BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum."

Transkript

1 Fast og variabel afgift kr ,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf STEMPELMÆRKE RETTI7=1,1 BAL.LER-..!*>. BETINGET SKØDE DOM41ELG0Y,MTEt'EUM-MGAgA RAT Q n0 G nn 4(3779P, S 101^^ Underskrevne Handels- og Financieringsselskabet af 30/ A/S c/o advokat Christian Petri Østergade 16 Postboks Hillerød sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne Ledøje-Smørum Kommune Flodvej Smørum den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vor Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K DSS _G_169 Bulk Sort / Hvid nii

2 1. 2 e. VILKÅR:,- 1. Beskrivelse af ejendommen 1.1 Ejendommen, som er et ubebygget areal, og hvis grundareal andrager m heraf 962 m2 vej, sælges, som den er og forefindes og som beset af køber og med alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. 2. Byrder og servitutter 2.1 Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i hvilken henseende bemærkes, at der er tinglyst følgende servitutter på ejendommens blad i tingbogen: Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. Dokument om forsynings- / afløbsledninger m.v., ikke til hin der for prioritering Dokument om afgivelse af skråningsarealer m.v. Dokument om pligt til bortforpagtning og salg m.m. Lokalplan nr Det er fra købers side en forudsætning, at de tinglyste servitutter ikke er til hinde for anvendelse af ejendommen i overensstemmelse med det, der er fastlagt i kommuneplan 1996 og strategi Sælger påser for egen regning at uvedkommende hæftelser og byrder aflyses, i de omfang dette er muligt. 3. Jordbundsforhold 5 ffik6- e.. 2,-E et,.) b Sælger erklærer, at derikke er forurening på ejendommen. 4. Overtagelsesdag 4.1 Ejendommen overtages af køber den 1. januar Fra overtagelsesdagen henliggger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende, således at køber i skadestilfælde er berettiget til at oppebære assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. 5. Refusionsopgørelse

3 o. 3 0 ø Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesum 6.1 Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver kr. seksmillioner 00/ Købesummen betales senest den 31. december 2000, eventuelt reguleret med refusionssaldo i købers favør. 7. Sælgererklæringer Sælger erklærer, at hverken bygningsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder har ud stedt eller varslet pålæg om udførelse af arbejder på ejendommen, at der ikke overtages gæld vedrørende tiden før overtagelsesdagen uden for købesummen. Eventuel forfalden gæld på overtagelsesdagen indfries af sælger, at der ikke påhviler den solgte ejendom utinglyste servitutter eller byrder. 8. Betingelser 8.1 Nærværende handel er fra sælgers side betinget af, at købesummen er betalt. 8.2 Nærværende handel er fra købers side betinget af, at Byrådet i Ledøje-Smørum Kommune godkender handlen/.? "5"1" ISA.2txpo 8.3 Ledøje-Smørum Kommune bemyndiges til at underskrive og tinglyse endelig skødepåtegning, når betingelserne er opfyldt. 9. Erklæringer Under henvisning til lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 af lov om sommerhuse og campering m.v. erklærer køber, at ejendommen er erhvervet i et øjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, nemlig til udstykning. 10. Omkostninger og handlens berigtigelse rqbe Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

4 4 Køber betaler fast- og variabel afgift samt frigørelsesafgift. Samtlige dokumentel udfærdiges af Ledøje-Smørum Kommune. Ønsker sælger, at advokat medvirker ved handelen, afholder sælger udgifterne i forbindelse hermed. Sælger betaler eg ne rådgivere. Hillerød, den be 90-c> Som sælger: HAN)DELS 0(.2 F/k)r'11,J.Sterai&-%Cc»s se- L.g cae r AF 3c/n i9bb A/.5 W/Christian Petri advokat I e y.,7"; FVI I /1- r. Smørumnedre, den 2.5-M.2 c Som køber Alling Pj sson kommunaldirektør Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed for så vidt a " 'sælger: Navn: Stilling: Bopæl: VANG CHRISTEMST&INItl: tl, 'dvokat (14 Stilling: 'vej W; TI fæl: Fax *Mern met,. nr.. /36t-- 1.)(144~1)4C4 );ntreal:/~ ejerlav er under Iøbtnr.L&(2t.1/ i./0(7, vurderet til kontantejendomsvanil kr. heraf kontantgrundveardl 00 - kr. Ejendommen udger en landejendom. Ma1r. nr er I matriklen noteret som landbrug. Ledøje-Smørum elendanakettliontord. 9C47z7

5 *** * * * * Side: 5 * * * * * *** * * * Retten i Ballerup *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Betinget skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 13 A, Smørumnedre By, Smørum Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den p.g.a. manglende vitterlighedspåtegning for sælger. Mangler tillige på fuldmagten. Retten i Ballerup den g4 Fom:267G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

6 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup * *** *** Tinglysningsafdelingen a.. Side: 6 1 i, Påtegning på Betinget skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 13 A, Smørumnedre By, Smørum Dagbogsdato: Dagbogsnr. : r. Afvist fra dagbogen den p.g.a. manglende genpart. Retten i Ballerup den Lissi Mardahl Inge Formsgaard ktfm.

7 *** * *** * * * Retten i Ballerup *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 7 Akt.nr.: G 169 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 13 A, Smørumnedre By, Smørum Ejendomsejer: Handels- & Financieringsselskabet Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er betinget Foreløbig indført med frist til opnåelse af de i 8 stillede betingelser samt til ophævelse af notat om samdrift anm kr iflg. ejerptbr. Retten i Ballerup den Inge Formsgaard KgX 4,Y Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

8 Til matr.nr. 13 a: side 9 /6) /9 9, y Anmelder: Ledøje-Smørum Kommune Borgmesterkontoret Flodvej Smørum Tlf.: Påtegning på skøde vedrørende Ledøje-Smørum Kommunes køb af matr.nr. 13a, Smørumnedre By, Smørum, underskrevet af køber 25. september 2000 og sælgere den 11. oktober 2000 og foreløbigt indført i tingbogen med frist til opnåelse af de i 8 stillede betingelser samt til ophævelse af notat om samdrift: Med henvisning til skødets 8 attesterer undertegnede hermed, at handelen inden den 15. november 2000 er godkendt af Ledøje-Smørum Kommunes Byråd, og at købesummen er betalt. Skødet begæres derfor indført i tingbogen som endelig anmærkningsfri adkomst for køber. Ledøje-Smørum Kommune Den æ Bent B ell 1. vice orgmester Alling Pj sson Pb ør Kommunaldirektør Form. 267G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

9 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 10 Akt.nr.: G 169 Påtegning på Skøde. dkk Vedrørende matr.nr. 13 A, Smørumnedre By, Smørum Ejendomsejer: Ledøje-Smørum kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt og endelig indført Foranstående retsanmærkning annulleres Retten i Ballerup den Inge Formsgaard n 9 Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

10 4. g Matr. nr. og adr.: J' Stempel: / 1//7) kr. -- 'øre *22. DEC.1972 i4etr, nr. 13 e, Smørumnedre SMØVIM sogn Kld. nottakmrgaard" 'Smørumnedre pr Måløv Akt: Skab $mlgerpanteillawm Sælgerpari Kreditors bopæl: liezz»eparken, 40 ciallsingør L.P. fls VALDAL AdvQt. 3t - Landsp3tss3gfører A. C. LENTZ Adv,-)!cat., de 62 - TRIA 4,[;01* 2130 København ø. _ J.nr nr. / ommerkontoret) ebrev E n erkender herved at være skyldig til CiViUnipaniør Qunmuri etaleboparken Helsingør jeg forpligter mig til at forrente fra <km x *j It er syv prent om året PANTEBREV..5mIgerpantebrev Under skrevne ilitn(ltattd. *g Finentieringsseaskabst e el" 1060 N'S Peradisledet Holte hvilke den sum kr. 240,000,0o tobundredetusinde kroner øre Renten erlægges med halvdelen 4 hver ultisio juni og ultimo december måned. første gang ulaamo daicember, /14~ for det da forløbne tidsrum. Pantebrevet afvikles med en fast årlig ydelse stor kr 2)140t4a*, ~erlægges med halvdelen eller kr ~ 1 hver ultimo juni måned og ultimo december måned, første geng tatima juni måned 1576, idet der 1 ultimo december måned 1974 alene erlægges renter før tiden fra til 8112»74 Af de anførte ydelser aftkrives renter forlods et den til enhver tid værende restgæld, medens resten er afdrag* Pantebrevet indestår fra kreditors Bide uopsigeligt fra ejer til ejer til juni måned 1901, til hvilken eller enhver' senere termin, det kan opsiges med 3 åre varsel. Pra debitors side kan pantebrevet indfries helt øller deleis uden varsel. Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev giver jeg kreditor panteret, oprykkende forsåvidt som foranstående hæftelser efter disses indhold måtte være eller blive afdraget eller til et forud angivet bestemt tidspunkt helt indfriet, i ejendommen: Matt. nr. l$ e Smørumnedre Smørum 94 erholt med Bestillingsform ular WZ..XX 2~~;kiirå0

11 Foranstående pantehæftelser: Landkreditkassen opr. kr. til Deed pr* 11/ % p.a. 2. Landkreditkassen opr., kr* til rest pr * 11/ % p.a. 3. Landkreditkaseen opr. kr* til reet pr. 11/ % 13,4.4» Landkreditkassen opr. kr. til rest pr. 1i/ % p.a ,00, nu uting]yet ,00 * nu utinglyst *oo, nu utinglyst , nu utingzyst $.4:2.507k62. kr* 62*063,27 kr* l6.606*oo kr , Skades~brev til LedøjedSmøramkommune og Uøbenbavnt Amtskommune *-o indbyrdes sideordnet tinglyste private pantebreve støre hver kr too eller ialt Private midler, som tinglyses sideordnet med narvgyde pantebrev 4 7% p.a. kr* $0.000soo kr Opoo kr ~ tlrvmrende, pentebrev skal: til enhver tid respektere grundmodningslån sart størst mulige byggetås i anerkendt bank» s4fmt der l'oretage* udstykning til bebyggelse af nogen del af den pantsatte eland«, skal narvrende pantebrev relaksere sådanne parceller* betinget af. at 441r ved endelig prioritering atekrives og af4yee$ af de 640 ^"' tidig hermed udstedte og tinglyste private pantebreve i disses prioritetsmkkefølge det vil Gig* tørst på pantebrevene store kr ,00 ekstraordimert afdrag på ialt kr. 10,opr. m2 ii lfr. således Indbo/det af de som 6 * prioritet lyste private pantebreve store,bver. kr* ~ til Dagmar og Gunnar Tagerbolt. - 7,^ Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbo'gen. løvrigt underkaster jeg mig omstående trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrev-formular I). 7,71,3,1; V, den Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering og underskriver myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl:

12 * se, Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 1$andmandøbankene ro -tval.'tninge4d4ing IpeddeZes enebemyndigezse på pantekreditos vegne at illeddeie 4»Panneevnte re/akt4onff4teg n4nge4p. 4 s hele pantebrivet$ 49Weti4 CI stj :2 Mbenbavn, den ø. 0. DI CI CI E E. FrØ kj ær-jensen M. Fikiæi-Jensen Wande16- Qg 4nane4aringsse).akabt at.$,0/3,1 ALS> ora underekti.1;ftetnet -dateringene ghed zslt under.ø.kx4.v#twas.ftwn44~1. 11~4 4 Mogens Fieron GUldner 3t : revisor' 1314~.i Rødovre Centrum 228 Na*: vy Frerslev St.44IikW bogholder Bo&l: Vingetoften 210 INDFORT DAGBOGEN den 22 DEC.1972 FER BALLERUP RETSKREDS Lyst...(p-yfri 76-4 Udskrift af /S reg forevist.ig -4;tgd,?P(..4/ Petsanm.1 hinder er; cg0. P3r-v,-4{P4, A,24.e.4.4 fr;ḷ4, 177."' Oenpariens rigtighed bekræftes. *" Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København

13 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 13 a Smørumnedt8mPel: (i København kvarter) Smørum sogn eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: kr *-8.1n11975 Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Akt: Skab nr. 7.9 (udfyldes af ommerkontoret) i:.1..?/;.p-lingp,apantzbrev/)&3ffl,%,~y sort kr lyst d fra Handels- og Financieringsselskabet til Dagmar Fagerholt med pant 1 ovennævnte ejendom; kwerdefx DEN DANSKE LANDIV/A Ballerup Afrie/ing Te:e'L,n (3`j 7 03 /7 af 3o o A/8 (/00) Nærværende pantebrev respekterer fremover yderligere: kr ,- ejerpantebrev d 16% p.a. ned meddelelser til Bikubens Ryvang afdeling alene til sikkerhed for byggemodning og byggelån i Bikuben. INDFØRT I DAGBOGEN den JUL 1975 FOR BALLERUP RETSKREDS Lyst Foranstående retsanmærkning gentages. Bestillings- %muler D Jensen & Kjeldskov A/S, København

14 P Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) smøram eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, afl. nr., ejerlav, sogn. 13 a SmørunitiWA: fizaug 1975* p?6/0- kr. Akt: Skab nr- (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors bopæl: Gade og hus nr.: Pätegrfinci stod ,24z_ ' f,,,å Handels og Financieringssselskabet af 3o o A/S is,3 1 Dagmar Fagerholt med panti ovennævnte s'endorn. Anmelder: anmelder: 1:15N DANSKE LANDMANDSBANK BALLERUP AFDELING Tölefon (02) Af pantsætningen.5.fig. nærværende pantebrev' relaxeres ved2 ejd.matr, nr., 13 f Smarumnedre by Smørum sogn af areal D.Fagerholt INDFØRT DAGDOGEN dgn - 7 A FOR BALLERUP RETSKREDS Lyst QQ,Q, oøs //,(34,1J /34- Foranstående retsanmærkning gentages. Bestillings. formular D Jensen & 1~(m, A/S, København

15 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, akt. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: opr. Stempel: kr. Akt: Skab G- nr. C/ (udfyldes af dommerkontoret) 13a Smørumnedre Smørum sogn Fj1JUL1 976*01 Købers 5897 Kreditors bopæl: An nbeh DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB med pant I wenn vnte ejendom. Fra,ejendommen.mate, nr, 13a. Smørumne e. Smørum segn er udstykket et arel ialt 34,971m heraf vej 8,519m med matr, =44 13g k m 13n 13 o 13p 13q 13r 13s 13t 13u 13v 13x -p, 13y 13z 13æ 13ø. 13aa 13ab 13ae 13ad 13ae 13af I3ag 13eh..13ai 13ale 13a]. 13am.- 13an 1.3aa aq l3ar 13as.._13at 13au 13av 13ax 13ay.- 13az 13eæ I3aø l3ba l3bb l3be l3bd l3be 13bf. 13bg 13bh 13b1... hvilke me,tm nr. herved relakseres fra nærværende panteir brev således pantsætningen herefter alene emfatter matr. nr., 13a,Smørumnedre nu af areal 3o3,208m 2 1 heraf Vej 14274m 2 4, Ballerup, den Dagmar Fagerholt INDFØRT I DAGBOGEN den -1 JUL 1976 FUR EkLIERUP RETSKREDS Lyst wo-,/ FOTanståendo annuller«ok""%. 1(1-0 RL";W2ring på paniztreviejerpantebrev BALLERUP AFDELING Ztort kr. 2oo.000,- lyst d :72 ENIRUMGADEN BALLERUP TLF. (02) 97 OS 17 fra Handels- og Fina ncieringsselskabet af' 3o.11 12N til Dagmar Fagerholt Bestillingsformular D Jensen & Kieldskov AIS. København

16 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 13 a Smørumnedr6tem (i København kvarter) Smørum sogn eller(i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. gel: kr. Gade og hus nr:: 27.JUL197-7* Købers Kreditors Anmelder: Akt: Skab, (udfyjc bopæl: nril re?af dommerkontoret.den DANSKE BANK AF 1871 AKTIESELSKAB na4erup. AFDELING At-nIng på pantebrerpantebrev st;)ri 2oo.000- tyst d fra H andels- og Financiering sinstituttet til Dagmar Pagerholt med pe,nt i ovennævnte ejer( / 490 Nærværende pantebrev respekterer fremtidig yderligere pantebrev til Forenede icreditforeninger kontantlån,, tinglyst foreløbig (A4.15,834% kr ,9oo,- med statutmæssige forpligtelser. Når ejendomens grundareal med et -areal på oa-.: 5.-7oo m2 udstykkes. relaxeres denne mod at der erlægges et ekstraordinært afdrag på kr. 2,5o. prom2 på hvert af de foranstående under pkt. 6 nævnte indbyrdes sideordnede pantebreve subsidiært hvis de skulle være indfri'et på de efterfølgende pantebreve,: herunder nærværende:, i prioritetsrækkefølge. Der. tinglyses til den tid særskilt påtegning herma. Rungsted, d. 5 juni 1977 INDFØRT I DAGBOGEN sign. D. Fagerholt FOR BALLERUP RETSKREDS DEN 29-7-/929 LYST Foranstående retsanmærkning gentages Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

17 o. N ø C ø ø ø 7 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 13 a (i København kvarter) eller de sønderjydske dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: / kr. Akt: Skab nr. /4 (udfyldes af ommerk n or t) S mørumnedre Smørum sogn Købers Kreditors1 bopæl *Q Anmelder: DEN DAUME AF 1871 AKTIF.SaSKAB CALIXRESP APPZ-LING CENTRUMGADEN BALLERUP TLF. (92) Påtegning på stort kr oo lyst d' og senere fra Handels- og Financieringsselskabet af 3o/11 196o A/S til Dagmar Fagerholt med pant i ovennævnte ejendom. ( 26 /W) Fra ejendommen matr, nr. 213 a Smørumnedre Ṡmørum sogn er udstykket et areal på ial 18,865 m med matr, nr. 1 bk, bvi1ke matr* nr herved relakseres fra nærværende pantebrev., således pantsætningen berefter2alene omfatter matr nr, 13 a Smørumnedre nu af areal m", heraf vej m'. Ballerup den. 3o * juni 198o Dagmar Fagerholt I ND;7ORT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RET)S,,W KDS DEN 2- /d-q LYST 414d, Foranstående retsanmærkning gentagei:

18 A i 3.14t d ( M fa reel l åntebrev opr./kr..ffild400,- ha r. In iiffil 1 r) t e(' lffr rdå søn der ske l manads- * dele) bd. og bl. i tingbogen, g art. nr., ejerlav, sogn.,. kr. Akt: Skab. r nr. 13 a Smørumnedre, Smørum sogn Købers 1. bopæl:,3 ' 2" 17.SE1)19 81* ,. Kreditors Anmelder: Gade og hus nr.:anmelder: II Bikuben c''. E ir;... :,-, 14 c7 c G,2!', P. 2. q 2,6 P" Ryvang afdeling - E Lyngbyvej København ø to.0-, f., N rværende pantebrev, stort til restpr. den' C k cr, ,92--- S river kroner Tretinitusindefemhundredetretini 92 /100 Tr ansporterer jeg herved med vedhængende renter fra ti 1: ndels- og Financieringsselskabet af A/S rlevej Gilleleje har fyldestgjort mig for transporten. tidligere erlagte afdrag kr ,08 itteres samtidigt hermed til aflysning. rværende pantebrev ændres til fremtidigt at være et ERPANTEBREV for nævnte restgæld ,92--- stipulerede afdrag bortfalder, og ejerpantebrevet, der er en personligt gældsansvar, forrentes fremtidigt med 8% over tionalbankens disconto og kan opsiges med en måneds varsel. antebrevet respekterer fremtidigt yderligere følgende pantftelser: ,- 16% ejerpantebrev - r ,- 9% ejerpantebrev r ,- 9% ejerpantebrev ^ ,- var.rt. pt. 17,995% Forenede Kreditforeninger, kontantlån med særlige indfrielsesvilkår antebrevet respekterer herudover de før tinglysningsdagen inglyste servitutter og andre byrder med eller uden pant. antebrevets øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uændret ldende. tegiti-kim - (; i andels- og-financierings- Dagmar Fagerholt c- elskabet af A/S. -/ j 5_444, nr. 165' (udfyldes af dommerkontoret) Mucatogarden

19 INDFØRT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN 7 SEP 1981 LYST Q3-tej,54 t 0S Frist har været meld, Le. 16)0.1160, r. 53, 9 Z Foranat4erldefretsatitn;k-rkniny, gentnes og sideordn. Anm. Efterståen"debanfhsavere ses ikke at ham. givet tilladelse til renteforhøjelsen og vilkårsændr. herunder at nærv. ptbr. fremt er et ejerptbr. 4

20 matr. nr. 13 bl Smørumnedre by, Smørum 17. NOV. 1986* / Akt: Skab nr. (udfyldes af dommer ntoret) Anmelder: Provinsbanken A/S Allerød afdeling M. D. Madsensvej Allerød til, ejerpantebrev stort kr ,92 med pant i matr.nr. 13,a Smerumnedre, Smørum, tinglyst forets gang /4/. ~~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ -CA44=4-/ Af_pantet iflg. nrvcrende ejerpantebrev relakseres matr.nr. 13 bo,13 bp, 13 bq 13 br, 13 bs, 13 bt, 13 bu og-13-bv Smørumrie-d1,:e by, Smørum P den 1906 Handels- ag Finanoieringsselskabet af 30/11-19$0 A/S* B. Friese-,Jensen Else Frøkjær Jensen A. Frøkjær Jensen W~FIDAWOEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN /7- /y._ /99 LYST / åbmg 14,1/6.~ /3,4, 99 Eoranstende re'sanrnce,rkn!rg gentage% CO pk 1376

21 IS Tr't'rj, e ^ e e " r, e

22 Akt: Skab nr. (udfyldes af domme ontoret)9 ) 4.JUN * E 1 7. JUN.198 7* atr.nr.3 b og 13 a Smørumnedre.. mørem. Anmelder: Lrs. Poul E. Sørensen Bymidter: 36 D, 35oo Værløse. AI I ONGE il ejerpantebrev stort kr ,92, var. rente % p.a. inglyst første gang ndestående i matr.nr. 13 a Smørumnedre, Smørum. f pantet udgår matr.nr. 13 hm Smørunnedre, Smørum. I : forbindelse med sammenlogningen af matr.nr. 3 b og 13 a mørumnedre, Smørum, fastlægges følgende prioritetsrækkefølge orsåvidt angår de på de to ejendomme rtinglyste pantheftelser:. Ejerpantebrev stort 16 p.a. Ejerpantebrev, stort var. rente. _ci". pantebrev stort rente 6 p.a ndhyTtles sideordnede 2..ejerpantebreve a ' kr ,19 var.rento. kr.3.7oo.000,00 kr ,21 kr ,00 kr ,38. Indbyrdes sideordnede 2 ejerpantebreve a' kr ,19 kr ,38 var. rente.. Indbyrdes sideordnede 2 ejerpantebreve a' kr ,17 var. rente. kr ,34 ed hensyn til tinglyste servitutter og byrder henvises til > jendommenes blade i tingbogen N rværende ejerpantebrev er, det,ene af de.under 4-5 vnte pantebreve o har prioritetest4ling, a~rens4temmezse hermed.

23 2 Andre øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uforandrede. Værløse, den 28-S Sign.Handels- og Finaneieringsselskabet af 3o/11-196o A/S. A. Frøkjær-Jensen, E. Frøkjær-Jeneen Birthe Friese Jensen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Navn. Stilling. Bopæl. ULRIK MØLLER ADVOKAT BYMIDTEN VÆRLØSE TLF Navn. Stilling. Bopæl. INDFØRT 1 DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN P- 6 -/9/7 LYST %/læ' 17.14, awict4qncto rotzanmccr.knir.g 2:ntagos

24 Matr.nr. 3 b og 13 a Smørumnedre Smørum. (Ejerlejlighedsnr.) Gade og hilsnr. kld. "Toftekærgård" Smørumnedre 2760 Måløv Stempel kr. Akt: Skab nr. /6 9. (Udfyldes af dom enkontoret) Anmelder: Provinsbanken A/S Allerød afdeling M. D. Madsensvej Allerød 0 3. AUG * PÅTEGNING PÅ PANTEBREV/EJERPANTEBREV.Opr. kr ,00 e26 /a g) Udstedt den Lyst den Udstedt af Handels- og Finansieringsselskabet af 30/ A/S Udstedt til Samme. Meddelelser i henhold til retsplejelovens 564 og c1i,/11!.. meddelelser, der i. henhold til loven skal tilgå pantbkmdh tor, bedes sendt til Provinsbanken AIS, Allerød afdeling, M.D. Madsensvej 14-16, 3450 Allerød, og løvrigt bemyndl. ges Provinsbanken NS - såvel hovedsæder som.?fdelin ger - til på mine/vore vegne at underskrive påtegninger at enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvit' terings-, transport-, moderations- og relaksationspåteg. finger. Kun meddelelserne i henhold til retsplejelovens 564 begæres tinglyst. Allerød, den f. Handels- og Finansieringsselskabet af 30/ A/S sign. Birte Jensen, A. Frøkjær Jensen, Else Frøkjær-Jensen INDFØRT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN 3 d)' LYST

25 t Matr. nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum Stempel kr. (7,?6? Akt: Skab nr. 9 (Udfyldes af do C (Ejerlejlighedsnr.) Ca E ti Gade og husny. 05.M11988* Anmelder: Allerød afdeling M. D. Madsensvej Allerød Påtenging på ejerpantebrev kr r92 udstedt d ' tinglyst Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidig yderligere: kr ,- 12% Krf. Danmark Ejerpantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uændret gældende. Holte den CA/ f 4/i; k j-tiqa (24 G1/~(/k /W1_? 7 Handels- og/ inancieringsselskabet af A/S Birthe Friese-jensen, A. Frøkjær-Jensen, Else Frøkjær-Jensen INDFØRT t DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN b 5 LYST

26 Mtram,eiedav,sm: 13 a og, 3 b Stempel: (i København kvarter) Smørumnedre by, Smørum eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. 5oo. - 4Id-,-;18~ ~ Købers Kreditorsj bopæl Gadeoghusnr.: Flodvej Smørum Påtegning på pantebrev opr. kr ,92 udstedt den af Handels- og Finansieringsselskabet af 3o.11 til samme tinglyst den og senere Påtegningen lyder: 1 aill,1989* Anmelder: Den Dansk Bank NS Ballerup Afeicling Centrumgacicn Ballerup Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidigt yderligere mod oprykningsret. kr ,00 9% Krf. Danmark, obligationslån Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser og vilkår forbliver uforandret gældende i alle dets ord og punkter. hen:",ek.1 ro::::w;o1ovens 1304 og aom eftor :oven skal tildå kredkr,!..rarriovsr al n4) tii.-:.endt DE 4 C.Ar.----!:3:,;,,,":"': E:ALLE2UP CENIT.41,3P,FIC:.".V;DE-.N 7750 SALLEP.Z. I P, der I øv:lit ::,.:;T:vrid:ges :torbiincjar of enhver art på rk-e.r., v2iffferldd eierpr::nobrerv, harunder kv!tterings-, transport-, r,..nder-ations- Ovorm g vnt,5,": pkr,gning be rmi3rw; kun tir4:.3lyst for så vidt i henhold ti: rotsp:.-4:,,k,vans 504 or "i c_nza den, 6/ 1989 Handels- og Finansieringsselskabet af A/S Birthe Friese-Jensen A. Frøkjær-Jensen E. Frøkjær-Jensen INDFØRT 1 DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN JUU fin' LYST

27 AM& Matr. nr. og adr.: -49 t Ager Akt: k Mierkontore» Stempel: lkir,6)c7/27 kr. -- øre. Sælgerg tebrev Matti. nr* mørumns4re Smørum sogn Kld. wroftekergear41' Smøruntnedre Ø * 2 2.DE.C MAløv Kreditors bopæl: lielleboparken 40 4gMk.eft4laingør ffr. Underskrevne.PANTEBREV Sølgerpentebrev- Handels.- og finencie se «abet 30/ A/$ Peradisledet Holte erkender herved at være skyldig til Dagmar fagerixolt gelleboperken 40 `3000 Releingør 37* hvilke den sum kr Doly firehundredetusinde kroner oo øre jeg forpligter mig til, at forrente fra ten wtj med 7% p.a. - er syv procent omaret Renten erlægges med halvdelen 4 mer 43~ juni og ultimo december maned første gang mixt1140 december 4~ 4 97 for det da forløbne tidsrum. Pantebrevet efvikles med en Fest Ar/ig ydelse stor kr ,00 som erlægges med halvdelen øller kr, L b yer ul,timg lund måned og ultimo. december mane4 ' første gane ultimojuni 4~ idet deri ultimo december **Amid 1914 alene «lage*** renter' før ti', den fra til 31/ de enførte ydelser afskrives renter forlods af den til enhver tid ~inde restgæld, medens resten er afdrag. Pantebrevet ind4nrkiir «a kreditors side uopeigeligt. fra <der til ejer indtil juni»afled 1981, til hvilken eller enhver, senere termin det ken opsige** med 41 Ars varsel. Pra debittors side ken pantebrevet indfriet* helt eller delvis uden verselo Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev giver jeg kreditor panteret, oprykkende forsåvidt som foranstående hæftelser efter disses indhold måtte være eller blive afdraget eller til et forud angivet bestemt tidspunkt helt indfriet, i ejendommen: latetr. nr. 13 a, Smørumnedre 8mørum Bestillings-. formular,cw J4SiPQ;Riia;taitL)

28 " ^s1,- &- Foranstående pantehæftelser: Wr 4 Landkreditkaseen opr. kr. til rest pr p,a. Landkreditkaeson opr. kr. til vest pr. 11/ 't 7 p.a, 1.andkreditkassen opr. kr. til reet pr * 11/ flit P.a. 4. Lan-~editicaesen opr. kr. ti/ rest pr, 11/ p.a. 4. Skadesløsbrev til Ledøje-Smørum kommune *g Københavns Amtskommune 7ø indbyrdes sideordnet tinglyste private pantebreve store hver kr *ø 4414w ialt 4 74 p.a. 7 indbyrdee sideordnet tinglyste private pante. breve hver kr * oo eller salt å 74 p*a* 0. Private midler som tinglyses sideordnet med narvmrende pantebrev a 14 p.a ,OCis nu utinglyst ".= kr * 82.80q,«000,eo, nu utinglyst ,00, nu utinglyst *oo nu utinglyst kr* kr ~ kr kr, ,00 kr lis kr, ,oe ,00 Nmr~ende pantebrev skal til enhver tid respektere grund modningslån samt størst mulige byggelån i anerkendt bank. Såfremt der føretages udstykning til bebyggelse af nogen del øf don pantsatte ejendom, skal nmtværende pantebrevrelakseve sådanne parceller* betinget af, at derved endelig prioritering afskrives og aflyses Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 'øvrigt underkaster jeg mig omstående trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrev-formular I)., den Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering og underskriver myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl:

29 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) af de samtidig berms4 udstedte og tinglyst* private ptitebreve disses prioritet ege 4' det vil dige ~st på PAnte4i bx,evehe std.re krk*'»0.04:4400 ekstraordimrt afdrag på lalt kr 10,o pr * m2, jfr. således indholdet lit de oom 6 * priørit«lyste private pantebreve store hver kr. 20 *660~ 'til Dagmar øg Gunnar Yagerbolt, Ledankene Vervaltningsafdeling meddeles enebemyndigelse til Pa pantek~t9rs vegne at meddele forannmvnte.relaksationwm påtei3n4n8er i ioe, pantebrevets løbetid* g4enhavn, de3n 3 I , E.,#,Z44;414QUD...~J4...Y493kiZ:gZZ2Zn (Handøl,4* og nflan**opk115$eelsr4hwt. aom.1960 AIS) 11I, vitterlighed om underskifter~ 4zthed, datetingenø hed samt UlelderOkrivernee myndighed: ~Mogens Fleron Giildner $t42,23461' ' revisor Bopæl.; Rødovre Centrum 228 d Evy Frerslev bo gholder Vingetoften 210 Herlev. INDFØRT I DA9I3USEN den 2 2 flec FGR BALLERUP RETSKREDS Udskrift af A/s reg. forev t,1-cv4;/ 4414;41'.i,t4G7 4 e ~7~i' netsanni..1 hinder y d.02,- A4. 2/ R,p 3/ dee ( t" dtg "( <;ti 6-7 et4v 71~ /11 47ide 7-7,-~ di2tipdeen rigtighed bekree:tes, /&4/ BestillingsfomMar Jensen & Kjeldskov AIS, København

30 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter)," eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 13 A Smørunineek-WPel: Smørum sogn Påtegning på pantebrev/e~~.tortkr byt d 'a Handels og Financieringsselskabet til Gunnar Fagerholt med pant i ovennævnte ejendom * kr. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: Affitel~ DEN DANSKE EAND14MDSBANN E'&'.grup Afdeling af 3o o A/S wos) Nærværende pantebrev respekterer fremover yderligere: kr , ejerpantebrev /1 16% p.a. med meddelelser til Bikubens Ryvang afdeling alene til sikkerhed for byggemodning og byggelån i Bikuben. /7 /9,/ Cfu't,) INDFØRT I DAGBOGEN den -.8 :111, Hil BALLERUP RETSKREDS Lyst «j41-dei.19,), _42 /Z 4-4). Y/2 75`7s Foranstående retsanmærkning gentages. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade 33 9000 Aalborg H.JAN.1988*Q01

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

mens Akt: Skab nr. advokater

mens Akt: Skab nr. advokater Akt: skabinr. (Udfyldes af tinglysningskdete'ret) Reg.afg. kr. -67000700 mens Akt: Skab nr. advokater Ejerlav: Matr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: 27 31 89 59 Anmelder: Clemens Advokater A/S

Læs mere