Produktions- og lagerejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktions- og lagerejendom"

Transkript

1 Produktions- og lagerejendom Tidligere slagteri Sag P TIL SALG Fjerritslev - Grønnegade 21 / Jernbanegade 35 Velegnet til fødevareproduktion Central beliggenhed i Fjerritslev by Mulighed for konvertering af en del af ejendommens grundareal til boligformål Kontantpris kr Etageareal m Grundareal m

2 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE: Produktions- og lagerejendom beliggende centralt i Fjerritslev sælges. Ejendommen har senest været anvendt til slagteri. Ejendommen består af: Grønnegade 21 - matr. nr. 11 av, Fjerritslev By, Kollerup: Lagerbygning på ca. 500 m² opført i røde mursten, hvor taget er beklædt med tegl. Bygningen er uopvarmet, men er forsynet med el og vand. Bygningen anvendes til oplagring af emballage mv. Grønnegade 21 - matr. nr. 11 bh, Fjerritslev By, Kollerup: Produktionsejendom på ca m² med tilhørende kontor-/ administrations- og velfærdsfaciliteter samt værkstedsafsnit, opført i røde mursten, hvor taget er sadeltag beklædt plader i fibercement. Igennem årene er der opført flere bygninger på ejendommen, herunder kontor- samt kølepavillon. Produktionslokalerne er udlagt til fødevareproduktion med ud-skærings- og pakkelinjer. Gulvene er primært støbte gulve be-handlet med epoxy, vægge og lofter er opført i vaskbare materialer. I produktionsafsnittet er der flere gulvafløb samt gode strømfaciliteter. Derudover er der flere kølerum, 5 stk. sluse- og rampeanlæg med porte samt 3 porte i niveau. Der er velfærdsfaciliteter som består af herre- og dameomklædning samt stor fælles kantinefaciliteter. Ejendommen fremstår i velvedligeholdt stand, og er ejendommen af en sådan karakter, at den er vanskelig at tilpasse til alternativ produktion uden der skal ske større ombygninger. Grønnegade 21 - matr. nr. 64 b Fjerritselv By, Kollerup: Grundstykke anvendes til parkeringsplads. Grundstykket kan sælges som selvstændig ejendom. Jernbanegade 35 - matr. nr. 64 a, Fjerritslev By, Kollerup: Lager- og værkstedsbygning på ca. 830 m². Facaderne er hvidkalket og er delvist beklædt med stålplader, ligesom taget er beklædt med eternitplader. Bygningen er indrettet med 55 m² kontor- og velfærdsarealer (står p.t. ubenyttet hen). Der er 775 m², som anvendes til lager og værksted i forbindelse med slagteriet, som ligger på matrikel nr. 11 bh, Fjerritslev By, Kollerup. Ejendommen er uopvarmet, men der forefindes el og vand i bygningen. Der er gode befæstede udenomsarealer. Lagerbygningen kan sælges som selvstændig ejendom. UDENOMSAREALER: Der er gode udenomsarealer. OMRÅDE / KVARTER: Fjerritslev er en forhenværende stationsby i Han Herred med indbyggere (2014) beliggende i Kollerup Sogn. Byen hører til Jammerbugt Kommune og ligger i Region Nordjylland. Fjerritslev er beliggende 16 kilometer vest for Brovst og 42 kilometer øst for Thisted. Der er ca. 50 km til Aalborg. P-FORHOLD: Der er gode parkeringsforhold på ejendommen. Sagsnr. P JPE - Side 2 af 16

3 2. EJENDOMMENS DATA BELIGGENHED: Adresse Matr.nr. KOMMUNE: Grønnegade 21 / Jernbanegade 35, 9690 Fjerritslev 11 bh Fjerritslev By, Kollerup 11 av Fjerritslev By, Kollerup 64 b Fjerritslev By, Kollerup 64 a Fjerritslev By, Kollerup Jammerbugt OPFØRT / OMBYGGET: Opførelsesår Ombygningsår 1994 AREALER: Grundareal m 2 heraf vej 0 m 2 Bebygget areal m 2 Erhvervsareal m/afskrivninger m 2 Erhvervsareal u/afskrivninger 24 m 2 Etageareal i alt m BYGNINGSSPECIFIKATION Bygning nr. 1 BBR-bygningsnr. 1 Opført / ombygget år 1931/1994 Bebygget areal m 2 Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Fabrik og værksted m 2 Erhvervsareal Ja Lager m 2 Erhvervsareal Ja Kontor og kantine 200 m 2 Erhvervsareal Ja Garage 24 m 2 Erhvervsareal Nej Bygning nr. 2 BBR-bygningsnr. 2 Opført / ombygget år 1951/1987 Bebygget areal 591 m 2 Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Fabrik og værksted 591 m 2 Erhvervsareal Ja Bygning nr. 3 BBR-bygningsnr. 3 Opført / ombygget år 1976 Bebygget areal 120 m 2 Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Kontor og kantine 120 m 2 Erhvervsareal Ja Sagsnr. P JPE - Side 3 af 16

4 Bygning nr. 4 BBR-bygningsnr. 4 Opført / ombygget år 2009 Bebygget areal 346 m 2 Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Fabrik og værksted 346 m 2 Erhvervsareal Ja Bygning nr. 1 BBR-bygningsnr. 1 Opført / ombygget år 1950 Bebygget areal 830 m 2 Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Fabrik og værksted 200 m 2 Erhvervsareal Ja Lager 575 m 2 Erhvervsareal Ja Kontor og kantine 55 m 2 Erhvervsareal Ja BEMÆRKNINGER: Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstillingen, hvorfor hverken sælger eller medvirkende ejendomsmægler indestår for rigtigheden af de afgivne arealer. Ovennævnte oplysninger er indhentet fra såvel sælger som offentlige registre og køber opfordres til at gennemgå arealerne m.v. Det skal bemærkes, at der er byggesag på Grønnegade 21 - Til- om ombygning bygning1 og nybyggeri, bygning 5. OFFENTLIG VURDERING: År 2013 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. Ovennævnte er den samlede vurdering for de 4 matrikler. FORSIKRINGSFORHOLD: ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er pt. forsikret således: If Skadeforsikring, police nr. LP Bygnings- og brandforsikring. Forsikringspræmien er anslået af ejendomsmægleren og er bl.a. afhængig af den fremtidige anvendelse m.v. Ejendommen er ikke omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 3. SERVITUTTER, PLANFORHOLD M.V. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. VEJ: Ejendommen er beliggende til offentlig vej. AFLØBSFORHOLD: Afløbsforholdene er noteret som blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på bygningen). Sagsnr. P JPE - Side 4 af 16

5 OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD: En del af ejendommene er omfattet af Jammerbugt Kommunes rammebestemmelser nr. 04.B7 Engtoften, Hedevangen, Vestergade, Grønnegade m.fl. og 04.E1 ved Fabriksvej og Industrivej vest. Anvendelse, jf. ovennævnte rammebestemmelser er for område 04.B7: Boligområde dækkende den vestlige del af Fjerritslev. Området må anvendes til boligformål med åben-lav byggeri. Anvendelse, jfr. rammebestemmelse nr. 04.E1 er: Erhvervsområde som dækker erhvervsområdet i Fjerritslev sydvestlige del. Området må kun anvendes til erhvervsformål, herunder til butikker til særlig pladskrævende varegrupper på indtil m². Byplanvedtægt nr. 9 er ligeledes tinglyst på ejendommene. Anvendelse, jf. ovennævnte lokalplan er: Erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. BRANDMÆSSIGE FORHOLD: Ejendommen opfylder gældende lovgivning til sin nuværende anvendelse. SERVITUTTER: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen, jvf. de indhentede tingbogsatteser: Matr. nr.: 11 bh, Fjerritslev By, Kollerup: Dokument om byggelinjer mv Dokument om vej mv., vedr. 11 av, 11 bh Dokument om byggelinjer mv Dokument om byggelinjer mv. vedr. 3 e, 3 bt, 4 s Dokument om fjernvarme/ anlæg mv Dokument om forsynings-/ afløbsledninger mv Lejekontrakt med E Hinsch Byplanvedtægt Lokalplan nr. 34, vedrører 3 an, 3 bæ Matr. nr.: 11 av, Fjerritslev By, Kollerup: Dokument om byggelinjer mv Dokument om vej mv., vedr. 11 av, 11 bh Dokument om byggelinjer mv Dokument om byggelinjer mv., vedr. 3 e, 4 s Dokument om fjernvarme/ anlæg mv Dokument om forsynings-/ afløbsledninger mv Lejekontrakt med E Hinsch Byplanvedtægt Lokalplan nr. 34, vedrører 3 an, 3 bæ Matr. nr.: 64 b, Fjerritslev By, Kollerup: Byplanvedtægt Dokument om vej mv., vedr. 11 av, 11 bh Sagsnr. P JPE - Side 5 af 16

6 Matr. nr.: 64 av, Fjerritslev By, Kollerup: Byplanvedtægt Dokument om færdselsret mv. 4. TEKNISKE INSTALLATIONER M.V. EL, VAND og VARME: Vand: Blandet vandforsyning Varme: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Ejendommen varmeforsynes via centralvarmeanlæg (oliefyr). Ejendommen er tilsluttet privat vandforsyningsanlæg. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Ejendommen elforsynes via den lokale elforsyning i Fjerritslev. LØSØRE OG INVENTAR: Der medfølger ingen former for inventar og driftsmidler. 5. MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT - TIDLIGERE FORURENING: Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. FORURENING V1/V2 NIVEAU: Da ejendommen er beliggende i byzone er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurening. Regionen er for øjeblikket i gang med sagsbehandling for at vurdere, om ejendommen skal kortlægges efter jordforeningsloven (matr. nr. 11 av og 11bh) Jordforureningsgruppen har på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om forureningsforhold i relation til jordforeningsloven på ejendommen (matr. nr. 64b og 64 a) Miljøattest kan rekvireres i kopi hos Nybolig Erhverv Aalborg. Alternativt kan oplysninger findes via 6. ØKONOMISKE FORHOLD 6.1 KØBESUM Kontantpris kr ØVRIGE FORHOLD: Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Sagsnr. P JPE - Side 6 af 16

7 6.2 DRIFTSUDGIFTER EJENDOMSSKATTER (år 2014) kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat kr FORSIKRINGER Præmie årligt - forsikring I kr Driftsudgifter, i alt anslået kr Driftsudgifterne er opgivet ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100% BEMÆRKNINGER: Driftsudgifterne er afgivet af sælger og køber opfordres til at gennemgå driftsudgifterne. I driftsudgifterne er der ikke medtaget faste og variable udgifter til forbrug af el, vand, vandafledningsafgift, renovation og varme. 6.3 HANDELSOMKOSTNINGER OG KAPITALBEHOV (Anslået) KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET): Tinglysningsafgift - skøde kr Advokatsalær - skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Momsrefusion i henhold til anslået fradragsprocent på 100% kr Handelsomkostninger, anslået, ekskl. moms kr BEMÆRKNINGER: Handelsomkostningerne er anslået for så vidt angår berigtigelse, idet det er muligt at indgå individuelle aftaler. KAPITALBEHOV: Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Anslået kapitalbehov kr KØBESUMMENS FORDELING - AFSKRIVNINGER KONTANTOMREGNING AF KØBESUM: Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. Sagsnr. P JPE - Side 7 af 16

8 DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER: Bygninger og installationer: Afskrivningsberettigede bygninger m/ evt. installationer kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum: Bygninger m/install., afsk.berettigede 4% x kr = kr Afskrivninger 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. 6.5 LIKVIDITETSBUDGET Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr Udgifter i alt kr kr INDTÆGTER: kr. 0,00 kr. 0,00 1. år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 24,5% kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år kr Driftsudgifter er opgivet ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100%. 6.6 MOMSFRADRAGSPROCENT Ejendommens momsfradragsprocent udgør 100%. Momsfradragsprocenten er anvendt ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. 7. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes venligst rettet til: Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal Aalborg Tlf.: Sagsnr. P JPE - Side 8 af 16

9 8. FOTOS OG KORT Sagsnr. P JPE - Side 9 af 16

10 Sagsnr. P JPE - Side 10 af 16

11 Sagsnr. P JPE - Side 11 af 16

12 Sagsnr. P JPE - Side 12 af 16

13 Sagsnr. P JPE - Side 13 af 16

14 Sagsnr. P JPE - Side 14 af 16

15 Sagsnr. P JPE - Side 15 af 16

16 Sagsnr. P JPE - Side 16 af 16

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby SALGSOPSTILLING Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkeringsareal med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere