og tinglyse endelig skødepåtegning, når betingelserne er opfyldt. 9. Erklæringer Under henvisning til lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 af lov om sommerhuse og campering m.v. erklærer køber, at ejendommen er erhvervet i et øjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, nemlig til udstykning. 10. Omkostninger og handlens berigtigelse rqbe Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

4 4 Køber betaler fast- og variabel afgift samt frigørelsesafgift. Samtlige dokumentel udfærdiges af Ledøje-Smørum Kommune. Ønsker sælger, at advokat medvirker ved handelen, afholder sælger udgifterne i forbindelse hermed. Sælger betaler eg ne rådgivere. Hillerød, den be 90-c> Som sælger: HAN)DELS 0(.2 F/k)r'11,J.Sterai&-%Cc»s se- L.g cae r AF 3c/n i9bb A/.5 W/Christian Petri advokat I e y.,7"; FVI I /1- r. Smørumnedre, den 2.5-M.2 c Som køber Alling Pj sson kommunaldirektør Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed for så vidt a " 'sælger: Navn: Stilling: Bopæl: VANG CHRISTEMST&INItl: tl, 'dvokat (14 Stilling: 'vej W; TI fæl: Fax *Mern met,. nr.. /36t-- 1.)(144~1)4C4 );ntreal:/~ ejerlav er under Iøbtnr.L&(2t.1/ i./0(7, vurderet til kontantejendomsvanil kr. heraf kontantgrundveardl 00 - kr. Ejendommen udger en landejendom. Ma1r. nr er I matriklen noteret som landbrug. Ledøje-Smørum elendanakettliontord. 9C47z7

5 *** * * * * Side: 5 * * * * * *** * * * Retten i Ballerup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Betinget skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 13 A, Smørumnedre By, Smørum Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den p.g.a. manglende vitterlighedspåtegning for sælger. Mangler tillige på fuldmagten. Retten i Ballerup den g4 Fom:267G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

6 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup * *** *** Tinglysningsafdelingen a.. Side: 6 1 i, Påtegning på Betinget skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 13 A, Smørumnedre By, Smørum Dagbogsdato: Dagbogsnr. : r. Afvist fra dagbogen den p.g.a. manglende genpart. Retten i Ballerup den Lissi Mardahl Inge Formsgaard ktfm.

7 *** * *** * * * Retten i Ballerup *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 7 Akt.nr.: G 169 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 13 A, Smørumnedre By, Smørum Ejendomsejer: Handels- & Financieringsselskabet Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er betinget Foreløbig indført med frist til opnåelse af de i 8 stillede betingelser samt til ophævelse af notat om samdrift anm kr iflg. ejerptbr. Retten i Ballerup den Inge Formsgaard KgX 4,Y Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

8 Til matr.nr. 13 a: side 9 /6) /9 9, y Anmelder: Ledøje-Smørum Kommune Borgmesterkontoret Flodvej Smørum Tlf.: Påtegning på skøde vedrørende Ledøje-Smørum Kommunes køb af matr.nr. 13a, Smørumnedre By, Smørum, underskrevet af køber 25. september 2000 og sælgere den 11. oktober 2000 og foreløbigt indført i tingbogen med frist til opnåelse af de i 8 stillede betingelser samt til ophævelse af notat om samdrift: Med henvisning til skødets 8 attesterer undertegnede hermed, at handelen inden den 15. november 2000 er godkendt af Ledøje-Smørum Kommunes Byråd, og at købesummen er betalt. Skødet begæres derfor indført i tingbogen som endelig anmærkningsfri adkomst for køber. Ledøje-Smørum Kommune Den æ Bent B ell 1. vice orgmester Alling Pj sson Pb ør Kommunaldirektør Form. 267G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

9 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 10 Akt.nr.: G 169 Påtegning på Skøde. dkk Vedrørende matr.nr. 13 A, Smørumnedre By, Smørum Ejendomsejer: Ledøje-Smørum kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt og endelig indført Foranstående retsanmærkning annulleres Retten i Ballerup den Inge Formsgaard n 9 Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

10 4. g Matr. nr. og adr.: J' Stempel: / 1//7) kr. -- 'øre *22. DEC.1972 i4etr, nr. 13 e, Smørumnedre SMØVIM sogn Kld. nottakmrgaard" 'Smørumnedre pr Måløv Akt: Skab $mlgerpanteillawm Sælgerpari Kreditors bopæl: liezz»eparken, 40 ciallsingør L.P. fls VALDAL AdvQt. 3t - Landsp3tss3gfører A. C. LENTZ Adv,-)!cat., de 62 - TRIA 4,[;01* 2130 København ø. _ J.nr nr. / ommerkontoret) ebrev E n erkender herved at være skyldig til CiViUnipaniør Qunmuri etaleboparken Helsingør jeg forpligter mig til at forrente fra <km x *j It er syv prent om året PANTEBREV..5mIgerpantebrev Under skrevne ilitn(ltattd. *g Finentieringsseaskabst e el" 1060 N'S Peradisledet Holte hvilke den sum kr. 240,000,0o tobundredetusinde kroner øre Renten erlægges med halvdelen 4 hver ultisio juni og ultimo december måned. første gang ulaamo daicember, /14~ for det da forløbne tidsrum. Pantebrevet afvikles med en fast årlig ydelse stor kr 2)140t4a*, ~erlægges med halvdelen eller kr ~ 1 hver ultimo juni måned og ultimo december måned, første geng tatima juni måned 1576, idet der 1 ultimo december måned 1974 alene erlægges renter før tiden fra til 8112»74 Af de anførte ydelser aftkrives renter forlods et den til enhver tid værende restgæld, medens resten er afdrag* Pantebrevet indestår fra kreditors Bide uopsigeligt fra ejer til ejer til juni måned 1901, til hvilken eller enhver' senere termin, det kan opsiges med 3 åre varsel. Pra debitors side kan pantebrevet indfries helt øller deleis uden varsel. Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev giver jeg kreditor panteret, oprykkende forsåvidt som foranstående hæftelser efter disses indhold måtte være eller blive afdraget eller til et forud angivet bestemt tidspunkt helt indfriet, i ejendommen: Matt. nr. l$ e Smørumnedre Smørum 94 erholt med Bestillingsform ular WZ..XX 2~~;kiirå0

11 Foranstående pantehæftelser: Landkreditkassen opr. kr. til Deed pr* 11/ % p.a. 2. Landkreditkassen opr., kr* til rest pr * 11/ % p.a. 3. Landkreditkaseen opr. kr* til reet pr. 11/ % 13,4.4» Landkreditkassen opr. kr. til rest pr. 1i/ % p.a ,00, nu uting]yet ,00 * nu utinglyst *oo, nu utinglyst , nu utingzyst $.4:2.507k62. kr* 62*063,27 kr* l6.606*oo kr , Skades~brev til LedøjedSmøramkommune og Uøbenbavnt Amtskommune *-o indbyrdes sideordnet tinglyste private pantebreve støre hver kr too eller ialt Private midler, som tinglyses sideordnet med narvgyde pantebrev 4 7% p.a. kr* $0.000soo kr Opoo kr ~ tlrvmrende, pentebrev skal: til enhver tid respektere grundmodningslån sart størst mulige byggetås i anerkendt bank» s4fmt der l'oretage* udstykning til bebyggelse af nogen del af den pantsatte eland«, skal narvrende pantebrev relaksere sådanne parceller* betinget af. at 441r ved endelig prioritering atekrives og af4yee$ af de 640 ^"' tidig hermed udstedte og tinglyste private pantebreve i disses prioritetsmkkefølge det vil Gig* tørst på pantebrevene store kr ,00 ekstraordimert afdrag på ialt kr. 10,opr. m2 ii lfr. således Indbo/det af de som 6 * prioritet lyste private pantebreve store,bver. kr* ~ til Dagmar og Gunnar Tagerbolt. - 7,^ Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbo'gen. løvrigt underkaster jeg mig omstående trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrev-formular I). 7,71,3,1; V, den Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering og underskriver myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl:

12 * se, Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 1$andmandøbankene ro -tval.'tninge4d4ing IpeddeZes enebemyndigezse på pantekreditos vegne at illeddeie 4»Panneevnte re/akt4onff4teg n4nge4p. 4 s hele pantebrivet$ 49Weti4 CI stj :2 Mbenbavn, den ø. 0. DI CI CI E E. FrØ kj ær-jensen M. Fikiæi-Jensen Wande16- Qg 4nane4aringsse).akabt at.$,0/3,1 ALS> ora underekti.1;ftetnet -dateringene ghed zslt under.ø.kx4.v#twas.ftwn44~1. 11~4 4 Mogens Fieron GUldner 3t : revisor' 1314~.i Rødovre Centrum 228 Na*: vy Frerslev St.44IikW bogholder Bo&l: Vingetoften 210 INDFORT DAGBOGEN den 22 DEC.1972 FER BALLERUP RETSKREDS Lyst...(p-yfri 76-4 Udskrift af /S reg forevist.ig -4;tgd,?P(..4/ Petsanm.1 hinder er; cg0. P3r-v,-4{P4, A,24.e.4.4 fr;ḷ4, 177."' Oenpariens rigtighed bekræftes. *" Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København

13 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 13 a Smørumnedt8mPel: (i København kvarter) Smørum sogn eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: kr *-8.1n11975 Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Akt: Skab nr. 7.9 (udfyldes af ommerkontoret) i:.1..?/;.p-lingp,apantzbrev/)&3ffl,%,~y sort kr lyst d fra Handels- og Financieringsselskabet til Dagmar Fagerholt med pant 1 ovennævnte ejendom; kwerdefx DEN DANSKE LANDIV/A Ballerup Afrie/ing Te:e'L,n (3`j 7 03 /7 af 3o o A/8 (/00) Nærværende pantebrev respekterer fremover yderligere: kr ,- ejerpantebrev d 16% p.a. ned meddelelser til Bikubens Ryvang afdeling alene til sikkerhed for byggemodning og byggelån i Bikuben. INDFØRT I DAGBOGEN den JUL 1975 FOR BALLERUP RETSKREDS Lyst Foranstående retsanmærkning gentages. Bestillings- %muler D Jensen & Kjeldskov A/S, København

14 P Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) smøram eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, afl. nr., ejerlav, sogn. 13 a SmørunitiWA: fizaug 1975* p?6/0- kr. Akt: Skab nr- (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors bopæl: Gade og hus nr.: Pätegrfinci stod ,24z_ ' f,,,å Handels og Financieringssselskabet af 3o o A/S is,3 1 Dagmar Fagerholt med panti ovennævnte s'endorn. Anmelder: anmelder: 1:15N DANSKE LANDMANDSBANK BALLERUP AFDELING Tölefon (02) Af pantsætningen.5.fig. nærværende pantebrev' relaxeres ved2 ejd.matr, nr., 13 f Smarumnedre by Smørum sogn af areal D.Fagerholt INDFØRT DAGDOGEN dgn - 7 A FOR BALLERUP RETSKREDS Lyst QQ,Q, oøs //,(34,1J /34- Foranstående retsanmærkning gentages. Bestillings. formular D Jensen & 1~(m, A/S, København

15 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, akt. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: opr. Stempel: kr. Akt: Skab G- nr. C/ (udfyldes af dommerkontoret) 13a Smørumnedre Smørum sogn Fj1JUL1 976*01 Købers 5897 Kreditors bopæl: An nbeh DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB med pant I wenn vnte ejendom. Fra,ejendommen.mate, nr, 13a. Smørumne e. Smørum segn er udstykket et arel ialt 34,971m heraf vej 8,519m med matr, =44 13g k m 13n 13 o 13p 13q 13r 13s 13t 13u 13v 13x -p, 13y 13z 13æ 13ø. 13aa 13ab 13ae 13ad 13ae 13af I3ag 13eh..13ai 13ale 13a]. 13am.- 13an 1.3aa aq l3ar 13as.._13at 13au 13av 13ax 13ay.- 13az 13eæ I3aø l3ba l3bb l3be l3bd l3be 13bf. 13bg 13bh 13b1... hvilke me,tm nr. herved relakseres fra nærværende panteir brev således pantsætningen herefter alene emfatter matr. nr., 13a,Smørumnedre nu af areal 3o3,208m 2 1 heraf Vej 14274m 2 4, Ballerup, den Dagmar Fagerholt INDFØRT I DAGBOGEN den -1 JUL 1976 FUR EkLIERUP RETSKREDS Lyst wo-,/ FOTanståendo annuller«ok""%. 1(1-0 RL";W2ring på paniztreviejerpantebrev BALLERUP AFDELING Ztort kr. 2oo.000,- lyst d :72 ENIRUMGADEN BALLERUP TLF. (02) 97 OS 17 fra Handels- og Fina ncieringsselskabet af' 3o.11 12N til Dagmar Fagerholt Bestillingsformular D Jensen & Kieldskov AIS. København

16 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 13 a Smørumnedr6tem (i København kvarter) Smørum sogn eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. gel: kr. Gade og hus nr:: 27.JUL197-7* Købers Kreditors Anmelder: Akt: Skab, (udfyjc bopæl: nril re?af dommerkontoret.den DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB na4erup. AFDELING At-nIng på pantebrerpantebrev st;)ri 2oo.000- tyst d fra H andels- og Financiering sinstituttet til Dagmar Pagerholt med pe,nt i ovennævnte ejer( / 490 Nærværende pantebrev respekterer fremtidig yderligere pantebrev til Forenede icreditforeninger kontantlån,, tinglyst foreløbig (A4.15,834% kr ,9oo,- med statutmæssige forpligtelser. Når ejendomens grundareal med et -areal på oa-.: 5.-7oo m2 udstykkes. relaxeres denne mod at der erlægges et ekstraordinært afdrag på kr. 2,5o. prom2 på hvert af de foranstående under pkt. 6 nævnte indbyrdes sideordnede pantebreve subsidiært hvis de skulle være indfri'et på de efterfølgende pantebreve,: herunder nærværende:, i prioritetsrækkefølge. Der. tinglyses til den tid særskilt påtegning herma. Rungsted, d. 5 juni 1977 INDFØRT I DAGBOGEN sign. D. Fagerholt FOR BALLERUP RETSKREDS DEN 29-7-/929 LYST Foranstående retsanmærkning gentages Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

17 o. N ø C ø ø ø 7 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 13 a (i København kvarter) eller de sønderjydske dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: / kr. Akt: Skab nr. /4 (udfyldes af ommerk n or t) S mørumnedre Smørum sogn Købers Kreditors1 bopæl *Q Anmelder: DEN DAUME AF 1871 AKTIF.SaSKAB CALIXRESP APPZ-LING CENTRUMGADEN BALLERUP TLF. (92) Påtegning på stort kr oo lyst d' og senere fra Handels- og Financieringsselskabet af 3o/11 196o A/S til Dagmar Fagerholt med pant i ovennævnte ejendom. ( 26 /W) Fra ejendommen matr, nr. 213 a Smørumnedre Ṡmørum sogn er udstykket et areal på ial 18,865 m med matr, nr. 1 bk, bvi1ke matr* nr herved relakseres fra nærværende pantebrev., således pantsætningen berefter2alene omfatter matr nr, 13 a Smørumnedre nu af areal m", heraf vej m'. Ballerup den. 3o * juni 198o Dagmar Fagerholt I ND;7ORT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RET)S,,W KDS DEN 2- /d-q LYST 414d, Foranstående retsanmærkning gentagei:

18 A i 3.14t d ( M fa reel l åntebrev opr./kr..ffild400,- ha r. In iiffil 1 r) t e(' lffr rdå søn der ske l manads- * dele) bd. og bl. i tingbogen, g art. nr., ejerlav, sogn.,. kr. Akt: Skab. r nr. 13 a Smørumnedre, Smørum sogn Købers 1. bopæl:,3 ' 2" 17.SE1)19 81* ,. Kreditors Anmelder: Gade og hus nr.:anmelder: II Bikuben c''. E ir;... :,-, 14 c7 c G,2!', P. 2. q 2,6 P" Ryvang afdeling - E Lyngbyvej København ø to.0-, f., N rværende pantebrev, stort til restpr. den' C k cr, ,92--- S river kroner Tretinitusindefemhundredetretini 92 /100 Tr ansporterer jeg herved med vedhængende renter fra ti 1: ndels- og Financieringsselskabet af A/S rlevej Gilleleje har fyldestgjort mig for transporten. tidligere erlagte afdrag kr ,08 itteres samtidigt hermed til aflysning. rværende pantebrev ændres til fremtidigt at være et ERPANTEBREV for nævnte restgæld ,92--- stipulerede afdrag bortfalder, og ejerpantebrevet, der er en personligt gældsansvar, forrentes fremtidigt med 8% over tionalbankens disconto og kan opsiges med en måneds varsel. antebrevet respekterer fremtidigt yderligere følgende pantftelser: ,- 16% ejerpantebrev - r ,- 9% ejerpantebrev r ,- 9% ejerpantebrev ^ ,- var.rt. pt. 17,995% Forenede Kreditforeninger, kontantlån med særlige indfrielsesvilkår antebrevet respekterer herudover de før tinglysningsdagen inglyste servitutter og andre byrder med eller uden pant. antebrevets øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uændret ldende. tegiti-kim - (; i andels- og-financierings- Dagmar Fagerholt c- elskabet af A/S. -/ j 5_444, nr. 165' (udfyldes af dommerkontoret) Mucatogarden

19 INDFØRT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN 7 SEP 1981 LYST Q3-tej,54 t 0S Frist har været meld, Le. 16)0.1160, r. 53, 9 Z Foranat4erldefretsatitn;k-rkniny, gentnes og sideordn. Anm. Efterståen"debanfhsavere ses ikke at ham. givet tilladelse til renteforhøjelsen og vilkårsændr. herunder at nærv. ptbr. fremt er et ejerptbr. 4

20 matr. nr. 13 bl Smørumnedre by, Smørum 17. NOV. 1986* / Akt: Skab nr. (udfyldes af dommer ntoret) Anmelder: Provinsbanken A/S Allerød afdeling M. D. Madsensvej Allerød til, ejerpantebrev stort kr ,92 med pant i matr.nr. 13,a Smerumnedre, Smørum, tinglyst forets gang /4/. ~~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ -CA44=4-/ Af_pantet iflg. nrvcrende ejerpantebrev relakseres matr.nr. 13 bo,13 bp, 13 bq 13 br, 13 bs, 13 bt, 13 bu og-13-bv Smørumrie-d1,:e by, Smørum P den 1906 Handels- ag Finanoieringsselskabet af 30/11-19$0 A/S* B. Friese-,Jensen Else Frøkjær Jensen A. Frøkjær Jensen W~FIDAWOEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN /7- /y._ /99 LYST / åbmg 14,1/6.~ /3,4, 99 Eoranstende re'sanrnce,rkn!rg gentage% CO pk 1376

21 IS Tr't'rj, e ^ e e " r, e

22 Akt: Skab nr. (udfyldes af domme ontoret)9 ) 4.JUN * E 1 7. JUN.198 7* atr.nr.3 b og 13 a Smørumnedre.. mørem. Anmelder: Lrs. Poul E. Sørensen Bymidter: 36 D, 35oo Værløse. AI I ONGE il ejerpantebrev stort kr ,92, var. rente % p.a. inglyst første gang ndestående i matr.nr. 13 a Smørumnedre, Smørum. f pantet udgår matr.nr. 13 hm Smørunnedre, Smørum. I : forbindelse med sammenlogningen af matr.nr. 3 b og 13 a mørumnedre, Smørum, fastlægges følgende prioritetsrækkefølge orsåvidt angår de på de to ejendomme rtinglyste pantheftelser:. Ejerpantebrev stort 16 p.a. Ejerpantebrev, stort var. rente. _ci". pantebrev stort rente 6 p.a ndhyTtles sideordnede 2..ejerpantebreve a ' kr ,19 var.rento. kr.3.7oo.000,00 kr ,21 kr ,00 kr ,38. Indbyrdes sideordnede 2 ejerpantebreve a' kr ,19 kr ,38 var. rente.. Indbyrdes sideordnede 2 ejerpantebreve a' kr ,17 var. rente. kr ,34 ed hensyn til tinglyste servitutter og byrder henvises til > jendommenes blade i tingbogen N rværende ejerpantebrev er, det,ene af de.under 4-5 vnte pantebreve o har prioritetest4ling, a~rens4temmezse hermed.

23 2 Andre øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uforandrede. Værløse, den 28-S Sign.Handels- og Finaneieringsselskabet af 3o/11-196o A/S. A. Frøkjær-Jensen, E. Frøkjær-Jeneen Birthe Friese Jensen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Navn. Stilling. Bopæl. ULRIK MØLLER ADVOKAT BYMIDTEN VÆRLØSE TLF Navn. Stilling. Bopæl. INDFØRT 1 DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN P- 6 -/9/7 LYST %/læ' 17.14, awict4qncto rotzanmccr.knir.g 2:ntagos

24 Matr.nr. 3 b og 13 a Smørumnedre Smørum. (Ejerlejlighedsnr.) Gade og hilsnr. kld. "Toftekærgård" Smørumnedre 2760 Måløv Stempel kr. Akt: Skab nr. /6 9. (Udfyldes af dom enkontoret) Anmelder: Provinsbanken A/S Allerød afdeling M. D. Madsensvej Allerød 0 3. AUG * PÅTEGNING PÅ PANTEBREV/EJERPANTEBREV.Opr. kr ,00 e26 /a g) Udstedt den Lyst den Udstedt af Handels- og Finansieringsselskabet af 30/ A/S Udstedt til Samme. Meddelelser i henhold til retsplejelovens 564 og c1i,/11!.. meddelelser, der i. henhold til loven skal tilgå pantbkmdh tor, bedes sendt til Provinsbanken AIS, Allerød afdeling, M.D. Madsensvej 14-16, 3450 Allerød, og løvrigt bemyndl. ges Provinsbanken NS - såvel hovedsæder som.?fdelin ger - til på mine/vore vegne at underskrive påtegninger at enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvit' terings-, transport-, moderations- og relaksationspåteg. finger. Kun meddelelserne i henhold til retsplejelovens 564 begæres tinglyst. Allerød, den f. Handels- og Finansieringsselskabet af 30/ A/S sign. Birte Jensen, A. Frøkjær Jensen, Else Frøkjær-Jensen INDFØRT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN 3 d)' LYST

25 t Matr. nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum Stempel kr. (7,?6? Akt: Skab nr. 9 (Udfyldes af do C (Ejerlejlighedsnr.) Ca E ti Gade og husny. 05.M11988* Anmelder: Allerød afdeling M. D. Madsensvej Allerød Påtenging på ejerpantebrev kr r92 udstedt d ' tinglyst Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidig yderligere: kr ,- 12% Krf. Danmark Ejerpantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uændret gældende. Holte den CA/ f 4/i; k j-tiqa (24 G1/~(/k /W1_? 7 Handels- og/ inancieringsselskabet af A/S Birthe Friese-jensen, A. Frøkjær-Jensen, Else Frøkjær-Jensen INDFØRT t DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN b 5 LYST

26 Mtram,eiedav,sm: 13 a og, 3 b Stempel: (i København kvarter) Smørumnedre by, Smørum eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. 5oo. - 4Id-,-;18~ ~ Købers Kreditorsj bopæl Gadeoghusnr.: Flodvej Smørum Påtegning på pantebrev opr. kr ,92 udstedt den af Handels- og Finansieringsselskabet af 3o.11 til samme tinglyst den og senere Påtegningen lyder: 1 aill,1989* Anmelder: Den Dansk Bank NS Ballerup Afeicling Centrumgacicn Ballerup Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidigt yderligere mod oprykningsret. kr ,00 9% Krf. Danmark, obligationslån Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser og vilkår forbliver uforandret gældende i alle dets ord og punkter. hen:",ek.1 ro::::w;o1ovens 1304 og aom eftor :oven skal tildå kredkr,!..rarriovsr al n4) tii.-:.endt DE 4 C.Ar.----!:3:,;,,,":"': E:ALLE2UP CENIT.41,3P,FIC:.".V;DE-.N 7750 SALLEP.Z. I P, der I øv:lit ::,.:;T:vrid:ges :torbiincjar of enhver art på rk-e.r., v2iffferldd eierpr::nobrerv, harunder kv!tterings-, transport-, r,..nder-ations- Ovorm g vnt,5,": pkr,gning be rmi3rw; kun tir4:.3lyst for så vidt i henhold ti: rotsp:.-4:,,k,vans 504 or "i c_nza den, 6/ 1989 Handels- og Finansieringsselskabet af A/S Birthe Friese-Jensen A. Frøkjær-Jensen E. Frøkjær-Jensen INDFØRT 1 DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN JUU fin' LYST

27 AM& Matr. nr. og adr.: -49 t Ager Akt: k Mierkontore» Stempel: lkir,6)c7/27 kr. -- øre. Sælgerg tebrev Matti. nr* mørumns4re Smørum sogn Kld. wroftekergear41' Smøruntnedre Ø * 2 2.DE.C MAløv Kreditors bopæl: lielleboparken 40 4gMk.eft4laingør ffr. Underskrevne.PANTEBREV Sølgerpentebrev- Handels.- og finencie se «abet 30/ A/$ Peradisledet Holte erkender herved at være skyldig til Dagmar fagerixolt gelleboperken 40 `3000 Releingør 37* hvilke den sum kr Doly firehundredetusinde kroner oo øre jeg forpligter mig til, at forrente fra ten wtj med 7% p.a. - er syv procent omaret Renten erlægges med halvdelen 4 mer 43~ juni og ultimo december maned første gang mixt1140 december 4~ 4 97 for det da forløbne tidsrum. Pantebrevet efvikles med en Fest Ar/ig ydelse stor kr ,00 som erlægges med halvdelen øller kr, L b yer ul,timg lund måned og ultimo. december mane4 ' første gane ultimojuni 4~ idet deri ultimo december **Amid 1914 alene «lage*** renter' før ti', den fra til 31/ de enførte ydelser afskrives renter forlods af den til enhver tid ~inde restgæld, medens resten er afdrag. Pantebrevet ind4nrkiir «a kreditors side uopeigeligt. fra <der til ejer indtil juni»afled 1981, til hvilken eller enhver, senere termin det ken opsige** med 41 Ars varsel. Pra debittors side ken pantebrevet indfriet* helt eller delvis uden verselo Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev giver jeg kreditor panteret, oprykkende forsåvidt som foranstående hæftelser efter disses indhold måtte være eller blive afdraget eller til et forud angivet bestemt tidspunkt helt indfriet, i ejendommen: latetr. nr. 13 a, Smørumnedre 8mørum Bestillings-. formular,cw J4SiPQ;Riia;taitL)

28 " ^s1,- &- Foranstående pantehæftelser: Wr 4 Landkreditkaseen opr. kr. til rest pr p,a. Landkreditkaeson opr. kr. til vest pr. 11/ 't 7 p.a, 1.andkreditkassen opr. kr. til reet pr * 11/ flit P.a. 4. Lan-~editicaesen opr. kr. ti/ rest pr, 11/ p.a. 4. Skadesløsbrev til Ledøje-Smørum kommune *g Københavns Amtskommune 7ø indbyrdes sideordnet tinglyste private pantebreve store hver kr *ø 4414w ialt 4 74 p.a. 7 indbyrdee sideordnet tinglyste private pante. breve hver kr * oo eller salt å 74 p*a* 0. Private midler som tinglyses sideordnet med narvmrende pantebrev a 14 p.a ,OCis nu utinglyst ".= kr * 82.80q,«000,eo, nu utinglyst ,00, nu utinglyst *oo nu utinglyst kr* kr ~ kr kr, ,00 kr lis kr, ,oe ,00 Nmr~ende pantebrev skal til enhver tid respektere grund modningslån samt størst mulige byggelån i anerkendt bank. Såfremt der føretages udstykning til bebyggelse af nogen del øf don pantsatte ejendom, skal nmtværende pantebrevrelakseve sådanne parceller* betinget af, at derved endelig prioritering afskrives og aflyses Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 'øvrigt underkaster jeg mig omstående trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrev-formular I)., den Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering og underskriver myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl:

29 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) af de samtidig berms4 udstedte og tinglyst* private ptitebreve disses prioritet ege 4' det vil dige ~st på PAnte4i bx,evehe std.re krk*'»0.04:4400 ekstraordimrt afdrag på lalt kr 10,o pr * m2, jfr. således indholdet lit de oom 6 * priørit«lyste private pantebreve store hver kr. 20 *660~ 'til Dagmar øg Gunnar Yagerbolt, Ledankene Vervaltningsafdeling meddeles enebemyndigelse til Pa pantek~t9rs vegne at meddele forannmvnte.relaksationwm påtei3n4n8er i ioe, pantebrevets løbetid* g4enhavn, de3n 3 I , E.,#,Z44;414QUD...~J4...Y493kiZ:gZZ2Zn (Handøl,4* og nflan**opk115$eelsr4hwt. aom.1960 AIS) 11I, vitterlighed om underskifter~ 4zthed, datetingenø hed samt UlelderOkrivernee myndighed: ~Mogens Fleron Giildner $t42,23461' ' revisor Bopæl.; Rødovre Centrum 228 d Evy Frerslev bo gholder Vingetoften 210 Herlev. INDFØRT I DA9I3USEN den 2 2 flec FGR BALLERUP RETSKREDS Udskrift af A/s reg. forev t,1-cv4;/ 4414;41'.i,t4G7 4 e ~7~i' netsanni..1 hinder y d.02,- A4. 2/ R,p 3/ dee ( t" dtg "( <;ti 6-7 et4v 71~ /11 47ide 7-7,-~ di2tipdeen rigtighed bekree:tes, /&4/ BestillingsfomMar Jensen & Kjeldskov AIS, København

30 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter)," eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 13 A Smørunineek-WPel: Smørum sogn Påtegning på pantebrev/e~~.tortkr byt d 'a Handels og Financieringsselskabet til Gunnar Fagerholt med pant i ovennævnte ejendom * kr. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Affitel~ DEN DANSKE EAND14MDSBANN E'&'.grup Afdeling af 3o o A/S wos) Nærværende pantebrev respekterer fremover yderligere: kr , ejerpantebrev /1 16% p.a. med meddelelser til Bikubens Ryvang afdeling alene til sikkerhed for byggemodning og byggelån i Bikuben. /7 /9,/ Cfu't,) INDFØRT I DAGBOGEN den -.8 :111, Hil BALLERUP RETSKREDS Lyst «j41-dei.19,), _42 /Z 4-4). Y/2 75`7s Foranstående retsanmærkning gentages. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

DSS 88313055 69VB471 Bulk Sort / Hvid. I il I 1

DSS 88313055 69VB471 Bulk Sort / Hvid. I il I 1 DSS 8831355 69VB471 Bulk Sort / Hvid 886943 I il I 1 r/ : i Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2,,, -.i. :t.,1 2. 2, ' ' a,t,. 4 Stempel: (' København kvarter) (.,), kia...+ As 1_,,2B k-,...,c1q., Gade og hus nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til Parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde på ca. 3.281 m² Beliggenhed: Malmparken 17 2740 Skovlunde K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv.

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. SERVITUT om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. I anledning af den kommende stiftelse af Grundejerforeningen Elmevangen/Elmedraget/Elmehøjen i henhold til lokalplan

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm HADERSLEV KOMMUNE Ejendomsudvikling Juni 2014 Acadre 14/15381 Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm Området er beliggende indenfor lokalplan 12.56.1-1. Der må i henhold til lokalplanen

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere