Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen"

Transkript

1 De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen

2 Struktur Vores indspark til arbejdspladsen, PPT, stil gerne spørgsmål undervejs, det gør vi Ca. 50 minutter Evt. kort pause 5 minutter Praktisk demonstration af teknikker Ca. 30 minutter. Afslutning. (Dette PPT sendes til Nynne/LOS)

3 Er det nu nødvendigt? Ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2012: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012, udsættes 37 procent af socialpædagogerne, 33 procent af social-og sundhedsassistenterne, 25 procent af portørerne og 11 procent af sygeplejerskerne for vold. Kilde: Retsinfo.dk: Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet.

4 Hvad får et menneske til at gå i aggression? Hvis mennesket tror, at det mister noget, det ikke ønsker at miste! Eller Hvis mennesket tror, at det får noget, det ikke ønsker at få!

5 Matrix for kompetencer Før Under Efter Organisation X Personale

6 Organisation Før Politik mht. vold & trusler Relevant Jura, magtanvendelse Ajourført statistik Fysiske rammer Sikkerhedsudstyr, f. eks alarmgivere/metoder Arbejdstilrettelæggelse Personalenormering Personalekompetencer

7 Straffeloven Den, som med voldeller trussel om voldoverfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv,under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

8 Afgørelse jf. 119 Afgørelse fra Vestre Landsret optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2001, s.907 f., hvor en socialpædagogansat hos Frit Oplysnings-forbund, der drev en skole betalt af kommunerne, som også anviste elever hertil, efter omstændighederne blev anset for omfattet af beskyttelsen i straffelovens 119, stk. 1.

9 Anmeldelse af vold og trusler til Politiet.

10

11

12

13 Definition af magtanvendelse Magtanvendelse er: Når man med en vis fysisk kraft, tvinger en person til at gøre, undlade eller fysisk acceptere noget. Al magtanvendelse er indberetningspligtigt

14 Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet 2. Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdsrumer tilladt, hvis: 1) barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller 2) barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre. Stk. 2. Magtanvendelse efter stk. 1 skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Stk. 3. Magtanvendelse, som akut kan være nødvendig, vil være omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge, jf. straffelovens 13.

15 Straffeloven Handlinger foretagne i nødværgeer straffri, for så vidt de har været nødvendigefor at modstå ellerafværgeet påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens personog det angrebne retsgodesbetydninger forsvarligt.

16 Straffeloven 13 Stk.2. Overskridernogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

17 Straffeloven 13 Stk.3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffelovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

18 Et godt link

19 Matrix for kompetencer Før Under Efter Organi- sation X Personale

20 Ingenting Organisationen Under

21 OrganissationenEfter Iværksætte Kriseberedskab Debriefing Indberetninger Anmeldelse af arbejdsskade Politianmeldelse m.h.p. retsforfølgning Støtte op om ramte personer Evaluering/analyse af hændelse Implimentering af ændringer

22 Matrix for kompetencer Organi- sation Før Under Efter Personale X

23 Personale Før Relevant Jura Risikovurdering på målgruppen, f. eks BVC og/eller APG Risikovurdering på personalegruppen mht. ressourcer /kompetencer Forebyggende strategier Kommunikative færdigheder, grøn-gul-rød Fysiske færdigheder, f.eks. Psyko-Fysiske Frigørelses-, afværge- fastholdelsesteknikker under pres.

24 B V C

25 BrøsetViolenceChecklist Hvadsigerforskningen Undersøgelse på fire akutte psykiatriske afdelinger i Norge på fire forskellige hospitaler: I et studie findes at BVC har en præcision på 63% i forudsigelse af, at vold vil ske indenfor de næste 24 timer, og 92% præcision i forudsigelse af, at vold ikke vil ske de næste 24 timer. Almvik, R., Woods, P., Rasmussen, K. (2000). The BrösetViolenceChecklist(BVC): Sensitivity, specificityand inter-raterreliabilityournalof Interpersonal Violence(Vol. 15 No. 12, December 2000, ).

26 DE SEKS VARIABLER hvisderopstårellerforøgelseaf Forvirring Irritabilitet Støjendeadfærd Fysisketrusler Verbaletrusler Angrebpåting ellergenstande

27 HVORDAN BRUGES BVC? Hver variabel gives en score 1 = JA -adfærd opstået/forøget. 0 = NEJ -adfærd ikke opstået/forøget.

28 HVORDAN BRUGES BVC? SUM af score: = 0 Lille risiko for vold. = 1-2 Moderat risiko for vold. Præventive forholdsregler skalgennemtænkes. > 2 Høj risiko for vold. Præventive forholdsregler skaltages, og plan for hvordan et eventuelt udbrud undgås eller håndteres, skal lægges.

29 AgressionsProfil& Guidelines

30 Intensitet krisefasen Optrapningsfasen Helingsfasen Triggerfasen Baseline Tid Inspireret af Kaplan & Wheelers agressionsfaser

31 Relationscirklerne Beboer Indercirkel/social relation Midtercirkel/praktisk Ydercirkel/neutral Had/Angst

32 Matrix for kompetencer Organi- sation Før Under Efter Personale X

33 Personale Under Akutte handlestrategier, De 5. Agere samlet under ledelse. Anvende indlærte fælles kommunikative færdigheder under pres. Anvende indlærte fælles fysiske færdigheder, f. eks. Psyko-Fysiske Frigørelses-, afværge-og fastholdelses-teknikker, under pres.

34 De 5 handlestrategier GRÆNSESÆTTENDE Ingen kan vælge AFLEDENDE Vi vælger FORHANDLENDE Alle kan vælge fra H U S K UNDERSØGENDE Alle kan vælge RETRÆTE Vælg vejen ud

35 De 3 gode spørgsmål Må vi? Skal vi? Kan vi?

36 Matrix for kompetencer Organi- sation Før Under Efter Personale X

37 Personale Efter Fysisk Førstehjælp, udvidet / hjertestarter Psykisk Førstehjælp Ambulance, kontaktpunkt. Iværksætte kriseplan Registrering Anmeldelse til Politiet Anmeldelse af arbejdsskade Evaluering/læring

38 Man skal vælge sine konflikter med omhu!!!!

39 Og nu til noget helt andet

40 Principper i Den Psyko-Fysiske Metode Brug hovedet, flyt fødderne, ud på siden. Gå med, gå ikke imod. Teknik frem for styrke. Hovedet væk, eller næsen si rknæk.

41 525 Euro / 3910 Kr.

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

E LMER PARTN ERE ADVOKA T ER HØRING OM VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN - OFFERETS VANSKELIGE VEJ TIL ERSTATNING FÆLLESSALEN CHRISTIANSBORG

E LMER PARTN ERE ADVOKA T ER HØRING OM VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN - OFFERETS VANSKELIGE VEJ TIL ERSTATNING FÆLLESSALEN CHRISTIANSBORG E LMER PARTN ERE ADVOKA T ER SKJ 8027504 HØRING OM VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN - OFFERETS VANSKELIGE VEJ TIL ERSTATNING FÆLLESSALEN CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 10. OKTOBER 2013, Kl. 9.00-13.00 ELMER PARTNERE

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse Forebyggelse af magtanvendelse FOA -Fag og Arbejde Dansk Sygeplejeråd FOA Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd håber med denne publikation at inspirere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse på dagsordenen

Læs mere

STORT PROBLEM STOR HAMMER, LILLE PROBLEM STOR HAMMER

STORT PROBLEM STOR HAMMER, LILLE PROBLEM STOR HAMMER FORSVARSAKADEMIET Institut for Militære Operationer VUT II/L STK 2011-2012 Kaptajnløjtnant Jesper Duevang Rasmussen APRIL 2012 STORT PROBLEM STOR HAMMER, LILLE PROBLEM STOR HAMMER ET TEORETISK STUDIE AF

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Indledning Dette er en lille folder til dig som er arbejdsmiljørepræsentant på en skole/enhed som hører under Billund lærekreds. Det er meget vigtigt, at du

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere