SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018"

Transkript

1 ½- SALGSPROSPEKT 170 m2 bolig ledig til ny ejer Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 Forrentning ca. 5,5 % Mulighed for etablering af flere lejligheder på 800 frie m2 Ejendommen er fredet, hvorfor udstykning i ejerlejligheder er muligt.

2 . Mægler: Jacques Uhrenholt Dato: 18. august 2013 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Matr.nr. KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Vestergade 1E 5600 Faaborg 310 a Faaborg Bygrunde Faaborg-Midtfyn Boligudlejningsejendom Beboelses- og forretningsejendom OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår 1838 Ombygningsår 1985 AREALER Grundareal m², heraf vej 0 m². Bebygget areal 563 m² Erhvervsareal u/afskrivning 527 m² Boligareal 428 m² Etageareal i alt 955 m² Sekundære arealer 84 m² OFFENTLIG VURDERING År 2012 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er p.t. forsikret således: Codan, police nr Forsikringen dækker: * Bygningsbrand * Bygningsskade Ejendommen er ikke omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Da ejendommen er fredet er den ikke omfattet af bekendtgørelsen om energimærkning. Energimærke foreligger ikke. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE Den Voigtske Gaard, Vestergade 1, 5600 Faaborg Faaborgs smukkeste fredede ejendom, der igennem de seneste 20 år er velvedligeholdt og løbende moderniseret. Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 2 af 21

3 Ejendom beliggende i Faaborg by med flot udsigt til havnen. Indeholdende 2 Erhvervslejemål og 5 beboelseslejemål. Herudover 488 m2 uudnyttet loftsareal til mange formål, evt. beboelse. Den Voigtske Gaard er en af Faaborgs mest velbevarede gamle købmandsgårde med stor kulturhistorisk værdi. Ejendommen består af en vinkelbygget 4-etagers gulkalket bygning med nyt rødt mansard tegltag, har oprindelig været en del af et større bygningskompleks. Pakhuset og det tilhørende sidehus er bygget i , pakhuset er bevaret i næsten uændret skikkelse og er med sin drøjde og sin fornemme, forenklede arkitektur Faaborgs mest monumentale pakhus. Den sydlige fløj (pakhuset) LEJEMÅL 1 - ERHVERV Butik/ kontorlokale i 2 plan på 445 m2, hvortil der er indgang fra gårdspladsen. I lokalet er fritstående bjælkekonstruktion af pommersk fyr. Der er intern trappe til 1.sal, som ligeledes er indrettet til Kontor/ salgseller udstillingslokale. LEJEMÅL 2 - BOLIG Med separat indgang i portgennemgang er opgang til 1. sal til en meget spændende lejlighed på 170 m2, som bl.a. indeholder: Stor opholdsstue med brændeovn og fyrretræsgulv, fritstående bjælker og udgang til stor tagterrasse. I den ene ende af stuen er der indrettet spisestue i åben forbindelse med lækkert UNO-Form køkken med kogeø, skabsgang, soveværelse med skabe og direkte adgang til badeværelse med bruseniche. Herudover 2 værelser med skabe samt gæstetoilet. UUDNYTTET LOFTSRUM 2. og 3. etage, 551 m2 fremstår som meget spændende uudnyttet loftetage med flotte bjælkekonstruktioner. Den vestlige fløj (sidehuset) LEJEMÅL 3 - ERHVERV Stueplan: (separat tilbygning) Rigtig hyggelig café på 82 m2 med indgang fra parkeringspladsen. LEJEMÅL 4 - BOLIG 1F, 1. sal: 2 værelseslejlighed med køkken, toilet og værelse i stueplan 54 m2. LEJEMÅL 5 - BOLIG 1G, stueplan: 3 værelseslejlighed med køkken og bad 66 m2. LEJEMÅL 6 -BOLIG 1G, 1. sal: 3 værelseslejlighed med køkken og bad på 70 m2. LEJEMÅL 7 - BOLIG 1G 1. sal: 2 værelseslejlighed med køkken og bad på 68 m2. UUDNYTTET LOFTSRUM etage på samlet 248 m2 fremstår som yderst attraktiv uudnyttet loftetage med flotte bjælkekonstruktioner. Der er en meget hyggelig brostensbelagt gårdsplads hvor der er plads til 6-7 parkeringspladser samt lille parkeringsplads foran bygningen med plads til 5 biler. Ejendommen har gennem de seneste årtier tjent mange formål, bl.a. galleri, salg af luksus detailvarer, events, musikarrangementer mv. Det er kun fantasien, der sætter grænser for ny ejers anvendelse. En god solid og Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 3 af 21

4 fremtidssikret ejendom. Har du idéerne, så er ejendommen rammen. Pris: kr For yderligere oplysninger samt anmodning om personlig fremvisning kontakt: Jacques Uhrenholt Statsaut. ejendomsmægler Speciale i salg af fredede ejendomme. Bygningskulturens Hus Borgergade København K Tlf.: Mail: Web: Historien om den Voigtske Gaard De store købmandsgårde i vore købstæder er sædvanligvis placeret enten ved byernes torve eller ved hovedindfaldsvejene. I Faaborg finder vi en af byens navnkundigste købmandsgårde, Voigts Gaard, i Vestergade, som gennem den middelalderlige Vesterport forbandt byen med oplandet mod vest og nord. Og Riborgs navn skulle få en helt enestående plads i Faaborgs historie, idet en sønnedatter, som opkaldtes efter hende, skulle blive mere berømt end nogen anden faaborgenser. Købmandsgårdens enorme kompleks, det 38 fag og 60 m lange forhus og de mindre huse på bagarealet, blev i gårdens velmagtsdage under købmand Lars Peter Voigt udbygget med pakhuset og det tilhørende sidehus i To brune øjne Dem, der kender H.C. Andersen digt "to brune øjne", ved sikkert også, at det er skrevet til en ung pige fra Faaborg: Riborg Voigt. Hun var datter af købmand Lauritz Peter Voigt, ejeren af Voigt s Gaard i midten af attenhundredetallet. H.C. Andersen var studiekammerat med Riborgs bror Christian. Og under en rejse rundt i Danmark, kom vor berømte digter til Faaborg. Han aflagde Christian et besøg - og blev straks forelsket i søsteren Riborg. Efter det første møde med Riborg Voigt, skrev H.C. Andersen: Her opgik pludselig saa heftig en ny verden for mig, saa stor og dog rummes den i fire linier. To brune øjne, jeg nylig saa, i dem mit hjem og min verden laa. Der flammede snillet og barnets fred, jeg glemmer dem aldrig i evighed. SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Anslået kapitalbehov kr Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 4 af 21

5 LIKVIDITET: LEJEINDTÆGTER Der henvises til særskilt bilag. Samlede årlige lejeindtægter udgør kr , heraf anslået kr , fordelt som følger: Boliglejemål kr Erhvervslejemål kr , heraf anslået kr I øvrigt henvises til særskilt bilag. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone. VEJ Ejendommen er beliggende til offentlig vej. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE TEKNISKE INSTALLATIONER Varme: Der er elvarme i de 4 lejligheder i sidehuset samt i forretningen. Der er installeret fjernvarme i den store lejlighed i pakhuset samt i cafeen. Fjernvarmen kan udbygges til resten af Den Voigtske Gaard, hvis man ønsker det. EL, VAND OG VARME Ejendommen forsynes som følger: El: 400 V el fra værk Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Varme: Elovne, elpaneler MILJØFORHOLD OVERFLADEFORURENING AFFALDSDEPOT - TIDLIGERE FORURENING Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. OVERFLADEFORURENING MILJØFORHOLD Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jfr. 1 i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ. Jf. DanmarksMiljøportal - Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 5 af 21

6 . Ejendommen er ikke kortlagt på i henhold til lov om jordforurening. Der foreligger ikke analyser / rapporter om ejendommensmiljøforhold. (Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 iht. Lovbekendtgørelse nr. 282 af om forurenet jord. Kortlægning på vidensniveau 1 sker, såfremt der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Kortlægning på vidensniveau 2 sker, såfremt der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan karakter, art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.) DRIFTSUDGIFTER år 2012 Ejendomsskatter (år 2013) kr Renovation / miljøafgifter kr Vand / vandafledning / el kr Udvendig vedligeholdelse, afsat kr Forsikringer, præmie kr Kontingenter kr Revisor/ regnskab kr Driftsudgifter år 2012, i alt anslået kr Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: Uhrenholt & Uhrenholt, Borgergade 111, 1300 København K Att.: Jacques Uhrenholt, Statsautoriseret ejendomsmægler, tlf.: , mobil: , Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 6 af 21

7 X Bogmærke1B yg X Bogmærke1B yg BILAG - SPECIFIKATIONER Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført / ombygget år 1838/ 1985 Bebygget areal 392 m² Antal etager 3 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Detailhandel m.v. 445 m² Erhvervsareal Nej Detailhandel m.v. 82 m² Erhvervsareal Nej Beboelse 170 m² Boligareal Nej BYGNING NR. 2 BBR-nr. 2 Opført / ombygget år 1837/ 1981 Bebygget areal 171 m² Sekundære arealer 84 m² Antal etager 3 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, 68 m² Boligareal Nej herunder tofamiliehus (vandret Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, 70 m² Boligareal Nej herunder tofamiliehus (vandret Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, 66 m² Boligareal Nej herunder tofamiliehus (vandret Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret 54 m² Boligareal Nej Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. Lejeindtægter / Refunderede driftsudgifter FAKTISKE LEJEINDTÆGTER Boliglejemål kr Erhvervslejemål kr I alt kr ANSLÅEDE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. Anslåede lejeindtægter omfatter såvel lejeindtægter som refunderede driftsudgifter for uudlejede arealer. LEJEMÅLSOVERSIGT Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktforhold m.m. Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 7 af 21

8 Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr kr Lejeindtægter, anslåede kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr. 0 Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 33,15 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 33,15 % kr Driftsudgifter år 2012, specificerede EJENDOMSSKATTER (år 2013) kr RENOVATION Renovation kr VAND / VANDAFLEDNING / EL Vandafledning / grønne afgifter kr Elforbrug kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat kr FORSIKRINGER Præmie årligt forsikring I kr ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER Kontingenter kr Revisor/ regnskab kr Driftsudgifter år 2012, i alt anslået kr Købesummens fordeling KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 8 af 21

9 Moms ekskl. evt. momsrefusion kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Kontantomregnet købesum kr. 0 Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 9 af 21

10 FOTO - PLANER Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 10 af 21

11 Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 11 af 21

12 Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 12 af 21

13 Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 13 af 21

14 Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 14 af 21

15 Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 15 af 21

16 Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 16 af 21

17 Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 17 af 21

18 Lejl 170 m2 Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 18 af 21

19 Uhrenholt & Uhrenholt Borgergade 111, 1300 København K Tlf.: LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr.: Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter 1 Erhverv Café , Erhverv Kontor, detail, udstilling mv Bolig , Bolig , Bolig , Bolig , Bolig , I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA I ALT heraf faktisk heraf anslået Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 19 af 21

20 Uhrenholt & Uhrenholt Borgergade 111, 1300 København K Tlf.: LEJEMÅLSOVERSIGT ØKONOMI / REGULERINGER Lejeoversigt pr.: Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for skatter og afgifter Ja Faktisk Nej Nej Anslået Nej Nej Faktisk Nej Nej Faktisk Nej Nej Faktisk Nej Nej Faktisk Nej Nej Faktisk Nej Lejen påklaget Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 20 af 21

21 Uhrenholt & Uhrenholt Borgergade 111, 1300 København K Tlf.: LEJEMÅLSOVERSIGT - KONTRAKTSVILKÅR Lejeoversigt pr.: Nr. Lejer P-pl Lejestart Opsigelsesvarse l Uopsigelighe d udlejer Uopsigeligh ed lejer Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Afståelse sret 1 0 Lejer Udlejer Nej Nej 2 5 Lejer Udlejer Nej Nej 3 0 Lejer Udlejer Nej Nej 4 0 Lejer Udlejer Nej Nej 5 0 Lejer Udlejer Nej Nej 6 0 Lejer Udlejer Nej Nej 7 0 Lejer Udlejer Nej Nej Fremlej eret Bemærkninger Sag Vestergade 1E, 5600 Faaborg Side 21 af 21

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby SALGSOPSTILLING Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkeringsareal med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere